Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.345 din 30.04.2020

privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele bunuri aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 370 din 08 mai 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii, potrivit anexelor nr. 1-14. Articolul 2Se aprobă modificarea denumirii, a descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile prevăzute în anexele nr. 15-17. Articolul 3Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4 Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion Ştefan Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Alexandru Laurenţiu Blaga p. Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Pecingină, secretar de stat ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 35621 8.29.08 Imobil BCPI Oneşti Clădire Fundaţii de b.a., pereţi de zidărie, şarpantă lemn Sc = Sd = 285 mp, Su parter = 235,03 mp Su mansardă = 27,84 mp Regim de înălţime: P + M Teren intravilan S = 1.322 mp (anul dobândirii 1993) CF-61145 N - S.C. Coplan Group - S.R.L. S - str. Mărăşeşti E - proprietate particulară V - S.C. Donciz Prest - S.R.L. Ţara: România, judeţul: Bacău, oraşul Oneşti, bd. Mărăşeşti nr. 21 1938 370.430,00 Sentinţa civilă nr. 1.029 din 28.10.1992; Hotărârea Guvernului nr. 362/2011 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău CUI 9718218 Imobil

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 152343 8.29.08 Sediu OCPI Brăila Construcţie C1 din cărămidă + beton Sc = 546 mp S desf. = 1.638 mp Regim de înălţime: S + P + 1E CF-79270-C1 N - imobil din str. Mărăşeşti; E - str. Mărăşeşti; S - Str. Justiţiei; V - imobil proprietatea Primăriei Brăila Ţara: România, judeţul: Brăila; MRJ Brăila, Str. Justiţiei nr. 1 2004 380.800,00 Hotărârea Guvernului nr. 2.197/2004 Hotărârea Guvernului nr. 376/2008 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila CUI 9751516 Imobil
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
2 153679 8.29.08 Teren Teren intravilan S = 838 mp CF-79270 N - imobil din str. Mărăşeşti; E - str. Mărăşeşti; S - Str. Justiţiei; V - imobil proprietatea Primăriei Brăila Ţara: România, judeţul: Brăila; MRJ Brăila, Str. Justiţiei nr. 1 2004 610.200,00 Hotărârea Guvernului nr. 2.197/2004 Hotărârea Guvernului nr. 376/2008 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila CUI 9751516 Imobil
3 155319 8.29.08 Sediu administrativ Construcţie C2 din beton + cărămidă (fostă C4) - lot 3 S totală utilă = 322,49 mp, din care: S utilă parter windfang cu casa scării = 25,10 mp, S utilă etaj = 297,39 mp Cote-părţi comune 53,09 Cote teren 43,88% Regim de înălţime: P + 1E CF 70550-C2-U1 Făurei, Nr. cadastral 70550-C2-U1 Făurei N - lot 2 şi Banca Agricolă Făurei; E - teren primărie; S - teren primărie; V - Str. Păcii Ţara: România, judeţul: Brăila, oraşul Făurei, Str. Păcii nr. 2, ap. 2 2011 231.000,00 Hotărârea Guvernului nr. 19/2011 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila CUI 9751516 Imobil

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 27195 8.29.08 Clădire Construcţie cărămidă Sc = 545 mp Sd = 1.090 mp Su = 872 mp Regim de înălţime: P + 1 CF 31098-C1 N - str. Traian Lalescu; E - bloc locuinţe; S - sinagogă; V - bar Ţara: România, judeţul: Caraş-Severin; MRJ Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 11 2010 464.670,00 Decizia Consiliului Popular Caraş-Severin nr. 76/1981, Hotărârea Guvernului nr. 1.137/2010, În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin CUI 9706620 Imobil
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017
2 155384 8.29.08 Teren Teren intravilan S teren = 993 mp, din care: suprafaţa ocupată de construcţii = 545 mp; suprafaţa liberă = 448 mp CF 31098 N - str. Traian Lalescu; E - bloc locuinţe; S - sinagogă; V - bar Ţara: România, judeţul: Caraş-Severin; MRJ Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 11 2010 59.500,00 Hotărârea Guvernului nr. 1.137/2010 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin CUI 9706620 Imobil

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 34290 8.29.08 Clădire Construcţie din beton + cărămidă Sc = 670 mp; Sd = 2.130 mp; Su totală = 1.759,43 mp, regim de înălţime: D + P + 2E CF 82280-C1 N - CSMS; E - stradă; S - str. I.C. Brătianu; V - CSMS Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa; MRJ Târgovişte, str. Ion C. Brătianu nr. 27 2000 3.765.321,49 Hotărârea Guvernului nr. 590/2001 PV nr. 15386 din 28.12.2009 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa CUI 9743297 Imobil

ANEXA Nr. 5DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 39905 8.29.08 Baracă lemn Construcţie lemn Sc = Sd = 246,00 mp; Su = 221,96 mp, regim de înălţime: P CF-36347-C1 Teren intravilan S curte = 1.282 mp, CF-36347 DGAA; ICSMS; IPP Ţara: România, judeţul: Giurgiu; MRJ Giurgiu, Şos. Bălănoaiei nr. 1B 1992 267.078,00 PV constr. nr. 900/92 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu CUI 9968753 Imobil
2 155284 8.29.08 Corp C2, sc. B Construcţie cărămidă Sc = 454,49 mp Sd = 1.363,47 mp Su = 1.090 mp regim de înălţime: P + 2E CF-33586-C1 N - bd. 1907; E - IJPF Giurgiu; S - IJPF Giurgiu; V - IJPF Giurgiu Ţara: România, judeţul: Giurgiu, MRJ Giurgiu, bd. 1907 nr. 1 2010 1.457.074,00 Hotărârea Guvernului nr. 585/2010 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu CUI 9968753 Imobil
3 155285 8.29.08 Teren S = 1.476 mp Teren intravilan CF-33586 N - bd. 1907; E - IJPF Giurgiu; S - IJPF Giurgiu; V - IJPF Giurgiu Ţara: România, judeţul: Giurgiu, MRJ Giurgiu, bd. 1907 nr. 1 2010 482.825,00 Hotărârea Guvernului nr. 585/2010 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu CUI 9968753 Imobil

ANEXA Nr. 6DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 27495 8.29.08 Amenajare curte interioară şi gard Teren intravilan S curte = 2.320 mp; platformă betonată; gard din beton şi lemn CF 114964 N - bloc de locuinţe; S - magazin; E - spălătorie auto; V - Str. Cosmonauţilor Ţara: România, judeţul: Maramureş, MRJ Baia Mare, Str. Cosmonauţilor nr. 3 1988 1.081.984,78 CF 11030 nr. top 2737/540 PV 133/90; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş CUI 9705242 Imobil
2 27669 8.29.08 BCPI Vişeu de Sus Construcţie din zidărie piatră, fundaţie piatră zidită, şarpantă, încălzire termică proprie Sc = 119 mp Sd = 238 mp Su = 191 mp Regim de înălţime: P + 1E Magazie din lemn Sc = Sd = 43 mp Regim de înălţime: P Teren intravilan S = 403 mp CF-51656 N - corp clădire judecătorie; E - S.C. Lumina; S - locuinţă; V - stradă Ţara: România, judeţul: Maramureş, oraşul Vişeu de Sus, str. Nicolae Labiş nr. 2 1895 294.111,00 Dec. 1895, Hotărârea Guvernului nr. 362/2011 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş CUI 9705242 Imobil

ANEXA Nr. 7DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 153346 8.29.08 Sediu administrativ Construcţie C1 din cărămidă + anexa: Sc = 367,78 mp, Sd = 400 mp, Su = 345,91 mp Regim de înălţime C1: S + P Regim de înălţime anexă: P + mansardă Teren intravilan S teren = 451 mp CF 53946 N - Sandu A. Ion, S - Str. Horia E - Sandu Dumitru, Sandu Marin V - alee betonată Ţara: România, judeţul: Olt; MRJ Slatina, str. Horia nr. 3 2004 787.489,00 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt CUI 10151140 Imobil

ANEXA Nr. 8DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 28076 8.29.08 Imobil BCPI Carei Clădire Fundaţie din cărămidă, pereţi de cărămidă, acoperiş şarpantă Regim de înălţime clădire: S + P + M, din care în administrarea OCPI Satu Mare P + M cu Sc = 247 mp Sd = 494 mp Teren intravilan ½ din suprafaţa de 751 mp CF 104225 Carei N - curte interioară; S - str. Kölcsey Ferenc; E - parchetul; V - spaţii de locuit Ţara: România, judeţul: Satu Mare, municipiul Carei; str. Kölcsey Ferenc nr. 1 1994 394.000,00 HCL 1/1994 Hotărârea Guvernului nr. 362/2011 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare CUI 9724775 Imobil

ANEXA Nr. 9DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 61991 8.29.08 Imobil Clădire compusă din 8 camere, hol, grup sanitar Su = 242 mp; Sc = Sd = 327 mp Regim de înălţime: P CF-101691-C1 Ministerul Apărării Naţionale, Facultatea de Drept, Consiliul judeţean şi 3 proprietăţi particulare Ţara: România, judeţul: Sibiu; MRJ Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 34 2000 171.692,00 Hotărârea Guvernului nr. 606/2000, Hotărârea Guvernului nr. 540/2008, PV nr. 7.108 din 11.08.2009 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu CUI 9735758 Imobil
Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017
2 61992 8.29.08 Teren Teren intravilan Suprafaţă = 1.800 mp CF-101691 Ministerul Apărării Naţionale, Facultatea de Drept, Consiliul judeţean şi 3 proprietăţi particulare Ţara: România; judeţul: Sibiu; MRJ Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 34 2000 1.515.706,00 Hotărârea Guvernului nr. 606/2000, PV nr. 7.108 din 11.08.2009 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu CUI 9735758 Imobil
3 107426 8.28.13 Imobil - Magazie + garaj Magazie + garaj Sc = 178,10 mp; Sd = 178,10 mp; Su = 135 mp Regim de înălţime: P CF-122697-C1 Teren împrejmuit curte S = 455 mp, CF-122697 Stradă; persoane fizice Ţara: România; judeţul: Sibiu; MRJ Sibiu, str. Vasile Pârvan nr. 6 1973 159.110,00 CF 2565 Sibiu Inch. 3077/73; PV nr. 7.107 din 11.08.2009 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu CUI 9735758 Imobil

ANEXA Nr. 10DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 34870 8.29.08 Imobil Clădire C1 Sc = 34 mp Sd = 50,16 mp Regim de înălţime: P Garaje C2, C4 S totală garaje = 36 mp (Sc c2 = 14 mp, Sc c4 = 22 mp), Regim de înălţime: P Teren intravilan în suprafaţă indiviză S = 234 mp CF 33505 N - stradă SEV - casă particulară Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul Câmpulung Moldovenesc, strada Alexandru Bogza nr. 3 1981 90.340,00 Hotărârea Guvernului nr. 308/2002, Protocol nr. 5.420 din 13.05.2002 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava CUI 9689791 Imobil

ANEXA Nr. 11DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 155283 8.29.08 Teren Teren intravilan S = 5.643 mp CF-401355 N - Str. Armoniei E - nr. cad.432294 S - nr. cad.432295 V - nr. cad.422952 Ţara: România, judeţul: Timiş; MRJ Timişoara, Str. Armoniei nr. 1C 2010 1.622.083,74 Hotărârea Guvernului nr. 585/2010 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş CUI 10149310 Imobil
2 159223 8.29.08 Imobil sediu administrativ Construcţie din zidărie portantă + cărămidă Sc = 675 mp Sd = 1.103 mp Su = 904,27 mp Regim de înălţime: Sp+P Anexă - cabină poartă Regim de înălţime: P Sc = Sd = 57 mp Su = 40 mp Teren intravilan S = 1.518 mp CF-401821 Pe latura nordică: Nr. cad. 403939 Pe latura estică: TOP 489/1 proprietate privată - construcţie + teren Pe latura sudică: strada Ds 61 Pe latura vestică: strada Ds 62 Ţara: România; judeţul Timiş, oraşul Sânnicolau Mare; Str. 16 Decembrie 1989 nr. 54 2009 1.613.843,56 Hotărârea Guvernului nr. 718/2013 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş CUI 10149310 Imobil

ANEXA Nr. 12DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 27153 8.29.08 Clădire administrativă Construcţie C1- sediu cărămidă, tablă Sc = 119,31 mp Sd = 228,62 mp Su = 168,84 mp N - curte OCAOTA E - curte OCAOTA S - curte OCAOTA V - str. Decebal Ţara: România, judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea, str. Decebal nr. 9 1975 349.900,00 Decizia Consiliului Popular 267 din 28.07.1975 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea CUI 9802830 Imobil
Regim de înălţime: Demisol+parter, CF-41737 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017
2 27156 8.28.08 Garaje + cabină paznic Construcţie C2 - cabină paznic - BCA Sc = Sd = 8,34 mp Su = 7,20 mp Regim de înălţime: P Construcţie C3 - garaj din BCA Sc = Sd = 51,89 mp Su = 49,80 mp Regim de înălţime: P CF-41737 Construcţie C1 - garaj din BCA Sc = Sd = 37,74 mp Su= 31 mp Regim de înălţime: P, CF-41738 N - Romcereal E - Romcereal V - curte OCAOTA Ţara: România, judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea, str. Decebal nr. 9 1971 141.400,00 Decizia Consiliului Popular nr. 89 din 05.02.1971 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea CUI 9802830 Imobil
3 27157 8.29.08 Teren Teren intravilan Suprafaţă totală = 1.058 mp CF-41737 şi 41738 N - Str. Victoriei V - str. Decebal E - Romcereal şi grădiniţă S - str. Decebal Ţara: România, judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea, str. Decebal nr. 9 1971 369.600,00 Decizia Consiliului Popular nr. 89 din 15.02.1971 şi 267/28.07.1975 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea CUI 9802830 Imobil
4 163522 8.29.08 Arhivă Cărămidă Regim înălţime - parter; Sc = 31 mp; Sd = 31 mp; Su = 23,87 mp; CF-41738-C2 Ţara: România, judeţul: Tulcea, municipiul Tulcea, str. Decebal nr. 9 1971 41.800,00 Hotărârea Guvernului nr. 260/2008 Hotărârea Guvernului nr. 941/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea CUI 9802830 imobil

ANEXA Nr. 13DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 28254 8.29.08 Sediu OCPI Construcţie C1 Regim de înălţime: D + P + 2E Sc = 287,00 mp Sd = 928,14 mp Su = 745.38 mp CF - 73652-C1 Teren = 1.548 mp CF-73652 Teren intravilan S = 386 mp CF-72739 DGAIA Vaslui; ICSMS Vaslui, Poliţia Vaslui Ţara: România, judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui, Str. Eternităţii nr. 1 1998 3.440.982,00 Autorizaţie constr. nr. 141 din 11.11.1994; Hotărârea Guvernului nr. 378/2008 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui CUI 9793988 Imobil
2 162553 8.28.08 Garaje Construcţie C2 Garaje Regim de înălţime: parter Sc = Sd = 68 mp Su = 56,82 mp CF 73652-C2 DGAIA Vaslui; ICSMS Vaslui, Poliţia Vaslui Ţara: România, judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; Str. Eternităţii nr. 1 1998 37.365,00 Autorizaţie constr. nr. 141 din 11.11.1994; Hotărârea Guvernului nr. 378/2008 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui CUI 9793988 Imobil

ANEXA Nr. 14DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 160526 8.29.08 Sediu administrativ al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea - construcţie Construcţie C1 Sc = 392 mp Sd = 1.755 mp Su = 745,70 mp Regim de înălţime = D + P + 2E CF = 56433-C1 Pe latura nordică - S.C. Dyonisos, drum Pe latura estică - str. Cuza Vodă Pe latura sudică - Stadionul 23 August, ITCSMS Vrancea Pe latura vestică - S.C. Comind Thomas - S.R.L. Ţara: România, judeţul: Vrancea; MRJ Focşani; str. Cuza Vodă nr. 69 2004 1.456.285,94 Hotărârea Guvernului nr. 339/2015 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea CUI 9703691 Imobil

ANEXA Nr. 15DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj pentru care se modifică descrierea tehnică şi se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 152345 8.29.08 Teren Teren intravilan S = 4.373 mp; CF-252768 N - Univers T; E - Univers; T S - str. Alexandru Vaida Voevod; V - statul român Ţara: România, judeţul: Cluj; MRJ Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53 1963 3.236.020,00 CF 86339 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj CUI 9800163 Imobil

ANEXA Nr. 16DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa pentru care se modifică denumirea şi descrierea tehnică şi se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 34289 8.28.08 Anexe-garaje Construcţii din tablă: anexă-garaj Sc = Sd = 26 mp; nr. cadastral 83797-C3; anexă-garaj Sc = Sd = 26 mp; nr. cadastral 83797-C4; Sc totală = 52 mp Sd totală = 52 mp Regim de înălţime: P S curte - 52 mp; CF nr. 83797 Târgovişte N - IAP; E - CRSA; S - teren indiviziune; V - DGA Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa; MRJ Târgovişte; str. Ion C. Brătianu nr. 23 1983 15.045,44 Transfer DGA Dâmboviţa Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa CUI 9743297 Imobil

ANEXA Nr. 17DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş pentru care se modifică descrierea tehnică şi se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 27494 8.29.08 Clădire sediu Construcţie din cărămidă + BCA Sc = 429 mp; Sd = 1.626 mp Su = 1.458 mp Regim de înălţime: P+3E; CF 114964-C1 N - bloc de locuinţe; S - magazin; E - spălătorie auto; V - Str. Cosmonauţilor Ţara: Romania, judeţul: Maramureş; MRJ Baia Mare; Str. Cosmonauţilor nr. 3 1987 2.167.971,00 CF 11030 nr. top 2.737/540 PV 133/90; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş CUI 9705242 ImobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 345/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 345 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu