Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.318 din 29.05.2013

privind modificarea şi completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 344 din 12 iunie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederileart. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IValoarea de inventar, codurile de clasificaţie, elementele de descriere tehnică, adresele imobilelor aparţinând domeniului public al statului, precum şi denumirile administratorilor bunurilor imobile, după caz, se modifică potrivit datelor din anexa nr. 1. Articolul IISe aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea direcţiilor teritoriale de statistică, după caz, a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul IIIInstitutul Naţional de Statistică actualizează în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice operează modificarea şi completarea corespunzătoare a anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la imobilele prevăzute la art. 1 şi 2. Articolul IVAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Preşedintele Institutului Naţional de Statistică, Tudorel Andrei Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale unor imobile înscrise în domeniul public al statului, pentru care se modifică, după caz, valoarea de inventar, codurile de clasificaţie, elementele de descriere tehnică, adresele imobilelor, precum şi denumirile administratorilor bunurilor imobile

Nr. crt. Nr. MFP Cod de clasificaţie Denumire administrator CIF administrator Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar
0 1 2 3 4 5 6 7
1 37092 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Alba 4331481 Nr. CF 84963-C1-U1 Su = 472,22 mp Ţara: România, judeţul Alba, municipiul Alba Iulia, Str. Octavian Goga nr. 9 1293144
2 152744 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 3519828 Sediu S + P + 2E Nr. CF 308928 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, str. Iuliu Maniu nr. 77 734734
8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 3519828 S teren = 283 mp Nr. CF 308928 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Str. Iuliu Maniu nr. 77 179988
0 1 2 3 4 5 6 7
3 150133 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău 4353242 Sc = 1.041,46 mp Nr. CF 67591 Ţara: România, judeţul Bacău, municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 51 2243679
8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău 4353242 S teren = 2.547 mp Nr. CF 67591 Ţara: România, judeţul Bacău, municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 51 2878563
4 102713 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Bistriţa-Năsăud 4426824 casă de piatră compusă din 5 camere, 2 verande, 1 bucătărie, baie, cămară, spălătorie, pivniţă etc. Nr. CF 61863 Ţara: România, judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 6 777655
5 154578 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov 4443221 S = 271 mp regim de S + P + E Nr. CF 101780 Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, str. 1 Mai nr. 47 3798197
8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov 4443221 S teren = 956 mp Nr. CF 101780 Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, str. 1 Mai nr. 47 910322
6 37276 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Brăila 4343036 Su = 344,00 mp Spaţiu compus din 11 încăperi la parter şi 15 încăperi la etaj CF 70114-C1-U22 Ţara: România, judeţul Brăila, municipiul Brăila, Str. Unirii nr. 72, Bloc-turn 339775
7 36352 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 4299747 Su = 181 mp CF 52418-C1-U5 Tara: România, judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. Ion Băieşu, etaj, P + MEZANIN, bl. D1-D2 677483
8 26897 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin 3228721 S construită = 370,29 mp Ocupă et. 1 Nr. CF 30243-C1-U12 Ţara: România, judeţul Caraş-Severin, municipiul Reşiţa, str. 1 Decembrie 1918 nr. 9, et. 1 580000
9 27835 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Călăraşi 3797220 S utilă = 322,00 mp S măsurată = 357 mp Nr. CF 20615_C1_U4 Ţara: România, judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, Str. Progresului nr. 23, bl. B34 573028
10 150135 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Cluj 4565318 Clădire compusă din: D + P + 3E Nr. CF 281346 Ţara: România, judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 13 1697638
11 38034 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna 4404729 Nr. CF 30415 Ţara: România, judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 18 431154
12 152745 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Dolj 5077650 Su = 743,74 mp S totală = 807,87 mp S desfăşurată = 958,00 mp Clădire - S + P + E + M Nr. CF 211241 Ţara: România, judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Fraţii Goleşti nr. 33 2320918
8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Dolj 5077650 S teren = 528 mp Nr. CF 211241 Ţara: România, judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Fraţii Goleşti nr. 33 554298
0 1 2 3 4 5 6 7
13 121062 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi 3127247 S teren = 548,00 mp CF 110185 Ţara: România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Nicolae Bălcescu nr. 80 108237
121063 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi 3127247 S = 246,00 mp Clădire = S + P + 1E Nr. CF 110185 Ţara: România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Nicolae Bălcescu nr. 80 472980
14 37639 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu 4352611 Su = 440 mp CF 30349-C1-U10 Ţara: România, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. N.D. Barcian nr. 14, bl. MUV 1 - parter + mezanin 346606
15 37672 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa 4364829 S construită = 339 mp Su = 282,00 mp CF 30101-C1-U14 Ţara: România, judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Aleea Parcului nr. 4, bl. B27, sc. B, parter, ap. 104 424907
16 37216 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 4337379 Su = 352 mp Ocupă demisol + parterul Nr. CF 52570-C1-U10 Ţara: România, judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Unirii nr. 93, bl. C 13, demisol + parter 424877
17 150134 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Neamţ 2612863 S = 439 mp Clădire - P + 1E Nr. CF 55409 Ţara: România, judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 7 945000
8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Neamţ 2612863 S teren = 2.032 mp Nr. CF 55409 Ţara: România, judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 7 1159000
18 154573 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Olt 4394749 S = 314,7 mp ocupă parţial et. 2 CF 19449 Ţara: România, judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Ana Ipătescu nr. 4 300000
8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Olt 4394749 S teren cotă indiviză - 159,6 mp (13,30% din suprafaţa totală a terenului) Nr. CF 10006 Ţara: România, judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Ana Ipătescu nr. 4 17412
19 102735 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava 4327146 S = 375 mp Construcţie P + E + Pod Nr. CF 40515 Ţara: România, judeţul Suceava, municipiul Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 25 1164988
20 35243 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman 4253677 Su = 495 mp CF 20215-C1-U5 Ţara: România, judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54 531827
21 102725 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Timiş 4358177 S = 347 mp Clădire D + P + E Nr. CF 410345 Ţara: România, judeţul Timiş, municipiul Timişoara, bd. Dr. Victor Babeş nr. 14 497775
0 1 2 3 4 5 6 7
22 153230 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti 4283589 S construită exclusiv = 2418.26 mp S construită indiviză = 430,68 mp Ocupă et. 4 + 5 + parţial subsol CF 222293 Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 3, bd. Carol I nr. 12 4640000
8.29.08 Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti 4283589 S teren cotă indiviză - 531.00 mp CF 222293 Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 3, bd. Carol I nr. 12 1147032
23 147760 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea 2540848 Su = 268 mp Sc = 326,26 mp Construcţie P + E Nr. CF 37548-C1-U28 Ţara: România, judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, bd. Nicolae Bălcescu nr. 1, bl. 1, parter 1093075

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se vor înscrie în inventarul bunurilor din domeniul public al statului date în administrarea direcţiilor teritoriale de statistică

Nr. crt. Cod de clasificaţie Denumire administrator CIF administrator Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi Adresa Valoare de inventar Baza legală Anul dobândirii/ dării în folosinţă Proprietar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Bistriţa-Năsăud 4426824 S teren - 613 mp Nr. CF 61863 Şcoala generală nr. 2 Şcoala de Arte Ţara: România, judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 6 236700 Decizia nr. 312/29.09.1969 a Consiliului Popular al Judeţului Bistriţa-Năsăud 1968 statul român
2 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Brăila 4343036 S teren cotă indiviză - 88,34 mp Nr. CF 70114-C1-U22 Ţara: România, judeţul Brăila, municipiul Brăila, Str. Unirii nr. 72, bloc-turn 39753 Hotărâre judecătorească 7.042/13.10.1999 şi Act administrativ 265/30.03.2000 emis de Primăria Brăila 1976 statul român
3 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 4299747 S = 248 mp CF 52418 Ţara: România, judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. Ion Băieşu, bl. D2 89653 HG nr. 1.705/2006 - anexa nr. 40 1984 statul român
4 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin 3228721 S teren cotă indiviză - 59,48 mp Nr. CF 30243 Ţara: România, judeţul Caraş-Severin, municipiul Reşiţa, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 9 20150 Decret expropriere, Decizia nr. 5.799/8.08.1991 1980 statul român
5 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna 4404729 S teren - 594 mp Nr. CF 30415 Ţara: România, judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 18 103852 Decizia nr. 432/1975 a Consiliului Popular al Judeţului Covasna, Decret nr. 223/1974, Legea nr. 59/1974 1995 statul român
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa 4364829 S teren cotă indiviză - 78 mp CF: 30101-C1-U14 Ţara: România, judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Aleea Parcului nr. 4, bl. B27, scara B, parter, ap. 104 8120 HG nr. 1.705/2006 - anexa nr. 40 1976 statul român
7 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu 4352611 S teren cotă indiviză = 211,40 mp CF 30349-C1-U10 Ţara: România, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. Barcian nr. 14, bloc MUV 1, parter + mezanin 41449 Act administrativ nr. 172/7.02.2009 emis de primarul municipiului Giurgiu 1988 statul român
8 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman 4253677 S teren cotă indiviză -306 mp CF 20215-C1-U5 Ţara: România, judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54 75565 HG nr. 1.705/2006 -anexa nr. 40 1978 statul român
9 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Timiş 4358177 S teren - 651 mp Nr. CF 410345 Ţara: România, judeţul Timiş, municipiul Timişoara, bd. Dr. Victor Babeş nr. 14 867771 Decizia nr. 636/19.04.1961 a Sfatului Popular al Regiunii Banat, Decizia nr. 19.239/1961 1961 statul român
10 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea 2540848 S teren = 152,25 (cotă indiviză) Nr. CF 37548 Ţara: România, judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, bd. Nicolae Bălcescu nr. 1 21241 Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 5.058/8.12.2003 2003 statul român


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 318/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 318 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu