E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 51 2003 aproba Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 adauga dupa articolul 17 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 adauga dupa articolul 23 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 modifica articolul 24 din actul Ordonanţa 130 2000
Legea 51 2003 adauga dupa articolul 1 din actul Ordonanţa 130 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 51 din 21 ianuarie 2003

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 57 din 31 ianuarie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, adoptata in temeiul art. 1 lit. R pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
    "ORDONANTA
privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Prezenta ordonanta reglementeaza conditiile incheierii si executarii contractelor comerciale la distanta intre comerciantii care furnizeaza produse sau servicii si consumatori."
    3. La articolul 2, literele b) si c) ale alineatului (1) si alineatul (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care cumpara, dobandesc, utilizeaza sau consuma produse ori servicii in afara activitatii lor profesionale;
    c) comerciant - persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare activitate de comercializare a produselor sau serviciilor de piata in cadrul activitatii sale;
    ...........................................................................
    (2) Tehnicile de comunicatie la distanta sunt prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta ordonanta."
    4. La articolul 3, literele a) si c) ale alineatului (1) si alineatul (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) identitatea comerciantului si, in cazul contractelor care prevad plata anticipata, adresa si modalitatile de contactare a acestuia, telefon/fax, e-mail si codul unic de inregistrare;
    ...........................................................................
    c) pretul de vanzare cu amanuntul al produsului sau tariful serviciului si taxele aplicabile;
    ...........................................................................
    (2) Informatiile prevazute la alin. (1), al caror scop comercial trebuie sa rezulte fara echivoc, vor fi comunicate in mod clar, usor de inteles de catre consumator, prin orice mijloc adaptat tehnicii de comunicatie la distanta utilizate, tinandu-se seama de principiile de buna practica comerciala in tranzactii si de principiile care guverneaza protectia minorilor si a altor persoane lipsite de capacitate de exercitiu, precum si de principiile referitoare la bunele moravuri."
    5. La articolul 3, dupa litera i) a alineatului (1) se introduce litera j) cu urmatorul cuprins:
    "j) termenul limita de executare a obligatiilor rezultand din contract."
    6. La articolul 4, literele a), c) si d) ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) confirmarea informatiilor mentionate la art. 3 alin. (1), daca acestea nu au fost transmise, in conditiile prevazute la alin. (1), inainte de incheierea contractului;
    ...........................................................................
    c) sediul, numarul de telefon/fax, precum si adresa de e-mail ale comerciantului, la care consumatorul poate sa-si prezinte reclamatiile;
    d) informatiile privind service-ul postvanzare si garantiile oferite;"
    7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Daca partile nu au convenit altfel, momentul incheierii contractului la distanta il constituie momentul primirii mesajului de confirmare de catre consumator, referitor la comanda sa."
    8. Literele a) si c) ale articolului 6 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) contractelor privind serviciile financiare prezentate in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta ordonanta;
    ...........................................................................
    c) contractelor incheiate cu operatorii de telecomunicatii in scopul utilizarii telefoanelor publice;"
    9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    In cazul exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului de catre consumator in conditiile art. 7, comerciantul are obligatia sa ramburseze sumele platite de consumator fara a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursarii sumelor. Rambursarea sumelor se va face in cel mult 30 de zile de la data denuntarii contractului de catre consumator."
    10. Alineatele (2) si (3) ale articolului 11 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Comerciantul, in cazul in care nu poate executa contractul din cauza ca produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie sa informeze consumatorul despre aceasta indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a varsat ca plata trebuie rambursate de comerciant in termen de maximum 30 de zile.
    (3) Comerciantul poate livra consumatorului un produs sau serviciu de o calitate si la un pret echivalente cu cele solicitate numai daca acest lucru a fost prevazut inainte de incheierea contractului si/sau in contract, astfel incat consumatorul sa fie informat in mod clar despre aceasta posibilitate. In caz contrar furnizarea unor produse sau servicii similare celor solicitate va fi asimilata cu livrarea fara comanda, astfel cum se prevede la art. 14. Cheltuielile de returnare a produselor, in situatia exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului, sunt in acest caz in sarcina comerciantului, element asupra caruia consumatorul trebuie sa fie informat."
    11. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    In cazul in care cartea de credit a unui consumator se dovedeste ca a fost utilizata in mod fraudulos pentru achitarea pretului unui contract la distanta, sumele varsate ca plata vor fi recreditate sau restituite consumatorului potrivit reglementarilor specifice acestor sisteme de plata."
    12. La articolul 15, dupa litera b) se introduce litera c) cu urmatorul cuprins:
    "c) adresa de posta electronica (e-mail)."
    13. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, incalcarea prevederilor art. 8 si 11, referitoare la nerespectarea termenelor de rambursare, precum si ale art. 14 si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei."
    14. Dupa articolul 17 se introduce articolul 17^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 17^1
    Constituie contraventie incalcarea prevederilor art. 16 si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei."
    15. Articolele 18 - 23 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Sanctiunile prevazute la art. 17 si 17^1 vor fi aplicate si persoanelor juridice.
    Art. 19
    Limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la art. 17 si 17^1 vor fi actualizate prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele de inflatie.
    Art. 20
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 17 si 17^1 se fac la sesizarea consumatorilor sau din oficiu de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 21
    Contraventiilor prevazute la art. 17 si 17^1 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.
    Art. 22
    Prevederile privind comercializarea produselor si a serviciilor in conditiile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile legale privind protectia consumatorilor, in masura in care nu contravin reglementarilor din prezenta ordonanta.
    Art. 23
    In caz de litigiu sarcina dovedirii obligatiilor prevazute la art. 4, a respectarii termenelor si a existentei acordului consumatorului, prevazute la art. 5, art. 11 alin. (1) si art. 15, revine comerciantului. Instanta competenta este cea de la domiciliul consumatorului."
    16. Dupa articolul 23 se introduce articolul 23^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 23^1
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta si vor fi actualizate prin hotarare a Guvernului."
    17. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se pune in aplicare la 30 de zile de la data publicarii ei."
    18. Anexa devine anexa nr. 1.
    19. Dupa anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 2 cu urmatorul cuprins:

    "ANEXA 2

                           SERVICIILE FINANCIARE
              exceptate de la aplicarea prevederilor ordonantei

    a) Serviciile de investitii, precum si cele cuprinse in activitati privind recunoasterea reciproca, asa cum sunt prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile ulterioare
    b) Operatiuni de asigurare si reasigurare, asa cum sunt prevazute de Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile ulterioare, si de Normele nr. 3/2001 privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001
    c) Servicii bancare
    d) Operatiuni futures si options."

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 51/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 51 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu