Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 309 din 19 noiembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) si ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 135 din  3 martie 2003


SmartCity3


    Costica Bulai         - presedinte
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Paula C. Pantea       - procuror
    Maria Bratu           - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) si ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicata de Biserica Evanghelica C.A. Bucuresti in Dosarul nr. 3.653/2001 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila.
    Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea exceptiei, aratand ca dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 10 decembrie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 3.653/2001, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) si ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicata de Biserica Evanghelica C.A. Bucuresti intr-o cauza avand ca obiect revendicarea unui imobil apartinand comunitatii evanghelice din Bucuresti.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia arata ca dispozitiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 sunt contrare "drepturilor fundamentale pe care le au cultele religioase admise de stat, la educatia religioasa a credinciosilor si a personalului de cult", fara a preciza textul constitutional incalcat.
    Cu privire la dispozitiile art. 47 alin. (1) din aceeasi lege, arata ca acestea contravin prevederilor art. 15 alin. (2) si ale art. 78 din Constitutie.
    Curtea de Apel Bucuresti considera ca exceptia este neintemeiata, aratand ca alin. (2) al art. 8 rezerva imobilelor care au apartinut cultelor religioase sau comunitatilor minoritatilor nationale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, aplicarea unor acte normative speciale, "instantele judecatoresti urmand sa nu aplice prevederile Legii nr. 10/2001 categoriilor de imobile mentionate, ci sa judece actiunile in revendicare promovate, potrivit dreptului comun".
    Cu privire la dispozitiile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, instanta de judecata apreciaza ca acestea nu contravin principiului constitutional al neretroactivitatii legii, deoarece legiuitorul arata in ce conditii sunt aplicabile prevederile acestei legi, potrivit careia persoana indreptatita poate alege calea acestei legi, renuntand la judecarea actiunii in curs sau solicitand suspendarea cauzei.
    Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Presedintele Camerei Deputatilor apreciaza ca textele legale criticate sunt constitutionale.
    Guvernul considera exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata.
    Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei il constituie dispozitiile art. 8 alin. (2) si ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, care au urmatorul continut:
    - Art. 8 alin. (2): "Regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase sau comunitatilor minoritatilor nationale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale. Pana la adoptarea acestor reglementari este interzisa instrainarea imobilelor in cauza sau schimbarea destinatiei acestora.";
    - Art. 47 alin. (1): "Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si in cazul actiunilor in curs de judecata, persoana indreptatita putand alege calea acestei legi, renuntand la judecarea cauzei sau solicitand suspendarea cauzei."
    Examinand motivele de neconstitutionalitate, Curtea constata ca acestea sunt neintemeiate, pentru motivele ce urmeaza:
    I. Dispozitiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, apreciate ca fiind neconstitutionale, prevad ca regimul juridic al imobilelor vizate de text va fi reglementat prin legi speciale, pana la adoptarea acestor reglementari fiind interzisa instrainarea imobilelor in cauza sau schimbarea destinatiei acestora.
    Examinand criticile de neconstitutionalitate privind acest text, Curtea observa ca, desi autorul exceptiei nu face trimitere la nici un text din Constitutie, afirma insa ca dispozitiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 contravin "drepturilor fundamentale pe care le au cultele religioase admise de stat".
    Asupra constitutionalitatii acestui text de lege Curtea s-a mai pronuntat, de pilda prin Decizia nr. 353 din 19 decembrie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 122 din 15 februarie 2002, constatand ca aceste dispozitii nu sunt contrare prevederilor din Legea fundamentala.
    Solutia pronuntata in aceasta decizie este valabila si in prezenta cauza, neintervenind elemente noi de natura sa determine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale.
    II. Cu privire la dispozitiile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, autorul exceptiei considera, in esenta, ca aceste dispozitii contravin prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, deoarece, in opinia sa, prevederile Legii nr. 10/2001 se aplica si in cazul actiunilor in curs de judecata.
    In realitate, autorul exceptiei solicita Curtii sa se pronunte asupra aplicarii in timp a prevederilor legale criticate. Or, sub acest aspect, jurisprudenta Curtii Constitutionale a statuat in mod constant ca nu intra in competenta Curtii controlul aplicarii dispozitiilor unei legi sub raportul actiunii lor in timp, ci numai constatarea daca, sub aspectul retroactivitatii, aceste dispozitii sunt in concordanta cu Constitutia. In acest sens mentionam, de exemplu, Decizia nr. 283 din 1 iulie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 din 24 iulie 1997, si Decizia nr. 171 din 2 noiembrie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 603 din 9 decembrie 1999.
    De altfel, asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 55 din 19 februarie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 232 din 8 aprilie 2002, constatand ca dispozitiile cuprinse in acest text sunt constitutionale.
    Solutiile pronuntate in aceste decizii sunt valabile si in prezenta cauza, neintervenind elemente noi de natura sa determine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) si ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicata de Biserica Evanghelica C.A. Bucuresti in Dosarul nr. 3.653/2001 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 19 noiembrie 2002.

                       PRESEDINTE,
              prof. univ. dr. COSTICA BULAI

                              Magistrat asistent,
                              Maria BratuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 309/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 309 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 183 2014
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Economisi?i bani în cautarea unui împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investi?ii, împrumut ipotecar, împrumut auto, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumut negarantat ?i capital de risc? Aplica?i pentru un împrumut rapid ?i convenabil pentru a plati facturile ?i a cauta finan?are pentru a va crea propriile proiecte de afaceri la cea mai mica rata a dobânzii de 2%. contacta?i-ne astazi, prin: unicreditloantransferplc@gmail.com sau Ce este numarul aplica?iei +1 (845) 731 5341
ANONIM a comentat Hotărârea 2018 2011
    IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1
ANONIM a comentat Legea 60 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: FIFOCapitals@gmail.com,,,
ANONIM a comentat Legea 4 2015
    We are direct mandate to Certified Financial Instrument providers in United Kingdom. Our providers engage in Lease and Purchase of Bank Guarantee {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Loans and financial instruments issued from AAA Rated banks mainly HSBC London, Deutsche Bank AG Frankfurt and Barclays Bank. Our providers are very reliable, Ready, Willing and able to complete BG/SBLC between 10M-5B EURO/USD We will be glad to share our working procedures with you upon request to proceed towards establishing a successful business relationship. Feel free to contact below Email: heywoodfinanceltd@gmail.com Skype: heywoodfinanceltd Leasing Price: 4%+1% Buying Price: 32%+2% Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Regards, Henry Neville Moser HEYWOOD FINANCE LTD
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 309/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu