Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.318 din 29.05.2013

privind modificarea şi completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 344 din 12 iunie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederileart. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IValoarea de inventar, codurile de clasificaţie, elementele de descriere tehnică, adresele imobilelor aparţinând domeniului public al statului, precum şi denumirile administratorilor bunurilor imobile, după caz, se modifică potrivit datelor din anexa nr. 1. Articolul IISe aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea direcţiilor teritoriale de statistică, după caz, a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul IIIInstitutul Naţional de Statistică actualizează în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice operează modificarea şi completarea corespunzătoare a anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la imobilele prevăzute la art. 1 şi 2. Articolul IVAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Preşedintele Institutului Naţional de Statistică, Tudorel Andrei Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale unor imobile înscrise în domeniul public al statului, pentru care se modifică, după caz, valoarea de inventar, codurile de clasificaţie, elementele de descriere tehnică, adresele imobilelor, precum şi denumirile administratorilor bunurilor imobile

Nr. crt. Nr. MFP Cod de clasificaţie Denumire administrator CIF administrator Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar
0 1 2 3 4 5 6 7
1 37092 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Alba 4331481 Nr. CF 84963-C1-U1 Su = 472,22 mp Ţara: România, judeţul Alba, municipiul Alba Iulia, Str. Octavian Goga nr. 9 1293144
2 152744 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 3519828 Sediu S + P + 2E Nr. CF 308928 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, str. Iuliu Maniu nr. 77 734734
8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 3519828 S teren = 283 mp Nr. CF 308928 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Str. Iuliu Maniu nr. 77 179988
0 1 2 3 4 5 6 7
3 150133 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău 4353242 Sc = 1.041,46 mp Nr. CF 67591 Ţara: România, judeţul Bacău, municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 51 2243679
8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău 4353242 S teren = 2.547 mp Nr. CF 67591 Ţara: România, judeţul Bacău, municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 51 2878563
4 102713 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Bistriţa-Năsăud 4426824 casă de piatră compusă din 5 camere, 2 verande, 1 bucătărie, baie, cămară, spălătorie, pivniţă etc. Nr. CF 61863 Ţara: România, judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 6 777655
5 154578 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov 4443221 S = 271 mp regim de S + P + E Nr. CF 101780 Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, str. 1 Mai nr. 47 3798197
8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov 4443221 S teren = 956 mp Nr. CF 101780 Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, str. 1 Mai nr. 47 910322
6 37276 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Brăila 4343036 Su = 344,00 mp Spaţiu compus din 11 încăperi la parter şi 15 încăperi la etaj CF 70114-C1-U22 Ţara: România, judeţul Brăila, municipiul Brăila, Str. Unirii nr. 72, Bloc-turn 339775
7 36352 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 4299747 Su = 181 mp CF 52418-C1-U5 Tara: România, judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. Ion Băieşu, etaj, P + MEZANIN, bl. D1-D2 677483
8 26897 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin 3228721 S construită = 370,29 mp Ocupă et. 1 Nr. CF 30243-C1-U12 Ţara: România, judeţul Caraş-Severin, municipiul Reşiţa, str. 1 Decembrie 1918 nr. 9, et. 1 580000
9 27835 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Călăraşi 3797220 S utilă = 322,00 mp S măsurată = 357 mp Nr. CF 20615_C1_U4 Ţara: România, judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, Str. Progresului nr. 23, bl. B34 573028
10 150135 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Cluj 4565318 Clădire compusă din: D + P + 3E Nr. CF 281346 Ţara: România, judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 13 1697638
11 38034 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna 4404729 Nr. CF 30415 Ţara: România, judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 18 431154
12 152745 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Dolj 5077650 Su = 743,74 mp S totală = 807,87 mp S desfăşurată = 958,00 mp Clădire - S + P + E + M Nr. CF 211241 Ţara: România, judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Fraţii Goleşti nr. 33 2320918
8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Dolj 5077650 S teren = 528 mp Nr. CF 211241 Ţara: România, judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Fraţii Goleşti nr. 33 554298
0 1 2 3 4 5 6 7
13 121062 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi 3127247 S teren = 548,00 mp CF 110185 Ţara: România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Nicolae Bălcescu nr. 80 108237
121063 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi 3127247 S = 246,00 mp Clădire = S + P + 1E Nr. CF 110185 Ţara: România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Nicolae Bălcescu nr. 80 472980
14 37639 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu 4352611 Su = 440 mp CF 30349-C1-U10 Ţara: România, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. N.D. Barcian nr. 14, bl. MUV 1 - parter + mezanin 346606
15 37672 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa 4364829 S construită = 339 mp Su = 282,00 mp CF 30101-C1-U14 Ţara: România, judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Aleea Parcului nr. 4, bl. B27, sc. B, parter, ap. 104 424907
16 37216 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 4337379 Su = 352 mp Ocupă demisol + parterul Nr. CF 52570-C1-U10 Ţara: România, judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Unirii nr. 93, bl. C 13, demisol + parter 424877
17 150134 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Neamţ 2612863 S = 439 mp Clădire - P + 1E Nr. CF 55409 Ţara: România, judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 7 945000
8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Neamţ 2612863 S teren = 2.032 mp Nr. CF 55409 Ţara: România, judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 7 1159000
18 154573 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Olt 4394749 S = 314,7 mp ocupă parţial et. 2 CF 19449 Ţara: România, judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Ana Ipătescu nr. 4 300000
8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Olt 4394749 S teren cotă indiviză - 159,6 mp (13,30% din suprafaţa totală a terenului) Nr. CF 10006 Ţara: România, judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Ana Ipătescu nr. 4 17412
19 102735 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava 4327146 S = 375 mp Construcţie P + E + Pod Nr. CF 40515 Ţara: România, judeţul Suceava, municipiul Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 25 1164988
20 35243 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman 4253677 Su = 495 mp CF 20215-C1-U5 Ţara: România, judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54 531827
21 102725 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Timiş 4358177 S = 347 mp Clădire D + P + E Nr. CF 410345 Ţara: România, judeţul Timiş, municipiul Timişoara, bd. Dr. Victor Babeş nr. 14 497775
0 1 2 3 4 5 6 7
22 153230 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti 4283589 S construită exclusiv = 2418.26 mp S construită indiviză = 430,68 mp Ocupă et. 4 + 5 + parţial subsol CF 222293 Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 3, bd. Carol I nr. 12 4640000
8.29.08 Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti 4283589 S teren cotă indiviză - 531.00 mp CF 222293 Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 3, bd. Carol I nr. 12 1147032
23 147760 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea 2540848 Su = 268 mp Sc = 326,26 mp Construcţie P + E Nr. CF 37548-C1-U28 Ţara: România, judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, bd. Nicolae Bălcescu nr. 1, bl. 1, parter 1093075

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se vor înscrie în inventarul bunurilor din domeniul public al statului date în administrarea direcţiilor teritoriale de statistică

Nr. crt. Cod de clasificaţie Denumire administrator CIF administrator Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi Adresa Valoare de inventar Baza legală Anul dobândirii/ dării în folosinţă Proprietar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Bistriţa-Năsăud 4426824 S teren - 613 mp Nr. CF 61863 Şcoala generală nr. 2 Şcoala de Arte Ţara: România, judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 6 236700 Decizia nr. 312/29.09.1969 a Consiliului Popular al Judeţului Bistriţa-Năsăud 1968 statul român
2 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Brăila 4343036 S teren cotă indiviză - 88,34 mp Nr. CF 70114-C1-U22 Ţara: România, judeţul Brăila, municipiul Brăila, Str. Unirii nr. 72, bloc-turn 39753 Hotărâre judecătorească 7.042/13.10.1999 şi Act administrativ 265/30.03.2000 emis de Primăria Brăila 1976 statul român
3 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 4299747 S = 248 mp CF 52418 Ţara: România, judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. Ion Băieşu, bl. D2 89653 HG nr. 1.705/2006 - anexa nr. 40 1984 statul român
4 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin 3228721 S teren cotă indiviză - 59,48 mp Nr. CF 30243 Ţara: România, judeţul Caraş-Severin, municipiul Reşiţa, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 9 20150 Decret expropriere, Decizia nr. 5.799/8.08.1991 1980 statul român
5 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna 4404729 S teren - 594 mp Nr. CF 30415 Ţara: România, judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 18 103852 Decizia nr. 432/1975 a Consiliului Popular al Judeţului Covasna, Decret nr. 223/1974, Legea nr. 59/1974 1995 statul român
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa 4364829 S teren cotă indiviză - 78 mp CF: 30101-C1-U14 Ţara: România, judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Aleea Parcului nr. 4, bl. B27, scara B, parter, ap. 104 8120 HG nr. 1.705/2006 - anexa nr. 40 1976 statul român
7 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu 4352611 S teren cotă indiviză = 211,40 mp CF 30349-C1-U10 Ţara: România, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. Barcian nr. 14, bloc MUV 1, parter + mezanin 41449 Act administrativ nr. 172/7.02.2009 emis de primarul municipiului Giurgiu 1988 statul român
8 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman 4253677 S teren cotă indiviză -306 mp CF 20215-C1-U5 Ţara: România, judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54 75565 HG nr. 1.705/2006 -anexa nr. 40 1978 statul român
9 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Timiş 4358177 S teren - 651 mp Nr. CF 410345 Ţara: România, judeţul Timiş, municipiul Timişoara, bd. Dr. Victor Babeş nr. 14 867771 Decizia nr. 636/19.04.1961 a Sfatului Popular al Regiunii Banat, Decizia nr. 19.239/1961 1961 statul român
10 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea 2540848 S teren = 152,25 (cotă indiviză) Nr. CF 37548 Ţara: România, judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, bd. Nicolae Bălcescu nr. 1 21241 Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 5.058/8.12.2003 2003 statul român


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 318/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 318 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu