Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 479 din  9 decembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 124 din 11 februarie 2004


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Aurelia Popa          - procuror
    Claudia Miu           - prim-magistrat asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de reprezentantul Ministerului Public in Dosarul nr. 2/2002 al Curtii Supreme de Justitie - Completul de 9 judecatori.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata, apreciind ca dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 si 21, invocand in acest sens si jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie (Decizia nr. 340 din 5 decembrie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 4 martie 2003).

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 20 mai 2002, pronuntata in Dosarul nr. 2/2002, Curtea Suprema de Justitie - Completul de 9 judecatori a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de reprezentantul Ministerului Public intr-o cauza avand ca obiect plangerea formulata de Ciprian Vasile Hirtan, procuror stagiar in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, impotriva hotararii Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-au validat rezultatele examenului de capacitate al judecatorilor stagiari.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prevederile legale mentionate sunt contrare dispozitiilor art. 16 si 21 din Constitutia Romaniei, deoarece nu se prevede nici o cale de atac in justitie impotriva hotararilor Consiliului Superior al Magistraturii de validare a examenului de capacitate pentru candidatii care nu au reusit.
    Curtea Suprema de Justitie - Completul de 9 judecatori apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata.
    Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul apreciaza ca in speta nu sunt incidente dispozitiile art. 64 din Legea nr. 92/1992 referitoare la refuzul de a propune Presedintelui Romaniei numirea in functia de magistrat, ci cele ale art. 62 alin. 2 care se refera la validarea examenului de capacitate. Prin urmare nu depinde solutionarea cauzei de prevederile legale criticate, nefiind respectate dispozitiile art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicata.
    Cu privire la sustinerea referitoare la contrarietatea prevederilor legale criticate in raport cu dispozitiile art. 21 din Constitutie, Guvernul apreciaza ca este neintemeiata, deoarece aceste prevederi instituie tocmai posibilitatea de a ataca in justitie, printr-o plangere suspensiva de executare, refuzul Consiliului Superior al Magistraturii de a propune Presedintelui Romaniei numirea ca magistrat. Mai mult, contestatia introdusa la Completul de 9 judecatori ai Curtii Supreme de Justitie constituie o dovada ca nu este ingradit accesul la justitie al magistratului nemultumit de rezultatele examenului de capacitate.
    Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, intrucat dispozitiile criticate nu instituie un tratament discriminatoriu intre candidatii admisi si candidatii respinsi la examenul de capacitate, deoarece acestia se afla in situatii juridice distincte. Asa cum a statuat in mod constant Curtea Constitutionala, principiul egalitatii nu inseamna uniformitate, astfel incat, la situatii diferite, tratamentul juridic nu poate fi decat diferit. Cu privire la accesul liber la justitie, apreciaza ca dispozitiile criticate nu contin norme restrictive privind exercitarea acestui drept de catre persoanele la care se refera, ci, dimpotriva, prevad dreptul acestora de a formula plangere la Curtea Suprema de Justitie. Totodata, apreciaza ca posibilitatea de a ataca rezultatele unui examen nu constituie un drept de sine statator, ci un mijloc de realizare a dreptului de a ocupa functia pentru care s-a organizat examenul, prin intermediul procedurilor de examen reglementate de lege.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
    Prin Incheierea din 20 mai 2002, Curtea Suprema de Justitie - Completul de 9 judecatori a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, avand urmatorul cuprins:
    - "In cazul in care magistratul nu a fost propus de Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi numit de Presedintele Romaniei, in termen de cel mult 6 luni de la data validarii examenului de capacitate ii inceteaza calitatea de magistrat.
    Impotriva refuzului Consiliului Superior al Magistraturii de a propune Presedintelui Romaniei numirea in functie a magistratului, acesta se poate adresa cu plangere Curtii Supreme de Justitie, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. 1. Plangerea este suspensiva de executare. Curtea Suprema de Justitie judeca plangerea in complet format din 9 judecatori. Hotararea pronuntata este irevocabila. [...]"
    Curtea retine ca obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie, in realitate, dispozitiile art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, deoarece critica autorului exceptiei le vizeaza exclusiv pe acestea.
    Potrivit sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate incalca prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si ale art. 21 alin. (1) si (2), care, in urma revizuirii si republicarii Constitutiei Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, au urmatorul cuprins:
    - Art. 16 alin. (1): "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.";
    - Art. 21 alin. (1) si (2): "(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.
    (2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare, reglementeaza, in cuprinsul art. 58 - 64, examenul de capacitate pe care trebuie sa-l sustina magistratii stagiari - judecatori si procurori - pentru a fi numiti in functie prin decret al Presedintelui Romaniei, potrivit art. 47 din aceeasi lege, examen care se sustine in fata unei comisii in compunerea prevazuta de lege si ale carui rezultate sunt validate de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Dispozitiile criticate nu se refera la validarea examenului de capacitate, ci la situatia in care, dupa desfasurarea examenului si in conditiile in care candidatul a fost declarat reusit, Consiliul Superior al Magistraturii refuza sa propuna Presedintelui Romaniei numirea in functie a magistratului. Numai in acest caz, expres prevazut de lege, magistratul se poate adresa cu plangere Curtii Supreme de Justitie.
    Curtea constata ca dispozitiile criticate nu contravin principiului constitutional al egalitatii cetatenilor in fata legii, intrucat prevederile pe care le cuprind se aplica in mod egal tuturor persoanelor pe care le vizeaza, si anume candidatilor declarati admisi la examenul de capacitate, care insa - din motive a caror temeinicie poate fi apreciata de justitie - nu au fost propusi de Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi numiti, prin decret, de Presedintele Romaniei.
    De asemenea, Curtea retine ca, in cadrul procedurii prevazute de art. 64 din Legea nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, candidatii declarati nereusiti la examenul de capacitate nu se afla in aceeasi situatie juridica cu cei declarati reusiti la acelasi examen, astfel ca tratamentul diferentiat ce li se aplica - in ceea ce priveste folosirea cailor de atac in justitie - nu incalca prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, fiind justificat in mod obiectiv si rational.
    Pe de alta parte, Curtea observa ca dispozitiile art. 21 din Constitutie au in vedere accesul la justitie pentru apararea drepturilor si a intereselor legitime, adica a acelor drepturi si interese care sunt reglementate prin lege.
    Or, posibilitatea de a ataca rezultatele unui examen sau ale unui concurs nu constituie un drept de sine statator, reglementat ca atare prin lege, ci un mijloc de realizare a dreptului de a obtine functia pentru care s-a organizat examenul sau concursul, prin intermediul procedurilor de examen sau de concurs pe care legea le reglementeaza.
    A decide altfel ar insemna sa se recunoasca organelor de justitie competenta de a se substitui examinatorilor, de a invalida evaluarile facute de acestia si de a le inlocui cu evaluarile proprii ale judecatorilor, ceea ce ar exceda in mod evident atributiilor instantelor judecatoresti.
    Asa fiind, Curtea constata ca textul criticat nu contravine prevederilor art. 21 din Constitutie, deoarece nu contine norme restrictive privind accesul la justitie al persoanelor la care se refera, ci, dimpotriva, stabileste dreptul acestora de a se adresa cu plangere Curtii Supreme de Justitie.
    Cu privire la dispozitiile legale criticate Curtea s-a mai pronuntat, respingand exceptia de neconstitutionalitate, de exemplu prin Decizia nr. 340 din 5 decembrie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 4 martie 2003. Intrucat nu au intervenit elemente noi care sa justifice schimbarea jurisprudentei constante a Curtii, considerentele si solutia acestei decizii subzista si in prezenta cauza.

    Fata de cele mai sus aratate, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicata, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de Ministerul Public in Dosarul nr. 2/2002 al Curtii Supreme de Justitie - Completul de 9 judecatori.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 9 decembrie 2003.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Prim magistrat asistent,
                              Claudia MiuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 479/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 479 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 479/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu