Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 479 din  9 decembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 124 din 11 februarie 2004


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Aurelia Popa          - procuror
    Claudia Miu           - prim-magistrat asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de reprezentantul Ministerului Public in Dosarul nr. 2/2002 al Curtii Supreme de Justitie - Completul de 9 judecatori.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata, apreciind ca dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 si 21, invocand in acest sens si jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie (Decizia nr. 340 din 5 decembrie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 4 martie 2003).

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 20 mai 2002, pronuntata in Dosarul nr. 2/2002, Curtea Suprema de Justitie - Completul de 9 judecatori a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de reprezentantul Ministerului Public intr-o cauza avand ca obiect plangerea formulata de Ciprian Vasile Hirtan, procuror stagiar in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, impotriva hotararii Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-au validat rezultatele examenului de capacitate al judecatorilor stagiari.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prevederile legale mentionate sunt contrare dispozitiilor art. 16 si 21 din Constitutia Romaniei, deoarece nu se prevede nici o cale de atac in justitie impotriva hotararilor Consiliului Superior al Magistraturii de validare a examenului de capacitate pentru candidatii care nu au reusit.
    Curtea Suprema de Justitie - Completul de 9 judecatori apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata.
    Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul apreciaza ca in speta nu sunt incidente dispozitiile art. 64 din Legea nr. 92/1992 referitoare la refuzul de a propune Presedintelui Romaniei numirea in functia de magistrat, ci cele ale art. 62 alin. 2 care se refera la validarea examenului de capacitate. Prin urmare nu depinde solutionarea cauzei de prevederile legale criticate, nefiind respectate dispozitiile art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicata.
    Cu privire la sustinerea referitoare la contrarietatea prevederilor legale criticate in raport cu dispozitiile art. 21 din Constitutie, Guvernul apreciaza ca este neintemeiata, deoarece aceste prevederi instituie tocmai posibilitatea de a ataca in justitie, printr-o plangere suspensiva de executare, refuzul Consiliului Superior al Magistraturii de a propune Presedintelui Romaniei numirea ca magistrat. Mai mult, contestatia introdusa la Completul de 9 judecatori ai Curtii Supreme de Justitie constituie o dovada ca nu este ingradit accesul la justitie al magistratului nemultumit de rezultatele examenului de capacitate.
    Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, intrucat dispozitiile criticate nu instituie un tratament discriminatoriu intre candidatii admisi si candidatii respinsi la examenul de capacitate, deoarece acestia se afla in situatii juridice distincte. Asa cum a statuat in mod constant Curtea Constitutionala, principiul egalitatii nu inseamna uniformitate, astfel incat, la situatii diferite, tratamentul juridic nu poate fi decat diferit. Cu privire la accesul liber la justitie, apreciaza ca dispozitiile criticate nu contin norme restrictive privind exercitarea acestui drept de catre persoanele la care se refera, ci, dimpotriva, prevad dreptul acestora de a formula plangere la Curtea Suprema de Justitie. Totodata, apreciaza ca posibilitatea de a ataca rezultatele unui examen nu constituie un drept de sine statator, ci un mijloc de realizare a dreptului de a ocupa functia pentru care s-a organizat examenul, prin intermediul procedurilor de examen reglementate de lege.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
    Prin Incheierea din 20 mai 2002, Curtea Suprema de Justitie - Completul de 9 judecatori a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, avand urmatorul cuprins:
    - "In cazul in care magistratul nu a fost propus de Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi numit de Presedintele Romaniei, in termen de cel mult 6 luni de la data validarii examenului de capacitate ii inceteaza calitatea de magistrat.
    Impotriva refuzului Consiliului Superior al Magistraturii de a propune Presedintelui Romaniei numirea in functie a magistratului, acesta se poate adresa cu plangere Curtii Supreme de Justitie, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. 1. Plangerea este suspensiva de executare. Curtea Suprema de Justitie judeca plangerea in complet format din 9 judecatori. Hotararea pronuntata este irevocabila. [...]"
    Curtea retine ca obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie, in realitate, dispozitiile art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, deoarece critica autorului exceptiei le vizeaza exclusiv pe acestea.
    Potrivit sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate incalca prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si ale art. 21 alin. (1) si (2), care, in urma revizuirii si republicarii Constitutiei Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, au urmatorul cuprins:
    - Art. 16 alin. (1): "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.";
    - Art. 21 alin. (1) si (2): "(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.
    (2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare, reglementeaza, in cuprinsul art. 58 - 64, examenul de capacitate pe care trebuie sa-l sustina magistratii stagiari - judecatori si procurori - pentru a fi numiti in functie prin decret al Presedintelui Romaniei, potrivit art. 47 din aceeasi lege, examen care se sustine in fata unei comisii in compunerea prevazuta de lege si ale carui rezultate sunt validate de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Dispozitiile criticate nu se refera la validarea examenului de capacitate, ci la situatia in care, dupa desfasurarea examenului si in conditiile in care candidatul a fost declarat reusit, Consiliul Superior al Magistraturii refuza sa propuna Presedintelui Romaniei numirea in functie a magistratului. Numai in acest caz, expres prevazut de lege, magistratul se poate adresa cu plangere Curtii Supreme de Justitie.
    Curtea constata ca dispozitiile criticate nu contravin principiului constitutional al egalitatii cetatenilor in fata legii, intrucat prevederile pe care le cuprind se aplica in mod egal tuturor persoanelor pe care le vizeaza, si anume candidatilor declarati admisi la examenul de capacitate, care insa - din motive a caror temeinicie poate fi apreciata de justitie - nu au fost propusi de Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi numiti, prin decret, de Presedintele Romaniei.
    De asemenea, Curtea retine ca, in cadrul procedurii prevazute de art. 64 din Legea nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, candidatii declarati nereusiti la examenul de capacitate nu se afla in aceeasi situatie juridica cu cei declarati reusiti la acelasi examen, astfel ca tratamentul diferentiat ce li se aplica - in ceea ce priveste folosirea cailor de atac in justitie - nu incalca prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, fiind justificat in mod obiectiv si rational.
    Pe de alta parte, Curtea observa ca dispozitiile art. 21 din Constitutie au in vedere accesul la justitie pentru apararea drepturilor si a intereselor legitime, adica a acelor drepturi si interese care sunt reglementate prin lege.
    Or, posibilitatea de a ataca rezultatele unui examen sau ale unui concurs nu constituie un drept de sine statator, reglementat ca atare prin lege, ci un mijloc de realizare a dreptului de a obtine functia pentru care s-a organizat examenul sau concursul, prin intermediul procedurilor de examen sau de concurs pe care legea le reglementeaza.
    A decide altfel ar insemna sa se recunoasca organelor de justitie competenta de a se substitui examinatorilor, de a invalida evaluarile facute de acestia si de a le inlocui cu evaluarile proprii ale judecatorilor, ceea ce ar exceda in mod evident atributiilor instantelor judecatoresti.
    Asa fiind, Curtea constata ca textul criticat nu contravine prevederilor art. 21 din Constitutie, deoarece nu contine norme restrictive privind accesul la justitie al persoanelor la care se refera, ci, dimpotriva, stabileste dreptul acestora de a se adresa cu plangere Curtii Supreme de Justitie.
    Cu privire la dispozitiile legale criticate Curtea s-a mai pronuntat, respingand exceptia de neconstitutionalitate, de exemplu prin Decizia nr. 340 din 5 decembrie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 4 martie 2003. Intrucat nu au intervenit elemente noi care sa justifice schimbarea jurisprudentei constante a Curtii, considerentele si solutia acestei decizii subzista si in prezenta cauza.

    Fata de cele mai sus aratate, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicata, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de Ministerul Public in Dosarul nr. 2/2002 al Curtii Supreme de Justitie - Completul de 9 judecatori.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 9 decembrie 2003.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Prim magistrat asistent,
                              Claudia MiuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 479/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 479 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 479/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu