Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1238 din  5 august 2004

pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, destinata pentru insamantare in campaniile agricole din toamna anului 2004, primavara si toamna anului 2005 si primavara anului 2006 si pentru aprobarea normelor metodologice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 738 din 16 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 26 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba sumele fixe, reprezentand valoarea ajutorului financiar, speciile, soiurile si categoriile biologice pentru semintele certificate oficial ca samanta de prebaza, baza sau certificata, din productia interna, vandute si/sau utilizate pentru insamantare in campaniile agricole din anii de vanzare 2004 - 2005 si 2005 - 2006, prevazute in anexele nr. 1 - 4.
    (2) Guvernul poate modifica valoarea ajutorului financiar stabilita pe specii pentru al doilea an de vanzare, respectiv pentru semintele folosite la insamantare in campaniile agricole din toamna anului 2005 si primavara anului 2006, in functie de nivelul fondurilor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat bugetului Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, precum si de nivelul indicelui ratei inflatiei.
    (3) Valoarea totala a ajutorului financiar prevazut la alin. (1) este de:
    a) 752,2 miliarde lei pentru productia de seminte destinata insamantarii in toamna anului 2004, pentru produsele prevazute in anexa nr. 1;
    b) 100,0 miliarde lei pentru productia de seminte destinata insamantarii in primavara anului 2005, pentru produsele prevazute in anexa nr. 2;
    c) 752,2 miliarde lei pentru productia de seminte destinata insamantarii in toamna anului 2005, pentru produsele prevazute in anexa nr. 3;
    d) 100,0 miliarde lei pentru productia de seminte destinata insamantarii in primavara anului 2006, pentru produsele prevazute in anexa nr. 4.
    (4) Valoarea totala a ajutorului financiar, prevazuta la alin. (3) lit. a) si c), se asigura din alocatiile bugetare cu aceasta destinatie, incepand cu data de 1 ianuarie 2005 pentru lit. a) si, respectiv, 1 ianuarie 2006 pentru lit. c).
    Art. 2
    Ajutorul financiar aprobat prin prezenta hotarare se acorda atat pentru semintele certificate oficial, provenite din productia interna, obtinute din recolta anului de vanzare, cat si pentru semintele certificate oficial, provenite din productia interna, aflate in stoc.
    Art. 3
    Termenul maxim pana la care pot fi vandute semintele sau se pot insamanta, dupa caz, in functie de speciile prevazute in prezenta hotarare, este data de 30 mai pentru campania agricola de primavara si data de 15 noiembrie pentru campania agricola de toamna.
    Art. 4
    Suma reprezentand ajutorul financiar pentru semintele certificate oficial, folosite la insamantari in campaniile agricole din anii de vanzare 2004 - 2005 si 2005 - 2006, se asigura din fondurile alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat bugetului Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    Art. 5
    Beneficiarii ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial sunt agentii economici, persoane fizice sau juridice, inregistrati pentru producerea de seminte, care produc samanta in baza unui contract si/sau a unei declaratii de multiplicare, inregistrate la autoritatea desemnata in conditiile legii, si care:
    a) comercializeaza samanta, in vederea insamantarii, societatilor comerciale cu profil agricol, societatilor agricole, asociatiilor agricole fara personalitate juridica, producatorilor agricoli individuali, precum si altor proprietari si detinatori legali de terenuri agricole;
    b) utilizeaza samanta pentru insamantare proprie in vederea multiplicarii si/sau pentru productia de consum.
    Art. 6
    (1) Cantitatile de seminte certificate oficial, care se livreaza sau se utilizeaza potrivit prevederilor prezentei hotarari, se trateaza sau nu se trateaza cu produse de uz fitosanitar specifice, conform tehnologiilor de cultura aplicabile fiecarei specii.
    (2) Agentii economici beneficiari ai ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial au obligatia sa faca dovada ca cel putin 10% din cantitatea totala de samanta tratata, destinata comercializarii pentru insamantare, a fost tratata cu produse de uz fitosanitar din grupele III si IV.
    (3) Semintele certificate oficial, destinate infiintarii culturilor agricole ecologice, nu se trateaza cu produse de uz fitosanitar, cu exceptia produselor prevazute la art. 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 917/2001.
    (4) Unitatile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia sa verifice inainte de aprobarea cererii de ajutor financiar daca achizitionarea produselor de uz fitosanitar necesare tratarii semintelor certificate oficial s-a efectuat in conditii legale.
    Art. 7
    (1) Ajutorul financiar nu poate fi acordat decat o singura data pentru fiecare cantitate de seminte certificata oficial, produsa si comercializata si/sau utilizata pentru insamantare proprie de catre producatorul acesteia.
    (2) Cantitatile de seminte cumparate pentru insamantare in conditiile prezentei hotarari nu se comercializeaza, nu se folosesc in alte scopuri decat pentru insamantare si nu se pastreaza pe stoc.
    (3) Daca o cerere de ajutor financiar pentru productia de seminte destinata insamantarii se refera la seminte care nu sunt certificate oficial sau care nu au fost produse in tara, solicitantului nu i se acorda ajutorul financiar pentru productia de seminte.
    (4) In cazul in care incalcarea dispozitiilor alin. (1) - (3), precum si a dispozitiilor art. 6 alin. (2) si (3) a fost constatata dupa acordarea ajutorului financiar, beneficiarii sumelor respective sunt obligati sa le restituie, actualizate in functie de nivelul ratei inflatiei, directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala, in vederea redistribuirii sau virarii acestora catre bugetul de stat, dupa caz. In cazul refuzului de a returna sumele necuvenite, incasate anterior ca ajutor financiar, beneficiarilor acestor sume le va fi retrasa autorizatia acordata, in urma inregistrarii agentului economic respectiv pentru producerea semintelor pe o perioada de 5 ani, iar sumele respective vor fi recuperate in conditiile legii de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    Art. 8
    Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale verifica modul de acordare si utilizare a alocatiilor de la bugetul de stat, reprezentand ajutorul financiar pentru productia de seminte certificata oficial, destinata insamantarii.
    Art. 9
    Se aproba Normele metodologice privind acordarea, verificarea si plata ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, folosita pentru insamantare in campaniile agricole din toamna anului 2004, primavara si toamna anului 2005 si primavara anului 2006, prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                               SUMELE FIXE
reprezentand ajutorul financiar pentru semintele certificate oficial, din productia interna, vandute si/sau utilizate pentru insamantare in campania agricola din toamna anului 2004

________________________________________________________________________________
   Seminte        Norma*) de           U.M.    Categoria         Suma fixa
                  samanta (maxima)             biologica      - mii lei/100 kg -
                      - kg/ha -
________________________________________________________________________________
Grau de toamna           220         100 kg    Prebaza, baza        300,0
                         220         100 kg    Certificata          200,0
________________________________________________________________________________
    *) Norma de samanta, in limita maxima, se impune pentru samanta utilizata pentru insamantare proprie.

    ANEXA 2

                               SUMELE FIXE
reprezentand ajutorul financiar pentru semintele certificate oficial, din productia interna, vandute si/sau utilizate pentru insamantare in campania agricola din primavara anului 2005

________________________________________________________________________________
Nr.  Seminte                Norma maxima*)   U.M.             Suma fixa
crt. Specia sau                 - kg;               - mii lei/100 kg; 100 buc. -
     grupa de specii        mii buc./ha -           ____________________________
                                                         Categoria biologica
                                                    ____________________________
                                                    Prebaza, baza    Certificata
________________________________________________________________________________
  1. Orez                       200        100 kg        875,0          700,0
  2. In                          90        100 kg      3.700,0        3.000,0
  3. Canepa pentru fibra        100        100 kg      2.500,0        2.500,0
  4. Lucerna                     25        100 kg      5.000,0        5.000,0
  5. Trifoi                      25        100 kg      7.000,0        7.000,0
  6. Golomat                     25        100 kg      4.000,0        4.000,0
  7. Paius                       30        100 kg      6.000,0        6.000,0
  8. Ghizdei                     15        100 kg      5.000,0        5.000,0
  9. Raigras aristat
     (italian)                   30        100 kg      4.000,0        4.000,0
 10. Raigras peren               30        100 kg      6.000,0        6.000,0
 11. Timoftica                   15        100 kg      7.000,0        7.000,0
 12. Firuta                      15        100 kg      7.000,0        7.000,0
 13. Sparceta                   120        100 kg      4.000,0        4.000,0
 14. Mazariche de primavara      80        100 kg      4.000,0        4.000,0
 15. Material saditor
     pomicol:
     - pomi altoiti
     Arbusti fructiferi:          0,8      100 buc.    7.000,0        2.500,0
     - zmeur, mur, coacaz,
       afin                      10        100 buc.    2.300,0        1.151,0
     - capsun                    45        100 buc.      150,0           92,0
 16. Material saditor
     viticol:
     - vite altoite sau pe
     radacini proprii             4,0      100 buc.    3.000,0        2.000,0
________________________________________________________________________________
    *) Norma de samanta, in limita maxima, se impune pentru samanta utilizata pentru insamantare proprie.

    ANEXA 3

                               SUMELE FIXE
reprezentand ajutorul financiar pentru semintele certificate oficial, din productia interna, vandute si/sau utilizate pentru insamantare in campania agricola din toamna anului 2005

________________________________________________________________________________
   Seminte        Norma*) de           U.M.    Categoria         Suma fixa
                  samanta (maxima)             biologica      - mii lei/100 kg -
                      - kg/ha -
________________________________________________________________________________
Grau de toamna           220         100 kg    Prebaza, baza        300,0
                         220         100 kg    Certificata          200,0
________________________________________________________________________________
    *) Norma de samanta, in limita maxima, se impune pentru samanta utilizata pentru insamantare proprie.

    ANEXA 4

                               SUMELE FIXE
reprezentand ajutorul financiar pentru semintele certificate oficial, din productia interna, vandute si/sau utilizate pentru insamantare in campania agricola din primavara anului 2006

________________________________________________________________________________
Nr.  Seminte                Norma maxima*)   U.M.             Suma fixa
crt. Specia sau                 - kg;               - mii lei/100 kg; 100 buc. -
     grupa de specii        mii buc./ha -           ____________________________
                                                         Categoria biologica
                                                    ____________________________
                                                    Prebaza, baza    Certificata
________________________________________________________________________________
  1. Orez                       200        100 kg        875,0          700,0
  2. In                          90        100 kg      3.700,0        3.000,0
  3. Canepa pentru fibra        100        100 kg      2.500,0        2.500,0
  4. Lucerna                     25        100 kg      5.000,0        5.000,0
  5. Trifoi                      25        100 kg      7.000,0        7.000,0
  6. Golomat                     25        100 kg      4.000,0        4.000,0
  7. Paius                       30        100 kg      6.000,0        6.000,0
  8. Ghizdei                     15        100 kg      5.000,0        5.000,0
  9. Raigras aristat
     (italian)                   30        100 kg      4.000,0        4.000,0
 10. Raigras peren               30        100 kg      6.000,0        6.000,0
 11. Timoftica                   15        100 kg      7.000,0        7.000,0
 12. Firuta                      15        100 kg      7.000,0        7.000,0
 13. Sparceta                   120        100 kg      4.000,0        4.000,0
 14. Mazariche de primavara      80        100 kg      4.000,0        4.000,0
 15. Material saditor
     pomicol:
     - pomi altoiti
     Arbusti fructiferi:          0,8      100 buc.    7.000,0        2.500,0
     - zmeur, mur, coacaz,
       afin                      10        100 buc.    2.300,0        1.151,0
     - capsun                    45        100 buc.      150,0           92,0
 16. Material saditor
     viticol:
     - vite altoite sau pe
       radacini proprii           4,0      100 buc.    3.000,0        2.000,0
________________________________________________________________________________
    *) Norma de samanta, in limita maxima, se impune pentru samanta utilizata pentru insamantare proprie.

    ANEXA 5

                               NORME METODOLOGICE
privind acordarea, verificarea si plata ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, folosita pentru insamantare in campaniile agricole din toamna anului 2004, primavara si toamna anului 2005 si primavara anului 2006

    Art. 1
    Agentii economici, persoane fizice sau juridice, inregistrati pentru producerea de seminte, beneficiaza de ajutor financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, destinata insamantarii, prin comercializare si/sau prin insamantare proprie in vederea multiplicarii si/sau pentru productia de consum.
    Art. 2
    Producatorii de seminte, beneficiari ai ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, destinata insamantarii, care comercializeaza semintele, sunt obligati sa inscrie pe facturi la rubrica "denumirea produselor si serviciilor" specia, soiul, categoria biologica, produsul de uz fitosanitar folosit pentru tratarea semintelor, grupa de toxicitate si numarul de lot al semintelor si, in continuare, in functie de rubricile facturii: cantitatea, pretul de vanzare integral, suma reprezentand ajutorul financiar, stabilita prin prezenta hotarare, suma suportata de cumparator atat pe unitatea de masura, cat si pe cantitatea vanduta.
    Art. 3
    Beneficiarii sumelor reprezentand ajutorul financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, destinata insamantarii, intocmesc cererea pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, destinata insamantarii, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, pe care o adreseaza directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala pe a carei raza este certificata oficial samanta.
    Art. 4
    Cererile inaintate de beneficiarii ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, destinata insamantarii, la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti sunt insotite de urmatoarele documente, in copie:
    a) autorizatiile agentului economic, persoana fizica sau juridica, inregistrat pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor, dupa caz, vizate pe anul in curs. In conditiile in care agentul economic nu este inregistrat pentru desfasurarea activitatii de prelucrare sau nu efectueaza prelucrarea semintelor, el va prezenta contractul de prestari de servicii incheiat cu agentul economic prestator si autorizatia de prelucrare a acestuia;
    b) declaratia de multiplicare a semintei in vederea certificarii oficiale sau declaratia de multiplicare insotita de contractul de multiplicare cu un prestator de servicii inregistrat pentru producerea de seminte, in baza carora a fost produsa samanta, inregistrate la inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor sau la Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor;
    c) situatia privind provenienta semintelor care fac obiectul cererii pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, destinata insamantarii, care va cuprinde: denumirea producatorului, specia, soiul, categoria biologica, numarul de lot, cantitatea de seminte vanduta si/sau insamantata, exprimata in kg, numarul si data documentului de intrare, destinatia productiei, vanzare si/sau insamantare, si copii de pe certificatele oficiale de calitate a semintei;
    d) beneficiarii ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, destinata insamantarii, care comercializeaza samanta, trebuie sa prezinte si lista cuprinzand cumparatorii de seminte certificate oficial, care contine: cumparatorul, adresa, numarul si data facturii, numarul si data certificatului de calitate emis cumparatorului, specia, soiul, categoria biologica, produsul de uz fitosanitar folosit la tratarea semintelor, grupa de toxicitate, numarul de lot, cantitatea de samanta vanduta, pretul de vanzare, suma suportata de cumparator, suma stabilita ca ajutor financiar la 100 kg samanta, valoarea ajutorului financiar, modul de efectuare a platii;
    e) beneficiarii ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, destinata insamantarii, care folosesc samanta proprie pentru insamantare, trebuie sa faca dovada infiintarii culturii printr-un document avizat de reprezentantul teritorial al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, din care sa reiasa: specia, soiul, categoria biologica, numarul de lot, suprafata insamantata, norma de samanta la hectar, cantitatea totala de samanta certificata oficial, folosita. Separat, beneficiarii ajutorului financiar vor furniza date cu privire la specie, soi, categorie biologica, produsul de uz fitosanitar folosit la tratarea semintelor si grupa de toxicitate, dupa caz, numarul de lot, cantitatea de samanta folosita pentru insamantare, suma stabilita ca ajutor financiar la 100 kg samanta, valoarea ajutorului financiar si suma suportata de utilizator. Norma de samanta la hectar nu va depasi limita maxima prevazuta, pe specii, in anexele nr. 1 - 4 la hotarare.
    Art. 5
    Raspunderea pentru realitatea si legalitatea datelor inscrise in cererea pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, destinata insamantarii, revine beneficiarului ajutorului.
    Art. 6
    Termenul limita pentru depunerea cererii si a documentelor insotitoare este 30 iulie pentru culturile insamantate primavara si 10 decembrie pentru culturile insamantate toamna.
    Art. 7
    (1) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti verifica si aproba cererile pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, destinata insamantarii.
    (2) Dupa aprobarea cererilor pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, destinata insamantarii, directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc situatia centralizatoare privind cererile aprobate pentru acordarea ajutorului financiar pentru semintele certificate oficial, din productia interna, folosite la insamantare in campania agricola a anului respectiv, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    (3) In baza situatiei centralizatoare privind cererile aprobate pentru acordarea ajutorului financiar pentru semintele certificate oficial, din productia interna, folosite la insamantare in campania agricola a anului respectiv, directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc centralizatorul sumelor privind ajutorul financiar acordat pentru semintele certificate oficial, din productia interna, folosite la insamantare in campania agricola a anului respectiv, conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, si il transmit Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Directia generala buget-finante, pana la data de 15 august pentru culturile insamantate primavara si pana la data de 20 decembrie pentru culturile insamantate toamna.
    Art. 8
    Derularea si decontarea fondurilor alocate ca ajutor financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, destinata insamantarii, catre agentii economici, persoane fizice sau juridice, beneficiari ai ajutorului financiar, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, se fac prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.
    Art. 9
    (1) In baza centralizatorului privind ajutorul financiar acordat pentru semintele certificate oficial, din productia interna, folosite la insamantare in campania agricola a anului respectiv, intocmit si transmis de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Directia generala buget-finante va intocmi situatia centralizatoare privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentand ajutorul financiar pentru semintele certificate oficial, utilizate pentru insamantare, conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, pe baza careia se fundamenteaza cererea de deschidere a creditelor bugetare.
    (2) Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare va fi inaintata Ministerului Finantelor Publice de catre Directia generala buget-finante.
    Art. 10
    Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale alimenteaza conturile directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, care, in baza cererilor aprobate pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, destinata insamantarii, efectueaza platile catre beneficiarii ajutorului financiar.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Judetul ................................
    Beneficiarul ajutorului financiar
    ........................................
    Adresa/Sediul ..........................
    Telefon/Fax ............................
    Codul fiscal ...........................
    Numarul de inregistrare la registrul
    comertului .............................
    Banca (Trezoreria) .....................
    Contul nr. .............................

                             Verificat si aprobat
                     pentru suma de .............. mii lei
                Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala
                              Director executiv,
                             ....................

               Avizam                                     Atestam
    cantitatea si calitatea semintei.            efectuarea tratamentului la
      I.T.C.S.M.S., L.C.C.S.M.S.                 semintele de ______________
                                                     Unitatea fitosanitara

                                  CERERE
pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia interna de seminte certificata oficial, destinata insamantarii, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.238/2004

    1. Samanta vanduta
________________________________________________________________________________
Nr.  Seminte certificate  Categoria  Suma reprezentand  Cantitatea de  Ajutorul
crt. oficial (specia)     biologica  ajutorul financiar samanta        financiar
                                     (mii lei/100 kg;     - total -    de primit
                                          100 buc.)         (kg)       de la
                                                                       bugetul
                                                                       de stat
                                                                       (mii lei)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
     TOTAL 1:                  x              x
________________________________________________________________________________

    2. Samanta utilizata pentru insamantare proprie
________________________________________________________________________________
Nr.  Seminte certificate  Categoria  Suma reprezentand  Cantitatea de  Ajutorul
crt. oficial (specia)     biologica  ajutorul financiar    samanta     financiar
                                     (mii lei/100 kg;   ______________ de primit
                                          100 buc.)     Norma la Total de la
                                                        hectar   (kg)  bugetul
                                                        (kg; mii       de stat
                                                        buc./ha)       (mii lei)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
     TOTAL 2:                  x              x             x
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL (1 + 2):                        x             x
________________________________________________________________________________

    Raspund pentru realitatea si legalitatea datelor:

                      Beneficiarul ajutorului financiar,
                      Agentul economic .................

             Director,                                Contabil-sef,
      .......................                     .......................

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Directia pentru Agricultura
    si Dezvoltare Rurala a Judetului ......................

                            SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind cererile aprobate pentru acordarea ajutorului financiar pentru semintele certificate oficial, din productia interna, folosite la insamantare, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.238/2004

________________________________________________________________________________
Nr.  Beneficiarul Cerere      Specia  Categoria  Cantitatea  Ajutorul financiar
crt. ajutorului   nr. ......          biologica    (kg)      ___________________
     financiar    din ......                                 (mii lei/ Total
                                                             100 kg;   (mii lei)
                                                             100 buc.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Situatia centralizatoare se va intocmi separat pentru semintele vandute si separat pentru semintele utilizate pentru insamantare proprie.

            Director executiv,               Director executiv adjunct,
          ......................           ..............................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Directia pentru Agricultura
    si Dezvoltare Rurala
    a Judetului ...............

                             CENTRALIZATORUL
sumelor privind ajutorul financiar acordat pentru semintele certificate oficial, din productia interna, folosite la insamantare, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.238/2004

________________________________________________________________________________
Nr.     Cultura    Categoria    Cantitatea     Ajutorul financiar de primit
crt.               biologica      (kg)           de la bugetul de stat
                                            ___________________________________
                                             (mii lei/100 kg;        Total
                                                 100 buc.)         (mii lei)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

            Director executiv,               Director executiv adjunct,
          ......................           ..............................

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    Ministerul Agriculturii, Padurilor
    si Dezvoltarii Rurale
    Directia generala buget-finante

                           SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentand ajutorul financiar pentru semintele certificate oficial, utilizate pentru insamantare, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.238/2004

________________________________________________________________________________
Nr.   Judetul   Cultura   Categoria   Cantitatea   Ajutorul financiar de primit
crt.                      biologica     (kg)           de la bugetul de stat
                                                  ______________________________
                                                   (mii lei/100 kg;      Total
                                                       100 buc.)       (mii lei)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                      Ordonator principal de credite,
                    ...................................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1238/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1238 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu