Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 104 din  7 februarie 2002

privind transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 120 din 14 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba transmiterea fara plata a centralelor electrice de termoficare din Pitesti, Iasi, Brasov, Bacau, Oradea, Suceava, Timisoara si Borzesti, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. in domeniul public al municipiilor Pitesti, Iasi, Brasov, Bacau, Oradea, Suceava, Timisoara si Onesti si in administrarea consiliilor locale respective.
    Art. 2
    Capitalul social al Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. se diminueaza in mod corespunzator.
    Art. 3
    Personalul existent care deserveste obiectivele prevazute la art. 1 este considerat transferat in interesul serviciului si isi mentine drepturile negociate prin contractul colectiv de munca in vigoare incheiat cu Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A., pana la incheierea unui nou contract colectiv de munca.
    Art. 4
    Predarea-preluarea obiectivelor prevazute in anexa se face pe baza de protocol incheiat intre parti, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, la valoarea de inregistrare in contabilitate la data transmiterii.
    Art. 5
    Aprovizionarea cu combustibil tehnologic a obiectivelor prevazute la art. 1 se va asigura pana la data de 30 martie de catre Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. pe baza de contracte comerciale incheiate cu consiliile locale Pitesti, Iasi, Brasov, Bacau, Oradea, Suceava, Timisoara si Onesti, care au obligatia sa asigure sursele financiare, cu decontare la pretul de achizitie.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                     DATELE DE IDENTIFICARE
a centralelor electrice de termoficare care se transmit din patrimoniul Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A.
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea centralelor  Adresa              Persoana         Persoana
crt. electrice de           sucursalei          juridica de la   juridica la
     termoficare            electrocentrale     care se          care se
                            care se             transmite        transmite
                            transmite           sucursala        sucursala
                                                electrocentrale  electrocentrale
________________________________________________________________________________
  1. Centrala Electrica de  Municipiul Bacau,   Societatea       Consiliul
     Termoficare Bacau,     Str. Chimiei        Comerciala       Local al
     componenta a           nr. 6, cod 5500,    "Termoelectrica" Municipiului
     Sucursalei             judetul Bacau       - S.A. -         Bacau
     Electrocentrale                            Sucursala
     Bacau                                      Electrocentrale
                                                Bacau
  2. a) Centrala Electrica  a) Municipiul Iasi, Societatea       Consiliul
     de Termoficare Iasi I  Calea Chisinaului   Comerciala       Local al
                            nr. 25, cod 6200,   "Termoelectrica" Municipiului
                            judetul Iasi        - S.A. -         Iasi
     b) Centrala Electrica  b) Comuna Holboca,  Sucursala
     de Termoficare         sos. Iasi -         Electrocentrale
     Iasi II - Holboca,     Ungheni, km 10,     Iasi
     componente ale         judetul Iasi
     Sucursalei
     Electrocentrale Iasi
  3. Centrala Electrica de  Municipiul Brasov,  Societatea        Consiliul
     Termoficare Brasov,    str. Timis Triaj    Comerciala        Local al
     componenta a           nr. 6, cod 2200,    "Termoelectrica"  Municipiului
     Sucursalei             judetul Brasov      - S.A. -          Brasov
     Electrocentrale                            Sucursala
     Brasov                                     Electrocentrale
                                                Brasov
  4. a) Centrala Electrica  a) Municipiul       Societatea        Consiliul
     de Termoficare         Pitesti, Bd         Comerciala        Local al
     Pitesti-Sud I          Petrochimistilor,   "Termoelectrica"  Municipiului
                            km 8, cod 0300,     - S.A. -          Pitesti
                            judetul Arges       Sucursala
                                                Electrocentrale
                                                Pitesti
     b) Centrala Electrica  b) Municipiul
     de Termoficare         Pitesti, Str.
     Pitesti - Gavana       Gavanei nr. 16,
                            cod 0300, judetul
                            Arges
  5. a) Uzina Electrica     a) Municipiul
     Oradea                 Oradea, Sos.
                            Borsului nr. 23,
                            cod 3700,
                            judetul Bihor       Societatea        Consiliul
     b) Uzina               b) Municipiul       Comerciala        Local al
     Electrocentrale        Oradea, Str.        "Termoelectrica"  Municipiului
     Oradea CET II,         Ogorului nr. 1,     - S.A. -          Oradea
     componente ale         cod 3700,           Sucursala
     Sucursalei             judetul Bihor       Electrocentrale
     Electrocentrale                            Oradea
     Oradea
  6. a) Centrala Electrica  a) Municipiul
     de Termoficare I       Suceava Str.
                            Energeticianului
                            nr. 1, cod 5800,
                            judetul Suceava     Societatea       Consiliul Local
     b) Centrala Electrica  b) Municipiul       Comerciala       al Municipiului
     de Termoficare II,     Suceava,            "Termoelectrica" Suceava
     componente ale         Calea Unirii,       - S.A. -
     Sucursalei             cod 5800,           Sucursala
     Electrocentrale        judetul Suceava     Electrocentrale
     Suceava                                    Suceava
  7. a) Centrala Electrica  a) Municipiul
     de Termoficare Centru  Timisoara, Piata
                            Romanilor
                            nr. 11 - 12, cod    Societatea       Consiliul Local
                            1900, judetul Timis Comerciala       al Municipiului
                                                "Termoelectrica" Timisoara
                                                - S.A. -
     b) Uzina Electrica de  b) Municipiul       Sucursala
     Termoficare Sud        Timisoara,          Electrocentrale
                            Calea Sagului       Timisoara
                            nr. 201, cod 1900,
                            judetul Timis
  8. Centrala Electrica de  Localitatea         Societatea       Consiliul Local
     Termoficare - etapa    Borzesti,           Comerciala       al Municipiului
     de cogenerare          Str. Uzinei nr. 1,  "Termoelectrica" Onesti
     Borzesti, componenta   cod 5463,           - S.A. -
     a Sucursalei           judetul Bacau       Sucursala
     Electrocentrale                            Electrocentrale
     Borzesti                                   Borzesti
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 104/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 104 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    BUPA FINANCE PLC is a group of company with funding experts and mandate to a finance and investment Company who is a premier provider of trade finance and project finance instruments as well as discountable bank instruments. Our bank instrument can be help you fund you projects in Trading, funding project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.Having years of professional, invaluable experience in the banking and finance industry, and having access to dozens of different prominent trusted and reliable providers, our Financial Services consultants will crawl through hundreds of products to find one that perfectly matches your needs. Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut =5M- 10B EUR/USD Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = 5M- 10B EUR/USD DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG / SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. Name :Howard Anthony Email:bupafinance9@gmail.com Skype ID:92f864467edaf0b8
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
     I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $10,000 daily for an unlimited withdraw I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $70,000. MRS JUDE is giving out the card just to help the poor and needy though it is legal but it is something nice and he is not like other scam pretending to have the blank ATM cards.. Just send him an email On ( blankatm156@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu