Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 301 din 28 martie 2007

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 331 din 16 mai 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21  alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 şi nr. 689 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Agnita" se completează cu poziţia nr. 497, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Avrig" se abrogă poziţiile nr. 156 şi 163.

3. La anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Cisnădie" se abrogă poziţiile nr. 965, 979 şi 980.

4. La anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Copşa Mică" se abrogă poziţia nr. 67;

5. La anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Alţina" se abrogă poziţia nr. 296.

6. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Biertan" se abrogă poziţiile nr. 218, 222 şi 225.

7. La anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brădeni" se abrogă poziţiile nr. 209 şi 210.

8. La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bruiu" se abrogă poziţiile nr. 417, 419, 420 şi 426.

9. La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cârţa" se abrogă poziţiile nr. 26 şi 29.

10. La anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cristian":

a)  se abrogă poziţia nr. 11;

b)   se completează cu poziţiile nr. 26-33, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

11. Anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gura Râului" se completează cu poziţiile nr. 322-329, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

12. La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Miercurea Sibiului" se modifică titlul anexei, care va avea următorul cuprins: „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Miercurea Sibiului".

13. La anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mihăileni" se abrogă poziţia nr. 337.

14. La anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nocrich" se abrogă poziţia nr. 287.

15. Anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Orlat" se completează cu poziţiile nr. 91-96, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

16. La anexa nr. 43 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Păuca":

a)  se abrogă poziţiile nr. 106 şi 108;

b)   se completează cu poziţia nr. 113, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

17. La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poplaca" se abrogă poziţia nr. 125.

18. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Roşia" se abrogă poziţiile nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 38, 65, 68 şi 86.

19. La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şura Mare" se abrogă poziţia nr. 939.

20. La anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Turnu Roşu":

a)  se abrogă poziţia nr. 90;

b)  se completează cu poziţiile nr. 114 şi 115, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

21. La anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Viilor" se abrogă poziţia nr. 32.

Art. II. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului Agnita, judeţul Sibiu

Nr. crt.

Poz. în reg.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, dupa caz, al darii in folosinta

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7

497.

497

1.6.2

Colegiul Tehnic AT. Laurian

C.F. 418 Ruja

Nr. Top. 282

Suprafaţa = 1.274 m2

1903

122,34

Domeniul public al oraşului Agnita, conform Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Agnita nr. 45/26.04.2006

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Cristian, judeţul Sibiu

Bunuri imobile

Nr. crt.

Poz. în reg.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7

26.

26

13.7.4

Drum forestier Săcel

Suprafaţa = 1,20 ha Lungimea = 2 km

Provine de la Ocolul Silvic Sălişte

2006

Domeniul public al comunei Cristian, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cristian nr. 43/30.05.2006

27.

27

13.7.4

Drum forestier Măru

Suprafaţa = 0,50 ha Lungimea = 1,5 km

Provine de la Ocolul Silvic Sălişte

2006

Domeniul public al comunei Cristian, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cristian nr.  43/30.05.2006

28.

28

13.7.4

Drum forestier Mărăjdie

Suprafaţa = 1,60 ha Lungimea = 2,4 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinulu

2006

Domeniul public al comunei Cristian, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cristian nr. 43/30.05.2006

29.

29

13.7.4

Drum forestier Pisc

Suprafaţa = 1,60 ha Lungimea = 2,4 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Cristian, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cristian nr. 43/30.05.2006

30.

30

13.7.4

Drum forestier Pod Dăneasa - Pr. Surdu

Suprafaţa = 1,60 ha Lungimea = 2,4 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Cristian, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cristian nr. 43/30.05.2006

31.

31

13.7.4

Drum forestier Pr. Crăciuneasa

Suprafaţa = 0,50 ha Lungimea = 1,0 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Cristian, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cristian nr. 43/30.05.2006

0

1

2

3

4

5

6

7

32.

32

13.7.4

Drum forestier Pr. Puciosu

Suprafaţa = 0,50 ha

Lungimea = 1,0 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Cristian, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cristian nr. 43/30.05.2006

33.

33

13.7.4

Drum forestier Beşineu

Suprafaţa = 2,20 ha

Lungimea = 4,0 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Cristian, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cristian nr. 43/30.05.2006

ANEXA Nr. 3

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Gura Râului, judeţul Sibiu

Bunuri imobile

Nr. crt.

Poz. în reg.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7

322.

322

1.3.7.4

Drum forestier Valea Mare

Suprafaţa = 1,40 ha Lungimea = 2,3 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Gura Râului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr. 28/26.05.2006

323.

323

1.3.7.4

Drum forestier Centură mal stâng

Suprafaţa = 2,10 ha Lungimea = 3,3 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Gura Râului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr. 28/26.05.2006

324.

324

1.3.7.4

Drum forestier Pisc - Foltea Tronson Pisc - Runcuri

Suprafaţa = 1,20 ha Lungimea = 2,0 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Gura Râului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr. 28/26.05.2006

325.

325

1.3.7.4

Drum forestier Pod Dăneasa - Iezerul Mic

Suprafaţa = 9,30 ha Lungimea = 15,5 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Gura Râului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr. 28/26.05.2006

326.

326

1.3.7.4

Drum forestier Izvorul Niculeşti

Suprafaţa = 1,10 ha Lungimea = 2,0 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Gura Râului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr. 28/26.05.2006

327.

327

1.3.7.4

Drum forestier Surupata

Suprafaţa = 0,40 ha Lungimea = 0,7 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Gura Râului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr. 28/26.05.2006

0

1

2

3

4

5

6

7

328.

328

1.3.7.4

Drum forestier Pr. Găujoara

Suprafaţa = 1,00 ha

Lungimea = 1,5 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Gura Râului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr. 28/26.05.2006

329.

329

1.3.7.4

Drum forestier Pisc - Foltea Tronson Pod-Strâmba Pod Fund Foltea

Suprafaţa = 1,00 ha

Lungimea = 1,5 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Gura Râului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr. 28/26.05.2006

ANEXA Nr. 4

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Orlat, judeţul Sibiu

Bunuri imobile

Nr. crt.

Poz. în reg.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7

91.

91

1.3.7.4

Drum forestier Pisc-Foltea Tronson Runcuri - Pod Strâmba

Suprafaţa = 3,40 ha Lungimea = 5,7 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinulu

2006

Domeniul public al comunei Orlat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 31/25.05.2006

92.

92

1.3.7.4

Drum forestier Pisc-Foltea Tronson Pod Fund

Foltea- Amonte

Suprafaţa = 0,30 ha Lungimea = 0,5 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinulu

2006

Domeniul public al comunei Orlat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 31/25.05.2006

93.

93

1.3.7.4

Drum forestier Pr. Comenzii

Suprafaţa = 2,20 ha Lungimea = 2,7 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinulu

2006

Domeniul public al comunei Orlat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 31/25.05.2006

94.

94

1.3.7.4

Drum forestier Strâmba-Duşi

Suprafaţa = 3,70 ha Lungimea = 5,1 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinulu

2006

Domeniul public al comunei Orlat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 31/25.05.2006

95.

95

1.3.7.4

Drum forestier Râu Mic- V. Dobrei

Tronson Pr. Comenzii-C. Duşi

Lungimea = 1,3 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinulu

2006

Domeniul public al comunei Orlat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 31/25.05.2006

96.

96

1.3.7.4

Drum forestier Orlăţel

Suprafaţa = 3,90 ha Lungimea = 4,4 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinulu

2006

Domeniul public al comunei Orlat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 31/25.05.2006

ANEXA Nr. 5

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Păuca, judeţul Sibiu

Bunuri imobile

Nr. crt.

Poz. în reg.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7

113.

113

1.6.2

Teren intravilan (grădină), sat Presaca nr. 112 A

CF nr. 1320 Presaca

Nr. Top. 235/2

Suprafaţa - 1.103 m2

2004

5.000

Domeniul public al comunei Păuca, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Păuca nr. 12/28.02.2006

ANEXA Nr. 6

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Turnu  Roşu, judeţul Sibiu

Bunuri imobile

Nr. crt.

Poz. în reg.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7

114.

114

5.2.8.1

Teren forestier înscris în amenajamentul silvic

Ocolul Silvic Tălmaciu

Tarla: 76, 78 -

Parcele: 2923, 3059-3074, 3095;

Tarla 79 -

Parcele: 3098, 3109, 3113;

Tarla 84 -

Parcela 3239;

Tarla 93, 94 -

Parcele: 3595, 3597;

Tarla 95 -

Parcele: 3600, 3604, 3614, 3616, 3618, 3619, 3626, 3627, 3630, 3640, 3642, 3645, 3648, 3667, 3672, 3678, 3684, 3697, 3703, 3705, 3734, 3736, 3737, 3743, 3744, 3757, 3765;

Tarla 97, 98 -

Parcele: 3861-3925;

Tarla 101, 103 -

Parcele: 3368-3982;

Tarla 104, 107 -

Parcele: 4017, 4038, 4083, 4107;

Tarla 110 -

Parcele: 4165, 4200, 4203;

Suprafaţa = 2.625,50 ha

2001

Domeniul public al comunei Turnu Roşu, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Turnu Roşu nr. 12/21.02.2004

0

1

2

3

4

5

6

7

115.

115

5.2.8.2

Păşune împădurită

Ocolul Silvic Avrig

Tarla 86-91  -

Parcele: 3291, 3296, 3297, 3344, 3346, 3305-3334, 3348, 3350, 3352, 3362, 3481-3402, 3460, 3463-3479, 3496, 3536, 3512, 3513

Suprafaţa = 909,80 ha

Domeniul public al comunei Turnu Roşu, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Turnu Roşu nr. 12/21.02.2004


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 301/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 301 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu