Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1582 din 8 decembrie 2005

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii "Reabilitare DN 1C km 8+300 - 38+000, DN 17 km 58+900 - 91+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, sector Bistrita - Tureac, pe teritoriul judetelor Cluj si Bistrita-Nasaud"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1194 din 30 decembrie 2005


SmartCity3

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national "Reabilitare DN 1C km 8+300 - 38+000, DN 17 km 58+900 - 91+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, sector Bistrita - Tureac, pe teritoriul judetelor Cluj si Bistrita-Nasaud", potrivit hartii topografice prevazute in anexa nr. 1*).
------------
    *) Anexa nr. 1 se comunica persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hartii topografice fiind determinata de impedimente de natura tehnico-redactionale.

    Art. 2
    (1) Se aproba declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata, situate pe amplasamentul lucrarii prevazut la art. 1, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitatea sa de expropriator in numele statului roman.
    (2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate in tabelul prevazut in anexa nr. 2*).
------------
    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Art. 3
    Se aproba suma globala estimata de 1.887.974,78 lei (RON) finantata din contributia Guvernului Romaniei la imprumutul acordat de Banca Europeana de Investitii prin Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor din Romania (AND) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 527/2001, cu modificarile ulterioare, ca justa despagubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrarii prevazut la art. 1, din prevederile anuale aprobate in bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului cu aceasta destinatie.
    Art. 4
    Suma prevazuta la art. 3 se vireaza de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, intr-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. pentru lucrarea de utilitate publica prevazuta la art. 1, in vederea efectuarii despagubirilor in cadrul procedurilor de expropriere.
    Art. 5
    Planul de situatie cu amplasamentul lucrarii, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevazut in anexa nr. 2 se aduc la cunostinta publica prin afisare la sediul consiliilor locale implicate din judetele Cluj si Bistrita-Nasaud si vor ramane afisate pana la finalizarea procedurii de despagubire. Planul cu amplasamentul lucrarii va fi publicat si intr-un ziar local.
    Art. 6
    Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de catre expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementarilor in vigoare si fara a fi necesara modificarea prezentei hotarari.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       constructiilor si turismului,
                       Gheorghe Dobre

                       Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

    ANEXA 2

    Tabel cu imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii "Reabilitare DN 1C km.3+800 - 38+000 DN 17 km.58+900 - 91+000" din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale sector Bistrita - Tureac, pe teritoriul judetelor Cluj si Bistrita-Nasaud

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - SUPRAFATA CONSTRUCTIILOR
    B - SUPRAFATA REZULTATA DIN ACTE
 ______________________________________________________________________________
|NR. | JUDETUL |UNITATEA     |NUMAR     |    SUPRAFATA     |A |NUMELE          |
|CRT.|         |ADMINISTRATIV|CADASTRAL |    TERENULUI     |  |PROPRIETARULUI  |
|    |         |TERITORIALA  |          |__________________|  |CF              |
|    |         |             |          |   B   |SUPRAFATA |  |DOCUMENTATIILOR |
|    |         |             |          |       |REZULTATA |  |TEHNICO-        |
|    |         |             |          |       |DIN       |  |CADASTRALE      |
|    |         |             |          |       |MASURATORI|  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
|  1 |CLUJ     |Mun.         | 27911/966|5740,00|   5740,00| 0|Tautan Veronica |
|    |         |Cluj-Napoca  |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
|  2 |CLUJ     |Mun.         |27950/1156|1410,00|   1410,00| 0|Coman Verona    |
|    |         |Cluj-Napoca  |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
|  3 |CLUJ     |Mun.         |       272| 709,00|    709,00| 0|Ungurean Dumitru|
|    |         |Cluj-Napoca  |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
|  4 |CLUJ     |Apahida, sat |       274| 232,00|    232,00| 0|Felecan Petru   |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
|  5 |CLUJ     |Mun.         |       256| 262,00|    262,00| 0|Diudea Ioan     |
|    |         |Cluj-Napoca  |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
|  6 |CLUJ     |Apahida, sat |   3499 E3| 184,00|    184,00| 0|SC Apahida      |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |Mecanizare SA   |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
|  7 |CLUJ     |Apahida, sat |       382|1313,00|   1313,00| 0|Consiliul Local |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |Apahida         |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
|  8 |CLUJ     |Apahida, sat |       199| 290,00|    290,00| 0|Rocas Maria,    |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |Rocas Ana, Rocas|
|    |         |             |          |       |          |  |Ana (Rocas Ioan)|
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
|  9 |CLUJ     |Mun.         |       270| 586,00|    586,00| 0|Ilie            |
|    |         |Cluj-Napoca  |          |       |          |  |Maria-Felicia   |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 10 |CLUJ     |      -      |       375| 266,00|    266,00| 0|Gliga Dumitru   |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 11 |CLUJ     |Apahida, sat |       204| 146,00|    146,00| 0|Moldovan Vasile,|
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |Moldovan Raveca,|
|    |         |             |          |       |          |  |Moldovan Lucica,|
|    |         |             |          |       |          |  |Moldovan Lucia  |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 12 |CLUJ     |Apahida, sat |       276| 132,00|    132,00| 0|Jucan Ana si    |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |altii (Jucan    |
|    |         |             |          |       |          |  |Macarie)        |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 13 |CLUJ     |Apahida, sat |       278|  68,00|     68,00| 0|Bobos Maria     |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 14 |CLUJ     |Apahida, sat |       280|  70,00|     70,00| 0|Bobos Nastasia  |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |(Cosma Liviu)   |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 15 |CLUJ     |Apahida, sat |       206|  71,00|     71,00| 0|Groza Ioan,     |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |Moldovan Valeria|
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 16 |CLUJ     |Apahida, sat |       282|  36,00|     36,00| 0|Pintea Maria si |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |altii (Soptirean|
|    |         |             |          |       |          |  |Gavrila)        |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 17 |CLUJ     |Apahida, sat |       208|  73,00|     73,00| 0|Jucan Ioan      |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 18 |CLUJ     |Apahida, sat |       210|  74,00|     74,00| 0|Jucan Didiana   |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |(Jucan Vasile)  |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 19 |CLUJ     |Apahida, sat |       212| 224,00|    114,00| 0|Diudea Ioan     |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 20 |CLUJ     |Apahida, sat |       284| 133,00|    133,00| 0|Opris Ileana    |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |(Pascu Ioan)    |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 21 |CLUJ     |Apahida, sat |       214|  76,00|     76,00| 0|Felecan Livia   |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 22 |CLUJ     |Apahida, sat |       216| 143,00|    143,00| 0|Felecan Livia   |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 23 |CLUJ     |Apahida, sat |       286| 148,00|    148,00| 0|Baciu Stefan    |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 24 |CLUJ     |Apahida, sat |       289| 147,00|    147,00| 0|Badiu Mirel     |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |(Sucigan        |
|    |         |             |          |       |          |  |Nastasia)       |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 25 |CLUJ     |Apahida, sat |       253| 147,00|    147,00| 0|Raveschi Adriana|
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |Lucretia, Tosa  |
|    |         |             |          |       |          |  |Lucretia (Tosa  |
|    |         |             |          |       |          |  |Ioan)           |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 26 |CLUJ     |Apahida, sat |       292| 148,00|    148,00| 0|Moldovan        |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |Lucretia        |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 27 |CLUJ     |Apahida, sat |       295| 221,00|    221,00| 0|Morar Dumitru   |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 28 |CLUJ     |Apahida, sat |       218| 101,00|    101,00| 0|Gadalean Ana    |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 29 |CLUJ     |Apahida, sat |       298| 111,00|    111,00| 0|Dezmirean       |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |Nastasia        |
|    |         |             |          |       |          |  |(Dezmirean      |
|    |         |             |          |       |          |  |Stefan)         |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 30 |CLUJ     |Apahida, sat |       250| 112,00|    112,00| 0|Garbicean Vasile|
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 31 |CLUJ     |Apahida, sat |       350| 115,00|    115,00| 0|Ticos Rusanda   |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 32 |CLUJ     |Apahida, sat |       247|  39,00|     39,00| 0|Ticos Maria     |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 33 |CLUJ     |Apahida, sat |       353|  59,00|     59,00| 0|Vacar Paraschiva|
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 34 |CLUJ     |Mun.         |       244| 161,00|    161,00| 0|Badau Ioan,     |
|    |         |Cluj-Napoca  |          |       |          |  |(Dezmirean      |
|    |         |             |          |       |          |  |Vasile)         |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 35 |CLUJ     |Apahida, sat |       201|  68,00|     68,00| 0|Telecan Dumitru |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 36 |CLUJ     |Apahida, sat |       356| 107,00|    107,00| 0|Ungurean Teodor |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 37 |CLUJ     |Apahida, sat |       221| 208,00|    208,00| 0|Baciu Teodor    |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 38 |CLUJ     |Apahida, sat |       379| 791,00|    791,00| 0|Consiliul Local |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |Apahida         |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 39 |CLUJ     |Apahida, sat |       359| 210,00|    210,00| 0|Hui Ioan (Hui   |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |Aurel)          |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 40 |CLUJ     |Apahida, sat |       362| 138,00|    138,00| 0|Hui Ioan (Hui   |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |Ana)            |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 41 |CLUJ     |Apahida, sat |       365| 179,00|    179,00| 0|Bacui Raveca    |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |(Olar Gheorghe) |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 42 |CLUJ     |Apahida, sat |       367| 171,00|    171,00| 0|Muresan Ioan    |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |(Marcean Ioan)  |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 43 |CLUJ     |Apahida, sat |       242| 141,00|    141,00| 0|Sucuturdean Ana |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 44 |CLUJ     |Apahida, sat |       240| 103,00|    103,00| 0|Oltean          |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |Paraschiva      |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 45 |CLUJ     |Apahida, sat |       238|  91,00|     91,00| 0|Olar Ioan       |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 46 |CLUJ     |Apahida, sat |       369| 116,00|    116,00| 0|Cosma Maria     |
|    |         |Apahida      |          |       |          |  |(Cosma Teodor)  |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 47 |CLUJ     |Apahida,     |       236| 106,00|    106,00| 0|Jucan Anastasia |
|    |         |sat Apahida  |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 48 |CLUJ     |Apahida,     |       231|  38,00|     38,00| 0|Dezmirean       |
|    |         |sat Apahida  |          |       |          |  |Nastasia        |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 49 |CLUJ     |Apahida,     |  224, 225|115(25+|115(25+90)| 0|Diudea Emil     |
|    |         |sat Apahida  |          |    90)|          |  |(Diudea Maria)  |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 50 |CLUJ     |Apahida,     |  173, 174|151(24+|   151(24+| 0|Moga Vasile     |
|    |         |sat Apahida  |          |   127)|      127)|  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 51 |CLUJ     |Apahida,     |  196, 197|152(24+| 1129(439+| 0|Cosma Remus,    |
|    |         |sat Apahida  |          |    127|       690|  |Secara Ioan,    |
|    |         |             |          |       |          |  |Secara Ileana,  |
|    |         |             |          |       |          |  |Cosma Nastasia, |
|    |         |             |          |       |          |  |Cosma Stefan,   |
|    |         |             |          |       |          |  |Cosma Elisabeta,|
|    |         |             |          |       |          |  |Cosma Stefan    |
|    |         |             |          |       |          |  |(Cosma Dumitru) |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 52 |CLUJ     |Apahida,     |  180, 181|    842|       842| 0|Girbicean       |
|    |         |sat Apahida  |          |(793+  |  (793+49)|  |Vasile,         |
|    |         |             |          |49)    |          |  |Girbicean Ioan, |
|    |         |             |          |       |          |  |Bobos Maria,    |
|    |         |             |          |       |          |  |Ilisan Ana,     |
|    |         |             |          |       |          |  |Girbicean       |
|    |         |             |          |       |          |  |Nicolae         |
|    |         |             |          |       |          |  |(Girbicean      |
|    |         |             |          |       |          |  |Nicolae)        |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 53 |CLUJ     |Apahida,     |       371| 238,00|    238,00| 0|Consiliul Local |
|    |         |sat Apahida  |          |       |          |  |Apahida         |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 54 |CLUJ     |Apahida,     |       227| 821,00|    821,00| 0|Baciu Vasile    |
|    |         |sat Apahida  |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 55 |CLUJ     |Apahida,     |       188| 536,00|    536,00| 0|Opris Ileana    |
|    |         |sat Apahida  |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 56 |CLUJ     |Apahida,     |       192| 593,00|    593,00| 0|Pascu Irina     |
|    |         |sat Apahida  |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 57 |CLUJ     |Mun.         |       185|1212,00|   1212,00| 0|Muresan Nicolae,|
|    |         |Cluj-Napoca  |          |       |          |  |Muresan Traian, |
|    |         |             |          |       |          |  |Muresan Ioan,   |
|    |         |             |          |       |          |  |Muresan Valer,  |
|    |         |             |          |       |          |  |Muresan Dumitru |
|    |         |             |          |       |          |  |(Muresan Ioan)  |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 58 |CLUJ     |Mun.         |       267| 720,00|    720,00| 0|Ilie            |
|    |         |Cluj-Napoca  |          |       |          |  |Maria-Felicia   |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 59 |CLUJ     |Apahida,     |       264| 520,00|    520,00| 0|Muresan Pavel   |
|    |         |sat Apahida  |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 60 |CLUJ     |Apahida,     |       261| 299,00|    299,00| 0|Pascu Gligoras  |
|    |         |sat Apahida  |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 61 |CLUJ     |Apahida,     |       258| 350,00|    350,00| 0|Telecan Maria   |
|    |         |sat Apahida  |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 62 |CLUJ     |Apahida,     |       170| 334,00|    334,00| 0|Telecan Teodor  |
|    |         |sat Apahida  |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 63 |CLUJ     |Apahida,     |       233| 174,00|    174,00| 0|Truta Maria-    |
|    |         |sat Apahida  |          |       |          |  |Iustina (Groza  |
|    |         |             |          |       |          |  |Dumitru)        |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 64 |CLUJ     |Apahida,     |       377| 469,00|    469,00| 0|Pascu Nastasia  |
|    |         |sat Apahida  |          |       |          |  |(Pascu Cornel)  |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 65 |CLUJ     |Apahida,     |       372| 115,00|    115,00| 0|Consiliul Local |
|    |         |sat Apahida  |          |       |          |  |Apahida         |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 66 |CLUJ     |Apahida,     |       178| 600,00|    600,00| 0|Ungurean Vasile |
|    |         |sat Apahida  |          |       |          |  |(Ungurean       |
|    |         |             |          |       |          |  |Teodor)         |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 67 |CLUJ     |Apahida,     |       176| 670,00|    670,00| 0|Ungurean Vasile |
|    |         |sat Apahida  |          |       |          |  |(Ungurean       |
|    |         |             |          |       |          |  |Nicolae)        |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 68 |CLUJ     |Mun.         |       373| 921,00|    921,00| 0|Ilie            |
|    |         |Cluj-Napoca  |          |       |          |  |Maria-Felicia   |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 69 |CLUJ     |Apahida      |   3502 E3| 339,00|    339,00| 0|Marcean Viorica |
|    |         |             |__________|       |          |  |Marcean Maria   |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 70 |CLUJ     |Apahida      |CF 603,   |   5,00|      5,00| 0|Cozma Stefan    |
|    |         |             |nr. Topo  |       |          |  |                |
|    |         |             |6-12/4/2  |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 71 |CLUJ     |Jucu         |   3496 E3|1247,00|   1247,00| 0|Statiunea de    |
|    |         |             |__________|       |          |  |cercetare si    |
|    |         |             |          |       |          |  |productie pentru|
|    |         |             |          |       |          |  |cultura         |
|    |         |             |          |       |          |  |pajistilor      |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 72 |CLUJ     |Bontida      |570 si 571|3637,00|   3637,00| 0|Primaria Bontida|
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 73 |CLUJ     |Bontida      |   CF 1031| 196,00|    196,00| 0|Kallos Zoltan   |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 74 |BISTRITA-|Sieu-Magherus|       457|   2307|      2307| 0|Consiliul Local |
|    |NASAUD   |             |          |       |          |  |Sieu-Magherus   |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 75 |BISTRITA-|Sieu-Magherus|       457|    913|       913| 0|Consiliul Local |
|    |NASAUD   |             |          |       |          |  |Sieu-Magherus   |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 76 |BISTRITA-|Sieu-Magherus|    CF 960|  15877|     15877| 0|Nistea Lucian   |
|    |NASAUD   |             |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 77 |BISTRITA-|Sieu-Magherus|    CF 960|   2100|      2100| 0|Nistea Lucian   |
|    |NASAUD   |             |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 78 |BISTRITA-|Sieu-Magherus|     76/2,|   3000|      3000| 0|Cherhat Traian, |
|    |NASAUD   |             |   CF 1005|       |          |  |Cherhat Maria   |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 79 |BISTRITA-|Sieu-Magherus|     76/1,|   1000|      1000| 0|Banco Augustin  |
|    |NASAUD   |             |   CF 1004|       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 80 |BISTRITA-|Sieu-Magherus|       303|   3400|      3400| 0|Ripan Francisc  |
|    |NASAUD   |             |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 81 |BISTRITA-|Tiha         |          | 171,67|    171,67| 0|Mare Ioan       |
|    |NASAUD   |Bargaului    |2010, 2224|       |          |  |                |
|____|_________|_____________|   361    |_______|__________|__|________________|
| 82 |BISTRITA-|Tiha         |          |   17,6|      17,6| 0|Consiliul Local |
|    |NASAUD   |Bargaului    |          |       |          |  |Tiha Bargaului  |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 83 |BISTRITA-|Tiha         |       362| 259,81|    259,81| 0|Borta Iulius    |
|    |NASAUD   |Bargaului    |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 84 |BISTRITA-|Tiha         |   1811/1,|  82,27|     82,27| 0|Bogza Toader    |
|    |NASAUD   |Bargaului    |     1812,|       |          |  |                |
|    |         |             |    1813/1|       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 85 |BISTRITA-|Tiha         |    401840| 170,54|    170,54| 0|Flamand Ionita  |
|    |NASAUD   |Bargaului    |    194020|       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 86 |BISTRITA-|Tiha         |   CF 420,| 129,05|    129,05| 0|Parohia Ortodoxa|
|    |NASAUD   |Bargaului    |   4020/1,|       |          |  |                |
|    |         |             |    4020/2|       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
| 87 |BISTRITA-|Tiha         |       363| 159,92|    159,92| 0|Uifelean Grigore|
|    |NASAUD   |Bargaului    |          |       |          |  |                |
|____|_________|_____________|__________|_______|__________|__|________________|
                                                  62.478,75

                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1582/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1582 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1582/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu