Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.204 din 03.04.2019

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 11 aprilie 2019SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente",în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*). *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2
(1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
Articolul 3
(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, sunt în cuantum total de 3.882 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi", subcapitolul 03 „Transport rutier", titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.01 - „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională" - FEDR.
(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Articolul 4Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii. Articolul 6 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 2LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului imobilului Tarlaua Parcela Numărul cadastral/ nr. topo Nr. cărţii funciare Categoria de folosinţă Intravilan/ Extravilan Suprafaţa totală (mp) Suprafaţa de expropriat - teren (mp) Suprafaţa de expropriat construcţii (mp, ml, mc) Valoarea de despăgubire a imobilelor, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 DOLJ CRAIOVA CISMARU COSTEL-DANIEL 20 21 - 221834 A E 6.817 17 - 293,25
2 DOLJ CRAIOVA BARBU MARIANA 20 22 12981 203833 A E 13.296 168 - 2.898,00
3 DOLJ CRAIOVA VASILE AURELIAN 20 23 - - A E - 270 - 4.657,50
4 DOLJ CRAIOVA BUDICA VASILE, BUDICA ECATERINA 20 24 3025/2/1 209689 A E 4.515 32 - 552,00
Construcţii - Gard de lemn (ml) 6 1.022,99
- Gard de beton (ml) 8.13 5.256,19
5 DOLJ CRAIOVA VRANCEA PAUL OVIDIU, VRANCEA SPERANTA 20 25 - 226080 A E 156 2 - 34,50
Construcţie - Gard de beton (ml) 18.50 16.253,25
6 DOLJ CRAIOVA BUDICA VASILE, BUDICA ECATERINA 20 24 3025 233435 A E 459 32 - 552,00
Construcţie - Gard de beton (ml) 1.50 969,78
7 DOLJ CRAIOVA VRANCEA PAUL OVIDIU, VRANCEA SPERANTA 20 25 - 226077 A E 3.066 158 - 2.725,50
8 DOLJ CRAIOVA DRAGOI COSMIN-ADRIAN, DRAGOI ADRIANA DANIELA, CERNEA NICOLAE LAURENTIU, ZAHARIA OANA-LOREDANA, ENE NICOLITA, MARIN MARIAN, MARIN MARIA, CONSTANTINESCU IULIAN MIHAI, CONSTANTINESCU LAVINIA IRINA, RADOI DANIELA, ZDRINCA DAN, ZDRINCA IONELA LILIANA, CATALINOIU DANIEL FANEL, CATALINOIU RENATA GABRIELA, TUDOR GIANI-DAN, TUDOR MIRELA 20 25 4190/2 202008 ALTELE E 1.686 30 - 517,50
9 DOLJ CRAIOVA IVAN NICOLAE, IVAN MARIA 74 12, 13/1 - 230494 A E 1.952 8 - 138,00
10 DOLJ CRAIOVA VULPE ARTUR MARCEL, VULPE SIMONA 74 12, 13/1 - 223351 A E 600 65 - 1.121,25
11 DOLJ CRAIOVA VULPE ARTUR MARCEL, VULPE SIMONA 74 13 - 209576 A E 600 102 - 1.759,50
12 DOLJ CRAIOVA VULPE ARTUR MARCEL, VULPE SIMONA 74 13 - 209577 A E 600 135 - 2.328,75
13 DOLJ CRAIOVA MEHEDINTEANU IONEL-COSMIN, MARASCU IOANA-TEODORA 74 13 19071/1 218172 A E 588 154 - 2.656,50
Construcţie - Gard de beton (ml) 14.01 7.397,59
14 DOLJ CRAIOVA BADULESCU MARIAN, BADULESCU VILHELMINA MARGA RETI 74 13 19071/2 219452 A E 744 211 - 3.639,75
Construcţie - Gard de beton (ml) 14.99 7.915,06
15 DOLJ CRAIOVA MODORA FLOREL 74 13 19071/3 233398 A E 885 278 - 4.795,50
16 DOLJ CRAIOVA TIGANESTEANU TRAIAN, TIGANESTEANU CEZARINA CLAUDIA 74 13 19071/4 233392 A E 868 312 - 5.382,00
17 DOLJ CRAIOVA TIGANESTEANU TRAIAN, TIGANESTEANU CEZARINA CLAUDIA 74 13 1907/5 233407 A E 953 366 - 6.313,50
18 DOLJ CRAIOVA CHIMACTIV - S.R.L. 74 14 18667 233388 A E 500 213 - 3.674,25
19 DOLJ CRAIOVA CHIMACTIV - S.R.L. 74 13 19071/6 233394 A E 1.038 423 - 7.296,75
20 DOLJ CRAIOVA BURNEA CEZAR, BURNEA GABRIELA 74 14 18667/2 233484 A E 2.200 925 - 15.956,25
21 DOLJ CRAIOVA PETROSANU FLORIN 74 14 18667/3 233482 A E 2.500 992 - 17.112,00
22 DOLJ CRAIOVA HUIDIU MARIA 74 14 18667/4/1 233051 A E 1.014 747 - 12.885,75
23 DOLJ CRAIOVA BACANARIU NICOLAE 33 424/11 943 32486 A E 1.735 1.735 - 29.928,75
24 DOLJ GHERCEŞTI BACANARU NICOLAE 42 406 946 32488 A E 114.648 16.464 - 17.040,24
25 DOLJ GHERCEŞTI BACANARU NICOLAE 33 424/11 943 32486 A E 149.600 1.949 - 2.017,22
26 DOLJ GHERCEŞTI PANAITESCU DANIELA DOINA 41 472/11 936 32484 A E 179.999 36.119 - 37.383,17
27 DOLJ GHERCEŞTI BACANARU NICOLAE 41 472/12 930 30603 A E 322.500 72.631 - 75.173,09
28 DOLJ GHERCEŞTI BACANARU NICOLAE 33 424/12 929 32479 A E 175.000 206 - 213,21
29 DOLJ GHERCEŞTI IMOBIL-TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR U.A.T. GHERCEŞTI*) 45 472 472 - A I - 2.582 - 74.232,50
30 DOLJ GHERCEŞTI IMOBIL-TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR U.A.T. GHERCEŞTI*) 41 472 472 - A E - 18.051 - 18.682,79
31 DOLJ GHERCEŞTI PANAITESCU MIHAELA DOINA 41 467/4 935 32483 A E 43.400 1.359 - 1.406,57
32 DOLJ PIELEŞTI RADOI NICOLAE 15 15/61 - - A E 5.400 34 - 35,19
33 DOLJ PIELEŞTI PATRU CORNEL 15 15/62 - - A E 3.100 16 - 16,56
34 DOLJ PIELEŞTI STOIAN GHEORGHITA 15 15/63 - - A E 4.300 13 - 13,46
35 DOLJ PIELEŞTI PREDA ION 15 15/64 - - A E 3.600 2 - 2,07
36 DOLJ PIELEŞTI CATU DUMITRU 16 15/76 - - A E 20.000 1.017 - 1.052,60
37 DOLJ PIELEŞTI CHIMOIU PAULINA 16 15/75 - - A E 5.000 367 - 379,85
38 DOLJ PIELEŞTI EURO-IMPRESIT - S.R.L. 16 15/74 30659 30659 A E 17.900 1.342 - 1.388,97
39 DOLJ PIELEŞTI CIRSTEA IOANA 16 15/73 - - A E 6.000 460 - 476,10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
40 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CORNEL, DINU ORTENTA, ALEXANDRU GHEORGHE 16 15/72 - - A E 10.000 778 - 805,23
41 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 15/71 35021 35021 A E 5.000 395 - 408,83
42 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 15/71 35234 35234 A E 4.600 366 - 378,81
43 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CONSTANTA 16 15/70 - - A E 8.700 702 - 726,57
44 DOLJ PIELEŞTI IORDACHE VASILE, PATRU ANGHELINA 16 16/120 - - A E 3.900 293 - 303,26
45 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CORNEL, DINU ORTENTA, ALEXANDRU GHEORGHE 16 16/118 - - A E 2.900 195 - 201,83
46 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CORNEL, DINU ORTENTA, ALEXANDRU GHEORGHE 16 16/117 - - A E 3.300 222 - 229,77
47 DOLJ PIELEŞTI POPA ION, POPA MARIN 16 16/116 - - A E 5.000 336 - 347,76
48 DOLJ PIELEŞTI POPA ECATERINA, POPA GHITA 16 16/115 - - A E 4.800 323 - 334,31
49 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CORNEL 16 16/114 - - A E 5.000 336 - 347,76
50 DOLJ PIELEŞTI IORDACHE VASILE 16 16/113 - - A E 4.500 302 - 312,57
51 DOLJ PIELEŞTI STRIMBEANU ECATERINA 16 16/112 - - A E 5.000 337 - 348,80
52 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL GHEORGHITA 16 16/111 - - A E 5.600 378 - 391,23
53 DOLJ PIELEŞTI SCIRLICEA CONSTANTA 16 16/110/1 - - A E 3.900 264 - 273,24
54 DOLJ PIELEŞTI POPA ANICA 16 16/110 - - A E 2.400 163 -- 168,71
55 DOLJ PIELEŞTI OLTEANU GHEORGHITA 16 16/109 - - A E 5.900 402 - 416,07
56 DOLJ PIELEŞTI POPA CONSTANTIN 16 16/108 - - A E 4.600 314 - 324,99
57 DOLJ PIELEŞTI FLOROIU MARIA 16 16/104 - - A E 5.000 342 - 353,97
58 DOLJ PIELEŞTI RADU CONSTANTIN, RADU IOANA 16 16/106 1926 34001 A E 5.000 347 - 359,15
59 DOLJ PIELEŞTI VLADU MARIA 16 16/105 - - A E 5.000 344 - 356,04
60 DOLJ PIELEŞTI ICA LUCIAN 16 16/104/1 260 32529 A E 3.200 225 - 232,88
61 DOLJ PIELEŞTI ILIE DUMITRU, ILIE MARIA, ILIE NELA 16 16/104 - - A E 2.959 204 - 211,14
62 DOLJ PIELEŞTI IRIMESCU NELU 16 16/103 - - A E 6.200 427 - 441,95
63 DOLJ PIELEŞTI RADU IOANA, RADU CONSTANTIN 16 16/102 1939 33991 A E 6.700 467 - 483,35
64 DOLJ PIELEŞTI GOGOASE PETRACHE, GOGOASE MARIN 16 16/101 - - A E 6.500 449 - 464,72
65 DOLJ PIELEŞTI CROITORU MARIA 16 16/100 - - A E 6.800 470 - 486,45
66 DOLJ PIELEŞTI STROE CORNEL 16 16/99 - - A E 7.200 495 - 512,33
67 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU NELI 16 16/98 - - A E 6.600 450 - 465,75
68 DOLJ PIELEŞTI OLTEANU GHEORGHITA, OLTEANU CORNELIA, OLTEANU CONSTANTA, OLTEANU MARIA, OLTEANU DUMITRU 16 16/97 - - A E 6.969 473 - 489,56
69 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 16/96 1790 30304 A E 12.100 816 - 844,56
70 DOLJ PIELEŞTI BARBU AURELIA 16 16/95 - - A E 2.600 174 - 180,09
71 DOLJ PIELEŞTI DRAGU VIORICA 16 16/94 - - A E 9.400 625 - 646,88
72 DOLJ PIELEŞTI VILCELEANU CONSTANTIN 16 16/93 - - A E 8.700 574 - 594,09
73 DOLJ PIELEŞTI STANICA MARIA, TUDORASCU MARIA 16 16/92/1 - - A E 4.000 262 - 271,17
74 DOLJ PIELEŞTI FLORESTEANU MARIN 16 16/92 - - A E 7.700 504 - 521,64
75 DOLJ PIELEŞTI DRAGU COSTICA, COMBEI EUFROSINA 16 16/91 - - A E 10.000 651 - 673,79
76 DOLJ PIELEŞTI VODA STELIAN, VODA LUCRETIA 16 16/90 240 35531 A E 10.000 628 - 649,98
77 DOLJ PIELEŞTI VULCANESCU ION, VRAPCEA DOMNICA 16 16/89 32746 32746 A E 8.400 535 - 553,73
78 DOLJ PIELEŞTI VULCANESCU EFTIMIE 16 16/88 - - A E 8.000 514 - 531,99
79 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 16/87 2244 30305 A E 8.600 547 - 566,15
80 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 16/86 34895 34895 A E 11.400 722 - 747,27
81 DOLJ PIELEŞTI AGRI TERENURI S.A. 16 16/85 32504 32504 A E 8.500 533 - 551,66
82 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 16/85 35017 35017 A E 1.462 94 - 97,29
83 DOLJ PIELEŞTI IRIMESCU DOMNICA 16 16/84 - - A E 10.000 625 - 646,88
84 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 16/83 2235 31872 A E 10.000 615 - 636,53
85 DOLJ PIELEŞTI NEAGOE CONSTANTIN 16 16/82 - - A E 10.000 614 - 635,49
86 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 16/81 36118 36118 A E 10.000 596 - 616,86
87 DOLJ PIELEŞTI STOENESCU GHEORGHE 16 16/80 - - A E 10.000 586 - 606,51
88 DOLJ PIELEŞTI NICOLAE ION 16 16/79 - - A E 10.000 575 - 595,13
89 DOLJ PIELEŞTI SIMION CORNEL, SIMION ADRIANA JANINA 16 16/78 742 34287 A E 10.000 579 - 599,27
90 DOLJ PIELEŞTI GHITA ION, GHITA CONSTANTIN, LAZAR NICU 16 16/77 - - A E 14.200 819 - 847,67
91 DOLJ PIELEŞTI STRIMBEANU SILVIU 16 16/76 - - A E 5.800 346 - 358,11
92 DOLJ PIELEŞTI BIRIS MARIA, OPRITESCU MIHAI 16 16/75 - - A E 10.000 611 - 632,39
93 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL OPRAN 16 16/74 - - A E 10.000 626 - 647,91
94 DOLJ PIELEŞTI CHIMOIU PAULINA 16 16/73 - - A E 12.200 782 - 809,37
95 DOLJ PIELEŞTI STOIAN ALEXANDRU 16 16/72 - - A E 7.800 510 - 527,85
96 DOLJ PIELEŞTI NITU IOANA, NITU ROMEO DANIEL 16 16/71 32679 32679 A E 9.500 628 - 649,98
97 DOLJ PIELEŞTI GHITA SMARANDA 16 16/70 - - A E 10.500 713 - 737,96
98 DOLJ PIELEŞTI FLOROIU MARIN 16 16/69 - - A E 10.000 687 - 711,05
99 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL AURICA 16 16/68 - - A E 10.000 694 - 718,29
100 DOLJ PIELEŞTI POPA IOANA, POPA DINU, NITU ANETA 16 16/67 - - A E 10.600 743 - 769,01
101 DOLJ PIELEŞTI ION IANCU 16 16/66 - - A E 10.800 768 - 794,88
102 DOLJ PIELEŞTI PAROHIA PIELEŞTI 16 65/10 - - A E 13.900 997 - 1.031,90
103 DOLJ PIELEŞTI VULCANESCU PORUMBITA 16 16/65 36294 36294 A E 5.000 367 - 379,85
104 DOLJ PIELEŞTI CITU DUMITRA 16 16/64 - - A E 11.100 802 - 830,07
105 DOLJ PIELEŞTI MITRACHE VASILE 16 16/63 - - A E 12.900 922 - 954,27
106 DOLJ PIELEŞTI MICU CORNEL 16 16/62 - - A E 13.600 961 - 994,64
107 DOLJ PIELEŞTI OLTEANU ELENA, OLTEANU GHEORGHE 16 16/61 - - A E 15.300 1.070 - 1.107,45
108 DOLJ PIELEŞTI ZAMFIRACHE STEFAN 16 16/60 - - A E 15.100 921 - 953,24
109 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 16/59 32681 32681 A E 15.900 2 - 2,07
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
110 DOLJ PIELEŞTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA 71 72/27 36139 36139 A E 8.495 765 - 791,78
111 DOLJ PIELEŞTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA 72 72/27 36129 36129 A E 8.495 499 - 516,47
112 DOLJ PIELEŞTI MURTAZA CONSTANTIN 71 72/74 - - A E 1.400 2 - 2,07
113 DOLJ PIELEŞTI MURTAZA CONSTANTIN 72 72/74 - - A E 1.400 534 - 552,69
114 DOLJ PIELEŞTI CRETU NASTASIA 72 72/73 - - A E 2.000 764 - 790,74
115 DOLJ PIELEŞTI DUMITRU CONSTANTIN 72 72/72 - - A E 2.625 675 - 698,63
116 DOLJ PIELEŞTI SIMION ALEXE 72 72/71 - - A E 3.000 579 - 599,27
117 DOLJ PIELEŞTI POPA ELENA, DAOGARU IOANA 72 72/70 - - A E 3.100 493 - 510,26
118 DOLJ PIELEŞTI IONITA DUMITRU 72 72/69 - - A E 3.600 403 - 417,11
119 DOLJ PIELEŞTI CHIS MARIA, MARICA ILIE 72 72/67 - - A E 1.960 175 - 181,13
120 DOLJ PIELEŞTI ZAMFIRACHE TUDORA 72 72/93 - - A E 5.000 293 - 303,26
121 DOLJ PIELEŞTI CASANGIU ILINCA 72 72/66 - - A E 4.600 221 - 228,74
122 DOLJ PIELEŞTI DINU ION, DINU MARIA 72 72/65 - - A E 5.000 150 - 155,25
123 DOLJ PIELEŞTI DUMITRU DUMITRU, STANAGOI NINA, DUMITRU VICTOR 72 72/64 - - A E 5.000 79 - 81,77
124 DOLJ PIELEŞTI NISTOR IOANA, MURGU AURICA, MONITA CONSTANTIN 72 72/63 - - A E 5.000 14 - 14,49
125 DOLJ PIELEŞTI ZAMFIRACHE STEFAN 72 72/29 - - A E 1.400 1 - 1,04
126 DOLJ PIELEŞTI STAN GHEORGHE 72 72/91 - - A E 2.674 183 - 189,41
127 DOLJ PIELEŞTI NICOLAE CONSTANTIN 72 72/89 - - A E 1.076 149 - 154,22
128 DOLJ PIELEŞTI POPA CONSTANTIN 72 72/2 - - A E 2.500 386 - 399,51
129 DOLJ PIELEŞTI DUMITRU DUMITRU, STANAGOI NINA, DUMITRU VICTOR 72 72/87 - - A E 7.400 1.356 - 1.403,46
130 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU FLOREA 72 72/86 - - A E 5.000 1.390 - 1.438,65
131 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CONSTANTINA 72 72/85 - - A E 5.000 1.410 - 1.459,35
132 DOLJ PIELEŞTI POPA LUCICA 72 72/83 - - A E 2.500 711 - 735,89
133 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL IOANA, FLOREA CATALINA, CHIREA ELENA, GHITA CRISTINA 72 72/82 - - A E 5.000 1.288 - 1.333,08
134 DOLJ PIELEŞTI MANDA MARIN, PATRU IOANA, MANDA FLOREA 72 72/81 - - A E 5.000 1.082 - 1.119,87
135 DOLJ PIELEŞTI IONESCU MARIA 72 72/80 - - A E 5.000 962 - 995,67
136 DOLJ PIELEŞTI CASANGIU IOANA 72 72/79 - - A E 5.000 905 - 936,68
137 DOLJ PIELEŞTI CITU DUMITRAS CRISTIAN 72 72/78 34994 34994 A E 5.000 884 - 914,94
138 DOLJ PIELEŞTI NICOLAE MARIA 72 72/76 - - A E 7.200 1.263 - 1.307,21
139 DOLJ PIELEŞTI POPA GHEORGHE 72 72/75 - - A E 15.399 2.734 - 2.829,69
140 DOLJ PIELEŞTI MURTAZA CONSTANTIN 85/1 85/1/82 - - A E 5.000 374 - 387,09
141 DOLJ PIELEŞTI CRETU NASTASIA 85/1 85/1/83 - - A E 5.540 233 - 241,16
142 DOLJ PIELEŞTI CHIREA MARCEL 85/1 85/1/84 - - A E 5.552 42 - 43,47
143 DOLJ PIELEŞTI RADOI MARIA, FIERARU ION 70-85/1 70/100 - - A E 5.000 639 - 661,37
144 DOLJ PIELEŞTI MIREA DORINA, GHEORGHE ILIE 70-85/1 70/102 - - A E 10.000 1.406 - 1.455,21
145 DOLJ PIELEŞTI CALARASU NICOLAE, CALARASU CONSTANTA 70-85/1 70/101 2159 33178 A E 5.000 746 - 772,11
146 DOLJ PIELEŞTI CRETU FLOREA 70-85/1 70/103 - - A E 4.700 677 - 700,70
147 DOLJ PIELEŞTI CHIREA LUCRETIA 70-85/1 70/104 - - A E 5.000 727 - 752,45
148 DOLJ PIELEŞTI MURTAZA ION 70-85/1 70/105 - - A E 5.000 733 - 758,66
149 DOLJ PIELEŞTI SERBAN DUMITRU 70-85/1 85/1/1 - - A E 1.700 1.526 - 1.579,41
150 DOLJ PIELEŞTI TECU ADRIANA ELENA, TECU FLORIN ALIN 70-85/1 107, 2 32340 32340 A E 5.166 765 - 791,78
151 DOLJ PIELEŞTI GROZA CONSTANTIN, GROZA IOANA 70-85/1 70/108 32341 32341 A E 5.001 747 - 773,15
152 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 70-85/1 109;4 36076 36076 A E 5.000 752 - 778,32
153 DOLJ PIELEŞTI GROZA ION, GROZA FLORINEL 70-85/1 85/1/5 - - A E 1.409 791 - 818,69
154 DOLJ PIELEŞTI BALUTA ION 70-85/1 85/1/6 - - A E 1.250 728 - 753,48
155 DOLJ PIELEŞTI AGRI TERENURI S.A. 70-85/1 112, 7 32388 32388 A E 5.000 759 - 785,57
156 DOLJ PIELEŞTI NEACSU MARIA, GIURCA FLOAREA 70-85/1 85/1/8 - - A E 1.878 777 - 804,20
157 DOLJ PIELEŞTI ILIE GHEORGHITA 70-85/1 85/1/9 - - A E 1.996 775 - 802,13
158 DOLJ PIELEŞTI SANDA DUMITRA 70-85/1 85/1/10 - - A E 2.113 778 - 805,23
159 DOLJ PIELEŞTI BARBU ELENA, IORDACHE CONSTANTA, ROSIANU IULIA, ROSIANU VASILICA 70-85/1 70/116 - - A E 2.800 427 - 441,95
160 DOLJ PIELEŞTI CASANGIU IOANA 70-85/1 85/1/12 - - A E 6.900 1.435 - 1.485,23
161 DOLJ PIELEŞTI POPA LUCICA 70-85/1 85/1/170 - - A E 2.113 803 - 831,11
162 DOLJ PIELEŞTI DINU ION, DINU MARIA 70-85/1 85/1/15 - - A E 1.854 764 - 790,74
163 DOLJ PIELEŞTI NEDELCU ION, STOICA VALINA 70-85/1 70/121 - - A E 5.001 764 - 790,74
164 DOLJ PIELEŞTI CASANGIU ION 70-85/1 85/1/17 - - L E 2.000 779 - 985,44
165 DOLJ PIELEŞTI CIUNEL GHEORGHITA 70-85/1 85/1/18 - - A E 2.000 795 - 822,83
166 DOLJ PIELEŞTI MITRAN CONSTANTIN 70-85/1 85/1/19 - - A E 1.785 705 - 729,68
167 DOLJ PIELEŞTI STANCU DUMITRU, STANCU MARIN 70-85/1 85/1/20 - - A E 2.000 793 - 820,76
168 DOLJ PIELEŞTI NISTOR GHEORGHE 70-85/1 85/1/21 - - A E 1.996 787 - 814,55
169 DOLJ PIELEŞTI AGRI TERENURI - S.A. 70-85/1 70/128 32285 32285 A E 2.431 386 - 399,51
170 DOLJ PIELEŞTI BARBU ILIE 70-85/1 85/1/24 - - A E 1.000 399 - 412,97
171 DOLJ PIELEŞTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA 70-85/1 70/128 35770 35770 A E 5.001 751 - 777,29
172 DOLJ PIELEŞTI BOLINTIS ELENA 70-85/1 85/1/26 - - A E 1.755 757 - 783,50
173 DOLJ PIELEŞTI RADU GHEORGHE 70-85/1 85/1/27 - - A E 1.800 756 - 782,46
174 DOLJ PIELEŞTI BUTUROAGA DUMITRA 70-85/1 70/132 - - A E 5.230 789 - 816,62
175 DOLJ PIELEŞTI TITA CONSTANTA, BUCA TRANA 70-85/1 70/133 - - A E 5.229 786 - 813,51
176 DOLJ PIELEŞTI AGRI TERENURI - S.A. 70-85/1 135;30 32279 32279 A E 5.265 781 - 808,34
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
177 DOLJ PIELEŞTI ENE GHEORGHE 70-85/1 85/1/31 - - A E 1.755 784 - 811,44
178 DOLJ PIELEŞTI ILIE IOANA 70-85/1 85/1/32 - - A E 5.283 2.300 - 2.380,50
179 DOLJ PIELEŞTI USURELU MARIA, MARIA FLOAREA 70-85/1 85/1/33 - - A E 1.755 768 - 794,88
180 DOLJ PIELEŞTI NICOLAE MARIA 70-85/1 85/1/34 - - A E 1.750 720 - 745,20
181 DOLJ PIELEŞTI CEALICU GHEORGHITA, GHEORGHE ION, GHEORGHE CONSTANTIN 70-85/1 85/1/35 - - V E 1.755 732 - 925,98
182 DOLJ PIELEŞTI BARBUT GHEORGHITA 70-85/1 70/141 - - A E 3.218 468 - 484,38
183 DOLJ PIELEŞTI BARBUT GHEORGHITA, COCOS MARIA 70-85/1 85/1/35 - - A E 675 280 - 289,80
184 DOLJ PIELEŞTI OPREA NICOLAE 70-85/1 85/1/38 - - A E 1.800 736 - 761,76
185 DOLJ PIELEŞTI POPA CONSTANTIN 70-85/1 85/1/39 - - A E 1.755 719 - 744,17
186 DOLJ PIELEŞTI TOILA ANA 70-85/1 70/145 - - A E 3.122 443 - 458,51
187 DOLJ PIELEŞTI DOROBANTU PAUL, DOROBANTU CONSTANTINA 70-85/1 146, 41 1345 34544 A E 4.950 728 - 753,48
188 DOLJ PIELEŞTI DINCA MARIA 70-85/1 70/147 - - A E 3.300 457 - 473,00
189 DOLJ PIELEŞTI MARICA MIHAI 70-85/1 70/148 - - A E 1.022 140 - 144,90
190 DOLJ PIELEŞTI OLTEANU SILVIA, MARICA ECATERINA, DOROBOT MARIA, GRECU MARIA, STROE TUDOR 70-85/1 43/1 - - A E 2.100 812 - 840,42
191 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL IOANA, FLOREA CATALINA, CHIREA ELENA, GHITA CRISTINA 70-85/1 85/1/44 - - A E 1.792 666 - 689,31
192 DOLJ PIELEŞTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA 70-85/1 152;45 34847 34847 A E 10.125 1.347 - 1.394,15
193 DOLJ PIELEŞTI DUMITRU GHEORGHE 70-85/1 85/1/46 - - A E 1.792 618 - 639,63
194 DOLJ PIELEŞTI FIRA NICOLAE 70-85/1 70/150 - - A E 5.152 611 - 632,39
195 DOLJ PIELEŞTI COTEA ILINCA 70-85/1 85/1/48 - - A E 1.800 578 - 598,23
196 DOLJ PIELEŞTI SANDA DUMITRA 70-85/1 85/1/49 - - A E 1.792 556 - 575,46
197 DOLJ PIELEŞTI NITU CONSTANTIN 70-85/1 85/1/50 - - A E 1.792 535 - 553,73
198 DOLJ PIELEŞTI NITU SABIN 70-85/1 157, 52 1589 33684 A E 5.040 538 - 556,83
199 DOLJ PIELEŞTI STRIMBEANU TRANA 70-85/1 70/156 - - A E 10.350 1.001 - 1.036,04
200 DOLJ PIELEŞTI ROTARU ELENA, CITU ARISTITA, GROZA CONSTANTIN 70-85/1 70/158 - - A E 4.905 448 - 463,68
201 DOLJ PIELEŞTI ILIE ANDREI, ILIE ION 70-85/1 85/1/54 - - A E 880 219 - 226,67
202 DOLJ PIELEŞTI OPREA NICOLAE 70-85/1 85/1/56 - - A E 1.600 292 - 302,22
203 DOLJ PIELEŞTI FIERARU FLOREA 70-85/1 70/160 - - A E 4.925 406 - 420,21
204 DOLJ PIELEŞTI FLITA GABRIEL LUCIAN, FLITA MARINELA CARMEN 70-85/1 163, 58 1977 32765 A E 5.265 430 - 445,05
205 DOLJ PIELEŞTI CRACIUN PARASCHIVA 70-85/1 70/163 - - A E 5.157 380 - 393,30
206 DOLJ PIELEŞTI POPA SILVIA, POPA DUMITRU 70-85/1 70/181 - - A E 3.000 437 - 452,30
207 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL IOANA, FLOREA CATALINA, CHIREA ELENA, GHITA CRISTINA 70-85/1 85/1/61 - - A E 1.792 323 - 334,31
208 DOLJ PIELEŞTI NICU ALEXANDRA VICTORIA 70-85/1 167, 62 1779 34187 A E 5.000 302 - 312,57
209 DOLJ PIELEŞTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA 70-85/1 168, 63 35191 35191 A E 10.600 545 - 564,08
210 DOLJ PIELEŞTI GROZA DUMITRU 70-85/1 85/1/64 - - A E 1.792 190 - 196,65
211 DOLJ PIELEŞTI ENE IOANA 70-85/1 85/1/65 - - A E 4.203 206 - 213,21
212 DOLJ PIELEŞTI NICU IULIU 85/1 85/1/91 - - A E 9.800 230 - 238,05
213 DOLJ PIELEŞTI CARAMIDA NICU 85/1 85/1/92 - - A E 5.000 1.758 - 1.819,53
214 DOLJ PIELEŞTI CRETU ION 85/1 85/1/93 - - A E 5.000 3.744 - 3.875,04
215 DOLJ PIELEŞTI NITU PAVEL 85/1 85/1/94 - - A E 9.492 3.818 - 3.951,63
216 DOLJ PIELEŞTI BAMBACHE ANA 85/1 12,12/1 - - A E 25.000 3.263 - 3.377,21
P E 5.721 - 4.736,99
217 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CONSTANTINA 85/1 13,13/1 - - A E 22.200 4.540 - 4.698,90
P E 847 - 701,32
218 DOLJ PIELEŞTI ADASANIT - S.R.L., AGRO JOB - S.R.L. 84 84/1, 678 911 31067 A E 400.000 54.198 - 56.094,93
219 DOLJ PIELEŞTI ADASANIT - S.R.L., AGRO JOB - S.R.L. 84 84/2 910 31066 A E 100.000 4.084 - 4.226,94
220 DOLJ PIELEŞTI NEW BV AGRI - S.R.L. 84 84/3 941/4 30447 ALTELE I 245.000 115 - 3.306,25
221 DOLJ PIELEŞTI CORNESEANU ELENA 84 84/11 - - A E 20.000 15 - 15,53
222 DOLJ PIELEŞTI BACANU IRINA RODICA, NERODEA GEORGETA, LEFTER MIREA, GINDEANU MARIANA 84 84/10 - - A E 20.000 296 - 306,36
223 DOLJ PIELEŞTI NINULESCU ELISABETA 84 84/9 2058 30412 A E 25.000 822 - 850,77
224 DOLJ PIELEŞTI BARANESCU JENI 84 84/8 - - A E 25.000 1.426 - 1.475,91
225 DOLJ PIELEŞTI PATRU IOANA 84 84/7 - - A E 20.000 1.428 - 1.477,98
226 DOLJ PIELEŞTI AGRO VIITORUL - S.R.L. 84 84/6 565 31260 A E 207.000 14.578 - 15.088,23
227 DOLJ PIELEŞTI RADULESCU GEORGE RADU 84 84/5 1947 33250 A E 71.200 4.777 - 4.944,20
228 DOLJ PIELEŞTI BULUGEA CRISTIAN, BULUGEA DANIELA CARMEN 84 84/4 2106 32002 A I 237.500 63.723 - 1.832.036,25
229 DOLJ PIELEŞTI SAVOIU EMANOIL ALEXANDRU 88 88/1 30978 30978 A E 221.268 20.365 - 21.077,78
230 DOLJ PIELEŞTI BAMESA OŢEL - S.A. 88 P1 30979 30979 CC I 44.000 11.346 - 326.197,50
Construcţii - Gard (ml) 274 578.078,40
- Bazin de decantare (mp) 73
- Filtru hidrocarburi (mp) 12
- Foraj (mp) 2,25
- Platformă betonată (mp) 660
- Cântar (mp) 111
A 6.410 - 184.287,50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
231 DOLJ PIELEŞTI SAVOIU EMANOIL ALEXANDRU 89 89/4 772 34293 A E 257.400 15.258 - 15.792,03
232 DOLJ PIELEŞTI SAVOIU EMANOIL ALEXANDRU 89 89/2, 89/3, 703/1, 705 773 34294 A E 400.000 42.475 - 43.961,63
233 DOLJ PIELEŞTI SAVOIU EMANOIL ALEXANDRU 89 89/1 774 32037 A E 67.900 2.026 - 2.096,91
234 DOLJ ROBĂNEŞTI OPRAN MARIN,OPRAN ELENA, OPRAN AURELIA, OPRAN ZINCUTA 7 1 30933 30933 A E 70.437 8.190 - 8.476,65
235 DOLJ ROBĂNEŞTI BODIC CAESAR AUGUST 7 2 509 32823 A E 37.500 14.335 - 14.836,73
236 DOLJ ROBĂNEŞTI ALEXANDRU ION 7 3 31502 31502 A E 30.000 5.867 - 6.072,35
237 DOLJ ROBĂNEŞTI CHERCIU STEFAN 7 4 441 30775 A E 34.700 147 - 152,15
238 DOLJ ROBĂNEŞTI CHICIU DUMITRU, CHICIU CORNELIU 9 30 676 32811 A E 15.400 581 - 601,34
239 DOLJ ROBĂNEŞTI CHICIU ZORICA, GEOLGAU ILEANA NADIA 9 31 - - A E 10.000 75 - 77,63
240 DOLJ ROBĂNEŞTI MITRUT COSTEL 9 4 154 32802 A I 101.466 12.787 - 73.525,25
241 DOLJ ROBĂNEŞTI MITRUT COSTEL 9 3 185 32805 A I 90.113 11.396 - 65.527,00
242 DOLJ ROBĂNEŞTI CHICIU ZORICA, GEOLGAU ILEANA NADIA 9 2/1 - - A I 49.900 4.676 - 26.887,00
243 DOLJ ROBĂNEŞTI CHICIU ZORICA, GEOLGAU ILEANA NADIA 9 2 - - A I 49.500 4.570 - 26.277,50
E 192 - 198,72
244 DOLJ ROBĂNEŞTI OPTIM COUNTRY SERVICES - S.R.L. 9 1/1 113 31820 A I 32.588 2.002 - 11.511,50
E 979 - 1.013,27
245 DOLJ ROBĂNEŞTI OPTIM COUNTRY SERVICES - S.R.L. 9 1 112 30525 A I 14.587 581 - 3.340,75
E 720 - 745,20
246 DOLJ ROBĂNEŞTI CLENCIU MIHAELA, CLENCIU IOAN 9 1 109 30405 A I 37.921 641 - 3.685,75
E 2.671 - 2.764,49
247 DOLJ ROBĂNEŞTI SERBAN IONEL 9 1 106 32797 A E 42.061 3.623 - 3.749,81
248 DOLJ ROBĂNEŞTI MUNTEANU CARMEN LOREDANA 9 1/2 470 32816 A E 30.000 1.759 - 1.820,57
249 DOLJ ROBĂNEŞTI CHERCIU STEFAN 9 2 317 30537 A E 32.200 1.723 - 1.783,31
250 DOLJ ROBĂNEŞTI TRASCA MARIUS 9 3 169 32803 A E 59.900 3.054 - 3.160,89
251 DOLJ ROBĂNEŞTI CHERCIU STEFAN 9 4 388 30538 A E 24.500 1.181 - 1.222,34
252 DOLJ ROBĂNEŞTI DUMITRESCU DINU-COSTIN, DUMITRESCU ELENA-FULGA 9 5 - - A E 25.000 1.177 - 1.218,20
253 DOLJ ROBĂNEŞTI PAUNA FLORICA, PAUNA DOMNICA 9 6 589 32824 A E 15.000 680 - 703,80
254 DOLJ ROBĂNEŞTI GULIE MIHAI 9 7 - - A E 32.300 1.455 - 1.505,93
255 DOLJ ROBĂNEŞTI NINULESCU ELISABETA 9 8 - 30914 A E 20.000 935 - 967,73
256 DOLJ ROBĂNEŞTI VOCHITU MARGARETA 9 9 - - A E 25.000 1.193 - 1.234,76
Total: 619.074 337.13 (ml) 858.25 (mp) 3.881.965,72
*) Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Comisia de fond funciar", astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.
LEGENDĂ Categoria de folosinţă - Simbol Arabil A Alte categorii de folosinţă, neevidenţiate altfel - Altele Curţi construcţii CC Păşune P Livadă L Vie VSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 204/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 204 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 204/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu