Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD DE IMPRUMUT Nr

ACORD DE IMPRUMUT   Nr. 20780 din  6 noiembrie 2000

intre Romania, Banca Europeana de Investitii si Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A. privind finantarea Proiectului de modernizare a metroului Bucuresti, etapa a II-a, semnat, la Bucuresti la 6 noiembrie 2000*)

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 404 bis  din 20 iulie 2001


SmartCity3


    Acordul de imprumut a fost ratificat prin Legea nr. 438 din 18 iulie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 20 iulie 2001.

    *) Traducere.

    Prezentul acord este incheiat intre:
    Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, avand sediul in str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Romania, reprezentat prin doamna Valentina Siclovan, secretar de stat, denumita in continuare Imprumutatul, ca prima parte,
    Banca Europeana de Investitii, avand sediul in Bd. Konrad Adenauer 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentata prin domnul Wolfgang Roth, vicepresedinte, denumita in continuare Banca, ca a doua parte,
    si
    Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., avand sediul in bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti, Romania, reprezentata prin domnul Gheorghe Udriste, director general, denumita in continuare Metrorex, ca a treia parte,
    avand in vedere ca:
    1. Comunitatile Europene si Imprumutatul au incheiat la 1 februarie 1993 un acord european de asociere intre Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte, denumit in continuare Acord european de asociere;
    2. in cadrul Acordului european de asociere si in conformitate cu Decizia Consiliului Europei nr. 2.000/24/CE din 22 decembrie 1999 Consiliul guvernatorilor Bancii a autorizat in data de 28 martie 2000 acordarea de imprumuturi pentru proiecte de investitii pe teritoriul Romaniei;
    3. un acord-cadru privind cooperarea financiara a fost semnat de Banca si de Imprumutat in 4/5 iunie 1997 si prevederile acestuia se aplica prezentului acord;
    4. Imprumutatul a propus initierea unui proiect, denumit in cele ce urmeaza Proiectul, care se va realiza de catre "Metrorex", cuprinzand incheierea lucrarilor de constructie pentru conservarea infrastructurii existente in reteaua de metrou si modernizarea materialului rulant existent, astfel cum este expus mai detaliat in descrierea tehnica prezentata in anexa A la prezentul acord, denumita in continuare Descrierea tehnica;
    5. costul total estimat al Proiectului este de 231.000.000 EUR (doua sute treizeci si unu milioane euro), inclusiv cheltuieli neprevazute si dobanda in perioada constructiei;
    6. costul Proiectului urmeaza sa se finanteze astfel:

    - fonduri bugetare si alte finantari                       116.000.000 EUR
    - pentru a completa finantarea Imprumutatul a solicitat
      Bancii imprumuturi in valoare echivalenta cu             115.000.000 EUR
    __________________________________________________________________________
      TOTAL:                                                   231.000.000 EUR
    __________________________________________________________________________
    7. Imprumutatul a solicitat in consecinta de la Banca un imprumut in valoare echivalenta cu 115.000.000 EUR (o suta cincisprezece milioane euro);
    8. conform art. 3 din acordul-cadru Imprumutatul se angajeaza ca dobanda si toate celelalte plati datorate Bancii si care decurg din activitatile prevazute de acordul-cadru, precum si activele si veniturile Bancii in legatura cu astfel de activitati sa fie exceptate de la impozitare;
    9. conform art. 4 din acordul-cadru Imprumutatul a fost de acord ca pe durata oricarei operatiuni financiare incheiate in conformitate cu prevederile acordului-cadru:
    a) va asigura:
    (i) ca beneficiarii sa poata schimba in valute convertibile, la cursul de schimb care prevaleaza, sumele in moneda nationala a Imprumutatului necesare pentru efectuarea platii periodice a sumelor datorate Bancii in legatura cu imprumuturile si garantiile aferente oricarui proiect; si
    (ii) ca aceste sume sa fie liber, imediat si efectiv transferabile; si
    b) va asigura:
    (i) ca Banca sa poata schimba in valute convertibile, la cursul de schimb care prevaleaza, sumele in moneda nationala a Imprumutatului primite de Banca ca plati in legatura cu imprumuturile si garantiile aferente sau orice alte activitati si ca Banca sa poata dispune in mod liber, imediat si efectiv, sa transfere sumele astfel convertite; sau o alta optiune la latitudinea Bancii;
    (ii) ca poate dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Imprumutatului;
    10. convinsa ca prezenta operatiune corespunde scopurilor sale si ca este conforma cu scopurile acordului-cadru si tinand seama de aspectele mentionate anterior, Banca a decis sa dea curs solicitarii Imprumutatului, acordandu-i un credit in suma echivalenta cu 115.000.000 EUR (o suta cincisprezece milioane euro);
    11. doamna Valentina Siclovan este pe deplin autorizata, potrivit conditiilor stabilite in documentul I anexat, sa semneze acest acord in numele Imprumutatului si domnul Gheorghe Udriste este pe deplin autorizat, potrivit celor mentionate in documentul II anexat, sa semneze acest acord in numele "Metrorex";
    12. euro este moneda comuna a statelor membre ale Uniunii Europene participante la etapa a III-a a Uniunii economice si monetare europene (UEM);
    13. Reglementarea Consiliului (C.E.) nr. 1.103/97 din 17 iunie 1997 si Reglementarea Consiliului (C.E.) nr. 974/98 din 3 mai 1998 au statuat anumite aspecte referitoare la introducerea monedei euro;
    14. referirile din prezentul acord la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, anexe si documente anexate reprezinta referiri facute respectiv la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, anexe si documente anexate la prezentul acord,
    prin prezentul acord se convine dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Trageri

    1.01. Suma creditului
    Prin prezentul acord Banca acorda Imprumutatului, iar Imprumutatul accepta un credit, denumit in continuare credit, in suma echivalenta cu 115.000.000 EUR (o suta cincisprezece milioane euro), in unicul scop de a finanta partial Proiectul, astfel cum este prevazut in Descrierea tehnica.
    1.02. Proceduri de tragere
    A. Creditul va fi tras in cel mult 20 de transe, denumite in continuare transe sau fiecare ca o transa, care vor fi fiecare in valoare echivalenta cu cel putin 2 milioane euro (cu exceptia ultimei transe) si fiecare nu va depasi echivalentul a 15 milioane euro.
    B. Tragerea fiecarei transe va fi conditionata de primirea de catre Banca a unei cereri scrise, denumita in continuare cerere, de la Imprumutat prin "Metrorex", in care sa se specifice:
    a) suma transei;
    b) moneda in care Imprumutatul prin "Metrorex" prefera ca transa sa fie trasa fiind o valuta la care se face referire in paragraful 1.03;
    c) rata dobanzii aplicabile, daca a fost comunicata anterior de Banca;
    d) data preferata pentru tragere, intelegandu-se ca Banca poate elibera transa in termen de pana la 4 luni calendaristice de la data cererii.
    Nici o cerere nu va putea fi efectuata dupa data de 30 noiembrie 2005. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02 C, fiecare cerere este irevocabila.
    C. Daca cererea va fi intocmita in conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02 A si sub rezerva prevederilor paragrafelor 1.04 si 1.07, intr-un interval cuprins intre 10 si 15 zile inainte de data platii, Banca va remite Imprumutatului, prin "Metrorex", un aviz, denumit in continuare aviz de tragere care: (i) va confirma suma si valuta transei, specificate in cerere; (ii) va specifica rata dobanzii, determinata in conformitate cu prevederile subparagrafului 3.01 A; si (iii) va preciza data tragerii transei.
    In cazul in care rata dobanzii specificata in avizul de tragere depaseste rata respectiva indicata anterior de Banca sau in cazul in care suma sau valuta transei nu este in conformitate cu cererea, Imprumutatul, prin "Metrorex", poate ca in decurs de 3 zile lucratoare in Luxemburg de la primirea avizului de tragere sa revoce cererea prin notificare catre Banca si, in consecinta, cererea si avizul de tragere vor ramane fara efect.
    D. Tragerea va fi efectuata in acel cont bancar pe numele si in contul Imprumutatului sau "Metrorex", pe care Imprumutatul, prin "Metrorex", il va notifica Bancii cu cel putin 8 zile inainte de data tragerii.
    1.03. Valuta tragerii
    Sub rezerva existentei disponibilitatilor, Banca va disponibiliza fiecare transa in valuta pentru care Imprumutatul, prin "Metrorex", si-a exprimat preferinta. Fiecare valuta a tragerii va fi euro, valuta unuia dintre statele membre ale Bancii care nu participa la etapa a III-a a UEM sau orice alta valuta frecvent tranzactionata pe principalele piete valutare.
    Pentru calcularea sumelor ce urmeaza sa fie trase in alte valute decat euro Banca va aplica cursul de schimb de referinta calculat si publicat de Banca Centrala Europeana cu sediul la Frankfurt, iar in lipsa acestuia, cursul de schimb care prevaleaza pe orice alta piata financiara aleasa de Banca la o data cuprinsa in intervalul de 15 zile inainte de data tragerii, dupa cum va hotari Banca.
    1.04. Conditii pentru tragere
    A. Tragerea primei transe conform paragrafului 1.02 va fi conditionata de indeplinirea in mod satisfacator pentru Banca a urmatoarelor conditii, respectiv ca inainte de data cererii:
    a) un consilier juridic al Imprumutatului sa fi emis un aviz juridic privind legalitatea semnarii acestui acord de catre Imprumutat si asupra documentelor relevante emise in forma si cu continutul acceptabile Bancii;
    b) un consilier juridic al "Metrorex" sa fi emis un aviz juridic privind legalitatea semnarii de catre "Metrorex" a acestui acord si asupra documentelor relevante prezentate in forma si cu continutul acceptabile Bancii;
    c) toate aprobarile necesare privind controlul schimbului valutar sa fi fost obtinute, astfel incat sa permita Imprumutatului sau "Metrorex" sa efectueze trageri din imprumut si Imprumutatului sa ramburseze imprumutul (astfel cum este definit in paragraful 2.01) si sa plateasca dobanda si celelalte sume datorate conform prevederilor prezentului acord; aceste aprobari trebuie extinse si asupra deschiderii si mentinerii conturilor in care Imprumutatul solicita Bancii sa disponibilizeze sumele imprumutului;
    d) Banca sa fi primit documente justificative in limba engleza, care sa ateste ca Imprumutatul a autorizat pe deplin si a imputernicit "Metrorex" sa solicite trageri si sa primeasca sumele corespunzatoare in conformitate cu prezentul acord in numele si pe seama Imprumutatului;
    e) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare emise in limba engleza privind imputernicirea doamnei Valentina Siclovan si a domnului Gheorghe Udriste de a semna acest acord, respectiv in numele Imprumutatului si al "Metrorex", si o copie a imputernicirii emise in mod satisfacator pentru "Metrorex" de a participa la acest acord;
    f) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare privind faptul ca o unitate de implementare a Proiectului cu o structura adecvata a fost infiintata corespunzator de catre "Metrorex" si ca in conformitate cu paragraful 6.12 consultantii au fost angajati; si
    g) Banca sa fi primit raportul preliminar mentionat in paragraful 6.13.
    Daca o cerere pentru tragerea primei transe este efectuata inainte de primirea de catre Banca a unor documente justificative satisfacatoare pentru aceasta, care sa ateste ca aceste conditii au fost indeplinite, acea cerere va fi considerata ca fiind primita de Banca la data la care conditiile vor fi fost indeplinite.
    B. Tragerea fiecarei transe ulterioare primei transe va fi conditionata de primirea de catre Banca, inainte sau la data cererii respective, a documentelor justificative la care se face referire in subparagraful 1.04 C.
    In plus tragerea fiecarei astfel de transe va fi conditionata de faptul ca Banca sa fi fost convinsa permanent ca sunt alocate suficiente fonduri si continua sa fie disponibile conform prevederilor paragrafului 6.07, astfel incat sa se asigure implementarea si finalizarea la timp a Proiectului.
    C. In decurs de 90 de zile de la tragerea oricarei transe "Metrorex" va furniza Bancii documente justificative satisfacatoare pentru aceasta, care sa ateste ca "Metrorex" a efectuat cheltuieli pentru componentele Proiectului, care urmeaza sa fie finantate de Banca, astfel cum este prezentat in Descrierea tehnica (exclusiv impozitele si taxele platibile in Romania), in suma globala egala cu toate transele anterioare disponibilizate, mai putin suma de 2 milioane euro, cu exceptia ultimei trageri.
    Daca oricare dintre documentele justificative furnizate Bancii nu este considerat satisfacator pentru aceasta, Banca poate elibera proportional o suma mai mica decat cea solicitata, fara a contraveni prevederilor subparagrafului 1.02 A.
    D. Pentru calcularea echivalentului in euro al sumelor cheltuite Banca va utiliza cursul de schimb valabil cu 30 de zile inaintea datei cererii.
    E. Daca o parte a documentelor justificative furnizate de "Metrorex" nu este considerata satisfacatoare pentru Banca, Banca poate fie sa actioneze conform prevederilor ultimei fraze a subparagrafului 1.04 A, fie sa elibereze proportional o suma mai mica decat cea solicitata.
    1.05. Anularea creditului
    In cazul in care costul Proiectului va fi mai mic decat cifra mentionata in preambul, Banca poate, prin notificare adresata Imprumutatului si "Metrorex", sa anuleze partea din credit proportional cu diferenta. Imprumutatul poate oricand, prin notificarea Bancii, sa anuleze integral sau partial orice suma netrasa din credit, cu conditia ca, daca Imprumutatul anuleaza vreo transa care face obiectul unui aviz de tragere si care nu a fost revocata conform prevederilor subparagrafului 1.02 C, acesta sa fi platit un comision calculat la suma anulata la o rata fixa egala cu jumatate din rata dobanzii aplicabila pentru respectiva transa.
    Banca poate oricand dupa data de 31 decembrie 2005, prin notificare adresata Imprumutatului si "Metrorex", sa anuleze orice parte din credit pentru care nu s-a efectuat nici o tragere.
    1.06. Anularea si suspendarea creditului
    Banca poate, prin notificare adresata Imprumutatului si "Metrorex", sa anuleze in totalitate sau partial creditul in orice moment si cu efect imediat:
    a) ca urmare a aparitiei oricarui eveniment mentionat in subparagrafele 10.01 A sau B; sau
    b) daca vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul Bancii la pietele de capital nationale sau internationale de referinta.
    Alternativ, daca Banca apreciaza ca o situatie descrisa la alin. a) sau b) a survenit si are caracter temporar, Banca poate, prin notificare adresata Imprumutatului si "Metrorex", sa suspende in totalitate sau partial partea netrasa a creditului. Intr-un astfel de caz suspendarea va continua pana cand Banca notifica Imprumutatului si "Metrorex" ca este din nou in masura sa emita un aviz de tragere pentru partea respectiva. Suspendarea nu va implica nici o extindere a datei de anulare in conformitate cu paragraful 1.05.
    Totusi Banca nu va fi indreptatita sa anuleze ori sa suspende, pe motivele mentionate la alin. b) al acestui paragraf, nici o transa care a facut obiectul unui aviz de tragere.
    Partea netrasa din credit va fi considerata anulata daca Banca solicita rambursarea conform prevederilor art. 10.
    Daca creditul este anulat in conformitate cu alin. a), Imprumutatul va plati un comision pentru suma anulata din orice transa netrasa care a facut obiectul unui aviz de tragere, la o rata anuala de 0,75%, calculat de la data avizului de tragere respectiv pana la data anularii.
    1.07. Valuta comisioanelor
    Comisioanele datorate de Imprumutat Bancii conform art. 1 vor fi calculate si platibile in euro.

    Art. 2
    Imprumutul

    2.01. Suma imprumutului
    Imprumutul, denumit in continuare imprumutul, va cuprinde totalul sumelor in valutele disponibilizate de Banca, astfel cum au fost notificate de Banca cu ocazia tragerii fiecarei transe.
    2.02. Valuta de rambursare
    Fiecare rambursare conform prevederilor art. 4 sau, dupa caz, art. 10 va fi efectuata in valutele disponibilizate si in proportiile in care acestea sunt cuprinse in soldul imprumutului.
    2.03. Valuta pentru dobanda si alte obligatii de plata
    Dobanda si celelalte obligatii de plata datorate conform art. 3, 4 si 10 vor fi calculate si vor fi platibile proportional in fiecare valuta in care imprumutul este rambursabil.
    Orice alte plati vor fi efectuate in valuta specificata de Banca, avandu-se in vedere valuta in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeaza sa fie rambursate prin acele plati.
    2.04. Notificari ale Bancii
    Dupa tragerea fiecarei transe Banca va transmite Imprumutatului si "Metrorex" o situatie rezumativa cuprinzand suma, data tragerii, graficul de rambursare si rata dobanzii pentru acea transa.

    Art. 3
    Dobanda

    3.01. Rata dobanzii
    A. Soldul nerambursat al fiecarei transe va fi purtator de dobanda la rata specificata in avizul de tragere respectiv, aceasta rata fiind rata dobanzii aplicabila la data emiterii avizului de tragere pentru imprumuturile denominate in valuta relevanta si acordate de Banca imprumutatilor sai in conditii de rambursare si in conditii de plata a dobanzii similare cu cele pentru transa in cauza.
    B. Dobanda va fi platibila semestrial la datele specificate in paragraful 5.03.
    3.02. Dobanda la sumele cu scadenta depasita
    Fara a se incalca prevederile art. 10 si prin exceptie de la prevederile paragrafului 3.01, dobanda se va acumula la oricare suma cu scadenta depasita, conform prevederilor prezentului acord, de la data scadentei pana la data efectiva a platii, la o rata anuala calculata dupa cum urmeaza:
    a) pentru o suma datorata in cadrul oricarei transe, la o rata egala cu suma dintre:
    (i) 2,5% (doua virgula cinci procente) si
    (ii) rata relevanta specificata conform paragrafului 3.01; si
    b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma dintre:
    (i) 2,5% (doua virgula cinci procente) si
    (ii) rata dobanzii perceputa de Banca la data scadentei pentru imprumuturi acordate in aceeasi valuta pentru o perioada de 20 (douazeci) de ani.
    Aceasta dobanda este platibila in aceeasi valuta ca si suma restanta asupra careia se aplica.

    Art. 4
    Rambursarea

    4.01. Rambursarea normala
    Imprumutatul va rambursa imprumutul conform graficului de rambursare prezentat in anexa B.
    4.02. Rambursarea anticipata voluntara
    A. Imprumutatul poate rambursa anticipat, in intregime sau partial, o transa dupa transmiterea unei notificari scrise, denumita in continuare notificare de rambursare anticipata, specificand suma (suma de rambursare anticipata) care urmeaza sa fie rambursata anticipat si data propusa pentru rambursare anticipata (data de rambursare anticipata), care va fi o data specificata in paragraful 5.03 (fiecare denumita data de rambursare). Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisa Bancii cu cel putin o luna inainte de data de rambursare anticipata. Rambursarea anticipata va fi conditionata de plata de catre Imprumutat a unei compensatii, daca este cazul, datorata Bancii conform prevederilor subparagrafelor B si C de mai jos.
    B. Valoarea compensatiei va fi suma diferentei de dobanda neincasata de Banca pentru fiecare semestru incheiat la datele de rambursare ulterioare datei de rambursare anticipata, calculata in modul prevazut in urmatorul subparagraf si diminuata conform prevederilor subparagrafului 4.02 C.
    Suma diferentei va fi calculata ca fiind suma prin care:
    (x) dobanda care ar fi fost platibila in timpul semestrului respectiv pentru transa sau partea din transa rambursata anticipat
    depaseste
    (y) dobanda care ar fi fost astfel platibila in timpul semestrului respectiv, daca ar fi fost calculata la rata de referinta; in acest scop rata de referinta inseamna rata anuala a dobanzii [diminuata cu 15 (cincisprezece) puncte de baza], pe care Banca o determina la o data stabilita cu o luna inainte de data de rambursare anticipata si care urmeaza sa fie rata standard pentru un imprumut acordat de Banca din propriile resurse imprumutatilor sai, denominat in valuta transei respective, avand aceleasi caracteristici financiare ca si transa care urmeaza sa fie rambursata anticipat, in special avand aceeasi periodicitate pentru plata dobanzii, aceeasi perioada ramasa pana la scadenta si acelasi tip de rambursare.
    Rata dobanzii pe care Banca, urmand procedurile stabilite de Consiliul directorilor Bancii, o stabileste pentru un imprumut este in conformitate cu statutul Bancii si este determinata pe baza conditiilor care prevaleaza pe piata de capital.
    C. Fiecare suma astfel calculata va fi diminuata la data rambursarii anticipate prin aplicarea unei rate de discont egala cu rata determinata conform alin. (y) al subparagrafului 4.02 B.
    D. Banca va notifica Imprumutatului despre suma compensatiei datorate sau, dupa caz, despre neperceperea compensatiei. Daca pana la ora 5 p.m., ora Luxemburgului, la data notificarii, Imprumutatul nu a confirmat in scris intentia sa de a efectua rambursare anticipata in conditiile notificate de Banca, notificarea de rambursare anticipata nu va avea nici un efect. In afara cazului mentionat Imprumutatul va fi obligat sa efectueze plata in conformitate cu notificarea de rambursare anticipata, impreuna cu dobanda acumulata la suma de rambursare anticipata, precum si orice suma datorata conform prevederilor prezentului paragraf.
    4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
    A. Daca Imprumutatul ramburseaza anticipat in mod voluntar, integral sau partial, orice alt imprumut contractat initial pe o perioada mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei parti din suma imprumutului nerambursat in acel moment, in aceeasi proportie cu aceea dintre suma rambursata anticipat si suma totala nerambursata a tuturor acelor imprumuturi.
    Banca va adresa cererea Imprumutatului, daca este cazul, in termen de 4 saptamani de la primirea notificarii respective conform subparagrafului 8.02 a). Orice suma ceruta de Banca va fi platita, impreuna cu dobanda acumulata, la data indicata de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a unui alt asemenea imprumut.
    Rambursarea anticipata a unui imprumut printr-un nou imprumut, cu termen de rambursare cel putin la fel de mare ca termenul neexpirat al imprumutului rambursat anticipat, nu va fi considerata rambursare anticipata.
    B. In cazul in care costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificata in preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a imprumutului proportional cu diferenta.
    4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform art. 4
    Rambursarea anticipata va fi efectuata in toate valutele imprumutului, proportional cu sumele nerambursate respective, cu exceptia cazului in care Imprumutatul poate alege in schimb sa ramburseze anticipat, conform paragrafului 4.02, intreaga suma nerambursata intr-o singura transa.
    In cazul unei rambursari anticipate partiale in toate valutele, fiecarei sume rambursate anticipat i se va aplica reducerea pro rata a fiecarei rate nerambursate.
    Prevederile acestui articol nu vor contraveni prevederilor art. 10.

    Art. 5
    Platile

    5.01. Locul platii
    Fiecare suma platibila de Imprumutat conform prevederilor prezentului acord va fi platita in contul notificat de Banca Imprumutatului. Banca va indica contul cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inainte de data scadentei pentru prima plata pe care o face Imprumutatul si va notifica orice schimbare a contului cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
    Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul platilor efectuate in temeiul art. 10.
    5.02. Calculul platilor referitoare la fractiuni de an
    Orice suma datorata sub forma de dobanda, comision sau in alt mod de catre Imprumutat, conform prevederilor prezentului acord, si calculata pentru orice fractiune din an va fi calculata pe baza anului de 360 de zile si a lunii de 30 de zile.
    5.03. Datele de plata
    Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord, sunt platibile Bancii la 15 martie si 15 septembrie in fiecare an.
    Orice plata scadenta intr-o zi care nu este lucratoare va fi platita in ziua imediat urmatoare care este o zi lucratoare. Zi lucratoare semnifica o zi in care bancile sunt deschise pentru operatiuni in centrul financiar al tarii a carei moneda nationala este moneda in care este denominata suma datorata, cu mentiunea ca in cazul monedei euro zi lucratoare semnifica o zi in care instructiunile privind imprumuturile si transferurile in euro se desfasoara prin sistemul de decontare euro, denumit Sistemul de transfer automat cu privire la decontarile brute in timp real transeuropean (STATRTE).
    Alte sume datorate conform prevederilor prezentului acord sunt platibile in termen de 7 (sapte) zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutat a cererii transmise de Banca.
    O suma datorata de Imprumutat va fi considerata platita in momentul in care a fost primita de Banca.

    Art. 6
    Angajamente speciale

    6.01. Utilizarea imprumutului si a altor fonduri
    "Metrorex", in numele Imprumutatului, va utiliza sumele imprumutului si alte fonduri mentionate in planul de finantare descris in preambul exclusiv pentru executarea Proiectului.
    6.02. Finalizarea proiectului
    "Metrorex", in numele Imprumutatului, se angajeaza sa realizeze Proiectul in conformitate cu si sa il finalizeze pana la data specificata in Descrierea tehnica sau astfel cum aceasta poate fi modificata periodic, cu aprobarea Bancii.
    6.03. Costul majorat al Proiectului
    In cazul in care costul Proiectului depaseste cifra estimata prezentata la pct. 5 din preambul, Imprumutatul si/sau "Metrorex" vor obtine finantare pentru a acoperi depasirea costului, fara a apela la Banca, astfel incat sa permita "Metrorex" sa finalizeze Proiectul in conformitate cu Descrierea tehnica. Planurile de finantare a depasirii costurilor vor fi comunicate imediat Bancii.
    6.04. Procedura de licitatie
    "Metrorex" se angajeaza sa cumpere bunuri, sa achizitioneze servicii si sa comande lucrari pentru Proiect, in mod adecvat si satisfacator pentru Banca, pe cat posibil prin licitatie internationala deschisa participantilor din toate tarile.
    6.05. Asigurare
    Atata timp cat imprumutul este nerambursat, "Metrorex" va asigura in mod adecvat toate lucrarile si proprietatile care fac parte din Proiect, in conformitate cu practica normala pentru lucrari similare de interes public pe teritoriul Romaniei.
    6.06. Intretinere
    Atata timp cat imprumutul este nerambursat, "Metrorex" se va asigura ca toate proprietatile care fac parte din Proiect sunt intretinute, reparate, revizuite si innoite dupa cum este necesar pentru a fi pastrate in buna stare de functionare.
    6.07. Alocarea fondurilor
    Imprumutatul se angajeaza ca va asigura suficiente resurse bugetare si/sau ca alte resurse financiare vor fi anual alocate Proiectului, pentru a asigura contributia la planul de finantare a Proiectului care nu este acoperit din imprumut si sa permita finalizarea la timp a acestuia in conformitate cu Descrierea tehnica.
    6.08. Auditarea conturilor
    "Metrorex":
    a) va mentine inregistrari financiare si contabile si evidente, in conformitate cu standardele internationale acceptate, satisfacatoare pentru Banca;
    b) va efectua anual expertiza contabila a conturilor, situatiilor financiare si bugetare, in conformitate cu standardele internationale de contabilitate; si
    c) va angaja ca auditor o firma de renume international, care si-a dovedit capacitatea de expertizare in conformitate cu standardele internationale de contabilitate si care este acceptabila Bancii.
    6.09. Functionarea Proiectului
    Atata timp cat imprumutul este nerambursat si in cazul in care Banca nu va fi stabilit altfel in scris, "Metrorex":
    a) va mentine titlul de proprietate si posesia asupra activelor aferente Proiectului; si
    b) va inlocui si va reinnoi aceste active si va mentine Proiectul in stare de functionare continua conform scopului initial.
    Banca isi poate retrage consimtamantul conform prezentului paragraf numai in cazul in care actiunile propuse ar prejudicia interesele Bancii ca imprumutator al Imprumutatului sau daca ar face ca Proiectul sa devina neeligibil pentru a fi finantat de Banca.
    6.10. Angajament financiar
    Imprumutatul si "Metrorex" se angajeaza ca "Metrorex", printr-o conducere eficienta si o politica tarifara corespunzatoare, va mentine o activitate operationala corespunzatoare si o structura financiara, realizand in special un nivel al fondurilor interne suficiente, care sa acopere intr-o proportie rezonabila cheltuielile de functionare.
    6.11. Conditionalitati privind protectia mediului
    Atata timp cat imprumutul este nerambursat, "Metrorex":
    a) va desfasura activitatile in conformitate cu legile aplicabile si cu standardele Uniunii Europene privind protectia mediului, astfel cum acestea pot fi amendate sau modificate, va obtine si va mentine toate autorizatiile guvernamentale necesare aplicabile in acest caz;
    b) va desfasura toate lucrarile de intretinere si reabilitare si va intreprinde masurile care sa atenueze impactul asupra mediului care vor fi necesare in cadrul Proiectului, conform practicilor privind utilitatile si standardele la care se face referire la alin. a);
    c) va desfasura toate lucrarile de intretinere si reabilitare legate de Proiect, care pot fi cerute de autoritatile competente; si
    d) va asigura ca nici un material sau nici o substanta care ar putea avea efecte adverse asupra mediului, cum ar fi halogenii, PCB sau azbestul, sa nu fie folosita in realizarea Proiectului.
    6.12. Servicii de consultanta
    "Metrorex" va angaja, in urma unei proceduri de selectie satisfacatoare pentru Banca, consultanti internationali ale caror calificare, experienta si termeni de referinta vor fi satisfacatori pentru Banca, in urmatoarele scopuri:
    a) sa furnizeze asistenta "Metrorex" pentru proiectare, intocmirea specificatiilor Proiectului si pregatirea documentelor de licitatie corespunzatoare;
    b) sa furnizeze asistenta "Metrorex" pentru pregatirea licitatiilor pentru lucrarile si serviciile aferente Proiectului;
    c) sa certifice documentele privind cheltuielile efectuate la care se face referire in subparagraful 1.04 C;
    d) sa supervizeze si sa raporteze despre implementarea Proiectului.
    6.13. Angajamente speciale
    Inainte de inceperea lucrarilor de pregatire privind componenta A a Proiectului (astfel cum este descrisa in anexa A) "Metrorex" se angajeaza sa inainteze Bancii un raport preliminar, satisfacator pentru aceasta si intocmit de un expert international in lucrari geotehnice si tunele (subterane), in care sa se descrie stadiul din punct de vedere structural si de securitate al infrastructurii care urmeaza sa fie finalizata in cadrul Proiectului. Raportul final care va cuprinde in plus costul estimat actualizat pentru componenta A a Proiectului si un plan de lucru detaliat va fi transmis Bancii inainte de inceperea lucrarilor majore.
    6.14. Vizite
    A. Imprumutatul intelege ca Banca poate fi obligata sa divulge Curtii de Conturi a Comunitatii Europene, denumita in continuare Curtea de Conturi, acele documente legate de Imprumutat si de Proiect, in cazul in care acestea sunt necesare pentru indeplinirea sarcinilor Curtii de Conturi conform legislatiei Uniunii Europene.
    B. Imprumutatul va determina "Metrorex" sa permita persoanelor desemnate de Banca, care pot fi insotite de reprezentanti ai Curtii de Conturi, sa viziteze amplasamente, instalatii si lucrari care fac parte din Proiect si sa efectueze acele verificari pe care acestia le apreciaza ca necesare. In acest scop Imprumutatul le va acorda sau se va asigura ca li se acorda tot sprijinul necesar. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentantii Curtii de Conturi pot solicita "Metrorex" furnizarea documentelor care cad sub incidenta scopului la care se face referire in precedentul subparagraf 6.14 A.

    Art. 7
    Garantii

    7.01. Garantii
    Daca Imprumutatul va acorda unei terte parti vreo garantie pentru indeplinirea vreuneia dintre obligatiile sale privind datoria externa sau orice fel de preferinta ori prioritate in acest sens, Imprumutatul, daca Banca va solicita, va informa Banca despre aceasta si va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru indeplinirea obligatiilor sale in cadrul prezentului acord ori va acorda Bancii o preferinta sau o prioritate echivalenta. Imprumutatul confirma ca in prezent nu exista nici o asemenea garantie, preferinta sau prioritate.

    Art. 8
    Informatii

    8.01. Informatii privind Proiectul
    "Metrorex":
    a) va asigura ca evidentele sale cuprind toate operatiunile referitoare la finantarea si executia Proiectului;
    b) va transmite Bancii, in limba engleza sau in traducere in limba engleza:
    (i) pana la 30 iunie 2001 si dupa aceasta data trimestrial, pana la finalizarea Proiectului, un raport privind implementarea acestuia, care va fi intocmit de un consultant independent, astfel cum este mentionat la alin. f) al subparagrafului 1.04 A;
    (ii) la 6 luni dupa incheierea Proiectului, un raport privind finalizarea acestuia; si
    (iii) periodic, orice alt asemenea document sau informatie privind finantarea, implementarea si functionarea Proiectului, dupa cum Banca poate solicita in mod rezonabil, aceste rapoarte fiind intocmite si aprobate de un consultant independent, astfel cum este mentionat la alin. f) al subparagrafului 1.04 A;
    c) va supune fara intarziere aprobarii Bancii orice modificare importanta in planurile generale, graficul de realizare, finantare sau programul de cheltuieli ale Proiectului, in legatura cu aspectele facute cunoscute Bancii inainte de semnarea acestui contract;
    d) va informa in timp util Banca despre orice situatie care necesita acordul acesteia conform paragrafului 6.09; si
    e) va informa in general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut care ar putea prejudicia substantial sau care ar afecta conditiile executarii ori functionarea Proiectului.
    8.02. Informatii privind Imprumutatul
    Imprumutatul va informa Banca:
    a) imediat despre orice hotarare luata de el ori despre orice motiv sau situatie care il obliga ori despre orice cerere adresata acestuia pentru plata anticipata a oricarui imprumut acordat initial pentru o perioada mai mare de 5 ani;
    b) imediat despre orice intentie din partea sa de a acorda, in favoarea unei terte parti, orice garantii asupra activelor sale; sau
    c) in general despre orice situatie sau eveniment care ar putea impiedica indeplinirea oricarei obligatii a Imprumutatului in cadrul prezentului acord ori care ar putea prejudicia substantial sau care ar afecta conditiile executarii ori functionarea Proiectului.
    8.03. Informatii privind "Metrorex"
    "Metrorex":
    a) va furniza Bancii in fiecare an, in interval de o luna de la publicare, raportul anual, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si raportul de audit realizat in conformitate cu standardele internationale de contabilitate; si
    b) va informa Banca:
    (i) imediat despre orice modificare adusa documentelor sale de baza si despre orice schimbari in statutul juridic si mandat; sau
    (ii) in general cu privire la orice situatii sau evenimente care pot impiedica indeplinirea oricarei obligatii in cadrul prezentului acord.

    Art. 9
    Speze si cheltuieli

    9.01. Impozite, taxe si comisioane
    Imprumutatul si/sau "Metrorex", dupa caz, va plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru si taxe pentru inregistrare, aferente semnarii sau implementarii prezentului acord sau a oricarui document legat de acesta si in legatura cu constituirea oricarei garantii pentru imprumut.
    Imprumutatul va rambursa integral imprumutul si va plati dobanda, comisioanele si alte sume datorate conform prezentului acord, in suma bruta, fara deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, daca Imprumutatul este obligat prin lege sa faca orice asemenea deduceri, sa majoreze plata in suma bruta catre Banca, astfel incat dupa deducere valoarea neta primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
    9.02. Alte speze
    Imprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea prezentului acord ori a documentelor legate de acesta, si in constituirea oricarei garantii pentru imprumut.

    Art. 10
    Rambursarea in cazul neindeplinirii unei obligatii

    10.01. Dreptul de a solicita rambursarea
    Imprumutatul va rambursa imprumutul sau orice parte din acesta pe baza cererii facute in acest sens de Banca:
    A. imediat:
    a) daca vreo informatie importanta sau document remis Bancii de catre sau in numele Imprumutatului, in legatura cu negocierea prezentului acord sau pe durata cat acesta este in vigoare, se dovedeste ca a fost incorect in orice aspect important;
    b) daca Imprumutatul nu ramburseaza la data scadentei orice parte din imprumut, nu plateste dobanda aferenta acestuia sau nu efectueaza orice alta plata catre Banca, dupa cum se prevede in prezentul acord;
    c) daca, ca urmare a oricarei neindepliniri a obligatiilor, Imprumutatului i se cere sa ramburseze anticipat orice imprumut acordat initial pentru un termen mai mare de 5 ani;
    d) daca survine un eveniment sau o situatie care este posibil sa puna in pericol efectuarea platilor aferente imprumutului ori sa afecteze negativ orice garantie acordata pentru acesta;
    e) daca vreo obligatie asumata de Imprumutat, astfel cum se prevede la pct. 7 si 8 din preambul, inceteaza sa fie indeplinita cu privire la orice imprumut acordat oricarui Imprumutat din Romania din resursele Bancii sau ale Uniunii Europene;
    f) daca Imprumutatul sau "Metrorex" nu isi indeplineste vreo obligatie financiara cu privire la orice alt imprumut acordat de Banca din resursele Bancii sau ale Uniunii Europene; sau
    g) (i) daca un executor intra in posesia oricarei parti din activele "Metrorex" ori daca un creditor, lichidator sau administrator este desemnat pentru orice parte din acestea; sau
    (ii) daca orice retinere, executare, sechestru sau orice alta procedura se aplica asupra proprietatii "Metrorex";
    B. dupa expirarea unei perioade rezonabile, specificata de Banca in notificarea remisa Imprumutatului, fara ca problema sa fi fost rezolvata in mod satisfacator pentru Banca;
    a) daca Imprumutatul sau "Metrorex" nu indeplineste vreo obligatie conform prevederilor prezentului acord, alta decat vreuna dintre cele mentionate in subparagraful 10.01 A alin. b); sau
    b) daca vreun fapt esential prevazut in preambul se modifica substantial sau se dovedeste eronat si daca modificarea fie prejudiciaza interesele Bancii in calitate de imprumutator al Imprumutatului, fie afecteaza negativ implementarea sau functionarea Proiectului.
    10.02. Alte drepturi legale
    Paragraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bancii de a cere rambursarea anticipata a imprumutului.
    10.03. Daune
    Atunci cand cererea de rambursare anticipata se va face conform prevederilor paragrafului 10.01, Imprumutatul va plati Bancii o suma calculata incepand cu data la care s-a facut solicitarea, oricare este mai mare dintre:
    a) valoarea calculata in conformitate cu subparagraful 4.02 A, aplicata la suma care a devenit scadenta si platibila imediat si cu efect de la data declararii efectului acesteia; si
    b) o suma calculata la o rata anuala de 0,25% de la data cererii pana la data la care fiecare rata de rambursare a sumei cerute ar fi trebuit sa fie rambursata, daca nu ar fi fost facuta solicitarea.
    10.04. Nerenuntare
    Nici o omisiune sau intarziere a Bancii in exercitarea oricaruia dintre drepturile sale conform art. 10 nu va fi considerata ca o renuntare la un astfel de drept.
    10.05. Utilizarea sumelor primite
    Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform art. 10 vor fi utilizate in primul rand pentru plata daunelor, comisioanelor si dobanzii, in aceasta ordine, si in al doilea rand pentru reducerea ratelor nerambursate, in ordinea inversa a scadentei. Ele se vor aplica intre transe, dupa cum va considera Banca.

    Art. 11
    Legea si jurisdictia

    11.01. Legea
    Prezentul acord si intocmirea, interpretarea si validitatea sa vor fi guvernate de legea franceza.
    Locul incheierii prezentului acord este sediul central al Bancii.
    11.02. Jurisdictia
    Toate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, denumita in continuare Curtea.
    Partile la prezentul acord renunta prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdictia Curtii. O decizie a Curtii, emisa conform prezentului paragraf, va fi definitiva si obligatorie pentru parti, fara restrictie sau rezerva.
    11.03. Dovada sumelor datorate
    In orice actiune juridica ce decurge din prezentul acord certificarea de catre Banca a oricarei sume datorate acesteia in cadrul prezentului acord va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.

    Art. 12
    Clauze finale

    12.01. Notificari
    Notificarile si alte comunicari transmise in legatura cu prezentul acord vor fi trimise la adresele mentionate la pct. (1), cu exceptia notificarilor catre Imprumutat si "Metrorex" in legatura cu litigii in curs sau in declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. (2), unde Imprumutatul si "Metrorex" aleg domiciliul:
    Pentru Banca:      (1) 100, Boulevard Konrad Adenauer
                           L-2950 Luxembourg-Kirchberg
    Pentru Imprumutat: (1) Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
                           RO-70060 Bucuresti, Romania
                       (2) Misiunea Romaniei pe langa Comunitatile Europene
                           107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles
    Pentru "Metrorex": (1) Bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
                           RO-79917 Bucuresti, Romania
                       (2) Misiunea Romaniei pe langa Comunitatile Europene
    Fiecare parte poate, prin notificarea celorlalte, sa isi schimbe adresa mentionata mai sus, cu conditia ca adresa de la pct. (2) sa poata fi schimbata numai cu alta adresa in cadrul Uniunii Europene.
    12.02. Forma notificarii
    Notificarile si alte comunicari, pentru care sunt mentionate in prezentul acord perioade fixe sau care fixeaza ele insele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandata, telegrama, telex sau alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de catre destinatar. Data inregistrarii sau, dupa caz, data declarata a primirii documentului transmis va fi definitiva pentru determinarea unei perioade.
    12.03. Preambul, anexe si documente anexate
    Preambulul si urmatoarele anexe fac parte din prezentul acord:
    - Anexa A "Descriere tehnica"
    - Anexa B "Grafic de rambursare"
    Urmatoarele documente sunt anexate la prezentul acord:
    - Document I "Imputernicire de semnare pentru Imprumutat"
    - Document II "Imputernicire de semnare pentru "Metrorex".
    Drept urmare, partile prezente au convenit sa semneze prezentul acord in 4 exemplare originale in limba engleza, fiecare pagina fiind parafata, in numele Imprumutatului, de doamna Carmen Ghita, director general adjunct, in numele Bancii, de domnul Gerhard Hutz, seful departamentului juridic, si in numele "Metrorex", de domnul Alexandru Teodorescu, sef de departament.

                  Semnat pentru si in numele Romaniei,
                           Valentina Siclovan

         Semnat pentru si in numele Bancii Europene de Investitii,
                              Wolfgang Roth

               Semnat pentru si in numele Societatii Comerciale
            de Transport cu Metroul Bucuresti - "Metrorex" - S.A.,
                            Gheorghe Udriste

    la Bucuresti la 6 noiembrie 2000.

    ANEXA A

                            DESCRIERE TEHNICA
    Romania - Proiect de modernizare a metroului Bucuresti - etapa a II-a

    Proiectul consta in conservarea infrastructurii unei extensii a unei linii de metrou si in modernizarea a 60 de trenuri de metrou existente. Principalele caracteristici ale fiecarei componente sunt:
    Componenta A: Finalizarea lucrarilor de constructie pentru conservarea infrastructurii existente de la Nicolae Grigorescu la Linia de Centura
    Observatie:
    Inainte de inceperea lucrarilor si datorita stadiului actual al infrastructurii este necesara elaborarea unui raport tehnic cu privire la actualul stadiu al tunelelor. Raportul ar trebui intocmit de un expert international recunoscut in domeniul tunelelor si problemelor geotehnice si trebuie sa includa o revizuire a costului estimativ si un plan de lucru detaliat.
    Infrastructura cuprinde 4 statii: Nicolae Grigorescu, 1 Decembrie 1918, Policolor si Linia de Centura, iar caracteristicile de baza ale tunelului sunt:
___________________________________________________________________________
           Tunel                            Tip       Lungime  Finalizare*)
                                                         (m)
___________________________________________________________________________
Legatura cu reteaua existenta            Rectangular     448        50%
Nicolae Grigorescu                       Statie          225         0%
Trecere                                  Rectangular      80         0%
Nicolae Grigorescu - 1 Decembrie 1918    Circular        935       100%
1 Decembrie 1918                         Statie          168        80%
Trecere                                  Circular        289       100%
1 Decembrie 1918 - I.O.R.                Rectangular     812       100%
I.O.R. - Policolor                       Circular        407       100%
Policolor                                Statie          168        35%
Trecere                                  Circular        391       100%
Policolor - Linia de Centura             Rectangular     400        40%
Linia de Centura                         Statie + Capat  400       100%
___________________________________________________________________________
    *) Finalizarea se refera la starea infrastructurii in momentul abandonarii lucrarilor in anul 1993. Deteriorarea survenita de la aceasta data nu este evaluata.

    Lungimea totala a infrastructurii este de 4.753 m si lucrarile neefectuate de conservare constau in principal din:
    - Lucrari pregatitoare:
    - pomparea apei si curatarea infrastructurii existente;
    - aspecte/masuri de siguranta legate de acestea.
    - Lucrari civile:
    - constructia peretilor turnati;
    - excavari;
    - cladirea structurilor din beton;
    - tencuire initiala;
    - refacerea suprafetei de rulare in vederea furnizarii conditiilor standard pentru traficul obisnuit de tramvaie si de calatori*1).
    - Echipament:
    - sistem de pompare a apei;
    - alimentare cu energie;
    - sistem de ventilatie.
------------
    *1) Aceste lucrari vor fi efectuate in colaborare cu Primaria Municipiului Bucuresti.

    Componenta B: Modernizarea a 60 de trenuri (360 de vagoane in total) din parcul existent de material rulant
    Principalele lucrari ce vor fi efectuate la fiecare vagon constau in:
    - fiabilizarea boghiului, incluzand consolidarea cadrului, motoare noi de tractiune asincrone de curent alternativ, inlocuirea componentelor franei pneumatice, reproiectarea lagarului crapondinei, inlocuirea angrenajului conic;
    - inlocuirea actionarii de putere cu actionare in curent alternativ, incluzand conexiuni, canale de cabluri si cablaje noi, imbunatatirea componentelor de siguranta si control;
    - modernizarea serviciilor auxiliare, incluzand un nou convertizor static, inlocuirea instalatiilor de actionare a usilor de acces pentru pasageri, inlocuirea sistemului de producere a aerului comprimat, echipament de aer conditionat in cabina de conducere;
    - imbunatatirea generala a sistemului de franare, incluzand sisteme de control si securitate, inlocuirea panourilor de comanda cu echipament de protectie la antipatinare/antiblocare a rotilor;
    - inlocuirea dispozitivelor de siguranta a traficului cu un sistem automat de protectie a trenului (ATP-ATO) in scopul alinierii la cele mai inalte criterii internationale privind sistemul de control al sigurantei trenului;
    - modernizarea cabinei pasagerilor, incluzand dispozitive de stingere a incendiilor, instalatie de aer conditionat si alte componente, in scopul asigurarii unor standarde ridicate pentru confortul utilizatorilor.
    Proiectul va fi finalizat si va deveni complet operational in conformitate cu urmatoarele termene:
    - lucrarile de conservare a infrastructurii - in prima jumatate a anului 2004;
    - lucrarile de modernizare a materialului rulant - inainte de finele anului 2006.

    ANEXA B

                           GRAFIC DE RAMBURSARE
    Romania - Proiect de modernizare a metroului Bucuresti - etapa a II-a
    _____________________________________________________________
         Datele de plata           Sumele de rambursat exprimate
      a ratelor de capital            ca procent din imprumut
    _____________________________________________________________
      1. 15 martie 2006                        3,33%
      2. 15 septembrie 2006                    3,33%
      3. 15 martie 2007                        3,33%
      4. 15 septembrie 2007                    3,33%
      5. 15 martie 2008                        3,33%
      6. 15 septembrie 2008                    3,33%
      7. 15 martie 2009                        3,33%
      8. 15 septembrie 2009                    3,33%
      9. 15 martie 2010                        3,33%
     10. 15 septembrie 2010                    3,33%
     11. 15 martie 2011                        3,33%
     12. 15 septembrie 2011                    3,33%
     13. 15 martie 2012                        3,33%
     14. 15 septembrie 2012                    3,33%
     15. 15 martie 2013                        3,33%
     16. 15 septembrie 2013                    3,33%
     17. 15 martie 2014                        3,33%
     18. 15 septembrie 2014                    3,33%
     19. 15 martie 2015                        3,33%
     20. 15 septembrie 2015                    3,33%
     21. 15 martie 2016                        3,33%
     22. 15 septembrie 2016                    3,33%
     23. 15 martie 2017                        3,33%
     24. 15 septembrie 2017                    3,33%
     25. 15 martie 2018                        3,33%
     26. 15 septembrie 2018                    3,33%
     27. 15 martie 2019                        3,33%
     28. 15 septembrie 2019                    3,33%
     29. 15 martie 2020                        3,33%
     30. 15 septembrie 2020                    3,43%
    ____________________________________________________________

    Doamnei Valentina Siclovan, secretar de stat
    Ministerul Finantelor
    Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
    Bucuresti, Romania

    Domnului Gheorghe Udriste, director general
    Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti - "Metrorex" - S.A.
    Bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
    Bucuresti, Romania

    Bucuresti, 6 noiembrie 2000

    Subiect: Proiect de modernizare a metroului Bucuresti - etapa a II-a
    Acord de imprumut semnat la data de 6 noiembrie 2000, in valoare echivalenta de 115 milioane euro (Acord de imprumut)

    Stimati domni,

    Referitor la paragraful 6.04 din Acordul de imprumut mentionat mai sus, dorim sa precizam ca, pentru ca Banca Europeana de Investitii sa fie de acord, toate documentele de licitatie trebuie sa fie insotite de o versiune in limba engleza si, in cazul divergentelor, aceasta versiune va fi cea care va prevala.
    Dorim sa mentionam ca, in conformitate cu practicile Bancii Europene de Investitii, clauzele privind acordarea de preferinte ofertantilor interni nu sunt permise.
    De asemenea, dorim sa confirmam ca Proiectul, astfel cum este descris in anexa A, include servicii de consultanta achizitionate conform prevederilor paragrafului 6.12.
    Va rugam sa certificati cele mentionate anterior prin semnarea si datarea acestui document de confirmare.

                                Cu stima,
                      Banca Europeana de Investitii
                              Wolfgang Roth

            De acord,                                 De acord,
    pentru si in numele Romaniei,           pentru si in numele "Metrorex",
        Valentina Siclovan                        Gheorghe Udriste

      Data: 6 noiembrie 2000                     Data: 6 noiembrie 2000SmartCity5

COMENTARII la Acord 20780/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 20780 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu