Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 153 din 21 septembrie 2004

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 879 din 27 septembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
    in temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor,

    Consiliul Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a magistratilor si atestare a rezultatelor obtinute, anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezentul regulament se trimite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

                    Secretarul general al Consiliului Superior
                               al Magistraturii,
                          judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a magistratilor si atestare a rezultatelor obtinute

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Formarea profesionala continua a magistratilor constituie o garantie a independentei si impartialitatii acestora in exercitarea functiei.
    (2) Responsabilitatea pentru formarea profesionala continua a magistratilor revine Institutului National al Magistraturii, denumit in continuare Institut, conducatorilor instantelor sau parchetelor la care acestia isi desfasoara activitatea, precum si fiecarui magistrat, prin pregatire individuala.
    Art. 2
    Magistratii au dreptul la un concediu platit de 10 zile lucratoare pe an pentru a participa la cursuri sau alte forme de specializare organizate in tara sau in strainatate.
    Art. 3
    Magistratii in functie au obligatia de a participa, cel putin o data la 3 ani, la programe de formare profesionala continua organizate de Institut, de institutii de invatamant superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala.
    Art. 4
    Formarea profesionala continua trebuie sa tina seama de dinamica procesului legislativ si consta, in principal, in cunoasterea si aprofundarea legislatiei interne, a documentelor europene si internationale la care Romania este parte, a jurisprudentei instantelor judecatoresti si a Curtii Constitutionale, a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice ale profesiei de magistrat, precum si in abordarea multidisciplinara a institutiilor cu caracter de noutate.
    Art. 5
    Formarea profesionala continua din fonduri bugetare se realizeaza atat de Institut, cat si descentralizat la nivelul curtilor de apel si al parchetelor de pe langa curtile de apel.
    Art. 6
    Institutul coordoneaza formarea magistratilor din fonduri bugetare in conformitate cu programul de formare continua aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

    CAP. 2
    Cursurile de formare profesionala continua organizate de Institut

    SECTIUNEA I
    Dispozitii generale

    Art. 7
    Institutul organizeaza atat cursuri generale de formare profesionala continua, cat si cursuri speciale pentru:
    a) magistratii din instantele specializate;
    b) magistratii care au fost numiti in conditiile art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor;
    c) magistratii care primesc calificativul "satisfacator" in urma a doua evaluari consecutive sau calificativul "nesatisfacator".

    SECTIUNEA a II-a
    Organizarea si desfasurarea cursurilor generale

    Art. 8
    (1) Cursurile de formare profesionala continua se organizeaza de Institut in baza unui program anual, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea consiliului stiintific al Institutului.
    (2) Programul de formare profesionala continua cuprinde domeniile si temele de formare.
    (3) Cursurile de formare profesionala continua se desfasoara, de regula, sub forma de seminarii, colocvii, mese rotunde sau sesiuni.
    Art. 9
    (1) La elaborarea programului anual de formare profesionala continua a magistratilor, consiliul stiintific va lua in considerare urmatoarele:
    a) propunerile formatorilor Institutului cu privire la domeniile de formare si temele ce urmeaza a fi dezbatute;
    b) propunerile instantelor si ale parchetelor;
    c) propunerile asociatiilor profesionale ale magistratilor;
    d) propunerile altor specialisti din domeniul dreptului;
    e) evaluarea rezultatelor formarii profesionale din anii anteriori.
    (2) Programul de formare profesionala continua se transmite, dupa aprobare, tuturor magistratilor, in vederea formularii de catre acestia a optiunilor de participare.
    (3) Optiunile magistratilor se fac, de regula, in anul anterior celui in care se desfasoara cursurile de formare si se transmit, prin intermediul conducerii instantelor si parchetelor, dupa analizarea lor in colegiul de conducere al instantei, respectiv parchetului. Analiza optiunilor de participare se face din punctul de vedere al perioadei de desfasurare a cursurilor de formare pentru care se opteaza.
    (4) Planul de formare rezultat in urma optiunilor magistratilor se comunica instantelor si parchetelor, pentru a fi avut in vedere la organizarea activitatilor.
    Art. 10
    Activitatea de formare continua este asigurata de personalul de instruire al Institutului. Acesta cuprinde judecatori si procurori, cadre didactice din invatamantul superior juridic acreditat, alti specialisti romani si straini, precum si personal de specialitate juridica asimilat magistratilor.
    Art. 11
    La sfarsitul fiecarei sesiuni de formare, magistratii participanti completeaza o fisa de evaluare a dezbaterilor si primesc un atestat de participare.
    Art. 12
    Cursurile de formare continua se desfasoara, de regula, la sediul Institutului sau la sediul centrelor regionale de pregatire a magistratilor.

    SECTIUNEA a III-a
    Organizarea si desfasurarea cursurilor speciale

    Art. 13
    (1) Institutul elaboreaza programe si organizeaza cursuri speciale de formare profesionala, astfel:
    a) cursuri pentru magistratii din instantele specializate;
    b) cursuri de 6 luni pentru magistratii care au fost numiti in conditiile art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor;
    c) cursuri de 3 - 6 luni pentru magistratii care au primit calificativul "satisfacator" in urma a doua evaluari consecutive sau calificativul "nesatisfacator".
    (2) Domeniile de formare, tematica, modul de organizare si desfasurare a cursurilor prevazute la alin. (1) se aproba de consiliul stiintific.
    Art. 14
    (1) Cursurile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b) si c) se incheie prin sustinerea unui examen.
    (2) Tematica, modul de organizare si desfasurare, precum si comisiile de examen vor fi stabilite de consiliul stiintific, la propunerea directorului Institutului.

    CAP. 3
    Formarea profesionala continua descentralizata

    Art. 15
    Institutul coordoneaza activitatea de pregatire profesionala descentralizata, conform prevederilor prezentului regulament.
    Art. 16
    (1) In cadrul curtilor de apel si parchetelor de pe langa curtile de apel se organizeaza periodic activitati de formare profesionala continua, constand in consultari, dezbateri, seminarii, sesiuni sau mese rotunde, cu participarea Institutului.
    (2) Tematica activitatilor de formare organizate potrivit dispozitiilor alin. (1) se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 17
    (1) Presedintele curtii de apel sau, dupa caz, procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel desemneaza magistratii care raspund de organizarea activitatii de formare profesionala continua a magistratilor de la curtea de apel si instantele din circumscriptia acesteia, respectiv de la parchetul de pe langa curtea de apel si parchetele subordonate.
    (2) Lista magistratilor desemnati conform alin. (1) se transmite Consiliului Superior al Magistraturii spre aprobare.
    Art. 18
    Institutul organizeaza intruniri periodice ale magistratilor desemnati conform art. 17 in vederea asigurarii unei pregatiri uniforme la nivelul tuturor instantelor si parchetelor.
    Art. 19
    In vederea exercitarii atributiilor de coordonare prevazute la art. 6, magistratii responsabili cu formarea intocmesc si transmit Institutului planurile privind activitatile de formare din cadrul fiecarei curti de apel si instantelor din circumscriptia acesteia, respectiv de la parchetele de pe langa curtile de apel si parchetele subordonate, dupa aprobarea acestora de catre presedintele curtii de apel sau, dupa caz, procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 20
    Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 153/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 153 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 153/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu