Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1274 din 20 decembrie 2001

privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 845 din 28 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 8 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificarile ulterioare, si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prezenta hotarare stabileste cerintele referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur, alimentate exclusiv de la reteaua de distributie a energiei electrice de joasa tensiune.
    (2) Prezenta hotarare se aplica uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur si in cazul in care acestea sunt comercializate pentru alte utilizari decat cele casnice.
    (3) Prezenta hotarare se aplica si uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta incheiat in conditiile legii.
    Art. 2
    Prevederile prezentei hotarari nu se aplica:
    a) uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur care sunt alimentate de la alte surse de energie;
    b) uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur a caror productie a incetat inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
    c) uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur utilizate.
    Art. 3
    (1) Se admite introducerea pe piata numai a uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au aplicata, intr-un loc vizibil, pe exteriorul partii frontale sau superioare a aparatului, o eticheta indicand consumul de energie si clasa de eficienta energetica, precum si celelalte caracteristici, dupa caz, prevazuta in anexa nr. 1;
    b) sunt insotite de o fisa cuprinsa in brosurile de produs, care contine o enumerare de informatii ce definesc aparatul respectiv, prevazuta in anexa nr. 2;
    c) in cazul ofertei spre vanzare a unor astfel de bunuri prin intermediul contractelor la distanta, oferta trebuie sa fie insotita de caracteristicile tehnice ale uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur, prevazute in anexa nr. 3.
    (2) Informatiile standard cuprinse in eticheta si in fisa trebuie stabilite in conformitate cu standardul roman care adopta standardul european EN 61121 "Metode de masurare a performantelor uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur".
    (3) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Industriei si Resurselor si Asociatia de Standardizare din Romania vor asigura adoptarea standardului prevazut la alin. (2) ca standard roman.
    (4) Clasa de eficienta energetica a unui uscator electric de rufe de uz casnic cu tambur, specificata pe eticheta si in fisa, este determinata conform prevederilor cuprinse in anexa nr. 4.
    (5) Este interzisa aplicarea etichetei prevazute la alin. (1) lit. a) pe placutele indicatoare sau pe echivalentele lor, fixate pe uscatoarele electrice de rufe de uz casnic cu tambur, pentru scopuri de securitate a utilizatorului.
    (6) Termenii utilizati pe eticheta, in fisa si prin orice mijloc de comanda prin posta sunt prevazuti in anexa nr. 5.
    Art. 4
    (1) Producatorul unui uscator electric de rufe de uz casnic cu tambur sau reprezentantul sau autorizat raspunde pentru corectitudinea datelor inscrise pe eticheta si in fisa.
    (2) Prin reprezentant autorizat se intelege persoana juridica cu sediul in Romania, desemnata de producator sa actioneze in numele sau.
    (3) Informatiile continute in eticheta si in fisa se fac publice numai cu consimtamantul scris al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat.
    (4) In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu aplica eticheta, obligatia de a o aplica revine distribuitorului. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat are obligatia sa transmita gratuit distribuitorului sau etichetele necesare pana in momentul introducerii pe piata a uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur.
    (5) Prin distribuitor se intelege agentul economic care vinde en detail, inclusiv in rate, inchiriaza sau expune uscatoare electrice de rufe de uz casnic cu tambur.
    (6) Informatiile cuprinse in eticheta si in fisa se redacteaza in limba romana.
    (7) Se interzice aplicarea altor etichete, marci, simboluri, inscriptii, referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerintelor prezentei hotarari, cu exceptia etichetarii ecologice.
    Art. 5
    Producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si detine, o perioada de 5 ani de la data fabricarii ultimului uscator electric de rufe de uz casnic cu tambur din seria respectiva de fabricatie, documentatia care atesta conformitatea acestuia cu cerintele prezentei hotarari. Aceasta documentatie va fi prezentata spre examinare, la cerere, autoritatilor cu atributii de control in domeniu si va contine:
    a) denumirea si sediul producatorului;
    b) descrierea generala a aparatului, pentru a permite identificarea acestuia;
    c) informatii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului de fabricatie, in special cele care afecteaza in mod esential consumul de energie;
    d) rapoarte de incercare privind performantele aparatului, efectuate in conditiile prevazute la art. 3 alin. (2);
    e) instructiuni de utilizare.
    Art. 6
    In cazul in care producatorul nu are sediul in Romania sau un reprezentant autorizat, obligatia detinerii documentatiei prevazute la art. 5 si a prezentarii acesteia spre examinare, la cerere, autoritatilor cu atributii de control in domeniu revine importatorului.
    Art. 7
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea dispozitiilor art. 3 alin. (1) se sanctioneaza conform prevederilor art. 46 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) nerespectarea dispozitiilor art. 3 alin. (2) se sanctioneaza conform dispozitiilor art. 22 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificarile ulterioare;
    c) nerespectarea dispozitiilor art. 5 se sanctioneaza conform dispozitiilor art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) nerespectarea dispozitiilor art. 6 se sanctioneaza conform dispozitiilor art. 46 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Contraventiilor prevazute in prezenta hotarare li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    Art. 8
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 7 alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit din cadrul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei si/sau al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 9
    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor vor promova masuri pentru informarea si educarea consumatorului, in scopul utilizarii eficiente a energiei.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 9 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Presedintele Autoritatii Nationale
                         pentru Protectia Consumatorilor,
                         Rovana Plumb,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                                ETICHETA
                                - Model -

          5 mm             73 mm                33 mm    5 mm
          |___|_____________________________|___________|___|
          |   |                             |           |   |
     ___   _________________________________________________
      |   |                                                 |
      |   | Energie                            Uscator      |
      41  |                                  ____________   |
      mm  |                                 |    Sigla   |  |
      |   | Producator                      |    A B C   |  |
      |   | Model                           |    1 2 3   |  |
     _|_  | ________________________________|____________|  |
      |   | Mai eficient                    |            |  |
      |   |  _________                      |            |  |
      |   | |       A  \                    |            |  |
      |   | |_________ /                    |            |  |
      |   |  ___________                    |   _______  |  |
      |   | |         B  \                  | /   B    | |  |
      |   | |___________ /                  | \ _______| |  |
      |   |  ____________                   |            |  |
      |   | |          C  \                 |            |  |
      90  | |____________ /                 |            |  |
      mm  |  _____________                  |            |  |
      |   | |           D  \                |            |  |
      |   | |_____________ /                |            |  |
      |   |  ______________                 |    * *     |  |
      |   | |            E  \               |  *     *   |  |
      |   | |______________ /               | *   E   *  |  |
      |   |  _______________                |  *     *   |  |
      |   | |             F  \              |    * *     |  |
      |   | |_______________ /              |    /       |  |
      |   |  _________________              |   |        |  |
      |   | |               G  \            |   |        |  |
      |   | |_________________ /            |    \       |  |
      |   |                                 |            |  |
      |   | Mai putin eficient              |            |  |
     _|_  | ________________________________|____________|  |
      |   |                                 |            |  |
      |   | Consum de energie electrica     |    X.YZ    |  |
      |   | kWh/ciclu                       |            |  |
      |   | (bazat pe rezultatele           |            |  |
      31  | incercarilor standard pentru    |            |  |
      mm  | ciclul "uscare bumbac")         |            |  |
      |   |                                 |            |  |
      |   | Consumul real de energie va     |            |  |
      |   | depinde de conditiile de        |            |  |
      |   | utilizare a aparatului          |            |  |
     _|_  | ________________________________|____________|  |
      9   | Capacitate (bumbac)             |    X.Y     |  |
      mm  |                                 |            |  |
     _|_  | ________________________________|____________|  |
      |   |                                 |            |  |
      14  | Evacuare aer                 -  |            |  |
      mm  | Condensare                   -  | <----      |  |
     _|_  | ________________________________|____________|  |
      |   |                                 |            |  |
      |   | Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW) |    xyz     |  |
      |   |                                 |____________|  |
      |   |                                                 |
      |   | Informatiile se gasesc           ____________   |
      47  | in brosurile de produs          |    * *     |  |
      mm  |                                 |  *     *   |  |
      |   | Standard EN 61121               | *       *  |  |
      |   |                                 | *       *  |  |
      |   |                                 |  *     *   |  |
      |   |                                 |    * *     |  |
      |   |                                 |____________|  |
     _|_  |_________________________________________________|

                   PRECIZARI PRIVIND ETICHETA

    Eticheta trebuie tiparita in limba romana.
    Informatiile pe care trebuie sa le includa eticheta:
    I. Marca comerciala a producatorului sau a reprezentantului sau autorizat;
    II. Elementul de identificare a modelului de fabricatie al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat;
    III. Clasa de eficienta energetica a uscatorului electric de rufe de uz casnic cu tambur, determinata in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa nr. 4, exprimata sub forma "Clasa de eficienta energetica ..., pe o scara de la A, cel mai eficient, pana la G, cel mai putin eficient". Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelasi nivel cu sageata corespunzatoare;
    IV. Fara a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru uscatorul electric de rufe de uz casnic cu tambur, la care s-a obtinut dreptul de aplicare a ecoetichetei, se poate aplica pe eticheta o copie de pe marcajul ecologic;
    V. Consumul de energie in kWh/ciclu, pentru ciclul "uscare bumbac", determinat in conformitate cu procedurile de incercare din standardul roman mentionat la art. 3 alin. (2);
    VI. Capacitatea nominala pentru bumbac, determinata in conformitate cu standardul roman mentionat la art. 3 alin. (2) din prezenta hotarare;
    VII. Tipul aparatului, cu evacuare de aer sau condensare, in conformitate cu procedurile de incercare din standardul roman mentionat la art. 3 alin. (2) din prezenta hotarare. Sageata se plaseaza la acelasi nivel cu tipul corespunzator;
    VIII. Nivelul de zgomot masurat in conformitate cu SR EN 60704-1-3:1996 "Aparate electrocasnice si similare. Cod de incercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice si similare".

    NOTA:
    Echivalentele in alte limbi pentru termenii prezentati mai sus sunt redate in anexa nr. 5.

    Culori utilizate
    CMGN - cyan, magenta, galben, negru.
    Ex. 07X0: 0% cyan, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.
    Sageti:
    - A: X0X0
    - B: 70X0
    - C: 30X0
    - D: 00X0
    - E: 03X0
    - F: 07X0
    - G: 0XX0
    Culoarea de contur: X070
    Textul se tipareste integral cu negru. Fondul este alb.

    ANEXA 2

                                    FISA

    Fisa trebuie sa contina informatiile prezentate mai jos. Informatiile sunt comunicate de producator in urmatoarea ordine:
    1. Marca comerciala a producatorului sau a reprezentantului sau autorizat;
    2. Elementul de identificare a modelului de fabricatie al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat;
    3. Clasa de eficienta energetica a uscatorului electric de rufe de uz casnic cu tambur, determinata in conformitate cu prevederile anexei nr. 4, exprimata sub forma "Clasa de eficienta energetica ..., pe o scara de la A, cel mai eficient, pana la G, cel mai putin eficient". Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelasi nivel cu sageata corespunzatoare;
    4. Fara a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica pentru uscatorul electric de rufe de uz casnic cu tambur, la care s-a obtinut dreptul de aplicare a ecoetichetei se poate aplica pe eticheta o copie de pe marcajul ecologic;
    5. Consumul de energie conform prevederilor pct. V din anexa nr. 1;
    6. Capacitatea nominala pentru bumbac conform prevederilor pct. VI din anexa nr. 1;
    7. Consumul de apa, conform procedurilor de incercare din standardul roman mentionat la art. 3 alin. (2) din prezenta hotarare, pentru ciclul de program "uscare bumbac", daca este cazul;
    8. Timpul de uscare, in conformitate cu procedurile de incercare din standardul roman prevazut la art. 3 alin. (2) din prezenta hotarare, pentru ciclul "uscare bumbac";
    9. Aceleasi informatii ca cele de mai sus, de la pct. 5 - 8, dar referitoare la programele "uscare bumbac cu fierul" si "textile nesifonabile". Aceste informatii pot fi omise daca aparatul respectiv nu are un asemenea ciclu;
    10. Furnizorii pot include informatiile de la pct. 5 - 8 si pentru alte cicluri de uscare;
    11. Consumul de energie mediu anual si consumul de apa, daca este cazul, calculat pe baza uscarii a 150 kg de rufe folosind programul "uscare bumbac", plus 280 kg, folosind programul "sifonabile, uscare bumbac cu fierul", plus 150 kg, folosind programul "textile nesifonabile". Acesta poate fi exprimat sub forma "consum anual estimat pentru o familie de patru persoane care utilizeaza uscatorul in mod regulat".
    12. Tipul de aparat, cu evacuare de aer sau condensare, in conformitate cu procedurile de incercare din standardul roman prevazut la art. 3 alin. (2) din prezenta hotarare, conform prevederilor pct. VII din anexa nr. 1;
    13. Nivelul de zgomot masurat in conformitate cu SR EN 60704-1-3: 1996 "Aparate electrocasnice si similare. Cod de incercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice si similare".
    Daca fisa include o copie de pe eticheta color sau alb-negru, atunci nu trebuie sa se adauge decat informatiile neincluse in eticheta.

    NOTA:
    Echivalentele in alte limbi pentru termenii prezentati mai sus sunt redate in anexa nr. 5.

    ANEXA 3

                           CARACTERISTICILE TEHNICE
ale uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur cuprinse in catalogul de comanda prin posta sau alte mijloace tiparite de comunicare la distanta

    Cataloagele de comanda prin posta si alte mijloace de comunicare la distanta tiparite prevazute la art. 1 alin. (3) contin urmatoarele caracteristici tehnice, furnizate in ordinea urmatoare:
    1. Clasa de eficienta energetica, conform prevederilor pct. 3 din anexa nr. 2;
    2. Consumul de energie, conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 2;
    3. Capacitatea conform prevederilor pct. VI din anexa nr. 1;
    4. Consumul de apa/ciclu, conform prevederilor pct. VII, daca este cazul, din anexa nr. 2;
    5. Consumul anual estimat pentru o familie, conform prevederilor pct. 11 din anexa nr. 2;
    6. Nivelul de zgomot, conform prevederilor pct. VIII din anexa nr. 1.
    Daca fisa inclusa in brosura de produs contine si alte informatii decat cele de mai sus, definite conform prevederilor din anexa nr. 2, acestea trebuie incluse in enumerarea de mai sus si prezentate sub forma specificata si in ordinea prevazuta in fisa.

    NOTA:
    Echivalentele in alte limbi pentru termenii prezentati mai sus sunt redate in anexa nr. 5.

    ANEXA 4

                      CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA

    1. Clasa de eficienta energetica a unui aparat se determina conform tabelelor urmatoare:

    Tabelul 1 - Uscatoare cu evacuare de aer
_____________________________________________________________
                     Consumul de energie "C" in kWh/kg rufe,
 Clasa de eficienta  folosind procedurile de incercare din
 energetica          standardul roman prevazut la art. 3
                     alin. (2) pentru ciclul "uscare bumbac"
_____________________________________________________________
          A                      C </= 0,51
          B                 0,51 < C </= 0,59
          C                 0,59 < C </= 0,67
          D                 0,75 < C </= 0,75
          E                 0,83 < C </= 0,83
          F                 0,83 < C </= 0,91
          G                      C > 0,91
_____________________________________________________________

    Tabelul 2 - Uscatoare cu condensare
_____________________________________________________________
                     Consumul de energie "C" in kWh/kg rufe,
 Clasa de eficienta  folosind procedurile de incercare din
 energetica          standardul roman prevazut la art. 3
                     alin. (2) pentru ciclul "uscare bumbac"
_____________________________________________________________
          A                       C </= 0,55
          B                  0,55 < C </= 0,64
          C                  0,64 < C </= 0,73
          D                  0,73 < C </= 0,82
          E                  0,82 < C </= 0,91
          F                  0,83 < C </= 1,00
          G                       C > 1,00
_____________________________________________________________

    ANEXA 5

                  TERMENII UTILIZATI PE ETICHETA SI IN FISA

    Echivalentele in limbile comunitare pentru termenii in limba romana prezentati mai sus sunt:
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |       |       |      RO    |      EN    |      ES     |     DA      |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|Eticheta| Fisa  |Comanda|            |            |             |             |
|        |       | prin  |            |            |             |             |
|        |       | posta |            |            |             |             |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|  Anexa | Anexa | Anexa |            |            |             |             |
|  nr. 1 | nr. 2 | nr. 3 |            |            |             |             |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|  ___   |       |       |            |            |             |             |
| | x |  |       |       |Energie     |Energy      |Energia      |Energi       |
| |___|  |       |       |            |            |             |             |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|  ___   |       |       |            |            |             |             |
| | x |  |       |       |Uscator     |Drier       |Secadora     |Torretumbler |
| |___|  |       |       |            |            |             |             |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|   I    |       |       |Fabricant   |Manufacturer|Fabricante   |Maerke       |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|   II   |       |       |Model       |Model       |Modelo       |Modell       |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|  ___   |       |       |            |            |             |             |
| | x |  |       |       |Mai         |More        |Mas          |Lavt         |
| |___|  |       |       |eficient    |efficient   |eficiente    |forbrug      |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|  ___   |       |       |Mai         |Less        |Menos        |Hojt         |
| | x |  |       |       |putin       |efficient   |eficiente    |forbrug      |
| |___|  |       |       |eficient    |            |             |             |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|        |   3   |   1   |Clasa de    |Energy      |Clase de     |Relativt     |
|        |       |       |eficienta   |efficiency  |eficiencia   |energiforbrug|
|        |       |       |energetica  |class ... on|energetica   |... pa       |
|        |       |       |... pe o    |a scale of A|... en una   |skalaen A    |
|        |       |       |scara de la |(more       |escala que   |(lavt        |
|        |       |       |A (mai      |efficient)  |abarca de A  |forbrug) til |
|        |       |       |eficient) la|to G (less  |(mas         |G) hojt      |
|        |       |       |G (mai putin|efficient)  |eficiente) a |forbrug)     |
|        |       |       |eficient)   |            |G (menos     |             |
|        |       |       |            |            |eficiente)   |             |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|   V    |   5   |   2   |Consum de   |Energy      |Consumo de   |Energiforbrug|
|        |       |       |energie     |consumption |energia      |             |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|   V    |   5   |   2   |kWh/ciclu   |kWh/cycle   |kWh/ciclo    |kWh/portion  |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|   V    |   5   |   2   |Bazat pe    |Based on    |Sobre la base|Pa gruldlag  |
|        |       |       |rezultatele |standard    |del resultado|as           |
|        |       |       |incercarilor|test results|obtenido en  |standardtest |
|        |       |       |standard    |for 'dry    |un ciclo de  |pa programmet|
|        |       |       |pentru      |cotton'     |secado       |bomuld       |
|        |       |       |ciclul      |cycle       |normalizadas |             |
|        |       |       |"uscare"    |            |<<algodon    |             |
|        |       |       |            |            |seco>>       |             |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|   V    |   5   |   2   |Consumul    |Actual      |El consumo   |Det faktiske |
|        |       |       |real depinde|consumption |real depende |energiforbrug|
|        |       |       |de          |will depend |de las       |afhaenger af,|
|        |       |       |conditiile  |on how      |condiciones  |hvorledes    |
|        |       |       |de utilizare|appliance is|de           |apparat      |
|        |       |       |a aparatului|used        |utilizacion  |benyttes     |
|        |       |       |            |            |del aparato  |             |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|   VI   |   6   |   3   |Capacitate  |Capacity    |Capacidad en |Kapacitet kg |
|        |       |       |(bumbac) kg |(cotton) kg |kg de algodon|(bomuld)     |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|   X    |   7   |   4   |Consum de   |Water       |Consumo de   |Vandforbrug  |
|        |       |       |apa         |consumption |agua         |             |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|        |   8   |       |Timp de     |Drying time |Tiempo de    |Torretid     |
|        |       |       |uscare      |            |secado       |             |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|        |   11  |   5   |Consum anual|Estimated   |Consumo anual|Anslaet      |
|        |       |       |estimat     |anual       |estimado de  |arligt       |
|        |       |       |pentru o    |consumption |una familia  |forbrug for  |
|        |       |       |familie de  |for a       |de 4 personas|en husstand  |
|        |       |       |patru       |four-person |que          |pa fire      |
|        |       |       |persoane    |household   |normalmente  |personer,    |
|        |       |       |care usuca  |which       |seca la ropa |hvor der     |
|        |       |       |rufele in   |normally    |con la       |normalt      |
|        |       |       |mod normal  |dries       |secadora     |benyttes     |
|        |       |       |cu un       |using a     |             |torretumbler |
|        |       |       |uscator     |drier       |             |             |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|  VII   |   12  |       |Evacuare    |Air vented  |Extraccion   |Aftraekstorre|
|        |       |       |aer         |            |             |-tumbler     |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|  VII   |   12  |       |Condensare  |Condensing  |Condensacion |Kondesntorre-|
|        |       |       |            |            |             |tumbler      |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|

 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |       |       |           DE             |   EL   |       FR        |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|Eticheta| Fisa  |Comanda|                          |        |                 |
|        |       | prin  |                          |        |                 |
|        |       | posta |                          |        |                 |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|  Anexa | Anexa | Anexa |                          |        |                 |
|  nr. 1 | nr. 2 | nr. 3 |                          |        |                 |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|  ___   |       |       |                          |        |                 |
| | x |  |       |       |Energie                   |        |Energie          |
| |___|  |       |       |                          |        |                 |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|  ___   |       |       |                          |        |                 |
| | x |  |       |       |Trockner                  |        |Seche-linge      |
| |___|  |       |       |                          |        |                 |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|   I    |       |       |Hersteller                |        |Fabricant        |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|  II    |       |       |Modell                    |        |Modele           |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|  ___   |       |       |                          |        |                 |
| | x |  |       |       |Niedrieger                |        |Econome          |
| |___|  |       |       |Energieverbrauch          |        |                 |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|  ___   |       |       |Hoher                     |        |                 |
| | x |  |       |       |Energieverbrauch          |        |Peu econome      |
| |___|  |       |       |                          |        |                 |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|        |   3   |   1   |Energieeffizienzklasse ...|        |Classement selon |
|        |       |       |auf einer Skala von A     |        |son efficacite   |
|        |       |       |(niedrieger               |        |energetiques ... |
|        |       |       |Energieverbrauch) bis G   |        |sur une echelle  |
|        |       |       |(hoher Energieverbrauch)  |        |allant de A      |
|        |       |       |                          |        |(econome) a G    |
|        |       |       |                          |        |(peu econome)    |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|   V    |   5   |   2   |Energieverbrauch          |        |Consommation     |
|        |       |       |                          |        |d'energie        |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|   V    |   5   |   2   |kWh/Trockenprogramm       |        |kWh par cycle    |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|   V    |   5   |   2   |Aus der Grundlage von     |        |Sur la base des  |
|        |       |       |Ergebnissen der           |        |resultats        |
|        |       |       |Normprufung fur das       |        |obtenus pour le  |
|        |       |       |Programm "Baumwolle,      |        |cycle <<blanc    |
|        |       |       |schranktroken"            |        |sec>> dans des   |
|        |       |       |                          |        |conditions       |
|        |       |       |                          |        |d'essai          |
|        |       |       |                          |        |normalises       |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|   V    |   5   |   2   |Der tatsachliche          |        |La consommation  |
|        |       |       |Verbrauch hangt von der   |        |reelle depend des|
|        |       |       |Art de Nutzung des        |        |conditions       |
|        |       |       |Gerats ab                 |        |d'utilisation    |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|   VI   |   6   |   3   |Fullmenge (Baumwolle) kg  |        |Capacite (blanc) |
|        |       |       |                          |        |kg               |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|   X    |   7   |   4   |Wasserverbrauch           |        |Consommation     |
|        |       |       |                          |        |d'eau            |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|        |   8   |       |Trockenzeit               |        |Temps de sechage |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|        |  11   |   5   |Geschatzer Jahres-        |        |Consommation     |
|        |       |       |verbrauch eines           |        |annuelle         |
|        |       |       |Vier-Personen-Haushalts,  |        |moyenne d'un     |
|        |       |       |der zum Waschentrochnen   |        |menage de 4      |
|        |       |       |normelerweise den         |        |personnes        |
|        |       |       |Trockner benutzt          |        |utilisant        |
|        |       |       |                          |        |generalement un  |
|        |       |       |                          |        |sechelinge       |
|        |       |       |                          |        |electrique       |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|   VII  |  12   |       |Abluftrokner              |        |Evacuation       |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|   VII  |  12   |       |Kondensationstrokner      |        |Condensation     |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
    Caracterele in limba greaca nu pot fi reproduse pe ecran.

 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |       |       |      IT      |         NL          |      PT        |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|Eticheta| Fisa  |Comanda|              |                     |                |
|        |       | prin  |              |                     |                |
|        |       | posta |              |                     |                |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|  Anexa | Anexa | Anexa |              |                     |                |
|  nr. 1 | nr. 2 | nr. 3 |              |                     |                |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|  ___   |       |       |              |                     |                |
| | x |  |       |       |Energia       |Energie              |Energia         |
| |___|  |       |       |              |                     |                |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|  ___   |       |       |              |                     |                |
| | x |  |       |       |Asciugatrici  |Droogtrommel         |Secador de roupa|
| |___|  |       |       |              |                     |                |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|    I   |       |       |Construttore  |Fabrikant            |Fabricante      |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|  II    |       |       |Modello       |Model                |Modelo          |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|  ___   |       |       |              |                     |                |
| | x |  |       |       |Bassi consumi |Efficient            |Mais eficiente  |
| |___|  |       |       |              |                     |                |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|  ___   |       |       |              |                     |                |
| | x |  |       |       |Alti consumi  |Inefficient          |Menos eficiente |
| |___|  |       |       |              |                     |                |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|        |   3   |   1   |Classe di     |Energie-             |Classe de       |
|        |       |       |efficienza    |efficientieklasse ...|eficiencia      |
|        |       |       |energetica ...|op een schaal van A  |energetica ...  |
|        |       |       |su una scala  |(efficient) tot G    |numa escala de  |
|        |       |       |da A (bassi   |(inefficient)        |A (mais         |
|        |       |       |consumi) a G  |                     |eficiente) a G  |
|        |       |       |(alti consumi)|                     |(menos          |
|        |       |       |              |                     |eficiente)      |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|   V    |   5   |   2   |Consumo di    |Energieverbruik      |Consumo de      |
|        |       |       |energia       |                     |energia         |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|   V    |   5   |   2   |kWh/ciclo     |kWh per cyclus       |kWh/ciclo       |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|   V    |   5   |   2   |In base ai    |Gebaseerd op de      |Com base nos    |
|        |       |       |risultati di  |resultaten van een   |resultados do   |
|        |       |       |prove standard|standardtest voor de |ciclo de lavagem|
|        |       |       |per il ciclo  |cyclus "droog        |normalizado     |
|        |       |       |<<asciugatura |katoen"              |<<secagem de de |
|        |       |       |cotone>>      |                     |tecidos de      |
|        |       |       |              |                     |algodao>>       |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|   V    |   5   |   2   |Il consumo    |Het werkelijke       |O consumo real  |
|        |       |       |effettivo     |verbruik wordt       |varia com as    |
|        |       |       |dipende dal   |bepaald door de      |condicoes de    |
|        |       |       |modo in cui   |wijze waarop het     |utilizacao do   |
|        |       |       |l'apparecchio |apparaat wordt       |aparelho        |
|        |       |       |viene usato   |gebruikt             |                |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|   VI   |   6   |   3   |Capacita      |Capaciteit (katoen)  |Capacidade      |
|        |       |       |(cotone) in kg|kg                   |(algodao) kg    |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|    X   |   7   |   4   |Consumo di    |Waterverbruik        |Consumo de agua |
|        |       |       |acqua         |                     |                |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|        |   8   |       |Tempo di      |Droogtijd            |Tempo de        |
|        |       |       |asciugatura   |                     |secagem         |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|        |  11   |   5   |Consumo annuo |Geschat jaarlijks    |Consumo-tipo    |
|        |       |       |medio di una  |verbruik voor een    |anual de um     |
|        |       |       |famiglia di   |huishouden van vier  |agregado        |
|        |       |       |quattro       |personen dat voor het|familiar de 4   |
|        |       |       |persone che   |drogen van de was    |pessoas que,    |
|        |       |       |generalmente  |normaal gebruik maakt|geralmente,     |
|        |       |       |utilzza       |van een droogtrommel |secam a sua     |
|        |       |       |l'asciugatrice|                     |roupa num       |
|        |       |       |per asciugare |                     |secador         |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|   VII  |  12   |       |Evacuazione   |Luchtafvoersysteem   |Extraccao       |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|
|   VII  |  12   |       |Condensazione |Condensatiesysteem   |Condesacao      |
|________|_______|_______|______________|_____________________|________________|

 ____________________________________________________________________
|  Nota  |       |       |        FI        |         SV             |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|Eticheta| Fisa  |Comanda|                  |                        |
|        |       | prin  |                  |                        |
|        |       | posta |                  |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|  Anexa | Anexa | Anexa |                  |                        |
|  nr. 1 | nr. 2 | nr. 3 |                  |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|  ___   |       |       |                  |                        |
| | x |  |       |       |Energia           |Energi                  |
| |___|  |       |       |                  |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|  ___   |       |       |                  |                        |
| | x |  |       |       |Kuivausrumpu      |Torktumlare             |
| |___|  |       |       |                  |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|    I   |       |       |Tavarantoimittaja |Levarantor              |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|   II   |       |       |Malli             |Modell                  |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|  ___   |       |       |                  |                        |
| | x |  |       |       |Vahan kuluttava   |Lag forbrukning         |
| |___|  |       |       |                  |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|  ___   |       |       |                  |                        |
| | x |  |       |       |Paljon kuluttava  |Hog forbrukning         |
| |___|  |       |       |                  |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|        |   3   |   1   |Energiatehokkuus  |Energieffektivitetsklass|
|        |       |       |luokka asteikolla |pa en skala fran A (lag |
|        |       |       |A:sta (vh         |forbrukning) till G     |
|        |       |       |kuluttava)        |(hog forbrukning)       |
|        |       |       |G:hen (paljon     |                        |
|        |       |       |kuluttava)        |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|   V    |   5   |   2   |Energieankulutus  |Energiforbrukning       |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|   V    |   5   |   2   |kWh/ohjelma       |kWh/Torkomgang          |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|   V    |   5   |   2   |Perustuu          |Baserat pa resultat fran|
|        |       |       |vakiooloissa      |standardiserad          |
|        |       |       |mitattuun         |provning av program for |
|        |       |       |kulutukseen       |skaptorr bomull         |
|        |       |       |ohjelmalla        |                        |
|        |       |       |"sailyskuiva      |                        |
|        |       |       |puulvila"         |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|   V    |   5   |   2   |Todellinen        |Verklig forbrukning     |
|        |       |       |kulutus riippuu   |beror pa hur apparaten  |
|        |       |       |laitteen          |anvands                 |
|        |       |       |kayttotavoista    |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|   VI   |   6   |   3   |Tayttomaara       |Kapacitet (bomull) kg   |
|        |       |       |(puuvilla) kg     |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|   X    |   7   |   4   |Vedenkulutus      |Vattenforbrukning       |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|        |   8   |       |Kuivausaika       |Torktid                 |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|        |  11   |   5   |Arvioitu          |Beraknad                |
|        |       |       |vuosikulutus      |energi-forbrukning      |
|        |       |       |nelihenkisessa    |per ar for              |
|        |       |       |perheessa, jossa  |fyrapersonershushall    |
|        |       |       |pyykki            |som vanligen torkar i   |
|        |       |       |tavallisesti      |tumlare                 |
|        |       |       |kuivataan         |                        |
|        |       |       |kuivaus-rummussa  |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|   VII  |  12   |       |Kosteuden ulos    |Fraluftstumlare         |
|        |       |       |poistava          |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|   VII  |  12   |       |Kosteuden         |Kondenstumlare          |
|        |       |       |tivistava         |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|

 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |       |       |      RO    |      EN    |      ES     |     DA      |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|Eticheta| Fisa  |Comanda|            |            |             |             |
|        |       | prin  |            |            |             |             |
|        |       | posta |            |            |             |             |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|  Anexa | Anexa | Anexa |            |            |             |             |
|  nr. 1 | nr. 2 | nr. 3 |            |            |             |             |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|  VIII  |  13   |   6   |Nivel de    |Noise       |Ruido        |Lydeffekt-   |
|        |       |       |zgomot      |(dB(A) re 1 |[dB(A) re 1  |niveau       |
|        |       |       |(dB(A) re 1 |pW)         |pW]          |(dB(A) stoj) |
|        |       |       |pW)         |            |             |             |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|  ___   |       |       |Informatiile|Further     |Ficha de     |Brochurerne  |
| | X |  |       |       |suplimentare|information |information  |om produktet |
| |___|  |       |       |se gasesc in|is contained|detallada en |indeholder   |
|        |       |       |brosurile   |in product  |los folletos |yderligere   |
|        |       |       |de produs   |brochures   |del producto |oplysninger  |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|  ___   |       |       |Standard EN |Norm EN     |Norma EN     |Standard EN  |
| | X |  |       |       |61121       |61121       |61121        |61121        |
| |___|  |       |       |            |            |             |             |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|
|  ___   |       |       |Directiva   |Electric    |Directiva    |Direktiv     |
| | X |  |       |       |95/13/CE    |drier label |95/13/CE     |95/13/EF om  |
| |___|  |       |       |privind     |Directive   |sobre        |energi-      |
|        |       |       |eticheta    |95/13/EC    |etiquetado de|maerkninng af|
|        |       |       |pentru      |            |secadores    |torretumblere|
|        |       |       |uscatoarele |            |             |             |
|        |       |       |electrice   |            |             |             |
|________|_______|_______|____________|____________|_____________|_____________|

 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |       |       |           DE             |   EL   |       FR        |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|Eticheta| Fisa  |Comanda|                          |        |                 |
|        |       | prin  |                          |        |                 |
|        |       | posta |                          |        |                 |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|  Anexa | Anexa | Anexa |                          |        |                 |
|  nr. 1 | nr. 2 | nr. 3 |                          |        |                 |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|  VIII  |  13   |   6   |Gerausch                  |        |Bruit            |
|        |       |       |(dB(A) re 1 pW)           |        |[dB(A) re 1 pW]  |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|  ___   |       |       |Ein datenblatt mit        |        |Une fiche        |
| | X |  |       |       |weiteren Gerateangaben    |        |d'information    |
| |___|  |       |       |ist in den Prospekten     |        |detaillee figure |
|        |       |       |enthalten                 |        |dans la brochure |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|  ___   |       |       |                          |        |                 |
| | X |  |       |       |Norm EN 61121             |        |Norme EN  61121  |
| |___|  |       |       |                          |        |                 |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
|  ___   |       |       |Richtlinie 95/13/EG       |        |Directive        |
| | X |  |       |       |Waschmertrockneretikett   |        |95/13/CE         |
| |___|  |       |       |                          |        |relative a       |
|        |       |       |                          |        |l'etiquetage des |
|        |       |       |                          |        |sechoirs         |
|________|_______|_______|__________________________|________|_________________|
    Caracterele in limba greaca nu pot fi reproduse pe ecran.

 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |       |       |       IT        |         NL        |      PT       |
|________|_______|_______|_________________|___________________|_______________|
|Eticheta| Fisa  |Comanda|                 |                   |               |
|        |       | prin  |                 |                   |               |
|        |       | posta |                 |                   |               |
|________|_______|_______|_________________|___________________|_______________|
|  Anexa | Anexa | Anexa |                 |                   |               |
|  nr. 1 | nr. 2 | nr. 3 |                 |                   |               |
|________|_______|_______|_________________|___________________|_______________|
|  VIII  |  13   |   6   |Velocita di      |Centrifugeersnelhei|Velocidade de  |
|        |       |       |centrifugazione  |d(tpm)             |centrifugacao  |
|        |       |       |(gpm)            |                   |(rmp)          |
|________|_______|_______|_________________|___________________|_______________|
|   ___  |       |       |Capacita         |Capaciteit         |Capacidade,    |
|X |   | |       |       |(cotone)         |(katoen) kg        |(algodao) kg   |
|  |___| |       |       |in kg            |                   |               |
|________|_______|_______|_________________|___________________|_______________|
|   ___  |       |       |                 |                   |               |
|X |   | |       |       |Consumo di       |Waterverbruik      |Consumo de agua|
|  |___| |       |       |acqua            |                   |               |
|________|_______|_______|_________________|___________________|_______________|
|  ___   |       |       |Consumo annuo    |Typish jaarlijks   |Consumo-tipo   |
| | X |  |       |       |medio di una     |verbruik voor een  |anual de um    |
| |___|  |       |       |famiglia di      |huishouden van vier|agregado       |
|        |       |       |quattro persone  |personen           |familiar de 4  |
|        |       |       |                 |                   |pessoas        |
|________|_______|_______|_________________|___________________|_______________|
|        |       |       |Rumore           |Geluidsniveau      |Nivel de ruido |
|        |       |       |[dB(A) re 1 pW]  |(dB(A) re 1 pW)    |[dB(A) re 1 pW]|
|________|_______|_______|_________________|___________________|_______________|
|        |       |       |Lavaggio         |Wassen             |Lavagem        |
|________|_______|_______|_________________|___________________|_______________|
|        |       |       |Centrifugazione  |Centrifugeren      |Centrifugacao  |
|________|_______|_______|_________________|___________________|_______________|
|        |       |       |Gli opuscoli     |Nadere gegevens    |Ficha          |
|        |       |       |ilustrativi      |zijn opgenomen in  |pormenorizada  |
|        |       |       |contengono una   |de brochures over  |no folheto do  |
|        |       |       |scheda           |het apparaat       |producto       |
|        |       |       |particolareggiata|                   |               |
|________|_______|_______|_________________|___________________|_______________|
|        |       |       |Norma EN 60456   |Norm EN 60456      |Norma EN 60456 |
|________|_______|_______|_________________|___________________|_______________|
|        |       |       |Direttiva        |Richtlijn 95/12/EG:|Directiva      |
|        |       |       |95/12/CE         |Etikettering       |95/12/CE       |
|        |       |       |relativa         |wasmachines        |relativa a     |
|        |       |       |all'etichettatura|                   |etiquetagem de |
|        |       |       |delle lavatrici  |                   |maquinas de    |
|        |       |       |                 |                   |lavar roupa    |
|________|_______|_______|_________________|___________________|_______________|

 ____________________________________________________________________
|  Nota  |       |       |        FI        |         SV             |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|Eticheta| Fisa  |Comanda|                  |                        |
|        |       | prin  |                  |                        |
|        |       | posta |                  |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|  Anexa | Anexa | Anexa |                  |                        |
|  nr. 1 | nr. 2 | nr. 3 |                  |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|  VIII  |  13   |   6   |Linkousnopeus     |Centrifugeringshastighet|
|        |       |       |(kierr/min)       |(varv/min)              |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|  ___   |       |       |Tayttomaara       |Kapacitet (bomull) kg   |
| | X |  |       |       |(puuvilla) kg     |                        |
| |___|  |       |       |                  |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|  ___   |       |       |Vedenkulutus      |Vattenforbrukning       |
| | X |  |       |       |                  |                        |
| |___|  |       |       |                  |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|  ___   |       |       |Tavanomainen      |Typisk energiforbrukning|
| | X |  |       |       |nelihenkisen      |per ar for fyre         |
| |___|  |       |       |perheen           |personers hushall       |
|        |       |       |vuosikulutus      |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|        |       |       |Aani              |Buller (dB(A) re 1 pW)  |
|        |       |       |(dB(A) re 1 pW)   |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|        |       |       |Pesu              |Tvatt                   |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|        |       |       |Linkous           |Centrifugering          |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|        |       |       |Tuote-esitteissa  |Produktbroschyrerna     |
|        |       |       |on lisatietoja    |innehaller ytterligare  |
|        |       |       |                  |information             |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|        |       |       |Standardi EN 60456|Standard EN 60456       |
|________|_______|_______|__________________|________________________|
|        |       |       |Pesukoneiden      |Direktiv om markning av |
|        |       |       |merkintoja        |tvattmaskiner 95/12/EG  |
|        |       |       |koskeva direktiivi|                        |
|        |       |       |95/12/EY          |                        |
|________|_______|_______|__________________|________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1274/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1274 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu