Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.204 din 03.04.2019

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 11 aprilie 2019SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente",în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*). *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2
(1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
Articolul 3
(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, sunt în cuantum total de 3.882 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi", subcapitolul 03 „Transport rutier", titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.01 - „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională" - FEDR.
(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Articolul 4Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii. Articolul 6 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 2LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului imobilului Tarlaua Parcela Numărul cadastral/ nr. topo Nr. cărţii funciare Categoria de folosinţă Intravilan/ Extravilan Suprafaţa totală (mp) Suprafaţa de expropriat - teren (mp) Suprafaţa de expropriat construcţii (mp, ml, mc) Valoarea de despăgubire a imobilelor, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 DOLJ CRAIOVA CISMARU COSTEL-DANIEL 20 21 - 221834 A E 6.817 17 - 293,25
2 DOLJ CRAIOVA BARBU MARIANA 20 22 12981 203833 A E 13.296 168 - 2.898,00
3 DOLJ CRAIOVA VASILE AURELIAN 20 23 - - A E - 270 - 4.657,50
4 DOLJ CRAIOVA BUDICA VASILE, BUDICA ECATERINA 20 24 3025/2/1 209689 A E 4.515 32 - 552,00
Construcţii - Gard de lemn (ml) 6 1.022,99
- Gard de beton (ml) 8.13 5.256,19
5 DOLJ CRAIOVA VRANCEA PAUL OVIDIU, VRANCEA SPERANTA 20 25 - 226080 A E 156 2 - 34,50
Construcţie - Gard de beton (ml) 18.50 16.253,25
6 DOLJ CRAIOVA BUDICA VASILE, BUDICA ECATERINA 20 24 3025 233435 A E 459 32 - 552,00
Construcţie - Gard de beton (ml) 1.50 969,78
7 DOLJ CRAIOVA VRANCEA PAUL OVIDIU, VRANCEA SPERANTA 20 25 - 226077 A E 3.066 158 - 2.725,50
8 DOLJ CRAIOVA DRAGOI COSMIN-ADRIAN, DRAGOI ADRIANA DANIELA, CERNEA NICOLAE LAURENTIU, ZAHARIA OANA-LOREDANA, ENE NICOLITA, MARIN MARIAN, MARIN MARIA, CONSTANTINESCU IULIAN MIHAI, CONSTANTINESCU LAVINIA IRINA, RADOI DANIELA, ZDRINCA DAN, ZDRINCA IONELA LILIANA, CATALINOIU DANIEL FANEL, CATALINOIU RENATA GABRIELA, TUDOR GIANI-DAN, TUDOR MIRELA 20 25 4190/2 202008 ALTELE E 1.686 30 - 517,50
9 DOLJ CRAIOVA IVAN NICOLAE, IVAN MARIA 74 12, 13/1 - 230494 A E 1.952 8 - 138,00
10 DOLJ CRAIOVA VULPE ARTUR MARCEL, VULPE SIMONA 74 12, 13/1 - 223351 A E 600 65 - 1.121,25
11 DOLJ CRAIOVA VULPE ARTUR MARCEL, VULPE SIMONA 74 13 - 209576 A E 600 102 - 1.759,50
12 DOLJ CRAIOVA VULPE ARTUR MARCEL, VULPE SIMONA 74 13 - 209577 A E 600 135 - 2.328,75
13 DOLJ CRAIOVA MEHEDINTEANU IONEL-COSMIN, MARASCU IOANA-TEODORA 74 13 19071/1 218172 A E 588 154 - 2.656,50
Construcţie - Gard de beton (ml) 14.01 7.397,59
14 DOLJ CRAIOVA BADULESCU MARIAN, BADULESCU VILHELMINA MARGA RETI 74 13 19071/2 219452 A E 744 211 - 3.639,75
Construcţie - Gard de beton (ml) 14.99 7.915,06
15 DOLJ CRAIOVA MODORA FLOREL 74 13 19071/3 233398 A E 885 278 - 4.795,50
16 DOLJ CRAIOVA TIGANESTEANU TRAIAN, TIGANESTEANU CEZARINA CLAUDIA 74 13 19071/4 233392 A E 868 312 - 5.382,00
17 DOLJ CRAIOVA TIGANESTEANU TRAIAN, TIGANESTEANU CEZARINA CLAUDIA 74 13 1907/5 233407 A E 953 366 - 6.313,50
18 DOLJ CRAIOVA CHIMACTIV - S.R.L. 74 14 18667 233388 A E 500 213 - 3.674,25
19 DOLJ CRAIOVA CHIMACTIV - S.R.L. 74 13 19071/6 233394 A E 1.038 423 - 7.296,75
20 DOLJ CRAIOVA BURNEA CEZAR, BURNEA GABRIELA 74 14 18667/2 233484 A E 2.200 925 - 15.956,25
21 DOLJ CRAIOVA PETROSANU FLORIN 74 14 18667/3 233482 A E 2.500 992 - 17.112,00
22 DOLJ CRAIOVA HUIDIU MARIA 74 14 18667/4/1 233051 A E 1.014 747 - 12.885,75
23 DOLJ CRAIOVA BACANARIU NICOLAE 33 424/11 943 32486 A E 1.735 1.735 - 29.928,75
24 DOLJ GHERCEŞTI BACANARU NICOLAE 42 406 946 32488 A E 114.648 16.464 - 17.040,24
25 DOLJ GHERCEŞTI BACANARU NICOLAE 33 424/11 943 32486 A E 149.600 1.949 - 2.017,22
26 DOLJ GHERCEŞTI PANAITESCU DANIELA DOINA 41 472/11 936 32484 A E 179.999 36.119 - 37.383,17
27 DOLJ GHERCEŞTI BACANARU NICOLAE 41 472/12 930 30603 A E 322.500 72.631 - 75.173,09
28 DOLJ GHERCEŞTI BACANARU NICOLAE 33 424/12 929 32479 A E 175.000 206 - 213,21
29 DOLJ GHERCEŞTI IMOBIL-TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR U.A.T. GHERCEŞTI*) 45 472 472 - A I - 2.582 - 74.232,50
30 DOLJ GHERCEŞTI IMOBIL-TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR U.A.T. GHERCEŞTI*) 41 472 472 - A E - 18.051 - 18.682,79
31 DOLJ GHERCEŞTI PANAITESCU MIHAELA DOINA 41 467/4 935 32483 A E 43.400 1.359 - 1.406,57
32 DOLJ PIELEŞTI RADOI NICOLAE 15 15/61 - - A E 5.400 34 - 35,19
33 DOLJ PIELEŞTI PATRU CORNEL 15 15/62 - - A E 3.100 16 - 16,56
34 DOLJ PIELEŞTI STOIAN GHEORGHITA 15 15/63 - - A E 4.300 13 - 13,46
35 DOLJ PIELEŞTI PREDA ION 15 15/64 - - A E 3.600 2 - 2,07
36 DOLJ PIELEŞTI CATU DUMITRU 16 15/76 - - A E 20.000 1.017 - 1.052,60
37 DOLJ PIELEŞTI CHIMOIU PAULINA 16 15/75 - - A E 5.000 367 - 379,85
38 DOLJ PIELEŞTI EURO-IMPRESIT - S.R.L. 16 15/74 30659 30659 A E 17.900 1.342 - 1.388,97
39 DOLJ PIELEŞTI CIRSTEA IOANA 16 15/73 - - A E 6.000 460 - 476,10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
40 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CORNEL, DINU ORTENTA, ALEXANDRU GHEORGHE 16 15/72 - - A E 10.000 778 - 805,23
41 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 15/71 35021 35021 A E 5.000 395 - 408,83
42 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 15/71 35234 35234 A E 4.600 366 - 378,81
43 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CONSTANTA 16 15/70 - - A E 8.700 702 - 726,57
44 DOLJ PIELEŞTI IORDACHE VASILE, PATRU ANGHELINA 16 16/120 - - A E 3.900 293 - 303,26
45 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CORNEL, DINU ORTENTA, ALEXANDRU GHEORGHE 16 16/118 - - A E 2.900 195 - 201,83
46 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CORNEL, DINU ORTENTA, ALEXANDRU GHEORGHE 16 16/117 - - A E 3.300 222 - 229,77
47 DOLJ PIELEŞTI POPA ION, POPA MARIN 16 16/116 - - A E 5.000 336 - 347,76
48 DOLJ PIELEŞTI POPA ECATERINA, POPA GHITA 16 16/115 - - A E 4.800 323 - 334,31
49 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CORNEL 16 16/114 - - A E 5.000 336 - 347,76
50 DOLJ PIELEŞTI IORDACHE VASILE 16 16/113 - - A E 4.500 302 - 312,57
51 DOLJ PIELEŞTI STRIMBEANU ECATERINA 16 16/112 - - A E 5.000 337 - 348,80
52 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL GHEORGHITA 16 16/111 - - A E 5.600 378 - 391,23
53 DOLJ PIELEŞTI SCIRLICEA CONSTANTA 16 16/110/1 - - A E 3.900 264 - 273,24
54 DOLJ PIELEŞTI POPA ANICA 16 16/110 - - A E 2.400 163 -- 168,71
55 DOLJ PIELEŞTI OLTEANU GHEORGHITA 16 16/109 - - A E 5.900 402 - 416,07
56 DOLJ PIELEŞTI POPA CONSTANTIN 16 16/108 - - A E 4.600 314 - 324,99
57 DOLJ PIELEŞTI FLOROIU MARIA 16 16/104 - - A E 5.000 342 - 353,97
58 DOLJ PIELEŞTI RADU CONSTANTIN, RADU IOANA 16 16/106 1926 34001 A E 5.000 347 - 359,15
59 DOLJ PIELEŞTI VLADU MARIA 16 16/105 - - A E 5.000 344 - 356,04
60 DOLJ PIELEŞTI ICA LUCIAN 16 16/104/1 260 32529 A E 3.200 225 - 232,88
61 DOLJ PIELEŞTI ILIE DUMITRU, ILIE MARIA, ILIE NELA 16 16/104 - - A E 2.959 204 - 211,14
62 DOLJ PIELEŞTI IRIMESCU NELU 16 16/103 - - A E 6.200 427 - 441,95
63 DOLJ PIELEŞTI RADU IOANA, RADU CONSTANTIN 16 16/102 1939 33991 A E 6.700 467 - 483,35
64 DOLJ PIELEŞTI GOGOASE PETRACHE, GOGOASE MARIN 16 16/101 - - A E 6.500 449 - 464,72
65 DOLJ PIELEŞTI CROITORU MARIA 16 16/100 - - A E 6.800 470 - 486,45
66 DOLJ PIELEŞTI STROE CORNEL 16 16/99 - - A E 7.200 495 - 512,33
67 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU NELI 16 16/98 - - A E 6.600 450 - 465,75
68 DOLJ PIELEŞTI OLTEANU GHEORGHITA, OLTEANU CORNELIA, OLTEANU CONSTANTA, OLTEANU MARIA, OLTEANU DUMITRU 16 16/97 - - A E 6.969 473 - 489,56
69 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 16/96 1790 30304 A E 12.100 816 - 844,56
70 DOLJ PIELEŞTI BARBU AURELIA 16 16/95 - - A E 2.600 174 - 180,09
71 DOLJ PIELEŞTI DRAGU VIORICA 16 16/94 - - A E 9.400 625 - 646,88
72 DOLJ PIELEŞTI VILCELEANU CONSTANTIN 16 16/93 - - A E 8.700 574 - 594,09
73 DOLJ PIELEŞTI STANICA MARIA, TUDORASCU MARIA 16 16/92/1 - - A E 4.000 262 - 271,17
74 DOLJ PIELEŞTI FLORESTEANU MARIN 16 16/92 - - A E 7.700 504 - 521,64
75 DOLJ PIELEŞTI DRAGU COSTICA, COMBEI EUFROSINA 16 16/91 - - A E 10.000 651 - 673,79
76 DOLJ PIELEŞTI VODA STELIAN, VODA LUCRETIA 16 16/90 240 35531 A E 10.000 628 - 649,98
77 DOLJ PIELEŞTI VULCANESCU ION, VRAPCEA DOMNICA 16 16/89 32746 32746 A E 8.400 535 - 553,73
78 DOLJ PIELEŞTI VULCANESCU EFTIMIE 16 16/88 - - A E 8.000 514 - 531,99
79 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 16/87 2244 30305 A E 8.600 547 - 566,15
80 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 16/86 34895 34895 A E 11.400 722 - 747,27
81 DOLJ PIELEŞTI AGRI TERENURI S.A. 16 16/85 32504 32504 A E 8.500 533 - 551,66
82 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 16/85 35017 35017 A E 1.462 94 - 97,29
83 DOLJ PIELEŞTI IRIMESCU DOMNICA 16 16/84 - - A E 10.000 625 - 646,88
84 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 16/83 2235 31872 A E 10.000 615 - 636,53
85 DOLJ PIELEŞTI NEAGOE CONSTANTIN 16 16/82 - - A E 10.000 614 - 635,49
86 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 16/81 36118 36118 A E 10.000 596 - 616,86
87 DOLJ PIELEŞTI STOENESCU GHEORGHE 16 16/80 - - A E 10.000 586 - 606,51
88 DOLJ PIELEŞTI NICOLAE ION 16 16/79 - - A E 10.000 575 - 595,13
89 DOLJ PIELEŞTI SIMION CORNEL, SIMION ADRIANA JANINA 16 16/78 742 34287 A E 10.000 579 - 599,27
90 DOLJ PIELEŞTI GHITA ION, GHITA CONSTANTIN, LAZAR NICU 16 16/77 - - A E 14.200 819 - 847,67
91 DOLJ PIELEŞTI STRIMBEANU SILVIU 16 16/76 - - A E 5.800 346 - 358,11
92 DOLJ PIELEŞTI BIRIS MARIA, OPRITESCU MIHAI 16 16/75 - - A E 10.000 611 - 632,39
93 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL OPRAN 16 16/74 - - A E 10.000 626 - 647,91
94 DOLJ PIELEŞTI CHIMOIU PAULINA 16 16/73 - - A E 12.200 782 - 809,37
95 DOLJ PIELEŞTI STOIAN ALEXANDRU 16 16/72 - - A E 7.800 510 - 527,85
96 DOLJ PIELEŞTI NITU IOANA, NITU ROMEO DANIEL 16 16/71 32679 32679 A E 9.500 628 - 649,98
97 DOLJ PIELEŞTI GHITA SMARANDA 16 16/70 - - A E 10.500 713 - 737,96
98 DOLJ PIELEŞTI FLOROIU MARIN 16 16/69 - - A E 10.000 687 - 711,05
99 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL AURICA 16 16/68 - - A E 10.000 694 - 718,29
100 DOLJ PIELEŞTI POPA IOANA, POPA DINU, NITU ANETA 16 16/67 - - A E 10.600 743 - 769,01
101 DOLJ PIELEŞTI ION IANCU 16 16/66 - - A E 10.800 768 - 794,88
102 DOLJ PIELEŞTI PAROHIA PIELEŞTI 16 65/10 - - A E 13.900 997 - 1.031,90
103 DOLJ PIELEŞTI VULCANESCU PORUMBITA 16 16/65 36294 36294 A E 5.000 367 - 379,85
104 DOLJ PIELEŞTI CITU DUMITRA 16 16/64 - - A E 11.100 802 - 830,07
105 DOLJ PIELEŞTI MITRACHE VASILE 16 16/63 - - A E 12.900 922 - 954,27
106 DOLJ PIELEŞTI MICU CORNEL 16 16/62 - - A E 13.600 961 - 994,64
107 DOLJ PIELEŞTI OLTEANU ELENA, OLTEANU GHEORGHE 16 16/61 - - A E 15.300 1.070 - 1.107,45
108 DOLJ PIELEŞTI ZAMFIRACHE STEFAN 16 16/60 - - A E 15.100 921 - 953,24
109 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 16 16/59 32681 32681 A E 15.900 2 - 2,07
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
110 DOLJ PIELEŞTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA 71 72/27 36139 36139 A E 8.495 765 - 791,78
111 DOLJ PIELEŞTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA 72 72/27 36129 36129 A E 8.495 499 - 516,47
112 DOLJ PIELEŞTI MURTAZA CONSTANTIN 71 72/74 - - A E 1.400 2 - 2,07
113 DOLJ PIELEŞTI MURTAZA CONSTANTIN 72 72/74 - - A E 1.400 534 - 552,69
114 DOLJ PIELEŞTI CRETU NASTASIA 72 72/73 - - A E 2.000 764 - 790,74
115 DOLJ PIELEŞTI DUMITRU CONSTANTIN 72 72/72 - - A E 2.625 675 - 698,63
116 DOLJ PIELEŞTI SIMION ALEXE 72 72/71 - - A E 3.000 579 - 599,27
117 DOLJ PIELEŞTI POPA ELENA, DAOGARU IOANA 72 72/70 - - A E 3.100 493 - 510,26
118 DOLJ PIELEŞTI IONITA DUMITRU 72 72/69 - - A E 3.600 403 - 417,11
119 DOLJ PIELEŞTI CHIS MARIA, MARICA ILIE 72 72/67 - - A E 1.960 175 - 181,13
120 DOLJ PIELEŞTI ZAMFIRACHE TUDORA 72 72/93 - - A E 5.000 293 - 303,26
121 DOLJ PIELEŞTI CASANGIU ILINCA 72 72/66 - - A E 4.600 221 - 228,74
122 DOLJ PIELEŞTI DINU ION, DINU MARIA 72 72/65 - - A E 5.000 150 - 155,25
123 DOLJ PIELEŞTI DUMITRU DUMITRU, STANAGOI NINA, DUMITRU VICTOR 72 72/64 - - A E 5.000 79 - 81,77
124 DOLJ PIELEŞTI NISTOR IOANA, MURGU AURICA, MONITA CONSTANTIN 72 72/63 - - A E 5.000 14 - 14,49
125 DOLJ PIELEŞTI ZAMFIRACHE STEFAN 72 72/29 - - A E 1.400 1 - 1,04
126 DOLJ PIELEŞTI STAN GHEORGHE 72 72/91 - - A E 2.674 183 - 189,41
127 DOLJ PIELEŞTI NICOLAE CONSTANTIN 72 72/89 - - A E 1.076 149 - 154,22
128 DOLJ PIELEŞTI POPA CONSTANTIN 72 72/2 - - A E 2.500 386 - 399,51
129 DOLJ PIELEŞTI DUMITRU DUMITRU, STANAGOI NINA, DUMITRU VICTOR 72 72/87 - - A E 7.400 1.356 - 1.403,46
130 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU FLOREA 72 72/86 - - A E 5.000 1.390 - 1.438,65
131 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CONSTANTINA 72 72/85 - - A E 5.000 1.410 - 1.459,35
132 DOLJ PIELEŞTI POPA LUCICA 72 72/83 - - A E 2.500 711 - 735,89
133 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL IOANA, FLOREA CATALINA, CHIREA ELENA, GHITA CRISTINA 72 72/82 - - A E 5.000 1.288 - 1.333,08
134 DOLJ PIELEŞTI MANDA MARIN, PATRU IOANA, MANDA FLOREA 72 72/81 - - A E 5.000 1.082 - 1.119,87
135 DOLJ PIELEŞTI IONESCU MARIA 72 72/80 - - A E 5.000 962 - 995,67
136 DOLJ PIELEŞTI CASANGIU IOANA 72 72/79 - - A E 5.000 905 - 936,68
137 DOLJ PIELEŞTI CITU DUMITRAS CRISTIAN 72 72/78 34994 34994 A E 5.000 884 - 914,94
138 DOLJ PIELEŞTI NICOLAE MARIA 72 72/76 - - A E 7.200 1.263 - 1.307,21
139 DOLJ PIELEŞTI POPA GHEORGHE 72 72/75 - - A E 15.399 2.734 - 2.829,69
140 DOLJ PIELEŞTI MURTAZA CONSTANTIN 85/1 85/1/82 - - A E 5.000 374 - 387,09
141 DOLJ PIELEŞTI CRETU NASTASIA 85/1 85/1/83 - - A E 5.540 233 - 241,16
142 DOLJ PIELEŞTI CHIREA MARCEL 85/1 85/1/84 - - A E 5.552 42 - 43,47
143 DOLJ PIELEŞTI RADOI MARIA, FIERARU ION 70-85/1 70/100 - - A E 5.000 639 - 661,37
144 DOLJ PIELEŞTI MIREA DORINA, GHEORGHE ILIE 70-85/1 70/102 - - A E 10.000 1.406 - 1.455,21
145 DOLJ PIELEŞTI CALARASU NICOLAE, CALARASU CONSTANTA 70-85/1 70/101 2159 33178 A E 5.000 746 - 772,11
146 DOLJ PIELEŞTI CRETU FLOREA 70-85/1 70/103 - - A E 4.700 677 - 700,70
147 DOLJ PIELEŞTI CHIREA LUCRETIA 70-85/1 70/104 - - A E 5.000 727 - 752,45
148 DOLJ PIELEŞTI MURTAZA ION 70-85/1 70/105 - - A E 5.000 733 - 758,66
149 DOLJ PIELEŞTI SERBAN DUMITRU 70-85/1 85/1/1 - - A E 1.700 1.526 - 1.579,41
150 DOLJ PIELEŞTI TECU ADRIANA ELENA, TECU FLORIN ALIN 70-85/1 107, 2 32340 32340 A E 5.166 765 - 791,78
151 DOLJ PIELEŞTI GROZA CONSTANTIN, GROZA IOANA 70-85/1 70/108 32341 32341 A E 5.001 747 - 773,15
152 DOLJ PIELEŞTI CHIRAPLES AUREL 70-85/1 109;4 36076 36076 A E 5.000 752 - 778,32
153 DOLJ PIELEŞTI GROZA ION, GROZA FLORINEL 70-85/1 85/1/5 - - A E 1.409 791 - 818,69
154 DOLJ PIELEŞTI BALUTA ION 70-85/1 85/1/6 - - A E 1.250 728 - 753,48
155 DOLJ PIELEŞTI AGRI TERENURI S.A. 70-85/1 112, 7 32388 32388 A E 5.000 759 - 785,57
156 DOLJ PIELEŞTI NEACSU MARIA, GIURCA FLOAREA 70-85/1 85/1/8 - - A E 1.878 777 - 804,20
157 DOLJ PIELEŞTI ILIE GHEORGHITA 70-85/1 85/1/9 - - A E 1.996 775 - 802,13
158 DOLJ PIELEŞTI SANDA DUMITRA 70-85/1 85/1/10 - - A E 2.113 778 - 805,23
159 DOLJ PIELEŞTI BARBU ELENA, IORDACHE CONSTANTA, ROSIANU IULIA, ROSIANU VASILICA 70-85/1 70/116 - - A E 2.800 427 - 441,95
160 DOLJ PIELEŞTI CASANGIU IOANA 70-85/1 85/1/12 - - A E 6.900 1.435 - 1.485,23
161 DOLJ PIELEŞTI POPA LUCICA 70-85/1 85/1/170 - - A E 2.113 803 - 831,11
162 DOLJ PIELEŞTI DINU ION, DINU MARIA 70-85/1 85/1/15 - - A E 1.854 764 - 790,74
163 DOLJ PIELEŞTI NEDELCU ION, STOICA VALINA 70-85/1 70/121 - - A E 5.001 764 - 790,74
164 DOLJ PIELEŞTI CASANGIU ION 70-85/1 85/1/17 - - L E 2.000 779 - 985,44
165 DOLJ PIELEŞTI CIUNEL GHEORGHITA 70-85/1 85/1/18 - - A E 2.000 795 - 822,83
166 DOLJ PIELEŞTI MITRAN CONSTANTIN 70-85/1 85/1/19 - - A E 1.785 705 - 729,68
167 DOLJ PIELEŞTI STANCU DUMITRU, STANCU MARIN 70-85/1 85/1/20 - - A E 2.000 793 - 820,76
168 DOLJ PIELEŞTI NISTOR GHEORGHE 70-85/1 85/1/21 - - A E 1.996 787 - 814,55
169 DOLJ PIELEŞTI AGRI TERENURI - S.A. 70-85/1 70/128 32285 32285 A E 2.431 386 - 399,51
170 DOLJ PIELEŞTI BARBU ILIE 70-85/1 85/1/24 - - A E 1.000 399 - 412,97
171 DOLJ PIELEŞTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA 70-85/1 70/128 35770 35770 A E 5.001 751 - 777,29
172 DOLJ PIELEŞTI BOLINTIS ELENA 70-85/1 85/1/26 - - A E 1.755 757 - 783,50
173 DOLJ PIELEŞTI RADU GHEORGHE 70-85/1 85/1/27 - - A E 1.800 756 - 782,46
174 DOLJ PIELEŞTI BUTUROAGA DUMITRA 70-85/1 70/132 - - A E 5.230 789 - 816,62
175 DOLJ PIELEŞTI TITA CONSTANTA, BUCA TRANA 70-85/1 70/133 - - A E 5.229 786 - 813,51
176 DOLJ PIELEŞTI AGRI TERENURI - S.A. 70-85/1 135;30 32279 32279 A E 5.265 781 - 808,34
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
177 DOLJ PIELEŞTI ENE GHEORGHE 70-85/1 85/1/31 - - A E 1.755 784 - 811,44
178 DOLJ PIELEŞTI ILIE IOANA 70-85/1 85/1/32 - - A E 5.283 2.300 - 2.380,50
179 DOLJ PIELEŞTI USURELU MARIA, MARIA FLOAREA 70-85/1 85/1/33 - - A E 1.755 768 - 794,88
180 DOLJ PIELEŞTI NICOLAE MARIA 70-85/1 85/1/34 - - A E 1.750 720 - 745,20
181 DOLJ PIELEŞTI CEALICU GHEORGHITA, GHEORGHE ION, GHEORGHE CONSTANTIN 70-85/1 85/1/35 - - V E 1.755 732 - 925,98
182 DOLJ PIELEŞTI BARBUT GHEORGHITA 70-85/1 70/141 - - A E 3.218 468 - 484,38
183 DOLJ PIELEŞTI BARBUT GHEORGHITA, COCOS MARIA 70-85/1 85/1/35 - - A E 675 280 - 289,80
184 DOLJ PIELEŞTI OPREA NICOLAE 70-85/1 85/1/38 - - A E 1.800 736 - 761,76
185 DOLJ PIELEŞTI POPA CONSTANTIN 70-85/1 85/1/39 - - A E 1.755 719 - 744,17
186 DOLJ PIELEŞTI TOILA ANA 70-85/1 70/145 - - A E 3.122 443 - 458,51
187 DOLJ PIELEŞTI DOROBANTU PAUL, DOROBANTU CONSTANTINA 70-85/1 146, 41 1345 34544 A E 4.950 728 - 753,48
188 DOLJ PIELEŞTI DINCA MARIA 70-85/1 70/147 - - A E 3.300 457 - 473,00
189 DOLJ PIELEŞTI MARICA MIHAI 70-85/1 70/148 - - A E 1.022 140 - 144,90
190 DOLJ PIELEŞTI OLTEANU SILVIA, MARICA ECATERINA, DOROBOT MARIA, GRECU MARIA, STROE TUDOR 70-85/1 43/1 - - A E 2.100 812 - 840,42
191 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL IOANA, FLOREA CATALINA, CHIREA ELENA, GHITA CRISTINA 70-85/1 85/1/44 - - A E 1.792 666 - 689,31
192 DOLJ PIELEŞTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA 70-85/1 152;45 34847 34847 A E 10.125 1.347 - 1.394,15
193 DOLJ PIELEŞTI DUMITRU GHEORGHE 70-85/1 85/1/46 - - A E 1.792 618 - 639,63
194 DOLJ PIELEŞTI FIRA NICOLAE 70-85/1 70/150 - - A E 5.152 611 - 632,39
195 DOLJ PIELEŞTI COTEA ILINCA 70-85/1 85/1/48 - - A E 1.800 578 - 598,23
196 DOLJ PIELEŞTI SANDA DUMITRA 70-85/1 85/1/49 - - A E 1.792 556 - 575,46
197 DOLJ PIELEŞTI NITU CONSTANTIN 70-85/1 85/1/50 - - A E 1.792 535 - 553,73
198 DOLJ PIELEŞTI NITU SABIN 70-85/1 157, 52 1589 33684 A E 5.040 538 - 556,83
199 DOLJ PIELEŞTI STRIMBEANU TRANA 70-85/1 70/156 - - A E 10.350 1.001 - 1.036,04
200 DOLJ PIELEŞTI ROTARU ELENA, CITU ARISTITA, GROZA CONSTANTIN 70-85/1 70/158 - - A E 4.905 448 - 463,68
201 DOLJ PIELEŞTI ILIE ANDREI, ILIE ION 70-85/1 85/1/54 - - A E 880 219 - 226,67
202 DOLJ PIELEŞTI OPREA NICOLAE 70-85/1 85/1/56 - - A E 1.600 292 - 302,22
203 DOLJ PIELEŞTI FIERARU FLOREA 70-85/1 70/160 - - A E 4.925 406 - 420,21
204 DOLJ PIELEŞTI FLITA GABRIEL LUCIAN, FLITA MARINELA CARMEN 70-85/1 163, 58 1977 32765 A E 5.265 430 - 445,05
205 DOLJ PIELEŞTI CRACIUN PARASCHIVA 70-85/1 70/163 - - A E 5.157 380 - 393,30
206 DOLJ PIELEŞTI POPA SILVIA, POPA DUMITRU 70-85/1 70/181 - - A E 3.000 437 - 452,30
207 DOLJ PIELEŞTI ANGHEL IOANA, FLOREA CATALINA, CHIREA ELENA, GHITA CRISTINA 70-85/1 85/1/61 - - A E 1.792 323 - 334,31
208 DOLJ PIELEŞTI NICU ALEXANDRA VICTORIA 70-85/1 167, 62 1779 34187 A E 5.000 302 - 312,57
209 DOLJ PIELEŞTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA 70-85/1 168, 63 35191 35191 A E 10.600 545 - 564,08
210 DOLJ PIELEŞTI GROZA DUMITRU 70-85/1 85/1/64 - - A E 1.792 190 - 196,65
211 DOLJ PIELEŞTI ENE IOANA 70-85/1 85/1/65 - - A E 4.203 206 - 213,21
212 DOLJ PIELEŞTI NICU IULIU 85/1 85/1/91 - - A E 9.800 230 - 238,05
213 DOLJ PIELEŞTI CARAMIDA NICU 85/1 85/1/92 - - A E 5.000 1.758 - 1.819,53
214 DOLJ PIELEŞTI CRETU ION 85/1 85/1/93 - - A E 5.000 3.744 - 3.875,04
215 DOLJ PIELEŞTI NITU PAVEL 85/1 85/1/94 - - A E 9.492 3.818 - 3.951,63
216 DOLJ PIELEŞTI BAMBACHE ANA 85/1 12,12/1 - - A E 25.000 3.263 - 3.377,21
P E 5.721 - 4.736,99
217 DOLJ PIELEŞTI ALEXANDRU CONSTANTINA 85/1 13,13/1 - - A E 22.200 4.540 - 4.698,90
P E 847 - 701,32
218 DOLJ PIELEŞTI ADASANIT - S.R.L., AGRO JOB - S.R.L. 84 84/1, 678 911 31067 A E 400.000 54.198 - 56.094,93
219 DOLJ PIELEŞTI ADASANIT - S.R.L., AGRO JOB - S.R.L. 84 84/2 910 31066 A E 100.000 4.084 - 4.226,94
220 DOLJ PIELEŞTI NEW BV AGRI - S.R.L. 84 84/3 941/4 30447 ALTELE I 245.000 115 - 3.306,25
221 DOLJ PIELEŞTI CORNESEANU ELENA 84 84/11 - - A E 20.000 15 - 15,53
222 DOLJ PIELEŞTI BACANU IRINA RODICA, NERODEA GEORGETA, LEFTER MIREA, GINDEANU MARIANA 84 84/10 - - A E 20.000 296 - 306,36
223 DOLJ PIELEŞTI NINULESCU ELISABETA 84 84/9 2058 30412 A E 25.000 822 - 850,77
224 DOLJ PIELEŞTI BARANESCU JENI 84 84/8 - - A E 25.000 1.426 - 1.475,91
225 DOLJ PIELEŞTI PATRU IOANA 84 84/7 - - A E 20.000 1.428 - 1.477,98
226 DOLJ PIELEŞTI AGRO VIITORUL - S.R.L. 84 84/6 565 31260 A E 207.000 14.578 - 15.088,23
227 DOLJ PIELEŞTI RADULESCU GEORGE RADU 84 84/5 1947 33250 A E 71.200 4.777 - 4.944,20
228 DOLJ PIELEŞTI BULUGEA CRISTIAN, BULUGEA DANIELA CARMEN 84 84/4 2106 32002 A I 237.500 63.723 - 1.832.036,25
229 DOLJ PIELEŞTI SAVOIU EMANOIL ALEXANDRU 88 88/1 30978 30978 A E 221.268 20.365 - 21.077,78
230 DOLJ PIELEŞTI BAMESA OŢEL - S.A. 88 P1 30979 30979 CC I 44.000 11.346 - 326.197,50
Construcţii - Gard (ml) 274 578.078,40
- Bazin de decantare (mp) 73
- Filtru hidrocarburi (mp) 12
- Foraj (mp) 2,25
- Platformă betonată (mp) 660
- Cântar (mp) 111
A 6.410 - 184.287,50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
231 DOLJ PIELEŞTI SAVOIU EMANOIL ALEXANDRU 89 89/4 772 34293 A E 257.400 15.258 - 15.792,03
232 DOLJ PIELEŞTI SAVOIU EMANOIL ALEXANDRU 89 89/2, 89/3, 703/1, 705 773 34294 A E 400.000 42.475 - 43.961,63
233 DOLJ PIELEŞTI SAVOIU EMANOIL ALEXANDRU 89 89/1 774 32037 A E 67.900 2.026 - 2.096,91
234 DOLJ ROBĂNEŞTI OPRAN MARIN,OPRAN ELENA, OPRAN AURELIA, OPRAN ZINCUTA 7 1 30933 30933 A E 70.437 8.190 - 8.476,65
235 DOLJ ROBĂNEŞTI BODIC CAESAR AUGUST 7 2 509 32823 A E 37.500 14.335 - 14.836,73
236 DOLJ ROBĂNEŞTI ALEXANDRU ION 7 3 31502 31502 A E 30.000 5.867 - 6.072,35
237 DOLJ ROBĂNEŞTI CHERCIU STEFAN 7 4 441 30775 A E 34.700 147 - 152,15
238 DOLJ ROBĂNEŞTI CHICIU DUMITRU, CHICIU CORNELIU 9 30 676 32811 A E 15.400 581 - 601,34
239 DOLJ ROBĂNEŞTI CHICIU ZORICA, GEOLGAU ILEANA NADIA 9 31 - - A E 10.000 75 - 77,63
240 DOLJ ROBĂNEŞTI MITRUT COSTEL 9 4 154 32802 A I 101.466 12.787 - 73.525,25
241 DOLJ ROBĂNEŞTI MITRUT COSTEL 9 3 185 32805 A I 90.113 11.396 - 65.527,00
242 DOLJ ROBĂNEŞTI CHICIU ZORICA, GEOLGAU ILEANA NADIA 9 2/1 - - A I 49.900 4.676 - 26.887,00
243 DOLJ ROBĂNEŞTI CHICIU ZORICA, GEOLGAU ILEANA NADIA 9 2 - - A I 49.500 4.570 - 26.277,50
E 192 - 198,72
244 DOLJ ROBĂNEŞTI OPTIM COUNTRY SERVICES - S.R.L. 9 1/1 113 31820 A I 32.588 2.002 - 11.511,50
E 979 - 1.013,27
245 DOLJ ROBĂNEŞTI OPTIM COUNTRY SERVICES - S.R.L. 9 1 112 30525 A I 14.587 581 - 3.340,75
E 720 - 745,20
246 DOLJ ROBĂNEŞTI CLENCIU MIHAELA, CLENCIU IOAN 9 1 109 30405 A I 37.921 641 - 3.685,75
E 2.671 - 2.764,49
247 DOLJ ROBĂNEŞTI SERBAN IONEL 9 1 106 32797 A E 42.061 3.623 - 3.749,81
248 DOLJ ROBĂNEŞTI MUNTEANU CARMEN LOREDANA 9 1/2 470 32816 A E 30.000 1.759 - 1.820,57
249 DOLJ ROBĂNEŞTI CHERCIU STEFAN 9 2 317 30537 A E 32.200 1.723 - 1.783,31
250 DOLJ ROBĂNEŞTI TRASCA MARIUS 9 3 169 32803 A E 59.900 3.054 - 3.160,89
251 DOLJ ROBĂNEŞTI CHERCIU STEFAN 9 4 388 30538 A E 24.500 1.181 - 1.222,34
252 DOLJ ROBĂNEŞTI DUMITRESCU DINU-COSTIN, DUMITRESCU ELENA-FULGA 9 5 - - A E 25.000 1.177 - 1.218,20
253 DOLJ ROBĂNEŞTI PAUNA FLORICA, PAUNA DOMNICA 9 6 589 32824 A E 15.000 680 - 703,80
254 DOLJ ROBĂNEŞTI GULIE MIHAI 9 7 - - A E 32.300 1.455 - 1.505,93
255 DOLJ ROBĂNEŞTI NINULESCU ELISABETA 9 8 - 30914 A E 20.000 935 - 967,73
256 DOLJ ROBĂNEŞTI VOCHITU MARGARETA 9 9 - - A E 25.000 1.193 - 1.234,76
Total: 619.074 337.13 (ml) 858.25 (mp) 3.881.965,72
*) Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Comisia de fond funciar", astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.
LEGENDĂ Categoria de folosinţă - Simbol Arabil A Alte categorii de folosinţă, neevidenţiate altfel - Altele Curţi construcţii CC Păşune P Livadă L Vie VSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 204/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 204 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 204/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu