E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1619 din 29 decembrie 2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor cap. VIII „Masuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordata beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 6 din 5 ianuarie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 56 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

Art. 1. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, din prevederile bugetare anuale, alocă fondurilor de garantare sumele necesare pentru garantarea finanţării capitalului de lucru acordat potrivit legii de către instituţiile finanţatoare fermierilor şi procesatorilor de produse.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice, pe baza cererii MADR, deschide credite din bugetul de stat la cap. 83.01 „Agricultură, Silvicultură, Piscicultura şi Vânătoare". Din creditele bugetare deschise, MADR alimentează conturile fondurilor de garantare înscrise în registrele Băncii Naţionale a României conform legii, pe baza unor eşalonări de plăţi (trimestriale) şi a justificării sumelor acordate în perioada precedentă sub formă de garanţii.

Art. 3. -Alocarea sumelor de către MADR se efectuează conform convenţiilor de lucru încheiate de acesta cu fondurile de garantare, în care se stabilesc obligaţiile părţilor şi normele de lucru.

Art. 4. - Sumele alocate şi dobânzile aferente acestora vor fi evidenţiate distinct în evidenţele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate „împrumuturi subordonate" acordate pe durata derulării garanţiilor aferente creditelor angajate pentru finanţarea beneficiarilor prevăzuţi la art. 52 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

Art. 5. - Sumele primite de fondurile de garantare vor fi plasate la băncile comerciale care oferă cele mai sigure şi mai avantajoase condiţii, stabilite pe bază de concurs de oferte, cu participarea reprezentantului MADR, numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 6. - Sumele alocate şi dobânzile aferente sunt utilizate de fondurile de garantare, cu încadrarea în cerinţele Băncii Naţionale a României, pentru:

a) constituirea plafonului anual de garantare cu o expunere de până la 5 ori. Valoarea totală a garanţiilor care pot fi acordate în anul următor nu va putea depăşi de 5 ori suma primită şi dobânzile acumulate până la finele fiecărui an din care se vor deduce soldurile garanţiilor acordate deja de fondurile de garantare;

b) acordarea de garanţii de către fondurile de garantare, pe baza solicitărilor primite de la instituţiile finanţatoare, pentru fiecare finanţare acordată de către instituţiile finanţatoare beneficiarilor prevăzuţi la art. 52 din Legea nr. 329/2009.

Fondurile de garantare, la solicitarea instituţiilor finanţatoare, acordă garanţii care pot acoperi până la 80% din valoarea finanţării, diferenţa şi dobânda aferentă urmând a fi garantate de împrumutaţi.

Valoarea maximă a unei garanţii acordate fiecărui beneficiar de către un fond de garantare pentru fiecare solicitare a instituţiei finanţatoare nu va depăşi echivalentul a 2,5 milioane euro, denominaţi în lei la cursul leu/euro de la data solicitării de garantare transmisă de instituţia finanţatoare.

Suma garantată pe împrumutat, aferentă fiecărei finanţări, reprezintă suma maximă până la care fondurile de garantare răspund în cazul producerii riscului garantat, în limita garanţiei acordate prin contractul de garantare.

Garanţiile se acordă în lei sau în valută, în funcţie de moneda în care a fost acordată finanţarea de către instituţia finanţatoare.

Aprobarea garanţiei solicitate de instituţia finanţatoare are la bază documentaţia de credit aprobată de aceasta şi normele de lucru ale fondurilor de garantare aprobate de MADR;

c) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate în baza Legii nr. 329/2009 prin plata valorii garanţiei/soldului garanţiei, în cazul contractelor de garantare executate de finanţator pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de finanţare.

Asumarea riscului de către fondurile de garantare se face proporţional pe măsura acordării şi rambursării creditului, potrivit graficului de eşalonare a creditului şi a efectuării plăţilor. Valoarea garanţiei se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit, proporţional cu procentul de garantare prevăzut în contractele de garantare încheiate între instituţiile finanţatoare şi fondurile de garantare.

Soldul garanţiei reprezintă soldul creditului la care se aplică procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare.

Riscul garantat asumat de fondurile de garantare constă în plata de către acestea a valorii garanţiei (soldul garanţiei) la momentul declanşării procedurii de executare a debitorilor.

Art. 7. - Sumele rezultate după executarea de către creditori a celorlalte garanţii constituite de împrumutat din care se deduc cheltuielile aferente creditului (dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei) vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, pierderile plătite de fondul de garantare şi cele suportate de instituţia finanţatoare. In acest scop, fondurile de garantare mandatează instituţiile financiare să constituie garanţii ale împrumutatului, atât în favoarea acestora, cât şi a fondurilor de garantare, în calitate de cocreditori.

Art. 8. - Executarea garanţiilor împrumutatului se face în condiţiile legii de către instituţia finanţatoare creditoare. Valoarea netă a creanţelor recuperate din executarea garanţiilor constituite de debitor va reduce proporţional pierderile suportate de către creditor şi garant.

Art. 9. - Sumele încasate conform art. 7 reîntregesc fondurile alocate fondurilor de garantare de către MADR.

Art. 10. - Primele de garantare minime pentru garanţiile acordate de fondurile de garantare, în conformitate cu prevederile pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei C155/02/2008 cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 11. - Fondurile de garantare practică şi încasează pentru fiecare beneficiar cel puţin nivelul primelor de garantare minime prevăzute în anexă, în funcţie de ratingul atribuit împrumutatului de instituţia finanţatoare creditoare în conformitate cu normele interne şi corelat cu prevederile Comunicării Comisiei C155/02/2008.

Art. 12. - Pentru întreprinderile nou-înfiinţate sau care nu au beneficiat de credite ori nu au un rating care are la bază evaluarea bilanţului, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei C155/02/2008, prima de referinţă este stabilită la nivelul de 3,8%. O întreprindere este considerată nou-înfiinţată dacă este înfiinţată în anul depunerii cererii de finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.

Art. 13. -In situaţia în care la sfârşitul anului un beneficiar este încadrat de către instituţia finanţatoare într-o categorie de rating pentru care nu se pot acorda garanţii, fondurile de garantare vor percepe în anul următor nivelul maxim al primei de garantare prevăzute în anexă.

Art. 14. - Sumele disponibilizate ca urmare a rambursării creditelor garantate de fondurile de garantare vor fi reutilizate de către fondurile de garantare cu aprobarea MADR în scopul acordării de garanţii în continuare.

ANEXA i normele metodologice

PRIMELE   DE   GARANTARE   MINIME

pentru garanţiile acordate de fondurile de garantare

Calitatea creditului

Rating

Prima anuală minima

Standard & Poor's

Fitch

Moody's

Calitate maximă

AAA

AAA

Aaa

0,4 %

Capacitate foarte mare de plată

AA +

AA

AA-

AA +

AA

AA-

Aa 1

Aa 2

Aa 3

0,4 %

Capacitate mare de plată

A+

A

A-

A+ A A-

A1

A2

A3

0,55 %

Capacitate corespunzătoare de plată

BBB +

BBB

BBB-

BBB +

BBB

BBB-

Baa 1

Baa 2

Baa 3

0,8 %

Capacitate de plată vulnerabilă la condiţii adverse

BB +

BB

BB +

BB

Ba 1

Ba 2

2,0 %

Capacitatea de plată poate fi grav afectată de condiţii adverse.

BB-

B+

BB-

B+

Ba 3

B 1

3,8 %

B

B-

B

B-

B2

B3

6,3 %

Capacitatea de plată depinde de existenţa unor condiţii favorabile durabile.

CCC +

CCC

CCC-

CC

CCC +

CCC

CCC-

CCC

Caa 1

Caa 2

Caa 3

Nu se pot acorda garanţii.

Incapacitate de plată sau în pragul incapacităţii de plată

SD D

DDD

DD

D

Ca C

Nu se pot acorda garanţii.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1619/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1619 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu