Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1477 din 11 decembrie 2003

pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de invatamant superior din domeniile: medicina, medicina dentara, farmacie, asistenti medicali, moase, medicina veterinara, arhitectura, precum si pentru colegiile de asistenti medicali generalisti, pentru formarea de baza

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 10 din  8 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Criteriile minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de invatamant superior din domeniile: medicina, medicina dentara, farmacie, asistenti medicali, moase, precum si pentru colegiile de asistenti medicali generalisti, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Criteriile minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de invatamant superior din domeniul medicinei veterinare, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Se aproba Criteriile minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de invatamant superior din domeniul arhitecturii, prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei,
                         cercetarii si tineretului,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         Ministrul integrarii europene,
                         Alexandru Farcas

    ANEXA 1

                        CRITERII MINIME OBLIGATORII
de autorizare si acreditare pentru institutiile de invatamant superior din domeniile: medicina, medicina dentara, farmacie, asistenti medicali, moase, precum si pentru colegiile de asistenti medicali generalisti

    CAP. 1
    Specializarea medicina

    1. Se asigura minimum 6 ani de studii, respectiv 360 de credite in sistemul european de credite transferabile ECTS (60 de credite/an de studiu) si minimum de 5.500 de ore de activitate teoretica si practica, finalizata cu o diploma de licenta care sa garanteze:
    - dobandirea in cursul pregatirii a cunoasterii adecvate a stiintelor fundamentale, precum si a unei bune intelegeri a metodologiei stiintifice, cuprinzand principii de masurare a functiilor biologice, a aprecierii (evaluarii) rezultatelor stiintifice si de analiza a datelor;
    - dobandirea in cursul pregatirii a cunoasterii adecvate a structurii, functiilor si comportamentului fiintei umane sanatoase si bolnave, cat si a raportului dintre starea de sanatate si mediul fizic si social;
    - dobandirea in cursul pregatirii a cunoasterii adecvate a disciplinelor si practicii clinice, asigurand o viziune coerenta asupra imbolnavirilor fizice si mentale, a medicinei sub aspectele sale preventive, diagnostice si terapeutice, cat si a reproducerii umane;
    - dobandirea in cursul pregatirii a experientei clinice adecvate sub supraveghere competenta in spitale (extinderea activitatilor practice in programa de invatamant, generalizarea practicii anuale in unitati ale sistemului de sanatate profilactice, de asistenta primara si spitaliceasca, cu creditarea acestor activitati in cadrul bugetului total de 60 de credite ECTS pe an).
    2. Din bugetul total al timpului de studiu, un minimum de doua treimi trebuie sa fie reprezentat de activitatile practice (lucrari practice de laborator, stagiu clinic, practica in institutii ale sistemului de sanatate) pentru formarea unor competente si deprinderi clinice, iar restul de maximum o treime trebuie sa fie reprezentat de activitatile teoretice (cursuri, seminarii).

    CAP. 2
    Specializarea medicina dentara

    1. Se asigura 6 ani de studii, respectiv 360 de credite ECTS (60 de credite/an de studiu) si minimum de 5.500 de ore de activitate teoretica si practica, finalizata cu o diploma de licenta care sa garanteze:
    - dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a stiintelor fundamentale pe care se bazeaza medicina dentara, precum si a unei bune intelegeri a metodologiei stiintifice, cuprinzand principii de masurare a functiilor biologice, a aprecierii (evaluarii) rezultatelor stiintifice si de analiza a datelor;
    - dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a structurii, functiilor si comportamentului fiintei umane sanatoase si bolnave, cat si a raportului dintre starea de sanatate si mediul fizic si social, in masura in care au relatie cu medicina dentara;
    - dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a structurilor si functiilor dentare, a cavitatii si mucoaselor bucale in conditii de sanatate si de boala, cat si a raportului acestora cu starea generala de sanatate si bunastare fizica si sociala a pacientului;
    - dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a disciplinelor si metodelor clinice care furnizeaza un tablou coerent de anomalii, leziuni si boli dentare, a cavitatii bucale, mucoaselor si tesuturilor inconjuratoare, cat si a odontologiei sub aspectele sale preventive, diagnostice si terapeutice;
    - dobandirea in timpul pregatirii a experientei clinice adecvate sub supraveghere competenta in spitale (extinderea activitatilor practice in programa de invatamant, generalizarea practicii anuale in unitati ale sistemului de sanatate profilactice, de asistenta primara si spitaliceasca, cu creditarea acestor activitati in cadrul bugetului total de 60 de credite ECTS pe an).
    Formarea de mai sus ofera candidatului deprinderile necesare pentru exercitarea tuturor activitatilor care implica prevenirea, diagnosticul si tratamentul anomaliilor si bolilor dentare, bucale, maxilare si tesuturilor aferente.
    2. Curriculumul trebuie sa satisfaca cerintele Uniunii Europene privind:
    - alocarea unui numar de minimum 1.500 de ore pentru formarea unor competente si deprinderi clinice in timpul activitatii clinice cu pacientul, din bugetul total de minimum 5.500 de ore;
    - initierea timpurie a activitatilor practice pe pacient, cel tarziu la sfarsitul anului I de studiu;
    - realizarea balantei optime intre profilurile medical si dentar, astfel ca disciplinele de profil dentar sa acopere cel putin doua treimi, iar cele medicale, maximum o treime din bugetul total de activitati;
    - din bugetul total al timpului de studiu, un minimum de doua treimi trebuie sa fie reprezentat de activitatile practice (lucrari practice de laborator, stagiu clinic, practica in institutii ale sistemului de sanatate) pentru formarea unor competente si deprinderi de baza, iar restul de maximum o treime trebuie sa fie reprezentat de activitatile teoretice (cursuri, seminarii);
    - introducerea in pregatirea medicala a unui studiu integrat, in vederea abordarii holistice a pacientului.
    3. Curriculumul minimal cuprinde:
    3.1. Materii de baza:
    - Chimie;
    - Fizica;
    - Biologie.
    3.2. Materii medico-biologice si medicale generale:
    - Anatomie;
    - Embriologie;
    - Histologie, cuprinzand citologia;
    - Fiziologie;
    - Biochimie (sau chimie fiziologica);
    - Anatomie patologica;
    - Patologie generala;
    - Farmacologie;
    - Microbiologie;
    - Igiena;
    - Profilaxie si epidemiologie;
    - Radiologie;
    - Fizioterapie;
    - Chirurgie generala;
    - Medicina interna, cuprinzand pediatria;
    - ORL;
    - Dermatovenerologie;
    - Psihologie generala, psihopatologie si neuropatologie;
    - Anesteziologie;
    - Metodologia cercetarii stiintifice medicale;
    - Stiintele comportamentului;
    - Elemente de asistenta primara a starii de sanatate in domeniul medicinei dentare.
    3.3. Materii specifice odontostomatologice:
    - Protetica dentara;
    - Materiale dentare;
    - Dentistica conservativa;
    - Dentistica preventiva;
    - Anestezie si sedare in dentistica;
    - Chirurgie speciala;
    - Patologie speciala;
    - Clinica odontostomatologica;
    - Pedodontie;
    - Ortodontie;
    - Parodontologie;
    - Radiologie odontologica;
    - Functia masticatoare;
    - Organizare profesionala, deontologie si legislatie;
    - Aspecte sociale ale practicii odontologice;
    - Practica de vara anuala pentru insusirea unor deprinderi si competente specifice.
    Durata si obiectivele practicilor de vara de la sfarsitul anilor de studiu sunt:
    4 saptamani a 8 ore/zi = 160 de ore/an;
    anul I - Dentistica preventiva si materiale dentare;
    anul II - Semiologie dentara si functie masticatorie;
    anul III - Anestezie si sedare in dentistica;
    anul IV - Dentistica conservativa, pedodontie si aspecte sociale ale practicii odontologice;
    anul V - Clinica odontostomatologica, protetica dentara, parodontologie si ortodontie.
    Pe langa trunchiul comun obligatoriu, fiecarui an de studiu i se pot asocia oferte de discipline optionale.

    CAP. 3
    Specializarea farmacie

    1. Durata studiilor este de minimum 5 ani de activitate teoretica si practica, finalizata cu o diploma de licenta care sa garanteze:
    - dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a medicamentului si substantelor utilizate pentru fabricarea medicamentului;
    - dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a tehnologiei farmaceutice si a controlului fizic, chimic, biologic si microbiologic al medicamentului;
    - dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a metabolismului si efectelor medicamentelor, a actiunii toxicelor si a utilizarii medicamentelor;
    - dobandirea in timpul pregatirii a cunostintelor adecvate permitand evaluarea datelor stiintifice privind medicamentul, pentru a putea furniza cunostinte corespunzatoare;
    - dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a conditiilor legale de exercitiu al activitatilor farmaceutice.
    2. Durata practicii in bloc unic (perioada compacta), in farmacie comunitara sau farmacie de spital, trebuie sa fie de cel putin 6 luni. Pentru cresterea sansei de insertie profesionala a absolventului, se adauga acesteia o luna de practica industriala si o luna de practica in laborator.
    In perioada practicii in farmacii sau in spital se asigura desfasurarea urmatoarelor activitati:
    - pregatirea formularelor farmaceutice pentru produsele medicamentoase;
    - prepararea si controlul produselor medicamentoase;
    - testarea produselor medicamentoase intr-un laborator medical;
    - stocarea, pastrarea si distribuirea produselor medicamentoase angro;
    - pregatirea, testarea, stocarea si furnizarea produselor medicamentoase in farmacii publice;
    - pregatirea, testarea, stocarea si distribuirea medicamentelor in spitale;
    - asigurarea informarii si consultarii privind produsele medicamentoase.
    3. Curriculumul minimal cuprinde:
    - Biologie vegetala si animala;
    - Fizica;
    - Chimie generala si anorganica;
    - Chimie organica;
    - Chimie analitica;
    - Chimie farmaceutica;
    - Analiza medicamentului;
    - Biochimie generala si aplicata (medicala);
    - Anatomie si fiziologie; terminologie medicala;
    - Microbiologie;
    - Farmacologie si farmacoterapie;
    - Tehnologie farmaceutica;
    - Toxicologie;
    - Farmacognozie;
    - Legislatie si deontologie;
    - Metodologia cercetarii stiintifice.
    Pe langa trunchiul comun obligatoriu, fiecarui an de studiu i se pot asocia oferte de discipline optionale.

    CAP. 4
    Specializarea asistenti medicali generalisti

    1. Durata studiilor de invatamant este de cel putin 3 ani si de minimum 4.600 de ore de pregatire, din care cel putin o treime pregatire teoretica si cel putin jumatate pregatire clinica practica. Pentru acces la cariera academica si posibilitatea continuarii studiilor se prevede si posibilitatea formarii timp de 4 ani, cu obtinerea diplomei de licenta, care sa garanteze:
    - dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a stiintelor ce stau la baza ingrijirilor generale, cuprinzand o cunoastere suficienta a organismului, a functiilor fiziologice si a comportamentului in conditii de sanatate si boala, cat si a relatiilor existente intre starea de sanatate si mediul fizic si social;
    - dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii suficiente a profilului si eticii profesionale si a principiilor generale ale starii de sanatate si ingrijirii;
    - dobandirea in timpul pregatirii a experientei clinice adecvate, dobandite sub indrumarea unui personal de ingrijire calificat, in institutii in care importanta personalului de ingrijire si echipamentului sunt adecvate pentru activitatile de ingrijire;
    - dobandirea in timpul pregatirii a capacitatii de participare la formarea personalului sanitar si a unei experiente de colaborare optima cu restul personalului;
    - dobandirea in timpul pregatirii a experientei de colaborare cu alti profesionisti ai sectorului sanitar.
    2. Curriculumul minimal trebuie sa satisfaca cerintele Uniunii Europene privind:
    - formarea deprinderilor specifice activitatilor sociale;
    - alocarea a cel putin jumatate din ponderea pregatirii practice pentru activitati clinice in afara spitalelor (cabinete de specialitate si de medicina de familie);
    - evaluarea aptitudinilor clinice si in afara spitalelor (cabinete de specialitate si de medicina de familie) pentru activitatile mentionate la paragraful de mai sus;
    - posibilitatea continuarii studiilor sau abordarea unei cariere academice pentru asistenti medicali generalisti (posibilitatea licentierii).
    3. Curriculumul minimal cuprinde:
    3.1. Invatamant teoretic
    a) Ingrijire calificata:
    - Orientare asupra profesiei si etica profesionala;
    - Principii generale de sanatate si de ingrijire calificata;
    - Principii de ingrijire calificata in domeniile:
        - medicina generala si specialitati medicale
        - chirurgie generala si specialitati chirurgicale
        - puericultura si pediatrie
        - igiena si ingrijirea mamei si a nou-nascutului
        - sanatate mintala si psihiatrie
        - ingrijirea persoanelor varstnice si geriatrie.
    b) Stiinte fundamentale:
    - Anatomie si fiziologie;
    - Patologie;
    - Bacteriologie, virusologie si parazitologie;
    - Biofizica, biochimie si radiologie;
    - Dietetica;
    - Igiena (profilaxie, educatie sanitara);
    - Farmacologie.
    c) Stiinte sociale:
    - Sociologie;
    - Psihologie;
    - Principii de administratie;
    - Principii de educatie;
    - Legislatie sociala si sanitara;
    - Aspecte juridice ale profesiei.
    3.2. Invatamant clinic
    - Ingrijiri calificate in domeniile:
        - medicina generala si specialitati medicale;
        - chirurgie generala si specialitati chirurgicale;
        - ingrijirea copilului si pediatrie;
        - igiena si ingrijirea mamei si a nou-nascutului;
        - sanatate mintala si psihiatrie;
        - ingrijirea persoanelor varstnice si geriatrie;
        - ingrijiri la domiciliu.
    4. Formarea teoretica trebuie echilibrata si coordonata cu formarea clinica a asistentilor medicali, astfel incat cunostintele si experienta sa poata fi dobandite in mod adecvat.
    4.1. Instruirea clinica a asistentilor medicali se desfasoara in spitale, in alte institutii de sanatate, inclusiv serviciile de ingrijire medicala la domiciliu, sub responsabilitatea asistentilor medicali profesori si cu cooperarea si asistenta altor asistenti medicali calificati. In procesul de invatare poate fi implicat si alt personal calificat. In cadrul invatamantului clinic, candidatul asistent invata, in mijlocul unei echipe, in contact direct cu persoana bolnava sau sanatoasa ori cu o colectivitate sa planifice, sa puna in practica si sa evalueze ingrijirile medicale generale pe baza cunostintelor si a aptitudinilor dobandite.
    5. In anul suplimentar (al IV-lea) oferit absolventilor colegiilor cu durata de 3 ani de asistenti medicali generalisti se aprofundeaza disciplinele clinice fundamentale (medicina interna, chirurgie, pediatrie, endocrinologie, psihiatrie, ATI) si stiintele sociale, psihopedagogia si metodologia cercetarii, dandu-se astfel posibilitatea absolventului de anul IV de a se prezenta la examenul de licenta, de a urma specializari postuniversitare si de a aborda cariera didactica universitara.
    Pentru facultatea de asistenti medicali licentiati cu o pregatire de 4 ani si finalizarea studiilor de baza printr-un examen de licenta se aplica toate prevederile valabile pentru pregatirea de 3 ani prin colegiu universitar, disciplinele enumerate in paragraful anterior reprezentand ponderea disciplinelor de studiu pentru anul IV.
    La facultatea de asistenti medicali licentiati, pe langa trunchiul comun obligatoriu, fiecarui an de studiu i se pot asocia oferte de discipline optionale.

    CAP. 5
    Specializarea moase

    1. Pregatirea universitara se efectueaza la cursuri de zi, cu cel putin 4.600 de ore de pregatire. Pentru a putea aborda cariera academica si pentru a putea continua studiile conform legislatiei romanesti studiile vor fi licentiate si se vor desfasura pe durata a 4 ani. Licenta trebuie sa asigure:
    - dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a stiintelor ce stau la baza activitatii de moase, in special a obstetricii si ginecologiei;
    - dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii aprofundate a functiilor biologice, a anatomiei si fiziologiei din domeniul obstetricii si nou-nascutului, precum si a cunostintelor asupra relatiilor dintre starea de sanatate si mediul fizic si social;
    - dobandirea in timpul pregatirii a experientei clinice adecvate, dobandite sub indrumarea unui personal calificat in obstetrica, in institutii acreditate;
    - dobandirea in timpul pregatirii a capacitatii de participare la formarea personalului sanitar si a unei experiente de colaborare optima cu restul personalului;
    - dobandirea in timpul pregatirii a cunoasterii adecvate a deontologiei si a legislatiei profesionale.
    2. Activitatea educativa este divizata in parti egale de 1/2 intre activitatile teoretice si pregatirea practica clinica.
    3. Formarea clinica ia forma unui stagiu supravegheat in departamentele spitalelor sau altor servicii medicale aprobate de autoritatile ori organismele competente. Ca parte a acestei formari, studentii pot participa la activitatile departamentelor implicate, astfel incat acele activitati sa contribuie la formarea lor. Sunt instruiti cu privire la responsabilitatile implicate de activitatile moaselor.
    4. Curriculumul minimal pentru pregatirea moaselor cuprinde:
    4.1. Invatamant teoretic si tehnic
    a) Materii de baza:
    - Notiuni fundamentale de anatomie si fiziologie;
    - Notiuni fundamentale de patologie;
    - Notiuni fundamentale de bacteriologie, virusologie, parazitologie;
    - Notiuni fundamentale de biofizica, biochimie si radiologie;
    - Pediatrie centrata pe nou-nascut;
    - Igiena, educatie sanitara, prevenirea bolilor si depistarea lor timpurie;
    - Nutritie si dietetica, cu precadere vizand alimentatia femeii, nou-nascutului si sugarului;
    - Notiuni fundamentale de sociologie si probleme de medicina sociala;
    - Notiuni fundamentale de farmacologie;
    - Psihologie;
    - Pedagogie;
    - Legislatie sanitara si sociala, precum si organizare sanitara;
    - Deontologie si legislatie profesionala;
    - Educatie sexuala si planificare familiala;
    - Protectie juridica a mamei si copilului.
    b) Materii specifice activitatii de moase:
    - Anatomie si fiziologie;
    - Embriologie si dezvoltarea fatului;
    - Sarcina, nasterea si consecintele acesteia;
    - Patologie ginecologica si obstetricala;
    - Pregatirea pentru nastere si maternitate, cuprinzand aspectele psihologice;
    - Pregatirea nasterii (cuprinzand cunoasterea si utilizarea instrumentarului obstetrical);
    - Analgezie, anestezie si reanimare;
    - Fiziologia si patologia nou-nascutului;
    - Ingrijirea si supravegherea nou-nascutului;
    - Factori psihologici si sociali.
    4.2. Invatamant practic si clinic (sub supraveghere calificata si autorizata)
    - Consultarea femeii insarcinate (cel putin 100 de consultatii prenatale);
    - Supravegherea si ingrijirea a cel putin 40 de parturiente;
    - Asistarea a cel putin 40 de nasteri;
    - Participare activa la nasterile asistate;
    - Practica epiziotomiei si initiere asupra suturilor (teorie si exercitii clinice). Practica suturilor cuprinde sutura epiziotomiei, a rupturilor simple de perineu;
    - Supravegherea si ingrijirea a 40 de gravide cu risc si a nasterii acestora;
    - Supravegherea si ingrijirea (cuprinzand examinarea) a minimum 100 de parturiente sanatoase si nou-nascuti sanatosi;
    - Urmarirea si ingrijirea nou-nascutului necesitand ingrijiri speciale, incluzand prematurii, suprapurtatii, subponderalii si distroficii, cat si nou-nascutii bolnavi;
    - Ingrijirea pacientelor prezentand patologie ginecologica sau obstetricala;
    - Initiere asupra ingrijirilor medicale si chirurgicale (teoretica si exercitii clinice - practice).
    La facultatea de moase, pe langa trunchiul comun obligatoriu, fiecarui an de studiu i se pot asocia oferte de discipline optionale.

    ANEXA 2

                          CRITERII MINIME OBLIGATORII
de autorizare si acreditare pentru institutiile de invatamant superior din domeniul medicinei veterinare

    Medicina veterinara

    1. Durata studiilor este de minimum 5 ani, cuprinzand activitati teoretice si practice. Diploma de licenta asigura dobandirea:
    - cunoasterii adecvate a stiintelor fundamentale specifice activitatii medicilor veterinari;
    - cunoasterii adecvate a structurii si a functiilor animalelor sanatoase, a cresterii, reproducerii, igienei, in general, si a alimentatiei lor, precum si a tehnologiei fabricarii si conservarii alimentelor specifice propriilor nevoi;
    - cunoasterii adecvate a comportamentului si a protectiei animalelor;
    - cunoasterii adecvate a cauzelor, naturii, evolutiei, efectelor, diagnosticului si tratamentului bolilor animalelor, luate individual sau in grup, printre acestea fiind necesara si o cunoastere specifica a bolilor transmisibile omului;
    - cunoasterii adecvate a medicinei preventive;
    - cunoasterii adecvate a igienei si tehnologiei, o data cu obtinerea, fabricarea si punerea in circulatie a produselor alimentare animale sau de origine animala, destinate consumului uman;
    - cunoasterii adecvate a dispozitiilor legislative, administrative si a reglementarilor in domeniu;
    - experientei clinice si practice adecvate, sub supraveghere de specialitate.
    2. Activitatea practica se desfasoara sub forma unui stagiu si nu poate depasi 6 luni din durata totala de 5 ani.
    3. Curriculumul minim cuprinde:
    3.1. Materii de baza:
    - Fizica;
    - Chimie;
    - Biologie animala;
    - Biologie vegetala;
    - Matematica aplicata stiintelor biologice.
    3.2. Materii specifice:
    a) Stiinte fundamentale:
    - Anatomie (cuprinzand histologie si embriologie);
    - Fiziologie;
    - Biochimie;
    - Genetica;
    - Farmacologie;
    - Farmacie;
    - Toxicologie;
    - Microbiologie;
    - Imunologie;
    - Epidemiologie;
    - Deontologie.
    b) Stiinte clinice:
    - Obstetrica;
    - Patologie (cuprinzand anatomie patologica);
    - Parazitologie;
    - Medicina si chirurgie clinica cuprinzand anesteziologie;
    - Clinica animalelor domestice, pasarilor domestice si a altor specii de animale;
    - Medicina preventiva;
    - Radiologie;
    - Reproducere si disfunctii ale reproducerii;
    - Politie sanitara;
    - Medicina legala si legislatie veterinara;
    - Terapeutica;
    - Propedeutica.
    c) Productie animala:
    - Productie animala;
    - Nutritie;
    - Agronomie;
    - Economie rurala;
    - Cresterea si sanatatea animalelor;
    - Igiena veterinara;
    - Etologie si protectie animala.
    d) Igiena alimentara:
    - Inspectia si controlul produselor alimentare animale sau de origine animala;
    - Igiena si tehnologie alimentara;
    - Lucrari practice (incluzand lucrari practice in abatoare si in laboratoarele de tratare a produselor alimentare).

    ANEXA 3

                          CRITERII MINIME OBLIGATORII
de autorizare si acreditare pentru institutiile de invatamant superior din domeniul arhitecturii

    Arhitectura

    Durata studiilor este de minimum 5 ani, cursuri de zi, minimum 300 de credite ECTS. Formarea arhitectului este realizata prin cursuri care mentin echilibrul dintre aspectele teoretice si practice ale pregatirii in arhitectura si garanteaza dobandirea:
    - aptitudinii de a concepe constructii arhitecturale, indeplinind in acelasi timp cerintele estetice si pe cele tehnice;
    - cunoasterii adecvate a istoriei si a teoriilor arhitecturii, precum si a artelor, tehnologiilor si stiintelor umaniste conexe;
    - cunoasterii artelor frumoase, ca factor susceptibil de a influenta calitatea conceptiei arhitecturale;
    - cunoasterii adecvate in domeniul urbanismului, al planificarii si al tehnicilor de planificare;
    - capacitatii de a surprinde relatia dintre om si creatiile arhitecturale, pe de o parte, si dintre creatiile arhitecturale si mediu, pe de alta parte, precum si a capacitatii de a adapta creatiile arhitecturale si spatiul la necesitatile si la cerintele umane;
    - capacitatii de a pune in evidenta profesia de arhitect si rolul acesteia in societate, prin elaborarea de proiecte in stransa legatura cu factorii sociali;
    - cunoasterii metodelor de cercetare si de elaborare a proiectelor de constructii;
    - cunoasterii aspectelor de conceptie structurala, de constructie si de constructii civile, legate de conceperea cladirilor;
    - cunoasterii adecvate a aspectelor fizice si a tehnologiilor, precum si a functionarii constructiilor, a modalitatii de dotare a acestora cu toate elementele de confort interior si de protectie climatica;
      capacitatii tehnice care sa i permita sa conceapa constructii care sa satisfaca cerintele utilizatorilor, respectand limitele impuse de buget si de reglementarile in materie de constructie;
      cunoasterii adecvate a intreprinderilor, modului de organizare, reglementarilor si procedurilor care conditioneaza procesul de concretizare a proiectelor de constructii si pe cel de integrare a planurilor conform planificarii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1477/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1477 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1477/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu