Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 179 din 18 martie 1999

pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea in domeniul cercetarii si tehnologiei pentru aparare, semnat la Haga la 13 noiembrie 1998

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 121 din 24 martie 1999


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Memorandumul de intelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea in domeniul cercetarii si tehnologiei pentru aparare, semnat la Haga la 13 noiembrie 1998.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul apararii nationale,
                       Victor Babiuc

                       Ministrul afacerilor externe,
                       Andrei Plesu

                       MEMORANDUM DE INTELEGERE
intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea in domeniul cercetarii si tehnologiei pentru aparare

                               PREAMBUL

    Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos, denumite in continuare parti contractante,
    luand in considerare prevederile stipulate in Memorandumul de intelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos privind dezvoltarea relatiilor in domeniul militar, semnat la Haga la 25 ianuarie 1994, si dorind sa intensifice in continuare aceste relatii,
    tinand seama de Acordul dintre statele participante la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor armate, precum si de protocolul aditional, incheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995,
    recunoscand ca prezentul memorandum de intelegere este in avantajul reciproc si fiind interesate sa faciliteze cooperarea in domeniul cercetarii si tehnologiei pentru aparare,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Definitii
    1. informatie de baza - orice informatie tehnica, necesara sau utilizata in cadrul unui proiect, dar generata inainte sau in afara unui astfel de proiect, indiferent de sursa, format sau mediu. Informatia de baza include documentatia si desenele;
    2. contract - obligatie legala mutuala care obliga un contractor sa intreprinda activitati pentru realizarea unui proiect;
    3. contractor - entitatea careia i s-a incredintat un contract de catre o parte contractanta;
    4. scop militar - utilizarea de catre sau pentru una dintre partile contractante, oriunde in lume, pentru satisfacerea cerintelor fortelor sale armate. Aceasta utilizare nu include vanzarea sau transferul catre o terta parte;
    5. informatie preliminara - informatie tehnica, generata in cadrul unui proiect. Informatia preliminara include documentatia si desenele;
    6. program - activitatile urmarite de catre partile contractante in cadrul acestui memorandum de intelegere;
    7. proiect - activitatea de schimb in domeniul cercetarii, derulata intr-un domeniu particular si desemnat al stiintei militare, in cadrul unui program;
    8. scopul proiectului - activitatile desfasurate de catre una dintre partile contractante pentru a indeplini cerintele unui proiect;
    9. informatie tehnica - orice informatie de natura stiintifica sau tehnica, indiferent de forma sau de caracteristici si in orice format de prezentare, incluzand inventii, software si documentatia tehnica aferenta, scheme electronice, fie ca acestea formeaza sau nu subiectul unui patent de inventie, drept de autor sau au alt statut de protectie.
    Art. 2
    Obiective
    Prezentul memorandum de intelegere defineste principiile generale ale cooperarii si schimbului de date dintre partile contractante in domeniul cercetarii si tehnologiei pentru aparare. Formele specifice ale cooperarii sau proiectele de activitati de interes comun din cadrul programului vor fi intotdeauna implementate sub forma unor proiecte. Implementarea programului in proiecte va necesita intelegeri de aplicare scrise. O intelegere de aplicare va fi conceputa conform modelului prezentat in anexa la prezentul memorandum de intelegere. Aceste intelegeri de aplicare vor fi semnate, din partea Ministerului Apararii Nationale din Romania, de catre seful Directiei cercetare, tehnologii si programe de inzestrare, iar din partea Ministerului Apararii din Regatul Tarilor de Jos, de catre directorul cercetarii si dezvoltarii.
    Art. 3
    Scopul si formele activitatilor
    1. Scopul activitatilor prevazute in program va include orice aspect al cercetarii fundamentale, cercetarii aplicate si dezvoltarii tehnologiilor sistemelor militare, in general, testarea si evaluarea unor sisteme specifice pentru a demonstra fezabilitatea conceptelor.
    2. Cooperarea dintre cele doua parti contractante poate fi implementata in urmatoarele forme:
    - activitati comune de cercetare: separate, complementare sau interdependente;
    - executarea in comun de probe/experimentari;
    - evaluari critice ale conceptelor si tehnologiilor noi;
    - schimbul de informatii tehnice, de materiale si de echipamente specifice;
    - utilizarea reciproca a facilitatilor de cercetare si de testare;
    - organizarea de conferinte si de simpozioane bilaterale pe probleme de interes reciproc;
    - scurte vizite ale cercetatorilor si specialistilor, in scop de planificare sau de familiarizare;
    - schimburi regulate de personal stiintific in cadrul unor programe de lunga durata;
    - alte forme de cooperare ce ar putea fi stabilite de comun acord.
    Art. 4
    Prevederi generale
    Prevederile Acordului dintre statele participante la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor armate si protocolul aditional, incheiate (PfP/SOFA), vor fi aplicate in cooperarea desfasurata in cadrul acestui memorandum de intelegere.
    Art. 5
    Coordonarea colaborarii
    1. Intreaga colaborare din cadrul programului va fi coordonata de un comitet mixt, care va fi format din cate un reprezentant al fiecarei parti contractante, respectiv din partea romana - seful Directiei cercetare, tehnologii si programe de inzestrare, iar din partea olandeza - directorul cercetarii si dezvoltarii. La alegerea lor, aceste persoane pot fi asistate si de alte persoane. Fiecare parte contractanta va avea dreptul la un vot. Toate deciziile Comitetului mixt vor fi luate cu acordul comun al membrilor sai.
    2. Comitetul mixt se va intalni cel putin o data pe an. In masura posibilitatilor, intalnirile vor avea loc, prin rotatie, in cele doua tari. Pentru intalnirile Comitetului mixt, partea contractanta gazda va asigura presedintele si activitatea de secretariat.
    3. Atributiile Comitetului mixt vor fi, in principal:
    - identificarea posibilitatilor de cooperare legate de aplicarea prezentului memorandum de intelegere;
    - verificarea propunerilor de proiecte;
    - avizarea intelegerilor de aplicare si a oricaror modificari necesare, in scopul aplicarii programului;
    - analiza modului de desfasurare a cooperarii in cadrul programului;
    - avizarea rezultatelor proiectelor.
    4. Pentru un proiect Comitetul mixt va stabili un grup de lucru care va supraveghea performantele activitatilor si va promova activitatile de cooperare in concordanta cu prevederile intelegerilor de aplicare, precum si ale prezentului memorandum de intelegere.
    5. Membrii grupurilor de lucru vor fi desemnati, pentru partea contractanta romana, de catre seful Directiei cercetare, tehnologii si programe de inzestrare, iar pentru partea contractanta olandeza, de catre directorul cercetarii si dezvoltarii. Toate deciziile grupurilor de lucru vor fi luate in unanimitate.
    Art. 6
    Probleme financiare si repartizarea lucrarilor
    1. Fiecare parte contractanta va suporta cheltuielile pentru personalul propriu si costurile pentru partea sa de lucrari in aplicarea programului, daca nu se convine altfel.
    2. Lucrarile ce urmeaza sa fie executate in cadrul programului vor fi in beneficiul ambelor parti contractante, pe baza de reciprocitate si egalitate.
    3. Daca se va considera necesar pentru aplicarea programului, fiecare parte contractanta poate sa incheie contracte sau intelegeri similare cu agenti economici de stat sau privati, cum ar fi institute de cercetare stiintifica si consultanta inginereasca sau unitati industriale din tara sa. Astfel de contracte sau acorduri similare vor fi incheiate, finantate si administrate de partea contractanta in a carei tara se va desfasura activitatea. Clauzele si forma contractelor sau acordurilor similare vor reflecta toate prevederile importante ale prezentului memorandum de intelegere si ale intelegerilor de aplicare si vor asigura o cooperare optima.
    Art. 7
    Protectia informatiilor si proceduri de vizitare
    1. Toate informatiile secrete de stat, schimbate sau generate in legatura cu programul, vor fi utilizate, transmise, depozitate, manuite si protejate in conformitate cu prevederile Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos privind protectia informatiilor militare secrete de stat, schimbate intre acestea in cadrul dezvoltarii relatiilor militare, semnat la Bucuresti la 26 aprilie 1995.
    2. Pentru asigurarea protectiei dorite fiecare parte contractanta va marca informatiile puse la dispozitie celeilalte parti contractante, indicand tara de origine si clasa de secret in conformitate cu prevederile art. 3 din memorandumul de intelegere mentionat in paragraful anterior si faptul ca informatiile se refera la program.
    3. Clasele de informatii care urmeaza sa faca obiectul schimburilor sunt:
    - in Romania -                SECRET
    - in Regatul Tarilor de Jos - Stg CONFIDENTIEEL.
    4. In conformitate cu prevederile Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos privind protectia informatiilor militare secrete de stat, schimbate intre acestea in cadrul dezvoltarii relatiilor militare, semnat la Bucuresti la 26 aprilie 1995, reprezentantilor partilor contractante li se va permite accesul in sediile guvernamentale sau particulare in care se desfasoara lucrarile, inclusiv la testele si incercarile convenite in baza programului. Acesti reprezentanti pot fi insotiti de personalul institutului din tara din care provin si care executa lucrarile pentru program.
    5. Orice reprezentant al unei parti contractante va transmite cererea sa de vizita, in conformitate cu procedurile existente.
    6. Orice vizitator se va conforma regulilor de securitate si de protectie ale partii contractante gazda. Secretele comerciale si alte informatii, care sunt comunicate vizitatorilor, se vor incadra in categoria informatiilor ce sunt puse la dispozitie partii contractante care sponsorizeaza vizitatorii.
    Art. 8
    Obligatii
    1. Urmatoarele prevederi vor fi aplicate in ceea ce priveste obligatiile care rezulta din sau au legatura cu activitatile desfasurate pentru indeplinirea sarcinilor oficiale necesare pentru executarea programului si in beneficiul acestuia.
    1.1. Fiecare parte contractanta renunta la orice pretentie fata de cealalta parte contractanta privind daunele produse personalului sau si/sau proprietatilor sale de catre personalul sau de agentii din statul celeilalte parti contractante (care nu includ contractori). Daca totusi astfel de daune rezulta din acte sau fapte, comise prin omisiuni, neglijenta, actiuni intentionate (dolus malus) sau prin neglijenta grava (culpa lata), ale unei parti contractante, ale personalului sau agentilor acesteia, costurile oricarei obligatii vor fi suportate numai de catre partea contractanta in cauza.
    1.2. Pretentiile unor terte parti privind daune de orice fel, cauzate de una dintre partile contractante, de personalul sau agentii acesteia, vor fi analizate de partea contractanta in cauza, astfel cum a fost convenit de catre partile contractante. Orice cheltuieli efectuate in scopul satisfacerii unor astfel de pretentii vor fi suportate de catre partile contractante, in modul convenit de ele la momentul respectiv. Daca totusi astfel de daune rezulta din acte sau fapte, comise prin omisiuni, neglijenta, actiuni intentionate (dolus malus) sau prin neglijenta grava (culpa lata), ale unei parti contractante, ale personalului sau agentilor acesteia, costurile oricarei obligatii vor fi suportate numai de catre partea contractanta in cauza.
    2. In cazul unei daune produse proprietatii comune a partilor contractante sau de catre aceasta proprietate tertilor, atunci cand cheltuielile de reparare a daunei nu se pot recupera de la o terta parte, acestea vor fi suportate de catre partile contractante, in proportiile convenite de ele la momentul respectiv.
    3. Partile contractante nu vor acorda garantii contractorilor impotriva raspunderilor legale fata de terte parti.
    Art. 9
    Transmiterea si utilizarea informatiilor tehnice
    1. Informatia preliminara va fi proprietatea partii contractante sau a contractorului acesteia care a furnizat-o ori a uneia dintre partile contractante, din motive de respectare a reglementarilor si/sau a politicii nationale. Informatia de baza va ramane proprietatea detinatorului.
    2. Informatia preliminara furnizata de catre o parte contractanta va fi pusa la dispozitie celeilalte parti contractante in mod gratuit. Informatia preliminara furnizata de catre o parte contractanta poate fi utilizata in mod gratuit de catre cealalta parte contractanta in scopuri de aparare.
    3. Informatia preliminara furnizata de un contractor va fi pusa la dispozitie partilor contractante in mod gratuit. Fiecare parte contractanta poate utiliza in mod gratuit aceasta informatie preliminara in scopuri de aparare.
    4. Informatia de baza a unei parti contractante va fi pusa la dispozitie celeilalte parti contractante la cererea acesteia, in mod gratuit, conditionat de drepturile unei terte parti. Informatia de baza va fi precis identificata, pe baza unei marci corespunzatoare de proprietate. Informatia de baza furnizata de catre o parte contractanta poate fi utilizata in mod gratuit de catre cealalta parte contractanta, conditionat de drepturile aceleiasi terte parti, pentru scopuri legate de proiect si, in termeni corecti si rezonabili, pentru alte scopuri de aparare. Informatia de baza care nu se identifica in modul cerut mai sus poate fi utilizata ca informatie preliminara.
    5. Informatia de baza a unui contractor va fi pusa la dispozitie partilor contractante, conditionat de drepturile unei terte parti. Informatia de baza va fi precis identificata, pe baza unei marci corespunzatoare de proprietate. Partile contractante pot utiliza in mod gratuit informatia de baza a unui contractant, conditionat de drepturile aceleiasi terte parti, pentru scopuri legate de proiect si, in termeni corecti si rezonabili, pentru alte scopuri de aparare. Informatia de baza care nu se identifica in modul cerut mai sus poate fi utilizata ca informatie preliminara.
    6. In cazul in care transmiterea informatiei de baza ar implica obligatii fata de terte parti, partea contractanta sau contractorul care o poseda va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura anularea restrictiilor asupra acestei informatii.
    7. Fiecare parte contractanta sau contractor are dreptul sa solicite drept de autor in orice tara pentru propriile inventii realizate in timpul desfasurarii sarcinilor si activitatilor in cadrul unei intelegeri de aplicare. Inaintea unei astfel de solicitari, partea contractanta sau contractorul trebuie sa informeze cealalta parte contractanta si sa se asigure ca drepturile sale de proprietate sau/si de folosinta nu sunt incalcate.
    Art. 10
    Angajamente financiare
    1. In masura in care legile si regulamentele existente ale partilor contractante permit aceasta, partile contractante se vor stradui sa asigure ca taxele deja identificate, taxele vamale si obligatiile similare acestora sau restrictiile calitative/cantitative la import sau la export sa nu fie percepute in legatura cu programul.
    2. Partile contractante interesate se vor stradui sa asigure ca asemenea taxe si alte obligatii similare pentru care este posibila scutirea, astfel cum a fost precizat anterior, sa nu fie cuprinse in pretul informatiilor sau al materialelor produse in cadrul programului. Partile contractante vor administra asemenea taxe si alte obligatii similare in maniera cea mai favorabila pentru realizarea satisfacatoare a aranjamentelor descrise in prezentul memorandum de intelegere.
    3. Daca taxele sau alte obligatii similare sunt percepute, acestea vor fi suportate de partea contractanta a tarii in care acestea sunt percepute ca un cost al acelei parti contractante, suplimentar si in afara cheltuielilor repartizate acelei parti contractante, astfel cum este mentionat la art. VI pct. 1.
    Art. 11
    Amendarea
    Prezentul memorandum de intelegere poate fi amendat de catre partile contractante in orice moment prin acord comun scris. Amendamentele intra in vigoare la data ultimei notificari prin care partile contractante isi comunica reciproc, in scris, ca au fost indeplinite procedurile legale interne privind intrarea in vigoare a prezentului memorandum de intelegere.
    Art. 12
    Limba folosita
    Daca nu se hotaraste altfel de catre partile contractante, in rapoartele privind lucrarile realizate in baza programului si in discutiile de lucru se va folosi limba engleza. Contractele vor fi intocmite in limba engleza si/sau in limba statului partii contractante a carui lege este aplicabila acestora.
    Art. 13
    Rezolvarea diferendelor
    Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de intelegere va fi rezolvat numai prin consultari intre partile contractante si nu va fi supus spre solutionare unui tribunal international sau vreunei terte parti.
    Art. 14
    Incetarea valabilitatii si denuntarea
    1. Daca o parte contractanta doreste sa denunte prezentul memorandum de intelegere sau o intelegere de aplicare specifica, acea parte contractanta va trimite o notificare in scris celeilalte parti contractante privind intentia sa de denuntare, cu cel putin 6 luni inainte.
    2. In situatia denuntarii, partile contractante se vor consulta reciproc in legatura cu cele mai satisfacatoare aranjamente ce urmeaza a fi facute pentru incheierea intelegerii (intelegerilor) de aplicare specifice.
    3. In intervalul dintre data notificarii privind intentia de denuntare si data efectiva a denuntarii partile contractante vor respecta in totalitate prevederile prezentului memorandum de intelegere, inclusiv continuarea lucrarilor in curs de derulare, daca nu se convine altfel, in scris, de catre partile contractante.
    4. In cazul unei decizii comune a partilor contractante de a inceta aplicarea prezentului memorandum de intelegere sau a uneia ori a mai multor intelegeri de aplicare, acestea se vor consulta asupra celui mai convenabil aranjament care ar urma sa se incheie pentru incetarea valabilitatii intelegerii (intelegerilor) de aplicare individuale.
    5. In cazul denuntarii sau al incetarii valabilitatii, partile contractante isi vor pune reciproc la dispozitie, pe o perioada care urmeaza sa fie decisa de Comitetul mixt, un raport complet privind activitatile realizate in cadrul prezentului memorandum de intelegere.
    6. Prevederile referitoare la protectia informatiilor (art. VII), cele referitoare la obligatii (art. VIII), la transmiterea si utilizarea informatiilor tehnice (art. IX) si la diferende (art. XIII) vor continua sa fie valabile si in cazul denuntarii sau al incetarii aplicarii prezentului memorandum de intelegere sau a unei intelegeri de aplicare, atata timp cat partea contractanta furnizoare nu exonereaza cealalta parte contractanta de obligatiile ce ii revin.
    7. Echipamentele imprumutate de catre o parte contractanta celeilalte parti contractante vor fi returnate detinatorului, daca nu se stabileste altfel.
    Art. 15
    Diverse
    Acest memorandum de intelegere nu creeaza drepturi sau obligatii legale la nivel international.
    Art. 16
    Intrarea in vigoare si semnarea
    1. Prezentul memorandum de intelegere este incheiat in doua exemplare originale, fiecare dintre ele in limba romana si in limba engleza, ambele texte fiind egal autentice. In cazul unor neintelegeri sau diferente de interpretare, textul in limba engleza va prevala.
    2. Prezentul memorandum de intelegere intra in vigoare la data ultimei notificari prin care partile contractante isi comunica reciproc, in scris, ca au fost indeplinite procedurile legale interne privind intrarea in vigoare a acestuia.

                    Pentru Ministerul Apararii Nationale
                    din Romania,
                    col. dr. ing. Ion Truta,
                    seful Directiei cercetare, tehnologii
                    si programe de inzestrare

                    Locul: Haga
                    Data: 13 noiembrie 1998

                    Pentru Ministerul Apararii din
                    Regatul Tarilor de Jos,
                    Cdre lr. Dirk van Dord,
                    directorul cercetarii si dezvoltarii

                    Locul: Haga
                    Data: 13 noiembrie 1998

    ANEXA 1
    - model -

                              INTELEGERE*)
de aplicare a Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea in domeniul cercetarii si tehnologiei pentru aparare, semnat la ................... 1998

    *) Traducere.

    1. Tema de cercetare/tehnologie
    In domeniul (se indica tema/titlul proiectului):
    Se stabileste un proiect romano-olandez pentru activitati de cooperare (descrierea tehnica a temei):
    2. Forme de cooperare utilizabile (referire la aspectele specifice fiecarei forme de cooperare mentionate la art. III pct. 2 din prezentul memorandum de intelegere):
    3. Programul activitatilor si repartizarea sarcinilor (descrierea lucrarii, principalele faze si etape, graficul de realizare, valoarea calculata a fortei de munca necesare):
    4. Nivelul cel mai inalt de clasificare a informatiilor ce vor fi schimbate:
    5. Costuri si finantare (costurile nationale maxime):
    6. Autoritatile responsabile
    Autoritatile responsabile sunt:
    a) pentru Romania:
    b) pentru Regatul Tarilor de Jos:
    7. Institutii participante
    Institutiile participante sunt:
    a) pentru Romania:
    b) pentru Regatul Tarilor de Jos:
    8. Amendare, durata, anulare si denuntare:
    Prezenta intelegere de aplicare poate fi amendata cu acordul scris al ambelor parti contractante. Prezenta intelegere de aplicare expira dupa .... ani de la data ultimei semnaturi, cu exceptia cazului in care ea isi va inceta valabilitatea mai devreme sau va fi extinsa prin acord scris.
    Fiind martore la aceasta, partile contractante au semnat prezenta intelegere de aplicare in baza Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Tarilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea in domeniul cercetarii si tehnologiei pentru aparare. Prezenta intelegere de aplicare, incheiata in doua exemplare originale, ambele in limba engleza, va intra in vigoare la data ultimei semnaturi de mai jos.

                        Pentru
                        Ministerul Apararii Nationale
                        din Romania,
                        col. dr. ing. Ion Truta,
                        seful Directiei cercetare,
                        tehnologii si programe de inzestrare

                        Locul: ................
                        Data: .................

                        Pentru
                        Ministerul Apararii din
                        Regatul Tarilor de Jos,
                        Cdre lr. Dirk van Dord,
                        directorul cercetarii si dezvoltarii

                        Locul: ................
                        Data: .................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 179/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 179 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 179/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu