Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 305 din  9 iunie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 629 din 19 iulie 2005


SmartCity3


    Ioan Vida               - presedinte
    Aspazia Cojocaru        - judecator
    Constantin Doldur       - judecator
    Acsinte Gaspar          - judecator
    Kozsokar Gabor          - judecator
    Petre Ninosu            - judecator
    Ion Predescu            - judecator
    Serban Viorel Stanoiu   - judecator
    Florentina Balta        - procuror
    Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, exceptie ridicata de Daniela Constantin in Dosarul nr. 245/2005 al Tribunalului Calarasi.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Curtea dispune sa se faca apelul si in Dosarul nr. 382D/2005 si Dosarul nr. 383D/2005, care au ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de Marius Claudiu Burcea in Dosarul nr. 246/2005 al Tribunalului Calarasi si de Valentin Draganescu in Dosarul nr. 284/2005 al aceleiasi instante.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Curtea, avand in vedere ca exceptiile de neconstitutionalitate ce fac obiectul dosarelor nr. 381D/2005, nr. 382D/2005 si nr. 383D/2005 au obiect identic, pune in discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.
    Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.
    Curtea, in temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 382D/2005 si Dosarului nr. 383D/2005 la Dosarul nr. 381D/2005, care este primul inregistrat.
    Cauza fiind in stare de judecata, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neintemeiata. In acest sens, arata ca incadrarea prin lege a diferitilor functionari publici in anumite categorii, clase si grade profesionale, precum si salarizarea conform acestei incadrari nu reprezinta drepturi fundamentale, astfel ca legiuitorul este in drept sa aduca modificari acestor domenii. De asemenea, apreciaza ca justificarea situatiei de urgenta invocate in chiar cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 pune in acord acest act normativ cu prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin incheierile din 1 aprilie 2005, pronuntate in dosarele nr. 245/2005, nr. 246/2005 si nr. 284/2005, Tribunalul Calarasi a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, exceptie ridicata de Daniela Constantin, Marius Claudiu Burcea si Valentin Draganescu cu ocazia solutionarii unor litigii de munca avand ca obiect drepturi salariale.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin, in esenta, ca dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 73 alin. (3) lit. j) si art. 115 alin. (1) si (4) din Constitutie, intrucat aduc atingere statutului functionarilor publici si drepturilor acestora, domeniu rezervat legii organice. De asemenea, apreciaza ca nu exista o situatie extraordinara care sa justifice adoptarea ordonantei de urgenta, astfel ca se afecteaza regimul unei institutii fundamentale a statului. In sfarsit, considera ca este incalcat si principiul potrivit caruia "un drept odata castigat nu se mai poate reveni asupra lui".
    Tribunalul Calarasi apreciaza ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 este in concordanta cu prevederile Constitutiei. In acest sens, arata ca prin adoptarea acestui act normativ Guvernul a tinut seama de dispozitiile art. 115 alin. (1) din Constitutie, "nefiind incalcata vreo lege organica in domeniul salarizarii functionarilor publici". Considera ca nu s-a adus atingere nici alin. (4) al aceluiasi articol constitutional, intrucat din cuprinsul ordonantei rezulta atat situatia extraordinara, cat si urgenta reglementarii.
    In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicata.
    Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Astfel, referindu-se la criticile de neconstitutionalitate raportate la prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie, arata ca reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005 este justificata in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 "de interesul social, buna desfasurare a activitatii in administratia publica, cresterea calitatii serviciului public si constituie situatii de urgenta si extraordinare". In plus, arata ca numai Curtea Constitutionala are posibilitatea de a stabili daca actul normativ indicat a fost adoptat cu respectarea dispozitiilor referitoare la delegarea legislativa. In sfarsit, considera ca dispozitiile art. 115 alin. (1) din Constitutie nu au relevanta in cauza.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia Romaniei, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004.
    Curtea constata ca, alaturi de criticile aduse ordonantei in ansamblul sau, in motivarea exceptiei, autorii acesteia se opresc in mod particular asupra prevederilor ordonantei prin care se dispune reincadrarea functionarilor publici in noi grade profesionale, prevederi cuprinse in art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004.
    Aceste dispozitii legale au urmatoarea redactare:
    - Art. 6: "(1) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004 privind unele masuri in domeniul functiei publice, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 3 se reincadreaza in gradul profesional asistent si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare.
    (2) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 2 se reincadreaza in gradul profesional asistent si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional asistent, treapta 2 de salarizare.
    (3) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 1 se reincadreaza in gradul profesional asistent si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare.
    (4) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 3 se reincadreaza in gradul profesional principal si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional principal, treapta 3 de salarizare.
    (5) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 2 se reincadreaza in gradul profesional principal si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional principal, treapta 2 de salarizare.
    (6) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004 la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 1 se reincadreaza in gradul profesional principal si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional principal, treapta 1 de salarizare.
    (7) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 3 se reincadreaza in gradul profesional superior si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional superior, treapta 3 de salarizare.
    (8) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 2 se reincadreaza in gradul profesional superior si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional superior, treapta 2 de salarizare.
    (9) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 1 se reincadreaza in gradul profesional superior si beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta ordonanta de urgenta in anexele nr. I - IV, pentru functia publica de executie detinuta, gradul profesional superior, treapta 1 de salarizare."
    In sustinerea neconstitutionalitatii dispozitiilor de lege criticate, autorii exceptiei invoca incalcarea prevederilor art. 73 alin. (3) lit. j) si art. 115 alin. (1) si (4) din Constitutie, prevederi care au urmatorul continut:
    - Art. 73 alin. (3) lit. j): "(3) Prin lege organica se reglementeaza: [...] j) statutul functionarilor publici;";
    - Art. 115 alin. (1) si (4): "(1) Parlamentul poate adopta o lege speciala de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice. [...]
    (4) Guvernul poate adopta ordonante de urgenta numai in situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, avand obligatia de a motiva urgenta in cuprinsul acestora."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca sustinerile autorilor exceptiei se refera, in fapt, la doua aspecte de neconstitutionalitate. Unul dintre ele pune in discutie constitutionalitatea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 sub raportul domeniului de reglementare al acesteia si al situatiei extraordinare si urgentei care au justificat emiterea acestui act normativ. Al doilea aspect priveste fondul dispozitiilor ordonantei prin care se dispune reincadrarea functionarilor publici in noi grade profesionale, sens in care autorii exceptiei arata ca "un drept odata castigat nu se mai poate reveni asupra lui", iar "retrogradarea functionarilor publici poate avea loc numai in conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici".
    Analizand problema constitutionalitatii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2004, Curtea retine, in acord cu cele constatate chiar de catre autorii exceptiei, ca potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constitutie statutul functionarilor publici se stabileste prin lege organica, iar sistemul de salarizare a acestei categorii de functionari tine de statutul lor. Fata de criticile de neconstitutionalitate potrivit carora dispozitiile ordonantei "au adus modificari esentiale unei legi organice", Curtea retine insa ca interdictia reglementarii in domenii care fac obiectul legilor organice este prevazuta de art. 115 alin. (1) din Constitutie pentru ordonantele emise de Guvern in baza unei legi speciale de abilitare adoptate de Parlament. Aceasta interdictie nu opereaza si in cazul ordonantelor de urgenta, care se adopta de catre Guvern in temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutie. Emiterea unor asemenea ordonante este conditionata insa de existenta unor "situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata", iar Guvernul este obligat sa motiveze urgenta in cuprinsul ordonantei. In ceea ce priveste Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004, Guvernul a motivat existenta situatiei extraordinare prin aceea ca "asigurarea unor drepturi salariale functionarilor publici care, potrivit legii, indeplinesc prerogative de putere publica si sunt supusi unui regim sever al incompatibilitatii si conflictului de interese este un obiectiv prioritar al Strategiei actualizate a Guvernului Romaniei privind accelerarea reformei in administratia publica 2004 - 2006" si ca "masurile cuprinse in aceasta ordonanta reprezinta o etapa in reforma salariala a functionarilor publici si au la baza negocierile Guvernului Romaniei cu Banca Mondiala, Fondul Monetar International, precum si cu organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici".
    Prin urmare, Curtea retine ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 apare ca un raspuns la necesitatea de a da curs rezultatelor negocierilor Guvernului cu institutiile internationale amintite, precum si cu organizatiile sindicale, in sensul instituirii unor reforme in administratia publica. De asemenea, emiterea acestei ordonante este justificata de necesitatea reglementarii aplicarii dispozitiilor legii bugetare pentru anul 2005. De altfel, Curtea observa ca aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 este limitata doar pe durata acestui an. In consecinta, Curtea apreciaza ca urgenta reglementarilor justifica, in acest caz, existenta situatiei extraordinare si, in consecinta, dispozitiile legale criticate nu sunt contrare prevederilor constitutionale invocate.
    In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate indreptata impotriva prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004, prevederi ce dispun reincadrarea functionarilor publici in noi grade profesionale, Curtea retine ca atat incadrarea prin lege a diferitilor functionari publici in anumite categorii, clase si grade profesionale, cat si salarizarea conform acestei incadrari nu reprezinta drepturi fundamentale, care nu s-ar putea modifica, pentru viitor, tot prin lege. Astfel, legiuitorul este in drept sa modifice sistemul de salarizare existent ori sa-l inlocuiasca cu altul nou, considerat mai adecvat pentru atingerea scopului urmarit, tinand seama si de resursele financiare disponibile in diferite perioade de timp. De asemenea, tine de optiunea libera a legiuitorului incadrarea in categorii, clase si grade profesionale a functionarilor publici, fara ca aceasta sa reprezinte o retrogradare.
    Prin urmare, atat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004, in ansamblul sau, cat si prevederile art. 6 din acest act normativ, in particular, apar in lumina celor retinute de Curte ca fiind in deplin acord cu prevederile constitutionale invocate de autorii exceptiei.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, exceptie ridicata de Daniela Constantin, Marius Claudiu Burcea si Valentin Draganescu in dosarele nr. 245/2005, nr. 246/2005 si nr. 284/2005 ale Tribunalului Calarasi.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 9 iunie 2005.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat asistent,
                              Patricia Marilena IoneaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 305/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 305 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 305/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu