E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 200 din 18 decembrie 2002

privind societatile de credit ipotecar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 956 din 27 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza organizarea si functionarea societatilor de credit ipotecar ca institutii financiare abilitate sa acorde credite ipotecare.

    CAP. 2
    Constituirea si obiectul de activitate al societatilor de credit ipotecar

    Art. 2
    Societatile de credit ipotecar sunt societati financiare care se constituie ca societati comerciale pe actiuni si se organizeaza si functioneaza potrivit legislatiei aplicabile acestora, precum si potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 3
    Obiectul de activitate al societatilor de credit ipotecar consta in activitati de creditare de tip credit ipotecar si activitatile conexe, incluzand, fara limitare: administrarea de portofolii de credite ipotecare, executarea sau valorificarea creantelor ipotecare ori privilegiate, respectiv a bunurilor ce fac obiectul garantiilor sau privilegiilor aferente, tranzactii in cont propriu cu instrumente monetare negociabile precum swap valutar, vanzari sau cumparari, inclusiv reversibile de titluri de stat si alte active monetare eligibile pentru tranzactionare, valuta, instrumente derivate.
    Art. 4
    Infiintarea societatilor de credit ipotecar se notifica Bancii Nationale a Romaniei in termen de 30 de zile de la data inmatricularii in registrul comertului, in scop statistic. Documentatia necesara in vederea notificarii este: actul constitutiv semnat de actionari si dovada inmatricularii la registrul comertului.
    Art. 5
    Societatile de credit ipotecar sunt obligate sa notifice Bancii Nationale a Romaniei orice modificare intervenita cu privire la documentatia depusa initial.
    Art. 6
    (1) Societatile de credit ipotecar pot incheia acte juridice avand ca obiect bunurile imobile, respectiv mobile, dobandite in urma executarii silite sau voluntare a creditelor garantate cu acestea. Societatile de credit ipotecar pot valorifica astfel de bunuri in conditiile legii.
    (2) Societatile de credit ipotecar pot avea calitatea de cedent, respectiv de cesionar al unei creante sau portofoliu de creante ipotecare ori privilegiate, care sunt transferate catre orice alta institutie avand calitatea de creditor ipotecar, respectiv achizitionate de la aceasta.
    Art. 7
    (1) Capitalul social minim al societatilor de credit ipotecar este echivalentul in lei al sumei de 3 milioane euro.
    (2) Capitalul social trebuie sa fie integral varsat, in forma baneasca, la momentul subscrierii.
    (3) Actiunile emise de societatile de credit ipotecar nu pot fi decat actiuni nominative.

    CAP. 3
    Functionarea societatilor de credit ipotecar

    Art. 8
    (1) Societatea de credit ipotecar elaboreaza propriile norme interne de creditare care contin si cerinte prudentiale in vederea desfasurarii activitatii astfel incat sa se asigure confidentialitatea datelor si informatiilor furnizate de clienti si desfasurarea activitatii societatii de credit ipotecar in conformitate cu regulile unei practici solide si prudente.
    (2) Societatea de credit ipotecar are obligatia sa organizeze proceduri de control intern adecvate pentru a asigura desfasurarea activitatii de acordare a creditelor ipotecare in conformitate cu cerintele legale si prudentiale.
    Art. 9
    (1) Fiecare societate de credit ipotecar numeste un auditor financiar independent. Nu poate fi numita in aceasta calitate decat o societate de audit financiar, autorizata in conditiile legii sa desfasoare aceasta activitate in Romania.
    (2) Auditorul financiar independent:
    a) intocmeste un raport anual cu privire la situatiile financiare ale societatii de credit ipotecar, la care va anexa opinia sa, din care sa rezulte daca situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii de credit ipotecar, performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie;
    b) analizeaza procedurile controlului intern si, daca considera ca acestea nu sunt corespunzatoare, face recomandari societatii de credit ipotecar pentru remedierea acestora;
    c) acorda societatii de credit ipotecar asistenta financiar-contabila, cu respectarea reglementarilor specifice si a principiului independentei, in conformitate cu legislatia aplicabila acesteia;
    d) auditeaza normele interne de creditare si formuleaza o opinie cu privire la acestea;
    e) desfasoara orice alte activitati prevazute de lege privind activitatea de audit financiar.
    Art. 10
    Societatea de credit ipotecar pastreaza confidentialitatea tuturor operatiunilor pe care le desfasoara, inclusiv cu privire la identitatea si datele puse la dispozitie de clientii sai.
    Art. 11
    Informatii privind operatiunile efectuate pe numele persoanelor fizice si juridice se vor transmite numai titularilor sau reprezentantilor lor legali, iar in cauzele penale in care s-a pus in miscare actiunea penala impotriva titularului, numai la cererea scrisa a procurorului sau a instantei judecatoresti.
    Art. 12
    (1) Orice persoana care participa la activitatea societatii de credit ipotecar este obligata sa pastreze secretul profesional.
    (2) Personalul societatii de credit ipotecar nu poate utiliza in folos personal informatiile pe care le detine sau de care a luat cunostinta in orice mod.
    (3) Personalul unei societati de credit ipotecar, supus prevederilor prezentei ordonante de urgenta, nu are dreptul de a folosi sau de a dezvalui, nici in timpul activitatii, nici dupa incetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dauna intereselor ori prestigiului unei societati de credit ipotecar sau vreunui client al acesteia.
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica si persoanelor care obtin informatii de natura celor aratate mai sus, din activitatea de control si supraveghere sau din rapoarte ori documente ale societatii de credit ipotecar.
    Art. 13
    Activitatea de creditare se deruleaza prin conturi deschise de societatile de credit ipotecar la banci autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.
    Art. 14
    (1) Societatile de credit ipotecar sunt autorizate sa acorde, in regimul de evidenta prevazut de legislatia contabila aplicabila, credite in lei si in valuta.
    (2) Societatile de credit ipotecar sunt supuse regimului valutar aplicabil bancilor, prevazut de normele in vigoare, inclusiv cele referitoare la posibilitatea efectuarii de operatiuni de incasare sau plati in moneda straina.
    Art. 15
    In mod individual sau in cadrul uniunilor profesionale societatile de credit ipotecar isi pot constitui un corp propriu de executori. Organizarea si functionarea Corpului executorilor proprii ai societatilor de credit ipotecar se fac potrivit statutului executorilor bancari, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 16
    Societatile de credit ipotecar pot acorda mandat bancilor sa efectueze orice activitati in legatura cu administrarea creditelor ipotecare, inclusiv, dar fara limitare la acestea, cele referitoare la colectarea sumelor platite de catre debitorii societatii de credit ipotecar in vederea indeplinirii obligatiilor acestora rezultate din contractul de credit ipotecar, la urmarirea efectuarii rambursarilor, la executarea silita a ipotecilor si privilegiilor aferente.
    Art. 17
    Societatile de credit ipotecar sunt obligate sa prevada in normele interne cerinte prudentiale cu privire la expunerile mari fata de un debitor si expunerea agregata.
    Art. 18
    Societatile de credit ipotecar sunt obligate sa raporteze Bancii Nationale a Romaniei structura portofoliului de creante ipotecare. Raportarea se va face trimestrial pentru fiecare tip de credit ipotecar: achizitie, constructie sau amenajare de imobile.
    Art. 19
    Societatile de credit ipotecar sunt persoane juridice declarante la Centrala Riscurilor Bancare, in conformitate cu prevederile si regulamentele Bancii Nationale a Romaniei, si sunt obligate sa ii furnizeze acesteia informatia de risc bancar in legatura cu creditele ipotecare acordate.

    CAP. 4
    Prevederi contabile si fiscale

    Art. 20
    (1) Societatile de credit ipotecar vor organiza si vor conduce contabilitatea proprie aplicand in mod corespunzator prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, pe baza planului de conturi prevazut in acesta, cu modificarile ulterioare.
    (2) Inregistrarea in contabilitate a veniturilor societatilor de credit ipotecar se face pe baza contractelor, precum si a celorlalte acte incheiate potrivit obiectului de activitate al acestora.
    Art. 21
    Societatile de credit ipotecar constituie, regularizeaza si utilizeaza provizioane specifice de risc de credit, care sunt deductibile in intregime la calculul impozitului pe profit. Clasificarea creditelor acordate clientelei, determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea acestor provizioane se efectueaza prin aplicarea in mod corespunzator a prevederilor regulamentelor Bancii Nationale a Romaniei privind clasificarea creditelor si plasamentelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.
    Art. 22
    Societatile de credit ipotecar constituie si repartizeaza din profitul brut rezerve deductibile fiscal in conformitate cu legislatia aplicabila bancilor si cu regulamentele Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 23
    Desfasurarea activitatii financiare a societatilor de credit ipotecar cu respectarea normelor legale contabile si fiscale aplicabile acestora este supusa controlului organelor abilitate ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile legii.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 24
    Societatile de credit ipotecar impreuna cu orice alte institutii calificate drept creditori ipotecari se pot asocia in uniuni profesionale care sa le reprezinte interesele colective fata de autoritatile publice, sa analizeze probleme de interes comun in domeniul creditului ipotecar, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii uniunii si publicul si sa organizeze serviciile de interes comun. De asemenea, acestea pot adera la uniuni internationale de profil, cu respectarea obligatiilor ce decurg din actele constitutive.
    Art. 25
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 200/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 200 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu