E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 789 din 10 noiembrie 1998

privind aprobarea Programului de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniul marketingului si stimularii exporturilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 434 din 17 noiembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 6 si ale art. 16 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1993 privind stimularea intreprinderilor mici si mijlocii, republicata, cu modificarile ulterioare, ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, si ale art. 24 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Programul de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniul marketingului si stimularii exporturilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Se aproba suplimentarea bugetului Consiliului pentru Reforma pe anul 1998 la cap. 78.01 "Cheltuieli din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare" cu suma de 20 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, pentru implementarea programului prevazut la art. 1.
    (2) Programul prevazut la art. 1 este operational de la data deschiderii creditelor bugetare aferente de catre Ministerul Finantelor, in conditiile legii.
    Art. 3
    (1) Consiliul pentru Reforma va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
    (2) Ministerul Finantelor va introduce in bugetul de stat modificarile ce decurg din prevederile prezentei hotarari.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul reformei,
                       presedintele Consiliului
                       pentru Reforma,
                       Ioan Muresan

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                              PROGRAMUL
DE SPRIJINIRE A INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII IN DOMENIUL MARKETINGULUI SI STIMULARII EXPORTURILOR

    Obiectivul general al programului
    Art. 1
    Programul de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniul marketingului si al stimularii exporturilor, denumit in continuare program, urmareste sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii pentru afirmarea si valorificarea potentialului lor efectiv de productie, de prestare de servicii si de vanzari si pentru sporirea volumului lor de afaceri, in scopul cresterii contributiei sectorului intreprinderilor mici si mijlocii la realizarea produsului intern brut, la echilibrarea balantei comerciale si la crearea de noi locuri de munca si surse de venit pentru populatie.

    Obiective specifice
    Art. 2
    Prezentul program urmareste urmatoarele obiective specifice:
    a) educarea intreprinzatorilor in spiritul marketingului si al cresterii capacitatilor intreprinderilor mici si mijlocii de a utiliza metodele si tehnicile de marketing;
    b) imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la informatii de piata si facilitarea valorificarii acestor informatii;
    c) imbunatatirea promovarii produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii;
    d) stimularea comunicarii si a parteneriatului in afaceri.

    Continutul programului
    Art. 3
    Prin prezentul program se finanteaza partial, prin ajutor financiar nerambursabil, cheltuielile efectuate de intreprinderile mici si mijlocii in cadrul unor proiecte precise, in urmatoarele activitati de marketing:
    a) participari la targuri si expozitii, in tara si in strainatate;
    b) realizarea de materiale promotionale;
    c) participari la cursuri de marketing;
    d) accesul la informatii de piata.

    Conditii de eligibilitate a beneficiarilor
    Art. 4
    In cadrul acestui program poate beneficia de ajutor financiar intreprinderea mica sau mijlocie care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) are capital social integral privat;
    b) se incadreaza in criteriile prevazute la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1993 privind stimularea intreprinderilor mici si mijlocii, republicata;
    c) are o durata de functionare la data depunerii solicitarii de cel putin 2 ani;
    d) participarea la capitalul ei social a unor societati comerciale care nu se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii nu depaseste, cumulat, 25%;
    e) nu produce si/sau nu comercializeaza produse sau nu presteaza servicii care, prin natura lor sau a tehnologiilor utilizate, reprezinta un pericol pentru viata sau pentru securitatea consumatorilor ori pentru mediul inconjurator.

    Conditii de eligibilitate a proiectelor
    Art. 5
    Se pot finanta, partial, prin ajutoare financiare nerambursabile, in conditiile prezentului program, actiunile prevazute in anexa nr. 1.
    Intreprinderile solicitante pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil pentru finantarea partiala a unor proiecte care includ una sau mai multe dintre actiunile prevazute in anexa nr. 1.
    Proiectele nu pot cuprinde actiuni in beneficiul unor intreprinderi care nu sunt eligibile conform prevederilor art. 4 sau in favoarea unor produse, servicii ori marci ale unor astfel de intreprinderi.
    La stabilirea sumei care se aloca pentru finantarea partiala a proiectelor eligibile se iau in considerare numai costurile eligibile, potrivit anexei nr. 1 la prezentul program.
    O intreprindere mica sau mijlocie poate beneficia doar o singura data de finantarea partiala a unor actiuni de marketing potrivit prezentului program.

    Stabilirea ajutorului financiar nerambursabil acordat pentru proiect
    Art. 6
    Plafonul sprijinului financiar se determina prin aplicarea cotei de cofinantare de cel mult 50% la suma totala a costurilor eligibile, dar nu mai mult de 40 milioane lei.

    Conditii de solicitare si de obtinere a ajutoarelor financiare nerambursabile
    Art. 7
    Solicitarea ajutorului financiar se va face de catre intreprinderile mici si mijlocii, prin completarea formularului-tip prevazut in anexa nr. 2, care poate fi ridicat de la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, de la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, respectiv de la camerele de comert si industrie judetene.
    Art. 8
    Formularele-tip se completeaza in limba romana si poarta semnatura in original a reprezentantului legal, precum si stampila intreprinderii.
    Completarea formularului-tip se face prin dactilografiere.
    Sunt considerate valabile numai acele formulare-tip care au toate rubricile completate fara omisiuni.
    Art. 9
    Formularele-tip completate se transmit sau se depun simultan la Consiliul pentru Reforma si la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, respectiv la camerele de comert si industrie judetene.
    Termenul limita pentru depunerea sau transmiterea solicitarilor este de 60 de zile de la data la care programul este operational, potrivit art. 2 alin. (2) din prezenta hotarare.
    Data transmiterii sau a depunerii solicitarilor se probeaza prin numar de inregistrare sau prin data postei.
    Art. 10
    Aprobarea solicitarilor formulate de intreprinderile mici si mijlocii, care corespund criteriilor de eligibilitate, se efectueaza in ordinea depunerii sau a transmiterii lor, dupa caz, in limita bugetului alocat programului.
    Art. 11
    In 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a solicitarilor, Consiliul pentru Reforma va transmite scrisori de instiintare privind aprobarea solicitarii numai acelor intreprinderi mici si mijlocii care au fost acceptate in program.
    Art. 12
    Ajutorul financiar nerambursabil se plateste de catre Consiliul pentru Reforma, pe baza formularului-tip aprobat si a instiintarii de aprobare a solicitarii.
    O data cu instiintarea de aprobare a solicitarii se restituie solicitantului un exemplar original al formularului-tip aprobat, cu confirmare de primire. Al doilea exemplar original al formularului-tip aprobat se pastreaza la Consiliul pentru Reforma.
    Art. 13
    Virarea efectiva a sumei care constituie ajutor financiar nerambursabili se face pe baza de decont de cheltuieli, insotit de documente justificative, in original si in copie - factura si ordinul de plata vizat de banca platitorului - sau cu mentiunea "Conform cu originalul" si de dovada receptionarii efective a bunurilor si/sau a serviciilor care au facut obiectul platii. Nu vor fi acceptate deconturi de cheltuieli care nu sunt insotite de documente probatoare complete.
    Virarea efectiva a sumei care constituie ajutor financiar nerambursabil se face in ordinea cronologica a depunerii decontului.
    Termenul limita pana la care se poate efectua decontul se comunica solicitantului de catre Consiliului pentru Reforma, in cadrul instiintarii de aprobare a solicitarii. Efectuarea decontului in termenul prevazut revine in exclusivitate solicitantului.
    Art. 14
    Suma virata nu poate depasi 50% din costurile eligibile, efectiv realizate. Nu pot fi rambursate decat cheltuielile care au facut obiectul aprobarii Consiliului pentru Reforma, conform instiintarii de aprobare a solicitarii.

    ANEXA 1

     ACTIVITATILE DE MARKETING SI CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE, CARE FAC OBIECTUL FINANTARII

 _____________________________________________________________________________
|    Activitatile de marketing   |          Cheltuielile eligibile            |
|________________________________|____________________________________________|
| - Participari la targuri si    |                                            |
|   expozitii, in tara si in     |                                            |
|   strainatate                  |                                            |
|________________________________|____________________________________________|
|                                | - Cheltuieli pentru inchirieri de standuri |
|________________________________|____________________________________________|
|                                | - Cheltuieli pentru amenajarea standurilor |
|________________________________|____________________________________________|
|                                | - Cheltuieli pentru materiale publicitare  |
|________________________________|____________________________________________|
|                                | - Participarea la diverse manifestari in   |
|                                |   cadrul targurilor                        |
|________________________________|____________________________________________|
|                                | - Cheltuieli pentru transport si cazare    |
|________________________________|____________________________________________|
| - Realizarea de materiale      |                                            |
|   promotionale                 |                                            |
|________________________________|____________________________________________|
|                                | - Cheltuieli pentru materialele destinate  |
|                                |   promovarii pe piete externe a            |
|                                |   produselor/serviciilor si/sau a          |
|                                |   intreprinderii                           |
|________________________________|____________________________________________|
|                                | - Cheltuieli pentru tiparituri: |
|                                |   - pliante                                |
|                                |   - cataloage                              |
|                                |   - aparitii in publicatii de specialitate |
|________________________________|____________________________________________|
|                                | - Cheltuieli pentru traducerea materialelor|
|                                |   promotionale                             |
|________________________________|____________________________________________|
|                                | - Cheltuieli pentru actiuni promotionale in|
|                                |   mass-media:                              |
|                                |   - campanii publicitare in ziare si       |
|                                |     reviste                                |
|                                |   - spoturi/clipuri publicitare la radio si|
|                                |     la televiziune                         |
|________________________________|____________________________________________|
|                                | - Taxe de inscriere in cataloage si in     |
|                                |   banci de date industrial-comerciale      |
|________________________________|____________________________________________|
|                                | - Elaborarea si mentinerea de pagini WEB   |
|                                |   pentru prezentare pe INTERNET            |
|________________________________|____________________________________________|
|                                | - Cheltuieli de consultanta, design si alte|
|                                |   cheltuieli de concepere a materialelor   |
|                                |   promotionale, inclusiv a ambalajelor     |
|________________________________|____________________________________________|
| - Participari la cursuri de    |                                            |
|   marketing                    |                                            |
|________________________________|____________________________________________|
|                                | - Taxa de participare pentru personalul    |
|                                |   intreprinderii                           |
|________________________________|____________________________________________|
|                                | - Achizitionarea de manuale de specialitate|
|________________________________|____________________________________________|
|                                | - Cheltuieli pentru transport si cazare    |
|________________________________|____________________________________________|
| - Accesul la informatii de     |                                            |
|   piata                        |                                            |
|________________________________|____________________________________________|
|                                | - Cheltuieli pentru obtinerea de informatii|
|                                |   de la camerele de comert din tara si din |
|                                |   strainatate, de la centre de afaceri etc.|
|________________________________|____________________________________________|
|                                | - Cheltuieli pentru obtinerea de informatii|
|                                |   legate de studiile de piata, realizate,  |
|                                |   periodic sau la comanda, de firme        |
|                                |   specializate                             |
|________________________________|____________________________________________|

    ANEXA 2

    - FORMULAR-TIP -

                SOLICITARE DE AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL
         PENTRU FINANTAREA PARTIALA A UNOR ACTIVITATI DE MARKETING
           (Se completeaza toate rubricile din formularul-tip in
      limba romana, prin dactilografiere in doua exemplare egal valabile)

    Subscrisa, avand datele de identificare mentionate la pct. A, reprezentata legal prin dl/dna ................., solicita cofinantarea proiectului descris la pct. C, in conditiile prevederilor programului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 789/1998.

    A. Datele de identificare a intreprinderii mici sau mijlocii solicitante:
    Denumirea completa a intreprinderii ....................................
    Sediul .................................................................
    Telefon/Fax ............................................................
    Numarul de inmatriculare in Registrul comertului .......................
    Codul fiscal ...........................................................
    Forma juridica .........................................................
                                                 __                 __
    Forma de proprietate integral privata    DA |__|            NU |__|
    Capitalul social                                    ........... mil. lei,
    din care:
    - persoane fizice                                          ............%
    - persoane juridice:
      - intreprinderi mici si mijlocii (conform
        art. 4 din programul aprobat prin Hotararea
        Guvernului nr. 789/1998)                               ............%
      - alte societati comerciale                              ............% .

    B. Alte informatii despre intreprinderea mica sau mijlocie solicitanta:
    Obiectul principal de activitate ...........................................................................................................................
    Numarul mediu anual de angajati (potrivit ultimului
    bilant contabil aprobat) ....................................
    Cifra de afaceri (potrivit ultimului bilant contabil aprobat) .... mii lei,
    din care:
    - din activitatea principala:                              .............%
    - venituri din export:                                     .............%
    Profit/Pierdere (potrivit ultimului bilant contabil aprobat) ..... mii lei

    (Anexati copii de pe bilanturile contabile aprobate pe ultimii 2 ani).

    C. Activitatea actuala si viitoare a intreprinderii mici sau mijlocii solicitante:
    Descrieti succint activitatile intreprinderii dumneavoastra (produsele si/sau serviciile oferite, pozitia pe piata etc.) si planurile de viitor:
........................................................................................................................................................................ ..............................................

    D. Descrierea proiectului pentru care se solicita cofinantarea:
    D1. Marcati cu X activitatile pentru care solicitati cofinantarea (in cazul in care obiectivul proiectului presupune realizarea, in limita plafoanelor de finantare prevazute, a mai multor categorii de activitati dintre cele mentionate mai jos, se pot marca mai multe categorii de activitati finantate prin proiect):

    Tipul activitatii de marketing pentru care se solicita cofinantarea:
                                                                          __
    1. Participarea la targuri si expozitii, in tara si in strainatate   |__|
                                                                          __
    2. Realizarea de materiale promotionale                              |__|
                                                                          __
    3. Participarea la cursuri de marketing                              |__|
                                                                          __
    4. Accesul la informatii de piata                                    |__|

    D2. Descrieti actiunile pe care le veti desfasura pentru realizarea efectiva a activitatilor de marketing indicate anterior la lit. D1 (obiective, perioade de timp vizate, efecte favorabile asteptate): ........................................................................................................................................................................ ........................................................

    Anexati in copie, daca considerati ca este relevant, orice document care poate aduce informatii suplimentare legate de actiunile de marketing vizate.

    D3. Cheltuielile eligibile (conform anexei nr. 1 la program), estimate pentru actiunile descrise la lit. D2.
 __________________________________________________________________________
|            Cheltuielile eligibile            |           Suma            |
|______________________________________________|___________________________|
|                                              |                           |
|______________________________________________|___________________________|
|                                              |                           |
|______________________________________________|___________________________|
|                                              |                           |
|______________________________________________|___________________________|
|                                              |                           |
|______________________________________________|___________________________|
|  TOTAL:                                      |                           |
|______________________________________________|___________________________|

 _____________________________________________________________________________
|                    D4. Declaratie pe propria raspundere                     |
|                                                                             |
|    Subsemnatul(a) ..........., identificat(a) cu B.I. (pasaport) seria .....|
| nr. ....., eliberat de ........... la data de .........., cu domiciliul in  |
| localitatea .........., str. .......... nr. ...., bl ...., sc. ..., ap. ...,|
| sectorul/judetul ..........., in calitate de reprezentant legal al          |
| intreprinderii solicitante, declar pe propria raspundere ca toate           |
| informatiile furnizate si consemnate in prezentul document si in anexele la |
| acesta sunt veridice, corecte si complete.                                  |
|                                                                             |
|    Declar pe propria raspundere ca produsele si/sau serviciile pe care le   |
| produce si/sau le comercializeaza intreprinderea pe care o reprezint nu     |
| contravin, prin natura lor sau a tehnologiilor utilizate, reglementarilor in|
| vigoare cu privire la protectia vietii si a securitatii consumatorilor sau  |
| cu privire la protectia mediului inconjurator.                              |
|                                                                             |
|    In caz de admitere a solicitarii si de aprobare a proiectului, ma oblig  |
| sa respect intocmai conditiile prevazute in prezenta declaratie, precum si  |
| celelalte prevederi legale. Ma oblig, de asemenea, sa furnizez Consiliului  |
| pentru Reforma, la cerere, datele si informatiile necesare in vederea       |
| controlului conditiilor prevazute in prezenta declaratie, a urmaririi       |
| derularii proiectului aprobat si a evaluarii rezultatelor acestuia.         |
|                                                                             |
|    Semnatura si stampila                                                    |
|                                                                             |
|    Data:                                                                    |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|    E. Spatiu rezervat Camerei de Comert si Industrie a ...................  |
|    Intreprinderea solicitanta ................ intruneste conditiile de     | | eligibilitate prevazute de programul aprobat prin Hotararea Guvernului nr.  | | 789/1998                                                                    |
|                         __                                      __          |
|                     DA |__|                                 NU |__|         |
|_____________________________________________________________________________|
|  Cheltuielile eligibile propuse pentru aprobare   |           Suma          |
|___________________________________________________|_________________________|
|___________________________________________________|_________________________|
|___________________________________________________|_________________________|
|___________________________________________________|_________________________|
|___________________________________________________|_________________________|
|___________________________________________________|_________________________|
|___________________________________________________|_________________________|
|  TOTAL:                                           |                         |
|___________________________________________________|_________________________|
|    Suma propusa pentru cofinantare (pana la 50% din cheltuielile eligibile  | | aprobate, dar nu mai mult de 40 milioane lei): ............ mii lei         |
|    Observatii:                                                              |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
|    Vizat:                                                                   |
|    Numele si prenumele ..........................                           |
|                                                                             |
|    Functia ......................................                           |
|                                                                             |
|    Semnatura si stampila                                                    |
|                                                                             |
|    Data                                                                     |
|_____________________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|    Spatiu rezervat Consiliului pentru Reforma                               |
|                           __                       __                       |
|    Aprobat:           DA |__|                  NU |__|                      |
|    pentru suma de ........................ mii lei.                         |
|    Observatii:                                                              |
| ........................................................................... |
| ........................................................................... |
|    Aceasta suma va fi rambursata in conditiile prevazute in programul       |
| aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 789/1998.                             |
|                                                                             |
|    Ministrul reformei, presedintele Consiliului pentru Reforma,             |
|                                                                             |
|    Numele si prenumele .....................................                |
|                                                                             |
|    Semnatura ............. L.S.                                             |
|                                                                             |
|                                                      Data ...........       | |_____________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 789/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 789 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu