Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 104 din  7 februarie 2002

privind transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 120 din 14 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba transmiterea fara plata a centralelor electrice de termoficare din Pitesti, Iasi, Brasov, Bacau, Oradea, Suceava, Timisoara si Borzesti, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. in domeniul public al municipiilor Pitesti, Iasi, Brasov, Bacau, Oradea, Suceava, Timisoara si Onesti si in administrarea consiliilor locale respective.
    Art. 2
    Capitalul social al Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. se diminueaza in mod corespunzator.
    Art. 3
    Personalul existent care deserveste obiectivele prevazute la art. 1 este considerat transferat in interesul serviciului si isi mentine drepturile negociate prin contractul colectiv de munca in vigoare incheiat cu Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A., pana la incheierea unui nou contract colectiv de munca.
    Art. 4
    Predarea-preluarea obiectivelor prevazute in anexa se face pe baza de protocol incheiat intre parti, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, la valoarea de inregistrare in contabilitate la data transmiterii.
    Art. 5
    Aprovizionarea cu combustibil tehnologic a obiectivelor prevazute la art. 1 se va asigura pana la data de 30 martie de catre Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. pe baza de contracte comerciale incheiate cu consiliile locale Pitesti, Iasi, Brasov, Bacau, Oradea, Suceava, Timisoara si Onesti, care au obligatia sa asigure sursele financiare, cu decontare la pretul de achizitie.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                     DATELE DE IDENTIFICARE
a centralelor electrice de termoficare care se transmit din patrimoniul Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A.
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea centralelor  Adresa              Persoana         Persoana
crt. electrice de           sucursalei          juridica de la   juridica la
     termoficare            electrocentrale     care se          care se
                            care se             transmite        transmite
                            transmite           sucursala        sucursala
                                                electrocentrale  electrocentrale
________________________________________________________________________________
  1. Centrala Electrica de  Municipiul Bacau,   Societatea       Consiliul
     Termoficare Bacau,     Str. Chimiei        Comerciala       Local al
     componenta a           nr. 6, cod 5500,    "Termoelectrica" Municipiului
     Sucursalei             judetul Bacau       - S.A. -         Bacau
     Electrocentrale                            Sucursala
     Bacau                                      Electrocentrale
                                                Bacau
  2. a) Centrala Electrica  a) Municipiul Iasi, Societatea       Consiliul
     de Termoficare Iasi I  Calea Chisinaului   Comerciala       Local al
                            nr. 25, cod 6200,   "Termoelectrica" Municipiului
                            judetul Iasi        - S.A. -         Iasi
     b) Centrala Electrica  b) Comuna Holboca,  Sucursala
     de Termoficare         sos. Iasi -         Electrocentrale
     Iasi II - Holboca,     Ungheni, km 10,     Iasi
     componente ale         judetul Iasi
     Sucursalei
     Electrocentrale Iasi
  3. Centrala Electrica de  Municipiul Brasov,  Societatea        Consiliul
     Termoficare Brasov,    str. Timis Triaj    Comerciala        Local al
     componenta a           nr. 6, cod 2200,    "Termoelectrica"  Municipiului
     Sucursalei             judetul Brasov      - S.A. -          Brasov
     Electrocentrale                            Sucursala
     Brasov                                     Electrocentrale
                                                Brasov
  4. a) Centrala Electrica  a) Municipiul       Societatea        Consiliul
     de Termoficare         Pitesti, Bd         Comerciala        Local al
     Pitesti-Sud I          Petrochimistilor,   "Termoelectrica"  Municipiului
                            km 8, cod 0300,     - S.A. -          Pitesti
                            judetul Arges       Sucursala
                                                Electrocentrale
                                                Pitesti
     b) Centrala Electrica  b) Municipiul
     de Termoficare         Pitesti, Str.
     Pitesti - Gavana       Gavanei nr. 16,
                            cod 0300, judetul
                            Arges
  5. a) Uzina Electrica     a) Municipiul
     Oradea                 Oradea, Sos.
                            Borsului nr. 23,
                            cod 3700,
                            judetul Bihor       Societatea        Consiliul
     b) Uzina               b) Municipiul       Comerciala        Local al
     Electrocentrale        Oradea, Str.        "Termoelectrica"  Municipiului
     Oradea CET II,         Ogorului nr. 1,     - S.A. -          Oradea
     componente ale         cod 3700,           Sucursala
     Sucursalei             judetul Bihor       Electrocentrale
     Electrocentrale                            Oradea
     Oradea
  6. a) Centrala Electrica  a) Municipiul
     de Termoficare I       Suceava Str.
                            Energeticianului
                            nr. 1, cod 5800,
                            judetul Suceava     Societatea       Consiliul Local
     b) Centrala Electrica  b) Municipiul       Comerciala       al Municipiului
     de Termoficare II,     Suceava,            "Termoelectrica" Suceava
     componente ale         Calea Unirii,       - S.A. -
     Sucursalei             cod 5800,           Sucursala
     Electrocentrale        judetul Suceava     Electrocentrale
     Suceava                                    Suceava
  7. a) Centrala Electrica  a) Municipiul
     de Termoficare Centru  Timisoara, Piata
                            Romanilor
                            nr. 11 - 12, cod    Societatea       Consiliul Local
                            1900, judetul Timis Comerciala       al Municipiului
                                                "Termoelectrica" Timisoara
                                                - S.A. -
     b) Uzina Electrica de  b) Municipiul       Sucursala
     Termoficare Sud        Timisoara,          Electrocentrale
                            Calea Sagului       Timisoara
                            nr. 201, cod 1900,
                            judetul Timis
  8. Centrala Electrica de  Localitatea         Societatea       Consiliul Local
     Termoficare - etapa    Borzesti,           Comerciala       al Municipiului
     de cogenerare          Str. Uzinei nr. 1,  "Termoelectrica" Onesti
     Borzesti, componenta   cod 5463,           - S.A. -
     a Sucursalei           judetul Bacau       Sucursala
     Electrocentrale                            Electrocentrale
     Borzesti                                   Borzesti
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 104/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 104 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu