Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1284 din 24 octombrie 2007

privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 739 din 31 octombrie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia Romaniei, republicată, şi al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,

Guvernul Romaniei adoptă prezenta hotărare.

Art. 1. - (1) Se instituie regimul de arie naturală protejată şi se aprobă încadrarea în categoria de management ca arie de protecţie specială avifaunistică pentru siturile prevăzute în anexa nr. 1.

(2)  Hărţile la scara 1:100.000, cu delimitarea ariilor de protecţie specială avifaunistică declarate prin prezenta hotărare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3)  Lista ariilor de protecţie specială avifaunistică declarate anterior prezentei hotărari este prevăzută în anexa nr. 3.

(4) Hărţile prevăzute la alin. (2) se pun la dispoziţie factorilor interesaţi de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului pentru vizualizare, prin intermediul paginii de internet http://maps.biodiversity.ro/spa, ca serviciu ArcIMS, avand ca fundal vectorii aferenţi cadastrului apelor din Romania, hărţile Direcţiei Topografice Militare, ediţia 2000, scara 1:100.000 şi 1:50.000, precum şi mozaicul de imagini satelitare Landsat 2000.

(5)   Limitele ariilor de protecţie specială avifaunistică declarate prin prezenta hotărare, în format digital, ca vectori cu referinţă geografică, se pun la dispoziţie de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin intermediul paginii de internet, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărari.

(6) In termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărari se delimitează ariile de protecţie specială avifaunistică, de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la precizia care asigură corelarea cu sistemul informaţional folosit de autoritatea publică centrală pentru agricultură şi silvicultură şi se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru agricultură şi silvicultură.

Art. 2. - (1) Pentru toate planurile, programele şi proiectele care urmează să se desfăşoare în ariile de protecţie specială avifaunistică, precum şi în vecinătatea acestora se aplică prevederile legale referitoare la procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi la procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

(2)  In situaţiile prevăzute la alin. (1), raportul de mediu, respectiv raportul de evaluare a impactului asupra mediului trebuie să evidenţieze toate speciile de păsări de interes comunitar din situl respectiv şi să propună măsuri de reducere a impactului planului, programului şi/sau proiectului asupra acestora, măsuri de conservare şi/sau măsuri compensatorii, după caz.

(3)  Managementul ariilor de protecţie specială avifaunistică constituite pe terenuri forestiere se stabileşte cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 3. - (1) Se aprobă formularele standard completate pentru ariile de protecţie specială avifaunistică prevăzute la art. 1, conform anexei nr. 4.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului face demersurile necesare în vederea transmiterii formularelor standard completate pentru ariile de protecţie specială avifaunistică la Comisia Europeană.

Art. 4. -Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Laszlo Borbely

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Anexele nr. 2-4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 739 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vanzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ANEXA Nr. 1

LISTA ARIILOR   DE   PROTECŢIE   SPECIALĂ  AVIFAUNISTI

Denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat situl

şi suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente)

1. ROSPA0001 Aliman-Adamclisi

Judeţul Constanţa: Adamclisi (71%), Aliman (26%), Deleni (12%), Dobromir (2%), Ion Corvin (14%), Peştera (2%), Rasova (19%)

2. ROSPA0002 Allah Bair-Capidava

Judeţul Constanţa: Crucea (27%), Seimeni (16%), Siliştea (1%), Topalu (24%)

Judeţul Ialomiţa: Borduşani (5%), Făcăeni (7%)

3. ROSPA0003 Avrig-Scorei-Făgăraş

Judeţul Braşov: Beclean (4%), Făgăraş (î%), Ucea de Jos (3%), Viştea de Sus (3%), Voila (7%)

Judeţul Sibiu: Arpaşu de Jos (1%), Avrig (2%), Carţa (9%), Porumbacu de Jos (2%)

4. ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău

Judeţul Buzău: Balta Albă (10%)

Judeţul Brăila: Galbenu (5%), Jirlău (7%), Vişani (5%)

5. ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei

Judeţul Brăila: Berteştii de Jos (38%), Brăila (18%), Chiscani (29%), Gropeni (13%), Măraşu (5%), Stăncuţa (35%)

Judeţul Ialomiţa: Giurgeni (2%)

Judeţul Constanţa: Harşova (1%)

6. ROSPA0006 Balta fătaru

Judeţul Brăila: Dudeşti (2%), Roşiori (3%)

7. ROSPA0007 Balta Vederoasa

Judeţul Constanţa: Adamclisi (<1%), Aliman (11%), Rasova (6%)

8. ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetei

Judeţul Constanţa: Băneasa (12%), Lipniţa (8%), Oltina (3%)

9. ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia

Judeţul Tulcea: Bestepe (11%), Mahmudia (3%), Nufăru (39%), Tulcea (<1%), Valea Nucarilor (1%)

10. ROSPA0010 Bistreţ

Judeţul Dolj: Bistreţ (6%), Carna (14%)

11. ROSPA0011 Blahniţa

Judeţul Mehedinţi: Burila Mare (98%), Devesel (95%), Gogoşu (99%), Gruia (27%), Hinova (56%), Jiana (53%), Pătulele (1%), Vanjuleţ (4%)

12. ROSPA0012 Braţul Borcea

Judeţul Ialomiţa: Borduşani (18%), Făcăeni (3%), Feteşti (6%), Stelnica (19%)

Judeţul Călăraşi: Borcea (6%), Dichiseni (5%), Jegălia (4%), Modelu (1%), Roseţi (5%), Unirea (16%)

13. ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre

Judeţul Dolj: Calafat (34%), Ciupercenii Noi (60%), Desa (83%), Ghidici (27%), Piscu Vechi (69%), Poiana Mare (38%)

14. ROSPA0014 Campia Cermeiului

Judeţul Arad: Apateu (12%), Beliu (34%), Bocsig (65%), Cărand (26%), Cermei (42%), Ineu (40%)

15. ROSPA0015 Campia Crişului Alb şi Crişului Negru

Judeţul Arad: Chişineu Criş (45%), Mişc'a (58%), Sintea Mare (42%), Socodor (33%), Şepreuş (20%), Zerind (35%)

Judeţul Bihor: Avram Iancu (8%)

16. ROSPA0016 Campia Nirului-Valea Ierului

Judeţul Bihor: Cherechiu (6%), Curtuiseni (32%), Sălacea (30%), Simian (46%), Tarcea (47%), Valea lui Mihai'(47%)

Judeţul Satu Mare: Andrid (42%), Cărei (7%), Căuas (5%), Ciumesti (61%), Foieni (54%), Moftinu Mare (1%),Pir'(18%), Pişcolt (52%), Sanislău (69%), Santău (15%), Tiream (37%), Urziceni (47%)

17. ROSPA0017 Canaralele de la Harşova

Judeţul Constanţa: Ghindăreşti (13%), Harşova (12%)

Judeţul Ialomiţa:Făcăeni (7%), Giurgeni (20%), Vlădeni (12%)

18. ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş

Judeţul Neamţ: Bicaz-Chei (15%), Bicazu Ardelean (<1%), Dămuc (16%)

Judeţul Harghita: Gheorgheni (10%), Sandominic (9%)

19. ROSPA0019 Cheile Dobrogei

Judeţul Constanţa: Cogealac (11%), Fantanele (6%), Grădina (22%), Mihail Kogălniceanu (6%), Pantelim'on (15%), Săcele (2%), Siliştea (<1%), Targuşor (42%)

20. ROSPA0020 Cheile Nerei-Beuşniţa

Judeţul Caraş-Severin: Anina (41%), Bozovici (22%), Cărbunari (42%), Ciclova Romană (39%), Lăpuşnicu Mare (74%), Oraviţa (20%), Sasca Montană (37%), Şopotu Nou (22%)

Denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat situl

şi suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente)

21. ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre

Judeţul Călăraşi: Ciocăneşti (6%)

22. ROSPA0022 Comana

Judeţul Giurgiu: Băneasa (20%), Călugăreni (33%), Comana (83%), Gostinari (17%), Greaca (2%), Hotarele (14%), Izvoarele (<1%), Mihai Bravu (66%), Prundu (18%), Singureni (18%)

23. ROSPA0023 Confluenţa Jiu-Dunăre

Judeţul Olt: Ianca (4%)

Judeţul Dolj: Bechet (27%), Bratovoeşti (23%), Calopăr (16%), Călăraşi (10%), Dăbuleni (7%), Dobreşti (12%),Drănic (13%), Gangiova (28%), Ghindeni (4%), Gighera (26%), Malu Mare (5%), Marşani (2%), Ostroveni (62%), Podari (3%), Rojişte (3%), Sadova (12%), Segarcea (<1%), Teasc (15%), Ţuglui (9%), Valea Standului (6%)

24. ROSPA0024 Confluenţa Olt-Dunăre

Judeţul Olt: Corabia (16%),'Garcov (35%), Giuvărăşti (73%), Izbiceni (2%), Orlea (2%)

Judeţul Teleorman: Islaz (99%), Liţa (25%), Lunca (9%), Saelele (5%), Segarcea-Vale (24%), Turnu Măgurele (19%)

25. ROSPA0025 Cozia-Buila-Vanturariţa

Judeţul Valcea: Bărbăteşti (15%), Berislăveşti (14%), Brezoi (31%), Călimăneşti (46%), Costeşti (20%), Olăneşti (11%), Perişani (12%), Racoviţa (23%), Sălătrucel (31%)

26. ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier

Judeţul Mehedinţi: Drobeta-Turnu Severin (l'o%), Dubova (5%), Eşelniţa (3%), Orşova (21%), Şviniţa (11%)

Judeţul Caraş-Severin: Berzasca (3%), Moldova Nouă (15%), Pojejena (8%), Sfanta Elena (27%), Sicheviţa (4%), Socol (6%)

27. ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor

Judeţul Harghita: Lueta (4%), Mărtiniş (38%), Mereşti (55%), Ocland (70%)

Judeţul Covasna: Baraolt (29%), Brăduţ (<1%), Varghiş (90%)

Judeţul Braşov: Augustin (5%), Caţa (19%), Homorod (40%), Ormeniş (<1%), Racoş (50%)

28. ROSPA0028 Dealurile Tărnavelor-Valea Nirajului

Judeţul Mureş: Acăţari (67%), Albeşti (4%), Bălăuşeri (16%), Beica de Jos (2%), Bereni (>99%), Chibed (66%), Chiheru de Jos (2%), Coroisamărtin (1%), Crăciuneşti (48%), Daneş (4%), Eremitu (50%), Ernei (<1%), Fantanele (89%), Găieşti (57%), Gheorghe Doja (7%), Ghindari (91%), Gorneşti (<1%), Hodoşa (81%), Măgherani (>99%), Miercurea Nirajului (45%), Nadeş (74%), Neaua (>99%),' Păsăreni (45%), Sangeorgiu de Pădure (78%), Sărăteni (54%), Sighişoara (12%), Sovata (7%), Suplac (<1%), Vărgata (75%), Veţca (78%)

Judeţul Harghita: Atid (43%), Corund (8%), Lupeni (3%), Praid (9%), Săcel (24%)

29. ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei

Judeţul Arad: Barzava (3%), Bata (11%), Birchiş (7%), Petriş (5%), Săvarşin (9%), Vărădia de Mureş (9%)

Judeţul Hunedoara: Zam (2%)

30. ROSPA0030 Defileul Mureşului Superior

Judeţul Mureş: Deda (3%), Lunca Bradului (12%), Răstoliţa (14%), Stanceni (14%)

31. ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie

Judeţul Constanţa: Cogealac (10%), Corbu (62%), Fantanele (1%), Istria (85%), Mihai Viteazu (75%), Săcele (63%)

Judeţul Tulcea: Babadag (21%), Baia (9%), Bestepe (41%), CA. Rosetti (>99%), Ceamurlia de Jos (83%), Ceatalchioi (99%), Chilia Veche (>99%), Crişan (>99%), Grindu (97%), Isaccea (44%), Jijila (10%), Jurilovca (84%), Luncaviţa (38%), Mahmudia (63%), Maliuc (>99%), Mihai Bravu (1%), Murighiol (94%), Niculiţel (1%), Nufăru (40%), Pardina (>99%), Sarichioi (50%), Sfantu Gheorghe (>99%), Somova (54%), Sulina (>99%), Tulcea (31%), Valea Nucarilor (28%), Văcăreni (48%)

Judeţul Galaţi: Galaţi (<1%)

32. ROSPA0032 Deniz Tepe

Judeţul Tulcea: Mihai Bravu (14%), Mihail Kogălniceanu (6%), Nalbant (<1%)

33. ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului

Judeţul Mureş: Chiheru de Jos (21%), Ibăneşti (27%), Sovata (20%)

Judeţul Harghita: Carţa (12%), Ciumani (88%), Joseni (68%), Lăzarea (15%), Praid (4%), Remetea (52%), Suseni (47%), Voşlăbeni (36%)

34. ROSPA0034 Depresiunea şi Munţii Ci ucu lui

Judeţul Harghita: Carţa (3%), Ciucsangeorgiu (11%), Frumoasa (34%), Leliceni (55%), Lunca de Sus (<1%), Miercurea Ciuc (6%), Mihăileni (73%), Păuleni-Ciuc (61%), Racu (8%), Sancrăieni (<1%)

35. ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei

Judeţul Caraş-Severin: Băile Herculane (74%), Cornereva (55%), Mehadia (25%), Zăvoi (<1%)

Judeţul Mehedinţi: Balta (16%), Isverna (19%), Obarşia-Cloşani (56%), Podeni (2%)

Judeţul Hunedoara: Rau de Mori (<1%)

Judeţul Gorj: Padeş (71%), Tismana (10%)

Denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat situl şi suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente)

36. ROSPA0036 Dumbrăveni

Judeţul Constanţa: Deleni (<1%), Dumbrăveni (17%)

37. ROSPA0037 Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei

Judeţul Braşov: Codlea (22%), Dumbrăvita (7%), Feldioara (6%), Hălchiu (5%), Holbav (2%), Măierus (5%)

Judeţul Covasna: Belin (1%), Hăghig (4%)

38. ROSPA0038 Dunăre-Olteniţa

Judeţul Giurgiu: Prundu (2%)

Judeţul Călăraşi: Chirnogi (27%), Olteniţa (1%)

39. ROSPA0039 Dunăre-Ostroave

Judeţul Constanţa: Aliman (6%), Cernavodă (4%), Ion Corvin (1%), Lipniţa (6%), Oltina (14%), Ostrov (22%), Rasova(11%)

Judeţul Călăraşi: Borcea (9%), Călăraşi (5%), Dichiseni (9%), Jegălia (6%), Modelu (1%), Roseti (6%), Unirea (9%)

40. ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Macin

Judeţul Constanţa: Ciobanu (8%), Garliciu (42%), Harşova (7%), Saraiu (<1%)

Judeţul Brăila: Frecăţei (14%), Măraşu (1%)

Judeţul Tulcea: Carcaliu (14%), Cerna (1%), Dăeni (24%), Greci (<1%), Macin (6%), Ostrov (27%), Peceneaga (17%), Smardan (2%), Topolog (4%), Turcoaia (27%)

41. ROSPA0041 Eleşteele Iernut-Cipău

Judeţul Mureş: Iernut (4%)

42. ROSPA0042 Eleşteele Jijiei şi Miletinului

Judeţul laşi: Andrieşeni (3%), Coarnele Caprei (1%), Focuri (11%), Gropniţa (72%), Movileni (31%), Popricarii (19%), Probota (14%), Şipote (8%), Trifeşti (2%), Ţigănaşi (46%), Victoria (6%), Vlădeni (38%)

43. ROSPA0043 Frumoasa

Judeţul Valcea: Brezoi (5%), Caineni Mari (5%), Malaia (4%), Voineasa (48%)

Judeţul Sibiu: Boita (88%), Cisnădie (52%), Cristian (78%), Gura Raului (55%), Jina (84%), Orlat (29%), Poplaca'(55%), Rau Sadului (44%), Răşinari (42%), Sadu (16%), Săliste (>99%), Tălmaciu (78%), Tilişca (>99%)

Judeţul Alba: Cugir (16%), Pianu de Sus (1%), Şugag (72%)

44. ROSPA0044 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu

Judeţul Ilfov: Grădiştea (20%), Gruiu (40%), Moara Vlăsiei (12%), Nuci (23%)

Judeţul Ialomiţa: Dr'idu (8%), Fierbinţi-Targ (17%)

45. ROSPA0045 Grădiştea Muncelului-Cioclovina

Judeţul Hunedoara: Bar'u (41%), Baniţa (58%), Beriu (<1%), Boşorod (42%), Orăştioara de Sus (59%), Petroşani (<1%), Pui (38%)

46. ROSPA0046 Gruia-Garla Mare

Judeţul Mehedinţi: Garla Mare (10%), Gruia (6%), Pristol (<1%), Vrata (37%)

47. ROSPA0047 Hunedoara Timişană

Judeţul Timiş: Orţişoara (3%)

Judeţul Arad: Şagu (5%), Vinga (5%)

48. ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat

Judeţul Brăila: Ianca (5%), Movila Miresii (13%), Traian (<1%)

49. ROSPA0049 lazurile de pe valea Ibănesei-Başeului-Podrigăi

Judeţul Botoşani: Conceşti (2%), Cordăreni (1%), Darabani (1%), Havarna (4%), Hăneşti (4%), Hudeşti (3%), Mi'leanca (2%), Săveni (3%), Ştiubieni (4%), Ungureni (1%), Vlăsineşti (8%), Vorniceni (2%)

50. ROSPA0050 lazurile Miheşu de Campie-Tăureni

Judeţul Mureş: Mihăeşu de Campie (9%), Pogăceaua (3%), Sanger (2%), Şăulia (4%), Tăureni (9%), Zău de Campie (4%)

51. ROSPA0051 Iezerul Călăraşi

Judeţul Călăraşi: Călăraşi (17%) Cuza Vodă (14%)

52. ROSPA0052 Lacul Beibugeac

Judeţul Tulcea: Murighiol (<1%)

53. ROSPA0053 Lacul Bugeac

Judeţul Constanţa: Lipniţa (<1%), Ostrov (8%)

54. ROSPA0054 Lacul Dunăreni

Judeţul Constanţa: Aliman (6%), Ion Corvin (2%)

55. ROSPA0055 Lacul Gălăţui

Judeţul Călăraşi: Alexandru Odobescu (1%), Grădiştea (4%), Independenţa (<1%)

56. ROSPA0056 Lacul Oltina

Judeţul Constanţa: Lipniţa (2%), Oltina (26%)

Denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat situl şi suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente)

57. ROSPA0057 Lacul Siutghiol

Judeţul Constanţa: Constanţa (16%), Lumina (<1%), Năvodari (1%)

58. ROSPA0058 Lacul Stanca Costeşti

Judeţul Botoşani: Manoleasa (3%), Ripiceni (22%), Ştefăneşti (1%)

59. ROSPA0059 Lacul Strachina

Judeţul Ialomiţa: Ţăndărei (8%), Valea Ciorii (3%)

60. ROSPA0060 Lacurile Taşaul-Corbu

Judeţul Constanţa: Corbu (3%), Mihail Kogălniceanu (1%), Năvodari (33%)

61. ROSPA0061 Lacul Techirghiol

Judeţul Constanţa: Techirghiol (24%), Tuzla (2%)

62. ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeş

Judeţul Argeş: Bascov (6%), Băiculeşti (2%), Bradu (2%), Budeasa Mare (3%), Călineşti (1%), Căteasca (6%), Curtea de Argeş (2%), Me'rişani (9%), Piteşti (3%), Ştefăneşti (2%), Topoloveni (<1%)

63. ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti

Judeţul Bacău: Bacău (5%), Cleja (3%), Corbasca (6%), Faraoani (1%), Garleni (<1%), Gioseni (9%), Hemeiuş (6%), Horgeşti (4%), Iţeşti (5%), Letea Veche (5%), Nicolae Bălcescu (5%), Orbeni (7%), Panceşti (<1%),Răcăciuni (11%), Sascut (4%), Tamaşi (13%), Tătărăşti (10%), Valea Seacă (9%)

64. ROSPA0064 Lacurile Fălticeni

Judeţul Suceava: Buneşti (2%), Fălticeni (6%), Horodniceni (1%), Moara Nica (4%), Rădăşeni (6%)

65. ROSPA0065 Lacurile Fundata-Amara

Judeţul Ialomiţa: Amara (2%), Gheorghe Doja (7%), Slobozia (<1%)

66. ROSPA0066 Limanu-Herghelia

Judeţul Constanţa: Mangalia (2%)

67. ROSPA0067 Lunca Barcăului

Judeţul Bihor: Mihai Bravu-Roşiori (26%), Tămăşeu (27%)

68. ROSPA0068 Lunca inferioară a Turului

Judeţul Satu Mare: Agriş (21%), Botiz (<1%), Călineşti-Oaş (43%), Gherţa Mică (35%), Halmeu (3%), Lazuri (21%), Livada (44%),' Medieşu Aurit (15%), Micula'(57%), Oraşu Nou (25%), Porumbeşti (23%), Turţ (1%),Turulung (42%)

69. ROSPA0069 Lunca Mureşului Inferior

Judeţul Arad: Arad (7%), Felnac (30%), Nădlac (3%), Pecica (16%), Secusigiu (38%), Şeitin (11%), Şemlac (9%), Zădăreni (17%)

Judeţul Timiş: Cenad (12%), Periam (2%), Sannicolau Mare (1%), Sanpetru Mare (9%), Saravale (3%)

70. ROSPA0070 Lunca Prutului-Vlădeşti-Frumuşiţa

Judeţul Vaslui: Murgeni (<1%)

Judeţul Galaţi: Cavadineşti (11%), Folteşti (3%), Frumuşiţa (5%), Galaţi (15%), Măstăcani (3%), Oancea (15%),Suceveni (6%), Tuluceşti (1%), Vlădeşti (9%)

71. ROSPA0071 Lunca Şiretului Inferior

Judeţul Brăila: Măxineni (4%), Siliştea (4%), Vădeni (5%)

Judeţul Vrancea: Adjud (31%), Bilieşti (35%), Garoafa (18%), Homocea (18%), Mărăşeşti (16%), Nănesti (10%),Ploscuteni (30%), Pufesti (17%), Rugineşti (4%), Suraia (21%), Vanători (12%), Vulturu (6%)

Judeţul Galaţi: Braniştea (58%), Cosmeşti (28%), Fundeni (79%), Independenţa (46%), Iveşti (4%), Lieşti (5%),Movileni (30%), Nămoloasa (40%), Nicoreşti (15%), Piscu (33%), Poiana (39%), Schela (2%), Slobozia Conachi (<1%), Şendreni (3%), Tudor Vladimirescu (59%), Umbrăreşti (15%)

72. ROSPA0072 Lunca Şiretului Mijlociu

Judeţul Neamţ: Doljeşti (14%), Gadinţi (12%), Horia (15%), Icuşeşti (15%), Ion Creangă (21%), Roman (8%),Sagna (6%), Secuieni (4%), Tămăşeni (17%)

Judeţul Iaşi: Alexandru I. Cuza (16%), Butea (15%), Hălăuceşti (14%), Mirceşti (3%), Mogoşeşti-Siret (12%),Răchiteni (22%), Stolniceni-Prăjescu (6%)

Judeţul Bacău: Dămieneşti (8%), Filipeşti (22%), Negri (<1%)

73. ROSPA0073 Macin-Niculiţel

Judeţul Tulcea: Carcaliu (33%), Cerna (36%), Frecăţei (11%), Greci (96%), Hamcearca (78%), Horia (29%),I.C.Brătianu (10%), Isaccea (22%), Izvoarele (63%), Jijila (44%), Luncaviţa (53%), Macin (42%), Nalbant (4%),Niculiţel (45%), Smardan (14%), Turcoaia (36%), Valea Teilor (>99%), Văcăreni (39%)

74. ROSPA0074 Maglavit

Judeţul Dolj: Calafat (5%), Cetate (10%), Maglavit (21%)

75. ROSPA0075 Măgura Odobeşti

Judeţul Vrancea: Boloteşti (39%)' Broşteni (43%), Jariştea (17%), Mera (48%), Reghiu (6%), Valea Sării (1%),Vidra (18%)

Denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat situl şi suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente)

76. ROSPA0076 Marea Neagră

Judeţul Constanţa: Corbu Marea Neagră (<1%), Marea Neagră (<1%)

Judeţul Tulcea: Marea Neagră (<1%)

77. ROSPA0077 Măxineni

Judeţul Brăila: Măxineni (11%)

78. ROSPA0078 Mlaştina Satchinez

Judeţul Timiş: Satchinez (2%)

79. ROSPA0079 Mlaştinile Murani

Judeţul Timiş: Orţişoara (1%), Pişchia (1%)

80. ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei

Judeţul Mehedinţi: Brezniţa-Ocol (22%), Drobeta-Turnu Severin (41%), Dubova (89%), Eşelniţa (55%), Iloviţa (65%), Orşova (78%),'şviniţa (87%)

Judeţul Caraş-Severin: Bănia (<1%), Berzasca (90%), Cărbunari (36%), Garnic (>99%), Moldova Nouă (85%),Naidăs (<1%), Pojejena (91%), Sfanta Elena (72%), Sichevita (81%), Socol (13%), Sopotu Nou (28%), Topleţ (9%)

81. ROSPA0081 Munţii Apuseni-Vlădeasa

Judeţul Alba: Albac (32%), Arieşeni (60%), Garda de Sus (65%), Horea (55%), Scărişoara (66%)

Judeţul Cluj: Beliş (99%), Călăţele (1%), Măguri-Răcătău (<1%), Mărgău (51%), Mărişel (5%), Poieni (11%),Rişca (15%), Săcuieu (75%)

Judeţul Bihor: Budureasa (45%), Bunteşti (11%), Campani (46%), Nucet (46%), Pietroasa (84%)

82. ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt

Judeţul Covasna: Aita Mare (65%), Arcuş (64%), Baraolt (27%), Băţani Mari (39%), Belin (59%), Bixad (59%), Bodoc (76%), Cernat (<1%), Dalnic (6%), Ghidfalău (45%), Hăghig (47%), Ilieni (46%), Malnaş (92%), Micfalău (75%), Moacşa (20%), Sfantu Gheorghe (18%), Turia (3%), Valcele (84%), Valea Crişului'(61%)

Judeţul Harghita: Cozmeni (1%)

Judeţul Braşov: Bod (<1%), Hărman (3%), Măieruş (<1%), Ormeniş (<1%), Sanpetru (<1%)

83. ROSPA0083 Munţii Rarău-Giumalău

Judeţul Suceava: Campulung Moldovenesc (4%), Crucea (4%), Dorna-Arini (<1%), Stulpicani (5%)

84. ROSPA0084 Munţii Retezat

Judeţul Caraş-Severin: Zăvoi (11%)

Judeţul Gorj: Padeş (<1%), Tismana (2%)

Judeţul Hunedoara: Pui (1%), Rau de Mori (52%), Sălaşu de Sus (40%), Uricani (17%)

85. ROSPA0085 Munţii Rodnei

Judeţul Maramureş: Borşa (10%), Moisei (42%), Săcel (9%)

Judeţul Bistriţa-Năsăud:Maieru (56%), Parva (17%), Rebrişoara (32%), Rodna (55%), Romuli (8%), Sangeorz-Băi (39%), Şanţ (28%), Telciu (11%)

86. ROSPA0086 Munţii Semenic-Cheile Carasului

Judeţul Caraş-Severin: Anina (34%), Bozovici (23%), Caraşova (68%), Goruia (4%), Prigor (22%), Reşiţa (8%),Teregova (8%), Văliug (59%)

87. ROSPA0087 Munţii Trascăului

Judeţul Cluj: Iara (6%), Moldoveneşti (7%)

Judeţul Alba: Aiud (23%), Bucium (V/o), Galda de Jos (41%), Ighiu (13%), Intregalde (34%), Livezile (67%),Metes (15%), Mirăslău (11%), Mogos (1%), Ocoliş (73%), Ponor (10%), Posaga de Jos (30%), Rameţ (74%),Rimetea (79%), Sălciua de Jos (10%), Stremţ (15%), Zlatna (18%)

88. ROSPA0088 Munţii Vrancei

Judeţul Covasna: Breţcu (<1%)

Judeţul Vrancea: Nistoreşti (9%), Păuleşti (86%), Tulnici (92%)

Judeţul Bacău: Mănăstirea Caşin (1%)

89. ROSPA0089 Obcina Feredeului

Judeţul Suceava: Breaza (39%), Brodina (41%), Campulung Moldovenesc (23%), Frumosu (17%), Fundu Moldovei (6%), Izvoarele Sucevei (59%), Moldova-Sulita (35%), Moldovita (56%), Pojorata (<1%), Sadova (88%), Ulma (81%), Vama (13%), Vatra Moldoviţei (30%)

90. ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu

Judeţul Giurgiu: Gostinu (24%), Oinacu (3%), Prundu (6%)

91. ROSPA0091 Pădurea Babadag

Judeţul Tulcea: Babadag (38%), Baia (38%), Ceamurlia de Jos (2%), Cerna (9%), Ciucurova (97%), Dorobanţu (45%), Horia (4%), Jurilovca (2%), Mihai Bravu (6%), Nalbant (35%), Ostrov (2%), Peceneaga (14%), Sarichioi (11%), Slava Cercheză (99%), Stejaru (41%), Topolog (10%)

92. ROSPA0092 Pădurea Barnova

Judeţul laşi: Barnova (32%), Ciurea (12%), Comarna (2%), Dobrovăţ (49%), Grajduri (1%), Schitu Duca (50%),Tomeşti (11%)

Judeţul Vaslui: Tăcuta (2%)

Denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat situl şi suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente)

93. ROSPA0093 Pădurea Bogata

Judeţul Braşov: Apaţa (<1%), Crizbav (<1%), Hoghiz (22%), Măieruş (38%)

94. ROSPA0094 Pădurea Hagieni

Judeţul Constanţa: Limanu (5%)

95. ROSPA0095 Pădurea Macedonia

Judeţul Timiş: Banloc (<1%), Ciacova (12%), Ghilad (23%), Giulvăz (3%)

96. ROSPA0096 Pădurea Micleşti

Judeţul Iaşi: Ciorteşti (34%), Dolheşti (56%)

Judeţul Vaslui: Boţeşti (10%), Buneşti (9%), Micleşti (46%)

97. ROSPA0097 Pescăria Cefa-Pădurea Rădvani

Judeţul Bihor: Cefa (13%)

98. ROSPA0098 Piemontul Făgăraş

Judeţul Sibiu: Arpaşu de Jos (51%), Avrig (27%), Carţa (<1%), Carţişoara (72%), Porumbacu de Jos (65%),Racoviţa (59%),Turnu Roşu (12%)

Judeţul Braşov: Drăguş (51%), Harseni (39%), Lisa (60%), Recea (43%), Sambăta de Sus (41%), Şinca Nouă (22%), Şinca Veche (52%), Ucea de Jos (17%), Victoria (45%), Viştea de Sus (22%)

99. ROSPA0099 Podişul Hartibaciului

Judeţul Braşov: Beclean (54%), Buneşti (67%), Cincu (100%), Comana de Jos (46%), Făgăraş (23%), Hoghiz (5%), Jibert (93%), Mandra (24%), Părău (1%), Rupea (18%), Şercaia (32%), Şoarş (100%), Ticuşu Vechi (100%), Ucea de Jos (2%), Ungra (63%), Viştea de Sus (12%), Voila (21%)

Judeţul Sibiu: Agnita (100%), Alţina (100%), Arpaşu de Jos (15%), Avrig (10%), Barghiş (100%), Biertan (64%), Brădeni (100%), Bruiu (100%), Carţa (25%), Chirpăr (100%), Dumbrăveni (21%). Hoghilag (44%),lacobeni (100%), Laslea (98%), Marpod (100%), Merghindeal (100%), Mihăileni (54%), Moşna (47%), Nocrich (100%), Porumbacu de Jos (5%), Roşia (23%), Valea Viilor (8%), Vurpăr (29%)

Judeţul Mureş: Albeşti (34%), Apold (100%), Daneş (74%), Saschiz (52%), Sighişoara (33%), Vanători (15%)

100. ROSPA0100 Stepa Casimcea

Judeţul Constanţa: Vulturu (<1%), Vulturu (<1%)

Judeţul Tulcea: Baia (1%), Baia (1%), Beidaud (32%), Beidaud (32%), Casimcea (53%), Casimcea (53%),Stejaru (7%), Stejaru (7%), Topolog (13%), Topolog (13%)

101. ROSPA0101 Stepa Saraiu-Horea

Judeţul Constanţa: Garliciu (3%), Horia (13%), Saraiu (27%), Vulturu (1%)

102. ROSPA0102 Suhaia

Judeţul Teleorman: Lisa (<1%), Suhaia (11%)

103. ROSPA0103 Valea Alceului

Judeţul Bihor: Girişu de Criş (<1%), Nojorid (8%), Sannicolau Roman (<1%)

104. ROSPA0104 Valea Fizeşului-Sic-Lacul Ştiucilor

Judeţul Cluj: Fizeşu Gherlii (2%), Geaca (4%), Gherla (2%), Sic (11%), Ţaga (3%)

105. ROSPA0105 Valea Mostiştea

Judeţul Călăraşi: Dorobanţu (3%), Frăsinet (10%), Mănăstirea (12%), Ulmu (12%), Valea Argovei (10%)

106. ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

Judeţul Teleorman: Beciu (35%), Lunca (12%), Plopii-Slăviteşti (43%), Saelele (89%), Segarcea-Vale (<1%),Slobozia Mandra (40%), Uda-Clocociov (44%)

Judeţul Olt: Băbiciu (21%), Brancoveni (19%), Cilieni (15%), Coteana (4%), Curtişoara (32%), Dăneasa (52%),Dobrosloveni (17%), Dobroteasa (8%), Drăgăneşti-Olt (12%), Fălcoiu (47%), Fărcaşele (49%), Găneasa (2%),Giuvărăşti (11%), Gostavăţu (16%), Grădinari (12%), Ipoteşti (18%), Izbiceni (31%), Mărunţei (22%), Milcovu din Deal (46%), Osica de Sus (14%), Piatra-Olt (5%), Pleşoiu (7%), Rusăneşti (16%), Scărişoara (22%), Slatina (3%), Slătioara (27%), Sprancenata (58%), Stoeneşti (21%), Strejeşti (4%), Teslui (26%), Tia Mare (31%),Verguleasa (20%), Vultureşti (17%)

Judeţul Valcea: Băbeni (30%), Budeşti (12%), Drăgăşani (11%), Drăgoeşti (20%), Galicea (24%), Ioneşti (35%),Mihăeşti (2%), Olanu (14%), Orleşti (19%), Prundeni (14%), Ramnicu Valcea (10%), Voiceşti (35%)

107. ROSPA0107 Vanători-Neamţ

Judeţul Suceava: Boroaia (<1%)

Judeţul Neamţ: Agapia (58%), Bălţăteşti (41%), Brusturi (33%), Crăcăoani (80%), Garcina (<1%), Pipirig (1%),Răuceşti (9%), Targu Neamţ (9%), Vanători-Neamţ (75%)

108. ROSPA0108 Vedea-Dunăre

Judeţul Giurgiu: Găujani (37%), Giurgiu (<1%), Malu (55%), Slobozia (44%), Vedea (47%)

Judeţul Teleorman: Bragadiru (13%), Bujoru (16%), Cervenia (16%), Conteşti (9%), Frumoasa (4%), Năsturelu (7%), Pietroşani (55%)


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1284/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1284 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu