Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 397 din 19 aprilie 2001

privind transmiterea unui imobil proprietate publica a statului din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in administrarea Serviciului de Protectie si Paza

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 210 din 25 aprilie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba transmiterea imobilului proprietate publica a statului, situat in municipiul Bucuresti, str. Moliere nr. 13 - 15, sectorul 1, impreuna cu mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotare, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in administrarea Serviciului de Protectie si Paza.
    Art. 2
    Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se diminueaza, iar patrimoniul Serviciului de Protectie si Paza se majoreaza cu valoarea bunurilor prevazute la art. 1.
    Art. 3
    Predarea-preluarea bunurilor prevazute la art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.250/2000 pentru schimbarea administratorului unor imobile, proprietate publica a statului, precum si pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului in domeniul public al statului si in administrarea Serviciului de Protectie si Paza, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 644 din 11 decembrie 2000.
    Art. 5
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator anexa nr. 3 "Lista cuprinzand bunurile imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Regiei Autonome <<Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat>>" la Hotararea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 9 octombrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Directorul Serviciului de Protectie si Paza,
                         Gabriel Naghi

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului proprietate publica a statului care se transmite din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in administrarea Serviciului de Protectie si Paza
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea bunului si  |Suprafata|Valoarea |Unitatea care | Unitatea care|
|crt.| caracteristicile lui  |   (mp)  |(mii lei)|  transmite   |preia bunurile|
|    |                       |         |         |   bunurile   |              |
|____|_______________________|_________|_________|______________|______________|
| 1. |Imobil - constructie   |         |         |              |              |
|    |si teren -, situat in  |         |         |              |              |
|    |municipiul Bucuresti,  |         |         |              |              |
|    |str. Moliere           |         |         |    Regia     | Serviciul de |
|    |nr. 13 - 15,           |         |         |   Autonoma   | Protectie si |
|    |sectorul 1,            |         |         |"Administratia|     Paza     |
|    |avand urmatoarele      |         |         |Patrimoniului |              |
|    |caracteristici:        |         |         | Protocolului |              |
|    |- suprafata construita |   350,76|         |   de Stat"   |              |
|    |- suprafata desfasurata|   731,34|         |              |              |
|    |- suprafata terenului  | 1.208,74|         |              |              |
|    |- valoarea constructiei|         |5.344.521|              |              |
|    |- valoarea amortizata  |         |1.900.908|              |              |
|    |- valoarea ramasa      |         |3.443.613|              |              |
| 2. |Bunuri de natura       |         |         |              |              |
|    |mijloacelor fixe si a  |         |         |              |              |
|    |obiectelor de inventar |         |         |              |              |
|    |(se stabilesc prin     |         |         |              |              |
|    |protocol)              |         |         |              |              |
|____|_______________________|_________|_________|______________|______________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 397/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 397 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu