Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.293 din 11.04.2012

privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 26 aprilie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IValoarea de inventar a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică corespunzător datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIServiciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Marcel Opriş Ministrul finanţelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi ANEXĂ
1. Ordonator principal de credite 4267230 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţile (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
35517 8.19.01 Reţele telefonice de transport şi distribuţie Cabluri de cupru şi fibră optică în canalizaţie Ţara: România 1998 53.583.900 H.G.R. nr. 808 din 2.12.1997 P.V. nr. 35.873 din 31.12.2008 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 35.272 din 31.12.2009 H.G. nr. 887 din 25.08.2010 P.V. S/40257 din 10.03.2011 H.G. nr. 666/2011 În administrare Imobil
35518 8.19.01 Imobil 1 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul Bucureşti Municipiul Bucureşti 1984 44.193.498 Decizia C.P.B. nr. 1.653 din 17.11.1981 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35519 8.19.01 Teren 1 S=22.072,5 mp + 26.000 mp Ţara: România Judeţul Bucureşti Municipiul Bucureşti 1984 4.503.897 Decizia C.P.B. nr. 1.658 din 17.11.1981 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 258/1996 H.G. nr. 229/2006 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35520 8.19.01 Imobil 2 Construcţie din beton, cărămidă, tablă Ţara: România Judeţul Bucureşti Municipiul Bucureşti 1994 569.575 Decret prezidenţial nr. 218/1960, Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35521 8.19.01 Teren 2 S=10.684 mp Ţara: România Judeţul Bucureşti Municipiul Bucureşti 1979 970.353 Decret prezidenţial nr. 218/1960 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţile (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
35522 8.19.01 Imobil 3 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul Ilfov 1980 2.324.821 Decret prezidenţial nr. 216 din 13.07.1979 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 136.470 din 20.10.2009 H.G. nr. 887/25.08.2010 În administrare Imobil
35523 8.19.01 Teren 3 S=18.735 mp Ţara: România Judeţul Ilfov 1980 555.269 Decret prezidenţial nr. 216 din 13.07.1979 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35526 8.19.01 Imobil 6 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul Dâmboviţa Comuna Ciocăneşti 1980 7.167.620 Decizia nr. 554 din 10.12.1979 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35527 8.19.01 Teren 6 S=3.380 mp Ţara: România Judeţul Dâmboviţa Comuna Ciocăneşti 1980 100.177 Decizia nr. 554 din 10.12.1979 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35528 8.19.01 Imobil 7 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul Giurgiu Comuna Singureni 1994 671.477 Decret prezidenţial nr. 290 din 25.10.1978 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35529 8.19.01 Teren 7 S=10.000 mp Ţara: România Judeţul Giurgiu Comuna Singureni 1994 296.381 Decret prezidenţial nr. 290 din 25.10.1978 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35532 8.19.01 Imobil 9 Construcţie din beton, pereţi cărămidă, piatră, beton, tablă Ţara: România Judeţul Dâmboviţa Comuna Moroeni 1978 109.331 Decizia C.P. Dâmboviţa nr. 419/1978 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35533 8.19.01 Teren 9 S = 4.910 mp Ţara: România Judeţul Dâmboviţa Comuna Moroeni 1978 124.765 Decizia C.P. Dâmboviţa nr. 419/1978 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35541 8.19.01 Imobil 14 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul Botoşani Comuna Durneşti 1974 32.897 Decret prezidenţial nr. 243/1974, Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35542 8.19.01 Teren 13 S = 171,63 mp Ţara: România Judeţul Botoşani Comuna Durneşti 1974 2.995 Decret prezidenţial nr. 243/1974, Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35543 8.19.01 Imobil 15 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul Botoşani Oraşul Darabani 1973 32.897 Decret prezidenţial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35544 8.19.01 Teren 14 S = 287,13 mp Ţara: România Judeţul Botoşani Oraşul Darabani 1973 5.010 Decret prezidenţial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35545 8.19.01 Imobil 16 Construcţie din beton, cărămidă terasă Ţara: România Judeţul Buzău 1975 455.660 H.G. nr. 00100/2003 H.G. nr. 956 din 20.08.2008 În administrare Imobil
35546 8.19.01 Teren 15 S = 3.415 mp Ţara: România Judeţul Buzău 1975 40.505 H.G. nr. 00100/2003 H.G. nr. 956 din 20.08.2008 În administrare Imobil
35547 8.19.01 Imobil 17 Construcţie din beton cărămidă, tablă Ţara: România Judeţul Prahova Oraşul Sinaia 1975 1.713.989 Decret prezidenţial nr. 170 din 29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35548 8.19.01 Teren 16 S = 2.600 mp Ţara: România Judeţul Prahova Oraşul Sinaia 1975 49.713 Decret prezidenţial nr. 170 din 29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35553 8.19.01 Imobil 20 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul Alba Comuna Vinţu de Jos 1987 152.740 Decizia C.P. Alba nr. 308 din 18.08.1987 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35554 8.19.01 Teren 19 S = 268 mp Proprietar Secaşiu Sălişteanu Ion şi Secaşiu Sălişteanu Viorica Ţara: România Judeţul Alba Comuna Vinţu de Jos 2007 1.248 CV nr. 3.534 din 15.11.2007, CF nr. 6.428/2007, imobil arabil număr cadastral nr. 904 nr. topografic 2359/2 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35555 8.19.01 Imobil 21 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul Gorj Satul Runcurel 1981 202.426 Decizia C.P. Gorj nr. 89 din 7.04.1980 PV nr. 491.163 din 31.12.2005 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţile (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
35556 8.19.01 Teren 20 S = 1.100 mp Ţara: România Judeţul Gorj Satul Runcurel 1980 33.326 Decizia C.P. Gorj nr. 89 din 7.04.1980 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35558 8.19.01 Teren 21 S = 144 mp Ţara: România Judeţul Vaslui Localitatea Bahnari 1976 4.011 Decizia C.P. Vaslui nr. 535 din 11.11.1975 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35559 8.19.01 Imobil 23 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul Argeş Oraşul Ştefăneşti 1975 7.637 Decret prezidenţial nr. 170 din 29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35560 8.19.01 Teren 22 S = 60 mp Ţara: România Judeţul Argeş Oraşul Ştefăneşti; 1975 1.278 Decret prezidenţial nr. 170 din 29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35561 8.19.01 Imobil 24 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul Bihor Comuna Şinteu 1975 18.670 Decret prezidenţial nr. 170 din 29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35562 8.19.01 Teren 23 S = 187 mp Ţara: România Judeţul Bihor Comuna Şinteu 1975 1.778 Decret prezidenţial nr. 170 din 29.08.1975 PV nr. 340.901/2005 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35564 8.19.01 Imobil 25 Construcţie din beton, cărămidă, novaglas Ţara: România Judeţul Braşov Municipiul Braşov 1993 126.323 H.G.R. nr. 775 din 30.12.1993 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35567 8.19.01 Imobil 27 Construcţie din beton, cărămidă Ocolul Silvic Sălaj Ţara: România Judeţul Sălaj 1999 36.415 Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307 din 21.09.1999 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35568 8.19.01 Teren 26 S=300 mp Ocolul Silvic Sălaj Ţara: România Judeţul Sălaj Muntele Mezeş 1999 607 Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307 din 21.09.1999 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121048 8.19.01 Imobil 30 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Bucureşti Municipiul Bucureşti 1999 140.129 Autorizaţie de construcţie nr. 004 din 9.09.1998 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121049 8.19.01 Imobil 31 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Ilfov 1996 210.194 Autorizaţie de construcţie nr. 71 din 3.09.1996 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121050 8.19.01 Imobil 32 Construcţie din beton şi cărămidă Ţara: România Judeţul Ilfov Oraşul Măgurele 2000 280.623 Autorizaţie de construcţie nr. 146.895 din 20.10.2000 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121051 8.19.01 Imobil 33 Construcţie din beton şi cărămidă Ţara: România Judeţul Constanţa Localitatea Neptun 2000 436.944 H.G. nr. 1.246 din 29.11.2000 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121052 8.19.01 Teren 28 S=944,37 mp Ţara: România Judeţul Constanţa Localitatea Neptun 2000 355.954 H.G. nr. 1.246 din 29.11.2000 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121053 8.19.01 Imobil 34 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Bucureşti Municipiul Bucureşti 1985 608.160 Decizia C.P.B. nr. 1.653/1981 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121054 8.19.01 Imobil 35 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Giurgiu Comuna Singureni 1978 84.077 Decret prezidenţial nr. 290/1978 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121055 8.19.01 Imobil 36 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Giurgiu Comuna Săbăreni 1978 84.077 Decret prezidenţial nr. 216/1979 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121056 8.19.01 Imobil 37 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Dâmboviţa Comuna Ciocăneşti 1980 266.245 Decizia nr. 554/1979 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
121057 8.19.01 Teren 29 S=23.530 mp Ţara: România Judeţul Buzău Comuna Merei 2001 8.366 H.G. nr. 736 din 20.09.1995 H.G. nr. 00100/2003 H.G. nr. 956 din 20.08.2008 În administrare Imobil
144475 8.19.01 Imobil 38 Construcţie din beton şi cărămidă Ţara: România Judeţul Braşov Comuna Cristian 2002 43.858.490 H.G. nr. 114 din 7.02.2002 H.G. nr. 943 din 14.08.2003 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 136.730, 136.731 din 26.09.2008 H.G. nr. 887 din 25.08.2010 În administrare Imobil
Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţile (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
144476 8.19.01 Teren 30 S=36.331 mp + 1.367,2 mp + 2.008,73 mp Ţara: România Judeţul Braşov Comuna Cristian 2002 1.727.465 H.G. nr. 114 din 7.02.2002 H.C.L.C nr. 43/2003 H.C.L.C nr. 25/2006 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
152112 8.19.01 Teren 31 S=92,4 mp (provine din nr. MF 104136) Ţara: România Judeţul Arad Municipiul Arad 2006 11.688 H.G. nr. 19/2006 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
154562 8.19.01 Teren 32 S=225 mp Ţara: România Judeţul Arad Localitatea: Ineu 2008 11.776 Hotărârea C.L. Ineu nr. 54/2008 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
154566 8.19.01 Imobil 42 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Olt Municipiul Slatina 2008 57.214 P.V. nr. 580.403 din 2008 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
155227 8.19.01 Teren 33 S=150 mp Ţara: România Judeţul Sălaj Municipiul Zalău 2009 93.817 Decizia Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Oradea nr. 104 din 17.02.2009 H.G. nr. 887 din 25.08.2010 În administrare Imobil
155228 8.19.01 Imobil 34 S=54 mp Ţara: România Judeţul Arad Oraşul Chişineu-Criş 2010 4.128 HCL Chişineu-Criş nr. 13 din 18.02.2009; nr. 59 din 16.06.2010 În administrare Imobil
155790 8.19.01 Imobil 43 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Sălaj 2010 505.549 P.V.R. nr. 139.428/2010 H.G. nr. 666/2011 În administrare Imobil
155791 8.19.01 Imobil 44 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul Vâlcea Localitatea Izbăşeşti 2010 1.023.139 P.V.R. nr. 7.624.404/2010 H.G. nr. 666/2011 În administrare Imobil
155792 8.19.01 Teren 35 S=373 mp Ţara: România Judeţul Vâlcea Localitatea Izbăşeşti 2010 12.302 CVC nr. 1.624/2010 H.G. nr. 666/2011 În administrare ImobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 293/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 293 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu