Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.345 din 30.04.2020

privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele bunuri aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 370 din 08 mai 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii, potrivit anexelor nr. 1-14. Articolul 2Se aprobă modificarea denumirii, a descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile prevăzute în anexele nr. 15-17. Articolul 3Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4 Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion Ştefan Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Alexandru Laurenţiu Blaga p. Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Pecingină, secretar de stat ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 35621 8.29.08 Imobil BCPI Oneşti Clădire Fundaţii de b.a., pereţi de zidărie, şarpantă lemn Sc = Sd = 285 mp, Su parter = 235,03 mp Su mansardă = 27,84 mp Regim de înălţime: P + M Teren intravilan S = 1.322 mp (anul dobândirii 1993) CF-61145 N - S.C. Coplan Group - S.R.L. S - str. Mărăşeşti E - proprietate particulară V - S.C. Donciz Prest - S.R.L. Ţara: România, judeţul: Bacău, oraşul Oneşti, bd. Mărăşeşti nr. 21 1938 370.430,00 Sentinţa civilă nr. 1.029 din 28.10.1992; Hotărârea Guvernului nr. 362/2011 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău CUI 9718218 Imobil

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 152343 8.29.08 Sediu OCPI Brăila Construcţie C1 din cărămidă + beton Sc = 546 mp S desf. = 1.638 mp Regim de înălţime: S + P + 1E CF-79270-C1 N - imobil din str. Mărăşeşti; E - str. Mărăşeşti; S - Str. Justiţiei; V - imobil proprietatea Primăriei Brăila Ţara: România, judeţul: Brăila; MRJ Brăila, Str. Justiţiei nr. 1 2004 380.800,00 Hotărârea Guvernului nr. 2.197/2004 Hotărârea Guvernului nr. 376/2008 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila CUI 9751516 Imobil
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
2 153679 8.29.08 Teren Teren intravilan S = 838 mp CF-79270 N - imobil din str. Mărăşeşti; E - str. Mărăşeşti; S - Str. Justiţiei; V - imobil proprietatea Primăriei Brăila Ţara: România, judeţul: Brăila; MRJ Brăila, Str. Justiţiei nr. 1 2004 610.200,00 Hotărârea Guvernului nr. 2.197/2004 Hotărârea Guvernului nr. 376/2008 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila CUI 9751516 Imobil
3 155319 8.29.08 Sediu administrativ Construcţie C2 din beton + cărămidă (fostă C4) - lot 3 S totală utilă = 322,49 mp, din care: S utilă parter windfang cu casa scării = 25,10 mp, S utilă etaj = 297,39 mp Cote-părţi comune 53,09 Cote teren 43,88% Regim de înălţime: P + 1E CF 70550-C2-U1 Făurei, Nr. cadastral 70550-C2-U1 Făurei N - lot 2 şi Banca Agricolă Făurei; E - teren primărie; S - teren primărie; V - Str. Păcii Ţara: România, judeţul: Brăila, oraşul Făurei, Str. Păcii nr. 2, ap. 2 2011 231.000,00 Hotărârea Guvernului nr. 19/2011 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila CUI 9751516 Imobil

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 27195 8.29.08 Clădire Construcţie cărămidă Sc = 545 mp Sd = 1.090 mp Su = 872 mp Regim de înălţime: P + 1 CF 31098-C1 N - str. Traian Lalescu; E - bloc locuinţe; S - sinagogă; V - bar Ţara: România, judeţul: Caraş-Severin; MRJ Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 11 2010 464.670,00 Decizia Consiliului Popular Caraş-Severin nr. 76/1981, Hotărârea Guvernului nr. 1.137/2010, În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin CUI 9706620 Imobil
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017
2 155384 8.29.08 Teren Teren intravilan S teren = 993 mp, din care: suprafaţa ocupată de construcţii = 545 mp; suprafaţa liberă = 448 mp CF 31098 N - str. Traian Lalescu; E - bloc locuinţe; S - sinagogă; V - bar Ţara: România, judeţul: Caraş-Severin; MRJ Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 11 2010 59.500,00 Hotărârea Guvernului nr. 1.137/2010 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin CUI 9706620 Imobil

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 34290 8.29.08 Clădire Construcţie din beton + cărămidă Sc = 670 mp; Sd = 2.130 mp; Su totală = 1.759,43 mp, regim de înălţime: D + P + 2E CF 82280-C1 N - CSMS; E - stradă; S - str. I.C. Brătianu; V - CSMS Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa; MRJ Târgovişte, str. Ion C. Brătianu nr. 27 2000 3.765.321,49 Hotărârea Guvernului nr. 590/2001 PV nr. 15386 din 28.12.2009 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa CUI 9743297 Imobil

ANEXA Nr. 5DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 39905 8.29.08 Baracă lemn Construcţie lemn Sc = Sd = 246,00 mp; Su = 221,96 mp, regim de înălţime: P CF-36347-C1 Teren intravilan S curte = 1.282 mp, CF-36347 DGAA; ICSMS; IPP Ţara: România, judeţul: Giurgiu; MRJ Giurgiu, Şos. Bălănoaiei nr. 1B 1992 267.078,00 PV constr. nr. 900/92 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu CUI 9968753 Imobil
2 155284 8.29.08 Corp C2, sc. B Construcţie cărămidă Sc = 454,49 mp Sd = 1.363,47 mp Su = 1.090 mp regim de înălţime: P + 2E CF-33586-C1 N - bd. 1907; E - IJPF Giurgiu; S - IJPF Giurgiu; V - IJPF Giurgiu Ţara: România, judeţul: Giurgiu, MRJ Giurgiu, bd. 1907 nr. 1 2010 1.457.074,00 Hotărârea Guvernului nr. 585/2010 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu CUI 9968753 Imobil
3 155285 8.29.08 Teren S = 1.476 mp Teren intravilan CF-33586 N - bd. 1907; E - IJPF Giurgiu; S - IJPF Giurgiu; V - IJPF Giurgiu Ţara: România, judeţul: Giurgiu, MRJ Giurgiu, bd. 1907 nr. 1 2010 482.825,00 Hotărârea Guvernului nr. 585/2010 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu CUI 9968753 Imobil

ANEXA Nr. 6DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 27495 8.29.08 Amenajare curte interioară şi gard Teren intravilan S curte = 2.320 mp; platformă betonată; gard din beton şi lemn CF 114964 N - bloc de locuinţe; S - magazin; E - spălătorie auto; V - Str. Cosmonauţilor Ţara: România, judeţul: Maramureş, MRJ Baia Mare, Str. Cosmonauţilor nr. 3 1988 1.081.984,78 CF 11030 nr. top 2737/540 PV 133/90; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş CUI 9705242 Imobil
2 27669 8.29.08 BCPI Vişeu de Sus Construcţie din zidărie piatră, fundaţie piatră zidită, şarpantă, încălzire termică proprie Sc = 119 mp Sd = 238 mp Su = 191 mp Regim de înălţime: P + 1E Magazie din lemn Sc = Sd = 43 mp Regim de înălţime: P Teren intravilan S = 403 mp CF-51656 N - corp clădire judecătorie; E - S.C. Lumina; S - locuinţă; V - stradă Ţara: România, judeţul: Maramureş, oraşul Vişeu de Sus, str. Nicolae Labiş nr. 2 1895 294.111,00 Dec. 1895, Hotărârea Guvernului nr. 362/2011 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş CUI 9705242 Imobil

ANEXA Nr. 7DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 153346 8.29.08 Sediu administrativ Construcţie C1 din cărămidă + anexa: Sc = 367,78 mp, Sd = 400 mp, Su = 345,91 mp Regim de înălţime C1: S + P Regim de înălţime anexă: P + mansardă Teren intravilan S teren = 451 mp CF 53946 N - Sandu A. Ion, S - Str. Horia E - Sandu Dumitru, Sandu Marin V - alee betonată Ţara: România, judeţul: Olt; MRJ Slatina, str. Horia nr. 3 2004 787.489,00 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt CUI 10151140 Imobil

ANEXA Nr. 8DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 28076 8.29.08 Imobil BCPI Carei Clădire Fundaţie din cărămidă, pereţi de cărămidă, acoperiş şarpantă Regim de înălţime clădire: S + P + M, din care în administrarea OCPI Satu Mare P + M cu Sc = 247 mp Sd = 494 mp Teren intravilan ½ din suprafaţa de 751 mp CF 104225 Carei N - curte interioară; S - str. Kölcsey Ferenc; E - parchetul; V - spaţii de locuit Ţara: România, judeţul: Satu Mare, municipiul Carei; str. Kölcsey Ferenc nr. 1 1994 394.000,00 HCL 1/1994 Hotărârea Guvernului nr. 362/2011 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare CUI 9724775 Imobil

ANEXA Nr. 9DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 61991 8.29.08 Imobil Clădire compusă din 8 camere, hol, grup sanitar Su = 242 mp; Sc = Sd = 327 mp Regim de înălţime: P CF-101691-C1 Ministerul Apărării Naţionale, Facultatea de Drept, Consiliul judeţean şi 3 proprietăţi particulare Ţara: România, judeţul: Sibiu; MRJ Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 34 2000 171.692,00 Hotărârea Guvernului nr. 606/2000, Hotărârea Guvernului nr. 540/2008, PV nr. 7.108 din 11.08.2009 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu CUI 9735758 Imobil
Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017
2 61992 8.29.08 Teren Teren intravilan Suprafaţă = 1.800 mp CF-101691 Ministerul Apărării Naţionale, Facultatea de Drept, Consiliul judeţean şi 3 proprietăţi particulare Ţara: România; judeţul: Sibiu; MRJ Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 34 2000 1.515.706,00 Hotărârea Guvernului nr. 606/2000, PV nr. 7.108 din 11.08.2009 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu CUI 9735758 Imobil
3 107426 8.28.13 Imobil - Magazie + garaj Magazie + garaj Sc = 178,10 mp; Sd = 178,10 mp; Su = 135 mp Regim de înălţime: P CF-122697-C1 Teren împrejmuit curte S = 455 mp, CF-122697 Stradă; persoane fizice Ţara: România; judeţul: Sibiu; MRJ Sibiu, str. Vasile Pârvan nr. 6 1973 159.110,00 CF 2565 Sibiu Inch. 3077/73; PV nr. 7.107 din 11.08.2009 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu CUI 9735758 Imobil

ANEXA Nr. 10DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 34870 8.29.08 Imobil Clădire C1 Sc = 34 mp Sd = 50,16 mp Regim de înălţime: P Garaje C2, C4 S totală garaje = 36 mp (Sc c2 = 14 mp, Sc c4 = 22 mp), Regim de înălţime: P Teren intravilan în suprafaţă indiviză S = 234 mp CF 33505 N - stradă SEV - casă particulară Ţara: România, judeţul: Suceava, oraşul Câmpulung Moldovenesc, strada Alexandru Bogza nr. 3 1981 90.340,00 Hotărârea Guvernului nr. 308/2002, Protocol nr. 5.420 din 13.05.2002 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava CUI 9689791 Imobil

ANEXA Nr. 11DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 155283 8.29.08 Teren Teren intravilan S = 5.643 mp CF-401355 N - Str. Armoniei E - nr. cad.432294 S - nr. cad.432295 V - nr. cad.422952 Ţara: România, judeţul: Timiş; MRJ Timişoara, Str. Armoniei nr. 1C 2010 1.622.083,74 Hotărârea Guvernului nr. 585/2010 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş CUI 10149310 Imobil
2 159223 8.29.08 Imobil sediu administrativ Construcţie din zidărie portantă + cărămidă Sc = 675 mp Sd = 1.103 mp Su = 904,27 mp Regim de înălţime: Sp+P Anexă - cabină poartă Regim de înălţime: P Sc = Sd = 57 mp Su = 40 mp Teren intravilan S = 1.518 mp CF-401821 Pe latura nordică: Nr. cad. 403939 Pe latura estică: TOP 489/1 proprietate privată - construcţie + teren Pe latura sudică: strada Ds 61 Pe latura vestică: strada Ds 62 Ţara: România; judeţul Timiş, oraşul Sânnicolau Mare; Str. 16 Decembrie 1989 nr. 54 2009 1.613.843,56 Hotărârea Guvernului nr. 718/2013 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş CUI 10149310 Imobil

ANEXA Nr. 12DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 27153 8.29.08 Clădire administrativă Construcţie C1- sediu cărămidă, tablă Sc = 119,31 mp Sd = 228,62 mp Su = 168,84 mp N - curte OCAOTA E - curte OCAOTA S - curte OCAOTA V - str. Decebal Ţara: România, judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea, str. Decebal nr. 9 1975 349.900,00 Decizia Consiliului Popular 267 din 28.07.1975 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea CUI 9802830 Imobil
Regim de înălţime: Demisol+parter, CF-41737 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017
2 27156 8.28.08 Garaje + cabină paznic Construcţie C2 - cabină paznic - BCA Sc = Sd = 8,34 mp Su = 7,20 mp Regim de înălţime: P Construcţie C3 - garaj din BCA Sc = Sd = 51,89 mp Su = 49,80 mp Regim de înălţime: P CF-41737 Construcţie C1 - garaj din BCA Sc = Sd = 37,74 mp Su= 31 mp Regim de înălţime: P, CF-41738 N - Romcereal E - Romcereal V - curte OCAOTA Ţara: România, judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea, str. Decebal nr. 9 1971 141.400,00 Decizia Consiliului Popular nr. 89 din 05.02.1971 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea CUI 9802830 Imobil
3 27157 8.29.08 Teren Teren intravilan Suprafaţă totală = 1.058 mp CF-41737 şi 41738 N - Str. Victoriei V - str. Decebal E - Romcereal şi grădiniţă S - str. Decebal Ţara: România, judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea, str. Decebal nr. 9 1971 369.600,00 Decizia Consiliului Popular nr. 89 din 15.02.1971 şi 267/28.07.1975 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea CUI 9802830 Imobil
4 163522 8.29.08 Arhivă Cărămidă Regim înălţime - parter; Sc = 31 mp; Sd = 31 mp; Su = 23,87 mp; CF-41738-C2 Ţara: România, judeţul: Tulcea, municipiul Tulcea, str. Decebal nr. 9 1971 41.800,00 Hotărârea Guvernului nr. 260/2008 Hotărârea Guvernului nr. 941/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea CUI 9802830 imobil

ANEXA Nr. 13DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 28254 8.29.08 Sediu OCPI Construcţie C1 Regim de înălţime: D + P + 2E Sc = 287,00 mp Sd = 928,14 mp Su = 745.38 mp CF - 73652-C1 Teren = 1.548 mp CF-73652 Teren intravilan S = 386 mp CF-72739 DGAIA Vaslui; ICSMS Vaslui, Poliţia Vaslui Ţara: România, judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui, Str. Eternităţii nr. 1 1998 3.440.982,00 Autorizaţie constr. nr. 141 din 11.11.1994; Hotărârea Guvernului nr. 378/2008 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui CUI 9793988 Imobil
2 162553 8.28.08 Garaje Construcţie C2 Garaje Regim de înălţime: parter Sc = Sd = 68 mp Su = 56,82 mp CF 73652-C2 DGAIA Vaslui; ICSMS Vaslui, Poliţia Vaslui Ţara: România, judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; Str. Eternităţii nr. 1 1998 37.365,00 Autorizaţie constr. nr. 141 din 11.11.1994; Hotărârea Guvernului nr. 378/2008 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui CUI 9793988 Imobil

ANEXA Nr. 14DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 160526 8.29.08 Sediu administrativ al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea - construcţie Construcţie C1 Sc = 392 mp Sd = 1.755 mp Su = 745,70 mp Regim de înălţime = D + P + 2E CF = 56433-C1 Pe latura nordică - S.C. Dyonisos, drum Pe latura estică - str. Cuza Vodă Pe latura sudică - Stadionul 23 August, ITCSMS Vrancea Pe latura vestică - S.C. Comind Thomas - S.R.L. Ţara: România, judeţul: Vrancea; MRJ Focşani; str. Cuza Vodă nr. 69 2004 1.456.285,94 Hotărârea Guvernului nr. 339/2015 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea CUI 9703691 Imobil

ANEXA Nr. 15DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj pentru care se modifică descrierea tehnică şi se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 152345 8.29.08 Teren Teren intravilan S = 4.373 mp; CF-252768 N - Univers T; E - Univers; T S - str. Alexandru Vaida Voevod; V - statul român Ţara: România, judeţul: Cluj; MRJ Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53 1963 3.236.020,00 CF 86339 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj CUI 9800163 Imobil

ANEXA Nr. 16DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa pentru care se modifică denumirea şi descrierea tehnică şi se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 34289 8.28.08 Anexe-garaje Construcţii din tablă: anexă-garaj Sc = Sd = 26 mp; nr. cadastral 83797-C3; anexă-garaj Sc = Sd = 26 mp; nr. cadastral 83797-C4; Sc totală = 52 mp Sd totală = 52 mp Regim de înălţime: P S curte - 52 mp; CF nr. 83797 Târgovişte N - IAP; E - CRSA; S - teren indiviziune; V - DGA Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa; MRJ Târgovişte; str. Ion C. Brătianu nr. 23 1983 15.045,44 Transfer DGA Dâmboviţa Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa CUI 9743297 Imobil

ANEXA Nr. 17DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş pentru care se modifică descrierea tehnică şi se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 27494 8.29.08 Clădire sediu Construcţie din cărămidă + BCA Sc = 429 mp; Sd = 1.626 mp Su = 1.458 mp Regim de înălţime: P+3E; CF 114964-C1 N - bloc de locuinţe; S - magazin; E - spălătorie auto; V - Str. Cosmonauţilor Ţara: Romania, judeţul: Maramureş; MRJ Baia Mare; Str. Cosmonauţilor nr. 3 1987 2.167.971,00 CF 11030 nr. top 2.737/540 PV 133/90; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 Hotărârea Guvernului nr. 909/2017 În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş CUI 9705242 ImobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 345/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 345 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu