E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.223 din 12.04.2017

pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative care cuprind prevederi referitoare la taxe şi tarife
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 268 din 18 aprilie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XV din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul INormele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 44 alineatul (1), litera h) se abrogă. 2. La articolul 53 alineatul (1), litera g) se abrogă. 3. La articolul 56, litera f) se abrogă. 4. La articolul 58, litera j) se abrogă. 5. La articolul 61 alineatul (1), litera c) se abrogă. 6. Articolul 72 va avea următorul cuprins: Articolul 72Pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii, persoana fizică completează Cererea pentru eliberarea actului de identitate, la care anexează documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, trei fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, precum şi chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii. 7. La articolul 74, litera g) se abrogă. 8. La articolul 781 alineatul (1), litera e) se abrogă. 9. Articolul 84 se abrogă. 10. La articolul 86 alineatul (1), litera c) se abrogă. Articolul IIMetodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 107 alineatul (2), litera b) se abrogă. 2. La articolul 108, litera b) va avea următorul cuprins: b)se înmânează solicitantului copia dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui, iar dovada de primire, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 45, se înaintează la S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B.; 3. La articolul 112, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care se solicită copii ale deciziilor de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui emise până la data de 31 martie 2005, cererile se trimit D.E.P.A.B.D. 4. La articolul 118, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) D.E.P.A.B.D. avizează înscrierea menţiunilor, procedează la procurarea certificatelor sau extraselor de stare civilă, după caz, şi le transmite, prin M.A.E. - Dcons. 5. Articolul 155 va avea următorul cuprins: Articolul 155În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptăţite i se eliberează, la cerere, un nou certificat; cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 59. 6. Anexa nr. 43 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 7. Anexa nr. 45 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Articolul IIINormele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 5 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins: b)dovada achitării taxei de paşaport prevăzute de lege, completată pe numele titularului, în original; 2. La articolul 7 alineatul (2), litera i) va avea următorul cuprins: i)dovada achitării taxei de paşaport prevăzute de lege, completată pe numele minorului, în original; 3. La articolul 7 alineatul (6), litera c) va avea următorul cuprins: c)dovada achitării taxei de paşaport prevăzute de lege, completată pe numele minorului, în original; 4. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se abrogă. 5. La articolul 81 alineatul (2), litera c) se abrogă. 6. La articolul 81 alineatul (4), litera c) se abrogă. 7. La articolul 10, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
(4) În cazul cererilor depuse în ţară, documentele prezentate în original se scanează şi se restituie solicitantului, cu excepţia procurii speciale, a declaraţiei privind acordul părinţilor, a dovezii achitării taxei de paşaport, împreună cu un tichet care conţine menţiuni privind data primirii cererii, numele şi prenumele solicitantului, data programată pentru eliberarea paşaportului şi, după caz, numele şi prenumele persoanei împuternicite să ridice paşaportul. 8. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 23(1) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 29 alin. (4) din lege, Direcţia Generală de Paşapoarte poate furniza, la cerere, date privind cetăţenia română cuprinse în Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple. 9. La articolul 28 alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins: b)dovada achitării taxei de paşaport prevăzute de lege, completată pe numele titularului;
Articolul IVNormele de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 220/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 6 martie 2006, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 8, litera b) se abrogă. 2. Articolul 11 va avea următorul cuprins: Articolul 11Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date poate elibera certificate, potrivit anexei nr. 5, care să ateste în străinătate domiciliul unor cetăţeni români, în vederea obţinerii unor drepturi sau a apărării intereselor acestora. 3. Anexa nr. 5 se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. Articolul V Articolul 11 din Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 727/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 30 septembrie 2013, se abrogă. Articolul VI Hotărârea Guvernului nr. 1.547/2004 privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 12 octombrie 2004, se abrogă. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan p. Ministrul afacerilor externe, Monica-Dorina Gheorghiţă, secretar de stat Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 43 la metodologie) Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului .......... Nr. ..... din ...... DOVADĂ În conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă scutirea de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a cererii de schimbare a numelui, depusă de dl (dna) ........ ........ ............ din ........ ..........., str. ........ .......... nr. ...... . Şeful Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... L.S. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 45 la metodologie) DOVADĂ Subsemnatul(a), ........ ........ ..............., domiciliat(ă) în ........ ................ ............, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ..............nr. ..........., am primit Dispoziţia de schimbare a numelui nr. ......... din data de .............. . Semnătura ........ ........ ......... ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 5 la normele de lucru) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE (sigla) Evp. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Nr. ................ din ........ ........ Operator de date cu caracter personal nr. ........ ............. CERTIFICAT privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor Domnul/Doamna ..........., fiul/fiica lui .......... şi al/a ............., născut/născută la data de .........., figurează înregistrat/înregistrată în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cetăţean român cu domiciliul în/cu ultimul domiciliu avut în ........ ................ ................ ........ .......... . S-a eliberat prezentul certificat în vederea valorificării unor drepturi sau a apărării intereselor sale în străinătate. Director, ........ ........ .......... Confidenţial date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 223/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 223 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 223/2017
Hotărârea 727 2013
Metodologie 0 2011
cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă
Hotărârea 64 2011
pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă
Hotărârea 1375 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani
Hotărârea 220 2006
pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea in strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane
Hotărârea 1547 2004
privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul national de evidenta a pasapoartelor simple si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu