Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 179 din 18 martie 1999

pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea in domeniul cercetarii si tehnologiei pentru aparare, semnat la Haga la 13 noiembrie 1998

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 121 din 24 martie 1999


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Memorandumul de intelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea in domeniul cercetarii si tehnologiei pentru aparare, semnat la Haga la 13 noiembrie 1998.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul apararii nationale,
                       Victor Babiuc

                       Ministrul afacerilor externe,
                       Andrei Plesu

                       MEMORANDUM DE INTELEGERE
intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea in domeniul cercetarii si tehnologiei pentru aparare

                               PREAMBUL

    Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos, denumite in continuare parti contractante,
    luand in considerare prevederile stipulate in Memorandumul de intelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos privind dezvoltarea relatiilor in domeniul militar, semnat la Haga la 25 ianuarie 1994, si dorind sa intensifice in continuare aceste relatii,
    tinand seama de Acordul dintre statele participante la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor armate, precum si de protocolul aditional, incheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995,
    recunoscand ca prezentul memorandum de intelegere este in avantajul reciproc si fiind interesate sa faciliteze cooperarea in domeniul cercetarii si tehnologiei pentru aparare,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Definitii
    1. informatie de baza - orice informatie tehnica, necesara sau utilizata in cadrul unui proiect, dar generata inainte sau in afara unui astfel de proiect, indiferent de sursa, format sau mediu. Informatia de baza include documentatia si desenele;
    2. contract - obligatie legala mutuala care obliga un contractor sa intreprinda activitati pentru realizarea unui proiect;
    3. contractor - entitatea careia i s-a incredintat un contract de catre o parte contractanta;
    4. scop militar - utilizarea de catre sau pentru una dintre partile contractante, oriunde in lume, pentru satisfacerea cerintelor fortelor sale armate. Aceasta utilizare nu include vanzarea sau transferul catre o terta parte;
    5. informatie preliminara - informatie tehnica, generata in cadrul unui proiect. Informatia preliminara include documentatia si desenele;
    6. program - activitatile urmarite de catre partile contractante in cadrul acestui memorandum de intelegere;
    7. proiect - activitatea de schimb in domeniul cercetarii, derulata intr-un domeniu particular si desemnat al stiintei militare, in cadrul unui program;
    8. scopul proiectului - activitatile desfasurate de catre una dintre partile contractante pentru a indeplini cerintele unui proiect;
    9. informatie tehnica - orice informatie de natura stiintifica sau tehnica, indiferent de forma sau de caracteristici si in orice format de prezentare, incluzand inventii, software si documentatia tehnica aferenta, scheme electronice, fie ca acestea formeaza sau nu subiectul unui patent de inventie, drept de autor sau au alt statut de protectie.
    Art. 2
    Obiective
    Prezentul memorandum de intelegere defineste principiile generale ale cooperarii si schimbului de date dintre partile contractante in domeniul cercetarii si tehnologiei pentru aparare. Formele specifice ale cooperarii sau proiectele de activitati de interes comun din cadrul programului vor fi intotdeauna implementate sub forma unor proiecte. Implementarea programului in proiecte va necesita intelegeri de aplicare scrise. O intelegere de aplicare va fi conceputa conform modelului prezentat in anexa la prezentul memorandum de intelegere. Aceste intelegeri de aplicare vor fi semnate, din partea Ministerului Apararii Nationale din Romania, de catre seful Directiei cercetare, tehnologii si programe de inzestrare, iar din partea Ministerului Apararii din Regatul Tarilor de Jos, de catre directorul cercetarii si dezvoltarii.
    Art. 3
    Scopul si formele activitatilor
    1. Scopul activitatilor prevazute in program va include orice aspect al cercetarii fundamentale, cercetarii aplicate si dezvoltarii tehnologiilor sistemelor militare, in general, testarea si evaluarea unor sisteme specifice pentru a demonstra fezabilitatea conceptelor.
    2. Cooperarea dintre cele doua parti contractante poate fi implementata in urmatoarele forme:
    - activitati comune de cercetare: separate, complementare sau interdependente;
    - executarea in comun de probe/experimentari;
    - evaluari critice ale conceptelor si tehnologiilor noi;
    - schimbul de informatii tehnice, de materiale si de echipamente specifice;
    - utilizarea reciproca a facilitatilor de cercetare si de testare;
    - organizarea de conferinte si de simpozioane bilaterale pe probleme de interes reciproc;
    - scurte vizite ale cercetatorilor si specialistilor, in scop de planificare sau de familiarizare;
    - schimburi regulate de personal stiintific in cadrul unor programe de lunga durata;
    - alte forme de cooperare ce ar putea fi stabilite de comun acord.
    Art. 4
    Prevederi generale
    Prevederile Acordului dintre statele participante la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor armate si protocolul aditional, incheiate (PfP/SOFA), vor fi aplicate in cooperarea desfasurata in cadrul acestui memorandum de intelegere.
    Art. 5
    Coordonarea colaborarii
    1. Intreaga colaborare din cadrul programului va fi coordonata de un comitet mixt, care va fi format din cate un reprezentant al fiecarei parti contractante, respectiv din partea romana - seful Directiei cercetare, tehnologii si programe de inzestrare, iar din partea olandeza - directorul cercetarii si dezvoltarii. La alegerea lor, aceste persoane pot fi asistate si de alte persoane. Fiecare parte contractanta va avea dreptul la un vot. Toate deciziile Comitetului mixt vor fi luate cu acordul comun al membrilor sai.
    2. Comitetul mixt se va intalni cel putin o data pe an. In masura posibilitatilor, intalnirile vor avea loc, prin rotatie, in cele doua tari. Pentru intalnirile Comitetului mixt, partea contractanta gazda va asigura presedintele si activitatea de secretariat.
    3. Atributiile Comitetului mixt vor fi, in principal:
    - identificarea posibilitatilor de cooperare legate de aplicarea prezentului memorandum de intelegere;
    - verificarea propunerilor de proiecte;
    - avizarea intelegerilor de aplicare si a oricaror modificari necesare, in scopul aplicarii programului;
    - analiza modului de desfasurare a cooperarii in cadrul programului;
    - avizarea rezultatelor proiectelor.
    4. Pentru un proiect Comitetul mixt va stabili un grup de lucru care va supraveghea performantele activitatilor si va promova activitatile de cooperare in concordanta cu prevederile intelegerilor de aplicare, precum si ale prezentului memorandum de intelegere.
    5. Membrii grupurilor de lucru vor fi desemnati, pentru partea contractanta romana, de catre seful Directiei cercetare, tehnologii si programe de inzestrare, iar pentru partea contractanta olandeza, de catre directorul cercetarii si dezvoltarii. Toate deciziile grupurilor de lucru vor fi luate in unanimitate.
    Art. 6
    Probleme financiare si repartizarea lucrarilor
    1. Fiecare parte contractanta va suporta cheltuielile pentru personalul propriu si costurile pentru partea sa de lucrari in aplicarea programului, daca nu se convine altfel.
    2. Lucrarile ce urmeaza sa fie executate in cadrul programului vor fi in beneficiul ambelor parti contractante, pe baza de reciprocitate si egalitate.
    3. Daca se va considera necesar pentru aplicarea programului, fiecare parte contractanta poate sa incheie contracte sau intelegeri similare cu agenti economici de stat sau privati, cum ar fi institute de cercetare stiintifica si consultanta inginereasca sau unitati industriale din tara sa. Astfel de contracte sau acorduri similare vor fi incheiate, finantate si administrate de partea contractanta in a carei tara se va desfasura activitatea. Clauzele si forma contractelor sau acordurilor similare vor reflecta toate prevederile importante ale prezentului memorandum de intelegere si ale intelegerilor de aplicare si vor asigura o cooperare optima.
    Art. 7
    Protectia informatiilor si proceduri de vizitare
    1. Toate informatiile secrete de stat, schimbate sau generate in legatura cu programul, vor fi utilizate, transmise, depozitate, manuite si protejate in conformitate cu prevederile Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos privind protectia informatiilor militare secrete de stat, schimbate intre acestea in cadrul dezvoltarii relatiilor militare, semnat la Bucuresti la 26 aprilie 1995.
    2. Pentru asigurarea protectiei dorite fiecare parte contractanta va marca informatiile puse la dispozitie celeilalte parti contractante, indicand tara de origine si clasa de secret in conformitate cu prevederile art. 3 din memorandumul de intelegere mentionat in paragraful anterior si faptul ca informatiile se refera la program.
    3. Clasele de informatii care urmeaza sa faca obiectul schimburilor sunt:
    - in Romania -                SECRET
    - in Regatul Tarilor de Jos - Stg CONFIDENTIEEL.
    4. In conformitate cu prevederile Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos privind protectia informatiilor militare secrete de stat, schimbate intre acestea in cadrul dezvoltarii relatiilor militare, semnat la Bucuresti la 26 aprilie 1995, reprezentantilor partilor contractante li se va permite accesul in sediile guvernamentale sau particulare in care se desfasoara lucrarile, inclusiv la testele si incercarile convenite in baza programului. Acesti reprezentanti pot fi insotiti de personalul institutului din tara din care provin si care executa lucrarile pentru program.
    5. Orice reprezentant al unei parti contractante va transmite cererea sa de vizita, in conformitate cu procedurile existente.
    6. Orice vizitator se va conforma regulilor de securitate si de protectie ale partii contractante gazda. Secretele comerciale si alte informatii, care sunt comunicate vizitatorilor, se vor incadra in categoria informatiilor ce sunt puse la dispozitie partii contractante care sponsorizeaza vizitatorii.
    Art. 8
    Obligatii
    1. Urmatoarele prevederi vor fi aplicate in ceea ce priveste obligatiile care rezulta din sau au legatura cu activitatile desfasurate pentru indeplinirea sarcinilor oficiale necesare pentru executarea programului si in beneficiul acestuia.
    1.1. Fiecare parte contractanta renunta la orice pretentie fata de cealalta parte contractanta privind daunele produse personalului sau si/sau proprietatilor sale de catre personalul sau de agentii din statul celeilalte parti contractante (care nu includ contractori). Daca totusi astfel de daune rezulta din acte sau fapte, comise prin omisiuni, neglijenta, actiuni intentionate (dolus malus) sau prin neglijenta grava (culpa lata), ale unei parti contractante, ale personalului sau agentilor acesteia, costurile oricarei obligatii vor fi suportate numai de catre partea contractanta in cauza.
    1.2. Pretentiile unor terte parti privind daune de orice fel, cauzate de una dintre partile contractante, de personalul sau agentii acesteia, vor fi analizate de partea contractanta in cauza, astfel cum a fost convenit de catre partile contractante. Orice cheltuieli efectuate in scopul satisfacerii unor astfel de pretentii vor fi suportate de catre partile contractante, in modul convenit de ele la momentul respectiv. Daca totusi astfel de daune rezulta din acte sau fapte, comise prin omisiuni, neglijenta, actiuni intentionate (dolus malus) sau prin neglijenta grava (culpa lata), ale unei parti contractante, ale personalului sau agentilor acesteia, costurile oricarei obligatii vor fi suportate numai de catre partea contractanta in cauza.
    2. In cazul unei daune produse proprietatii comune a partilor contractante sau de catre aceasta proprietate tertilor, atunci cand cheltuielile de reparare a daunei nu se pot recupera de la o terta parte, acestea vor fi suportate de catre partile contractante, in proportiile convenite de ele la momentul respectiv.
    3. Partile contractante nu vor acorda garantii contractorilor impotriva raspunderilor legale fata de terte parti.
    Art. 9
    Transmiterea si utilizarea informatiilor tehnice
    1. Informatia preliminara va fi proprietatea partii contractante sau a contractorului acesteia care a furnizat-o ori a uneia dintre partile contractante, din motive de respectare a reglementarilor si/sau a politicii nationale. Informatia de baza va ramane proprietatea detinatorului.
    2. Informatia preliminara furnizata de catre o parte contractanta va fi pusa la dispozitie celeilalte parti contractante in mod gratuit. Informatia preliminara furnizata de catre o parte contractanta poate fi utilizata in mod gratuit de catre cealalta parte contractanta in scopuri de aparare.
    3. Informatia preliminara furnizata de un contractor va fi pusa la dispozitie partilor contractante in mod gratuit. Fiecare parte contractanta poate utiliza in mod gratuit aceasta informatie preliminara in scopuri de aparare.
    4. Informatia de baza a unei parti contractante va fi pusa la dispozitie celeilalte parti contractante la cererea acesteia, in mod gratuit, conditionat de drepturile unei terte parti. Informatia de baza va fi precis identificata, pe baza unei marci corespunzatoare de proprietate. Informatia de baza furnizata de catre o parte contractanta poate fi utilizata in mod gratuit de catre cealalta parte contractanta, conditionat de drepturile aceleiasi terte parti, pentru scopuri legate de proiect si, in termeni corecti si rezonabili, pentru alte scopuri de aparare. Informatia de baza care nu se identifica in modul cerut mai sus poate fi utilizata ca informatie preliminara.
    5. Informatia de baza a unui contractor va fi pusa la dispozitie partilor contractante, conditionat de drepturile unei terte parti. Informatia de baza va fi precis identificata, pe baza unei marci corespunzatoare de proprietate. Partile contractante pot utiliza in mod gratuit informatia de baza a unui contractant, conditionat de drepturile aceleiasi terte parti, pentru scopuri legate de proiect si, in termeni corecti si rezonabili, pentru alte scopuri de aparare. Informatia de baza care nu se identifica in modul cerut mai sus poate fi utilizata ca informatie preliminara.
    6. In cazul in care transmiterea informatiei de baza ar implica obligatii fata de terte parti, partea contractanta sau contractorul care o poseda va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura anularea restrictiilor asupra acestei informatii.
    7. Fiecare parte contractanta sau contractor are dreptul sa solicite drept de autor in orice tara pentru propriile inventii realizate in timpul desfasurarii sarcinilor si activitatilor in cadrul unei intelegeri de aplicare. Inaintea unei astfel de solicitari, partea contractanta sau contractorul trebuie sa informeze cealalta parte contractanta si sa se asigure ca drepturile sale de proprietate sau/si de folosinta nu sunt incalcate.
    Art. 10
    Angajamente financiare
    1. In masura in care legile si regulamentele existente ale partilor contractante permit aceasta, partile contractante se vor stradui sa asigure ca taxele deja identificate, taxele vamale si obligatiile similare acestora sau restrictiile calitative/cantitative la import sau la export sa nu fie percepute in legatura cu programul.
    2. Partile contractante interesate se vor stradui sa asigure ca asemenea taxe si alte obligatii similare pentru care este posibila scutirea, astfel cum a fost precizat anterior, sa nu fie cuprinse in pretul informatiilor sau al materialelor produse in cadrul programului. Partile contractante vor administra asemenea taxe si alte obligatii similare in maniera cea mai favorabila pentru realizarea satisfacatoare a aranjamentelor descrise in prezentul memorandum de intelegere.
    3. Daca taxele sau alte obligatii similare sunt percepute, acestea vor fi suportate de partea contractanta a tarii in care acestea sunt percepute ca un cost al acelei parti contractante, suplimentar si in afara cheltuielilor repartizate acelei parti contractante, astfel cum este mentionat la art. VI pct. 1.
    Art. 11
    Amendarea
    Prezentul memorandum de intelegere poate fi amendat de catre partile contractante in orice moment prin acord comun scris. Amendamentele intra in vigoare la data ultimei notificari prin care partile contractante isi comunica reciproc, in scris, ca au fost indeplinite procedurile legale interne privind intrarea in vigoare a prezentului memorandum de intelegere.
    Art. 12
    Limba folosita
    Daca nu se hotaraste altfel de catre partile contractante, in rapoartele privind lucrarile realizate in baza programului si in discutiile de lucru se va folosi limba engleza. Contractele vor fi intocmite in limba engleza si/sau in limba statului partii contractante a carui lege este aplicabila acestora.
    Art. 13
    Rezolvarea diferendelor
    Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de intelegere va fi rezolvat numai prin consultari intre partile contractante si nu va fi supus spre solutionare unui tribunal international sau vreunei terte parti.
    Art. 14
    Incetarea valabilitatii si denuntarea
    1. Daca o parte contractanta doreste sa denunte prezentul memorandum de intelegere sau o intelegere de aplicare specifica, acea parte contractanta va trimite o notificare in scris celeilalte parti contractante privind intentia sa de denuntare, cu cel putin 6 luni inainte.
    2. In situatia denuntarii, partile contractante se vor consulta reciproc in legatura cu cele mai satisfacatoare aranjamente ce urmeaza a fi facute pentru incheierea intelegerii (intelegerilor) de aplicare specifice.
    3. In intervalul dintre data notificarii privind intentia de denuntare si data efectiva a denuntarii partile contractante vor respecta in totalitate prevederile prezentului memorandum de intelegere, inclusiv continuarea lucrarilor in curs de derulare, daca nu se convine altfel, in scris, de catre partile contractante.
    4. In cazul unei decizii comune a partilor contractante de a inceta aplicarea prezentului memorandum de intelegere sau a uneia ori a mai multor intelegeri de aplicare, acestea se vor consulta asupra celui mai convenabil aranjament care ar urma sa se incheie pentru incetarea valabilitatii intelegerii (intelegerilor) de aplicare individuale.
    5. In cazul denuntarii sau al incetarii valabilitatii, partile contractante isi vor pune reciproc la dispozitie, pe o perioada care urmeaza sa fie decisa de Comitetul mixt, un raport complet privind activitatile realizate in cadrul prezentului memorandum de intelegere.
    6. Prevederile referitoare la protectia informatiilor (art. VII), cele referitoare la obligatii (art. VIII), la transmiterea si utilizarea informatiilor tehnice (art. IX) si la diferende (art. XIII) vor continua sa fie valabile si in cazul denuntarii sau al incetarii aplicarii prezentului memorandum de intelegere sau a unei intelegeri de aplicare, atata timp cat partea contractanta furnizoare nu exonereaza cealalta parte contractanta de obligatiile ce ii revin.
    7. Echipamentele imprumutate de catre o parte contractanta celeilalte parti contractante vor fi returnate detinatorului, daca nu se stabileste altfel.
    Art. 15
    Diverse
    Acest memorandum de intelegere nu creeaza drepturi sau obligatii legale la nivel international.
    Art. 16
    Intrarea in vigoare si semnarea
    1. Prezentul memorandum de intelegere este incheiat in doua exemplare originale, fiecare dintre ele in limba romana si in limba engleza, ambele texte fiind egal autentice. In cazul unor neintelegeri sau diferente de interpretare, textul in limba engleza va prevala.
    2. Prezentul memorandum de intelegere intra in vigoare la data ultimei notificari prin care partile contractante isi comunica reciproc, in scris, ca au fost indeplinite procedurile legale interne privind intrarea in vigoare a acestuia.

                    Pentru Ministerul Apararii Nationale
                    din Romania,
                    col. dr. ing. Ion Truta,
                    seful Directiei cercetare, tehnologii
                    si programe de inzestrare

                    Locul: Haga
                    Data: 13 noiembrie 1998

                    Pentru Ministerul Apararii din
                    Regatul Tarilor de Jos,
                    Cdre lr. Dirk van Dord,
                    directorul cercetarii si dezvoltarii

                    Locul: Haga
                    Data: 13 noiembrie 1998

    ANEXA 1
    - model -

                              INTELEGERE*)
de aplicare a Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea in domeniul cercetarii si tehnologiei pentru aparare, semnat la ................... 1998

    *) Traducere.

    1. Tema de cercetare/tehnologie
    In domeniul (se indica tema/titlul proiectului):
    Se stabileste un proiect romano-olandez pentru activitati de cooperare (descrierea tehnica a temei):
    2. Forme de cooperare utilizabile (referire la aspectele specifice fiecarei forme de cooperare mentionate la art. III pct. 2 din prezentul memorandum de intelegere):
    3. Programul activitatilor si repartizarea sarcinilor (descrierea lucrarii, principalele faze si etape, graficul de realizare, valoarea calculata a fortei de munca necesare):
    4. Nivelul cel mai inalt de clasificare a informatiilor ce vor fi schimbate:
    5. Costuri si finantare (costurile nationale maxime):
    6. Autoritatile responsabile
    Autoritatile responsabile sunt:
    a) pentru Romania:
    b) pentru Regatul Tarilor de Jos:
    7. Institutii participante
    Institutiile participante sunt:
    a) pentru Romania:
    b) pentru Regatul Tarilor de Jos:
    8. Amendare, durata, anulare si denuntare:
    Prezenta intelegere de aplicare poate fi amendata cu acordul scris al ambelor parti contractante. Prezenta intelegere de aplicare expira dupa .... ani de la data ultimei semnaturi, cu exceptia cazului in care ea isi va inceta valabilitatea mai devreme sau va fi extinsa prin acord scris.
    Fiind martore la aceasta, partile contractante au semnat prezenta intelegere de aplicare in baza Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea in domeniul cercetarii si tehnologiei pentru aparare. Prezenta intelegere de aplicare, incheiata in doua exemplare originale, ambele in limba engleza, va intra in vigoare la data ultimei semnaturi de mai jos.

                        Pentru
                        Ministerul Apararii Nationale
                        din Romania,
                        col. dr. ing. Ion Truta,
                        seful Directiei cercetare,
                        tehnologii si programe de inzestrare

                        Locul: ................
                        Data: .................

                        Pentru
                        Ministerul Apararii din
                        Regatul Tarilor de Jos,
                        Cdre lr. Dirk van Dord,
                        directorul cercetarii si dezvoltarii

                        Locul: ................
                        Data: .................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 179/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 179 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 179/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu