Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1172 din 04.12.2012

privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 19 din 10 ianuarie 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a punerii în funcţiune a unor lucrări de investiţii. 2. Se constituie dreptul de administrare şi se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi, prin Agenţia Căi Navigabile Călăraşi, bunul imobil „Teren staţie semaforică comuna Unirea“, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în conformitate cu înregistrările din cartea funciară. 3. Se modifică unele caracteristici precum: denumirea, descrierea tehnică, vecinii, adresa, valoarea de inventar şi codul de clasificare ale bunurilor aparţinând domeniului public al statului înregistrate la poziţiile MF nr. 12325-12345, nr. 12347, nr. 12349-12353, nr. 12355-12386, nr. 12388-12403, nr. 121353, nr. 144797-144810, nr. 144813-144857, nr. 144859-144882, nr. 147501-147506, nr. 151896, nr. 151897 şi nr. 33766, conform anexei nr. 3, ca urmare a inventarierii faptice anuale, a evaluării terenurilor cu valoarea de 1 leu în condiţiile legii, a reevaluării potrivit dispoziţiilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 şi prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011. 4. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va actualiza în mod corespunzător datele de evidenţă cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Septimiu Buzaşu, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat al domeniului public al statului şi care se dau în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi, rezultate ca urmare a punerii în funcţiune a unor lucrări de investiţii

C.U.I. Denumire
1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 13633330 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal 1644670 Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Elemente de identificare Tip bun
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică
Baza legală Administrare/ Concesiune Imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8.13.02 Apărare mal sector Ceamurlia, mal stâng Saltea fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.025 ml N - apărare Piscicola S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia Mm 10+1811-Mm 11+984 mal stâng 2004 5.202.276 HG 492/2003 P.V. de recepţie 27531/08.12.2004 Raport evaluare 30097/2010 în administrare Imobil
8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng S = 32.800 mp N - apărare Piscicola S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia Mm 10+1811-Mm 11+984 mal stâng 2004 288.264 HG 492/2003 Raport evaluare 41071/2008 în administrare Imobil
8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.310 ml N - apărare Piscicola S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia Mm 9+1840-Mm 9+530 mal stâng 2004 7.858.822 HG 492/2003 P.V. de recepţie 27531/08.12.2004 Raport evaluare 30097/2010 în administrare Imobil
8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng S = 41.920 mp N - apărare Piscicola S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia Mm 9+1840-Mm 9+530 mal stâng 2004 368.416 HG 492/2003 Raport evaluare 41071/2008 în administrare Imobil
8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.600 ml N - apărare Piscicola S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia Mm 8+782-Mm 9+530 mal stâng 2004 4.657.672 HG 492/2003 P.V. de recepţie 27531/08.12.2004 Raport evaluare 30097/2010 în administrare Imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng S = 51.200 mp N - apărare Piscicola S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia Mm 8+782-Mm 9+530 mal stâng 2006 449.973 HG 492/2003 Raport evaluare 41071/2008 în administrare Imobil

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale terenului dat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi şi care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

C.U.I. Denumire
1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 13633330 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 prin Legea nr. 51/1996, cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat 1644670 Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Elemente de identificare Tip bun
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică
Baza legală Administrare/ Concesiune Imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8.13.07 Teren staţie semaforică comuna Unirea S = 1.500 mp N - Ocolul silvic S - Ocolul silvic E - Ocolul silvic V - Ocolul silvic România, judeţul Călăraşi, comuna Unirea 2004 6.591 Încheiere nr. 11442/23.04.2008 OCPIC Călăraşi Decizia Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Teritorială de Regim Silvic şi Vânătoare Bucureşti nr. 25/12.10.2004 în administrare Imobil

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi date în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi la care se modifică şi se completează denumirea, descrierea tehnică, vecinătăţile, adresa, valoarea de inventar şi codul de clasificare

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice) 13633330 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal 1644670 Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/ cu titlu gratuit Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12325 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml L = 700 ml V şi E - apărare mal AFDJ N - Ocolul Silvic Maliuc - judeţul Tulcea S - Canalul Sulina România, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Maliuc Sector Păpădia Mm 27+350-Mm 27+1150 Mm 30+100-Mm 30+300 mal stâng 1998 1.850.711 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12326 8.13.02 Epiuri din piatră Executate din piatră brută aşezată de la mal spre adânc, pentru a feri malurile de eroziune mal stâng - 64 buc. mal drept - 78 buc. Total = 142 buc. România, judeţul Tulcea Canalul Sulina Mm 2+610-Mm 33+660 mal stâng şi mal drept -/1954 142 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12327 8.13.02 Pereu pe Canalul Sulina, mal stâng Zidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ Grosime zidărie piatră = 30 cm L = 114 ml E-V-N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina România, judeţul Tulcea Canalul Sulina Mm 18+1320-Mm 18+1434 mal stâng -/1965 821 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12328 8.13.02 Pereu pe Canalul Sulina, mal stâng Zidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ Grosime zidărie piatră = 30 cm L = 975 ml N - comuna Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, comuna Maliuc Mm 23+1281-Mm 24+404 mal stâng -/1965 15.071 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12329 8.13.02 Pereu pe Canalul Sulina, mal drept Zidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ Grosime zidărie piatră = 30 cm Prin prăbuşirea grindei de sprijin între Mm 26-Mm 28 + 1500, pereul nu mai există. L = 23.734 ml N - Canalul Sulina S - Ocolul Silvic Maliuc satul Gorgova, satul Vulturu, satul Partizani, comuna Maliuc E - Ocolul Silvic Maliuc V - Braţul Tulcea România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Gorgova Vulturu-Partizani Mm 21+050-Mm 33+1560 mal drept -/1965 251.427 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12330 8.13.02 Pereu pe Canalul Sulina, mal stâng Zidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ Grosime zidărie piatră = 30 cm Datorită eşuării navei Rostok, între Mm 30+1592- Mm 31 + 00, pereul afectat a fost înlocuit prin lucrare de investiţie. L = 6.077 ml N - satul Partizani, Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E - apărare mal AFDJ V - Ocolul Silvic Maliuc România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani Mm 30+1592-Mm 34+261 mal stâng -/1965 58.687 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12331 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 700 ml N - comuna Maliuc S - Canalul Sulina E - Ocolul Silvic Maliuc V - Canalul Fortuna România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Maliuc Mm 23+400-Mm 23+1100 mal stâng -/1993 318.032 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12332 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.105 ml N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Păpădia Mm 28+020-Mm 28+1125 mal stâng -/1993 488.534 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12333 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 952 ml N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Păpădia Mm 24+1130-Mm 25+230 mal stâng -/1993 306.275 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12334 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.202 ml N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin II zona Crişan Mm 15+1120 - Mm 16+470 mal stâng -/1988 11.460.917 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12335 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 914 ml N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin zona Crişan Mm 14+950 - Mm 15+012 mal stâng -/1989 9.367.629 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12336 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.040 ml N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin zona Crişan Mm 16+470-Mm 16+1510 mal stâng -/1989 10.167.282 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12337 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.032 ml N - Ocolul Silvic Crişan S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan Mm 9+1630-Mm 10+810 mal stâng -/1989 9.232.331 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12338 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 957 ml N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina zona Partizani-Păpădia Mm 28+1125-Mm 29+230 mal stâng -/1989 12.005.779 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12339 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.205 ml N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina zona Partizani-Păpădia Mm 29+230-Mm 29+1435 mal stâng -/1990 131.890.344 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12340 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - Apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina zona Partizani-Păpădia Mm 26+1402- Mm 27+350 mal stâng -/1991 2.912.352 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12341 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina zona Partizani-Păpădia Mm 25+230-Mm 25+1030 mal stâng -/1991 3.499.614 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12342 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 950 ml N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Obretin zona Crişan Mm 14+000-Mm 14+950 mal stâng -/1991 2.603.389 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12343 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept şi mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră mal drept N - Canalul Sulina S - Amenajări Piscicola E-V - apărare mal AFDJ mal stâng N - Ocolul Silvic S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan, Maliuc şi Partizani mal drept Mm 14+1450-Mm 15+400 mal stâng Mm 22+1500-Mm 23+400 Mm 27+1150-Mm 28+020 1994 3.160.471 HG 362/1991 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
L = 802 ml L = 752 ml L = 722 ml L = 1.142 ml L = 730 ml L = 902 ml Mm 16+1510-Mm 17+800 Mm 24+400-Mm 24+1130 Mm 26+500-Mm 26+1402
12344 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng şi mal drept Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 717 ml L = 750 ml L = 800 ml mal drept N - Canalul Sulina S - Amenajări Piscicola E-V - apărare mal AFDJ mal stâng N - Ocolul silvic S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan şi Partizani mal stâng Mm 29+1435-Mm 30+300 mal drept Mm 14+700-Mm 14+1450 Mm 15+400-Mm 15+1200 1996 2.609.218 HG 362/1991 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
12345 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 850 ml N - Ocolul Silvic Crişan S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan Mm 12+1252-Mm 13+250 mal stâng -/1990 6.191.348 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12347 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1001 ml N - Ocolul Silvic Crişan S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan Mm 10+810-Mm 10+1811 mal stâng -/1991 3.607.535 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12349 8.13.02 Cheu Obretin, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml N - Ocolul Silvic Crişan S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Obretin zona Crişan Mm 17+800-Mm 17+1600 mal stâng 1999/ 1999 2.196.759 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12350 8.18.02 Pereu pe Canalul Sulina, mal stâng Zidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ. Grosime zidărie piatră = 30 cm L = 1.790 ml N - Oraşul Sulina S - fluviul Dunărea E - Cheu REMAT V - mal fluviul Dunărea România, judeţul Tulcea Portul Sulina Mm 1+138-Mm 2+076 mal stâng 2000/ 1961 902 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12351 8.18.02 Pereu pe Canalul Sulina, mal drept Zidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ. Grosime zidărie piatră = 30 cm L = 2.282 ml N - fluviul Dunărea S - oraşul Sulina E - Cheu Sulina V - mal fluviul Dunărea România, judeţul Tulcea Portul Sulina Mm 1+000-Mm 2+430 mal drept 2000/ 1961 722 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12352 8.13.05 Drum Port Liber - Pescărie Construit pe teren natural din pietriş şi pământ bătătorit L = 2.450 ml N - Canalul Sulina S - Zona liberă şi Marea Neagră V - Portul Sulina E - Canalul perimetral România, judeţul Tulcea Portul Sulina de la Hm 16 până la drumul Sulina - plajă -/1989 1.116.755 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12353 8.13.05 Drum Pescărie - Capcană Construit pe o construcţie hidrotehnică, din pietriş şi pământ bătătorit L = 2.900 ml N - Canalul Sulina S - Marea Neagră E-V - Diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina Hm 16+00-Hm 45+00 mal drept -/1990 161.412 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12355 8.18.02 Pereu la Dunăre, mal stâng Executat din piatră brută cu mortar de ciment, în grosime de 30 cm L = 110 ml V - Pescărie S-N - pereu dane maritime APDM-GI E - fluviul Dunărea România, judeţul Brăila Portul Brăila Km 170+260-Km 170+370 mal stâng -/1910 109 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare
12356 8.18.02 Pereu la Dunăre, mal stâng Saltea de fascine de 40 ml lăţime Coronamentul la cota +6 m Anrocamente de piatră brută la bază pereu L = 12 ml N - dana 35 AFDJ S-V - S.N. Galaţi E - fluviul Dunărea România, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 34 fluvială Mm 79+608-Mm 79+620 mal stâng -/1959 365.513 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12357 8.18.02 Pereu la Dunăre, mal stâng Anrocamente de piatră brută la bază Saltea de fascine de 40 m lăţime Coronament la cota +6 m Lăţime = 7,8-8,0 ml L = 42 ml N - dana 36 APDM S - dana 34 AFDJ E - fluviul Dunărea V - Şantierul Naval Galaţi România, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 35 fluvială Mm 79+477-Mm 79+519 mal stâng -/1958 70.597 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12358 8.18.02 Pereu la Dunăre, mal stâng Saltea de fascine de 40 ml lăţime Coronamentul la cota +6 m Anrocamente de piatră brută la bază pereu L = 96 ml N - dana 35 AFDJ S-V - S.N. Galaţi E - fluviul Dunărea România, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 34 fluvială Mm 79+519-Mm 79+608 mal stâng -/1961 87.487 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12359 8.18.02 Pereu pentru acostarea navelor fluviale Dana 16 fluvială Anrocamente de piatră brută la bază Fundul apărat de saltea de fascine de 1 m grosime cu lăţime cu variabilă de 10-35 ml L = 150 ml N - teren portuar APDM S - fluviul Dunărea E - dană CN APDM Galaţi V - dană CN APDM Galaţi România, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 149+850-Km 150+000 mal stâng -/1894 14 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12360 8.18.02 Pereu la Dunăre. Dana 5-6 fluvială Zidărie din piatră brută cu mortar de ciment Nu are saltea de fascine. Coronamentul la cota +6 m L = 130,5 ml N - faleza Galaţi S - fluviul Dunărea E - dana 7 AFDJ Galaţi V - dana 4 AFDJ Galaţi România, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 150+801,5-Km 150+932 mal stâng -/1906 2 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12361 8.18.02 Pereu la Dunăre. Dana 3 fluvială (parţial) Anrocamente de piatră brută la bază Fundul apărat de saltea de fascine de 1 m grosime cu lăţime cu variabilă Coronamentul la cota +4,5 m L = 217 ml N - faleza Galaţi S - fluviul Dunărea E - dana 3-4 AFDJ Galaţi V - dana 2 APDM Galaţi România, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 151+082-Km 151+299 mal stâng -/1908 36 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
12362 8.18.02 Pereu la Dunăre. Dana 3-4 fluvială Anrocamente de piatră brută la bază Fundul apărat de saltea de fascine de 1 m grosime cu lăţime cu variabilă de 6 ml Coronamentul la cota +4,7 m L = 150 ml N - faleza Galaţi S - fluviul Dunărea E - dana 5 AFDJ Galaţi V - dana 3 AFDJ Galaţi România, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 150+932-Km 151+082 mal stâng -/1906 15 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12363 8.18.02 Pereu la Dunăre. Dana 7-8 fluvială Zidărie din piatră brută cu mortar de ciment Anrocamente de piatră brută la bază Fundul apărat de saltea de fascine de 0,4 m grosime cu lăţime cu variabilă Coronamentul la cota +4,7 m L = 146,5 ml N - faleza Galaţi S - fluviul Dunărea E - dana 9 APDM Galaţi V - dana 6 AFDJ Galaţi România, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 150+655-Km 150+801,5 mal stâng -/1922 176 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12364 8.18.02 Cheu vertical la Dunăre, mal drept Zidărie din piatră brută cu mortar de ciment Anrocamente de piatră brută la bază L = 100 ml N - pereu APDM Galaţi S - cheu vertical APDM E - oraşul Tulcea V - fluviul Dunărea România, judeţul Tulcea Portul Tulcea Mm 38+635-Mm 38+735 mal drept -/1958 212.937 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12365 8.13.02 Diguri paralele Corp dig din piatră brută cu creasta la 1 m sub nivelul apei. Dig pe două şiruri de piloţi la 3 m distanţă unul de altul Dig Nord - L = 1,338 ml Dig Sud - L = 370 ml N - Canal Sulina Marea Neagră S - în faţa băii spitalului E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina Mm 0- Hm 0 -/1910 288 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12366 8.13.07 Epiu de gardă Executate din piatră brută aşezată de la mal spre adânc L = 275 ml N - Marea Neagră S - plaja Sulina E - Marea Neagră V - drum plajă-pescărie România, judeţul Tulcea Portul Sulina la capătul jetelelor în dreptul Hm 16+00 la 1560 ml spre plajă -/1983 9.085.066 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12367 8.13.02 Pereu la Dunăre, mal drept Zidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ Grosime zidărie piatră = 30 cm L = 7.275 ml N - Canalul Sulina S - comuna Crişan E - Ocolul Silvic Crişan V - canalul Caraorman România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Mm 10+050-Mm 13+1769 mal drept -/1965 37.976 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12368 8.13.02 Pereu la Dunăre, mal stâng Zidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ Grosime zidărie piatră = 30 cm L = 175 m N - Ocolul Silvic Crişan S - Canalul Sulina E - Complexul Lebăda V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Mm 13+1100-Mm 13+1275 mal stâng -/1965 371 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12369 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml N - Canalul Sulina S - comuna Crişan E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Sectorul Ceamurlia Mm 12+452-Mm 12+1252 mal stâng -/1993 178.216 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12370 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.108 ml N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin I Mm 15+012-Mm 15+1120 mal stâng -/1988 10.653.227 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12371 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 577 ml N - Complexul Lebăda S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Mm 13+1275-Mm 14+000 mal stâng -/1988 878.585 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12372 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, N - Ocolul Silvic Crişan S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Monument Mm 13+250-Mm 13+950 şi Mm 13+1050-Dunărea V. mal stâng -/1988 8.370.795 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23.12.2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml
12373 8.13.02 Cheu Ceamurlia, mal stâng Anrocamente de piatră brută la bază Fundul apărat de saltea de fascine tip Dunăre prism L = 100 ml N - Ocolul Silvic Crişan S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Ceamurlia Mm 13+950-Mm 13+1050 mal stâng -/1987 8.310.713 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12374 8.13.02 Cheu Obretin, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 752 ml N - Ocolul Silvic Crişan S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Obretin Mm 13+1250-Mm 14+150 mal stâng -/1987 7.108.992 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12375 8.13.02 Diguri vechi Construite din piatră brută şi piloţi pe două şiruri, consolidare din beton şi blocuri turnate Dig Nord L = 1.993 ml Dig Sud L = 728 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina Mm 0-Hm 0 -/1910 1.967 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12376 8.13.02 Diguri paralele submersibile Construite din piatră brută Dig Nord - L = 100 ml Dig Sud - L = 100 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 77+32-Hm 78+32 A - Hm 77+32-Hm 78+32 -/1979 169.112 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12377 8.13.02 Diguri paralele submersibile Construite din piatră brută Dig Nord - L = 100 ml Dig Sud - L = 100 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 78+32-Hm 79+32 S - Hm 78+32-Hm 79+32 -/1980 187.944 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12378 8.13.02 Diguri paralele insubmersibile Construite din piatră brută Dig Nord - L = 101,2 ml Dig Sud - L = 101,2 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 75+93,9-Hm 76+95,1 S - Hm 75+93,9-Hm 76+95,1 -/1979 231.189 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12379 8.13.02 Diguri paralele insubmersibile Construite din piatră brută Dig Nord - L = 78,4 ml Dig Sud - L = 78,4 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 76+95,1-Hm 77+73,5 S - Hm 76+95,1-Hm 77+73,5 -/1980 101.040 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare în administrare imobil
12380 8.13.02 Diguri paralele insubmersibile Diguri paralele submersibile Construite din piatră brută Insubmersibil Dig nord - L = 51,4 ml Dig sud - L = 49,4 ml Submersibil Dig Nord - L = 51 ml Dig Sud - L = 50 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina Insubmersibil N - Hm 74+19-Hm 74+70,4 S - Hm 74+23,2-Hm 74+72,6 Submersibil N - Hm 75+06-Hm 75+57 S - Hm 75+07-Hm 75+57 -/1975 13.178 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12381 8.13.02 Diguri paralele insubmersibile Diguri paralele submersibile Construite din piatră brută Insubmersibil Dig Nord - L = 52,9 ml Dig Sud - L = 55,4 ml Submersibil Dig Nord - L = 50 ml Dig Sud - L = 50 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina Insubmersibil N - Hm 73+66,1-Hm 74+19 S - Hm 73+67,8-Hm 74+23,2 Submersibil N - Hm 74+56-Hm 75+06 S - Hm 74+57-Hm 75+07 -/1974 13.852 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12382 8.13.02 Diguri paralele insubmersibile Construite din piatră brută Dig Nord - L = 26,4 ml Dig Sud - L = 24,2 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 74+70,4-Hm 74+96,8 S - Hm 74+72,6-Hm 74+96,8 -/1976 234.267 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23.12.2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12383 8.13.02 Diguri paralele submersibile Construite din piatră brută Dig Nord - L = 75 ml Dig Sud - L = 75 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 75+57-Hm 76+32 S - Hm 75+57-Hm 76+32 -/1976 316.306 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12384 8.13.02 Diguri paralele insubmersibile Diguri paralele submersibile Construite din piatră brută Insubmersibil Dig Nord - L = 65 ml Dig Sud - L = 38,5 ml Submersibil Dig Nord - L = 154,9 ml Dig Sud - L = 127,7 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina Insubmersibil N - Hm 73+01,1-Hm 73+66,1 S - Hm 73+29,3-Hm 73+67,8 Submersibil N - Hm 73+01,1-Hm 74+56 S - Hm 73+29,3-Hm 74+57 -/1973 14.517 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12385 8.13.02 Diguri paralele submersibile Construite din piatră brută Dig Nord - L = 100 ml Dig Sud - L = 100 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 76+32-Hm 77+32 S - Hm 76+32-Hm 77+32 -/1978 152.250 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare
12386 8.13.02 Diguri paralele insubmersibile Construite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 97,1 ml Dig Sud - L = 97,1 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 74+96,8-Hm 75+93,9 S - Hm 74+96,8-Hm 75+93,9 -/1978 262.513 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12388 8.13.02 Diguri paralele Construite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 50 ml Dig Sud - L = 50 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 50+42-Hm 50+92 S - Hm 50+77,9-Hm 51+27,9 -/1956 658 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12389 8.13.02 Diguri paralele Dig Nord - L = 154,2 ml Dig Sud - L = 51,4 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 48+87,8-Hm 50+42 S - Hm 50+26,5-Hm 50+77,9 -/1955 466 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12390 8.13.02 Diguri paralele Construite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 100 ml Dig Sud - L = 100 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 50+92-Hm 51+92 S - Hm 51+27,9-Hm 52+27,9 -/1957 461 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12391 8.13.02 Diguri paralele Construite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 203 ml Dig Sud - L = 203 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 55+98-Hm 58+01 S - Hm 56+37,9-Hm 58+40,9 -/1960 523 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12392 9.13.02 Diguri paralele Construite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 202 ml Dig Sud - L = 206 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 51+92-Hm 53+94 S - Hm 52+27,9-Hm 54+33,9 -/1958 535 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12393 8.13.02 Diguri paralele Construite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 357,7 ml Dig Sud - L = 357,7 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 58+01-Hm 61+58,7 S - Hm 58+40,9-Hm 61+98,6 -/1962 568 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12394 8.13.02 Diguri paralele Construite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 154,5 ml Dig Sud - L =196,2 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 61+58,7-Hm 63+13,2 S - Hm 61+98,6-Hm 63+94,8 -/1963 508 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12395 8.13.02 Diguri paralele Construite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 276 ml Dig Sud - L = 224 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 63+13,2-Hm 65+89,2 S - Hm 63+94,8-Hm 66+18,8 -/1964 743 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12396 8.13.02 Diguri paralele Construite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 125 ml Dig Sud - L = 125 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 65+89,2-Hm 67+14,2 S - Hm 66+18,8-Hm 67+43,8 -/1966 746 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12397 8.13.02 Diguri paralele Construite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 100 ml Dig Sud - L = 100 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 67+14,2-Hm 68+14,2 S - Hm 67+43,8-Hm 68+43,8 -/1967 616 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12398 8.13.02 Diguri paralele Construite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 100 ml Dig Sud - L = 100 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 68+14,2-Hm 69+14,2 S - Hm 68+43,8-Hm 69+43,8 -/1968 576 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12399 8.13.02 Diguri paralele Construite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 100 ml Dig Sud - L = 100 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 69+14,2-Hm 70+14,2 S - Hm 69+43,8-Hm 70+43,8 -/1968 629 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12400 8.13.02 Diguri paralele Construite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 101 ml Dig Sud - L = 101 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 70+14,2-Hm 71+15,2 S - Hm 70+43,8-Hm 71+44,8 -/1970 542 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12401 8.13.02 Diguri paralele Construite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 102 ml Dig Sud - L = 101 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 71+15,2-Hm 72+17,2 S - Hm 71+44,8-Hm 72+45,8 -/1970 325 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12402 8.13.02 Diguri paralele Construite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 83,9 ml Dig Sud - L = 83,6 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 72+17,2-Hm 73+01,1 S - Hm 72+45,8-Hm 73+29,4 -/1971 592 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
12403 8.13.02 Diguri paralele Construite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 204 ml Dig Sud - L = 204 ml N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 53+94-Hm 55+98 S - Hm 54+33,9-Hm 56+37,9 -/1959 533 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
121353 8.13.02 Apărări de mal pe Canal Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 750 ml N - Lacul Rotund S - Canalul Sulina E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Maliuc Mm 22+750-Mm 22+1500 mal stâng 2000/ 1.535.027 HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010 în administrare imobil
144797 8.13.07 Teren platformă far aterizare S = 975,7 mp N - Canalul Sulina S - Marea Neagră E - dig paralel sud V - dig paralel sud România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina Hm 68+60-Hm 69+40 mal drept 2002/ 8.575 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144798 8.13.07 Teren platformă lumini direcţionate Umplutură nisip cu piatră spartă şi strat drenant din piatră brută Construcţie dezafectată S = 18.700 mp S - dig de nord N, E, V - Marea Neagră România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina Hm 32+100-Hm 33+00 mal stâng 2002/ 82.173 HG 1.373/2000 Raport evaluare 1132/2008 PV 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144799 8.13.06 Teren clădire administrativă Sulina Suprafaţă construită: clădire administrativă - 1.214,71 mp clădire pentru locuit - 287 mp clădire pentru locuit - 172,5 mp clădire pentru locuit - 119 mp centrală termică - 99 mp S = 7.390,04 mp N - strada I S - strada a II-a V - drum stradal E - Farul vechi şi AZL Sulina România, judeţul Tulcea oraşul Sulina, str. I mal drept 2002/ 115.688 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144800 8.13.08 Teren clădiri pentru locuit suprafaţă construită: clădire pentru locuit - 154 mp clădire pentru locuit - 172,5 mp clădire pentru locuit - 40 mp S = 1.072,02 mp N - AZL Sulina S - Str. a II-a Sulina E - Farul vechi V - Drum stradal România, judeţul Tulcea oraşul Sulina, str. a II-a mal drept 2002/ 16.782 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144801 8.13.07 Teren clădiri staţiunea Govora suprafaţă construită: clădire staţiune - 86,40 mp clădire pentru locuit - 52,90 mp S = 1.131.09 mp N - drum stradal S-E - proprietate privată V - proprietate privată România, judeţul Tulcea comuna Maliuc satul Gorgova 2002/ 15.843 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144802 8.13.07 Teren staţiunea Crişan cu anexă suprafaţă construită: clădire staţiune - 108,10 mp anexă - 19,38 mp S = 508,09 mp N - braţul Sulina S, E - Primăria Crişan V - proprietate privată România, judeţul Tulcea comuna Crişan 2002/ 7.396 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
144803 8.13.07 Teren clădire staţiunea Ceatal Ismail suprafaţă construită: clădire staţiune - 100 mp S = 4.512,06 mp V, N, E - Primăria comunei Ceatalchioi S - Dunărea România, judeţul Tulcea Comuna Ceatalchioi satul Pătlăgeanca 2002/ 44.611 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144804 8.13.07 Teren clădire staţiunea Ceatal Sf. Gheorghe suprafaţă construită: clădire staţiune - 80 mp S = 2.614,69 mp N - braţul Sulina V-S-E - Ocolul silvic Tulcea România, judeţul Tulcea comuna Maliuc satul Partizani 2002/ 25.852 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144805 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12325) s = 23.800 mp S = 27.200 mp N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina V-E - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Maliuc Sectorul Păpădia Mm 27+350-Mm 27+1150 Mm 30+100 - Mm 30+300 mal stâng 2002/ 425.805 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144806 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12331) S = 2.380 mp N - comuna Maliuc S - Canalul Sulina E - Colul Silvic Maliuc V - Canalul Fortuna România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Maliuc Mm 23+400 - Mm 23+1100 mal stâng 2002/ 16.995 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144807 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12332) S = 37.570 mp N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Sectorul Păpădia Mm 28+020 - Mm 28+1125 mal stâng 2002/ 335.345 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144808 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12333) S = 32.368 mp N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Sectorul Păpădia Mm 24+1130-Mm 25+230 mal stâng 2002/ 288.912 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144809 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12334) S = 40.868 mp N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Timiş Canalul Sulina, Sectorul Obretin II zona Crişan Mm 15+1120-Mm 16+470 mal stâng 2002/ 364.782 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144810 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12335) S = 31.076 mp N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Sectorul Obretin zona Crişan Mm 14+950-Mm 15+012 mal stâng 2002/ 277.380 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144813 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12336) S = 35.360 mp N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Sectorul Obretin zona Crişan Mm 16+470-Mm 16+1510 mal stâng 2002/ 315.619 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144814 8:13:02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12337) S = 35.088 mp N - Ocolul Silvic Crişan S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan Mm 9+1630-Mm 10+810 mal stâng 2002/ 313.191 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144815 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12338) S = 32.538 mp N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani-Păpădia Mm 28+1125-Mm 29+230 mal stâng 2002/ 290.430 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144816 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12339) S = 40.970 mp N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani-Păpădia Mm 29+230-Mm 29+1435 mal stâng 2002/ 365.693 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144817 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12340) S = 27.200 mp N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani-Păpădia Mm 26+1402-Mm 27+350 mal stâng 2002/ 242.784 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144818 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12341) S = 27.200 mp N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani-Păpădia Mm 25+230-Mm 25+1030 mal stâng 2002/ 242.784 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144819 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12342) S = 32.300 mp N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Obretin zona Crişan Mm 14+000-Mm 14+950 mal stâng 2002/ 288.305 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144820 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept şi mal stâng (MF 12343) S = 27.200 mp S = 25.568 mp S = 24.548 mp S = 38.828 mp S = 24.820 mp S = 30.668 mp Stot = 171.632 mp mal drept N - Canalul Sulina S - Amenajări Piscicola E-V - apărare mal AFDJ mal stâng N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin II Mm 14+1450-Mm 15+400 mal drept Mm 22+1500-Mm 23+400 Mm 27+1150-Mm 28+020 Mm 16+1510-Mm 17+800 Mm 24+400-Mm 24+1130 Mm 26+500-Mm 26+1402 mal stâng 2002 1.325.112 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144821 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng şi mal drept (MF 12344) S = 24.378 mp S = 25.500 mp S = 27.200 mp Stot = 77.078 mp mal drept N - Canalul Sulina S - Amenajări Piscicola E-V - apărare mal AFDJ mal stâng N - Ocolul Silvic S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan şi Partizani mal stâng Mm 29+1435-Mm 30+300 mal drept Mm 14+700-Mm 14+1450 Mm 15+400-Mm 15+1200 2002 637.232 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144822 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12345) S = 28.900 mp N - Ocolul Silvic Crişan S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan Mm 12+1252-Mm 13+250 mal stâng 2002/ 206.366 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
144823 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12347) S = 34.034 mp N - Ocolul Silvic Crişan S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan Mm 10+810-Mm 10+1811 mal stâng 2002/ 243.026 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144824 8.13.02 Teren cheu Obretin (MF 12349) S = 27.200 mp N - Ocolul Silvic Crişan S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Obretin zona Crişan Mm 17+800-Mm 17+1600 mal stâng 2002/ 194.227 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144825 8.18.02 Teren pereu pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12350) S = 3.580 mp N - Oraşul Sulina S - Fluviul Dunărea E - Cheu REMAT V - mal fluviul Dunărea România, judeţul Tulcea Portul Sulina Mm 1+138-Mm 2+076 mal stâng 2002/ 31.463 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144826 8.18.02 Teren pereu pe Canalul Sulina, mal drept (MF 12351) S = 4.610 mp N - fluviul Dunărea S - oraşul Sulina E - Cheu Sulina V - mal fluviul Dunărea România, judeţul Tulcea Portul Sulina Mm 1+000-Mm 2+430 mal drept 2002/ 40.515 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144827 8.13.05 Teren drum Port Liber-Pescărie (MF 12352) S = 83.164 mp N - Canalul Sulina S - Zona Liberă şi Marea Neagră V - Portul Sulina E - Canalul perimetral România, judeţul Tulcea Portul Sulina de la Hm 16 până la drumul Sulina-plajă 2002/ 365.445 HG 1.373/2000 Raport evaluare 1132/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144828 8.13.05 Teren drum Pescărie-Capcană (MF 12353) S = 97.920 mp N - Canalul Sulina S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina Hm 16+00-Hm 45+00 mal drept 2002/ 860.574 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144829 8.18.02 Teren pereu la Dunăre (MF 12355) S = 814 mp V - Pescărie S-N - pereu dane maritime APDM-Gl. E - fluviul Dunărea România, judeţul Brăila Portul Brăila Km 170+260-Km 170+370 mal stâng 2002/ 7.154 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144830 8.18.02 Teren pereu la Dunăre (MF 12356) S = 96 mp N - dana 35 AFDJ S-V - S.N. Galaţi E - fluviul Dunărea România, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 34 fluvială Mm 79+608-Mm 79+620 mal stâng 2002/ 844 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144831 8.18.02 Teren pereu la Dunăre (MF 12357) S= 327,6 mp N - dana 36 APDM S - dana 34 AFDJ E - fluviul Dunărea V - Şantierul Naval Galaţi România, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 35 fluvială Mm 79+477-Mm 79+519 mal stâng 2002/ 2.879 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144832 8.18.02 Teren pereu la Dunăre (MF 12358) S = 748,8 mp N - dana 35 AFDJ S-V - S.N. Galaţi E - fluviul Dunărea România, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 34 fluvială Mm 79+519-Mm 79+608 mal stâng 2002/ 6.581 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144833 8.18.02 Teren pereu pentru acostarea navelor fluviale Dana 16 fluvială (MF 12359) S = 825 mp N - teren portuar APDM S - fluviul Dunărea E - dană CN APDM Galaţi V - dană CN APDM Galaţi România, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 149+850-Km 150+000 mal stâng 2002/ 7.251 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144834 8.18.02 Teren pereu la Dunăre. Dana 5-6 fluvială (MF 12360) S = 743,85 mp N - Faleza Galaţi S - fluviul Dunărea E - dana 7 AFDJ Galaţi V - dana 4 AFDJ Galaţi România, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 150+801,5-Km 150+932 mal stâng 2002/ 9.193 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144835 8.18.02 Teren pereu la Dunăre. Dana 3 fluvială (parţial) (MF 12361) S = 2.072,35 mp N - Faleza Galaţi S - fluviul Dunărea E - dana 3-4 AFDJ Galaţi V - dana 2 APDM Galaţi România, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 151+082-Km 151+299 mal stâng 2002/ 25.612 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144836 8.18.02 Teren pereu la Dunăre. Dana 3-4 fluvială (MF 12362) S = 855 mp N - Faleza Galaţi S - fluviul Dunărea E - dana 5 AFDJ Galaţi V - dana 3 AFDJ Galaţi România, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 150+932-Km 151+082 mal stâng 2002/ 10.567 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144837 8.18.02 Teren pereu la Dunăre. Dana 7-8 fluvială (MF 12363) S = 498,1 mp N - Faleza Galaţi S - fluviul Dunărea E - dana 9 APDM Galaţi V - dana 6 AFDJ Galaţi România, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 150+655-Km 150+801,5 mal stâng 2002/ 6.156 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144838 8.18.02 Teren cheu vertical la Dunăre (MF 12364) S = 300 mp N - Pereu APDM Galaţi S - cheu vertical APDM E - oraşul Tulcea V - fluviul Dunărea România, judeţul Tulcea Portul Tulcea Mm 38+635-Mm 38+735 mal drept 2002/ 3.708 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144839 8.13.07 Teren epiu gardă (MF 12366) S= 8.250 mp N - Marea Neagră S - plaja Sulina E - Marea Neagră V - drum Plajă-Pescărie România, judeţul Tulcea Portul Sulina la capătul jetelelor în dreptul Hm 16+00 la 1560 ml spre plajă 2002/ 72.505 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144840 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12369) S = 27.200 mp N - Canalul Sulina S - comuna Crişan E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Sectorul Ceamurlia Mm 12+452-Mm 12+1252 mal stâng 2002/ 313.751 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144841 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12370) S= 37.672 mp > N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin I Mm 15+012-Mm 15+1120 mal stâng 2002/ 331.082 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144842 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12371) S = 27.200 mp N - Complexul Lebăda S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Mm 13+1275-Mm 14+000 mal stâng 2002/ 313.751 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
144843 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12372) S = 27.200 mp N - Ocolul Silvic Crişan S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Monument Mm 13+250-Mm 13+950 şi Mm 13+1050-Dunărea V. mal stâng 2002/ 313.751 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144844 8.13.02 Teren cheu Ceamurlia (MF 12373) S = 3.400 mp N - Ocolul Silvic Crişan S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Ceamurlia Mm 13+950-Mm 13+1050 mal stâng 2002/ 39.219 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144845 8.13.02 Teren cheu Obretin (MF 12374) S = 25.568 mp N - Ocolul Silvic Crişan S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Obretin Mm 13+1250-Mm 14+150 mal stâng 2002/ 294.926 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144846 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 121353) S = 25.500 mp N - Lacul Rotund S - Canalul Sulina E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Maliuc Mm 22+750-Mm 22+1500 mal stâng 2002/ 224.108 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144847 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 852 ml N - Canalul Sulina S - Ocolul Silvic Crişan E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin Mm 15+1200-Mm 16+200 mal drept 2002/ 2002 2.407.817 HG 1.373/2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil >
144848 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept (MF 144847) S = 28.968 mp N - Canalul Sulina S - Ocolul Silvic Crişan E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin Mm 15+1200-Mm 16+200 mal drept 2002/ 2002 254.587 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144849 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 852 ml N - Canalul Sulina S - Ocolul Silvic Crişan E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin Mm 16+1000-Mm 17+000 mal drept 2002/ 2002 7.037.548 HG 1.373/2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144850 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept (MF 144849) S = 28.968 mp N - Canalul Sulina S - Ocolul Silvic Crişan E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin Mm 16+1000-Mm 17+000 mal drept 2002/ 2002 254.587 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil >
144851 8.13.02 Teren diguri paralele submersibile (MF 12376) Dig Nord - S = 3.000 mp Dig Sud - S = 3.000 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 77+32-Hm 78+32 S - Hm 77+32-Hm 78+32 2002/ 52.731 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144852 8.13.02 Teren diguri paralele submersibile (MF 12377) Dig Nord - S = 3.000 mp Dig Sud - S = 3.000 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 78+32-Hm 79+32 S - Hm 78+32-Hm 79+32 2002/ 52.731 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144853 8.13.02 Teren diguri paralele submersibile (MF 12380) Dig Nord - S = 1.530 mp Dig Sud - S = 1.500 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina Submersibil N - Hm 75+06-Hm 75+57 S - Hm 75+07-Hm 75+57 2002/ 26.629 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144854 8.13.02 Teren diguri paralele submersibile (MF 12381) Dig Nord - S = 1.500 mp Dig Sud - S = 1.500 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina Submersibil N - Hm 74+56-Hm 75+06 S - Hm 74+57-Hm 75+07 2002/ 26.366 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144855 8.13.02 Teren diguri paralele submersibile (MF 12383) Dig Nord - S = 2.250 mp Dig Sud - S = 2.250 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 75+57-Hm 76+32 S - Hm 75+57-Hm 76+32 2002/ 21.971 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144856 8.13.02 Teren diguri paralele submersibile (MF 12384) Dig Nord - S = 4.647 mp Dig Sud - S = 3.831 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina Submersibil N - Hm 73+01,1-Hm 74+56 S - Hm 73+29,3-Hm 74+57 2002/ 74.509 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144857 8.13.02 Teren diguri paralele submersibile (MF 12385) Dig Nord - S = 3.000 mp Dig Sud - S = 3.000 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 76+32-Hm 77+32 S - Hm 76+32-Hm 77+32 2002/ 52.731 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144859 8.13.02 Teren diguri paralele (MF 12388) Dig Nord - S = 1.500 mp Dig Sud - S = 1.500 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 50+42-Hm 50+92 S - Hm 50+77,9-Hm 51+27,9 2002/ 26.366 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144860 8.13.02 Teren diguri paralele (MF 12389) Dig Nord - S = 4.626 mp Dig Sud - S = 1.542 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 48+87,8-Hm 50+42 S - Hm 50+26,5-Hm 50+77,9 2002/ 54.208 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144861 8.13.02 Teren diguri paralele (MF 12390) Dig Nord - S = 3.000 mp Dig Sud - S = 3.000 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 50+92-Hm 51+92 S - Hm 51+27,9-Hm 52+27,9 2002/ 52.731 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144862 8.13.02 Teren diguri paralele (MF 12391) Dig Nord - S = 6.090 mp Dig Sud - S = 6.090 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 55+98-Hm 58+01 S - Hm 56+37,9-Hm 58+40,9 2002/ 107.044 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
144863 8.13.02 Teren diguri paralele (MF 12392) Dig Nord - S = 6.060 mp Dig Sud - S = 6.180 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 51+92-Hm 53+94 S - Hm 52+27,9-Hm 54+33,9 2002/ 107.572 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144864 8.13.02 Teren diguri paralele (MF 12393) Dig Nord - S = 10.731 mp Dig Sud - S = 10.731 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 58+01-Hm 61+58,7 S - Hm 58+40,9-Hm 61+98,6 2002/ 188.620 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144865 8.13.02 Teren diguri paralele (MF 12394) Dig Nord - S = 4.635 mp Dig Sud - S = 5.886 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 61+58,7- Hm 63+13,2 S - Hm 61+98,6-Hm 63+94,8 2002/ 92.464 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144866 8.13.02 Teren diguri paralele (MF 12395) Dig Nord - S = 8.280 mp Dig Sud - S = 6.720 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 63+13,2-Hm 65+89,2 S - Hm 63+94,8-Hm 66+18,8 2002/ 131.828 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144867 8.13.02 Teren diguri paralele (MF 12396) Dig Nord - S = 3.750 mp Dig Sud - S = 3.750 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 65+89,2-Hm 67+14,2 S - Hm 66+18,8-Hm 67+43,8 2002/ 65.914 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144868 8.13.02 Teren diguri paralele (MF 12397) Dig Nord - S = 3.000 mp Dig Sud - S = 3.000 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 67+14,2-Hm 68+14,2 S - Hm 67+43,8-Hm 68+43,8 2002/ 52.731 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144869 8.13.02 Teren diguri paralele (MF 12398) Dig Nord - S = 3.000 mp Dig Sud - S = 3.000 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 68+14,2-Hm 69+14,2 S - Hm 68+43,8-Hm 69+43,8 2002/ 52.731 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144870 8.13.02 Teren diguri paralele (MF 12399) Dig Nord - S = 3.000 mp Dig Sud - S = 3.000 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 69+14,2-Hm 70+14,2 S - Hm 69+43,8-Hm 70+43,8 2002/ 52.731 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144871 8.13.02 Teren diguri paralele (MF 12400) Dig Nord - S = 3.030 mp Dig Sud - S = 3.030 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 70+14,2-Hm 71+15,2 S - Hm 70+43,8-Hm 71+44,8 2002/ 53.259 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144872 8.13.02 Teren diguri paralele (MF 12401) Dig Nord - S = 3.060 mp Dig Sud - S = 3.030 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 71+15,2-Hm 72+17,2 S - Hm 71+44,8-Hm 72+45,8 2002/ 53.522 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144873 8.13.02 Teren diguri paralele (MF 12402) Dig Nord - S = 2.517 mp Dig Sud - S = 2.505 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 72+17,2-Hm 73+01,1 S - Hm 72+45,8-Hm 73+29,4 2002/ 44.136 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144874 8.13.02 Teren diguri paralele (MF 12403) Dig Nord - S = 6.120 mp Dig Sud - S = 6.120 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 53+94-Hm 55+98 S - Hm 54+33,9-Hm 56+37,9 2002/ 107.572 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144875 8.13.07 Teren clădire semaforică Izvoarele S teren = 620,50 mp S construită = 54 mp N - Dunărea S - Drum forestier E-V - zonă colmatată România, judeţul Constanţa comuna Izvoarele satul Pârjoaia 2002/ 3.520 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144876 8.13.02 Teren pereu canal Sulina, mal stâng (MF 12327) S = 254,80 mp E-V-N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina România, judeţul Tulcea Canalul Sulina Mm 18+950-Mm 18+1064 mal stâng 2002/ 2.239 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144877 8.13.02 Teren pereu canal Sulina, mal stâng (MF 12328) S = 4.680 mp N - comuna Maliuc S - Canal Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, comuna Maliuc Mm 23+1281-Mm 24+404 mal stâng 2002/ 35.989 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144878 8.13.02 Teren pereu canal Sulina, mal drept (MF 12329) S = 78.109 mp N - Canalul Sulina S - Ocolul Silvic Maliuc satul Gorgova, satul Vulturu, satul Partizani, comuna Maliuc E - Ocol Silvic Maliuc V - Braţul Tulcea România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Gorgova Vulturu-Partizani Mm. 21+050 - Mm 33+1560 mal drept 2002/ 686.464 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144879 8.13.02 Teren pereu canal Sulina, mal stâng (MF 12330) S = 18.231 mp N - satul Partizani, Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E - apărare mal AFDJ V - Ocol Silvic Maliuc România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani Mm 30+1592- Mm 34+261 mal stâng 2002/ 160.224 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144880 8.13.02 Teren pereu canal Sulina, mal drept (MF 12367) S = 11.796,4 mp N - Canalul Sulina S - comuna Crişan E - Ocolul Silvic Crişan V - canalul Caraorman România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Mm 10+050-Mm 13+1769 mal drept 2002/ 103.673 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144881 8.13.02 Teren pereu canal Sulina, mal stâng (MF 12368) S = 780 mp N - Ocolul Silvic Crişan S - Canalul Sulina E - Complexul Lebăda V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Mm 13+1100-Mm 13+1275 mal stâng 2002/ 6.855 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
144882 8.13.02 Teren diguri vechi (MF 12375) Dig Nord - S = 5.979 mp Dig Sud - S = 3.345 mp N-S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJ România, judeţul Tulcea Portul Sulina Mm 0-Hm 0 2002/ 81.944 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
147501 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml N - Canalul Sulina S - lacul Obretinul Mic E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin Mm 16+200-Mm 16+1000 mal drept 2002/ 5.911.691 HG 1.373/2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
147502 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept (MF 147501) S = 22.000 mp N - Canalul Sulina S - lacul Obretinul Mic E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin Mm 16+200-Mm 16+1000 mal drept 2002/ 193.348 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
147503 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml N - Canalul Sulina S - lacul Obretinul Mic E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin Mm 17+000-Mm 17+800 mal drept 2002/ 8.769.581 HG 1.373/2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
147504 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept (MF 147503) S = 22.000 mp N - Canalul Sulina S - lacul Obretinul Mic E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin Mm 17+000-Mm 17+800 mal drept 2002/ 193.348 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
147505 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 270 ml N - Canalul Sulina S - lacul Obretinul Mic E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin Mm 17+800-Mm 17+1070 mal drept 2002/ 3.018.060 HG 1.373/2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
147506 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept (MF 147505) S = 8.640 mp N - Canalul Sulina S - lacul Obretinul Mic E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin Mm 17+800-Mm 17+1070 mal drept 2002/ 75.933 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
151896 8.13.02 Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng Saltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml N - Ocol Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, portul Crişan Mm 11+1504-Mm 12+452 mal stâng 2002/ 606.532 HG 1.373/2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
151897 8.13.02 Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 151896) S = 27.200 mp N - Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina E-V - apărare mal AFDJ România, judeţul Tulcea Canalul Sulina, portul Crişan Mm 11+1504-Mm 12+452 mal stâng 2002/ 239.048 HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil
33766 8.18.01 Teren portuar, portul Giurgiu S = 3.470 mp N - SNCF S - Bazinul Veriga E - Ferry-boat V - DADP Giurgiu România, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, şos. Portului nr. 1 2006 38.120 HG 1.517/2006 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009 în administrare imobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1172/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1172 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu