E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 486 din 14 august 1998

pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea proiectelor si programelor de restructurare si reforma din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 303 din 19 august 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 24 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998 si al art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind finantarea proiectelor si programelor de restructurare si reforma din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerul Finantelor, Consiliul pentru Reforma si celelalte institutii implicate vor lua masurile necesare pentru aplicarea normelor metodologice prevazute in anexa.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul finantelor,
                      Daniel Daianu

                      p. Ministrul industriei si comertului,
                      Nicolae Staiculescu,
                      secretar de stat

                      Ministrul agriculturii si alimentatie,
                      Dinu Gavrilescu

                      Ministrul reformei,
                      presedintele Consiliului
                      pentru Reforma,
                      Ioan Muresan

                      Ministrul privatizarii,
                      Sorin Dimitriu

   ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind finantarea proiectelor si programelor de restructurare si reforma din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare

    1. Fondul la dispozitia Guvernului se constituie in baza art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, din sumele varsate la bugetul de stat din veniturile obtinute si incasate de catre Fondul Proprietatii de Stat din vanzarea actiunilor societatilor comerciale si din dividende.
    Din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, se finanteaza programe de dezvoltare regionala, programe de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, fonduri de garantare a investitiilor, alte programe de dezvoltare, care se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Potrivit art. 24 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, se utilizeaza pentru sustinerea programelor de restructurare si reforma aprobate de Guvern.
    2. Cu sumele aprobate prin hotararea Guvernului se suplimenteaza bugetul fiecarui ordonator principal de credite la cap. 78.01 "Cheltuieli din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare".
    In limita creditelor bugetare suplimentate, ordonatorii principali de credite vor solicita Ministerului Finantelor deschiderea de credite pentru finantarea programelor aprobate prin hotarari ale Guvernului, respectandu-se urmatoarele:
    - suma este destinata exclusiv pentru finantarea de programe de restructurare si reforma, utilizarea acesteia in alte scopuri fiind interzisa;
    - programele pentru care se solicita finantarea din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, trebuie aprobate in prealabil de catre Guvern;
    - este interzisa modificarea cuantumului sumelor aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Ordonatorii principali de credite vor finanta unitatile beneficiare pe baza creditelor repartizate, pe seama acestora, la unitatile trezoreriei statului in raza carora isi au sediul fiscal.
    Creditele bugetare repartizate se utilizeaza de catre unitatile beneficiare potrivit programelor aprobate prin hotarari ale Guvernului, care se prezinta si trezoreriei statului.
    3. Proiectele din cadrul programelor de restructurare si reforma urmeaza sa fie selectate si aprobate de catre ordonatorii principali de credite, cu avizul Consiliului pentru Reforma si al Ministerului Finantelor, in functie de efectele economice estimate a fi obtinute.
    Actiunile si obiectivele cuprinse in programele de restructurare si reforma, ale caror termene de finalizare depasesc data de 31 decembrie a anului, vor fi finantate, potrivit prezentelor norme metodologice, numai in masura existentei unor surse de finantare legal constituite, dupa aceasta data.
    4. Sumele alocate din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, au caracter de cheltuieli de capital destinate dezvoltarii si retehnologizarii si pentru reabilitare. Sumele astfel alocate nu pot fi utilizate in alte scopuri.
    5. Din aceste sume vor fi finantate programe de restructurare si reforma pentru regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat si care vizeaza, in principal:
    - conversia unor capacitati de productie;
    - retehnologizarea fabricatiei (inclusiv cea vizand reducerea de consumuri materiale si energetice);
    - punerea si repunerea in functiune a unor capacitati;
    - protectia si ecologizarea mediului (statii de epurare a apelor reziduale, lucrari de ameliorare a solului si de redare in circuitul agricol, lucrari de reabilitare a digurilor, reducerea infiltratiilor pe seama captusirii canalelor, retehnologizarea statiilor de pompare, eliminarea excesului de umiditate si regularizari de vai, prevenirea alunecarilor de teren, combaterea eroziunii solului si corectia torentilor etc.);
    - achizitionarea de utilaje tehnologice si de animale de reproductie de natura mijloacelor fixe la unitatile ce detin fondul genetic national;
    - reabilitarea de infrastructuri si utilaje.
    6. Eficienta proiectelor de restructurare se va analiza in baza criteriilor de eficienta stabilite de catre ordonatorii principali de credite prin ordin al ministrului, avandu-se in vedere:
    - importanta si locul agentului economic in cadrul strategiei sectoriale;
    - eliminarea pierderilor si arieratelor;
    - cresterea volumului si eficienta exportului;
    - crearea de noi locuri de munca;
    - cresterea productivitatii muncii;
    - asigurarea competitivitatii produselor si serviciilor.
    7. In cazul proiectelor de investitii aprobate conform normelor legale si care sunt in curs de derulare, pot fi solicitate sume din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, cu respectarea conditiilor mai sus mentionate, anexandu-se la programele ce urmeaza a fi aprobate prin hotarare a Guvernului date privind:
    - scopul investitiei;
    - lucrarile si dotarile prevazute a se realiza prin proiecte in cadrul obiectivului respectiv;
    - indicatorii de eficienta prevazuti in proiectele aprobate;
    - sursele de finantare a investitiei, din care, in mod distinct, suma solicitata din Fondul la dispozitia Guvernului, prevazut la art. 24 lit. d) din Legea nr. 109/1998.
    8. Ordonatorii principali de credite pot acorda beneficiarilor sumele alocate din bugetul de stat, pe etape, in functie de realizarea criteriilor de eficienta stabilite prin program.
    9. Intreprinderile mici si mijlocii din sectorul privat vor beneficia de credite contractate de la bancile comerciale pentru investitii, la care, din dobanda practicata de catre acestea, o cota de pana la 70%, precum si comisioanele percepute de banca pentru derularea creditului se suporta din Fondul la dispozitia Guvernului, prevazut la art. 24 lit. d) din Legea nr. 109/1998.
    In acest scop, suma alocata din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, va fi gestionata de catre Consiliul pentru Reforma, ca institutie guvernamentala cu atributii in domeniul sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 203/1998 privind organizarea si functionarea Consiliului pentru Reforma.
    10. Consiliul pentru Reforma va colabora cu bancile comerciale in scopul acordarii de credite cu dobanda redusa intreprinderilor mici si mijlocii si va conveni cu acestea asupra procedurii de alocare a cotei de pana la 70% din dobanda aplicata.
    Beneficiarii creditelor cu dobanda bonificata vor fi selectati pe baza proiectelor de investitii pentru care se solicita creditul, avandu-se in vedere, in principal, urmatoarele criterii:
    - promovarea investitiilor in activitati productive din ramurile: industrie, constructii, agricultura, turism, prestari de servicii;
    - crearea de noi locuri de munca;
    - stimularea exportului;
    - protejarea mediului inconjurator;
    - sustinerea agentilor economici viabili din punct de vedere economic si financiar.
    11. Pentru ratele scadente si nerambursate la termenele stabilite prin contracte, beneficiarii creditelor acordate in conditiile mentionate la pct. 9 vor plati dobanda nebonificata si vor restitui sumele alocate din bugetul de stat.
    12. Criteriile de acordare a creditelor cu dobanda bonificata se stabilesc prin ordin al ministrului, iar urmarirea derularii acestor linii de credite intra in competenta Consiliului pentru Reforma.
    13. Consiliul pentru Reforma elaboreaza programe pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii si le propune spre finantare prin hotarare a Guvernului.
    14. Pentru programele de dezvoltare regionala, prevazute la art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, se pot aloca fonduri in limita sumelor prevazute in bugetul de stat, care vor fi gestionate de Consiliul pentru Reforma.
    15. In baza prevederilor art. 24 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, se aloca sume Bancii de Export-Import - S.A. (EXIMBANK) din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare pentru recapitalizare.
    Sumele prevazute la alineatul precedent se pun la dispozitia Bancii de Export-Import - S.A. cu titlu de contributie nerambursabila la majorarea capitalului social al acesteia.
    Capitalul social majorat al Bancii de Export-Import - S.A. se transforma in actiuni, in conditiile legii, care vor fi gestionate in numele statului de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    In calitatea lor de actionari, Societatea de Investitii Financiare Oltenia, Societatea de Investitii Financiare Muntenia, Societatea de Investitii Financiare Transilvania, Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana si Societatea de Investitii Financiare Moldova pot participa la majorarea capitalului Bancii de Export-Import - S.A., din sursele lor proprii, peste suma prevazuta, pana la limita cotelor lor actuale de participare la capital, de 6% pentru fiecare societate de investitii financiare.
    Banca de Export Import   S.A. poate transforma 50% din suma reprezentand majorarea de capital in lei in capital in valuta, prin achizitionarea valutei de pe piata interbancara.
    16. Ordonatorii principali de credite si agentii economici vor inregistra in contabilitatea proprie operatiunile legate de primirea fondurilor de la bugetul de stat, potrivit precizarilor ce vor fi emise in acest scop de catre Ministerul Finantelor, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentelor norme.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 486/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 486 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 486/1998
Ordin 642 1999
pentru aprobarea Precizarilor privind inregistrarea in contabilitatea ordonatorilor principali de credite si a agentilor economici a operatiunilor de finantare a proiectelor si programelor de restructurare si reforma din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare
Hotărârea 438 1999
pentru modificarea pct. 5 din Normele metodologice privind finantarea proiectelor si programelor de restructurare si reforma din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 486/1998
Hotărârea 790 1998
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea proiectelor si programelor de restructurare si reforma din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 486/1998
Hotărârea 762 1998
pentru aprobarea finantarii Programului de restructurare si reforma in agricultura in anul 1998 din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu