Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 154 din 20 februarie 2002

pentru aprobarea Programului pregatirii si desfasurarii campaniilor agricole in anul 2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 162 din  7 martie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Programul pregatirii si desfasurarii campaniilor agricole in anul 2002, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, elaborat in cadrul Strategiei generale de dezvoltare a agriculturii, in concordanta cu Programul national de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    Art. 2
    Finantarea actiunilor cuprinse in programul prevazut la art. 1 se va face din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pentru anul 2002.
    Art. 3
    Programul prevazut la art. 1 se actualizeaza inaintea fiecarei campanii agricole, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerului Industriei si Resurselor si a Ministerului Administratiei Publice.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ovidiu Natea,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              PROGRAMUL
pregatirii si desfasurarii campaniilor agricole in anul 2002

    Agricultura, ramura de baza a economiei, avand multiple influente asupra complexului economic national, dar si asupra asigurarii consumului populatiei, reprezinta o prioritate absoluta a actualei guvernari.
    Anul 2002 va marca un pas important in dezvoltarea durabila a unui sector agroalimentar competitiv prin orientarea productiei agricole in concordanta cu tendintele previzibile ale pietei interne si externe. In vederea realizarii acestui deziderat pregatirea si desfasurarea in bune conditii a campaniilor agricole constituie o preocupare majora a tuturor specialistilor din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si a celor care isi desfasoara activitatea in teritoriu.
    Structura culturilor agricole din acest an, precum si productiile prognozate sa se realizeze vor satisface integral necesarul de consum intern al tarii, asigurand totodata si disponibilitati pentru export.
    Obiectivele programului:
    - dezvoltarea durabila a unui sector agroalimentar competitiv prin cresterea cantitativa si calitativa a productiei, modernizarea si imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agroalimentare, asigurarea securitatii alimentare a populatiei;
    - orientarea productiei agricole in concordanta cu tendintele previzibile ale pietei interne si externe;
    - imbunatatirea sensibila a raportului dintre componentele productiei agricole, in sensul cresterii mai rapide a valorii productiei animale, si satisfacerea necesarului de materii prime cerute de industria alimentara;
    - dezvoltarea exploatatiilor agricole performante prin relansarea semnificativa a procesului investitional bazat pe programe cu finantare interna si externa;
    - cresterea capacitatii de protectie a terenurilor agricole impotriva inundatiilor si eroziunii solurilor;
    - extinderea suprafetelor irigate.
    Dinamica valorii productiei agricole in anul 2002 fata de anul anterior se prognozeaza a fi de 104,5%, din care:
    - pentru sectorul vegetal - 104,4%;
    - pentru sectorul animal - 104,7% .
    Ponderea valorii productiei vegetale in totalul productiei agricole va fi de 60,4% (fata de 60,5% in anul 2001 si de 61,1% in anul 2000), iar a productiei animale va fi de 39,6% (fata de 39,5% in anul 2001 si de 38,9% in anul 2000).
    Prognoza productiei agricole vegetale, in conditii normale din punct de vedere al conditiilor climaterice, a avut in vedere o serie de elemente, dupa cum urmeaza:
    - mentinerea suprafetei agricole totale de circa 14,8 milioane ha, a suprafetei arabile de circa 9,37 milioane ha in anul 2002. In anul 2000 suprafata cultivata a fost de numai 8,504 milioane ha, in anul 2001 de 9,022 milioane ha, iar pentru anul 2002 se estimeaza ca suprafata cultivata sa creasca la 9,200 milioane ha. Suprafetele necultivate au scazut de la 800 mii ha in anul 2000 la 348 mii ha in anul 2001 si la circa 170 mii ha in anul 2002;
    - accelerarea reformei funciare, prin sustinerea tuturor formelor de exploatatie agricola, indiferent de forma lor de proprietate, precum si prin sprijinirea organizarii de exploatatii agricole performante (inclusiv prin cresterea dimensiunii acestora prin asociere, arendare, concesiuni, vanzare-cumparare) in scopul cresterii dimensiunii medii a exploatatiei agricole, factor determinant asupra tehnologiilor aplicate, asupra gradului si eficientei economice a mecanizarii, cu efecte certe asupra nivelului productiilor medii posibil de realizat;
    - asigurarea bazei materiale, in conformitate cu Planul de actiune al Programului de guvernare si cu prevederile bugetare pe anul 2002, pentru efectuarea in conditii mai bune a lucrarilor de infiintare a culturilor de primavara si de intretinere a celor de toamna, a plantatiilor de vii si pomi existente, precum si in legumicultura, prin:
        - sustinerea directa a productiei-marfa vegetale in valoare totala de 2.376 miliarde lei pentru culturile de: grau, rapita, porumb, floarea-soarelui, soia, sfecla de zahar, in + canepa, cartof, legume de camp si de sera, fructe, struguri si furaje;
        - subventie pentru reducerea pretului de cumparare a semintelor si materialului saditor cu pana la 50%, in suma totala de 1.200 miliarde lei;
        - sustinerea indirecta prin subventie a imbunatatirilor funciare, desecarilor si a combaterii eroziunii solului, in suma totala de 1.374 miliarde lei. Aceasta cuprinde intretinerea si repararea sistemelor de irigatii - 834 miliarde lei si 540 miliarde lei costul energiei electrice pentru irigatii;
        - sustinerea actiunilor de protectie a plantelor si de carantina fitosanitara de interes national, pentru procurarea pesticidelor, a lucrarilor de combatere a bolilor si daunatorilor din sectorul vegetal, in suma totala de 133 miliarde lei;
        - impozitarea numai a venitului agricol obtinut de gospodariile individuale cu suprafata agricola de peste 10 ha;
        - reabilitatea parcului de tractoare agricole, in primul rand prin sprijinirea producatorilor agricoli in cumpararea de tractoare, masini agricole, inclusiv cu plata in produse agricole. Avand un parc de tractoare si masini agricole uzate fizic si moral, cu o suprafata mare de teren arabil pe tractor fizic de 58,1 ha (date provizorii din anul 2001), se simte nevoia inlocuirii vechiului parc cu utilaje de dimensiuni adecvate noilor dimensiuni ale exploatatiilor agricole, pentru a permite cresterea eficientei economice a activitatii din domeniu.
    S-a luat in considerare la nivelul anului 2002 existenta a circa 167 mii bucati tractoare, astfel incat sa se reduca suprafata arabila pe tractor fizic la circa 56,1 ha;
    - schimbarile climaterice manifestate in ultima perioada (cresterea mediei multianuale a temperaturii atmosferice, scaderea volumului precipitatiilor etc.) au constientizat factorii de decizie asupra importantei redarii in functiune a sistemelor de irigatii. In conformitate cu Planul de actiune al Programului de guvernare, pana in prezent au fost pregatite 900 mii ha pentru irigatii, ceea ce ar asigura un grad de utilizare a irigatiilor de 36,7%;
    - ca urmare a sustinerii financiare a agricultorilor se prognozeaza cresterea cantitatilor de ingrasaminte chimice, precum si a celor naturale utilizate in agricultura. In anul 2002 se vor utiliza efectiv ingrasaminte chimice in cantitate de 1.056,7 mii tone s.a., din care: 657 mii tone s.a. azot, 289,2 mii tone s.a. fosfor si 110,5 mii tone s.a. potasiu;
    - ca urmare a negocierilor cu Ministerul Industriei si Resurselor s-au stabilit urmatoarele:
        - industria chimica poate produce o cantitate totala de circa 1.060 mii tone s.a., care reprezinta asigurarea necesarului ingrasamintelor pe baza de azot in totalitate, 50% a celor pe baza de fosfor, 30% a celor pe baza de potasiu;
        - amanarea platii T.V.A. la incasarea facturilor privind livrarea de ingrasaminte chimice;
        - s-a convenit un pret de livrare consolidat in dolari S.U.A., cu actualizare in lei a preturilor la data efectuarii platii;
        - nivelul productiilor medii programate in anul 2002 la culturile agricole a tinut seama de nivelurile productiilor medii ponderate realizate in ultimii ani si de conditiile concrete ale anului agricol 2001 - 2002.
    In acest an s-a avut in vedere cresterea suprafetelor cultivate cu sfecla de zahar, soia, rapita pentru ulei, ricin, in, canepa etc. in detrimentul celor ocupate cu grau si secara, orz si orzoaica, porumb, culturi ce ocupa in unele zone suprafete care nu valorifica eficient terenul si unde gradul de favorabilitate al zonei este mai bine pus in valoare de culturile tehnice.
    Structura culturilor agricole din acest an, precum si productiile prognozate sa se realizeze vor satisface integral necesarul de consum intern al tarii, asigurand totodata disponibilitati pentru alte destinatii.
    Programul culturilor agricole cuprinde suprafetele insamantate in toamna anului 2001 (cereale paioase, plante furajere, rapita etc.), precum si suprafetele ce se vor insamanta in primavara si toamna anului 2002.
    Structura principalelor culturi agricole pentru anul 2002 la nivel national se prezinta astfel (tabelul nr. 1):

    Tabelul nr. 1
__________________________________________________________________________
     Specificare            Suprafata    Productia medie  Productia totala
                            - mii ha -      - kg/ha -         - mii t -
__________________________________________________________________________
1. Suprafata arabila         9.368,8            x                x
a) Cereale - total,          5.849           2.931           17.146
din care:
- grau + secara              2.320           3.100            7.192
- porumb                     2.910           3.000            8.730
b) Plante tehnice - total,   1.410              x                x
din care:
- floarea-soarelui           1.000           1.375            1.375
- soia                         150           2.133              320
- sfecla de zahar               75          24.000            1.800
- rapita                       150           1.300              195
- in pentru fibra                2           2.500                5
- canepa pentru fibra            2           5.500               11
c) Leguminoase boabe            50           1.500               75
d) Cartofi - total             275          13.000            3.575
e) Legume de camp              210              x             3.120
__________________________________________________________________________

    In profil teritorial structura culturilor este prezentata in anexa nr. 1.
    Pentru realizarea productiilor vegetale prevazute in program se estimeaza ca sunt necesare urmatoarele resurse materiale si financiare:
    a) motorina:                                          731,2 mii tone;
    b) ingrasaminte chimice:                              1.056,7 mii tone s.a.;
    c) ingrasaminte naturale:                             10.000 mii tone;
    d) resurse financiare prevazute in bugetul de
       stat pe anul 2002:                                 5.203 miliarde lei.
    Pentru principalele lucrari agricole necesarul de motorina pe anul 2002 se prezinta astfel (tabelul nr. 2):

    Tabelul nr. 2
__________________________________________________________________
           Specificare                                 Necesar de
                                                        motorina
                                                      - mii tone -
__________________________________________________________________
1. Arat,                                               250,51
din care:
a) pentru insamantari in primavara anului 2002          70
b) pentru insamantari in toamna anului 2002             66,55
c) ogoare pentru primavara anului 2003                 113,96
2. Pregatit teren,                                      93,983
din care:
a) pentru culturi din primavara anului 2002             71,295
b) pentru culturi din toamna anului 2002                22,688
3. Semanat,                                             27,314
din care:
a) pentru culturi din primavara anului 2002             17,937
b) pentru culturi din toamna anului 2002                 9,377
4. Recoltat,                                            64,849
din care:
a) culturi din vara anului 2002                         50,499
b) culturi din toamna anului 2002                       14,35
5. Balotat                                               7,5
6. Alte lucrari agricole si in zootehnie               245
7. Transport de produse agricole                        42
TOTAL GENERAL:                                         731,156
din care:
- pentru campania de primavara (ianuarie - mai)        274,232
- pentru campania de vara (iunie - iulie)              143,999
- pentru campania de toamna (august - decembrie)       312,925
__________________________________________________________________

    In continuare se prezinta in detaliu pregatirea si desfasurarea campaniilor agricole din anul 2002.

    I. Pregatirea si desfasurarea campaniei agricole de primavara
    Actiunile principale de realizat in campania agricola din primavara anului 2002, in ordinea cronologica de desfasurare, sunt urmatoarele:
    1. finalizarea araturilor pentru insamantarile de primavara;
    2. pregatirea terenului pentru insamantari;
    3. fertilizarea cu ingrasaminte chimice a suprafetelor aflate in cultura si a celor ce se insamanteaza in primavara;
    4. erbicidarea culturilor ce se insamanteaza in primavara;
    5. tratamentul semintelor contra bolilor si daunatorilor;
    6. semanatul culturilor de primavara;
    7. lucrari de intretinere a culturilor;
    8. recoltarea legumelor de prima aparitie si a furajelor.

    1. Finalizarea araturilor pentru insamantarile de primavara
    Se apreciaza ca la sfarsitul lunii februarie 2002 suprafata ramasa nearata va fi de 3.500 mii ha, aceasta suprafata urmand sa se realizeze in primavara.
    2. Pregatirea terenului pentru insamantarile de primavara presupune in principal realizarea lucrarilor de: grapat ogoare, discuit + grapat, pregatit cu combinatorul, tavalugit, lucrat cu freza sau cu agregate ce executa lucrari complexe, inclusiv de pregatit teren, care se vor realiza pe o suprafata totala de 5.856,2 mii ha.
    3. Fertilizarea cu ingrasaminte chimice a culturilor de primavara este o veriga importanta pentru obtinerea unor productii ridicate. Pentru realizarea cu succes a acestei lucrari trebuie sa se tina seama de:
    - nivelul productiei stabilite sa se realizeze;
    - planta premergatoare;
    - epoca de aplicare;
    - felul ingrasamintelor folosite;
    - doza de aplicare la unitatea de suprafata etc.
    Se vor folosi pentru fertilizare atat ingrasamintele chimice complexe, cat si ingrasamintele chimice simple pe baza de azot, fosfor sau potasiu.
    4. Erbicidarea culturilor ce se insamanteaza in primavara se executa in functie de tehnologia fiecarei culturi si de strategia adaptata la posibilitatile materiale, dar si la starea terenului, gradul de imburuienare, forta manuala etc.
    Aceasta lucrare se executa in functie de erbicidul folosit, preemergent inainte de semanat, o data cu semanatul, sau postemergent dupa insamantare si ulterior in functie de starea de imburuienare a culturilor, pe parcursul perioadei de vegetatie.
    5. Tratamentul semintelor contra bolilor si daunatorilor in conditiile unei agriculturi moderne se considera obligatorie tratarea chimica a tuturor semintelor destinate insamantarii.
    La culturile ce se insamanteaza in primavara (porumb, floarea-soarelui, sfecla de zahar, mazare, fasole etc.) exista un complex de agenti patogeni care (uneori chiar inainte de rasarire) pot determina mari pierderi de productie si chiar pot compromite culturile.
    In perioada de pregatire a campaniei de semanat a culturilor de porumb si floarea-soarelui trebuie acordata o atentie deosebita protejarii acestora impotriva agentilor patogeni care se transmit prin samanta si sol.
    Acest lucru se poate realiza prin utilizarea unui sistem de masuri de prevenire si combatere integrata, in cadrul caruia, alaturi de unele masuri agrofitotehnice, o importanta deosebita o are tratamentul chimic al semintelor.
    In acest sens, in fiecare an sunt elaborate de catre Institutul de Cercetari pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea, impreuna cu Directia fitosanitara, Recomandarile privind tratamentul chimic al semintelor de porumb si floarea-soarelui ce se vor insamanta in primavara si Lista produselor de uz fitosanitar omologate in Romania pentru tratamentul semintelor de: porumb, floarea-soarelui, sfecla de zahar, mazare, fasole si in, transmise in teritoriu directiilor fitosanitare judetene, directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara si societatilor comerciale "Semrom", in vederea efectuarii unui tratament chimic de calitate.
    Specialistii din cadrul directiilor fitosanitare judetene urmaresc realizarea acestei actiuni din punct de vedere fitosanitar si transmit saptamanal Directiei fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor stadiul realizarii acestei actiuni de tratament chimic al semintelor.
    6. Semanatul culturilor de primavara
    Din totalul suprafetei arabile de 9.368,8 mii ha au fost insamantate in toamna 2.880,2 mii ha si sunt ocupate cu culturi perene 632,4 mii ha.
    In primavara anului 2002 urmeaza sa fie insamantata cu diferite culturi o suprafata totala de 5.856,2 mii ha.
    In legatura cu insamantarea culturilor in primavara, o activitate de o deosebita importanta este asigurarea rasadurilor pentru culturile legumicole, a materialului saditor viti-pomicol, precum si a semintelor la toate culturile prevazute in program.
    Programul de insamantari in primavara anului 2002 la principalele culturi in profil teritorial este prezentat in anexa nr. 1.
    La principalele culturi aceste suprafete se prezinta astfel:
_____________________________________
       Cultura             Suprafata
                           - mii ha -
_____________________________________
TOTAL,                      5.856,2
din care:
Orzoaica de primavara         170,0
Ovaz                          230,0
Porumb boabe                2.910,0
Floarea-soarelui            1.000,0
Rapita pentru ulei             30,0
Fasole boabe                   30,0
Mazare boabe                   15,0
Soia                          150,0
Sfecla de zahar                75,0
Cartofi                       275,0
In pentru fibra                 2,0
Canepa pentru fibra             2,0
Legume de camp                210,0
Furaje                        450,0
Tutun                          13,0
Alte culturi                  290,7
_____________________________________

    Se vor extinde suprafetele insamantate cu plante tehnice comparativ cu anul 2001, dupa cum urmeaza:
    - floarea-soarelui - de la 790,3 mii ha la 1.000 mii ha;
    - sfecla de zahar - de la 39,0 mii ha la 75 mii ha;
    - soia - de la 41,7 mii ha la 150 mii ha;
    - in si canepa pentru fibra - de la 0,9 mii ha la 4 mii ha;
    - rapita boabe pentru ulei - de la 82,6 mii ha la 150 mii ha.
    Diminuari ale suprafetelor insamantate se vor inregistra in special la culturile de grau si porumb fata de anul 2001.
    7. Lucrarile de intretinere a culturilor vizeaza in principal:
    - tratamente contra bolilor si daunatorilor;
    - erbicidarea cerealelor paioase;
    - intretinerea culturilor prasitoare prin prasile mecanice si manuale;
    - irigarea culturilor;
    - executarea lucrarilor specifice in plantatiile viticole si pomicole.
    8. Recoltarea legumelor de prima aparitie si a furajelor pentru masa verde, urmata de insamantarea cu alte culturi, esalonat, pe masura eliberarii terenurilor respective
    Asigurarea bazei materiale necesare desfasurarii campaniei agricole de primavara
    1. Parcul de tractoare si masini agricole care participa la lucrarile agricole de primavara, pe total tara, este:
________________________________________________
           Specificare                     Nr.
________________________________________________
Tractoare                               161.286
Pluguri pentru cultura mare              77.777
Grape cu discuri + combinatoare          62.925
Cultivatoare                             23.090
Semanatori pentru culturi paioase        27.615
Semanatori pentru culturi prasitoare     30.704
Masini pentru plantat cartofi             2.899
________________________________________________

    Cu dotarea existenta, in conditiile utilizarii eficiente a acesteia, se poate aprecia ca lucrarile de semanat se pot executa la majoritatea culturilor in perioada optima.
    Totusi in judetele care vor avea restante mari la araturi la sfarsitul lunii februarie 2002 va trebui sa se ia masuri urgente pentru folosirea eficienta a timpului de lucru in vederea incheierii acestei lucrari cat mai urgent.
    2. Cantitatea de motorina necesara realizarii tuturor lucrarilor agricole de primavara este de 274,7 mii tone.
    Pentru principalele utilizari situatia se prezinta astfel:
    - 70 mii tone pentru araturi;
    - 71,3 mii tone pentru pregatit terenul;
    - 18,4 mii tone pentru insamantari, din care:
        - 0,5 mii tone pentru orzoaica de primavara;
        - 0,7 mii tone pentru ovaz;
        - 9,0 mii tone pentru porumb;
        - 3,1 mii tone pentru floarea-soarelui;
        - 0,3 mii tone pentru sfecla de zahar;
        - 0,5 mii tone pentru cartofi;
        - 0,5 mii tone pentru soia;
    - 115 mii tone pentru alte culturi, transport si lucrari in zootehnie.
    Avand in vedere ca motorina va trebui asigurata ritmic pe tot parcursul campaniei agricole de primavara, in functie de volumul de lucrari ce se executa, necesarul pe luni este urmatorul:
    - martie - 50 mii tone;
    - aprilie - 94,2 mii tone;
    - mai - 130 mii tone.
    In anexa nr. 2 sunt prezentate necesarul de masini si utilaje agricole pentru fiecare lucrare importanta din campania agricola de primavara, precum si necesarul de motorina, total si defalcat pe lucrari si pe culturile semanate.
    3. Semintele necesare insamantarilor de primavara sunt asigurate in cea mai mare parte de catre agenti economici autorizati (societati comerciale, institute si statiuni de cercetare, complexuri AGROSEM, filiale SEMROM, COMCEREAL, CEREALCOM) la majoritatea culturilor.
    Culturile la care sunt asigurate cele mai importante cantitati de seminte certificate sunt: sfecla de zahar, floarea-soarelui, mazarea si fasolea de gradina, in procent de peste 100% din necesar, orzoaica de primavara - 71%, porumb si mazare boabe - 72%, ovaz - 81% si fasole boabe - 69% .
    Alte culturi la care va fi folosit un procent important de seminte certificate sunt: legumele - 70 - 85%, lucerna si trifoiul - 62% .
    La celelalte culturi procentul de asigurare cu seminte certificate variaza intre 31% la orez, 38% la canepa pentru fibra, 43% la rosii.
    La cultura de porumb boabe se prelimina sa se foloseasca circa 45% samanta certificata, respectiv 26 mii tone fata de un necesar de 58,0 mii tone, un procent mai ridicat decat in anul 2001.
    Datorita pretului ridicat al semintelor certificate si cheltuielilor mari de transport la semintele care necesita norme mari de samanta la hectar, producatorii agricoli prefera sa foloseasca la unele culturi seminte din productia proprie, care nu sunt incluse in programul de multiplicare a semintelor certificate.
    Cele mai mici cantitati de seminte certificate se prelimina sa se foloseasca la cartofi - 17,4% .
    Deficitul de samanta poate fi insa asigurat in intregime si de la alti agenti economici si/sau chiar din import. Este necesar insa sa creasca preocuparea producatorilor agricoli pentru asigurarea semintelor de calitate.
    Pe principalele culturi cantitatile de seminte certificate preliminate sa se asigure comparativ cu necesarul se prezinta astfel:

    Balanta asigurarii semintelor si materialului saditor pentru insamantarile din anul 2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Procentul de asigurare a semintelor si materialului saditor necesar
    B - certificata
    C - necertificata
________________________________________________________________________________
Nr.      Specificare    Suprafata Cantitatea Cantitatea de samanta   Deficit  A
crt.                    prevazuta de samanta sau de material
                        a se      sau de     saditor asigurata
                        insamanta material        - t -
                        - ha -    saditor    -----------------------
                                  necesara             din care
                                   - t -            ________________
                                              Total     B       C
________________________________________________________________________________
 0            1            2         4         5        6       7       8    10
________________________________________________________________________________
  1. Orzoaica de
     primavara            170.000     34.000  24.225  10.776  13.449   9.775  71
  2. Ovaz                 230.000     37.950  30.723   9.635  21.088   7.227  81
  3. Porumb boabe       2.910.000     58.200  42.190  26.204  15.989  16.010  72
  4. Floarea-soarelui   1.000.000      5.000   5.280   5.000     280       - 106
  5. Rapita pentru ulei    30.000        300      64      59       5     236  21
  6. Mazare boabe          15.000      3.300   2.361   1.740     621     939  72
  7. Fasole boabe          30.000      3.600   2.494     593   1.901   1.106  69
  8. Soia                 150.000     16.500   5.371   4.666     705  11.129  33
  9. In pentru fibra        2.000        240      35      15      20     205  15
 10. Canepa pentru
     fibra                  2.000        180      68      68       -     112  38
 11. Sfecla de zahar       75.000        488     617     598      19       - 129
 12. Cartof               275.000    825.000 773.099 135.237 637.862  51.901  94
________________________________________________________________________________

    In anexa nr. 1a) este prezentata asigurarea necesarului de seminte si de material saditor pentru toate culturile.
    4. Ingrasaminte chimice
    Necesarul de ingrasaminte chimice pentru fertilizarea faziala a culturilor insamantate in toamna anului 2001 este de 150,8 mii tone s.a., din care pe baza de azot 87,3 mii tone s.a., pe baza de fosfor 41,4 mii tone s.a., pe baza de potasiu 22,1 mii tone s.a. Aceste cantitati urmeaza sa fie administrate pe circa 2.880,2 mii ha cultivate cu grau, orz, orzoaica, rapita, legume, plante furajere.
    Necesarul de ingrasaminte chimice pentru fertilizarea culturilor ce se vor insamanta in primavara anului 2002 - plantatii de vii si pomi si furaje - este de 517,92 mii tone s.a., din care pe baza de azot 315,67 mii tone s.a., pe baza de fosfor 158,84 mii tone s.a. si pe baza de potasiu 43,41 mii tone s.a. Rezulta ca in semestrul I al anului 2002 pentru a se asigura un nivel mediu de fertilizare a culturilor infiintate in toamna si in primavara sunt necesare 1.056,72 mii tone s.a. ingrasaminte chimice.
    Cantitatile de ingrasaminte necesare pe culturi sunt prezentate in anexa nr. 3.
    5. Irigatii si imbunatatiri funciare
    - La data de 31 decembrie 2001 erau pregatite pentru a fi puse in functiune amenajarile pentru irigatii de pe 1.072.078 ha.
    - La data de 31 decembrie 2001 s-au incheiat precontracte pentru irigarea unei suprafete de 673.476 ha, la care echipamentul de irigatii este asigurat pentru circa 90% din suprafata.
    - Pana la data de 31 martie 2002 se vor pregati in vederea punerii in functiune amenajarile de pe o suprafata suplimentara de 340.882 ha, in functie de existenta echipamentului de irigat.
    - Actiunea de incheiere de precontracte si contracte de livrare a apei va continua pe masura ce utilizatorii de irigatii vor achizitiona noi echipamente de irigatii.
    De asemenea, se vor incheia contracte de inchiriere a echipamentului de irigatii ce se va achizitiona de Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. din surse bugetare care vor fi alocate cu aceasta destinatie.
    - In campania agricola de primavara pentru repunerea in functiune a amenajarilor de irigatii, precum si pentru exploatarea si intretinerea-repararea amenajarilor de imbunatatiri funciare sunt alocate:
    I. pentru lucrarile din administrarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. - 440 miliarde lei, din care pentru intretinere si reparatii - 180 miliarde lei;
    II. pentru lucrarile din administrarea altor persoane juridice:
    - energie electrica pentru pomparea apei de irigatii, precum si pentru evacuarea apei din sistemele de desecare - 1,0 miliarde lei;
    - intretinere si reparatii - 0,4 miliarde lei.
    6. Sprijinul financiar acordat de stat pentru desfasurarea in bune conditii a campaniei agricole din primavara anului 2002 are in vedere finantarea programului "Dezvoltarea durabila a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartof, legume de camp si in spatii protejate, pomicultura si viticultura", inclus in bugetul de stat pe anul 2002.
    Pe principalele culturi subventiile la nivelul anului 2002 se prezinta astfel:
________________________________________________________________________________
                                    Productia-marfa  Valoarea sustinerii direct
            Produsul                   sustinuta             pe produs
                                    _______________  ___________________________
                                     - mii tone -    - lei/kg - Total sustinere
                                                                - miliarde lei -
________________________________________________________________________________
1. Sustinere directa pe produs
Grau + secara                           3.500            283           992
Rapita pentru ulei                        100            300            30
Porumb + sorg boabe                     1.500            147           220
Soia                                      300            267            80
Floarea-soarelui                          600            133            80
Sfecla de zahar                         1.800            250           450
In si canepa pentru fibra                  15            333             5
Cartofi                                   500            200           100
Legume de camp                            600            173           104
Legume de sera                             30          2.933            88
Fructe                                    400            225            90
Struguri                                  400            225            90
Furaje                                    400            118            47
TOTAL 1:                                                             2.376
2. samanta grau + secara in toamna
anului 2001 + seminte in primavara
anului 2002 si grau + secara in
toamna anului 2002                                                   909,4
3. Energia electrica pentru
irigatii                                                             1.374
4. Combaterea bolilor si
daunatorilor                                                           133
________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL:                                                       4.792,4
________________________________________________________________________________

    Detalierea pe trimestre si culturi este prezentata in anexele nr. 4 si 5.

    III. Costurile campaniei agricole de primavara
    1. Costul pregatirii terenului = 9.700 miliarde lei, din care pentru:
    - arat - 3.500 miliarde lei;
    - grapat si discuit - 6.200 miliarde lei.
    2. Costul fertilizarii si erbicidarii = 7.000 miliarde lei
    3. Costul tratamentului semintelor si combaterii daunatorilor = 700 miliarde lei
    4. Costurile infiintarii culturilor si a lucrarilor de intretinere = 12.539 miliarde lei.
    Costurile totale la principalele culturi, inclusiv pentru recoltat si transport, se prezinta astfel:
________________________________________________________________________________
    Cultura         Suprafata    Productie     Costuri         Din care:
     U.M.           - mii ha -   totala        totale    - mii      - mii
                                 program      - miliarde  lei/ha -   lei/tona -
                                - mii tone -    lei -
________________________________________________________________________________
TOTAL,               5.856,2                    91.798
din care:
Orzoaica de            170          272            933     5.488       3.430
primavara
Orez                     3,5       11,6             60    16.975       4.850
Ovaz                   230          368          1.244     4.732       3.380
Porumb boabe         2.910        8.730         27.761     9.540       3.180
Fasole boabe            30           36            900    30.000      25.000
Mazare boabe            15           30            930    62.000      31.000
Floarea-soarelui     1.000        1.375          8.668     8.668       6.304
Rapita pentru ulei      30           39            148     4.940       3.800
Soia                   150          320          1.579    10.525       4.934
Sfecla de zahar         75        1.800          2.444    32.592       1.358
In pentru fibra          2            5             17     8.670       3.468
Canepa pentru fibra      2           10             30    15.025       3.005
Tutun                   13           18            428    23.000      23.770
Cartofi                275        3.575         13.192    47.970       3.690
Legume                 210        3.440         25.143   116.000       7.309
Culturi furajere       450        2.700          6.426    14.280       2.380
Alte culturi           290,7        881          1.894     4.300       2.150
________________________________________________________________________________

    5. Costuri totale ale campaniei agricole de primavara = 36.739 miliarde lei

    II. Pregatirea si desfasurarea campaniei agricole de vara
    1. Executarea lucrarilor din campania de vara vizeaza:
    - recoltarea cerealelor paioase;
    - transportul productiei din camp;
    - eliberarea terenului de resturi vegetale;
    - executarea araturilor pe intreaga suprafata recoltata.
    In campania de vara din anul 2002 suprafata de recoltat este de circa 3,366 mii ha, din care:
    - 155,0 mii ha rapita;
    - 310,3 mii ha orz de toamna;
    - 2.316,6 mii ha grau si secara;
    - 86,7 mii ha orzoaica de toamna;
    - 170,0 mii ha orzoaica de primavara;
    - 230,0 mii ha ovaz.
    Agentii economici din agricultura dispun de urmatoarea baza materiala:
    - 167,0 mii tractoare;
    - 28,0 mii combine pentru paioase;
    - 124,4 mii pluguri pentru cultura mare;
    - 6,4 mii prese de balotat;
    - 80,1 mii remorci de tractor.
    Cu baza materiala existenta posibilitatile de realizare a principalelor lucrari agricole din campania de vara difera intre judete, situandu-se, in functie de norma zilnica ce se poate realiza pe un utilaj, precum si de marimea si numarul exploatatiilor agricole, intre:
    - 1 - 9 zile la recoltarea rapitei;
    - 1 - 4 zile la recoltarea orzului de toamna;
    - 1 - 12 zile la recoltarea graului si secarei;
    - 1 - 8 zile la recoltarea orzoaicei de toamna;
    - 1 - 6 zile la recoltarea orzoaicei de primavara;
    - 1 - 6 zile la recoltarea ovazului.
    Programul lucrarilor mecanizate din vara anului 2002 este redat in anexa nr. 6.
    2. Necesarul de motorina pentru lucrarile agricole din campania de vara, prezentat in anexa nr. 6, este de circa 144 mii tone, rezultat prin insumarea consumurilor normate pe fiecare lucrare, din care:
    - 79 mii tone pentru lucrarile de recoltat, balotat si transport;
    - 65 mii tone pentru araturile de vara in vederea insamantarilor din toamna.
    Se solicita asigurarea cantitatilor necesare pentru perioada de varf, astfel incat sa nu existe perioade de neutilizare a parcului de tractoare si masini agricole din lipsa de carburant.
    Normele zilnice de productie si consum de carburanti utilizate sunt diferentiate de la judet la judet, in functie de conditiile existente, si sunt in conformitate cu normativele. Materialele folosite pentru balotatul paielor au fost calculate conform normelor de consum.
    3. Irigatii si imbunatatiri funciare
    - Se vor iriga culturile de porumb, floarea-soarelui, cartof, sfecla de zahar, soia, legume etc. conform contractelor incheiate cu utilizatorii de apa.
    - Pentru a facilita contractarea de catre producatorii agricoli a serviciilor de irigatii, prin bugetul de stat s-a prevazut sa se subventioneze urmatoarele:
    I. pentru lucrarile din administrarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. - 704 miliarde lei, din care pentru intretinere si reparatii - 449 miliarde lei;
    II. pentru lucrarile din administrarea altor persoane juridice:
    - energie electrica pentru pomparea apei de irigatii, precum si pentru evacuarea apei din sistemele de desecare - 20,6 miliarde lei;
    - intretinere si reparatii - 5 miliarde lei.
    Intreaga suprafata ce se va recolta in vara anului 2002 (3.366 mii ha) va trebui sa fie arata pana cel tarziu la sfarsitul lunii august. Pentru aceasta lucrare producatorii agricoli si prestatorii de lucrari dispun de circa 117,4 mii pluguri cu care se poate acoperi intregul volum de lucrari in perioada prevazuta.
    Efectuarea araturilor de vara trebuie considerata primul pas catre normalizarea procesului tehnologic in productia vegetala. Pentru aceasta este necesar ca finalizarea campaniei de vara sa nu se limiteze numai la strangerea si depozitarea cerealelor paioase, ci sa fie prelungita pana la efectuarea integrala a araturilor de vara.
    In perioada desfasurarii campaniei agricole de vara este si momentul critic in consumul de apa pe suprafetele insamantate in primavara, ceea ce impune ca, in functie de evolutia precipitatiilor, sistemele de irigatii sa fie folosite la maximum.
    In continuare se prezinta principalele actiuni cu termene si responsabilitati la nivelul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, al directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara si la nivelul producatorilor agricoli, in vederea desfasurarii in bune conditii a lucrarilor din aceasta perioada.

    Recoltarea productiei
    Se estimeaza ca in aceasta campanie productia totala ce urmeaza sa se recolteze va fi de circa 9.600 mii tone.
    La principalele culturi se estimeaza sa se realizeze:
    - grau + secara - 7.192 mii tone;
    - orz de toamna - 1.200 mii tone;
    - orzoaica - 590 mii tone;
    - rapita pentru ulei - 160 mii tone;
    - ovaz - 375 mii tone.

    Depozitarea productiei
    Agentii economici cu activitate de depozitare dispun de capacitati suficiente pentru depozitarea acestei productii.
    Incepand cu anul 2002 s-au elaborat actele normative care permit implementarea sistemului de depozitare pe baza certificatelor de depozit, ceea ce va permite producatorilor agricoli sa isi pastreze recolta in bune conditii si sa isi creeze surse pentru reluarea productiei.
    Se apreciaza ca din totalul productiei ce urmeaza sa se depoziteze se vor pastra in spatii special amenajate circa 4.750 mii tone, din care:
    - grau - 3.800 mii tone;
    - orz - 400 mii tone;
    - orzoaica - 300 mii tone;
    - rapita pentru ulei - 150 mii tone;
    - ovaz - 100 mii tone.

    III. Pregatirea si desfasurarea campaniei agricole de toamna
    Executarea lucrarilor din campania agricola de toamna vizeaza:
    - recoltarea plantelor prasitoare;
    - transportul si depozitarea in conditii corespunzatoare a recoltelor obtinute;
    - eliberarea terenului de resturi vegetale;
    - araturi si pregatirea terenului pentru insamantarile de toamna;
    - insamantarea cerealelor paioase de toamna;
    - efectuarea araturilor pentru insamantarile de primavara;
    - asigurarea furajelor pentru perioada de stabulatie.
    1. Recoltarea culturilor prasitoare
    In campania agricola de toamna din anul 2002 suprafata de recoltat este de circa 5.606 mii ha, din care:
    - 1.000 mii ha - floarea-soarelui;
    - 2.910 mii ha - porumb boabe + sorg;
    - 150 mii ha - soia;
    - 75 mii ha - sfecla de zahar;
    - 240 mii ha - cartofi de toamna,
precum si suprafete importante ocupate cu legume, vita de vie, pomi fructiferi etc. Cu utilajele de care se dispune se apreciaza ca de la data inceperii recoltarii, in functie de zonele de cultura, floarea-soarelui se va recolta mecanizat in maximum 15 zile, soia in 7 zile, porumbul, sfecla de zahar si cartofii de toamna in maximum 30 de zile. In tabelul urmator este prezentat programul de recoltare mecanizata a culturilor prasitoare la nivel de tara.
    2. Eliberarea terenurilor de resturi vegetale si amplasarea culturilor de toamna
    Dupa recoltarea culturilor de floarea-soarelui, porumb, soia etc. este necesara eliberarea imediata a terenurilor de resturile vegetale pe circa 4.200 mii ha, in vederea executarii araturilor pentru insamantarile de toamna si a ogoarelor pentru insamantarile de primavara.

    Necesar de ingrasaminte chimice pentru fertilizarea culturilor care se vor infiinta in toamna anului 2002
_______________________________________________________________________________
Nr.    Cultura          Suprafata       Total NPK              din care:
crt.                   --------------------------------------------------------
                       - mii ha -   - mii tone s.a. -   azot   fosfor   potasiu
_______________________________________________________________________________
     TOTAL                3.025           388            254     89       45
  1. Grau + secara        2.200           270            180     60       30
  2. Orz + orzoaica         420            45             30     10        5
  3. Rapita                 195            32             20      8        4
  4. Legume de camp          20             5              2      2        1
  5. Plante furajere         40             6              2      2        2
  6. Alte culturi           150            30             20      7        3
________________________________________________________________________________

    3. Fertilizarea culturilor insamantate in toamna
    In vederea asigurarii productiilor programate este necesar sa se asigure dozele optime de ingrasaminte chimice pentru toate culturile infiintate in aceasta toamna. Programul de fertilizare a suprafetei totale de 3.025,0 mii ha prevede folosirea a 388,0 mii tone s.a. ingrasaminte chimice, 254,0 mii tone s.a. pe baza de azot, 89,0 mii tone s.a. pe baza de fosfor si 45,0 mii tone s.a. pe baza de potasiu.
    4. Infiintarea culturilor de toamna
    4.1. Executarea araturilor pentru insamantarile de toamna urmeaza sa se efectueze pe 3.025 mii ha, la care vor participa 119 mii agregate pentru arat (pluguri), realizandu-se o viteza zilnica de 846 mii ha si, in functie de suprafetele programate, lucrarea se poate incheia in circa 16 zile.
    4.2. Pregatirea terenului pentru insamantarile de toamna prevede folosirea a circa 75 mii agregate cu discuri pentru care se vor executa in medie doua lucrari de discuit pe suprafata programata, apreciindu-se ca aceasta lucrare va fi finalizata in perioada optima, respectandu-se viteza de lucru stabilita.
    4.3. Asigurarea semintelor
    Semintele necesare infiintarii culturilor de toamna vor fi pregatite in unitatile specializate, acestea urmand sa fie asigurate in totalitate de firmele specializate.
    La cultura de grau + secara si orzoaica semintele certificate vor fi asigurate in procent de 63% .
    La cultura de orz cantitatea de samanta certificata va fi asigurata in proportie de 58%, iar diferenta se va asigura din samanta de la producator.
    La orzoaica de toamna exista un excedent de 71% fata de necesarul de samanta.
    La rapita de toamna pentru ulei este asigurat numai 56% din necesarul de samanta, iar deficitul se va asigura din import de firmele specializate.
    4.4. Insamantarea culturilor de toamna
    Suprafata totala ce urmeaza sa fie insamantata in toamna este de 3.025 mii ha, din care:
    - 2.200 mii ha cu grau si secara;
    - 320 mii ha cu orz;
    - 100 mii ha cu orzoaica de toamna;
    - 195 mii ha cu rapita pentru ulei;
    - 20 mii ha cu legume;
    - 40 mii ha cu plante furajere;
    - 150 mii ha cu alte culturi.
    Se va folosi pentru executarea acestei lucrari un numar de circa 27 mii semanatori de paioase, care vor realiza o viteza zilnica ce va permite insamantarea intregii suprafete in maximum 18 zile bune de lucru.
    Irigatii si imbunatatiri funciare
    - Sunt prevazute urmatoarele actiuni:
        - udari de aprovizionare in functie de conditiile climaterice si de sursele alocate;
        - intretinerea si repararea amenajarilor de imbunatatiri funciare conform programelor aprobate;
        - lucrari de pregatire a inca 100 mii ha pentru campania de irigatii din anul 2003 pentru care sunt necesare fonduri suplimentare de 525 miliarde lei;
        - conservarea sistemelor pentru sezonul de iarna.
    - Actiunile mentionate mai sus sunt prevazute sa se subventioneze de la bugetul de stat astfel:
    I. pentru lucrarile din administrarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. - 200 miliarde lei, din care pentru intretinere si reparatii - 180 miliarde lei;
    II. pentru lucrarile din administrarea altor persoane juridice:
    - energie electrica pentru pomparea apei de irigatii, precum si pentru evacuarea apei din sistemele de desecare - 2,5 miliarde lei;
    - intretinere si reparatii - 0,5 miliarde lei.
    In anul 2002 programul de irigatii prevede realizarea udarilor pe o suprafata de 1.446 mii ha. Pentru realizarea acestui obiectiv este necesar sa se asigure instalatii de udare pentru o suprafata de 595 mii ha; 50% din suprafata va fi echipata cu instalatii care se vor muta manual si 50% cu instalatii autodeplasabile. Efortul financiar este de circa 600 milioane dolari S.U.A. Tipurile de echipamente de udare necesare sa fie achizitionate sunt:
        - instalatie de udare cu mutare manuala - IIAM - 17 aspersoare - 2.737 de bucati;
        - instalatie de udare cu mutare manuala - IIAM - 22 aspersoare - 173 de bucati;
        - instalatie cu tambur si furtun - IATF 300 - 783 de bucati;
        - instalatie autodeplasabila liniara - IAL - 17 bucati;
        - instalatii autodeplasabile cu pivot central - IAP - 60 de bucati;
        - instalatii pentru udare prin brazde - EUBA 150 - 52 de bucati.
    - Programul pentru acoperirea deficitului de instalatii de irigat in anul 2002 este prezentat in anexa nr. 12, iar in anexa nr. 13 este prezentata situatia necesarului de instalatii de irigat in perioada 2002 - 2005.
    5. Araturile adanci de toamna pentru insamantarile din primavara se vor executa pe 4.070 mii ha, folosindu-se circa 120,0 mii pluguri care vor realiza o viteza zilnica de 334 mii ha, ce va permite ca aceasta lucrare sa fie incheiata pe intreaga suprafata pana la inrautatirea conditiilor climaterice.
    Programul lucrarilor mecanizate din toamna anului 2002 este prezentat in anexa nr. 7.
    Pentru realizarea in perioadele optime a tuturor lucrarilor aferente campaniilor agricole din anul 2002 Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va intocmi planuri de actiuni, cu termene si responsabilitati din partea ministerului si la nivel judetean pentru fiecare actiune.
    Totodata Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va face o repartizare a personalului din minister si din directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara pe zone si judete, care sa raspunda in mod direct de desfasurarea in teritoriu a campaniilor agricole din anul 2002.

    IV. Program privind asigurarea necesarului de furaje de volum in anul 2002
    Pentru realizarea unei zootehnii dezvoltate si eficiente in anul 2002 nutritia animala este o componenta de baza, iar directiile de actiune asupra acestui factor trebuie sa urmareasca, pe de o parte, aspectele legate de acoperirea necesarului de consum al animalelor, iar pe de alta parte, aspecte referitoare la nivelul costurilor furajelor.
    Pentru realizarea acestui deziderat se impun pregatirea si desfasurarea in bune conditii a campaniilor agricole, cea de primavara de insamantare a culturilor furajere si cele de vara - toamna de recoltare si depozitare a furajelor de volum.
    Programul vizeaza asigurarea cantitativa si calitativa a necesarului de masa verde, fan, furaje suculente si grosiere pentru consumul efectivelor medii furajate de 3.000 mii capete taurine, 8.500 mii capete ovine + caprine si 860 mii capete cabaline pe baza ratiilor de intretinere si productiilor prognozate.

    Necesarul furajelor de volum
___________________________________________________________
  Furaje de volum        TOTAL         din care pentru:
                     - mii tone - _________________________
                                  Taurine   Ovine  Cabaline
___________________________________________________________
- Masa verde           37.000      21.600   7.700   7.700
- Fan                   6.800       3.950   1.410   1.440
- Furaje suculente     14.500      10.650   3.850       -
- Furaje grosiere       3.100       1.820     630     650
Total echivalent       82.100      50.050  17.900  14.150
masa verde
___________________________________________________________

    Efectivele de animale medii furajate luate in calcul reprezinta 4.110 mii unitati vita mare, revenind pe o unitate vita mare un consum anual de 19,9 tone in echivalent masa verde.
    Pentru programul stabilit dimensionarea suprafetelor cultivate cu plante furajere in teren arabil si a suprafetelor de pajisti, a productiilor totale propuse sa se realizeze in echivalent masa verde in concordanta cu efectivele de animale medii furajate prevazute se prezinta astfel:

    Resurse furaje de volum
_________________________________________________________________
                                                Productie totala
      Specificare                Suprafata       in echivalent
                              - mii hectare -     masa verde
                                                  - mii tone -
________________________________________________________________
Plante de nutret in teren
arabil - total,                   1.104,6            25.600
din care:
- culturi perene vechi
ramase in cultura pentru
anul 2002                           632,4            16.200
- culturi furajere semanate
in toamna anului 2001                22,2               400
- culturi furajere semanate
in primavara anului 2002            450,0             9.000
Pajisti naturale - total,         4.936,7            53.400
din care:
- fanete                          1.527,2            17.600
- pasuni                          3.409,5            35.800
Alte resurse (fond forestier,
miristi, borhoturi)                                   3.100
________________________________________________________________
TOTAL:                               -               82.100
________________________________________________________________

    In realizarea acestor obiective este necesar ca in structura plantelor de nutret in teren arabil culturile perene sa ocupe pana la 65% din suprafata, iar plantele anuale cultivate pentru insilozare, pana la 20% .
    Pentru evitarea pierderilor din punct de vedere cantitativ si calitativ coasele planificate in functie de tehnologia fiecarei culturi trebuie sa se efectueze la momentul optim.
    O importanta deosebita o prezinta punerea in valoare si exploatarea rationala a pajistilor. Acest patrimoniu de 4,9 milioane ha asigura, in mod potential si economic, majoritatea necesarului de furaje fibroase si masa verde pentru efectivele si productiile animaliere prognozate.
    Retehnologizarea activitatii de producere a furajelor pe terenul arabil si pe pajistile naturale prin alocarea treptata de fonduri, pe masura crearii resurselor financiare, a factorilor de productie necesari, chimizare, irigare, mecanizare, constituie parghia economica cea mai importanta pentru cresterea eficientei economice a exploatarii rumegatoarelor.

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                             PROPUNERILE
Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind structura culturilor si programul de insamantari la principalele culturi in primavara anului 2002
                                                                - mii hectare -
 ______________________________________________________________________________
|           |         |                       din care:                        |
|           |         |________________________________________________________|
|  Judetul  |  TOTAL  |  CULTURI  |CULTURI |SUPRAF.|        din care:          |
|           | SUPRAF. |INSAMANTAT.|PERENE  |  DE   |___________________________|
|           | ARABILA |IN TOAMNA  |(furaje,|SEMANAT|Orzoaica |Ovaz |Orez|Porumb|
|           |         |ANULUI 2001|legume, |  IN   |    de   |     |    |boabe |
|           |         |           |medic.) |PRIMAV.|primavara|     |    |      |
|           |         |           |        |ANULUI |         |     |    |      |
|           |         |           |        | 2002  |         |     |    |      |
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|   TOTAL   |   9368.8|     2880,2|   632,4| 5856,2|    170,0|230,0| 3,5|2910,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Alba       |    132,8|       26,4|    17,0|   89,4|      6,0|  2,2|   -|  39,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Arad       |    348,1|       89,3|    15,6|  243,2|      4,0| 12,2|   -| 147,6|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Arges      |    170,9|       60,4|    15,2|   95,3|      0,5|  8,7|   -|  50,8|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Bacau      |    184,9|       22,6|    30,2|  132,1|      1,7|  2,7|   -|  95,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Bihor      |    302,5|       83,6|    25,1|  193,8|      1,6| 14,7|   -|  98,3|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Bistrita N.|    100,1|       10,9|    18,0|   71,2|      3,8|  7,9|   -|  27,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Botosani   |    297,1|       32,1|    24,5|  240,5|      8,5|  7,5|   -| 129,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Brasov     |    118,2|       21,7|    28,9|   67,6|      9,5|  5,5|   -|   8,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Braila     |    343,6|      117,0|    14,7|  211,9|      6,5|  0,7| 2,0|  98,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Buzau      |    256,4|       71,9|    11,4|  173,1|      3,0|  1,0|   -| 110,7|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Caras S.   |    127,2|       21,6|    13,0|   92,6|      0,3|  6,1|   -|  42,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Calarasi   |    413,8|      205,1|    10,1|  198,6|      1,9|  1,8| 1,0|  72,1|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Cluj       |    177,6|       24,6|    18,1|  134,9|     17,0|  7,3|   -|  50,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Constanta  |    487,3|      198,3|    13,0|  276,0|      2,5|  8,7|   -| 102,5|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Covasna    |     86,1|       21,8|    16,2|   48,1|     14,0|  2,3|   -|   4,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Dambovita  |    175,3|       49,4|    12,7|  113,7|      1,5|  6,0|   -|  67,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Dolj       |    488,9|      222,1|     8,7|  258,1|      3,5|  2,6|   -| 144,2|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Galati     |    288,6|       78,6|     8,2|  201,8|      2,0|  1,7|   -| 124,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Giurgiu    |    259,0|      105,3|    11,4|  142,3|      1,2|  1,7|   -|  65,2|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Gorj       |    103,0|       17,1|     7,8|   78,1|      0,2|  3,0|   -|  60,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Harghita   |     92,7|       11,6|    33,9|   47,2|     11,5|  6,7|   -|   4,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Hunedoara  |     88,8|       17,4|    10,3|   61,1|      4,5|  3,9|   -|  25,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Ialomita   |    349,3|      156,7|    10,6|  182,0|      5,3|  2,0| 0,3|  73,1|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Iasi       |    252,0|       54,7|    11,0|  186,3|      2,2|  6,6|   -| 107,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Ilfov      |    107,3|       40,0|     4,3|   63,0|      1,0|  1,1|   -|  30,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Maramures  |     83,8|        8,1|    22,0|   53,7|      1,0|  6,3|   -|  23,7|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Mehedinti  |    186,2|       61,3|     2,8|  122,1|      0,5|  2,8|   -|  65,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Mures      |    222,5|       33,7|    21,9|  166,9|      9,5|  9,0|   -| 105,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Neamt      |    170,7|       37,6|    24,2|  108,9|      7,0| 11,3|   -|  55,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Olt        |    375,4|      200,8|     7,7|  166,9|      0,5|  3,8|   -|  80,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Prahova    |    143,1|       46,7|     8,2|   88,2|      1,0|  1,6|   -|  60,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Satu Mare  |    222,3|       36,9|    15,3|  170,1|      2,5| 10,8|   -|  98,6|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Salaj      |    122,3|       15,3|    13,2|   93,8|      5,1|  9,8|   -|  30,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Sibiu      |    116,4|       13,7|    17,9|   84,8|      2,5|  1,9|   -|  30,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Suceava    |    179,9|       31,2|    48,8|   99,9|      6,5| 12,3|   -|  26,3|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Teleorman  |    449,6|      225,1|     8,8|  215,7|      1,5|  2,9|   -|  88,3|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Timis      |    533,0|      177,0|    19,2|  336,8|     10,5| 19,0| 0,2| 160,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Tulcea     |    290,9|       96,0|     5,9|  189,0|      5,4|  5,2|   -|  85,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Vaslui     |    286,2|       79,6|    10,9|  195,7|      1,0|  4,7|   -| 125,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Valcea     |     83,2|       12,3|     8,3|   62,6|        -|  2,3|   -|  35,0|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Vrancea    |    147,3|       44,2|     7,0|   96,1|      1,8|  1,3|   -|  69,1|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|
|Bucuresti  |      4,5|        0,5|     0,4|    3,6|        -|  0,1|   -|   0,5|
|___________|_________|___________|________|_______|_________|_____|____|______|

                                                                - mii hectare -
 ______________________________________________________________________________
|           |                       din care:                                  |
|           |__________________________________________________________________|
|  Judetul  |Floarea  |Rapita |Mazare |Fasole | Soia|  In  |Canepa|Tutun|Sfecla|
|           |soarelui | ptr.  |boabe  |boabe  |     |pentru|pentru|     |  de  |
|           |         | ulei  |       |       |     |fibra |fibra |     |zahar |
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|TOTAL      |   1000,0|   30,0|   15,0|   30,0|150,0|   2,0|   2,0| 13,0|  75,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Alba       |      2,0|      -|    0,1|    0,5|  1,0|     -|     -|  0,5|   2,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Arad       |     20,0|    0,9|    0,5|    0,5|  8,0|     -|   0,9|  0,5|   4,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Arges      |     18,0|    0,5|    0,1|    0,5|  1,0|     -|     -|  0,1|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Bacau      |      3,0|    0,4|    0,2|    0,8|  1,5|     -|     -|  0,3|   4,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Bihor      |     20,0|    0,7|    0,2|    0,2|  2,0|     -|     -|    -|   4,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Bistrita N.|      1,0|      -|    0,1|    0,2|    -|     -|     -|    -|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Botosani   |     23,0|      -|    0,1|    3,8|  3,0|     -|     -|    -|   8,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Brasov     |        -|      -|    0,2|    0,1|    -|     -|     -|    -|   3,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Braila     |     65,0|    2,1|    0,5|    1,0| 21,0|     -|     -|  0,5|   1,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Buzau      |     45,0|      -|    0,3|    0,7|  2,0|     -|     -|  0,7|   2,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Caras S.   |      2,0|      -|      -|    0,2|    -|     -|     -|  0,1|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Calarasi   |     85,0|    4,1|    1,8|    0,7| 18,0|     -|     -|  0,3|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Cluj       |      3,0|      -|    0,1|    1,2|  0,2|     -|     -|  0,2|   3,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Constanta  |    110,0|    2,2|    2,0|    3,0| 15,0|   1,0|     -|    -|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Covasna    |        -|      -|    0,1|    0,1|    -|     -|     -|    -|   2,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Dambovita  |     10,0|    0,9|    0,1|    0,1|  2,0|     -|     -|  0,3|   1,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Dolj       |     60,0|    3,5|    0,6|    0,7|  9,0|     -|     -|  3,2|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Galati     |     42,0|      -|    0,2|    2,0|  8,0|     -|     -|  0,5|   2,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Giurgiu    |     43,0|      -|    0,5|    0,3|  5,0|     -|     -|  0,3|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Gorj       |      1,1|      -|    0,1|    0,3|    -|     -|     -|  0,1|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Harghita   |        -|      -|      -|    0,1|    -|   0,1|     -|    -|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Hunedoara  |      1,0|      -|    0,1|    0,1|    -|     -|     -|    -|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Ialomita   |     63,0|    4,9|    1,8|    1,7| 11,0|     -|     -|  1,0|   0,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Iasi       |     17,0|    2,1|    0,5|    2,9|  3,0|     -|     -|  0,3|   5,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Ilfov      |     15,0|    0,5|    0,3|    0,2|  0,5|     -|     -|  0,1|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Maramures  |      1,6|      -|      -|    0,1|    -|     -|     -|    -|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Mehedinti  |     12,0|    2,0|    0,1|    0,7|    -|     -|     -|  0,3|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Mures      |      1,5|      -|    0,2|    0,2|  0,5|   0,2|   0,3|  0,8|   5,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Neamt      |      4,0|      -|    0,5|    0,6|  1,5|   0,3|     -|    -|   8,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Olt        |     54,0|    0,8|    1,1|    0,4|  9,0|     -|     -|  0,8|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Prahova    |      9,0|      -|    0,2|    0,4|  1,0|     -|     -|  0,1|   1,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Satu Mare  |     21,0|    0,5|    0,1|    0,2|  1,0|     -|   0,3|  0,3|   6,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Salaj      |      4,0|      -|      -|    0,1|    -|     -|     -|    -|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Sibiu      |      0,4|      -|      -|    0,1|    -|     -|   0,2|    -|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Suceava    |      1,4|      -|    0,2|    1,1|    -|   0,2|   0,3|    -|   5,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Teleorman  |     88,0|    2,0|    1,0|    0,3|  9,2|     -|     -|  0,3|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Timis      |     50,0|      -|    0,3|    1,1|  8,0|   0,2|     -|  0,4|   4,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Tulcea     |     59,1|    1,7|    0,1|    1,7|  5,0|     -|     -|  0,2|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Vaslui     |     32,0|      -|    0,7|    0,5|  2,6|     -|     -|  0,6|   3,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Valcea     |      0,8|      -|      -|    0,3|    -|     -|     -|  0,1|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Vrancea    |     12,0|      -|      -|    0,2|  1,0|     -|     -|  0,1|   2,0|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|
|Bucuresti  |      0,1|    0,2|      -|    0,1|    -|     -|     -|    -|     -|
|___________|_________|_______|_______|_______|_____|______|______|_____|______|

                             - mii hectare -
 ___________________________________________
|           |           din care:           |
|           |_______________________________|
|  Judetul  |Cartofi|Legume|Culturi |Alte   |
|           | total |      |furajere|culturi|
|___________|_______|______|________|_______|
|  TOTAL    |  257,0| 210,0|   450,0|  290,7|
|___________|_______|______|________|_______|
|Alba       |    7,2|   4,0|    10,0|   14,9|
|___________|_______|______|________|_______|
|Arad       |    4,7|   7,9|    14,9|   16,6|
|___________|_______|______|________|_______|
|Arges      |    4,4|   5,7|     5,0|      -|
|___________|_______|______|________|_______|
|Bacau      |    6,3|   6,0|     6,0|    4,2|
|___________|_______|______|________|_______|
|Bihor      |   10,7|   6,3|    21,8|   13,3|
|___________|_______|______|________|_______|
|Bistrita N.|    9,0|   2,9|    12,0|    7,3|
|___________|_______|______|________|_______|
|Botosani   |    8,7|   7,0|    25,0|   16,9|
|___________|_______|______|________|_______|
|Brasov     |   14,3|   1,2|    13,0|   12,8|
|___________|_______|______|________|_______|
|Braila     |    0,8|   2,8|    10,0|      -|
|___________|_______|______|________|_______|
|Buzau      |    1,6|   5,1|     1,0|      -|
|___________|_______|______|________|_______|
|Caras S.   |    5,0|   2,7|     7,5|   26,7|
|___________|_______|______|________|_______|
|Calarasi   |    0,7|   2,4|     8,8|      -|
|___________|_______|______|________|_______|
|Cluj       |   11,4|   7,3|    10,7|   23,5|
|___________|_______|______|________|_______|
|Constanta  |    2,6|   5,0|    21,5|      -|
|___________|_______|______|________|_______|
|Covasna    |   19,7|   1,3|     3,8|    0,5|
|___________|_______|______|________|_______|
|Dambovita  |    9,5|   7,2|     6,1|    1,5|
|___________|_______|______|________|_______|
|Dolj       |    3,7|   8,8|    18,3|      -|
|___________|_______|______|________|_______|
|Galati     |    2,3|   7,7|     6,0|    3,4|
|___________|_______|______|________|_______|
|Giurgiu    |    1,8|   6,3|    17,0|      -|
|___________|_______|______|________|_______|
|Gorj       |    3,9|   5,3|     3,0|    1,1|
|___________|_______|______|________|_______|
|Harghita   |   15,1|   1,2|     5,5|    3,0|
|___________|_______|______|________|_______|
|Hunedoara  |    7,5|   4,1|    12,0|    2,9|
|___________|_______|______|________|_______|
|Ialomita   |    0,8|   5,1|     4,0|    8,0|
|___________|_______|______|________|_______|
|Iasi       |    9,0|  10,7|    20,0|      -|
|___________|_______|______|________|_______|
|Ilfov      |    1,0|   4,9|     6,3|    2,1|
|___________|_______|______|________|_______|
|Maramures  |   15,0|   2,0|     4,0|      -|
|___________|_______|______|________|_______|
|Mehedinti  |    3,8|   4,5|    20,5|    9,9|
|___________|_______|______|________|_______|
|Mures      |    6,9|   5,8|    11,0|   11,0|
|___________|_______|______|________|_______|
|Neamt      |    9,5|   4,9|     4,0|    2,3|
|___________|_______|______|________|_______|
|Olt        |    1,6|   7,3|     2,0|    5,6|
|___________|_______|______|________|_______|
|Prahova    |    3,9|   4,2|     5,1|    0,7|
|___________|_______|______|________|_______|
|Satu Mare  |    6,6|   4,7|     9,5|    8,0|
|___________|_______|______|________|_______|
|Salaj      |    6,8|   4,0|    11,5|   22,5|
|___________|_______|______|________|_______|
|Sibiu      |    5,6|   3,1|    12,0|   29,0|
|___________|_______|______|________|_______|
|Suceava    |   30,8|   5,8|    10,0|      -|
|___________|_______|______|________|_______|
|Teleorman  |    1,7|   6,4|    14,1|      -|
|___________|_______|______|________|_______|
|Timis      |   10,7|  11,5|    38,0|   22,9|
|___________|_______|______|________|_______|
|Tulcea     |    2,0|   3,1|    16,8|    3,7|
|___________|_______|______|________|_______|
|Vaslui     |    2,4|   3,8|     8,0|   11,4|
|___________|_______|______|________|_______|
|Valcea     |    3,9|   4,8|    12,2|    3,2|
|___________|_______|______|________|_______|
|Vrancea    |    2,0|   5,0|     1,6|      -|
|___________|_______|______|________|_______|
|Bucuresti  |    0,1|   0,2|     0,5|    1,8|
|___________|_______|______|________|_______|

    ANEXA 1a*)

    *) Anexa nr. 1a) este reprodusa in facsimil.

                              BALANTA
asigurarii semintelor si materialului saditor pentru insamantarile din anul 2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Suprafata prevazuta a se insamanta ha
    B - Cantitatea de samanta sau material saditor necesara
    C - Deficit
    D - Excedent
    E - Procentul de asig. a semintelor si mat. saditor necesar
 ______________________________________________________________________________
|    |            |       |    |      |  Cantitatea de samanta   |     |   |   |
|    |            |       |    |      |   sau material saditor   |     |   |   |
|Nr. |Specificare |   A   | UM |  B   |        asigurata         |  C  | D | E |
|crt.|            |       |    |      |__________________________|     |   |   |
|    |            |       |    |      | Total |Certif.|Necertif. |     |   |   |
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 0  |    1       |   2   |  3 |  4   |   5   |   6   |    7     |  8  | 9 | 10|
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
|  1.|Orzoaica de | 170000|tone| 34000|  24225|  10776|     13449| 9775|  -| 71|
|    |primavara   |       |    |      |       |       |          |     |   |   |
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
|  2.|Ovaz        | 230000|tone| 37950|  30723|   9635|     21088| 7227|  -| 81|
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
|  3.|Orez        |   3500|tone|  1050|    330|    105|       225|  720|  -| 31|
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
|  4.|Porumb boabe|2910000|tone| 58200|  42190|  26204|     15989|16010|  -| 72|
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
|  5.|Floarea     |1000000|tone|  5000|   5280|   5000|       280|    -|280|106|
|    |soarelui    |       |    |      |       |       |          |     |   |   |
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
|  6.|Rapita      |  30000|tone|   300|     64|     59|         5|  236|  -| 21|
|    |pentru ulei |       |    |      |       |       |          |     |   |   |
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
|  7.|Mazare boabe|  15000|tone|  3300|   2361|   1740|       621|  939|  -| 72|
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
|  8.|Fasole boabe|  30000|tone|  3600|   2494|    593|      1901| 1106|  -| 69|
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
|  9.|Soia        | 150000|tone| 16500|   5371|   4666|       705|11129|  -| 33|
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 10.|In pentru   |   2000|tone|   240|     35|     15|        20|  205|  -| 15|
|    |fibra       |       |    |      |       |       |          |     |   |   |
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 11.|Canepa      |   2000|tone|   180|     68|     68|         -|  112|  -| 38|
|    |pentru fibra|       |    |      |       |       |          |     |   |   |
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 12.|Tutun       |  13000|tone|   0,4|    1,4|    1,4|         -|    -|1,0|350|
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 13.|Sfecla de   |  75000|tone|   488|    617|    598|        19|    -|129|126|
|    |zahar       |       |    |      |       |       |          |     |   |   |
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 14.|Cartofi     | 275000|tone|825000| 773099| 135237|    637862|51901| - | 94|
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 15.|Mazare de   |   4735|tone|   965|    965|    468|       497|    -|  -|100|
|    |gradina     |       |    |      |       |       |          |     |   |   |
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 16.|Fasole de   |  10028|tone|   896|    896|    250|       646|    -|  -|100|
|    |gradina     |       |    |      |       |       |          |     |   |   |
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 17.|Rosii       |  47342|tone|  47,3|   20,2|   15,0|       5,2| 27,1|  -| 43|
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 18.|Vinete      |   9779|tone|   9,8|    6,1|    4,3|       1,8|  3,7|  -| 62|
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 19.|Ardei       |  17933|tone|  17,9|   13,2|    9,6|       3,6|  4,7|  -| 74|
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 20.|Castraveti  |   9526|tone|  42,9|   26,7|   17,2|       9,5| 16,2|  -| 62|
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 21.|Varza       |  40278|tone|  12,1|   15,2|   12,1|       3,1|    -|3,1|126|
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 22.|Ceapa       |   2587|tone|  18,1|   20,2|   14,6|       5,6|    -|2,1|112|
|    |samanta     |       |    |      |       |       |          |     |   |   |
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 23.|Ceapa       |  29543|tone| 19203|  16014|   3956|     12058| 3189|  -| 83|
|    |arpagic     |       |    |      |       |       |          |     |   |   |
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 24.|Usturoi     |  11928|tone|  7753|   6267|  973,2|    5293,8| 1486|  -| 81|
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 25.|Radacinoase |  22339|tone| 111,7|   94,0|   62,3|      31,7| 17,7|  -| 84|
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 26.|Material    |   1500|mii |   900|   1086|    652|       434|    -|186|121|
|    |saditor     |       |buc.|      |       |       |          |     |   |   |
|    |pomicol,    |       |    |      |       |       |          |     |   |   |
|    |pomi altoiti|       |    |      |       |       |          |     |   |   |
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 27.|Material    |    400|mii |  1520|   1680|    672|      1008|    -|160|111|
|    |saditor     |       |buc.|      |       |       |          |     |   |   |
|    |viticol,    |       |    |      |       |       |          |     |   |   |
|    |vite altoite|       |    |      |       |       |          |     |   |   |
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|
| 28.|Lucerna si  |  96482|tone|  1930|   1194|    679|       515|  736|  -| 62|
|    |trifoi      |       |    |      |       |       |          |     |   |   |
|____|____________|_______|____|______|_______|_______|__________|_____|___|___|

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                NECESARUL
de masini si utilaje agricole pentru realizarea programului de insamantari de primavara
 ______________________________________________________________________________
| Specificare            |  UM  | TOTAL  |     |        |      |        |      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Arat                   |      |        |     |        |      |        |      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Suprafata              |Mii ha|    3500|     |        |      |        |      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Pluguri                |Buc   |   77777|     |        |      |        |      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Viteza                 |Ha/zi |  233331|     |        |      |        |      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Zile necesare          |Nr    |      15|     |        |      |        |      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Motorina               |To    |   70000|     |        |      |        |      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Pregatit teren         |      |        |     |        |      |        |      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Suprafata              |Mii ha|   14259|     |        |      |        |      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Grape disc+combinatoare|Buc   |   62925|     |        |      |        |      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Viteza                 |Ha/zi |  629250|     |        |      |        |      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Zile necesare          |Nr    |      23|     |        |      |        |      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Motorina               |To    |   71295|     |        |      |        |      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Semanat                |      |        |Ovaz |Orzoaica|Sfecla|Floarea |Porumb|
|                        |      |        |     |        |      |soarelui|      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Suprafata              |Mii ha|  5856,2|  230|     170|    75|    1000|  2910|
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Semanatori prasitoare  |Buc   |        |     |        |  1830|   10200| 18524|
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Semanatori paioase     |Buc   |        | 6080|    8220|      |        |      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Masini pt plantat      |Buc   |        |     |        |      |        |      |
| cartofi                |      |        |     |        |      |        |      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Viteza                 |Ha/zi |        |54720|   73980| 14640|  102000|185240|
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Zile necesare          |Nr    |        |    5|       3|     6|      10|    16|
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Motorina               |To    | 18398,1|  713|     527| 262,5|    3100|  9021|
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| Motorina pentru alte   |To    |  115000|     |        |      |        |      |
| lucrari+zootehnie      |      |        |     |        |      |        |      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|
| TOTAL motorina         |To    |274693,1|     |        |      |        |      |
|________________________|______|________|_____|________|______|________|______|

 ________________________________________________________________________
| Specificare            |  UM  | TOTAL  |     |         |      |        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Arat                   |      |        |     |         |      |        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Suprafata              |Mii ha|    3500|     |         |      |        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Pluguri                |Buc   |   77777|     |         |      |        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Viteza                 |Ha/zi |  233331|     |         |      |        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Zile necesare          |Nr    |      15|     |         |      |        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Motorina               |To    |   70000|     |         |      |        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Pregatit teren         |      |        |     |         |      |        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Suprafata              |Mii ha|   14259|     |         |      |        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Grape disc+combinatoare|Buc   |   62925|     |         |      |        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Viteza                 |Ha/zi |  629250|     |         |      |        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Zile necesare          |Nr    |      23|     |         |      |        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Motorina               |To    |   71295|     |         |      |        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Semanat                |      |        |Soia |Cartofi  |Fasole|Alte    |
|                        |      |        |     |         |boabe |culturi |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Suprafata              |Mii ha|  5856,2|  150|275 (mec:|    30|  1016,0|
|                        |      |        |     |129,25)  |      |        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Semanatori prasitoare  |Buc   |        | 2680|         |   900|        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Semanatori paioase     |Buc   |        |     |         |      |   13315|
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Masini pt plantat      |Buc   |        |     |     2899|      |        |
| cartofi                |      |        |     |         |      |        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Viteza                 |Ha/zi |        |26800|     8697|  7200|  119835|
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Zile necesare          |Nr    |        |    6|       15|     5|      10|
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Motorina               |To    | 18398,1|  525|      530|   105|  3614,6|
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| Motorina pentru alte   |To    |  115000|     |         |      |        |
| lucrari+zootehnie      |      |        |     |         |      |        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|
| TOTAL motorina         |To    |274693,1|     |         |      |        |
|________________________|______|________|_____|_________|______|________|

    - Incarcatura la arat: 3 ha/zi
    - Incarcatura la pregatit terenul: 10 ha/zi
    - Incarcatura la semanat ovaz si orzoaica: 9 ha/zi
    - Incarcatura la semanat sfecla si fasole boabe: 8 ha/zi
    - Incarcatura la semanat floarea soarelui, porumb, soia: 10 ha/zi
    - Consum specific motorina la arat: 20 kg/ha
    - Consum specific motorina la pregatit teren 5 kg/ha
    - Consum specific motorina semanat ovaz, orzoaica, floarea soarelui, porumb: 3,1 kg/ha
    - Consum specific motorina la semanat sfecla, soia, fasole: 3,5 kg/ha
    - Consum specific motorina la plantat cartofi: 4,1 kg/ha
    - Incarcatura la plantat cartofi: 3 ha/zi

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                      NECESARUL DE INGRASAMINTE

    I. Pentru fertilizarea faziala a culturilor infiintate in toamna anului 2001
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                  |Suprafata| Total NPK  |           din care:           |
|crt.|     Cultura      |_________|____________|_______________________________|
|    |                  | Mii ha  | Mii to s.a.|   Azot   | Fosfor  | Potasiu  |
|____|__________________|_________|____________|__________|_________|__________|
|    | TOTAL I          | 2.880,2 |     150,8  |    87,3  |   41,4  |    22,1  |
|____|__________________|_________|____________|__________|_________|__________|
|  1.| Grau + secara    | 2.316,6 |     120,0  |    70,0  |   33,0  |    17,0  |
|____|__________________|_________|____________|__________|_________|__________|
|  2.| Orz boabe        |   310,4 |      13,5  |     8,0  |    3,5  |     2,0  |
|____|__________________|_________|____________|__________|_________|__________|
|  3.| Orzoaica de t-na |    86,7 |       5,5  |     3,0  |    1,5  |     1,0  |
|____|__________________|_________|____________|__________|_________|__________|
|  4.| Rapita ptr. ulei |   127,8 |       8,0  |     5,0  |    2,0  |     1,0  |
|____|__________________|_________|____________|__________|_________|__________|
|  5.| Legume de camp   |    14,1 |       1,8  |     0,5  |    0,7  |     0,6  |
|____|__________________|_________|____________|__________|_________|__________|
|  6.| Plante de nutret |    22,3 |       2,0  |     0,8  |    0,7  |     0,5  |
|____|__________________|_________|____________|__________|_________|__________|

    II. Fertilizarea culturilor din primavara anului 2002
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                  |Suprafata| Ingrasaminte chimice  .. - mii tone s.a. - |
|crt.|   Cultura        |_________|____________________________________________|
|    |                  | mii ha  |    NPK    |    AZOT   | FOSFOR  | POTASIU  |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
|    | TOTAL II         | 7.131,4 |   367,12  |   228,37  | 117,44  |   21,31  |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
|  1.| Porumb + sorg    | 2.910,0 |   154,18  |   101,8   |  43,65  |    8,73  |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
|  2.| Orzoaica de      |   170,0 |     8,61  |     5,1   |   3,0   |    0,51  |
|    | primavara        |         |           |           |         |          |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
|  3.| Ovaz             |   230,0 |    11,59  |     6,9   |   4,0   |    0,69  |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
|  4.| Orez             |     3,5 |     0,17  |     0,1   |   0,06  |    0,01  |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
|  5.| Alte cereale     |     1,5 |     0,15  |     0,045 |   0,03  |    0,004 |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
|  6.| Floarea soarelui |  1000,0 |    50,5   |    30,0   |  17,5   |    3,0   |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
|  7.| Soia             |   150,0 |     7,63  |     4,5   |   2,63  |    0,5   |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
|  8.| Rapita de        |    30,0 |     1,41  |     0,9   |   0,5   |    0,01  |
|    | primavara        |         |           |           |         |          |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
|  9.| In ptr. ulei     |     1,5 |     0,08  |     0,045 |   0,03  |    0,004 |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
| 10.| In ptr. fibra    |     2,0 |     0,11  |     0,06  |   0,04  |    0,006 |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
| 11.| Canepa ptr. fibra|     2,0 |     0,11  |     0,06  |   0,04  |    0,006 |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
| 12.| Sfecla de zahar  |    75,0 |     3,78  |     2,25  |   1,31  |    0,22  |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
| 13.| Tutun            |    13,0 |     0,67  |     0,4   |   0,23  |    0,04  |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
| 14.| Mustar           |     4,5 |     0,22  |     0,13  |   0,08  |    0,013 |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
| 15.| Plante medicinale|     6,0 |     0,31  |     0,18  |   0,11  |    0,02  |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
| 16.| Leguminoase ptr. |    50,0 |     2,37  |     1,5   |   0,85  |    0,015 |
|    | boabe            |         |           |           |         |          |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
| 17.| Cartofi- total   |   275,0 |    13,89  |     8,25  |   4,81  |    0,83  |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
| 18.| Legume de camp   |   210,0 |    10,12  |     6,30  |   3,75  |    0,07  |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
| 19.| Pepeni verzi si  |    50,0 |     2,5   |     1,5   |   0,85  |    0,15  |
|    | galbeni          |         |           |           |         |          |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
| 20.| Plante de nutret |   450,0 |    22,7   |    13,5   |   7,85  |    1,35  |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
| 21.| Alte culturi     |   372,0 |    20,7   |    11,1   |   6,5   |    3,12  |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
| 22.| Plante perene    |   680,4 |    34,34  |    20,4   |  11,9   |    2,04  |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
| 23.| Livezi pe rod    |   200,0 |    10,1   |     6,0   |   3,5   |    0,60  |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
| 24.| Vii pe rod       |   245,0 |    12,34  |     7,35  |   4,25  |    0,74  |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|
|    | TOTAL I + II     |         |   517,92  |   315,67  | 158,84  |   43,41  |
|____|__________________|_________|___________|___________|_________|__________|

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                             SECTOR VEGETAL

                               SUSTINEREA
            directa a productiei-marfa vegetale in anul 2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Subventia unitara
        mii lei/to
    B - Cantitate
        mii tone
    C - Total sprijin
        mil. lei
 ______________________________________________________________________________
|                                     PRODUSUL                                 |
|==============================================================================|
|    |TOTAL an 2002| TRIMESTRUL I |TRIMESTRUL II |TRIMESTRUL III| TRIMESTRUL IV|
|    |_____________|______________|______________|______________|______________|
|  A |  B |    C   |  B  |    C   |  B  |    C   |  B  |    C   |  B  |    C   |
|____|____|________|_____|________|_____|________|_____|________|_____|________|
|  1. GRAU                                                                     |
| 283 3500   992000     0        0     0        0  3500   992000     0        0|
|______________________________________________________________________________|
|  2. RAPITA                                                                   |
| 300  100    30000     0        0     0        0   100    30000     0        0|
|______________________________________________________________________________|
|  3. PORUMB                                                                   |
| 147 1500   220000     0        0     0        0   750   110000   750   110000|
|______________________________________________________________________________|
|  4. FLOAREA SOARELUI                                                         |
| 133  600    80000     0        0     0        0   250    33000   350    47000|
|______________________________________________________________________________|
|  5. SOIA                                                                     |
| 267  300    80000     0        0     0        0     0        0   300    80000|
|______________________________________________________________________________|
|  6. SFECLA DE ZAHAR                                                          |
| 250 1800   450000     0        0     0        0     0        0  1800   450000|
|______________________________________________________________________________|
|  7. IN + CANEPA                                                              |
| 333   15     5000     0        0     0        0    15     5000     0        0|
|______________________________________________________________________________|
|  8. CARTOF                                                                   |
| 200  500   100000     0        0   100    20000   100    20000    30    60000|
|______________________________________________________________________________|
|  9. LEGUME CAMP                                                              |
| 173  600   104000     0        0   150    26000   300    52000   150    26000|
|______________________________________________________________________________|
| 10. LEGUME SERA                                                              |
|2933   30    88000     0        0    20    59000     0    52000    10    29000|
|______________________________________________________________________________|
| 11. FRUCTE                                                                   |
| 225  400    90000     0        0   100    23000   150    34000   150    33000|
|______________________________________________________________________________|
| 12. STRUGURI                                                                 |
| 225  400    90000     0        0     0        0     0        0   400    90000|
|______________________________________________________________________________|
| 13. FURAJE                                                                   |
| 118  400    47000     0        0     0        0   400    47000     0        0|
|______________________________________________________________________________|
|     TOTAL                                                                    |
|           2376000              0         128000        1323000         925000|
|______________________________________________________________________________|

        SUBVENTIA PENTRU REDUCEREA PRETULUI DE CUMPARARE A SEMINTELOR SI
                 MATERIALULUI SADITOR, PANA LA 50%, IN ANUL 2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - % subventie din pret
    B - Cantitate
        mii tone
    C - Total sprijin
        mil. lei
 ______________________________________________________________________________
|                                     PRODUSUL                                 |
|==============================================================================|
|    |TOTAL an 2002 |TRIMESTRUL I|TRIMESTRUL II | TRIMESTRUL III| TRIMESTRUL IV|
|    |______________|____________|______________|_______________|______________|
|  A |  B  |   C    |  B  |   C  |  B  |    C   |   B  |    C   |  B  |    C   |
|____|_____|________|_____|______|_____|________|______|________|_____|________|
|  1. GRAU                                                                     |
|   2   230   296800   150 191000     0        0      0        0    80   105800|
|______________________________________________________________________________|
|  2. SOIA                                                                     |
|   3   300    30002     0      0   300    30002      0        0     0        0|
|______________________________________________________________________________|
|  3. IN fibra                                                                 |
|   5    60     1220     0      0    60     1220      0        0     0        0|
|______________________________________________________________________________|
|  4. CANEPA fibre                                                             |
|   5   100     1810     0      0   100     1810      0        0     0        0|
|______________________________________________________________________________|
|  5. LEGUME                                                                   |
|   4   415    15001     0      0   415    15001      0        0     0        0|
|______________________________________________________________________________|
|  6. Material saditor viticol                                                 |
|   4  1085    15005     0      0  1085    15005      0        0     0        0|
|______________________________________________________________________________|
|  7. Material saditor pomicol                                                 |
|   4  1563    14999     0      0  1563    14999      0        0     0        0|
|______________________________________________________________________________|
|  8. FURAJE                                                                   |
|   2   188     4988     0      0   188     4988      0        0     0        0|
|______________________________________________________________________________|
|  9. SFECLA DE ZAHAR                                                          |
|   3  2015    16918     0      0  2015    16918      0        0     0        0|
|______________________________________________________________________________|
| 10. FLOAREA SOARELUI                                                         |
|   3  3152   352743     0      0    78     9057   3074   343686     0        0|
|______________________________________________________________________________|
| 11. PORUMB                                                                   |
|   2 18715   105595     0      0     0        0  18715   105595     0        0|
|______________________________________________________________________________|
| 12. OREZ                                                                     |
|   5   210     1320     0      0     0        0    210     1320     0        0|
|______________________________________________________________________________|
| 13. CARTOF                                                                   |
|   2 21821    45000     0      0     0        0  21821    45000     0        0|
|______________________________________________________________________________|
| 14. LEGUME DE SERA*)                                                         |
|   4   3,9     3000     0      0   3,9     3000      0        0     0        0|
|______________________________________________________________________________|
| 15. FASOLE DE CAMP                                                           |
|   3   637     4999     0      0     0        0    637     4999     0        0|
|______________________________________________________________________________|
|     TOTAL                                                                    |
|            909400        191000          112000         500600         105800|
|______________________________________________________________________________|
    *) La semintele de legume de camp si sera, cantitatea este cumulata in unitati fizice de produse

    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

                            SUSTINEREA
            indirecta a productiei vegetale in anul 2002

    Sustinerea indirecta prin subventie a imbunatatirilor funciare, desecarilor si a combaterii eroziunii solului
                                                             - miliarde lei-
 ______________________________________________________________________________
|  Subventia   |Total  |Trimestrul I|Trimestrul II|Trimestrul III|Trimestrul IV|
|              |an 2002|    2002    |    2002     |     2002     |     2002    |
|              |       |            |             |              |             |
|______________|_______|____________|_____________|______________|_____________|
|1. Intretinere|    834|         180|          249|           225|          180|
|si reparatii  |       |            |             |              |             |
|sisteme de    |       |            |             |              |             |
|irigatii      |       |            |             |              |             |
|______________|_______|____________|_____________|______________|_____________|
|2. Subventie  |    540|         260|           83|           177|           20|
|energie       |       |            |             |              |             |
|electrica     |       |            |             |              |             |
|______________|_______|____________|_____________|______________|_____________|
|TOTAL         |   1374|         440|          332|           402|          200|
|______________|_______|____________|_____________|______________|_____________|

    Sustinerea actiunilor de protectia plantelor si carantina fitosanitara de interes national pentru procurarea pesticidelor, a lucrarilor de combatere a bolilor si daunatorilor din sectorul vegetal.
 ______________________________________________________________________________
|  Sustinere   |Total  |Trimestrul I|Trimestrul II|Trimestrul III|Trimestrul IV|
|              |an 2002|    2002    |    2002     |     2002     |     2002    |
|              |       |            |             |              |             |
|______________|_______|____________|_____________|______________|_____________|
|1. Actiuni de |    133|          60|           43|            20|           10|
|protectia     |       |            |             |              |             |
|plantelor si  |       |            |             |              |             |
|carantina     |       |            |             |              |             |
|fitosanitara  |       |            |             |              |             |
|de interes    |       |            |             |              |             |
|national      |       |            |             |              |             |
|______________|_______|____________|_____________|______________|_____________|
|TOTAL         |    133|          60|           43|            20|           10|
|______________|_______|____________|_____________|______________|_____________|

    ANEXA 6*)

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

                              PROGRAMUL
lucrarilor mecanizate din vara anului 2002 (recoltat, balotat, transport)
 ______________________________________________________________________________
|    SPECIFICARE    | U.M. |TOTAL |RAPITA| ORZ  | GRAU+ |ORZOAICA|ORZOAICA|OVAZ|
|                   |      |      |      |TOAMNA|SECARA |        | PRIM.  |    |
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
|Recoltat           |mii.ha|3366,6| 127,8|  310,| 2316,7|    86,7|     170|  35|
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
|Balotat            |mii ha|  1500|      |      |       |        |        |    |
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
|Vindrovere         |buc   |  1305|  1305|      |       |        |        |    |
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
|Combine            |buc.  |      |  1862|  1300|  27654|    2314|    6139|1282|
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
|Prese balotat      |buc.  |  6753|      |      |       |        |        |    |
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
|Norma recoltat     |ha/zi |      |     8|6..8  |6..8   |4..6    |4..6    |4..6|
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
|Viteza recoltat    |ha/zi |      | 14896|  9100| 193678|   11570|   30695|6411|
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
|Zile nec. recoltat |nr.   |      |     9|      |     12|       8|       6|    |
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
|Cons. normat       |kg/ha |      |    15|     1|     15|      15|      15|   1|
|recoltat           |      |      |      |      |       |        |        |    |
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
|Cons. mot. recoltat|to    | 50499|  1917|   465|34750,5|  1300,5|    2550| 532|
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
|Norma balotat      |ha/zi |7..8  |      |      |       |        |        |    |
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
|Viteza balotat     |ha/zi | 50648|      |      |       |        |        |    |
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
|Zile necesare      |nr.   |    30|      |      |       |        |        |    |
|balotat            |      |      |      |      |       |        |        |    |
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
|Consum normat      |kg/ha |     5|      |      |       |        |        |    |
|balotat            |      |      |      |      |       |        |        |    |
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
|Cons. motorina     |to    |  7500|      |      |       |        |        |    |
|balotat            |      |      |      |      |       |        |        |    |
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
|Consum mot. alte   |to    | 65000|      |      |       |        |        |    |
|lucr. si zoot.     |      |      |      |      |       |        |        |    |
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
|Cons. mot.         |to    | 21000|      |      |       |        |        |    |
|transport          |      |      |      |      |       |        |        |    |
|___________________|______|______|______|______|_______|________|________|____|
 TOTAL MOTORINA      to     143999
 CAMPANIE

    ANEXA 7*)

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

                              PROGRAMUL
               lucrarilor mecanizate din toamna anului 2002
                              _________________________________________________
                             |                    INSAMANTARI                  |
 ____________________________|_________________________________________________|
| SPECIFICARE | U.M. | TOTAL |GRAU +|ORZ |ORZOAICA|RAPITA|LEGUME|FURAJE|ALTE   |
|             |      |       |SECARA|    |        |      |      |      |CULTURI|
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Arat pt.     |mii.  |   3025|  2200| 320|     100|   195|    20|    40|    150|
|insamant. de |ha    |       |      |    |        |      |      |      |       |
|t-na         |      |       |      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Arat pt.     |mii ha|   4070|      |    |        |      |      |      |       |
|insamant.    |      |       |      |    |        |      |      |      |       |
|primav.      |      |       |      |    |        |      |      |      |       |
|(ogoare)     |      |       |      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Pluguri      |buc   | 119192|      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Norma        |ha/zi |2,5...3|      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Viteza       |ha/zi | 333738|      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Zile nec.    |nr.   |     12|      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Cons. normat |Kg/ha |       |    22|  22|      22|    22|    22|    22|     22|
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Cons. mot.   |to    |  66550| 48400|7040|    2200|  4290|   440|   880|   3300|
|arat pt.     |      |       |      |    |        |      |      |      |       |
|insam. toamna|      |       |      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Cons. mot.   |to    | 113960|      |    |        |      |      |      |       |
|arat ogoare  |      |       |      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Preg. teren  |mii.  | 4537,5|  3300| 480|     150| 292,5|    30|    60|    225|
|             |ha    |       |      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Grape disc + |buc   |  62925|      |    |        |      |      |      |       |
|combinatoare |      |       |      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Norma        |ha/zi |     10|      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Viteza       |ha/zi | 629250|      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Zile nec.    |nr.   |7...8  |      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Cons. normat |Kg/ha |       |     5|   5|       5|     5|     5|     5|      5|
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Cons.        |to    |22687,5| 16500|2400|     750|1462,5|   150|   300|   1125|
|motorina     |      |       |      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Semanat      |mii.  |   3025|  2200| 320|     100|   195|    20|    40|    150|
|             |ha    |       |      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Semanatori   |buc   |  27615|      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Norma        |ha/zi |      8|      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Viteza       |ha/zi | 220920|      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Zile nec.    |nr.   |13...14|      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Cons. normat |Kg/ha |       |   3,1| 3,1|     3,1|   3,1|   3,1|   3,1|    3,1|
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Cons.        |to    | 9377,5|  6820| 992|     310| 604,5|    62|   124|    465|
|motorina     |      |       |      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Recoltat     |mii.  |   5606|      |    |        |      |      |      |       |
|             |ha    |       |      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Recoltat     |mii ha|   2310|      |    |        |      |      |      |       |
|mecanizat    |      |       |      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Combine      |buc   |  27215|      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Norma        |ha/zi |      8|      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Viteza       |ha/zi | 217720|      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Zile nec.    |nr.   |  10,61|      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Cons. normat |Kg/ha |     15|      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Cons.        |to    |  14350|      |    |        |      |      |      |       |
|motorina     |      |       |      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Consum mot.  |to    |  65000|      |    |        |      |      |      |       |
|alte lucr. si|      |       |      |    |        |      |      |      |       |
|zoot.        |      |       |      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
|Cons. mot.   |to    |  21000|      |    |        |      |      |      |       |
|transport    |      |       |      |    |        |      |      |      |       |
|_____________|______|_______|______|____|________|______|______|______|_______|
 TOTAL         to      312925
 MOTORINA
 CAMPANIE

                              ________________________________________
                             |                 RECOLTAT               |
 ____________________________|________________________________________|
| SPECIFICARE | U.M. | TOTAL |FL.  |SOIA|PORUMB|SFECLA|CARTOFI|ALTE   |
|             |      |       |SOARE|    |      |      |       |CULTURI|
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Arat pt.     |mii.  |   3025|     |    |      |      |       |       |
|insamant. de |ha    |       |     |    |      |      |       |       |
|t-na         |      |       |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Arat pt.     |mii ha|   4070|     |    |      |      |       |       |
|insamant.    |      |       |     |    |      |      |       |       |
|primav.      |      |       |     |    |      |      |       |       |
|(ogoare)     |      |       |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Pluguri      |buc   | 119192|     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Norma        |ha/zi |2,5...3|     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Viteza       |ha/zi | 333738|     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Zile nec.    |nr.   |     12|     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Cons. normat |Kg/ha |       |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Cons. mot.   |to    |  66550|     |    |      |      |       |       |
|arat pt.     |      |       |     |    |      |      |       |       |
|insam. toamna|      |       |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Cons. mot.   |to    | 113960|     |    |      |      |       |       |
|arat ogoare  |      |       |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Preg. teren  |mii.  | 4537,5|     |    |      |      |       |       |
|             |ha    |       |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Grape disc + |buc   |  62925|     |    |      |      |       |       |
|combinatoare |      |       |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Norma        |ha/zi |     10|     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Viteza       |ha/zi | 629250|     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Zile nec.    |nr.   |7...8  |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Cons. normat |Kg/ha |       |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Cons.        |to    |22687,5|     |    |      |      |       |       |
|motorina     |      |       |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Semanat      |mii.  |   3025|     |    |      |      |       |       |
|             |ha    |       |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Semanatori   |buc   |  27615|     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Norma        |ha/zi |      8|     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Viteza       |ha/zi | 220920|     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Zile nec.    |nr.   |13...14|     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Cons. normat |Kg/ha |       |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Cons.        |to    | 9377,5|     |    |      |      |       |       |
|motorina     |      |       |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Recoltat     |mii.  |   5606| 1000| 150|  2910|    75|    275|   1196|
|             |ha    |       |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Recoltat     |mii ha|   2310| 1000| 150|   500|    30|    130|    500|
|mecanizat    |      |       |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Combine      |buc   |  27215|     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Norma        |ha/zi |      8|     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Viteza       |ha/zi | 217720|     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Zile nec.    |nr.   |  10,61|     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Cons. normat |Kg/ha |     15|  5,5|   7|     8|    13|      7|      5|
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Cons.        |to    |  14350| 5500|1050|  4000|   390|    910|   2500|
|motorina     |      |       |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Consum mot.  |to    |  65000|     |    |      |      |       |       |
|alte lucr. si|      |       |     |    |      |      |       |       |
|zoot.        |      |       |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
|Cons. mot.   |to    |  21000|     |    |      |      |       |       |
|transport    |      |       |     |    |      |      |       |       |
|_____________|______|_______|_____|____|______|______|_______|_______|
 TOTAL         to      312925
 MOTORINA
 CAMPANIE

    ANEXA 8*)

    *) Anexa nr. 8 este reprodusa in facsimil.

                              PROGRAMUL
suprafetelor si productiilor de legume si flori in anul 2002
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Specificatie   |Suprafata|Productia|Esalonarea recoltarii pe trimestre |
|crt.|                 |  mii ha |  Mii to |               Mii to              |
|____|_________________|_________|_________|___________________________________|
|I   |LEGUME TOTAL     |  216,3  |  3440,0 |  40,0  | 757,2  | 1602,8 | 1040,0 |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|
|    |Din care:        |  210,0  |  3120,0 |    -   | 497,2  | 1602,8 | 1020,0 |
|    |Legume in camp   |         |         |        |        |        |        |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|
|    |Din care:        |   44,0  |   610,0 |    -   |   -    |  400,0 |  210,0 |
|    |- tomate         |         |         |        |        |        |        |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|
|    |- ceapa uscata   |   38,5  |   493,0 |    -   |  93,0  |  400,0 |    -   |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|
|    |- usturoi        |   12,0  |   114,0 |    -   |  14,0  |  100,0 |    -   |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|
|    |- ardei          |   17,0  |   273,0 |    -   |   -    |   73,0 |  200,0 |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|
|    |- varza          |   44,2  |   839,8 |    -   | 200,0  |  239,0 |  400,0 |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|
|    |- radacinoase    |   16,0  |   320,0 |    -   |  60,0  |  120,0 |  140,0 |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|
|    |- castraveti     |   10,5  |   126,0 |    -   |  26,0  |   50,0 |   50,0 |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|
|    |- mazare pastai  |    4,8  |    38,0 |    -   |  38,0  |    -   |    -   |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|
|    |- fasole pastai  |    8,0  |    56,0 |    -   |  16,0  |   40,0 |    -   |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|
|    |- vinete         |    8,0  |   200,0 |    -   |   -    |  180,0 |   20,0 |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|
|II  |Legume in spatii |    6,3  |   320,0 |  40,0  | 250    |    -   |   30,0 |
|    |protejate        |         |         |        |        |        |        |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|
|    |Din care:        |         |         |        |        |        |        |
|    |sere             |    1,3  |    80,0 |  40,0  |  20,0  |    -   |   20,0 |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|
|    |solarii          |    5,0  |   240,0 |   -    | 240,0  |    -   |    -   |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|
|    |Flori sera       |  160,0  | 70000   |40000   |   -    |    -   |30000   |
|    |Mii ha/mii fire  |         |         |        |        |        |        |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|
|III |Seminceri        | 3000    |13000    |   -    |10000   | 3000   |    -   |
|    |legumicoli Ha/to |         |         |        |        |        |        |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|
|IV  |Flori in camp    |  170    |20000    |   -    |10000   | 6000   | 4000   |
|    |Ha/mii fire      |         |         |        |        |        |        |
|____|_________________|_________|_________|________|________|________|________|

    ANEXA 9*)

    *) Anexa nr. 9 este reprodusa in facsimil.

                               PROGRAMUL
suprafetelor de livezi si productiilor de fructe in anul 2002
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Specificatie     |Suprafata|Productie|Esalonarea recoltarii - mii to|
|crt.|                      |Mii ha   |Mii to   |______________________________|
|    |                      |         |         |Trim I|  II   |  III   |  IV  |
|____|______________________|_________|_________|______|_______|________|______|
| 1  | Livezi pe rod        |      200|     1100|     -|      5|     378|   717|
|____|______________________|_________|_________|______|_______|________|______|
|    | Din care: |         |         |      |       |        |      |
|    | - meri               |       74|      513|     -|      -|      33|   480|
|____|______________________|_________|_________|______|_______|________|______|
|    | - peri               |        5|       40|     -|      -|      10|    30|
|____|______________________|_________|_________|______|_______|________|______|
|    | - pruni              |       97|      460|     -|      -|     260|   200|
|____|______________________|_________|_________|______|_______|________|______|
|    | - piersici           |        3|       15|     -|      -|      15|     -|
|____|______________________|_________|_________|______|_______|________|______|
|    | - caisi              |        4|       12|     -|      -|      12|     -|
|____|______________________|_________|_________|______|_______|________|______|
|    | - ciresi + visini    |       13|       50|     -|      5|      45|     -|
|____|______________________|_________|_________|______|_______|________|______|
|    | - nuci               |        2|        4|     -|      -|       -|     4|
|____|______________________|_________|_________|______|_______|________|______|
|    | - alte specii        |        2|        6|     -|      -|       3|    3 |
|____|______________________|_________|_________|______|_______|________|______|
| 2  | Arbusti fructiferi   |      0,7|      0,8|     -|    0,1|     0,7|     -|
|____|______________________|_________|_________|______|_______|________|______|
| 3  | Capsuni pe rod       |      2,5|     22,5|     -|   22,5|       -|     -|
|____|______________________|_________|_________|______|_______|________|______|
| 4  | Material saditor     |      2,5|     2500|     -|      -|       -|  2500|
|    | pomicol - mii buc    |         |         |      |       |        |      |
|____|______________________|_________|_________|______|_______|________|______|

    ANEXA 10*)

    *) Anexa nr. 10 este reprodusa in facsimil.

                              PROGRAMUL
suprafetelor de vii si al productiilor de struguri - total in anul 2002
_______________________________________________________________________________
|Nr. |  Specificatie    | Suprafata|   Productia|      Esalonarea recoltei     |
|    |                  |   Mii ha |    Mii to  |             Mii to           |
|____|__________________|__________|____________|______________________________|
| 1  | Vii pe rod total |     247,3|      1225,0|   -|   -|   275,0|      950,0|
|____|__________________|__________|____________|____|____|________|___________|
|    | Din care:        |          |            |    |    |        |           |
|    | - vii nobile pe  |          |            |    |    |        |           |
|    | rod              |     129,3|       775,0|  - |  - |   175,0|      600,0|
|____|__________________|__________|____________|____|____|________|___________|
|    | - vii nobile     |          |            |    |    |        |           |
|    | pe rod           |          |            |    |    |        |           |
|    | struguri de vin  |     111,5|       655,0|   -|   -|    75,0|      580,0|
|____|__________________|__________|____________|____|____|________|___________|
|    | - vii nobile     |          |            |    |    |        |           |
|    | pe rod           |          |            |    |    |        |           |
|    | struguri de masa |      17,8|       120,0|   -|   -|   100,0|       20,0|
|____|__________________|__________|____________|____|____|________|___________|
|    | - vii hibride    |          |            |    |    |        |           |
|    | pe rod           |     118,0|       450,0|   -|   -|   100,0|      350,0|
|____|__________________|__________|____________|____|____|________|___________|
|  2 | Material saditor |          |            |    |    |        |           |
|    | viticol          |         -|           -|   -|   -|       -|          -|
|____|__________________|__________|____________|____|____|________|___________|
|    | - din care vita  |          |            |    |    |        |           |
|    | STAS mii buc.    |       0,1|        4717|   -|   -|       -|       4717|
|____|__________________|__________|____________|____|____|________|___________|
|    | - portaltoi mii  |          |            |    |    |        |           |
|    | buc.             |       0,1|       21000|   -|   -|       -|      21000|
|____|__________________|__________|____________|____|____|________|___________|

    ANEXA 11a*)

    *) Anexa nr. 11a*) este reprodusa in facsimil.

                              OFERTA SI CEREREA
               la principalele produse agricole in anul 2002
 ______________________________________________________________________
|   Specificare     | U.M. |GRAU +  |PORUMB|  ORZ   | ORZOAICA|FLOAREA |
|                   |      |SECARA  |BOABE |        |         |SOARELUI|
|___________________|______|________|______|________|_________|________|
|Suprafata          |mii ha|   2.320| 2.910|   310,3|    256,7|   1.000|
|___________________|______|________|______|________|_________|________|
|Productia medie    |kg/ha |   3.100| 3.000|   332,6|    1.700| 1.375,0|
|___________________|______|________|______|________|_________|________|
|1. OFERTA TOTAL    |mii to|   8.330| 9.720| 1.102,0|    471,4| 1.405,0|
|___________________|______|________|______|________|_________|________|
|Stoc initial       |mii to|   1.088|   950|    20,0|     15,0|    20,0|
|___________________|______|________|______|________|_________|________|
|Productia totala   |mii to|   7.026| 8.730| 1.032,0|    544,3| 1.375,0|
|___________________|______|________|______|________|_________|________|
|Import             |mii to|      50|    40|    50,0|     20,0|    10,0|
|___________________|______|________|______|________|_________|________|
|2. CERERE TOTAL    |mii to|   7.450| 9.160| 1.072,0|    471,4| 1.385,0|
|___________________|______|________|______|________|_________|________|
| Consum intern     |mii to|   6.450| 8.460| 1.072,0|    471,4| 1.335,0|
|___________________|______|________|______|________|_________|________|
|- consum uman      |mii to|   3.500|   750|       -|        -|    15,0|
|___________________|______|________|______|________|_________|________|
|- consum samanta   |mii to|     600|    60|    72,0|     68,0|     6,0|
|___________________|______|________|______|________|_________|________|
|- consum furaje    |mii to|   2.300| 7.200|   850,0|     35,0|       -|
|___________________|______|________|______|________|_________|________|
|- consum industrial|mii to|    50,0|   450|   150,0|    368,4| 1.314,0|
|___________________|______|________|______|________|_________|________|
|Disponibil         |mii to|   1.000|   700|       -|        -|    50,0|
|___________________|______|________|______|________|_________|________|
|3. STOC FINAL      |mii to|     880|   560|    30,0|        -|    20,0|
|___________________|______|________|______|________|_________|________|

 ________________________________________________________________
|   Specificare     | U.M. |  SOIA  | RAPITA  | SFECLA | CARTOFI |
|                   |      |        |PT. ULEI |   DE   |  TOTAL  |
|                   |      |        |         | ZAHAR  |         |
|___________________|______|________|_________|________|_________|
|Suprafata          |mii ha|   150,0|    150,0|    75,0|    275,0|
|___________________|______|________|_________|________|_________|
|Productia medie    |kg/ha | 2.133,0|  1.300,0|  24.000| 13.000,0|
|___________________|______|________|_________|________|_________|
|1. OFERTA TOTAL    |mii to|   320,0|    195,2| 1.800,0|  4.065,0|
|___________________|______|________|_________|________|_________|
|Stoc initial       |mii to|       -|        -|       -|    475,0|
|___________________|______|________|_________|________|_________|
|Productia totala   |mii to|   320,0|    195,0| 1.800,0|  3.575,0|
|___________________|______|________|_________|________|_________|
|Import             |mii to|       -|      0,2|       -|     15,0|
|___________________|______|________|_________|________|_________|
|2. CERERE TOTAL    |mii to|   320,0|    195,2| 5.100,0|  3.630,0|
|___________________|______|________|_________|________|_________|
|Consum intern      |mii to|   320,0|    135,2| 1.620,0|  3.215,0|
|___________________|______|________|_________|________|_________|
|- consum uman      |mii to|       -|        -|       -|  1.770,0|
|___________________|______|________|_________|________|_________|
|- consum samanta   |mii to|    15,0|      0,2|       -|    880,0|
|___________________|______|________|_________|________|_________|
|- consum furaje    |mii to|    10,0|        -|       -|    540,0|
|___________________|______|________|_________|________|_________|
|- consum industrial|mii to|   295,0|    135,0| 1.620,0|     25,0|
|___________________|______|________|_________|________|_________|
|Disponibil         |mii to|       -|     60,0| -3.480*|    155,0|
|___________________|______|________|_________|________|_________|
|3. STOC FINAL      |mii to|       -|        -|       -|    435,0|
|___________________|______|________|_________|________|_________|
    *) Deficitul de sfecla de zahar este acoperit prin import de zahar brut pentru rafinare.

    ANEXA 11b*)

    *) Anexa nr. 11b) este reprodusa in facsimil.

                            CEREREA SI OFERTA
                   la produse horticole in anul 2002
 _____________________________________________________________________________
| Nr.  |    SPECIFICATIE     |     UM       |  LEGUME   |   FRUCTE  |   VIN   |
| crt. |                     |              |           |           |         |
|______|_____________________|______________|___________|___________|_________|
|  I   | OFERTA TOTAL        |    Mii to/   |       3780|       1350|     3940|
|      |                     |    mii hl    |           |           |         |
|______|_____________________|______________|___________|___________|_________|
|      |- suprafata          |    Mii ha    |      216,3|      200,0|    111,5|
|______|_____________________|______________|___________|___________|_________|
|      |- productia medie    |    Kg/ha     |     16.000|      5.500|    5.870|
|______|_____________________|______________|___________|___________|_________|
|      |- productie totala   |    Mii to    |      3.440|      1.100|      655|
|______|_____________________|______________|___________|___________|_________|
|      |- productia totala de|              |           |           |         |
|      |  vin nobil          |    Mii hl.   |          -|          -|    3.280|
|______|_____________________|______________|___________|___________|_________|
|      |- stoc initial       |    Mii to/   |        270|        100|      600|
|      |                     |    Mii hl.   |           |           |         |
|______|_____________________|______________|___________|___________|_________|
|      |- import             |    Mii to/   |         70|        150|       60|
|      |                     |    Mii hl.   |           |           |         |
|______|_____________________|______________|___________|___________|_________|
|  II  |    CERERE TOTALA    |    Mii to/   |      3.476|      1.250|    3.280|
|      |                     |    Mii hl.   |           |           |         |
|______|_____________________|______________|___________|___________|_________|
|      |- consum in stare    |    Mii to/   |      3.280|      1.025|    2.250|
|      |  proaspata          |    Mii hl.   |           |           |         |
|______|_____________________|______________|___________|___________|_________|
|      |- procesare          |    Mii to/   |        150|        200|      380|
|      |                     |    Mii hl.   |           |           |         |
|______|_____________________|______________|___________|___________|_________|
|      |- alte destinatii    |    Mii to/   |          6|          5|        -|
|      |                     |    Mii hl.   |           |           |         |
|______|_____________________|______________|___________|___________|_________|
|      |- disponibil         |Mii to/mii hl.|         40|         20|      650|
|______|_____________________|______________|___________|_________ _|_________|
|  III | STOC FINAL          |Mii to/mii hl.|        304|        100|      660|
|______|_____________________|______________|___________|___________|_________|

    ANEXA 12*)

    *) Anexa nr. 12*) este reprodusa in facsimil.

                                  PROGRAMUL
pentru acoperirea deficitului instalatiilor de irigat pe o suprafata de 595.000 ha in anul 2002
 _______________________________________________________________________________
|Nr.  |   Furnizor    |Tip instalatie |  Productia  |Suprafata |    Observatii |
|crt. |               |               |    de       |   de     |               |
|     |               |               |  instalati  |irigatii  |               |
|     |               |               |    (buc)    |acoperita |               |
|     |               |_______________|_____________|  (ha)    |               |
|     |               |               |lunara|anuala|          |               |
|____ |_______________|_______________|______|______|__________|_______________|
| 0   |      1        |       2       |  3   |   4  |     5    |        6      |
|____ |_______________|_______________|______|_________________|_______________|
|     |S.C. ISTIRIG   |IIAM 100 PEPH-1|    40|   480|     9.600|conducta       |
|     |S.A., Bals     |               |      |      |          |polietilena;   |
| 1   |               |               |      |      |          |montare        |
|     |               |               |      |      |          |manuala        |
|_____|_______________|_______________|______|______|__________|_______________|
| 2   |S.C. TEPRO     |TEPHX-1        |   250| 3.000|    60.000|conducta otel  |
|     |S.A., Iasi     |               |      |      |          |zincat;        |
|     |               |               |      |      |          |montare        |
|     |               |               |      |      |          |manuala        |
|_____|_______________|_______________|______|______|__________|_______________|
| 3   |S.C. IRIDEX    |IATF tambur -  |   500| 6.000|   210.000|autodeplasabila|
|     |GROUP,         |furtun         |      |      |          |               |
|     |Bucuresti      |               |      |      |          |               |
|     |               |               |      |      |          |               |
|_____|_______________|_______________|______|______|__________|_______________|
| 4   |S.C. TEHNOLOGII|IATF tambur -  |   100| 1.200|    42.000|autodeplasabila|
|     |SERVOPLANT     |furtun         |      |      |          |               |
|     |S.R.L.,        |               |      |      |          |               |
|     |Bucuresti      |               |      |      |          |               |
|_____|_______________|_______________|______|______|__________|_______________|
| 5   |S.C. CERITEX   |IATF tambur -  |    10|   120|     4.200|autodeplasabila|
|     |S.A., Brasov   |furtun         |      |      |          |               |
|_____|_______________|_______________|______|______|__________|_______________|
| 6   |S.C NAVUS      |IATF tambur -  |    40|   480|     9.600|               |
|     |S.R.L.,        |furtun         |      |      |          |               |
|     |Constanta      |               |      |      |          |               |
|_____|_______________|_______________|______|______|__________|_______________|
| 7   |S.C. REVAHO    |IATF tambur -  |   500| 6.000|     6.000|autodeplasabila|
|     |AGRO ROMANIA,  |furtun         |      |      |          |               |
|     |Bucuresti      |               |      |      |          |               |
|_____|_______________|_______________|______|______|__________|_______________|
|     |Total          |Instalatii     |   290| 3.480|    69.600|Suprafata      |
|     |               |manuale        | 1.150|13.800|   483.000|neacoperita    |
|     |               |Autodeplasabile|      |      |          |595.000-552.000|
|     |               |General        |     -|     -|   552.600|=42.400 ha     |
|_____|_______________|_______________|______|______|__________|_______________|

    ANEXA 13*)

    *) Anexa nr. 13 este reprodusa in facsimil.

                               SITUATIA
necesarului instalatiilor de irigat in perioada 2002 - 2005
 _________________________________________________________________________
|    Anul   |      Specificatie      |       Tip instalatii     |  TOTAL  |
|           |                        |__________________________|         |
|           |                        |Manuale  |Autodeplasabile |         |
|           |                        |IIAM-100 |________________|         |
|           |                        |TEPHX-1  | IATF  |IAL/IAP |         |
|___________|________________________|_________|_______|________|_________|
|  0        |      1                 |    2    |   3   |    4   |   5     |
|___________|________________________|________ |_______|________|_________|
|2002       |Suprafata (ha)          |  297.200|178.500| 119.300|  595.000|
|           |________________________|_________|_______|________|_________|
|           |Numar instalatii (buc)  |   14.860|  5.100|   1.988|        -|
|___________|________________________|_________|__ ____|________|_________|
|2003       |Suprafata (ha)          |  180.600|108.500|  72.200|  361.300|
            |________________________|_________|_______|________|_________|
|           |Numar instalatii (buc)  |    9.030|  3.100|   1.203|        -|
|___________|________________________|_________|_______|________|_________|
|2004       |Suprafata (ha)          |  187.400|112.350|  74.950|  374.700|
|           |________________________|_________|_______|________|_________|
|           |Numar instalatii (buc)  |    9.370|  3.210|   1.250|        -|
|___________|________________________|_________|_______|________|_________|
|2005       |Suprafata (ha)          |  187.200|110.950|  76.350|  374.500|
|           |________________________|_________|_______|________|_________|
|           |Numar instalatii (buc)  |    9.360|  3.170|   1.273|        -|
|___________|________________________|_________|_______|________|_________|
|   TOTAL   |Suprafata (ha)          |  852.400|510.300| 342.800|1.705.500|
|2002 - 2005|________________________|_________|_______|________|_________|
|           |Numar instalatii (buc)  |   42.620| 14.580|   5.714|        -|
|           |________________________|_________|_______|________|_________|
|           |Investitie specifica    |         |       |        |         |
|           |evaluata ($/ha)         |      150|    450|     700|        -|
|           |_______________________ |_________|_______|________|_________|
|           |Cost mediu instalatie   |         |       |        |         |
|           |pusa in functiune ($buc)|    3.000| 15.750|  42.000|        -|
|           |______________________ _|_________|_______|________|_________|
|           |Investitie totala       |         |       |        |         |
|           |(mil. $/tip instalatie) |   127,86| 229,64|  239,96|   597,46|
|___________|________________________|_________|_______|________|_________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 154/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 154 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 154/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu