Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 430 din 13 septembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedura civila

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 916 din 13 octombrie 2005


SmartCity3


    Ioan Vida              - presedinte
    Nicolae Cochinescu     - judecator
    Aspazia Cojocaru       - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Acsinte Gaspar         - judecator
    Petre Ninosu           - judecator
    Ion Predescu           - judecator
    Serban Viorel Stanoiu  - judecator
    Ion Tiuca              - procuror
    Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Magna Holding" - S.R.L. in Dosarul nr. 3.379/2005 al Judecatoriei Ploiesti.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Cauza fiind in stare de judecata, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, aratand ca instanta de contencios constitutional s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii acestor dispozitii, statuand prin numeroase decizii, de exemplu prin Decizia nr. 160 din 30 mai 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 9 iulie 2002, Decizia nr. 227 din 18 mai 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 28 mai 2004, Decizia nr. 55 din 6 februarie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 10 martie 2003, ca acestea sunt constitutionale.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 30 martie 2005, pronuntata in Dosarul nr. 3.379/2005, Judecatoria Ploiesti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedura civila.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. 403 din Codul de procedura civila contravin prevederilor constitutionale ale art. 16, intrucat, in masura in care debitorul are posibilitatea de a valorifica dispozitiile art. 403 din Codul de procedura civila, creditorul este impiedicat in incercarea de a-si valorifica drepturile, ajungandu-se la concluzia ca "cele doua parti, cu interese evident contrare, se bucura de avantaje diferite in fata legii". Astfel, creditorul aflat in posesia unui titlu executoriu este impiedicat sa isi valorifice creanta, drepturile conferite debitorului de art. 403 din Codul de procedura civila avantajandu-l pe acesta din urma. De asemenea, textul de lege criticat vine in contradictie si cu dispozitiile art. 44 din Constitutie, prin posibilitatea oferita debitorului de a solicita si obtine suspendarea executarii silite a titlului detinut de creditorul sau, prin valorificarea dispozitiilor art. 399 - 403 din Codul de procedura civila. "Dreptul de proprietate al unei persoane poate avea ca obiect multe categorii de bunuri, intre care si creantele, astfel incat orice limitare in valorificarea acestora din urma, prin posibilitatea oferita debitorului de a suspenda executarea lor silita, este echivalenta cu limitarea concomitenta a dreptului de proprietate". "Posibilitatea oferita unui debitor de a intarzia executarea silita a unui titlu" prin valorificarea dispozitiilor art. 399 - 403 din Codul de procedura civila reprezinta o incalcare a dispozitiilor art. 20 din Constitutie si a dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
    Judecatoria Ploiesti apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, intrucat din interpretarea dispozitiilor art. 399 - 403 din Codul de procedura civila rezulta ca legiuitorul a reglementat cadrul legal al contestatiei la executare, fara a aduce atingere drepturilor creditorilor stabilite prin hotarari judecatoresti definitive ori prin alte inscrisuri ce constituie, conform legii, titluri executorii, partile aflandu-se pe pozitii de egalitate, fiind stabilite atat drepturile, cat si obligatiile acestora. Suspendarea executarii silite, ce poate fi dispusa de instante in conditiile art. 403 din Codul de procedura civila, este o masura cu caracter provizoriu, care nu dureaza decat pana la solutionarea contestatiei la executare in cadrul careia s-a formulat cerere de suspendare, iar eventuala exercitare cu rea-credinta a drepturilor de catre debitor, prin solicitarea unei suspendari a executarii silite ce a fost respinsa de instanta, poate atrage acoperirea eventualului prejudiciu suferit de creditor din cautiunea consemnata la dispozitia instantei de catre debitor.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. In acest sens arata ca, potrivit art. 126 alin. (2) din Legea fundamentala, legiuitorul este abilitat sa reglementeze competenta si procedura de judecata, stabilind cadrul organizatoric si functional in care se realizeaza accesul liber la justitie. Procedura de judecata a contestatiei la executare se intemeiaza tocmai pe aceste dispozitii constitutionale, Constitutia consacrand dreptul fundamental de acces liber la justitie, permitand stabilirea prin lege a anumitor conditii, reguli de procedura, in privinta exercitarii acestui drept. In ceea ce priveste invocarea incalcarii art. 16 din Constitutie, arata ca normele cuprinse in textele de lege criticate sunt aplicabile tuturor persoanelor aflate in aceeasi situatie, fara a exista vreo contradictie intre prevederile constitutionale invocate si reglementarile de lege criticate, tratamentul diferentiat aplicabil partilor raportului procesual civil decurgand din situatiile diferite in care se afla acestea, una in calitate de creditor, cealalta in calitate de debitor. Stabilirea cautiunii in sarcina debitorului care foloseste procedura contestatiei la executare reprezinta o garantie instituita in favoarea creditorului pentru acoperirea pagubelor ce li s-ar aduce ca urmare a suspendarii executarii silite, avand totodata functia de prevenire a exercitarii abuzive a unor drepturi procesuale si, prin aceasta, a tergiversarii executarii obligatiilor lor, constatate printr-un titlu care se bucura de forta executorie. De asemenea, arata ca nu poate fi retinuta nici critica potrivit careia dispozitiile de lege criticate vin in contradictie cu prevederile art. 44 din Constitutie, deoarece, potrivit art. 44 din Legea fundamentala, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, astfel incat regulile precise ale executarii silite garanteaza inclusiv drepturile recunoscute creditorului.
    In ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si a dispozitiilor art. 20 din Constitutie, arata ca nu se poate retine existenta unei incalcari a dreptului la un proces echitabil, intrucat continutul acestui drept nu este restrans prin instituirea procedurii contestatiei la executare, eventuala exercitare cu rea-credinta a acestui drept de catre debitor putand atrage acoperirea eventualului prejudiciu suferit de creditor din cautiunea consemnata de catre acesta la dispozitia instantei.
    Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 - 403 din Codul de procedura civila, fata de prevederile art. 16 din Constitutie, arata ca aceasta nu poate fi retinuta, dispozitiile de lege criticate nu creeaza vreo discriminare intre partile raportului juridic, intrucat nu se poate retine o similitudine intre situatia juridica a debitorilor si cea a creditorilor, de natura sa permita caracterizarea regimului juridic diferentiat ce le este aplicabil ca fiind discriminatoriu. De asemenea, arata ca nu poate fi retinuta nici critica de neconstitutionalitate potrivit careia dispozitiile art. 399 - 403 din Codul de procedura civila vin in contradictie cu prevederile art. 44 din Constitutie, deoarece procedura contestatiei la executare asigura garantii suficiente pentru protectia dreptului de proprietate al tuturor partilor implicate in proces. Pe cale de consecinta, partile interesate au posibilitatea de a contesta executarea, de a solicita suspendarea acesteia, iar in cazul admiterii contestatiei si desfiintarii titlului executoriu sau a executarii silite insesi, persoanele interesate au dreptul la intoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare. De altfel, dispozitiile de lege criticate reprezinta norme de procedura a caror reglementare este de competenta exclusiva a legiuitorului, care poate institui, in considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedura, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie. In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 - 403 din Codul de procedura civila, fata de art. 20 din Legea fundamentala, raportat la art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, astfel cum a fost valorificat de art. 21 alin. (3) din Constitutie, arata ca dispozitiile legale indicate nu contin norme contrare dreptului partilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzei intr-un termen rezonabil.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicata, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 403 din Codul de procedura civila. Dispozitia de lege criticata a fost introdusa prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, ordonanta publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000. Alin. 4 al art. 403 din Codul de procedura civila a fost modificat ulterior sesizarii Curtii Constitutionale prin Legea nr. 219/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005.
    Textul de lege criticat are urmatorul continut:
    - Art. 403: "Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta, in afara de cazul in care legea dispune altfel.
    Daca bunurile urmarite sunt supuse stricaciunii, pieirii sau deprecierii, se va suspenda numai distribuirea pretului.
    Asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 si 2 instanta, in toate cazurile, se pronunta prin incheiere, care poate fi atacata cu recurs, in mod separat.
    In cazuri urgente, daca s-a platit cautiunea, presedintele instantei poate dispune, prin incheiere si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare de catre instanta. Incheierea nu este supusa nici unei cai de atac. Cautiunea care trebuie depusa este in cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane lei pentru cererile neevaluabile in bani. Cautiunea depusa este deductibila din cautiunea stabilita de instanta, daca este cazul."
    In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invoca incalcarea prevederilor art. 16 alin. (1) si ale art. 20 si 44 din Constitutie, care au urmatorul continut:
    - Art. 16 alin. (1): "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.";
    - Art. 20: "(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.
    (2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.";
    - Art. 44: "(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
    (2) Proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute prin lege organica, precum si prin mostenire legala.
    (3) Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.
    (4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte masuri de trecere silita in proprietate publica a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de alta natura discriminatorie a titularilor.
    (5) Pentru lucrari de interes general, autoritatea publica poate folosi subsolul oricarei proprietati imobiliare, cu obligatia de a despagubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritatii.
    (6) Despagubirile prevazute in alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, in caz de divergenta, prin justitie.
    (7) Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
    (8) Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit al dobandirii se prezuma.
    (9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii."
    De asemenea, autorul exceptiei invoca si incalcarea prevederilor art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, cu urmatorul continut:
    "1. Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa. Hotararea trebuie sa fie pronuntata in mod public, dar accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia in interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale intr-o societate democratica, atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces o impun, sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta atunci cand, in imprejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei.
    2. Orice persoana acuzata de o infractiune este prezumata nevinovata pana ce vinovatia va fi legal stabilita.
    3. Orice acuzat are, in special, dreptul:
    a) sa fie informat, in termenul cel mai scurt, intr-o limba pe care o intelege si in mod amanuntit, asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse impotriva sa;
    b) sa dispuna de timpul si de inlesnirile necesare pregatirii apararii sale;
    c) sa se apere el insusi sau sa fie asistat de un aparator ales de el si, daca nu dispune de mijloacele necesare pentru a plati un aparator, sa poata fi asistat in mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci cand interesele justitiei o cer;
    d) sa intrebe daca sa solicite audierea martorilor acuzarii si sa obtina citarea si audierea martorilor apararii in aceleasi conditii ca si martorii acuzarii;
    e) sa fie asistat in mod gratuit de un interpret, daca nu intelege sau nu vorbeste limba folosita la audiere."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, de exemplu prin Decizia nr. 160 din 30 mai 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 9 iulie 2002, Decizia nr. 227 din 18 mai 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 28 mai 2004, Decizia nr. 55 din 6 februarie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 10 martie 2003, si Decizia nr. 404 din 7 octombrie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.027 din 8 noiembrie 2004.
    Cu acele prilejuri Curtea a statuat ca art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila reglementeaza posibilitatea instantei de a suspenda executarea silita pana la solutionarea contestatiei la executare, daca se depune o cautiune al carei cuantum este fixat de instanta. Cu acelasi prilej, Curtea a statuat ca relevant in cauza pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate este faptul ca procedura executarii silite, inclusiv contestatia la executare, reglementata de "Cartea V - Despre executarea silita", face parte din Codul de procedura civila - art. 371^1 - 580. Or, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta si procedura de judecata sunt stabilite de lege. Astfel, legiuitorul are latitudinea de a stabili modalitatea in care poate fi suspendata executarea silita, si anume daca sa opereze de drept sau numai la cerere expresa si cu plata unei cautiuni. In consecinta, procedura contestatiei la executare asigura garantii suficiente atat pentru ocrotirea accesului liber la justitie, cat si pentru protectia dreptului de proprietate al tuturor partilor implicate in proces, prin insusi faptul ca le ofera posibilitatea de a contesta executarea, de a solicita suspendarea acesteia, iar in cazul admiterii contestatiei si desfiintarii titlului executoriu sau a insesi executarii silite, persoanele interesate au dreptul la intoarcerea executarii prin restabilirea situatiei anterioare acesteia. De asemenea, Curtea a constatat ca dispozitiile art. 403 din Codul de procedura civila trebuie apreciate in raport cu intregul sistem de garantii procedurale instituite de lege pentru asigurarea posibilitatii debitorului de a se apara prin mijloace judiciare, iar potrivit art. 403 alin. 3 din Codul de procedura civila, incheierea de solutionare a cererii de suspendare poate fi atacata cu recurs, atat debitorul, cat si creditorul beneficiind astfel de toate garantiile accesului liber la justitie. De altfel, chiar instituirea obligatiei de plata a cautiunii, ca o conditie a suspendarii executarii, are o dubla finalitate, si anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garantie pentru creditor, in ceea ce priveste acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a intarzierii executarii silite, prin efectul suspendarii acesteia, si, pe de alta parte, de a preveni si limita eventualele abuzuri in valorificarea unui atare drept de catre debitorii rau-platnici. Cu privire la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedura civila, prin raportare la art. 16 din Constitutie, Curtea constata ca, in masura in care reglementarea dedusa controlului se aplica tuturor celor aflati in situatia prevazuta in ipoteza normei legale, fara nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este intemeiata.
    De asemenea, nu poate fi retinuta nici critica potrivit careia dispozitiile de lege criticate vin in contradictie cu prevederile art. 20 din Constitutie si ale art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Astfel, potrivit art. 403 alin. 3 din Codul de procedura civila, asupra cererilor de suspendare a executarii silite instanta se pronunta prin incheiere, care poate fi atacata cu recurs, in mod separat, astfel incat cu prilejul exercitarii acestei cai de atac partea interesata poate formula toate apararile pe care le considera necesare. Asa fiind, se constata ca dispozitiile art. 403 din Codul de procedura civila sunt in concordanta cu prevederile constitutionale privind dreptul la aparare, precum si cu reglementarile internationale cuprinse in art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, privind dreptul persoanei la un proces echitabil. In acest sens a statuat Curtea prin Decizia nr. 67 din 24 februarie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 205 din 9 martie 2004.
    Solutia adoptata si considerentele deciziilor citate sunt valabile si in prezenta cauza, intrucat nu au aparut elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Magna Holding" - S.R.L. in Dosarul nr. 3.379/2005 al Judecatoriei Ploiesti.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 13 septembrie 2005.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat asistent,
                              Daniela Ramona MaritiuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 430/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 430 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 430/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu