Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 271 din 22 octombrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificarile ulterioare

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 792 din 30 octombrie 2002


SmartCity3


    Costica Bulai         - presedinte
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Paula C. Pantea       - procuror
    Doina Suliman         - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificarile ulterioare, exceptii ridicate de Societatea Comerciala "Stana Rotrans" - S.R.L. din Arad in Dosarul nr. 11.027/2001 al Judecatoriei Arad si Societatea Comerciala "Rusexim" - S.R.L. din Targu Mures in Dosarul nr. 3.758/2002 al Tribunalului Mures - Sectia civila.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Curtea, avand in vedere ca exceptiile de neconstitutionalitate ridicate in dosarele nr. 42C/2002 si nr. 194C/2002 au un continut identic, pune in discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.
    Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexarii dosarelor.
    Curtea, in temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicata, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedura civila, dispune conexarea Dosarului nr. 194C/2002 la Dosarul nr. 42C/2002, care este primul inregistrat.
    Reprezentantul Ministerului Public, avand in vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale, solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 si 7 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, cu modificarile ulterioare, ca fiind neintemeiata. In ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor alin. (3) al pct. 7 al aceluiasi articol, se considera ca aceasta este inadmisibila, deoarece dispozitiile legale criticate fac referire la Legea nr. 76/1992, care a fost abrogata expres potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 14 decembrie 2001, pronuntata de Judecatoria Arad in Dosarul nr. 11.027/2001, si Incheierea din 5 aprilie 2002, pronuntata de Tribunalul Mures - Sectia civila in Dosarul nr. 3.758/2002, Curtea Constitutionala a fost sesizata cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificarile ulterioare, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Stana Rotrans" - S.R.L. din Arad si Societatea Comerciala "Rusexim" - S.R.L. din Targu Mures.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 41 alin. (7), art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b), precum si celor ale art. 135 alin. (1) si (6), intrucat prin aceste dispozitii se "ingradeste libertatea comertului" si se "instituie o confiscare voalata si nelegala", precum si o discriminare intre agentii economici care efectueaza export si cei care deruleaza afaceri interne, fara a se tine seama de situatiile concrete care au determinat nerepatrierea la termen a valutei. De asemenea, se considera ca "statul nu asigura nici garantarea proprietatii private si nici libertatea comertului, agentul economic intern fiind pus in situatia de a raspunde cu patrimoniul sau chiar pentru situatiile in care nu are vreo forma de vinovatie [...]".
    Instantele de judecata, avand in vedere jurisprudenta in materie a Curtii Constitutionale, apreciaza ca dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, deoarece prevad masuri de consolidare a regimului valutar, de intarire a disciplinei financiare a agentilor economici care desfasoara activitati de export-import.
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierile de sesizare a Curtii Constitutionale au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Presedintele Camerei Deputatilor, in punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia este neintemeiata, dispozitiile legale criticate fiind in concordanta cu prevederile constitutionale invocate.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, considera, de asemenea, ca exceptia este neintemeiata. Se apreciaza, tinand seama de jurisprudenta in materie a Curtii Constitutionale, ca nici economia de piata si nici libertatea comertului nu justifica incalcarea obligatiei de repatriere a valutei si a termenului maxim de repatriere, deoarece de constituirea fondurilor valutare depinde functionarea insasi a sistemului economic.
    Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, rapoartele intocmite in cauze de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. IV pct. 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994), aprobata cu modificari prin Legea nr. 12/1995 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 27 din 7 februarie 1995).
    Textele constitutionale invocate de autorii exceptiei ca fiind incalcate sunt art. 16 alin. (1), art. 41 alin. (7), art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b), precum si art. 135 alin. (1) si (6).
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:
    I. Cu privire la constitutionalitatea pct. 3 al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 (care instituie modalitatile si termenele de repatriere a valutei rezultate din actele de comert international realizate de agentii economici), precum si pct. 7 alin. (1) si (2) al aceluiasi articol (care prevede sanctiunile in cazul nerespectarii acestor termene), Curtea s-a pronuntat prin numeroase decizii, constatand ca aceste dispozitii legale sunt constitutionale, in esenta, pentru urmatoarele motive:
    - dispozitiile art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, aprobata cu modificari prin Legea nr. 12/1995 si modificata prin Legea nr. 105/1997, nu contravin prevederilor constitutionale cuprinse in art. 41 alin. (7), deoarece nu se instituie "o confiscare mascata", ci se reglementeaza masuri de consolidare a regimului valutar, de intarire a disciplinei financiare a agentilor economici care desfasoara activitati de import-export, prevazandu-se obligatia acestora de repatriere a valutei, precum si sanctiuni pentru nerespectarea acestei obligatii, nerespectare care constituie contraventie;
    - conform alin. (1) al art. 41 din Constitutie, "Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege", iar in temeiul alin. (8) al art. 41 din Constitutie, "Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii";
    - se constata ca aceste prevederi constitutionale au fost respectate, deoarece limitele dreptului de proprietate au fost stabilite prin lege (Legea nr. 12/1995, prin care a fost aprobata cu modificari Ordonanta Guvernului nr. 18/1994), iar amenzile contraventionale prevazute de pct. 7 al art. IV din ordonanta criticata sunt, de asemenea, prevazute in conditiile legii;
    - se considera ca protectia proprietatii private si, respectiv, a averii dobandite in mod licit, care nu poate fi confiscata, nu justifica utilizarea bunurilor proprietate privata, indiferent de natura lor, pentru nesocotirea unui interes national, asa cum este cel al asigurarii disponibilitatilor valutare necesare asigurarii obligatiilor externe de plata ale economiei (in acelasi sens Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 64 din 14 aprilie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 16 iunie 1998);
    - dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b) si nici celor ale art. 135 alin. (1) si (6), ci, dimpotriva, acestea sunt respectate, deoarece, tocmai in temeiul art. 134 alin. (2) lit. b), "Statul trebuie sa asigure: protejarea intereselor nationale in activitatea economica, financiara si valutara". Aceasta obligatie fundamentala a fost respectata de Guvern si Parlament, ordonanta criticata avand ca scop insasi protejarea intereselor nationale prin consolidarea regimului valutar, asigurarea disponibilitatilor valutare necesare indeplinirii obligatiilor externe de plata ale economiei. Nici economia de piata si nici libertatea comertului nu justifica incalcarea obligatiei de repatriere a valutei si a termenului legal maxim de repatriere, deoarece de constituirea fondurilor valutare depinde insasi functionarea sistemului economic, astfel incat autonomia juridica a agentilor economici in activitatea de comert exterior nu se poate realiza decat cu respectarea acestor obligatii.
    In acest sens Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin numeroase decizii ca, de exemplu, Decizia nr. 60 din 31 martie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 183 din 18 mai 1998, si Decizia nr. 104 din 6 iunie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 383 din 16 august 2000.
    Intrucat nu au intervenit elemente noi de natura sa determine o schimbare a jurisprudentei Curtii, solutia si considerentele din deciziile amintite isi pastreaza valabilitatea si in prezenta cauza.
    Referitor la sustinerea potrivit careia textele de lege criticate contravin art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea constata ca aceste prevederi constitutionale nu au incidenta in cauza, deoarece acestea consacra egalitatea in drepturi a cetatenilor, iar nu a unor societati comerciale.
    In sfarsit, Curtea constata ca aspectele legate de existenta sau inexistenta culpei nu tin de constitutionalitatea textelor de lege criticate, ci constituie imprejurari a caror apreciere apartine competentei instantei de judecata.
    II. In legatura cu dispozitiile alineatului final al pct. 7 al art. IV din ordonanta supusa controlului de constitutionalitate, Curtea constata ca acestea fac referire la Legea nr. 76/1992, lege abrogata expres prin art. 11 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 22 aprilie 1997). Ca urmare, in cazul depasirii termenului prevazut de alineatul final al pct. 7 al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, nu se vor mai putea aplica sanctiunile reglementate prin Legea nr. 76/1992, la care se aplica o majorare de 50%, deoarece un text legal care face trimitere la o norma care intre timp a iesit din vigoare nu mai produce efecte juridice. In consecinta, prevederile alineatului final al pct. 7 al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 nu pot constitui obiectul controlului de constitutionalitate, avand in vedere ca, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala are competenta de a decide numai asupra normelor juridice in vigoare. Prin urmare, in temeiul alin. (6) al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, exceptia de neconstitutionalitate a alineatului final al pct. 7 al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 apare ca fiind inadmisibila.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi in ceea ce priveste dispozitiile art. IV pct. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    1. Respinge, ca fiind inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificarile ulterioare, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Stana Rotrans" - S.R.L. din Arad in Dosarul nr. 11.027/2001 al Judecatoriei Arad si de Societatea Comerciala "Rusexim" - S.R.L. din Targu Mures in Dosarul nr. 3.758/2002 al Tribunalului Mures - Sectia civila.
    2. Respinge, ca fiind neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 si 7 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificarile ulterioare, exceptie ridicata de aceiasi autori in aceleasi dosare.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 22 octombrie 2002.

                        PRESEDINTE,
              prof. univ. dr. COSTICA BULAI

                              Magistrat asistent,
                              Doina SulimanSmartCity5

COMENTARII la Decizia 271/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 271 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 271/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu