Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 16 martie 2005

REGULAMENT    din 16 martie 2005

privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 257 din 28 martie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    Introducere
    Elaborarea unui cadru juridic care reglementeaza materia ajutorului de stat reprezinta continuarea armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia europeana, parte a procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    Scopul notificarii si autorizarii ajutoarelor de stat acordate de autoritatile publice sau de organismele care administreaza surse ale statului este de a urmari masura in care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal intr-o economie de piata in care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt reglate de cerere si oferta.
    Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent trebuie sa fie notificata Consiliului Concurentei. Fara autorizarea Consiliului Concurentei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat.
    Procesul de instruire a angajatilor produce, in mod obisnuit, efecte pozitive asupra societatii in ansamblul sau, deoarece mareste ponderea personalului calificat la care pot apela ceilalti agenti economici, creste competitivitatea industriei nationale si joaca un rol important in cadrul strategiei de ocupare a fortei de munca. Avand in vedere ca intreprinderile investesc in general mai putin decat este necesar in scopul instruirii angajatilor lor, ajutoarele de stat acordate in acest scop pot contribui la corectarea acestei imperfectiuni a pietei, putandu-se deci considera ca, in anumite conditii, sunt compatibile cu un mediu concurential normal.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Domeniu de aplicare
    Art. 1
    (1) Prezentul regulament se aplica schemelor de ajutor de stat si ajutoarelor de stat individuale acordate pentru instruirea angajatilor in toate sectoarele, exceptie facand sectorul carbonier.
    (2) Prezentul regulament se aplica masurilor de instruire a angajatilor, masuri care constituie ajutor de stat in sensul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare. Unele masuri de instruire nu se incadreaza in dispozitiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, constituind masuri cu caracter general, deoarece sunt deschise intreprinderilor din toate sectoarele, fara discriminari si fara a se acorda puteri discretionare autoritatilor care aplica masurile, de exemplu schemele ce instituie stimulente fiscale, deschise tuturor firmelor care investesc in instruirea angajatilor. Alte masuri de instruire nu se incadreaza in domeniul de aplicare al art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ca de acestea beneficiaza in mod direct orice persoana si nu implica nici un avantaj pentru anumite intreprinderi ori sectoare, cum ar fi: scolarizarea si instruirea profesionala initiala; instruirea sau recalificarea somerilor, inclusiv burse de formare in intreprinderi; masuri care ii vizeaza direct pe lucratori sau chiar anumite categorii de lucratori, dandu-le posibilitatea de a beneficia de instruire care nu este legata de firma sau de industria in care lucreaza.

    Definitii
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
    1. intreprinderile mici si mijlocii sunt definite conform Regulamentului privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    2. intreprinderi mari inseamna intreprinderile care nu se incadreaza in categoria intreprinderilor prevazute la pct. 1;
    3. instruire specifica inseamna pregatirea angajatilor, care implica achitarea de taxe de scolarizare pentru instruirea care priveste in principal pozitia prezenta sau viitoare a angajatului din firma sprijinita si care presupune calificari care nu sunt ori sunt in mica masura transferabile la alte firme sau in alte domenii de activitate;
    4. instruire generala inseamna formarea angajatilor, care implica achitarea unei taxe de scolarizare pentru instruirea care nu priveste in principal sau exclusiv pozitia prezenta ori viitoare a angajatului din firma sprijinita, ci care ofera calitati transferabile pe scara larga la alte firme sau in alte domenii de activitate si care, prin aceasta, imbunatateste substantial potentialul de ocupare in munca al angajatului. Instruirea va fi considerata a avea caracter general, daca, de exemplu, este organizata in comun de catre diferite intreprinderi, daca angajatii diferitelor intreprinderi se pot folosi ei insisi de aceasta sau daca este recunoscuta, acreditata ori validata de catre autoritatile sau organismele publice ori de catre alte organisme sau institutii carora autoritatile abilitate le-au conferit imputernicirea necesara;
    5. intensitatea ajutorului de stat inseamna valoarea bruta a ajutorului de stat, exprimata ca procent din costurile eligibile ale proiectului. Toate sumele utilizate vor fi luate in considerare inainte de deducerea oricaror impozite directe. Daca ajutorul de stat se acorda sub alta forma decat aceea a unor fonduri nerambursabile, valoarea acestui ajutor va fi echivalentul subventionarii acestuia. Ajutorul de stat ce urmeaza sa fie primit in viitor, intr-o singura transa sau in mai multe, trebuie actualizat la valoarea prezenta a acestuia. Rata dobanzii utilizata pentru operatiunile de actualizare si pentru calcularea valorii ajutorului de stat in cazul unui credit cu dobanda redusa va fi rata de referinta aplicabila in momentul acordarii ajutorului de stat;
    6. lucrator dezavantajat inseamna:
    a) orice persoana care nu a implinit varsta de 25 de ani, neincadrata anterior intr-o munca remunerata in mod regulat;
    b) orice persoana cu handicap grav, rezultat al unor afectiuni fizice si/sau psihice, care poate totusi sa patrunda pe piata muncii;
    c) orice persoana care imigreaza sau care devine rezident in Romania in scopul de a munci si care are nevoie de instruire, inclusiv de instruire pentru invatarea limbii romane;
    d) orice persoana care si-a gasit un loc de munca dupa o pauza de cel putin 3 ani, in special cei care au renuntat la serviciu datorita dificultatii de a concilia activitatea profesionala cu viata de familie, in primele 6 luni dupa angajare;
    e) orice persoana cu varsta de peste 45 de ani, care nu a frecventat o forma de invatamant secundar ori echivalentul acestuia;
    f) orice persoana care nu a avut loc de munca timp de 12 luni consecutive, aflata in primele 6 luni dupa angajare.

    CAP. 2
    Reguli aplicabile ajutorului de stat pentru instruirea angajatilor

    Conditiile care trebuie indeplinite pentru autorizarea ajutorului de stat pentru instruirea angajatilor
    Art. 3
    In conformitate cu prezentul regulament, Consiliul Concurentei poate autoriza orice ajutor de stat individual sau orice schema de ajutor de stat care indeplineste conditiile prevazute la art. 4 - 6.

    Intensitatea ajutorului de stat
    Art. 4
    (1) Plafonul intensitatii ajutorului de stat acordat pentru instruire specifica nu trebuie sa depaseasca 35% in cazul intreprinderilor mari si 45% in cazul intreprinderilor mici si mijlocii.
    (2) Plafonul intensitatii ajutorului de stat acordat pentru instruire generala nu trebuie sa depaseasca 60% in cazul intreprinderilor mari si 80% in cazul intreprinderilor mici si mijlocii.
    (3) Plafoanele intensitatilor maxime prevazute la alin. (1) si (2) vor fi mai mari cu 10 puncte procentuale in cazul in care de instruire beneficiaza lucratorii dezavantajati.
    (4) In cazul in care proiectul de ajutor de stat cuprinde atat componenta de instruire specifica, cat si pe cea de instruire generala, care nu pot fi separate la calcularea intensitatii ajutorului de stat, precum si in cazul in care nu poate fi stabilit caracterul specific ori general al instruirii, se vor aplica plafoanele intensitatilor stabilite in cazul instruirii specifice, conform prevederilor alin. (1).
    (5) Daca ajutorul de stat se acorda in sectorul transporturilor maritime, acesta poate ajunge la o intensitate de 100%, indiferent daca proiectul priveste instruirea specifica sau instruirea generala, in masura in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) cursantul nu este un membru activ al echipajului, ci excedeaza personalului obisnuit la bordul navei;
    b) instruirea trebuie sa se desfasoare la bordul navelor inscrise in registrele maritime ale Romaniei.

    Costuri eligibile
    Art. 5
    (1) Costurile eligibile ale proiectului de ajutor de stat pentru instruirea angajatilor sunt urmatoarele:
    a) costurile de personal aferente expertilor care asigura instruirea;
    b) cheltuieli cu deplasarea expertilor si a personalului care este instruit;
    c) alte cheltuieli curente, cum ar fi cele referitoare la rechizite si alte materiale;
    d) cheltuielile cu amortizarea echipamentelor, in masura in care acestea sunt utilizate exclusiv in scopul instruirii angajatilor;
    e) cheltuielile aferente serviciilor de consultanta si indrumare legate de proiectul de instruire;
    f) costurile de personal aferente cursantilor, cu conditia ca acestea sa nu depaseasca totalul celorlalte costuri eligibile prevazute la lit. a) - e). Se vor lua in considerare numai orele in care cursantul participa efectiv la instruire, dupa deducerea tuturor orelor productive sau a echivalentului acestora.
    (2) Costurile eligibile vor fi probate cu documente justificative care trebuie sa fie transparente si detaliate.

    Cumularea ajutoarelor de stat
    Art. 6
    (1) Plafoanele intensitatii ajutorului de stat, prevazute la art. 4, se aplica indiferent daca proiectul este finantat integral sau partial din surse ale statului.
    (2) Ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor nu se cumuleaza cu nici un alt ajutor de stat sau cu alte fonduri comunitare raportate la aceleasi costuri eligibile, daca aceasta cumulare conduce la o intensitate a ajutorului de stat ce depaseste valoarea fixata prin prezentul regulament.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 7
    (1) Prezentul regulament se aplica ajutoarelor de stat pentru instruirea angajatilor, notificate dupa intrarea sa in vigoare, precum si ajutoarelor de stat care au fost notificate inainte de intrarea in vigoare a acestuia, dar pentru care decizia Consiliului Concurentei este ulterioara acestei date sau nu a fost emisa inca o decizie.
    (2) Dispozitiile prezentului regulament se vor aplica in conformitate cu prevederile Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 528/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 25 ianuarie 2005, si ale Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000.
    (3) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 2 iulie 2002, cu modificarile ulterioare.
    (4) Prezentul regulament transpune prevederile Regulamentului CE nr. 68 din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea prevederilor art. 87 si 88 ale Tratatului CE pentru instruire, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 10 din 13 ianuarie 2001, modificat prin Regulamentul CE nr. 363 din 25 februarie 2004, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 63 din 28 februarie 2004.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 0/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu