E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1619 din 29 decembrie 2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor cap. VIII „Masuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordata beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 6 din 5 ianuarie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 56 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

Art. 1. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, din prevederile bugetare anuale, alocă fondurilor de garantare sumele necesare pentru garantarea finanţării capitalului de lucru acordat potrivit legii de către instituţiile finanţatoare fermierilor şi procesatorilor de produse.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice, pe baza cererii MADR, deschide credite din bugetul de stat la cap. 83.01 „Agricultură, Silvicultură, Piscicultura şi Vânătoare". Din creditele bugetare deschise, MADR alimentează conturile fondurilor de garantare înscrise în registrele Băncii Naţionale a României conform legii, pe baza unor eşalonări de plăţi (trimestriale) şi a justificării sumelor acordate în perioada precedentă sub formă de garanţii.

Art. 3. -Alocarea sumelor de către MADR se efectuează conform convenţiilor de lucru încheiate de acesta cu fondurile de garantare, în care se stabilesc obligaţiile părţilor şi normele de lucru.

Art. 4. - Sumele alocate şi dobânzile aferente acestora vor fi evidenţiate distinct în evidenţele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate „împrumuturi subordonate" acordate pe durata derulării garanţiilor aferente creditelor angajate pentru finanţarea beneficiarilor prevăzuţi la art. 52 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

Art. 5. - Sumele primite de fondurile de garantare vor fi plasate la băncile comerciale care oferă cele mai sigure şi mai avantajoase condiţii, stabilite pe bază de concurs de oferte, cu participarea reprezentantului MADR, numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 6. - Sumele alocate şi dobânzile aferente sunt utilizate de fondurile de garantare, cu încadrarea în cerinţele Băncii Naţionale a României, pentru:

a) constituirea plafonului anual de garantare cu o expunere de până la 5 ori. Valoarea totală a garanţiilor care pot fi acordate în anul următor nu va putea depăşi de 5 ori suma primită şi dobânzile acumulate până la finele fiecărui an din care se vor deduce soldurile garanţiilor acordate deja de fondurile de garantare;

b) acordarea de garanţii de către fondurile de garantare, pe baza solicitărilor primite de la instituţiile finanţatoare, pentru fiecare finanţare acordată de către instituţiile finanţatoare beneficiarilor prevăzuţi la art. 52 din Legea nr. 329/2009.

Fondurile de garantare, la solicitarea instituţiilor finanţatoare, acordă garanţii care pot acoperi până la 80% din valoarea finanţării, diferenţa şi dobânda aferentă urmând a fi garantate de împrumutaţi.

Valoarea maximă a unei garanţii acordate fiecărui beneficiar de către un fond de garantare pentru fiecare solicitare a instituţiei finanţatoare nu va depăşi echivalentul a 2,5 milioane euro, denominaţi în lei la cursul leu/euro de la data solicitării de garantare transmisă de instituţia finanţatoare.

Suma garantată pe împrumutat, aferentă fiecărei finanţări, reprezintă suma maximă până la care fondurile de garantare răspund în cazul producerii riscului garantat, în limita garanţiei acordate prin contractul de garantare.

Garanţiile se acordă în lei sau în valută, în funcţie de moneda în care a fost acordată finanţarea de către instituţia finanţatoare.

Aprobarea garanţiei solicitate de instituţia finanţatoare are la bază documentaţia de credit aprobată de aceasta şi normele de lucru ale fondurilor de garantare aprobate de MADR;

c) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate în baza Legii nr. 329/2009 prin plata valorii garanţiei/soldului garanţiei, în cazul contractelor de garantare executate de finanţator pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de finanţare.

Asumarea riscului de către fondurile de garantare se face proporţional pe măsura acordării şi rambursării creditului, potrivit graficului de eşalonare a creditului şi a efectuării plăţilor. Valoarea garanţiei se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit, proporţional cu procentul de garantare prevăzut în contractele de garantare încheiate între instituţiile finanţatoare şi fondurile de garantare.

Soldul garanţiei reprezintă soldul creditului la care se aplică procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare.

Riscul garantat asumat de fondurile de garantare constă în plata de către acestea a valorii garanţiei (soldul garanţiei) la momentul declanşării procedurii de executare a debitorilor.

Art. 7. - Sumele rezultate după executarea de către creditori a celorlalte garanţii constituite de împrumutat din care se deduc cheltuielile aferente creditului (dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei) vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, pierderile plătite de fondul de garantare şi cele suportate de instituţia finanţatoare. In acest scop, fondurile de garantare mandatează instituţiile financiare să constituie garanţii ale împrumutatului, atât în favoarea acestora, cât şi a fondurilor de garantare, în calitate de cocreditori.

Art. 8. - Executarea garanţiilor împrumutatului se face în condiţiile legii de către instituţia finanţatoare creditoare. Valoarea netă a creanţelor recuperate din executarea garanţiilor constituite de debitor va reduce proporţional pierderile suportate de către creditor şi garant.

Art. 9. - Sumele încasate conform art. 7 reîntregesc fondurile alocate fondurilor de garantare de către MADR.

Art. 10. - Primele de garantare minime pentru garanţiile acordate de fondurile de garantare, în conformitate cu prevederile pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei C155/02/2008 cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 11. - Fondurile de garantare practică şi încasează pentru fiecare beneficiar cel puţin nivelul primelor de garantare minime prevăzute în anexă, în funcţie de ratingul atribuit împrumutatului de instituţia finanţatoare creditoare în conformitate cu normele interne şi corelat cu prevederile Comunicării Comisiei C155/02/2008.

Art. 12. - Pentru întreprinderile nou-înfiinţate sau care nu au beneficiat de credite ori nu au un rating care are la bază evaluarea bilanţului, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei C155/02/2008, prima de referinţă este stabilită la nivelul de 3,8%. O întreprindere este considerată nou-înfiinţată dacă este înfiinţată în anul depunerii cererii de finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.

Art. 13. -In situaţia în care la sfârşitul anului un beneficiar este încadrat de către instituţia finanţatoare într-o categorie de rating pentru care nu se pot acorda garanţii, fondurile de garantare vor percepe în anul următor nivelul maxim al primei de garantare prevăzute în anexă.

Art. 14. - Sumele disponibilizate ca urmare a rambursării creditelor garantate de fondurile de garantare vor fi reutilizate de către fondurile de garantare cu aprobarea MADR în scopul acordării de garanţii în continuare.

ANEXA i normele metodologice

PRIMELE   DE   GARANTARE   MINIME

pentru garanţiile acordate de fondurile de garantare

Calitatea creditului

Rating

Prima anuală minima

Standard & Poor's

Fitch

Moody's

Calitate maximă

AAA

AAA

Aaa

0,4 %

Capacitate foarte mare de plată

AA +

AA

AA-

AA +

AA

AA-

Aa 1

Aa 2

Aa 3

0,4 %

Capacitate mare de plată

A+

A

A-

A+ A A-

A1

A2

A3

0,55 %

Capacitate corespunzătoare de plată

BBB +

BBB

BBB-

BBB +

BBB

BBB-

Baa 1

Baa 2

Baa 3

0,8 %

Capacitate de plată vulnerabilă la condiţii adverse

BB +

BB

BB +

BB

Ba 1

Ba 2

2,0 %

Capacitatea de plată poate fi grav afectată de condiţii adverse.

BB-

B+

BB-

B+

Ba 3

B 1

3,8 %

B

B-

B

B-

B2

B3

6,3 %

Capacitatea de plată depinde de existenţa unor condiţii favorabile durabile.

CCC +

CCC

CCC-

CC

CCC +

CCC

CCC-

CCC

Caa 1

Caa 2

Caa 3

Nu se pot acorda garanţii.

Incapacitate de plată sau în pragul incapacităţii de plată

SD D

DDD

DD

D

Ca C

Nu se pot acorda garanţii.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1619/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1619 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu