E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 395 din 14 iunie 2002

pentru aderarea Romaniei la Conventia privind admiterea temporara, adoptata la Istanbul la 26 iunie 1990

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 511 din 16 iulie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Romania adera la Conventia privind admiterea temporara, adoptata la Istanbul la 26 iunie 1990.
    Art. 2
    In virtutea art. 24 paragraful 4 din conventie, Romania accepta toate anexele la aceasta.
    Art. 3
    Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, in virtutea art. 29, se vor formula urmatoarele rezerve:
    a) Anexa A privind titlurile de admitere temporara (carnete ATA si carnete CPD)
    Rezerva: in aplicarea art. 18 paragraful 1, tariful postal nu este acoperit de legislatia romana referitoare la carnetul ATA;
    b) Anexa B.3 privind containerele, paletele, ambalajele, mostrele si alte marfuri importate in cadrul unei operatiuni comerciale
    Rezerva: in aplicarea art. 7 lit. b), legislatia romana cere in anumite situatii prezentarea unui document vamal si constituirea unei garantii pentru containere, palete si ambalaje;
    c) Anexa B.5 privind marfurile importate in scop educativ, stiintific sau cultural
    Rezerva: in aplicarea art. 6, in ceea ce priveste materialul stiintific si pedagogic, legislatia romana prevede ca acesta trebuie supus formalitatilor vamale de plasare sub regimul de admitere temporara;
    d) Anexa C privind mijloacele de transport
    Rezerva: in aplicarea art. 10 lit. b), in ceea ce priveste vehiculele rutiere pentru uz comercial si mijloacele de transport pentru uz particular, legislatia romana prevede ca un document vamal insotit, daca este cazul, de o garantie poate fi cerut in anumite cazuri;
    e) Anexa E privind marfurile importate cu suspendarea partiala a drepturilor si taxelor de import
    Rezerva: in aplicarea art. 9, in ceea ce priveste suspendarea partiala a taxelor de import, legislatia romana prevede exonerarea partiala de la plata taxelor vamale, dar nu prevede suspendarea partiala a drepturilor de import.
    In legatura cu art. 32 paragraful 3 din conventie, Romania declara ca, potrivit legislatiei romane, intrarea in vigoare a amendamentelor va avea loc dupa ratificarea acestora, conform legii.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              VIOREL HREBENCIUC

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

                                CONVENTIE
                        privind admiterea temporara*)

    *) Traducere.

                                 PREAMBUL

    Partile contractante la prezenta conventie, elaborata sub auspiciile Consiliului de Cooperare Vamala,
    constatand ca situatia actuala privind cresterea numarului si dispersarea conventiilor vamale internationale privind regimul de admitere temporara nu este satisfacatoare,
    luand in considerare ca aceasta situatie ar putea sa se agraveze in viitor, atunci cand noi cazuri de admitere temporara vor trebui sa faca obiectul unei reglementari internationale,
    tinand seama de dezideratele reprezentantilor comertului si ale altor cercuri interesate intr-o facilitare a indeplinirii formalitatilor de admitere temporara,
    luand in considerare ca simplificarea si armonizarea regimurilor vamale si, mai ales, adoptarea unui instrument international unic care ar ingloba toate conventiile existente in materie de admitere temporara pot facilita utilizatorilor accesul la dispozitiile internationale in vigoare in materie de admitere temporara si pot contribui in mod eficient la dezvoltarea comertului international si a altor forme de schimburi internationale,
    convinse ca un instrument international ce propune dispozitii uniforme in materie de admitere temporara poate aduce avantaje substantiale schimburilor internationale si poate asigura un nivel mai inalt de simplificare si armonizare a regimurilor vamale, ceea ce constituie unul dintre obiectivele esentiale ale Consiliului de Cooperare Vamala,
    hotarate sa faciliteze admiterea temporara prin simplificarea si armonizarea procedurilor, prin urmarirea obiectivelor economice, umanitare, culturale, sociale sau turistice,
    luand in considerare ca adoptarea modelelor standardizate de titluri de admitere temporara, ca documente vamale internationale insotite de o garantie internationala, contribuie la facilitarea regimului de admitere temporara atunci cand sunt solicitate un document vamal si o garantie,
    au convenit cele ce urmeaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Definitii
    Art. 1
    In vederea aplicarii prezentei conventii se intelege prin:
    a) admitere temporara - regimul vamal care permite introducerea pe un teritoriu vamal, cu scutire de drepturi si taxe de import si fara aplicarea de prohibitii sau restrictii la importurile cu caracter economic, a anumitor marfuri (inclusiv a mijloacelor de transport) importate cu un scop definit si destinate reexportului, intr-o perioada determinata, fara a suferi modificari, cu exceptia deprecierii normale datorate uzurii;
    b) drepturi si taxe de import - drepturile vamale si orice alte drepturi, taxe si redevente sau impozite diverse care sunt incasate la import sau cu ocazia importului de marfuri (inclusiv a mijloacelor de transport), cu exceptia taxelor si impozitelor a caror valoare este limitata la costul aproximativ al serviciilor prestate;
    c) garantie - ceea ce asigura, in conformitate cu cerintele vamii, indeplinirea unei obligatii fata de vama. Garantia este globala atunci cand asigura indeplinirea obligatiilor ce rezulta din mai multe operatiuni;
    d) titlu de admitere temporara - documentul vamal international cu valoare de declaratie vamala, care permite identificarea marfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) si cuprinde o garantie valabila la nivel international in vederea acoperirii drepturilor si taxelor de import;
    e) uniune vamala sau economica - o uniune constituita si alcatuita din membrii prevazuti la art. 24 paragraful 1 din prezenta conventie si care are competenta adoptarii propriei sale legislatii care este obligatorie pentru membrii sai in domeniile acoperite de prezenta conventie si a luarii deciziei, conform procedurilor interne, de a semna, de a ratifica sau de a adera la prezenta conventie;
    f) persoana - atat o persoana fizica, cat si o persoana juridica, daca in context nu se prevede altfel;
    g) consiliu - organizatia instituita prin Conventia privind crearea unui consiliu de cooperare vamala, Bruxelles, 15 decembrie 1950;
    h) ratificare - ratificarea propriu-zisa, acceptarea sau aprobarea.

    CAP. 2
    Domeniul de aplicare a prezentei conventii

    Art. 2
    1. Fiecare parte contractanta se angajeaza, in conditiile prevazute in prezenta conventie, sa acorde regimul de admitere temporara a marfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) care fac obiectul anexelor la prezenta conventie.
    2. Fara a prejudicia dispozitiile cuprinse in anexa E, regimul de admitere temporara este acordat cu suspendarea totala a drepturilor si taxelor de import si fara aplicarea de prohibitii sau de restrictii la importurile cu caracter economic.

    Structura anexelor
    Art. 3
    Fiecare anexa la prezenta conventie contine in principiu:
    a) definitii ale principalilor termeni vamali care sunt utilizati in aceasta anexa;
    b) dispozitii speciale aplicabile marfurilor (inclusiv mijloacelor de transport) care fac obiectul anexei.

    CAP. 3
    Dispozitii speciale

    Document si garantie
    Art. 4
    1. Daca nu se prevede altfel in una dintre anexe, fiecare parte contractanta are dreptul de a conditiona admiterea temporara a marfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) de prezentarea unui document vamal si de constituirea unei garantii.
    2. Atunci cand, in aplicarea dispozitiilor paragrafului 1 de mai sus, se cere o garantie, persoanele care efectueaza in mod obisnuit operatiuni de admitere temporara pot fi autorizate sa constituie o garantie globala.
    3. Cu exceptia unor dispozitii contrare prevazute in una dintre anexe, valoarea totala a garantiei nu depaseste suma totala a drepturilor si taxelor de import a caror incasare este suspendata.
    4. In cazul marfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) supuse unor prohibitii sau restrictii la import ce rezulta din legi si reglementari nationale, o garantie suplimentara poate fi ceruta in conditiile stabilite de legislatia nationala.

    Titluri de admitere temporara
    Art. 5
    Fara a prejudicia operatiunile de admitere temporara prevazute in anexa E, fiecare parte contractanta accepta, in locul documentelor sale vamale nationale si cu garantarea sumelor mentionate la art. 8 din anexa A, orice titlu de admitere temporara valabil pe teritoriul sau, eliberat si folosit in conditiile definite in respectiva anexa, pentru marfurile (inclusiv mijloacele de transport) importate temporar prin aplicarea celorlalte anexe la prezenta conventie, pe care aceasta le-ar accepta.

    Identificarea
    Art. 6
    Fiecare parte contractanta poate conditiona admiterea temporara a marfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) de identificarea acestora la incheierea operatiunii de admitere temporara.

    Termen de reexport
    Art. 7
    1. Marfurile (inclusiv mijloacele de transport) in regim de admitere temporara vor trebui sa fie reexportate intr-o perioada determinata si apreciata ca suficienta pentru ca obiectivul admiterii temporare sa fie atins. Acest termen este stabilit separat in fiecare anexa.
    2. Autoritatile vamale pot fie sa acorde un termen mai lung decat cel prevazut in fiecare anexa, fie sa prelungeasca termenul initial.
    3. Atunci cand marfurile (inclusiv mijloacele de transport) plasate sub admitere temporara nu pot fi reexportate ca urmare a unui sechestru si daca acest sechestru nu a fost instituit la cererea unor persoane particulare, obligatia reexportului este suspendata pe durata sechestrului.

    Transfer de admitere temporara
    Art. 8
    Fiecare parte contractanta poate, la cerere, sa autorizeze transferul beneficiului regimului de admitere temporara oricarei alte persoane, atunci cand aceasta:
    a) corespunde conditiilor prevazute in prezenta conventie; si
    b) preia obligatiile beneficiarului initial al regimului de admitere temporara.

    Incheierea operatiunii de admitere temporara
    Art. 9
    In mod normal incheierea operatiunii de admitere temporara se face prin reexportul marfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) plasate sub admitere temporara.
    Art. 10
    Marfurile (inclusiv mijloacele de transport) aflate in regim de admitere temporara pot fi reexportate in unul sau mai multe transporturi.
    Art. 11
    Marfurile (inclusiv mijloacele de transport) aflate in regim de admitere temporara pot fi reexportate printr-un alt birou vamal decat cel de import.

    Alte cazuri posibile de incheiere a operatiunii
    Art. 12
    Incheierea operatiunii de admitere temporara poate fi realizata cu acordul autoritatilor competente, prin plasarea marfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) in porturi sau zone libere, in antrepozite vamale ori in regim de tranzit vamal pentru exportul lor ulterior sau pentru orice alta destinatie admisa.
    Art. 13
    Incheierea regimului de admitere temporara poate fi realizata prin import definitiv atunci cand imprejurarile o justifica, iar legislatia nationala autorizeaza acest lucru, sub rezerva indeplinirii conditiilor si formalitatilor aplicabile in acest caz.
    Art. 14
    1. Incheierea regimului de admitere temporara poate fi realizata daca marfurile (inclusiv mijloacele de transport) care au fost grav avariate in urma unui accident sau in caz de forta majora sunt, conform hotararii autoritatilor vamale:
    a) supuse drepturilor si taxelor de import datorate la data la care marfurile sunt prezentate avariate la vama in vederea incheierii admiterii temporare;
    b) abandonate, fara taxe, autoritatilor competente ale teritoriului de admitere temporara, in acest caz beneficiarul admiterii temporare fiind scutit de plata drepturilor si taxelor de import; sau
    c) distruse, sub supraveghere oficiala, pe cheltuiala partilor interesate, deseurile si partile recuperate fiind supuse, in caz de import definitiv, platii drepturilor si taxelor de import in vigoare la data si in conditiile in care acestea au fost prezentate organelor vamale dupa un accident sau un caz de forta majora.
    2. Operatiunea de admitere temporara mai poate fi incheiata si daca, la cererea persoanei interesate si conform hotararii autoritatilor vamale, marfurile (inclusiv mijloacele de transport) primesc una dintre destinatiile prevazute la alin. b) sau c) ale paragrafului 1 de mai sus.
    3. Incheierea regimului de admitere temporara poate fi, de asemenea, realizata la cererea persoanei interesate, daca aceasta aduce autoritatilor vamale dovada distrugerii sau pierderii totale a marfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport), ca urmare a unui accident sau a unui caz de forta majora. In acest caz beneficiarul admiterii temporare va fi scutit de plata drepturilor si taxelor de import.

    CAP. 4
    Dispozitii diverse

    Reducerea formalitatilor
    Art. 15
    Fiecare parte contractanta reduce la minimum formalitatile vamale aferente facilitatilor prevazute in prezenta conventie si publica in cel mai scurt timp reglementarile pe care le stabileste pentru aceste formalitati.

    Autorizare prealabila
    Art. 16
    1. Atunci cand regimul de admitere temporara este conditionat de o autorizatie prealabila, aceasta este acordata in cel mai scurt timp posibil de biroul vamal competent.
    2. Atunci cand, in cazuri exceptionale, este ceruta o alta autorizatie decat cea vamala, aceasta este acordata in cel mai scurt timp posibil.

    Facilitati minimale
    Art. 17
    Dispozitiile prezentei conventii stabilesc facilitati minimale si nu impiedica aplicarea unor facilitati mai mari, pe care partile contractante le acorda sau le-ar acorda fie prin dispozitii unilaterale, fie in virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale.

    Uniuni vamale sau economice
    Art. 18
    1. In vederea aplicarii prezentei conventii teritoriile partilor contractante care alcatuiesc o uniune vamala sau economica pot fi considerate ca un teritoriu unic.
    2. Nici o prevedere a prezentei conventii nu exclude dreptul partilor contractante care formeaza o uniune vamala sau economica de a adopta reguli speciale aplicabile operatiunilor de admitere temporara pe teritoriul acestei uniuni, cu conditia ca aceste reguli sa nu reduca facilitatile prevazute in prezenta conventie.

    Prohibitii si restrictii
    Art. 19
    Dispozitiile prezentei conventii nu impiedica aplicarea prohibitiilor si restrictiilor impuse de legile si reglementarile nationale, bazate pe consideratii cu caracter neeconomic, cum ar fi cele privind morala sau ordinea publica, securitatea publica, igiena ori sanatatea publica, sau pe consideratii de ordin veterinar, fitosanitar ori legate de protectia faunei si a florei salbatice amenintate cu disparitia sau care se refera la protectia dreptului de autor ori de proprietate industriala.

    Infractiuni
    Art. 20
    1. Orice infractiune la prevederile prezentei conventii expune contravenientul, pe teritoriul partii contractante unde s-a comis infractiunea, la sanctiunile prevazute in legislatia acestei parti contractante.
    2. Atunci cand nu este posibil sa se stabileasca teritoriul pe care a fost comisa o neregula, se considera ca aceasta a fost comisa pe teritoriul partii contractante unde a fost constatata.

    Schimb de informatii
    Art. 21
    Partile contractante isi comunica reciproc, la cerere si in limitele permise de legislatia nationala, informatiile necesare aplicarii dispozitiilor prezentei conventii.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Comitet de gestiune
    Art. 22
    1. Se instituie un comitet de gestiune pentru examinarea aplicarii prezentei conventii si pentru studierea oricarei masuri luate, in scopul asigurarii uniformitatii interpretarii si a aplicarii, precum si a oricarui amendament propus. Comitetul de gestiune hotaraste incorporarea de anexe noi la prezenta conventie.
    2. Partile contractante sunt membre ale Comitetului de gestiune. Comitetul de gestiune poate hotari ca administratia competenta a oricarui membru, stat sau teritoriu vamal mentionat la art. 24 din prezenta conventie, care nu este parte contractanta, sau reprezentantii organizatiilor internationale vor putea, pentru problemele care ii intereseaza, sa asiste la sesiunile Comitetului de gestiune in calitate de observatori.
    3. Consiliul pune la dispozitie Comitetului de gestiune serviciile de secretariat necesare.
    4. Comitetul de gestiune isi alege, cu ocazia fiecarei sesiuni, presedintele si vicepresedintele.
    5. Administratiile competente ale partilor contractante comunica Consiliului propunerile de amendamente la prezenta conventie, precum si cererile de inscriere de teme pe ordinea de zi a sesiunilor Comitetului de gestiune. Consiliul aduce aceste comunicari la cunostinta autoritatilor competente ale partilor contractante si ale membrilor, ale statelor sau teritoriilor vamale mentionate la art. 24 din prezenta conventie, care nu sunt parti contractante.
    6. Consiliul convoaca Comitetul de gestiune la o data fixata de acesta din urma si, de asemenea, la cererea administratiilor competente ale cel putin doua parti contractante. Acesta distribuie proiectul de ordine de zi administratiilor competente ale partilor contractante si ale membrilor, ale statelor sau teritoriilor vamale mentionate la art. 24 din prezenta conventie, care nu sunt parti contractante, cu cel putin 6 saptamani inainte de sesiunea Comitetului de gestiune.
    7. Prin hotararea Comitetului de gestiune, luata in virtutea dispozitiilor paragrafului 2 al prezentului articol, Consiliul invita administratiile competente ale membrilor, ale statelor sau teritoriilor vamale mentionate la art. 24 din prezenta conventie, care nu sunt parti contractante, precum si organizatiile internationale interesate sa fie reprezentate prin observatori la sesiunile Comitetului de gestiune.
    8. Propunerile sunt supuse la vot. Fiecare parte contractanta reprezentata la reuniune dispune de un vot. Alte propuneri in afara celor de amendament la prezenta conventie sunt adoptate de Comitetul de gestiune cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenti care voteaza. Propunerile de amendament la prezenta conventie sunt adoptate cu majoritatea a doua treimi din numarul voturilor exprimate de membrii prezenti care voteaza.
    9. In cazul aplicarii prevederilor art. 24 paragraful 7 din prezenta conventie, uniunile vamale sau economice, parti la conventie, nu dispun in cazul votarii decat de un numar de voturi egal cu numarul total al voturilor ce se atribuie membrilor lor care sunt parti contractante la prezenta conventie.
    10. Comitetul de gestiune adopta un raport inaintea incheierii sesiunii.
    11. In absenta unor prevederi pertinente in prezentul articol, va fi aplicat Regulamentul interior al Consiliului, cu exceptia cazului in care Comitetul de gestiune hotaraste altfel.

    Solutionarea diferendelor
    Art. 23
    1. Orice diferend intre doua sau mai multe parti contractante in ceea ce priveste interpretarea sau aplicarea prezentei conventii este solutionat, pe cat posibil, pe calea negocierilor directe intre respectivele parti.
    2. Orice diferend care nu este solutionat pe calea negocierilor directe este adus de catre partile in diferend in fata Comitetului de gestiune care il analizeaza si face recomandari in vederea solutionarii lui.
    3. Partile in diferend pot conveni dinainte sa accepte recomandarile Comitetului de gestiune.

    Semnare, ratificare si aderare
    Art. 24
    1. Orice membru al Consiliului si orice membru al Organizatiei Natiunilor Unite sau al institutiilor sale specializate poate deveni parte contractanta la prezenta conventie:
    a) semnand-o fara rezerva ratificarii;
    b) depunand un instrument de ratificare dupa ce a semnat-o sub rezerva ratificarii; sau
    c) aderand la ea.
    2. Prezenta conventie este deschisa spre semnare de catre membrii prevazuti la paragraful 1 al prezentului articol fie cu ocazia sesiunilor Consiliului, in timpul carora ea va fi adoptata, fie ulterior, la sediul Consiliului din Bruxelles, pana la data de 30 iunie 1991. Dupa aceasta data, prezenta conventie va fi deschisa spre aderare membrilor acestuia.
    3. Orice stat sau guvern al oricarui teritoriu vamal distinct, care este propus de o parte contractanta insarcinata in mod oficial cu conducerea relatiilor sale diplomatice, dar care este autonoma in conducerea relatiilor comerciale, care nu este membru al organizatiilor mentionate la paragraful 1 al prezentului articol, caruia ii este adresata o invitatie in acest scop de catre depozitar la cererea Comitetului de gestiune, poate deveni parte contractanta la prezenta conventie, aderand la ea dupa intrarea in vigoare.
    4. Orice membru, stat sau teritoriu vamal mentionat la paragraful 1 sau 3 al prezentului articol specifica, in momentul semnarii fara rezerva ratificarii, ratificarea prezentei conventii sau aderarea la ea, anexele pe care le accepta, fiind necesar sa accepte anexa A si cel putin inca o alta anexa. El poate notifica ulterior depozitarului faptul ca accepta una sau mai multe dintre celelalte anexe.
    5. Partile contractante care accepta orice anexa noua pe care Comitetul de gestiune hotaraste sa o incorporeze in prezenta conventie notifica acest lucru depozitarului conform paragrafului 4 al prezentului articol.
    6. Partile contractante notifica depozitarului conditiile de aplicare sau informatiile cerute conform prevederilor art. 8 si ale art. 24 paragraful 7 din prezenta conventie, ale art. 2 paragrafele 2 si 3 din anexa A si ale art. 4 din anexa E. Ele notifica, de asemenea, orice modificare intervenita in aplicarea acestor dispozitii.
    7. Orice uniune vamala sau economica poate, conform dispozitiilor paragrafelor 1, 2 si 4 ale prezentului articol, sa devina parte contractanta la prezenta conventie. O astfel de uniune vamala sau economica informeaza depozitarul asupra competentei sale in legatura cu domeniile acoperite prin prezenta conventie. Aceasta uniune vamala sau economica, parte contractanta la prezenta conventie, isi exercita drepturile pentru probleme ce sunt de competenta sa si in numele sau si se achita de responsabilitatile pe care le confera prezenta conventie membrilor sai care sunt parti contractante la prezenta conventie. In asemenea cazuri acesti membri nu sunt abilitati sa isi exercite in mod individual aceste drepturi, inclusiv dreptul de vot.

    Depozitar
    Art. 25
    1. Prezenta conventie, toate semnaturile cu sau fara rezerva ratificarii si toate instrumentele de ratificare sau de aderare sunt depuse la secretarul general al Consiliului.
    2. Depozitarul:
    a) primeste textele originale ale prezentei conventii si asigura pastrarea lor;
    b) intocmeste copii certificate conforme textelor originale ale prezentei conventii si le comunica membrilor si Uniunilor vamale sau economice mentionate la art. 24 paragrafele 1 si 7 din prezenta conventie;
    c) primeste orice semnatura cu sau fara rezerva ratificarii, orice ratificare sau aderare la prezenta conventie, primeste si pastreaza orice instrumente, notificari si comunicari legate de prezenta conventie;
    d) examineaza daca o semnatura, un instrument, o notificare sau o comunicare ce se refera la prezenta conventie are forma corespunzatoare si, daca este cazul, aduce problema in atentia partii contractante in cauza;
    e) notifica partilor contractante la prezenta conventie, celorlalti semnatari, membrilor Consiliului care nu sunt parti contractante la prezenta conventie si secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite:
    - semnaturile, ratificarile, aderarile si acceptarile anexelor mentionate la art. 24 din prezenta conventie;
    - noile anexe pe care Comitetul de gestiune hotaraste sa le incorporeze in prezenta conventie;
    - data la care prezenta conventie si fiecare dintre anexe intra in vigoare conform art. 26 din prezenta conventie;
    - notificarile primite conform art. 24, 29, 30 si 32 din prezenta conventie;
    - denuntarile primite conform art. 31 din prezenta conventie;
    - amendamentele considerate ca acceptate conform art. 32 din prezenta conventie, precum si data intrarii lor in vigoare.
    3. Atunci cand apare o divergenta intre partea contractanta si depozitar pe tema indeplinirii functiilor acestuia din urma, depozitarul sau aceasta parte contractanta trebuie sa o aduca in atentia celorlalte parti contractante si semnatarilor sau, daca este cazul, Consiliului.

    Intrarea in vigoare
    Art. 26
    1. Prezenta conventie intra in vigoare la 3 luni de la data la care 5 dintre membrii sau uniunile vamale ori economice mentionate la art. 24 paragrafele 1 si 7 din prezenta conventie au semnat prezenta conventie fara rezerva ratificarii sau si-au depus instrumentul de ratificare ori de aderare.
    2. Pentru orice parte contractanta care semneaza prezenta conventie fara rezerva ratificarii, care o ratifica sau adera la ea, dupa ce 5 membri sau uniuni vamale ori economice fie au semnat prezenta conventie fara rezerva ratificarii, fie si-au depus instrumentul de ratificare sau de aderare, prezenta conventie intra in vigoare la 3 luni de la data la care respectiva parte contractanta a semnat fara rezerva ratificarii sau si-a depus instrumentul de ratificare ori de aderare.
    3. Orice anexa la prezenta conventie intra in vigoare la 3 luni de la data la care 5 membri sau uniuni vamale ori economice au acceptat respectiva anexa.
    4. Pentru orice parte contractanta care accepta o anexa dupa ce 5 membri sau uniuni vamale ori economice au acceptat-o, respectiva anexa intra in vigoare la 3 luni de la data la care aceasta parte contractanta a notificat acceptarea ei. Totusi nici o anexa nu intra in vigoare pentru o parte contractanta inainte ca insasi conventia sa fi intrat in vigoare pentru aceasta parte contractanta.

    Dispozitii privind abrogarea
    Art. 27
    La intrarea in vigoare a unei anexe la prezenta conventie, ce contine o dispozitie de abrogare, aceasta anexa va abroga si va inlocui conventiile sau prevederile conventiilor ce fac obiectul dispozitiei de abrogare, in relatiile dintre partile contractante care au acceptat respectiva anexa si care sunt parti contractante la respectivele conventii.

    Conventie si anexe
    Art. 28
    1. In vederea aplicarii prezentei conventii anexele in vigoare pentru o parte contractanta fac parte integranta din prezenta conventie; in ceea ce priveste aceasta parte contractanta, orice referinta la prezenta conventie se aplica deci si acestor anexe.
    2. Pentru votare in cadrul Comitetului de gestiune, fiecare anexa este considerata ca fiind o conventie distincta.

    Rezerve
    Art. 29
    1. Fiecare parte contractanta care accepta o anexa este considerata ca acceptand toate dispozitiile ce figureaza in aceasta anexa, cu exceptia cazului in care ea notifica depozitarului, in momentul acceptarii respectivei anexe sau ulterior, dispozitia ori dispozitiile pentru care ea formuleaza rezerve, in masura in care aceasta posibilitate este prevazuta in anexa respectiva, indicand diferentele ce exista intre prevederile legislatiei sale nationale si dispozitiile respective.
    2. Fiecare parte contractanta examineaza cel putin la 5 ani dispozitiile pentru care a formulat rezerve, le compara cu prevederile legislatiei sale nationale si notifica depozitarului rezultatele acestei examinari.
    3. Orice parte contractanta care a formulat rezerve poate, in orice moment, sa le retraga, in totalitate sau partial, prin notificarea facuta depozitarului, indicand data la care aceste rezerve sunt retrase.

    Extindere teritoriala
    Art. 30
    1. Orice parte contractanta poate, fie in momentul semnarii fara rezerva ratificarii, al ratificarii sau al aderarii, fie ulterior, sa notifice depozitarului ca prezenta conventie acopera ansamblul ori unele dintre teritoriile ale caror relatii internationale se afla sub responsabilitatea sa. Aceasta notificare intra in vigoare la 3 luni de la data la care este primita de depozitar. Totusi prezenta conventie nu se va aplica in teritoriile desemnate in notificare inainte ca ea sa fi intrat in vigoare pentru partea contractanta interesata.
    2. Orice parte contractanta care, aplicand prevederile paragrafului 1 al prezentului articol, a notificat ca prezenta conventie acopera un teritoriu ale carui relatii internationale se afla sub responsabilitatea sa poate notifica depozitarului, in conditiile prevazute la art. 31 din prezenta conventie, ca acest teritoriu va inceta sa aplice prezenta conventie.

    Denuntare
    Art. 31
    1. Prezenta conventie este incheiata pe o perioada nelimitata. Totusi orice parte contractanta poate sa o denunte in orice moment, dupa data intrarii sale in vigoare, conform art. 26 din prezenta conventie.
    2. Denuntarea este notificata printr-un instrument scris depus la depozitar.
    3. Denuntarea intra in vigoare dupa 6 luni de la primirea instrumentului de denuntare de catre depozitar.
    4. Dispozitiile paragrafelor 2 si 3 ale prezentului articol se aplica si anexelor la prezenta conventie, orice parte contractanta putand, in orice moment dupa data intrarii lor in vigoare, astfel cum este stabilit la art. 26 din prezenta conventie, sa-si retraga acceptul pentru una sau mai multe anexe. Partea contractanta care isi retrage acceptul pentru toate anexele se considera ca a denuntat prezenta conventie. De asemenea, o parte contractanta care isi retrage acceptul pentru anexa A, chiar daca continua sa accepte celelalte anexe, se considera ca a denuntat prezenta conventie.

    Procedura de amendare
    Art. 32
    1. Comitetul de gestiune, reunit in conditiile prevazute la art. 22 din prezenta conventie, poate recomanda amendamente la prezenta conventie si la anexele sale.
    2. Textul oricarui amendament astfel recomandat este comunicat de catre depozitar partilor contractante la prezenta conventie, celorlalti semnatari si membrilor Consiliului care nu sunt parti contractante la prezenta conventie.
    3. Orice recomandare de amendament comunicata conform paragrafului precedent intra in vigoare pentru toate partile contractante in termen de 6 luni de la data expirarii perioadei de 12 luni care urmeaza datei comunicarii recomandarii de amendament, daca nici o obiectie la respectiva recomandare de amendament nu a fost notificata depozitarului de catre o parte contractanta in timpul acestei perioade.
    4. Daca o obiectie la recomandarea de amendament a fost notificata depozitarului de catre o parte contractanta inaintea expirarii perioadei de 12 luni prevazute la paragraful 3 al prezentului articol, amendamentul se considera ca nu a fost acceptat si este fara efect.
    5. In scopul notificarii unei obiectii fiecare anexa este considerata ca fiind o conventie distincta.

    Acceptarea amendamentelor
    Art. 33
    1. Orice parte contractanta care ratifica prezenta conventie sau adera la ea se considera ca a acceptat amendamentele intrate in vigoare la data depunerii instrumentului sau de ratificare sau aderare.
    2. Orice parte contractanta care accepta o anexa se considera, cu exceptia cazului in care formuleaza rezerve conform dispozitiilor art. 29 din prezenta conventie, ca a acceptat amendamentele la aceasta anexa, intrate in vigoare la data la care ea notifica acceptarea la depozitar.

    Inregistrare si texte autentice
    Art. 34
    Conform art. 102 din Carta Natiunilor Unite, prezenta conventie va fi inregistrata la Secretariatul Natiunilor Unite, la cererea depozitarului.
    Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati, au semnat prezenta conventie.
    Incheiata la Istanbul la data de 26 iunie 1990, intr-un singur exemplar original in limba engleza si in limba franceza, ambele texte avand aceeasi valabilitate. Depozitarul este invitat sa intocmeasca si sa transmita traduceri autorizate ale prezentei conventii in limbile araba, chineza, spaniola si rusa.

    ANEXA A

                               ANEXA
                 privind titlurile de admitere temporara
                      (carnete ATA si carnete CPD)

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In vederea aplicarii prezentei anexe, se intelege prin:
    a) titlu de admitere temporara - documentul vamal international echivalent declaratiei vamale, care permite identificarea marfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) si care cuprinde o garantie valabila la scara internationala in vederea acoperirii drepturilor si taxelor de import;
    b) carnet ATA - titlul de admitere temporara folosit pentru admiterea temporara a marfurilor, cu exceptia mijloacelor de transport;
    c) carnet CPD - titlul de admitere temporara folosit pentru admiterea temporara a mijloacelor de transport;
    d) lant de garantie - un sistem de garantie administrat de o organizatie internationala la care sunt afiliate asociatii garante;
    e) organizatie internationala - o organizatie la care sunt afiliate asociatii nationale abilitate sa garanteze si sa emita titluri de admitere temporara;
    f) asociatie garanta - o asociatie agreata de autoritatile vamale ale unei parti contractante in vederea garantarii sumelor prevazute la art. 8 din prezenta anexa pe teritoriul acestei parti contractante si afiliata la un lant de garantie;
    g) asociatie emitenta - o asociatie agreata de autoritatile vamale pentru emiterea de titluri de admitere temporara si afiliata direct sau indirect la un lant de garantie;
    h) asociatie emitenta corespondenta - o asociatie emitenta stabilita intr-o alta parte contractanta si afiliata la acelasi lant de garantie;
    i) tranzit vamal - regimul vamal sub care sunt plasate marfurile transportate sub control vamal de la un birou vamal la altul.

    CAP. 2
    Domeniu de aplicare

    Art. 2
    1. Fiecare parte contractanta accepta, in locul documentelor sale vamale nationale, cu garantarea sumelor prevazute la art. 8 din prezenta anexa si in conditiile art. 5 din prezenta conventie, orice titlu de admitere temporara valabil pentru teritoriul sau, eliberat si folosit in conditiile definite in prezenta anexa, pentru marfurile (inclusiv mijloacele de transport) importate temporar ca urmare a aplicarii celorlalte anexe la prezenta conventie pe care ea le-a acceptat.
    2. Fiecare parte contractanta poate, de asemenea, sa accepte orice titlu de admitere temporara eliberat si utilizat in aceleasi conditii, pentru operatiunile de admitere temporara efectuate ca urmare a aplicarii legilor si reglementarilor sale nationale.
    3. Fiecare parte contractanta poate accepta pentru tranzitul vamal orice titlu de admitere temporara eliberat si utilizat in aceleasi conditii.
    4. Marfurile (inclusiv mijloacele de transport) care trebuie sa faca obiectul unei prelucrari sau reparatii nu pot fi importate sub acoperirea unui titlu de admitere temporara.
    Art. 3
    1. Titlurile de admitere temporara vor corespunde modelelor ce figureaza in apendicele la prezenta anexa: apendicele I pentru carnetele ATA si apendicele II pentru carnetele CPD.
    2. Apendicele la prezenta anexa sunt considerate ca facand parte integranta din aceasta.

    CAP. 3
    Garantie si emitere de titluri de admitere temporara

    Art. 4
    1. In conditiile si cu garantiile pe care le va stabili, fiecare parte contractanta va putea abilita asociatii garante care pot garanta si elibera titluri de admitere temporara fie in mod direct, fie prin intermediul asociatiilor emitente.
    2. O asociatie garanta nu va putea fi agreata de o parte contractanta decat daca garantia sa acopera responsabilitatile la care se expune aceasta parte contractanta cu ocazia unor operatiuni sub acoperirea titlurilor de admitere temporara eliberate de asociatiile emitente corespondente.
    Art. 5
    1. Asociatiile emitente nu pot elibera titluri de admitere temporara al caror termen de valabilitate depaseste un an de la data eliberarii lor.
    2. Orice modificare a mentiunilor efectuata pe titlul de admitere temporara de catre asociatia emitenta trebuie sa fie aprobata corespunzator de aceasta asociatie sau de asociatia garanta. Nu va fi permisa nici o modificare dupa acceptarea titlurilor de catre autoritatile vamale din teritoriul de admitere temporara, fara asentimentul acestor autoritati.
    3. Nici o marfa nu poate, dupa eliberarea carnetului ATA, sa fie adaugata pe lista marfurilor enumerate pe versoul copertei carnetului si, daca este cazul, pe filele suplimentare anexate la aceasta (lista generala).
    Art. 6
    Pe titlul de admitere temporara trebuie sa figureze:
    - denumirea asociatiei emitente;
    - denumirea lantului de garantie internationala;
    - tarile sau teritoriile vamale unde este valabil titlul; si
    - denumirea asociatiilor garante ale respectivelor tari sau teritorii vamale.
    Art. 7
    Termenul fixat pentru reexportul marfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) importate cu un titlu de admitere temporara nu poate in nici un caz sa depaseasca termenul de valabilitate a acestui titlu.

    CAP. 4
    Garantie

    Art. 8
    1. Fiecare asociatie garanta garanteaza autoritatilor vamale ale partii contractante pe al carei teritoriu isi are sediul plata sumei totale a drepturilor si taxelor de import si a celorlaltor sume reclamate, cu exceptia celor mentionate la art. 4 paragraful 4 din prezenta conventie, in cazul nerespectarii conditiilor fixate pentru admiterea temporara sau tranzitul vamal al marfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) introduse pe acest teritoriu cu un titlu de admitere temporara eliberat de o asociatie emitenta corespondenta. Ea este obligata, impreuna si solidar cu persoanele care datoreaza sumele mentionate mai sus, la plata acestor sume.
    2. Carnet ATA
    Asociatia garanta nu este obligata sa plateasca o suma care depaseste valoarea drepturilor si taxelor de import cu peste 10% .
       Carnet CPD
    Asociatia garanta nu este obligata sa plateasca o suma mai mare decat valoarea drepturilor si taxelor de import, la care se adauga eventual penalizarile pentru intarziere.
    3. Atunci cand autoritatile vamale ale teritoriului de admitere temporara au descarcat fara rezerva un titlu de admitere temporara pentru anumite marfuri (inclusiv mijloacele de transport), ele nu mai pot cere asociatiei garante, in ceea ce priveste marfurile (inclusiv mijloacele de transport), plata sumelor mentionate la paragraful 1 al prezentului articol. Totusi, daca ulterior se constata ca descarcarea nu a fost reglementata sau a fost frauduloasa ori daca au fost incalcate conditiile de care depinde admiterea temporara sau tranzitul vamal, poate fi depusa o reclamatie impotriva asociatiei garante.
    4. Carnet ATA
    Autoritatile vamale nu pot cere in nici un caz asociatiei garante plata sumelor mentionate la paragraful 1 al prezentului articol, daca reclamatia nu a fost facuta acestei asociatii in termen de un an de la data expirarii carnetului ATA.
       Carnet CPD
    Autoritatile vamale nu pot cere in nici un caz asociatiei garante plata sumelor mentionate la paragraful 1 al prezentului articol, daca notificarea de nedescarcare a carnetului CPD nu a fost inaintata asociatiei garante in termen de un an de la data expirarii valabilitatii carnetului. Autoritatile vamale vor furniza asociatiei garante informatii privind calculul drepturilor si taxelor de import in termen de un an de la notificarea nedescarcarii. Responsabilitatea asociatiei garante pentru aceste sume va inceta daca aceste informatii nu sunt furnizate in termen de un an.

    CAP. 5
    Regularizarea titlurilor de admitere temporara

    Art. 9
    1. Carnet ATA
    a) Asociatiile garante au un termen de 6 luni de la data la care autoritatile vamale reclama plata sumelor mentionate la art. 8 paragraful 1 din prezenta anexa, pentru a face dovada reexportului in conditiile prevazute in prezenta anexa sau a oricarei alte descarcari reglementare a carnetului ATA.
    b) Daca aceasta dovada nu este furnizata pana la termenul stabilit, asociatia garanta consemneaza imediat aceste sume sau le varsa cu titlu provizoriu. Consemnarea si varsamantul devin definitive la expirarea unei perioade de 3 luni de la data consemnarii sau a varsamantului. In cursul acestei ultime perioade asociatia garanta poate inca, in vederea restituirii sumelor consemnate sau varsate, sa aduca dovezile prevazute in alin. a) al prezentului paragraf.
    c) Pentru partile contractante ale caror legi si reglementari nu prevad consemnarea sau varsamantul provizoriu al drepturilor si taxelor de import, platile ce se vor efectua in conditiile prevazute la alin. b) al prezentului paragraf sunt considerate ca definitive, dar valoarea lor este rambursata atunci cand dovezile prevazute la alin. a) al prezentului paragraf sunt furnizate in termen de 3 luni de la data platii.
    2. Carnet CPD
    a) Asociatiile garante beneficiaza de o perioada de un an de la data notificarii nedescarcarii carnetelor CPD pentru a face dovada reexportului mijloacelor de transport in conditiile prevazute in prezenta anexa sau a oricarei alte descarcari reglementare a carnetului CPD. Totusi aceasta perioada nu poate intra in vigoare decat la data expirarii carnetelor CPD. Daca autoritatile vamale contesta valabilitatea dovezii furnizate, ele trebuie sa informeze asociatia garanta despre acest lucru in termen de maximum un an.
    b) Daca aceasta dovada nu este furnizata in termenul stabilit, asociatia garanta va trebui sa consemneze sau sa verse cu titlu provizoriu, in termen de maximum 3 luni, drepturile si taxele de import datorate. Consemnarea sau varsamantul devine definitiv la expirarea termenului de un an de la data consemnarii sau a varsamantului. In cursul acestei ultime perioade asociatia garanta poate, in vederea restituirii sumelor consemnate sau varsate, sa furnizeze dovezile prevazute la alin. a) al prezentului paragraf.
    c) Pentru partile contractante ale caror legi si reglementari nu prevad consemnarea sau varsamantul provizoriu al drepturilor si taxelor de import, platile care s-ar efectua in conditiile prevazute la alin. b) al prezentului paragraf sunt considerate ca definitive, iar valoarea este rambursata atunci cand dovezile prevazute la alin. a) al prezentului paragraf sunt furnizate in termen de un an de la data platii.
    Art. 10
    1. Dovada reexportului marfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) importate cu un titlu de admitere temporara este furnizata de matca de reexport a acestui titlu, completata corespunzator si pe care autoritatile vamale din teritoriul de admitere temporara au aplicat stampila.
    2. Daca reexportul nu a fost certificat conform paragrafului 1 al prezentului articol, autoritatile vamale din teritoriul de admitere temporara pot accepta ca dovada a reexportului, chiar si dupa expirarea termenului de valabilitate a titlului de admitere temporara:
    a) mentiunile facute de autoritatile vamale ale unei alte parti contractante pe titlurile de admitere temporara, cu ocazia importului sau reimportului, ori un certificat emis de autoritatile respective pe baza mentiunilor facute pe un volet detasat din carnet, cu ocazia importului sau reimportului pe teritoriul lor, cu conditia ca aceste mentiuni sa se refere la un import sau reimport care trebuie dovedit ca a avut loc dupa reexport;
    b) orice alta dovada care stabileste ca marfurile (inclusiv mijloacele de transport) se afla in afara teritoriului respectiv.
    3. In cazul in care autoritatile vamale ale unei parti contractante renunta la obligatia reexportului anumitor marfuri (inclusiv al mijloacelor de transport) admise pe teritoriul lor cu un titlu de admitere temporara, asociatia garanta nu este eliberata de obligatiile sale decat atunci cand aceste autoritati au certificat chiar pe titlul de admitere temporara ca situatia acestor marfuri (inclusiv a mijloacelor de transport) a fost reglementata.
    Art. 11
    In cazurile prevazute la art. 10 paragraful 2 din prezenta anexa autoritatile vamale isi rezerva dreptul de a percepe o taxa de regularizare.

    CAP. 6
    Dispozitii diverse

    Art. 12
    Vizarea titlurilor de admitere temporara folosite in conditiile prevazute in prezenta anexa nu atrage plata vreunei remuneratii pentru serviciile vamale, daca aceasta operatiune se efectueaza la birourile vamale si in timpul programului normal de lucru.
    Art. 13
    In caz de distrugere, de pierdere sau de furt al unui titlu de admitere temporara pentru marfurile (inclusiv mijloacele de transport) ce se afla pe teritoriul uneia dintre partile contractante, autoritatile vamale ale acestei parti contractante accepta, la cererea asociatiei emitente a acestui titlu si sub rezerva conditiilor pe care le-ar impune aceste autoritati, un titlu inlocuitor a carui valabilitate expira la aceeasi data cu cea a titlului inlocuit.
    Art. 14
    1. Daca se prevede ca operatia de admitere temporara sa depaseasca termenul de valabilitate a unui titlu de admitere temporara, titularul respectivului titlu nefiind in masura sa reexporte marfurile (inclusiv mijloacele de transport) in aceasta perioada, asociatia emitenta a acestui titlu poate elibera un titlu inlocuitor. Acesta va fi supus controlului autoritatilor vamale ale partilor contractante interesate. La acceptarea titlului inlocuitor autoritatile vamale interesate trec la descarcarea titlului inlocuit.
    2. Valabilitatea carnetelor CPD nu poate fi prelungita decat o singura data, pe o perioada care nu depaseste un an. Dupa acest termen trebuie emis un nou carnet inlocuitor al precedentului, acceptat de autoritatile vamale.
    Art. 15
    Daca se aplica prevederile art. 7 paragraful 3 din prezenta conventie, autoritatile vamale notifica pe cat posibil asociatiei garante operatiunile de sechestrare, efectuate de ele sau la cererea lor, de marfuri (inclusiv mijloace de transport) admise cu un titlu de admitere temporara garantat de aceasta asociatie si comunica masurile pe care intentioneaza sa le adopte.
    Art. 16
    In caz de frauda, de contraventie sau abuz, partile contractante au dreptul, in pofida dispozitiilor prezentei anexe, sa intenteze actiuni impotriva persoanelor care folosesc un titlu de admitere temporara pentru recuperarea drepturilor si taxelor de import si a altor sume exigibile, si sa ceara aplicarea sanctiunilor de care aceste persoane ar fi pasibile. In acest caz asociatiile trebuie sa sprijine autoritatile vamale.
    Art. 17
    Sunt admise cu scutire de la plata drepturilor si taxelor de import si nu sunt supuse nici unei prohibitii sau restrictii de import titlurile de admitere temporara sau parti din aceste titluri, eliberate sau destinate sa fie eliberate pe teritoriul de import al respectivelor titluri si care sunt expediate asociatiilor emitente printr-o asociatie garanta, printr-o organizatie internationala sau prin autoritatile vamale ale unei parti contractante. Aceleasi facilitati sunt acordate si la export.
    Art. 18
    1. Fiecare parte contractanta are dreptul sa formuleze o rezerva, in conditiile prevazute la art. 29 din prezenta conventie, in ceea ce priveste acceptarea carnetelor ATA pentru traficul postal.
    2. Nici o alta rezerva la prezenta anexa nu este admisa.
    Art. 19
    1. La intrarea in vigoare, prezenta anexa, conform dispozitiilor art. 27 din prezenta conventie, va abroga si va inlocui Conventia vamala privind carnetul ATA pentru admiterea temporara a marfurilor, Bruxelles, 6 decembrie 1961, in relatiile dintre partile contractante care au acceptat aceasta anexa si care sunt parti contractante la respectiva conventie.
    2. In pofida dispozitiilor paragrafului 1 al prezentului articol, carnetele ATA care au fost eliberate prin aplicarea Conventiei vamale privind carnetul ATA pentru admiterea temporara a marfurilor, 1961, inainte de intrarea in vigoare a prezentei anexe, vor fi acceptate pana la incheierea operatiunilor pentru care au fost eliberate.

    Apendicele nr. I*)
    la Anexa A

    *) Apendicele nr. I este reprodus in facsimil.

                              MODEL DE CARNET ATA

    Carnetul ATA este tiparit in limba franceza sau engleza si, daca este necesar, intr-o a doua limba

    Dimensiunile carnetului ATA sunt 396 x 210 mm si cele ale voletelor 297 x 210 mm
                                                 ______
Asociatia emitenta                             /        \
LANTUL DE GARANTIE INTERNATIONALA ............| B.I.C.C. |
                                               \ ______ /

    CARNET DE TRECERE PRIN VAMA PENTRU ADMITERE TEMPORARA
    CONVENTIA VAMALA PRIVIND CARNETUL ATA PENTRU ADMITEREA TEMPORARA A MARFURILOR
    (A se citi nota de la pagina 3 a copertei inainte de completarea carnetului)

                  SE RESTITUIE BIROULUI EMITENT DUPA UTILIZARE
 ______________________________________________________________________________
| A. TITULAR SI ADRESA                 |    REZERVAT ASOCIATIEI EMITENTE       |
|                                      |             COPERTA                   |
|                                      |_______________________________________|
|                                      | (a)        CARNET ATA Nr.             |
|                                      |             | ..................... | |
|                                      |             | ..................... | |
|______________________________________|_____________|_______________________|_|
| A. REPREZENTAT DE*)                  | (b) ELIBERAT DE                       |
|                                      |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
| C. UTILIZAREA PREVAZUTA A            | (c) VALABIL PANA LA                   |
|    MARFURILOR                        |    ....../........../..........       |
|                                      |    Anul     Luna    Ziua (inclusiv)   |
|______________________________________|_______________________________________|
| Prezentul carnet este valabil in tarile de mai jos, sub garantia urmatoarelor|
| asociatii:                                                                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Cu obligatia pentru titular si reprezentantul sau de a se conforma legilor si|
| celorlalte reglementari ale tarii de plecare si ale tarilor de import        |
|______________________________________________________________________________|
|     ATESTAREA AUTORITATILOR VAMALE   | Semnatura delegatului si stampila     |
| a) Marcile de identificare mentionate| asociatiei emitente                   |
| in coloana 7 au fost aplicate in     |                                       |
| dreptul numarului (numerelor) de     |                                       |
| ordine urmator (oare) din lista      |                                       |
| generala                             |                                       |
| ...................................  |                                       |
| ...................................  |                                       |
|                                      |                                       |
| b) Verificat marfurile*)             |                                       |
|                                      | ...................../......./....... |
|                                      |Locul si data emiterii (anul/luna/ziua)|
|            _            _            |                                       |
|        Da |_|       Nu |_|           |                                       |
|                                      |                                       |
|                                      |_______________________________________|
| c) Inregistrat                       |                                       |
|    sub numarul*) ..............      |                                       |
|                             ___      |                                       |
| d) ..................     /     \    |                                       |
|    Biroul vamal Locul    |       |   |                                       |
|                           \ ___ /    |                                       |
| ......./......../...... ............ | x ................................. x |
|  Data (Anul/Luna/Ziua)   Semnatura   |         Semnatura titularului         |
|                         si stampila  |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
    *) Daca este cazul

 ______________________________________________________________________________
| Marcile de identificare mentionate in coloana 7 au fost aplicate in dreptul  |
| numarului (numerelor) de ordine urmator (oare) din lista generala:           |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|              |              |                       |                 ___    |
| ............ | ............ | ...../......./....... | ............  /     \  |
| Biroul vamal |     Locul    | Data (anul/luna/ziua) | Semnatura si |       | |
|              |              |                       |  stampila     \ ___ /  |
|______________|______________|_______________________|________________________|
| Marcile de identificare mentionate in coloana 7 au fost aplicate in dreptul  |
| numarului (numerelor) de ordine urmator (oare) din lista generala:           |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|              |              |                       |                 ___    |
| ............ | ............ | ...../......./....... | ............  /     \  |
| Biroul vamal |     Locul    | Data (anul/luna/ziua) | Semnatura si |       | |
|              |              |                       |  stampila     \ ___ /  |
|______________|______________|_______________________|________________________|

                              LISTA GENERALA
 ______________________________________________________________________________
| Nr. | Denumirea comerciala a  |Numar |Greutate|Valoare*)| Tara*) | Rezervat |
| crt.| marfurilor si, dupa caz,| de   |  sau   |         |    de   |   vamii  |
|     |   marcile si numerele   |bucati| volum  |         | origine |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|__________|
|  1  |            2            |  3   |   4    |    5    |    6    |     7    |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|__________|
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|          |
|     |                         |      |        |         |        /|          |
|     |                         |      |        |         |      /  |          |
|     |                         |      |        |         |    /    |          |
|     |                         |      |        |         |  /      |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|/________|__________|
    *) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului si in moneda sa nationala, numai daca nu se specifica altfel
    *) Se indica tara de origine, daca este alta decat tara emitenta a carnetului, utilizand codul international ISO al tarilor

    MATCA DE EXPORT NR. ..............        CARNET ATA NR. ..................
                                                             ..................
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| 1. Marfurile enumerate in lista generala sub nr. (numerele) ................ |
| ........................................................... au fost exportate|
|______________________________________________________________________________|
| 2. Data limita pentru reimportul                                             |
| cu scutire de vama*)                   anul/luna/ziua ....../......./....... |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Alte mentiuni*)                                  | 7.                     |
| ................................................... |                        |
| ................................................... |                 ___    |
|_____________________________________________________|               /     \  |
| 4.             5.             6.                    | ...........  |       | |
| ............   ............   ..................... | Semnatura si  \ ___ /  |
| Biroul vamal       Locul      Data (anul/luna/ziua) |  stampila              |
|_____________________________________________________|________________________|
    *) Daca este cazul

 ______________________________________________________________________________
|   | A. TITULAR SI ADRESA             |     REZERVAT ASOCIATIEI EMITENTE      |
|   |                                  | G. VOLET DE EXPORT Nr.                |
|   |                                  |_______________________________________|
| E |                                  | a) CARNET ATA Nr.                     |
| X |                                  | ..................................... |
| P |                                  | ..................................... |
| O |__________________________________|_______________________________________|
| R | B. REPREZENTAT DE*)              | b) ELIBERAT DE                        |
| T |__________________________________|_______________________________________|
|   | C. UTILIZAREA PREVAZUTA A        | c) VALABIL PANA LA                    |
|   |    MARFURILOR                    | ........./.........../..............  |
|   |                                  |    anul       luna    ziua (inclusiv) |
|___|__________________________________|_______________________________________|
    | D. MIJLOC DE TRANSPORT*)         |           REZERVAT VAMII              |
    |                                  | H. VAMUIT LA EXPORT                   |
    |                                  | a) Marfurile care fac obiectul        |
    |                                  |    declaratiei alaturate au fost      |
    |__________________________________|    exportate                          |
    | E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL     | b) Data limita pentru reimportul cu   |
    |  (Numar, natura, marci, etc.)*)  |    scutire de vama:                   |
    |                                  | ........./.........../..............  |
    |                                  |   anul       luna          ziua       |
    |__________________________________|                                       |
    | F. DECLARATIE DE EXPORT TEMPORAR | c) Prezentul volet trebuie transmis   |
    |    Subsemnatul, deplin autorizat,|    biroului vamal din*):              |
    |    a) declar ca export temporar  |    .................................. |
    |       marfurile enuntate in lista|                                       |
    |       de pe verso si reluate in  | d) Alte mentiuni*):                   |
    |       lista generala a marfurilor|                                       |
    |       sub nr. (numerele) ....... |    La ............................... |
    |                                  |                Biroul vamal           |
    |    b) ma angajez sa reimport     |                                       |
    |       aceste marfuri in termenul |                                       |
    |       stabilit de biroul vamal   |    ....../......./......     ___      |
    |       sau sa reglementez situatia|    Data (anul/luna/ziua)   /     \    |
    |       lor conform legilor si     |                           |       |   |
    |       reglementarilor tarii de   |    .....................   \ ___ /    |
    |       import                     |    Semnatura si stampila              |
    |                                  |_______________________________________|
    |    c) certific ca sincere si        Locul .............................. |
    |       complete informatiile         Data (anul/luna/ziua) ..../...../... |
    |       de pe acest volet             Nume ............................... |
    |                                     Semnatura x ...................... x |
    |__________________________________________________________________________|
    *) Daca este cazul

                              LISTA GENERALA
 ______________________________________________________________________________
| Nr. | Denumirea comerciala a  |Numar |Greutate|Valoare*)| Tara*) | Rezervat |
| crt.| marfurilor si, dupa caz,| de   |  sau   |         |    de   |   vamii  |
|     |   marcile si numerele   |bucati| volum  |         | origine |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|__________|
|  1  |            2            |  3   |   4    |    5    |    6    |     7    |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|__________|
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|          |
|     |                         |      |        |         |        /|          |
|     |                         |      |        |         |      /  |          |
|     |                         |      |        |         |    /    |          |
|     |                         |      |        |         |  /      |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|/________|__________|
    *) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului si in moneda sa nationala, numai daca nu se specifica altfel.
    *) Se indica tara de origine, daca este alta decat tara emitenta a carnetului, utilizand codul international ISO al tarilor.

    MATCA DE IMPORT NR. ..............        CARNET ATA NR.
 ______________________________________________________________________________
| 1. Marfurile enumerate in lista generala sub nr. (numerele) ................ |
| ................................................. au fost importate temporar |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Data limita pentru reexport/prezentarea                                   |
|    marfurilor in vama*)                   anul/luna/ziua ...../....../...... |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Inregistrat sub nr.*)                            | 8.                     |
| ................................................... |                        |
|_____________________________________________________|                        |
| 4. Alte mentiuni*)                                  |                        |
| ................................................... |                        |
| ................................................... |                 ___    |
|_____________________________________________________|               /     \  |
| 5.             6.             7.                    | ...........  |       | |
| ............  .............   ..................... | Semnatura si  \ ___ /  |
| Biroul vamal       Locul      Data (anul/luna/ziua) |  stampila              |
|_____________________________________________________|________________________|
    *) Daca este cazul

 ______________________________________________________________________________
|   | A. TITULAR SI ADRESA             |     REZERVAT ASOCIATIEI EMITENTE      |
|   |                                  | G. VOLET DE IMPORT Nr. .............. |
| I |                                  |_______________________________________|
| M |                                  | a) CARNET ATA Nr.                     |
| P |__________________________________|_______________________________________|
| O | B. REPREZENTAT DE*)              | b) ELIBERAT DE                        |
| R |__________________________________|_______________________________________|
| T | C. UTILIZAREA PREVAZUTA A        | c) VALABIL PANA LA                    |
|   |    MARFURILOR                    | ........./.........../............... |
|   |                                  |    anul       luna    ziua (inclusiv) |
|___|__________________________________|_______________________________________|
    | D. MIJLOC DE TRANSPORT*)         |           REZERVAT VAMII              |
    |                                  | H. VAMUIT LA IMPORT                   |
    |                                  | a) Marfurile care fac obiectul        |
    |                                  |    declaratiei anexate au fost        |
    |__________________________________|    importate temporar                 |
    | E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL     | b) Data limita pentru reexport/       |
    |  (Numar, natura, marci, etc.)*)  |    prezentarea marfurilor in vama:    |
    |                                  |    ....../.........../.............   |
    |                                  |    anul       luna          ziua      |
    |__________________________________|                                       |
    | F. DECLARATIE DE IMPORT TEMPORAR | c) Inregistrat sub Nr.*):             |
    |    Subsemnatul, deplin autorizat |   ..................................  |
    |    a) declar ca import temporar  |                                       |
    |       in conditiile prevazute de | d) Alte mentiuni*):                   |
    |       legile si reglementarile   |                                       |
    |       tarii de import, marfurile |    La ............................... |
    |       enumerate in lista ce      |                Biroul vamal           |
    |       figureaza pe verso si      |                                       |
    |       reluate in lista generala  |                                       |
    |       sub nr. (numerele) ....... |    ....../......./......              |
    |       .......................... |    Data (anul/luna/ziua)              |
    |    b) declar ca marfurile sunt   |                              ___      |
    |       destinate a fi utilizate   |                            /     \    |
    |       la:                        |                           |       |   |
    |                                  |    .....................   \ ___ /    |
    |    c) ma angajez sa respect      |    Semnatura si stampila              |
    |       aceste legi si reglementari|_______________________________________|
    |       si sa reexport aceste                                              |
    |       marfuri in termenele fixate                                        |
    |       de biroul vamal sau sa       Locul ................                |
    |       reglementez situatia lor                                           |
    |       conform legilor si           Data (anul/luna/ziua)                 |
    |       reglementarilor tarii de     ....../......./......                 |
    |       import                                                             |
    |                                    Nume ................................ |
    |    d) certific ca sincere si                                             |
    |       complete informatiile        Semnatura  x ...................... x |
    |       de pe acest volet                                                  |
    |__________________________________________________________________________|
    *) Daca este cazul

                              LISTA GENERALA
 ______________________________________________________________________________
| Nr. | Denumirea comerciala a  |Numar |Greutate|Valoare*)| Tara*) | Rezervat |
| crt.| marfurilor si, dupa caz,| de   |  sau   |         |    de   |   vamii  |
|     |   marcile si numerele   |bucati| volum  |         | origine |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|__________|
|  1  |            2            |  3   |   4    |    5    |    6    |     7    |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|__________|
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|          |
|     |                         |      |        |         |        /|          |
|     |                         |      |        |         |      /  |          |
|     |                         |      |        |         |    /    |          |
|     |                         |      |        |         |  /      |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|/________|__________|
    *) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului si in moneda sa nationala, numai daca nu se specifica altfel.
    *) Se indica tara de origine, daca este alta decat tara emitenta a carnetului, utilizand codul international ISO al tarilor.

    MATCA DE REEXPORT NR. ..................        CARNET ATA NR.
 ______________________________________________________________________________
| 1. Marfurile enumerate in lista generala sub nr. (numerele) ...............  |
| ............................................................................ |
| importate temporar cu voletul/voletele de import nr. ....................... |
| ale prezentului carnet au fost reexportate*)                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Masurile luate pentru marfurile prezentate dar neexportate*) ............ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Masuri luate pentru marfurile neprezentate si    |                        |
| nedestinate unui reexport ulterior*) .............. | 8.             ___     |
| ................................................... |              /     \   |
|_____________________________________________________|             |       |  |
| 4. Inregistrat sub nr.*) .......................... |              \ ___ /   |
|_____________________________________________________|                        |
| 5.             6.             7.                    |                        |
| .............  ............   ...../......./....... | .....................  |
| Biroul vamal       Locul      Data (anul/luna/ziua) | Semnatura si stampila  |
|_____________________________________________________|________________________|
    *) Daca este cazul

 ______________________________________________________________________________
|   | A. TITULAR SI ADRESA             |     REZERVAT ASOCIATIEI EMITENTE      |
| R |                                  | G. VOLET DE REEXPORT Nr. ............ |
| E |                                  |_______________________________________|
| E |                                  | a) CARNET ATA Nr.                     |
| X |__________________________________|_______________________________________|
| P | B. REPREZENTAT DE*)              | b) ELIBERAT DE                        |
| O |__________________________________|_______________________________________|
| R | C. UTILIZAREA PREVAZUTA A        | c) VALABIL PANA LA                    |
| T |    MARFURILOR                    | ........./.........../..............  |
|   |                                  |    anul       luna    ziua (inclusiv) |
|___|__________________________________|_______________________________________|
    | ________________________________ |           REZERVAT VAMII              |
    | D. MIJLOC DE TRANSPORT*)         | H. VAMUIT LA REEXPORT                 |
    | ________________________________ | a) Marfurile vizate la paragraful     |
    | ________________________________ | F. a) al declaratiei anexate au fost  |
    |                                  | reexportate                           |
    |                                  |                                       |
    | E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL     | b) Masuri luate pentru marfurile      |
    |  (Numar, natura, marci, etc.)*)  | prezentate dar nereexportate*)        |
    |                                  |                                       |
    |                                  | c) Masuri luate pentru marfuri        |
    |__________________________________| neprezentate si nedestinate unui      |
    | F. DECLARATIE DE REEXPORT        | reexport ulterior*)                   |
    |    Subsemnatul, deplin autorizat,|                                       |
    |    a) declar ca reexport         | d) Inregistrat cu nr.*):              |
    |       marfurile enumerate in     | ..................................... |
    |       lista ce figureaza pe verso|                                       |
    |       si reluate in lista        | e) Prezentul volet trebuie transmis   |
    |       generala sub nr. (numerele)| biroului vamal din*)                  |
    |       .......................... | ..................................... |
    |       care au fost importate     |                                       |
    |       temporar cu voletul (ele)  |  f) Alte mentiuni*):                  |
    |       de import nr. (numerele)   |                                       |
    |       .......................... |     La .............................  |
    |       al (ale) prezentului       |               Biroul vamal            |
    |       carnet ................... |                                       |
    |                                  |                                       |
    |    b) declar ca marfurile        |                                       |
    |       prezentate si reluate sub  |                                       |
    |       nr. (numerele) urmator     |                                       |
    |       (oare) nu sunt destinate   |                                       |
    |       reexportului ............. |                                       |
    |                                  |                                       |
    |    c) declar ca marfurile        |                                       |
    |       neprezentate si reluate sub|                                       |
    |       nr. (numerele) urmator     |                                       |
    |       (oare) nu vor fi           |                                       |
    |       reexportate ulterior       |                                       |
    |       .......................... |                                       |
    |                                  | ....../......./......                 |
    |    d) prezint in sprijinul       | Data (anul/luna/ziua)                 |
    |       declaratiilor mele         |                               ___     |
    |       urmatoarele documente      |                             /     \   |
    |       .......................... |                            |       |  |
    |       .......................... |                             \ ___ /   |
    |    e) certific ca sincere si     |                                       |
    |       complete informatiile de pe| .....................                 |
    |       acest volet                | Semnatura si stampila                 |
    |__________________________________|_______________________________________|
    |                                  |    Locul        Data (anul/luna/ziua) |
    |                                  | .............  ....../......./......  |
    |                                  |                                       |
    |                                  | Nume ...............................  |
    |                                  |                                       |
    |                                  | Semnatura  x ...................... x |
    |__________________________________|_______________________________________|
    *) Daca este cazul

                              LISTA GENERALA
 ______________________________________________________________________________
| Nr. | Denumirea comerciala a  |Numar |Greutate|Valoare*)| Tara*) | Rezervat |
| crt.| marfurilor si, dupa caz,| de   |  sau   |         |    de   |   vamii  |
|     |   marcile si numerele   |bucati| volum  |         | origine |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|__________|
|  1  |            2            |  3   |   4    |    5    |    6    |     7    |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|__________|
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|          |
|     |                         |      |        |         |        /|          |
|     |                         |      |        |         |      /  |          |
|     |                         |      |        |         |    /    |          |
|     |                         |      |        |         |  /      |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|/________|__________|
    *) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului si in moneda sa nationala, numai daca nu se specifica altfel.
    *) Se indica tara de origine, daca este alta decat tara emitenta a carnetului, utilizand codul international ISO al tarilor.

    MATCA DE TRANZIT NR. ..............         CARNET ATA NR.
 ______________________________________________________________________________
| Vamuire pentru tranzit                                                       |
| 1. Marfurile enumerate in lista generala sub nr. (numerele) ...............  |
|    au fost expediate in tranzit catre biroul vamal din ..................... |
| 2. Data limita pentru reexportul/       ____________________________         |
|    prezentarea in vama a marfurilor*)  |anul/luna/ziua .../.../.....|        |
|                                        |____________________________|________|
| 3. Inregistrat sub nr.*) .......................... | 7.             ___   | |
|_____________________________________________________|              /     \ | |
| 4.           | 5.           | 6.                    |             |       || |
| ............ | ............ | ..................... |              \ ___ / | |
| Biroul vamal |     Locul    | Data (anul/luna/ziua) | Semnatura si stampila| |
|              |              |                       |______________________| |
|______________|______________|________________________________________________|
| Certificat de descarcare al biroului vamal de destinatie                     |
| 1. Marfurile vizate in paragraful 1 de mai sus au    _______________________ |
| fost reexportate/prezentate*)                       | 6.              ___    |
| 2. Alte mentiuni*) ................................ |               /     \  |
|_____________________________________________________|              |       | |
| 3.           | 4.           | 5.                    |               \ ___ /  |
| ............ | ...........  | ..................... | Semnatura si stampila  |
| Biroul vamal |     Locul    | Data (anul/luna/ziua) |________________________|
|______________|______________|________________________________________________|
    *) Daca este cazul
 ______________________________________________________________________________
|   | A. TITULAR SI ADRESA             |     REZERVAT ASOCIATIEI EMITENTE      |
|   |                                  | G. VOLET DE TRANZIT Nr. ............. |
| T |                                  |_______________________________________|
| R |                                  | a) CARNET ATA Nr.                     |
| A |__________________________________|_______________________________________|
| N | B. REPREZENTAT DE*)              | b) ELIBERAT DE                        |
| Z |__________________________________|_______________________________________|
| I | C. UTILIZAREA PREVAZUTA A        | c) VALABIL PANA LA                    |
| T |    MARFURILOR*)                  | ........./.........../..............  |
|   |                                  |    anul       luna    ziua (inclusiv) |
|___|__________________________________|_______________________________________|
    | D. MIJLOC DE TRANSPORT*)         |           REZERVAT VAMII              |
    |                                  | H. VAMUIRE PENTRU TRANZIT             |
    |                                  | a) Marfurile care fac obiectul        |
    |                                  |    declaratiei anexate au fost vamuite|
    |__________________________________|    pentru tranzit in biroul vamal din:|
    | E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL     |    .................................. |
    |  (Numar, natura, marci, etc.)*)  | b) Data limita pentru reexport/       |
    |                                  |    prezentare a marfurilor la vama*): |
    |                                  | anul/luna/ziua ....../....../........ |
    |__________________________________| c) Inregistrat sub nr.*)              |
    | F. DECLARATIE DE EXPEDIERE IN    |    .................................. |
    |    TRANZIT                       | d) Sigilii vamale aplicate*):         |
    |    Subsemnatul, deplin autorizat |    .................................. |
    |    a) declar ca expediez la      | e) Prezentul volet trebuie transmis   |
    |    ............................. |    biroului vamal din*):              |
    |    ............................. |    .................................. |
    |    in conditiile prevazute de    |    .................................. |
    |    legile si reglementarile tarii|             Biroul vamal       ___    |
    |    de tranzit, marfurile         |                              /     \  |
    |    enumerate in lista de pe verso|                             |       | |
    |    si reluate in lista generala  |                              \ ___ /  |
    |    sub nr. (numerele) .......... |    ....../......./.....     Semnatura |
    |    ............................. |    Data (anul/luna/ziua)   si stampila|
    |    b) ma angajez sa respect      |_______________________________________|
    |    legile si reglementarile tarii| Certificat de descarcare al biroului  |
    |    de tranzit si sa prezint      | de destinatie                         |
    |    aceste marfuri, daca este     | f) Marfurile care fac obiectul        |
    |    cazul, cu sigiliile intacte,  |    declaratiei anexate au fost        |
    |    ca si prezentul carnet la     |    reexportate/prezentate*)           |
    |    biroul vamal de destinatie in | g) Alte mentiuni:*)                   |
    |    termenul fixat de vama.       |    La ..............................  |
    |                                  |               Biroul vamal     ___    |
    |    c) certific ca sincere si     |                              /     \  |
    |    complete informatiile de pe   |                             |       | |
    |    prezentul volet               |                              \ ___ /  |
    |                                  |    ....../......./.....     Semnatura |
    |                                  |   Data (anul/luna/ziua)    si stampila|
    |                                  |_______________________________________|
    |                                         Locul      Data (anul/luna/ziua) |
    |                                    ..............  ......./....../...... |
    |                                    Nume ................................ |
    |                                                                          |
    |                                    Semnatura  x ...................... x |
    |__________________________________________________________________________|
    *) Daca este cazul

                              LISTA GENERALA
 ______________________________________________________________________________
| Nr. | Denumirea comerciala a  |Numar |Greutate|Valoare*)| Tara*) | Rezervat |
| crt.| marfurilor si, dupa caz,| de   |  sau   |         |    de   |   vamii  |
|     |   marcile si numerele   |bucati| volum  |         | origine |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|__________|
|  1  |            2            |  3   |   4    |    5    |    6    |     7    |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|__________|
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|          |
|     |                         |      |        |         |        /|          |
|     |                         |      |        |         |      /  |          |
|     |                         |      |        |         |    /    |          |
|     |                         |      |        |         |  /      |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|/________|__________|
    *) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului si in moneda sa nationala, numai daca nu se specifica altfel.
    *) Se indica tara de origine, daca este alta decat tara emitenta a carnetului, utilizand codul international ISO al tarilor.

    MATCA DE TRANZIT NR. ..............         CARNET ATA NR.
 ______________________________________________________________________________
| Vamuire pentru tranzit                                                       |
| 1. Marfurile enumerate in lista generala sub nr. (numerele) ................ |
|    au fost expediate in tranzit catre biroul vamal din ..................... |
| 2. Data limita pentru reexportul/       ____________________________         |
|    prezentarea in vama a marfurilor*)  |anul/luna/ziua .../.../.....|        |
|                                        |____________________________|________|
| 3. Inregistrat sub nr.*) .......................... | 7.             ___   | |
|_____________________________________________________|              /     \ | |
| 4.           | 5.           | 6.                    |             |       || |
| ............ | ............ | ..................... |              \ ___ / | |
| Biroul vamal |     Locul    | Data (anul/luna/ziua) | Semnatura si stampila| |
|              |              |                       |______________________| |
|______________|______________|________________________________________________|
| Certificat de descarcare al biroului vamal de destinatie                     |
| 1. Marfurile vizate in paragraful 1 de mai sus au    ______________________  |
| fost reexportate/prezentate*)                       | 6.             ___   | |
| 2. Alte mentiuni*) ................................ |              /     \ | |
|_____________________________________________________|             |       || |
| 3.           | 4.           | 5.                    |              \ ___ / | |
| ............ | ...........  | ..................... | Semnatura si stampila| |
| Biroul vamal |     Locul    | Data (anul/luna/ziua) |______________________| |
|______________|______________|________________________________________________|
    *) Daca este cazul
 ______________________________________________________________________________
|   | A. TITULAR SI ADRESA             |     REZERVAT ASOCIATIEI EMITENTE      |
|   |                                  | G. VOLET DE TRANZIT Nr. ............. |
| T |                                  |_______________________________________|
| R |                                  | a) CARNET ATA Nr.                     |
| A |__________________________________|_______________________________________|
| N | B. REPREZENTAT DE*)              | b) ELIBERAT DE                        |
| Z |__________________________________|_______________________________________|
| I | C. UTILIZAREA PREVAZUTA A        | c) VALABIL PANA LA                    |
| T |    MARFURILOR*)                  | ........./.........../............... |
|   |                                  |    anul       luna    ziua (inclusiv) |
|___|__________________________________|_______________________________________|
    | D. MIJLOC DE TRANSPORT*)         |           REZERVAT VAMII              |
    |                                  | H. VAMUIRE PENTRU TRANZIT             |
    |                                  | a) Marfurile care fac obiectul        |
    |                                  |    declaratiei anexate au fost vamuite|
    |__________________________________|    pentru tranzit in biroul vamal din:|
    | E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL     |    .................................. |
    |  (Numar, natura, marci, etc.)*)  | b) Data limita pentru reexport/       |
    |                                  |    prezentare a marfurilor la vama:*) |
    |                                  |    anul/luna/ziua ..../..../......    |
    |__________________________________| c) Inregistrat sub nr.*)              |
    | F. DECLARATIE DE EXPEDIERE IN    |    .................................. |
    |    TRANZIT                       | d) Sigilii vamale aplicate:*)         |
    |    Subsemnatul, deplin autorizat,|    .................................. |
    |    a) declar ca expediez la      | e) Prezentul volet trebuie transmis   |
    |    ............................. |    biroului vamal din:*)              |
    |    ............................. |    .................................. |
    |    in conditiile prevazute de    |                                ___    |
    |    legile si reglementarile tarii|    La .....................  /     \  |
    |    de tranzit, marfurile         |            Biroul vamal     |       | |
    |    enumerate in lista de pe verso|                              \ ___ /  |
    |    si reluate in lista generala  |    ....../......./......    Semnatura |
    |    sub nr. (numerele) .......... |    Data (anul/luna/ziua)   si stampila|
    |    ............................. |                                       |
    |    b) ma angajez sa respect      |_______________________________________|
    |    legile si reglementarile tarii| Certificat de descarcare al biroului  |
    |    de tranzit si sa prezint      | de destinatie                         |
    |    aceste marfuri, daca este     | f) Marfurile care fac obiectul        |
    |    cazul, cu sigiliile intacte,  |    declaratiei anexate au fost        |
    |    ca si prezentul carnet la     |    reexportate/prezentate*)           |
    |    biroul vamal de destinatie in | g) Alte mentiuni*): ___    |
    |    termenul fixat de vama.       |                              /     \  |
    |                                  |    La ..................... |       | |
    |    c) certific ca sincere si     |            Biroul vamal      \ ___ /  |
    |    complete informatiile de pe   |    ....../......./......    Semnatura |
    |    prezentul volet               |    Data (anul/luna/ziua)   si stampila|
    |                                  |                                       |
    |                                  |_______________________________________|
    |                                         Locul      Data (anul/luna/ziua) |
    |                                    ............... ........./...../..... |
    |                                                                          |
    |                                    Nume ................................ |
    |                                                                          |
    |                                    Semnatura  x ...................... x |
    |__________________________________________________________________________|
    *) Daca este cazul

                              LISTA GENERALA
 ______________________________________________________________________________
| Nr. | Denumirea comerciala a  |Numar |Greutate|Valoare*)| Tara*) | Rezervat |
| crt.| marfurilor si, dupa caz,| de   |  sau   |         |    de   |   vamii  |
|     |   marcile si numerele   |bucati| volum  |         | origine |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|__________|
|  1  |            2            |  3   |   4    |    5    |    6    |     7    |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|__________|
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|          |
|     |                         |      |        |         |        /|          |
|     |                         |      |        |         |      /  |          |
|     |                         |      |        |         |    /    |          |
|     |                         |      |        |         |  /      |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|/________|__________|
    *) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului si in moneda sa nationala, numai daca nu se specifica altfel.
    *) Se indica tara de origine, daca este alta decat tara emitenta a carnetului, utilizand codul international ISO al tarilor.

    MATCA DE REIMPORT NR. ..............        CARNET ATA NR.
 ______________________________________________________________________________
| 1. Marfurile enumerate in lista generala sub nr. (numerele) ................ |
| ............................................................................ |
| exportate temporar cu voletul (voletele) nr. (numerele) .................... |
| ale prezentului carnet au fost reimportate                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Alte mentiuni*)                                  | 6.              ___    |
|    ...............................................  |               /     \  |
|    ...............................................  |              |       | |
|_____________________________________________________|               \ ___ /  |
| 3.             4.             5.                    |                        |
| ............   ............   ...../......./....... | ...................... |
| Biroul vamal       Locul      Data (anul/luna/ziua) | Semnatura si stampila  |
|_____________________________________________________|________________________|
    *) Daca este cazul

 ______________________________________________________________________________
|   | A. TITULAR SI ADRESA             |     REZERVAT ASOCIATIEI EMITENTE      |
| R |                                  | G. VOLET DE REIMPORT Nr. ............ |
| E |                                  |_______________________________________|
| I |                                  | a) CARNET ATA Nr.                     |
| M |__________________________________|_______________________________________|
| P | B. REPREZENTAT DE*)              | b) ELIBERAT DE                        |
| O |__________________________________|_______________________________________|
| R | C. UTILIZAREA PREVAZUTA A        | c) VALABIL PANA LA                    |
| T |    MARFURILOR*)                  | ........./.........../............... |
|   |                                  |    anul       luna    ziua (inclusiv) |
|___|__________________________________|_______________________________________|
    | ________________________________ |                                       |
    | D. MIJLOC DE TRANSPORT*)         |                                       |
    | ________________________________ |           REZERVAT VAMII              |
    | ________________________________ |                                       |
    |                                  | H. VAMUIT LA REIMPORT                 |
    |                                  |                                       |
    | E. DETALII PRIVIND AMBALAJUL     | a) Marfurile vizate la paragraful F a)|
    |  (Numar, natura, marci, etc.)*)  |    si b) al declaratiei anexate au    |
    |                                  |    fost reimportate                   |
    |                                  |                                       |
    |__________________________________| b) Prezentul volet trebuie transmis   |
    | F. DECLARATIE DE REIMPORT        |    biroului vamal din*)               |
    |    Subsemnatul, deplin autorizat,|    .................................. |
    |    a) declar ca marfurile        |    .................................. |
    |    enumerate in lista ce         |    .................................. |
    |    figureaza pe verso si in lista|                                       |
    |    generala la nr. (numerele) .. | c) Alte mentiuni*):                   |
    |    ............................. |                                       |
    |    care au fost exportate        |                                       |
    |    temporar cu voletul (voletele)|                                       |
    |    de export nr. (numerele) .... |                                       |
    |    ............................. |    La ............................... |
    |    solicit reimportul acestor    |                Biroul vamal           |
    |    marfuri cu scutire de plata   |                                       |
    |    taxelor vamale                |                                       |
    |    b) declar ca aceste marfuri nu|                                       |
    |    au fost supuse nici unei      |                                       |
    |    prelucrari in strainatate,    |                             ___       |
    |    cu exceptia celor enumerate la|                           /     \     |
    |    nr. (numerele)*) ............ |                          |       |    |
    |    ............................. |                           \ ___ /     |
    |    c) declar ca marfurile        |                                       |
    |    enumerate la nr. (numerele)   |                                       |
    |    urmator (oare) nu au fost     |                                       |
    |    reimportate*) ............... |                                       |
    |    ............................. |                         ............. |
    |    d) certific ca sincere si     |    ....../......./......    Semnatura |
    |    complete informatiile de pe   |    Data (anul/luna/ziua)   si stampila|
    |    acest volet                   |_______________________________________|
    |                                                                          |
    |                                         Locul      Data (anul/luna/ziua) |
    |                                    ..............  ......./......../.... |
    |                                                                          |
    |                                    Nume ................................ |
    |                                                                          |
    |                                    Semnatura  x ...................... x |
    |__________________________________________________________________________|
    *) Daca este cazul

                              LISTA GENERALA
 ______________________________________________________________________________
| Nr. | Denumirea comerciala a  |Numar |Greutate|Valoare*)| Tara*) | Rezervat |
| crt.| marfurilor si, dupa caz,| de   |  sau   |         |    de   |   vamii  |
|     |   marcile si numerele   |bucati| volum  |         | origine |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|__________|
|  1  |            2            |  3   |   4    |    5    |    6    |     7    |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|__________|
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|     |                         |      |        |         |         |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|_________|          |
|     |                         |      |        |         |        /|          |
|     |                         |      |        |         |      /  |          |
|     |                         |      |        |         |    /    |          |
|     |                         |      |        |         |  /      |          |
|_____|_________________________|______|________|_________|/________|__________|
    *) Valoarea comerciala in tara de emitere a carnetului si in moneda sa nationala, numai daca nu se specifica altfel.
    *) Se indica tara de origine, daca este alta decat tara emitenta a carnetului, utilizand codul international ISO al tarilor.

                  INSTRUCTIUNI PRIVIND FOLOSIREA CARNETULUI ATA
    1. Toate marfurile plasate sub acoperirea carnetului trebuie sa figureze in coloanele 1 - 6 din lista generala. Cand spatiul rezervat acestei liste generale, pe verso-ul copertei, nu este suficient, se pot folosi foi suplimentare conform modelului oficial.
    2. Pentru a marca sfarsitul listei generale, trebuie sa se mentioneze la urma, in cifre si litere, totalul coloanelor 3 si 5. Daca lista generala contine mai multe pagini, numarul foilor suplimentare trebuie sa fie indicat in cifre si litere in partea de jos de pe verso-ul copertei. Acelasi procedeu trebuie folosit si pentru lista voletelor.
    3. Fiecare marfa trebuie sa fie numerotata cu un numar de ordine care trebuie inscris in coloana 1. Marfurile care contin parti separate (inclusiv piesele de schimb si accesoriile) pot fi numerotate cu un singur numar de ordine. In acest caz, trebuie sa se precizeze in coloana 2 natura, valoarea si, daca este necesar, greutatea fiecarei parti, in coloanele 4 si 5 urmand sa figureze numai greutatea totala si valoarea totala.
    4. La stabilirea listelor voletelor, trebuie folosite aceleasi numere de ordine ca si cele din lista generala.
    5. Pentru a facilita controlul vamal, este recomandat sa se indice citet, pe fiecare marfa (inclusiv partile separate), numarul de ordine corespunzator.
    6. Marfurile de acelasi fel pot fi grupate, cu conditia ca fiecareia dintre ele sa i se dea un numar de ordine. Daca marfurile grupate nu au aceeasi valoare sau greutate, trebuie indicata, in coloana 2, valoarea, respectiv greutatea lor, daca este cazul.
    7. In cazul marfurilor destinate unei expozitii, se recomanda importatorului, in propriul sau interes, sa indice in caseta C a voletului de import denumirea expozitiei si locul unde are loc, precum si numele si adresa organizatorului ei.
    8. Carnetul trebuie completat citet si in asa fel incat inscrierile sa nu poata fi sterse.
    9. Toate marfurile puse sub acoperirea carnetului trebuie sa fie verificate si luate in evidenta in tara de plecare si prezentate, in acest scop, impreuna cu carnetul, autoritatilor vamale, cu exceptia cazurilor in care aceasta verificare nu este precizata in legislatia vamala din tara respectiva.
    10. Cand carnetul este completat intr-o alta limba decat cea a tarii de import, autoritatile vamale pot cere o traducere.
    11. Titularul restituie asociatiei emitente carnetele expirate sau cele pe care nu intentioneaza sa le mai foloseasca.
    12. Orice numerotare trebuie sa fie exprimata in cifre arabe.
    13. In conformitate cu standardul ISO 8601, datele trebuie sa apara in ordinea urmatoare: anul/luna/ziua.
    14. Cand se utilizeaza foile de tranzit de culoare albastra pentru o operatiune de tranzit, titularul este obligat sa prezinte carnetul biroului vamal care plaseaza marfurile in tranzit si, apoi, in cadrul timpului limita acordat pentru aceasta operatiune, biroului numit "birou de destinatie" a tranzitului. Autoritatea vamala trebuie sa stampileze si sa semneze voletele de tranzit si matcile si sa le dea cursul corespunzator.
       ________    CAMERA DE COMERT INTERNATIONAL
     / B.I.C.C. \  BIROUL INTERNATIONAL AL CAMERELOR DE COMERT
     \ _________/

    Apendicele nr. II*)
    la ANEXA A

    *) Apendicele nr. II este reprodus in facsimil.

                          MODEL DE CARNET CPD
    Toate mentiunile tiparite pe carnetul de trecere prin vama sunt redactate in limbile franceza si engleza

    Dimensiunile carnetului sunt de 21 x 29,7 cm

    Asociatia care elibereaza carnetul trebuie sa-si scrie numele pe fiecare din volete si sa mentioneze, in continuare, initialele lantului de garantie internationala la care este afiliata
     __________________________________________________________________________
 1. | Titularul si adresa   | CPD NR.                                    |  1.
    |                       | __________________________________________ |
 2. |                       | Valabil maximum un an, pana la             |  2.
 3. |                       | ............................ inclusiv      |  3.
    |_______________________|____________________________________________|_____
    | Eliberat de           | Prezentul carnet ramane valabil numai daca,|
 4. |                       | in aceasta perioada, titularul nu inceteaza|  4.
    | Numele asociatiei     | sa indeplineasca conditiile prevazute de   |
    |      emitente         | legile si regulamentele vamale din         |
    |                       | tara/teritoriul vamal vizitat.             |
    |                       | __________________________________________ |
    |                       |                                            |
 5. |                       | Valabilitate prelungita pana la - ........ |  5.
    |_______________________|____________________________________________|_____
    |   ____                                                             |
    | / A.I. \                                                           |
 6. | \  T   /            CARNET DE TRECERE PRIN VAMA                    |  6.
    |   ----          PENTRU VEHICULE CU MOTOR SI REMORCI                |
 7. | __________________________________________________________________ |  7.
 8. | Prezentul carnet este eliberat pentru vehiculul inmatriculat in .. |  8.
    |                                                                    |
 9. | Prezentul carnet, emis conform dispozitiilor Conventiilor vamale   |  9.
    | privind importul temporar de vehicule particulare (1954) si de     |
    | vehicule rutiere comerciale (1956), revizuite in 1992, poate fi    |
    | utilizat in tarile/teritoriile vamale ce figureaza pe verso-ul     |
    | copertii prezentului document, sub garantia asociatiilor autorizate|
    | indicate.                                                          |
    |                                                                    |
10. | Cade in sarcina titularului de a reexporta vehiculul in termenul de| 10.
    | valabilitate acordat si de a se conforma legilor si regulamentelor |
    | vamale privind importul temporar al vehiculelor cu motor in        |
    | tarile/teritoriile vamale vizitate, cu garantia, in fiecare tara in|
    | care documentul este valabil, a asociatiei agreate afiliate la     |
    | organizatia internationala semnatara mai jos.                      |
    |                                                                    |
    |  LA EXPIRARE, CARNETUL TREBUIE SA FIE INAPOIAT ASOCIATIEI EMITENTE |
    |                                                                    |
    |                                                                    |
11. | Eliberat la .............. la data ............. 19 .............. |
    |____________________________________________________________________|_____
12. | Semnatura organizatiei | Semnatura asociatiei | 12. Semnatura      | 12.
    | internationale         | emitente             |     titularului    |
    |                ___     |                      |                    |
    |              / FIA \   |                      |                    |
    |              \ ___ /   |                      |                    |
    |                        |                      |                    |
    |   Secretar General     |                      |                    |
    |       FEDERATIA        |                      |                    |
    |    INTERNATIONALA A    |                      |                    |
    |      AUTOMOBILELOR     |                      |                    |
    |________________________|______________________|____________________|_____
13.  (*) Vezi verso                                                        13.
     _________________________________________________________________________
 4. |                         DESCRIEREA VEHICULULUI                          |
    |                                                                         |
 5. | Inmatriculat in ................... sub nr. .........................   |
    |                                            ___________________________  |
 6. | Anul de fabricatie ...................... | Numai pentru uz oficial   | |
    |                                           |                           | |
 7. | Greutate neta a vehiculului (kg) ........ |                           | |
    |                                           |                           | |
 8. | Valoarea vehiculului .................... |                           | |
    |                                           |                           | |
 9. | Sasiu nr. ............................... |                           | |
    |                                           |                           | |
10. | Marca ................................... |                           | |
    |                                           |                           | |
11. | Motor nr. ............................... |                           | |
    |                                           |                           | |
12. | Marca ................................... |                           | |
    |                                           |                           | |
13. | Nr. de cilindri ......................... |                           | |
    |                                           |                           | |
14. | Cai putere .............................. |                           | |
    |                                           |                           | |
15. | Caroserie ............................... |                           | |
    |                                           |                           | |
16. | Tip (autoturism, camion) ................ |                           | |
    |                                           |                           | |
17. | Culoare ................................. |                           | |
    |                                           |                           | |
18. | Garnituri interioare .................... |                           | |
    |                                           |                           | |
19. | Numar de locuri sau incarcatura utila ... |                           | |
    |                                           |                           | |
20. | Echipament                                |                           | |
    | Radio (marca) ........................... |                           | |
    |                                           |                           | |
21. | Cauciucuri de rezerva ................... |                           | |
    |                                           |                           | |
22. | Alte particularitati .................... |                           | |
    |                                           |___________________________| |
23. | .........................................                               |
    |_________________________________________________________________________|
     _________________________________________________________________________
    |                                                                         |
    |                   Prelungirea valabilitatii                             |
    |                                                                         |
    |                                                                         |
    |                                                                         |
    |_________________________________________________________________________|

 _______      _________________________________________________________________
|CARNET |  1.|                                      |   CPD   | Valabil pana la|
|  DE   |  2.| Intrarea in ........................ |_________|________________|
|TRECERE|  3.| a vehiculului descris in prezentul   |                          |
| PRIN  |  4.| carnet                               | Iesirea din ............ |
| VAMA  |  5.|                                      | a avut loc la .......... |
| MATCA |  6.| a avut loc in data de .............. | prin biroul vamal din    |
|       |    | prin biroul vamal din                | ........................ |
|       |    | .................................... |                          |
|  (2)  |    |                   Stampila           |            Stampila      |
|       |  7.|                                      | Semnatura agentului vamal|
|       |    | Semnatura agentului vamal .......... |  ....................... |
|_______|    |______________________________________|__________________________|
 _______      _________________________________________________________________
|       |  1.| Titular (nume, adresa)               | CPD     | Valabil pana la|
|       |  2.|                                      | Nr.     |                |
|  FIA  |    |                                      |         |       inclusiv |
|       |    |                                      |_________|________________|
|CARNET |  3.|                                      | Eliberat de              |
|  DE   |    |______________________________________|__________________________|
|TRECERE|  4.|                      DESCRIEREA VEHICULULUI                     |
| PRIN  |  5.| Inregistrat in ................. sub nr. ...................... |
| VAMA  |  6.| Anul de fabricatie                    __________________________|
|       |  7.| Greutatea neta (kg.) ............... |                          |
| VOLET |  8.| Valoarea vehiculului ............... | ............ ........... |
|  DE   |  9.| Sasiu nr. .......................... |     Data        Biroul   |
| EXPORT| 10.| Marca .............................. |    iesirii     vamal de  |
|       | 11.| Motor nr. .......................... |                 iesire   |
| VOLET | 12.| Marca .............................. |                          |
|  DE   | 13.| Nr. de cilindri .................... | Volet inregistrat sub    |
| IESIRE| 14.| Cai putere ......................... | nr. .................... |
|       | 15.| Caroserie .......................... |                          |
|  AIT  | 16.| Tip (autoturism, camion) ........... |           Stampila       |
|       | 17.| Culoare ............................ |                          |
|  (2)  | 18.| Garnituri interioare ............... |                          |
|       | 19.| Nr. de locuri sau incarcatura utila  |     Semnatura agentului  |
|       |    | ...................................  |     vamal .............  |
|       | 20.| Echipament                           |                          |
|       |    | Radio (marca) ...................... | A se inapoia biroului    |
|       | 21.| Cauciucuri de rezerva .............. | vamal de intrare ....... |
|       | 22.| Diverse ............................ | unde carnetul a fost     |
|       | 23.| .................................... | inregistrat sub nr. .....|
|_______|    |______________________________________|__________________________|
 _______      _________________________________________________________________
|       |  1.| Titular (nume, adresa)               | CPD     | Valabil pana la|
|  FIA  |  2.|                                      | Nr.     |                |
|       |    |                                      |         |       inclusiv |
|       |    |                                      |_________|________________|
|CARNET |  3.|                                      | Eliberat de              |
|  DE   |    |______________________________________|__________________________|
|TRECERE|  4.|                      DESCRIEREA VEHICULULUI                     |
| PRIN  |  5.| Inregistrat in ................. sub nr. ...................... |
| VAMA  |  6.| Anul de fabricatie .................  __________________________|
|       |  7.| Greutatea neta (kg.) ............... |                          |
| VOLET |  8.| Valoarea vehiculului ............... | ............ ........... |
|  DE   |  9.| Sasiu nr. .......................... |     Data        Biroul   |
| IMPORT| 10.| Marca .............................. |   intrarii     vamal de  |
|       | 11.| Motor nr. .......................... |                 intrare  |
| VOLET | 12.| Marca .............................. |                          |
|  DE   | 13.| Nr. de cilindri .................... | Volet inregistrat sub    |
|INTRARE| 14.| Cai putere ......................... | nr. .................... |
|       | 15.| Caroserie .......................... |                          |
|  AIT  | 16.| Tip (autoturism, camion) ........... |           Stampila       |
|       | 17.| Culoare ............................ |                          |
|  (2)  | 18.| Garnituri interioare ............... |     Semnatura agentului  |
|       | 19.| Nr. de locuri sau incarcatura utila  |     vamal .............  |
|       |    | ...................................  |                          |
|       | 20.| Echipament                           | N.B. Biroul vamal de     |
|       |    | Radio (marca) ...................... | intrare trebuie sa       |
|       | 21.| Cauciucuri de rezerva .............. | completeze voletul de    |
|       | 22.| Diverse ............................ | iesire in spatiile       |
|       | 23.| .................................... | indicate mai sus         |
|_______|    |______________________________________|__________________________|
 _______      _________________________________________________________________
|CARNET |  1.|                                      |   CPD   | Valabil pana la|
|  DE   |  2.| Intrarea in ........................ |_________|________________|
|TRECERE|  3.| a vehiculului descris in prezentul   |                          |
| PRIN  |  4.| carnet                               | Iesirea din ............ |
| VAMA  |  5.|                                      | a avut loc la .......... |
| MATCA |  6.| a avut loc in data de .............. | prin biroul vamal din    |
|       |    | prin biroul vamal din                | ........................ |
|       |    | .................................... |                          |
|  (2)  |    |                   Stampila           |            Stampila      |
|       |  7.|                                      | Semnatura agentului vamal|
|       |    | Semnatura agentului vamal .......... |  ....................... |
|_______|    |______________________________________|__________________________|
 _______      _________________________________________________________________
|       |  1.| Titular (nume, adresa)               | CPD     | Valabil pana la|
|  FIA  |  2.|                                      | Nr.     |                |
|       |    |                                      |         |       inclusiv |
|CARNET |    |                                      |_________|________________|
|  DE   |  3.|                                      | Eliberat de              |
|TRECERE|    |______________________________________|__________________________|
| PRIN  |  4.|                      DESCRIEREA VEHICULULUI                     |
| VAMA  |  5.| Inregistrat in ................. sub nr. ...................... |
| VOLET |  6.| Anul de fabricatie                    __________________________|
|  DE   |  7.| Greutatea neta (kg.) ............... |                          |
| EXPORT|  8.| Valoarea vehiculului ............... | ............ ........... |
| VOLET |  9.| Sasiu nr. .......................... |     Data        Biroul   |
|  DE   | 10.| Marca .............................. |    iesirii     vamal de  |
| IESIRE| 11.| Motor nr. .......................... |                 iesire   |
|       | 12.| Marca .............................. |                          |
|  AIT  | 13.| Nr. de cilindri .................... | Volet inregistrat sub    |
|       | 14.| Cai putere ......................... | nr. .................... |
|  (2)  | 15.| Caroserie .......................... |                          |
|       | 16.| Tip (autoturism, camion) ........... |           Stampila       |
|       | 17.| Culoare ............................ |                          |
|       | 18.| Garnituri interioare ............... |                          |
|       | 19.| Nr. de locuri sau incarcatura utila  |     Semnatura agentului  |
|       |    | ...................................  |     vamal .............  |
|       | 20.| Echipament                           |                          |
|       |    | Radio (marca) ...................... | A se inapoia biroului    |
|       | 21.| Cauciucuri de rezerva .............. | vamal de intrare ....... |
|       | 22.| Diverse ............................ | unde carnetul a fost     |
|       | 23.| .................................... | inregistrat sub nr. .....|
|_______|    |______________________________________|__________________________|
 _______      _________________________________________________________________
|       |  1.| Titular (nume, adresa)               | CPD     | Valabil pana la|
|  FIA  |  2.|                                      | Nr.     |                |
|       |    |                                      |         |       inclusiv |
|CARNET |    |                                      |_________|________________|
|  DE   |  3.|                                      | Eliberat de              |
|TRECERE|    |______________________________________|__________________________|
| PRIN  |  4.|                      DESCRIEREA VEHICULULUI                     |
| VAMA  |  5.| Inregistrat in ................. sub nr. ...................... |
| VOLET |  6.| Anul de fabricatie .................  __________________________|
|  DE   |  7.| Greutatea neta (kg.) ............... |                          |
| IMPORT|  8.| Valoarea vehiculului ............... | ............ ........... |
| VOLET |  9.| Sasiu nr. .......................... |     Data        Biroul   |
|  DE   | 10.| Marca .............................. |   intrarii     vamal de  |
|INTRARE| 11.| Motor nr. .......................... |                 intrare  |
|       | 12.| Marca .............................. |                          |
|  AIT  | 13.| Nr. de cilindri .................... | Volet inregistrat sub    |
|       | 14.| Cai putere ......................... | nr. .................... |
|  (2)  | 15.| Caroserie .......................... |                          |
|       | 16.| Tip (autoturism, camion) ........... |           Stampila       |
|       | 17.| Culoare ............................ |                          |
|       | 18.| Garnituri interioare ............... |     Semnatura agentului  |
|       | 19.| Nr. de locuri sau incarcatura utila  |     vamal .............  |
|       |    | ...................................  |                          |
|       | 20.| Echipament                           | N.B. Biroul vamal de     |
|       |    | Radio (marca) ...................... | intrare trebuie sa       |
|       | 21.| Cauciucuri de rezerva .............. | completeze voletul de    |
|       | 22.| Diverse ............................ | iesire in spatiile       |
|       | 23.| .................................... | indicate mai sus         |
|_______|    |______________________________________|__________________________|

                           CERTIFICAT DE PREZENTA

    Numele tarii ..............................................................
    Subsemnata autoritate .....................................................
    certifica faptul ca astazi ........................... (se mentioneaza data)
    un vehicul a fost prezentat ................. (se mentioneaza tara si locul)
    de catre .................................................. (nume si adresa)

    S-a constatat ca prezentul vehicul corespunde caracteristicilor de mai jos:
 ______________________________________________________________________________
|                             DESCRIEREA VEHICULULUI                           |
| Inmatriculat in ............................ sub nr. ....................... |
| Anul de fabricatie .....................  _________________________________  |
| Greutate neta a vehiculului (kg) ....... | A.*) Controlul s-a efectuat la  | |
| Valoarea vehiculului ................... |      prezentarea carnetului de  | |
| Sasiu nr. .............................. |      trecere emis pentru        | |
| Marca .................................. |      vehiculul descris alaturat.| |
| Motor nr. .............................. | CPD Nr. ....................... | |
| Marca .................................. | Emis de ....................... | |
| Nr. de cilindri ........................ |                                 | |
| Cai putere ............................. | B.*) Nu a fost prezentat nici un| |
| Caroserie .............................. |      titlu de import temporar   | |
| Tip (autoturism, camion) ............... |                      ___        | |
| Culoare ................................ |                    /     \      | |
| Garnituri interioare ................... |                    \____ /      | |
| Numar de locuri sau incarcatura utila .. | ..............................  | |
| Echipament                               | Data si locul semnarii          | |
| Radio (marca) .......................... | ............................... | |
| Cauciucuri de rezerva .................. | Calitatea  oficiala a           | |
| Alte particularitati ................... | semnatarului (ilor) ........... | |
| ........................................ | Semnatura (ile)                 | |
|                                          |_________________________________| |
|______________________________________________________________________________|
    *) Se foloseste formularul A sau B, dupa caz.

    IMPORTANT:
    Carnetul de trecere prin vama garanteaza plata drepturilor si taxelor de import in cazul in care un vehicul importat temporar nu a fost reexportat corespunzator.

    Pentru ca un carnet sa fie descarcat regulamentar, voletul de iesire corespunzator voletului de intrare pe care vama a aplicat o stampila la intrare trebuie stampilat de vama cand vehiculul iese din tara.

    Totusi se poate intampla ca un carnet sa nu fie descarcat corespunzator. In acest caz, autoritatile vamale pot cere dovada de reexport al vehiculului, in lipsa careia se cere plata drepturilor si taxelor de import.

    Pentru a evita eventualele dificultati in furnizarea dovezii de reexport, va rugam sa solicitati vamii din tara emitenta a carnetului sa aplice o stampila pe certificatul de prezenta in cazul reintoarcerii dv. in aceasta tara. Acest certificat trebuie deci returnat, impreuna cu carnetul clubului emitent, pentru ca acesta sa va descarce de raspundere.

    Prezentul certificat trebuie completat fie de catre o autoritate consulara din tara in care ar fi trebuit descarcat titlul de import temporar, fie de catre o alta autoritate oficiala (vama, politie, primarie, portarei, etc.) din tara in care vehiculul a fost prezentat.

                             INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

    1. Fiecare volet din prezentul carnet corespunde unei sederi temporare a vehiculului intr-una din tarile mentionate, care nu a fost barata in lista tarilor ce figureaza pe verso-ul copertii carnetului. Perioada de import temporar este fixata in conformitate cu legislatia si regulamentele din tara vizitata.
    2. La intrare, vama detaseaza si retine voletul de intrare, inscrie pe voletul de iesire numele biroului vamal de intrare si numarul de inregistrare a carnetului; vama aplica stampila oficiala a biroului pe matca (import) indicand numele biroului vamal de import, data intrarii si semnatura agentului vamal.
Titularul carnetului trebuie sa verifice pe loc daca toate intrarile sunt inregistrate corespunzator si, daca este cazul, sa le completeze sau rectifice.
    3. La iesire, vama detaseaza si pastreaza voletul de iesire; ea trebuie sa aplice stampila oficiala pe matca (export), indicand numele biroului vamal de export, data iesirii si semnatura agentului vamal. Titularul carnetului trebuie sa verifice pe loc daca toate iesirile sunt inregistrate corespunzator si, daca este cazul, sa le completeze sau rectifice.
    4. Certificatul de prezenta ce figureaza pe ultima pagina a carnetului trebuie folosit in conformitate cu instructiunile furnizate pe acest certificat sau cu acelea remise, in completare, de asociatia emitenta.
    5. Durata valabilitatii carnetului este de maximum 1 an. In cazul in care este necesar sa se prelungeasca valabilitatea carnetului, trebuie inaintata o cerere in acest sens, adresata asociatiei din tara vizitata, sau, in lipsa acesteia, direct asociatiei emitente. In oricare din aceste situatii, titularul trebuie sa se asigure de respectarea conditiilor de import temporar.
    6. Carnetul, proprietate a asociatiei emitente, trebuie returnat in toate cazurile, dupa regularizare, cel mai tarziu la data expirarii sale. Se recomanda titularilor sa nu instraineze vehiculul (vanzare, distrugere) inainte de indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale stabilite pentru acesta de asociatia emitenta.
    7. Orice modificare in carnet privind titularul (nume, adresa, etc.) sau vehiculul (schimbarea motorului, a culorii, etc.) trebuie sa faca obiectul unei autorizatii prealabile emise de asociatia emitenta, sau prin intermediul asociatiei din tara vizitata. Aceste modificari trebuie aprobate de administratia vamala din tara vizitata.
    8. Carnetul nu trebuie folosit in tara in care titularul este rezident. Vehiculul importat temporar sub acoperirea unui carnet nu trebuie imprumutat, inchiriat, vandut sau abandonat fara acordul prealabil al administratiei vamale din tara vizitata si de asociatia emitenta.
    9. In cazul in care un carnet se pierde sau distruge partial sau total, cand vehiculul se afla in strainatate, sau in caz de furt sau abandon al vehiculului, titularul trebuie sa informeze imediat asociatia emitenta direct sau prin asociatia din tara vizitata, si sa urmeze instructiunile date.

    Prezentul carnet a fost elaborat in baza prevederilor Conventiilor vamale referitoare la importul temporar al vehiculelor rutiere particulare (1954) si al vehiculelor rutiere comerciale (1956), revizuite in 1992, si poate fi utilizat in urmatoarele tari, sub garantia urmatoarelor asociatii autorizate:

    AFRICA
    Benin: Automobile Club de France
    Bophuthatswana: Automobile Association of South Africa
    Botswana: Automobile Association of South Africa
    Burkina Faso: Automobile Club de France
    Birmania: The Royal Automobile Club of Great Britain
    Camerun: Automobile Club de France
    Republica Africa Centrala: Automobile Club de France
    Ciad: Automobile Club de France
    Ciskei: Automobile Association of South Africa
    Comore: Automobile Club de France
    Congo: Automobile Club de France
    Egipt: Automobile & Touring Club d'Egypte
    Gabon: Automobile Club de France
    Guinea-Bissau: Automobile Club de France
    Coasta de Fildes: Automobile Club de France
    Kenya: Automobile Association of Kenya
    Lesotho: Automobile Association of South Africa
    Libia: Automobile & Touring Club de Libye
    Madagascar: Automobile Club de France
    Malawi: Automobile Association of Zimbabwe
    Mali: Automobile Club de France
    Mauritania: Automobile Club de France
    Namibia: Automobile Association of South Africa
    Nigeria: Automobile Club de France
    Senegal: Touring Club du Senegal
    Somalia: The Royal Automobile Club of Great Britain
    Republica Africa de Sud: Automobile Association of South Africa
    Swaziland: Automobile Association of South Africa
    Tanzania: The Royal Automobile Club of Great Britain
    Togo: Automobile Club de France
    Uganda: The Royal Automobile Club of Great Britain
    Zair: Federation Automobile du Zaire
    Zimbabwe: Automobile Association of Zimbabwe

    AMERICA
    Argentina: Automovil Club Argentino
    Canada: Canadian Automobile Association
    Chile: Automovil Club de Chile
    Columbia: Touring y Automovil Club de Colombia
    Costa Rica: Automovil - Touring Club de Costa Rica
    Antilele Daneze: Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
    Ecuador: Automovil Club del Ecuador (ANETA)
    Mexic: Automovil Club de Mexico
    Paraguay: Touring y Automovil Club Paraguayo
    Peru: Touring y Automovil Club del Peru
    Surinam: Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
    Trinidad si Tobago: Trinidad & Tobago Automobile Association
    Uruguay: Automovil Club del Uruguay:
    Venezuela: Touring y Automovil Club de Venezuela

    ASIA SI ORIENTUL MIJLOCIU
    Bahrain: Quatar Automobile and Touring Club
    Bangladesh: Automobile Association of Bangladesh
    India: Federation of Indian Automobile Associations
    Indonezia: Ikatan Motor Indonesia
    Iran: Touring and Automobile Club Islamic Republic of Iran
    Irak: Iraq Automobile and Touring Association
    Japonia: Japan Automobile Federation (JAF)
    Iordania: Royal Automobile Club of Jordan
    Kuweit: Kuwait Automobile and Touring Club
    Liban: Automobile et Touring Club du Liban
    Malaezia: Automobile Association of Malaysia
    Oman: Oman Automobile Association
    Pakistan: Automobile Association of Pakistan
    Qatar: Quatar Automobile and Touring Club
    Singapore: Automobile Association of Singapore
    Sri Lanka: Automobile Association of Ceylon
    Siria: Automobile Club de Syrie
    Thailanda: Royal Automobile Association of Thailand
    Emiratele Arabe Unite: Automobile & Touring Club for United Arab Emirates

    EUROPA
    Belgia*): Royal Automobile Club de Belgique
    Danemarca*): Forenade Danske Motorejere
    Finlanda*): Automobile and Touring Club of Finland (Autoliitto)
    Gibraltar*): The Automobile Association (GB)
    Grecia*): Automobile and Touring Club of Greece (ELPA)
    Italia*): Automobile Club d'Italia
    Luxemburg*): Automobile Club du Grand-Duche de Luxembourg
    Malta*): The Royal Automobile Club (GB)
    Monaco*): Automobile Club de France
    Olanda*): KoninklijkeNederlandse Toeristenbond ANWB
    Portugalia*): Automovel Club de Portugal
    Turcia*): Turkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TTOK)

    OCEANIA
    Australia: Australian Automobile Association
    Noile Hebride: Automobile Club de France
    Noua Zeelanda: New Zealand Automobile Association
------------
    * In aceste tari, carnetul este cerut numai pentru  unele categorii de vehicule.

    ANEXA B.1

                                ANEXA
privind marfurile destinate sa fie prezentate sau utilizate la expozitii, targuri, congrese sau manifestari similare

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In vederea aplicarii prezentei anexe, prin manifestare se intelege:
    1. expozitiile, targurile, saloanele si manifestarile similare ale comertului, industriei, agriculturii si industriei mestesugaresti;
    2. expozitiile sau manifestarile organizate in principal in scop filantropic;
    3. expozitiile sau manifestarile organizate in principal in scop stiintific, tehnic, mestesugaresc, artistic, educativ sau cultural, sportiv, religios ori cultural, pentru promovarea turismului sau in vederea promovarii unei mai bune intelegeri intre popoare;
    4. reuniunile reprezentantilor organizatiilor sau gruparilor internationale; sau
    5. ceremoniile si manifestarile cu caracter oficial sau comemorativ, cu exceptia expozitiilor organizate cu titlu particular in magazine sau localuri comerciale in vederea vanzarii de marfuri straine.

    CAP. 2
    Domeniu de aplicare

    Art. 2
    1. Beneficiaza de regimul de admitere temporara conform art. 2 din prezenta conventie:
    a) marfurile destinate sa fie expuse sau sa faca obiectul unei demonstratii la o manifestare, inclusiv materialul prevazut in anexele la Acordul pentru importul de obiecte cu caracter educativ, stiintific sau cultural, UNESCO, New York, 22 noiembrie 1950, si la protocolul la acesta de la Nairobi, 26 noiembrie 1976;
    b) marfurile destinate sa fie utilizate la o manifestare in vederea prezentarii produselor straine, ca de exemplu:
    1) marfurile necesare pentru efectuarea de demonstratii pentru masinile sau aparatele straine expuse;
    2) materialul de constructie si de decorare, inclusiv echipamentul electric, pentru standurile provizorii ale expozantilor straini;
    3) materialul publicitar si pentru demonstratii, destinat sa fie in mod special utilizat cu titlu publicitar pentru marfurile straine expuse, cum ar fi: inregistrarile audio si video, filmele si diapozitivele, precum si aparatura necesara utilizarii lor;
    c) echipamentul, inclusiv instalatiile de tradus, aparatele de inregistrare audio si video, precum si filmele cu caracter educativ, stiintific sau cultural, destinate sa fie utilizate la reuniuni, conferinte si congrese internationale.
    2. Pentru a putea beneficia de inlesnirile prevazute in prezenta anexa:
    a) numarul sau cantitatea fiecarui articol importat trebuie sa fie rezonabila, in functie de destinatia lor;
    b) autoritatile vamale ale teritoriului de admitere temporara trebuie sa se asigure ca vor fi indeplinite conditiile stabilite in prezenta conventie.

    CAP. 3
    Dispozitii diverse

    Art. 3
    Atat timp cat marfurile admise temporar beneficiaza de inlesnirile prevazute in prezenta conventie si cu exceptia cazului in care legislatia nationala a teritoriului de admitere temporara permite acest lucru, acestea nu pot fi:
    a) imprumutate, inchiriate sau utilizate in schimbul unei retributii; sau
    b) transportate in afara locului manifestarii.
    Art. 4
    1. Termenul de reexport al marfurilor importate in vederea prezentarii sau utilizarii la expozitii, targuri, congrese ori la manifestari similare este de cel putin 6 luni de la data admiterii temporare.
    2. In pofida dispozitiilor paragrafului 1 al prezentului articol, autoritatile vamale ii autorizeaza pe cei interesati sa lase pe teritoriul de admitere temporara marfurile destinate sa fie prezentate sau utilizate la o manifestare ulterioara, cu conditia ca acestea sa se conformeze dispozitiilor legilor si reglementarilor acestui teritoriu si ca marfurile sa fie reexportate in termen de un an de la data admiterii lor temporare.
    Art. 5
    1. Prin aplicarea dispozitiilor art. 13 din prezenta conventie importul definitiv este acordat cu scutirea de la plata drepturilor si taxelor de import si fara aplicarea prohibitiilor sau restrictiilor la import urmatoarelor marfuri:
    a) mici mostre reprezentative pentru marfurile straine expuse la o manifestare, inclusiv mostrele de produse alimentare si bauturile importate ca atare sau obtinute in cadrul manifestarii pe baza marfurilor importate in vrac, cu conditia:
    1) ca acestea sa fie produse straine furnizate gratuit si care servesc numai distribuirii gratuite pentru public in cadrul unei manifestari, spre a fi utilizate sau consumate de catre persoanele carora le vor fi distribuite;
    2) ca aceste produse sa fie identificabile ca mostre cu caracter publicitar si care nu au decat o valoare unitara mica;
    3) ca ele sa nu se preteze comercializarii si, daca este cazul, sa fie ambalate in cantitati net mai mici decat cele continute in cel mai mic ambalaj vandut cu amanuntul;
    4) ca mostrele de produse alimentare si bauturi care nu sunt distribuite in ambalaje conform pct. 3) de mai sus sa fie consumate in cadrul manifestarii; si
    5) ca autoritatile vamale din teritoriul de admitere temporara sa considere rezonabile valoarea globala si cantitatea de marfuri, avand in vedere natura manifestarii, numarul de vizitatori si importanta participarii expozantului la manifestare;
    b) marfuri importate numai pentru demonstratii sau demonstratii de masini si aparate straine, prezentate la manifestare si care sunt consumate sau distruse in timpul acestor demonstratii, cu conditia ca autoritatile vamale din teritoriul de admitere temporara sa considere rezonabile valoarea globala si cantitatea de marfuri, avand in vedere natura manifestarii, numarul de vizitatori si importanta participarii expozantului la manifestare;
    c) produse de valoare mica folosite pentru construirea, amenajarea si decorarea standurilor provizorii ale strainilor care expun in cadrul manifestarii (vopsele, lacuri, tapete etc.), distruse datorita utilizarii lor;
    d) pliante, cataloage, prospecte, liste cu preturi curente, afise publicitare, calendare (ilustrate sau neilustrate) si fotografii neinramate, destinate sa fie in mod special utilizate in scop publicitar pentru marfurile respective, cu conditia ca:
    1) acestea sa fie produse straine furnizate gratuit si destinate numai distribuirii gratuite la locul manifestarii; si
    2) autoritatile vamale din teritoriul de admitere temporara sa considere rezonabile valoarea globala si cantitatea marfurilor, avand in vedere natura manifestarii, numarul de vizitatori si importanta participarii expozantului la manifestare;
    e) dosare, registre, formulare si alte documente destinate sa fie utilizate ca atare in timpul sau cu ocazia reuniunilor, conferintelor ori a congreselor internationale.
    2. Dispozitiile paragrafului 1 al prezentului articol nu se aplica bauturilor alcoolice, produselor din tutun si combustibililor.
    Art. 6
    1. La import, ca si la reexport, verificarea si vamuirea marfurilor care vor fi sau care au fost prezentate ori folosite la o manifestare sunt efectuate, in toate cazurile in care acest lucru este posibil si oportun, la locul acestei manifestari.
    2. Fiecare parte contractanta se va stradui, in toate cazurile in care va aprecia ca este util, tinand seama de importanta manifestarii, sa deschida pe o perioada rezonabila un birou vamal la locul manifestarii organizate pe teritoriul sau.
    Art. 7
    Produsele obtinute intamplator in timpul manifestarii pe baza marfurilor importate temporar, cu ocazia demonstratiilor facute pe masinile sau aparatele expuse, sunt supuse dispozitiilor prezentei conventii.
    Art. 8
    Fiecare parte contractanta are dreptul sa formuleze o rezerva, in conditiile prevazute la art. 29 din prezenta conventie, cu privire la dispozitiile art. 5 paragraful 1 alin. a) din prezenta anexa.
    Art. 9
    La intrarea in vigoare, prezenta anexa va abroga si va inlocui, conform art. 27 din prezenta conventie, Conventia vamala privind inlesnirile acordate pentru importul marfurilor destinate a fi prezentate sau utilizate la expozitii, targuri, congrese sau manifestari similare, Bruxelles, 8 iunie 1961, in relatiile intre partile contractante care au acceptat prezenta anexa si care sunt parti contractante la respectiva conventie.

    ANEXA B.2

                                 ANEXA
                   privind echipamentul profesional

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In vederea aplicarii prezentei anexe, prin echipament profesional se intelege:
    1. echipamentul de presa, radiodifuziune si televiziune, necesar reprezentantilor presei, radiodifuziunii sau ai televiziunii care se deplaseaza pe teritoriul unei tari in vederea realizarii reportajelor, inregistrarilor ori emisiunilor din cadrul programelor stabilite. O lista exemplificativa cuprinzand acest echipament figureaza in apendicele nr. I la prezenta anexa;
    2. echipamentul cinematografic necesar unei persoane care se deplaseaza pe teritoriul unei alte tari in vederea realizarii unuia sau mai multor filme specificate. O lista exemplificativa cuprinzand acest echipament figureaza in apendicele nr. II la prezenta anexa;
    3. orice alt material necesar exercitarii meseriei sau profesiunii unei persoane care se deplaseaza pe teritoriul unei alte tari pentru a indeplini o activitate bine determinata. Este exclus echipamentul care trebuie sa fie utilizat pentru fabricatie industriala, conditionarea de marfuri sau, daca nu este vorba de utilaj manual, pentru exploatarea resurselor naturale, pentru construirea, repararea ori intretinerea de imobile, pentru executarea de lucrari de terasament sau de lucrari similare. O lista exemplificativa cuprinzand acest echipament figureaza in apendicele nr. III la prezenta anexa;
    4. aparatele auxiliare ale echipamentelor mentionate la pct. 1, 2 si 3 ale prezentului articol si accesoriile care se refera la acestea.

    CAP. 2
    Domeniu de aplicare

    Art. 2
    Beneficiaza de admitere temporara conform art. 2 din prezenta conventie:
    a) echipamentul profesional;
    b) piesele componente importate in vederea repararii unui echipament profesional aflat in admitere temporara conform pct. a) al prezentului articol.

    CAP. 3
    Dispozitii diverse

    Art. 3
    1. Pentru a beneficia de inlesnirile acordate de prezenta anexa echipamentul profesional trebuie:
    a) sa apartina unei persoane stabilite sau rezidente in afara teritoriului de admitere temporara;
    b) sa fie importat de catre o persoana stabilita sau rezidenta in afara teritoriului de admitere temporara;
    c) sa fie utilizat in exclusivitate de persoana care se deplaseaza pe teritoriul de admitere temporara sau sub propria sa supraveghere.
    2. Prevederile paragrafului 1 c) al prezentului articol nu se aplica echipamentului importat in vederea realizarii unui film, unui program de televiziune sau a unei lucrari audiovizuale, in executarea unui contract de coproductie la care o persoana stabilita pe teritoriul de admitere temporara ar fi parte si care este aprobat de autoritatile competente din acest teritoriu in cadrul unui acord interguvernamental de coproductie.
    3. Echipamentul cinematografic, de presa, de radiodifuziune si de televiziune nu trebuie sa faca obiectul unui contract de inchiriere sau al unui contract similar la care o persoana stabilita pe teritoriul de admitere temporara ar fi parte, aceasta conditie neaplicandu-se in cazul realizarii de programe comune de radiodifuziune sau de televiziune.
    Art. 4
    1. Admiterea temporara a echipamentelor de productie si pentru transmisia reportajelor radiodifuzate sau televizate si a vehiculelor special adaptate pentru a fi utilizate la reportaje radiodifuzate sau televizate si echipamentele acestora, importate de organismele publice ori particulare agreate in acest scop de autoritatile vamale din teritoriul de admitere temporara, este acordata fara a se cere vreun document vamal si fara constituirea de garantie.
    2. Autoritatile vamale pot cere prezentarea unei liste sau a unui inventar amanuntit al echipamentului mentionat la paragraful 1 al prezentului articol, insotit de un angajament scris de reexport.
    Art. 5
    Termenul de reexport al materialului profesional este de 12 luni de la data admiterii temporare. Totusi, pentru vehicule termenul de reexport poate fi fixat tinandu-se seama de motivul si de durata previzibila a sederii pe teritoriul de admitere temporara.
    Art. 6
    Fiecare parte contractanta are dreptul de a refuza sau de a retrage regimul de admitere temporara pentru vehiculele mentionate in apendicele nr. I - III la prezenta anexa, care, chiar si ocazional, transporta persoane contra cost sau marfuri pe teritoriul sau pentru a le debarca ori descarca intr-un loc situat pe acelasi teritoriu.
    Art. 7
    Apendicele la prezenta anexa fac parte integranta din aceasta.
    Art. 8
    La intrarea in vigoare, prezenta anexa va abroga si va inlocui, conform art. 27 din prezenta conventie, Conventia vamala privind importul temporar de material profesional, Bruxelles, 8 iunie 1961, in relatiile dintre partile contractante care au acceptat prezenta anexa si care sunt parti contractante la respectiva conventie.

    Apendicele nr. I

    Echipament pentru presa, radiodifuziune si televiziune

    Lista exemplificativa
    A. Echipament de presa, cum ar fi:
    - calculatoare personale;
    - telefax;
    - masini de scris;
    - camere de toate tipurile (de filmat si electronice);
    - aparate de transmitere, de inregistrare si de redare a sunetului sau a imaginilor (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj sunet, difuzoare);
    - suporturi pentru sunet sau imagine, neinregistrate ori inregistrate;
    - instrumente si aparate de masura si control (oscilografe, sisteme de control pentru magnetofoane si magnetoscoape, multimetre, cutii si truse de scule, vectorscoape, generatoare de semnale video etc.);
    - echipamente de iluminat (proiectoare, transformatoare, trepieduri);
    - accesorii (casete, fotometre, obiective foto, acumulatoare, curele de transmisie, incarcatoare de baterii, monitoare).
    B. Echipament de radiodifuziune, cum ar fi:
    - echipament pentru telecomunicatii, ca de exemplu emitatoare-receptoare sau transmitatoare terminale racordabile la retea ori cablu, legaturi prin satelit;
    - echipament de producere a radiofrecventei (aparate de captare a sunetului, de inregistrare sau de reproducere);
    - instrumente si aparate de masura si control (oscilografe, sisteme de control pentru magnetofoane si magnetoscoape, multimetre, cutii si truse de scule, vectorscoape, generatoare de semnale video etc.);
    - accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese de mixaj, benzi magnetice pentru sunet, grupuri electrogene, transformatoare, baterii si acumulatoare, incarcatoare de baterii, aparate de incalzit, de conditionat aerul si de ventilatie etc.);
    - suporturi pentru sunet neinregistrate sau inregistrate.
    C. Echipament de televiziune, cum ar fi:
    - camere de televiziune;
    - telecinema;
    - instrumente si aparate de masura si de control;
    - aparate de transmisie si retransmisie;
    - aparate de comunicatii;
    - aparate de inregistrare sau de redare a sunetului ori a imaginii (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj, difuzoare);
    - echipament de iluminat (proiectoare, transformatoare, trepieduri);
    - echipament de montaj;
    - accesorii (ceasuri, cronometre, busole, obiective, fotometre, trepieduri, incarcatoare de baterii, casete, grupuri electrogene, transformatoare, baterii si acumulatoare, aparate de incalzit, de conditionat aerul si de ventilatie etc.);
    - suporturi pentru sunet sau imagine, neinregistrate ori inregistrate (generice, semnale de apel prin statie, pasaje muzicale etc.);
    - "film rushes";
    - instrumente muzicale, costume, decoruri si alte accesorii de teatru, estrade, produse pentru machiaj, uscatoare de par.
    D. Vehicule concepute sau adaptate special pentru a fi utilizate in scopurile enumerate mai jos, cum ar fi:
    - transmisia TV;
    - accesorii TV;
    - inregistrarea semnalelor video;
    - inregistrarea si redarea sunetului;
    - efecte de redare cu incetinitorul;
    - iluminat.

    Apendicele nr. II

    Echipament cinematografic

    Lista exemplificativa
    A. Echipament, cum ar fi:
    - camere diverse (de film si electronice);
    - instrumente si aparate de masura si control (oscilografe, sisteme de control al magnetofoanelor, multimetre, cutii si truse de scule, vectorscoape, generatoare de semnale video etc.);
    - camere "dollies" si macarale cinematografice;
    - echipament de iluminat (proiectoare, transformatoare, trepieduri);
    - echipament pentru montaj;
    - aparate de inregistrare si redare a sunetului sau a imaginii (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, mese de mixaj, difuzoare);
    - suporturi pentru sunet sau imagine, neinregistrate sau inregistrate (generice, semnale de apel prin statie, intercalari pasaje muzicate etc.);
    - "film rushes";
    - accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese de mixaj, benzi magnetice, grupuri electrogene, transformatoare, baterii si acumulatori, incarcatoare de baterii, aparate de incalzit, de conditionat aerul si pentru ventilatie etc.);
    - instrumente muzicale, costume, decoruri si alte accesorii teatrale, estrade, produse de machiaj, uscatoare de par.
    B. Vehicule concepute sau adaptate special pentru a fi utilizate in scopurile enumerate mai sus.

    Apendicele nr. III

    Alte echipamente

    Lista exemplificativa
    A. Echipament pentru montare, testare, verificare, control, intretinere sau reparare a masinilor, instalatiilor, mijloacelor de transport etc., cum ar fi:
    - scule;
    - echipamente si aparate de masura, de verificare sau de control (pentru temperatura, presiune, distanta, inaltime, suprafata, viteza etc.), inclusiv aparatura pentru retele electrice (voltmetre, ampermetre, cabluri de masura, comparatoare, transformatoare, inregistratoare etc.) si cutii;
    - aparate si echipamente pentru fotografierea masinilor si instalatiilor in timpul si dupa montare;
    - aparate pentru controlul tehnic al navelor.
    B. Echipament necesar oamenilor de afaceri, expertilor in organizarea stiintifica sau tehnica a muncii, in productivitatea muncii, in contabilitate, precum si altor persoane avand profesii similare, cum ar fi:
    - calculatoare personale;
    - masini de scris;
    - aparate de transmitere, inregistrare sau redare a sunetului ori a imaginii;
    - instrumente si aparate de calcul.
    C. Echipamentul necesar specialistilor care se ocupa cu masuratori topografice, prospectiuni geofizice, cum ar fi:
    - aparate si instrumente de masura;
    - echipament de foraj;
    - aparate de transmisie si comunicatie.
    D. Echipament necesar specialistilor in combaterea poluarii
    E. Instrumente si aparate necesare medicilor, chirurgilor, veterinarilor, moaselor si persoanelor care exercita profesii similare.
    F. Echipament necesar arheologilor, paleontologilor, geografilor, zoologilor etc.
    G. Echipament necesar artistilor, companiilor teatrale si orchestrelor, inclusiv toate articolele necesare reprezentatiilor, instrumente muzicale, decoruri si costume etc.
    H. Echipamente necesare conferentiarilor in vederea ilustrarii expunerilor
    I. Echipament foto folosit in timpul calatoriilor (aparate foto diverse, casete, pozometre, obiective foto, trepieduri, acumulatori, curele de transmisie, incarcatoare pentru baterii, monitoare, echipament de iluminat, articole de moda si accesorii pentru manechine etc.)
    J. Vehicule concepute sau adaptate special scopurilor specificate mai sus, cum ar fi: posturi ambulante de control, masini-atelier, vehicule laborator etc.

    ANEXA B.3

                                ANEXA
privind containerele, paletele, ambalajele, mostrele si alte marfuri importate in cadrul unei operatiuni comerciale

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In vederea aplicarii prezentei anexe, se intelege prin:
    a) marfuri importate in cadrul unei operatiuni comerciale - containerele, paletele, ambalajele, mostrele, filmele publicitare, precum si marfurile de orice natura importate in cadrul unei operatiuni comerciale, fara ca importul lor sa constituie in sine o operatiune comerciala;
    b) ambalaj - toate articolele si materialele ce servesc sau sunt destinate sa serveasca, in stadiul in care sunt importate, ambalarii, protejarii sau separarii marfurilor, cu exceptia materialelor (paie, hartie, fibre de sticla, talas etc.) importate in vrac. Sunt excluse, de asemenea, containerele si paletele, astfel cum sunt descrise la pct. c) si d) ale prezentului articol;
    c) container - un utilaj de transport (cadru, cisterna amovibila sau alt utilaj analog):
    1) constituind un compartiment, complet sau partial inchis, destinat sa contina marfuri;
    2) avand un caracter permanent si fiind astfel destul de rezistent pentru a permite folosirea sa repetata;
    3) special conceput pentru a inlesni transportul de marfuri, fara reincarcarea intermediara, prin unul sau mai multe mijloace de transport;
    4) conceput astfel incat sa fie usor de manipulat, mai ales in timpul transbordarii dintr-un mijloc de transport in altul;
    5) conceput astfel incat sa fie umplut sau golit cu usurinta; si
    6) avand un volum interior de cel putin un metru cub.
    Termenul container cuprinde accesoriile si echipamentele containerului conform categoriei sale, cu conditia ca acestea sa fie transportate cu containerul. Termenul container nu cuprinde vehiculele, accesoriile sau piesele de schimb ale vehiculelor, ambalajele sau paletele. Caroseriile amovibile sunt asimilate containerelor;
    d) paleta - un dispozitiv pe planseul caruia se poate grupa o anumita cantitate de marfuri pentru constituirea unei unitati de incarcare in vederea transportarii, manipularii ei sau a stivuirii cu utilaje mecanice. Acest dispozitiv este format fie din doua plansee unite intre ele, fie dintr-un planseu montat pe picioare; inaltimea sa totala este cat mai mica posibil, permitand manipularea cu carucioare elevatoare cu furca sau transpalete; dispozitivul poate sau nu sa fie dotat cu o suprastructura;
    e) mostra - articolele care sunt reprezentative pentru o anumita categorie de marfuri deja produse sau care constituie modele pentru marfurile ce vor fi fabricate, cu exceptia articolelor identice introduse de aceeasi persoana sau expediate aceluiasi destinatar in asemenea cantitati incat, luate in ansamblu, ele nu mai constituie mostre conform normelor comerciale;
    f) film publicitar - suporturile de imagine inregistrate cu sau fara sonor, care reproduc in general imagini privind natura, functionarea produselor sau a materialelor puse in vanzare ori inchiriate de o persoana stabilita sau rezidenta in afara teritoriului de admitere temporara, cu conditia sa fie prezentate unor eventuali clienti si nu in sali publice, sa fie importate intr-un colet care sa nu contina mai mult de o copie a fiecarui film si sa nu faca parte dintr-un lot mai mare de filme;
    g) trafic intern - transportul marfurilor incarcate in interiorul teritoriului vamal al unei parti contractante pentru a fi descarcate in interiorul teritoriului vamal al aceleiasi parti contractante.

    CAP. 2
    Domeniu de aplicare

    Art. 2
    Beneficiaza de admitere temporara, conform art. 2 din prezenta conventie, urmatoarele marfuri importate in cadrul unei operatiuni comerciale:
    a) ambalajele care sunt fie importate pline pentru a fi reexportate goale sau pline, fie goale pentru a fi reexportate pline;
    b) containerele incarcate sau nu cu marfuri, precum si accesoriile si echipamentele containerelor admise temporar, care sunt fie importate cu un container pentru a fi reexportate izolat sau cu un alt container, fie izolat pentru a fi reexportate cu un container;
    c) piesele de schimb importate in vederea repararii containerelor aflate in regim de admitere temporara conform pct. b) al prezentului articol;
    d) paletele;
    e) mostrele;
    f) filmele publicitare;
    g) orice alta marfa importata in unul dintre scopurile enuntate in apendicele nr. I la prezenta anexa, in cadrul unei operatiuni comerciale, dar al carei import nu constituie in sine o operatiune comerciala.
    Art. 3
    Dispozitiile prezentei anexe nu afecteaza legislatiile vamale ale partilor contractante, aplicabile la importul de marfuri transportate in containere sau ambalaje ori pe palete.
    Art. 4
    1. Pentru a putea beneficia de facilitatile acordate de prezenta anexa:
    a) ambalajele trebuie sa fie reexportate numai de beneficiarul admiterii temporare; ele nu pot, nici macar ocazional, sa fie folosite in traficul intern;
    b) containerele trebuie sa fie marcate astfel cum se indica in apendicele nr. II la prezenta anexa; ele pot fi utilizate in trafic intern, dar in acest caz fiecare parte contractanta are dreptul sa impuna urmatoarele conditii:
    - traseul containerului va fi cat mai direct sau cat mai apropiat de locul unde marfurile de exportat trebuie sa fie incarcate sau din care containerul trebuie sa fie reexportat gol;
    - containerul nu va fi utilizat decat o singura data in trafic intern inaintea reexportarii sale;
    c) paletele sau un numar egal de palete de acelasi tip si de valoare aproape egala trebuie sa fi fost exportate in prealabil sau sa fie exportate ori reexportate ulterior;
    d) mostrele si filmele publicitare trebuie sa apartina unei persoane stabilite sau care locuieste in afara teritoriului de admitere temporara ori sa fie importate cu scopul unic de a fi prezentate sau de a face obiectul unei demonstratii pe teritoriul de admitere temporara, in vederea cautarii unor comenzi de marfuri care vor fi importate chiar in acest teritoriu. Ele nu trebuie sa fie vandute, folosite sau inchiriate decat pentru demonstratii si nici nu pot fi inchiriate sau utilizate contra cost pe perioada in care se afla pe teritoriul de admitere temporara;
    e) folosirea marfurilor mentionate la pct. 1 si 2 din apendicele nr. I la prezenta anexa nu trebuie sa constituie o activitate lucrativa.
    2. Fiecare parte contractanta are dreptul de a nu acorda regimul de admitere temporara containerelor, paletelor sau ambalajelor care au facut obiectul unei cumparari, unei inchirieri-vanzari, unui imprumut sau unui contract similar incheiat de catre o persoana stabilita sau rezidenta pe teritoriul sau.
    Art. 5
    1. Regimul de admitere temporara a containerelor, paletelor si ambalajelor este acordat fara sa se ceara un document vamal si fara constituirea unei garantii.
    2. In locul unui document vamal si al unei garantii pentru containere, beneficiarul regimului de admitere temporara poate fi obligat sa se angajeze in scris:
    a) sa furnizeze autoritatilor vamale, la cererea lor, informatii amanuntite privind miscarile fiecarui container aflat in admitere temporara, inclusiv datele si locurile de intrare pe teritoriul admiterii temporare si de iesire din teritoriul respectiv, sau o lista a containerelor, insotita de un angajament de reexport;
    b) sa achite drepturile si taxele la import, care ar putea fi cerute in cazul in care conditiile de admitere temporara nu ar fi indeplinite.
    3. In locul unui document vamal si al unei garantii pentru palete si ambalaje, beneficiarul regimului de admitere temporara poate fi obligat sa prezinte autoritatilor vamale angajamentul scris de a le reexporta.
    4. Persoanele care folosesc in mod regulat regimul de admitere temporara sunt autorizate sa prezinte un angajament global.
    Art. 6
    Termenul de reexport al marfurilor importate in cadrul unei operatiuni comerciale este de cel putin 6 luni de la data admiterii temporare.
    Art. 7
    Fiecare parte contractanta are dreptul de a formula o rezerva in conditiile prevazute la art. 29 din prezenta conventie cu privire la:
    a) maximum 3 grupe de marfuri dintre cele mentionate la art. 2;
    b) prevederile art. 5 paragraful 1 din prezenta anexa.
    Art. 8
    Apendicele la prezenta anexa fac parte integranta din aceasta.
    Art. 9
    La intrarea in vigoare, prezenta anexa va abroga si va inlocui, conform art. 27 din prezenta conventie, conventiile si dispozitiile de mai jos:
    - Conventia europeana referitoare la regimul vamal al paletelor utilizate in transporturile internationale, Geneva, 9 decembrie 1960;
    - Conventia vamala privind importul temporar al ambalajelor, Bruxelles, 6 octombrie 1960;
    - art. 2 - 11 si anexele 1 (paragrafele 1 si 2), 2 si 3 la Conventia vamala privind containerele, Geneva, 2 decembrie 1972;
    - art. 3, 5 si 6 (1.b si 2) din Conventia internationala pentru facilitarea importului de mostre comerciale si de material publicitar, Geneva, 7 noiembrie 1952,
    in relatiile dintre partile contractante care au acceptat prezenta anexa si care sunt parti contractante la respectivele conventii.

    Apendicele nr. I

    Lista marfurilor prevazute la art. 2 g)

    1. Marfuri importate pentru testare, verificare, experimentari sau demonstratii
    2. Marfuri folosite la testari, verificari, experimente sau demonstratii
    3. Filme cinematografice imprimate si developate, pozitive si alte suporturi de imagine inregistrate, destinate sa fie vizionate inaintea utilizarii lor comerciale
    4. Filme, benzi magnetice, filme magnetizate si alte suporturi de sunet si imagine, destinate sonorizarii, dublarii sau reproducerii
    5. Suporturi de imagini inregistrate, trimise gratuit pentru a fi utilizate in prelucrarea datelor
    6. Articole (inclusiv vehicule) care, prin natura lor, nu pot fi utilizate decat pentru a face reclama unor articole specifice sau publicitate cu un scop bine determinat.

    Apendicele nr. II

    Dispozitii privind marcarea containerelor

    1. Pe containere trebuie sa fie marcate durabil si in locuri corespunzatoare si vizibile urmatoarele date:
    a) identificarea proprietarului sau a utilizatorului principal;
    b) marcile si numerele de identificare ale containerului, adoptate de proprietar sau de utilizator; si
    c) tara careia ii apartine containerul, inclusiv echipamentul fixat permanent pe acesta.
    2. Tara careia ii apartine containerul poate fi indicata pe acesta fie cu denumirea completa, fie prin codul de tara ISO alfa-2 prevazut in standardul international ISO 3166, fie printr-un semn distinctiv folosit pentru a indica tara de inmatriculare a vehiculelor cu motor in circulatia rutiera internationala. Fiecare tara dispune scrierea pe container a numelui sau emblemei sale, in functie de prevederile legislatiei nationale. Identitatea proprietarului sau a utilizatorului poate fi indicata fie prin inscrierea numelui, fie printr-un simbol stabilit, cu exceptia simbolurilor cum ar fi stemele sau steagurile.
    3. Pentru ca marcile si numerele de identificare de pe containere sa fie considerate ca marcate durabil atunci cand se foloseste o fasie de material plastic, trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii:
    a) se va folosi un adeziv de calitate. Pelicula, o data aplicata, va trebui sa prezinte o rezistenta la tractiune mai mica decat cea a adezivului, astfel incat orice incercare de dezlipire sa duca la distrugerea sa. Folosirea peliculelor turnate indeplineste aceste cerinte. Nu vor fi folosite peliculele aplicate prin presare;
    b) in cazul in care marcile si numerele de identificare trebuie schimbate, pelicula ce urmeaza sa fie inlocuita trebuie inlaturata total inainte de aplicarea unei noi pelicule. Nu este permisa aplicarea unei noi pelicule peste o pelicula deja existenta.
    4. Mentiunile privind utilizarea peliculelor din plastic pentru marcarea containerelor, prevazute in paragraful 3 din acest apendice, nu exclud posibilitatea folosirii altor metode rezistente de marcaj.

    ANEXA B.4

                                 ANEXA
privind marfurile importate in cadrul unei operatiuni de productie

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In vederea aplicarii prezentei anexe, prin marfuri importate in cadrul unei operatiuni de productie se intelege:
    1. a) matrite, clisee, mulaje, desene, proiecte, modele si alte obiecte similare;
    b) instrumente de masura, control, verificare si alte obiecte similare;
    c) unelte si instrumente speciale, care sunt importate pentru a fi utilizate in timpul unui proces de fabricatie; si
    2. mijloacele de productie inlocuitoare - instrumentele, aparatele si masinile care, in asteptarea livrarii sau repararii de marfuri similare, sunt puse, dupa caz, la dispozitia unui client de catre un furnizor sau reparator.

    CAP. 2
    Domeniu de aplicare

    Art. 2
    Beneficiaza de regimul de admitere temporara, conform art. 2 din prezenta conventie, marfurile importate in cadrul unei operatiuni de productie.

    CAP. 3
    Dispozitii diverse

    Art. 3
    Pentru a putea beneficia de inlesnirile acordate de prezenta anexa:
    a) marfurile importate in cadrul unei operatiuni de productie trebuie sa apartina unei persoane stabilite in afara teritoriului de admitere temporara si sa fie destinate unei persoane stabilite in acest teritoriu;
    b) toata sau o parte din productia (conform prevederilor din legislatia nationala) rezultand din utilizarea marfurilor importate in cadrul unei operatiuni de productie, conform art. 1 paragraful 1 din prezenta anexa, trebuie sa fie exportata din teritoriul de admitere temporara;
    c) mijloacele de productie inlocuitoare trebuie sa fie puse in mod provizoriu si gratuit la dispozitia unei persoane stabilite pe teritoriul de admitere temporara, prin sau la initiativa furnizorului mijloacelor de productie a caror livrare este intarziata sau care trebuie sa fie reparate.
    Art. 4
    1. Termenul de reexport al marfurilor mentionate la art. 1 paragraful 1 din prezenta anexa este de cel putin 12 luni de la data admiterii temporare.
    2. Termenul de reexport al mijloacelor de productie inlocuitoare este de cel putin 6 luni de la data admiterii temporare.

    ANEXA B.5

                                 ANEXA
privind marfurile importate in scop educativ, stiintific sau cultural

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In vederea aplicarii prezentei anexe, se intelege prin:
    a) marfuri importate in scop educativ, stiintific sau cultural - materialul stiintific si pedagogic, materialul de bunastare destinat navigatorilor maritimi, precum si orice alta marfa importata in cadrul unei activitati educative, stiintifice sau culturale;
    b) la alin. a) de mai sus:
    (i) prin material stiintific si pedagogic - orice modele, instrumente, aparate, masini si accesoriile lor utilizate in cercetarea stiintifica si in invatamant sau in pregatirea profesionala;
    (ii) prin material de bunastare destinat navigatorilor maritimi - materialul destinat activitatilor cu caracter cultural, educativ, recreativ, religios sau sportiv al persoanelor care au sarcini legate de functionarea sau service-ul pe mare al unei nave straine angajate in traficul maritim international.
    Liste exemplificative ale materialului pedagogic, ale materialului de bunastare destinat navigatorilor maritimi si ale oricaror altor marfuri importate in cadrul unei activitati educative, stiintifice sau culturale figureaza in apendicele nr. I - III la prezenta anexa.

    CAP. 2
    Domeniu de aplicare

    Art. 2
    De admitere temporara beneficiaza, conform art. 2 din prezenta conventie:
    a) marfurile importate exclusiv in scop educativ, stiintific sau cultural;
    b) piese de schimb ce se refera la materialul stiintific si pedagogic aflat in regim de admitere temporara conform alin. a) de mai sus, precum si uneltele special concepute pentru intretinerea, controlul, calibrarea sau repararea respectivului echipament.

    CAP. 3
    Dispozitii diverse

    Art. 3
    Pentru a putea beneficia de facilitatile acordate prin prezenta anexa:
    a) marfurile importate in scop educativ, stiintific sau cultural trebuie sa apartina unei persoane stabilite in afara teritoriului de admitere temporara si sa fie importate prin institutii autorizate si in cantitati rezonabile, tinandu-se seama de destinatia lor. Ele nu trebuie sa fie utilizate in scopuri comerciale;
    b) materialul de bunastare destinat navigatorilor maritimi trebuie sa fie utilizat la bordul navelor straine angajate in trafic maritim international sau debarcat temporar de pe o nava pentru a fi utilizat de catre echipaj pe tarm ori importat pentru a fi utilizat in camine, cluburi sau localuri de recreere pentru navigatori, administrate fie de organisme oficiale, fie de organizatii religioase sau altele, cu scop nelucrativ, precum si in locurile de cult in care sunt oficiate, la intervale regulate, servicii religioase pentru aceste persoane.
    Art. 4
    Admiterea temporara a materialului stiintific si pedagogic si a materialului de bunastare destinat navigatorilor maritimi, folosit la bordul navelor, este acordata fara a fi necesara prezentarea unui document vamal si fara constituirea unei garantii. Daca este cazul, pot fi cerute un inventar si un angajament scris de reexport pentru materialul stiintific si pedagogic.
    Art. 5
    Termenul de reexport al marfurilor importate in scop educativ, stiintific sau cultural este de cel putin 12 luni de la data admiterii temporare.
    Art. 6
    Fiecare parte contractanta are dreptul sa formuleze o rezerva, in conditiile prevazute la art. 29 din prezenta conventie, cu privire la dispozitiile art. 4 din prezenta anexa, in legatura cu materialul stiintific si pedagogic.
    Art. 7
    Apendicele la prezenta anexa fac parte integranta din aceasta.
    Art. 8
    La data intrarii in vigoare, prezenta anexa va abroga si va inlocui, conform art. 27 din prezenta conventie, Conventia vamala privind materialul de bunastare destinat navigatorilor maritimi, Bruxelles, 1 decembrie 1964, Conventia vamala privind importul temporar de material stiintific, Bruxelles, 11 iunie 1968, si Conventia vamala privind importul temporar de material pedagogic, Bruxelles, 8 iunie 1970, in relatiile dintre partile contractante care au acceptat prezenta anexa si care sunt parti contractante la respectivele conventii.

    Apendicele nr. I

    Lista exemplificativa
    a) Aparate de inregistrare sau de reproducere a sunetului ori a imaginilor, ca de exemplu:
    - proiectoare pentru diapozitive sau filme fixe;
    - proiectoare pentru cinematografie;
    - retroproiectoare si episcoape;
    - magnetofoane, magnetoscoape si echipament video;
    - circuite inchise de televiziune.
    b) Suporturi de sunet si imagine, ca de exemplu:
    - diapozitive, filme fixe si microfilme;
    - filme cinematografice;
    - inregistrari sonore (benzi magnetice, discuri);
    - benzi video.
    c) Echipament specializat, ca de exemplu:
    - echipament bibliografic si audio vizual pentru biblioteci;
    - biblioteci mobile;
    - laboratoare de limbi straine;
    - echipament pentru traducere simultana;
    - masini mecanice sau electronice pentru predare programata;
    - obiecte special concepute pentru predare sau pentru pregatirea profesionala a persoanelor cu handicap.
    d) Alt echipament, ca de exemplu:
    - tablouri murale, machete, grafice, harti, planuri, fotografii si desene;
    - instrumente, aparate si machete concepute pentru demonstratii;
    - colectii de obiecte insotite de informatii pedagogice vizuale sau sonore, pregatite pentru predarea unui anumit subiect (trusa pedagogica);
    - instrumente, aparate, utilaje si masini-unelte pentru asimilarea tehnicilor sau meseriilor;
    - materiale, inclusiv vehicule concepute sau special adaptate pentru a fi utilizate in operatiuni de salvare, destinate pregatirii profesionale a persoanelor implicate in operatiuni de salvare.

    Apendicele nr. II

    Lista exemplificativa
    a) Carti si imprimate, ca de exemplu:
    - carti de orice tip;
    - cursuri prin corespondenta;
    - ziare si publicatii periodice;
    - brosuri continand informatii legate de serviciile recreative din porturi.
    b) Echipament audiovizual, ca de exemplu:
    - aparate de reproducere a sunetului si a imaginilor;
    - aparate de inregistrat cu banda magnetica;
    - aparate radio si televizoare;
    - aparate de proiectie;
    - inregistrari pe discuri sau benzi magnetice (cursuri de limbi straine), emisiuni radiodifuzate, urari, muzica si programe de divertisment);
    - filme expuse si developate;
    - diapozitive;
    - benzi video.
    c) Articole sportive, ca de exemplu:
    - imbracaminte sport;
    - baloane si mingi;
    - rachete si fileuri;
    - jocuri de punte;
    - echipament pentru atletism;
    - echipament pentru gimnastica.
    d) Echipament pentru practicarea jocurilor distractive, ca de exemplu:
    - jocuri de societate;
    - instrumente muzicale;
    - materiale si accesorii pentru teatre de amatori;
    - materiale pentru pictura, sculptura, prelucrarea lemnului si a metalelor, confectionarea covoarelor etc.
    e) Obiecte de cult
    f) Parti, piese de schimb si accesorii ale materialului de bunastare.

    Apendicele nr. III

    Lista exemplificativa
    Bunuri, ca de exemplu:
    1. Costume si accesorii scenice trimise cu titlu de imprumut gratuit unor societati dramatice sau unor teatre.
    2. Partituri muzicale expediate cu titlu de imprumut gratuit unor sali de concert sau unor orchestre.

    ANEXA B.6

                                 ANEXA
privind efectele personale ale calatorilor si bunurile importate in scop sportiv

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In vederea aplicarii prezentei anexe, se intelege prin:
    a) calator - orice persoana care intra temporar pe teritoriul unei parti contractante in care nu isi are domiciliul stabil, in anumite scopuri, cum ar fi: turism, sport, afaceri, reuniuni profesionale, sanatate, studii etc.;
    b) efecte personale - toate articolele, noi sau folosite, de care un calator poate avea nevoie in mod rezonabil pentru folosinta personala in timpul calatoriei, tinandu-se seama de toate imprejurarile acestei calatorii, cu exceptia marfurilor importate in scopuri comerciale. O lista exemplificativa a efectelor personale figureaza in apendicele nr. I la prezenta anexa;
    c) bunuri importate in scop sportiv - articole sportive si alte materiale destinate sa fie utilizate de calatori in timpul competitiilor sau demonstratiilor sportive ori pentru antrenamente pe teritoriul de admitere temporara. O lista exemplificativa a acestor bunuri figureaza in apendicele nr. II la prezenta anexa.

    CAP. 2
    Domeniu de aplicare

    Art. 2
    Beneficiaza de regimul de admitere temporara, conform art. 2 din prezenta conventie, efectele personale si bunurile importate in scop sportiv.

    CAP. 3
    Dispozitii diverse

    Art. 3
    Pentru a putea beneficia de facilitatile acordate de prezenta anexa:
    a) efectele personale trebuie sa fie importate de catre calator, avandu-le asupra sa sau in bagajele sale (insotite sau nu);
    b) bunurile importate in scop sportiv trebuie sa apartina unei persoane stabilite sau rezidente in afara teritoriului de admitere temporara si sa fie importate in cantitate rezonabila, avand in vedere destinatia lor.
    Art. 4
    1. Regimul de admitere temporara a efectelor personale este acordat fara sa se ceara un document vamal si fara constituirea unei garantii, cu exceptia articolelor care implica o valoare ridicata a drepturilor si taxelor de import.
    2. Un inventar al marfurilor, precum si un angajament scris de reexport pot, in masura posibilului, sa fie acceptate pentru bunurile importate in scop sportiv in locul unui document vamal si al constituirii unei garantii.
    Art. 5
    1. Reexportul efectelor personale are loc cel mai tarziu atunci cand persoana care le-a importat paraseste teritoriul de admitere temporara.
    2. Termenul de reexport al bunurilor importate in scop sportiv este de cel putin 12 luni de la data admiterii temporare.
    Art. 6
    Apendicele la prezenta anexa fac parte integranta din aceasta.
    Art. 7
    La intrarea in vigoare, prezenta anexa va abroga si va inlocui, conform art. 27 din prezenta conventie, dispozitiile art. 2 si 5 din Conventia asupra facilitatilor vamale in favoarea turismului, New York, 4 iunie 1954, in relatiile dintre partile contractante care au acceptat prezenta anexa si care sunt parti contractante la respectiva conventie.

    Apendicele nr. I

    Lista exemplificativa
    1. Imbracaminte
    2. Articole de toaleta
    3. Bijuterii personale
    4. Aparate foto si camere de luat vederi, precum si o cantitate rezonabila de filme si accesorii pentru acestea
    5. Aparate de proiectie portabile de diapozitive sau de filme si accesoriile acestora, precum si o cantitate rezonabila de diapozitive sau de filme
    6. Videocamere si aparate portabile de inregistrare video, cu o cantitate rezonabila de casete
    7. Instrumente muzicale portabile
    8. Picupuri portabile, cu discuri
    9. Aparate portabile de inregistrare si reproducere a sunetului, inclusiv dictafoane, cu benzi
    10. Radioreceptoare portabile
    11. Televizoare portabile
    12. Masini de scris portabile
    13. Calculatoare portabile
    14. Calculatoare personale portabile
    15. Binocluri
    16. Carucioare pentru copii
    17. Scaune rulante pentru invalizi
    18. Echipament sportiv, cum ar fi: corturi si alte echipamente pentru camping, pescuit, alpinism, scufundari, armament sportiv cu munitie, biciclete fara motor, caiacuri sau canoe avand o lungime de pana la 5,5 metri, schiuri, rachete de tenis, planse de surf, windsurf, echipament de golf, echipament independent de planare, parapante
    19. Aparate portabile pentru dializa si aparate medicale similare, precum si articole cu o singura utilizare importate cu aceste aparate
    20. Alte articole ce pot avea un evident caracter personal

    Apendicele nr. II

    Lista exemplificativa
    A. Echipament pentru practicarea atletismului, cum ar fi:
    - garduri;
    - sulite, discuri, prajini, greutati, ciocane.
    B. Echipament pentru jocul cu mingea, cum ar fi:
    - mingi de orice fel;
    - rachete, ciocane de lemn, crose, bate si altele similare;
    - fileuri de orice fel;
    - porti.
    C. Echipament pentru practicarea sporturilor de iarna, cum ar fi:
    - schiuri si bete;
    - patine;
    - sanii si sanii de bob;
    - echipament pentru curling.
    D. Imbracaminte, pantofi, manusi, casti de uz sportiv etc., de orice fel
    E. Echipament pentru practicarea sporturilor nautice, cum ar fi:
    - caiacuri si canoe;
    - barci cu panze si cu rame, vele, lopeti si pagaie;
    - placi pentru surf si vele.
    F. Vehicule, cum ar fi:
    - masini;
    - motociclete;
    - ambarcatiuni cu motor.
    G. Echipament destinat diferitelor manifestari, cum ar fi:
    - arme pentru tir sportiv si munitii;
    - biciclete fara motor;
    - arcuri si sageti;
    - echipament pentru scrima;
    - echipament pentru gimnastica;
    - busole;
    - covoare pentru lupte si tatami;
    - echipament pentru practicarea sportului cu haltere;
    - echipament pentru echitatie, carute usoare cu doua roti;
    - echipament independent pentru planare (parapante, aripi delta, planse cu panza);
    - echipament pentru alpinism;
    - casete muzicale destinate sa asigure fondul muzical al demonstratiilor.
    H. Echipament auxiliar, cum ar fi:
    - echipament pentru efectuarea de masuratori si afisare a rezultatelor;
    - aparate pentru efectuarea analizelor de sange si urina.

    ANEXA B.7

                                 ANEXA
    privind materialul de propaganda turistica

    CAP. 1
    Definitie

    Art. 1
    In vederea aplicarii prezentei anexe, prin material de propaganda turistica se intelege bunurile care vizeaza incurajarea publicului in vederea vizitarii unei tari straine, mai ales pentru a asista la reuniuni sau manifestari cu caracter cultural, religios, turistic, sportiv sau profesional. O lista exemplificativa a acestui material figureaza in apendicele prezentei anexe.

    CAP. 2
    Domeniu de aplicare

    Art. 2
    Materialul de propaganda turistica beneficiaza de admitere temporara conform art. 2 din prezenta conventie, cu exceptia materialului prevazut la art. 5 din prezenta anexa, pentru care se acorda scutire de drepturi si taxe de import.

    CAP. 3
    Dispozitii diverse

    Art. 3
    Pentru a putea beneficia de facilitatile acordate prin prezenta anexa materialul de propaganda turistica trebuie sa apartina unei persoane stabilite in afara teritoriului de admitere temporara si sa fie importat in cantitati rezonabile, tinandu-se seama de destinatia sa.
    Art. 4
    Termenul de reexport al materialului de propaganda turistica este de cel putin 12 luni de la data admiterii temporare.
    Art. 5
    Admiterea cu scutire de drepturi si taxe de import este acordata pentru urmatoarele materiale de propaganda turistica:
    a) documente (pliante, brosuri, carti, reviste, ghiduri, afise inramate sau neinramate, fotografii si postere neinramate, harti geografice ilustrate sau neilustrate, transparante imprimate) destinate sa fie distribuite gratuit, cu conditia ca aceste documente sa nu contina mai mult de 25% publicitate comerciala privata si ca scopul lor propagandistic sa aiba in mod evident caracter general;
    b) liste si anuare ale hotelurilor straine, publicate de organismele turistice oficiale sau sub patronajul lor, si orarele mijloacelor de transport folosite in strainatate, atunci cand aceste documente urmeaza sa fie distribuite gratuit si nu contin mai mult de 25% publicitate comerciala privata;
    c) material tehnic expediat reprezentantilor acreditati sau corespondentilor desemnati de organisme turistice oficiale nationale si care nu este destinat distribuirii, adica anuare, listele abonatilor telefonici, listele hotelurilor, cataloagele targurilor, mostre de produse artizanale de valoare neglijabila, documentatie privind muzeele, universitatile, statiunile termale si alte institutii similare.
    Art. 6
    Apendicele la prezenta anexa face parte integranta din aceasta.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare, prezenta anexa va abroga si va inlocui, conform art. 27 din prezenta conventie, protocolul aditional la Conventia asupra facilitatilor vamale in favoarea turismului, relativ la importul de documente si de materiale de propaganda turistica, New York, 4 iunie 1954, in relatiile dintre partile contractante care au acceptat prezenta anexa si care sunt parti contractante la respectivul protocol.

    Apendice

    Lista exemplificativa
    1. Obiectele destinate sa fie expuse in birourile reprezentantilor acreditati sau corespondentilor desemnati de organismele turistice oficiale nationale sau in alte localuri acceptate de autoritatile vamale ale teritoriului de admitere temporara: tablouri si desene, fotografii si postere inramate, carti de arta, picturi, gravuri sau litografii, sculpturi si tapiterii si alte obiecte de arta similare
    2. Materiale pentru expunerea marfurilor (vitrine, suporturi si obiecte similare), inclusiv aparate electrice sau mecanice necesare functionarii lor
    3. Filme documentare, discuri, benzi magnetice inregistrate si alte inregistrari sonore pentru sedinte, gratuite, cu exceptia celor al caror subiect are tendinte de propaganda comerciala si a celor care sunt in mod curent vandute pe teritoriul de admitere temporara
    4. Steaguri, in cantitati rezonabile
    5. Diorame, machete, diapozitive, clisee imprimate, negative fotografice
    6. Esantioane, in cantitati rezonabile, de articole de artizanat, costume nationale si alte articole cu caracter folcloric similare.

    ANEXA B.8

                                 ANEXA
privind marfurile importate in cadrul micului trafic de frontiera

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In vederea aplicarii prezentei anexe, se intelege prin:
    a) marfurile importate in cadrul micului trafic de frontiera:
    - marfurile transportate de locuitorii zonelor de frontiera in vederea exercitarii meseriei sau profesiunii lor (mestesugari, medici etc.);
    - efectele personale sau articolele de uz casnic ale locuitorilor din zonele de frontiera, pe care le importa pentru a fi reparate, prelucrate sau transformate;
    - materialul destinat exploatarii bunurilor imobile situate in interiorul zonei de frontiera a teritoriului de admitere temporara;
    - materialul ce apartine unui organism oficial, importat in cadrul unei actiuni de prim ajutor (incendiu, inundatii etc.);
    b) zona de frontiera - fasia de teritoriu vamal adiacenta frontierei terestre, a carei suprafata este delimitata prin legislatia nationala si ale carei limite servesc la distingerea micului trafic de frontiera de celelalte tipuri de trafic;
    c) locuitorii din zona de frontiera - persoanele stabilite sau rezidente intr-o zona de frontiera;
    d) micul trafic de frontiera - importurile efectuate de catre locuitorii din zona de frontiera intre doua zone de frontiera adiacente.

    CAP. 2
    Domeniu de aplicare

    Art. 2
    De admitere temporara beneficiaza, conform art. 2 din prezenta conventie, marfurile importate in cadrul micului trafic de frontiera.

    CAP. 3
    Dispozitii diverse

    Art. 3
    Pentru a putea beneficia de facilitatile acordate prin prezenta anexa:
    a) marfurile importate in cadrul micului trafic de frontiera trebuie sa apartina unui locuitor din zona de frontiera adiacenta celei de admitere temporara;
    b) materialul destinat exploatarii bunurilor imobile trebuie sa fie utilizat de catre locuitorii din zona de frontiera adiacenta celei de admitere temporara, care exploateaza terenurile aflate in aceasta zona de frontiera. Acest material trebuie sa fie folosit pentru executarea de lucrari agricole sau forestiere, cum ar fi descarcarea ori transportul lemnului, sau in piscicultura;
    c) micul trafic de frontiera pentru reparatii, prelucrari sau transformari trebuie sa aiba un caracter strict necomercial.
    Art. 4
    1. Admiterea temporara de marfuri importate in cadrul micului trafic de frontiera este acordata fara a se cere prezentarea unui document vamal sau constituirea unei garantii.
    2. Fiecare parte contractanta poate conditiona acordarea admiterii temporare a marfurilor importate in cadrul micului trafic de frontiera de depunerea unui inventar al marfurilor mentionate, precum si a unui angajament scris pentru reexportul lor.
    3. Beneficiul admiterii temporare poate fi acordat si pe baza unei simple inregistrari intr-un registru aflat la biroul vamal.
    Art. 5
    1. Termenul de reexport al marfurilor importate in cadrul micului trafic de frontiera este de cel putin 12 luni de la data admiterii temporare.
    2. Materialul destinat exploatarii bunurilor imobile din zona este totusi reexportat de indata ce lucrarile au fost incheiate.

    ANEXA B.9

                                 ANEXA
    privind marfurile importate in scop umanitar

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In vederea aplicarii prezentei anexe, se intelege prin:
    a) marfurile importate in scop umanitar - materialul medico-chirurgical si de laborator si loturile de ajutoare;
    b) loturile de ajutoare - toate bunurile, cum ar fi vehicule sau alte mijloace de transport, paturi, corturi, case prefabricate sau alte marfuri de prima necesitate, expediate in vederea ajutorarii victimelor catastrofelor naturale ori similare.

    CAP. 2
    Domeniu de aplicare

    Art. 2
    De admitere temporara beneficiaza, conform art. 2 din prezenta conventie, marfurile importate in scop umanitar.

    CAP. 3
    Dispozitii diverse

    Art. 3
    Pentru a putea beneficia de facilitatile acordate prin prezenta anexa:
    a) marfurile importate in scop umanitar trebuie sa apartina unei persoane stabilite in afara teritoriului de admitere temporara si sa fie expediate cu titlu de imprumut gratuit;
    b) materialul medico-chirurgical si de laborator trebuie sa fie destinat unor spitale sau unor institutii sanitare care, aflandu-se in imprejurari exceptionale, au nevoie urgenta de acesta, in masura in care acest material nu exista in cantitate suficienta pe teritoriul de admitere temporara;
    c) loturile de ajutoare trebuie sa fie destinate unor persoane agreate de autoritatile competente din teritoriul de admitere temporara.
    Art. 4
    1. In masura posibilului, un inventar al marfurilor, precum si un angajament scris pentru reexport pot fi acceptate pentru materialul medico-chirurgical si de laborator in locul unui document vamal si al unei garantii.
    2. Admiterea temporara a loturilor de ajutoare este acordata fara sa se ceara un document vamal si fara sa se constituie o garantie. Totusi autoritatile vamale pot cere un inventar al respectivelor marfuri, precum si un angajament scris pentru reexportul lor.
    Art. 5
    1. Termenul de reexport al materialului medico-chirurgical si de laborator este fixat in functie de necesitati.
    2. Termenul de reexport al loturilor de ajutoare este de cel putin 12 luni de la data admiterii temporare.

    ANEXA C

                                 ANEXA
                      privind mijloacele de transport

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In vederea aplicarii prezentei anexe, se intelege prin:
    a) mijloace de transport - orice nava (inclusiv slepuri si barje, transportate sau netransportate la bordul unei nave, si hidroglisoare), aeroglisor, aeronava, vehicul rutier cu motor (inclusiv ciclurile cu motor, remorcile, semiremorcile si combinatiile de vehicule) si materialul feroviar rulant, precum si piesele lor de schimb, accesorii si echipamente normale care se afla la bordul mijlocului de transport, inclusiv materialul special ce serveste la incarcarea, descarcarea, manipularea si protectia marfurilor;
    b) utilizare comerciala - transportul persoanelor contra cost sau transportul industrial ori comercial al marfurilor, contra cost sau nu;
    c) utilizare personala - transport exclusiv pentru uz personal, excluzand orice folosinta comerciala;
    d) trafic intern - transportul de persoane imbarcate sau de marfuri incarcate pe teritoriul de admitere temporara, pentru a fi debarcate sau descarcate in interiorul aceluiasi teritoriu;
    e) rezervoare normale - rezervoarele prevazute de constructor pe toate mijloacele de transport de acelasi tip cu mijlocul respectiv si a caror imbinare permanenta permite utilizarea directa a unui tip de carburant, atat pentru tractiunea mijlocului de transport, cat si, daca este cazul, pentru functionarea in timpul transportului a sistemelor de refrigerare sau a altor sisteme. De asemenea, sunt considerate ca rezervoare normale rezervoarele adaptate pe mijloace de transport, care permit utilizarea directa a altor tipuri de carburant, precum si rezervoarele adaptate la celelalte sisteme cu care pot fi echipate mijloacele de transport.

    CAP. 2
    Domeniu de aplicare

    Art. 2
    De admitere temporara beneficiaza, conform art. 2 din prezenta conventie:
    a) mijloacele de transport de uz comercial sau particular;
    b) piesele de schimb si echipamentele importate pentru repararea unui mijloc de transport deja importat temporar. Piesele de schimb si echipamentele inlocuite nereexportate vor fi supuse drepturilor si taxelor de import, numai daca nu primesc una dintre destinatiile prevazute la art. 14 din prezenta conventie.
    Art. 3
    Operatiunile curente de intretinere si reparatiile mijloacelor de transport, necesare pe parcursul calatoriei pana la destinatie sau in interiorul teritoriului de admitere temporara si care sunt efectuate in timpul perioadei de admitere temporara, nu constituie o modificare in sensul art. 1 a) din prezenta conventie.
    Art. 4
    1. Combustibilul si carburantii aflati in rezervoarele normale ale mijloacelor de transport importate temporar, precum si uleiurile lubrifiante necesare unor utilizari normale ale respectivelor mijloace de transport vor fi admise fara plata drepturilor si taxelor la import si fara aplicarea prohibitiilor sau restrictiilor de import.
    2. In ceea ce priveste vehiculele rutiere cu motor de uz comercial, fiecare parte contractanta are totusi dreptul de a fixa cantitatile maxime de combustibili si carburanti care pot fi admise cu scutire de la plata drepturilor si taxelor de import si fara aplicarea unor prohibitii sau restrictii de import, pe propriul teritoriu, in rezervoarele normale ale vehiculului rutier cu motor importat temporar.

    CAP. 3
    Dispozitii diverse

    Art. 5
    Pentru a putea beneficia de facilitatile acordate prin prezenta anexa:
    a) mijloacele de transport de uz comercial trebuie sa fie inmatriculate pe alt teritoriu decat cel de admitere temporara, in numele unei persoane stabilite sau rezidente in afara teritoriului de admitere temporara, si sa fie importate si utilizate de persoanele care isi exercita activitatea pornind dintr-un astfel de teritoriu;
    b) mijloacele de transport de uz privat trebuie sa fie inmatriculate pe un alt teritoriu decat cel de admitere temporara, in numele unei persoane stabilite sau rezidente in afara teritoriului de admitere temporara, si sa fie importate si utilizate de persoane rezidente pe respectivul teritoriu.
    Art. 6
    Admiterea temporara a mijloacelor de transport este acordata fara sa se ceara un document vamal si fara constituirea unei garantii.
    Art. 7
    In pofida dispozitiilor art. 5 din prezenta anexa:
    a) mijloacele de transport de uz comercial pot fi utilizate de terte persoane care sunt pe deplin autorizate de beneficiarul admiterii temporare si care isi exercita activitatea in contul acestuia, chiar daca sunt stabilite sau rezidente pe teritoriul de admitere temporara;
    b) mijloacele de transport de uz particular pot fi folosite de terte persoane pe deplin autorizate de catre beneficiarul admiterii temporare. Fiecare parte contractanta poate accepta ca o persoana rezidenta pe teritoriul sau sa foloseasca un mijloc de transport de uz particular, mai ales atunci cand il foloseste in contul si conform instructiunilor beneficiarului admiterii temporare.
    Art. 8
    Fiecare parte contractanta are dreptul de a refuza sau de a retrage beneficiul admiterii temporare:
    a) mijloacelor de transport de uz comercial care ar fi utilizate in trafic intern;
    b) mijloacelor de transport de uz particular care ar fi utilizate pentru folosinta comerciala in trafic intern;
    c) mijloacelor de transport care ar fi date in locatie dupa importul lor sau, daca erau in locatie in momentul importarii lor, celor care ar fi reinchiriate sau subinchiriate in alt scop decat al reexportului imediat.
    Art. 9
    1. Reexportul mijloacelor de transport de uz comercial are loc o data cu incheierea operatiunilor de transport pentru care au fost importate.
    2. Mijloacele de transport de uz particular pot ramane pe teritoriul de admitere temporara o perioada continua sau nu de 6 luni, in intervalul de 12 luni.
    Art. 10
    Fiecare parte contractanta are dreptul de a formula o rezerva, in conditiile prevazute la art. 29 din prezenta conventie, in ceea ce priveste:
    a) art. 2 a) referitor la admiterea temporara pentru uz comercial a vehiculelor rutiere cu motor si a materialului feroviar rulant;
    b) art. 6 referitor la vehiculele rutiere cu motor pentru uz comercial si mijloacele de transport de uz particular;
    c) art. 9 paragraful 2 din prezenta anexa.
    Art. 11
    La intrarea in vigoare, aceasta anexa va abroga si va inlocui, conform art. 27 din prezenta conventie, Conventia vamala privind importul temporar al vehiculelor rutiere particulare, New York, 4 iunie 1954, Conventia vamala privind importul temporar de vehicule rutiere comerciale, Geneva, 18 mai 1956, si Conventia vamala privind importul temporar pentru uz particular al ambarcatiunilor de agrement si al aeronavelor, Geneva, 18 mai 1956, in relatiile dintre partile contractante care au acceptat aceasta anexa si care sunt parti contractante la respectivele conventii.

    ANEXA D

                                 ANEXA
                           privind animalele

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In vederea aplicarii prezentei anexe, se intelege prin:
    a) animale - animalele vii din orice specie;
    b) zona de frontiera - fasia de teritoriu vamal adiacenta frontierei terestre, a carei suprafata este delimitata prin legislatia nationala si ale carei limite servesc la distingerea micului trafic de frontiera de celelalte tipuri de trafic;
    c) locuitori din zona de frontiera - persoanele stabilite sau care sunt rezidente intr-o zona de frontiera;
    d) micul trafic de frontiera - importurile efectuate de catre locuitorii din zona de frontiera intre doua zone de frontiera adiacente.

    CAP. 2
    Domeniu de aplicare

    Art. 2
    De admiterea temporara beneficiaza, conform art. 2 din prezenta conventie, animalele importate in scopurile enumerate in apendicele la prezenta anexa.

    CAP. 3
    Dispozitii diverse

    Art. 3
    Pentru a putea beneficia de facilitatile acordate prin prezenta anexa:
    a) animalele trebuie sa apartina unei persoane stabilite sau rezidente in afara teritoriului de admitere temporara;
    b) animalele de tractiune importate in vederea exploatarii terenurilor aflate in zona de frontiera cu regim de admitere temporara trebuie sa fie importate de locuitorii din zona de frontiera adiacenta celei cu regim de admitere temporara.
    Art. 4
    1. Admiterea temporara a animalelor de tractiune prevazute la art. 3 b) din prezenta anexa sau a animalelor importate pentru transhumanta ori pasunat pe terenurile situate in zona de frontiera este acordata fara a se cere prezentarea unui document vamal si fara constituirea unei garantii.
    2. Fiecare parte contractanta poate conditiona acordarea admiterii temporare pentru animalele prevazute la paragraful 1 al prezentului articol de depunerea unui inventar, precum si a unui angajament scris de reexport.
    Art. 5
    1. Fiecare parte contractanta are dreptul sa formuleze o rezerva, in conditiile prevazute la art. 29 din prezenta conventie, in ceea ce priveste art. 4 paragraful 1 din prezenta anexa.
    2. Fiecare parte contractanta are, de asemenea, dreptul de a formula o rezerva, in conditiile prevazute la art. 29 din prezenta conventie, in ceea ce priveste pct. 12 si 13 din apendicele la prezenta anexa.
    Art. 6
    Termenul de reexport al animalelor este de cel putin 12 luni de la data admiterii temporare.
    Art. 7
    Apendicele la prezenta anexa face parte integranta din aceasta.

    Apendice

    Lista la care se refera art. 2
    1. Dresura
    2. Antrenament
    3. Reproducere
    4. Potcovire sau cantarire
    5. Tratament veterinar
    6. Incercari (de exemplu, in vederea cumpararii)
    7. Participarea la manifestari publice, expozitii, concursuri, competitii sau demonstratii
    8. Spectacole (animale de circ etc.)
    9. Deplasari turistice (inclusiv animale care ii insotesc pe calatori)
   10. Exercitarea unei activitati (caini sau cai de politie; caini de detectare, caini pentru orbi etc.)
   11. Operatiuni de salvare
   12. Transhumanta sau pasunat
   13. Executarea unei activitati sau realizarea unui transport
   14. Uz medical (producerea de venin etc.)

    ANEXA E

                                 ANEXA
privind marfurile importate cu suspendarea partiala a drepturilor si taxelor de import

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In vederea aplicarii prezentei anexe, se intelege prin:
    a) marfurile importate cu suspendare partiala - marfurile care sunt mentionate in celelalte anexe la prezenta conventie, dar care nu indeplinesc toate conditiile avute in vedere pentru a beneficia de regimul de admitere temporara cu suspendarea totala a drepturilor si taxelor de import, precum si marfurile care nu sunt mentionate in celelalte anexe la prezenta conventie si care sunt importate pentru a fi utilizate temporar in productie sau in executarea de lucrari;
    b) suspendarea partiala - suspendarea unei parti din suma totala a drepturilor si taxelor de import care ar fi fost incasate daca marfurile ar fi fost importate definitiv la data la care ele au fost plasate sub regimul de admitere temporara.

    CAP. 2
    Domeniu de aplicare

    Art. 2
    De admiterea temporara cu suspendare partiala beneficiaza, conform art. 2 din prezenta conventie, marfurile prevazute la art. 1 alin. a) din prezenta anexa.

    CAP. 3
    Dispozitii diverse

    Art. 3
    Pentru a putea beneficia de facilitatile acordate prin prezenta anexa marfurile importate cu suspendare partiala trebuie sa apartina unei persoane stabilite sau rezidente in afara teritoriului de admitere temporara.
    Art. 4
    Fiecare parte contractanta poate stabili o lista a marfurilor admise sau excluse de la beneficiul admiterii temporare cu suspendare partiala. Continutul acestei liste va fi adus la cunostinta depozitarului prezentei conventii.
    Art. 5
    Suma drepturilor si taxelor de import datorata, conform prezentei anexe, nu trebuie sa depaseasca 5%, pe luna sau fractiune de luna, pentru perioada in care marfurile au fost plasate sub regimul de admitere temporara cu suspendare partiala, din suma drepturilor si taxelor care ar fi fost incasata pentru respectivele marfuri daca acestea ar fi fost importate definitiv la data la care ele au fost plasate sub regimul de admitere temporara.
    Art. 6
    Suma drepturilor si taxelor de import de incasat nu trebuie sa fie in nici un caz mai mare decat cea care ar fi fost incasata in cazul importului definitiv al marfurilor respective la data la care ele au fost plasate sub regimul de admitere temporara.
    Art. 7
    1. Incasarea cuantumului drepturilor si taxelor de import datorate conform prezentei anexe este efectuata de catre autoritatile competente dupa incheierea regimului.
    2. Atunci cand, conform art. 13 din prezenta conventie, incheierea admiterii temporare este obtinuta prin import definitiv, suma drepturilor si taxelor de import, incasata eventual prin regimul de suspendare partiala, va fi scazuta din suma drepturilor si taxelor de import ce trebuie platita la importul definitiv.
    Art. 8
    Termenul de reexport al marfurilor importate cu suspendare partiala este fixat in conformitate cu dispozitiile art. 5 si 6 din prezenta anexa.
    Art. 9
    Fiecare parte contractanta are dreptul sa formuleze o rezerva, in conditiile prevazute la art. 29 din prezenta conventie, cu privire la art. 2 din prezenta anexa, referitor la suspendarea partiala a taxelor de import.SmartCity5

COMENTARII la Legea 395/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 395 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu