Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 301 din 28 martie 2007

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 331 din 16 mai 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21  alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 şi nr. 689 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Agnita" se completează cu poziţia nr. 497, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Avrig" se abrogă poziţiile nr. 156 şi 163.

3. La anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Cisnădie" se abrogă poziţiile nr. 965, 979 şi 980.

4. La anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Copşa Mică" se abrogă poziţia nr. 67;

5. La anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Alţina" se abrogă poziţia nr. 296.

6. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Biertan" se abrogă poziţiile nr. 218, 222 şi 225.

7. La anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brădeni" se abrogă poziţiile nr. 209 şi 210.

8. La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bruiu" se abrogă poziţiile nr. 417, 419, 420 şi 426.

9. La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cârţa" se abrogă poziţiile nr. 26 şi 29.

10. La anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cristian":

a)  se abrogă poziţia nr. 11;

b)   se completează cu poziţiile nr. 26-33, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

11. Anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gura Râului" se completează cu poziţiile nr. 322-329, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

12. La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Miercurea Sibiului" se modifică titlul anexei, care va avea următorul cuprins: „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Miercurea Sibiului".

13. La anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mihăileni" se abrogă poziţia nr. 337.

14. La anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nocrich" se abrogă poziţia nr. 287.

15. Anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Orlat" se completează cu poziţiile nr. 91-96, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

16. La anexa nr. 43 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Păuca":

a)  se abrogă poziţiile nr. 106 şi 108;

b)   se completează cu poziţia nr. 113, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

17. La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poplaca" se abrogă poziţia nr. 125.

18. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Roşia" se abrogă poziţiile nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 38, 65, 68 şi 86.

19. La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şura Mare" se abrogă poziţia nr. 939.

20. La anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Turnu Roşu":

a)  se abrogă poziţia nr. 90;

b)  se completează cu poziţiile nr. 114 şi 115, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

21. La anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Viilor" se abrogă poziţia nr. 32.

Art. II. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului Agnita, judeţul Sibiu

Nr. crt.

Poz. în reg.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, dupa caz, al darii in folosinta

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7

497.

497

1.6.2

Colegiul Tehnic AT. Laurian

C.F. 418 Ruja

Nr. Top. 282

Suprafaţa = 1.274 m2

1903

122,34

Domeniul public al oraşului Agnita, conform Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Agnita nr. 45/26.04.2006

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Cristian, judeţul Sibiu

Bunuri imobile

Nr. crt.

Poz. în reg.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7

26.

26

13.7.4

Drum forestier Săcel

Suprafaţa = 1,20 ha Lungimea = 2 km

Provine de la Ocolul Silvic Sălişte

2006

Domeniul public al comunei Cristian, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cristian nr. 43/30.05.2006

27.

27

13.7.4

Drum forestier Măru

Suprafaţa = 0,50 ha Lungimea = 1,5 km

Provine de la Ocolul Silvic Sălişte

2006

Domeniul public al comunei Cristian, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cristian nr.  43/30.05.2006

28.

28

13.7.4

Drum forestier Mărăjdie

Suprafaţa = 1,60 ha Lungimea = 2,4 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinulu

2006

Domeniul public al comunei Cristian, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cristian nr. 43/30.05.2006

29.

29

13.7.4

Drum forestier Pisc

Suprafaţa = 1,60 ha Lungimea = 2,4 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Cristian, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cristian nr. 43/30.05.2006

30.

30

13.7.4

Drum forestier Pod Dăneasa - Pr. Surdu

Suprafaţa = 1,60 ha Lungimea = 2,4 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Cristian, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cristian nr. 43/30.05.2006

31.

31

13.7.4

Drum forestier Pr. Crăciuneasa

Suprafaţa = 0,50 ha Lungimea = 1,0 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Cristian, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cristian nr. 43/30.05.2006

0

1

2

3

4

5

6

7

32.

32

13.7.4

Drum forestier Pr. Puciosu

Suprafaţa = 0,50 ha

Lungimea = 1,0 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Cristian, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cristian nr. 43/30.05.2006

33.

33

13.7.4

Drum forestier Beşineu

Suprafaţa = 2,20 ha

Lungimea = 4,0 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Cristian, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cristian nr. 43/30.05.2006

ANEXA Nr. 3

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Gura Râului, judeţul Sibiu

Bunuri imobile

Nr. crt.

Poz. în reg.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7

322.

322

1.3.7.4

Drum forestier Valea Mare

Suprafaţa = 1,40 ha Lungimea = 2,3 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Gura Râului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr. 28/26.05.2006

323.

323

1.3.7.4

Drum forestier Centură mal stâng

Suprafaţa = 2,10 ha Lungimea = 3,3 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Gura Râului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr. 28/26.05.2006

324.

324

1.3.7.4

Drum forestier Pisc - Foltea Tronson Pisc - Runcuri

Suprafaţa = 1,20 ha Lungimea = 2,0 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Gura Râului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr. 28/26.05.2006

325.

325

1.3.7.4

Drum forestier Pod Dăneasa - Iezerul Mic

Suprafaţa = 9,30 ha Lungimea = 15,5 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Gura Râului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr. 28/26.05.2006

326.

326

1.3.7.4

Drum forestier Izvorul Niculeşti

Suprafaţa = 1,10 ha Lungimea = 2,0 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Gura Râului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr. 28/26.05.2006

327.

327

1.3.7.4

Drum forestier Surupata

Suprafaţa = 0,40 ha Lungimea = 0,7 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Gura Râului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr. 28/26.05.2006

0

1

2

3

4

5

6

7

328.

328

1.3.7.4

Drum forestier Pr. Găujoara

Suprafaţa = 1,00 ha

Lungimea = 1,5 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Gura Râului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr. 28/26.05.2006

329.

329

1.3.7.4

Drum forestier Pisc - Foltea Tronson Pod-Strâmba Pod Fund Foltea

Suprafaţa = 1,00 ha

Lungimea = 1,5 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinului

2006

Domeniul public al comunei Gura Râului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Râului nr. 28/26.05.2006

ANEXA Nr. 4

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Orlat, judeţul Sibiu

Bunuri imobile

Nr. crt.

Poz. în reg.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7

91.

91

1.3.7.4

Drum forestier Pisc-Foltea Tronson Runcuri - Pod Strâmba

Suprafaţa = 3,40 ha Lungimea = 5,7 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinulu

2006

Domeniul public al comunei Orlat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 31/25.05.2006

92.

92

1.3.7.4

Drum forestier Pisc-Foltea Tronson Pod Fund

Foltea- Amonte

Suprafaţa = 0,30 ha Lungimea = 0,5 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinulu

2006

Domeniul public al comunei Orlat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 31/25.05.2006

93.

93

1.3.7.4

Drum forestier Pr. Comenzii

Suprafaţa = 2,20 ha Lungimea = 2,7 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinulu

2006

Domeniul public al comunei Orlat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 31/25.05.2006

94.

94

1.3.7.4

Drum forestier Strâmba-Duşi

Suprafaţa = 3,70 ha Lungimea = 5,1 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinulu

2006

Domeniul public al comunei Orlat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 31/25.05.2006

95.

95

1.3.7.4

Drum forestier Râu Mic- V. Dobrei

Tronson Pr. Comenzii-C. Duşi

Lungimea = 1,3 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinulu

2006

Domeniul public al comunei Orlat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 31/25.05.2006

96.

96

1.3.7.4

Drum forestier Orlăţel

Suprafaţa = 3,90 ha Lungimea = 4,4 km

Provine de la Ocolul Silvic Valea Cibinulu

2006

Domeniul public al comunei Orlat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 31/25.05.2006

ANEXA Nr. 5

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Păuca, judeţul Sibiu

Bunuri imobile

Nr. crt.

Poz. în reg.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7

113.

113

1.6.2

Teren intravilan (grădină), sat Presaca nr. 112 A

CF nr. 1320 Presaca

Nr. Top. 235/2

Suprafaţa - 1.103 m2

2004

5.000

Domeniul public al comunei Păuca, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Păuca nr. 12/28.02.2006

ANEXA Nr. 6

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Turnu  Roşu, judeţul Sibiu

Bunuri imobile

Nr. crt.

Poz. în reg.

Cod de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7

114.

114

5.2.8.1

Teren forestier înscris în amenajamentul silvic

Ocolul Silvic Tălmaciu

Tarla: 76, 78 -

Parcele: 2923, 3059-3074, 3095;

Tarla 79 -

Parcele: 3098, 3109, 3113;

Tarla 84 -

Parcela 3239;

Tarla 93, 94 -

Parcele: 3595, 3597;

Tarla 95 -

Parcele: 3600, 3604, 3614, 3616, 3618, 3619, 3626, 3627, 3630, 3640, 3642, 3645, 3648, 3667, 3672, 3678, 3684, 3697, 3703, 3705, 3734, 3736, 3737, 3743, 3744, 3757, 3765;

Tarla 97, 98 -

Parcele: 3861-3925;

Tarla 101, 103 -

Parcele: 3368-3982;

Tarla 104, 107 -

Parcele: 4017, 4038, 4083, 4107;

Tarla 110 -

Parcele: 4165, 4200, 4203;

Suprafaţa = 2.625,50 ha

2001

Domeniul public al comunei Turnu Roşu, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Turnu Roşu nr. 12/21.02.2004

0

1

2

3

4

5

6

7

115.

115

5.2.8.2

Păşune împădurită

Ocolul Silvic Avrig

Tarla 86-91  -

Parcele: 3291, 3296, 3297, 3344, 3346, 3305-3334, 3348, 3350, 3352, 3362, 3481-3402, 3460, 3463-3479, 3496, 3536, 3512, 3513

Suprafaţa = 909,80 ha

Domeniul public al comunei Turnu Roşu, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Turnu Roşu nr. 12/21.02.2004


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 301/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 301 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu