Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 288 din  5 noiembrie 2002

referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui Romaniei, republicata, si ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea si functionarea Presedintiei Romaniei

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 836 din 20 noiembrie 2002


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Aurelia Popa          - procuror
    Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui Romaniei, republicata, si ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea si functionarea Presedintiei Romaniei, exceptie ridicata de Nicoleta Druta in Dosarul nr. 3.237/2001 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ.
    La apelul nominal raspunde autorul exceptiei personal si asistat de avocat George-Iulian Stancov, constatandu-se lipsa Administratiei prezidentiale, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Curtea dispune a se face apelul si in Dosarul nr. 196C/2002, avand ca obiect aceeasi exceptie, ridicata de Andrei Siperco in Dosarul nr. 3.236/2001 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ. La apelul nominal raspunde, pentru autorul exceptiei, avocat George-Iulian Stancov, constatandu-se lipsa Administratiei prezidentiale, fata de care procedura de citare este legal indeplinita. Curtea, din oficiu, pune in discutie conexarea dosarelor. Partile prezente si reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea dosarelor.
    Curtea, in temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, raportat la art. 164 din Codul de procedura civila, dispune conexarea Dosarului nr. 196C/2002 la Dosarul nr. 195C/2002.
    Reprezentantul autorilor exceptiilor de neconstitutionalitate solicita admiterea acestora, aratand ca dispozitiile criticate incalca, pe de o parte, principiul neretroactivitatii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie, iar pe de alta parte, afecteaza stabilitatea functiei, prin aceea ca se aplica personalului deja existent la Administratia prezidentiala.
    Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea exceptiilor de neconstitutionalitate ca neintemeiate, intrucat apreciaza ca dispozitiile de lege criticate nu contravin textelor din Constitutie invocate ca fiind incalcate.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:
    Prin incheierile din 28 martie 2002, pronuntate in dosarele nr. 3.237/2001 si nr. 3.236/2001, Curtea Suprema de Justitie - Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4^1 din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui Romaniei, introdus prin art. I pct. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1994, precum si cele ale art. II din aceasta ordonanta. Exceptiile au fost ridicate de Nicoleta Druta si Andrei Siperco in cadrul unor litigii de munca.
    In motivarea exceptiilor de neconstitutionalitate, al caror continut este identic, se sustine "nelegalitatea aplicarii retroactive a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2001, cu consecinta vatamarii dreptului la stabilitatea in functie obtinute potrivit legii", precum si "neconstitutionalitatea textelor de lege criticate, atata vreme cat acestea se aplica unor situatii reglementate prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici".
    Curtea Suprema de Justitie - Sectia de contencios administrativ apreciaza ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.
    Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata. In acest sens, cat priveste dispozitiile art. 4^1 din Legea nr. 47/1994, introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2001, in esenta, se arata ca din continutul lor nu rezulta incalcarea principiului neretroactivitatii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie. Se mai arata ca acest text, care instituie doua conditii noi pentru numirea functionarilor publici din cadrul Administratiei prezidentiale - increderea acordata de Presedintele Romaniei si semnarea unui angajament de loialitate -, a fost pus in aplicare dupa 15 zile de la intrarea in vigoare a ordonantei. Ca atare, nici dispozitiile art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2001 nu au efect retroactiv, ele privesc aplicarea legii, iar acest aspect nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate.
    Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata. Astfel, sub aspectul incalcarii principiului neretroactivitatii legii, se arata ca prevederile art. 4^1 introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2001 au fost aplicate in termenul de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia, iar cat priveste introducerea unor noi criterii de selectare a personalului din Administratia prezidentiala, se considera ca acestea sunt in sensul dispozitiilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.
    Obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate, astfel cum au fost formulate de autorii acestora, il constituie prevederile art. 4^1 din Legea nr. 47/1994, introduse prin art. I pct. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea si functionarea Presedintiei Romaniei, precum si cele ale art. II din aceasta ordonanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001.
    In temeiul art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2001, Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui Romaniei, cu modificarile si completarile aduse prin aceasta ordonanta, a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 210 din 25 aprilie 2001, dandu-se articolelor o noua numerotare. Astfel, art. 4^1, introdus prin ordonanta si criticat ca fiind neconstitutional, a devenit art. 5 din lege, iar Curtea urmeaza a se pronunta cu privire la acesta.
    Art. 5 din Legea nr. 47/1994, republicata, prevede: "(1) Personalul Administratiei prezidentiale este alcatuit din persoane detasate, la cererea Presedintelui Romaniei, din ministere si alte autoritati publice, precum si din persoane incadrate direct pe functiile sau posturile pe care urmeaza sa le indeplineasca.
    (2) Personalul prevazut la alin. (1) poate fi incadrat numai pe baza increderii acordate de Presedintele Romaniei si cu conditia semnarii unui angajament de loialitate stabilit prin regulamentul prevazut la art. 2. Retragerea increderii are ca efect revocarea incadrarii, precum si incetarea detasarii, eliberarea sau destituirea din functie ori desfacerea contractului de munca, dupa caz.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si personalului de ordine si paza afectat Administratiei prezidentiale".
    Articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2001, aprobata prin Legea nr. 124 din 3 aprilie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 4 aprilie 2001, criticat, de asemenea, ca fiind neconstitutional, stabileste: "Prevederile art. I pct. 4 se aplica personalului existent la Administratia prezidentiala in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pe baza unui examen de atestare pe post."
    In opinia autorilor exceptiilor de neconstitutionalitate, prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2001 au aplicare retroactiva, "cu consecinta vatamarii dreptului la stabilitatea in functie obtinute potrivit legii", ceea ce contravine art. 15 alin. (2) din Constitutie, potrivit caruia "Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile". Caracterul retroactiv al acestor dispozitii rezulta si din aplicarea lor "unor situatii reglementate prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici".
    Examinand exceptiile de neconstitutionalitate ridicate, Curtea Constitutionala constata urmatoarele:
    Art. 5 din Legea nr. 47/1994, republicata, dispune cu privire la personalul ce alcatuieste Administratia prezidentiala, conditiile in care acesta poate fi incadrat, si anume "numai pe baza increderii acordate de Presedintele Romaniei" si "semnarea unui angajament de loialitate", precum si cu privire la efectele retragerii increderii. Din analiza continutului acestui articol nu rezulta existenta unor prevederi care urmeaza sa retroactiveze.
    De asemenea, nu retroactiveaza nici prevederile art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2001, potrivit carora dispozitiile art. 5 din lege "se aplica personalului existent la Administratia prezidentiala in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pe baza unui examen de atestare pe post". Dimpotriva, textul dispune ca prevederile de lege criticate se aplica personalului existent, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei.
    In jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a statuat ca o lege nu este retroactiva atunci cand modifica pentru viitor o stare de drept nascuta anterior si nici atunci cand suprima producerea in viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru ca in aceste cazuri legea noua nu face altceva decat sa refuze supravietuirea legii vechi si sa reglementeze modul de actiune in timpul urmator intrarii ei in vigoare, adica in domeniul ei propriu de aplicare. In acest sens este, de exemplu, Decizia Curtii Constitutionale nr. 330 din 27 noiembrie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 28 ianuarie 2002.
    Deoarece in prezenta cauza nu au intervenit elemente noi de natura sa justifice schimbarea acestei jurisprudente, cele statuate anterior isi mentin valabilitatea.
    In legatura cu sustinerea potrivit careia dispozitiile art. 5 din Legea nr. 47/1994, republicata, sunt neconstitutionale si prin raportare la Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, Curtea observa ca examinarea constitutionalitatii unui text de lege are in vedere compatibilitatea lui cu prevederile Constitutiei, iar nu compararea prevederilor mai multor legi intre ele. Asa fiind, acest aspect excede competentei Curtii si nu poate fi retinut.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptiile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui Romaniei, republicata, si ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1994, privind organizarea si functionarea Presedintiei Romaniei, exceptii ridicate de Nicoleta Druta si Andrei Siperco in dosarele nr. 3.237/2001 si nr. 3.236/2001 ale Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 5 noiembrie 2002.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 288/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 288 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 288/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu