E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 486 din 14 august 1998

pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea proiectelor si programelor de restructurare si reforma din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 303 din 19 august 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 24 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998 si al art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind finantarea proiectelor si programelor de restructurare si reforma din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerul Finantelor, Consiliul pentru Reforma si celelalte institutii implicate vor lua masurile necesare pentru aplicarea normelor metodologice prevazute in anexa.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul finantelor,
                      Daniel Daianu

                      p. Ministrul industriei si comertului,
                      Nicolae Staiculescu,
                      secretar de stat

                      Ministrul agriculturii si alimentatie,
                      Dinu Gavrilescu

                      Ministrul reformei,
                      presedintele Consiliului
                      pentru Reforma,
                      Ioan Muresan

                      Ministrul privatizarii,
                      Sorin Dimitriu

   ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind finantarea proiectelor si programelor de restructurare si reforma din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare

    1. Fondul la dispozitia Guvernului se constituie in baza art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, din sumele varsate la bugetul de stat din veniturile obtinute si incasate de catre Fondul Proprietatii de Stat din vanzarea actiunilor societatilor comerciale si din dividende.
    Din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, se finanteaza programe de dezvoltare regionala, programe de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, fonduri de garantare a investitiilor, alte programe de dezvoltare, care se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Potrivit art. 24 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, se utilizeaza pentru sustinerea programelor de restructurare si reforma aprobate de Guvern.
    2. Cu sumele aprobate prin hotararea Guvernului se suplimenteaza bugetul fiecarui ordonator principal de credite la cap. 78.01 "Cheltuieli din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare".
    In limita creditelor bugetare suplimentate, ordonatorii principali de credite vor solicita Ministerului Finantelor deschiderea de credite pentru finantarea programelor aprobate prin hotarari ale Guvernului, respectandu-se urmatoarele:
    - suma este destinata exclusiv pentru finantarea de programe de restructurare si reforma, utilizarea acesteia in alte scopuri fiind interzisa;
    - programele pentru care se solicita finantarea din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, trebuie aprobate in prealabil de catre Guvern;
    - este interzisa modificarea cuantumului sumelor aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Ordonatorii principali de credite vor finanta unitatile beneficiare pe baza creditelor repartizate, pe seama acestora, la unitatile trezoreriei statului in raza carora isi au sediul fiscal.
    Creditele bugetare repartizate se utilizeaza de catre unitatile beneficiare potrivit programelor aprobate prin hotarari ale Guvernului, care se prezinta si trezoreriei statului.
    3. Proiectele din cadrul programelor de restructurare si reforma urmeaza sa fie selectate si aprobate de catre ordonatorii principali de credite, cu avizul Consiliului pentru Reforma si al Ministerului Finantelor, in functie de efectele economice estimate a fi obtinute.
    Actiunile si obiectivele cuprinse in programele de restructurare si reforma, ale caror termene de finalizare depasesc data de 31 decembrie a anului, vor fi finantate, potrivit prezentelor norme metodologice, numai in masura existentei unor surse de finantare legal constituite, dupa aceasta data.
    4. Sumele alocate din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, au caracter de cheltuieli de capital destinate dezvoltarii si retehnologizarii si pentru reabilitare. Sumele astfel alocate nu pot fi utilizate in alte scopuri.
    5. Din aceste sume vor fi finantate programe de restructurare si reforma pentru regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat si care vizeaza, in principal:
    - conversia unor capacitati de productie;
    - retehnologizarea fabricatiei (inclusiv cea vizand reducerea de consumuri materiale si energetice);
    - punerea si repunerea in functiune a unor capacitati;
    - protectia si ecologizarea mediului (statii de epurare a apelor reziduale, lucrari de ameliorare a solului si de redare in circuitul agricol, lucrari de reabilitare a digurilor, reducerea infiltratiilor pe seama captusirii canalelor, retehnologizarea statiilor de pompare, eliminarea excesului de umiditate si regularizari de vai, prevenirea alunecarilor de teren, combaterea eroziunii solului si corectia torentilor etc.);
    - achizitionarea de utilaje tehnologice si de animale de reproductie de natura mijloacelor fixe la unitatile ce detin fondul genetic national;
    - reabilitarea de infrastructuri si utilaje.
    6. Eficienta proiectelor de restructurare se va analiza in baza criteriilor de eficienta stabilite de catre ordonatorii principali de credite prin ordin al ministrului, avandu-se in vedere:
    - importanta si locul agentului economic in cadrul strategiei sectoriale;
    - eliminarea pierderilor si arieratelor;
    - cresterea volumului si eficienta exportului;
    - crearea de noi locuri de munca;
    - cresterea productivitatii muncii;
    - asigurarea competitivitatii produselor si serviciilor.
    7. In cazul proiectelor de investitii aprobate conform normelor legale si care sunt in curs de derulare, pot fi solicitate sume din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, cu respectarea conditiilor mai sus mentionate, anexandu-se la programele ce urmeaza a fi aprobate prin hotarare a Guvernului date privind:
    - scopul investitiei;
    - lucrarile si dotarile prevazute a se realiza prin proiecte in cadrul obiectivului respectiv;
    - indicatorii de eficienta prevazuti in proiectele aprobate;
    - sursele de finantare a investitiei, din care, in mod distinct, suma solicitata din Fondul la dispozitia Guvernului, prevazut la art. 24 lit. d) din Legea nr. 109/1998.
    8. Ordonatorii principali de credite pot acorda beneficiarilor sumele alocate din bugetul de stat, pe etape, in functie de realizarea criteriilor de eficienta stabilite prin program.
    9. Intreprinderile mici si mijlocii din sectorul privat vor beneficia de credite contractate de la bancile comerciale pentru investitii, la care, din dobanda practicata de catre acestea, o cota de pana la 70%, precum si comisioanele percepute de banca pentru derularea creditului se suporta din Fondul la dispozitia Guvernului, prevazut la art. 24 lit. d) din Legea nr. 109/1998.
    In acest scop, suma alocata din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, va fi gestionata de catre Consiliul pentru Reforma, ca institutie guvernamentala cu atributii in domeniul sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 203/1998 privind organizarea si functionarea Consiliului pentru Reforma.
    10. Consiliul pentru Reforma va colabora cu bancile comerciale in scopul acordarii de credite cu dobanda redusa intreprinderilor mici si mijlocii si va conveni cu acestea asupra procedurii de alocare a cotei de pana la 70% din dobanda aplicata.
    Beneficiarii creditelor cu dobanda bonificata vor fi selectati pe baza proiectelor de investitii pentru care se solicita creditul, avandu-se in vedere, in principal, urmatoarele criterii:
    - promovarea investitiilor in activitati productive din ramurile: industrie, constructii, agricultura, turism, prestari de servicii;
    - crearea de noi locuri de munca;
    - stimularea exportului;
    - protejarea mediului inconjurator;
    - sustinerea agentilor economici viabili din punct de vedere economic si financiar.
    11. Pentru ratele scadente si nerambursate la termenele stabilite prin contracte, beneficiarii creditelor acordate in conditiile mentionate la pct. 9 vor plati dobanda nebonificata si vor restitui sumele alocate din bugetul de stat.
    12. Criteriile de acordare a creditelor cu dobanda bonificata se stabilesc prin ordin al ministrului, iar urmarirea derularii acestor linii de credite intra in competenta Consiliului pentru Reforma.
    13. Consiliul pentru Reforma elaboreaza programe pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii si le propune spre finantare prin hotarare a Guvernului.
    14. Pentru programele de dezvoltare regionala, prevazute la art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, se pot aloca fonduri in limita sumelor prevazute in bugetul de stat, care vor fi gestionate de Consiliul pentru Reforma.
    15. In baza prevederilor art. 24 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, se aloca sume Bancii de Export-Import - S.A. (EXIMBANK) din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare pentru recapitalizare.
    Sumele prevazute la alineatul precedent se pun la dispozitia Bancii de Export-Import - S.A. cu titlu de contributie nerambursabila la majorarea capitalului social al acesteia.
    Capitalul social majorat al Bancii de Export-Import - S.A. se transforma in actiuni, in conditiile legii, care vor fi gestionate in numele statului de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    In calitatea lor de actionari, Societatea de Investitii Financiare Oltenia, Societatea de Investitii Financiare Muntenia, Societatea de Investitii Financiare Transilvania, Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana si Societatea de Investitii Financiare Moldova pot participa la majorarea capitalului Bancii de Export-Import - S.A., din sursele lor proprii, peste suma prevazuta, pana la limita cotelor lor actuale de participare la capital, de 6% pentru fiecare societate de investitii financiare.
    Banca de Export Import   S.A. poate transforma 50% din suma reprezentand majorarea de capital in lei in capital in valuta, prin achizitionarea valutei de pe piata interbancara.
    16. Ordonatorii principali de credite si agentii economici vor inregistra in contabilitatea proprie operatiunile legate de primirea fondurilor de la bugetul de stat, potrivit precizarilor ce vor fi emise in acest scop de catre Ministerul Finantelor, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentelor norme.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 486/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 486 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 486/1998
Ordin 642 1999
pentru aprobarea Precizarilor privind inregistrarea in contabilitatea ordonatorilor principali de credite si a agentilor economici a operatiunilor de finantare a proiectelor si programelor de restructurare si reforma din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare
Hotărârea 438 1999
pentru modificarea pct. 5 din Normele metodologice privind finantarea proiectelor si programelor de restructurare si reforma din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 486/1998
Hotărârea 790 1998
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea proiectelor si programelor de restructurare si reforma din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 486/1998
Hotărârea 762 1998
pentru aprobarea finantarii Programului de restructurare si reforma in agricultura in anul 1998 din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu