Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 22 din 16 ianuarie 2003

pentru stabilirea metodologiei de declarare a substantelor si preparatelor chimice de catre agentii economici din industrie

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 104 din 19 februarie 2003


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a), c), e), i) si j) din Hotararea Guvernului nr. 707/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase,
    avand in vedere dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 451/2001, precum si ale art. 21 lit. b) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile ulterioare,

    ministrul industriei si resurselor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Agentii economici, persoane fizice sau juridice, care produc, prelucreaza, utilizeaza si/sau comercializeaza, importa sau exporta substante si preparate chimice periculoase pe teritoriul Romaniei vor transmite catre Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase (ANSPCP) declaratii anuale cuprinzand date si informatii specifice privind aceste produse.
    Art. 2
    Declaratiile anuale privind substantele si preparatele chimice cuprind:
    a) date de identificare: denumirea chimica si comerciala a substantei sau a preparatului chimic periculos, numarul CAS conform Chemical Abstract, compozitia chimica exprimata in % gr sau % vol., clasa de produse din care face parte, conform "Clasificarii speciale pentru substantele organice", elaborata de Comisia Europeana si prezentata in anexa nr. 1;
    b) date privind natura si destinatia: materii prime, produse finite;
    c) date privind productia: capacitatea de operare a instalatiei, productia realizata;
    d) date privind comercializarea: intern, import, export;
    e) date privind ambalajele si recipientele utilizate;
    f) alte date relevante, daca sunt cunoscute, si anume:
    - numarul IESCE (EINECS) - numarul atribuit substantei in Inventarul european al substantelor chimice comercializate existente in anul 1981;
    - numarul LESCN (ELINCS) - numarul atribuit substantei in Lista europeana a substantelor chimice notificate;
    - numarul atribuit substantei in Lista substantelor care nu se mai incadreaza ca polimeri ("No longer polymer" number);
    - numarul index atribuit substantei in Lista substantelor chimice periculoase (anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase).
    Art. 3
    Declaratiile anuale se redacteaza, prin dactilografiere, pe formularele tipizate prezentate in anexele nr. 2 si 3.
    Art. 4
    Transmiterea declaratiilor anuale se face in perioada 1 ianuarie - 31 martie a anului urmator celui pentru care se intocmeste declaratia.
    Art. 5
    Anexa nr. 1 "Clasificarea speciala pentru substantele organice", anexa nr. 2 "Modelul declaratiei anuale privind situatia productiei, utilizarii si/sau comercializarii substantelor si preparatelor chimice periculoase" si anexa nr. 3 "Date si informatii specifice privind substanta/preparatul chimic periculos" fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de catre ANSPCP si de agentii economici care produc, utilizeaza si/sau comercializeaza substante si preparate chimice periculoase.

                       Ministrul industriei si resurselor,
                              Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

              CLASIFICAREA SPECIALA PENTRU SUBSTANTELE ORGANICE*)

___________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea substantei organice            Index clasificare  Observatii
crt.
___________________________________________________________________________
  0             1                                     2               3
___________________________________________________________________________
  1. Hidrocarburi                                    601
  2. Hidrocarburi halogenate                         602
  3. Alcooli si derivatii lor                        603
  4. Fenoli si derivatii lor                         604
  5. Aldehide si derivatii lor                       605
  6. Cetone si derivatii lor                         606
  7. Acizi organici si derivatii lor                 607
  8. Nitrili                                         608
  9. Nitroderivati                                   609
 10. Clor - nitroderivati                            610
 11. Compusi azoxi si azo                            611
 12. Amine si derivatii lor                          612
 13. Compusi heterociclici si derivatii lor          613
 14. Glicozide si alcaloizi                          614
 15. Cianati si izocianati                           615
 16. Amide si derivatii lor                          616
 17. Peroxizi organici                               617
 18. Enzime                                          647
 19. Substante complexe derivate din carbune         648
 20. Substante complexe derivate din petrol          649
 21. Diferite substante                              650
___________________________________________________________________________
    *) Clasificarea speciala pentru substantele organice este preluata din Official Journal (OJ L 381, 31 decembrie 1994, pag. 15 - 17, si OJ L 248, 30 septembrie 1996, pag. 2).

    ANEXA 2

                    MODELUL DECLARATIEI ANUALE*)
privind situatia productiei, utilizarii si/sau comercializarii substantelor si preparatelor chimice periculoase, pe anul ......

    1. Date generale privind agentul economic

    1.1. Denumirea .............................................................
    1.2. Adresa/Sediul .........................................................
    1.3. Nr. de inregistrare la registrul comertului ...........................
    1.4. Telefon ...............................................................
    1.5. Fax ...................................................................
    1.6. Adresa electronica ....................................................
    1.7. Contul bancar .........................................................
    1.8. Activitatea/activitatile realizata/realizate*):   _
    - producere (inclusiv prelucrare) .................... |_|
                                                            _
    - utilizare (consum) ................................. |_|
                                                            _
    - depozitare (temporara sau definitiva) .............. |_|
                                                            _
    - transport intern ................................... |_|
                                                            _
    - comercializare la intern ........................... |_|
                                                            _
                        import ........................... |_|
                                                            _
                        export ........................... |_|
    1.9. Codul/codurile CAEN ale activitatii/activitatilor efectuate: ..................

    2. Date si informatii privind substantele si preparatele chimice periculoase*)
_______________________________________________________________________
Nr.  Denumirea substantelor si           U.M.   Cantitatea   Observatii
crt. preparatelor chimice periculoase
_______________________________________________________________________
 0                  1                     2          3           4
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

                              .........................................
                                 (numele si prenumele conducatorului
                              agentului/unitatii economice si stampila)
------------
    *) Se intocmeste de catre toti producatorii, utilizatorii, distribuitorii, importatorii si exportatorii de substante si preparate chimice periculoase.
    *) Se marcheaza casutele corespunzatoare.
    *) Datele si informatiile din tabelul recapitulativ al substantelor si preparatelor chimice periculoase sunt prezentate detaliat prin completarea anexei nr. 3.

    ANEXA 3

                           DATE SI INFORMATII SPECIFICE
                   privind substanta/preparatul chimic periculos*)

    1. Date de identificare

    Clasa de produse*) ........................................................
    Denumirea stiintifica ......................................................
    Denumirea comerciala .......................................................
    Numarul CAS (preluat din Chemical Abstract) ................................
    Compozitia chimica (in % gr sau % vol.):
                                             .....................
                                             .....................
    2. Natura si destinatia*)
                            _
    Materie prima          |_|
                            _
    Produs finit           |_|

    3. Date privind productia

    Capacitatea de operare a instalatiei, t/an .................................
    Productia realizata, t/an ..................................................

    4. Date privind comercializarea ............................................

    Achizitionare din tara (defalcat pe furnizori), t/an .......................
                                                         .......................
    Livrare in tara (defalcat pe clienti), t/an ................................
                                                ................................
    Import (defalcat pe clienti, furnizori si tari), t/an ......................
                                                          ......................
    Export (defalcat pe furnizori, clienti si tari), t/an ......................
                                                          ......................

    5. Date privind ambalajele si recipientele utilizate

    (Scurta descriere a ambalajelor si recipientelor utilizate)

    6. Alte date relevante cunoscute

    Numarul IESCE (EINECS) .....................................................
    Numarul LESCN (ELINCS) .....................................................
    Numarul atribuit substantei in Lista substantelor care nu se mai incadreaza ca polimeri ("No longer polymer" number) .......................................
    Numarul index atribuit substantei chimice in Lista substantelor chimice periculoase (anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase) ..............................................

                              .........................................
                                 (numele si prenumele conducatorului
                              agentului/unitatii economice si stampila)
------------
    *) Se completeaza individual, pentru fiecare substanta sau preparat chimic periculos.
    *) Se mentioneaza clasa pentru substantele organice si pentru componentele principale de natura organica din preparatele chimice periculoase.
    *) Se marcheaza casuta corespunzatoare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 22/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 22 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu