Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1171 din 25.11.2011

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 864 din 08 decembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei nr. 2. Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 2 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării bunurilor imobile şi trecerii în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, potrivit prevederilor art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre. Articolul 5Anexele nr. 1*) şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul apărării naţionale, Gabriel Oprea Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
0 1 2 3
1. Municipiul Râmnicu Sărat judeţul Buzău str. Focşani Ministerul Apărării Naţionale Imobil 376, nr. M.F.P. = 106.982 - parţial Pavilionul B2: - suprafaţa construită = 580 m2 - valoarea contabilă = 5.145 lei Pavilionul B6: - suprafaţa construită = 497 m2 - valoarea contabilă = 4.032 lei
0 1 2 3
Pavilionul B7: - suprafaţa construită = 497 m2 - valoarea contabilă = 4.014 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 1.452 m2 - valoarea contabilă = 27.847 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 393 m2 - valoarea contabilă = 27.744 lei Pavilionul L: - suprafaţa construită = 1.178 m2 - valoarea contabilă = 13.632 lei Pavilionul O: - suprafaţa construită = 19 m2 - valoarea contabilă = 1.588 lei Pavilionul R: - suprafaţa construită = 70 m2 - valoarea contabilă = 44.380 lei Pavilionul R1: - suprafaţa construită = 70 m2 - valoarea contabilă = 37.611 lei Pavilionul V4: - suprafaţa construită = 540 m2 - valoarea contabilă = 50.268 lei Pavilionul V5: - suprafaţa construită = 540 m2 - valoarea contabilă = 50.268 lei Pavilionul V6: - suprafaţa construită = 540 m2 - valoarea contabilă = 50.268 lei Pavilionul V13: - suprafaţa construită = 280 m2 - valoarea contabilă = 59.038 lei Pavilionul X: - suprafaţa construită = 15 m2 - valoarea contabilă = 2.528 lei Pavilionul X1: - suprafaţa construită = 35 m2 - valoarea contabilă = 4.083 lei Pavilionul X2: - suprafaţa construită = 27 m2 - valoarea contabilă = 3.500 lei Pavilionul Y1: - suprafaţa construită = 126 m2 - valoarea contabilă = 17.735 lei Pavilionul Y2: - suprafaţa construită = 237 m2 - valoarea contabilă = 59.737 lei Pavilionul Y3: - suprafaţa construită = 237 m2 - valoarea contabilă = 59.271 lei Împrejmuire din sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi: - lungimea construită = 329 ml - valoarea contabilă = 7.258,49 lei Împrejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - lungimea construită = 1.662 ml - valoarea contabilă = 36.667,53 lei Împrejmuire din plăci prefabricate din beton: - lungimea construită = 351 ml - valoarea contabilă = 5.682,606 lei
0 1 2 3
Reţea aeriană de alimentare cu energie electrică: - lungimea construită = 650 ml - valoarea contabilă = 29.609,6 lei Total valoare contabilă imobil 376 - parţial = 601.907,226 lei
2. Municipiul Focşani judeţul Vrancea bd. Bucureşti nr. 1 Ministerul Apărării Naţionale Imobil 473, nr. M.F.P. = 106.994 - parţial Împrejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - lungimea construită = 976 ml - valoarea contabilă = 10,70 lei Total valoare contabilă imobil 473 - parţial = 10,70 lei
3. Comuna Bascov judeţul Argeş Ministerul Apărării Naţionale Imobil 962, nr. M.F.P. = 103.680 - parţial Pavilionul J: - suprafaţa construită = 68 m2 - valoarea contabilă = 2.943,3 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 7 m2 - valoarea contabilă = 51,70 lei Total valoare contabilă imobil 962 - parţial = 2.995 lei
4. Localitatea Curtişoara judeţul Gorj Ministerul Apărării Naţionale Imobil 852, nr. M.F.P. = 103.882 - parţial Pavilionul V: - suprafaţa construită = 15 m2 - valoarea contabilă = 972,30 lei Total valoare contabilă imobil 852 - parţial = 972,30 lei
5. Comuna Bascov judeţul Argeş Ministerul Apărării Naţionale Imobil 3098, nr. M.F.P. = 103.683 - parţial Pavilionul B: - suprafaţa construită = 720 m2 - valoarea contabilă = 26,20 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 551 m2 - valoarea contabilă = 99,12 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 81 m2 - valoarea contabilă = 6,91 lei Total valoare contabilă imobil 3098 - parţial = 132,23 lei
6. Municipiul Roman judeţul Neamţ str. Prof. Dumitru Martinaş Ministerul Apărării Naţionale Imobil 482, nr. M.F.P. = 106.934 - parţial Pavilionul M: - suprafaţa construită = 166 m2 - valoarea contabilă = 2 lei Pavilionul L2: - suprafaţa construită = 85 m2 - valoarea contabilă = 82.984,72 lei Total valoare contabilă imobil 482 - parţial = 82.986,72 lei
7. Municipiul Brăila judeţul Brăila şoseaua de centură DN2 B Ministerul Apărării Naţionale Imobil 1133, nr. M.F.P. = 107.011 - parţial Pavilionul E: - suprafaţa construită = 80 m2 - valoarea contabilă = 223,6 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 156 m2 - valoarea contabilă = 641,7 lei Pavilionul P2: - suprafaţa construită = 14 m2 - valoarea contabilă = 486,3 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 18 m2 - valoarea contabilă = 2.136,48 lei
0 1 2 3
Pavilionul Ş: - suprafaţa construită = 50 m2 - valoarea contabilă = 6.104,4 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 18 m2 - valoarea contabilă = 2.136,48 lei Pavilionul Z4: - suprafaţa construită = 60 m2 - valoarea contabilă = 2.000 lei Pavilionul Z18: - suprafaţa construită = 248 m2 - valoarea contabilă = 3.000 lei Pavilionul Q: - suprafaţa construită = 69 m2 - valoarea contabilă = 6.800 lei Total valoare contabilă imobil 1133 - parţial = 23.528,96 lei
8. Municipiul Bucureşti sectorul 1 Calea Plevnei nr. 114 Ministerul Apărării Naţionale Imobil 867, nr. M.F.P. = 103.569 - parţial Pavilionul C1: - suprafaţa construită = 714,55 m2 - valoarea contabilă = 54.037,72 lei Reţea de alimentare cu gaze naturale: - lungimea construită = 17 ml - valoarea contabilă = 3.379,40 lei Total valoare contabilă imobil 867 - parţial = 57.417,12 lei
9. Municipiul Constanţa judeţul Constanţa Str. Fulgerului nr. 1 Ministerul Apărării Naţionale Imobil 1369, nr. M.F.P. = 107.075 - parţial Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 57 m2 - valoarea contabilă = 50.403,94 lei Total valoare contabilă imobil 1369 - parţial = 50.403,94 lei
10. Comuna Floreşti judeţul Cluj Ministerul Apărării Naţionale Imobil 917, nr. M.F.P. = 106.694 - parţial Pavilionul U 28: - suprafaţa construită = 64 m2 - valoarea contabilă = 2,60 lei Pavilionul U 17: - suprafaţa construită = 125 m2 - valoarea contabilă = 5 lei Pavilionul U 27: - suprafaţa construită = 64 m2 - valoarea contabilă = 2,60 lei Pavilionul U 26: - suprafaţa construită = 80 m2 - valoarea contabilă = 3,20 lei Pavilionul T 24: - suprafaţa construită = 637 m2 - valoarea contabilă = 45 lei Pavilionul T 28: - suprafaţa construită = 551 m2 - valoarea contabilă = 29 lei Pavilionul T 29: - suprafaţa construită = 551 m2 - valoarea contabilă = 29 lei Pavilionul Z 4: - suprafaţa construită = 70 m2 - valoarea contabilă = 13.208,32 lei Pavilionul K 15: - suprafaţa construită = 224 m2 - valoarea contabilă = 30.773,52 lei Pavilionul K 16: - suprafaţa construită = 218 m2 - valoarea contabilă = 29.918,70 lei
0 1 2 3
Pavilionul V 2: - suprafaţa construită = 38 m2 - valoarea contabilă = 3,20 lei Pavilionul U 3: - suprafaţa construită = 171 m2 - valoarea contabilă = 6,80 lei Pavilionul U 9: - suprafaţa construită = 106 m2 - valoarea contabilă = 4,20 lei Pavilionul U 10: - suprafaţa construită = 108 m2 - valoarea contabilă = 4,32 lei Pavilionul U 30: - suprafaţa construită = 61 m2 - valoarea contabilă = 2,40 lei Total valoare contabilă imobil 917 - parţial = 74.037,86 lei
11. Municipiul Bacău judeţul Bacău, Str. Constanţei nr. 1 Ministerul Apărării Naţionale Imobil 1322, nr. M.F.P. = 106.927 - parţial Pavilionul D 1: - suprafaţa construită = 1.446 m2 - valoarea contabilă = 83,70 lei Pavilionul D 3: - suprafaţa construită = 1.446 m2 - valoarea contabilă = 83,70 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 23 m2 - valoarea contabilă = 1,70 lei Total valoare contabilă imobil 1322 – parţial = 169,1 leiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1171/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1171 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu