Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.404 din 03.06.2015

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri şi Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“, din subordinea Ministerului Sănătăţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 403 din 09 iunie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri, şi Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“, din subordinea Ministerului Sănătăţii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Nicolae Bănicioiu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ŞI VALORILE DE INVENTAR ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri, şi Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“, din subordinea Ministerului Sănătăţii, care se actualizează

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
Descrierea tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6
Administratorul: Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord - CUI/4300817
143894 8.25.01 Centru de recuperare şi punct termic ambulator I Eforie Nord C1 = S + P + 2E, Sc = 5.417 mp, Scd = 16.734 mp C2 = P, Sc = Scd = 47 mp C3 = P, Sc = Scd = 20 mp C4 = Subteran, Sc = Scd = 131 mp C5 = P, Sc = Scd = 30 mp C6 = P, Sc = Scd = 27 mp S teren = 18.942 mp CF nr. 103373 Aleea Specială nr 1, Eforie Nord, Constanţa 47.957.263
143896 8.28.10 Decantoare nămol C7 = decantor, Sc = Scd = 30 mp C8 = decantor, Sc = Scd = 53 mp CF nr. 103373 Aleea Specială nr 1, Eforie Nord, Constanţa 51.999
143897 8.25.01 Pavilion tratament ambulatoriu II şi centrală termică C1 = S + P, Sc = 2.979 mp, Scd = 5.900 mp CF nr. 103314 Bd. Republicii nr. 63-69, Eforie Nord, Constanţa 10.947.128
1 2 3 4 5 6
143898 8.25.01 Secţia clinică C2 = D + P + 3E, Sc = 1.707 mp, Scd = 4.219 mp S teren = 17.872 mp CF nr. 103314 Număr de paturi 150 Bd. Republicii nr. 63-69, Eforie Nord, Constanţa 16.284.910
143899 8.25.01 Anexă Grand C4 = P + 1E, Sc = 274 mp, Scd = 548 mp CF nr. 103314 Bd. Republicii nr. 63-69, Eforie Nord, Constanţa 357.161
143900 8.25.07 Bazin kinetoterapie Grand C3 = D + P, Sc = 224 mp, Scd = 448 mp CF nr. 103314 Bd. Republicii nr. 63-69, Eforie Nord, Constanţa 958.392
143901 8.28.08 Garaj auto Grand C5 = P, Sc = Scd = 151 mp CF nr. 103314 Bd. Republicii nr. 63-69, Eforie Nord, Constanţa 38.776
143902 8.29.06 Staţie pompe apă sărată C3 = P, Sc = Scd = 123 mp CF nr. 104108 Mal Lac Techirghiol, Eforie Nord, Constanţa 126.253
143905 8.25.01 Băi Reci nr. 1 C1 = P, Sc = Scd = 510 mp C2 = P, Sc = 1.397 mp, Scd = 1.660 mp S teren = 15.838 mp CF nr. 104108 Mal Lac Techirghiol, Eforie Nord, Constanţa 13.304.724
143906 8.25.01 Băi Reci nr. 2 C1 = P, Sc = Scd = 1.104 mp C2 = P, Sc = Scd = 4 mp S teren = 4.893 mp CF nr. 104107 Mal Lac Techirghiol, Eforie Nord, Băi Reci nr. 2, Constanţa 5.423.978
143911 8.25.01 Vila Navrom C1 = P + 1E, Sc = 159 mp, Scd = 318 mp C2 = P, Sc = Scd = 20 mp S teren = 550 mp CF nr. 103432 Strada Brizei nr. 61, Eforie Nord, Constanţa 211.434
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri/CUI 4204151
144102 8.25.01 Pavilionul I C1 = S + P, Sc = 318 mp, Sd = 637 mp, nr. de paturi = 52 CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 1.444.708
144103 8.25.01 Pavilionul II C2 = S + P, SC = 258 mp, Sd = 516 mp, nr. de paturi 35, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 981.019
144104 8.25.01 Pavilionul V C7 = P, SC = 345 mp, nr. de paturi 34, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 908.437
144105 8.25.01 Bloc alimentar C9 = P, SC = 352 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 1.018.509
144106 8.25.01 Bloc administrative C14 = P, SC = 529 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 903.059
144107 8.25.01 Casă de oaspeţi C4 = P, SC = 90 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 109.356
144108 8.25.01 Pavilionul IV C5 = P, SC = 290 mp Nr. de paturi = 33, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 535.474
144109 8.28.10 Magazie, atelier, uzină electrică, anexe C20 = P, SC = 139 mp, C11 = P, Sc = 39 mp, C23 = P, Sc = 48 mp, C24 = P, Sc = 24 mp, C25 = P, Sc = 50 mp, C17 = P, Sc = 119 mp, C29 = P, Sc = 28 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 727.308
144110 8.28.10 Centrala termică C19 = P, SC = 227 mp, C15 = P, Sc = 20 mp, C16 = P, Sc = 20 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 709.271
1 2 3 4 5 6
144111 8.28.10 Reţele electrice La suprafaţă 972 ml Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 229.289
144112 8.25.01 Morgă (Pavilion resocializare) C8 = P, Sc = 83 mp, nr. de paturi = 10, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 77.873
144114 8.28.10 Castel apă (vas expansiune) Pereţi metalici izolaţii, situat în afara perimetrului spitalului Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 5.013
144115 8.28.12 Locuinţă individuală (Pavilion ergoterapie) C28 = P, Sc = 135 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 250.057
144116 8.25.01 Pavilion III C3 = P, Sc = 532 mp, Nr. de paturi = 56, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 794.520
144117 8.25.01 Garaj auto C22 = P, Sc = 51 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 26.918
144118 8.27.07 Grajd animale C26 = P, Sc = 172 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 8.822
144119 8.28.10 Beci piatră C13 = S, Sc = 84 mp, C10 = S, Sc = 155 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 4.122
144123 8.28.10 Puţ beton armat Adâncime ~ 10 m Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 11.863
147097 8.25.04 Capelă ortodoxă C6 = P, Sc = 70 mp, CF nr. 60194 Comuna Grajduri, judeţul Iaşi 96.132
Administratorul: Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu“/CUI 4203709
34180 8.25.01 Teren IOB, aferent clădirilor şi curţii S teren = 31.862 mp CF nr. 213670 Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti 25.719.755
34181 8.25.01 Clădire IOB şi anexe C1 = S + D + 8E; Sc = 8.817 mp; Sd = 32.491 mp; C2 = S + D; Sc = Sd = 288 mp C3 = S + D; Sc = Sd = 291 mp, C4 = S + D + 1E; Sc = 526 mp, Sd = 583 mp, C5 = D + 6E; Sc = 428 m, Sd = 2.518 mp, C8 = P; Sc = Sd = 144 mp, C9 = P; Sc = Sd = 50 mp, C10 = P, Sd = Sc = 101 mp, C11 = P; Sc = Sd = 14 mp, C12 = P; Sc = Sd = 20 mp, Nr. de paturi = 643 CF nr. 213670 Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti 95.251.046
34182 8.25.01 Clădire Sinteza Medicamentului C6 = P + 1E; Sc = 1.328 mp, Sd = 2.577 mp, C7 = P; Sc = Sd = 104 mp, CF nr. 213670 Şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2, Bucureşti 447.967


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 404/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 404 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu