Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.293 din 11.04.2012

privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 26 aprilie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IValoarea de inventar a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică corespunzător datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIServiciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Marcel Opriş Ministrul finanţelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi ANEXĂ
1. Ordonator principal de credite 4267230 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţile (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
35517 8.19.01 Reţele telefonice de transport şi distribuţie Cabluri de cupru şi fibră optică în canalizaţie Ţara: România 1998 53.583.900 H.G.R. nr. 808 din 2.12.1997 P.V. nr. 35.873 din 31.12.2008 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 35.272 din 31.12.2009 H.G. nr. 887 din 25.08.2010 P.V. S/40257 din 10.03.2011 H.G. nr. 666/2011 În administrare Imobil
35518 8.19.01 Imobil 1 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul Bucureşti Municipiul Bucureşti 1984 44.193.498 Decizia C.P.B. nr. 1.653 din 17.11.1981 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35519 8.19.01 Teren 1 S=22.072,5 mp + 26.000 mp Ţara: România Judeţul Bucureşti Municipiul Bucureşti 1984 4.503.897 Decizia C.P.B. nr. 1.658 din 17.11.1981 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 258/1996 H.G. nr. 229/2006 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35520 8.19.01 Imobil 2 Construcţie din beton, cărămidă, tablă Ţara: România Judeţul Bucureşti Municipiul Bucureşti 1994 569.575 Decret prezidenţial nr. 218/1960, Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35521 8.19.01 Teren 2 S=10.684 mp Ţara: România Judeţul Bucureşti Municipiul Bucureşti 1979 970.353 Decret prezidenţial nr. 218/1960 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţile (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
35522 8.19.01 Imobil 3 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul Ilfov 1980 2.324.821 Decret prezidenţial nr. 216 din 13.07.1979 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 136.470 din 20.10.2009 H.G. nr. 887/25.08.2010 În administrare Imobil
35523 8.19.01 Teren 3 S=18.735 mp Ţara: România Judeţul Ilfov 1980 555.269 Decret prezidenţial nr. 216 din 13.07.1979 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35526 8.19.01 Imobil 6 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul Dâmboviţa Comuna Ciocăneşti 1980 7.167.620 Decizia nr. 554 din 10.12.1979 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35527 8.19.01 Teren 6 S=3.380 mp Ţara: România Judeţul Dâmboviţa Comuna Ciocăneşti 1980 100.177 Decizia nr. 554 din 10.12.1979 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35528 8.19.01 Imobil 7 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul Giurgiu Comuna Singureni 1994 671.477 Decret prezidenţial nr. 290 din 25.10.1978 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35529 8.19.01 Teren 7 S=10.000 mp Ţara: România Judeţul Giurgiu Comuna Singureni 1994 296.381 Decret prezidenţial nr. 290 din 25.10.1978 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35532 8.19.01 Imobil 9 Construcţie din beton, pereţi cărămidă, piatră, beton, tablă Ţara: România Judeţul Dâmboviţa Comuna Moroeni 1978 109.331 Decizia C.P. Dâmboviţa nr. 419/1978 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35533 8.19.01 Teren 9 S = 4.910 mp Ţara: România Judeţul Dâmboviţa Comuna Moroeni 1978 124.765 Decizia C.P. Dâmboviţa nr. 419/1978 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35541 8.19.01 Imobil 14 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul Botoşani Comuna Durneşti 1974 32.897 Decret prezidenţial nr. 243/1974, Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35542 8.19.01 Teren 13 S = 171,63 mp Ţara: România Judeţul Botoşani Comuna Durneşti 1974 2.995 Decret prezidenţial nr. 243/1974, Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35543 8.19.01 Imobil 15 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul Botoşani Oraşul Darabani 1973 32.897 Decret prezidenţial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35544 8.19.01 Teren 14 S = 287,13 mp Ţara: România Judeţul Botoşani Oraşul Darabani 1973 5.010 Decret prezidenţial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35545 8.19.01 Imobil 16 Construcţie din beton, cărămidă terasă Ţara: România Judeţul Buzău 1975 455.660 H.G. nr. 00100/2003 H.G. nr. 956 din 20.08.2008 În administrare Imobil
35546 8.19.01 Teren 15 S = 3.415 mp Ţara: România Judeţul Buzău 1975 40.505 H.G. nr. 00100/2003 H.G. nr. 956 din 20.08.2008 În administrare Imobil
35547 8.19.01 Imobil 17 Construcţie din beton cărămidă, tablă Ţara: România Judeţul Prahova Oraşul Sinaia 1975 1.713.989 Decret prezidenţial nr. 170 din 29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35548 8.19.01 Teren 16 S = 2.600 mp Ţara: România Judeţul Prahova Oraşul Sinaia 1975 49.713 Decret prezidenţial nr. 170 din 29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35553 8.19.01 Imobil 20 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul Alba Comuna Vinţu de Jos 1987 152.740 Decizia C.P. Alba nr. 308 din 18.08.1987 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35554 8.19.01 Teren 19 S = 268 mp Proprietar Secaşiu Sălişteanu Ion şi Secaşiu Sălişteanu Viorica Ţara: România Judeţul Alba Comuna Vinţu de Jos 2007 1.248 CV nr. 3.534 din 15.11.2007, CF nr. 6.428/2007, imobil arabil număr cadastral nr. 904 nr. topografic 2359/2 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35555 8.19.01 Imobil 21 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul Gorj Satul Runcurel 1981 202.426 Decizia C.P. Gorj nr. 89 din 7.04.1980 PV nr. 491.163 din 31.12.2005 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţile (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
35556 8.19.01 Teren 20 S = 1.100 mp Ţara: România Judeţul Gorj Satul Runcurel 1980 33.326 Decizia C.P. Gorj nr. 89 din 7.04.1980 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35558 8.19.01 Teren 21 S = 144 mp Ţara: România Judeţul Vaslui Localitatea Bahnari 1976 4.011 Decizia C.P. Vaslui nr. 535 din 11.11.1975 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35559 8.19.01 Imobil 23 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul Argeş Oraşul Ştefăneşti 1975 7.637 Decret prezidenţial nr. 170 din 29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35560 8.19.01 Teren 22 S = 60 mp Ţara: România Judeţul Argeş Oraşul Ştefăneşti; 1975 1.278 Decret prezidenţial nr. 170 din 29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35561 8.19.01 Imobil 24 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul Bihor Comuna Şinteu 1975 18.670 Decret prezidenţial nr. 170 din 29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35562 8.19.01 Teren 23 S = 187 mp Ţara: România Judeţul Bihor Comuna Şinteu 1975 1.778 Decret prezidenţial nr. 170 din 29.08.1975 PV nr. 340.901/2005 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35564 8.19.01 Imobil 25 Construcţie din beton, cărămidă, novaglas Ţara: România Judeţul Braşov Municipiul Braşov 1993 126.323 H.G.R. nr. 775 din 30.12.1993 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35567 8.19.01 Imobil 27 Construcţie din beton, cărămidă Ocolul Silvic Sălaj Ţara: România Judeţul Sălaj 1999 36.415 Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307 din 21.09.1999 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35568 8.19.01 Teren 26 S=300 mp Ocolul Silvic Sălaj Ţara: România Judeţul Sălaj Muntele Mezeş 1999 607 Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307 din 21.09.1999 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121048 8.19.01 Imobil 30 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Bucureşti Municipiul Bucureşti 1999 140.129 Autorizaţie de construcţie nr. 004 din 9.09.1998 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121049 8.19.01 Imobil 31 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Ilfov 1996 210.194 Autorizaţie de construcţie nr. 71 din 3.09.1996 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121050 8.19.01 Imobil 32 Construcţie din beton şi cărămidă Ţara: România Judeţul Ilfov Oraşul Măgurele 2000 280.623 Autorizaţie de construcţie nr. 146.895 din 20.10.2000 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121051 8.19.01 Imobil 33 Construcţie din beton şi cărămidă Ţara: România Judeţul Constanţa Localitatea Neptun 2000 436.944 H.G. nr. 1.246 din 29.11.2000 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121052 8.19.01 Teren 28 S=944,37 mp Ţara: România Judeţul Constanţa Localitatea Neptun 2000 355.954 H.G. nr. 1.246 din 29.11.2000 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121053 8.19.01 Imobil 34 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Bucureşti Municipiul Bucureşti 1985 608.160 Decizia C.P.B. nr. 1.653/1981 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121054 8.19.01 Imobil 35 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Giurgiu Comuna Singureni 1978 84.077 Decret prezidenţial nr. 290/1978 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121055 8.19.01 Imobil 36 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Giurgiu Comuna Săbăreni 1978 84.077 Decret prezidenţial nr. 216/1979 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121056 8.19.01 Imobil 37 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Dâmboviţa Comuna Ciocăneşti 1980 266.245 Decizia nr. 554/1979 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121057 8.19.01 Teren 29 S=23.530 mp Ţara: România Judeţul Buzău Comuna Merei 2001 8.366 H.G. nr. 736 din 20.09.1995 H.G. nr. 00100/2003 H.G. nr. 956 din 20.08.2008 În administrare Imobil
144475 8.19.01 Imobil 38 Construcţie din beton şi cărămidă Ţara: România Judeţul Braşov Comuna Cristian 2002 43.858.490 H.G. nr. 114 din 7.02.2002 H.G. nr. 943 din 14.08.2003 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 136.730, 136.731 din 26.09.2008 H.G. nr. 887 din 25.08.2010 În administrare Imobil
Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţile (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
144476 8.19.01 Teren 30 S=36.331 mp + 1.367,2 mp + 2.008,73 mp Ţara: România Judeţul Braşov Comuna Cristian 2002 1.727.465 H.G. nr. 114 din 7.02.2002 H.C.L.C nr. 43/2003 H.C.L.C nr. 25/2006 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
152112 8.19.01 Teren 31 S=92,4 mp (provine din nr. MF 104136) Ţara: România Judeţul Arad Municipiul Arad 2006 11.688 H.G. nr. 19/2006 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
154562 8.19.01 Teren 32 S=225 mp Ţara: România Judeţul Arad Localitatea: Ineu 2008 11.776 Hotărârea C.L. Ineu nr. 54/2008 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
154566 8.19.01 Imobil 42 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Olt Municipiul Slatina 2008 57.214 P.V. nr. 580.403 din 2008 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
155227 8.19.01 Teren 33 S=150 mp Ţara: România Judeţul Sălaj Municipiul Zalău 2009 93.817 Decizia Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Oradea nr. 104 din 17.02.2009 H.G. nr. 887 din 25.08.2010 În administrare Imobil
155228 8.19.01 Imobil 34 S=54 mp Ţara: România Judeţul Arad Oraşul Chişineu-Criş 2010 4.128 HCL Chişineu-Criş nr. 13 din 18.02.2009; nr. 59 din 16.06.2010 În administrare Imobil
155790 8.19.01 Imobil 43 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Sălaj 2010 505.549 P.V.R. nr. 139.428/2010 H.G. nr. 666/2011 În administrare Imobil
155791 8.19.01 Imobil 44 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Vâlcea Localitatea Izbăşeşti 2010 1.023.139 P.V.R. nr. 7.624.404/2010 H.G. nr. 666/2011 În administrare Imobil
155792 8.19.01 Teren 35 S=373 mp Ţara: România Judeţul Vâlcea Localitatea Izbăşeşti 2010 12.302 CVC nr. 1.624/2010 H.G. nr. 666/2011 În administrare ImobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 293/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 293 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu