Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 430 din 31 octombrie 1978

privind unele masuri pentru apararea civila

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 103 din 15 noiembrie 1978


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Organizarea apararii civile

    Art. 1
    Potrivit Legii privind apararea civila in Republica Socialista Romania, apararea civila cuprinde ansamblul masurilor de pregatire a populatiei, teritoriului si economiei pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatilor economice, politice si sociale, precum si pentru protectia cetatenilor si a bunurilor materiale de orice natura, in timp de razboi, in caz de calamitati naturale, catastrofe si in alte situatii speciale.
    Art. 2
    Formatii de aparare civila se organizeaza la ministere, celelalte organe centrale si unitati socialiste care au peste 100 oameni ai muncii.
    Formatii de aparare civila se organizeaza si in unitatile socialiste care au sub 100 oameni ai muncii, stabilite de Ministerul Apararii Nationale, potrivit art. 37 lit. a).
    In unitatile socialiste, formatiile de aparare civila se organizeaza pe fabrici, uzine, sectoare, sectii sau alte compartimente din cadrul acestora.
    Art. 3
    In judete, municipii, orase si comune, formatiile de aparare civila se organizeaza pe langa comitetele si birourile executive ale consiliilor populare, dupa cum urmeaza:
    a) in judete, municipiul Bucuresti, celelalte municipii, sectoarele municipiului Bucuresti si in orase, cu oameni ai muncii din unitatile socialiste care isi au sediul in aceste unitati administrativ-teritoriale;
    b) in cartierele de locuit din municipii, sectoarele municipiului Bucuresti si orase, pe strazi si grupe de blocuri, cu membri ai asociatiilor de locatari, precum si cu alti cetateni;
    c) in comune, cu membrii cooperativelor agricole de productie, tarani cu gospodarii individuale in zonele necooperativizate, cu personal muncitor din unitatile socialiste care isi au sediul in comune, precum si cu alti cetateni.
    Art. 4
    Formatiile de aparare civila se organizeaza in raport cu nevoile apararii civile si posibilitatile existente, pe domenii de activitate - sanitar, veterinar, transmisiuni-alarmare, protectie-adapostire, deblocare-salvare, protectie antichimica, pompieri, paza-ordine, pirotehnie, asigurarea tehnico-materiala si altele.
    Art. 5
    In formatiile de aparare civila se incadreaza persoane apte de munca, barbati si femei, mobilizati la locul de munca, fara obligatii militare, precum si rezervisti clasa a III-a din ultimele doua contingente supuse obligatiilor militare.
    Art. 6
    Comisii de aparare civila de specialitate se organizeaza in judete, municipiul Bucuresti, celelalte municipii, sectoarele municipiului Bucuresti si in orasele cu peste 20.000 locuitori, in unitatile socialiste cu peste 3.000 oameni ai muncii, precum si in unele ministere economice. Aceste comisii nu fac parte din structura organizatorica a organului sau unitatii respective.
    Art. 7
    State majore de aparare civila se organizeaza la ministere, celelalte organe centrale, la judete, municipiul Bucuresti, celelalte municipii, sectoarele municipiului Bucuresti, orase si comune, precum si in unitatile socialiste care au peste 100 oameni ai muncii.
    State majore de aparare civila se organizeaza si in unitatile socialiste care au sub 100 oameni ai muncii, stabilite de Ministerul Apararii Nationale potrivit art. 37 lit. a).
    Statele majore de aparare civila sunt subordonate sefilor apararii civile din organele, unitatile si localitatile in care functioneaza.
    Statele majore de aparare civila nu fac parte din structura organizatorica a unitatilor prevazute la alin. 1 si 2.
    Art. 8
    Statele majore de aparare civila de la orasele care au pana la 20.000 locuitori, de la comune, precum si cele din unitatile socialiste care au pana la 1.500 oameni ai muncii, sunt constituite numai cu personal muncitor care, pe langa atributiile ce le revin potrivit functiilor pe care le ocupa, indeplinesc si sarcini de aparare civila.
    In statele majore de aparare civila de la ministere, celelalte organe centrale, municipii si de la orasele cu peste 20.000 locuitori, precum si in cele din unitatile socialiste cu peste 1.500 oameni ai muncii, se incadreaza si personal tehnic pentru activitatea de aparare civila. Numarul posturilor pentru activitatea de aparare civila se cuprinde in numarul total de posturi aprobat potrivit normelor legale in vigoare, cu acordul Ministerului Apararii Nationale.
    Art. 9
    Statele majore de aparare civila de la judete, municipiul Bucuresti si sectoarele acestuia, precum si de la unele municipii importante stabilite de Ministerul Apararii Nationale, se incadreaza cu personal militar si civil, potrivit statelor de organizare aprobate de ministerul apararii nationale.
    Statele majore prevazute la alin. 1 sunt subordonate si Comandamentului apararii civile.
    Art. 10
    Statele majore indruma si coordoneaza activitatea de aparare civila, in conformitate cu hotararile consiliilor judetene, municipale, orasenesti si comunale de aparare, ale conducerilor ministerelor, celorlalte organe centrale si ale unitatilor socialiste pe langa care functioneaza.
    Art. 11
    Sefii statelor majore de aparare civila, ajutoarele acestora, precum si unii specialisti din formatiile si comisiile de specialitate de aparare civila stabiliti de Ministerul Apararii Nationale, pot executa, o data la 2-4 ani sau cand este nevoie, instructaje si convocari cu o durata de 10-15 zile, organizate de Ministerul Apararii Nationale. Pe durata acestor activitati, participantii beneficiaza de drepturile de diurna, cazare si transport de la unitatile socialiste de care apartin, potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 12
    In scopul perfectionarii pregatirii pentru apararea civila se organizeaza periodic exercitii si aplicatii cu formatiile, comisiile si statele majore de aparare civila.

    CAP. 2
    Protectia populatiei si a bunurilor materiale

    Sectiunea I
    Aplicarea masurilor de aparare civila in situatii speciale
    Art. 13
    Masurile de aparare civila se aplica in raport cu importanta localitatilor si a unitatilor socialiste.
    Categoriile de localitati, dupa importanta lor pentru apararea civila, sunt prevazute in anexa nr. 1*.
    Masurile de aparare civila se realizeaza, atat in timp de pace, cat si in situatii speciale, astfel:
    a) la proclamarea starii de necesitate se intensifica aplicarea masurilor menite sa ridice capacitatea de aparare civila a teritoriului tarii, a statelor majore, comisiilor si formatiilor de aparare civila;
    b) la declararea mobilizarii partiale sau generale ori a starii de razboi se asigura capacitatea completa de aparare civila a teritoriului tarii, a statelor majore, comisiilor si formatiilor de aparare civila;
    c) la prealarma aeriana, ministerele, celelalte organe centrale si locale, unitatile socialiste, statele majore, comisiile si formatiile de aparare civila iau masuri pentru prevenirea populatiei si a personalului muncitor despre posibilitatea atacurilor din aer;
    d) la alarma aeriana inceteaza activitatea publica; personalul muncitor al unitatilor socialiste si ceilalti cetateni se adapostesc; se opresc activitatile de productie, cu exceptia unor unitati de transport feroviar, de telecomunicatii, a intreprinderilor, sectiilor de productie, instalatiilor si agregatelor a caror functionare nu poate fi intrerupta sau a celor care au o importanta deosebita pentru productie in timp de razboi, precum si cele care au organizata productia in subteran;
    e) la incetarea alarmei aeriene se reiau activitatile publice si de productie, in functie de evolutia situatiei aeriene si de stadiul actiunilor de limitare si lichidare a urmarilor atacurilor din aer.
    Art. 14
    Trecerea la aplicarea masurilor de aparare civila in situatii speciale se hotaraste de Consiliul Apararii Republicii Socialiste Romania, la propunerea ministrului apararii nationale.

    Sectiunea a II-a
    Instiintarea si alarmarea
    Art. 15
    Instiintarea si alarmarea populatiei si a personalului muncitor din unitatile socialiste, despre pericolul atacurilor din aer, se asigura de catre Comandamentul apararii civile si statele majore de aparare civila, pe baza datelor primite de la Comandamentul apararii antiaeriene a teritoriului si Comandamentul marinei militare, referitoare la introducerea situatiilor de prealarma aeriana, alarma aeriana si incetarea alarmei aeriene. Pentru transmiterea mesajelor si semnalelor de instiintare si alarmare se folosesc mijloacele de transmisiuni cu fir si radio, statiile de radiodifuziune si televiziune, statiile de radioficare, sirenele, motosirenele, fluerele cu aburi, clopotele si alte mijloace de alarmare.
    Mijloacele necesare alarmarii populatiei care se instaleaza la constructiile noi se asigura odata cu executia acestora.
    La atacul prin surprindere, cand nu s-a declarat starea de razboi, primul semnal de prealarma aeriana si de alarma aeriana se transmite cu aprobarea Consiliului Apararii Republicii Socialiste Romania, la propunerea ministrului apararii nationale.

    Sectiunea a III-a
    Dispersarea si evacuarea
    Art. 16
    Dispersarea si evacuarea unei parti din populatie, din personalul muncitor al unitatilor socialiste si a unor bunuri materiale importante, se realizeaza potrivit criteriilor prevazute in anexa nr. 2*.
    Art. 17
    Dispersarea si evacuarea pot fi efectuate partial, simultan sau succesiv, din una sau mai multe localitati si unitati socialiste, in functie de situatia creata, numarul si categoriile de cetateni, precum si de posibilitatile de transport.
    Art. 18
    Sectiile de productie, agregatele, utilajele, laboratoarele, institutele de proiectari si cercetari, bunurile care fac obiectul patrimoniului cultural national, documentele arhivistice si documentatiile tehnice care se evacueaza se stabilesc, in functie de nevoile productiei in timp de razboi, de catre ministerele si celelalte organe centrale de resort, cu acordul Comitetului de Stat al Planificarii si al Ministerului Apararii Nationale.
    Art. 19
    Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele si birourile executive ale consiliilor populare, unitatile socialiste de stat, vor organiza comisii de dispersare si evacuare formate din cadre cu munci de raspundere care asigura executarea actiunii de dispersare si evacuare.
    Sefi ai comisiilor de dispersare si evacuare la ministere si celelalte organe centrale sunt unul dintre adjunctii ministrilor sau asimilatii acestora, la judete si localitati, primul vicepresedinte sau, dupa caz, un vicepresedinte al comitetului sau biroului executiv al consiliului popular, la unitatile socialiste un director adjunct sau asimilat acestuia.
    Art. 20
    Actiunea de dispersare sau evacuare se desfasoara in conformitate cu planurile aprobate de catre Consiliul Apararii Republicii Socialiste Romania. Organizarea si conducerea actiunii de dispersare si evacuare se asigura prin Comisia centrala de dispersare si evacuare.
    Comisia centrala de dispersare si evacuare este alcatuita din primul adjunct al ministrului apararii nationale si sef al Marelui stat major, ca presedinte, adjunctii ministrilor de interne, transporturilor si telecomunicatiilor, educatiei si invatamantului, sanatatii, comertului interior, agriculturii si industriei alimentare, vicepresedintele Comitetului de Stat al Planificarii si comandantul Comandamentului apararii civile, ca membri.

    Sectiunea a IV-a
    Adapostirea
    Art. 21
    In municipii, unele orase si unitati socialiste importante stabilite de Ministerul Apararii Nationale, la propunerea ministerelor si celorlalte organe centrale si locale, se realizeaza adaposturi in subsolurile noilor constructii subterane - metrou, garaje, pasaje, tuneluri tehnologice si alte asemenea - potrivit anexei nr. 3*.
    Proiectarea si executarea adaposturilor de aparare civila se realizeaza pe baza normelor tehnice elaborate de Ministerul Apararii Nationale, impreuna cu Institutul central de cercetare, proiectare si directivare in constructii.
    Realizarea, in timp de pace, de adaposturi pentru apararea civila se aproba de Consiliul Apararii Republicii Socialiste Romania, la propunerea Ministerului Apararii Nationale.
    Art. 22
    Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele si birourile executive ale consiliilor populare si unitatile socialiste vor depista toate spatiile de adapostire, vor lua in evidenta pe cele corespunzatoare si vor intocmi documentatiile tehnice de amenajare.
    Art. 23
    Adaposturile de aparare civila se intretin in perfecta stare de functionare de catre cei care le detin. In timp de pace adaposturile de aparare civila se dau in folosinta, ca spatii de depozitare sau pentru alte nevoi, cu avizul statelor majore de aparare civila de la judete, municipiul Bucuresti, sectoarele acestuia si al unitatilor socialiste detinatoare, cu obligatia de a fi mentinute in stare de functionare si de a fi eliberate, in caz de nevoie in maximum 24 de ore.

    Sectiunea a V-a
    Protectia antichimica, mascarea si camuflarea
    Art. 24
    Protectia antichimica individuala a cetatenilor se asigura prin masti contra gazelor, truse sanitare antichimice si alte mijloace speciale precum si prin mijloace simple confectionate, la nevoie, de catre acestia.
    Mastile contra gazelor si trusele sanitare antichimice se procura, contra cost, de catre cetateni, prin unitatile socialiste pe baza repartitiilor si a criteriilor de prioritate stabilite de Ministerul Apararii Nationale, in raport cu posibilitatile de productie ale economiei nationale. Mijloacele simple de protectie individuala se asigura de fiecare cetatean pe baza indicatiilor si modelelor stabilite de Ministerul Apararii Nationale.
    Protectia antichimica se asigura prin dotarea adaposturilor cu filtre pentru retinerea substantelor toxice de lupta, radioactive si agentilor patogeni.
    Art. 25
    Mascarea obiectivelor importante, precum si camuflarea luminilor, pe timp de razboi, in localitati si unitati socialiste, se realizeaza potrivit normelor tehnice emise de Ministerul Apararii Nationale.
    Sectiunea a VI-a
    Participarea formatiilor de aparare civila la actiunile de localizare si inlaturare a urmarilor provocate de calamitati naturale si catastrofe
    Art. 26
    Ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei de stat, comitetele si birourile executive ale consiliilor populare judetene, al municipiului Bucuresti, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, municipale, orasenesti si comunale, precum si unitatile socialiste, organizeaza si executa, cu personal muncitor si mijloacele tehnice proprii, actiunile de localizare si inlaturare a urmarilor provocate de calamitati naturale si catastrofe.
    Organele si unitatile prevazute la alin. 1, vor stabili si pregati, din cadrul formatiilor organizate, formatii de aparare civila, de serviciu, pentru interventie in caz de calamitati naturale si catastrofe, dotate cu mijloace tehnice corespunzatoare, potrivit planurilor specifice ce se vor intocmi in acest scop.
    Art. 27
    Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare judetene, al municipiului Bucuresti, sectoarelor municipiului Bucuresti, municipale, orasenesti si comunale, precum si unitatile socialiste, asigura pregatirea populatiei si a personalului muncitor privind regulile de comportare si obligatiile acestora de participare la actiunile de localizare si inlaturare a urmarilor provocate de calamitati naturale si catastrofe, potrivit programelor elaborate de Ministerul Apararii Nationale si a tematicii specifice intocmite de ministere si celelalte organe centrale.
---------------
    *) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.

    CAP. 3
    Asanarea si deminarea terenurilor de munitiile ramase neexplodate

    Art. 28
    Asanarea si deminarea terenurilor de munitiile ramase neexplodate se executa prin unitatile Ministerului Apararii Nationale.
    Art. 29
    Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele si birourile executive ale consiliilor populare, unitatile socialiste, precum si cetatenii care iau cunostinta de existenta munitiilor ramase neexplodate, au obligatia sa anunte, de indata, organul de militie cel mai apropiat sau statul major judetean ori al municipiului Bucuresti de aparare civila, in vederea efectuarii lucrarilor de asanare si deminare.
    Art. 30
    Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare, precum si unitatile socialiste care detin terenuri unde exista munitii ramase neexplodate, asigura unitatii militare ce executa asanarea si deminarea mina de lucru, mijloacele de transport, materialele si asistenta sanitara a efectivelor necesare.
    Cetatenii care detin terenuri unde exista munitii ramase neexplodate asigura accesul si sprijinul unitatii militare pentru efectuarea operatiunilor de asanare si deminare.
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, pe a caror raza administrativ-teritoriala se executa lucrari de asanare si deminare, vor pune la dispozitia unitatilor Ministerului Apararii Nationale terenul necesar pentru distrugerea munitiilor rezultate si se vor ingriji de nivelarea acestuia dupa executarea operatiunilor de distrugere.
    Cheltuielile efectuate de comitetele si birourile executive ale consiliilor populare pentru asigurarea operatiunilor prevazute la alin. 1 si 3 se suporta din bugetul acestora, iar cele privind intretinerea efectivelor militare, transportul acestora si materialele necesare asanarilor si deminarilor, de catre Ministerul Apararii Nationale, din fondurile prevazute in planul de cheltuieli al acestui minister.
    Art. 31
    La descoperirea unor munitii neexplodate, organele militiei solicita, de indata, prin statele majore de aparare civila judetene sau al municipiului Bucuresti, interventia unitatilor militare specializate, care vor actiona de urgenta. Pana la executarea lucrarilor de asanare si deminare, organele de militie, cu sprijinul comitetelor si birourilor executive ale consiliilor populare, iau masuri pentru interzicerea accesului in zona periclitata.
    Art. 32
    In cadrul lucrarilor de asanare si deminare a terenurilor, organele Ministerului de Interne asigura securitatea munitiei descoperite si a celei rezultate din asanari, precum si ordinea in zonele de acces spre locuri unde se executa lucrari periculoase.
    Art. 33
    Materialele explozive si de aprindere necesare pentru distrugerea munitiilor ramase neexplodate se pun la dispozitia unitatilor Ministerului Apararii Nationale, la cererea acestora si fara plata, de catre organele Ministerului de Interne, de catre unitatile economice din zona care, potrivit legii, au dreptul sa pastreze, sa depoziteze si sa manipuleze materiale explozive.

    CAP. 4
    Atributiile ministerelor, celorlalte organe centrale, ale comitetelor si birourilor executive ale consiliilor populare privind apararea civila

    Sectiunea I
    Atributii comune ale ministerelor, celorlalte organe centrale si ale comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti
    Art. 34
    Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti exercita urmatoarele atributii:
    a) organizeaza si incadreaza cu personal necesar formatiile, comisiile de specialitate si statele majore de aparare civila din unitatile subordonate, in raport cu profilul, conditiile de activitate si sarcinile specifice ale acestora;
    b) asigura, in cazul pericolului atacurilor din aer, instiintarea si alarmarea personalului muncitor din unitatile socialiste din subordine, prin folosirea mijloacelor de transmisiuni proprii;
    c) studiaza posibilitatile de adapostire a oamenilor muncii prin folosirea proprietatilor naturale ale terenului, precum si prin amenajarea de galerii, tuneluri, mine si alte constructii subterane specifice activitatii proprii de productie, ca spatii de adapostire pentru apararea civila; prezinta Ministerului Apararii Nationale propuneri centralizate pentru construirea de adaposturi de aparare civila la unitatile din subordine;
    d) intocmesc planurile constructiilor apartinand unitatilor din subordine care trebuie sa contina pozitiile si caile de acces, sursele de energie, gaze, incalzire, apa, canal, precum si intrarile si iesirile constructiilor social-culturale, ale imobilelor de locuit cu cel putin 4 etaje si ale subsolurilor. Aceste planuri se pun la dispozitia statelor majore de aparare civila din localitatile in care se afla constructiile si se folosesc pentru interventii in caz de avarii, calamitati sau alte situatii deosebite;
    e) studiaza modul de folosire si adaptare a unor mijloace tehnice si utilaje pentru nevoi de aparare civila, precum si pentru realizarea masurilor de protectie, de degazare, dezactivare si dezinfectie a utilajelor, agregatelor, depozitelor de produse industriale, agro-alimentare si altele asemenea;
    f) prezinta propuneri Ministerului Apararii Nationale cu privire la importanta pentru apararea civila a unitatilor socialiste din subordine, in scopul aplicarii diferentiate a masurilor de aparare civila;
    g) asigura inzestrarea formatiilor de aparare civila din unitatile socialiste din subordine cu mijloace tehnice, materiale si financiare, in limita sumelor aprobate prin bugetul de stat;
    h) asigura aplicarea masurilor de mascare, precum si de camuflare a surselor luminoase si calorice, atat la sediu, cat si la unitatile din subordine;
    i) controleaza si asigura depozitarea, conservarea, intretinerea si evidenta mijloacelor tehnice, a materialelor si a lucrarilor de aparare civila;
    j) asigura materialele didactice necesare pregatirii pentru apararea civila, in functie de specificul si particularitatile unitatilor din subordine;
    k) asigura masurile pentru protectia populatiei si a bunurilor, precum si pentru interventie la instalatiile nucleare in caz de accident nuclear.
    Art. 35
    Ministerele si comitetele executive ale consiliilor populare, care au in administrare baraje hidrotehnice, studiaza si stabilesc din timp de pace masurile ce se impun in cazul distrugerii sau avarierii acestora.
    Art. 36
    Unitatile socialiste exercita, in mod corespunzator, atributiile cu privire la apararea civila prevazute la art. 34.

    Sectiunea a II-a
    Atributii specifice unor ministere si altor organe centrale
    Art. 37
    Ministerul Apararii Nationale exercita urmatoarele atributii:
    a) stabileste, cu acordul ministerelor si celorlalte organe centrale si locale, categoria unitatilor socialiste importante, in scopul aplicarii diferentiate a masurilor de aparare civila;
    b) organizeaza si indruma pregatirea de aparare civila a cadrelor cu functii de raspundere din ministere, celelalte organe centrale si organe locale, a persoanelor incadrate in apararea civila, precum si a altor categorii de cetateni;
    c) elaboreaza regulamente si instructiuni cu privire la executarea misiunilor si sarcinilor ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale si locale, unitatilor socialiste, precum si populatiei in legatura cu apararea civila;
    d) analizeaza periodic, impreuna cu organele centrale si locale, stadiul realizarii masurilor de aparare civila; convoaca reprezentanti din conducerea acestora pentru a stabili masurile necesare asigurarii permanente si eficiente a capacitatii de aparare civila;
    e) organizeaza si asigura prevenirea populatiei prin instiintare si alarmare, despre pericolul atacurilor din aer si al contaminarii cu substante radioactive, toxice si cu agenti patogeni; organizeaza cercetarea terestra si aeriana; stabileste semnalele de prealarma aeriana, alarma aeriana, alarma chimica, incetarea alarmei aeriene, precum si modul de transmitere a acestora pe teritoriul tarii;
    f) coordoneaza actiunile de limitare si lichidare a urmarilor atacurilor din aer;
    g) asigura aplicarea masurilor de aparare civila la unitatile si formatiunile subordonate Ministerului Apararii Nationale;
    h) asigura informarea populatiei in probleme de aparare civila prin presa, radio, televiziune, expozitii, filme si diafilme, planse, manuale, brosuri si prin alte mijloace;
    i) avizeaza proiectele planurilor de cheltuieli ale ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, privind asigurarea cu bunuri si mijloace financiare necesare formatiilor de aparare civila, precum si pentru realizarea celorlalte masuri de aparare civila;
    j) controleaza aplicarea normelor de construire si amenajare a spatiilor de adapostire pentru apararea civila si modul de intretinere a acestora; tine evidenta spatiilor de adapostire existente in localitati si unitati socialiste;
    k) coordoneaza, indruma si controleaza intreaga activitate privind masurile de supraveghere radioactiva, protectia si interventia in caz de accident nuclear;
    l) stabileste sarcinile comisiei centrale de dispersare si evacuare, comisiilor judetene si ale localitatilor, precum si pentru cele de la unitatile socialiste;
    m) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, in legatura cu apararea civila.
    Art. 38
    Ministerul de Interne exercita urmatoarele atributii:
    a) ia masuri pentru asigurarea, cu efective proprii, a pazei bunurilor apartinand unitatilor socialiste, potrivit legii, pentru controlul, indrumarea si sprijinul personalului de paza militarizata, paza proprie a unitatilor socialiste si de paza obsteasca in timpul alarmei aeriene, dispersarii si evacuarii, precum si pe timpul limitarii si lichidarii urmarilor atacurilor din aer si al restabilirii capacitatilor de productie ale unitatilor socialiste;
    b) stabileste masurile de aparare civila la organele si unitatile subordonate si asigura realizarea lor, pe baza regulamentelor si instructiunilor proprii;
    c) organizeaza evacuarea materialelor arhivistice ce se gasesc in pastrarea si conservarea unitatilor din subordine;
    d) organizeaza si pastreaza evidenta populatiei care se disperseaza si evacueaza in timp de razboi.
    Art. 39
    Comitetul de Stat al Planificarii exercita urmatoarele atributii;
    a) elaboreaza, impreuna cu titularii de plan, proiectele planurilor cincinale si anuale privind masurile de asigurare materiala a actiunilor de aparare civila aprobate de Consiliul Apararii Republicii Socialiste Romania;
    b) stabileste masurile de asigurare materiala a actiunilor de aparare civila aprobate de Consiliul Apararii Republicii Socialiste Romania pe timp de razboi in planul de mobilizare a economiei nationale, pe baza cererilor Ministerului Apararii Nationale, ale celorlalte ministere, organe centrale si locale.
    Art. 40
    Ministerul Industriei Chimice exercita urmatoarele atributii:
    a) cerceteaza si stabileste, din timp de pace, in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Sanatatii, gama de medicamente, radioprotectori, antidoturi impotriva substantelor chimice de lupta, precum si procesele tehnologice de fabricatie ale acestora;
    b) studiaza si realizeaza substantele de degazare-dezactivare, dezinfectare, substantele pentru executarea cercetarii chimice, filtrele pentru retinerea substantelor toxice de lupta, a substantelor radioactive si a agentilor patogeni, mijloacele de protectie a cailor respiratorii impotriva substantelor radioactive toxice si cu agenti patogeni, vopselele si alte materiale pentru mascarea si camuflarea luminilor;
    c) studiaza si realizeaza, cu acordul Ministerului Apararii Nationale, mijloacele de protectie individuala.
    Art. 41
    Ministerul Energiei Electrice exercita urmatoarele atributii:
    a) stabileste, cu acordul Ministerului Apararii Nationale si al comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, masurile tehnico-materiale si organizatorice pentru asigurarea camuflajului public in localitati;
    b) executa, pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii, instalarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor electrice de alarmare.
    Art. 42
    Ministerul Sanatatii exercita urmatoarele atributii:
    a) emite, cu avizul Ministerului Apararii Nationale, instructiuni privind organizarea, inzestrarea si functionarea formatiunilor medico-sanitare destinate asistentei medicale de urgenta a victimelor din randul populatiei in urma atacurilor din aer, si instructiuni tehnico-organizatorice privind asanarea, din punct de vedere sanitar, a zonelor lovite din aer cu arme de nimicire in masa si obisnuite;
    b) experimenteaza si verifica eficienta modului de organizare, functionare si inzestrare a formatiunilor medico-sanitare pentru asistenta medicala de urgenta a victimelor din randul populatiei in urma atacurilor din aer si asigura, impreuna cu comitetele si birourile executive ale consiliilor populare, in situatii speciale, baza tehnico-materiala necesara activitatii acestora;
    c) asigura controlul sanitar radiobiologic, radiotoxicologic, si radioecologic al populatiei si mediului inconjurator, al alimentelor si apei; asigura tratamentul pentru populatie, in caz de accident nuclear.
    Art. 43
    Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor exercita urmatoarele atributii:
    a) stabileste, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, masurile de protectie colectiva a calatorilor aflati in statiile cailor ferate, in autogari si porturi;
    b) organizeaza, cu avizul Ministerului Apararii Nationale, executarea masurilor de aparare civila la punctele feroviare, rutiere si portuare de trecere a frontierei;
    c) asigura asistenta medicala a victimelor atacurilor din aer pentru personalul muncitor al cailor ferate si a calatorilor aflati in trenuri si statii de cale ferata, cerind, la nevoie, sprijinul Ministerului Sanatatii si al comitetelor si birourilor executive ale consiliilor populare;
    d) asigura mijloacele tehnice necesare pentru dezactivarea, dezinfectia si degazarea mijloacelor de transport si telecomunicatii proprii;
    e) executa instalarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de transmisiuni pentru apararea civila, pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii;
    f) studiaza si asigura intrebuintarea si dezvoltarea sistemului de radioficare, in scopul prevenirii populatiei asupra pericolului atacurilor din aer, precum si in caz de calamitati naturale si catastrofe.
    Art. 44
    Ministerul Comertului Interior exercita urmatoarele atributii:
    a) organizeaza si asigura, pe baza planurilor intocmite din timp de pace, aprovizionarea si desfacerea produselor alimentare si industriale in localitatile in care sunt evacuate sau dispersate organele centrale si locale, unitatile socialiste, personalul din schimburile de lucru si cetatenii;
    b) organizeaza si asigura protectia stocurilor de marfuri destinate aprovizionarii populatiei impotriva efectelor armelor de nimicire in masa si obisnuite;
    c) studiaza si ia masuri pentru realizarea de ambalaje impotriva contaminarii radioactive pentru produsele alimentare destinate consumului populatiei pe timp de razboi.
    Art. 45
    Ministerul Educatiei si Invatamantului exercita urmatoarele atributii:
    a) intocmeste, cu acordul Ministerului Apararii Nationale, planuri si programe de invatamant privind instruirea pentru apararea civila in institutiile de invatamant de toate gradele; asigura personalul si materialul didactic necesar;
    b) stabileste si asigura din timp de pace, impreuna cu organele centrale si locale care organizeaza scoli, masurile privind organizarea si functionarea invatamantului in timp de razboi, la institutiile de invatamant de toate gradele, modul de participare al studentilor si elevilor la activitatile economice si sociale, precum si la actiunile de limitare si lichidare a urmarilor atacurilor din aer;
    c) asigura, in cadrul institutiilor din subordine, inzestrarea si functionarea statiilor de cercetari stiintifice privind radioactivitatea mediului ambiant, prelucreaza si interpreteaza datele obtinute.
    Art. 46
    Radioteleviziunea Romana exercita urmatoarele atributii:
    a) transmite, prin statiile de radio si televiziune, semnale de prevenire a cetatenilor despre pericolul atacurilor din aer si al infectarii radioactive, chimice si cu agenti patogeni pe teritoriul tarii, in vederea luarii masurilor de protectie necesare;
    b) sprijina, prin transmiterea de emisiuni radio si de televiziune, pregatirea pentru apararea civila a populatiei;
    c) asigura transmiterea comunicarilor cu privire la aplicarea masurilor de aparare civila.
    Art. 47
    Consiliul National al Societatii de Cruce Rosie exercita urmatoarele atributii:
    a) asigura organizarea, incadrarea si functionarea grupelor sanitare, precum si pregatirea surorilor de Cruce Rosie prin comisiile de Cruce Rosie judetene si a municipiului Bucuresti, in vederea participarii acestora la actiunea de acordare a primului ajutor victimelor atacurilor din aer, catastrofelor si calamitatilor naturale;
    b) participa la pregatirea populatiei prin cursuri sanitare de masa pentru acordarea autoajutorului si primului ajutor sanitar, precum si la aplicarea regulilor de igiena individuala si colectiva.

    Sectiunea a III-a
    Atributii specifice comitetelor si birourilor executive ale consiliilor populare
    Art. 48
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti exercita urmatoarele atributii:
    a) asigura aplicarea planurilor de evacuare si dispersare prin stabilirea si realizarea masurilor necesare a fi luate pe plan local, privind transportul, cazarea, aprovizionarea, invatamantul si asistenta sanitara pentru oamenii muncii din unitatile socialiste, precum si pentru persoanele care urmeaza sa fie evacuate si dispersate in unitatile administrativ-teritoriale respective;
    b) organizeaza si asigura cazarea, aprovizionarea si asistenta medico-sanitara a ranitilor, bolnavilor si a cetatenilor sinistrati ca urmare a atacurilor din aer;
    c) prezinta Ministerului Apararii Nationale propuneri centralizate pentru construirea adaposturilor de aparare civila la blocurile de locuinte proprietate socialista, la constructiile sau pe terenurile proprietate personala, in locurile de parcare si garare subterane, precum si la constructiile cu caracter social-administrativ;
    d) asigura folosirea personalului muncitor si a tehnicii din unitatile subordonate in actiunile de limitare si lichidare a urmarilor atacurilor din aer;
    e) asigura alarmarea, protectia si pregatirea populatiei din zonele ce pot fi afectate in caz de accidente nucleare si chimice, pe baza normativelor tehnice elaborate de organele centrale de resort, cu acordul Ministerului Apararii Nationale;
    f) asigura cu bunuri si mijloace financiare formatiile judetene, municipale, orasenesti si comunale de aparare civila, precum si formatiile de aparare civila din unitatile subordonate, pe baza planurilor avizate de Ministerul Apararii Nationale si in limita sumelor aprobate prin bugetul de stat.
    Art. 49
    Pentru buna desfasurare a activitatilor statelor majore de aparare civila prevazute la art. 9, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti:
    a) asigura localurile necesare statelor majore, repararea, intretinerea si amenajarea acestora, precum si plata cheltuielilor pentru iluminat, incalzit, posta, telegraf, telefon, canalizare si salubritate. Pentru localurile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, folosite de statele majore, cheltuielile de reparatii se suporta de acest minister, iar celelalte cheltuieli, de catre comitetele executive ale consiliilor populare. Schimbarea sediului statelor majore din localurile ce le-au fost puse la dispozitie se poate face numai cu acordul Ministerului Apararii Nationale;
    b) asigura inzestrarea statelor majore cu mijloacele si materialele necesare, conform normelor tehnice stabilite de Ministerul Apararii Nationale, cu acordul Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare;
    c) asigura, pentru autovehiculele din dotarea statelor majore, carburanti, lubrifianti, intretinerea, reparatiile curente si materialele necesare executarii acestora, anvelope, precum si spatiile necesare de garare. Reparatiile capitale se executa prin grija Ministerului Apararii Nationale.
    Art. 50
    Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare municipale, orasenesti si comunale exercita, in mod corespunzator, atributiile cu privire la apararea civila prevazute la art. 34 si 48.

    CAP. 5
    Asigurarea materiala si financiara a masurilor de aparare civila

    Art. 51
    Inzestrarea cu bunuri materiale, in timp de pace si razboi, a unitatilor militare din subordinea Comandamentului apararii civile se realizeaza de Ministerul Apararii Nationale, pe baza normelor de inzestrare stabilite de acest minister.
    Art. 52
    Inzestrarea cu bunuri materiale a formatiilor de aparare civila, in timp de pace si razboi, se realizeaza potrivit normelor de inzestrare elaborate de Ministerul Apararii Nationale si se finanteaza din fondurile aprobate de Consiliul Apararii Republicii Socialiste Romania, prevazute in planurile anuale ale ministerelor, celorlalte organe centrale si organelor locale, precum si in bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor socialiste.
    Inzestrarea cu bunuri materiale a formatiilor de aparare civila se face si prin folosirea unor bunuri din stocurile existente la dispozitia comitetelor si birourilor executive ale consiliilor populare si unitatilor socialiste, precum si prin repartizarea unor mijloace de transport si utilaje din economia nationala pe timpul actiunilor de aparare civila.
    Art. 53
    Pentru asigurarea cu bunuri materiale ce se produc centralizat pentru nevoi de aparare civila, Ministerul Apararii Nationale intocmeste, in limita fondurilor aprobate de Consiliul Apararii Republicii Socialiste Romania, planuri de aprovizionare cu defalcare pe ministere, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti si le transmite acestora.
    Contractarea, aprovizionarea si plata acestor bunuri se fac, in limita sumelor aprobate prin plan, de catre ministere, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare, beneficiare.
    Art. 54
    Receptia calitativa a bunurilor cu specific militar se face la furnizor, de catre organele de specialitate ale Ministerului Apararii Nationale.
    Art. 55
    Fondurile pentru intretinerea si functionarea bunurilor, a adaposturilor, a sistemului de alarmare, pentru cheltuielile necesare procesului de pregatire a formatiilor de aparare civila, amenajarii de poligoane si sali de instruire, precum si pentru asigurarea celorlalte masuri de aparare civila, se includ, dupa caz, in planurile financiare sau in bugetele de venituri si cheltuieli ale beneficiarilor.
    Art. 56
    Materialele didactice necesare pregatirii pentru apararea civila - filme, diafilme, planse, manuale, brosuri si alte materiale pentru propaganda - se realizeaza de catre Ministerul Apararii Nationale si se difuzeaza, fara plata, unitatilor socialiste. Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele si birourile executive ale consiliilor populare, pot realiza, cu avizul Ministerului Apararii Nationale, materiale didactice pentru instruire, corespunzator nevoilor si specificului fiecaruia.
    Munitia pentru executarea tragerilor, precum si materialele pentru marcarea focului, necesare pregatirii formatiilor de aparare civila, se asigura de Ministerul Apararii Nationale.
    Art. 57
    Cheltuielile necesare pentru executarea de studii, cercetari si experimentari de aparare civila se asigura de catre Ministerul Apararii Nationale, precum si de catre celelalte ministere, organe centrale, organe locale si unitati socialiste, cu avizul Ministerului Apararii Nationale, in limita fondurilor aprobate.
    Art. 58
    Depozitarea, intretinerea, repararea, verificarea si evidenta bunurilor pe care le au in administrare, precum si intretinerea si asigurarea functionarii lucrarilor realizate prin planurile de investitii, se executa de catre ministere, celelalte organe centrale, organele locale si unitatile socialiste, potrivit normelor tehnice elaborate de Ministerul Apararii Nationale.
    Art. 59
    Mijloacele individuale destinate protectiei cetatenilor si personalului muncitor se procura de catre acestia, la pretul cu amanuntul, mai putin impozitul pe circulatia marfurilor. Plata mijloacelor individuale de protectie se realizeaza in 12 rate lunare, beneficiarii fiind scutiti de plata dobanzii stabilite de lege pentru creditele acordate populatiei in vederea cumpararii de marfuri cu plata in rate.
    Ministerele producatoare, cu acordul Comitetului de Stat al Planificarii si Ministerul Apararii Nationale, vor introduce in planurile proprii de investitii si productie sarcini privind realizarea anuala a mijloacelor individuale de protectie, in cantitatile stabilite prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala. Omologarea si receptia calitativa se asigura de catre Ministerul Apararii Nationale.
    Ministerul Comertului Interior preia mijloacele individuale de protectie de la intreprinderile producatoare si le desface conform repartitiilor date de Ministerul Apararii Nationale.
    Unitatile socialiste preiau de la unitatile comerciale, pe credit, pentru persoanele incadrate in munca, mijloacele individuale de protectie, asigurand plata centralizata a ratelor lunare, potrivit instructiunilor emise de Ministerul Comertului Interior, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Apararii Nationale.
    Art. 60
    Fondurile fixe pentru apararea civila nu sunt supuse amortizarilor.
    Art. 61
    Ministerul Apararii Nationale tine evidenta operativa a bunurilor din inzestrarea formatiilor de aparare civila, precum si a mijloacelor de protectie individuala ale populatiei si controleaza existenta, starea de intretinere si folosire a acestora.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 62
    Denumirea de aparare locala antiaeriana din legi, decrete, hotarari ale Consiliului de Ministri, precum si din alte acte normative in vigoare, se inlocuieste cu aceea de aparare civila.
    Art. 63
    Anexele nr. 1 3 fac parte integranta din prezentul decret.
    Art. 64SmartCity5

COMENTARII la Decretul 430/1978

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 430 din 1978
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 430/1978
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu