Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1466 din 25 noiembrie 2009

pentru modificarea anexei nr. 41 la Hotararea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 853 din 9 decembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -Anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Fântânele", la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 şi 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor, interimar,

Vasile Blaga

ANEXĂ

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Fântânele

BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

1.

1.6.4.

Sediul Consiliului local şi terenul aferent

Fântânele nr. 124, clădire cu un etaj, din cărămidă, dotată cu instalaţie electrică, încălzire centrală, apă, canalizare, compusă din 16 încăperi şi garaj, între vecinii Varga Denes şi S.C Termoelectrica - SA, cu terenul aferent în suprafaţă de 400 m2

1965

108.200

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

2.

1.6.2.

Cămin cultural şi teren aferent

Fântânele nr. 102, clădire cu un etaj, din cărămidă, acoperiş din ţiglă, compusă din 13 încăperi, dotată cu instalaţie electrică, încălzire centrală, apă, canalizare, între vecinii CEC Fântânele, clădire Consumcoop şi DN 13 A, cu terenul aferent în suprafaţă de 3.737 m2

1959

927.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

3.

1.6.2.

Şcoala nr. 1 cu anexe şi terenul aferent

Fântânele nr. 263, clădire cu un etaj, construită din cărămidă, acoperiş din ţiglă, compusă din 14 încăperi, dotată cu energie electrică, încălzire centrală, apă, canalizare, între vecinii Demeter Pavel şi Kulcsar Jeno, cu terenul aferent în suprafata de 1.221 m2

1938-1960

398.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

4.

1.6.2.

Creşă, grădiniţă cu program prelungit şi şcoală nouă cu terenul aferent

Fântânele nr.168/B, clădire cu un etaj construită din cărămidă, compusă din 20 de încăperi, dotată cu energie electrică, încălzire centrală, situată în zona blocurilor de locuinţe, cu terenul aferent în suprafaţă de 3.650 m 2

1968 1978

1.255.600

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

5.

1.6.2.

Şcoala nr. 2 şi sală de sport cu terenul aferent

Fântânele nr. 78, clădire din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din subsol parţial şi parter cu 10 încăperi, sală de sport, dotată cu energie electrică, încălzire centrală, între vecinii Toth Juliana şi Koncz Jozsef, cu terenul aferent în suprafaţă de 2.878 m2

1965

572.100

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

6.

1.6.2.

Dispensar medical uman, anexe şi teren aferent

Fântânele nr. 168/A, clădire din cărămidă, compusă din clădirea dispensarului propriu-zis, farmacie, depozite, dotată cu energie electrică, încălzire centrală, situată în zona blocurilor de locuinţe, lângă DN 13A, cu terenul aferent în suprafata de 3.671 m2

1955

568.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

7.

1.6.2.

Şcoala nouă şi terenul aferent

Călimăneşti nr. 141-142, clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 15 încăperi demisol şi parter, dotată cu energie electrică, încălzire centrală, între vecinii Lakatos Denes şi Szocs Andras, cu terenul aferent în suprafaţă de 3.596 m2

1963

268.100

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

8.

1.6.2.

Grădiniţă de copii, cu teren aferent

Călimăneşti nr. 42, clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 4 încăperi, dotată cu energie electrică, încălzire cu gaz metan, între vecinii Parohia reformată şi Biserica Reformată, cu terenul aferent în suprafaţă de 312 m2

1943

51.100

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

9.

1.6.2.

Clădire administrativă (fosta prăvălie) şi terenul aferent

Călimăneşti nr. 241, clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 3 încăperi, între vecinii Fazakas Ştefan, Ravasz Ioan şi DN 13 ABălăuşeri-Sovata, cu terenul aferent în suprafata de 1.088 m2

1929

41.300

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

10.

1.6.2.

Muzeu sătesc şi sală pentru activităţi literar culturale, cu teren aferent

Călimăneşti nr. 58, clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din două încăperi, între vecinii Jakab Zsigmond şi Orban losif şi DN 13 ABălăuşeri-Sovata, cu terenul aferent în suprafaţă de 925 m2

1920

31.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

11.

1.6.2.

Cămin cultural şi teren aferent

Rouă nr. 19, clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 3 încăperi, dotată cu energie electrică, încălzire cu lemne, situată între vecinii Kedei Pal şi Andrasi Istvan, cu terenul aferent în suprafata de 2.622 m2

1952

90.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

12.

1.6.2.

Şcoală Generală, grădiniţă, anexe şi teren aferent

Roua nr. 189, clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 14 încăperi, dotată cu energie electrică şi încălzire cu lemne, situată între vecinii Hanko Ida şi Parohia unitariană, cu terenul aferent în suprafaţă de 2.726 m2

1956

203.200

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

13.

1.6.2.

Cămin cultural, anexe şi teren aferent

Cibu nr. 19, clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 4 încăperi, dotată cu energie electrică, încălzire cu lemne, situată între vecinii Csobi Andras şi Boga Julianna, cu terenul aferent în suprafaţă de 1.015 m2

1915

54.700

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

14.

1.6.2.

Cămin cultural, anexe şi teren aferent

Bordosiu nr. 89, clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 3 încăperi, dotată cu energie electrică, încălzire cu gaz, situată între vecinii Parohia catolică şi Demeter Mihaly, cu terenul aferent în suprafaţă de 178 m2

1929

52.700

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

15.

1.6.2.

Şcoală generală, anexe şi teren aferent

Cibu nr. 45, clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 6 încăperi, dotată cu energie electrică, încălzire cu lemne, situată între vecinii Fulop Jeno şi Birton Andras, cu terenul aferent în suprafaţă de 1.750 m2

1900

59.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

16.

1.6.2.

Şcoală generală, anexe şi teren aferent

Bordosiu nr. 148, clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 7 încăperi, dotată cu energie electrică, încălzire cu gaz metan, situată între vecinii Vass Janos şi David Eszter, cu terenul aferent în suprafaţă de 1.108 m2

1928

93.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

17.

1.6.2.

Grădiniţă de copii, locuinţă, anexe şi teren aferent

Bordosiu nr. 114, clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 5 încăperi, dotată cu energie electrică, încălzire cu gaz metan, situată între vecinii David Lajos şi Biserica catolică, cu terenul aferent în suprafaţă de 1.050 m2

1906

30.600

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

18.

1.6.2.

Cămin cultural, anexe şi teren aferent

Viforoasa nr. 226, clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compus din 6 încăperi, dotată cu energie electrică, încălzire cu gaz metan, situată între vecinii Keresztes Iren şi Bartalics Irma, cu terenul aferent în suprafaţă de 2.640 m2

1959

226.300

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

19.

1.6.2.

Şcoală generală, anexe şi teren aferent

Viforoasa nr. 29, clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 4 încăperi, dotată cu energie electrică, încălzire centrală, situată între vecinii Parohia reformată şi Biserica reformată, cu terenul aferent în suprafaţă de 606 m2

1927

59.100

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

20.

1.6.2.

Grădiniţă de copii, anexe şi teren aferent

Viforoasa nr. 19, clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 5 încăperi, dotată cu energie electrică, încălzire cu gaz metan, situată între vecinii Nagy Tiberiu, drum stradal şi DN 13A Bălăuşeri- Sovata, cu terenul aferent în suprafaţă de 2.291 m2

1915

90.300

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

21.

1.6.1.1

Clădire (fosta moară), locuinţă de serviciu şi teren aferent

Viforoasa nr.138B, clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, între vecinii OS Sovata şi CL Fântânele, cu suprafaţa totală de 4.012 m2

1920

80.700

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

22.

1.6.2.

Cimitirul eroilor sovietici Bordoşiu şi teren aferent

Situat la intersecţia dintre DC 47 Bordoşiu-Cibu şi DJ 134 Fântânele-Vetca, în suprafata de 180 m2

1947

1.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

23.

1.6.2

Cimitirul eroilor români Călimăneşti şi teren aferent

Situat în Călimăneşti, evidenţiat sub nr. top. C 110, între vecinii Jeri Irma şi cimitirul reformat, în suprafaţă totală de 586 m2

1968

2.900

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

24.

1.3.17.2.

Pod Bordoşiu

Situat în Bordoşiu, peste pârâul Veţca, construit din beton armat în faţa magazinului mixt, la nr. adm. 27, lungimea 20 m, deschiderea 11 m

1960

12.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

25.

1.3.17.2.

Pod Fântânele

Situat în Fântânele, peste pârâul Bikas, construit din beton armat în faţa casei de la nr. adm. 365, proprietar Fulop Janos, lungimea 14 m, deschiderea 9 m

1974

16.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

26.

1.3.17.2.

Podeţ Fântânele

Situat în Fântânele, peste pârâul Bikas, construit din beton armat în faţa casei de la nr. adm. 52, proprietar Kerekes Sandor, lungimea 7 m, deschiderea 4 m

1998

10.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

27.

1.3.7.1.

Drum comunal 46 Viforoasa-Rouă, cu şanţ în ambele sensuri

între localităţile Viforoasa şi Rouă, km 0+000-7+500, pietruit, în'lungime de 7,5 km şi lăţime de 12 m

1998

236.700

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

28.

1.3.7.1.

Drum comunal 47 Bordoşiu-Cibu, cu şanţ în ambele sensuri

între localităţile Bordoşiu şi Cibu, km 0+000-1+500, pietruit, în lungime de 1,5 km şi lăţime de 10 m, exclusiv segmentul de drum în lungime de 890 m evidenţiat ca stradă la poziţia 98

1998

60.490

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

29.

1.3.17.1.

Pod pe DC 46 Viforoasa- Rouă

Situat între localităţile Viforoasa şi Rouă, construit din lemn, peste râul Târnava Mică, km 0+562, cu lungimea de 49 m

1970 1998

37.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

30.

1.3.17.2.

Podeţ pe DC 47 Bordoşiu-Cibu

Situat între localităţile Bordoşiu şi Cibu, cu zidărie din beton armat şi metal, acoperit cu lemn, peste pârâul Cibu, km 0+247, cu lungimea de 7 m

1975 1998

5.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

31.

1.6.2.

Teren de sport Fântânele cu vestiar

Situat în localitatea Fântânele, vestiarul construit din cărămidă, acoperit cu plăci de ciment, compus din 5 încăperi, între vecinii Csaszar Iren, calea ferată, Takacs Denes, Mate Sandor şi Takacs Karoly, cu teren de sport în suprafata de 13.607 m2

1962

82.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

32.

1.6.2.

Teren de sport Bordoşiu

Situat în localitatea Bordoşiu, între vecinii Secţia de mecanizare, DC 47 Bordoşiu-Cibu, DJ 143 Fântânele- Veţca, în suprafaţă de 7.100 m2

1962

37.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

33.

1.6.2.

Teren de sport Călimăneşti

Situat în extravilanul localităţii Călimăneşti la nr. top. 961/2/1/100, în suprafaţă de 5.600 m2

1962

34.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

34.

1.5.9.

Piaţă Fântânele

Situată în localitatea Fântânele, între vecinii Torok Istvan, bl. C2, bl. B3 şi drum stradal, împrejmuit cu plasă de sârmă şi stâlpi de beton, în suprafaţă de 420 m2

1940

14.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

35.

1.6.2.

Parcuri publice Fântânele

In localitatea Fântânele, prevăzute în planul cadastral din 1987 cu nr. top. CP 1481, CP 84, CP 86 şi CP 88, în suprafaţă totală de 2.600 m2

1950

16.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

36.

1.6.2.

Zone de agrement Fântânele

In localitatea Fântânele, zona blocurilor de locuinţe, în suprafaţă totală de 40.000 m2

1950

173.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

37.

1.6.2.

Dispensar medical, casă de locuit Rouă şi terenul aferent

Rouă nr. 214, clădire din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 4 încăperi, dotată cu energie electrică, între vecinii Tamas Gheorghe şi Kovacs Vilma, cu teren aferent în suprafaţă de 806 m2

1964

19.185

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

38.

1.3.1.1.

Staţia de autobuz şi terenul aferent

In centrul localităţii Fântânele, fără număr, construcţie din lemn pe fundaţie de beton, între vecinii drum stradal şi Consiliul Local Fântânele, evidenţiat cu nr. top. DS 1480, cu teren aferent - amenajat parc public - în suprafaţă totală de 516 m2

1970

4.100

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

39.

1.6.4.

Remiza PSI Fântânele şi teren aferent

Fântânele nr. 336/A, clădire din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă dintr-o încăpere, între vecinii pârâul Bikas şi CSV Fântânele, evidenţiat cu nr. top. 784, în suprafaţă de 186 m2

1970

28.500

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

40.

1.6.2.

Centru de zi pentru persoane vârstnice şi teren aferent

Fântânele nr. 336, clădire din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 4 încăperi, între vecinii Consiliul Local Fântânele şi Toth Sandor, cu terenul aferent în suprafata totală de 1.208 m2

1964

91.700

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

41.

1.6.4.

Clădire cu destinaţie administrativă (fostă gogoşerie) Fântânele şi teren aferent

Fântânele nr. 79/A, clădire din cărămidă acoperită cu placă ondulată, compusă din două încăperi, între vecinii Adam Istvan şi Varga Kalman, cu terenul aferent în suprafaţă de 104 m2

1970

16.800

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

42.

1.6.2.

Teren intravilan - „grădina şcolii" Fântânele

Fântânele nr. 280, între vecinii Kerekes Janos şi Lukacs Janos, în suprafaţă de 4.386 m2

1939

30.700

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

43.

1.6.2.

Teren intravilan - Fântânele

Fântânele nr. 101, între vecinii Consiliul Local şi Komives Kalman, în suprafaţă de 2.602 m2

1973

18.200

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

44.

1.6.2.

Teren intravilan - Cibu

Cibu nr. 68, între vecinii Miklos Jeno si Simo Ştefan, în suprafata totală de 459 m2

1964

3.100

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

45.

1.6.4.

Remiza PSI Bordoşiu cu terenul aferent

Bordoşiu nr. 85, clădire din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă dintr-o singură încăpere, între vecinii Consiliul Local şi David Jozsef, cu terenul aferent de 50 m2

1970

9.200

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

46.

2.4.2.8.1.

Teren cu vegetaţie forestieră (păduri comunale)

Situat în localităţile componente ale comunei Fântânele, în suprafaţă totală de 467,62 ha

2001

1.200.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

47.

1.4.1.

Baraj fără acumulare, mobil, cu stavile plane, fără deversor

In Fântânele, la est de Uzina Electrică Fântânele, pe râul Târnava Mică, la sud de DN 13A Bălăuşeri-Sovata

2003

126.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

48.

1.4.2.

Dig din pământ

în Fântânele, între DN 13A Bălăuşeri-Sovata şi râul Târnava Mică, pe ambele părţi ale canalului de aducţiune, între baraj şi denisipator

2003

12.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

49.

1.4.1.

Baraj fix cu deversor din beton armat

In Fântânele, în vecinătatea barajului de acumulare

2003

24.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

50.

1.8.15.

Clădire pentru adăpostirea denisipatorului

In Fântânele, la est de Uzina Electrică Fântânele, în vecinătatea denisipatorului

2003

2.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

51.

1.8.15.

Clădire pentru adăpostirea baragistului

In vecinătatea barajului, în extravilanul localităţii Fântânele

2003

4.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

52.

1.4.3.

Canal deschis pentru aducţiunea apei

In Fântânele, la est de Uzina Electrică Fântânele, între baraj şi denisipator

2003

34.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

53.

1.4.3.

Canal deschis pentru evacuarea apelor

La est de Uzina Electrică Fântânele, în extravilanul localităţii Fântânele

2003

13.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

54.

1.4.3.

Canal acoperit pentru alimentarea şi evacuarea apei

La est de Uzina Electrică Fântânele, în extravilanul localităţii Fântânele

2003

333.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

55.

1.4.3.

Canal acoperit pentru alimentarea şi evacuarea apei

La est de Uzina Electrică Fântânele, în extravilanul localităţii Fântânele

2003

274.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

56.

1.8.13.

Denisipator orizontal

La est de Uzina Electrică Fântânele, în extravilanul localităţii Fântânele şi la vest de baraj

2003

22.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

57.

1.8.8.

Clădire pentru staţia de tratare a apei

Incinta Uzinei Electrice Fântânele - Fântânele nr. 125

2003

142.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

58.

1.8.11.

Rezervor cilindric pentru apă

In Fântânele pe Dealul „PACE", în afara incintei Uzinei Electrice Fântânele, la nord de DN 13 A Bălăuşeri-Sovata

2003

4.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

59.

1.8.1.

Puţ săpat nr. 2

In Fântânele pe câmp, între DN 13A Bălăuşeri-Sovata şi calea ferată Blaj-Praid, la est de Uzina Electrică Fântânele

2003

4.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

60.

1.8.1.

Puţ săpat în afara incintei, nr. 3

In Fântânele, între DN 13A Bălăuşeri-Sovata şi calea ferată Blaj-Praid, la est de puţul nr. 2

20.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

61.

1.8.1.

Puţ săpat în afara incintei, nr. 4

In Fântânele, între calea ferată Blaj- Praid şi râul Târnava Mică, la est de Uzina Electrică Fântânele

2003

20.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

62.

1.8.6.

Conducte pentru alimentare cu apă potabilă

Pe teritoriul localităţii Fantanele, îngropate, în lungime de 6.032 m

2003

70.000

Domeniul public al comunei Fantanele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

63.

1.8.7.

Conducte pentru canalizare industrială şi menajeră, din beton

Pe teritoriul localităţii Fantanele, îngropate, din beton, în lungime de 5.900 m. Amplasamentul pe care se face decantarea este B7.

2003

92.000

Domeniul public al comunei Fantanele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

64.

1.8.13.

Instalaţia de tratare a apei de alimentare

In Fantanele, în incinta uzinei de apă, incinta Uzinei Electrice Fantanele

2003

2.000

Domeniul public al comunei Fantanele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

65.

1.2.10.1.

Sera de flori

In Fantanele, în incinta Uzinei Electrice Fantanele, lângă staţia de tratare a apei potabile

2003

76

Domeniul public al comunei Fantanele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

66.

1.8.13.

Staţia de pompare - pompă apă şosea

In Fantanele, în afara Uzinei Electrice Fantanele, în partea de sud a DN 13A Bălăuşeri-Sovata, cu suprafaţa desfăşurată de 101 m2

2003

9.000

Domeniul public al comunei Fantanele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

67.

1.5.2.

Cantină cu împrejmuire şi poartă, cu terenul aferent

In Fantanele, în afara teritoriului Uzinei Electrice Fantanele, între vecinii Csaszar Karoly, DN 13 A Bălăuşeri-Sovata, S.C. Electrica - S.A. şj S.C. SMART - S.A., cu terenul aferent în suprafata totală de 1.395 m2

72.100

Domeniul public al comunei Fantanele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

68.

1.6.2.

Centru de îngrijire la domiciliu (fostul cămin de nefamilişti)

In Fantanele, în afara teritoriului Uzinei Electrice Fantanele, în incinta parcului sportiv, cu parter şi etaj, în suprafaţă desfăşurată de 537 m2

2003

262.000

Domeniul public al comunei Fantanele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

69.

1.6.2.

Adăpost ALA

In Fantanele, în vecinătatea clădirii de locuit, cu 11 camere, în suprafata de 24 m2

2003

14.000

Domeniul public al comunei Fantanele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

70.

1.3.7.4.

Drum forestier Cibu

Localitatea Cibu, indicativul drumului 80 D, în lungime totală de 4 km

2006

26.000

Domeniul public al comunei Fantanele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

71.

1.3.7.4.

Drum forestier Rouă

Localitatea Rouă, indicativul drumului 75 D, în lungime totală de 5,2 km

2006

3.400

Domeniul public al comunei Fantanele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

72.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Fantanele

Fantanele, de la nr. 26 la 53, pietruită, în lungime totală de 425 m, lăţime de 10m

1998

11.000

Domeniul public al comunei Fantanele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

73.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe un sens-Fântânele

Fântânele, de la nr. 68 la 77, pietruită, în lungime totală de 240 m, lăţime de 8m

1998

5.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

74.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Fântânele

Fântânele, de la nr. 93 la 101, pietruită, în lungime totală de 190 m, lăţime de 8 m

1998

4.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

75.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe un sens - Fântânele

Fântânele, de la nr. 161 la 161 E, pietruită, în lungime totală de 215 m, lăţime de 6 m

1998

3.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

76.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Fântânele

Fântânele, de la nr. 161 F la 162 M, pietruită, în lungime totală de 255 m, lăţime de 6 m

1998

4.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

77.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Fântânele

Fântânele, de la nr. 205 la 232, pietruită, în lungime totală de 455 m, lăţime de 7 m

1998

8.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

78.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe un sens - Fântânele

Fântânele, de la nr. 232 la 250, pietruită, în lungime totală de 250 m, lăţime de 7 m

1998

5.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

79.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Fântânele

Fântânele, de la nr. 263 la 329, pietruită, în lungime totală de 740 m, lăţime de 7 m

1998

14.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

80.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Fântânele

Fântânele, de la nr. 338 la 484, pietruită, în lungime totală de 910 m, lăţime de 10 m

1998

24.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

81.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Fântânele

Fântânele, de la nr. 488 la 529, pietruită, în lungime totală de 610 m, lăţime de 7 m

1998

11.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

82.

1.3.7.2.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Fântânele

Fântânele, între bl. B1, B2, B3, C1, C2, C3, G1,G2, G3, E1,E2şiF, asfaltată, în lungime totală de 1.300 m, lăţime de 6 m

1998

58.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

83.

1.3.7.2.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe un sens - Fântânele

Fântânele, de la bl. D1 la bl. D4, asfaltată, în lungime totală de 350 m, lăţime de 4 m

1998

10.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

84.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ pe ambele sensuri - Fântânele

Fântânele, de la nr. 127/Ala 127/0, pietruită, în lungime totală de 250 m, lăţime 8 m

1998

5.500

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

85.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Călimăneşti

Călimăneşti, de la nr. 116 la 140, pietruită, în lungime totală de 395 m, lăţime de 6 m

1998

6.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

86.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Călimăneşti

Călimăneşti, de la nr. 61 la 112, pietruită, în lungime totală de 530 m, lăţime de 9 m

1998

12.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

87.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Călimăneşti

Călimăneşti, de la nr. 31 la 50, pietruită, în lungime totală de 230 m, lăţime de 10 m

1998

6.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

88.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Călimăneşti

Călimăneşti, de la nr. 185 la 213, pietruită, în lungime totală de 400 m, lăţime de 8 m

1998

8.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

89.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Viforoasa

Viforoasa, de la nr. 27 la 59, pietruită, în lungime totală de 330 m, lăţime de 10m

1998

8.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

90.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Viforoasa

Viforoasa, de la nr. 60 la 103, pietruită, în lungime totală de 175 m, lăţime de 7m

1998

3.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

91.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Viforoasa

Viforoasa, de la nr. 85 la 107, pietruită, în lungime totală de 210 m, lăţime de 7 m

1998

4.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

92.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Viforoasa

Viforoasa, de la nr. 157 la 191, pietruită, în lungime totală de 450 m, lăţime de 9 m

1998

10.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

93.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Viforoasa

Viforoasa, de la nr. 192 la 220, pietruită, în lungime totală de 275 m, lăţime de 10 m

1998

7.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

94.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe un sens - Viforoasa

Viforoasa, de la nr. 278 la 283, pietruită, în lungime totală de 50 m, lăţime de 6 m

1998

1.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

95.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Bordosiu

Bordosiu, de la nr. 84 la 114, pietruită, în lungime totală de 500 m, lăţime de 9m

1998

11.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

96.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Bordosiu

Bordosiu, de la nr. 116 la 143, pietruită, în lungime totală de 240 m, lăţime de 6 m

1998

3.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

97.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Bordosiu

Bordosiu, de la nr. 43 la 72, pietruită, în lungime totală de 430 m, lăţime de 7m

1998

7.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

98.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Cibu

Cibu, de la nr. 1 la 122 (exclusiv nr. 54-62), pietruită, în lungime totală de 890 m, lăţime de 10 m

1998

27.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

99.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe un sens - Cibu

Cibu, de la nr. 54 la 62, pietruită, în lungime totală de 300 m, lăţime de 7 m

1998

5.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

100.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Rouă

Rouă, de la nr. 1 la 234 (exclusiv nr. 165-189 şi nr. 110-130), pietruită, în lungime totală de 1.770 m, lăţime de 9 m

1998

38.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

101.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe un sens - Rouă

Rouă, de la nr. 165 la 189, pietruită, în lungime totală de 310 m, lăţime de 6 m

1998

4.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

102.

1.3.7.1.

Stradă, cu şanţ şi trotuar pe ambele sensuri - Rouă

Rouă, de la nr. 110 la 130, pietruită, în lungime totală de 160 m, lăţime de 6m

1998

2.000

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

103.

1.8.8.

Teren pentru staţia de epurare

Situat în extravilanul localităţii Fântânele, între vecinii Asociaţia Agricolă „Agricultorul" şi drum de exploatare, în suprafaţă de 2.500 m2

2009

2.500

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009

BUNURI MOBILE

1.

Fond carte bibliotecă comunală

14.418 de volume

1968 - 2008

26.192

Domeniul public al comunei Fântânele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1466/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1466 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu