E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Hotărârea 326 2005 abrogat de Hotărârea 1073 2018
Hotărârea 326 2005 completat de Hotărârea 571 2017
Hotărârea 326 2005 completat de Hotărârea 1387 2016
Hotărârea 326 2005 modificat de Hotărârea 1106 2016
Hotărârea 326 2005 modificat si completat de Hotărârea 641 2016
Hotărârea 326 2005 modificat si completat de Hotărârea 1132 2015
Hotărârea 326 2005 abrogat de Hotărârea 895 2015
Hotărârea 326 2005 modificat de Hotărârea 782 2015
Hotărârea 326 2005 modificat de Hotărârea 274 2015
Hotărârea 326 2005 completat de Hotărârea 274 2015
Hotărârea 326 2005 modificat de Hotărârea 510 2014
Hotărârea 326 2005 completat de Hotărârea 510 2014
Hotărârea 326 2005 modificat de Hotărârea 130 2014
Hotărârea 326 2005 completat de Hotărârea 130 2014
Hotărârea 326 2005 modificat de Hotărârea 891 2013
Hotărârea 326 2005 completat de Hotărârea 891 2013
Hotărârea 326 2005 modificat de Hotărârea 1132 2012
Hotărârea 326 2005 completat de Hotărârea 1132 2012
Hotărârea 326 2005 modificat de Hotărârea 1061 2012
Hotărârea 326 2005 modificat de Hotărârea 609 2012
Hotărârea 326 2005 completat de Hotărârea 609 2012
Hotărârea 326 2005 modificat de Hotărârea 74 2012
Hotărârea 326 2005 completat de Hotărârea 831 2011
Hotărârea 326 2005 completat de Hotărârea 484 2011
Hotărârea 326 2005 modificat de Hotărârea 484 2011
Hotărârea 326 2005 completat de Hotărârea 283 2011
Hotărârea 326 2005 completat de Hotărârea 267 2011
Hotărârea 326 2005 modificat de Hotărârea 376 2011
Hotărârea 326 2005 completat de Hotărârea 376 2011
Hotărârea 326 2005 modificat de Hotărârea 176 2011
Hotărârea 326 2005 completat de Hotărârea 176 2011
Hotărârea 326 2005 modificat de Hotărârea 1314 2008
Hotărârea 326 2005 completat de Hotărârea 1314 2008
Hotărârea 326 2005 modificat de Hotărârea 564 2008
Hotărârea 326 2005 completat de Hotărârea 564 2008
Hotărârea 326 2005 modificat de Hotărârea 83 2007
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 326 din 24 august 2005

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII


SmartCity3

              PLENUL
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 867 din 27 septembrie 2005

    In temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere art. 39 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 166/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 890 din 30 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 30/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridica, asimilat magistratilor, din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii si Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 31/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 16 februarie 2005, se abroga.
    Art. 3
    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
                       judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii, denumit in continuare Consiliu, este un organ constitutional.
    (2) Consiliul face parte din autoritatea judecatoreasca.
    (3) Consiliul este garantul independentei justitiei.
    Art. 2
    Consiliul este independent si se supune in activitatea sa numai legii.
    Art. 3
    Consiliul are personalitate juridica si sediul in municipiul Bucuresti.
    Art. 4
    (1) Consiliul apara judecatorii si procurorii impotriva oricarui act de natura sa aduca atingere independentei sau impartialitatii acestora in infaptuirea justitiei ori sa creeze suspiciuni cu privire la acestea.
    (2) Consiliul apara reputatia profesionala a judecatorilor si procurorilor.
    (3) Consiliul asigura respectarea legii si a criteriilor de competenta si etica profesionala in desfasurarea carierei profesionale a judecatorilor si procurorilor.
    Art. 5
    Membrii Consiliului raspund in fata judecatorilor si procurorilor pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului.

    CAP. 2
    Structura Consiliului

    Art. 6
    (1) Consiliul este alcatuit din 19 membri, care compun Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, denumit in continuare Plen.
    (2) Din Consiliu fac parte:
    a) 9 judecatori si 5 procurori, alesi in adunarile generale ale judecatorilor si procurorilor;
    b) 2 reprezentanti ai societatii civile, specialisti in domeniul dreptului, care se bucura de inalta reputatie profesionala si morala, alesi de Senat;
    c) 3 membri de drept, respectiv: presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, reprezentant al puterii judecatoresti, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si ministrul justitiei.
    (3) Magistratii prevazuti la alin. (2) lit. a) compun cele doua sectii ale Consiliului, una pentru judecatori si una pentru procurori.
    (4) Sectia pentru judecatori este alcatuita din:
    a) 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    b) 3 judecatori de la curtile de apel, inclusiv Curtea Militara de Apel;
    c) 2 judecatori de la tribunale, inclusiv tribunale specializate si Tribunalul Militar Teritorial;
    d) 2 judecatori de la judecatorii si tribunalele militare.
    (5) Sectia pentru procurori este alcatuita din:
    a) un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de la Parchetul National Anticoruptie;
    b) un procuror de la parchetele de pe langa curtile de apel, inclusiv Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel;
    c) 2 procurori de la parchetele de pe langa tribunale, tribunale specializate si de pe langa Tribunalul Militar Teritorial;
    d) un procuror de la parchetele de pe langa judecatorii si de pe langa tribunalele militare.

    CAP. 3
    Conducerea Consiliului

    Art. 7
    (1) Consiliul este condus de presedinte, ajutat de un vicepresedinte, alesi pentru un mandat de un an, care nu poate fi reinnoit.
    (2) Presedintii si vicepresedintii sunt alesi de Plen dintre judecatorii si procurorii prevazuti la art. 6 alin. (2) lit. a), in prezenta a cel putin 15 membri ai Consiliului, cu votul majoritatii membrilor acestuia.
    (3) Presedintele si vicepresedintele fac parte din sectii diferite.
    (4) Presedintele Consiliului are urmatoarele atributii principale:
    a) reprezinta Consiliul in relatiile interne si internationale;
    b) coordoneaza activitatea Consiliului si repartizeaza lucrarile pentru Plen si sectii;
    c) prezideaza lucrarile Plenului, cu exceptia cazului in care la lucrari participa Presedintele Romaniei;
    d) propune Plenului masurile necesare pentru inceperea procedurilor de revocare a membrilor Consiliului si de ocupare a locurilor devenite vacante;
    e) semneaza actele emise de Plen;
    f) sesizeaza Curtea Constitutionala in vederea solutionarii conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice;
    g) desemneaza membrii Consiliului care pot fi consultati pentru elaborarea unor proiecte de acte normative;
    h) prezinta in sedinta publica a Plenului raportul asupra activitatii Consiliului, care se transmite instantelor si parchetelor si se da publicitatii;
    i) prezinta Camerelor reunite ale Parlamentului Romaniei, pana la data de 15 februarie a anului urmator, raportul anual privind starea justitiei si raportul anual privind activitatea Consiliului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de Internet a Consiliului;
    j) propune Plenului revocarea din functia de membru ales al Consiliului, in conditiile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    k) are calitatea de ordonator principal de credite, care poate fi delegata secretarului general;
    l) stabileste atributiile secretarului general adjunct, la propunerea secretarului general al Consiliului;
    m) coordoneaza activitatea Biroului de audit public intern;
    n) coordoneaza activitatea Biroului de informare publica si relatii cu mass-media.
    (5) Presedintele Consiliului indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamente si de Plen.
    (6) Presedintele Consiliului stabileste atributiile vicepresedintelui, avand in vedere dispozitiile alin. (1), (4) si (5).
    (7) In lipsa presedintelui Consiliului, atributiile prevazute la alin. (3), (4) si (5) se exercita de vicepresedinte.
    Art. 8
    In caz de vacanta a functiei de presedinte sau de vicepresedinte, Plenul, in termen de cel mult o luna de la constatarea vacantei, va proceda la alegerea noului presedinte, respectiv vicepresedinte, potrivit legii.

    CAP. 4
    Functionarea Consiliului

    Art. 9
    (1) In termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararilor Senatului privind validarea judecatorilor si procurorilor alesi ca membri ai Consiliului si, respectiv, alegerea reprezentantilor societatii civile in Consiliu, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie convoaca membrii Consiliului in sedinta de constituire.
    (2) In sedinta de constituire prezidata de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt alesi presedintele si vicepresedintele Consiliului.
    (3) In termen de 15 zile de la sedinta de constituire, Plenul stabileste atributiile si responsabilitatile fiecarui membru permanent, pe domenii de activitate.
    Art. 10
    (1) Consiliul functioneaza ca organ cu activitate permanenta.
    (2) Membrii Consiliului desfasoara activitate permanenta.
    (3) Presedintele si vicepresedintele Consiliului nu exercita activitatea de judecator sau procuror.
    (4) Judecatorii si procurorii alesi ca membri ai Consiliului isi suspenda activitatea de judecator, respectiv de procuror, referitoare la prezenta judecatorilor in complete de judecata, respectiv efectuarea actelor de urmarire penala de catre procurori. La incetarea mandatului, cei care au optat pentru suspendarea activitatii isi reiau activitatea de judecator sau procuror.
    (5) Membrii alesi ai Consiliului, aflati in functie la data intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, pot opta pentru suspendarea activitatii de judecator sau procuror pentru perioada ramasa pana la terminarea mandatului. Optiunea se exprima in scris, la presedintele Consiliului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei legi.
    (6) Functiile de conducere detinute de judecatorii sau procurorii alesi ca membri ai Consiliului se suspenda de drept la data publicarii hotararii Senatului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (7) Membrii alesi ai Consiliului, care detin o functie de conducere la instante ori parchete la data intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005, pot opta pentru suspendarea din functia de conducere respectiva in conditiile alin. (4).
    (8) Perioada in care judecatorul sau procurorul este membru al Consiliului constituie vechime in aceste functii.
    Art. 11
    Plenul si sectiile Consiliului emit hotarari, iar presedintele si vicepresedintele Consiliului emit decizii, potrivit dispozitiilor legale si regulamentare.
    Art. 12
    (1) Hotararile Consiliului se iau in Plen sau in sectii, potrivit atributiilor care le revin acestora.
    (2) Lucrarile Plenului se desfasoara in prezenta a cel putin 15 membri si sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia, de vicepresedinte. In lipsa presedintelui si a vicepresedintelui, Plenul alege un presedinte de sedinta dintre judecatori sau procurori, cu votul majoritatii celor prezenti.
    (3) Presedintele Romaniei prezideaza, fara drept de vot, lucrarile Plenului la care participa.
    (4) Lucrarile sectiilor Consiliului sunt legal constituite in prezenta majoritatii membrilor acestora si sunt prezidate de presedintele sau, dupa caz, de vicepresedintele Consiliului. In lipsa acestora, sedinta este prezidata de unul dintre membrii sectiei, ales cu votul majoritatii celor prezenti.
    (5) La lucrarile Sectiei pentru judecatori participa presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ministrul justitiei.
    (6) La lucrarile Sectiei pentru procurori participa procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si ministrul justitiei.
    (7) Reprezentantii societatii civile participa numai la lucrarile Plenului.
    (8) Reprezentantii asociatiilor profesionale ale judecatorilor si procurorilor pot participa la lucrarile Plenului si ale sectiilor, exprimand, atunci cand considera necesar, un punct de vedere asupra problemelor ce se dezbat la initiativa lor sau la solicitarea membrilor Consiliului. In situatia in care participa la sedinta, reprezentantii asociatiilor profesionale ale judecatorilor si procurorilor sunt obligati sa respecte regulile de desfasurare in bune conditii a acesteia. Reprezentantii asociatiilor profesionale ale judecatorilor si procurorilor nu participa la deliberari si la sedintele Plenului si ale sectiilor care nu sunt publice.
    (9) Hotararile Plenului si hotararile sectiilor se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    (10) Presedintele, vicepresedintele sau, dupa caz, judecatorul si procurorul desemnati sa prezideze lucrarile sectiilor semneaza hotararile si celelalte acte emise de acestea.
    Art. 13
    (1) Consiliul se intruneste in Plen si in sectii ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, a vicepresedintelui sau a majoritatii membrilor Plenului ori, dupa caz, ai sectiilor.
    (2) Ordinea de zi a lucrarilor Plenului, precum si a fiecarei sectii se aproba de catre Plen, respectiv de catre sectii, la propunerea presedintelui sau, dupa caz, a vicepresedintelui Consiliului.
    (3) Proiectul ordinii de zi se publica, cu 3 zile inainte, pe pagina de Internet a Consiliului. Proiectul ordinii de zi poate fi modificat de catre Plen sau, dupa caz, de catre sectii, pana la inceperea sedintei.
    (4) Lucrarile Plenului si ale sectiilor Consiliului sunt, de regula, publice. Plenul sau sectiile hotarasc, cu majoritate de voturi, situatiile in care sedintele nu sunt publice.
    (5) Hotararile Consiliului, in Plen si in sectii, se iau prin vot direct si secret si se motiveaza. Hotararile Plenului privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor se publica in Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii si pe pagina de Internet a acestuia, in termen de 10 zile de la redactare.
    (6) In situatiile in care sectiile indeplinesc rolul de instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si ministrul justitiei nu au drept de vot.
    (7) Hotararile adoptate in Plen sau in sectii se redacteaza de catre persoana insarcinata cu asigurarea lucrarilor de secretariat, in termen de cel mult 20 de zile de la pronuntare.
    Art. 14
    (1) Activitatea de secretariat a Consiliului este asigurata de Serviciul sinteze si pregatirea lucrarilor sedintelor Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Lucrarile Plenului si ale sectiilor se inregistreaza si se consemneaza intr-un proces-verbal, intocmit de persoana desemnata din cadrul serviciului prevazut la alin. (1) si semnat de presedinte, vicepresedinte sau, dupa caz, de judecatorul ori procurorul care a prezidat sedinta.

    CAP. 5
    Atributiile Consiliului

    Art. 15
    (1) Consiliul are dreptul si obligatia sa apere independenta, impartialitatea si reputatia profesionala a judecatorilor si procurorilor.
    (2) In cazul in care un judecator sau procuror considera ca independenta, impartialitatea sau reputatia profesionala ii este afectata in orice mod, se poate adresa Consiliului.
    (3) Consiliul dispune verificarea aspectelor semnalate prin intermediul Inspectiei judiciare si, in raport de constatari, publica rezultatele verificarii, sesizeaza organele competente sa decida asupra masurilor care se impun sau ia oricare alte masuri corespunzatoare, potrivit legii.
    Art. 16
    (1) Consiliul asigura respectarea legii si a criteriilor de competenta si etica profesionala in desfasurarea carierei profesionale a judecatorilor si procurorilor.
    (2) Atributiile Plenului si ale sectiilor referitoare la cariera judecatorilor si procurorilor se exercita cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, astfel cum au fost modificate si completate, precum si ale regulamentelor adoptate in aplicarea acestor acte normative.
    Art. 17
    Consiliul intocmeste si pastreaza dosarele profesionale ale judecatorilor si procurorilor, in conditiile legii.
    Art. 18
    Consiliul coordoneaza activitatea Institutului National al Magistraturii si a Scolii Nationale de Grefieri.
    Art. 19
    (1) Plenul are urmatoarele atributii:
    1. propune Presedintelui Romaniei numirea in functie si eliberarea din functie a judecatorilor si procurorilor, cu exceptia celor stagiari;
    2. dispune promovarea judecatorilor si procurorilor in functii de executie;
    3. numeste judecatorii stagiari si procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obtinute la absolvirea Institutului National al Magistraturii;
    4. elibereaza din functie judecatorii stagiari si procurorii stagiari;
    5. propune Presedintelui Romaniei conferirea de distinctii pentru judecatori si procurori, in conditiile legii;
    6. solutioneaza cererile judecatorilor si procurorilor privind apararea reputatiei profesionale;
    7. la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, stabileste numarul anual de cursanti ai Institutului National al Magistraturii, aproba data si locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii, stabileste tematica pentru acest concurs si aproba programul de formare profesionala a auditorilor de justitie, emite avize si adopta regulamente, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
    8. numeste comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor si comisia de contestatii pentru admiterea la Institutul National al Magistraturii, in conditiile prevazute de Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii;
    9. organizeaza si valideaza, potrivit legii si regulamentului, examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor, numeste comisia de organizare a examenului, comisia de examinare si comisia de contestatii si aproba programul de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor, la propunerea Institutului National al Magistraturii, precum si tematica activitatilor de formare profesionala continua, organizate de curtile de apel si parchetele de pe langa acestea;
    10. organizeaza si valideaza, potrivit legii si regulamentului, concursurile pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor;
    11. organizeaza concursul de promovare a judecatorilor si procurorilor in functii de executie;
    12. numeste comisiile pentru evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, in conditiile legii;
    13. numeste si revoca directorul si directorii adjuncti ai Institutului National al Magistraturii si desemneaza judecatorii si procurorii care vor face parte din Consiliul stiintific al acestuia, in conditiile legii;
    14. aproba structura organizatorica, statele de functii si statele de personal ale Institutului National al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiintific al acestuia;
    15. la propunerea Colegiului de conducere al Scolii Nationale de Grefieri, stabileste numarul anual de cursanti ai acesteia, aproba data si locul pentru organizarea concursului de admitere la Scoala Nationala de Grefieri, stabileste tematica pentru acest concurs si aproba programele de formare initiala si continua a grefierilor, emite avize si adopta regulamente, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
    16. numeste si revoca directorul si directorii adjuncti ai Scolii Nationale de Grefieri, desemneaza judecatorii si procurorii membri in Colegiul de conducere si numeste personalul de instruire al acestei scoli;
    17. solutioneaza contestatiile formulate de judecatori si procurori impotriva hotararilor pronuntate de sectiile Consiliului, cu exceptia celor date in materie disciplinara;
    18. convoaca adunarile generale ale judecatorilor si procurorilor, in conditiile legii;
    19. aproba masurile pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi la instante si parchete;
    20. elaboreaza propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice;
    21. emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instantelor si parchetelor, precum si asupra ordinelor de aprobare a statelor de functii si de personal ale instantelor si parchetelor;
    22. adopta Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, precum si alte regulamente si hotarari prevazute in Legea nr. 303/2004 si Legea nr. 304/2004, astfel cum au fost modificate si completate, precum si in alte legi;
    23. asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de Internet a Consiliului a Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor, a Codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si a regulamentelor pe care le adopta;
    24. avizeaza proiectele de acte normative ce privesc activitatea autoritatii judecatoresti;
    25. avizeaza proiectele de regulamente si ordine care se aproba de ministrul justitiei, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
    26. sesizeaza ministrului justitiei necesitatea initierii sau modificarii unor acte normative in domeniul justitiei;
    27. aproba raportul privind starea justitiei si raportul privind activitatea proprie si asigura publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de Internet a Consiliului;
    28. stabileste structura, atributiile si numarul inspectorilor din cadrul Inspectiei judiciare a Consiliului si numeste inspectorii, in conditiile legii;
    29. numeste si revoca secretarul general, secretarul general adjunct si personalul cu functii de conducere din aparatul propriu al Consiliului;
    30. solutioneaza sesizarile privind revocarea din functia de membru ales al Consiliului, in conditiile prevazute de art. 53 din Legea nr. 317/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    31. solutioneaza contestatiile privind procedura de alegere a judecatorilor si procurorilor ca membri ai Consiliului;
    32. stabileste numarul de posturi necesar functionarii aparatului propriu al Consiliului, in limitele bugetului;
    33. stabileste structura compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului si modul de organizare a activitatii acestora;
    34. aproba programele de activitate ale compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului;
    35. stabileste parcul auto si consumul de carburanti pentru Consiliu si pentru unitatile pe care le coordoneaza, in conditiile legii.
    (2) Plenul exercita orice alte atributii prevazute de lege si de regulamente.
    Art. 20
    (1) Hotararile Plenului privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor pot fi atacate cu recurs de orice persoana interesata, in termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (2) Recursul se depune la Consiliu si suspenda executarea hotararii.
    (3) Cererea de recurs si hotararea atacata, impreuna cu dosarul cauzei, se transmit de indata Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (4) Hotararea prin care se solutioneaza recursul prevazut la alin. (1) este irevocabila.
    Art. 21
    Sectiile Consiliului au urmatoarele atributii referitoare la cariera judecatorilor si procurorilor:
    1. dispun delegarea judecatorilor si detasarea judecatorilor si procurorilor, in conditiile legii;
    2. numesc in functii de conducere judecatorii si procurorii care au reusit la concursul sau au promovat examenul prevazut la art. 48 si 48^1 din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    3. examineaza recomandarile primite de la Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind numirea judecatorilor in cadrul Curtii;
    4. analizeaza indeplinirea conditiilor legale de catre judecatorii stagiari si procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de catre alti juristi care au fost admisi la concursul de intrare in magistratura, precum si de catre judecatorii si procurorii inscrisi la concursul de promovare;
    5. solutioneaza contestatiile impotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare a activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, constituite in conditiile legii;
    6. iau masuri pentru solutionarea sesizarilor primite de la justitiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzatoare a judecatorilor si procurorilor, dupa verificarea prealabila a acestora de catre Inspectia judiciara;
    7. propun Presedintelui Romaniei numirea in functie si revocarea din functie a presedintelui, vicepresedintelui si presedintilor de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
    8. avizeaza propunerea ministrului justitiei de numire si revocare a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, a adjunctilor acestora, a procurorilor sefi de sectie din aceste parchete, precum si a procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si a adjunctului acestuia;
    9. aproba transferul judecatorilor si procurorilor;
    10. dispun suspendarea din functie a judecatorilor si procurorilor.
    Art. 22
    Sectiile Consiliului au urmatoarele atributii referitoare la organizarea si functionarea instantelor si parchetelor:
    1. aproba infiintarea si desfiintarea sectiilor curtilor de apel, ale instantelor din circumscriptiile acestora, precum si infiintarea sediilor secundare ale instantelor judecatoresti si circumscriptiile acestora, in conditiile legii;
    2. aproba propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie de infiintare sau de desfiintare a sectiilor in cadrul parchetelor;
    3. avizeaza proiectul de hotarare a Guvernului privind lista localitatilor care fac parte din circumscriptiile judecatoriilor;
    4. stabilesc categoriile de procese sau de cereri care se solutioneaza in municipiul Bucuresti numai de anumite instante, cu respectarea competentei materiale prevazute de lege;
    5. la propunerea presedintilor curtilor de apel, stabilesc numarul vicepresedintilor curtilor de apel, ai tribunalelor si ai tribunalelor specializate, precum si judecatoriile la care functioneaza un vicepresedinte;
    6. la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, dupa caz, aproba numarul adjunctilor procurorilor generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel si ai prim-procurorilor parchetelor de pe langa tribunale, precum si parchetele de pe langa judecatorii, la care prim-procurorii sunt ajutati de adjuncti.
    Art. 23
    Sectia pentru judecatori a Consiliului numeste, promoveaza si elibereaza din functie magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in conditiile legii.
    Art. 24
    (1) Sectia pentru judecatori sau Sectia pentru procurori, dupa caz, solutioneaza contestatiile formulate de judecatori si procurori impotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare a activitatii profesionale, in termen de 30 de zile de la primirea acestora.
    (2) In urma solutionarii contestatiei, sectia poate hotari mentinerea aceluiasi calificativ sau acordarea unui calificativ superior.
    (3) Hotararea se comunica judecatorului sau, dupa caz, procurorului care a formulat contestatia, in termen de 5 zile de la redactare.
    (4) Hotararea sectiei poate fi atacata cu contestatie la Plen, in termen de 5 zile de la comunicare.
    (5) Hotararea Plenului, ca instanta de judecata, este definitiva si irevocabila.
    (6) Hotararea irevocabila se transmite compartimentului competent al Consiliului, in vederea includerii sale in dosarul profesional.
    Art. 25
    In solutionarea sesizarilor primite in temeiul art. 41 lit. f) din Legea nr. 317/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Sectia pentru judecatori sau, dupa caz, Sectia pentru procurori comunica autorului sesizarii masurile luate in urma verificarilor efectuate.
    Art. 26
    (1) Judecatorii, procurorii si magistratii-asistenti pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati preventiv numai cu incuviintarea sectiilor Consiliului.
    (2) In caz de infractiune flagranta, judecatorii, procurorii si magistratii-asistenti pot fi retinuti si supusi perchezitiei, potrivit legii, Consiliul fiind informat de indata de organul care a dispus retinerea sau perchezitia.
    Art. 27
    Sectiile Consiliului indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege si regulamente.
    Art. 28
    (1) Consiliul indeplineste prin sectiile sale rolul de instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare a judecatorilor si a procurorilor, pentru faptele prevazute la art. 97 din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Sectia pentru judecatori are rolul de instanta disciplinara si pentru magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    Art. 29
    (1) Actiunea disciplinara se exercita de comisiile de disciplina ale Consiliului, formate din un membru al Sectiei pentru judecatori si 2 inspectori ai Serviciului de inspectie judiciara pentru judecatori si, respectiv, un membru al Sectiei pentru procurori si 2 inspectori ai Serviciului de inspectie judiciara pentru procurori. Comisia de disciplina este titularul actiunii disciplinare.
    (2) Sectiile Consiliului numesc in fiecare an membrii si membrii supleanti ai comisiilor prevazute la alin. (1). In comisiile de disciplina nu pot fi numiti 2 ani consecutiv aceiasi membri.
    (3) Membrii de drept, presedintele si vicepresedintele Consiliului nu pot fi numiti in comisiile de disciplina.
    (4) Comisiile de disciplina pot fi sesizate in legatura cu abaterile disciplinare ale judecatorilor si procurorilor de catre oricare persoana interesata sau se pot sesiza din oficiu.
    (5) Sesizarile privind activitatea necorespunzatoare a judecatorilor si procurorilor, gresit indreptate la instante sau parchete ori la alte institutii sau autoritati, vor fi inaintate comisiilor de disciplina ale Consiliului, in termen de 5 zile de la inregistrare.
    Art. 30
    (1) In vederea exercitarii actiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetarii prealabile, care se dispune de titularul acestei actiuni.
    (2) Cercetarea prealabila se efectueaza de inspectori din cadrul Serviciului de inspectie judiciara pentru judecatori, respectiv al Serviciului de inspectie judiciara pentru procurori, altii decat membrii comisiilor de disciplina.
    (3) In cadrul cercetarii prealabile se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum si orice alte date concludente din care sa se poata aprecia existenta sau inexistenta vinovatiei. Ascultarea celui in cauza si verificarea apararilor judecatorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecatorului sau procurorului cercetat de a face declaratii ori de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal si nu impiedica incheierea cercetarii. Judecatorul sau procurorul cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa solicite probe in aparare.
    (4) Rezultatul cercetarii prealabile se inainteaza comisiei de disciplina in termen de 60 de zile de la inregistrarea sesizarii la Consiliu, iar in termen de 20 de zile comisia de disciplina sesizeaza sectia corespunzatoare in vederea solutionarii actiunii disciplinare.
    (5) In cazul in care comisia de disciplina constata ca sunt necesare verificari suplimentare, dispune completarea cercetarii prealabile. Rezultatul verificarilor suplimentare este inaintat in cel mult 30 de zile comisiei de disciplina. In acest caz termenul de 20 de zile prevazut la alin. (4) curge de la primirea rezultatului verificarilor suplimentare.
    (6) Dupa primirea rezultatului cercetarii, in cazul in care comisia de disciplina considera ca exercitarea actiunii disciplinare nu se justifica, dispune clasarea, prin rezolutie.
    (7) Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savarsirii abaterii.
    Art. 31
    (1) Indata dupa primirea sesizarii, presedintele sectiei Consiliului fixeaza termenul de judecata si dispune citarea judecatorului sau, dupa caz, a procurorului, caruia i se comunica, in copie, actiunea disciplinara.
    (2) Actiunea disciplinara este sustinuta in fata sectiei Consiliului de catre unul dintre inspectorii desemnat de comisia de disciplina.
    Art. 32
    (1) In procedura disciplinara in fata sectiilor Consiliului, citarea judecatorului sau procurorului impotriva caruia se exercita actiunea disciplinara este obligatorie. Judecatorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecator ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat.
    (2) Citarea se face cu cel putin 15 zile inaintea datei stabilite conform art. 31.
    (3) Judecatorul sau procurorul si, dupa caz, reprezentantul ori avocatul sau au dreptul sa ia cunostinta de toate actele dosarului si pot solicita administrarea de probe in aparare.
    (4) Sectia Consiliului va putea dispune chiar din oficiu administrarea oricaror probe necesare solutionarii actiunii disciplinare.
    Art. 33
    (1) Membrii sectiei Consiliului delibereaza in secret asupra actiunii disciplinare. Judecatorii si procurorii, membri ai comisiei de disciplina, nu participa la solutionarea actiunii disciplinare.
    (2) Sectia Consiliului, in cazul in care constata ca sesizarea este intemeiata, aplica una dintre sanctiunile disciplinare prevazute de lege, in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de judecator sau procuror si cu circumstantele personale ale acestuia.
    (3) Sectia Consiliului se pronunta printr-o hotarare care va cuprinde, in principal, urmatoarele elemente:
    a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara si incadrarea juridica a acesteia;
    b) temeiul de drept al aplicarii sanctiunii;
    c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de judecator sau procuror;
    d) sanctiunea aplicata si motivele care au stat la baza aplicarii acesteia;
    e) calea de atac si termenul in care hotararea poate fi atacata;
    f) instanta competenta sa judece calea de atac.
    (4) Hotararea va fi semnata de judecatorul sau procurorul care a prezidat lucrarile sectiei Consiliului precum si de membrii sectiei care au participat la solutionarea actiunii disciplinare.
    Art. 34
    (1) Hotararea sectiei Consiliului prin care s-a solutionat actiunea disciplinara se motiveaza si se redacteaza, in mod obligatoriu, in termen de cel mult 20 de zile de la pronuntare si se comunica de indata, in scris, judecatorului sau procurorului. Comunicarea hotararii este asigurata de secretarul general al Consiliului.
    (2) Impotriva hotararii prevazute la alin. (1) se poate exercita recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Competenta solutionarii recursului apartine Completului de 9 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Din Completul de 9 judecatori nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului si judecatorul impotriva caruia se exercita actiunea disciplinara.
    (3) Recursul declarat impotriva hotararii prevazute la alin. (1) se depune la presedintele Consiliului, care dispune inregistrarea acestuia si transmiterea, impreuna cu dosarul cauzei, de indata, la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (4) Recursul suspenda executarea hotararii sectiei Consiliului de aplicare a sanctiunii disciplinare.
    (5) Hotararea prin care se solutioneaza recursul prevazut la alin. (2) este irevocabila.
    Art. 35
    (1) Hotararile ramase irevocabile se comunica, prin grija secretarului general al Consiliului, judecatorului sau procurorului, precum si Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului, in vederea luarii masurilor corespunzatoare, conform legii.
    (2) In cazul in care s-a dispus excluderea din magistratura a unui judecator sau a unui procuror, hotararea irevocabila se transmite Presedintelui Romaniei, in vederea emiterii decretului de eliberare din functie.
    Art. 36
    (1) Procedura de solutionare a actiunii disciplinare se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.
    (2) Sesizarile in legatura cu abaterile disciplinare ale judecatorilor si procurorilor, primite de colegiile de conducere ale instantelor sau parchetelor inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 247/2005, si cele care se afla in curs de cercetare prealabila se transmit de indata comisiilor de disciplina.
    (3) Actiunile disciplinare in curs de solutionare vor fi exercitate de comisiile de disciplina.

    CAP. 6
    Statutul membrilor Consiliului

    Art. 37
    (1) Membrii Consiliului au calitatea de demnitar.
    (2) Durata mandatului membrilor alesi ai Consiliului este de 6 ani.
    (3) Calitatea de reprezentant al societatii civile, ales membru al Consiliului, este incompatibila cu calitatea de parlamentar, ales local, functionar public, judecator sau procuror in activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecatoresc in exercitiu.
    (4) Dispozitiile art. 6^1 si 6^2 din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si membrilor Consiliului.
    (5) Din Consiliu nu pot face parte, in timpul aceluiasi mandat, soti sau rude ori afini pana la gradul al IV-lea inclusiv.
    Art. 38
    (1) Calitatea de membru al Consiliului inceteaza, dupa caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din functie, nerezolvarea starii de incompatibilitate in termen de 15 zile de la data alegerii ca membru al Consiliului, nerespectarea dispozitiilor art. 6^2 din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, imposibilitatea exercitarii atributiilor pe o perioada mai mare de 3 luni, precum si prin deces.
    (2) Judecatorii si procurorii alesi membri ai Consiliului pierd aceasta calitate in cazul transferului sau al detasarii in functii din afara instantelor ori, dupa caz, a parchetelor.
    (3) Judecatorul si procurorul alesi membri ai Consiliului pierd de drept aceasta calitate daca au fost sanctionati disciplinar.
    (4) In cazul incetarii calitatii de membru al Consiliului inainte de expirarea mandatului, pentru locul ramas vacant se organizeaza noi alegeri, potrivit procedurii prevazute de lege.
    (5) Pana la alegerea unui nou membru interimatul va fi asigurat de judecatorul sau procurorul care a obtinut numarul urmator de voturi in cadrul alegerilor desfasurate potrivit art. 9 alin. (3) sau art. 14 ori, dupa caz, art. 20 din Legea nr. 317/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 39
    Calitatea de membru al Consiliului se suspenda de drept in situatia in care a intervenit suspendarea din functia de judecator sau procuror pentru motivele prevazute la art. 60 din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 40
    (1) Revocarea din functia de membru ales al Consiliului se propune de presedintele sau vicepresedintele acestuia ori de o treime din numarul membrilor in situatia in care persoana in cauza nu mai indeplineste conditiile legale pentru a fi ales membru al Consiliului, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor in cadrul Consiliului ori in cazul aplicarii oricarei sanctiuni disciplinare.
    (2) Plenul, la sesizarea formulata potrivit alin. (1), poate dispune revocarea din functia de membru ales al Consiliului.
    (3) Revocarea din functia de presedinte sau vicepresedinte se propune de o treime din numarul membrilor Consiliului. Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    (4) Judecatorii si procurorii alesi membri ai Consiliului pot fi revocati la cererea majoritatii adunarilor generale de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor incredintate prin alegerea ca membru al Consiliului. In cadrul adunarilor generale hotararea se ia cu votul a doua treimi din numarul judecatorilor sau procurorilor care functioneaza la instantele sau, dupa caz, la parchetele in care se organizeaza adunarile generale.
    (5) In cazul adunarii generale comune a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a Parchetului National Anticoruptie, hotararea de revocare a reprezentantului acestor parchete se ia cu votul majoritatii procurorilor in functie. In cadrul adunarii generale voteaza si procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete.
    (6) Hotararea de revocare a reprezentantului Inaltei Curti de Casatie si Justitie se ia cu votul majoritatii judecatorilor instantei supreme.
    (7) Procedura de revocare poate fi declansata de oricare adunare generala de la nivelul instantelor sau parchetelor, pe care le reprezinta membrul Consiliului a carui revocare se cere.
    (8) Organizatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor pot cere declansarea revocarii membrilor Consiliului propusi si sustinuti de acestea, precum si a celor care au calitatea de membru al acestei organizatii.
    (9) Dispozitiile referitoare la organizarea adunarilor generale si procedura de votare, prevazute in Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, se aplica in mod corespunzator si adunarilor generale organizate, in conditiile legii, pentru revocarea membrilor alesi ai Consiliului.
    Art. 41
    (1) Membrii alesi ai Consiliului raspund civil, disciplinar si penal, in conditiile legii.
    (2) Orice persoana poate sesiza Consiliul, direct sau prin conducatorii instantelor ori ai parchetelor, in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare a unui membru ales al acestuia, incalcarea obligatiilor profesionale ori savarsirea de catre acesta a unor abateri disciplinare.
    (3) Sectiile Consiliului indeplinesc rolul de instante de judecata in domeniul raspunderii disciplinare a membrilor alesi ai Consiliului pentru faptele prevazute la art. 97 din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Dispozitiile art. 29 - 35 se aplica in mod corespunzator.
    (4) In vederea exercitarii actiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetarii prealabile, care se dispune de Plen.
    (5) Dispozitiile art. 29 - 35 si ale art. 36 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 7
    Inspectia judiciara

    Art. 42
    (1) Inspectia judiciara indeplineste, potrivit legii, atributii de analiza, verificare si control in domeniile specifice de activitate, sub coordonarea si controlul Plenului.
    (2) Inspectia judiciara este condusa de un inspector-sef.
    (3) In cadrul Inspectiei judiciare functioneaza Serviciul de inspectie judiciara pentru judecatori si Serviciul de inspectie judiciara pentru procurori, conduse de cate un sef serviciu.
    (4) Inspectorii din cadrul Inspectiei judiciare sunt numiti de Plen, prin concurs sau examen, dintre judecatorii si procurorii care au cel putin 8 ani vechime in magistratura, au avut calificativul "Foarte bine" la ultima evaluare si se bucura de o buna reputatie profesionala si morala. Functia de inspector poate fi ocupata si de judecatori sau de procurori detasati.
    Art. 43
    Inspectorii Serviciului de inspectie judiciara pentru judecatori exercita, in principal, urmatoarele atributii:
    a) efectueaza verificari la instantele de judecata in legatura cu respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecata, pronuntarea, redactarea si comunicarea hotararilor, inaintarea dosarelor la instantele competente, punerea in executare a hotararilor penale si civile si informeaza conducerea Consiliului despre deficientele constatate, formuland propuneri adecvate;
    b) verifica eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente pentru asigurarea bunei functionari a instantei, a calitatii corespunzatoare a serviciului, semnaleaza deficientele constatate si formuleaza propuneri corespunzatoare pentru inlaturarea acestora;
    c) verifica sesizarile adresate Consiliului in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare a judecatorilor si a magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si incalcarea obligatiilor profesionale in raporturile cu justitiabilii;
    d) efectueaza verificari in vederea incuviintarii de catre Sectia pentru judecatori a perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive a judecatorilor;
    e) efectueaza verificari privind indeplinirea conditiei de buna reputatie de catre candidatii declarati admisi la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii si la concursul de admitere in magistratura;
    f) in materie disciplinara, asigura componenta comisiei de disciplina pentru judecatori, in conditiile si pe durata prevazute de lege; efectueaza cercetarea prealabila in vederea exercitarii actiunii disciplinare fata de judecatori, inclusiv fata de judecatorii alesi in Consiliu, precum si fata de magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie; asigura secretariatul comisiei de disciplina pentru judecatori;
    g) efectueaza verificari in vederea solutionarii contestatiilor privind calificativele acordate de comisiile de evaluare a judecatorilor si magistratilor-asistenti;
    h) efectueaza verificarile dispuse de Consiliu in vederea rezolvarii contestatiilor referitoare la legalitatea procedurilor de alegere a judecatorilor ca membri in Consiliu;
    i) efectueaza verificari cu privire la contestatiile formulate de judecatori impotriva hotararilor pronuntate de Sectia pentru judecatori, cu exceptia celor date in materie disciplinara;
    j) indeplinesc orice alte sarcini stabilite de Plen, presedinte, ori de Sectia pentru judecatori.
    Art. 44
    Inspectorii din cadrul Serviciului de inspectie judiciara pentru procurori exercita, in principal, urmatoarele atributii:
    a) efectueaza verificari la parchete in legatura cu respectarea normelor procedurale, primirea si inregistrarea lucrarilor, repartizarea dosarelor procurorilor pe criteriul specializarii acestora, continuitatea procurorilor in lucrarile repartizate si independenta procurorului de sedinta in formularea concluziilor, respectarea termenelor, calitatea actelor procedurale, comunicarea actelor procedurale prevazute de lege si informeaza conducerea Consiliului despre deficientele constatate, formuland propuneri adecvate;
    b) verifica eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente pentru asigurarea bunei functionari a parchetelor, a calitatii corespunzatoare a serviciului, semnaleaza deficientele constatate si formuleaza propuneri corespunzatoare pentru inlaturarea acestora;
    c) verifica sesizarile adresate Consiliului in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare a procurorilor, incalcarea obligatiilor profesionale in raporturile cu justitiabilii si cu celelalte persoane implicate in cursul urmaririi penale;
    d) efectueaza verificari in vederea incuviintarii de catre Sectia pentru procurori a perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive a procurorilor;
    e) verifica si solutioneaza in cadrul procedurii de verificare a conduitei procurorilor contestatiile formulate impotriva procurorului ierarhic superior pentru interventia, in orice forma, in efectuarea urmaririi penale sau in adoptarea solutiei, trecerea nejustificata a lucrarilor altui procuror ori pentru influentarea in orice forma a concluziilor prezentate in instanta;
    f) efectueaza verificari privind indeplinirea conditiei de buna reputatie de catre candidatii declarati admisi la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii si la concursul de admitere in magistratura;
    g) in materie disciplinara, asigura componenta comisiei de disciplina pentru procurori, in conditiile si pe durata prevazute de lege; efectueaza cercetarea prealabila in vederea exercitarii actiunii disciplinare fata de procurori, inclusiv fata de procurorii alesi in Consiliu; asigura secretariatul Sectiei pentru procurori, in cazul in care aceasta are rolul de instanta disciplinara;
    h) efectueaza verificari in vederea solutionarii contestatiilor privind calificativele acordate procurorilor de catre comisiile de evaluare a activitatii profesionale;
    i) efectueaza verificarile dispuse de Consiliu in vederea rezolvarii contestatiilor referitoare la legalitatea procedurilor de alegere a procurorilor in Consiliu;
    j) efectueaza verificari cu privire la contestatiile formulate de procurori impotriva hotararilor pronuntate de Sectia pentru procurori, cu exceptia celor date in materie disciplinara;
    k) analizeaza raportul anual al activitatii desfasurate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul National Anticoruptie si prezinta propuneri privind masurile necesare;
    l) indeplinesc orice alte sarcini stabilite de Plen, presedinte ori de Sectia pentru procurori a Consiliului.
    Art. 45
    In exercitarea atributiilor inspectorii pot solicita presedintilor instantelor judecatoresti si conducatorilor parchetelor din circumscriptia altei curti de apel decat cea in care se afla instanta sau parchetul unde se efectueaza o verificare sa desemneze judecatori ori procurori, prin rotatie, care sa efectueze anumite acte dintre cele date in competenta Inspectiei judiciare.

    CAP. 8
    Aparatul propriu al Consiliului

    Art. 46
    (1) Consiliul dispune de un aparat propriu.
    (2) Aparatul propriu al Consiliului este organizat in directii, servicii si birouri si este condus de un secretar general.
    Art. 47
    (1) Secretarul general este numit de Plen dintre magistratii care au cel putin 8 ani vechime in magistratura.
    (2) Secretarul general al Consiliului poate fi ajutat de un secretar general adjunct, specialist in management, resurse umane sau in domeniul financiar.
    (3) Secretarul general al Consiliului primeste o indemnizatie lunara egala cu cea a secretarului general din Ministerul Justitiei, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificarile ulterioare, iar secretarul general adjunct primeste o indemnizatie lunara egala cu cea a unui secretar general adjunct din Ministerul Justitiei, prevazuta de acelasi act normativ.
    Art. 48
    (1) Sub autoritatea presedintelui si a vicepresedintelui Consiliului, secretarul general coordoneaza si asigura buna functionare a compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului, sens in care:
    a) asigura colaborarea cu instantele judecatoresti si cu parchetele, cu Institutul National al Magistraturii, cu Scoala Nationala de Grefieri, cu Ministerul Justitiei, cu alte institutii si autoritati, in conditiile legii;
    b) asigura comunicarea hotararilor pronuntate de sectiile Consiliului in materie disciplinara;
    c) asigura legatura dintre conducerea Consiliului si compartimentele din aparatul tehnic administrativ;
    d) asigura redactarea si comunicarea ordinii de zi a sedintelor Consiliului si redactarea proceselor-verbale de sedinta;
    e) asigura tinerea in registre speciale a evidentei lucrarilor, precum si arhivarea dosarelor;
    f) coordoneaza elaborarea programelor privind activitatea Consiliului si controleaza modul de realizare a acestora;
    g) transmite Ministerului Justitiei propunerile cu privire la necesitatea initierii sau modificarii unor acte normative in domeniul justitiei, in conditiile art. 39 alin. (5) din Legea nr. 317/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    h) coordoneaza activitatea de elaborare a rapoartelor si sintezelor privind activitatea Consiliului;
    i) participa la sedintele Plenului, iar la sedintele sectiilor Consiliului poate participa si prin delegare;
    j) asigura pregatirea lucrarilor pentru sedintele Plenului si ale sectiilor Consiliului si verifica realizarea masurilor stabilite;
    k) asigura transmiterea avizului catre initiatori, in cazul proiectelor de acte normative ce privesc activitatea autoritatii judecatoresti, precum si orice alte proiecte de regulamente si ordine care se aproba de ministrul justitiei, in cazurile prevazute de lege, in conditiile art. 39 alin. (3) si (4) din Legea nr. 317/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    l) asigura publicarea anuala in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de Internet a Consiliului a raportului privind starea justitiei si a raportului privind activitatea Consiliului, adoptate de Plen in temeiul art. 39 alin. (6) din Legea nr. 317/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    m) supune dezbaterii si aprobarii Plenului proiectul de buget al Consiliului;
    n) coordoneaza activitatea de redactare si editare a Buletinului Oficial al Consiliului;
    o) numeste, elibereaza din functie, aplica sanctiunile disciplinare si exercita orice alte atributii privind personalul cu functii de executie din aparatul propriu al Consiliului, in conditiile legii;
    p) face propuneri Plenului de numire si eliberare din functie in legatura cu personalul cu functii de conducere;
    r) prezinta presedintelui Consiliului proiectul protocolului ce urmeaza a fi incheiat cu Ministerul Administratiei si Internelor pentru paza sediului Consiliului, a bunurilor si valorilor apartinand acestuia, pentru supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii in acest sediu;
    s) prezinta presedintelui Consiliului proiectul protocolului ce urmeaza a fi incheiat cu Ministerul Administratiei si Internelor pentru asigurarea protectiei judecatorilor si procurorilor alesi membri ai Consiliului.
    (2) Secretarul general indeplineste orice alte atributii incredintate de Plen, presedintele sau vicepresedintele Consiliului.
    Art. 49
    In realizarea atributiilor sale, secretarul general emite dispozitii, potrivit prevederilor legale si prezentului regulament.
    Art. 50
    Atributiile secretarului general adjunct se stabilesc de presedintele Consiliului, la propunerea secretarului general.
    Art. 51
    Secretarul general adjunct este inlocuitorul de drept al secretarului general.
    Art. 52
    Conducerea compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului se asigura de directori, sefi de servicii si sefi de birouri, care organizeaza, coordoneaza, indruma si raspund de activitatea compartimentului pe care il conduc si asigura buna colaborare cu alte compartimente.
    Art. 53
    Conducatorii compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului au urmatoarele atributii comune:
    a) verifica si raspund de lucrarile efectuate in cadrul compartimentelor pe care le conduc;
    b) verifica modul in care personalul din subordine isi indeplineste indatoririle profesionale si de serviciu si propun secretarului general, in conditiile legii, stimularea persoanelor cu activitate meritorie, masurile corespunzatoare pentru prevenirea savarsirii de abateri disciplinare si initierea procedurii de aplicare a sanctiunilor disciplinare persoanelor care comit astfel de abateri;
    c) raspund de repartizarea echilibrata a sarcinilor personalului din subordine, intocmind fisa postului pentru fiecare persoana;
    d) intocmesc programele de activitate ale compartimentelor si le prezinta spre aprobare Plenului; stabilesc masurile necesare si urmaresc indeplinirea in mod corespunzator a obiectivelor din aceste programe;
    e) urmaresc si raspund de elaborarea corespunzatoare si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate de conducerea Consiliului sau de secretarul general;
    f) repartizeaza personalului din subordine lucrarile primite de la conducerea Consiliului sau de la secretarul general;
    g) evalueaza activitatea profesionala a personalului din subordine;
    h) urmaresc pastrarea confidentialitatii de catre personalul din subordine cu privire la lucrarile efectuate si raspund de pastrarea integritatii fizice a lucrarilor din cadrul compartimentului pe care il conduc;
    i) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege si prin regulamente, precum si de conducerea Consiliului sau de secretarul general.
    Art. 54
    Structura compartimentelor aparatului propriu al Consiliului si modul de organizare a activitatii acestora se stabilesc de Plen.
    Art. 55
    Atributiile functiilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului sunt prevazute in fisele posturilor.
    Art. 56
    Din aparatul propriu al Consiliului fac parte:
    1. Directia resurse umane si organizare, alcatuita din:
    a) Serviciul resurse umane pentru instantele judecatoresti;
    b) Serviciul resurse umane pentru parchete;
    c) Serviciul organizarea instantelor si parchetelor, in structura caruia functioneaza un birou de statistica;
    d) Serviciul recrutare, formare si perfectionare profesionala;
    2. Directia economica si administrativ, alcatuita din:
    a) Serviciul salarizare si buget;
    b) Serviciul administrativ si aprovizionare;
    3. Directia legislatie, documentare si contencios, alcatuita din:
    a) Serviciul legislatie si documentare;
    b) Biroul contencios;
    4. Directia de integrare europeana, relatii internationale si implementare a programelor PHARE, alcatuita din:
    a) Serviciul de integrare europeana si unitatea de implementare a programelor PHARE;
    b) Serviciul relatii internationale si alte programe;
    5. Serviciul sinteze si pregatirea lucrarilor sedintelor Consiliului Superior al Magistraturii;
    6. Serviciul de relatii cu publicul, registratura, secretariat si protocol, alcatuit din:
    a) Biroul relatii cu publicul;
    b) Biroul registratura, secretariat si protocol;
    7. Biroul de informatica.
    Art. 57
    Sub directa coordonare a presedintelui Consiliului functioneaza:
    a) Biroul de audit public intern;
    b) Biroul de informare publica si relatii cu mass-media.

    1. Directia resurse umane si organizare

    Art. 58
    (1) Directia resurse umane si organizare asigura cadrul organizatoric si functional necesar desfasurarii activitatii Consiliului, instantelor judecatoresti si parchetelor, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri.
    (2) Directia resurse umane si organizare evalueaza, in conditiile legii, modul de organizare si functionare a instantelor judecatoresti si parchetelor si propune conducerii Consiliului masurile corespunzatoare pentru asigurarea functionarii eficiente a acestora.
    Art. 59
    Serviciul resurse umane pentru instantele judecatoresti are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza lucrarile referitoare la numirea si eliberarea din functie a judecatorilor si magistratilor-asistenti;
    b) efectueaza lucrarile referitoare la numirea si revocarea din functii de conducere a judecatorilor si magistratilor-asistenti;
    c) efectueaza lucrarile referitoare la promovarea in functii superioare de executie a judecatorilor si magistratilor-asistenti;
    d) efectueaza lucrarile referitoare la numirea in functie a judecatorilor stagiari pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii;
    e) efectueaza lucrarile referitoare la eliberarea din functie a judecatorilor stagiari;
    f) efectueaza lucrarile privind transferul judecatorilor;
    g) efectueaza lucrarile privind suspendarea din functie a judecatorilor si magistratilor-asistenti;
    h) efectueaza lucrarile referitoare la conferirea de distinctii pentru judecatori, potrivit legii;
    i) intocmeste lucrarile referitoare la detasarea judecatorilor in cadrul instantelor judecatoresti, la Consiliu, Institutul National al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri, Ministerul Justitiei si unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati publice, la solicitarea acestora;
    j) efectueaza lucrarile referitoare la delegarea judecatorilor;
    k) tine evidenta functiilor de conducere vacante si a celor ocupate de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de la celelalte instante judecatoresti;
    l) efectueaza lucrarile necesare publicarii si afisarii functiilor de judecator vacante;
    m) centralizeaza candidaturile depuse pentru ocuparea functiilor de conducere la instantele judecatoresti, a functiilor de judecator si a functiilor de conducere de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    n) efectueaza lucrari privind acordarea unor drepturi judecatorilor;
    o) intocmeste si pastreaza dosarele profesionale ale judecatorilor si magistratilor-asistenti, cu asigurarea confidentialitatii datelor cuprinse in acestea;
    p) efectueaza lucrarile necesare privind incadrarea, promovarea in functie, precum si incetarea activitatii pentru personalul aparatului propriu al Consiliului;
    q) intocmeste si pastreaza dosarele profesionale si cartile de munca ale personalului aparatului propriu al Consiliului, cu asigurarea confidentialitatii datelor cuprinse in acestea;
    r) tine evidenta posturilor vacante din aparatul propriu al Consiliului;
    s) efectueaza lucrari privind acordarea unor drepturi de personal celor care isi desfasoara activitatea in aparatul propriu al Consiliului;
    s) tine evidenta declaratiilor de avere ale judecatorilor, magistratilor-asistenti si personalului aparatului propriu al Consiliului, precum si declaratia de interese a presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
    t) tine evidenta declaratiilor date de judecatori, magistratii-asistenti si personalul aparatului propriu al Consiliului in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3), art. 6^1 alin. (1) si ale art. 6^2 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 60
    Serviciul resurse umane pentru parchete are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza lucrarile referitoare la numirea si eliberarea din functie a procurorilor;
    b) efectueaza lucrarile referitoare la numirea si revocarea din functii de conducere a procurorilor;
    c) intocmeste lucrari necesare emiterii avizului pentru persoanele propuse de ministrul justitiei in vederea numirii si revocarii din functie a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a primului adjunct si adjunctului acestuia, a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, adjunctilor acestuia, procurorilor sefi de sectie din cadrul acestor parchete, precum si a procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si a adjunctului acestuia;
    d) efectueaza lucrarile referitoare la promovarea in functii superioare de executie a procurorilor;
    e) efectueaza lucrarile referitoare la numirea in functie a procurorilor stagiari pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii;
    f) efectueaza lucrarile referitoare la eliberarea din functie a procurorilor stagiari;
    g) efectueaza lucrarile privind transferul procurorilor;
    h) efectueaza lucrarile privind suspendarea din functie a procurorilor;
    i) efectueaza lucrarile referitoare la conferirea de distinctii pentru procurori, potrivit legii;
    j) intocmeste lucrarile referitoare la detasarea procurorilor in cadrul parchetelor, la Consiliu, Institutul National al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri, Ministerul Justitiei si unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati si institutii publice;
    k) tine evidenta functiilor de conducere vacante si a celor ocupate de la parchete;
    l) efectueaza lucrarile necesare publicarii si afisarii functiilor vacante de procuror;
    m) centralizeaza candidaturile depuse pentru ocuparea functiilor de conducere vacante de la parchete;
    n) efectueaza lucrari privind acordarea unor drepturi procurorilor;
    o) intocmeste si pastreaza dosarele profesionale ale procurorilor cu asigurarea confidentialitatii datelor cuprinse in acestea;
    p) tine evidenta declaratiilor de avere ale procurorilor si a declaratiilor de interese ale procurorului general al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si procurorului general al Parchetului National Anticoruptie;
    q) tine evidenta declaratiilor date de procurori in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3), art. 6^1 alin. (1) si ale art. 6^2 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 61
    Dosarele profesionale ale judecatorilor si procurorilor cuprind:
    a) fisa in care se consemneaza evolutia carierei de judecator sau de procuror de la intrarea in magistratura pana la incetarea functiei;
    b) cererea de numire in functie;
    c) actele de stare civila (in copie);
    d) actele de studii (in copie);
    e) curriculum vitae;
    f) copii de pe cartea de munca;
    g) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, depuse in conditiile legii;
    h) adeverinte medicale, potrivit legii, precum si rezultatele testelor psihologice, unde este cazul;
    i) documentele privind verificarea bunei reputatii;
    j) declaratiile prevazute de Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte declaratii date de judecatori si procurori in temeiul unor legi speciale, care se pastreaza de Consiliu;
    k) documentele din care reies rezultatele obtinute la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, daca este cazul, la examenul de capacitate, la alte examene si concursuri privind cariera de magistrat;
    l) lucrarile scrise sustinute la examenele si concursurile privind cariera de magistrat;
    m) certificatul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, daca este cazul, alte diplome si certificate privind studiile relevante pentru cariera de magistrat;
    n) ordinele, dispozitiile, deciziile si hotararile privind numirea, delegarea, detasarea, transferul, promovarea si incetarea din functie;
    o) notarile de serviciu, aprecierile de serviciu, evaluarile activitatii judecatorului sau procurorului;
    p) hotararile irevocabile privind aplicarea sanctiunilor disciplinare, precum si celelalte hotarari privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor;
    q) actele incheiate ca urmare a verificarilor efectuate, prin care s-a retinut o conduita necorespunzatoare;
    r) rezultatele verificarilor Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii si, dupa caz, ale Consiliului Suprem de Aparare a Tarii cu privire la declaratiile prevazute la art. 6^1 si 6^2 din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 62
    (1) Datele din dosarele profesionale ale judecatorilor si procurorilor sunt confidentiale.
    (2) Judecatorul sau procurorul are dreptul sa-si consulte propriul dosar profesional.
    Art. 63
    (1) Serviciul organizarea instantelor si parchetelor are urmatoarele atributii:
    a) examineaza propunerile privind infiintarea sau desfiintarea de instante judecatoresti si parchete;
    b) examineaza propunerile privind infiintarea de sectii si complete specializate la nivelul curtilor de apel, tribunalelor si judecatoriilor;
    c) examineaza solicitarile privind infiintarea de sedii secundare ale instantelor judecatoresti si parchetelor;
    d) fundamenteaza avizul sectiilor Consiliului pentru proiectul de hotarare a Guvernului privind lista localitatilor care fac parte din circumscriptiile judecatoriilor;
    e) intocmeste lucrarile privind categoriile de procese sau de cereri care se solutioneaza in municipiul Bucuresti numai de anumite instante, cu respectarea competentei materiale prevazute de lege;
    f) fundamenteaza avizul Plenului pentru statele de functii si personal pentru curtile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecatorii si parchete, precum si pentru instantele si parchetele militare;
    g) fundamenteaza avizul Plenului pentru stabilirea numarului maxim de posturi pentru instante si parchete, precum si pentru instantele si parchetele militare;
    h) fundamenteaza avizul Plenului pentru stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    i) urmareste permanent echilibrarea statelor de functii cu volumul de activitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor si, cand este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi intre instante sau parchete si intre instantele sau parchetele militare, intocmind lucrarile necesare;
    j) fundamenteaza avizul Plenului pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi la instantele judecatoresti si parchete;
    k) tine evidenta posturilor de la instantele judecatoresti si parchete, propune numarul de locuri pentru concursul de admitere la Scoala Nationala de Grefieri si realizeaza, impreuna cu un reprezentant al Scolii Nationale de Grefieri, repartizarea pe posturile vacante a absolventilor scolii;
    l) intocmeste lucrarile privind structura organizatorica, statele de functii si statele de personal ale Institutului National al Magistraturii si ale Scolii Nationale de Grefieri, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, respectiv a Consiliului de conducere al Scolii Nationale de Grefieri;
    m) intocmeste lucrarile necesare si face propuneri privind stabilirea numarului vicepresedintilor curtilor de apel, ai tribunalelor si ai tribunalelor specializate, precum si a judecatoriilor la care functioneaza un vicepresedinte, la propunerea presedintilor curtilor de apel;
    n) intocmeste lucrarile necesare si formuleaza propuneri privind numarul adjunctilor procurorilor generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel si ai prim-procurorilor parchetelor de pe langa tribunale si judecatorii, unde prim-procurorii sunt ajutati de adjuncti, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (2) Biroul de statistica are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza ori participa la efectuarea unor sinteze privind activitatea instantelor judecatoresti si a parchetelor, propunand masurile ce se impun;
    b) stabileste indicatori statistici referitori la fenomenul judiciar si la activitatea desfasurata de instantele judecatoresti si de parchete;
    c) elaboreaza instrumentele primare de culegere a datelor, precum si centralizatoarele statistice ale tuturor instantelor judecatoresti si parchetelor;
    d) sintetizeaza, sistematizeaza si interpreteaza datele statistice privitoare la activitatea instantelor judecatoresti si a parchetelor;
    e) organizeaza si indruma activitatea de statistica judiciara la instantele judecatoresti si la parchete si organizeaza arhivarea datelor statistice;
    f) asigura documentarea de specialitate in domeniul statisticii judiciare;
    g) asigura comunicarea datelor statistice Institutului National de Statistica, cu care tine legatura permanent.
    Art. 64
    Serviciul recrutare, formare si perfectionare profesionala are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza lucrarile necesare pentru indeplinirea atributiilor organizatorice ce revin Consiliului in legatura cu stabilirea numarului anual de cursanti ai Institutului National al Magistraturii si organizarea concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii si la Scoala Nationala de Grefieri;
    b) efectueaza lucrarile necesare pentru indeplinirea atributiilor ce revin Consiliului in legatura cu organizarea concursurilor de admitere in magistratura;
    c) efectueaza lucrarile necesare pentru indeplinirea atributiilor ce revin Consiliului in legatura cu organizarea examenelor de capacitate ale judecatorilor si procurorilor stagiari, precum si ale personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor;
    d) efectueaza lucrarile necesare pentru indeplinirea atributiilor ce revin Consiliului in legatura cu organizarea examenelor de promovare a judecatorilor si procurorilor in functii de executie vacante sau pe loc si de numire in functii de conducere;
    e) coordoneaza activitatea de formare si perfectionare profesionala a judecatorilor, procurorilor si personalului auxiliar de specialitate de la instantele judecatoresti si de la parchete, precum si a celuilalt personal din sistemul justitiei, organizata de Institutul National al Magistraturii si de Scoala Nationala de Grefieri;
    f) intocmeste lucrarile privind numirea si revocarea directorului si a directorilor adjuncti ai Institutului National al Magistraturii si desemnarea judecatorilor si a procurorilor care vor face parte din Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii;
    g) intocmeste lucrarile privind numirea directorului si a directorilor adjuncti ai Scolii Nationale de Grefieri si desemnarea judecatorilor si a procurorilor, membri in Consiliul de conducere al acesteia;
    h) organizeaza concursuri sau, dupa caz, examene pentru ocuparea posturilor vacante de executie din aparatul propriu al Consiliului;
    i) asigura testarea psihologica a persoanelor care candideaza pentru functia de judecator sau de procuror;
    j) asigura testarea psihologica a judecatorilor, procurorilor, magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si a personalului de specialitate juridica din cadrul Consiliului, asimilat judecatorilor si procurorilor, potrivit legii;
    k) realizeaza, la cerere, consilierea psihologica a judecatorilor si a procurorilor, precum si a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, potrivit legii;
    l) desfasoara lucrari de cercetare in domeniul psihodiagnozei si psihologiei resurselor umane.

    2. Directia economica si administrativ

    Art. 65
    (1) Serviciul salarizare si buget are, in ceea ce priveste salarizarea si drepturile de personal, urmatoarele atributii:
    a) intocmeste statele de functii si statele de personal pentru Consiliu, impreuna cu Directia resurse umane si organizare;
    b) urmareste angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al Consiliului, potrivit legii;
    c) urmareste, impreuna cu Directia resurse umane si organizare, aplicarea legislatiei in domeniul drepturilor de personal: salarii, indemnizatii, sporuri, grade, trepte, salariu de merit si altele, pentru Consiliu;
    d) avizeaza, impreuna cu Directia resurse umane si organizare si cu Directia legislatie, documentare si contencios, incadrarile si modificarile de incadrari, echivalarile de functii si specialitati pentru Consiliu;
    e) elaboreaza, impreuna cu Directia resurse umane si organizare, criteriile pentru acordarea premiilor trimestriale si anuale pe categorii de personal;
    f) calculeaza drepturile de personal (salarii, indemnizatii, concedii de odihna si alte drepturi cum ar fi premii si stimulente) pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului;
    g) stabileste si asigura efectuarea platii in termen a obligatiilor fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, fondul pentru somaj si fondul asigurarilor sociale de sanatate;
    h) analizeaza proiectul de buget al Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri si formuleaza propuneri corespunzatoare;
    i) fundamenteaza avizul conform al Consiliului pentru proiectele de buget ale instantelor si parchetelor, prin verificarea incadrarii solicitarilor ordonatorilor secundari de credite in proiectele de buget ale ordonatorilor principali de credite, cu fundamentarile corespunzatoare pe categorii de cheltuieli;
    j) intocmeste lunar situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate de la bugetul de stat pentru Consiliu si unitatile aflate in coordonare si o transmite, potrivit legii, la Ministerul Finantelor Publice;
    k) intocmeste fisele fiscale privind impozitul pe venit;
    l) intocmeste darile de seama statistice lunare privind indicatorii de munca si salarii pentru Consiliu si asigura transmiterea acestora, conform legii, la Institutul National de Statistica;
    m) emite puncte de vedere in probleme de salarizare si drepturi de personal, la solicitarea compartimentelor din cadrul Consiliului;
    n) asigura intocmirea si depunerea declaratiilor nominale privind: contributiile de asigurari sociale, contributiile la Fondul pentru somaj si la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate;
    o) asigura intocmirea si depunerea declaratiei lunare privind impozitul pe salarii retinut angajatilor.
    (2) Serviciul salarizare si buget are, in ceea ce priveste bugetul, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza, alaturi de ordonatorul de credite, utilizarea creditelor bugetare in limita bugetului aprobat;
    b) fundamenteaza, pe baza propunerilor compartimentelor din cadrul Consiliului (directii, servicii, birouri) si ale unitatilor aflate in coordonare, necesarul anual de credite, elaboreaza proiectul de buget al Consiliului si se ocupa de obtinerea avizului consultativ al Ministerului Finantelor Publice;
    c) propune repartizarea indicatorilor financiari si urmareste realizarea lor pe capitole bugetare si categorii de cheltuieli, potrivit legii;
    d) gestioneaza si utilizeaza veniturile proprii, aprobate potrivit legii;
    e) asigura fondurile necesare pentru deplasarile personalului Consiliului in tara si in strainatate, tine evidenta operativa a acestora si verifica deconturile, urmareste incadrarea in cheltuielile aprobate prin buget;
    f) organizeaza activitatea casieriei, in conformitate cu prevederile legale; ia masuri pentru efectuarea tuturor platilor in numerar, precum si efectuarea operatiunilor curente cu Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti si cu unitatea bancara competenta pentru operatiuni de plati externe;
    g) exercita, potrivit legii, controlul financiar preventiv asupra tuturor operatiunilor si documentelor din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale;
    h) asigura organizarea evidentei contabile in cadrul Consiliului, indruma si coordoneaza aceasta activitate la ordonatorii secundari de credite, centralizeaza situatiile financiare trimestriale si anuale ale ordonatorilor secundari si tertiari de credite si asigura transmiterea acestora la Ministerul Finantelor Publice, la termenele stabilite potrivit reglementarilor legale;
    i) organizeaza si efectueaza operatiunile prevazute de lege privind evidenta contabila a patrimoniului aflat in gestiunea responsabilului de bunuri din cadrul Serviciului administrativ si aprovizionare;
    j) inregistreaza notele contabile si tine evidenta conturilor sintetice si analitice si intocmeste balantele de verificare lunare;
    k) asigura evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
    l) analizeaza si supune spre aprobare ordonatorului principal de credite propunerile cu persoanele desemnate de catre ordonatorii secundari de credite pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu;
    m) intocmeste situatia centralizatoare a tuturor operatiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari de credite si asigura transmiterea trimestriala a acestora la Ministerul Finantelor Publice;
    n) intocmeste situatia trimestriala privind executia cheltuielilor bugetare angajate pentru aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
    o) centralizeaza situatia trimestriala privind executia bugetara aprobata ordonatorilor din subordine si asigura transmiterea acesteia la Ministerul Finantelor Publice;
    p) are atributii specifice privind programele cu finantare din partea Uniunii Europene, delegate de catre unitatea de implementare a programelor PHARE.
    Art. 66
    Serviciul administrativ si aprovizionare are urmatoarele atributii:
    a) face propuneri pentru buget referitoare la cheltuielile de intretinere, cheltuielile materiale si de capital pentru activitatea Consiliului;
    b) administreaza intregul patrimoniu al Consiliului;
    c) tine evidenta operativa a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;
    d) tine evidenta bunurilor din patrimoniul Consiliului;
    e) intocmeste anual listele de inventar al bunurilor, pe camere si pe persoane;
    f) negociaza, propune spre incheiere si urmareste executarea in bune conditii a contractelor de intretinere si servicii pentru apa, canalizare, gaze, electricitate, telefoane, lifturi, faxuri, copiatoare, masini de scris, masini de calcul etc.;
    g) intocmeste liste de dotari independente necesare Consiliului, cu finantare de la buget, in limita sumei aprobate;
    h) organizeaza, asigura si executa efectiv, prin licitatie sau oferte, conform legii, achizitionarea bunurilor prevazute in listele de dotari independente;
    i) asigura aprovizionarea cu bunuri materiale, rechizite si mijloace tehnice necesare desfasurarii activitatii Consiliului si se preocupa de confectionarea legitimatiilor de serviciu, diplomelor, atestatelor si a altor documente;
    j) asigura receptia, evidenta si distribuirea pe baza de fise a tuturor bunurilor si materialelor ce sunt achizitionate pentru activitatea proprie a Consiliului;
    k) asigura transportul de persoane si marfuri, intretinerea si exploatarea in conditii bune si de siguranta a autoturismelor din dotarea Consiliului;
    l) emite foile de parcurs zilnic pentru fiecare autoturism din dotarea Consiliului;
    m) intocmeste fisa activitatii zilnice pentru parcul auto;
    n) intocmeste situatia privind consumul de carburanti din cursul lunii pentru fiecare autoturism si o depune la Serviciul salarizare si buget la sfarsitul lunii;
    o) verifica, in prima zi a lunii, stocul de carburanti pentru fiecare autoturism, consemnand stocul existent intr-un proces-verbal;
    p) asigura reparatiile curente, intretinerea, curatenia si administrarea sediului Consiliului;
    q) intocmeste lista bunurilor din patrimoniul Consiliului, propuse pentru casare;
    r) intocmeste si prezinta spre aprobare referatele de necesitate privind materialele si obiectele de inventar, pe baza solicitarilor compartimentelor functionale;
    s) verifica activitatea magazinerului cu privire la modul de gestionare a materialelor intrate si iesite din magazie si la modul de depozitare a acestora;
    t) intocmeste planul pentru deszapezire, combaterea fenomenelor meteorologice periculoase si paza contra incendiilor si se preocupa de aplicarea lor;
    u) asigura, impreuna cu trupele de jandarmi, securitatea si paza sediului propriu;
    v) asigura decontarea la timp a tuturor cheltuielilor efectuate zilnic pe linie de administratie si aprovizionare;
    w) asigura insusirea si aplicarea normelor de protectie a muncii de catre personalul Consiliului;
    x) intocmeste planul de evacuare a personalului si bunurilor materiale din Consiliu in caz de calamitati si catastrofe sau pe timp de razboi;
    y) face anual propuneri de buget pentru inzestrarea cu materialele necesare a formatiunilor de aparare civila in timp de pace si razboi;
    z) participa, prin reprezentantul sau, la pregatirea si convocarile organizate de comandantul de aparare civila; executa, conform planului de evacuare, exercitii de alarmare a personalului si exercita orice alte atributii privind apararea civila, precum si atributii specifice privind procedurile de achizitii in cadrul programelor cu finantare din partea Uniunii Europene, delegate de catre unitatea de implementare a programelor PHARE.

    3. Directia legislatie, documentare si contencios

    Art. 67
    (1) Serviciul legislatie si documentare are, in materie de legislatie, urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza puncte de vedere privind avizarea proiectelor de acte normative;
    b) intocmeste sau participa, dupa caz, la elaborarea proiectelor de regulamente si a altor reglementari a caror aprobare ori initiativa intra in competenta Consiliului;
    c) intocmeste studii referitoare la necesitatea elaborarii sau modificarii unor acte normative in domeniul justitiei;
    d) elaboreaza puncte de vedere privind avizarea proiectelor de regulamente si ordine care se aproba de ministrul justitiei, in cazurile prevazute de lege;
    e) sesizeaza secretarul general al Consiliului cu privire la necesitatea initierii sau modificarii unor acte normative in domeniul justitiei;
    f) formuleaza puncte de vedere pe probleme juridice, la solicitarea compartimentelor Consiliului, a Ministerului Justitiei sau a instantelor si parchetelor;
    g) avizeaza hotararile emise de Consiliu privind personalul de conducere incadrat in aparatul propriu;
    h) avizeaza hotararile emise de Consiliu privind numirea si revocarea din functie a directorului si directorilor adjuncti ai Institutului National al Magistraturii si a directorului si directorilor adjuncti ai Scolii Nationale de Grefieri;
    i) avizeaza hotararile Consiliului de desemnare a judecatorilor si procurorilor care vor face parte din Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii, precum si hotararile de desemnare a magistratilor ca membri in Consiliul de conducere al Scolii Nationale de Grefieri;
    j) avizeaza dispozitiile secretarului general referitoare la numire, promovare, eliberarea din functie si sanctionare disciplinara pentru personalul de executie din aparatul propriu al Consiliului.
    (2) Serviciul legislatie si documentare are, in materie de documentare, urmatoarele atributii:
    a) asigura pastrarea colectiei Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si completarea acestei colectii pe masura aparitiei de noi acte normative;
    b) ia masuri pentru cunoasterea si procurarea, in limita fondurilor alocate sau prin schimburi, donatii etc., a lucrarilor si revistelor de specialitate din tara si din strainatate;
    c) ia masurile necesare si asigura pastrarea in bune conditii a fondului de carti si reviste de specialitate din gestiunea bibliotecii Consiliului.
    (3) Biroul contencios are urmatoarele atributii:
    a) avizeaza din punct de vedere al legalitatii orice masura de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a presedintelui Consiliului in calitate de ordonator principal de credite;
    b) avizeaza din punct de vedere al legalitatii orice masura care ar putea aduce atingere drepturilor Consiliului sau ale personalului sau;
    c) avizeaza contractele incheiate de Consiliu in calitate de ordonator principal de credite;
    d) avizeaza, la solicitarea unitatilor aflate in coordonarea Consiliului, contractele incheiate de catre acestea;
    e) reprezinta Consiliul si apara drepturile si interesele acestuia in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie;
    f) duce la indeplinire, impreuna cu Directia resurse umane si organizare, masurile dispuse in legatura cu executarea hotararilor privind aplicarea sanctiunilor disciplinare judecatorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti.

    4. Directia de integrare europeana, relatii internationale si implementare a programelor PHARE

    Art. 68
    (1) Serviciul de integrare europeana si unitatea de implementare a programelor PHARE are urmatoarele atributii:
    a) asigura relatia cu institutiile Uniunii Europene pe domeniile specifice de activitate ale Consiliului;
    b) monitorizeaza indeplinirea angajamentelor externe in procesul de aderare la Uniunea Europeana, in domeniul sau de competente;
    c) centralizeaza datele statistice primite de la instante si parchete, in vederea intocmirii unor rapoarte de progrese realizate in procesul de aderare;
    d) identifica si elaboreaza propuneri de proiecte de finantare din fonduri PHARE, pe baza prioritatilor prevazute in Parteneriatul pentru aderare si in documente programatice, in conformitate cu strategia de programare a asistentei financiare nerambursabile stabilite de Ministerul Integrarii Europene si dupa consultarea conducerii institutiei, precum si a celorlalte directii/structuri de specialitate din institutie, potentiale beneficiare ale asistentei;
    e) intreprinde toate demersurile pe care le presupune exercitiul de programare, in vederea asigurarii eligibilitatii proiectelor propuse (completarea sau modificarea fisei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat); in acest scop conlucreaza cu directiile/structurile potential beneficiare si cu directiile de specialitate din Ministerul Integrarii Europene;
    f) participa la intocmirea documentelor subsecvente aprobarii fisei de proiect, pentru derularea efectiva a programului (termeni de referinta, conventii de infratire), impreuna cu directiile de specialitate;
    g) colaboreaza cu Oficiul de Plati si Contractare PHARE si cu Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti in organizarea licitatiilor/selectarilor si a evaluarii ofertelor pentru toate tipurile de asistenta PHARE;
    h) supravegheaza in permanenta indeplinirea de catre contractor a obligatiilor asumate in conformitate cu termenii de referinta;
    i) supervizeaza facturile remise de contractori, in vederea efectuarii platii de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, dupa atestarea realitatii serviciilor mentionate in facturi de catre directiile/structurile beneficiare;
    j) planifica si raspunde de organizarea in conditii optime a activitatilor aprobate prin program, raspunderea derularii efective a programelor fiind in sarcina directiilor/structurilor beneficiare ale asistentei;
    k) coordoneaza si monitorizeaza implementarea programelor; in acest scop pastreaza evidenta privind obiectivele, desfasurarea si rezultatele programelor derulate;
    l) tine evidenta generala a repartizarii si utilizarii bunurilor achizitionate din fondurile PHARE, conform destinatiei si scopului prevazut in program;
    m) intocmeste documentele de raportare periodica privind stadiul implementarii programelor, rapoartele de monitorizare si evaluare a proiectelor, conform procedurilor PHARE; in acest scop beneficiaza de sprijinul beneficiarilor directi;
    n) asigura schimbul de informatii privind aspectele tehnice ale implementarii programelor cu directiile implicate din cadrul Comisiei Europene, Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti, Ministerul Integrarii Europene, Fondul National si cu Oficiul de Plati si Contractare PHARE;
    o) asigura legatura dintre Consiliu, ca autoritate de implementare, si Ministerul Integrarii Europene, pentru programele PHARE pe care le implementeaza;
    p) asigura legatura cu celelalte institutii beneficiare ale asistentei si participa la reuniunile interinstitutionale in probleme de interes comun pentru asistenta PHARE;
    q) participa la reuniunile internationale cu relevanta pentru obiectul de activitate al unitatii de implementare a programelor PHARE;
    r) asigura participarea la intalnirile la nivelul conducerii Consiliului, legate de activitatea de asistenta financiara PHARE;
    s) indeplineste orice alte atributii care pot rezulta din necesitatea derularii in bune conditii a proiectelor si pentru asigurarea absorbtiei fondurilor alocate.
    (2) Serviciul relatii internationale si alte programe are urmatoarele atributii:
    a) dezvolta relatiile bilaterale ale Consiliului, ale Institutului National al Magistraturii si ale Scolii Nationale de Grefieri cu structuri similare din alte tari si organizeaza schimburi de experienta pentru judecatori, procurori si personalul tehnic;
    b) organizeaza conferinte si seminarii pe probleme de reforma justitiei, cu participare internationala;
    c) elaboreaza lucrari (discursuri, alocutiuni si alte materiale) pentru pregatirea participarii presedintelui, vicepresedintelui, membrilor Consiliului, secretarului general, secretarului general adjunct si personalului din aparatul propriu al Consiliului la reuniuni si vizite internationale, precum si pentru pregatirea vizitelor si reuniunilor internationale pe care presedintele Consiliului le gazduieste;
    d) elaboreaza materiale de promovare a imaginii Consiliului in alte state;
    e) elaboreaza studii de drept comparat, avand posibilitatea infiintarii unei reviste de relatii internationale, cu participarea unor experti straini, care sa asigure o mai buna intelegere a rolului Consiliului;
    f) avizeaza propuneri de deplasari in strainatate ale membrilor Consiliului, ale personalului din aparatul tehnic, precum si ale judecatorilor si procurorilor;
    g) deruleaza procedurile de programe finantate prin Banca Mondiala si alti donatori internationali, ce au ca beneficiar Consiliul.

    5. Serviciul sinteze si pregatirea lucrarilor sedintelor Consiliului Superior al Magistraturii

    Art. 69
    Serviciul de sinteze si pregatirea lucrarilor sedintelor Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii:
    a) asigura pregatirea sedintelor Plenului si ale sectiilor Consiliului;
    b) asigura redactarea si publicarea pe pagina de Internet a Consiliului a proiectului ordinii de zi a sedintelor Consiliului;
    c) intocmeste si redacteaza referatele sectiilor Consiliului privind indeplinirea conditiilor legale pentru ocuparea de catre judecatori si procurori a functiilor de conducere;
    d) asigura redactarea si publicarea hotararilor adoptate de Plen si de sectii pe pagina de Internet a Consiliului, conform legii;
    e) intocmeste si comunica raspunsurile la cererile si plangerile adresate Consiliului, care au fost analizate in sedintele Plenului sau ale sectiilor;
    f) asigura redactarea stenogramelor si a proceselor-verbale de sedinta;
    g) inainteaza, in cel mult 20 de zile, Presedintelui Romaniei hotararile privind propunerile de numire in functia de judecator sau procuror si de eliberare din functia de judecator sau procuror, in vederea emiterii decretului de numire, respectiv de eliberare din functie;
    h) inainteaza, in cel mult 30 de zile de la data validarii examenului de capacitate, Presedintelui Romaniei hotararea Consiliului privind propunerile de numire in functie a judecatorilor si procurorilor declarati reusiti la examenul de capacitate;
    i) asigura arhivarea evidentei lucrarilor Plenului si ale sectiilor;
    j) asigura redactarea si transmiterea hotararilor luate de Consiliu cu privire la punctele de vedere solicitate pe probleme juridice de catre autoritatile si institutiile publice interesate, de judecatori si procurori, precum si de compartimentele Consiliului;
    k) transmite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" hotararile Consiliului, in vederea publicarii, potrivit legii;
    l) intocmeste statistici cu privire la activitatea Plenului si a sectiilor;
    m) elaboreaza raportul anual privind activitatea Consiliului;
    n) pune la dispozitie colegiului redactional al Buletinului Oficial al Consiliului hotararile in vederea publicarii;
    o) colaboreaza cu Biroul de informatica in vederea conceperii de programe care sa permita exploatarea bazei de date privind activitatea Consiliului.

    6. Serviciul de relatii cu publicul, registratura, secretariat si protocol

    Art. 70
    Biroul relatii cu publicul are urmatoarele atributii:
    a) primeste, inregistreaza, solutioneaza petitiile si expediaza raspunsurile catre petitionari;
    b) intocmeste raportul semestrial privind activitatea de solutionare a petitiilor;
    c) tine audiente si colaboreaza cu celelalte compartimente in vederea rezolvarii problemelor ridicate de petenti.
    Art. 71
    Biroul registratura, secretariat si protocol are urmatoarele atributii:
    a) primeste, inregistreaza si distribuie corespondenta Consiliului;
    b) asigura secretariatul pentru presedintele si vicepresedintele Consiliului;
    c) asigura secretariatul pentru secretarul general si secretarul general adjunct ai Consiliului;
    d) urmareste si asigura realizarea in bune conditii a deplasarilor membrilor Consiliului in strainatate;
    e) urmareste si asigura realizarea unor conditii corespunzatoare pentru delegatiile straine invitate de Consiliu;
    f) organizeaza activitatile cu caracter festiv;
    g) sprijina celelalte compartimente ale aparatului Consiliului in organizarea unor manifestari internationale.

    7. Biroul de informatica

    Art. 72
    Biroul de informatica are urmatoarele atributii:
    a) participa la punerea in practica si la actualizarea strategiei de informatizare a sistemului judiciar, in concordanta cu dezvoltarea tehnologiei informatiei si cu sarcinile care revin Consiliului, potrivit legii;
    b) colaboreaza cu compartimentele din cadrul Consiliului pentru indeplinirea sarcinilor ce ii revin;
    c) aplica tehnici si metode noi de exploatare, administrare si intretinere a produselor si serviciilor informatice, in vederea dezvoltarii unui sistem informatic juridic eficient;
    d) elaboreaza norme, proceduri de utilizare, protectie si securitate si coordoneaza administrarea si exploatarea eficienta, sigura si securizata a produselor si serviciilor informatice;
    e) proiecteaza si elaboreaza specificatiile tehnice si propune spre achizitionare aplicatii informatice si baze de date, implementeaza si coordoneaza exploatarea acestora in sistemul informatic al Consiliului;
    f) tine evidenta specifica a dotarii cu produse si servicii informatice in cadrul Consiliului (locatie echipamente, utilizatori, licente, versiuni ale sistemelor de operare si ale aplicatiilor informatice etc.);
    g) face propuneri in vederea stabilirii obiectivelor de investitii privind produsele si serviciile informatice, in conformitate cu strategia de informatizare a sistemului juridic;
    h) participa la elaborarea specificatiilor tehnice din cadrul documentatiei de achizitie si la evaluarea tehnica a ofertelor in procedurile de achizitionare de produse si servicii informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;
    i) participa la receptionarea produselor si serviciilor achizitionate si la derularea contractelor de achizitie a produselor si serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;
    j) asigura legatura cu unitatile de service si reprezinta institutia in relatiile cu acestea, pentru mentinerea in stare de functionare a produselor si serviciilor informatice din sistemul informatic al Consiliului;
    k) asigura asistenta tehnica de specialitate pentru eficientizarea exploatarii produselor si serviciilor informatice in cadrul Consiliului;
    l) intervine operativ, impreuna cu unitatile de service, si tine evidenta interventiilor acestora pentru a asigura functionarea permanenta a produselor si serviciilor informatice din cadrul Consiliului;
    m) asigura asistenta tehnica pentru publicarea pe pagina de Internet a Consiliului a informatiilor si a documentelor a caror publicare este prevazuta de lege sau de regulamente, elaborate de diverse compartimente ale Consiliului si aprobate spre publicare de conducerea Consiliului;
    n) exercita atributii specifice corelate cu programele cu finantare din partea Uniunii Europene, delegate de catre unitatea de implementare a programelor PHARE;
    o) desfasoara activitati privind operationalizarea Sistemului informatic unic de management (SMIS) al fondurilor comunitare.

    8. Biroul de audit public intern

    Art. 73
    (1) Biroul de audit public intern reprezinta compartimentul de specialitate care verifica legalitatea administrarii veniturilor si cheltuielilor publice ale Consiliului, ale Institutului National al Magistraturii si ale Scolii Nationale de Grefieri.
    (2) Biroul de audit public intern este constituit potrivit legii.
    (3) Biroul de audit public intern functioneaza in subordinea presedintelui Consiliului.
    (4) Sfera auditului public intern cuprinde:
    a) activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de Consiliu din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externa;
    b) constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
    c) administrarea patrimoniului public, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;
    d) sistemele de management financiar si control, inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente.
    Art. 74
    Biroul de audit public intern exercita, in principal, urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza norme metodologice specifice Consiliului, cu avizul Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);
    b) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;
    c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Consiliului sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate si eficienta;
    d) informeaza U.C.A.A.P.I. despre recomandarile neinsusite de catre conducerea Consiliului, precum si despre consecintele acestora;
    e) raporteaza periodic presedintelui Consiliului constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatile de audit;
    f) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
    g) raporteaza presedintelui Consiliului identificarea unor iregularitati sau a unor posibile prejudicii si indeplineste masurile stabilite de acesta;
    h) atributii specifice privind auditarea programelor cu finantare din partea Uniunii Europene, delegate de catre unitatea de implementare a programelor PHARE.
    Art. 75
    Biroul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, urmatoarele:
    a) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
    b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
    d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
    e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
    f) alocarea creditelor bugetare;
    g) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
    h) sistemul de luare a deciziilor;
    i) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    j) sistemele informatice.

    9. Biroul de informare publica si relatii cu mass-media

    Art. 76
    Biroul de informare publica si relatii cu mass-media are urmatoarele atributii:
    a) raspunde la sesizarile si cererile formulate in baza Legii nr. 544/2001, in legatura cu propria activitate;
    b) informeaza presedintele Consiliului cu privire la aspectele semnificative ce vizeaza justitia, difuzate prin mass-media, iar din insarcinarea presedintelui, comunica presei puncte de vedere oficiale;
    c) informeaza presedintele Consiliului cu privire la posibilitatile de rezolvare a problemelor ridicate de persoanele primite in audienta, colaborand, dupa caz, cu celelalte compartimente;
    d) colaboreaza cu birourile de informare si relatii publice de la instante si parchete sau cu purtatorii de cuvant ai acestora in probleme de interes comun;
    e) redacteaza comunicate de presa pe probleme de interes care sunt de competenta Consiliului si organizeaza conferinte de presa ori de cate ori Plenul, sectiile, presedintele sau vicepresedintele Consiliului apreciaza ca este necesar;
    f) efectueaza sau participa la elaborarea unor studii, evaluari, lucrari de sinteza privind reflectarea activitatii Consiliului in mass-media;
    g) elaboreaza prognoze privind aspectele din activitatea Consiliului ce urmeaza sa fie reflectate in mass-media.
    Art. 77
    Purtatorul de cuvant al Consiliului isi desfasoara activitatea in cadrul Biroului de informare publica si relatii cu mass-media si are urmatoarele atributii:
    a) transmite operativ mesajul Consiliului sub forma de declaratii, in scopul informarii opiniei publice;
    b) prezinta in conferintele de presa pozitia Consiliului asupra unor probleme referitoare la activitatea acestuia, in vederea informarii exacte a opiniei publice.

    CAP. 9
    Personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului

    Art. 78
    (1) In cadrul aparatului propriu al Consiliului isi desfasoara activitatea urmatoarele categorii de personal:
    a) personal de specialitate juridica, asimilat judecatorilor si procurorilor;
    b) functionari publici;
    c) personal contractual.
    (2) Judecatorii, procurorii, precum si personalul auxiliar de specialitate de la instantele judecatoresti si de la parchetele de pe langa acestea pot fi detasati in cadrul aparatului propriu al Consiliului, in conditiile legii.

    SECTIUNEA I
    Personalul de specialitate juridica

    Art. 79
    (1) Personalul de specialitate juridica de conducere si de executie din cadrul Consiliului, indiferent de vechime, este asimilat judecatorilor si procurorilor pe durata indeplinirii functiei.
    (2) Dispozitiile privind drepturile si indatoririle prevazute de lege pentru judecatori si procurori se aplica in mod corespunzator si personalului mentionat la alin. (1).
    (3) Salarizarea si celelalte drepturi ale personalului de specialitate juridica de executie si de conducere, asimilat judecatorilor si procurorilor, din cadrul Consiliului, sunt prevazute de lege.
    (4) Ocuparea posturilor de personal de specialitate juridica din cadrul aparatului Consiliului, asimilat judecatorilor si procurorilor, se face prin concurs sau examen.
    Art. 80
    Poate ocupa un post de personal de specialitate juridica de executie, asimilat judecatorilor si procurorilor, in aparatul propriu al Consiliului persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a) - e) din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si a promovat concursul sau examenul organizat de Consiliu.
    Art. 81
    (1) Pentru inscrierea la concurs sau examen candidatii vor prezenta:
    a) cerere-tip;
    b) copie de pe actul de identitate;
    c) copie de pe certificatul de nastere si certificatul de casatorie;
    d) copie de pe diploma de licenta si foaia matricola a anilor de studii;
    e) certificatul de cazier judiciar;
    f) certificatul de cazier fiscal;
    g) curriculum vitae;
    h) copie de pe carnetul de munca sau alte acte doveditoare ale vechimii in specialitate;
    i) chitanta de plata a taxei de inscriere;
    j) doua fotografii tip buletin.
    (2) Candidatii vor depune si o recomandare privind profilul profesional si moral de la ultimul loc de munca. Candidatii care nu au fost angajati anterior vor depune o recomandare de la ultima institutie de invatamant absolvita.
    Art. 82
    Examinarea candidatilor se va face prin sustinerea unei probe scrise la o limba straina la alegere, engleza sau franceza, a unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice si a unei probe orale.
    Art. 83
    Tematica pentru probele scrise de concurs sau examen este propusa de compartimentele in care se afla posturile vacante si se inainteaza Directiei resurse umane si organizare, care o supune spre aprobare secretarului general al Consiliului.
    Art. 84
    (1) Data si locul sustinerii concursului sau examenului, numarul posturilor vacante, termenul pentru depunerea actelor de inscriere la concurs si cuantumul taxei de inscriere se aduc la cunostinta celor interesati la sediul Consiliului, prin intermediul mass-media si prin publicarea pe pagina de Internet a Consiliului cu cel putin 30 de zile inainte de data concursului.
    (2) Tematica si bibliografia se afla in permanenta pe site-ul Consiliului incepand cu data anuntarii concursului si pe toata durata desfasurarii acestuia.
    (3) Cererile pentru inscrierea la concurs sau examen se adreseaza secretarului general al Consiliului si se depun, cu cel putin 15 zile inainte de data concursului, la Directia resurse umane si organizare.
    (4) Cuantumul taxei de inscriere la concurs sau examen va fi stabilit prin hotarare a Consiliului.
    Art. 85
    (1) Pentru fiecare proba de concurs sau examen, in functie de numarul candidatilor, Plenul numeste comisiile de examinare a lucrarilor scrise la o limba straina, de verificare a cunostintelor teoretice si pentru proba orala, precum si comisiile de solutionare a contestatiilor.
    (2) Fiecare comisie este alcatuita din 3 membri.
    Art. 86
    (1) Comisiile de examinare a lucrarilor scrise la o limba straina si de verificare a cunostintelor teoretice intocmesc, cu o zi inainte de data desfasurarii concursului, 3 variante de subiecte pentru fiecare materie de concurs, care vor fi puse in plicuri separate si sigilate.
    (2) Cele 3 plicuri sigilate vor fi prezentate de un delegat al comisiei de examinare, in ziua concursului, in sala in care acesta se desfasoara.
    (3) Un reprezentant al candidatilor va proceda la tragerea la sorti a plicului cu subiecte, care va fi desigilat si prezentat comisiei de examinare. Delegatul comisiei de examinare comunica subiectele, ora exacta de incepere si ora de incheiere a concursului.
    Art. 87
    Timpul destinat pentru elaborarea lucrarii la limba straina este de doua ore din momentul comunicarii subiectelor.
    Art. 88
    (1) Intrarea candidatilor in salile de concurs sau examen se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala si a actului de identitate. Dupa verificarea identitatii, fiecare candidat va pastra la vedere actul de identitate, pana la predarea lucrarii scrise. Pe lista se va mentiona prezenta fiecarui candidat.
    (2) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba.
    (3) Inainte de a se dicta subiectele, candidatii inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza a fi lipit, dupa care se aplica stampila Consiliului.
    (4) Pe toata durata desfasurarii probei scrise la limba straina, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei de examinare, persoanele care supravegheaza desfasurarea probei si persoanele desemnate cu aplicarea stampilei pe coltul indoit al colilor destinate probei scrise.
    (5) In vederea elaborarii lucrarii scrise candidatii vor primi coli de hartie avand stampila Consiliului. Se va putea folosi numai cerneala de culoare albastra sau pix cu pasta de culoare albastra. La cerere, se pot pune la dispozitie, in mod suplimentar, coli de hartie, iar daca este necesar, cerneala sau pixuri.
    (6) La expirarea timpului prevazut la art. 87 delegatul care a supravegheat desfasurarea probei strange toate lucrarile in ordinea predarii lor catre candidati, sub semnatura, dupa care le preda comisiei de examinare, care le inscrie intr-un borderou.
    (7) Daca examinarea se face in mai multe sali, se va intocmi cate un borderou pentru lucrarile din fiecare sala.
    (8) Lucrarea se considera predata de candidat dupa verificarea starii acesteia de catre delegatul care a supravegheat desfasurarea probei si dupa semnarea borderoului de catre candidat.
    (9) Pe toata durata desfasurarii probei scrise este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. In cazuri exceptionale, parasirea temporara a salii de concurs se face numai cu insotitor.
    (10) Frauda dovedita se sanctioneaza cu eliminarea din concurs. In aceste cazuri delegatii care supravegheaza lucrarile sesizeaza de indata comisia de examinare, care intocmeste un proces-verbal despre constatarile facute si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda".
    Art. 89
    (1) Lucrarea scrisa la o limba straina se noteaza cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acorda atunci cand punctajul obtinut este mai mic sau egal cu aceasta nota.
    (2) Nota probei scrise la o limba straina este media aritmetica a notelor acordate de fiecare dintre membrii comisiei.
    (3) Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa la o limba straina candidatii trebuie sa obtina cel putin nota 7.
    Art. 90
    (1) Candidatii nemultumiti de notele acordate la proba scrisa la o limba straina pot depune contestatie la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului in termen de 48 de ore de la data afisarii rezultatelor.
    (2) In vederea solutionarii contestatiilor, colturile lucrarii se vor lipi din nou.
    (3) Contestatiile se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor in termen de 48 de ore de la inregistrare. Nota obtinuta la contestatie este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.
    Art. 91
    Candidatii admisi la proba scrisa la o limba straina vor sustine o lucrare scrisa de verificare a cunostintelor teoretice la urmatoarele discipline: drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, organizarea judiciara, elemente de drept comparat si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.
    Art. 92
    Timpul destinat pentru elaborarea lucrarii scrise este de 3 ore din momentul comunicarii subiectelor.
    Art. 93
    Dispozitiile art. 88 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 94
    (1) Corectarea lucrarilor scrise de verificare a cunostintelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de examinare.
    (2) Dispozitiile art. 89 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 95
    Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice candidatii trebuie sa obtina cel putin media 7, dar nu mai putin de nota 5 la fiecare materie de concurs.
    Art. 96
    (1) Candidatii nemultumiti de notele acordate pot depune contestatie la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului in termen de 48 de ore de la data afisarii rezultatelor.
    (2) Dispozitiile art. 90 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 97
    Candidatii care au fost declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice vor sustine o proba orala.
    Art. 98
    (1) Proba orala se noteaza cu note de la 1 la 10 de catre fiecare membru al comisiei de examinare.
    (2) Nota finala la proba orala este media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare membru al comisiei de examinare.
    (3) Nu se admit contestatii cu privire la notele obtinute la proba orala.
    Art. 99
    (1) Media generala de promovare a concursului este de cel putin 7.
    (2) Media generala a concursului este media aritmetica a notelor obtinute la proba scrisa la o limba straina, proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice si proba orala.
    Art. 100
    In termen de cel mult 3 zile de la data finalizarii concursului, comisia de examinare va preda intregul material de concurs Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului, care va lua masuri pentru afisarea rezultatelor concursului la sediul acestuia.
    Art. 101
    Numirea candidatilor declarati admisi la concurs se face de catre secretarul general al Consiliului in ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinute, in limita posturilor vacante pentru care s-a organizat concursul si in functie de optiunea candidatilor.
    Art. 102
    Lucrarile scrise si procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexeaza la dosarele profesionale ale candidatilor declarati admisi.
    Art. 103
    Dosarele, lucrarile scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalti candidati si alte lucrari privind concursul se arhiveaza si se pastreaza potrivit nomenclatoarelor arhivistice.
    Art. 104
    Taxa de inscriere se restituie candidatilor care isi anunta retragerea cu cel putin 15 zile inainte de prima proba de concurs.
    Art. 105
    (1) Functiile de specialitate juridica din aparatul propriu al Consiliului pot fi ocupate de judecatori si procurori prin detasare, in conditiile legii.
    (2) Pe perioada detasarii in cadrul Consiliului, judecatorii si procurorii isi pastreaza statutul de judecator sau de procuror.

    SECTIUNEA a II-a
    Personalul contractual

    Art. 106
    Poate ocupa un post de personal contractual in aparatul propriu al Consiliului persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) este cetatean roman cu domiciliul in Romania si are capacitate deplina de exercitiu;
    b) are studii ce corespund functiei;
    c) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie;
    d) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;
    e) a promovat concursul sau examenul organizat potrivit prezentului regulament.
    Art. 107
    (1) Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta:
    a) cerere-tip;
    b) copie de pe actul de identitate;
    c) copie de pe certificatul de nastere si de pe certificatul de casatorie;
    d) copie de pe actul doveditor al studiilor urmate;
    e) certificatul de cazier judiciar;
    f) certificatul de cazier fiscal;
    g) curriculum vitae;
    h) copie de pe carnetul de munca;
    i) chitanta de plata a taxei de inscriere;
    j) doua fotografii tip buletin.
    (2) Candidatii vor depune si o recomandare privind profilul profesional si moral de la ultimul loc de munca. Candidatii care nu au mai fost angajati anterior vor depune o recomandare de la ultima institutie de invatamant absolvita.
    Art. 108
    (1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice sau a unei probe practice, precum si a unei probe orale.
    (2) Materiile de concurs sau examen, tematica si bibliografia se propun de sefii compartimentelor in care se afla postul vacant si se aproba de secretarul general.
    (3) Dispozitiile art. 83 si 84 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 109
    (1) Pentru fiecare proba de concurs, in functie de numarul candidatilor, Plenul numeste comisiile de verificare a cunostintelor teoretice, practice si pentru proba orala, precum si comisiile de solutionare a contestatiilor.
    (2) Fiecare comisie este alcatuita din 3 membri.
    (3) Comisiile de examinare a lucrarilor scrise intocmesc, cu o zi inainte de data desfasurarii concursului, 3 variante de subiecte pentru fiecare materie de concurs, care vor fi puse in plicuri separate si sigilate.
    (4) Cele 3 plicuri sigilate vor fi prezentate de un delegat al comisiei de examinare, in ziua concursului, in sala in care acesta se desfasoara.
    (5) Un reprezentant al candidatilor va proceda la tragerea la sorti a plicului cu subiecte, care va fi desigilat si prezentat de delegatul comisiei de examinare. Delegatul comisiei de examinare comunica subiectele, ora de incepere si ora de incheiere a concursului.
    (6) Dispozitiile art. 87 si 88 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 110
    (1) Corectarea lucrarilor scrise de verificare a cunostintelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de examinare.
    (2) Lucrarea scrisa la fiecare dintre materiile de concurs se noteaza cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acorda atunci cand punctajul obtinut este mai mic sau egal cu aceasta nota.
    (3) Nota lucrarii scrise de verificare a cunostintelor teoretice este media aritmetica a notelor obtinute la fiecare dintre materiile de concurs.
    Art. 111
    Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice candidatii trebuie sa obtina cel putin media 7.
    Art. 112
    (1) Candidatii nemultumiti de notele acordate pot depune contestatie la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului, in termen de 48 de ore de la data afisarii rezultatelor.
    (2) Dispozitiile art. 90 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 113
    Pentru posturile ce presupun desfasurarea unei activitati de secretariat, administrativa, de gospodarire, de intretinere-reparatii si de deservire, concursul va consta intr-o proba practica si o proba orala.
    Art. 114
    (1) In urma sustinerii probei practice candidatul va fi declarat admis sau respins.
    (2) Criteriile de evaluare a candidatilor la proba practica se stabilesc de comisia de examinare, in functie de natura posturilor vacante scoase la concurs.
    (3) Nu se admit contestatii cu privire la rezultatele obtinute la proba practica.
    Art. 115
    (1) Candidatii care au fost declarati admisi la proba de verificare a cunostintelor teoretice sau, dupa caz, la proba practica vor sustine o proba orala.
    (2) Proba orala se noteaza cu note de la 1 la 10 de catre fiecare membru al comisiei de examinare.
    (3) Nota finala la proba orala o reprezinta media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare membru al comisiei de examinare.
    (4) Nu se admit contestatii cu privire la notele obtinute la proba orala.
    Art. 116
    (1) Media generala de promovare a concursului este de cel putin 7.
    (2) Media generala a concursului este media aritmetica a notelor obtinute la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice, respectiv la proba practica si la proba orala.
    (3) Dispozitiile art. 100 - 104 se aplica in mod corespunzator.

    SECTIUNEA a III-a
    Functionarii publici

    Art. 117
    (1) Functionarii publici din cadrul Consiliului isi desfasoara activitatea in temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Ocuparea posturilor pentru personalul prevazut la alin. (1) se face prin concurs sau examen organizat in conditiile legii.
    Art. 118
    Salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual este reglementata potrivit dispozitiilor legale aplicabile acelorasi categorii de personal din aparatul Parlamentului Romaniei.

    SECTIUNEA a IV-a
    Evaluarea personalului din aparatul propriu al Consiliului

    Art. 119
    Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala si de performanta, personalul din aparatul propriu al Consiliului este supus, la fiecare 3 ani, unei evaluari privind eficienta, calitatea activitatii si integritatea, obligatia de formare profesionala continua si absolvirea unor cursuri de specializare. In cazul personalului numit in functii de conducere, evaluarea se face si asupra modului de indeplinire a atributiilor manageriale.
    Art. 120
    Indicatorii de evaluare, stabiliti pe baza criteriilor mentionate la art. 119, pentru fiecare categorie de personal, se aproba de Consiliu.
    Art. 121
    (1) Prima evaluare a personalului din aparatul propriu al Consiliului se face dupa primul an de la numirea in functie, iar urmatoarele evaluari se fac la fiecare 3 ani, de regula in luna februarie.
    (2) Evaluarea judecatorilor si procurorilor detasati in cadrul aparatului propriu al Consiliului se face in raport de specificul activitatii desfasurate, pe baza criteriilor aprobate de Plen.
    Art. 122
    (1) Evaluarea personalului se face de comisii constituite prin hotarare a Consiliului, separat pentru personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, personalul contractual, functionarii publici sau, dupa caz, judecatorii si procurorii detasati.
    (2) Comisiile de evaluare sunt constituite din directori, sefi de serviciu si, dupa caz, sefi de birouri.
    (3) Evaluarea personalului cu functii de conducere se face de secretarul general si de secretarul general adjunct.
    (4) Prin raportul de evaluare a activitatii profesionale se poate acorda unul dintre calificativele: "foarte bine", "bine", "satisfacator" sau "nesatisfacator".
    (5) Daca in perioada pentru care se face evaluarea personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului a fost sanctionat disciplinar prin hotarare irevocabila, se acorda calificativul imediat inferior celui care rezulta din evaluare.
    (6) Personalul de executie nemultumit de calificativul acordat poate face contestatie la secretarul general, iar personalul de conducere, la Plen, in termen de 30 de zile de la data comunicarii. Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    (7) Calificativul acordat de secretarul general sau de Plen este definitiv.
    Art. 123
    Persoanele care in urma evaluarii primesc calificativul "nesatisfacator", cu exceptia judecatorilor si procurorilor detasati, sunt eliberate din functie pentru incapacitate profesionala.

    SECTIUNEA a V-a
    Raspunderea disciplinara a personalului din aparatul propriu

    Art. 124
    (1) Personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor si personalul contractual raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu.
    (2) Sunt abateri disciplinare:
    a) absentele nemotivate de la serviciu, precum si incalcarea dispozitiilor referitoare la respectarea programului de lucru;
    b) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
    c) refuzul nejustificat de a indeplini indatoririle prevazute de lege, de regulamente sau cele stabilite de conducerea Consiliului;
    d) nerespectarea confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter;
    e) neglijenta grava sau neglijente repetate in rezolvarea lucrarilor;
    f) manifestarile care aduc atingere demnitatii sau probitatii profesionale;
    g) incalcarea interdictiilor si incompatibilitatilor prevazute de lege;
    h) interventiile pentru solutionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvarii intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decat in limita cadrului legal.
    Art. 125
    Sanctiunile disciplinare ce se pot aplica in raport cu gravitatea abaterilor sunt:
    a) avertismentul scris;
    b) diminuarea indemnizatiei sau a salariului de incadrare cu pana la 15% pe o perioada de la una la 3 luni;
    c) eliberarea din functie sau desfacerea disciplinara a contractului de munca.
    Art. 126
    (1) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 125 se aplica de Plen pentru persoanele cu functii de conducere si de secretarul general pentru personalul cu functii de executie.
    (2) In cazul in care exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, presedintele Consiliului sau, dupa caz, secretarul general dispune cercetarea prealabila care se efectueaza de un inspector desemnat de inspectorul-sef al Inspectiei judiciare.
    (3) In vederea desfasurarii cercetarii prealabile inspectorul desemnat convoaca persoana cercetata pentru a fi audiata, care are dreptul sa isi formuleze si sa isi sustina apararile.
    (4) Rezultatul cercetarii prealabile se consemneaza intr-un raport in care se propune, dupa caz, aplicarea sanctiunii disciplinare sau clasarea cauzei daca abaterea nu se confirma.
    (5) Hotararea sau, dupa caz, dispozitia prin care s-a aplicat sanctiunea disciplinara se comunica celui in cauza in termen de 10 zile de la adoptare. Impotriva hotararii sau deciziei persoana sanctionata se poate adresa instantelor judecatoresti competente in termen de 30 de zile de la data comunicarii.
    Art. 127
    Functionarii publici pot fi sanctionati in conditiile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    SECTIUNEA a VI-a
    Dispozitii finale

    Art. 128
    Dispozitiile prezentului regulament privind evaluarea si raspunderea disciplinara a personalului din aparatul propriu al Consiliului se aplica in mod corespunzator si personalului Institutului National al Magistraturii, precum si personalului Scolii Nationale de Grefieri.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 326/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 326 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 326/2005
Hotărârea 1073 2018
Hotărârea 571 2017
Hotărârea 1387 2016
Hotărârea 1106 2016
Hotărârea 641 2016
Hotărârea 1132 2015
Hotărârea 895 2015
Hotărârea 782 2015
Hotărârea 274 2015
Hotărârea 510 2014
Hotărârea 130 2014
Hotărârea 891 2013
Hotărârea 1132 2012
Hotărârea 1061 2012
Hotărârea 609 2012
Hotărârea 74 2012
Hotărârea 831 2011
pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Hotărârea 484 2011
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Hotărârea 283 2011
pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Hotărârea 267 2011
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Hotărârea 376 2011
privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru asigurarea finanţării Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei de cămine pentru persoanele vârstnice“
Hotărârea 176 2011
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Hotărârea 1314 2008
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Hotărârea 564 2008
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Hotărârea 83 2007
pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu