Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 98 din 28 martie 1983

privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor si al masinilor de scris

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 21 din 30 martie 1983


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Unitatile socialiste si alte organizatii care functioneaza potrivit legii pot detine aparate de multiplicat ca: aparate tip xerox, ghestetnere, sapirografe, heliografe si altele asemenea, materiale necesare reproducerii scrierilor, cum sunt: matrite, litere confectionate din cauciuc, aliaje sau alte amestecuri, paste de tip poligrafic, precum si masini de scris.
    Persoanele fizice pot detine pentru uz personal numai masini de scris.
    Art. 2
    Ministerul de Interne, prin organele de militie, tine evidenta si executa controlul asupra producerii, detinerii, folosirii, pastrarii si evidentei aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor si masinilor de scris.
    Art. 3
    Unitatile socialiste si alte organizatii sunt obligate sa prezinte organelor militie, la cererea acestora, actele referitoare la confectionarea, detinerea, evidenta si folosirea aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor si masinilor de scris, precum si sa permita controlul asupra modului cum sunt pastrate.
    Persoanele fizice sunt obligate sa prezinte actele referitoare la detinerea masinilor de scris, la cererea organelor militiei, care vor efectua si controlul asupra modului cum acestea sunt folosite si pastrate.

    CAP. 2
    Producerea, confectionarea, folosirea si evidenta aparatelor de multiplicat si a materialelor necesare reproducerii scrierilor

    Art. 4
    Producerea, confectionarea si folosirea aparatelor de multiplicat si a materialelor necesare reproducerii scrierilor sunt permise numai unitatilor socialiste si altor organizatii.
    Detinerea sau folosirea aparatelor de multiplicat si a materialelor necesare reproducerii scrierilor, precum si producerea sau confectionarea acestora de catre persoanele fizice, sunt interzise.
    Art. 5
    Unitatile socialiste si alte organizatii pot sa procure sau sa-si confectioneze aparate de multiplicat in conditiile legii.
    Art. 6
    Unitatile socialiste si alte organizatii sunt obligate sa comunice, in scris, la organul local al militiei in a carui raza teritoriala isi au sediul, in termen de 5 zile de la procurarea sau confectionarea unui aparat de multiplicat, datele necesare, in vederea inregistrarii acestuia.
    Art. 7
    Unitatile socialiste a caror activitate are ca obiect producerea, importul sau comercializarea aparatelor de multiplicat sunt obligate sa comunice organului local al militiei in a carui raza teritoriala isi au sediul, in primele 5 zile ale fiecarei luni, date privind producerea, importul, repartitia sau livrarea aparatelor de multiplicat, efectuate in luna precedenta.
    Art. 8
    Datele privind transferarea, sub orice forma, a aparatelor de multiplicat intre unitatile socialiste si alte organizatii, precum si dintr-o localitate in alta, in cadrul aceleiasi unitati sau organizatii, vor fi comunicate in termen de 5 zile organului militiei in a carui raza teritoriala isi are sediul.
    Comunicarea datelor privind transferarea se face atat de unitatea socialista sau organizatia care a avut aparatul in evidenta, cat si de cea care l-a primit.
    Art. 9
    Folosirea aparatelor de multiplicat se face potrivit regulilor stabilite de conducatorul unitatii socialiste sau al altei organizatii, cu respectarea reglementarilor legale.
    Multiplicarea oricarui inscris pentru persoanele fizice poate fi facuta numai in cadrul unitatilor socialiste sau al altor organizatii, care au ca obiect de activitate efectuarea unor astfel de operatiuni.
    Art. 10
    Unitatile socialiste si alte organizatii care produc, confectioneaza, importa sau comercializeaza aparate de multiplicat, precum si cele care detin sau folosesc asemenea aparate, sunt obligate sa tina evidenta acestora si a materialelor necesare reproducerii scrierilor.
    Art. 11
    Pierderea sau disparitia oricaror aparate de multiplicat va fi anuntata, in scris, organului local al militiei, in cel mult 24 de ore de la data constatarii unui asemenea fapt.
    Art. 12
    Aparatele de multiplicat devenite inutilizabile vor fi scoase din functiune si valorificate in conditiile legii. In termen de 5 zile de la scoaterea lor efectiva din functiune se va comunica, despre aceasta, organului local al militiei.

    CAP. 3
    Confectionarea, detinerea, folosirea, repararea si evidenta masinilor de scris

    Art. 13
    Confectionarea masinilor de scris se efectueaza de catre unitatile socialiste.
    Unitatile socialiste care confectioneaza, vand sau primesc, in vederea vanzarii, masini de scris sunt obligate sa se inregistreze la organul local al militiei in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea.
    Confectionarea masinilor de scris de catre persoanele fizice este interzisa.
    Art. 14
    Unitatile socialiste si alte organizatii pot detine masini de scris care vor fi inregistrate la organul local al militiei in a carui raza teritoriala isi au sediul, in termen de 5 zile de la dobandire.
    Art. 15
    Detinerea masinilor de scris de catre persoanele fizice este permisa numai pe baza autorizatiei eliberate de militie.
    Nu pot fi autorizate sa detina masini de scris persoanele care, datorita antecedentelor penale sau comportarii lor, prezinta pericol pentru ordinea publica ori securitatea statului.
    Cererea pentru obtinerea autorizatiei se depune la organul local al militiei in a carui raza teritoriala domiciliaza solicitantul, care, in termen de 60 de zile, pe baza analizei efectuate, comunica solutia petitionarului.
    In caz de aprobare a cererii, comunicarea serveste celui in cauza la cumpararea masinii de scris, titularul fiind obligat ca, in cel mult 5 zile de la dobandire, sa se prezinte la organul local al militiei in a carui raza teritoriala domiciliaza, pentru eliberarea autorizatiei.
    Valabilitatea comunicarii este limitata la termenul mentionat in cuprinsul acesteia, care poate fi prelungit, pentru motive justificate.
    Persoana nemultumita de modul in care i s-a rezolvat cererea poate face plangere, in termen de 60 de zile de la primirea raspunsului, la militia judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala domiciliaza.
    Art. 16
    Persoanele fizice care dobandesc masini de scris prin donatie, mostenire sau in orice alt mod sunt obligate sa solicite obtinerea autorizatiei potrivit prevederilor art. 15.
    Aceeasi obligatie revine si persoanelor fizice care dobandesc masini de scris in strainatate, termenul de 5 zile curgand de la intrarea in tara.
    Art. 17
    In cazul respingerii plangerii prevazute la art. 15 alin. 6, precum si in situatia retragerii autorizatiei, persoanele in cauza sunt obligate ca, in termen de 10 zile de la primirea comunicarii organului de militie, sa vinda sau sa doneze masinile de scris celor care au dreptul de a le detine ori sa le depuna la magazinele de consignatie in vederea vanzarii.
    Masinile de scris care nu au putut fi vandute in termen de un an prin magazinele de consignatie, precum si cele radiate din evidenta organelor de militie, ca fiind in stare de nefunctionare, vor fi predate, spre valorificare, unitatilor socialiste de colectare a metalelor, care sunt obligate sa le primeasca.
    Persoanele fizice vor preda literele, cifrele si semnele ortografice ale masinilor de scris, prevazute in alineatul precedent, organelor locale de militie.
    Art. 18
    Unitatile socialiste, alte organizatii si persoanele fizice pot folosi masinile de scris numai in scopul pentru care au fost inregistrate sau, dupa caz, s-a eliberat autorizatia.
    Art. 19
    Masinile de scris pot fi reparate numai in ateliere autorizate in acest scop de organele de militie.
    Atelierele de reparatii vor primi spre reparare numai masinile de scris ale caror detinatori fac dovada, dupa caz, a inregistrarii sau autorizarii detinerii lor, mentionand in registrul tip de evidenta datele necesare.
    Art. 20
    Unitatile socialiste si alte organizatii au obligatia de a pastra la biroul de documente secrete, la persoana insarcinata cu evidenta, pastrarea sau manipularea documentelor secrete ori, in lipsa acestora, la o alta persoana desemnata de conducatorul unitatii socialiste sau al organizatiei respective, cate o fisa continand caracterele grafice, cifrele si semnele ortografice ale fiecarei masini de scris, care va fi reinnoita la inceputul anului si dupa fiecare reparatie.
    Art. 21
    Persoanele fizice care detin masini de scris sunt obligate sa depuna la organul local al militiei in a carui raza teritoriala isi au domiciliul cate o fisa cu caracterele literelor, cifrelor si semnelor ortografice. Depunerea se va face in primele 2 luni ale fiecarui an si in termen de 5 zile dupa fiecare reparatie a literelor, cifrelor sau a semnelor ortografice.
    Art. 22
    Mutarea masinilor de scris apartinand unitatilor socialiste sau altor organizatii, dintr-o localitate in alta, precum si in aceeasi localitate de la o unitate la alta, va fi anuntata in termen de 5 zile de la mutare organului local al militiei in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea care le-a detinut.
    Art. 23
    Persoanele fizice care detin masini de scris au obligatia, in cazul schimbarii domiciliului, sa anunte, in termen de 5 zile, organul local al militiei in a carui raza teritoriala si-au stabilit domiciliul.
    Art. 24
    Persoanele fizice sunt obligate ca, in termen 3 zile de la instrainarea masinii de scris, sa depuna la organul local al militiei autorizatia de detinere, in vederea radierii acesteia din evidenta.
    Art. 25
    Pierderea sau disparitia oricaror masini de scris va fi anuntata organului local al militiei, in scris, in cel mult 24 de ore de la data constatarii unui asemenea fapt.
    Art. 26
    Inchirierea masinilor de scris apartinand persoanelor fizice, precum si imprumutarea acestora in afara domiciliului detinatorului, sunt interzise.
    Art. 27
    Unitatile socialiste si alte organizatii care detin, comercializeaza sau repara masini de scris vor tine evidenta stricta a acestora, pe baza de registru.

    CAP. 4
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 28
    Raspunderea pentru nerespectarea prevederilor prezentului decret revine persoanei desemnate prin dispozitia scrisa a conducatorului unitatii socialiste sau al altei organizatii.
    In cazul in care o asemenea dispozitie nu a fost data, raspunderea revine conducatorului unitatii socialiste sau al altei organizatii.
    Art. 29
    Incalcarea prevederilor prezentului decret constituie contraventie, daca nu este savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 500 la 1.000 lei, incalcarea prevederilor art. 3, 22 si 23;
    b) cu amenda de la 800 la 1.500 lei, incalcarea prevederilor art. 6, 7, 8, 9 alin. 2, art. 10, 12, 13 alin. 2, art. 14, 15 alin. 1 si 4, art. 16, 17, 18, 20, 21 si 27;
    c) cu amenda de la 1.000 la 3.000 lei, incalcarea prevederilor art. 4 alin. 2, art. 11, 13 alin. 3, art. 19, 24, 25 si 26.
    Aparatele de multiplicat, materialele necesare reproducerii scrierilor si masinile de scris care au facut obiectul incalcarii prevederilor art. 4 alin. 2, art. 13 alin. 3 si art. 15 alin. 1 sunt supuse confiscarii.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre ofiterii si subofiterii de militie.
    Art. 30
    Contraventiilor prevazute in art. 29 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Ministerul de Interne va emite, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului decret, norme cu privire la datele ce urmeaza a fi comunicate de unitatile socialiste si alte organizatii, in vederea inregistrarii aparatelor de multiplicat, a masinilor de scris, modul de tinere a evidentei si de pastrare a acestora si a materialelor necesare reproducerii scrierilor, modelul registrelor si al formularelor folosite in aceste activitati.
    Art. 32
    Unitatile socialiste, precum si alte organizatii, au obligatia ca, in termen de 90 de zile de la publicarea prezentului decret, sa solicite organului local al militiei in a carui raza teritoriala isi au sediul inregistrarea tuturor masinilor de scris pe care le detin, indiferent de starea lor tehnica.
    Masinile de scris care nu mai pot fi utilizate vor fi scoase din functiune in conditiile legii. Din comisia de analiza, avizare si valorificare va face parte si un delegat al organului local al militiei.
    Art. 33
    In termenul prevazut la art. 32 alin. 1, unitatile socialiste si alte organizatii vor solicita inregistrarea atelierelor de reparat masini de scris la organul local al militiei pe raza caruia isi desfasoara activitatea.
    Art. 34
    Persoanele fizice care detin masini de scris sunt obligate ca, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentului decret, sa solicite organului local al militiei in a carui raza teritoriala domiciliaza eliberarea autorizatiei de detinere a masinii de scris.
    Organele militiei vor analiza cererile prevazute in alineatul precedent in termen de 90 de zile de la data solicitarii si, dupa caz, vor aproba sau refuza autorizarea detinerii.
    Art. 35
    Unitatile socialiste si alte organizatii pot detine aparate de multiplicat sau masini de scris, iar persoanele fizice pot detine masini de scris, care prezinta interes documentar, istoric sau, dupa caz, amintire de familie, pentru care vor solicita inregistrarea, respectiv autorizarea detinerii, in conditiile prezentului decret.
    Art. 36
    Se excepteaza de la dispozitiile prezentului decret persoanele juridice si fizice straine care, pe baza unor intelegeri internationale la care Republica Socialista Romania este parte, se bucura de imunitati sau participa la actiuni oficiale cu caracter international organizate in Romania.
    Persoanele prevazute la alin. 1 pot sa vinda si sa doneze aparatele de multiplicat, materialele necesare reproducerii scrierilor, precum si masinile de scris, pe care le detin, unitatilor socialiste sau persoanelor fizice, dupa caz, in conditiile prezentului decret. Vanzarea masinilor de scris se face prin magazinele de consignatie.
    Art. 37
    Se excepteaza de la dispozitiile prezentului decret Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne, care vor emite norme interne proprii de reglementare privind detinerea si utilizarea aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor si a masinilor de scris.
    Art. 38
    Prezentul decret intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicarea in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 98/1983

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 98 din 1983
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu