Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 248 din 5 martie 2008

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual „Asistenta tehnica pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in pregatirea tehnica a proiectelor de investitii publice, finantate prin Programul operational regional 2007-2013", si finantarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 218 din 21 martie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013", şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 4 decembrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. In titlul şi în cuprinsul hotărârii, sintagma „... finanţate prin ..." se înlocuieşte cu sintagma „... finanţabile prin ...".

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Laszlo Borbely

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

ANEXA Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2007)

LISTA

proiectelor propuse pentru pregătire

Nr. crt.

Denumirea regiunii

Axa POR

Denumirea beneficiarului

Denumirea proiectului

Localizare/ judeţ

Suma

estimată proiectare

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

1-NE

2

Consiliul Judeţean Bacău

Modernizare DJ 119, Bacău - Fundu Răcăciuni, km 0+000 - 27+300, L=27,3 km

BC

1.545.225,67

2

1-NE

2

Consiliul Judeţean Bacău

Reparaţii capitale pe DJ 207 D, Dămienesti - Migla-Prăjeşti-Traian, km 30+200 - 50+100, L=19,9 km

BC

1.262.235,02

3

1-NE

2

Consiliul Judeţean Bacău

Reparaţii capitale pe DJ 119 Dumbrava - Gura Văii, km 34+060 - 43+066, L=9,006 km

BC

1.059.504,12

4

1-NE

2

Consiliul Judeţean Bacău

Reparaţii capitale pe DJ 206B, Răcăciuni - Dumbrava, km 0+000 -13+400, L=13,4 km

BC

1.071.473,50

5

1-NE

2

Consiliul Local Bacău

Construire pasaj rutier subteran între str. Oituz şi str. Ştefan Guşe

BC

876.826,00

6

1-NE

3

Consiliul Local Bacău

Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău

BC

39.360,00

7

1-NE

3

Consiliul Local Bacău

Reabilitare clădire şi modernizare la Centrul social din str. Henri Coandă nr. 9

BC

147.600,00

8

1-NE

3

Consiliul Local Bacău

Reabilitare şi dotare cu echipamente a Centrului Social pentru Ingrijirea Persoane Vârstnice din Aleea Ghioceilor nr. 2

BC

123.000,00

9

1-NE

5

Consiliul Judeţean Bacău

Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural: Observatorul Astronomic Bacău, obiectiv de patrimoniu cultural înscris în patrimoniul cultural naţional, conform Ordinului nr. 2.314/2004

BC

246.000,00

10

1-NE

5

Consiliul Local Bacău

Renovare clădiri istorice şi de patrimoniu - Casa Vasile Alecsandri

BC

82.000,00

11

1-NE

5

Consiliul Local Bacău

Reabilitare şi modernizare „Insula de agrement"

BC

820.000,00

12

1-NE

5

Consiliul Local Bacău

Construire Centru de agrement şi turism la pădurea Tamaş

BC

1.476.000,00

13

1-NE

5

Consiliul Local Slănic-Moldova

Modernizare bază sportivă Slănic-Moldova

BC

574.000,00

14

1-NE

2

Consiliul Local Săveni

Modernizarea str. Slt. Filipescu, Ghe. Asachi, M. Kogălniceanu şi M. Sadoveanu

BT

170.248,56

15

1-NE

3

Consiliul Local Săveni

Extinderea şi modernizarea clădirii Unităţii Medico-Sociale Săveni

BT

49.653,00

16

1-NE

3

Consiliul Local Săveni

Infiinţarea Centrului de Sănătate Mintală Săveni

BT

74.620,00

17

1-NE

3

Consiliul Local Săveni

Şcoala de Arte şi Meserii Grup Şcolar „Dr. Mihai Ciucă" Săveni

BT

71.564,68

18

1-NE

3

Consiliul Local Botoşani

Modernizarea şi echiparea unităţilor de investiţii cu echipamente şcolare didactice şi IT

BT

164.000,00

19

1-NE

5

Consiliul Judeţean Botoşani

Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona „Casei Ventura" Botoşani (Şcoala populară de arte şi meserii)

BT

328.000,00

20

1-NE

5

Consiliul Local Botoşani

Parcul Regional de Agrement Turistic şi Sportiv CORNIŞA Botoşani

BT

2.296.000,00

21

1-NE

2

Consiliul Local laşi

Axa de dezvoltare N-S (Pasajul Octav Băncilă)

IS

2.509.200,00

22

1-NE

3

Consiliul Judeţean laşi

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din judeţul laşi

IS

1.476.000,00

23

1-NE

4

Consiliul Local Paşcani

Centrul de Dezvoltare Economică Paşcani

IS

471.247,44

24

1-NE

5

Consiliul Local laşi

Zona de agrement Ciric - crearea şi conservarea spaţiilor verzi

IS

984.000,00

25

1-NE

2

Consiliul Judeţean Neamţ

Modernizare DJ 127A limită judeţ Harghita - Toşorog - Bicazu Ardelean - Bicaz Chei - Dămuc - limită judeţ Harghita; km 5+000 - 40+585

NT

1.573.940,80

0

1

2

3

4

5

6

26

1-NE

2

Consiliul Judeţean Neamţ

Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 208 G - Hanu Ancuţei - Girov

NT

1.102.080,00

27

1-NE

2

Consiliul Judeţean Neamţ

Reabilitare şi modernizare DJ 156 A Tazlău - Roznov- Dobreni - Mănăstirea Horaiţa

NT

2.348.480,00

28

1-NE

2

Consiliul Local

Târgu-Neamţ

Modernizare străzi în oraşul Târgu-Neamţ: Veterani, Vasile Alecsandri

NT

205.000,00

29

1-NE

5

Consiliul Local Piatra-Neamţ

Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi culturale „Curtea Domnească" a municipiului Piatra-Neamţ

NT

915.940,00

30

1-NE

5

Consiliul Local Piatra-Neamţ

Amenajarea traseelor de drumeţie din jurul municipiului Piatra-Neamţ

NT

82.000,00

31

1-NE

5

Consiliul Local Piatra-Neamţ

Amenajarea în scop turistic a ariei naturale protejate lacul Cuejdel, comuna Garcina, judeţul Neamţ

NT

902.000,00

32

1-NE

5

Consiliul Local Piatra-Neamţ

Modernizarea căilor de acces către arealele turistice din Piatra-Neamţ

NT

672.400,00

33

1-NE

2

Consiliul Judeţean Suceava

Modernizare DJ 178, Ilişeşti - Ciprian Porumbescu, km 36+150 - 44+000

SV

336.856,00

34

1-NE

2

Consiliul Judeţean Suceava

Modernizare DJ 208 E, Dolheşti - Forăşti, km 0+000 - 12+653

SV

639.600,00

35

1-NE

2

Consiliul Judeţean Suceava

Consolidare DJ 175 A, Câmpulung Moldovenesc - Rarău, 0+000 - 12+600

SV

1.192.727,23

36

1-NE

2

Consiliul Judeţean Suceava

Modernizare DJ 177 B, Câmpulung Moldovenesc - Stulpicani, km 0+000 - 16+320

SV

951.200,00

37

1-NE

2

Consiliul Local Vatra Dornei

Reabilitări străzi din parcul balnear Vatra Dornei

SV

313.626,38

38

1-NE

2

Consiliul Judeţean

Suceava

Consolidare DJ 208 D, Mitocu Dragomirnei, km 0+400 - 6+029

SV

180.400,00

39

1-NE

2

Consiliul Judeţean Suceava

Modernizare DJ 175B (reclasat din DC 90A, în baza H.G. nr. 540/2000), km 0+000 - 15+800, Pojorâta - Rarău

SV

582.200,00

40

1-NE

2

Consiliul Judeţean Suceava

Modernizare DJ 177 - Poiana Micului - Suceviţa, km 10+000 - 20+875

SV

549.149,74

41

1-NE

2

Consiliul Judeţean Suceava

Modernizare DJ 177 A, Frasin - Ostra, km 18+000 - 28+500

SV

400.160,00

42

1-NE

2

Consiliul Judeţean Suceava

Modernizare DJ 208 C, Pleşeşti -Vultureşti - DJ 208, km 28+973 - 46+965

SV

1.107.000,00

43

1-NE

2

Consiliul Judeţean Suceava

Modernizare DJ 208 U, Mitocu Dragomirnei - Mănăstirea Dragomirna, km 0+000 - 6+180

SV

187.944,00

44

1-NE

2

Consiliul Judeţean Suceava

Modernizare DJ 290, Salcea - Veresti - Roscani, km 0+000 - 13+000; 17+000 - 22+225

SV

557.600,00

45

1-NE

3

Consiliul Judeţean Suceava

Reconstrucţie sală de sport şi ateliere de educaţie tehnologică la Şcoala Specială Rădăuţi, modernizare şi dotare cu echipamente didactice şi IT

SV

131.200,00

46

1-NE

3

Consiliul Judeţean Suceava

Gospodina (CRRPH Sasca)

SV

159.633,50

47

1-NE

3

Consiliul Judeţean Suceava

O viaţă normală în Centrul „O poartă deschisă spre societate" (CRRPH Sasca)

SV

161.746,31

48

1-NE

3

Consiliul Local Dolhasca

Modernizarea şcolilor

SV

49.200,00

49

1-NE

3

Consiliul Local Dolhasca

îmbunătăţirea sistemului de încălzire a şcolilor

SV

82.000,00

50

1-NE

3

Consiliul Local Liteni

Reabilitare Grup Şcolar „I.V Liteanu", corp B, oraş Liteni, judeţul Suceava

SV

38.355,83

51

1-NE

5

Consiliul Judeţean Suceava

Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, componenta ACM Bucovina - Un ecomuzeu de referinţă pentru Bucovina

SV

82.000,00

52

1-NE

5

Consiliul Judeţean Suceava

O clădire de patrimoniu - muzeu pentru mileniul III

SV

967.013,70

53

1-NE

5

Consiliul Local Suceava şi Consiliul Judeţean Suceava

Reabilitarea Cetăţii de Scaun a Sucevei şi a zonei de protecţie a acesteia

SV

3.280.000,00

54

1-NE

5

Consiliul Local Dolhasca

Amenajarea unui spaţiu de agrement

SV

369.000,00

55

1-NE

5

Consiliul Local Dolhasca

Amenajarea unei grădini publice

SV

49.200,00

56

1-NE

5

Consiliul Local Şiret

Amenajarea grădinii publice

SV

398.520,00

57

1-NE

2

Consiliul Local Bârlad

Străzi: Deal II, Ţuguiata II, Bariera Puieşti, Complex Şcolar, Trestiana, Extindere Cartier Complex Şcolar

VS

953.250,00

58

1-NE

3

Consiliul Judeţean Vaslui

Centrul pentru Educaţie Incluzivă Negreşti

VS

246.000,00

59

1-NE

3

Consiliul Judeţean Vaslui

Centrul pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul Vaslui

VS

656.000,00

60

1-NE

4

Consiliul Local Negreşti

Centrul de afaceri şi servicii

VS

275.520,00

61

2-SE

5

Consiliul Judeţean Brăila

Conservarea şi promovarea culturii tradiţionale - 0 cale pentru dezvoltarea turismului brăilean - Reabilitarea clădirii din piaţa Traian nr. 2

BR

167.958,96

62

2-SE

5

Consiliul Judeţean Brăila

0 piaţă spre patrimoniul cultural brăilean - Reabilitarea clădirii din str. Ana Aslan 27-29 - înfiinţarea reprezentanţei zonei turistice Brăila

BR

410.000,00

63

2-SE

5

Consiliul Judeţean Brăila

Clădire Biblioteca „Panait Istrati" - piaţa Poligon nr. 4

BR

656.000,00

64

2-SE

5

Consiliul Judeţean Brăila

Includerea în circuitul turistic şi balnear a lacului sărat Movila Miresii

BR

492.000,00

65

2-SE

2

Consiliul Local Buzău

Reabilitare şi modernizare la centura de est a municipiului Buzău

BZ

328.008,53

66

2-SE

3

Consiliul Local Mangalia

Reabilitare şi extindere cămin pentru persoane vârstnice

CT

123.000,00

67

2-SE

3

DGASPC Constanţa/Consiliul Judeţean Constanţa

Reabilitarea şi dotarea Centrului de Plasament „Traian"

CT

164.000,00

68

2-SE

5

Consiliul Judeţean Tulcea

Restaurarea, consolidarea, amenajarea şi dotarea a 2 corpuri de clădire ale Muzeului de Artă Tulcea

TL

984.000,00

69

2-SE

3

Consiliul Local Focşani

Cămin de bătrâni Focşani

VR

82.000,00

70

2-SE

3

Consiliul Judeţean Vrancea

Reabilitarea şi modernizarea Centrului Şcolar „Elena Doamna" Focşani

VR

393.375,23

71

2-SE

3

Consiliul Judeţean Vrancea

Consolidarea, reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicăneşti

VR

40.544,90

72

2-SE

5

Consiliul Judeţean Vrancea

Drumul de glorie al armatei române în primul război mondial (restaurare, modernizare a 4 mausolee vrâncene Mărăşeşti, Mărăşti, Soveja si Focşani)

VR

820.000,00

73

3-SM

2

Consiliul Judeţean Giurgiu

Reabilitare şi modernizare DJ 411 :limită judeţ Călăraşi - Hotarele - Izvoarele - Teiuşu - Mironeşti - Comana - Budeni - Brăniştari - Călugăreni - Crânguri - Singureni - Iepureşti - Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani (DN 61) (44,541 km)

GR

1.410.338,34

74

3-SM

4

Consiliul Judeţean Teleorman şi Consiliul Local Turnu Măgurele

Parc industrial şi tehnologic Teleorman

TR

1.476.000,00

75

3-SM

2

Consiliul Judeţean Teleorman

Reabilitare DJ 701, limită judeţ Dâmboviţa-Gratia-Poeni-Siliştea- Scurtu Mare-Slăveşti-Ciolănesti-Zâmbreasca-Dobrotesti, km 44+240 - 104+ 890 (55,450 km) '

TR

2.886.400,00

76

3-SM

4

Consiliul Judeţean Călăraşi şi Primăria Călăraşi

Reabilitarea zonei industriale aferente canalului Borcea-Siderca

CL

1.148.000,00

77

3-SM

4

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Lucrări de modernizare a infrastructurii la S.C. „Moreni Parc Industrial" - Ş.A.

DB

1.968.000,00

78

3-SM

3

Consiliul Judeţean Prahova

Reabilitare DJ 102 I Câmpina-Valea Doftanei-Săcele

PH

1.558.000,00

79

3-SM

2

Consiliul Judeţean Giurgiu

Reabilitare şi modernizare DJ 603; Naipu (DN 6)-Schitu-Mirau-Stoeneşti- lanculeşti-Uzunu-Mihai Bravu-Comana (DJ 411) (32,231 km)

GR

809.552,22

80

3-SM

4

Consiliul Judeţean Argeş

Dezvoltarea infrastructurii generale şi specifice activităţilor în zona turistică Lacul Vidraru-Cumpăna

AG

1.266.711,40

0

1

2

3

4

5

6

81

4-SV

3

Consiliul Local Segarcea

Reabilitare încălzire Grup Şcolar „Horia Vintilă"

DJ

24.600,00

82

4-SV

3

Consiliul Local Cerat

Extindere şcoală cu două săli de clasă şi grup sanitar Cerat

DJ

24.846,00

83

4-SV

3

Consiliul Local Malu Mare

Reabilitarea căminului internat Malu Mare şi transformarea lui în centru social

DJ

82.000,00

84

4-SV

2

Consiliul Judeţean Dolj

Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 605: Craiova (DN 6)-Simnicu de Sus-Floresti-Lesile-Goiesti-Negoiesti-Melinesti- Bodaiesti-limită judeţ Gorj (DN 67B), km 2+850 - km 32+210

DJ

2.583.984,00

85

4-SV

2

Consiliul Judeţean Dolj

Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 561D: Pleniţa (DJ 561 A)-Orodel- Cornu-Vârtop-Corlatele-Izvoare-Domnul    Tudor-Giubega    (DN 56)- Galiciuica-Băileşti-Rast (DN 55A)-Rast Port, km 47+000 - 52+500

DJ

388.352,00

86

4-SV

3

Consiliul Local Craiova

Reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional „Elena Cuza"

DJ

155.800,00

87

4-SV

2

Consiliul Judeţean Dolj

Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 561: Podari (DN 56)-Calopar- Segarcea-Cerat-Giurgita-Barca-Goicea-Dunăreni (actual Cârna) (DN 55A), km 21+817 -km 48+710

DJ

1.764.180,80

88

4-SV

2

Consiliul Judeţean Gorj

Reabilitare DJ 673 Siacu-Borăscu-Turceni-Brosteni (DN66), km 16+650 - 41+650

GJ

1.230.000,00

89

4-SV

2

Consiliul Judeţean Gorj

Reabilitare DJ 673A Drăgoteşti-Mătăsari DN 67-27,79 km

GJ

1.367.268,00

90

4-SV

2

Consiliul Judeţean Gorj

Reabilitare DJ 674 Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionesti limită judeţ Mehedinţi, 38,4 km (km 0-38+400)

GJ

1.511.424,00

91

4-SV

3

Consiliul Judeţean Gorj

Extindere şi dotare Centrul de îngrijire şi Asistenţă Dobriţa

GJ

114.800,00

92

4-SV

3

Consiliul Judeţean Gorj

Extindere capacitate prin reabilitare, amenajare şi modernizare etaj III la Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi Bâlteni

GJ

123.000,00

93

4-SV

2

Consiliul Local Motru

Construire drum de centură DN 67-Gara Motru-DJ 671B

GJ

793.491,20

94

4-SV

2

Consiliul Local Târgu Cărbuneşti

Reabilitare străzi în oraşul Târgu Cărbuneşti, Str. Gării, Str. Pieţii, Str. Plopilor, Aleea Gării

GJ

418.200,00

95

4-SV

1

Consiliul Local Târgu Jiu

Modernizare străzi în municipiul Târgu Jiu - etapa a II-a (în cadrul unui plan integrat)

GJ

147.600,00

96

4-SV

1

Consiliul Local Târgu Jiu

Centru de asistenţă pentru persoanele aflate în dificultate - pavilioane locuinţe sociale (în cadrul unui plan integrat)

GJ

121.975,00

97

4-SV

1

Consiliul Local Târgu Jiu

Centru de servicii sociale integrate (centru de asistenţă pentru bătrâni şi centru îngrijire copii) - (în cadrul unui plan integrat)

GJ

211.150,00

98

4-SV

4

Consiliul Local Vânju Mare

Refacerea zonei industriale a oraşului Vânju Mare

MH

492.000,00

99

4-SV

2

Consiliul Judeţean Mehedinţi

Modernizare şi consolidare DJ 670 Floresti-Negoiesti

MH

1.545.929,60

100

4-SV

2

Consiliul Judeţean Mehedinţi

Modernizare şi consolidare DJ 670 Marga-Baia de Aramă

MH

1.495.680,00

101

4-SV

2

Consiliul Judeţean Mehedinţi

Reabilitare DJ 607C Cireşu-Podeni

MH

803.600,00

102

4-SV

3

Consiliul Judeţean Olt

Reabilitare centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa

OT

98.400,00

103

4-SV

3

Consiliul Judeţean Olt

Centrul de Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt

OT

164.000,00

104

4-SV

5

Consiliul Judeţean Olt

Reabilitarea secţiilor expoziţionale  la  Muzeul  Judeţean  Olt şi  amenajări peisagistice, lucrări decorative pentru evidenţierea clădirii şi a exponatelor

OT

656.000,00

105

4-SV

3

Consiliul Judeţean Olt

Modernizare Centrul de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni

OT

164.000,00

106

4-SV

3

Consiliul Judeţean Olt

Modernizare Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Slatina

OT

127.920,00

107

4-SV

4

Consiliul Local Corabia

Parc Industrial Corabia

OT

410.000,00

108

4-SV

5

Consiliul Judeţean Vâlcea

Centrul de Recreere şi Divertisment Călimăneşti

VL

223.000,31

109

5-V

4

Consiliul Judeţean Caraş-Severin

Zona industrială Caransebeş - aeroport

CS

1.476.000,00

110

5-V

5

Consiliul Judeţean Arad şi Consiliul Local Arad

Drumul Vinului Păuliş-Ghioroc-Covăsinţ-Siria

AR

410.000,00

111

5-V

3

Consiliul Judeţean Caraş-Severin

Reabilitare şi modernizare azil de bătrâni Reşiţa

CS

295.200,00

112

5-V

5

Consiliul Judeţean Timiş

Restaurarea şi refuncţionarea Castelului „Huniade" al Muzeului Banatului

TM

1.049.600,00

113

5-V

3

Consiliul Judeţean Caraş-Severin

Reabilitare Centrul pentru Persoane cu Dizabilităţi Oraviţa

CS

229.600,00

114

5-V

5

Consiliul Judeţean Caraş-Severin

Reamenajare Muzeul de Locomotive Reşiţa

CS

246.000,00

115

5-V

3

Primăria Oraşului Călan

Modernizare Şcoala Generală OV Călan şi Şcoala Generală Str. Florilor

HD

90.200,00

116

5-V

5

Primăria Municipiului Lupeni

Reabilitare staţiune turistică Staja, Băiţa şi căi de acces

HD

455.920,00

117

5-V

3

Consiliul Judeţean Hunedoara si DGASPC

Centrul de Ingrijire Adulţi Brănişca

HD

41.000,00

118

5-V

3

Consiliul Judeţean Hunedoara si DGASPC

Centrul de Ingrijire Adulţi 1 Păclişa

HD

54.120,00

119

5-V

3

Consiliul Judeţean Hunedoara si DGASPC

Centrul de Ingrijire Adulţi 2 Păclişa

HD

54.120,00

120

6-NV

5

Consiliul Judeţean Sălaj

Circuitul castrelor romane din judeţul Sălaj

SJ

664.200,00

121

6-NV

3

Consiliul Judeţean Sălaj prin DGASPC Sălaj

Reabilitarea şi extinderea serviciilor sociale în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei prin înfiinţarea de ateliere protejate pentru tinerii ieşiţi din sistemul rezidenţial

SJ

164.000,00

122

6-NV

3

Consiliul Judeţean Sălaj prin DGASPC Sălaj

Reabilitare şi modernizare complexe de servicii sociale pentru copii din Jibou, Şimleu Silvaniei şi Zalău

SJ

164.000,00

123

6-NV

5

Consiliul Judeţean Sălaj

Restaurarea patrimoniului istoric şi cultural al CJ Sălaj - Centrul Militar Judeţean, Muzeul de Istorie Zalău

SJ

492.000,00

124

6-NV

5

Consiliul Judeţean Sălaj

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

SJ

241.080,00

125

6-NV

3

Consiliul Local Bălan

Reabilitarea infrastructurii educaţionale în comuna Bălan, judeţul Sălaj

SJ

32.800,00

126

6-NV

5

Consiliul Local Zalău

Reabilitarea clădirii monument istoric - Clădirea Transilvania

SJ

410.000,00

127

6-NV

3

Primăria Municipiului Zalău

Reabilitarea Şcolii Generale „Gheorghe Lazăr"

SJ

82.000,00

128

6-NV

5

Consiliul Judeţean Maramureş

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

MM

951.200,00

129

6-NV

5

Consiliul Local Vişeu de Sus şi Consiliul Judeţean Maramureş

Dezvoltarea infrastructurii turistice în Poiana Novat, Valea Vaserului -Viseu de Sus

MM

628.012,09

130

6-NV

3

Consiliul Local Baia Mare

Centrul Comunitar Romani - reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirii în care va funcţiona centrul rezidenţial pentru romi -dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii serviciilor sociale din Baia Mare

MM

295.200,00

131

6-NV

3

Consiliul Local Baia Mare

Rivulus Pueris-reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale din Baia Mare

MM

131.200,00

132

6-NV

3

Consiliul Local Sighetu Marmaţiei

Marmaţia 2007-2013 - Centrul de Integrare Socială „Acasă"

MM

147.600,00

0

1

2

3

4

5

6

133

6-NV

5

Consiliul Judeţean Satu Mare

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

SM

164.000,00

134

6-NV

5

Primăria Municipiului Satu Mare

Reabilitarea patrimoniului istoric şi cultural din centrul municipiului Satu Mare - Teatrul de Nord

SM

246.000,00

135

6-NV

5

Primăria Municipiului Cărei, Primăria Oraşului Ardud

Circuitul târgurilor medievale din Transilvania de Nord - Castelul Karoly din Cărei, cetatea de la Ardud

SM

836.400,00

136

6-NV

1

Consiliul Local Negreşti-Oaş

Reabilitare şi dezvoltare centru civic Negreşti-Oaş

SM

164.000,00

137

6-NV

3

Primăria Municipiului Satu Mare

Centru deformare resurse şi asistenţă educaţională corpurile Aşi B

SM

492.000,00

138

6-NV

3

Primăria Municipiului Satu Mare

Campus Şcolar Colegiul Naţional „Iona Slavici" Satu Mare

SM

360.800,00

139

6-NV

5

Consiliul Local Oradea

Revitalizarea Cetăţii Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic: Cetatea Oradea - complex cultural european, etapa 1, etapa 2

BH

1.312.000,00

140

6-NV

2

Consiliul Judeţean Bihor

Modernizare DJ 109 între Marghita şi Tăşnad

BH

554.320,00

141

6-NV

3

Consiliul Local Auşeu

Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII Luncşoara, comuna Auşeu

BH

49.200,00

142

6-NV

3

Consiliul Local Pomezeu

Reabilitare Şcoala cu clasele I-IV, Câmpani de Pomezeu, comuna Pomezeu

BH

49.200,00

143

6-NV

3

Consiliul Local Răbăgani

Reabilitare Şcoala cu clasele I-IV, Săucani, comuna Răbăgani

BH

49.200,00

144

6-NV

3

Consiliul Local Spinuş

Reabilitare Şcoala cu clasele I-IV, Sălişte, comuna Spinuş

BH

49.200,00

145

6-NV

3

Consiliul Local Bunteşti

Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII, Poieni, comuna Bunteşti

BH

63.960,00

146

6-NV

3

Consiliul Local Olcea

Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII, Călacea, comuna Olcea

BH

98.400,00

147

6-NV

3

Consiliul Local Valea lui Mihai

Reabilitare Grup Şcolar Agricol, Valea lui Mihai

BH

221.400,00

148

6-NV

3

Consiliul Local Oradea

Reabilitare Liceu teologic reformat „Lorantfi Zsuzsana", Oradea

BH

221.400,00

149

6-NV

3

Consiliul Local Oradea

Reabilitare Liceu teologic romano-catolic „Szent Laszlo", Oradea

BH

221.400,00

150

6-NV

3

Consiliul Local Borod

Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII, Borod

BH

147.600,00

151

6-NV

3

Consiliul Local Măgeşti

Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII, Butan

BH

39.360,00

152

6-NV

5

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

Reabilitare clădire de patrimoniu în scop turistic

BN

164.000,00

153

6-NV

5

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

Crearea „Centrului German din Bistriţa" prin reabilitarea clădirii istorice „Casa Argintarului"

BN

65.600,00

154

6-NV

5

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi primăriile comunelor

Turism montan în nordul Carpatilor Orientali - Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona montană înaltă

BN

49.200,00

155

6-NV

5

Consiliul Local Bistriţa

Modernizarea şi extinderea infrastructurii turistice de agrement şi a utilităţilor conexe în municipiul Bistriţa - Pădurea Schulerwald

BN

164.000,00

156

6-NV

3

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

Reabilitare şi modernizare a clădirii pentru Centrul de Ingrijire pentru Persoane cu Handicap Neuromotor Nuşeni

BN

73.800,00

157

6-NV

3

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

Reabilitare clădire Centru de îngrijire pentru persoane vârstnice

BN

139.400,00

158

6-NV

2

Primăria Municipiului Bistriţa

Reabilitare pasaj de legătură între DN 17 şi DN - varianta de ocolire a municipiului Bistriţa

BN

246.000,00

159

6-NV

3

Primăria Municipiului Bistriţa

Reabilitare şi modernizare Cămin pentru persoane vârstnice

BN

196.800,00

160

6-NV

3

Primăria Municipiului Bistriţa

Ateliere şcoală - Grup şcolar forestier

BN

36.080,00

161

6-NV

3

Primăria Municipiului Bistriţa

Reparaţii capitale la internatul Grupului şcolar de informatică şi electrotehnică

BN

68.552,00

162

6-NV

3

Primăria Municipiului Bistriţa

Reparaţii capitale şi mansardare la Căminul nr.1 Bistriţa

BN

60.680,00

163

6-NV

3

Primăria Municipiului Bistriţa

Reabilitare clădire cls. I-IV, Colegiul naţional „Andrei Mureşanu"

BN

66.912,00

164

6-NV

3

Primăria Municipiului Bistriţa

Reparaţii capitale ateliere şcoală, Liceul cu program sportiv

BN

24.600,00

165

6-NV

3

Primăria Comunei Negrileşti

Reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII Negrileşti

BN

42.640,00

166

6-NV

3

Primăria Oraşului Sângeorz-Băi

Atelier şcolar şi CDI la Liceul „Solomon Halită" Sângeorz-Băi

BN

82.000,00

167

6-NV

3

Primăria Comunei Bistriţa Bârgăului

Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII Bistriţa Bârgăului

BN

49.200,00

168

6-NV

3

Primăria Comunei Budacu de Jos

Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII Jelna

BN

80.360,00

169

6-NV

3

Primăria Comunei Căianu Mic

Reabilitare şi modernizare Grup Şcolar „I. C. Romanul" Căianu Mic

BN

98.400,00

170

6-NV

3

Primăria Comunei Rebra

Reabilitare Şcoala de Arte şi Meserii Rebra

BN

57.400,00

171

6-NV

2

Consiliul Local Bistriţa

Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe în municipiul Bistriţa

BN

395.404,00

172

6-NV

5

Primăria Municipiului Dej

Reabilitarea centrului istoric Dej

CJ

1.377.600,00

173

6-NV

3

Consiliul Local Dej

Reabilitare Liceul „Andrei Mureşanu"

CJ

164.000,00

174

6-NV

3

Consiliul Local Gherla

Reabilitare Liceul Teoretic „Petru Maior"

CJ

295.200,00

175

7-C

3

Consiliul Local Alba Iulia

Reabilitarea şi extinderea Căminului de Persoane Vârstnice Alba Iulia - serviciu social rezidenţial de interes regional

AB

262.400,00

176

7-C

5

Consiliul Judeţean Alba

Dezvoltarea turistică şi a domeniului schiabil în zona Arieşeni, judeţul Alba

AB

67.240,00

177

7-C

4

Primăria Municipiului Făgăraş

Extinderea infrastructurii de utilităţi publice în Parcul Industrial Făgăraş

BV

39.360,00

178

7-C

5

Consiliul Local Săcele

Amenajare drum turistic

BV

352.407,63

179

7-C

5

Primăria Municipiului Codlea

Reabilitarea zonei istorice Centru a municipiului Codlea

BV

82.000,00

180

7-C

2

Consiliul Local Covasna

Modernizarea str. Ştefan cel Mare - tronson I

CV

278.800,00

181

7-C

2

Consiliul Judeţean Covasna

DJ121 Covasna-Târgu Secuiesc

CV

278.800,00

182

7-C

2

Consiliul Judeţean Covasna

DJ113 Târgu Secuiesc-Bixad

CV

442.800,00

183

7-C

4

Consiliul Judeţean Covasna

Parc Industrial Sfântu Gheorghe Nord

CV

754.400,00

184

7-C

5

Consiliul Local Covasna

Reabilitarea infrastructurii în staţiunea balneoclimaterică Covasna

CV

1.620.906,96

185

7-C

5

Consiliul Judeţean Covasna şi Primăria Sfântu Gheorghe

Dezvoltarea insfrastructurii şi facilitarea acesului în zona turistică Şugaş-Băi, municipiul Sfântu Gheorghe

CV

441.278,41

186

7-C

5

Primăria Comunei Malnaş

Amenajare băi de agrement Malnaş-Băi

CV

936.195,80

187

7-C

3

Consiliul Local Ciumani

Reparaţii capitale la Şcoala Generală „Kollo Miklos"

HR

52.480,00

188

7-C

3

Consiliul Local Ciceu

Reamenajarea şi extinderea Şcolii Generale nr. 2 „Kâjoni Jânos" din Ciceu

HR

47.850,94

189

7-C

3

Consiliul Local Remetea

Modernizarea Şcolii „Frâter Gyorgy"

HR

131.200,00

190

7-C

4

Consiliul Local Gheorgheni

Ecologizarea staţiunii turistice Lacu Roşu

HR

888.544,46

191

7-C

5

Consiliul Local Sântimbru

Reabilitarea zonei turistice Sântimbru-Băi

HR

164.000,00

192

7-C

5

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc

Amenajarea împrejurimii cetăţii Miko

HR

376.697,01

0

1

2

3

4

5

6

193

7-C

5

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc

îmbunătăţirea accesibilităţii şi amenajarea zonei turistice Harghita-Băi

HR

328.000,00

194

7-C

2

Primăria Municipiului Târgu Mureş

Prelungirea Căii Sighisoarei în doua direcţii - legătura cu DN13 şi DN15 (6km)

MS

984.000,00

195

7-C

3

Consiliul Local Miercurea Nirajului

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor la şcolile primare din Moşuni, Lăureni şi Sântandrei

MS

222.876,00

196

7-C

3

Consiliul Local Deda

Reabilitarea şcolii din comuna Deda

MS

24.600,00

197

7-C

3

Consiliul Local Târnăveni

Reabilitarea Şcolii Generale nr. 3 şi accesul la şcoală prin Str. 1 Iunie

MS

34.440,00

198

7-C

3

Primăria Comunei Gurghiu

Reabilitarea ansamblului clădirii Şcoala Silvică - clădirea veche

MS

116.932,00

199

7-C

3

Consiliul Judeţean Mureş

Reabilitarea, modernizarea drumului judeţean DJ 135 Mărgherani-Sărăţeni

MS

564.816,00

200

7-C

3

Consiliul Local Râciu

Reparaţie capitală şi modernizare la şcolile din Ulieş şi Sânmărtinu de Câmpie

MS

46.740,00

201

7-C

3

Primăria Comunei Cristeşti

Reabilitare Şcoală Generală Vălureni

MS

29.520,00

202

7-C

3

Primăria Comunei Livezeni

Extindere şi modificare interior Şcoala Generală Livezeni

MS

24.764,00

203

7-C

5

Consiliul Judeţean Mureş

Restaurarea şi reabilitarea clădirii centrale din cetatea Târgu Mureş - crearea unui muzeu interactiv

MS

155.800,00

204

7-C

5

Primăria Municipiului Târgu Mureş

Modernizare, reamenajare spaţii publice de agrement Platoul Corneşti

MS

817.871,28

205

7-C

5

Consiliul Local Sovata

Drumul Sării Sovata Praid

MS

852.800,00

206

7-C

2

Consiliul Judeţean Sibiu

Modernizare DJ 105 G Sadu-Râu Sadului-Sadurel km 21+250 la 41+425

SB

476.609,91

207

7-C

3

Consiliul Local Bruiu

Dezvoltarea infrastructurii educaţionale în Şcoala cu clasele I-VIII Bruiu

SB

41.000,00

208

7-C

3

Consiliul Local Dumbrăveni

Liceul Teoretic Dumbrăveni-reabilitare corp 1,2,3,4

SB

74.101,43

209

7-C

3

Primăria Comunei Brădeni

Reabilitare Şcoala Generală Brădeni, reabilitare şi extindere şcoli

SB

41.771,01

210

7-C

5

Consiliul Judeţean Sibiu, Consiliul Local Agnita

Itinerar turistic pe valea Hârtibaciului, cu tren de epocă pe linie îngustă Sibiu- Agnita-Sighişoara

SB

328.000,00

211

7-C

3

Primăria Comunei Turnu Roşu

Reparaţii şcoală şi amenajare centrală termică

SB

131.954,56

212

7-C

3

Consiliul Judeţean Sibiu

Lucrări de amenajare exterioară şi sistematizare verticală a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Sălişte

SB

108.848,11

213

7-C

5

Primăria Comunei Agnita

Restaurare centrul istoric al oraşului Agnita

SB

410.000,00

214

7-C

5

Primăria Comunei Agnita

Reamenajarea Parcului natural Steinberg

SB

200.736,00

215

8-BI

5

Primăria Municipiului Bucureşti

Reabilitarea şi modernizarea sediului Primăriei Municipiului Bucureşti

B

2.007.360,00

216

8-BI

5

Primăria Municipiului Bucureşti

Traseul Luminii

B

328.000,00

217

8-BI

5

Primăria Municipiului Bucureşti

Reabilitare şi consolidare Muzeul „Dr. Nicolae Minovici"

B

164.000,00

218

8-BI

5

Primăria Municipiului Bucureşti

Conservarea şi restaurarea clădirii „Casa Cesianu"

B

164.000,00

219

8-BI

5

Primăria Municipiului Bucureşti

Arcul de Triumf

B

663.586,43

220

8-BI

5

Primăria Municipiului Bucureşti

Conservarea şi restaurarea clădirii - Observatorul Astronomic „Vasile Urseanu"

B

164.000,00

221

8-BI

5

Primăria Municipiului Bucureşti

Conservarea şi restaurarea „Casei Tătărăscu"

B

164.000,00

TOTAL

110.075.000,00


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 248/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 248 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu