Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 104 din  7 februarie 2002

privind transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 120 din 14 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba transmiterea fara plata a centralelor electrice de termoficare din Pitesti, Iasi, Brasov, Bacau, Oradea, Suceava, Timisoara si Borzesti, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. in domeniul public al municipiilor Pitesti, Iasi, Brasov, Bacau, Oradea, Suceava, Timisoara si Onesti si in administrarea consiliilor locale respective.
    Art. 2
    Capitalul social al Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. se diminueaza in mod corespunzator.
    Art. 3
    Personalul existent care deserveste obiectivele prevazute la art. 1 este considerat transferat in interesul serviciului si isi mentine drepturile negociate prin contractul colectiv de munca in vigoare incheiat cu Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A., pana la incheierea unui nou contract colectiv de munca.
    Art. 4
    Predarea-preluarea obiectivelor prevazute in anexa se face pe baza de protocol incheiat intre parti, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, la valoarea de inregistrare in contabilitate la data transmiterii.
    Art. 5
    Aprovizionarea cu combustibil tehnologic a obiectivelor prevazute la art. 1 se va asigura pana la data de 30 martie de catre Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. pe baza de contracte comerciale incheiate cu consiliile locale Pitesti, Iasi, Brasov, Bacau, Oradea, Suceava, Timisoara si Onesti, care au obligatia sa asigure sursele financiare, cu decontare la pretul de achizitie.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                     DATELE DE IDENTIFICARE
a centralelor electrice de termoficare care se transmit din patrimoniul Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A.
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea centralelor  Adresa              Persoana         Persoana
crt. electrice de           sucursalei          juridica de la   juridica la
     termoficare            electrocentrale     care se          care se
                            care se             transmite        transmite
                            transmite           sucursala        sucursala
                                                electrocentrale  electrocentrale
________________________________________________________________________________
  1. Centrala Electrica de  Municipiul Bacau,   Societatea       Consiliul
     Termoficare Bacau,     Str. Chimiei        Comerciala       Local al
     componenta a           nr. 6, cod 5500,    "Termoelectrica" Municipiului
     Sucursalei             judetul Bacau       - S.A. -         Bacau
     Electrocentrale                            Sucursala
     Bacau                                      Electrocentrale
                                                Bacau
  2. a) Centrala Electrica  a) Municipiul Iasi, Societatea       Consiliul
     de Termoficare Iasi I  Calea Chisinaului   Comerciala       Local al
                            nr. 25, cod 6200,   "Termoelectrica" Municipiului
                            judetul Iasi        - S.A. -         Iasi
     b) Centrala Electrica  b) Comuna Holboca,  Sucursala
     de Termoficare         sos. Iasi -         Electrocentrale
     Iasi II - Holboca,     Ungheni, km 10,     Iasi
     componente ale         judetul Iasi
     Sucursalei
     Electrocentrale Iasi
  3. Centrala Electrica de  Municipiul Brasov,  Societatea        Consiliul
     Termoficare Brasov,    str. Timis Triaj    Comerciala        Local al
     componenta a           nr. 6, cod 2200,    "Termoelectrica"  Municipiului
     Sucursalei             judetul Brasov      - S.A. -          Brasov
     Electrocentrale                            Sucursala
     Brasov                                     Electrocentrale
                                                Brasov
  4. a) Centrala Electrica  a) Municipiul       Societatea        Consiliul
     de Termoficare         Pitesti, Bd         Comerciala        Local al
     Pitesti-Sud I          Petrochimistilor,   "Termoelectrica"  Municipiului
                            km 8, cod 0300,     - S.A. -          Pitesti
                            judetul Arges       Sucursala
                                                Electrocentrale
                                                Pitesti
     b) Centrala Electrica  b) Municipiul
     de Termoficare         Pitesti, Str.
     Pitesti - Gavana       Gavanei nr. 16,
                            cod 0300, judetul
                            Arges
  5. a) Uzina Electrica     a) Municipiul
     Oradea                 Oradea, Sos.
                            Borsului nr. 23,
                            cod 3700,
                            judetul Bihor       Societatea        Consiliul
     b) Uzina               b) Municipiul       Comerciala        Local al
     Electrocentrale        Oradea, Str.        "Termoelectrica"  Municipiului
     Oradea CET II,         Ogorului nr. 1,     - S.A. -          Oradea
     componente ale         cod 3700,           Sucursala
     Sucursalei             judetul Bihor       Electrocentrale
     Electrocentrale                            Oradea
     Oradea
  6. a) Centrala Electrica  a) Municipiul
     de Termoficare I       Suceava Str.
                            Energeticianului
                            nr. 1, cod 5800,
                            judetul Suceava     Societatea       Consiliul Local
     b) Centrala Electrica  b) Municipiul       Comerciala       al Municipiului
     de Termoficare II,     Suceava,            "Termoelectrica" Suceava
     componente ale         Calea Unirii,       - S.A. -
     Sucursalei             cod 5800,           Sucursala
     Electrocentrale        judetul Suceava     Electrocentrale
     Suceava                                    Suceava
  7. a) Centrala Electrica  a) Municipiul
     de Termoficare Centru  Timisoara, Piata
                            Romanilor
                            nr. 11 - 12, cod    Societatea       Consiliul Local
                            1900, judetul Timis Comerciala       al Municipiului
                                                "Termoelectrica" Timisoara
                                                - S.A. -
     b) Uzina Electrica de  b) Municipiul       Sucursala
     Termoficare Sud        Timisoara,          Electrocentrale
                            Calea Sagului       Timisoara
                            nr. 201, cod 1900,
                            judetul Timis
  8. Centrala Electrica de  Localitatea         Societatea       Consiliul Local
     Termoficare - etapa    Borzesti,           Comerciala       al Municipiului
     de cogenerare          Str. Uzinei nr. 1,  "Termoelectrica" Onesti
     Borzesti, componenta   cod 5463,           - S.A. -
     a Sucursalei           judetul Bacau       Sucursala
     Electrocentrale                            Electrocentrale
     Borzesti                                   Borzesti
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 104/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 104 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu