Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 454 din 14 iulie 2003

privind aprobarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor si a Indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 564 din  6 august 2003


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 29 si 117 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) si ale art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului,

    ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba Normele tehnice pentru protectia padurilor, prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Se aproba Indrumarile privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor, prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Proprietarii de paduri si detinatorii cu orice titlu vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    (2) Structurile autoritatii statului abilitate cu controlul regimului silvic vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1.652/2000 privind aprobarea Normelor si indrumarilor tehnice privind protectia padurilor.
    (2) Prezentul ordin si anexa nr. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii.
    (3) Anexa nr. 2 se pune la dispozitie Regiei Nationale a Padurilor, ca administrator al fondului forestier proprietate publica a statului, si fiecarei structuri de administrare a celorlalte categorii de fond forestier, de catre Directia reglementari silvice din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.

             Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului,
                               Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                              NORME TEHNICE
                        pentru protectia padurilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele Norme tehnice pentru protectia padurilor stabilesc cadrul tehnic si juridic referitor la masurile de protectie a padurilor impotriva daunatorilor.
    Art. 2
    Termenii folositi in prezentele norme tehnice se definesc astfel:
    a) daunator - orice agent de natura biotica sau abiotica capabil sa produca vatamari padurii;
    b) daunatori biotici - insecte, agenti fitopatogeni si mamifere;
    c) daunatori abiotici - vant, zapada, seceta, inghet, bruma, ploi torentiale, grindina, inundatii, avalanse, alunecari de teren, noxe industriale, ploi acide, scurgeri de titei, apa sarata, incendii etc.;
    d) daunator primar - orice agent de vatamare care actioneaza asupra unui puiet, arbore, cultura sau arboret sanatos, caruia ii produce vatamari, si care, in cazul unui agent de vatamare biotic, in anumite conditii, se poate inmulti in masa;
    e) daunator secundar - orice agent biotic de vatamare care se gaseste in stare de latenta intr-o cultura sau arboret si nu produce vatamari, dar care se poate inmulti in masa in conditiile in care asupra arborilor actioneaza un agent biotic sau abiotic considerat daunator primar;
    f) focar de insecte daunatoare - orice sursa de infestare, arbore doborat, rupt, debilitat fiziologic, vatamat, afectat de factori de clima si de poluare si infestat cu o insecta daunatoare si de la care infestarea se poate extinde pe suprafete mari, cand conditiile sunt favorabile inmultirii in masa si raspandirii insectei;
    g) focar de ipide - orice arbore pe picior atacat de insecte de tulpina, ulterior predispus uscarii;
    h) gradatie - perioada de timp in care are loc inmultirea in masa a unei insecte, alcatuita dintr-o perioada de crestere a efectivului populatiei - progradatie si o perioada de descrestere a populatiei - retrogradatie;
    i) suprafata de control - locul din care se culeg elementele necesare pentru depistarea si prognoza daunatorilor forestieri, delimitata prin insemnarea arborilor perimetrali, pe cel putin 0,1 ha, si amplasata in arboretele in care au loc gradatii ale daunatorilor de prognoza si in zonele favorabile inmultirii acestora;
    j) semnalarea daunatorilor - lucrarea prin care se ia cunostinta de prezenta in culturi/arborete a agentului vatamator sau/si a atacului produs de acesta;
    k) depistare - actiunea prin care se localizeaza raspandirea daunatorului si se evalueaza intensitatea atacului produs de acesta;
    l) prognoza - stabileste tendinta de inmultire in masa a principalelor insecte defoliatoare, a insectelor care ataca intre scoarta si lemn si a carabusilor, pentru anul care urmeaza sau pentru mai multi ani, precum si vatamarile probabile care pot avea loc in padurile de foioase si de rasinoase, pe baza unor elemente de natura cantitativa si calitativa ale populatiei de insecte;
    m) numarul critic - numarul de insecte capabile sa vatame in intregime un arbore sau o cultura de pe o anumita suprafata;
    n) procentul de vatamare - raportul dintre densitatea populatiei de insecte si numarul critic inmultit cu 100;
    o) Raportul de semnalare a ivirii daunatorilor - formularul 1 - documentul prin care padurarul, titular de canton, semnaleaza prezenta unui daunator sau a unei vatamari;
    p) zona de combatere - suprafata infestata cu insecte defoliatoare, pe care se aplica lucrari de combatere a acestora;
    r) zona de supraveghere - suprafata infestata cu insecte defoliatoare, in care se urmareste dinamica densitatii populatiei de insecte, pentru ca in conditiile depasirii pragurilor de vatamare admise sa se intervina cu masuri de combatere;
    s) Statistica daunatorilor si dinamica focarelor active in arborete/pepiniere/in anul .... - formularul 2 - lucrare intocmita anual de ocoalele silvice, pana la finele trimestrului III, si care reprezinta rezultatul depistarilor efectuate in culturi si arborete;
    s) documentatia de prognoza - formularele 3A, 3B si 3C - lucrare intocmita anual, pana la finele trimestrului III, de catre ocoalele silvice.

    CAP. 2
    Daunatori biotici

    1. INSECTE
    1.1. Depistarea, prognoza, prevenirea si combaterea insectelor din culturile forestiere
    1.1.1. Insecte care ataca radacina, mugurii, tulpina si frunzele

    In culturi de foioase si rasinoase
    Art. 3
    (1) Depistarea carabusilor: Melolontha melolontha - carabusul de mai, Melolontha hippocastani - carabusul de padure, Amphimallon solstitialis - carabusul de iunie, Polyphylla fullo - carabusul marmorat, specii de Anoxia si Anisoplia etc. se face in stadiul de larva, prin sondaje in sol.
    (2) Se interzice infiintarea de culturi in terenurile in care nu s-au efectuat sondaje pentru larvele carabusilor prevazuti la alin. (1).
    (3) Pe suprafetele destinate infiintarii pepinierelor si terenurilor de impadurit in care din sondaje rezulta depasirea numerelor critice pentru larvele carabusilor prevazuti la alin. (1) si mentionate in Indrumarile privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor, se interzice infiintarea de culturi.
    (4) Prognoza zborului carabusilor prevazuti la alin. (1) se face in stadiile de pupa si adult depistate in sol - formularul 4.
    (5) Pentru prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si pentru combaterea carabusilor prevazuti la alin. (1) se aplica metode agrotehnice, fizico-mecanice si chimice.
    Art. 4
    (1) Depistarea coropisnitei - Gryllotalpa gryllotalpa se face in stadiile de ou, larva si adult si dupa caracteristicile atacului.
    (2) Insecta prevazuta la alin. (1) se combate prin metode fizico-mecanice si chimice, indiferent de intensitatea atacului si de suprafata pe care a fost semnalat atacul.
    Art. 5
    (1) Depistarea larvelor sarma, care reprezinta stadiul de larva al gandacilor pocnitori sau saritori din genurile Agriotes, Melanotus etc., a gandacului pamantiu - Opatrum sabulosum si a ratisoarei - Tanymecus palliatus si Tanymecus dilaticollis, se face dupa prezenta insectelor in/pe sol si dupa atacul produs de acestea.
    (2) Insectele daunatoare prevazute la alin. (1) se combat prin metode fizico-mecanice si chimice.
    Art. 6
    (1) Depistarea omidei de stepa - Loxostege sticticalis se efectueaza in stadiile de adult si larva.
    (2) Omida de stepa se combate prin aplicarea de metode fizico-mecanice si chimice in stadiul de larva.

    In culturi de foioase
    Art. 7
    (1) Depistarea trombarului plopilor - Cryptorrhynchus lapathi se face in stadiile de larva si de adult si in functie de caracteristicile atacului.
    (2) Este obligatorie prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa a insectei prevazute la alin. (1) prin metode silviculturale.
    (3) Combaterea larvelor hibernante si a adultilor de C. Iapathi se face prin metode chimice, indiferent de intensitatea atacului si de arealul de raspandire ale insectei.
    Art. 8
    (1) Depistarea insectelor: Galerucella lineola - gandacul galben, Phyllobius argentatus - trombarul argintiu, Phyllodecta sp. - gandacii albastri, Plagiodera versicolor - gandacul verde, Lepyrus palustris - trombarul butasilor de plop, Lochmaea caprea, Chlorophanus viridis, Melasoma sp. - gandacii rosii, Aphrophora alni - scuipatul cucului etc. se face in stadiile de larva si adult si dupa caracteristicile atacului.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea insectelor prevazute la alin. (1) se fac prin metode silviculturale si chimice.
    Art. 9
    (1) Depistarea defoliatorilor din rachitarii, Earias chlorana, Orthosia stabilis si Caliroa annulipes, se face in stadiile de larva si adult si dupa caracteristicile atacului produs de acestia.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa a omizilor defoliatoare prevazute la alin. (1) se asigura prin metode silviculturale si fizico-mecanice.
    (3) Combaterea omizilor defoliatoare prevazute la alin. (1) se face prin metode chimice.

    In culturi de rasinoase
    Art. 10
    (1) Depistarea trombarului Hylobius abietis si a speciilor de Hylastes in culturile de rasinoase se face in stadiul de adult si dupa caracteristicile atacului, prin metoda scoartelor toxice.
    (2) In culturile de rasinoase este obligatorie prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa a insectelor prevazute la alin. (1) prin aplicarea de masuri silviculturale, cum sunt: cojirea cioatelor, curatarea parchetelor de resturi de exploatare si impadurirea acestora dupa cel putin 2 ani de pauza de la reprimirea lor.
    (3) Combaterea insectelor prevazute la alin. (1) este obligatorie si se face prin amplasarea de scoarte toxice si pari cursa si prin administrare de tratamente chimice, in conformitate cu Indrumarile privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor.
    Art. 11
    Depistarea, prevenirea inmultirii in masa si combaterea speciilor Otiorrhynchus niger si O. ovatus se fac in conformitate cu prevederile art. 10.
    Art. 12
    (1) Depistarea moliei miniere a lujerilor de pin - Rhyacionia buoliana se face in stadiile de larva, pupa si adult ale insectei, dupa atacul caracteristic si prin utilizarea curselor feromonale.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea insectei prevazute la alin. (1) se fac prin metode silviculturale, fizico-mecanice, chimice si biologice.
    1.1.2. Insecte sugatoare
    Art. 13
    (1) Depistarea paduchilor de gale - Sacchiphantes abietis si Gilleteella cooley - se face dupa prezenta galelor pe lujeri.
    (2) Prevenirea aparitiei si combaterea paduchilor de gale prevazuti la alin. (1) se asigura prin metode silviculturale si fizico-mecanice.

    1.2. Depistarea, prognoza, prevenirea si combaterea insectelor din arborete

    In paduri de foioase
    1.2.1. Insecte xilofage
    Art. 14
    (1) Depistarea croitorului stejarului - Cerambyx cerdo se face in stadiile de larva, pupa si adult si in functie de caracteristicile atacului produs.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea insectei prevazute la alin. (1) se fac prin metode silviculturale si sunt obligatorii in arboretele de cvercinee.
    Art. 15
    (1) Depistarea cariului lemnului de foioase - Trypodendron domesticum se face dupa caracteristicile atacului produs de acesta.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea insectei prevazute la alin. (1) se asigura prin metode fizico-mecanice.
    Art. 16
    (1) Depistarea insectelor Saperda populnea - croitorul mic al plopului, S. carcharias - croitorul mare al plopului si Paranthrene tabaniformis - sesia mica a plopului etc. se face in stadiul de adult si dupa galele si galeriile caracteristice atacului.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea insectelor prevazute la alin. (1) se fac prin metode silviculturale, fizico-mecanice si chimice.
    Art. 17
    (1) Depistarea sfredelitorului tulpinilor - Cossus cossus si a sfredelitorului ramurilor - Zeuzera pyrina se face in stadiul de adult al insectelor si dupa caracteristicile atacului produs de acestea.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea insectelor prevazute la alin. (1) se fac prin metode fizico-mecanice.
    Art. 18
    (1) Depistarea tantarului de gale al tulpinilor de salcie - Rhabdophaga saliciperda se face dupa atacul caracteristic produs de larvele insectei pe tulpini si pe ramuri.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea insectei prevazute la alin. (1) se fac prin metode fizico-mecanice.
    1.2.2. Insecte defoliatoare
    Art. 19
    (1) Depistarea defoliatorilor: Lymantria dispar - omida paroasa a stejarului, Tortrix viridana - molia verde a stejarului, Operophtera brumata - cotarul verde, Erannis sp. si alti cotari, Semiothisa alternaria - cotarul salcamului, Malacosoma neustria - inelarul, Euproctis chrysorrhoea - fluturele cu coada aurie, Thaumaetopoea processionea - omida procesionara a stejarului, Drymonia ruficornis, Apethymus filiformis - viespe, Dasychira pudibunda - omida cu coada rosie, Tischeria complanella - molia miniera a frunzelor de stejar, Parectopa robiniella - molia miniera a frunzelor de salcam, Hyponomeuta rorellus - molia punctata a salciilor, Phalera bucephala - omida cu dungi galbene si negre, Hyphantria cunea - omida paroasa a dudului, Stilpnotia salicis - fluturele alb al salciilor, Pygaera anastomosis, Phyllocnistis suffusella si Lithocolletis populifoliela se face in anumite stadii de dezvoltare ale insectei, pentru fiecare specie separat, in conformitate cu Indrumarile privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor.
    (2) Prevenirea inmultirii in masa si combaterea omizilor defoliatoare prevazute la alin. (1) se fac prin metode silviculturale, fizico-mecanice, chimice si biologice.
    Art. 20
    (1) Depistarea gandacilor defoliatori din padurile de foioase: Haltica quercetorum - gandacul de frunza al stejarului, Melolontha sp., Polyphylla fullo si alte specii de carabusi, Orchestes fagi - trombarul frunzelor de fag, Stereonichus fraxini - trombarul frasinului, Lytta vesicatoria - gandacul frasinului, Galerucella luteola - gandacul de frunza al ulmului, Melasoma sp. - gandacii rosii ai plopului, Agelastica alni - gandacul de frunza al aninului etc. se face numai in anumite stadii de dezvoltare ale insectelor, pentru fiecare specie separat, in conformitate cu Indrumarile privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor.
    (2) Prevenirea inmultirii in masa si combaterea gandacilor defoliatori prevazuti la alin. (1) se fac potrivit prevederilor art. 19 alin. (1).
    1.2.3. Insecte care vatama fructificatiile
    Art. 21
    (1) Depistarea trombarului ghindei - Balaninus glandinum si a omidei ghindei - Laspeyresia splendana se face toamna, dupa ghinda vatamata cazuta prematur pe sol.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea insectelor prevazute la alin. (1) se fac prin metode fizico-mecanice si chimice.
    Art. 22
    Depistarea trombarului semintelor de acerinee - Bradybatus creutzeri, a moliei pastailor de salcam - Etiella zinkenella, a trombarului semintelor de frasin - Lignyodes enucleator, a coltanului - Adleria quercus si a moliei salbei - Alispa angustella se face potrivit art. 21 alin. (1).
    1.2.4. Insecte sugatoare si de gale
    Art. 23
    Depistarea paduchilor: Phyllaphis fagi - paduchele de frunza al fagului, Phloeomyzus passerini - paduchele de frunza al plopului si Cryptococcus fagisuga - paduchele lanos al fagului se face dupa prezenta acestora in arborete.
    Art. 24
    Depistarea insectelor: Mikiola fagi - tantarul de gale al fagului, Arnoldia cerris, Tetraneura ulmi, Biorrhiza pallida, Cynips quercus, Adleria spp. si Rhodites rosae se face dupa prezenta galelor pe frunze.
    Art. 25
    (1) Depistarea paduchilor testosi, Parthenolecanium corni de pe salcam si P. rufulum de pe stejar, se face dupa prezenta testelor pe ramuri si pe lujeri.
    (2) Paduchii testosi prevazuti la alin. (1) se combat prin metode chimice.
    1.2.5. Insecte de scoarta
    Art. 26
    (1) Depistarea gandacilor: Scolytus scolytus - gandacul mare al scoartei de ulm, S. multistriatus - gandacul mic al scoartei de ulm, S. pygmaeus, S. kirschi, Pteleobius vittatus, Hylesinus fraxini - gandacul mic al scoartei de frasin, H. crenatus - gandacul mare al scoartei de frasin, H. oleiperda - gandacul negru al scoartei de frasin, Dryocetes villossus - gandacul scoartei de stejar, Ernoporus fagi si E. tiliae se face dupa prezenta insectelor in diferite stadii de dezvoltare si in functie de caracteristicile atacului, in conformitate cu Indrumarile privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa a gandacilor prevazuti la alin. (1) este obligatorie si se asigura prin metode silviculturale.
    (3) Combaterea gandacilor prevazuti la alin. (1) se face prin metode chimice.

    In paduri de rasinoase
    1.2.6. Insecte xilofage
    Art. 27
    (1) Depistarea insectei Trypodendron lineatum - cariul lemnului de rasinoase se face dupa zborul adultilor, prezenta orificiilor de intrare si sistemul de galerii practicat in lemn de insecta.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea insectei prevazute la alin. (1) sunt obligatorii in arboretele de rasinoase si se asigura prin metode fizico-mecanice si chimice.
    Art. 28
    Depistarea, prevenirea inmultirii in masa si combaterea speciilor de Tetropium castaneum - croitorul mic al scoartei de molid, Urocerus gigas - viespea lemnului de rasinoase, Monochamus sp. - croitorii mari ai scoartei de molid, Paururus (Sirex) juvencus, Criocephalus rusticus - croitorul pinului, Callidium violaceum - croitorul pinului si al laricelui etc. se fac conform prevederilor art. 27.
    1.2.7. Insecte defoliatoare
    Art. 29
    (1) Depistarea defoliatorilor: Lymantria monacha - omida paroasa a molidului, Choristoneura (Cacoecia) murinana - tortricidul cu cap negru al bradului, Semasia rufimitrana - tortricidul cu cap rosu al bradului, Pristiphora abietina, Coleophora laricella - molia miniera a laricelui, Diprion pini - viespea cu ferastrau a acelor de pin, Neodiprion sertifer - viespe, Dendrolimus pini - omida paroasa a pinului, Epiblema tedella - molia acelor de molid etc. se face in anumite stadii de dezvoltare ale insectei, pentru fiecare specie separat, potrivit cu Indrumarile privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor.
    (2) Prevenirea inmultirii in masa si combaterea insectelor prevazute la alin. (1) se fac prin aplicarea de metode silviculturale, biologice si chimice.
    1.2.8. Insecte care vatama fructificatiile
    Art. 30
    (1) Depistarea insectelor: Cydia strobilella - molia conurilor de brad, Dioryctria abietella - fluturele conurilor de molid, Strobilomya anthracina - musca conurilor de molid, Kaltenbachiola strobi - musculita conurilor de molid, Plemeliella abietina - musculita semintelor de molid, Megastigmus strobilobius - viespea semintelor de molid, Barbara herrichian - molia conurilor de brad, Reseliella piceae - musculita conurilor de brad, Earomya impossibile - musca conurilor de brad, Megastigmus suspectus - viespea semintelor de brad, Retinia (Petrova) perangustana, Strobilomya laricicola, S. melania, S. infrequens, Resseliella skuhravyorum, Megastigmus pictus, M. spermotrophus - viespea semintelor de duglas, Cydia conicolana si Pissodes validirostris - trombarul conurilor de pin se face dupa prezenta insectei in diferite stadii de dezvoltare si dupa atacul caracteristic in conuri.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea insectelor prevazute la alin. (1) se fac prin metode agrotehnice, fizico-mecanice si chimice.
    1.2.9. Insecte sugatoare si de gale
    Art. 31
    Physokermes piceae - paduchele testos al molidului se depisteaza dupa testele prezente pe ramuri, Dreyfusia piceae, in stadiul de adult, iar Adelges laricis, dupa galele identificate in arboret.
    1.2.10. Insecte de scoarta
    Art. 32
    (1) Depistarea insectelor de scoarta: Ips typographus - gandacul mare de scoarta al molidului, Ips amitinus - gandacul de scoarta al molidului, Pityogenes chalcographus - gandacul mic de scoarta al molidului si alte insecte de scoarta ale molidului, Pityokteines curvidens - gandacul de scoarta al bradului, Cryphalus piceae - gandacul mic de scoarta al bradului si alte insecte de scoarta ale bradului, Blastophagus piniperda - gandacul mare de scoarta al pinului, Blastophagus minor - gandacul mic de scoarta al pinului, Ips acuminatus - gandacul mic de scoarta al varfului de pin, Ips sexdentatus si alte insecte de scoarta ale pinului se efectueaza in diferite stadii de dezvoltare ale insectei, precum si dupa caracteristicile atacului produs, in conformitate cu Indrumarile privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor.
    (2) Depistarea insectelor de scoarta: Ips typographus, Pityogenes chalcographus si Pityokteines curvidens se efectueaza si prin utilizarea curselor feromonale.
    (3) Prevenirea inmultirii in masa a insectelor de scoarta prevazute la alin. (1) se asigura prin:
    a) interzicerea mentinerii in padure a lemnului de rasinoase doborat si necojit, in intervalul de timp 1 aprilie - 1 octombrie;
    b) aplicarea de masuri silviculturale si fizico-mecanice.
    (4) Se excepteaza de la prevederile alin. (3) lit. a) situatiile de calamitati naturale, cand posibilitatile de exploatare si valorificare a lemnului doborat sunt depasite.
    (5) Combaterea insectelor de scoarta prevazute la alin. (1) se realizeaza prin metode silviculturale, biologice si chimice.

    2. AGENTI FITOPATOGENI
    2.1. Depistarea, prevenirea si combaterea agentilor fitopatogeni din culturile forestiere
    2.1.1. Agenti fitopatogeni care produc imbolnaviri ale radacinilor

    In culturi de foioase si rasinoase
    2.1.1.1. Agenti fitopatogeni care produc imbolnavirea plantulelor
    Art. 33
    (1) Depistarea bolii de natura micotica "culcarea plantulelor", produsa de ciuperci din genurile Fusarium, Pythium, Phytophthora, Aspergillus, Rhizoctonia, Phomopsis, Botrytis, se face dupa prezenta plantulelor cazute.
    (2) Prevenirea aparitiei "culcarii plantulelor", provocata de ciupercile prevazute la alin. (1), se realizeaza prin metode biologice si prin tratarea chimica a patului nutritiv/solului si a semintelor.
    (3) Combaterea ciupercilor prevazute la alin. (1) se asigura prin metode chimice.
    2.1.1.2. Agenti fitopatogeni care produc imbolnavirea puietilor
    Art. 34
    (1) Depistarea bolii de natura micotica "putrezirea radacinilor puietilor", produsa de ciuperci din genurile Rosellinia, Rhizoctonia si altele, se face dupa prezenta puietilor uscati sau in curs de uscare si a radacinilor putrezite.
    (2) Prevenirea inmultirii in masa si combaterea ciupercilor prevazute la alin. (1) se fac prin metode silviculturale si chimice.
    2.1.2. Agenti fitopatogeni care produc boli ale lujerilor, ramurilor si tulpinilor

    In culturi de foioase
    Art. 35
    (1) Depistarea bolii de natura micotica "uscarea puietilor de plop", provocata de Discosporium populeum, cu forma conidiana Dothichiza populea, si Cytospora spp., se face pe baza identificarii lujerilor uscati si a corpurilor fructifere ale ciupercilor.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, respectiv combaterea ciupercilor prevazute la alin. (1), se face prin metode silviculturale si chimice.

    In culturi de foioase si rasinoase
    Art. 36
    (1) Depistarea antofitei parazite "cuscuta" sau "tortelul" - Cuscuta spp., care provoaca strangularea tulpinilor puietilor sau rachitei, se face dupa prezenta plantelor parazite.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, respectiv combaterea antofitei parazite prevazute la alin. (1) se face prin metode fizico-mecanice si chimice.
    2.1.3. Agenti fitopatogeni care produc boli foliare

    In culturi de foioase
    2.1.3.1. Agenti fitopatogeni care produc patari foliare
    Art. 37
    (1) Depistarea bolilor de natura micotica cunoscute sub denumirea de "patari foliare" si produse de speciile de ciuperci din genurile Marssonina, Cercospora, Mycosphaerella, Coccomyces, Phoma si altele se face pe baza simptomelor tipice produse de fiecare specie de ciuperca.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea ciupercilor prevazute la alin. (1) se asigura prin metode chimice.
    Art. 38
    (1) Depistarea bolilor produse de virusuri si micoplasme se face dupa simptomele specifice: cloroza, patarea, mozaicarea frunzelor etc.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea agentilor fitopatogeni prevazuti la alin. (1) se asigura prin metode silviculturale, biologice si chimice.
    2.1.3.2. Agenti fitopatogeni care produc fainarea frunzelor
    Art. 39
    (1) Depistarea bolii de natura micotica cunoscute sub denumirea de "fainarea frunzelor" si induse de ciuperci din familia Erysiphaceae - cel mai des intalnita in padurile de cvercinee este specia Microsphaera alphitoides syn. M. abbreviata - se face dupa aspectul albicios al frunzelor.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa a ciupercilor care produc fainari se asigura prin metode silviculturale si prin combaterea defoliatorilor.
    (3) Combaterea ciupercilor din familia Erysiphaceae se face prin metode chimice.

    In culturi de foioase si rasinoase
    2.1.3.3. Agenti fitopatogeni care produc rugini foliare
    Art. 40
    (1) Depistarea bolilor de natura micotica denumite "rugini foliare" si produse de specii de ciuperci din ordinul Uredinales se face dupa fructificatiile ciupercilor.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa a speciilor de ciuperci din ordinul Uredinales care produc "rugini foliare" se asigura prin metode silviculturale.
    (3) Combaterea ciupercilor din ordinul Uredinales care produc "rugini foliare" se face prin metode chimice.

    In culturi de rasinoase
    2.1.3.4. Agenti fitopatogeni care produc inrosirea si caderea acelor
    Art. 41
    (1) Depistarea ciupercilor din genurile Lophodermium, Mycosphaerella, Dothistroma, Diplodia, Hypodermella si altele, care produc "inrosirea si caderea acelor" se face dupa aspectul acelor si dupa fructificatiile ciupercilor.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa a ciupercilor prevazute la alin. (1) se realizeaza prin metode silviculturale.
    (3) Combaterea ciupercilor prevazute la alin. (1) se asigura prin metode chimice.
    Art. 42
    (1) Depistarea ciupercilor: Septoria parasitica, Phomopsis spp., Brunchorstia pinea, Sphaeropsis sapinea, Phoma spp., Botrytis cinerea, Gremeniella spp. si altele, care produc "uscarea lujerilor" sau "uscarea puietilor" de rasinoase, se face dupa lujerii uscati, acele inrosite si fructificatiile produse de ciuperci.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea ciupercilor prevazute la alin. (1) se asigura prin metode silviculturale, fizico-mecanice si chimice.
    2.1.3.5. Agenti fitopatogeni care produc innegrirea frunzelor
    Art. 43
    (1) Depistarea bolilor de natura micotica cunoscute sub denumirea de "necroze foliare" si produse de ciupercile Venturia spp., Physalospora miyabeana, Glomerella cingulata si Rhytisma spp. si altele se face dupa petele inchise la culoare, prezente pe frunze si pe lujeri.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea ciupercilor prevazute la alin. (1) se realizeaza prin metode chimice.
    Art. 44
    (1) Depistarea ciupercilor Herpotrichia spp., care produc "impaienjenirea acelor" la diferite specii de rasinoase, se face dupa prezenta miceliului care acopera acele si lujerii.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa a ciupercilor prevazute la alin. (1) se asigura prin metode silviculturale si chimice.
    2.2. Depistarea, prevenirea si combaterea agentilor patogeni din arborete

    In paduri de foioase si rasinoase
    2.2.1. Agenti fitopatogeni care afecteaza sistemul radicular
    Art. 45
    (1) Ciupercile din genul Armillaria, cunoscute cu numele popular de "gheba de radacina", se depisteaza dupa prezenta rizomorfelor, a tecilor miceliene si a corpurilor fructifere produse de acestea.
    (2) Prevenirea aparitiei pagubelor produse de ciuperci din genul Armillaria se asigura prin metode silviculturale.

    In paduri de rasinoase
    Art. 46
    (1) Heterobasidion annosum - syn. Fomes annosum - provoaca "putregaiul rosu" sau "putregaiul central" la rasinoase si se depisteaza dupa putregaiul central, brun-roscat, identificat in sectiune la baza tulpinii.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea agentului fitopatogen H. annosum se realizeaza prin metode silviculturale, biologice si chimice.
    2.2.2. Agenti fitopatogeni care produc imbolnaviri ale lujerilor, ramurilor si tulpinilor

    In paduri de foioase si rasinoase
    2.2.2.1. Agenti fitopatogeni care produc colorarea lemnului
    Art. 47
    (1) Depistarea ciupercilor care produc "alterarea cromatica a lemnului" sau "mucegairea lemnului" si apartin genurilor Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Trichoderma, Trichotecium, Verticillium, Epicocum si altele se face dupa prezenta mucegaiurilor si colorarea lemnului.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea ciupercilor prevazute la alin. (1) se asigura prin metode silviculturale, chimice si biologice.
    Art. 48
    (1) Depistarea "inimii rosii" la fag, provocata de oxidarea lemnului si/sau de actiunea unor ciuperci lignicole, se face pe baza colorarii duramenului.
    (2) Prevenirea aparitiei "inimii rosii" la fag se face prin metode silviculturale.
    Art. 49
    (1) Depistarea traheomicozelor, produse de speciile de ciuperci: Ophiostoma (Ceratocystis), Fusarium sau Verticillium, si a traheobacteriozelor, produse de specii ale bacteriei Erwinia, se face dupa colorarea alburnului si prezenta corpurilor fructifere.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, respectiv combaterea agentilor fitopatogeni prevazuti la alin. (1) se asigura prin metode silviculturale, biologice si chimice.
    2.2.2.2. Agenti fitopatogeni care produc cancere

    In paduri de foioase
    Art. 50
    (1) "Cancerul bacterian", produs de Agrobacterium tumefaciens la foioase, respectiv de Pseudomonas syringae f. populea si Xanthomonas populii la plop si la alte foioase, se depisteaza dupa prezenta scurgerilor brune si a cancerelor pe radacini, ramuri si tulpini.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea bacteriilor prevazute la alin. (1) se fac prin metode silviculturale si chimice.
    Art. 51
    (1) "Cancerele" micotice, induse de Nectria spp. la fag, Cryphonectria parasitica - syn. Endothia parasitica - la castanul comestibil, Lachnellula willkommii - syn. Dasyscypha willkommii - la larice, se depisteaza pe baza prezentei leziunilor canceroase pe ramuri si tulpini, precum si a fructificatiilor ciupercilor implicate in procesul infectios.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea ciupercilor prevazute la alin. (1) se fac prin metode silviculturale si biologice.
    2.2.2.3. Agenti fitopatogeni care produc necroze pe tulpini

    In paduri de foioase
    Art. 52
    (1) Depistarea bolii de natura micotica cunoscute sub denumirea de "necroza scoartei fagului" si produse de ciuperca Nectria coccinea se face dupa prezenta fructificatiilor ciupercii si uscarea scoartei infectate.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa a ciupercii N. coccinea se asigura prin metode silviculturale si chimice.
    2.2.2.4. Agenti fitopatogeni care produc rugini pe trunchi

    In paduri de rasinoase
    Art. 53
    (1) Depistarea ciupercii Melampsorella caryophyllacearum, care produce "matura vrajitoarelor" la brad, se face dupa prezenta in coroana a lujerilor proliferati si a racilelor pe ramuri si tulpina.
    (2) Prevenirea aparitiei si combaterea ciupercii M. caryophyllacearum se realizeaza prin metode silviculturale.
    Art. 54
    (1) Ciupercile din genul Cronartium, care provoaca "rugina veziculoasa a tulpinilor si a ramurilor de pini", se depisteaza dupa prezenta cancerelor de tulpina.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, respectiv combaterea ciupercilor Cronartium spp. se face prin metode silviculturale si chimice.

    In paduri de foioase si rasinoase
    2.2.2.5. Agenti fitopatogeni care produc putrezirea lemnului
    Art. 55
    (1) Depistarea ciupercilor xilofage se face dupa prezenta corpurilor fructifere si a putregaiului de tulpina.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa a ciupercilor xilofage se asigura prin metode silviculturale.
    2.2.2.6. Agenti fitopatogeni care produc imbolnaviri ale fructelor si semintelor
    Art. 56
    (1) Depistarea "mucegaiului" sau a "putregaiului" fructelor si semintelor forestiere se face pe baza colorarii sau a putrezirii fructelor si semintelor ori a prezentei miceliilor ciupercilor implicate in procesul infectios.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa a ciupercilor si bacteriilor patogene pentru semintele si fructele forestiere se asigura prin metode culturale si chimice.
    2.2.2.7. Agenti fitopatogeni care produc antofitoze
    Art. 57
    (1) Depistarea antofitei parazite cunoscute sub denumirea de "vasc" se face pe baza prezentei plantei parazite in arborete.
    (2) Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa a vascului se asigura prin metode silviculturale.

    CAP. 3
    Mamifere

    Vatamari produse de vanat
    Art. 58
    (1) Semnalarea prezentei speciilor de vanat: Capreolus capreolus - caprior, Cervus elaphus - cerb carpatin, Cervus dama - cerb lopatar, Lepus europaeus - iepure, Sus scrofa - mistret, Ursus arctos - urs in arborete se face in functie de caracteristica vatamarii si de pagubele produse.
    (2) Protejarea culturilor fata de actiunea de vatamare produsa de speciile de vanat prevazute la alin. (1) se realizeaza prin metode fizico-mecanice si chimice.

    Vatamari produse de rozatoare
    Art. 59
    (1) Semnalarea prezentei rozatoarelor: Apodemus sylvaticus - soarecele de padure, Apodemus tauricus flavicolis - soarecele gulerat, Arvicola terrestris - sobolanul de apa si Microtus arvalis - soarecele de camp in culturi se face dupa prezenta galeriilor din sol si a vatamarilor produse.
    (2) Protejarea culturilor fata de actiunea de vatamare provocata de speciile de rozatoare prevazute la alin. (1) se face prin metode agrotehnice si fizico-mecanice.
    (3) Combaterea rozatoarelor prevazute la alin. (1) se practica in culturi si se efectueaza prin metode fizico-mecanice si chimice.
    Art. 60
    Semnalarea prezentei parsului - Glis glis se face dupa caracteristicile atacului produs si dupa pagubele cauzate.
    Art. 61
    (1) Semnalarea prezentei rozatorului Spalax leucodon - orbete in culturi se face dupa caracteristica vatamarilor produse.
    (2) Combaterea rozatorului prevazut la alin. (1) se realizeaza prin metode chimice.
    Art. 62
    (1) Semnalarea prezentei cartitei - Talpa europaea se efectueaza dupa prezenta galeriilor din sol si a musuroaielor de la suprafata acestuia.
    (2) Combaterea cartitei se asigura prin metode fizico-mecanice si chimice.

    CAP. 4
    Prevenirea si combaterea daunatorilor

    Criterii de prevenire si de combatere a daunatorilor
    Art. 63
    Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea daunatorilor sunt obligatorii in solarii, pepiniere si rachitarii, indiferent de suprafata pe care acestia au fost semnalati si de intensitatea atacului.
    Art. 64
    Prevenirea aparitiei si a inmultirii in masa, precum si combaterea daunatorilor in plantatii, semanaturi directe si regenerari naturale sunt obligatorii cand intensitatea atacului are valori care depasesc pragul de intensitate slaba.
    Art. 65
    In arborete lucrarile de prevenire si de combatere se fac in functie de natura, compozitia si structura acestora, de specia de daunator, gradul de vatamare si de faza gradatiei, in cazul omizilor defoliatoare.
    Art. 66
    (1) Delimitarea zonei de combatere si supraveghere pentru insectele defoliatoare, la foioase, se face in functie de daunator, faza gradatiei, procentul de defoliere, compozitia, varsta si valoarea economico-sociala a arboretelor.
    (2) Se includ in zona de combatere padurile de cvercinee in care stejarul reprezinta mai mult de 30%, procentul de defoliere este mai mare de 50%, iar gradatia este in faza I - III.
    (3) Se mai includ in zona de combatere:
    a) paduri de interes social deosebit, cele din jurul Bucurestiului, din resedinte de judet, din municipii, din statiuni balneo-climaterice de interes national, obiective speciale cu un procent de defoliere de peste 25%;
    b) paduri afectate de fenomenul de uscare, arborete limitrofe livezilor pomicole, paduri infestate cu daunatori care ataca si specii pomicole, rezervatii de seminte, arborete cu peste 30% stejar pedunculat, stejar brumariu, stejar pufos, gorun din clasa I - III de productie - la defolieri mai mari de 25% in progradatie si de 50% in retrogradatie;
    c) paduri care au in compozitie minimum 20% stejar pedunculat, stejar brumariu, stejar pufos, gorun, garnita, iar cer, frasin, minimum 30% la defolieri mai mari de 50%;
    d) arborete de plopi euroamericani si salcii selectionate infestate cu Lymantria dispar, Leucoma salicis, Hyponomeuta sp., Clostera (Pygaera) anastomosis, arborete de salcam infestate cu Semiothisa alternaria si alte specii de cotari la defolieri de peste 50%;
    e) paduri in care frasinul sau ulmul reprezinta cel putin 30%, fiecare fiind infestata cu Stereonichus fraxini, Lytta vesicatoria si Galerucella luteola, cu o intensitate a atacului mai mare de 50% .
    (4) In cazul infestarilor cu mai multe specii de insecte in acelasi arboret, includerea in zona de combatere se face dupa procentul de defoliere cumulat.
    (5) Nu se includ in zona de combatere arboretele de salcam infestate cu Lymantria dispar, rezervatiile stiintifice, cele in care se efectueaza cercetari, trupurile izolate de padure care in urmatorii 2 - 3 ani se defriseaza si arboretele in care mortalitatea produsa de paraziti, pradatori si ciupercile entomopatogene asigura stingerea naturala a focarelor.
    Art. 67
    (1) Delimitarea zonei de combatere si supraveghere la insectele defoliatoare din padurile de rasinoase se face in functie de compozitia arboretelui, insecta defoliatoare si de procentul de defoliere.
    (2) Se includ in zona de combatere padurile de rasinoase si padurile in care rasinoasele reprezinta 30%, in amestec cu fag, infestate cu Lymantria monacha, si in care se preconizeaza defolieri de peste 10%, indiferent de grupa functionala din care fac parte.
    (3) In zona de combatere se includ si arboretele de rasinoase limitrofe, care prezinta infestari cu Lymantria monacha sub 10%, situate pana la o distanta de 1 km de cele in care se prevad defolieri mai mari de 10% .
    (4) Arboretele de brad sau brad in amestec cu alte specii, in care bradul reprezinta 30%, infestate cu Choristoneura murinana si Semasia rufimitrana, se includ in zona de combatere cand procentul de defoliere este de peste 25%, indiferent carei grupe functionale ii apartin arboretele.
    (5) Plantatiile si arboretele de rasinoase infestate cu Pristiphora abietina, Neodiprion sertifer, Diprion pini, Coleophora laricella, Dendrolimus pini se prevad pentru combatere cand procentul de defoliere este mai mare de 25% .
    Art. 68
    Zona de supraveghere se constituie din toate padurile de foioase si rasinoase infestate cu insecte defoliatoare de prognoza, care nu sunt incluse in zona de combatere.
    Art. 69
    (1) Lucrarile de prevenire a aparitiei in masa a daunatorilor forestieri sunt obligatorii pe tot parcursul dezvoltarii arboretului, a rezervatiei de seminte, pepinierei silvice, plantatiei, a regenerarii, precum si in parchetul de exploatare a lemnului.
    (2) Lucrarile de prevenire specifice fiecarei categorii de daunatori si fiecarui daunator sunt cele prevazute in Indrumarile privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor.
    Art. 70
    (1) Lucrarile de combatere a daunatorilor forestieri sunt obligatorii si se realizeaza ori de cate ori este cazul, astfel incat sa se asigure mentinerea echilibrului ecologic in padure.
    (2) Lucrarile de combatere specifice fiecarei categorii de daunatori si fiecarui daunator sunt cele prevazute in Indrumarile privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor.
    Art. 71
    Este obligatorie respectarea normelor specifice de protectie a muncii privind utilizarea produselor de uz fitosanitar in silvicultura, in vigoare.

    CAP. 5
    Daunatori abiotici

    Art. 72
    (1) Semnalarea daunatorilor abiotici - vant, seceta, inghet, inundatii, factori poluanti - se face dupa efectul produs de acestia, manifestat prin ruperi, doboraturi, debilitari fiziologice, uscari aparute in culturi si arborete.
    (2) Prevenirea aparitiei si combaterea daunatorilor abiotici prevazuti la alin. (1) se realizeaza prin metode silviculturale.

    CAP. 6
    Uscarea arborilor

    Art. 73
    Pentru monitorizarea si limitarea procesului de uscare a arborilor se semnaleaza imediat fenomenul si se urmareste evolutia acestuia, se valorifica arborii in curs de uscare sau uscati si se amelioreaza sau se refac arboretele respective, intocmindu-se documente potrivit formularelor 5 - 7.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 74
    (1) Pentru speciile de insecte si agenti fitopatogeni neidentificati sau pentru atacurile neidentificate produse de acestia personalul silvic este obligat sa solicite sprijinul specialistilor din laboratoarele de protectia padurilor din I.C.A.S. si facultatile de silvicultura din tara, pentru determinari si stabilirea metodelor de prevenire si combatere.
    (2) In situatia in care se constata aparitia unor agenti de vatamare, in conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 si 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.030/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 721 din 13 noiembrie 2001, ocolul silvic va informa in scris directia fitosanitara judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, in termen de maximum 24 de ore de la semnalarea agentului de vatamare.
    Art. 75
    Pentru prevenirea aparitiei si combaterea daunatorilor forestieri se folosesc in mod obligatoriu criteriile elaborate in urma cercetarilor efectuate de I.C.A.S. si aprobate conform prevederilor legale.
    Art. 76
    In lucrarile de prevenire si de combatere a daunatorilor forestieri se folosesc exclusiv produse de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate in silvicultura conform Codexului produselor de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate in Romania, in vigoare.
    Art. 77
    Detinatorii de pepiniere silvice si/sau culturi de planta mama se inregistreaza la directia fitosanitara judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 503/2001 privind procedura de inregistrare a producatorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere si a importatorilor de plante, produse vegetale sau articole reglementate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 29 ianuarie 2002.
    Art. 78
    Lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare perioadei avute in vedere, fiecare ocol silvic va transmite, in scris, la directia fitosanitara judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, o sinteza a situatiei privind infestarile cu daunatori forestieri.
    Art. 79
    Prezentele norme tehnice au caracter obligatoriu pentru toti proprietarii, respectiv detinatorii de paduri si de vegetatie forestiera din afara fondului forestier.
    Art. 80
    Formularele 1, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 5, 6 si 7*) fac parte integranta din prezentele norme tehnice.
------------
    *) Formularele sunt reproduse in facsimil.

    Formular 1

                                _______________________________________________
                               | Intensitate slaba     | 0   | L   | P   | A   |
                               |_______________________|_____|_____|_____|_____|
                               | Intensitate mijlocie  | 00  | LL  | PP  | AA  |
                               |_______________________|_____|_____|_____|_____|
                               | Intensitate puternica | 000 | LLL | PPP | AAA |
                               |_______________________|_____|_____|_____|_____|

    Ocolul silvic .................
    District silvic ...............
    Canton silvic .................

                       RAPORT NR. ........ DE SEMNALARE
                  a ivirii daunatorilor ...................

    Va facem cunoscut ca in pepinierele, plantatiile si arboretele din cuprinsul cantonului ce mi-a fost incredintat, daunatorii se gasesc la data de azi in urmatoarea situatie inscrisa pe verso:
________________________________________________________________________________
    Data ..........

    Luat nota:
    Verificat pe teren .........................
    Daunatorul identificat .....................
    Masuri necesare ............................

    Sef ocol:
    Ing. Silvic, tehnician P.P.                              Padurar,

                                                                 Format A6, t2

                                                                     - VERSO -

    Semnificatia coloanei S din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    S - Suprafata (ha)
 _____________________________________________________________________________
|Daunatorul|Pepiniera,  |Suprafata| Specia  |    Infestat    |    Vatamat     |
|  aparut  |padurea, UP,|   (ha)  | atacata |________________|________________|
|          |ua, grupe ua|         |         | S | Stadiul si | S |Intensitatea|
|          |            |         |         |   |intensitatea|   | vatamarii  |
|          |            |         |         |   | infestarii |   |            |
|__________|____________|_________|_________|___|____________|___|____________|
|    1     |      2     |    3    |    4    | 5 |     6      | 7 |     8      |
|__________|____________|_________|_________|___|____________|___|____________|
|__________|____________|_________|_________|___|____________|___|____________|
|__________|____________|_________|_________|___|____________|___|____________|

    Formular 2

    Ocolul silvic/Pepiniera
    silvica*) .................                       In ARBORETE
    /Pepiniera/................                       In PEPINIERE

                                                                    - FATA -

                                STATISTICA
daunatorilor si dinamica focarelor active in arborete/pepiniere/in anul .....

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    S - Suprafata (ha)
    P - Precedent
 _____________________________________________________________________________
|                                        |           |Suprafata  |Intensitatea|
|                                        |           |infestata  |infestarii  |
|          PADUREA (PEPINIERA)           |Daunatorul,|in anul    |in anul     |
|                                        |boala sau  |.... ha/ari|.... ha/ari |
|________________________________________|factorul   |___________|____________|
|Denumirea|Ua/    | S |Compozitia |Varsta|abiotic    | P |Curent | P | Curent |
|         |Grupe  |   |(specia din|(ani) |           |   |       |   |        |
|         |de ua/ |   |cultura)   |      |           |   |       |   |        |
|         |cultura|   |           |      |           |   |       |   |        |
|_________|_______|___|___________|______|___________|___|_______|___|________|
|   1     |   2   | 3 |     4     |   5  |     6     | 7 |   8   | 9 |   10   |
|_________|_______|___|___________|______|___________|___|_______|___|________|
|_________|_______|___|___________|______|___________|___|_______|___|________|
|_________|_______|___|___________|______|___________|___|_______|___|________|
    *) Altele decat cele cantonale
                                                                        A4, t2

                                                                     - VERSO -
 _____________________________________________________________________________
|   1     |   2   | 3 |     4     |   5  |     6     | 7 |   8   | 9 |   10   |
|_________|_______|___|___________|______|___________|___|_______|___|________|
|_________|_______|___|___________|______|___________|___|_______|___|________|
|_________|_______|___|___________|______|___________|___|_______|___|________|

         Verificat                                  Intocmit

    Formular 3A

    Ocolul silvic ........................                 Daunatorul
    ................

                                PROGNOZA
                     vatamarilor in anul .............
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea|Denumirea  |ua|                | Gradul de     |Caractere |Faza,    |
|UP/      |padurii    |  | Suprafata (ha) | vatamare      |calitative|anul     |
|         |bazinetului|  |                | probabil*)    |          |gradatiei|
|         |UP         |  |________________|_______________|__________|         |
|         |           |  |Totala| Efectiv |f.s.|s|m|p|f.p.|F |f/m|p% |         |
|         |           |  |      |infestata|    | | | |    |  |   |   |         |
|_________|___________|__|______|_________|____|_|_|_|____|__|___|___|_________|
|    1    |     2     | 3|  4   |    5    |  6 |7|8|9| 10 |11| 12| 13|    14   |
|_________|___________|__|______|_________|____|_|_|_|____|__|___|___|_________|
|_________|___________|__|______|_________|____|_|_|_|____|__|___|___|_________|
                                                                        A4, t2

                                                                      - VERSO -
 ______________________________________________________________________________
|    1    |     2     | 3|  4   |    5    |  6 |7|8|9| 10 |11| 12| 13|    14   |
|_________|___________|__|______|_________|____|_|_|_|____|__|___|___|_________|
|_________|___________|__|______|_________|____|_|_|_|____|__|___|___|_________|
|_________|___________|__|______|_________|____|_|_|_|____|__|___|___|_________|
|_________|___________|__|______|_________|____|_|_|_|____|__|___|___|_________|

         Verificat                                  Intocmit

    *) f.s. = foarte slab
       s = slab
       m = mijlociu
       p = puternic
       f.p. = foarte puternic

    Formular 3B

                                             UP, u.a .......................
    Ocolul silvic ......................     Suprafata .....................
    Padurea ............................     Altitudine/expozitie ..........

                           FISA LOTULUI NR. ......

 _____________________________________________________________________________
|              Arbore cursa               |                 |                 |
|_________________________________________| Data observarii |  Intensitatea   |
|Nr. |  D  | Lungime |        Data        |                 |    atacului     |
|crt.| 1/2 |  - m -  |____________________|_________________|_________________|
|    |  cm |         | Intrarii |         | Stadiul de      | Data observarii/|
|    |     |         | primelor | Cojirii | dezvoltare al   | Nr. familii/mp  |
|    |     |         | insecte  |         | insectelor      |                 |
|____|_____|_________|__________|_________|_________________|_________________|
|  1 |  A  |    B    |    2     |   3     | 4| 5| 6| 7| 8| 9|  10 |  11 |  12 |
|____|_____|_________|__________|_________|__|__|__|__|__|__|_____|_____|_____|
|    |     |         |          |         |__|__|__|__|__|__|_____|_____|_____|
|____|_____|_________|__________|_________|__|__|__|__|__|__|_____|_____|_____|

         Verificat                                  Intocmit
                                                                        A4, t2

    Ocolul silvic ........................

                                   PROGNOZA
                       atacului de ipide in anul ........

    Semnificatia coloanei D din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Densitatea populatiei
        Nr. gauri/dm^2
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |UP     |u.a/ | Suprafata      | D|Arbori   |Nr.      |                   |
|crt.|Bazinet|Grupe| arboretelor de |  |infestati|arbori   |    ARBORI (buc)   |
|    |       |de   | rasinoase      |  |din      |cursa    |                   |
|    |       |u.a  |                |  |categoria|necesari |                   |
|    |       |     |                |  |         |pentru   |                   |
|    |       |     |                |  |         |categoria|                   |
|    |       |     |________________|__|_________|_________|___________________|
|    |       |     |Totala|Infestata|  |  I | II |  I | II |Cursa|Control|Total|
|    |       |     |      |         |  |    |    |    |    |(I + |       |(11 +|
|    |       |     |      |         |  |    |    |    |    |II)  |       |12)  |
|____|_______|_____|______|_________|__|____|____|____|____|_____|_______|_____|
|  1 |   2   |  3  |   4  |    5    |6 |  7 |  8 |  9 |  10| 11  |  12   |  13 |
|____|_______|_____|______|_________|__|____|____|____|____|_____|_______|_____|
|____|_______|_____|______|_________|__|____|____|____|____|_____|_______|_____|
                                                                         A4, t2

                                                                      - VERSO -
 ______________________________________________________________________________
|  1 |   2   |  3  |   4  |    5    |6 |  7 |  8 |  9 |  10| 11  |  12   |  13 |
|____|_______|_____|______|_________|__|____|____|____|____|_____|_______|_____|
|____|_______|_____|______|_________|__|____|____|____|____|_____|_______|_____|
|____|_______|_____|______|_________|__|____|____|____|____|_____|_______|_____|
|____|_______|_____|______|_________|__|____|____|____|____|_____|_______|_____|

         Verificat                                  Intocmit

    Formular 3C

    Arbori doborati, rupti, infestati si arbori pe picior atacati de ipide la data de .....................

 ______________________________________________________________________________
|  U.P.  |u.a/ |Volum   |Volum   |         Din care:         |Arbori pe picior |
|Denumire|Grupe|doborat,|infestat|                           |atacati de ipide |
|        |de   |rupt    |        |___________________________|_________________|
|        |u.a  |        |        |Slab-   |Mijlociu|Puternic-|In anul|Ramasi pe|
|        |     |        |        |foarte  |        |Foarte   |in curs|picior la|
|        |     |        |        |slab    |        |puternic |       |sfarsitul|
|        |     |        |        |        |        |         |       |anului   |
|        |     |(mii mc)|(mii mc)|(mii mc)|(mii mc)|(mii mc) |       |         |
|________|_____|________|________|________|________|_________|_______|_________|
|   1    |  2  |    3   |    4   |   5    |    6   |    7    |   8   |    9    |
|________|_____|________|________|________|________|_________|_______|_________|
|________|_____|________|________|________|________|_________|_______|_________|
|________|_____|________|________|________|________|_________|_______|_________|
|________|_____|________|________|________|________|_________|_______|_________|

         VERIFICAT,                                 INTOCMIT

                                                                      - VERSO -

 ______________________________________________________________________________
|   1    |  2  |    3   |    4   |   5    |    6   |    7    |   8   |    9    |
|________|_____|________|________|________|________|_________|_______|_________|
|________|_____|________|________|________|________|_________|_______|_________|
|________|_____|________|________|________|________|_________|_______|_________|
|________|_____|________|________|________|________|_________|_______|_________|

         VERIFICAT,                                 INTOCMIT

    Formular 4

                Rezultatul sondajului la larvele de carabusi

 ______________________________________________________________________
| Ocolul |  Pepiniere sau        | Caracteristicile | Nr.     | Specia |
| silvic |  teren de impadurit   | principale ale   | sondaje |        |
|        |_______________________| solului          |         |        |
|        | Denumirea | Suprafata |                  |         |        |
|        |           | totala    |                  |         |        |
|        |           | (ha)      |                  |         |        |
|________|___________|___________|__________________|_________|________|
|   1    |     2     |     3     |         4        |    5    |    6   |
|________|___________|___________|__________________|_________|________|
|________|___________|___________|__________________|_________|________|
|________|___________|___________|__________________|_________|________|

    - continuare -
 ___________________________________________________________________________
| Ocolul |Numar mediu de larve, pupe si gandaci pe mp  |Larve de alte specii|
| silvic |_____________________________________________|vatamatoare gasite  |
|        |  Larve active de varsta   |       |         |in sol/mp           |
|        |___________________________| Numar | Numar   |____________________|
|        | I | II | III |Nr. larve   | pupe  | gandaci | Denumire si numar  |
|        |   |    |     |transformate|       |         | mediu              |
|        |   |    |     |in varsta   |       |         |                    |
|        |   |    |     |a III-a     |       |         |                    |
|________|___|____|_____|____________|_______|_________|____________________|
|   1    | 7 |  8 |  9  |     10     |   11  |   12    |        13          |
|________|___|____|_____|____________|_______|_________|____________________|
|________|___|____|_____|____________|_______|_________|____________________|
|________|___|____|_____|____________|_______|_________|____________________|

    Formular 5

    Ocolul Silvic
    Districtul

           Fisa de evidenta a suprafetei de proba permanenta nr. .......
   UP ............. u.a .............. amplasata in anul ..... pentru urmarirea evolutiei procesului de uscare la specia ................................
    Marimea suprafetei ............... mp, altitudine ........... expozitie ........... panta ............... tip de statiune .......................... tip de padure natural si actual .................. tip de sol .....................
    Arboret: compozitie ..................... provenienta ...................... varsta ........ diametrul mediu ............ inaltimea medie ................ clasa de productie .............. consistenta ................. Subarboret: compozitie ...................... grad de acoperire ....................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Anul|Clasa  |      Numar de arbori      |Volumul arborilor| Observatii   |
|crt.|    |Kraft*)|                           |      uscati     | asupra       |
|    |    |       |                           |       (mc)      | procesului   |
|    |    |       |___________________________|_________________| de uscare    |
|    |    |       |Total|Pe grade de uscare*)|extrasi|de extras|              |
|    |    |       |     |_____________________|       |         |  (daunatori) |
|    |    |       |     |  0  | 1 | 2 | 3 | 4 |       |         |              |
|____|____|_______|_____|_____|___|___|___|___|_______|_________|______________|
| 0  |  1 |   2   |  3  |  4  | 5 | 6 | 7 | 8 |   9   |    10   |      11      |
|____|____|_______|_____|_____|___|___|___|___|_______|_________|______________|
|    |    |   P   |     |     |   |   |   |   |       |         |              |
|    |    |_______|_____|_____|___|___|___|___|_______|_________|______________|
|    |    |   D   |     |     |   |   |   |   |       |         |              |
|  1 |2002|_______|_____|_____|___|___|___|___|_______|_________|______________|
|    |    |   C   |     |     |   |   |   |   |       |         |              |
|    |    |_______|_____|_____|___|___|___|___|_______|_________|______________|
|    |    | Total |     |     |   |   |   |   |       |         |              |
|____|____|_______|_____|_____|___|___|___|___|_______|_________|______________|
|    |    |   P   |     |     |   |   |   |   |       |         |              |
|    |    |_______|_____|_____|___|___|___|___|_______|_________|______________|
|    |    |   D   |     |     |   |   |   |   |       |         |              |
|  2 |2003|_______|_____|_____|___|___|___|___|_______|_________|______________|
|    |    |   C   |     |     |   |   |   |   |       |         |              |
|    |    |_______|_____|_____|___|___|___|___|_______|_________|______________|
|    |    | Total |     |     |   |   |   |   |       |         |              |
|____|____|_______|_____|_____|___|___|___|___|_______|_________|______________|
    *) P = arbori predominanti
       D = arbori dominanti
       C = arbori codominanti
    *) 0 = arbore sanatos
        1 = arbore foarte slab vatamat 1 - 10%
        2 = arbore slab vatamat 11 - 25%
        3 = arbore moderat vatamat 26 - 65%
        4 = arbore puternic vatamat inclusiv uscat peste 65%

    Fisa de evidenta se intocmeste pe specii. Daca intr-o suprafata de proba permanenta sunt 2 sau mai multe specii afectate se intocmeste cate o fisa de evidenta pentru fiecare specie.

    Formular 6

    OCOLUL SILVIC
    Districtul

    Evidenta fenomenului de uscare a arborilor din specia ...................... in anul ..........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    ST - Suprafata totala (ha)
    T  - Tipul de padure si starea actuala
    PS - Participarea speciei in compozitie (%)
    PA - Provenienta arborilor
    V  - Varsta (ani)
    CP - Clasa de productie
    C  - Consistenta
    SA - Suprafata afectata (ha)
    G  - Gradul de vatamare a speciei
    P  - Procent de arbori cu grad de uscare 2 + 3 + 4
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | UP|u.a|      Date privind u.a     |  Date     |Cauze     | Volumul      |
|crt.|   |   |                           |  privind  |probabile | arborilor cu |
|    |   |   |                           |  uscarea  |ale       | uscare       |
|    |   |   |                           |           |uscarii   | puternica,   |
|    |   |   |                           |           |          | inclusiv     |
|    |   |   |                           |           |          | arbori       |
|    |   |   |                           |           |(daunatori| uscati       |
|    |   |   |___________________________|___________|abiotici  |______________|
|    |   |   | ST| T | PS| PA| V | CP| C | SA| G | P |si        |pus in |extras|
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |biotici)  |valoare|      |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          | (mc)  | (mc) |
|____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__________|_______|______|
| 0  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12|   13     |  14   |  15  |
|____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__________|_______|______|
|____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__________|_______|______|
|____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__________|_______|______|

    Formular 7

    Ocolul Silvic

    Evidenta fenomenului de uscare a arborilor din specia ..................... in anul ..........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    SA - Suprafata afectata (ha)
    TP - Tipul de padure si starea actuala
    PS - Participarea speciilor in compozitia arboretelor (%)
    PA - Provenienta arborilor
    V - Varsta (interval) (ani)
    CP - Clasa de productie
    C - Consistenta medie
    G - Gradul de vatamare a speciei
    N - Numar de arbori 2 + 3 + 4
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   UP   |                                   | Volumul arborilor cu       |
|crt.|Denumire|        Date privind uscarea       | uscare puternica inclusiv  |
|    |        |                                   | arbori uscati              |
|    |        |___________________________________|____________________________|
|    |        | SA| TP| PS| PA| V | CP| C | G | N | Pus in valoare |   Extras  |
|    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     (mc)       |    (mc)   |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|________________|___________|
|  0 |    1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|      11        |     12    |
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|________________|___________|
|____|________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|________________|___________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 454/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 454 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 454/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu