Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.30 din 18.01.2012

privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 20 ianuarie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ aferent lunilor ianuarie, februarie şi martie 2012, în vederea efectuării plăţilor în cadrul proiectelor finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, exclusiv prefinanţările, aferente asistenţei financiare nerambursabile primite de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, se aprobă alocarea temporară de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 650.000 mii lei, din care 70.000 mii lei pentru luna ianuarie, 230.000 mii lei pentru luna februarie şi 350.000 mii lei pentru luna martie, din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului. (2) Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, care beneficiază de prevederile alin. (1), este Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.(3) Sumele alocate Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi utilizate, vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 17 decembrie 2012. Articolul 2(1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul în tranşe în limita sumei alocate conform art. 1 alin. (1), la solicitarea Autorităţii de certificare şi plată, din contul 65.01.01 „Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare“ deschis la Trezoreria Operativă Centrală în contul 54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat, reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2012.(2) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în limita sumei alocate, în funcţie de disponibil, integral sau în tranşe, din contul prevăzut la alin. (1) în contul de disponibil 54.01.06.03 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»“, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, pe baza solicitărilor lunare de fonduri transmise conform acordului privind managementul financiar şi controlul la nivelul programului operaţional, încheiat de Autoritatea de certificare şi plată cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“.(3) În situaţia în care sumele alocate pentru o lună, conform art. 1 alin. (1), nu sunt cheltuite integral de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată în luna următoare vor fi diminuate proporţional cu sumele necheltuite în luna anterioară. Articolul 3(1) Reconstituirea vărsămintelor din privatizare se realizează de către ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“. În acest sens, Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ are obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, până la data de 15 martie 2012, respectiv 15 aprilie 2012 şi 15 mai 2012, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile conform prevederilor cadrului legal naţional şi comunitar, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite.(2) Reîntregirea vărsămintelor din privatizare utilizate se va efectua prin transferarea echivalentului în euro, determinat pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul denominat în euro „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare“, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO“ deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice.(3) Sumele în euro încasate de Ministerul Finanţelor Publice conform alin. (2) se înregistrează ca vărsăminte din privatizare în valută, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării operaţiunii de transfer valutar prevăzute la alin. (2). Pe baza aceluiaşi curs valutar, Ministerul Finanţelor Publice stinge obligaţia de restituire a sumei alocate din vărsăminte din privatizare în lei a ordonatorului de credite prevăzut la art. 1 alin. (2).(4) În cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană, ca urmare a declaraţiilor de cheltuieli transmise de Autoritatea de certificare şi plată în baza declaraţiilor de cheltuieli primite de la Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, conform prevederilor alin. (1), nu acoperă integral suma primită de ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, din cauza efectuării unor cheltuieli care ulterior se constată a nu fi eligibile în relaţia cu Comisia Europeană, reconstituirea vărsămintelor din privatizare până la sfârşitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (3) se asigură în lei din bugetul propriu al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe anul 2012. În acest sens, Autoritatea de certificare şi plată transmite, până pe data de 31 iulie 2012, o notificare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, cu privire la sumele de recuperat.(5) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (4) se efectuează în lei, prin transferul sumelor menţionate în notificare, în contul 65.01.01 „Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare“ deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, în limita disponibilităţilor de credite bugetare.(6) Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ restituie eventualele sume primite şi neutilizate din vărsăminte din privatizare în contul prevăzut la alin. (5), până cel târziu pe data de 17 decembrie 2012.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Sulfina Barbu Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 30/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 30 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 30/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu