Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.836 din 12.12.2019

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 284 din 04 aprilie 2020SmartCity1

Valer Dorneanu - preşedinte
Cristian Deliorga - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Gheorghe Stan - judecător
Livia Doina Stanciu - judecător
Elena-Simina Tănăsescu - judecător
Varga Attila - judecător
Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Excepţia a fost ridicată de Ciprian Andrei în Dosarul nr. 22.485/3/2017 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 559D/2018.2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele Curţii Constituţionale nr. 900D/2018, nr. 1.043D/2018, nr. 1.239D/2018, nr. 1.390D/2018, nr. 1.392D/2018, nr. 1.434D/2018, nr. 1.435D/2018, nr. 1.436D/2018, nr. 2.083D/2018 şi nr. 271D/2019, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017. Excepţia a fost ridicată de Gheorghe Panciuc în Dosarul nr. 1.381/99/2018 al Tribunalului Iaşi - Secţia a II-a civilă - contencios administrativ şi fiscal, de Radu Anton şi alţii în Dosarul nr. 1.873/40/2017 al Curţii de Apel Suceava - Secţia I civilă, de Cristian Buga în Dosarul nr. 1.008/118/2018 al Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, de Ioan Nicuşor Todiruţ, de Dragoş Bolohan şi alţii, de Costel Paiu, de Marcel Ceobanu, precum şi de Vasile Agavriloae şi alţii în dosarele nr. 842/39/2017, nr. 5.007/86/2017, nr. 2.747/40/2017, nr. 2.311/40/2017 şi nr. 2.222/40/2017 ale Curţii de Apel Suceava - Secţia I civilă, de Viorel Doru Rodniciuc şi Dumitru Simion în Dosarul nr. 744/86/2018* al Curţii de Apel Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, respectiv de Claudiu Ştefan Ionescu în Dosarul nr. 759/97/2018 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.5. Magistratul-asistent referă asupra înscrisului depus la Dosarul Curţii Constituţionale nr. 1.434D/2018 de partea Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.6. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 900D/2018, nr. 1.043D/2018, nr. 1.239D/2018, nr. 1.390D/2018, nr. 1.392D/2018, nr. 1.434D/2018, nr. 1.435D/2018, nr. 1.436D/2018, nr. 2.083D/2018 şi nr. 271D/2019 la Dosarul nr. 559D/2018, care este primul înregistrat.7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:8. Prin Decizia civilă nr. 1.771 din 23 martie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 22.485/3/2017, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Excepţia a fost ridicată de Ciprian Andrei cu prilejul soluţionării recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 5.779 din 10 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 22.485/3/2017, în care s-a soluţionat cererea referitoare la acordarea ajutoarelor prevăzute de art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.9. Prin Încheierea din 5 iunie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 1.381/99/2018, Tribunalul Iaşi - Secţia a II-a civilă - Contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017. Excepţia a fost ridicată de Gheorghe Panciuc într-o cauză având ca obiect drepturi băneşti prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010.10. Prin Încheierea din 28 iunie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 1.873/40/2017, încheierile din 20 septembrie 2018, pronunţate în dosarele nr. 842/39/2017 şi nr. 5.007/86/2017, şi încheierile din 27 septembrie 2018, pronunţate în dosarele nr. 2.311/40/2017 şi nr. 2.222/40/2017, Curtea de Apel Suceava - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017. Excepţia a fost ridicată de Radu Anton şi alţii, Ioan-Nicuşor Todiruţ, Dragoş Bolohan şi alţii, Marcel Ceobanu şi Vasile Agavriloae şi alţii cu prilejul soluţionării unor cauze privind acordarea ajutoarelor prevăzute de art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010.11. Prin Încheierea din 13 iulie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 1.008/118/2018, Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017. Excepţia a fost ridicată de Cristian Buga cu prilejul soluţionării unei acţiuni prin care a solicitat acordarea ajutoarelor băneşti stabilite în raport cu solda funcţiei de bază, conform art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010.12. Prin Încheierea din 27 septembrie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 2.747/40/2017, Curtea de Apel Suceava - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017. Excepţia a fost ridicată de Costel Paiu cu prilejul soluţionării apelului declarat împotriva Sentinţei civile nr. 1.039 din 13 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Botoşani - Secţia I civilă în Dosarul nr. 2.747/40/2017, referitor la acordarea ajutoarelor salariale prevăzute de art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010.13. Prin Încheierea din 19 noiembrie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 744/86/2018*, Curtea de Apel Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017. Excepţia a fost ridicată de Viorel Doru Rodniciuc şi Dumitru Simion cu prilejul soluţionării recursului formulat împotriva Sentinţei nr. 688 din 7 iunie 2018, pronunţată de Tribunalul Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 744/86/2018* având ca obiect o acţiune referitoare la acordarea ajutoarelor salariale prevăzute de art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010.14. Prin Încheierea din 14 ianuarie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 759/97/2018, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017. Excepţia a fost ridicată de Claudiu Ştefan Ionescu cu prilejul soluţionării recursului formulat împotriva Sentinţei nr. 699/CA/2018, pronunţată de Tribunalul Hunedoara - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 759/97/2018, în care a solicitat acordarea ajutoarelor salariale prevăzute de art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010.15. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia arată că prin art. 20 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice s-a prevăzut că, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda funcţiei de bază. De asemenea, prin alin. (2) al aceluiaşi articol de lege, s-a prevăzut că aceleaşi categorii de personal, trecute în rezervă sau direct în retragere, respectiv ale căror raporturi de serviciu au încetat, cu drept la pensie de serviciu, înainte de împlinirea limitei de vârstă de pensionare prevăzute de lege, mai beneficiază, pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârstă de pensionare sau, în situaţia în care pot desfăşura activitate peste această limită, până la limitele de vârstă în grad la care pot fi menţinute în activitate categoriile respective de personal, de un ajutor egal cu două solde ale funcţiei de bază, respectiv cu două salarii ale funcţiei de bază.16. Prin mai multe acte normative succesive adoptate în perioada 2010-2018 s-a prevăzut că drepturile băneşti mai sus arătate nu se acordă. Aceste acte normative nu au prevăzut însă abrogarea art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, astfel că, aşa cum a reţinut şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2015, aceste măsuri au reprezentat, în fapt, o suspendare a exerciţiului dreptului la acordarea ajutoarelor şi indemnizaţiilor prevăzute de acest articol de lege.17. Prin urmare, autorii excepţiei consideră că art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, care prevede că nici în anul 2018 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, extinde excesiv măsura suspendării exerciţiului dreptului la acordarea acestor drepturi băneşti, ceea ce echivalează cu negarea acestui drept în substanţa lui. Astfel, sunt încălcate prevederile art. 47 şi art. 53 din Constituţie.18. Un alt aspect de neconstituţionalitate invocat de autorii excepţiei se referă la lipsa de claritate şi previzibilitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017. În acest sens, arată că dispoziţiile art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 au fost abrogate, împreună cu întregul act normativ, prin art. 44 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. De asemenea, au fost abrogate actele normative anuale de suspendare a drepturilor prevăzute de art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010. Excepţie au făcut Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017, care prevedeau suspendarea în anul 2017, dar efectele juridice ale acestor acte nu se mai pot produce, ca urmare a abrogării actului normativ care prevedea norma suspendată. Legea-cadru nr. 153/2017 nu mai prevede vreun drept de natura celor din art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, astfel că suspendarea reglementată de art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 se referă la drepturi care nu mai sunt consacrate de legislaţia actuală. De asemenea, articolul de lege criticat nu cuprinde vreo menţiune că se referă la ajutoarele prevăzute de art. 20 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010.19. Art. 58 alin. (1) şi art. 66 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative prevăd că suspendarea dispoziţiilor unui act normativ poate interveni numai pe durata existenţei acestuia, dar nu poate supravieţui normei pe care o suspendă. Art. 66 din aceeaşi lege recunoaşte abrogarea şi în cazul normelor suspendate, dar din momentul abrogării actului încetează suspendarea efectelor acestuia.20. Prin Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, Curtea Constituţională a statuat că prin adoptarea unei norme care face trimitere la o dispoziţie legală care nu mai este în vigoare se încalcă art. 1 alin. (5) din Constituţie.21. Autorii excepţiei consideră că, deşi ajutoarele suplimentare nu fac parte din categoria drepturilor fundamentale, atât timp cât prin nicio dispoziţie legală nu le-a fost înlăturată existenţa, suspendarea exerciţiului dreptului nu echivalează cu însăşi înlăturarea lui.22. Totodată, arată că o consecinţă a adoptării art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 este soluţia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia nr. 5 din 5 martie 2018 paragrafele 95, 96 şi 97, în care a constatat prelungirea suspendării exerciţiului drepturilor şi pentru anul 2018, cât şi motivarea că, prin suspendarea repetată, titularii au pierdut însăşi speranţa legitimă de valorificare a lor.23. Autorii excepţiei susţin că respectarea principiului privind încrederea în statul de drept, care implică asigurarea aplicării legilor adoptate în spiritul şi litera lor, face necesar ca titularii drepturilor recunoscute să se poată bucura efectiv de acestea pentru perioada în care au fost prevăzute de lege.24. În consecinţă, consideră că a prelungi valabilitatea dispoziţiei de suspendare a unui text de lege şi după abrogarea acestuia este de neconceput şi inadmisibil.25. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalul Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, deoarece măsura restrângerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 pentru o perioadă de peste 7 ani aduce atingere înseşi existenţei dreptului, încălcând art. 53 alin. (1) şi (2) din Constituţie. De asemenea, apreciază că dispoziţiile de lege criticate creează incertitudine cu privire la siguranţa raporturilor juridice prin faptul că statul determină amânarea exerciţiului unui drept pe care l-a instituit prin lege. Chiar dacă nu are natura unui drept fundamental, acest drept, odată instituit, trebuie asigurat şi respectat ca atare, altfel chiar fundamentul statului de drept devine iluzoriu.26. Curtea de Apel Suceava - Secţia I civilă, Curtea de Apel Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Tribunalul Iaşi - Secţia a II-a civilă - contencios administrativ şi fiscal şi Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor din Constituţie invocate de autorii excepţiei.27. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.28. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.CURTEA,examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:29. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.30. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, dispoziţii potrivit cărora „(1) În anul 2018 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului."31. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că aceste dispoziţii de lege contravin următoarelor texte din Constituţie: art. 1 alin. (3) şi (5) privind statul român şi obligaţia respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 47 referitor la nivelul de trai şi dreptul la pensie şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale. 32. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate au mai fost supuse analizei de constituţionalitate. Astfel, analizând constituţionalitatea art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 în raport cu prevederile art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie, Curtea, prin Decizia nr. 403 din 6 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 9 octombrie 2019, paragrafele 100 şi 101, a reţinut, în esenţă, că textul de lege analizat se referă la norma de drept substanţială reglementată de art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 a cărei aplicabilitate în timp este reglementată de dispoziţiile criticate. De asemenea, Curtea a apreciat că nu este întemeiată susţinerea potrivit căreia prin adoptarea unei norme care face trimitere la o dispoziţie legală care nu mai este în vigoare se încalcă art. 1 alin. (5) din Constituţie, întrucât este greşit înţeleasă semnificaţia abrogării, prin Legea-cadru nr. 153/2017, a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, începând cu data de 1 iulie 2017. Astfel, consecinţa acestei abrogări este previzibilă şi clară, respectiv dacă personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au trecut în rezervă sau direct în retragere, respectiv raporturile de serviciu au încetat, cu drept la pensie, după 1 iulie 2017, aceştia nu mai beneficiază de ajutoarele şi indemnizaţiile prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010. 33. Tot prin Decizia nr. 403 din 6 iunie 2019, precitată, paragraful 94, Curtea, făcând trimitere la jurisprudenţa sa anterioară, a amintit că ajutoarele şi indemnizaţiile reprezintă beneficii acordate anumitor categorii socioprofesionale în virtutea statutului special al acestora. Aceste drepturi nu au un temei constituţional, iar legiuitorul este liber să dispună diminuarea ori chiar încetarea acordării acestora, fără a fi necesară întrunirea condiţiilor stabilite de art. 53 din Legea fundamentală. 34. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziei precitate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză. 35. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ciprian Andrei în Dosarul nr. 22.485/3/2017 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, de Gheorghe Panciuc în Dosarul nr. 1.381/99/2018 al Tribunalului Iaşi - Secţia a II-a civilă - contencios administrativ şi fiscal, de Radu Anton şi alţii în Dosarul nr. 1.873/40/2017 al Curţii de Apel Suceava - Secţia I civilă, de Cristian Buga în Dosarul nr. 1.008/118/2018 al Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, de Ioan Nicuşor Todiruţ, de Dragoş Bolohan şi alţii, de Costel Paiu, de Marcel Ceobanu, precum şi de Vasile Agavriloae şi alţii în dosarele nr. 842/39/2017, nr. 5.007/86/2017, nr. 2.747/40/2017, nr. 2.311/40/2017 şi nr. 2.222/40/2017 ale Curţii de Apel Suceava - Secţia I civilă, de Viorel Doru Rodniciuc şi Dumitru Simion în Dosarul nr. 744/86/2018* al Curţii de Apel Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, respectiv de Claudiu Ştefan Ionescu în Dosarul nr. 759/97/2018 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Definitivă şi general obligatorie. Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, Tribunalului Iaşi - Secţia a II-a civilă - Contencios administrativ şi fiscal, Curţii de Apel Suceava - Secţia I civilă, Tribunalului Constanţa - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Curţii de Apel Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 12 decembrie 2019. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE prof. univ. dr. VALER DORNEANU Magistrat-asistent, Patricia Marilena Ionea De acord PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBANSmartCity5

COMENTARII la Decizia 836/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 836 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 836/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu