Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.404 din 03.06.2015

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri şi Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“, din subordinea Ministerului Sănătăţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 403 din 09 iunie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri, şi Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“, din subordinea Ministerului Sănătăţii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ŞI VALORILE DE INVENTAR ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri, şi Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“, din subordinea Ministerului Sănătăţii, care se actualizează

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
Descrierea tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6
Administratorul: Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord - CUI/4300817
143894 8.25.01 Centru de recuperare şi punct termic ambulator I Eforie Nord C1 = S + P + 2E, Sc = 5.417 mp, Scd = 16.734 mp C2 = P, Sc = Scd = 47 mp C3 = P, Sc = Scd = 20 mp C4 = Subteran, Sc = Scd = 131 mp C5 = P, Sc = Scd = 30 mp C6 = P, Sc = Scd = 27 mp S teren = 18.942 mp CF nr. 103373 Aleea Specială nr 1, Eforie Nord, Constanţa 47.957.263
143896 8.28.10 Decantoare nămol C7 = decantor, Sc = Scd = 30 mp C8 = decantor, Sc = Scd = 53 mp CF nr. 103373 Aleea Specială nr 1, Eforie Nord, Constanţa 51.999
143897 8.25.01 Pavilion tratament ambulatoriu II şi centrală termică C1 = S + P, Sc = 2.979 mp, Scd = 5.900 mp CF nr. 103314 Bd. Republicii nr. 63-69, Eforie Nord, Constanţa 10.947.128
1 2 3 4 5 6
143898 8.25.01 Secţia clinică C2 = D + P + 3E, Sc = 1.707 mp, Scd = 4.219 mp S teren = 17.872 mp CF nr. 103314 Număr de paturi 150 Bd. Republicii nr. 63-69, Eforie Nord, Constanţa 16.284.910
143899 8.25.01 Anexă Grand C4 = P + 1E, Sc = 274 mp, Scd = 548 mp CF nr. 103314 Bd. Republicii nr. 63-69, Eforie Nord, Constanţa 357.161
143900 8.25.07 Bazin kinetoterapie Grand C3 = D + P, Sc = 224 mp, Scd = 448 mp CF nr. 103314 Bd. Republicii nr. 63-69, Eforie Nord, Constanţa 958.392
143901 8.28.08 Garaj auto Grand C5 = P, Sc = Scd = 151 mp CF nr. 103314 Bd. Republicii nr. 63-69, Eforie Nord, Constanţa 38.776
143902 8.29.06 Staţie pompe apă sărată C3 = P, Sc = Scd = 123 mp CF nr. 104108 Mal Lac Techirghiol, Eforie Nord, Constanţa 126.253
143905 8.25.01 Băi Reci nr. 1 C1 = P, Sc = Scd = 510 mp C2 = P, Sc = 1.397 mp, Scd = 1.660 mp S teren = 15.838 mp CF nr. 104108 Mal Lac Techirghiol, Eforie Nord, Constanţa 13.304.724
143906 8.25.01 Băi Reci nr. 2 C1 = P, Sc = Scd = 1.104 mp C2 = P, Sc = Scd = 4 mp S teren = 4.893 mp CF nr. 104107 Mal Lac Techirghiol, Eforie Nord, Băi Reci nr. 2, Constanţa 5.423.978
143911 8.25.01 Vila Navrom C1 = P + 1E, Sc = 159 mp, Scd = 318 mp C2 = P, Sc = Scd = 20 mp S teren = 550 mp CF nr. 103432 Strada Brizei nr. 61, Eforie Nord, Constanţa 211.434
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri/CUI 4204151
144102 8.25.01 Pavilionul I C1 = S + P, Sc = 318 mp, Sd = 637 mp, nr. de paturi = 52 CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 1.444.708
144103 8.25.01 Pavilionul II C2 = S + P, SC = 258 mp, Sd = 516 mp, nr. de paturi 35, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 981.019
144104 8.25.01 Pavilionul V C7 = P, SC = 345 mp, nr. de paturi 34, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 908.437
144105 8.25.01 Bloc alimentar C9 = P, SC = 352 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 1.018.509
144106 8.25.01 Bloc administrative C14 = P, SC = 529 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 903.059
144107 8.25.01 Casă de oaspeţi C4 = P, SC = 90 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 109.356
144108 8.25.01 Pavilionul IV C5 = P, SC = 290 mp Nr. de paturi = 33, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 535.474
144109 8.28.10 Magazie, atelier, uzină electrică, anexe C20 = P, SC = 139 mp, C11 = P, Sc = 39 mp, C23 = P, Sc = 48 mp, C24 = P, Sc = 24 mp, C25 = P, Sc = 50 mp, C17 = P, Sc = 119 mp, C29 = P, Sc = 28 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 727.308
144110 8.28.10 Centrala termică C19 = P, SC = 227 mp, C15 = P, Sc = 20 mp, C16 = P, Sc = 20 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 709.271
1 2 3 4 5 6
144111 8.28.10 Reţele electrice La suprafaţă 972 ml Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 229.289
144112 8.25.01 Morgă (Pavilion resocializare) C8 = P, Sc = 83 mp, nr. de paturi = 10, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 77.873
144114 8.28.10 Castel apă (vas expansiune) Pereţi metalici izolaţii, situat în afara perimetrului spitalului Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 5.013
144115 8.28.12 Locuinţă individuală (Pavilion ergoterapie) C28 = P, Sc = 135 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 250.057
144116 8.25.01 Pavilion III C3 = P, Sc = 532 mp, Nr. de paturi = 56, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 794.520
144117 8.25.01 Garaj auto C22 = P, Sc = 51 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 26.918
144118 8.27.07 Grajd animale C26 = P, Sc = 172 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 8.822
144119 8.28.10 Beci piatră C13 = S, Sc = 84 mp, C10 = S, Sc = 155 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 4.122
144123 8.28.10 Puţ beton armat Adâncime ~ 10 m Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 11.863
147097 8.25.04 Capelă ortodoxă C6 = P, Sc = 70 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 96.132
Administratorul: Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“/CUI 4203709
34180 8.25.01 Teren IOB, aferent clădirilor şi curţii S teren = 31.862 mp CF nr. 213670 Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti 25.719.755
34181 8.25.01 Clădire IOB şi anexe C1 = S + D + 8E; Sc = 8.817 mp; Sd = 32.491 mp; C2 = S + D; Sc = Sd = 288 mp C3 = S + D; Sc = Sd = 291 mp, C4 = S + D + 1E; Sc = 526 mp, Sd = 583 mp, C5 = D + 6E; Sc = 428 m, Sd = 2.518 mp, C8 = P; Sc = Sd = 144 mp, C9 = P; Sc = Sd = 50 mp, C10 = P, Sd = Sc = 101 mp, C11 = P; Sc = Sd = 14 mp, C12 = P; Sc = Sd = 20 mp, Nr. de paturi = 643 CF nr. 213670 Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti 95.251.046
34182 8.25.01 Clădire Sinteza Medicamentului C6 = P + 1E; Sc = 1.328 mp, Sd = 2.577 mp, C7 = P; Sc = Sd = 104 mp, CF nr. 213670 Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti 447.967


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 404/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 404 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu