Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 153 din 21 septembrie 2004

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 879 din 27 septembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
    in temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor,

    Consiliul Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a magistratilor si atestare a rezultatelor obtinute, anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezentul regulament se trimite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

                    Secretarul general al Consiliului Superior
                               al Magistraturii,
                          judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a magistratilor si atestare a rezultatelor obtinute

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Formarea profesionala continua a magistratilor constituie o garantie a independentei si impartialitatii acestora in exercitarea functiei.
    (2) Responsabilitatea pentru formarea profesionala continua a magistratilor revine Institutului National al Magistraturii, denumit in continuare Institut, conducatorilor instantelor sau parchetelor la care acestia isi desfasoara activitatea, precum si fiecarui magistrat, prin pregatire individuala.
    Art. 2
    Magistratii au dreptul la un concediu platit de 10 zile lucratoare pe an pentru a participa la cursuri sau alte forme de specializare organizate in tara sau in strainatate.
    Art. 3
    Magistratii in functie au obligatia de a participa, cel putin o data la 3 ani, la programe de formare profesionala continua organizate de Institut, de institutii de invatamant superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala.
    Art. 4
    Formarea profesionala continua trebuie sa tina seama de dinamica procesului legislativ si consta, in principal, in cunoasterea si aprofundarea legislatiei interne, a documentelor europene si internationale la care Romania este parte, a jurisprudentei instantelor judecatoresti si a Curtii Constitutionale, a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice ale profesiei de magistrat, precum si in abordarea multidisciplinara a institutiilor cu caracter de noutate.
    Art. 5
    Formarea profesionala continua din fonduri bugetare se realizeaza atat de Institut, cat si descentralizat la nivelul curtilor de apel si al parchetelor de pe langa curtile de apel.
    Art. 6
    Institutul coordoneaza formarea magistratilor din fonduri bugetare in conformitate cu programul de formare continua aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

    CAP. 2
    Cursurile de formare profesionala continua organizate de Institut

    SECTIUNEA I
    Dispozitii generale

    Art. 7
    Institutul organizeaza atat cursuri generale de formare profesionala continua, cat si cursuri speciale pentru:
    a) magistratii din instantele specializate;
    b) magistratii care au fost numiti in conditiile art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor;
    c) magistratii care primesc calificativul "satisfacator" in urma a doua evaluari consecutive sau calificativul "nesatisfacator".

    SECTIUNEA a II-a
    Organizarea si desfasurarea cursurilor generale

    Art. 8
    (1) Cursurile de formare profesionala continua se organizeaza de Institut in baza unui program anual, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea consiliului stiintific al Institutului.
    (2) Programul de formare profesionala continua cuprinde domeniile si temele de formare.
    (3) Cursurile de formare profesionala continua se desfasoara, de regula, sub forma de seminarii, colocvii, mese rotunde sau sesiuni.
    Art. 9
    (1) La elaborarea programului anual de formare profesionala continua a magistratilor, consiliul stiintific va lua in considerare urmatoarele:
    a) propunerile formatorilor Institutului cu privire la domeniile de formare si temele ce urmeaza a fi dezbatute;
    b) propunerile instantelor si ale parchetelor;
    c) propunerile asociatiilor profesionale ale magistratilor;
    d) propunerile altor specialisti din domeniul dreptului;
    e) evaluarea rezultatelor formarii profesionale din anii anteriori.
    (2) Programul de formare profesionala continua se transmite, dupa aprobare, tuturor magistratilor, in vederea formularii de catre acestia a optiunilor de participare.
    (3) Optiunile magistratilor se fac, de regula, in anul anterior celui in care se desfasoara cursurile de formare si se transmit, prin intermediul conducerii instantelor si parchetelor, dupa analizarea lor in colegiul de conducere al instantei, respectiv parchetului. Analiza optiunilor de participare se face din punctul de vedere al perioadei de desfasurare a cursurilor de formare pentru care se opteaza.
    (4) Planul de formare rezultat in urma optiunilor magistratilor se comunica instantelor si parchetelor, pentru a fi avut in vedere la organizarea activitatilor.
    Art. 10
    Activitatea de formare continua este asigurata de personalul de instruire al Institutului. Acesta cuprinde judecatori si procurori, cadre didactice din invatamantul superior juridic acreditat, alti specialisti romani si straini, precum si personal de specialitate juridica asimilat magistratilor.
    Art. 11
    La sfarsitul fiecarei sesiuni de formare, magistratii participanti completeaza o fisa de evaluare a dezbaterilor si primesc un atestat de participare.
    Art. 12
    Cursurile de formare continua se desfasoara, de regula, la sediul Institutului sau la sediul centrelor regionale de pregatire a magistratilor.

    SECTIUNEA a III-a
    Organizarea si desfasurarea cursurilor speciale

    Art. 13
    (1) Institutul elaboreaza programe si organizeaza cursuri speciale de formare profesionala, astfel:
    a) cursuri pentru magistratii din instantele specializate;
    b) cursuri de 6 luni pentru magistratii care au fost numiti in conditiile art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor;
    c) cursuri de 3 - 6 luni pentru magistratii care au primit calificativul "satisfacator" in urma a doua evaluari consecutive sau calificativul "nesatisfacator".
    (2) Domeniile de formare, tematica, modul de organizare si desfasurare a cursurilor prevazute la alin. (1) se aproba de consiliul stiintific.
    Art. 14
    (1) Cursurile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b) si c) se incheie prin sustinerea unui examen.
    (2) Tematica, modul de organizare si desfasurare, precum si comisiile de examen vor fi stabilite de consiliul stiintific, la propunerea directorului Institutului.

    CAP. 3
    Formarea profesionala continua descentralizata

    Art. 15
    Institutul coordoneaza activitatea de pregatire profesionala descentralizata, conform prevederilor prezentului regulament.
    Art. 16
    (1) In cadrul curtilor de apel si parchetelor de pe langa curtile de apel se organizeaza periodic activitati de formare profesionala continua, constand in consultari, dezbateri, seminarii, sesiuni sau mese rotunde, cu participarea Institutului.
    (2) Tematica activitatilor de formare organizate potrivit dispozitiilor alin. (1) se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 17
    (1) Presedintele curtii de apel sau, dupa caz, procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel desemneaza magistratii care raspund de organizarea activitatii de formare profesionala continua a magistratilor de la curtea de apel si instantele din circumscriptia acesteia, respectiv de la parchetul de pe langa curtea de apel si parchetele subordonate.
    (2) Lista magistratilor desemnati conform alin. (1) se transmite Consiliului Superior al Magistraturii spre aprobare.
    Art. 18
    Institutul organizeaza intruniri periodice ale magistratilor desemnati conform art. 17 in vederea asigurarii unei pregatiri uniforme la nivelul tuturor instantelor si parchetelor.
    Art. 19
    In vederea exercitarii atributiilor de coordonare prevazute la art. 6, magistratii responsabili cu formarea intocmesc si transmit Institutului planurile privind activitatile de formare din cadrul fiecarei curti de apel si instantelor din circumscriptia acesteia, respectiv de la parchetele de pe langa curtile de apel si parchetele subordonate, dupa aprobarea acestora de catre presedintele curtii de apel sau, dupa caz, procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 20
    Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 153/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 153 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 153/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu