Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 123 din  1 iunie 2005

pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale din data de 23 mai 2005 privind plata remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru aparatele fotocopiator, imprimanta, scanner si aparat multifunctional, cu/fara functie de fotocopiere, de catre importatorii si producatorii de astfel de aparate, precum si a cuantumului acestei remuneratii

ACT EMIS DE: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 501 din 14 iunie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 107 si ale art. 131^2 alin. (8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 210/2000 privind numirea in functia de director general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.),

    directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Hotararea arbitrala din data de 23 mai 2005 privind plata remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru aparatele fotocopiator, imprimanta, scanner si aparat multifunctional, cu/fara functie de fotocopiere, de catre importatorii si producatorii de astfel de aparate, precum si a cuantumului acestei remuneratii, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Prezenta decizie intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Directorul general al Oficiului Roman
                        pentru Drepturile de Autor,
                               Rodica Parvu

    ANEXA 1

    Comisia arbitrala de pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

                            HOTARAREA ARBITRALA
                          din data de 23 mai 2005

    Comisia arbitrala formata din: Dragomir Toma
                                   Iordanescu Cristian
                                   Popovici Ernest
                                   Ros Viorel
                                   Ticlea Alexandru

    Pe rol fiind pronuntarea in cauza avand drept obiect medierea pentru stabilirea Listei aparatelor in cazul carora se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse de pe hartie, precum si a cuantumului acestei remuneratii.
    Partile aflate in mediere sunt:
    - pe de o parte, organismele de gestiune colectiva: COPYRO - Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 62, sectorul 1, cod fiscal nr. 2787628, cod IBAN RO85RNCB5010000001850001, deschis la Banca Comerciala Romana - Filiala sector 1, Bucuresti, reprezentata de doamna Nicoleta Cofscinski, in calitate de director economic, si de domnul avocat Ionescu Mircea Felix Melinesti, si Societatea de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale (VISARTA), cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Nicolae Iorga nr. 21, sectorul 1, cod fiscal 12868185, cod IBAN: R087RNCB5010000191930001, deschis la Banca Comerciala Romana - Sucursala sector 1, Bucuresti, reprezentata de domnul Gheorghe Voican, in calitate de director executiv; si
    - pe de alta parte, Asociatia Producatorilor si Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (APDETIC), cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Jiului nr. 2A, bloc Tornado, sectorul 1, inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la Grefa Judecatoriei Sectorului 1, CUI 15798238, cod IBAN: RO42BUCU046849932511RO01, deschis la Alpha Bank - Sucursala Dorobanti, reprezentata de domnul Valentin Negoita, in calitate de presedinte, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Societatea Civila de Avocati "Burchel si Asociatii", cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ion Radovici nr. 8, sectorul 5.
    Partile au fost desemnate sa negocieze Lista aparatelor in cazul carora se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse de pe hartie, precum si cuantumul acestei remuneratii, in baza art. 1 pct. 1 din Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 6/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 17 ianuarie 2005.
    Pentru organismele de gestiune colectiva, aparatele avute in vedere ca obiect al medierii si pentru care se solicita includerea in Lista aparatelor in cazul carora se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse de pe hartie sunt:
    1. fotocopiatorul;
    2. aparatele multifunctionale;
    3. scannerul;
    4. imprimanta.
    In cazul APDETIC, aparatele avute in vedere ca obiect al medierii sunt:
    1. fotocopiatorul;
    2. aparatele multifunctionale fara functie de fotocopiere;
    3. scannerul;
    4. imprimanta.
    Partile, in cursul negocierilor, au convenit, fara a semna un protocol in acest sens, ca se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata pentru fotocopiator si pentru aparatul multifunctional cu functie de fotocopiere, insa nu au ajuns la un acord in privinta cuantumului remuneratiei ce se datoreaza pentru aceste aparate. Astfel, APDETIC a propus un cuantum al remuneratiei compensatorii pentru copia privata, in cazul fotocopiatorului de 1%, iar pentru aparatul multifunctional cu functie de fotocopiere un cuantum de 0,5%, in timp ce organismele de gestiune colectiva au solicitat pentru aceste doua aparate o remuneratie in cuantum de 1,5% .
    De asemenea, APDETIC nu a fost de acord cu includerea in Lista aparatelor in cazul carora se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse de pe hartie a urmatoarelor 3 aparate: imprimanta, scanner si aparat multifunctional fara functie de fotocopiere.
    In aceste conditii, partile au hotarat sa declanseze procedura medierii prevazuta de art. 131^2 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, depunand la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor cererile de mediere inregistrate cu nr. 1.607 din 2 martie 2005 (COPYRO), respectiv nr. 1.737 din 7 martie 2005 (APDETIC).
    Conform procesului-verbal incheiat la data de 10 martie 2005, se constata ca numirea arbitrilor a fost facuta cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, partile procedand la tragerea la sorti a arbitrilor in vederea formarii completului de mediere, in baza art. 131^2 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Dezbaterile au avut loc in zilele de 12 si 19 aprilie, 10 si 16 mai 2005, in prezenta celor doua parti reprezentate prin Nicoleta Cofscinski, director economic COPYRO, si avocat Ionescu Mircea Felix Melinesti, Gheorghe Voican, director executiv VISARTA, si, respectiv, prin Valentin Negoita, presedinte APDETIC, Eduard Samson, vicepresedinte APDETIC, si avocat Magda Popescu.
    Cu prilejul dezbaterilor partile si-au sustinut punctele de vedere precizate anterior, in baza urmatoarelor probe: rapoarte de expertiza extrajudiciara, practica si legislatie internationala, note scrise si alte inscrisuri administrate de parti.
    La termenul de mediere din data de 12 aprilie 2005 arbitrii au solicitat partilor sa efectueze un raport de expertiza extrajudiciara, realizat de catre un expert neutru comun agreat de parti. Deoarece partile nu au numit de comun acord un expert neutru care sa realizeze expertiza extrajudiciara, la termenul de mediere din data de 19 aprilie 2005, acesta a fost desemnat de catre arbitrii din lista comunicata de biroul local de expertize tehnice si contabile judiciare, in persoana domnului Dumitrascu Marin. La urmatorul termen al medierii, din data de 10 mai 2005 reprezentantii Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor au comunicat arbitrilor si partilor raportul de expertiza extrajudiciara neutru, intocmit de domnul Dumitrascu Marin.
    La termenul de mediere din data de 16 mai 2005 partile au realizat un experiment practic extrajudiciar si au sustinut concluziile scrise.
    Deliberarea si pronuntarea in solutionarea medierii de fata au fost amanate, pentru studierea actelor si lucrarilor dosarului si pentru a se da partilor posibilitatea de a depune note scrise, pentru data de 23 mai 2005, cand Comisia arbitrala, deliberand cu participarea celor 5 membri ai sai, a pronuntat hotararea de fata in unanimitate de voturi, la sediul Universitatii Ecologice din Bucuresti, Str. Franceza nr. 22, sectorul 3, Bucuresti.

    COMISIA ARBITRALA
    In analiza cererilor de mediere s-au avut in vedere urmatoarele texte legale: art. 5 alin. (2) lit. a) si b) cap. II din Directiva 2002/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea unor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe in societatea informationala; recitalurile nr. (32), (35), (37), (38) si (39) din Directiva 2002/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea unor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe in societatea informationala; art. 14, 34, 107, 107^1, 107^2, 108 si 110 din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Trecand la examinarea in fond a obiectului medierii, Comisia arbitrala retine si se pronunta asupra urmatoarelor aspecte ramase in divergenta:
    1. Aparatele aflate in mediere indeplinesc din punct de vedere juridic si tehnic toate conditiile prevazute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, avandu-se in vedere urmatoarele motive:
    a) Sunt aparate de sine statatoare, indiferent de modul de functionare
    Dispozitiile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, nu conditioneaza incadrarea aparatelor la plata remuneratiei compensatorii, avandu-se in vedere modul de functionare a acestora, de aceea nu are relevanta faptul ca aparatele supuse medierii functioneaza independent sau conectate la un aparat.
    Expresia "indiferent de modul de functionare" are in vedere faptul ca este irelevant daca aceste aparate functioneaza independent sau prin conexiune cu alte aparate (in speta cu calculatorul/sistemul de calcul). Expresia "indiferent daca procedeul utilizat este unul analog sau digital", prevazuta la art. 107 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, este o precizare avuta in vedere de legiuitor si se refera la procedeul de reproducere, adica la modalitatea de realizare a copiilor. Astfel se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata atat pentru aparatele ce realizeaza copii prin procedeu analogic, cat si pentru aparatele ce realizeaza copii prin procedeu digital.
    Conectarea acestor aparate la un calculator constituie un mod de functionare a acestora si nu poate determina neindeplinirea conditiei ca aceste aparate sa fie de sine statatoare, indiferent de modul de functionare.
    Pentru toate aparatele aflate in discutie, in toate cazurile de utilizare, comanda este data de om, prin urmare aceasta modalitate de utilizare nu este de natura a inlatura caracterul de sine statator al aparatului respectiv.
    b) Sunt aparate concepute pentru realizarea de copii
    Aparatele aflate in mediere au ca functie comuna principala reproducerea; in acest sens aceste aparate sunt utilizate, in cazul imprimantei, pentru reproducerea informatiilor fixate in memoria unui calculator in format digital, iar in cazul scannerului, pentru transformarea in informatie digitala a datelor "citite" de pe hartie printr-un procedeu optic. Aparatele multifunctionale fara functie de fotocopiere pot indeplini una sau mai multe functii ale aparatelor sus-mentionate, la care se pot adauga si cele specifice de telefon-fax.
    Pe cale de consecinta, daca aparatele multifunctionale fara functie de fotocopiere indeplinesc functiile scannerului de citire a datelor de pe hartie, printr-un procedeu optic si de transformare a acestor date in informatie digitala, si ale imprimantei de reproducere pe hartie a informatiilor digitale, atunci aceste aparate permit reproducerea. Din acest motiv, in Lista aparatelor in cazul carora se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata a operelor reproduse de pe hartie, va fi mentionat "aparatul multifunctional cu/fara functie de fotocopiere".
    Deoarece toate aparatele aflate in discutie sunt concepute pentru realizarea de copii, implicit acestea pot realiza copii ale unor opere pentru uzul personal sau pentru cercul normal al unei familii, indeplinind astfel conditiile prevazute de art. 34 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. De altfel nu se poate stabili cu exactitate procentul in care sunt utilizate aceste aparate pentru "nevoi de business" sau pentru realizarea de copii private.
    c) Sunt aparate ce permit reproducerea operelor
    Avandu-se in vedere definitia reproducerii prevazuta de art. 14 din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv "realizarea uneia ori a mai multor copii, prin orice mijloc si sub orice forma ...", aparatele in discutie permit reproducerea operelor.
    In privinta imprimantei, continutul paginii unei carti aflate in memoria unui calculator are acelasi autor cu autorul operei "reproduse de pe hartie". Prin urmare, consideram ca autorii operei reproduse de pe hartie beneficiaza de o remuneratie compensatorie in toate cazurile in care se efectueaza o copie privata, in mod direct sau indirect.
    2. Aparatele aflate in mediere indeplinesc conditiile prevazute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel ca toate cele 3 aparate pot fi folosite pentru realizarea de copii private.
    3. Luand in consideratie limitele procentuale prevazute de Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, in art. 107 alin. (7) pct. B, procentele practicate pe plan european, precum si procentele solicitate de APDETIC in cererea subsidiara, se stabileste cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru operele reproduse de pe hartie astfel:
    - pentru fotocopiator - 1%;
    - pentru imprimanta - 0,5%;
    - pentru scanner - 0,5%;
    - pentru aparatele multifunctionale cu/fara functie de fotocopiere - 0,5% .

    PENTRU ACESTE MOTIVE
    HOTARASTE:

    1. Fotocopiatorul, imprimanta, scannerul si aparatele multifunctionale, cu/fara functie de fotocopiere, sunt aparate pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata, prin urmare importatorii si fabricantii de astfel de aparate au obligatia sa plateasca aceasta remuneratie.
    2. Cuantumul remuneratiei pentru aceste aparate este urmatorul:
    _________________________________________________
       Tipul aparatelor                   Procentul
    _________________________________________________
    1. Fotocopiatoare                         1%
    _________________________________________________
    2. Imprimante                           0,5%
    _________________________________________________
    3. Scannere                             0,5%
    _________________________________________________
    4. Aparate multifunctionale cu/fara
       functie de fotocopiere               0,5%
    _________________________________________________

    Hotararea a fost pronuntata astazi 23 mai 2005, la sediul Universitatii Ecologice din Bucuresti, Str. Franceza nr. 22, sectorul 3, Bucuresti.
    Hotararea arbitrala este executorie de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Cu apel in termen de 15 zile de la data publicarii.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 123/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 123 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 123/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu