Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 200 din 18 decembrie 2002

privind societatile de credit ipotecar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 956 din 27 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza organizarea si functionarea societatilor de credit ipotecar ca institutii financiare abilitate sa acorde credite ipotecare.

    CAP. 2
    Constituirea si obiectul de activitate al societatilor de credit ipotecar

    Art. 2
    Societatile de credit ipotecar sunt societati financiare care se constituie ca societati comerciale pe actiuni si se organizeaza si functioneaza potrivit legislatiei aplicabile acestora, precum si potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 3
    Obiectul de activitate al societatilor de credit ipotecar consta in activitati de creditare de tip credit ipotecar si activitatile conexe, incluzand, fara limitare: administrarea de portofolii de credite ipotecare, executarea sau valorificarea creantelor ipotecare ori privilegiate, respectiv a bunurilor ce fac obiectul garantiilor sau privilegiilor aferente, tranzactii in cont propriu cu instrumente monetare negociabile precum swap valutar, vanzari sau cumparari, inclusiv reversibile de titluri de stat si alte active monetare eligibile pentru tranzactionare, valuta, instrumente derivate.
    Art. 4
    Infiintarea societatilor de credit ipotecar se notifica Bancii Nationale a Romaniei in termen de 30 de zile de la data inmatricularii in registrul comertului, in scop statistic. Documentatia necesara in vederea notificarii este: actul constitutiv semnat de actionari si dovada inmatricularii la registrul comertului.
    Art. 5
    Societatile de credit ipotecar sunt obligate sa notifice Bancii Nationale a Romaniei orice modificare intervenita cu privire la documentatia depusa initial.
    Art. 6
    (1) Societatile de credit ipotecar pot incheia acte juridice avand ca obiect bunurile imobile, respectiv mobile, dobandite in urma executarii silite sau voluntare a creditelor garantate cu acestea. Societatile de credit ipotecar pot valorifica astfel de bunuri in conditiile legii.
    (2) Societatile de credit ipotecar pot avea calitatea de cedent, respectiv de cesionar al unei creante sau portofoliu de creante ipotecare ori privilegiate, care sunt transferate catre orice alta institutie avand calitatea de creditor ipotecar, respectiv achizitionate de la aceasta.
    Art. 7
    (1) Capitalul social minim al societatilor de credit ipotecar este echivalentul in lei al sumei de 3 milioane euro.
    (2) Capitalul social trebuie sa fie integral varsat, in forma baneasca, la momentul subscrierii.
    (3) Actiunile emise de societatile de credit ipotecar nu pot fi decat actiuni nominative.

    CAP. 3
    Functionarea societatilor de credit ipotecar

    Art. 8
    (1) Societatea de credit ipotecar elaboreaza propriile norme interne de creditare care contin si cerinte prudentiale in vederea desfasurarii activitatii astfel incat sa se asigure confidentialitatea datelor si informatiilor furnizate de clienti si desfasurarea activitatii societatii de credit ipotecar in conformitate cu regulile unei practici solide si prudente.
    (2) Societatea de credit ipotecar are obligatia sa organizeze proceduri de control intern adecvate pentru a asigura desfasurarea activitatii de acordare a creditelor ipotecare in conformitate cu cerintele legale si prudentiale.
    Art. 9
    (1) Fiecare societate de credit ipotecar numeste un auditor financiar independent. Nu poate fi numita in aceasta calitate decat o societate de audit financiar, autorizata in conditiile legii sa desfasoare aceasta activitate in Romania.
    (2) Auditorul financiar independent:
    a) intocmeste un raport anual cu privire la situatiile financiare ale societatii de credit ipotecar, la care va anexa opinia sa, din care sa rezulte daca situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii de credit ipotecar, performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie;
    b) analizeaza procedurile controlului intern si, daca considera ca acestea nu sunt corespunzatoare, face recomandari societatii de credit ipotecar pentru remedierea acestora;
    c) acorda societatii de credit ipotecar asistenta financiar-contabila, cu respectarea reglementarilor specifice si a principiului independentei, in conformitate cu legislatia aplicabila acesteia;
    d) auditeaza normele interne de creditare si formuleaza o opinie cu privire la acestea;
    e) desfasoara orice alte activitati prevazute de lege privind activitatea de audit financiar.
    Art. 10
    Societatea de credit ipotecar pastreaza confidentialitatea tuturor operatiunilor pe care le desfasoara, inclusiv cu privire la identitatea si datele puse la dispozitie de clientii sai.
    Art. 11
    Informatii privind operatiunile efectuate pe numele persoanelor fizice si juridice se vor transmite numai titularilor sau reprezentantilor lor legali, iar in cauzele penale in care s-a pus in miscare actiunea penala impotriva titularului, numai la cererea scrisa a procurorului sau a instantei judecatoresti.
    Art. 12
    (1) Orice persoana care participa la activitatea societatii de credit ipotecar este obligata sa pastreze secretul profesional.
    (2) Personalul societatii de credit ipotecar nu poate utiliza in folos personal informatiile pe care le detine sau de care a luat cunostinta in orice mod.
    (3) Personalul unei societati de credit ipotecar, supus prevederilor prezentei ordonante de urgenta, nu are dreptul de a folosi sau de a dezvalui, nici in timpul activitatii, nici dupa incetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dauna intereselor ori prestigiului unei societati de credit ipotecar sau vreunui client al acesteia.
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica si persoanelor care obtin informatii de natura celor aratate mai sus, din activitatea de control si supraveghere sau din rapoarte ori documente ale societatii de credit ipotecar.
    Art. 13
    Activitatea de creditare se deruleaza prin conturi deschise de societatile de credit ipotecar la banci autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.
    Art. 14
    (1) Societatile de credit ipotecar sunt autorizate sa acorde, in regimul de evidenta prevazut de legislatia contabila aplicabila, credite in lei si in valuta.
    (2) Societatile de credit ipotecar sunt supuse regimului valutar aplicabil bancilor, prevazut de normele in vigoare, inclusiv cele referitoare la posibilitatea efectuarii de operatiuni de incasare sau plati in moneda straina.
    Art. 15
    In mod individual sau in cadrul uniunilor profesionale societatile de credit ipotecar isi pot constitui un corp propriu de executori. Organizarea si functionarea Corpului executorilor proprii ai societatilor de credit ipotecar se fac potrivit statutului executorilor bancari, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 16
    Societatile de credit ipotecar pot acorda mandat bancilor sa efectueze orice activitati in legatura cu administrarea creditelor ipotecare, inclusiv, dar fara limitare la acestea, cele referitoare la colectarea sumelor platite de catre debitorii societatii de credit ipotecar in vederea indeplinirii obligatiilor acestora rezultate din contractul de credit ipotecar, la urmarirea efectuarii rambursarilor, la executarea silita a ipotecilor si privilegiilor aferente.
    Art. 17
    Societatile de credit ipotecar sunt obligate sa prevada in normele interne cerinte prudentiale cu privire la expunerile mari fata de un debitor si expunerea agregata.
    Art. 18
    Societatile de credit ipotecar sunt obligate sa raporteze Bancii Nationale a Romaniei structura portofoliului de creante ipotecare. Raportarea se va face trimestrial pentru fiecare tip de credit ipotecar: achizitie, constructie sau amenajare de imobile.
    Art. 19
    Societatile de credit ipotecar sunt persoane juridice declarante la Centrala Riscurilor Bancare, in conformitate cu prevederile si regulamentele Bancii Nationale a Romaniei, si sunt obligate sa ii furnizeze acesteia informatia de risc bancar in legatura cu creditele ipotecare acordate.

    CAP. 4
    Prevederi contabile si fiscale

    Art. 20
    (1) Societatile de credit ipotecar vor organiza si vor conduce contabilitatea proprie aplicand in mod corespunzator prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, pe baza planului de conturi prevazut in acesta, cu modificarile ulterioare.
    (2) Inregistrarea in contabilitate a veniturilor societatilor de credit ipotecar se face pe baza contractelor, precum si a celorlalte acte incheiate potrivit obiectului de activitate al acestora.
    Art. 21
    Societatile de credit ipotecar constituie, regularizeaza si utilizeaza provizioane specifice de risc de credit, care sunt deductibile in intregime la calculul impozitului pe profit. Clasificarea creditelor acordate clientelei, determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea acestor provizioane se efectueaza prin aplicarea in mod corespunzator a prevederilor regulamentelor Bancii Nationale a Romaniei privind clasificarea creditelor si plasamentelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.
    Art. 22
    Societatile de credit ipotecar constituie si repartizeaza din profitul brut rezerve deductibile fiscal in conformitate cu legislatia aplicabila bancilor si cu regulamentele Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 23
    Desfasurarea activitatii financiare a societatilor de credit ipotecar cu respectarea normelor legale contabile si fiscale aplicabile acestora este supusa controlului organelor abilitate ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile legii.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 24
    Societatile de credit ipotecar impreuna cu orice alte institutii calificate drept creditori ipotecari se pot asocia in uniuni profesionale care sa le reprezinte interesele colective fata de autoritatile publice, sa analizeze probleme de interes comun in domeniul creditului ipotecar, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii uniunii si publicul si sa organizeze serviciile de interes comun. De asemenea, acestea pot adera la uniuni internationale de profil, cu respectarea obligatiilor ce decurg din actele constitutive.
    Art. 25
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 200/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 200 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu