Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 50 din 30 mai 2007

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 387 din 7 iunie 2007Având în vedere:

-   faptul că adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a creat cadrul organizatoric pentru unificarea atribuţiilor în materia privatizării, dar reglementările în domeniu sunt cuprinse în acte normative ale căror decorelări au creat confuzii şi întârzieri în aplicarea lor şi au produs prelungiri nejustificate sau eşecuri ale procesului de privatizare/restructurare;

-  necesitatea unui cadru legislativ corelat în materia privatizării/restructurării privind finalizarea cu celeritate şi în condiţii de transparenţă a privatizării societăţilor comerciale cu capital majoritat de stat, în condiţiile creării cadrului legislativ unitar în domeniu;

-   faptul că interesul public al societăţii, de ocrotire a intereselor naţionale în activitatea economică, respectiv interesul general al statului de a crea cadrul favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie ar putea fi periclitate de amânarea finalizării procesului de privatizare, respectiv de prelungirea unei stări de instabilitate economico-financiară a societăţilor comerciale aflate în portofoliul statului, precum şi a unei stări de instabilitate socială în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă,

se impune modificarea în regim de urgenţă a cadrului legal prin măsuri apreciate ca reprezentând o situaţie extraordinară,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, literele d), e) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) active înseamnă bunuri, ansambluri de bunuri sau investiţii nefinalizate şi sistate, din patrimoniul unei persoane juridice, care pot fi separate şi organizate să funcţioneze independent, distinct de restul activităţii persoanei juridice,  cum  ar fi  unităţi  şi  subunităţi  de producţie, de comerţ sau de prestări de servicii, secţii, ateliere, ferme, spaţii comerciale, spaţii de cazare sau de alimentaţie publică, spaţii pentru birouri sau alte bunuri de acelaşi gen, inclusiv terenul destinat acestora;

e) cumpărător înseamnă orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, precum şi un grup de două sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice, române si/sau străine, cu sau fără personalitate juridică, care formulează o ofertă comună de cumpărare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Cumpărător de acţiuni nu poate fi o persoană juridică' română de drept public, o societate comercială la care statul român ori o autoritate a administraţiei publice locale române deţine mai mult de 33% din totalul acţiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acţionarilor sau un grup de investitori având ca membru o astfel de persoană juridică;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

m) obligaţii bugetare înseamnă obligaţii rezultate din impozite, taxe, contribuţii sau alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere aferente acestora, datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi obligaţiile la fondul de risc, rezultate din sumele plătite de Ministerul Economiei şi Finanţelor în calitate de împrumutat sau garant în contul beneficiarilor de împrumuturi directe sau garantate, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane sau alte costuri, precum şi comisionul la fondul de risc, inclusiv majorările de întârziere aferente acestora;".

2. La articolul 3, după litera n) se introduc patru noi litere, literele o)-s), cu următorul cuprins:

,,o) societate comercială cu impact deosebit într-un anumit domeniu de activitate sau într-o regiune înseamnă acea societate care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

(i)    este unic producător în România pentru unul sau mai multe produse;

(ii)   îşi   desfăşoară  activitatea  într-o  zonă   mono-industrială sau asigură un număr minim de 5% din numărul   existent  de   locuri   de   muncă  dintr-o anumită zonă economică;

p) flux tehnologic al societăţiiînseamnă circulaţia continuă a materiei prime, a semifabricatelor şi a altora asemenea, în  succesiunea operaţiilor dintr-un  proces tehnologic proiectat;

r) flux operaţional al societăţii înseamnă circulaţia continuă a materiei prime, a semifabricatelor şi a altora asemenea, în succesiunea operaţiilor dintr-un proces tehnologic aflat în funcţiune;

s) opţiune înseamnă posibilitatea instituţiei publice sau a societăţilor comerciale definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ca, în cadrul vânzării de acţiuni, să transmită cumpărătorului pachetului majoritar de acţiuni şi dreptul de proprietate asupra unui pachet minoritar de acţiuni, ulterior vânzării-cumpărării pachetului majoritar, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."

3. După alineatul (6) al articolului 13 se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:

„(7) Instituţiile publice implicate în vânzarea acţiunilor sau societăţilor comerciale definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot negocia, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, exercitarea unei opţiuni în contractele de vânzare-cumpărare a pachetelor majoritare de acţiuni.

(8)   Negocierea opţiunii, vânzarea acţiunilor care fac obiectul acesteia, preţul pentru fiecare dintre aceste acţiuni ale pachetului minoritar, termenul de exercitare a opţiunii, precum şi exercitarea sau nu a opţiunii se fac de către instituţia publică implicată, respectiv de către societăţile comerciale definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în baza mandatului acordat de Guvern. Preţul obţinut pentru fiecare dintre acţiunile pachetului minoritar la momentul exercitării opţiunii nu poate fi mai mic decât preţul obţinut pentru fiecare dintre acţiunile pachetului majoritar.

(9)  Opţiunea, definită conform dispoziţiilor alin. (7) şi (8), precum şi ale art. 3 lit. s), este valabilă şi poate fi exercitată numai dacă, prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin ordin al conducătorului instituţiei publice implicate, s-au aprobat elementele esenţiale ale opţiunii, preţul acţiunilor şi s-a decis exercitarea opţiunii. Exercitarea opţiunii poate fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin ordin al conducătorului instituţiei publice implicate, şi ulterior stabilirii preţului."

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la OUG 50/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 50 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu