Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1404 din 18 noiembrie 2009

privind reorganizarea si functionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii si Igienei Vinului Valea Calugareasca

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 819 din 27 noiembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se reorganizează Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească, care funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a comasării prin absorbţie şi preluării activităţii Laboratorului Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Odobeşti şi a Laboratorului Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj, care se desfiinţează.

(2) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească este finanţat din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat.

Art. 2. - Sediul Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească este în localitatea Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 1, judeţul Prahova.

Art. 3. - (1) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească funcţionează cu 4 filiale, astfel:

a) în municipiul Craiova, calea Bucureşti nr. 166, judeţul Dolj;

b) în localitatea Odobeşti, str. Ştefan cel Mare nr. 61, judeţul Vrancea;

c)  în localitatea Basarabi, calea Bucureşti nr. 1, judeţul Constanţa;

d) în localitatea Blaj, str. Gheorghe Bariţiu nr. 2, judeţul Alba.

(2) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi' Igienei Vinului Valea Călugărească asigură şi răspunde de întreaga activitate tehnico-economică a filialelor din subordine, care vor funcţiona fără personalitate juridică.

Art. 4. - Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească are ca scop efectuarea de analize fizico-chimice, microbiologice şi organoleptice asupra producţiei vitivinicole destinate pieţei interne şi externe.

Art. 5. - Laboratorul Central'pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească execută contra cost determinări de compoziţie fizico-chimică şi microbiologică, precum şi analize senzoriale asupra producţiei de struguri, must de struguri şi vinuri, la solicitarea operatorilor economici, persoane fizice sau juridice, având următoarele atribuţii principale:

a) aplică prevederile comunitare ale Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 si a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 si a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, si ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol şi prevederile legislaţiei naţionale din sectorul vitivinicol;

b) creează şi actualizează, pe baza datelor analitice, cazierul viticol naţional pentru fiecare an de producţie viticolă, ca parte a cazierului viticol comunitar;

c)  reprezintă interesele Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în relaţiile cu alte organisme naţionale şi comunitare cu privire la respectarea normelor specifice organizării comune de piaţă în sectorul vitivinicol;

d) propune spre elaborare Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative şi reglementări specifice privind controlul şi circulaţia inter comunitară a produselor vitivinicole;

e) elaborează studii şi analize privind evoluţia şi aplicarea în perspectivă a politicii şi strategiei privind dezvoltarea sectorului vitivinicol românesc.

Art. 6. - (1) Sumele rezultate din activităţile prevăzute la art. 5 constituie venituri proprii de finanţare a activităţii.

(2) Costurile determinărilor de compoziţie fizico-chimică, microbiologică şi organoleptică efectuate probelor de produse vitivinicole prelevate de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol din structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se suportă din bugetul propriu al laboratorului'.

Art. 7. - Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească preia de la Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Odobeşti şi de la Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj structurile de personal, patrimoniul aferent', precum şi drepturile şi obligaţiile ce decurg din acestea, prin protocol de predare-primire, care se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. - (1) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească prevăzut la art. 3 alin. (1) funcţionează cu un număr total de 32 de posturi.

(2)  Personalul din laboratorul central şi filiale este constituit din funcţionari publici şi personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

(3)  Salarizarea personalului din laboratorul central şi filiale se face potrivit legislaţiei în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici şi ă personalului angajat pe bază de contract individual de muncă.

Art. 9. - Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Laboratorului pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească şi ale filialelor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1404/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1404 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1404/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu