E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1619 din 29 decembrie 2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor cap. VIII „Masuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordata beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 6 din 5 ianuarie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 56 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

Art. 1. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, din prevederile bugetare anuale, alocă fondurilor de garantare sumele necesare pentru garantarea finanţării capitalului de lucru acordat potrivit legii de către instituţiile finanţatoare fermierilor şi procesatorilor de produse.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice, pe baza cererii MADR, deschide credite din bugetul de stat la cap. 83.01 „Agricultură, Silvicultură, Piscicultura şi Vânătoare". Din creditele bugetare deschise, MADR alimentează conturile fondurilor de garantare înscrise în registrele Băncii Naţionale a României conform legii, pe baza unor eşalonări de plăţi (trimestriale) şi a justificării sumelor acordate în perioada precedentă sub formă de garanţii.

Art. 3. -Alocarea sumelor de către MADR se efectuează conform convenţiilor de lucru încheiate de acesta cu fondurile de garantare, în care se stabilesc obligaţiile părţilor şi normele de lucru.

Art. 4. - Sumele alocate şi dobânzile aferente acestora vor fi evidenţiate distinct în evidenţele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate „împrumuturi subordonate" acordate pe durata derulării garanţiilor aferente creditelor angajate pentru finanţarea beneficiarilor prevăzuţi la art. 52 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

Art. 5. - Sumele primite de fondurile de garantare vor fi plasate la băncile comerciale care oferă cele mai sigure şi mai avantajoase condiţii, stabilite pe bază de concurs de oferte, cu participarea reprezentantului MADR, numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 6. - Sumele alocate şi dobânzile aferente sunt utilizate de fondurile de garantare, cu încadrarea în cerinţele Băncii Naţionale a României, pentru:

a) constituirea plafonului anual de garantare cu o expunere de până la 5 ori. Valoarea totală a garanţiilor care pot fi acordate în anul următor nu va putea depăşi de 5 ori suma primită şi dobânzile acumulate până la finele fiecărui an din care se vor deduce soldurile garanţiilor acordate deja de fondurile de garantare;

b) acordarea de garanţii de către fondurile de garantare, pe baza solicitărilor primite de la instituţiile finanţatoare, pentru fiecare finanţare acordată de către instituţiile finanţatoare beneficiarilor prevăzuţi la art. 52 din Legea nr. 329/2009.

Fondurile de garantare, la solicitarea instituţiilor finanţatoare, acordă garanţii care pot acoperi până la 80% din valoarea finanţării, diferenţa şi dobânda aferentă urmând a fi garantate de împrumutaţi.

Valoarea maximă a unei garanţii acordate fiecărui beneficiar de către un fond de garantare pentru fiecare solicitare a instituţiei finanţatoare nu va depăşi echivalentul a 2,5 milioane euro, denominaţi în lei la cursul leu/euro de la data solicitării de garantare transmisă de instituţia finanţatoare.

Suma garantată pe împrumutat, aferentă fiecărei finanţări, reprezintă suma maximă până la care fondurile de garantare răspund în cazul producerii riscului garantat, în limita garanţiei acordate prin contractul de garantare.

Garanţiile se acordă în lei sau în valută, în funcţie de moneda în care a fost acordată finanţarea de către instituţia finanţatoare.

Aprobarea garanţiei solicitate de instituţia finanţatoare are la bază documentaţia de credit aprobată de aceasta şi normele de lucru ale fondurilor de garantare aprobate de MADR;

c) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate în baza Legii nr. 329/2009 prin plata valorii garanţiei/soldului garanţiei, în cazul contractelor de garantare executate de finanţator pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de finanţare.

Asumarea riscului de către fondurile de garantare se face proporţional pe măsura acordării şi rambursării creditului, potrivit graficului de eşalonare a creditului şi a efectuării plăţilor. Valoarea garanţiei se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit, proporţional cu procentul de garantare prevăzut în contractele de garantare încheiate între instituţiile finanţatoare şi fondurile de garantare.

Soldul garanţiei reprezintă soldul creditului la care se aplică procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare.

Riscul garantat asumat de fondurile de garantare constă în plata de către acestea a valorii garanţiei (soldul garanţiei) la momentul declanşării procedurii de executare a debitorilor.

Art. 7. - Sumele rezultate după executarea de către creditori a celorlalte garanţii constituite de împrumutat din care se deduc cheltuielile aferente creditului (dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei) vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, pierderile plătite de fondul de garantare şi cele suportate de instituţia finanţatoare. In acest scop, fondurile de garantare mandatează instituţiile financiare să constituie garanţii ale împrumutatului, atât în favoarea acestora, cât şi a fondurilor de garantare, în calitate de cocreditori.

Art. 8. - Executarea garanţiilor împrumutatului se face în condiţiile legii de către instituţia finanţatoare creditoare. Valoarea netă a creanţelor recuperate din executarea garanţiilor constituite de debitor va reduce proporţional pierderile suportate de către creditor şi garant.

Art. 9. - Sumele încasate conform art. 7 reîntregesc fondurile alocate fondurilor de garantare de către MADR.

Art. 10. - Primele de garantare minime pentru garanţiile acordate de fondurile de garantare, în conformitate cu prevederile pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei C155/02/2008 cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 11. - Fondurile de garantare practică şi încasează pentru fiecare beneficiar cel puţin nivelul primelor de garantare minime prevăzute în anexă, în funcţie de ratingul atribuit împrumutatului de instituţia finanţatoare creditoare în conformitate cu normele interne şi corelat cu prevederile Comunicării Comisiei C155/02/2008.

Art. 12. - Pentru întreprinderile nou-înfiinţate sau care nu au beneficiat de credite ori nu au un rating care are la bază evaluarea bilanţului, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei C155/02/2008, prima de referinţă este stabilită la nivelul de 3,8%. O întreprindere este considerată nou-înfiinţată dacă este înfiinţată în anul depunerii cererii de finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.

Art. 13. -In situaţia în care la sfârşitul anului un beneficiar este încadrat de către instituţia finanţatoare într-o categorie de rating pentru care nu se pot acorda garanţii, fondurile de garantare vor percepe în anul următor nivelul maxim al primei de garantare prevăzute în anexă.

Art. 14. - Sumele disponibilizate ca urmare a rambursării creditelor garantate de fondurile de garantare vor fi reutilizate de către fondurile de garantare cu aprobarea MADR în scopul acordării de garanţii în continuare.

ANEXA i normele metodologice

PRIMELE   DE   GARANTARE   MINIME

pentru garanţiile acordate de fondurile de garantare

Calitatea creditului

Rating

Prima anuală minima

Standard & Poor's

Fitch

Moody's

Calitate maximă

AAA

AAA

Aaa

0,4 %

Capacitate foarte mare de plată

AA +

AA

AA-

AA +

AA

AA-

Aa 1

Aa 2

Aa 3

0,4 %

Capacitate mare de plată

A+

A

A-

A+ A A-

A1

A2

A3

0,55 %

Capacitate corespunzătoare de plată

BBB +

BBB

BBB-

BBB +

BBB

BBB-

Baa 1

Baa 2

Baa 3

0,8 %

Capacitate de plată vulnerabilă la condiţii adverse

BB +

BB

BB +

BB

Ba 1

Ba 2

2,0 %

Capacitatea de plată poate fi grav afectată de condiţii adverse.

BB-

B+

BB-

B+

Ba 3

B 1

3,8 %

B

B-

B

B-

B2

B3

6,3 %

Capacitatea de plată depinde de existenţa unor condiţii favorabile durabile.

CCC +

CCC

CCC-

CC

CCC +

CCC

CCC-

CCC

Caa 1

Caa 2

Caa 3

Nu se pot acorda garanţii.

Incapacitate de plată sau în pragul incapacităţii de plată

SD D

DDD

DD

D

Ca C

Nu se pot acorda garanţii.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1619/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1619 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu