Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 565 din 20 octombrie 1973

pentru ratificarea Conventiei privind solutionarea pe cale arbitrala a litigiilor de drept civil decurgand din raporturile de colaborare economica si tehnico-stiintifica

ACT EMIS DE:                CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 176 din  9 noiembrie 1973


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Conventia privind solutionarea pe cale arbitrala a litigiilor de drept civil decurgand din raporturile de colaborare economica si tehnico-stiintifica.

                           CONVENTIE
privind solutionarea pe cale arbitrala a litigiilor de drept civil decurgand din raporturile de colaborare economica si tehnico-stiintifica*)
--------------
    *) Traducere.

    Guvernele Republicii Populare Bulgaria, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Mongole, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste Romania, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste si Republicii Socialiste Cehoslovace,
    calauzindu-se dupa nazuinta de a asigura conditii juridice favorabile pentru adancirea si perfectionarea in continuare a colaborarii economice si tehnico-stiintifice reciproce,
    pornind de la faptul ca solutionarea corespunzatoare a problemelor litigioase care apar in cursul infaptuirii acestei colaborari contribuie la dezvoltarea ei cu succes,
    tinand seama ca instantele de arbitraj din tarile lor si-au dovedit in practica utilitatea, ca instrument eficient de solutionare a litigiilor legate de operatiunile de comert exterior si
    in scopul folosirii si mai largi a acestor instante de arbitraj prin trecerea in competenta lor a litigiilor de drept civil decurgand din raporturile privind toate felurile de colaborare economica si tehnico-stiintifica,
    au convenit asupra celor ce urmeaza:

    Art. 1
    1. Toate litigiile dintre organizatiile economice, decurgand din raporturi contractuale ca si din alte raporturi de drept civil, care apar intre ele in procesul colaborarii economice si tehnico-stiintifice a tarilor participante la prezenta conventie, vor fi solutionate pe cale arbitrala, cu excluderea competentei, pentru asemenea litigii, a instantelor de stat.
    2. Prin raporturile prevazute la punctul 1 se inteleg atat raporturile din contractele de vanzare-cumparare de marfuri, specializate si cooperare in productie, executare de lucrari de antrepriza, constructii, montaje, proiectari, prospectari, cercetari stiintifice, lucrari de proiectari-experimentari, efectuarea serviciilor de transporturi-expeditii si a altor servicii, cat si alte raporturi de drept civil care apar in procesul colaborarii economice si tehnico-stiintifice a tarilor participante la conventie.
    3. Prin organizatii economice, in sensul prezentei conventii, se inteleg intreprinderile, trusturile, uniunile, combinatele, directiile generale care functioneaza pe baza de gestiune economica, precum si institutele de cercetari stiintifice, birourile de proiectare-experimentare si alte asemenea organizatii care sunt subiecte de drept civil si care isi au sediul in diferite tari participante la prezenta conventie.
    Art. 2
    1. Litigiile prevazute la articolul I vor fi examinate de instanta de arbitraj de pe langa camera de comert din tara paratului sau - cu acordul parintilor - dintr-o tara terta participanta la prezenta conventie.
    2. In cazurile in care, pentru examinarea diferitelor categorii de litigii, in tarile participante la conventie exista instante de arbitraj specializate, examinarea unor astfel de litigii se va face - cu acordul partilor - de catre instante de arbitraj.
    3. Cererea reconventionala si cererea de compensare, care decurg din acelasi raport juridic ca si cererea principala, vor fi examinate de aceeasi instanta arbitrala care examineaza cererea principala.
    Art. 3
    1. Cererile cu privire la incheierea contractului sau la acceptarea anumitor prevederi contractuale nu sunt supuse examinarii de catre instantele de arbitraj.
    2. Prevederea punctului 1 din prezentul articol nu aduce atingerea competentei instantei de arbitraj in ce priveste examinarea cererilor partii prejudiciate in legatura cu plata penalitatii prevazute pentru incalcarea unei intelegerea privind incheierea in viitor a unui contract sau in legatura cu acoperirea prejudiciilor cauzate printr-o asemenea incalcare.
    Art. 4
    1. Hotararile instantelor de arbitraj, prevazute la punctul 1 al articolului II, sunt definitive si obligatorii. Ele se executa de catre parti de bunavoie.
    2. Aceste hotarari se recunosc fara vreo alta procedura si se pun in executare in oricare dintre tarile participante la conventie, in acelasi mod ca si hotararile definitive ale instantelor de stat din tara de executare.
    3. In cazul tranzactiilor aprobate de instanta de arbitraj se aplica in mod corespunzator prevederile punctelor 1 si 2 din prezentul articol.
    4. Prevederile punctelor 1 si 2 din prezentul articol se aplica, de asemenea, si hotararilor instantelor de arbitraj specializate, aratate la punctul 2 al articolului II din prezenta conventie, precum si tranzactiile aprobate de instanta de arbitraj specializata, daca legislatia tarii in care se afla o asemenea instanta de arbitraj nu prevede altfel.
    5. Hotararile instantelor de arbitraj aratate in articolul II din prezenta conventie, neexecutate de bunavoie, si tranzactiile aprobate de aceste instante, pot fi puse in executare silita in termen de 2 ani. Acest termen de prescriptie incepe sa curga din ziua in care hotararea arbitrala a fost inmanata partii care cere executarea, iar in cazul comunicarii hotararii prin posta, din ziua primirii spre expediere a scrisorii recomandate, mentionata in stampila postei. In ce priveste tranzactia, termenul mentionat se socoteste din ziua incheierii unei asemenea tranzactii.
    Art. 5
    1. Executarea hotararii arbitrale poate fi refuzata de catre instanta judecatoreasca de executare din tara de executare numai in cazurile:
    a) daca hotararea a fost pronuntata cu incalcarea regulilor privind competenta, stabilite prin prezenta conventie, sau
    b) daca partea impotriva careia s-a pronuntat hotararea va dovedi ca a fost lipsita de posibilitatea de a-si apara drepturile ca urmare a incalcarii regulilor procedurii arbitrale sau ca urmare a altor imprejurari pe care nu le-a putut preveni si despre care nu a putut incunostinta instanta arbitrala, sau
    c) daca partea impotriva careia s-a pronuntat hotararea arbitrala va dovedi ca aceasta hotarare, in baza legislatiei nationale a tarii in care a fost pronuntata, a fost desfiintata sau executarea ei a fost suspendata.
    2. In cazul in care s-a refuzat executarea hotararii arbitrale pentru motivele prevazute la punctul 1 literele a) si b) din prezentul articol, partea in favoarea careia s-a pronuntat hotararea are dreptul sa introduca o noua actiune la organul competent, pe acelasi temei, in termen de 3 luni incepand de la data hotararii definitive prin care s-a refuzat executarea.
    Art. 6
    1. In materiile reglementate prin prezenta conventie in raporturile dintre tarile participante la aceasta nu se aplica prevederile conventiilor bilaterale si multilaterale incheiate anterior de ele, cu exceptia conventiilor in temeiul carora unele categorii de litigii de drept civil au fost trecute in competenta exclusiva a anumitor organe.
    2. Prezenta conventie nu se aplica, de asemenea, litigiilor de drept civil care, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare in momentul semnarii conventiei, sunt de competenta exclusiva a instantelor judecatoresti sau a altor organe de stat.
    Art. 7
    Prezenta conventie nu se aplica litigiilor in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a conventiei.
    Art. 8
    1. Prezenta conventie urmeaza a fi ratificata de tarile care au semnat-o. Instrumentele de ratificare se predau, spre pastrare, Secretariatului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, care va indeplini functiile de depozitar al acestei conventii.
    2. Prezenta conventie va intra in vigoare in a 90-a zi, socotita din ziua predarii, spre pastrare, depozitarului a celui de-al cincilea instrument de ratificare.
    3. Pentru tarile ale caror instrumente de ratificare vor fi predate, spre pastrare, depozitarului dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, aceasta va intra in vigoare in a 90-zi, socotita din ziua predarii catre depozitar a instrumentelor lor de ratificare.
    Art. 9
    1. La prezenta conventie, dupa intrarea ei in vigoare, pot adera alte tari, cu acordul tarilor participante la conventie, pe calea transmiterii catre depozitar a documentelor cu privire la o asemenea aderare. Aderarea se considera intrata in vigoare dupa expirarea a 90 de zile de la data primirii de catre depozitar a ultimei comunicari privind acordul cu o asemenea aderare.
    2. Tara care a aderat la prezenta conventie instiinteaza depozitarul despre instanta de arbitraj din aceasta tara, corespunzatoare instantei de arbitraj prevazuta la punctul 1 al articolului II din prezenta conventie, care va examina litigiile prevazute la articolul I al acestei conventii.
    Art. 10
    Fiecare tara participanta la prezenta conventie poate sa o denunte, instiintand despre aceasta depozitarul. Denuntarea intra in vigoare dupa 12 luni din ziua primirii acestei instiintari de catre depozitar. Denuntarea conventiei nu priveste litigiile care, la intrarea ei in vigoare, se afla in curs de solutionare potrivit prezentei conventii.
    Art. 11
    Depozitarul va instiinta neintarziat toate tarile care au semnat prezenta conventie si care au aderat la aceasta, cu privire la data predarii spre pastrare a fiecarui instrument de ratificare sau document de aderare, data intrarii in vigoare a conventiei, precum si cu privire la primirea de catre acesta a altor instiintari decurgand din prezenta conventie.
    Art. 12
    Depozitarul prezentei conventii va intreprinde masurile corespunzatoare pentru inregistrarea acestei conventii la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite, in conformitate cu carta acesteia.
    Art. 13
    Prezenta conventie se preda spre pastrare depozitarului, care va transmite copii certificate, in mod corespunzator, de pe conventie tarilor care au semnat conventia si care au aderat la aceasta.
    Intocmita la Moscova la 26 mai 1972, intr un singur exemplar in limba rusa.

                                               


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 565/1973

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 565 din 1973
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 565/1973
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu