Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.605 din 22.07.2015

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km 0+000-km 118+873“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 589 din 05 august 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 31 şi 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 505/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula între km 0+000-km 118+873“, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km 0+000-km 118+873“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 27 august 2008, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Se aprobă completarea planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1 cu planul de amplasament/harta topografică prevăzut(ă) în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. 2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Odobeşti, Boloteşti, Vidra, Valea Sării, Bârseşti, Negrileşti, Tulnici din judeţul Vrancea şi localităţilor Ojdula, Târgu Secuiesc din judeţul Covasna, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 3. 3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 4. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Articolul II (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km 0+000-km 118+873“, completat conform art. I pct. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Odobeşti, Boloteşti, Vidra, Valea Sării, Bârseşti, Negrileşti, Tulnici din judeţul Vrancea şi localităţilor Ojdula, Târgu Secuiesc din judeţul Covasna, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2. Articolul IIISumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km 0+000-km 118+873“, completat conform art. I pct. 1, aflate pe raza localităţilor Odobeşti, Boloteşti, Vidra, Valea Sării, Bârseşti, Negrileşti, Tulnici din judeţul Vrancea şi localităţilor Ojdula, Târgu Secuiesc din judeţul Covasna, sunt în cuantum de 1.508 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.Articolul IVSumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. Articolul VMinisterul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul VIPlanul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul VIIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Iulian-Ghiocel Matache Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 842/2008)LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km 0+000-km 118+873“, aflate pe raza localităţilor Odobeşti, Boloteşti, Vidra, Valea Sării, Bârseşti, Negrileşti, Tulnici din judeţul Vrancea şi a localităţilor Ojdula, Târgu Secuiesc din judeţul Covasna, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului Tarlaua/ Parcela Categoria de folosinţă Număr cadastral/ Număr topografic Număr carte funciară Suprafaţa totală (m2) Suprafaţa de expropriat (m2) Suprafaţa construcţiilor de expropriat (ml) Despăgubire conform Legii nr. 255/2010 (lei )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Vrancea Odobeşti Stoian Anica 35/2964 A 1.747 31 0,00 153,36
2 Vrancea Odobeşti Moise Ana 35/2964 A 4.465 79 0,00 390,63
3 Vrancea Odobeşti *Proprietar neidentificat 35/2964 A 885 16 0,00 79,15
4 Vrancea Odobeşti Marin Alexandru 35/2964 A 2.226 42 0,00 207,77
5 Vrancea Odobeşti Manole Sita 35/2964 A 2.755 51 0,00 252,30
6 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Galateanu Constantin 35/2964 A 7.496 140 0,00 692,58
7 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Miron Nica 35/2964 A 18.522 348 0,00 1.721,56
8 Vrancea Odobeşti Girboiu Constantin şi Nela 35/2964 A 9.968 179 0,00 885,51
9 Vrancea Odobeşti Celariu Alexandru 35/2964 A 3.926 68 0,00 336,40
10 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Cocii Nicolae 35/2964 A 2.326 38 0,00 187,99
11 Vrancea Odobeşti Dobos Ion 35/2964 A 1.075 53 0,00 262,20
12 Vrancea Odobeşti Caloian Ion 35/2964 A 2.020 37 0,00 183,04
13 Vrancea Odobeşti *Proprietar neidentificat 35/2964 A 3982N 2.251 24 0,00 118,73
14 Vrancea Odobeşti Munteanu Dumitru şi Nina 35/2964 A 1995/2 N 17.054 155 0,00 766,79
15 Vrancea Odobeşti Costin Marian şi Manuela 35/2964 A 1995/1 N 2.536 60 0,00 296,92
16 Vrancea Odobeşti *Proprietar neidentificat 35/2964 A 175 10 0,00 49,47
17 Vrancea Odobeşti Bizna Laurentiu 35/2964 A 2991/1N 849 43 0,00 212,73
18 Vrancea Odobeşti Apostol Stefan 35/2964 A 1.959 46 0,00 227,56
19 Vrancea Odobeşti Gogoiu Adrian şi Maricela 35/2964 A 87/1 N 1.151 27 0,00 133,57
20 Vrancea Odobeşti Mocanas Ion 35/2964 A 1.482 10 0,00 49,47
21 Vrancea Odobeşti Cristea Oica 35/2964 A 5.007 32 0,00 158,30
22 Vrancea Odobeşti Lefter Gheorghe 35/2964 A 11.841 37 0,00 183,04
23 Vrancea Odobeşti Manolache Vasile 110/2915 A 3009 N 10.000 43 0,00 212,73
24 Vrancea Odobeşti Pamfil Petrica 110/2915 A 10.000 54 0,00 267,14
25 Vrancea Odobeşti Manea Toader 110/2915 A 22.000 157 0,00 776,68
26 Vrancea Odobeşti Bunea Gheorghe 110/2915 A 3215N 10.049 89 0,00 440,30
27 Vrancea Odobeşti Calcan Vasile 110/2915 A 10.012 115 0,00 568,90
28 Vrancea Odobeşti Ionita Costica 110/2915 A 10.000 112 0,00 554,06
29 Vrancea Odobeşti Enoiu Stefan 110/2915 A 10.000 91 0,00 450,18
30 Vrancea Odobeşti Oprisan Vasile 110/2915 A 10.000 39 0,00 192,93
31 Vrancea Odobeşti Oprisan Vasile 111/2917 A 2.400 6 0,00 29,70
32 Vrancea Odobeşti Cheloiu Paraschiva 111/2917 A 6.500 20 0,00 98,94
33 Vrancea Odobeşti Bondarenco Efrim 111/2917 A 3.900 15 0,00 74,20
34 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Caruceru Zamfira 111/2917 A 2.400 11 0,00 54,42
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Danila A. Stan 111/2917 A 5.000 25 0,00 123,68
36 Vrancea Odobeşti Danila R. Anita 111/2917 A 2.800 16 0,00 79,15
37 Vrancea Odobeşti Chipu Neculai 111/2917 A 3.500 22 0,00 108,83
38 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Manea Casandra 111/2917 A 4.500 25 0,00 123,67
39 Vrancea Odobeşti Calin Eugenia 111/2917 A 2.500 12 0,00 59,36
40 Vrancea Odobeşti Prescura Vasile 111/2917 A 3.000 14 0,00 69,26
41 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Farcasanu Elena 111/2917 A 4.000 19 0,00 94,00
42 Vrancea Odobeşti Spinu Neculai 111/2917 A 10.600 51 0,00 252,30
43 Vrancea Odobeşti Cozacinca Mihai 111/2917 A 7.500 37 0,00 183,04
44 Vrancea Odobeşti Cozancinca Grigore 111/2917 A 7.500 38 0,00 187,99
45 Vrancea Odobeşti Mihalcea Georgeta 111/2917 A 2.000 10 0,00 49,47
46 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Gugescu N. Marioara 111/2917 A 5.000 26 0,00 128,62
47 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Gugescu M. Ion 111/2917 A 10.000 43 0,00 212,72
48 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Cotea N. Costica 111/2917 A 1.500 5 0,00 24,74
49 Vrancea Odobeşti Manole N. Nastasia 111/2917 A 8.000 26 0,00 128,62
50 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Hanu V. Ion 111/2917 A 10.000 31 0,00 153,36
51 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Bogdan Marioara 111/2917 A 5.000 16 0,00 79,15
52 Vrancea Odobeşti Dobreicu I. Costica 111/2917 A 3.500 11 0,00 54,42
53 Vrancea Odobeşti Prescura N. Tinca 111/2917 A 7.000 23 0,00 113,79
54 Vrancea Odobeşti Prescura Nicolae 111/2917 A 4.100 14 0,00 69,26
55 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Mazilu N. Asanache 111/2917 A 3.400 12 0,00 59,36
56 Vrancea Odobeşti Nitoi I. Celia 111/2917 A 3.500 12 0,00 59,36
57 Vrancea Odobeşti Blamatui St. Elena 111/2917 A 8.500 32 0,00 158,30
58 Vrancea Odobeşti Ionita Maria 111/2917 A 2.600 10 0,00 49,47
59 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Margarit I. Gheorghe 111/2917 A 5.000 20 0,00 98,94
60 Vrancea Odobeşti Dobrescu Anica 111/2917 A 3.400 14 0,00 69,26
61 Vrancea Odobeşti Savin I. Gheorghe 111/2917 A 2.900 12 0,00 59,36
62 Vrancea Odobeşti Lupu I. Ilinca 111/2917 A 2.400 10 0,00 49,47
63 Vrancea Odobeşti Turculet Gr. Elena 111/2917 A 1.200 5 0,00 24,74
64 Vrancea Odobeşti Frunza D. Zenovia 111/2917 A 8.500 37 0,00 183,04
65 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Petroianu Grigore 111/2917 A 17.500 76 0,00 375,97
66 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Georgescu Dumitru 111/2917 A 12.500 55 0,00 272,08
67 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Ciocan I. Neculai 111/2917 A 14.000 57 0,00 281,98
68 Vrancea Odobeşti Irimia S. Dumitru 111/2917 A 5.000 17 0,00 84,10
69 Vrancea Odobeşti Balanica Alexandrina 111/2917 A 3.400 11 0,00 49,44
70 Vrancea Odobeşti Carandinta I. Constantin 111/2917 A 7.000 21 0,00 103,89
71 Vrancea Odobeşti Alvadanei Pavel 111/2917 A 12.500 36 0,00 178,10
72 Vrancea Odobeşti Rotaru C. Ion 111/2917 A 8.000 24 0,00 118,73
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
73 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Nedelcu Ghita 111/2917 A 10.000 32 0,00 158,30
74 Vrancea Odobeşti Gatin Iordache 111/2917 A 2.600 8 0,00 39,58
75 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Dorobat Toader 111/2917 A 5.000 15 0,00 74,20
76 Vrancea Odobeşti Chipu Anica 111/2917 A 12.500 41 0,00 202,83
77 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Cabalorta Zaharia 111/2917 A 5.000 22 0,00 108,83
78 Vrancea Odobeşti Stanga Ioana 111/2917 A 3.500 17 0,00 84,10
79 Vrancea Odobeşti Moşt. Def. Nedelcu I. Gheorghe 111/2917 A 7.500 40 0,00 197,88
80 Vrancea Odobeşti Chirica Zoita 111/2917 A 36.100 191 0,00 944,88
81 Vrancea Odobeşti Lungu Niculina 111/2917 A 3.200 16 0,00 79,15
82 Vrancea Odobeşti Chetroiu I. Dumitru 111/2917 A 4.100 20 0,00 98,94
83 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Faur C. Nicolae 111/2917 A 10.000 47 0,00 232,51
84 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Hupcea Ion 111/2917 A 6.000 24 0,00 118,73
85 Vrancea Odobeşti Costache Constanta 111/2917 A 3.500 12 0,00 59,36
86 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Popescu T. Gheorghe 111/2917 A 5.000 16 0,00 79,15
87 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Munteanu St. Ion 111/2917 A 16.600 34 0,00 168,20
88 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Andronic D. Elena 31/477 A 3668 N 13.905 3 0,00 14,84
89 Vrancea Odobeşti Andronic Gh. Costica 31/477 A 1.700 2 0,00 9,89
90 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Nedelcu Gh. Petrache 31/477 A 7.000 28 0,00 138,52
91 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Basma Apostu 31/477 A 10.000 28 0,00 138,52
92 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Staicu Anton 31/477 A 4.000 14 0,00 69,26
93 Vrancea Odobeşti Ghimes C. Ion 31/477 A 2.400 9 0,00 44,52
94 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Miron Anica 31/477 A 5.000 19 0,00 93,99
95 Vrancea Odobeşti Ghimes S. Aneta 31/477 A 7.500 27 0,00 133,57
96 Vrancea Odobeşti Manole T. Nastasia 31/477 A 10.000 33 0,00 163,25
97 Vrancea Odobeşti Savin N. Maria 31/477 A 5.000 12 0,00 59,36
98 Vrancea Odobeşti Basma Ion 31/477 A 5.000 9 0,00 44,52
99 Vrancea Odobeşti Primăria Odobeşti 31/477 A 500 1 0 13,00
100 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Homoc Gheorghe 31/477 A 7.700 9 0,00 44,52
101 Vrancea Odobeşti Cristea P. Gheorghe 31/477 A 50629 6.564 9 0,00 44,52
102 Vrancea Odobeşti Jalba T. Marita 31/477 A 5.500 8 0,00 39,58
103 Vrancea Odobeşti Olteanu N. Sita 31/477 A 5.000 7 0,00 34,63
104 Vrancea Odobeşti Rata I. Mistocle 31/477 A 4.000 6 0,00 29,69
105 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Rusu Elena 31/477 A 1.200 2 0,00 9,89
106 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Rusu Paraschiva 31/477 A 6.400 10 0,00 49,47
107 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Leusteanu Vasile 31/477 A 4.400 10 0,00 49,47
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
108 Vrancea Odobeşti Pamfil Grigore 31/477 A 2.500 7 0,00 34,63
109 Vrancea Odobeşti Ivan Maria 31/477 A 14.600 55 0,00 272,08
110 Vrancea Odobeşti Cazacu Alexandru 31/477 A 50676 6.060 24 0,00 118,73
111 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Petroianu Zamfira 31/477 A 4.849 20 0,00 98,94
112 Vrancea Odobeşti Nedelcu A. Ioan 31/477 A 7.600 32 0,00 158,30
113 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Surla Constantin 31/477 A 2.000 9 0,00 44,52
114 Vrancea Odobeşti Petroianu Marin 31/477 A 8.500 37 0,00 183,04
115 Vrancea Odobeşti Petroianu N. Dumitru 31/477 A 3785 N 1.815 8 0,00 39,58
116 Vrancea Odobeşti Ghimes C.R. Maria 31/477 A 10.000 36 0,00 178,09
117 Vrancea Odobeşti Petrisor Gh. A. Ion 31/477 A 4.100 14 0,00 69,26
118 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Petrisor A. Gheorghe 31/477 A 5.000 19 0,00 93,99
119 Vrancea Odobeşti Petrisor Nicolae 31/477 A 4.500 18 0,00 89,05
120 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Petroianu Marghioala 31/477 A 2.500 11 0,00 54,42
121 Vrancea Odobeşti Preda Ion 31/477 A 1.100 5 0,00 24,73
122 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Preda Costica 31/477 A 7.400 34 0,00 168,20
123 Vrancea Odobeşti Dragoi Mihalache 31/477 A 7.500 53 0,00 262,19
124 Vrancea Odobeşti Popoiu I. Maria 31/477 A 2.500 20 0,00 98,94
125 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Popa N. Gheorghe 31/477 A 5.000 41 0,00 202,83
126 Vrancea Odobeşti Toderascu N. Grigore 31/477 A 4.200 36 0,00 178,09
127 Vrancea Odobeşti Gavriluta S. Pia 31/477 A 5.844 47 0,00 232,51
128 Vrancea Odobeşti Petrisor Gh. A. Ion 21/1/426/1 A 4.400 4 0,00 19,79
129 Vrancea Odobeşti Ionescu Tudora Vasilica 21/1/426/1 A 3904 N 4.000 10 0,00 49,47
130 Vrancea Odobeşti Apostu Gh. Ion 21/1/426/1 A 3.500 13 0,00 64,31
131 Vrancea Odobeşti Ene Gheorghe 21/1/426/1 A 13.508 85 0,00 420,49
132 Vrancea Odobeşti Filimon Nastasia 21/1/426/1 A 2.800 26 0,00 128,62
133 Vrancea Odobeşti Moşt. def. Chirita Toma 21/1/426/1 A 50837 5.050 51 0,00 252,30
134 Vrancea Odobeşti Stanciu Eugen 20/422 A 3906N 2.423 20 0,00 98,94
135 Vrancea Boloteşti Roscan Mereuta 192/2139% A 7.500 68 0,00 336,40
136 Vrancea Boloteşti Zara Stoica 192/2139% A 5.000 89 0,00 440,29
137 Vrancea Boloteşti Ichim Radu 192/2139% A 5.000 82 0,00 405,65
138 Vrancea Boloteşti Lepadatu I. Vasile 192/2139% A 5.000 76 0,00 375,97
139 Vrancea Boloteşti Pepene I. Toader 192/2139% A 2.000 30 0,00 148,41
140 Vrancea Boloteşti Pepene Ionita 192/2139% A 2.000 29 0,00 143,46
141 Vrancea Boloteşti Chipaila I. Maria 192/2139% A 2.500 36 0,00 178,10
142 Vrancea Boloteşti Chipaila R. Ion 192/2139% A 7.500 106 0,00 524,38
143 Vrancea Boloteşti Chipaila Stana 192/2139% A 5.000 69 0,00 341,34
144 Vrancea Boloteşti Chipaila M. Ion 192/2139% A 10.000 128 0,00 633,22
145 Vrancea Boloteşti Nastase Radu 192/2139% A 14.950 169 0,00 836,04
146 Vrancea Boloteşti Mocanu A. Neculai 192/2139% A 5.000 55 0,00 272,08
147 Vrancea Boloteşti Hagiu Simioana 192/2139% A 5.000 54 0,00 267,14
148 Vrancea Boloteşti Miron St. Stefan 192/2139% A 5.000 51 0,00 252,30
149 Vrancea Boloteşti Miron I. Ion 192/2139% A 4.000 40 0,00 197,88
150 Vrancea Boloteşti Miron I. Nicolae 192/2139% A 4.000 39 0,00 192,93
151 Vrancea Boloteşti Mocanu Dumitru 192/2139% A 7.500 71 0,00 351,24
152 Vrancea Boloteşti Mocanu Radu 192/2139% A 5.000 46 0,00 227,56
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
153 Vrancea Boloteşti Mocanu V. Gheorghe 192/2139% A 2.500 23 0,00 113,78
154 Vrancea Boloteşti Bratosin Ionica 192/2139% A 7.500 66 0,00 326,50
155 Vrancea Boloteşti Plisc Radu 192/2139% A 2.500 21 0,00 103,89
156 Vrancea Boloteşti Bratosin Ion 192/2139% A 2.500 21 0,00 103,89
157 Vrancea Boloteşti Miron Arsenia 192/2139% A 5.000 41 0,00 202,83
158 Vrancea Boloteşti Miron Ileana 192/2139% A 8.000 66 0,00 326,50
159 Vrancea Boloteşti Rauta Stanciu 192/2139% A 2.500 21 0,00 103,89
160 Vrancea Boloteşti Rauta Ioana 192/2139% A 5.000 41 0,00 202,83
161 Vrancea Boloteşti Rauta Dumitru 192/2139% A 2.500 21 0,00 103,89
162 Vrancea Boloteşti Bouros Constantin 192/2139% A 6.000 49 0,00 242,40
163 Vrancea Boloteşti Dobindas R. Toader 192/2139% A 2682 N 2.500 20 0,00 98,94
164 Vrancea Boloteşti Bouros L. Gheorghita 192/2139% A 2681 N 5.000 40 0,00 197,88
165 Vrancea Boloteşti Pirvu Ion 192/2139% A 5.000 38 0,00 187,99
166 Vrancea Boloteşti Dobrin Ion 192/2139% A 5.000 38 0,00 187,99
167 Vrancea Boloteşti Dobrin Ioana 192/2139% A 2.500 19 0,00 93,99
168 Vrancea Boloteşti Bouros Panaite 192/2139% A 9.000 66 0,00 326,50
169 Vrancea Boloteşti Poenaru Toader 192/2139% A 7.500 53 0,00 262,19
170 Vrancea Boloteşti Toaca I. Ion 192/2139% A 3.500 24 0,00 118,73
171 Vrancea Boloteşti Toaca A. Ion 192/2139% A 5.000 33 0,00 163,25
172 Vrancea Boloteşti Toaca Cristea 192/2139% A 6.000 41 0,00 202,83
173 Vrancea Boloteşti Chipaila Gheorghe 192/2139% A 4.000 28 0,00 138,52
174 Vrancea Boloteşti Chipaila Ioana 192/2139% A 4.500 30 0,00 148,41
175 Vrancea Boloteşti Chipaila Dumitru 192/2139% A 5.000 33 0,00 163,25
176 Vrancea Boloteşti Ponea Ioana 192/2139% A 5.000 31 0,00 153,36
177 Vrancea Boloteşti Stoian Neculai 192/2139% A 5.000 30 0,00 148,41
178 Vrancea Boloteşti Dorofte Serban 192/2139% A 5.000 14 0,00 69,26
179 Vrancea Boloteşti Buche Neculai 192/2139% A 1.200 7 0,00 34,63
180 Vrancea Boloteşti Buche R. Ion 192/2139% A 7.500 46 0,00 227,56
181 Vrancea Boloteşti Vlaicu Dochita 192/2139% A 2.500 16 0,00 79,15
182 Vrancea Boloteşti Plisc L. Stan 192/2139% A 5.000 31 0,00 153,36
183 Vrancea Boloteşti Macovei Gheorghe 192/2139% A 5.000 31 0,00 153,36
184 Vrancea Boloteşti Moldoveanu Dochita 192/2139% A 5.000 30 0,00 148,41
185 Vrancea Boloteşti Buche R. Ion I. 192/2139% A 1.300 8 0,00 39,58
186 Vrancea Boloteşti Spinu Raduta 192/2139% A 9.900 57 0,00 281,98
187 Vrancea Boloteşti Dorofte Maftei II 192/2139% A 2.500 14 0,00 69,26
188 Vrancea Boloteşti Dorofte Ion 192/2139% A 2.500 14 0,00 69,26
189 Vrancea Boloteşti Dorofte Dima 192/2139% A 9.900 51 0,00 252,30
190 Vrancea Boloteşti Butucel Stan 192/2139% A 5.000 24 0,00 118,73
191 Vrancea Boloteşti Tataru Neculai 192/2139% A 5.000 24 0,00 118,73
192 Vrancea Boloteşti Miron Ion 192/2139% A 5.000 25 0,00 123,68
193 Vrancea Boloteşti Zara T. Vasile 192/2139% A 9.900 46 0,00 227,56
194 Vrancea Boloteşti Gavrila Gheorghe 192/2139% A 5.000 5 0,00 24,74
195 Vrancea Boloteşti Macovei Simion 192/2139% A 3.300 24 0,00 118,73
196 Vrancea Boloteşti Mocanu Gheorghe 192/2139% A 5.000 58 0,00 286,93
197 Vrancea Boloteşti Croitoru C. Ion I. 192/2139% A 5.000 62 0,00 306,71
198 Vrancea Boloteşti Plisc T. Gheorghe 192/2139% A 5.000 65 0,00 321,55
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
199 Vrancea Boloteşti Mocanu Dumitru 192/2139% A 5.000 65 0,00 321,55
200 Vrancea Boloteşti Mocanu Simion 192/2139% A 5.000 64 0,00 316,61
201 Vrancea Boloteşti Bejenaru Simion 192/2139% A 5.000 65 0,00 321,55
202 Vrancea Boloteşti Hagiu Mariuta 192/2139% A 2.500 33 0,00 163,25
203 Vrancea Boloteşti Hagiu Cristea 192/2139% A 2.500 33 0,00 163,25
204 Vrancea Boloteşti Hagiu Fanica 192/2139% A 2.500 33 0,00 163,25
205 Vrancea Boloteşti Macovei Anuta 192/2139% A 2.500 33 0,00 163,25
206 Vrancea Boloteşti Lepadatu V. Vasile 192/2139% A 2.500 31 0,00 153,36
207 Vrancea Boloteşti Mocanu V. Ion 178/2554% A 10.850 29 0,00 143,46
208 Vrancea Boloteşti Mocanu Constantin 178/2554% A 5.917 22 0,00 108,83
209 Vrancea Boloteşti Irinoiu Stanca 178/2554% A 9.860 33 0,00 163,25
210 Vrancea Boloteşti Moldoveanu Ion 178/2554% A 4.930 16 0,00 79,15
211 Vrancea Boloteşti Irinoiu Simion 178/2554% A 4.930 16 0,00 79,15
212 Vrancea Boloteşti Gegea Mircea 178/2554% A 4.930 15 0,00 74,20
213 Vrancea Boloteşti Hagiu V. Dumitru 178/2554% A 2679 N 4.930 15 0,00 74,20
214 Vrancea Boloteşti Hagiu V. Ion 178/2554% A 4.930 14 0,00 69,26
215 Vrancea Boloteşti Cristian M Ion 178/2554% A 9.860 27 0,00 133,57
216 Vrancea Boloteşti Dantis Toader 178/2554% A 4.930 13 0,00 64,31
217 Vrancea Boloteşti Dantis Stefan 178/2554% A 4.930 13 0,00 64,31
218 Vrancea Boloteşti Dantis Coman 178/2554% A 4.930 12 0,00 59,36
219 Vrancea Boloteşti Mocanu Mariuta 178/2554% A 9.860 25 0,00 123,68
220 Vrancea Boloteşti Chipaila Constantin 178/2554% A 2.465 7 0,00 34,63
221 Vrancea Boloteşti Cantacea Anghel 178/2554% A 2.465 7 0,00 34,63
222 Vrancea Boloteşti Bruma Ilinca 178/2554% A 4.930 15 0,00 74,20
223 Vrancea Boloteşti Galateanu Gheorghe 178/2554% A 9.860 29 0,00 143,46
224 Vrancea Boloteşti Mocanu V. Gheorghe 178/2554% A 600 2 0,00 9,89
225 Vrancea Boloteşti Tudorancea Tanase 178/2554% A 1.400 4 0,00 19,79
226 Vrancea Boloteşti Pepene Maria 178/2554% A 4.930 13 0,00 64,31
227 Vrancea Boloteşti Vlaicu Ion 178/2554% A 4.930 12 0,00 59,36
228 Vrancea Boloteşti Roman Voica 169/2552% A 2.500 6 0,00 29,68
229 Vrancea Boloteşti Def. Stoica Voica, moşt. Stoica Vasile, Serea Dochita 169/2552% A 1.250 3 0,00 14,84
230 Vrancea Boloteşti Stoica Vasile 169/2552% A 1.250 4 0,00 19,79
231 Vrancea Boloteşti Serea Dochita 169/2552% A 1.250 4 0,00 19,79
232 Vrancea Boloteşti Dudu Ileana 169/2552% A 1.250 4 0,00 19,79
233 Vrancea Boloteşti Baciu Maria 169/2552% A 1.667 5 0,00 24,74
234 Vrancea Boloteşti Nedelcu Mariuta 169/2552% A 1.667 5 0,00 24,74
235 Vrancea Boloteşti Boros Voica 169/2552% A 1.667 6 0,00 29,68
236 Vrancea Boloteşti Baciu Liviu, Ungureanu Elena, Miron Constanta 169/2552% A 1.667 6 0,00 29,68
237 Vrancea Boloteşti Def. Labunt Voica, moşt. Cocioaba Maria, Labunt Ionel, Labunt Stefan Labunt Culita, Susu Maria 169/2552% A 1.666 6 0,00 29,68
238 Vrancea Boloteşti Def. Baciu Mihai, moşt. Baciu Toader, Popescu Marita, Baciu Niculina 169/2552% A 1.666 6 0,00 29,68
239 Vrancea Boloteşti Def. Stoica Ion, moşt. Stoica Nastasia, Stoica Marioara 169/2552% A 5.000 21 0,00 103,89
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
240 Vrancea Boloteşti Stoica Voica şi Stoica Vasile 169/2552% A 5.000 23 0,00 113,78
241 Vrancea Boloteşti Robu Gheorghita 169/2552% A 5.000 25 0,00 123,68
242 Vrancea Boloteşti Tataru Vasilica 169/2552% A 5.000 26 0,00 128,62
243 Vrancea Boloteşti Def. Robu Paraschiva, moşt. Robu Grigore, Bot Stanica 169/2552% A 3.000 16 0,00 79,15
244 Vrancea Boloteşti *Proprietar neidentificat 169/2552% A 5.000 27 0,00 133,57
245 Vrancea Boloteşti Gura Ion 169/2552% A 5.000 28 0,00 138,52
246 Vrancea Boloteşti Def. Grafu Ghita, moşt. Grafu Maria, Grafu Ion, Grafu Toader, Grafu Ion, Necula Grafu, Silvica, Scarlat Magdalena, Leonte Ionel, Leonte Toader, Grafu Vasile 169/2552% A 5.000 30 0,00 148,41
247 Vrancea Boloteşti Bancila Ioana 169/2552% A 6.800 43 0,00 212,72
248 Vrancea Boloteşti Aron Paraschiva 169/2552% A 5.000 32 0,00 158,30
249 Vrancea Boloteşti Def. Munteanu Floarea, moşt. Avram Stana 169/2552% A 10.000 68 0,00 336,40
250 Vrancea Boloteşti Muresan Ion 169/2552% A 5.000 38 0,00 187,99
251 Vrancea Boloteşti Potica Mariuta 169/2552% A 1.250 10 0,00 49,47
252 Vrancea Boloteşti Def. Ungureanu Eugenia, moşt. Ungureanu Stefan 169/2552% A 1.250 10 0,00 49,47
253 Vrancea Boloteşti Nichitoiu Tudora 169/2552% A 1.250 10 0,00 49,47
254 Vrancea Boloteşti Robu Ion 169/2552% A 1.250 10 0,00 49,47
255 Vrancea Boloteşti Def. Raduta Ion, moşt. Raduta Stana, Raduta Stefan, Raduta Nuta, Raduta Marian, Raduta Doru, Raduta Valerica, Raduta Maricica, Raduta Ionel 169/2552% A 5.000 43 0,00 212,72
256 Vrancea Boloteşti Raduta Nedelea 169/2552% A 5.000 45 0,00 222,62
257 Vrancea Boloteşti Raduta Nedelea 169/2552% A 12.500 120 0,00 593,64
258 Vrancea Boloteşti Def. Bot Toader, moşt. Bot Neacsa , Bot Mihaita 169/2552% A 5.000 50 0,00 247,35
259 Vrancea Boloteşti Def. Bucur Maria, moşt. Bucur Ionita, Lungu Tinca, Miclea Ioana, Bucur Marin, Tirdea Floarea, Bucur Ion, Cosma Marioara, Bucur Ionel 169/2552% A 12.500 119 0,00 588,69
260 Vrancea Boloteşti Bratu V. Ion 169/2552% A 5.000 47 0,00 232,51
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
261 Vrancea Boloteşti Nastase Stan 169/2552% A 2.500 23 0,00 113,78
262 Vrancea Boloteşti Albinet Stefan 169/2552% A 5.000 46 0,00 227,56
263 Vrancea Boloteşti Finaca Ion 169/2552% A 1.500 14 0,00 69,26
264 Vrancea Boloteşti Nastase Gheorghe 169/2552% A 1.500 14 0,00 69,26
265 Vrancea Boloteşti Girbaciu Anita 169/2552% A 2.500 23 0,00 113,78
266 Vrancea Boloteşti Def. Girbaciu Constantin, moşt. Girbaciu Anita 169/2552% A 5.000 44 0,00 217,67
267 Vrancea Boloteşti Spulber Stefan 169/2552% A 1.900 17 0,00 84,10
268 Vrancea Boloteşti Spulber Ioana 169/2552% A 5.600 49 0,00 242,40
269 Vrancea Boloteşti Cosma Enache 169/2552% A 5.000 44 0,00 217,67
270 Vrancea Boloteşti Def. Tematoru Toader, moşt. Bujoreanu Valentina 169/2552% A 5.000 44 0,00 217,67
271 Vrancea Boloteşti Cintacea Clementa 169/2552% A 2.500 22 0,00 108,83
272 Vrancea Boloteşti Def. Catanoiu Vintila, moşt. Catanoiu Stana, Catanoiu Apostu, Catanoiu Dobra, Catanoiu Marioara, Catanoiu Dragomir, Catanoiu Stan 169/2552% A 15.800 154 0,00 761,84
273 Vrancea Boloteşti Harabagiu Macovei 169/2552% A 5.000 52 0,00 257,24
274 Vrancea Boloteşti Paun Apostol 169/2552% A 3.500 36 0,00 178,10
275 Vrancea Boloteşti Def. Ungureanu Ion, moşt. Harat Monica 169/2552% A 5.000 51 0,00 252,30
276 Vrancea Boloteşti Cosma Toader 169/2552% A 2.500 27 0,00 133,57
277 Vrancea Boloteşti Olaru Dumitru 169/2552% A 5.000 57 0,00 281,98
278 Vrancea Boloteşti Def. Olaru Ion, moşt. Olaru Dumitru 169/2552% A 7.500 90 0,00 445,23
279 Vrancea Boloteşti Def. Maciuca Vasile, moşt. Maciuca Mihail, Maciuca Constantin, Murarescu Gheorghe, Murarescu Petru 169/2552% A 5.000 70 0,00 346,29
280 Vrancea Vidra Ganea Antofie 1\8Cc Cc 2001 N 8411/ 19.03.2008 1.188 21 20,76 2.770,54
281 Vrancea Vidra Prescura Ion, Prescura Nicoleta 1\6A A 1075 N 15433/ 12.06.2009 2.818 75 0,00 178,75
282 Vrancea Vidra Voineag Florin 1\4 Lv, 5Cc Cc 2038 N 10644/ 03.04.2008 1.784 20 0,00 314,80
283 Vrancea Vidra Vasile Nicolae şi Cornelia 1\1A, 2Cc, 3F Fn 848 N 1610/ 30.01.2009 2.593 27 0,00 424,98
284 Vrancea Vidra Dobritoiu Visarion 393 Cc Cc 1996 N 7692/ 13.03.2008 6.888 247 0,00 3.887,78
285 Vrancea Vidra Ilie Zonia 393\17773\1 F Fn 1637 N 3140/ 06.02.2009 178 45 0,00 708,30
286 Vrancea Vidra Ilie Zonia 393\ 17773\2 F Fn 376 N 3139/ 06.02.2009 639 189 0,00 425,25
287 Vrancea Vidra Chilian Fanica 393 Fn Fn 2265 N 13346/ 22.05.2009 1.949 45 0,00 101,25
288 Vrancea Vidra Profiroiu C. Ion 393\ 17771 F Fn 475 N 3036/ 06.02.2009 3.142 26 0,00 409,24
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
289 Vrancea Vidra Gruman Ion şi Marica 393|17769-70-86-71 F Fn 2252 N 3027/ 05.09.2009 3.150 100 0,00 1.574,00
290 Vrancea Vidra Gruman Ion 393|17768%-69%-70%F Fn 2267 N 13345/ 22.05.2009 1.060 34 0,00 535,16
291 Vrancea Vidra S.C. LOVTEHNIC - S.R.L. 10\168 Cc Cc 165\2 1604/ 23.01.2009 863 9 0,00 141,66
292 Vrancea Vidra Lovin Ion 10\169 Cc Cc 165\1 N 1608/ 23.01.2009 1.133 21 0,00 330,54
293 Vrancea Vidra Lovin Ion 10/168 Cc 50153 4291/ 16.02.2010 1.063 28 0,00 440,72
294 Vrancea Vidra Dantis Alexandru, Dantis Ionica 10\177 Cc Cc 1791/1 N 9406/ 08.04.2009 2.694 32 0,00 503,68
295 Vrancea Vidra Dantis Alexandru, Dantis Ionica 10\177 Cc Cc 1791/2 N 9406/ 08.04.2009 2.694 11 0,00 173,14
296 Vrancea Vidra Plesa Ion şi Elena 10\165\ 1 Cc Cc 1576\1 N 1606/ 23.01.2009 969 18 0,00 283,32
297 Vrancea Vidra Dochitoiu Vasile, Dochitoiu Mariana 4\43-46- 48 Lv, 45 Cc, 47 A A 50056 32109/ 04.11.2009 4.942 104 0,00 1.636,96
298 Vrancea Vidra Drutan Petrica 2\26%-27Cc Cc 2219 N 40173/ 09.12.2008 1.117 101 0,00 1.589,74
299 Vrancea Vidra Badiu Ion 2\26 Cc Cc 2215 N 40176/ 09.12.2008 114 13 0,00 204,62
300 Vrancea Vidra S.C. Transelena 14\553 Cc Cc 50133 2011/ 22.01.2010 8.736 56 0,00 881,44
301 Vrancea Vidra S.C. ELIXIM - S.R.L. 14 Cc Cc 871/2 N 3142/ 09.02.2009 9.359 137 0,00 2.156,38
302 Vrancea Vidra Coman Stefana 112\6847 A A 1977 N 15831/ 23.05.2008 360 7 0,00 110,18
303 Vrancea Vidra Enache Gh. Ion 112\6837 A A 2072 N 15101/ 19.05.2008 1.531 23 0,00 362,02
304 Vrancea Vidra Dorobat Culita, Dorobat Vailica 112\6837 Cc Cc 1805 N 3137/ 24.02.2009 675 10 0,00 157,40
305 Vrancea Vidra Iftimie Pintea 48 A A 2218 N 40168/ 09.12.2008 1.364 12 0,00 188,88
306 Vrancea Vidra Stegaru Mandita 48\1489 Cc,1490/ 91 A A 2224 N 40759/ 15.12.2008 3.873 63 0,00 991,62
307 Vrancea Vidra Savin Tincuta 405\ 18450%A A 2222 N 40754/ 15.12.2008 1.590 20 0,00 314,80
308 Vrancea Vidra Bercaru Valentin 48\1487 A A 2216 N 40171/ 09.12.2008 2.006 18 0,00 283,32
309 Vrancea Vidra Patrascu Elena 24/773,774 A 50155 2811/ 01.02.2010 1.457 190 0,00 2.990,60
310 Vrancea Vidra Negau Gheorghe 111\6653 A A 2069 N 14641/ 13.05.2008 1.087 29 0,00 456,46
311 Vrancea Vidra Andone Valentin, Andone Liliana 109\6634\ 1 Cc ,6634\ 2 F Fn 1562 N 9410/ 07.04.2009 1.901 71 0,00 1.117,54
312 Vrancea Vidra Mitrea Ion 109\6630 A A 2210 N 4.471 22 0,00 346,28
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
313 Vrancea Vidra Plesca Gheorghe 109\6627 A A 2223 N 40757/ 15.12.2008 1.515 41 0,00 645,34
314 Vrancea Vidra Obstea Ruget 87 A A 50045 N 31352/ 28.10.2009 585 0,00 1.316,25
315 Vrancea Vidra Costeniuc Georgel, Costeniuc Florina 86\5498 A A 1792 N 1605/ 23.01.2009 2.500 104 0,00 1.636,96
316 Vrancea Vidra Voineag Valeriu 393\18342 Cc,18342% A A 2041 N 10645/ 03.04.2008 4.146 6 0,00 94,44
317 Vrancea Vidra Voineag Valentin Vasile 403\18342 A,18343 A A 261 N 1621/ 26.01.2009 3.353 25 0,00 393,50
318 Vrancea Vidra Gruman Ion, Gruman Marica 403\18347\1-48\ 1-49\1 A A 430 N 9409/ 08.04.2009 2.146 152 0,00 2.392,48
319 Vrancea Vidra Gruman Ion 403\ 1852% F Fn 2266 N 13344/ 22.05.2009 1.665 46 0,00 724,04
320 Vrancea Vidra Agherghinei Ioana 393\Np Np 1976 N 12932/ 22.04.2008 2.024 84 0,00 1.322,16
321 Vrancea Vidra Pana Maria 393\ 18354 Fn Fn 2043 N 8391/ 19.03.2008 1.396 69 0,00 1.086,06
322 Vrancea Vidra David Nicolae 393\18355\1 Cc Cc 2263 N 9407/ 07.04.2009 500 67 0,00 1.054,58
323 Vrancea Vidra Savin Tincuta 405/18450 Ps 50170 3377/ 05.02.2010 1.590 52 0,00 117,00
324 Vrancea Vidra Obstea Burca 405\ 18458%-59%Ps Ps 50042 31350/ 28.10.2009 2.107 2.107 0,00 4.740,75
325 Vrancea Vidra Obstea Vidra 50\ Ps 2272 N 1.004 413 0,00 6.500,62
326 Vrancea Vidra Iarca Mihai 16\596%A,596 Cc Cc 1973 N 14636/ 13.05.2008 2.305 33 13,66 1.588,42
327 Vrancea Vidra Manta Fanica 16\594 A, 596%A, 595 Cc Cc 2247 N 3064/ 05.02.2009 1.870 25 0,00 393,50
328 Vrancea Vidra Sandu Stefan 16\593 A A 2070 N 14634/ 13.05.2008 3.132 108 0,00 1.699,92
329 Vrancea Vidra Albu Toader 16/569,570 A 50157 2523/ 28.01.2010 2.456 209 0,00 3.289,66
330 Vrancea Vidra Coman Toma 16/567,568 A 50159 2819/ 01.02.2010 1.432 171 0,00 2.691,54
331 Vrancea Vidra Ciubotaru Toma 16\560 A A 2071 N 15105/ 19.05.2008 350 22 0,00 346,28
332 Vrancea Vidra Obstea Vidra Ps 559 Ps 2270 N 15.828 380 0,00 5.981,20
333 Vrancea Vidra Negoita Gheorghe 23\ 770 Lv, 771 Cc Cc 929 N 13337/ 22.05.2009 2.710 16 0,00 251,84
334 Vrancea Vidra Postolache Maria 1\20 A, 21 Cc Cc 1682 N 3134/ 05.02.2009 1.189 45 0,00 708,30
335 Vrancea Vidra Serban Ion 1\19 Cc Cc 2225 N 40762/ 15.12.2008 733 61 0,00 960,14
336 Vrancea Vidra Purice Stefanache 100\6015 A A 2237 N 1623/ 23.01.2009 7.592 56 0,00 881,44
337 Vrancea Vidra Purice Stefanache 100\6019 A A 2226 N 40778/ 15.12.2008 1.496 533 0,00 1.199,25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
338 Vrancea Vidra Obstea Tichiris 100\6012\ 1%Ps Ps 50044 31355/ 28.10.2009 409 409 0,00 920,25
339 Vrancea Vidra Botezatu Iacob 23-96\631 Fn, 5995% Np Np 2250 N 3058/ 05.02.2009 3.080 310 0,00 697,50
340 Vrancea Vidra Botezatu Neculai 96\5995%Np, 5992% A A 50067 31348/ 28.10.2009 2.970 55 0,00 825,00
341 Vrancea Vidra Purice Stefanache 23\617 Ps Ps 2248 N 3042/ 05.02.2009 744 91 0,00 1.365,00
342 Vrancea Vidra Pantazica Minodora 21\597\ 1 Cc Cc 1280 N 1609/ 23.01.2009 872 93 0,00 1.463,82
343 Vrancea Vidra Pantazica Dumitrache 21\595-596 Cc Cc 2208 N 39810/ 05.12.2008 7.341 143 0,00 2.250,82
344 Vrancea Vidra Mitrea Ion 21\585% A A 2249 N 3062/ 05.09.2009 744 48 0,00 755,52
345 Vrancea Vidra Oancea Gh. Dorica 2\101 Lv Lv 2217 N 40174/ 09.12.2008 2.999 20 0,00 314,80
346 Vrancea Vidra Oancea Gh. Ghita 2\100 Lv Lv 2209 N 39819/ 05.12.2008 3.001 20 0,00 314,80
347 Vrancea Vidra Mitrea Ion 2\95 A A 2207 N 39813/ 05.12.2008 3.542 15 0,00 236,10
348 Vrancea Vidra Alban Vasile 1\8% A A 2273 N 14967/ 09.06.2009 657 15 0,00 236,10
349 Vrancea Vidra Sandu Costica 1\67 Cc Cc 2269 N 13339/ 22.05.2009 989 147 0,00 2.313,78
350 Vrancea Vidra Olteanu Costel 1/4, 5 Cc 50137 2650/ 29.01.2010 1.285 67 0,00 1.054,58
351 Vrancea Vidra Ichim Georgeta 1\2%Cc Cc 2268 N 13340/ 22.05.2009 2.076 11 0,00 173,14
352 Vrancea Vidra Dutulescu Lenuta 1\2%Cc Cc 2271 N 13343/ 22.05.2009 360 6 0,00 94,44
353 Vrancea Vidra Obstea Ruget 84\5489 % Pd 50046 N 31354/ 28.10.2009 342 342 0,00 769,50
354 Vrancea Vidra Consiliul Local Vidra 90\5568% Ps 1985 N 10633/ 03.04.2008 7.371 466 0,00 9.786,00
355 Vrancea Vidra Consiliul Local Vidra 89\5656 Np 1986 N 10637/ 03.04.2008 76.483 1.158 0,00 24.318,00
356 Vrancea Vidra Consiliul Local Vidra 88\5592 Ps 50141 2970/ 02.02.2010 3.515 54 0,00 1.134,00
357 Vrancea Valea Sării Bercuci Valeriu 2\1174 A A 503 N 10629/ 03.04.2008 5.190 224 0,00 504,00
358 Vrancea Valea Sării Pintea Ionel 109\644 A A 655 N 22696/ 14.08.2009 1.020 58 0,00 782,42
359 Vrancea Valea Sării Vasilache Alexandru 9\632Cc Cc 613 N 1.339 46 0,00 620,54
360 Vrancea Valea Sării Vasilache Vasile 9\630 Cc Cc 50058 2520/ 28.01.2010 1.053 11 0,00 148,39
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
361 Vrancea Valea Sării Ciuta Stanciu 9\621Cc, 622A Cc, A 608 N 12783/ 19.05.2009 2.271 63 0,00 849,87
362 Vrancea Valea Sării Mircea Vasile 9\619Cc Cc 600 N 13101/ 20.05.2009 802 11 0,00 148,39
363 Vrancea Valea Sării Motoc Ion 9\647,648 Cc 602 N 12830/ 19.05.2009 1.260 30 0,00 404,70
364 Vrancea Valea Sării Macovei Maria 36\4Cc Cc 504 N 10656/ 03.04.2008 3.700 50 0,00 674,50
365 Vrancea Valea Sării Bercuci Vasile 36\1% Lv Lv 510 N 10665/ 03.04.2008 3.177 103 0,00 1.389,47
366 Vrancea Valea Sării Tinjala Elisaveta 36\86Ps Ps 506 N 10661/ 03.04.2008 1.249 19 0,00 42,75
367 Vrancea Valea Sării Iftimie Stefan 27\859Ps Ps 539 N 16484/ 28.05.2008 1.645 61 0,00 822,89
368 Vrancea Valea Sării Dragos Raduta 12\450, 51, 52, 53, 54 Cc 606 N 13103/ 20.05.2009 3.007 30 0,00 404,70
369 Vrancea Valea Sării Toma Costache 26\ 4714 Np Np 508 N 10660/ 03.04.2008 3.045 195 0,00 438,75
370 Vrancea Valea Sării Chitacu Constantin 68\4704\ 1 Lv Lv 552 N 17853/ 09.06.2008 717 180 0,00 405,00
371 Vrancea Valea Sării Rauta Vasile 68\ 4703\ 2 A A 550 N 17838/ 09.06.2008 574 124 0,00 279,00
372 Vrancea Valea Sării Mironas Ion 68\ 4703\1Ps Ps 551 N 17849/ 09.06.2008 428 63 0,00 141,75
373 Vrancea Valea Sării Motoc Gheorghe 2\6501 A A 512 N 16291/ 27.05.2008 4.472 42 0,00 566,58
374 Vrancea Valea Sării Cristian Nastasia 2\6500 A A 513 N 16295/ 27.05.2008 2.078 51 0,00 687,99
375 Vrancea Valea Sării Alban Chetra 2\6499 A A 514 N 16385/ 27.05.2008 2.095 60 0,00 809,40
376 Vrancea Valea Sării Negau Stefan 2\6498 A A 511 N 16239/ 27.05.2008 1.865 72 0,00 971,28
377 Vrancea Valea Sării Vasilache Alexandru şi Vasilache Vasile 2\6497 A A 515 N 16244/ 27.05.2008 4.058 71 0,00 957,79
378 Vrancea Valea Sării Anton Maria A 6495 A 50053 2644/ 29.01.2010 2.179 135 0,00 303,75
379 Vrancea Valea Sării Dragos Catinca 11\679,80 Lv 603 N 12823/ 19.05.2009 964 23 0,00 310,27
380 Vrancea Valea Sării Menghea Constanda 11\681 Lv Lv 615 N 7657/ 23.03.2009 517 124 0,00 1.672,76
381 Vrancea Valea Sării Ciuta Doru 11\682 Lv Lv 654 N 22698/ 14.08.2009 716 138 0,00 1.861,62
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
382 Vrancea Valea Sării Codreanu Niculina 21\814 Cc Cc 502 N 10664/ 03.04.2008 737 36 0,00 485,64
383 Vrancea Valea Sării Marcu Ioan 5\214,15, 16,17 A 568 N 23831/ 29.07.2008 1.293 36 0,00 485,64
384 Vrancea Valea Sării Fedotov Gh. Ion 5\212 Fn, 213 A A 565 N 20783/ 01.07.2008 1.170 24 0,00 323,76
385 Vrancea Valea Sării Purcel Vasile 5\ 207,08,09 A 554 N 17829/ 09.06.2008 1.176 64 0,00 863,36
386 Vrancea Valea Sării Grocianu Ion, Grocianu Sanda 5\ 207,08,09 A 614 N 115 47 0,00 634,03
387 Vrancea Valea Sării Botezatu Constantin 5\ 201,02,03 A 612 N 12822/ 19.05.2009 2.248 75 0,00 1.011,75
388 Vrancea Valea Sării Bordia Ion P 201 A 599 N 2.164 92 0,00 1.241,08
389 Vrancea Valea Sării Marcu Ioan 5\194%Ps Ps 567 N 23834/ 29.07.2008 1.293 89 0,00 1.200,61
390 Vrancea Valea Sării Chirita Iftimie 43\194 L Lv 509 N 10627/ 03.04.2008 1.289 53 0,00 714,97
391 Vrancea Valea Sării Iftimie Stefan 2\107 A A 518 N 16479/ 26.05.2008 217 61 0,00 822,89
392 Vrancea Valea Sării Ciocan I.R. Ion 2\107 A A 553 N 17851/ 09.06.2008 184 54 0,00 728,46
393 Vrancea Valea Sării Grosu Stanica 47\107 L Lv 507 N 10669/ 03.04.2008 558 30 17,01 1.075,70
394 Vrancea Valea Sării Cojocaru Ioana 2\100\1Vh Vh 616 N 12781/ 19.05.2009 738 28 0,00 377,72
395 Vrancea Valea Sării Stefanescu Ion 16\573,72 A 604 N 12821/ 19.05.2009 1.904 45 0,00 607,05
396 Vrancea Valea Sării Ene Nela 53\571 Np Np 501 N 10672/ 03.04.2008 1.048 70 0,00 944,30
397 Vrancea Valea Sării Dragos Raduta 11\440 A A 605 N 12775/ 19.05.2009 1.321 23 0,00 310,27
398 Vrancea Valea Sării Toma Iftimie 11\442, 43, 44, 45, 46 A 617 N 12779/ 19.05.2009 3.629 266 0,00 3.588,34
399 Vrancea Valea Sării Neculai Ion 73\5055 A A 610/1 N 8124/ 25.03.2009 1.656 30 0,00 67,50
400 Vrancea Valea Sării Neculai Ion 73\5055 A A 610/2 N 8124/ 25.03.2009 1.656 22 0,00 49,50
401 Vrancea Valea Sării Mironas Ion 73\5054 F Fn 548 N 17842/ 09.06.2008 2.721 219 0,00 492,75
402 Vrancea Valea Sării Iacob Neculai 77\5140 Ps Ps 549 N 17833/ 09.06.2008 1.537 217 0,00 488,25
403 Vrancea Valea Sării Ciocan Neculai 77\5140 Lv Lv 611 N 12777/ 19.05.2009 1.122 183 0,00 2.468,67
404 Vrancea Valea Sării Codreanu Oprea 77\5139 Fn 607/1 N 8123/ 25.03.2009 9.323 231 0,00 519,75
405 Vrancea Valea Sării Codreanu Oprea 77\5139 Fn 607/2 N 8123/ 25.03.2009 9.323 11 0,00 24,75
406 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 4\38 A A 505 N 10631/ 03.04.2008 2.741 358 0,00 107,00
407 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 68/4704 Ps 50071 5863/ 01.03.2010 3.712 689 0,00 207,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
408 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 68\4704 Ps Ps 547 N 17818/ 09.06.2008 1.649 418 0,00 125,00
409 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 68\ 4703%Fn Fn 516 N 16489/ 28.05.2008 311 311 0,00 93,00
410 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 68\ 4703%Fn Fn 517 N 16591/ 28.05.2008 580 30 0,00 9,00
411 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 61\ 4445%Fn Fn 545 N 17814/ 20.06.2008 1.359 35 0,00 11,00
412 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 61\ 4445% Fn Fn 558 N 20059/ 25.06.2008 133 133 0,00 40,00
413 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 77\ 4445%Fn Fn 540 N 16594/ 28.05.2008 1.031 1.031 0,00 309,00
414 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 60\ 4444%Fn Fn 563 N 20060/ 25.06.2008 357 357 0,00 107,00
415 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 60\ 4444%Fn Fn 561 N 20062/ 25.06.2008 499 499 0,00 150,00
416 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 60\ 4444%Fn Fn 560 N 20063/ 25.06.2008 99 99 0,00 30,00
417 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 60\4444\ 1Fn Fn 569 N 23819/ 29.07.2008 139 81 0,00 24,00
418 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 2\107 Fn Fn 542/1 N 16637/ 29.05.2008 635 34 0,00 10,00
419 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 2\107 Fn Fn 542/2 N 16637/ 29.05.2008 635 6 0,00 156,00
420 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 75\5098 F Fn 541 N 16642/ 29.05.2008 447 287 0,00 86,00
421 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 76\5101 F Fn 555 N 17821/ 09.06.2008 353 353 0,00 106,00
422 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 77\ 5139% F Fn 546 N 17827/ 09.06.2008 250 250 0,00 75,00
423 Vrancea Valea Sării Primăria Valea Sării 77\ 5104% Fn Fn 544 N 17823/ 09.06.2008 342 225 0,00 68,00
424 Vrancea Bârseşti Lechea Stanca 257/ 13384 Pd Pd 50072 3052/ 03.02.2010 3.732 79 0,00 177,75
425 Vrancea Bârseşti Cojocaru Mircea 257/ 13384%- 85 F Fn 638 N 6393/ 11.03.2009 8.419 52 0,00 117,00
426 Vrancea Bârseşti Vasuianu Eugeniu 254/ 13388 Pd Pd 658/1 N 9583/ 10.04.2009 8.986 262 0,00 589,50
427 Vrancea Bârseşti Voiculet Dumitru 254/ 13387%-88-90 F Fn 343 N 9578/ 10.04.2009 2.843 220 0,00 495,00
428 Vrancea Bârseşti Mironica Mitica 257/ 13404Pdt, 13395 F Fn 626 N 12961/ 19.05.2009 16.383 17 0,00 38,25
429 Vrancea Bârseşti Vasuianu I. Vasile 257/ 13407-08 F Fn 645 N 12931/ 19.05.2009 16.959 163 0,00 366,75
430 Vrancea Bârseşti Gherman Marioara 257/ 13406%- 07 F Fn 625 N 12937/ 19.05.2009 4.183 434 0,00 976,50
431 Vrancea Bârseşti Mironica Marioara 257/ 13406Pdt Pdt 630 N 6430/ 11.03.2009 7.289 65 0,00 146,25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
432 Vrancea Bârseşti Popa Constantin 644 N 6386/ 11.03.2009 5.803 36 0,00 81,00
433 Vrancea Bârseşti Popa Ion 634/2 N 1.728 52 0,00 117,00
434 Vrancea Bârseşti Popa Ion /13412 A A 634/1 N 1.728 108 0,00 243,00
435 Vrancea Bârseşti Popa Constantin 257/ 13414 A A 628 N 12948/ 19.05.2009 1.804 108 0,00 243,00
436 Vrancea Bârseşti Cojocaru Mircea 257/ 13415 Pdt Pdt 642 N 6371/ 11.03.2009 5.370 603 0,00 1.356,75
437 Vrancea Bârseşti Burtan Costica 257/13559/4F Fn 660/2 N 13331/ 22.05.2009 3.118 312 0,00 702,00
438 Vrancea Bârseşti Burtan Costica 257/13559/3A A 660/1 N 13331/ 22.05.2009 3.118 362 0,00 814,50
439 Vrancea Bârseşti Sbarciog Ilie, Nistor Ileana, Burlui Aurica, Sbarciog Ion 257/13559/1F Fn 513 N 14628/ 13.05.2008 4.977 495 0,00 1.113,75
440 Vrancea Bârseşti Hristache Simion 257/13559/9F Fn 532 N 16480/ 28.05.2008 3.253 854 0,00 1.921,50
441 Vrancea Bârseşti Sbarciog Gheorghe, Sbarciog Constantin, Sbarciog Ion, Sbarciog Bartes 257/13559/8F Fn 525 N 16228/ 27.05.2008 1.399 120 0,00 270,00
442 Vrancea Bârseşti Burtan Ion 257/13559/6F Fn 535 N 17758/ 09.06.2008 1.101 86 0,00 193,50
443 Vrancea Bârseşti Burtan Ion şi Lucreţia 257/13559/4F Fn 529 N 16445/ 28.05.2008 1.242 56 0,00 126,00
444 Vrancea Bârseşti Cojocaru Ancuta 257/13559\3F Fn 50061/ 534 N 4486/ 17.02.2010 2.800 52 0,00 117,00
445 Vrancea Bârseşti Potica C. Ion 257/13557/1F Fn 528 N 16453/ 28.05.2008 3.298 464 0,00 1.044,00
446 Vrancea Bârseşti Potica Stefan şi Branzoiu Anisoara 257/13557/2F Fn 515 N 16431/ 28.05.2008 2.995 465 0,00 1.046,25
447 Vrancea Bârseşti Stanciu Ivana 257/ 13557%F Fn 514 N 16363/ 27.05.2008 1.129 75 0,00 168,75
448 Vrancea Bârseşti Stanciu Ivana 257/ 13557%F Fn 512 N 14645/ 13.05.2008 5.120 125 0,00 281,25
449 Vrancea Bârseşti Cojocaru Mircea 257/13557\4 50054 1820/ 21.01.2010 5.679 206 0,00 463,50
450 Vrancea Bârseşti Stoian Paraschiva 257/ 13557%F Fn 533 N 16470/ 28.05.2008 9.758 483 0,00 1.086,75
451 Vrancea Bârseşti Burlui Marghioala 257/ 13557% PTF PTFn 531 N 16441/ 28.05.2008 3.122 259 0,00 582,75
452 Vrancea Bârseşti Andries Marghioala 257/ 13666A A 542 N 39746/ 05.12.2008 531 20 0,00 45,00
453 Vrancea Bârseşti Rosca Iftimie 257/ 13806A A 50090 17710/ 03.06.2010 1.677 24 0,00 269,76
454 Vrancea Bârseşti Popa C. Iulian 257/ 13858A A 410 N 36176/ 07.02.2007 1.728 50 0,00 562,00
455 Vrancea Bârseşti Popa C. Iulian 459 N 36176/ 07.02.2007 1.728 96 0,00 1.079,04
456 Vrancea Bârseşti Chirila Ioana 257/13859/1-62A A 401 N 10640/ 03.04.2008 30 0,00 337,20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
457 Vrancea Bârseşti Reghina Maria şi Florea Ion 257/ 13867A A 615 N 7310/ 18.03.2009 1.991 40 0,00 449,60
458 Vrancea Bârseşti Cristea Stefan şi alţii 257/580, 81, 82, 83, 13900\1A A 673 N 6352/ 11.03.2009 2.857 147 0,00 330,75
459 Vrancea Bârseşti David Gheorghe 257/ 13899A A 676 N 12916/ 19.05.2009 698 4 0,00 8,96
460 Vrancea Bârseşti Reghina Gheorghe 22/578A A 667 N 7346/ 18.03.2009 450 mp 25 0,00 281,00
461 Vrancea Bârseşti Reghina Maria 22/576A A 668 N 473 4 0,00 44,96
462 Vrancea Bârseşti Burtan Ion 22/573Cc Cc 507 N 10655/ 03.04.2008 468 44 0,00 494,56
463 Vrancea Bârseşti Reghina Gheorghe 22/551A, 550 Cc, 549F Fn 593 N 6542/ 11.03.2009 1369 mp 40 0,00 449,60
464 Vrancea Bârseşti Cojocaru Vasilica 22/536% A 50025 36898/ 15.12.2009 1.206 7 0,00 78,68
465 Vrancea Bârseşti Nistor Ionel 16/ 390-91 Cc Cc 588 N 7350/ 18.03.2009 332 mp 8 0,00 89,92
466 Vrancea Bârseşti Enache Ion 16/393,94 508 N 10653/ 03.04.2008 729 21 0,00 236,04
467 Vrancea Bârseşti Istrate Victoria şi alţii 16/396,97 586 N 6547/ 11.03.2009 489 mp 61 0,00 685,64
468 Vrancea Bârseşti Raghina Marinel /14/514 Cc Cc 50070 4416/ 16.02.2010 1.049 196 0,00 2.203,04
469 Vrancea Bârseşti Costin Gaftoana, Ignat Alexandru, Ignat Gabriela 547 N 39739/ 05.12.2008 388 52 0,00 584,48
470 Vrancea Bârseşti Burlui Alexandru 10/277Cc Cc 686 N 433 76 0,00 854,24
471 Vrancea Bârseşti Costin Vasile 10/276Cc Cc 548 N 39715/ 05.12.2008 342 22 0,00 247,28
472 Vrancea Bârseşti Burlui Vasile 274/ 16021Cc Cc 516 N 16425/ 28.05.2008 287 23 0,00 258,52
473 Vrancea Bârseşti Desaga Viorel 11/183Cc Cc 530 N 16427/ 28.05.2008 895 23 0,00 258,52
474 Vrancea Bârseşti Cojocaru Nica şi Aneta 273/16008\3A A 672 N 6400/ 11.03.2009 1.572 5 0,00 56,20
475 Vrancea Bârseşti Vasuianu Ion 273/16008 671 N 7339/ 18.03.2009 1966 mp 52 0,00 584,48
476 Vrancea Bârseşti Dublea Vasile 666 N 36185/ 07.12.2007 6.280 6 0,00 62,25
477 Vrancea Bârseşti Mitu Ion 273/ 15760A A 417 N 2.542 18 0,00 40,50
478 Vrancea Bârseşti Rosca Alexandru 273/ 15756A A 392 N 36160/ 07.12.2007 3.853 37 0,00 83,25
479 Vrancea Bârseşti Irimia Ionel 273/ 15750A A 387 N 36171/ 07.12.2007 1.177 8 0,00 18,00
480 Vrancea Bârseşti Lacatus Milica, Burlui Aurica 273/15745\1A A 563 N 6546/ 11.03.2009 1678 mp 14 0,00 31,50
481 Vrancea Bârseşti Sbirciog Marioara 271/15405\2A A 670 N 12962/ 19.05.2009 339 38 0,00 85,50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
482 Vrancea Bârseşti Cojocaru Mircea 271/ 15405\1A A 669 N 6401/ 11.03.2009 34 10 0,00 22,50
483 Vrancea Bârseşti Mironica Anica 271/ 15406A A 561 N 39778/ 05.12.2008 235 22 0,00 49,50
484 Vrancea Bârseşti Cojocaru Aurel 271/ 15407A A 549 N 39808/ 05.12.2008 703 39 0,00 87,75
485 Vrancea Bârseşti Bratu Milica, Lupu Ion 271/ 15408A A 546 N 39761/ 05.12.2008 203 9 0,00 20,25
486 Vrancea Bârseşti Apanaghie Vasile, Apanaghie Gheorghe, Cojocaru Ioana, Irimie Ileana 271/ 15409A A 543 N 39722/ 05.12.2008 127 4 0,00 9,00
487 Vrancea Bârseşti Mortu Maria şi Vasile 271/ 15410A A 560 N 39730/ 05.12.2008 372 12 0,00 27,00
488 Vrancea Bârseşti Mitu Ileana, Costin Vasile, Costin Ion, Buca Anica 271/ 15411A A 558 N 39756/ 05.12.2008 242 9 0,00 20,25
489 Vrancea Bârseşti Costin Aurel, Costin Vasile, Costin Alexandru, Costin Ion, Carp Mariuta, Ivan Maria 271/15412A A 550 N 39719/ 05.12.2008 299 8 0,00 18,00
490 Vrancea Bârseşti Tafta Ion 271/ 15413A A 566 N 39773/ 05.12.2008 785 18 0,00 40,50
491 Vrancea Bârseşti Lacatus Pompiliu 271/ 15415A A 556 N 39781/ 05.12.2008 478 11 0,00 24,75
492 Vrancea Bârseşti Burloi Ene 271/ 15416A A 545 N 39790/ 05.12.2008 884 19 0,00 42,75
493 Vrancea Bârseşti Ghimpu Ghita 271/ 15417A A 553 N 39776/ 05.12.2008 458 9 0,00 20,25
494 Vrancea Bârseşti Burlacu Tanase 255/ 13376% F Fn 629 N 12960/ 19.05.2009 1.052 32 0,00 72,00
495 Vrancea Bârseşti Chitacu Paraschiva 650 N 12958/ 19.05.2009 4.363 12 0,00 27,00
496 Vrancea Bârseşti Chitacu Paraschiva 255/ 13376% F Fn 650 N 12958/ 19.05.2009 4.363 41 0,00 92,25
497 Vrancea Bârseşti Botezatu Toader 255/ 13376% F Fn 643 N 12929/ 19.05.2009 2.217 10 0,00 22,50
498 Vrancea Bârseşti Ciocan Ion 255/ 13376%F Fn 649 N 12926/ 19.05.2009 1.557 103 0,00 231,75
499 Vrancea Bârseşti Burlacu Tanase /255/13376 50056 1816/ 21.01.2010 2.193 74 0,00 166,50
500 Vrancea Bârseşti Ciocan Gheorghe /255/13376 50066 1813/ 21.01.2010 2.434 42 0,00 94,50
501 Vrancea Bârseşti Cojocaru Mircea 255/ 13376% F Fn 651 N 6402/ 11.03.2009 703 157 0,00 353,25
502 Vrancea Bârseşti Costin Neculai /255/13376 50060 1810/ 21.01.2010 375 66 0,00 148,50
503 Vrancea Bârseşti Chirita Busuioc 255/13376% F Fn 641 N 12917/ 19.05.2009 723 75 0,00 168,75
504 Vrancea Bârseşti Lechea Stanca 255/13375/1F Fn 624 N 12950/ 19.05.2009 2.135 189 0,00 425,25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
505 Vrancea Bârseşti Urda Nelu 646 N 9582/ 10.04.2009 8.192 10 0,00 22,50
506 Vrancea Bârseşti Caba Constantin şi Tuvene Mariuta 255/13374\1F Fn 639/1 N 143470/ 28.04.2009 21.404 95 0,00 213,75
507 Vrancea Bârseşti Caba Constantin şi Tuvene Mariuta 255/13374\1F Fn 639/2 N 143470/ 28.04.2009 21.404 179 0,00 402,75
508 Vrancea Bârseşti Costin Neculai 255/ 13372 F Fn 640 N 12939/ 19.05.2009 2.525 85 0,00 191,25
509 Vrancea Bârseşti Burlui Ion 254/ 13362-63%F Fn 647 N 12957/ 19.05.2009 4.760 10 0,00 22,50
510 Vrancea Bârseşti Chirila Dumitru, Chirila Simion, Chirila Ilie, Chirila Ion, Istrate Ancuta 255/ 13360 F Fn 662 N 6533/ 23.03.2009 2.020 13 0,00 29,25
511 Vrancea Bârseşti Vasuianu Virgil, Vasuianu Vasile, Rosca Ileana şi Mironica Maricel 255/ 13358 F Fn 654 N 12914/ 19.05.2009 3.128 40 0,00 90,00
512 Vrancea Bârseşti Vasuianu Gheorghe şi Oprea Elvira 255/ 13356-57F Fn 653 N 12943/ 19.05.2009 5.119 22 0,00 49,50
513 Vrancea Bârseşti Murgulet Gheorghe 255/ 13372 F Fn 648 N 13333/ 22.05.2009 6.668 462 0,00 1.039,50
514 Vrancea Bârseşti Ursaru Victoria 255/ 13346 F Fn 657 N 12928/ 19.05.2009 5.678 64 0,00 144,00
515 Vrancea Bârseşti Mitrofan Vasile, Mitrofan Ion, Mitrofan Lucian 255/ 13345 F Fn 655 N 12922/ 19.05.2009 15.251 1.853 0,00 4.169,25
516 Vrancea Bârseşti Cojocaru Mircea 254/ 13070Pdt Pdt 627 N 6434/ 11.03.2009 9.815 1.504 0,00 3.384,00
517 Vrancea Bârseşti Costin Vasile, Costin Ion, Mitu Ileana, Burlui Mariuta, Buca Nica 254/13013/6 F Fn 632 N 6429/ 11.03.2009 8.293 748 0,00 1.683,00
518 Vrancea Bârseşti Popa Ion, Popa Dorica, Burlui Marioara 254/13013/5 F Fn 631 N 12936/ 19.05.2009 2.550 110 0,00 247,50
519 Vrancea Bârseşti Burtan Costica 254/ 13013 F Fn 636 N 12897/ 19.05.2007 2.431 21 0,00 47,25
520 Vrancea Bârseşti Sbirciog Costica şi Paduraru Zamfira 254/13013 635 N 12940/ 19.05.2009 2.225 112 0,00 252,00
521 Vrancea Bârseşti Costin Petrica 254/13013/2 F Fn 633 N 6428/ 11.03.2009 2.670 200 0,00 450,00
522 Vrancea Bârseşti Popa Ion şi Mortu Cristea Elena /13335 F Fn 50058 1815/ 21.01.210 3.863 307 0,00 690,75
523 Vrancea Bârseşti Andone Ivanciu 254/13335-36-37 F Fn 623 N 12959/ 19.05.2009 1.358 47 0,00 105,75
524 Vrancea Bârseşti Mortu Maria, Mortu Lactantiu, Reghina Simion 254/ 13333-34F Fn 612 N 12963/ 19.05.2009 4.194 312 0,00 702,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
525 Vrancea Bârseşti Cojocaru Sandu /Ps Ps 621/1 N 6424/ 11.03.2009 8.876 33 0,00 74,25
526 Vrancea Bârseşti Cojocaru Sandu /Ps Ps 621/2 N 6424/ 11.03.2009 8.876 319 0,00 717,75
527 Vrancea Bârseşti Cojocaru Mircea 254/ 13312 F Fn 614 N 6422/ 11.03.2009 1.057 277 0,00 623,25
528 Vrancea Bârseşti Mironica Mariioara, Popa Constantin şi Popa Ion 254/ 13308-11F Fn 620 N 12952/ 19.05.2009 2.695 91 0,00 204,75
529 Vrancea Bârseşti Cojocaru Vasilica 249/13274 50044 2010/ 22.01.2010 514 44 0,00 99,00
530 Vrancea Bârseşti Mitu Ion /13306A A 622 N 1.392 84 0,00 189,00
531 Vrancea Bârseşti Mortu Toader 254/ 13305%A A 619 N 12496/ 19.05.2009 822 33 0,00 74,25
532 Vrancea Bârseşti Mortu Toader 257/ 13305% A A 652 N 7321/ 18.03.2009 943 mp 59 0,00 663,16
533 Vrancea Bârseşti Cojocaru Maria 254/ 13302-03% F Fn 611 N 12933/ 19.05.2009 2.003 141 0,00 317,25
534 Vrancea Bârseşti Cojocaru Toader şi Buture Rodica 257/ 13301% A A 380 N 14632/ 13.05.2008 1.970 57 0,00 640,68
535 Vrancea Bârseşti Sbirciog Ion 257/ 13284, 85, 86 50063 2533/ 28.01.2010 2.398 120 0,00 270,00
536 Vrancea Bârseşti Regina Maria, Florea Vasile, Florea Liviu, Florea Ion 257/ 13281 A A 469 N 792/ 12.01.2008 588 52 0,00 117,00
537 Vrancea Bârseşti Costin Petrica 251/13181, 87, 79, 19, 13202, 04F, 13180Cc Cc 595 N 7343/ 18.03.2009 13692 mp 13 0,00 146,12
538 Vrancea Bârseşti Nistor Ileana şi alţii 251/ 13174,75 597 N 6544/ 11.03.2009 2.358 45 0,00 505,80
539 Vrancea Bârseşti Costin Neculai 251/13174-75%A, 13175\1F Fn 616 N 6538/ 11.03.2009 5.416 18 0,00 202,32
540 Vrancea Bârseşti Sbirciog Costica 251/ 13172A, 13173 Cc Cc 617 N 6537/ 11.03.2009 2861 mp 33 0,00 370,92
541 Vrancea Bârseşti Marin Vasile 251/ 13171 A A 592 N 6539/ 11.03.2009 3192 mp 14 0,00 157,36
542 Vrancea Bârseşti Sbirciog Anica şi alţii 251/13167%A A 618 N 7304/ 18.03.2009 26 0,00 292,24
543 Vrancea Bârseşti Mortu Aurelian 14/ 364, 63, 67 321/2 N 7351/19.03.209 244 76 0,00 854,24
544 Vrancea Bârseşti Mortu Vasilica Lucian 14/ 364, 63, 67 321/1 7318/ 19.03.2009 1.114 71 0,00 798,04
545 Vrancea Bârseşti Lungu Ion 14/ 352Cc, 353A A 594 N 7342/ 18.03.2009 865 51 0,00 573,24
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
546 Vrancea Bârseşti Ursu Silviu 8/280 Cc Cc 50032 1703/ 20.01.2010 410 24 0,00 269,76
547 Vrancea Bârseşti Preda Mariuta 8/282 Cc Cc 590 N 7348/ 18.03.2009 296 35 0,00 393,40
548 Vrancea Bârseşti Ladaru Costica 8/284A, 285Cc Cc 589 N 6540/ 11.03.2009 748 mp 60 0,00 674,40
549 Vrancea Bârseşti Costin Vasile, Costin Aurel, Costin Alexandru, Carp Mariuta, Ivan Maria 4/170, 71 591 N 6549/ 11.03.2009 1081 mp 96 0,00 1.079,04
550 Vrancea Bârseşti Mormolea Fanica 4/163%-64%Cc Cc 506 N 10646/ 03.04.2008 1.780 72 0,00 809,28
551 Vrancea Bârseşti Popa Ion 4/161,62 587 N 6521/ 12.03.2009 1.995 44 0,00 494,56
552 Vrancea Bârseşti Stefanescu Ileana 7/150 Cc Cc 601 N 6342/ 11.03.2009 652 127 0,00 1.427,48
553 Vrancea Bârseşti Tafta Ileana 7/157 A A 606 N 9586/ 10.04.2009 758 83 0,00 932,92
554 Vrancea Bârseşti Burlui Ene 7/160,61 605 N 12924/ 19.05.2006 759 38 0,00 427,12
555 Vrancea Bârseşti Burlui Catrina 7/162,63 602 N 12912/ 19.05.2009 573 39 0,00 438,36
556 Vrancea Bârseşti Costin Maria, Reghina Ileana 7/165,64 603 N 7306/ 19.03.2009 687 40 0,00 449,60
557 Vrancea Bârseşti Rosca Maria 7/166F, 167 Cc Cc 609 N 12942/ 19.05.2009 588 27 0,00 303,48
558 Vrancea Bârseşti Rosca Maria 7/168 F Fn 610 N 12911/ 19.05.2009 534 62 0,00 696,88
559 Vrancea Bârseşti Vasuianu Vasile 7/171172 50075 6903/ 08.03.2010 2.507 200 0,00 2.248,00
560 Vrancea Bârseşti Vasuianu Emil 8/777 50023 466 17 0,00 191,08
561 Vrancea Bârseşti Irimia Ionel 8/181Cc Cc 687 N 22688/ 14.08.2009 339 34 0,00 382,16
562 Vrancea Bârseşti Cojocaru Nica 267/ 15053 A A 511 N 14631/ 13.05.2008 1.642 12 0,00 134,88
563 Vrancea Bârseşti Luca Didina 267/ 15054 A A 526 N 16246/ 27.05.2008 3.148 41 0,00 460,84
564 Vrancea Bârseşti Irimia Alexandru, Sbarciog Anisoara, Luca Didina 267/ 15065 A A 524N 16015/ 26.05.2008 2.719 72 0,00 809,28
565 Vrancea Bârseşti Stoian Fanica, Stoian Costica, Stoian Ion, Stoian Alexandru 267/ 15070 A A 510 N 14639/ 13.05.2008 3.007 111 0,00 1.247,64
566 Vrancea Bârseşti Stoian Simion, Stoian George, Stoian Ileana 267/15071 A A 527 N 16367/ 27.05.2008 2.288 78 0,00 876,72
567 Vrancea Bârseşti Burtan Costica 267/ 15085 A A 509 N 14642/ 13.05.2008 1.772 30 0,00 337,20
568 Vrancea Bârseşti Groceanu Neculai 268/ 15114 A A 665 N 12920/ 19.05.2009 1.799 168 0,00 378,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
569 Vrancea Bârseşti Mitu Gh. Vasile şi Mitu Gh. Ion 268/ 15115 A A 661 N 1.372 183 0,00 411,75
570 Vrancea Bârseşti Vasuianu Vasile 268/ 15223-24A A 663 N 12934/ 19.05.2009 2.333 1 0,00 2,25
571 Vrancea Negrileşti Grosu Costache 271/ 15419-20A A 50058 17713/ 03.06.2010 3.268 42 0,00 94,50
572 Vrancea Negrileşti Lupu Anica 271/ 15421 A A 538 N 39786/ 05.12.2008 1.105 16 0,00 36,00
573 Vrancea Negrileşti Sbirciog Neagu 271/15422 A 50057 17709/ 03.06.2010 692 6 0,00 13,50
574 Vrancea Negrileşti Florea Aurora 271/ 15423 A A 50061 17707/ 03.06.2010 747 12 0,00 27,00
575 Vrancea Negrileşti Bartean Dumitru 271/ 15435 A A 466 N 727/ 12.01.2008 1.360 100 0,00 225,00
576 Vrancea Negrileşti Bartean Frasina 271/ 15436 A A 467 N 719/ 12.01.2008 1.353 32 0,00 72,00
577 Vrancea Negrileşti Lacatus Danut şi Emil 271/ 15445% A A 476 N 10625/ 03.04.2008 2.544 50 0,00 112,50
578 Vrancea Negrileşti Groceanu V. Niculina 270/ 15375 A A 546 N 13334/ 22.05.2009 669 436 0,00 981,00
579 Vrancea Negrileşti Irimia Stefan 270/ 15376 A A 545 N 13338/ 22.05.2009 1.336 494 0,00 1.111,50
580 Vrancea Negrileşti Vasuianu Dumitru 143/5962 A A 456 N 16407/ 27.05.2008 523 8 0,00 18,00
581 Vrancea Negrileşti Popa D. Ion 143/ 5970%A A 50042 5288/ 24.02.2010 3.482 18 0,00 202,32
582 Vrancea Negrileşti Popa Ion 143/5927 A A 553 N 7883/ 23.03.2009 3.482 15 0,00 168,60
583 Vrancea Negrileşti Stanciu Milica, Knap Lucretia, Barteanu Maria 139/ A 429 N 16378/ 27.05.2008 1.684 6 0,00 67,44
584 Vrancea Negrileşti Popa D. Ion 139/ 5970%A A 520 N 17781/ 09.06.2008 3.482 57 0,00 640,68
585 Vrancea Negrileşti Lechea Dumitru 139/ 5970%A A 497 N 15625/ 22.05.2008 1.521 30 0,00 337,20
586 Vrancea Negrileşti Iordache Ion 139/ 5970%A A 517 N 16393/ 27.05.2008 1.662 31 0,00 348,44
587 Vrancea Negrileşti Pantazica Razvan 139/5923 Cc 50049 15189/ 14.05.2010 4.197 250 0,00 2.810,00
588 Vrancea Negrileşti Neagu Elena 139/5920 A A 489 N 15348/ 20.05.2008 1.292 16 0,00 179,84
589 Vrancea Negrileşti Dantis Toader 139/5919 A A 513 N 16045/ 26.05.2008 1.398 10 0,00 112,40
590 Vrancea Negrileşti Rusu Stratona 139/ 5917%A A 552 N 7892/ 25.03.2009 800 5 0,00 11,25
591 Vrancea Negrileşti Rusu Stratona 139/ 5917%A A 554 N 7885/ 23.03.2009 605 3 0,00 33,72
592 Vrancea Negrileşti Paun Ghita 139/ 5916-16/1 A 493 N 15440/ 20.05.2008 723 41 0,00 460,84
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
593 Vrancea Negrileşti Rusu Filofteia 139/5915 A A 491 N 15451/ 20.05.2008 846 31 0,00 348,44
594 Vrancea Negrileşti Lechea Dumitru 139/5914 A A 495 N 15343/ 20.05.2008 940 63 0,00 708,12
595 Vrancea Negrileşti Necoara Neculai 139/5913 A A 394 N 15357/ 20.05.2008 1.183 50 0,00 562,00
596 Vrancea Negrileşti Buca Ion 139/5912 A A 484 N 15878/ 23.05.2008 1.832 33 0,00 370,92
597 Vrancea Negrileşti Lechea Costica 139/ A 515 N 16066/ 26.05.2008 1.835 11 0,00 123,64
598 Vrancea Negrileşti Cirnoiu Vasile 139/5909 A A 498 N 16042/ 26.05.2008 1.563 77 0,00 865,48
599 Vrancea Negrileşti Branzoi Constantin 139/ 5906%A A 509 N 15892/ 23.05.2008 1.865 136 0,00 1.528,64
600 Vrancea Negrileşti Bolovan Ticu 139/ 5909%C Cc 510 N 15888/ 23.05.2008 1.186 35 0,00 393,40
601 Vrancea Negrileşti Dumitrascu Dumitru 139/ 8592%- 93 F Fn 519 N 16371/ 27.05.2008 6.457 229 0,00 2.573,96
602 Vrancea Negrileşti Dumitrascu Dumitru 139/ 8592%- 93 F Fn 519 N 16371/ 27.05.2008 8.117 247 0,00 2.776,28
603 Vrancea Negrileşti Tafta Dorel 136/ 5892% F Fn 438 N 16397/ 27.05.2008 713 167 0,00 1.877,08
604 Vrancea Negrileşti Neculai Costica 269/ 397 N 15436/ 20.05.2008 3.298 245 0,00 551,25
605 Vrancea Negrileşti Anghel N. Ion 269/ 15351 A A 416 N 15665/ 22.05.2008 604 96 0,00 216,00
606 Vrancea Negrileşti Sbarciog Neagu 269/ 15352 A A 494 N 15462/ 20.05.2008 4.388 1.109 0,00 2.495,25
607 Vrancea Negrileşti Popa Costica 269/ 15353 A A 396 N 15447/ 20.05.2008 482 138 0,00 310,50
608 Vrancea Negrileşti Rusu Lucretia 269/ 15355 A A 395 N 14458/ 21.05.2008 973 28 0,00 63,00
609 Vrancea Negrileşti Dumitrascu S. Ion 269/ 15356 A A 512 N 16049/ 26.05.2008 692 12 0,00 27,00
610 Vrancea Negrileşti Titiriga Dumitru 269/ 15357 A A 496 N 15430/ 20.05.2008 957 20 0,00 45,00
611 Vrancea Negrileşti Bucur C. Ion 269/ 15358 A A 452N 15671/ 22.05.2008 1.018 14 0,00 31,50
612 Vrancea Negrileşti Irimia Neculai, Irimia Stefan, Mihalache Nicoleta, Lungu Maria, Irimia Vasile 269/ 15359 A A 514 N 16058/ 26.05.2008 4.734 111 0,00 249,75
613 Vrancea Negrileşti Mihalache Gheorghe 269/ 15372- 73 A A 551/1 N 13335/ 22.05.2009 3.156 31 0,00 69,75
614 Vrancea Negrileşti Mihalache Gheorghe 269/ 15372- 73 A A 551/2 N 13335/ 22.05.2009 3.156 81 0,00 182,25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
615 Vrancea Negrileşti Mihalache Gheorghe 269/ 15372- 73 A A 551/3 N 13335/ 22.05.2009 3.156 123 0,00 276,75
616 Vrancea Negrileşti Popa Toader 269/ 15369, 70, 71 A 550 N 5.094 260 0,00 585,00
617 Vrancea Negrileşti Carnoiu Stanca 269/ 15335 A A 548 N 7883/ 24.03.2009 1.278 29 0,00 65,25
618 Vrancea Negrileşti Lungu Ion 269/ 15329 Ps Ps 547 N 7890/ 24.03.2009 407 94 0,00 211,50
619 Vrancea Negrileşti Apostu Maria 143/6184 A A 446 N 777/ 12.01.2008 1.302 41 0,00 92,25
620 Vrancea Negrileşti Vascan I. Ion 143/6183 A A 445 N 759/ 02.01.2008 950 20 0,00 45,00
621 Vrancea Negrileşti Vasuianu Dumitru 143/6159 A A 440 N 16043/ 27.05.2008 2.635 41 0,00 92,25
622 Vrancea Negrileşti Berdei Costica 143/6158 A A 439 N 16411/ 27.05.2008 1.243 18 0,00 40,50
623 Vrancea Negrileşti Lazar Vasile 143/6147 A A 424 N 16388/ 27.05.2008 744 18 0,00 40,50
624 Vrancea Negrileşti Pricop Ion 143/5876 A A 490 N 15445/ 20.05.2008 1.048 92 0,00 1.034,08
625 Vrancea Negrileşti Ilie Neculai 143/5875 A A 500 N 16063/ 26.05.2008 1.200 25 0,00 281,00
626 Vrancea Negrileşti Buca Ion 143/5874 A A 477 N 18153/ 10.06.2008 1.398 23 0,00 258,52
627 Vrancea Negrileşti Lazar Ileana 143/5873 A A 492 N 15317/ 20.05.2008 1.620 12 0,00 134,88
628 Vrancea Negrileşti Primăria Negrileşti 139/ 5890,94 Fn 516 N 16233/ 27.05.2008 11.902 162 0 48,00
629 Vrancea Negrileşti Primăria Negrileşti 143/ 5840-41 Ps 451 N 16231/ 27.05.2008 8.767 361 0 3.610,00
630 Vrancea Negrileşti Primăria Negrileşti 143/5813 P Ps 450 N 16382/ 27.05.2008 193 13 0 130,00
631 Vrancea Tulnici Bratu Dumitru, Bratu Ecaterina şi Burlan Domnica 139/7928P.7929Cc. 7930A Ps, Cc, A 50431 2969/ 02.02.2010 2.198 527 0,00 9.486,00
632 Vrancea Tulnici Popa Nicolae 139,7927 F Fn 50281 32108/ 03.11.2009 1.198 491 0,00 1.546,65
633 Vrancea Tulnici Lechea Aurel 139,7926 7924 F Fn 50300 32116/ 03.11.2009 1.149 24 0,00 432,00
634 Vrancea Tulnici Albinet Voica 139/7900. 7904.7905.7906.7909 Fn, Drum 50758 11157/ 13.04.2010 19.350 69 0,00 217,35
635 Vrancea Tulnici Albinet Voica 139/7900. 7904.7905.7906.7909 Fn 50759 11157/ 13.04.2010 19.350 196 0,00 617,40
636 Vrancea Tulnici Chetranu Toader 140,7891 A A 2191 N 15096/ 19.05.2008 1.362 108 0,00 340,20
637 Vrancea Tulnici Luca A. Ion 140,7890 F Fn 2221 N 16413/ 27.05.2008 1.072 104 0,00 327,60
638 Vrancea Tulnici Trif Vasile 139,7887 A A 50296 32320/ 04.11.2009 2.162 218 0,00 686,70
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
639 Vrancea Tulnici Botu Constantin 140,7886 A A 2215 N 15991/ 23.05.2008 1.264 109 0,00 343,35
640 Vrancea Tulnici Gheorghita Cucoana 140,7885 A A 2232 N 16454/ 28.05.2008 1.703 144 0,00 453,60
641 Vrancea Tulnici Bogdan Viorica 140,7884 A A 2217 N 16021/ 26.05.2008 1.698 134 0,00 422,10
642 Vrancea Tulnici Mihalache Neculai 139,7882 A 50333 35550/ 04.12.2009 3.723 1.447 0,00 4.558,05
643 Vrancea Tulnici Bindar Anica 139,7881 A A 2205 N 15997/ 23.05.2008 2.061 150 0,00 472,50
644 Vrancea Tulnici Ploscaru A. Vasile 139,7880 A A 2207 N 16009/ 26.05.2008 974 102 0,00 321,30
645 Vrancea Tulnici Stanciu Constanda 139,7878 A A 2224 N 16465/ 28.05.2008 1.543 37 0,00 116,55
646 Vrancea Tulnici Condrea Danut 139,7877 A A 2197 N 15836/ 23.05.2008 3.388 120 0,00 378,00
647 Vrancea Tulnici Sfarlea Ghita 139,7876 A A 2212 N 16013/ 26.05.2008 3.457 94 0,00 296,10
648 Vrancea Tulnici Bogdan Vasile 139,7875 A A 2278 N 15995/ 23.05.2008 1.133 97 0,00 305,55
649 Vrancea Tulnici Ciuta Gheorghe 139,7847-48 A A 2195 N 15103/ 19.05.2008 968 60 0,00 189,00
650 Vrancea Tulnici Fusaru V. Stefan 139,7846 A 50331 35558/ 04.12.2009 1.096 57 0,00 179,55
651 Vrancea Tulnici Bogdan Maria 139,7845 A A 2214 N 15999/ 23.05.2008 932 53 0,00 166,95
652 Vrancea Tulnici Necoara Nicolae şi Adina 139,7843 A A 2059 N 16160/ 19.06.2009 264 15 0,00 47,25
653 Vrancea Tulnici Bulimej Maria 139,7842 A A 2334 N 18068/ 10.06.208 352 14 0,00 44,10
654 Vrancea Tulnici Dochita Lili 139,7840 A A 2201 N 15823/ 23.05.2008 1.107 16 0,00 50,40
655 Vrancea Tulnici Stanciu Costin 139,7839 A A 2226 N 16423/ 28.05.2008 2.326 45 0,00 141,75
656 Vrancea Tulnici Stanciu T. Ion 139,7838 A A 50294 31866/ 02.11.2009 1.278 31 0,00 97,65
657 Vrancea Tulnici Stratanoiu Costica 139,7832-7835 F Fn 2208 N 16003/ 26.05.2008 1.398 12 0,00 37,80
658 Vrancea Tulnici Stanciu Stan 139,7786 A A 2218 N 16011/ 26.05.2008 1.131 56 0,00 176,40
659 Vrancea Tulnici Costin Ion 139,7785 A A 2193 N 15631/ 22.05.2008 1.381 83 0,00 261,45
660 Vrancea Tulnici Botu Costin 139,7783 A A 2196 N 15629/ 22.05.2008 394 30 0,00 94,50
661 Vrancea Tulnici Bulimej Vasile şi Voineag Lenuta 139,7782 A A 2333 N 18064/ 10.06.2008 1.675 40 0,00 126,00
662 Vrancea Tulnici Costin Ion 139,7781 A A 50292 32323/ 04.11.2009 2.962 76 0,00 239,40
663 Vrancea Tulnici Stratanoiu Costica 139,7777 A A 50207 N 31871/ 02.11.2009 1.755 46 0,00 144,90
664 Vrancea Tulnici Adam Alexandru 139,7775 A A 2194 N 15626/ 22.05.2008 998 3 0,00 54,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
665 Vrancea Tulnici Baciu Claudia Alina 139,7774 A 50477 3376/ 05.02.2010 1.624 10 0,00 180,00
666 Vrancea Tulnici Gheorghita Marin 139,7773 A A 50257 N 32328/ 04.11.2009 2.472 34 0,00 612,00
667 Vrancea Tulnici Bostiog Ion 139,7769 A A 2231 N 16420/ 28.05.2008 2.837 63 0,00 1.134,00
668 Vrancea Tulnici Bulimej Vasile şi Voineag Lenuta 139 A 2198 N 350 22 0,00 396,00
669 Vrancea Tulnici Mocanu Mitica 139,7764 A A 2384 N 18972/ 17.06.2008 2.261 11 0,00 34,65
670 Vrancea Tulnici Sfirlea Ghita 25,563 Cc 564-65 A Cc, A 50327 35736/ 07.12.2009 835 59 0,00 1.062,00
671 Vrancea Tulnici Caba Ion 25,552 Cc 550-51 A Cc 2504 N 39677/ 05.12.2008 620 10 0,00 180,00
672 Vrancea Tulnici Boros Stanciu Mirela 25,559 Cc 50574 3448/ 05.02.2010 575 25 0,00 450,00
673 Vrancea Tulnici Bindar Dorica 25,556-57A 558/1 Cc Cc 2332 N 18059/ 10.06.2008 824 52 0,00 936,00
674 Vrancea Tulnici Ciuta Valerica 40/1374 Cc 50613 3446/ 05.02.2010 237 7 0,00 126,00
675 Vrancea Tulnici Stanciu Georgica, Stanciu Anisoara 39,1323 A 1321 Cc Cc 1817 N 21563/ 07.08.2009 628 17 0,00 306,00
676 Vrancea Tulnici Paun Marioara şi Nicolae 39,1295 A 1296 Cc Cc 2021 N 15447/ 15.06.2009 667 60 0,00 1.080,00
677 Vrancea Tulnici Tardea Romeo 39,1294 Lv 1293 Cc Cc 50250 N 32143/ 03.11.2009 708 10 0,00 180,00
678 Vrancea Tulnici Ilie Sebastian 39,1292 Cc 1291 Lv Cc 1816 N 21566/ 07.08.2009 900 23 0,00 414,00
679 Vrancea Tulnici Ciuta Gheorghe 39,1289 Cc 50578 3443/ 05.02.2010 583 16 0,00 288,00
680 Vrancea Tulnici Gherman Vasile (căsătorit cu Gherman Florentina) 39/1286,87 Cc 50755 10815/ 12.04.2010 591 18 0,00 324,00
681 Vrancea Tulnici Gherman Vasile (căsătorit cu Gherman Florentina) 39/1234 Cc 50748 10811/ 12.04.2010 205 14 0,00 252,00
682 Vrancea Tulnici Ladunca Aurica 39,1282 Cc, Lv 50987 16322/ 25.05.2010 3.327 67 0,00 1.206,00
683 Vrancea Tulnici Ciuta T. Vasile 39,1259% Cc 1260 A 1161 Lv Cc 50248 32138/ 03.11.2009 1.416 13 0,00 234,00
684 Vrancea Tulnici Stanciu Ionica 39,1244-45 Cc 50329 35726/ 07.12.2009 2.078 52 0,00 901,33
685 Vrancea Tulnici Popa Stefan 68,2017 Cc 2018 A Cc 2537 N 39695/ 05.12.2008 1.112 9 0,00 162,00
686 Vrancea Tulnici Ionascu Vasile 68,2019 A A 2525 N 23043/ 18.08.2009 544 79 0,00 1.422,00
687 Vrancea Tulnici Grosu Ion 68/2025, 26,27,28 Cc 50734 5868/ 01.03.2010 6.787 119 0,00 2.142,00
688 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 115,5484% Pd Pd 2337 20421/ 27.06.2008 553 553 0,00 1.741,95
689 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 115,5484 Pd Pd 2342 20413/ 27.06.2008 2.791 2.791 0,00 8.791,65
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
690 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 115,5484 Pd Pd 2409 20392/ 27.06.2008 1.817 1.817 0,00 5.723,55
691 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 115,5488 Pd Pd 2404 20436/ 27.06.2008 945 945 0,00 2.976,75
692 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 115,5493 Pd Pd 2403 20393/ 27.06.2008 2.263 2.263 0,00 7.128,45
693 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 116,5500 Pd Pd 2444 21105/ 03.07.2008 827 827 0,00 2.605,05
694 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 116,5503 Ps 5505 Pd Pd, Ps 2399 20389/ 27.06.2008 1.378 1.378 0,00 4.240,70
695 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 116,5505 Pd Pd 2411 20388/ 27.06.2008 950 950 0,00 2.992,50
696 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 116,5500% Pd Pd 2429 21101/ 03.07.2008 853 853 0,00 2.686,95
697 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 116,5509 Pd 50305 36215/ 09.12.2009 2.382 2.382 0,00 7.503,30
698 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 116,5017 Pd Pd 2430 21106/ 03.07.2008 654 654 0,00 2.060,10
699 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,5017% Pd Pd 2441 21129/ 03.07.2008 423 423 0,00 1.332,45
700 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,5017 Pd Pd 2458 764 764 0,00 2.406,60
701 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,5019 Pd Pd 2390 20390/ 27.06.2008 1.093 1.093 0,00 3.442,95
702 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,5019 Pd Pd 2398 20391/ 27.06.2008 625 625 0,00 1.968,75
703 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,5005% Pd Pd 2255 20774/ 01.07.2008 99 99 0,00 311,85
704 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,5005% Pd Pd 2471 23828/ 29.07.2008 951 951 0,00 2.995,65
705 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108 Pd 2236 N 79 79 0,00 248,85
706 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,5006% Pd Pd 2298 20385/ 27.06.2008 1.241 1.241 0,00 3.909,15
707 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,50245006 Pd Pd 2442 21125/ 03.07.2008 542 542 0,00 1.707,30
708 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,5006% 5024 Pd Pd 2412 20384/ 27.06.2008 783 783 0,00 2.466,45
709 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,5006% Pd Pd 2448 21163/ 03.07.2008 865 865 0,00 2.724,75
710 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,5027% 5026% 5006% Pd Pd 50172 31348/ 28.10.2009 1.351 1.351 0,00 4.255,65
711 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,5027% 5006 % Pd Pd 50088 31392/ 28.10.2009 789 789 0,00 2.485,35
712 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,5029 Pd Pd 2432 20788/ 01.07.2008 1.627 1.627 0,00 5.125,05
713 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,5005% Pd Pd 50164 32662/ 06.11.2009 278 278 0,00 875,70
714 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,5006% Pd Pd 2396 20419/ 27.06.2008 580 580 0,00 1.827,00
715 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,5006% Pd Pd 2401 20400/ 27.06.2008 1.004 1.004 0,00 3.162,60
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
716 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,5006 Pd Pd 2393 20410/ 27.06.2008 316 316 0,00 995,40
717 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 109,5006% Pd Pd 2301 20433/ 27.06.2008 447 447 0,00 1.408,05
718 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108,5005 Pd Pd 2300 20423/ 27.06.2008 189 189 0,00 595,35
719 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 107,4953 Pd 50365 2285/ 26.01.2010 459 459 0,00 1.445,85
720 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 107,4905 Pd Pd 2406 20428/ 27.06.2008 597 597 0,00 1.880,55
721 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 107,4905 Pd 50368 2278/ 26.01.2010 146 146 0,00 459,90
722 Vrancea Tulnici Bogdan Fanica şi alţii 107,4904 F Fn 2597 N 12874/ 19.05.2009 3.911 250 0,00 787,50
723 Vrancea Tulnici Neagu Fanica, Neagu Silica, Desaga Lenuţa 106,4859 F Fn 2610 N 12862/ 19.05.2009 882 30 0,00 94,50
724 Vrancea Tulnici Bogdan Viorica şi Moraru Marioara 107,4903% F Fn 2603 N 12845/ 19.05.2009 11.729 258 0,00 812,70
725 Vrancea Tulnici Olteanu Nicuta 107,4902 F Fn 2609 N 16163/ 19.06.2009 4.464 113 0,00 355,95
726 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 107,4901 Pd 50298 36219/ 09.12.2009 884 884 0,00 2.784,60
727 Vrancea Tulnici Oprea Opriscan Ion 107,4887-88-89 F Fn 2606 N 12865/ 19.05.2009 8.127 199 0,00 626,85
728 Vrancea Tulnici Ciubotaru Mihai Ioan şi Anisoara 107,4884% Cc 4885 4883 F Fn, Cc 1826 N 16167/ 22.06.2009 1.592 83 0,00 1.494,00
729 Vrancea Tulnici Zaman Mihai 107/4884 Fn 50403 2649/ 29.01.2010 1.110 91 0,00 286,65
730 Vrancea Tulnici Ionita Ion 107/4884 Fn 50652 6919/ 8.03.2010 706 75 0,00 236,25
731 Vrancea Tulnici Bindar Toader 107,4882 F Fn 2600 N 12854/ 19.05.2009 8.531 484 0,00 1.524,60
732 Vrancea Tulnici Oprea Fanica 107,4882% F Fn 2605 N 12858/ 19.05.2009 8.480 376 0,00 1.184,40
733 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 107/4878 Pd 50192 33617/ 16.11.2009 1.354 1.354 0,00 4.265,10
734 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 107,4878% Pd Pd 50161 32657/ 06.11.2009 638 638 0,00 2.009,70
735 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 1074878 Pd 50310 36217/ 09.12.2009 285 285 0,00 897,75
736 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 105,4708% Pd Pd 50155 32630/ 06.11.2009 1.734 1.734 0,00 5.462,10
737 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 105,4708% Pd Pd 2415 20802/ 01.07.2008 298 298 0,00 938,70
738 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 105,4108 Pd Pd 2435 20806/ 01.07.2008 381 381 0,00 1.200,15
739 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 105,4708 Pd Pd 2419 21124/ 03.07.2008 4.989 4.989 0,00 15.715,35
740 Vrancea Tulnici Radu Dinu şi Viorica 53,4699 cc 50827 10638/ 9.04.2010 200 88 0,00 3.166,24
741 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 105,4699% Pd Pd 2428 21103/ 03.07.2008 364 364 0,00 1.146,60
742 Vrancea Tulnici Ilie Toader 53, 2572 Cc. Lv 50548 10.604 167 0,00 3.006,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
743 Vrancea Tulnici Toca Traian şi Goea Liviu 53, 2570% Fn Fn 50198 32124/ 03.11.2009 414 20 0,00 360,00
744 Vrancea Tulnici Toca Traian căsătorit cu Dorina, Saragea Ion cu Anica 54, 2584 Fn 50682 4562/ 17.02.2010 200 8 0,00 287,84
745 Vrancea Tulnici Ghilinita Gheorghe şi Jenica 54,2584 Fn 50564 4566/ 17.02.2010 200 6 0,00 215,88
746 Vrancea Tulnici Dumitru Paul şi Luta 54,2584 Fn 50724 6843/ 5.03.2010 225 9 0,00 162,00
747 Vrancea Tulnici Olteanu Costica 53, 2570% Cc Cc 50234 N 32326/ 04.11.2009 4.137 41 0,00 738,00
748 Vrancea Tulnici Ilie Adrian 53, 2567 Cc 50382 2004/ 22.01.2010 902 25 0,00 450,00
749 Vrancea Tulnici Ciocan Ion 53, 2563% Cc Cc 50275 N 32139/ 03.11.2009 629 20 0,00 360,00
750 Vrancea Tulnici Knorr Georgeta 53/2564,67 Cc 50542 2812/ 1.02.2010 1.600 104 0,00 3.741,92
751 Vrancea Tulnici Miu Tudorel şi Mihaela 53,2549 Fn 50556 4295/ 16.02.2010 696 102 0,00 3.669,96
752 Vrancea Tulnici Jelea Constantin 53, 2560% Fn Fn 50103 N 32135/ 03.11.2009 1.998 249 0,00 4.482,00
753 Vrancea Tulnici Radu Viorica 53, 2554 Cc Cc 2019 N 16168/ 22.06.2009 204 21 0,00 755,58
754 Vrancea Tulnici Vasile Bogdan 53/2555 Cc 50751 10819/ 12.04.2010 375 20 0,00 719,60
755 Vrancea Tulnici Frasin Lacramioara 53, 2554, 2555 Cc, A 2008 N 15509/ 16.06.2009 2.139 102 0,00 1.836,00
756 Vrancea Tulnici Rosu Dumitru 53,2551 Fn 50552 2519/ 28.01.2010 1.441 10 0,00 359,80
757 Vrancea Tulnici Tambozi Elena 53, 2549 Fn Fn 50924 17386/ 02.06.2010 296 70 0,00 2.518,60
758 Vrancea Tulnici Tambozi Elena 53,2549 Fn 50910 17385/ 03.06.2010 667 22 0,00 791,56
759 Vrancea Tulnici Dragan Alexandru, Dragan Nicoleta Carmen 53,2549 Fn 50895 15773/ 21.05.2010 286 22 0,00 791,56
760 Vrancea Tulnici Sacalus Valentin 53, 2549 Fn Fn 50753 10817/ 13.04.2010 689 80 0,00 2.878,40
761 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 53, 2548 Pd Pd 2452 21113/ 03.07.2008 2.507 2.507 0,00 7.897,05
762 Vrancea Tulnici Toader Pantazica şi Geta 9/169 Fn 50801 11988/ 24.04.2010 908 23 0,00 827,54
763 Vrancea Tulnici Toader Pantazica şi Geta 9/170 Cc 51072 11380/ 15.04.2010 345 14 0,00 503,72
764 Vrancea Tulnici Iuruc Constantin 9/154 Fn 50831 11375/ 15.04.2010 1.024 28 0,00 1.007,44
765 Vrancea Tulnici Parohia Gresu 9/153,154 Fn 51073 11377/ 15.04.2010 1.367 41 0,00 1.475,18
766 Vrancea Tulnici Parohia Gresu 9/153 A 50854 14676/ 12.05.2010 249 7 0,00 251,86
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
767 Vrancea Tulnici Grobnicu Nastasia 9/153 A 50791 11854/ 21.04.2010 2.786 95 0,00 3.418,10
768 Vrancea Tulnici Cosoleanu Gheorghe şi Daniela 9/153 A 50795 11866/ 21.04.2010 400 17 0,00 611,66
769 Vrancea Tulnici Baciu Toader şi Irina 9/143 Cc 50788 11865/ 20.04.2010 495 23 0,00 827,54
770 Vrancea Tulnici Cimpureanu Angela 9/143 Cc 50796 11993/ 21.04.2010 690 32 0,00 1.151,36
771 Vrancea Tulnici Voineag Puicuta şi Ion 9/139,140 Cc, A 51076 12567/ 27.04.2010 1.745 55 0,00 1.978,90
772 Vrancea Tulnici Cimpureanu Angela 9/138 Cc 50782 11833/ 20.04.2010 1.706 17 0,00 611,66
773 Vrancea Tulnici Baciu Toader 9/138 Cc 50786 11862/ 20.04.2010 171 3 0,00 107,94
774 Vrancea Tulnici Motoc Zamfira 2/27,28 Cc 50736 9850/ 07.04.2010 540 19 0,00 683,62
775 Vrancea Tulnici Ciubotaru Aurel şi Aurica 2/25,26 Fn 50936 17704/ 04.06.2010 895 32 0,00 1.151,36
776 Vrancea Tulnici Cazacu Olguta şi Vasile 2/23 A 50657 6920/ 09.03.2010 732 23 0,00 414,00
777 Vrancea Tulnici Dantis Toader 2, 21/1 Cc, 21/1 A Cc, A 2510 N 39466/ 03.12.2008 1.392 48 0,00 864,00
778 Vrancea Tulnici Plescan Florin Ciprian 2, 16% Fn Fn 1780/2/ 1 N 9590/ 10.04.2009 151 1 0,00 18,00
779 Vrancea Tulnici Voineag Nastasia 2, 14-15-16% Fn, 15% Pdt Fn 1780/1/ 1 N 9537/ 09.04.2009 1.880 35 0,00 630,00
780 Vrancea Tulnici Nicoara Ion 2,15 Cc Cc 2533 N 39649/ 05.12.2008 307 39 0,00 702,00
781 Vrancea Tulnici Mocanu Ion 2,13 Cc 2530 N 30706/ 05.12.2008 552 35 0,00 630,00
782 Vrancea Tulnici Nicoara Costel şi Cojocaru Maricica 1/13 Fn 50387 2525/ 25.01.2010 4.032 85 0,00 1.530,00
783 Vrancea Tulnici Mitrofan Vasile şi Teodora 1/8,9 Fn 50503 3798/ 10.02.2010 900 47 0,00 148,05
784 Vrancea Tulnici Fusaru Mitica 1,4 Cc Cc 2263 N 17803/ 09.06.2008 797 33 0,00 594,00
785 Vrancea Tulnici Cretu Vasile şi Mihai Rodica Angela 1,4 Cc 5 F Cc 2315 N 17794/ 09.06.2008 1.703 21 0,00 378,00
786 Vrancea Tulnici Dantis S. Ion 1,1 F Fn 2261 N 17787/ 09.06.2008 611 2 0,00 36,00
787 Vrancea Tulnici Dantis V. Simion 1,1 F Fn 2509 N 39675/ 05.12.2008 1.430 14 0,00 252,00
788 Vrancea Tulnici Dantis S. Nicolaie 1,1 F Fn 2280 N 18055/ 10.06.2008 3.140 21 0,00 378,00
789 Vrancea Tulnici Bandar Vasile 46/1832 Fn 50973 15781/ 20.05.2010 20.900 153 0,00 5.504,94
790 Vrancea Tulnici Bogdan Ion 46,1832 F Fn 2493 N 39453/ 03.12.2008 11.118 286 0,00 5.148,00
791 Vrancea Tulnici Pavelescu Lucian 46,1832 F Fn 50404 2645/ 01.02.2010 2.039 103 0,00 1.854,00
792 Vrancea Tulnici Cristea Mioara Sorina şi Viorel 46,1832 Fn 50400 2648/ 01.02.2010 1.662 124 0,00 2.232,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
793 Vrancea Tulnici Ciorba Elena Maricela şi Spiridon 46,1832 A Fn 50551 4286/ 17.02.2010 869 99 0,00 3.562,02
794 Vrancea Tulnici Fusaru Ghita 46,1832 F Fn 2514 N 39467/ 03.12.2008 810 67 0,00 2.410,66
795 Vrancea Tulnici Grobnicu Gavrila 46,1832 F 1832 Cc Cc 2558 N 39469/ 03.12.2008 1.213 53 0,00 1.906,94
796 Vrancea Tulnici Paraschiv Emil şi Steriana 46,1839 Cc 50507 3796/ 10.02.2010 1.923 73 0,00 2.626,54
797 Vrancea Tulnici Angheluta Cezar 46,1838 Fn 50589 5285/ 24.02.2010 1.227 49 0,00 1.763,02
798 Vrancea Tulnici Ilie Lilica 46,1835 Fn 50521 3855/ 11.02.2010 1.850 111 0,00 3.993,78
799 Vrancea Tulnici Postolea Ionel 46/1835 Fn 50665 6838/ 09.03.2010 500 60 0,00 2.158,80
800 Vrancea Tulnici Ciuburciu Mandita şi Lucian 46,1838/1 Fn 50568 4560/ 18.02.2010 596 39 0,00 1.403,22
801 Vrancea Tulnici Lazar Marian şi Marilena 46/1842 Fn 50416 2647/ 01.02.2010 1.106 44 0,00 138,60
802 Vrancea Tulnici Dima Gheorghe şi Sultanica 46/1842 Fn 50410 2651/ 01.02.2010 1.212 49 0,00 154,35
803 Vrancea Tulnici Dragomir Constantin şi Ecaterina 46/1842 Fn 1382/1/ 1 N 10331/ 26.05.2009 1.315 36 0,00 113,40
804 Vrancea Tulnici Cinepa Cristinel şi Letitia 46/1842 Fn 50389 2534/ 29.01.2010 109 7 0,00 22,05
805 Vrancea Tulnici S.C. CIMPA COM - S.R.L. 46,1842 Fn 50413 2643/ 01.02.2010 1.004 18 0,00 56,70
806 Vrancea Tulnici Munteanu Mihaela şi Dorin 46/1842 Fn 50505 3803/ 10.02.2010 4.010 365 0,00 1.149,75
807 Vrancea Tulnici Neagu Sanda 46,1842 % F Fn 50201 N 32137/ 03.11.2009 2.908 118 0,00 2.124,00
808 Vrancea Tulnici Niculescu Traian şi Viorica 46/1842 Fn 50500 3752/ 10.02.2010 3.134 71 0,00 223,65
809 Vrancea Tulnici Fusaru Ion şi Viorica şi alţii 46/1844 Fn 50722 9491/ 29.03.2010 518 28 0,00 88,20
810 Vrancea Tulnici Fusaru Ion şi Viorica 46/1844 Fn 50695 8207/ 18.03.2010 82 29 0,00 91,35
811 Vrancea Tulnici Fusaru Ion şi Viorica 46/1844 Fn 50698 8206/ 18.03.2010 5.805 176 0,00 554,40
812 Vrancea Tulnici Savin Poldina şi Ion 46/1844 Cc, Fn 50667 6911/ 08.03.2010 6.064 41 0,00 1.475,18
813 Vrancea Tulnici Savin Poldina şi Ion 46/1844 Fn 50655 6909/ 08.03.2010 5.030 75 0,00 236,25
814 Vrancea Tulnici Ungureanu Ion 46,1844% F Ps 50267 N 32312/ 04.11.2009 11.991 66 0,00 1.188,00
815 Vrancea Tulnici Anastasiu Stelica 46/1844 Fn 50321 34448/ 24.11.2009 8.423 328 0,00 5.904,00
816 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 45/1479 Pd 50091 31366/ 28.10.2009 249 249 0,00 784,35
817 Vrancea Tulnici Iacob Ileana şi Valeriu 46,1318 Fn 50452 3100/ 03.02.2010 15.000 622 0,00 1.959,30
818 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 46/1487 Pd 50160 32676/ 06.11.2009 74 74 0,00 233,10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
819 Vrancea Tulnici Ilie Vasile, Ilie Eugen, Nan Lenuta, Gheorghita Teodor, Gheorghita Gabi 46/1469/ 1470 Fn 50689 4444/ 16.02.2010 16.148 242 0,00 4.356,00
820 Vrancea Tulnici Gusu Gheorghe şi Marinela 43/1471 A 50821 13532/ 30.04.2010 1.975 45 0,00 810,00
821 Vrancea Tulnici Vulcan Iulian şi Sandica 43/1471 Fn 50687 7915/ 16.03.2010 862 77 0,00 2.770,46
822 Vrancea Tulnici David Madalin Teodor, Tudorache Nelu şi Florina Daniela 43/1471 Fn 50597 5291/ 24.02.2010 2.185 232 0,00 8.347,36
823 Vrancea Tulnici Paraschiv Emil şi Steliana 43/1356 Fn 50889 15945/ 20.05.2010 358 153 0,00 481,95
824 Vrancea Tulnici Munteanu Iulian şi Marcela 43/1318 Fn 50671 7774/ 15.03.2010 670 80 0,00 2.878,40
825 Vrancea Tulnici Neagu Vasile, Frasin Mina, Neagu Vasilica 43/1318 Fn 50836 13869/ 04.05.2010 358 14 0,00 503,72
826 Vrancea Tulnici Necoara Nicolae şi Adina 43/1318 Fn 50779 11689/ 16.04.2010 926 48 0,00 1.727,04
827 Vrancea Tulnici S.C. GIAN CLOD - S.R.L. 43/1318 Fn 50845 14265/ 06.05.2010 1.797 112 0,00 4.029,76
828 Vrancea Tulnici Agurida Vasile 43,1318% Cc Cc 50232 N 32330/ 04.11.2009 7.112 644 0,00 23.171,12
829 Vrancea Tulnici Botezatu Alexandru şi Vilusa Elena 43/1318 Fn 50732 10094/ 02.04.2010 581 48 0,00 1.727,04
830 Vrancea Tulnici Vlajei Gheorghe 43/1318 Fn 50728 10093/ 02.04.2010 181 16 0,00 575,68
831 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 43/1296 Ps 50167 32674/ 06.11.2009 250 250 0,00 787,50
832 Vrancea Tulnici Ciolan Nicu 43/1296 Fn 50719 9608/ 30.03.2010 385 24 0,00 863,52
833 Vrancea Tulnici Bulgaru Gheorghe şi Aurica 43/1233 Cc 50593 5290/ 24.02.2010 528 118 0,00 4.245,64
834 Vrancea Tulnici Botezatu Dinu 43/1233 Fn 50598 5293/ 24.02.2010 902 21 0,00 378,00
835 Vrancea Tulnici Botezatu Dinu 1233 F Fn 50591 5294/ 24.02.2010 6.681 212 0,00 7.627,76
836 Vrancea Tulnici Mocanu Mariuta 1233-36 F Fn, Pdt 50580 3216/ 04.02.2010 31.528 1.123 0,00 40.405,54
837 Vrancea Tulnici Tudorache Mihai, Tudorache Maricica 43/1239 Fn 2128 N 1703/ 22.01.2008 34.958 110 0,00 3.957,80
838 Vrancea Tulnici Sacalus Lenuta 43/1241 F Fn 50449 3099/ 03.02.2010 4.128 209 0,00 3.762,00
839 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 43,1255%-50% Ps Ps 50186 N 33615/ 16.11.2009 247 247 0,00 778,05
840 Vrancea Tulnici Donose Ion 4/141 Cc 50965 15779/ 19.05.2010 10.662 68 0,00 2.446,64
841 Vrancea Tulnici Dorin Constantin şi Cornelia 4/139,140 Cc 50562 3098/ 03.02.2010 1.382 112 0,00 4.029,76
842 Vrancea Tulnici Kaspi Ionela şi Fredi 4/136/1 Cc Fn 50955 17805/ 04.06.2010 1.185 29 0,00 1.043,42
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
843 Vrancea Tulnici Stanciu Toader şi Stanciu Costica 4/136 Cc Fn 50940 15776/ 19.05.2010 6.001 22 0,00 791,56
844 Vrancea Tulnici Buca Lenuta 2,133 F 134 A 135 Cc Cc 2499 N 39685/ 05.12.2008 9.927 77 0,00 1.396,00
845 Vrancea Tulnici Botu Maricica 2,132 A 130-31 Cc Cc 2495 N 36464/ 03.12.2008 10.681 59 0,00 1.062,00
846 Vrancea Tulnici Buzoianu Traian şi Silvia Claudia 4/129 A 50937 17711/ 03.06.2010 499 66 0,00 2.374,68
847 Vrancea Tulnici Stanciu Stanca 4/118 Cc 50746 10420/ 08.04.2010 245 59 0,00 2.122,82
848 Vrancea Tulnici Stanciu Stanca 4/118 Drum 50738 10418/ 08.04.2010 139 1 0,00 35,98
849 Vrancea Tulnici Hriscu Magdalena 2/108 A, Cc 50587 2813/ 01.02.2010 18.824 67 0,00 2.410,66
850 Vrancea Tulnici Hriscu Magdalena 2/108 Fn 50586 2813/ 01.02.2010 18.824 48 0,00 1.727,04
851 Vrancea Tulnici Hriscu Vasile 2/112 Cc 50554 10889/ 14.05.2009 1.000 45 0,00 1.619,10
852 Vrancea Tulnici Bostiog Gheorghe 4\101 Ps,102 A,103 Cc,104 F,105 A,106 F Ps 1169/1/1 N 10889/ 14.05.2009 8.018 177 0,00 3.186,00
853 Vrancea Tulnici Mihalache Vasile 2\47 Cc Cc 2529 N 32130/ 03.11.2009 378 70 0,00 2.518,60
854 Vrancea Tulnici Donose Ion 2\46 Cc Cc 50246 35172/ 29.10.2008 553 51 0,00 918,00
855 Vrancea Tulnici Botu Anica 2/44,45 A, Cc 2497 N 15446/ 15.06.2009 759 88 0,00 3.166,24
856 Vrancea Tulnici Ciurciumel Adrian 2/42 Cc 2089 N 39683/ 05.12.2008 1.176 94 0,00 3.382,12
857 Vrancea Tulnici Marin Mariuta 2\40 F, 41 Cc Cc 2528 N 32329/ 04.11.2009 1.330 111 0,00 198,00
858 Vrancea Tulnici Tirdea Spiridon şi alţii 2/39 Ps 50261 32318/ 04.11.2009 2.336 50 0,00 900,00
859 Vrancea Tulnici Bostiog Toader 2\26 A,27 Cc Cc 50239 3442/ 05.02.2010 1.593 111 0,00 198,00
860 Vrancea Tulnici Tardea Spiridon 2/22.24.25.30.32 Fn 50572 9920/ 14.04.2009 34.183 6 0,00 108,00
861 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 2/10 Ps 2618 N 9920/ 14.04.2009 1.170 108 0,00 340,20
862 Vrancea Tulnici Kviatcoschi Ion 1, 7 Cc, 8 F Fn, Cc 2527 N 15441/ 12.06.2009 2.843 69 0,00 1.242,00
863 Vrancea Tulnici Borchina Ioana 1, 1100/2 Fn 1352 N 16164/ 19.06.2009 740 262 0,00 9.426,76
864 Vrancea Tulnici Popa Viorel 38, 1100/ 4 F Fn 1354 N 2518/ 28.01.2010 1.050 79 0,00 2.842,42
865 Vrancea Tulnici Bulus Vasilica 38, 1100/7 Cc 50398 700 33 0,00 1.187,34
866 Vrancea Tulnici S.C. Criocont - S.R.L. 38,1100 1353 N 9543/ 09.04.2009 490 5 0,00 179,90
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
867 Vrancea Tulnici Matache Iulian 38, 1100/5 Fn 1355 N 10333/ 22.04.2009 600 22 0,00 791,56
868 Vrancea Tulnici Bizna Vasile, Bizna Amalia 38, 1100/6 Fn 1356 N 10334/ 23.04.2009 3.123 52 0,00 1.870,96
869 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 38, 1102 F Fn 2621/2 10334/ 23.04.2009 52.092 451 0,00 1.420,65
870 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 38, 1102 F Fn 2621/1 32677/ 06.11.2009 52.092 559 0,00 1.760,85
871 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 38/1106 Ps 50166 32667/ 06.11.2009 452 452 0,00 1.423,80
872 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 38, 1106% Pd Pd 50158 9849/ 31.03.2010 75 75 0,00 236,25
873 Vrancea Tulnici Halici Iliana şi Vasile 38/1103 Ps 50725 9851/ 31.03.2010 1.689 11 0,00 34,65
874 Vrancea Tulnici Halici Iliana 38/1105 Ps 50729 32666/ 06.11.2009 5.923 388 0,00 1.222,20
875 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 38, 1106 Pd 50169 18182/ 10.06.2008 128 128 0,00 403,20
876 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 38, 1106% Pd Pd 2322 18179/ 10.06.2008 150 150 0,00 472,50
877 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 38, 1106% Pd Pd 2382 18031/ 10.06.2008 854 854 0,00 2.690,10
878 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 38, 1106% Pd Pd 2365 182 182 0,00 573,30
879 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 38, 1106% Pd Pd 2339 18040/ 10.06.2008 745 745 0,00 2.346,75
880 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 35, 1060 Pd Pd 2290 18075/ 10.06.2008 369 369 0,00 1.162,35
881 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 35, 1060% Pd Pd 2361 18072/ 10.06.2008 1.209 1.209 0,00 3.808,35
882 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 35, 1059 Pd Pd 2289 18097/ 10.06.2008 558 558 0,00 1.757,70
883 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 35, 1059 Pd Pd 2295 732 732 0,00 2.305,80
884 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 35,1059 Pd 2358 18099/ 10.06.2008 667 667 0,00 2.101,05
885 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 35, 1063 Pd Pd 2285 18228/ 10.06.2008 232 232 0,00 730,80
886 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 35, 1063 Pd Pd 2330 18037/ 10.06.2008 269 269 0,00 847,35
887 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 34, 1054 Pd Pd 2364 18021/ 10.06.2008 175 175 0,00 551,25
888 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 34, 1054 Pd Pd 2367 18107/ 10.06.2008 227 227 0,00 715,05
889 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 35, 1054 Pd Pd 2284 96 96 0,00 302,40
890 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 35/1059 Pd 2374 18103/ 10.06.2008 45 45 0,00 141,75
891 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 35, 1059 Pd Pd 2296 220 220 0,00 693,00
892 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 35/1059 Pd 2356 18111/ 10.06.2008 290 290 0,00 913,50
893 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 35, 1059 Pd Pd 2357 23822/ 29.07.2008 1.170 1.170 0,00 3.685,50
894 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 35/1059 Pd 2460 20797/ 01.07.2008 1.987 1.987 0,00 6.259,05
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
895 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 24, 858 Pd Pd 2433 211173/ 03.07.2008 1.164 1.164 0,00 3.666,60
896 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 24, 860 Pd Pd 2449 23836/ 29.07.2008 945 945 0,00 2.976,75
897 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 24/860 Pd 2465 23823/ 29.07.2008 431 431 0,00 1.357,65
898 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 24/861 Pd 2472 417 417 0,00 1.313,55
899 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 24/860 Pd 2446 23820/ 29.07.2008 62 62 0,00 195,30
900 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 24/859 Pd 2469 23838/ 29.07.2008 291 291 0,00 916,65
901 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 24/859 Pd 2473 23837/ 29.07.2008 234 234 0,00 737,10
902 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 24/853 Pd 2464 23827/ 29.07.2008 147 147 0,00 463,05
903 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 24/853 Pd 2461 18093/ 10.06.2008 429 429 0,00 1.351,35
904 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 24, 853 Pd Pd 2294 18090/ 10.06.2008 1.079 1.079 0,00 3.398,85
905 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 24, 853 Pd Pd 2359 631 631 0,00 1.987,65
906 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 24, 853 Pd Pd 2335 18196/ 10.06.2008 281 281 0,00 885,15
907 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 23, 849 Pd Pd 2324 381 381 0,00 1.200,15
908 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 24/852 Pd 2287 2.210 2.210 0,00 6.961,50
909 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 23/849 Pd 2369 18189/ 10.06.2008 753 753 0,00 2.371,95
910 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 23, 849 Pd Pd 2323 204 204 0,00 642,60
911 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 23/846 Pd 2350 18214/ 10.06.2008 205 205 0,00 645,75
912 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 23, 846 Pd Pd 2375 18212/ 10.06.2008 302 302 0,00 951,30
913 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 23, 846 Pd Pd 2352 193 193 0,00 607,95
914 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 23/846 Pd 2368 18226/ 10.06.2008 726 726 0,00 2.286,90
915 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 23, 846 Pd Pd 2377 531 531 0,00 1.672,65
916 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 23/846 Pd 2349 17924/ 09.06.2008 511 511 0,00 1.609,65
917 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 23, 845 Pd Pd 2305 17930/ 09.06.2008 752 752 0,00 2.368,80
918 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 23, 844 Pd Pd 2302 17953/ 09.06.2008 471 471 0,00 1.483,65
919 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 23, 842 Pd Pd 2245 17948/ 09.06.2008 941 941 0,00 2.964,15
920 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 23/844 Pd 2269 17948/ 09.06.2008 1.168 1.168 0,00 3.679,20
921 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 23/841 Pd 2275 18174/ 10.06.2008 2.287 2.287 0,00 7.204,05
922 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 27, 923 Pd Pd 2346 17860/ 09.06.2008 372 372 0,00 1.171,80
923 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 27, 947 Pd Pd 2316 17943/ 09.06.2008 652 652 0,00 2.053,80
924 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 27, 947 Pd Pd 2303 17941/ 20.06.2008 100 100 0,00 315,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
925 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 27,922%Pd Pd 2260 17958/ 09.06.2008 515 515 0,00 1.622,25
926 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 27,922%Pd Pd 2253 17951/ 09.06.2008 141 141 0,00 444,15
927 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 26, 919 Pd Pd 2239 17950/ 09.06.2008 124 124 0,00 390,60
928 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 27, 922 Pd Pd 2313 17939/ 09.06.2008 253 253 0,00 796,95
929 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 27,922 Pd Pd 2311 17901/ 09.06.2008 663 663 0,00 2.088,45
930 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 27, 921 Pd Pd 2274 17858/ 09.06.2008 590 590 0,00 1.858,50
931 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 27, 941 Pd Pd 2237 17911/ 09.06.2008 773 773 0,00 2.434,95
932 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 27, 941 Pd Pd 2243 18156/ 10.06.2008 685 685 0,00 2.157,75
933 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 13, 544 Pd Pd 2344 18172/ 10.06.2008 5.598 5.598 0,00 17.633,70
934 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 27, 945%Pd Pd 2381 18157/ 10.06.2008 521 521 0,00 1.641,15
935 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 27,945 Pd Pd 2318 17884/ 09.06.2008 245 245 0,00 771,75
936 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 27, 945 Pd Pd 2268 17897/ 09.06.2008 414 414 0,00 1.304,10
937 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 28,949/2Pd Pd 2308 20769/ 01.07.2008 1.646 1.646 0,00 5.184,90
938 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 24/860 Pd 2273 1.586 1.586 0,00 4.995,90
939 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 28, 949% P Pd 2341 20403/ 27.06.2008 1.053 1.053 0,00 3.316,95
940 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 28, 949 Pd Pd 2400 20765/ 01.07.2008 1.163 1.163 0,00 3.663,45
941 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 30, 954%Pd Pd 2246 20763/ 01.07.2008 203 203 0,00 639,45
942 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 30, 954 Pd Pd 2265 20760/ 01.07.2008 329 329 0,00 1.036,35
943 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 30, 954 Pd Pd 2247 20399/ 27.06.2008 106 106 0,00 333,90
944 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 30, 954 Pd Pd 2410 20757/ 01.07.2008 522 522 0,00 1.644,30
945 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 30, 954 Pd Pd 2267 18027/ 10.06.2008 506 506 0,00 1.593,90
946 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 30, 954 Pd Pd 2366 20755/ 01.07.2008 102 102 0,00 321,30
947 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 30, 954 Pd Pd 2248 35 35 0,00 110,25
948 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 30/954 Pd 2283 20430/ 27.06.2008 162 162 0,00 510,30
949 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 30, 954 Pd Pd 2397 1315/ 15.01.2010 768 768 0,00 2.419,20
950 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 30/954 Pd 50345 1319/ 15.01.2010 1.599 1.599 0,00 5.036,85
951 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 30/954 Pd 50349 20427/ 27.06.2008 1.569 1.569 0,00 4.942,35
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
952 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 30,956%Pd Pd 2343 20409/ 27.06.2008 49 49 0,00 154,35
953 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 30,956%Pd Pd 2379 10888/ 28.04.2009 216 216 0,00 680,40
954 Vrancea Tulnici Albinet Dinu 140\7997-3800 Fn Fn 2057 N 2515/ 28.01.2010 22.847 16 0,00 50,40
955 Vrancea Tulnici Gheorghita Teodor 142/8159 A 50544 2515/ 28.01.2010 744 589 0,00 1.855,35
956 Vrancea Tulnici Ploscaru Ion 142\8158 A A 2209 N 32325/ 04.11.2009 1.452 90 0,00 283,50
957 Vrancea Tulnici Ploscaru Ion 140\8157 A A 50279 16019/ 26.05.2008 1.690 41 0,00 129,15
958 Vrancea Tulnici Mocanu Constantin 142\8156 A A 2206 N 2810/ 01.02.2010 2.089 9 0,00 28,35
959 Vrancea Tulnici Budac Maria 142/8160 A 50423 15819/ 23.05.2008 1.749 16 0,00 50,40
960 Vrancea Tulnici Dochita Ion 142\8161 A A 2200 N 17452/ 02.06.2010 1.938 111 0,00 349,65
961 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 142/8162 A 50933 16005/ 26.05.2008 1.547 66 0,00 207,90
962 Vrancea Tulnici Stanciu Constanda 142\8163 A A 2219 N 16449/ 28.05.2008 1.191 32 0,00 100,80
963 Vrancea Tulnici Gaina Radu 142\8165 A A 2230 N 15993/ 23.05.2008 1.944 40 0,00 126,00
964 Vrancea Tulnici Bogdan Vasile 139\8169 A A 2204 N 15098/ 19.05.2008 1.281 56 0,00 176,40
965 Vrancea Tulnici Ciuta Gheorghe 142\8170 A A 2192 N 16415/ 27.05.2008 759 31 0,00 97,65
966 Vrancea Tulnici Fusaru Stefan 142\8171 A A 2223 N 16030/ 26.05.2005 978 40 0,00 126,00
967 Vrancea Tulnici Fusaru Ghita 142\8176 A A 2213 N 16162/ 22.06.2009 2.685 80 0,00 252,00
968 Vrancea Tulnici Necoara Nicolae şi Adina 142/8177 A 2060 N 18151/ 10.06.2008 759 37 0,00 116,55
969 Vrancea Tulnici Bulimej Maria 142\8180 A A 2281 N 15881/ 23.05.2008 1.066 42 0,00 132,30
970 Vrancea Tulnici Chetreanu Machita 142\8181 A A 2203 N 16428/ 28.05.2008 1.700 77 0,00 242,55
971 Vrancea Tulnici Stanciu Costin 142\8182 F Fn 2227 N 16023/ 26.05.2008 653 38 0,00 684,00
972 Vrancea Tulnici Neagu Neculai 142\8183 A A 2211 N 16417/ 28.05.2008 2.020 16 0,00 50,40
973 Vrancea Tulnici Desaga Neculai 142\8186 A A 2225 N 17783/ 09.06.2008 3.431 2 0,00 6,30
974 Vrancea Tulnici Dumitru Nelu 142\8234 A A 2257 N 15821/ 23.05.2008 359 8 0,00 144,00
975 Vrancea Tulnici Donosie Irina 142\8235 A A 2220 N 16436/ 28.05.2008 1.948 13 0,00 234,00
976 Vrancea Tulnici Desaga Gheorghe 142\8237 A A 2229 N 4447/ 16.02.2010 765 55 0,00 990,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
977 Vrancea Tulnici Tardea Vasile 142/8238 A 50691 15990/ 26.05.2008 2.322 67 0,00 1.206,00
978 Vrancea Tulnici Bostiog Ion 142\8239 A A 2199 N 15832/ 23.05.2008 1.702 21 0,00 378,00
979 Vrancea Tulnici Bulimej Vasile şi Voineag Lenuta 142\8240 A A 2202 N 16442/ 28.05.2008 2.354 47 0,00 846,00
980 Vrancea Tulnici Grobnicu Stefan 142\8241 A A 2228 N 2009/ 22.01.2010 1.208 21 0,00 378,00
981 Vrancea Tulnici Nicoara Maria 142/8244 A 50357 18697/ 11.06.2010 500 27 0,00 486,00
982 Vrancea Tulnici Adam Valentin 142/8246 A 50982 913 23 0,00 414,00
983 Vrancea Tulnici Fusaru Ghita 142/8171 A 2222 N 22221/ 19.08.2009 688 m 16 0,00 288,00
984 Vrancea Tulnici Inache Istvanfi Stanca 142\8247 A A 2098 N 1.517 52 0,00 936,00
985 Vrancea Tulnici Necoara Nicolae 142/8248 A 2172 N 16027/ 26.05.2008 991 50 0,00 900,00
986 Vrancea Tulnici Neagu Mariuta 142\8249 A A 2216 N 32145/ 03.11.2009 620 30 0,00 540,00
987 Vrancea Tulnici Olteanu I. Costica 142\8250 A A 50288 32142/ 03.11.2009 823 40 0,00 720,00
988 Vrancea Tulnici Bogdan Ion 142\8251 A A 50273 32142/ 03.11.2009 521 26 0,00 468,00
989 Vrancea Tulnici Coman Costica şi Mina 142\8252 A A 1767\1 N 21412/ 11.08.2009 778 55 0,00 990,00
990 Vrancea Tulnici Sagau Nica 142\8254 A A 1767\2 N 6917/ 08.03.2010 656 41 0,00 739,00
991 Vrancea Tulnici Ilie Sebastian şi Bizna Clementina Liliana 142/8257 A 50662 21565/ 10.08.2009 225 16 0,00 288,00
992 Vrancea Tulnici Dantis Vasile 32\977%A A 50259 35739/ 07.12.2009 49 13 0,00 234,00
993 Vrancea Tulnici Groceanu Anita 32/977 Cc 50496 32282/ 03.11.2009 124 9 0,00 162,00
994 Vrancea Tulnici Neagu Nicuta 32\978 Cc Cc 50228 32287/ 03.11.2009 655 7 0,00 126,00
995 Vrancea Tulnici Nicoara M. Ion 70\2133Cc,2134-35F Cc 50269 3445/ 05.02.2010 1.138 9 0,00 162,00
996 Vrancea Tulnici Ionascu Vasile 71/2132Cc.2131A.2130F Cc 50576 32118/ 03.11.2009 945 44 0,00 792,00
997 Vrancea Tulnici Ionascu Ghita 71\2128Cc,2129%A, 2129%F Cc 50230 32128/ 03.11.2009 957 18 0,00 324,00
998 Vrancea Tulnici Stanciu Costin 71\2125Cc,2127%A, 2126-27%F Fn 50285 21569/ 07.08.2009 2.450 79 0,00 1.422,00
999 Vrancea Tulnici Bandar Aurel 70\2111-12-13Cc Cc 1661 N 3555/ 09.02.2010 1.032 60 0,00 1.080,00
1000 Vrancea Tulnici Kviatcoschi Victoria 70/2110/1 Cc 773 N 652 25 0,00 450,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1001 Vrancea Tulnici Oprea Arsinia 70\2110\ 1%Cc,2108 \ 1A Cc 50196 21571/ 07.08.2009 136 5 0,00 90,00
1002 Vrancea Tulnici Kviatcoschi Victoria 70\2109Cc,2104 A Cc 2654 N 737 28 0,00 504,00
1003 Vrancea Tulnici Bandar Toader 69/2090 Cc 1483 N 15783/ 19.05.2010 913 3 0,00 54,00
1004 Vrancea Tulnici Bandar Vasile 69/2084 Cc 50967 21570/ 07.08.2009 1.561 32 0,00 576,00
1005 Vrancea Tulnici Bandar Vasile 69\2083Cc Cc 2653 N 22720/ 21.09.2009 381 26 0,00 468,00
1006 Vrancea Tulnici Stanciu Mariana şi Vasile 69\2083%Cc,2082%A,2081%F Cc 984 N 21574/ 07.08.2009 760 6 0,00 108,00
1007 Vrancea Tulnici Sfarlea Valerica 69\2076%Cc,2077%A Cc 2652 N 36201/ 09.12.2009 500 5 0,00 90,00
1008 Vrancea Tulnici Sfarlea T. Grigore 69/2076 Cc 50325 21575/ 07.08.2009 1.064 19 0,00 342,00
1009 Vrancea Tulnici Sfarlea Vasile 69\2071Cc Cc 1329 N 21573/ 07.08.2009 223 17 0,00 306,00
1010 Vrancea Tulnici Sfirsea Florin şi Maria 69\2071 Cc Cc 1328 N 11374/ 14.04.2010 242 17 0,00 306,00
1011 Vrancea Tulnici Buture Ion şi Doina 69/2039 Cc 50840 17381/ 01.06.2010 1.015 2 0,00 36,00
1012 Vrancea Tulnici Gherman Ion şi Viorica 69/2037 Cc 50922 2967/ 02.02.2010 974 19 0,00 342,00
1013 Vrancea Tulnici Gherman Dorinel 69/ 2036,2037 Fn 50433 2965/ 02.02.2010 485 40 0,00 720,00
1014 Vrancea Tulnici Gherman Cristinel Laurentiu 69/2036 Fn 50429 17777/09. 06.2008 409 32 0,00 576,00
1015 Vrancea Tulnici Ocolul Silvic Tulnici 69\2035 Cc Cc 2258 31391/ 28.10.2009 2.637 152 0,00 2.736,00
1016 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 114\5475%Pd Pd 50218 31391/ 28.10.2009 6.786 6.786 0,00 21.375,90
1017 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 114\5473 Pd Pd 2450 21114/ 03.07.2008 2.296 2.296 0,00 7.232,40
1018 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 114\5473% Pd Pd 2417 20397/ 27.06.2008 2.268 2.268 0,00 7.144,20
1019 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 114\5475%Pd Pd 2402 21115/ 03.07.2008 418 418 0,00 1.316,70
1020 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 114\5475%pPd Pd 2453 21108/ 03.07.2008 1.137 1.137 0,00 3.581,55
1021 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 114\5475%Pd Pd 2445 21161/ 03.07.2008 251 251 0,00 790,65
1022 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 114\5475%Pd Pd 2427 20815/ 01.07.2008 1.485 1.485 0,00 4.677,75
1023 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 114\5780 Pd Pd 2438 20813/ 01.07.2008 1.992 1.992 0,00 6.274,80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1024 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 114\5780%Pd Pd 2437 20818/ 01.07.2008 1.824 1.824 0,00 5.745,60
1025 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 114\5475% Pd Pd 2439 20415/ 27.06.2008 1.629 1.629 0,00 5.131,35
1026 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 114\5475%Pd Pd 2392 21164/ 03.07.2008 1.255 1.255 0,00 3.953,25
1027 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 111\5834%Pd Pd 2426 2830/ 29.07.2008 623 623 0,00 1.962,45
1028 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 111\5834%Pd Pd 2466 20809/ 01.07.2008 1.069 1.069 0,00 3.367,35
1029 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 111\5834%Pd Pd 2436 20432/ 27.06.2008 215 215 0,00 677,25
1030 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 111\5834% Pd Pd 2405 20404/ 27.06.2008 337 337 0,00 1.061,55
1031 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 111\5834% Pd Pd 2394 23833/ 29.07.2008 156 156 0,00 491,40
1032 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 111\5834% Pd Pd 2463 20772/ 01.07.2008 286 286 0,00 900,90
1033 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 111\5196%Pd Pd 2254 20424/ 27.06.2008 698 698 0,00 2.198,70
1034 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 110\5191%Pd Pd 2395 20387/ 27.06.2008 452 452 0,00 1.423,80
1035 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 110\5179%Pd Pd 2299 21111/ 03.07.2008 349 349 0,00 1.099,35
1036 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 110\5179% Pd Pd 2454 20407/ 27.06.2008 462 462 0,00 1.455,30
1037 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 110\5179%Pd Pd 2391 20418/ 27.06.2008 57 57 0,00 179,55
1038 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 110\5179%Pd Pd 2407 21141/ 03.07.2008 179 179 0,00 563,85
1039 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 109\5092%Pd Pd 2455 3856/ 10.02.2010 299 299 0,00 941,85
1040 Vrancea Tulnici Neagu Chetruta, Neagu Petrica 109/ 5087_1 Fn 50519 9594/ 10.04.2009 3.839 116 0,00 365,40
1041 Vrancea Tulnici Milcoveanu Mariuta 109\ 5077%-58%Lv, 5080%F, 5080%A A 767 N 9554/ 09.04.2009 1.515 17 0,00 306,00
1042 Vrancea Tulnici Milcoveanu Mariuta 109\ 5077%-58% Lv,5080% F,5080%A A 769 N 1.497 22 0,00 396,00
1043 Vrancea Tulnici Oprea Arsinia 109/5079 Fn 50491 12888/ 19.05.2009 1.372 28 0,00 88,20
1044 Vrancea Tulnici Oprea Nistor 109\5072-73-75-76F,5074Cc Fn 2617 N 12879/ 19.05.2009 7.755 40 0,00 720,00
1045 Vrancea Tulnici Oprea Ion 109/5069 Fn 2613 N 12881/ 19.05.2009 3.669 32 0,00 576,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1046 Vrancea Tulnici Cucu Ion 109\ 5066%-67A,5066%Cc,5066%F Fn 2614 N 12891/ 19.05.2009 6.200 41 0,00 738,00
1047 Vrancea Tulnici Latu Nica 109\5065%F Fn 2619 N 12876/ 19.05.2009 1.678 10 0,00 180,00
1048 Vrancea Tulnici Pricop Stefan 109\ 5064%F Fn 2611 N 2.265 8 0,00 144,00
1049 Vrancea Tulnici Oprea Ion 109\ 5063%F Fn 2612 N 21137/ 03.07.2008 8.036 40 0,00 720,00
1050 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 109\5044%Pd Pd 2443 32663/ 06.11.2009 408 408 0,00 1.285,20
1051 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 109\5044%Pd Pd 50157 20790/ 01.07.2008 139 139 0,00 437,85
1052 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 109\5044%Pd Pd 2416 20406/ 27.06.2008 152 152 0,00 478,80
1053 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 109\5031%Pd Pd 2408 N 20406/ 27.06.2008 366 366 0,00 1.152,90
1054 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 109\5031%Pd Pd 2423 21130/ 03.07.2008 729 729 0,00 2.296,35
1055 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 109\5031%Pd Pd 2421 21132/ 03.07.2008 150 150 0,00 472,50
1056 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 109\5031%Pd Pd 2422 12868/ 19.05.2009 59 59 0,00 185,85
1057 Vrancea Tulnici Fusaru Spiridon 108\4855 F Fn 2598 N 13215/ 19.05.2009 3.905 103 0,00 324,45
1058 Vrancea Tulnici Bogdan Fanica, Traian, Vasile, Buta 108\4857058 F Fn 2601 N 12847/ 19.05.2009 3.381 61 0,00 192,15
1059 Vrancea Tulnici Neagu Fanica, Neagu Silica, Desaga Lenuta 106\4859 F Fn 2602 N 15432/15. 06.2009 706 23 0,00 72,45
1060 Vrancea Tulnici Bogdan Viorica, Moraru Marioara 106/4859 Fn 2629 N 2282/ 26.01.2010 2.064 115 0,00 362,25
1061 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 106/4859 Ps 50367 12864/ 19.05.2009 141 141 0,00 444,15
1062 Vrancea Tulnici Puflea Dorel şi Buture Maricica 106\4861 F Fn 2599 N 12857/ 19.05.2009 13.890 72 0,00 226,80
1063 Vrancea Tulnici Bandar Vasile 106\4862 F Fn 2596 N 12851/ 19.05.2009 4.470 165 0,00 519,75
1064 Vrancea Tulnici Nistrapau Domnica 106\4864 F Fn 2608 N 15434/ 12.06.2009 7.362 3 0,00 9,45
1065 Vrancea Tulnici Baciu Simion 106/4865 Fn 2630 N 14858/ 12.05.2010 17.808 108 0,00 340,20
1066 Vrancea Tulnici Moldoveanu Ion 106/4837 Fn 50873 6919/ 08.03.2010 1.575 141 0,00 444,15
1067 Vrancea Tulnici Ionita Ion 107/4884 Fn 50652 32632/ 06.11.2009 2.890 75 0,00 236,25
1068 Vrancea Tulnici Ionita Ion 107/4884 Fn 50403 1.019 91 0,00 286,65
1069 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 106\4816%-17%Pd Pd 50165 32655/ 06.11.2009 255 255 0,00 803,25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1070 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 106\4814%Ps Ps 50156 12839/ 19.05.2009 42 42 0,00 132,30
1071 Vrancea Tulnici Racos Ion 106/4814 Fn 2604 N 12867/ 19.05.2009 3.237 220 0,00 693,00
1072 Vrancea Tulnici Draghici Ciobanu Gheorghe 106\4779 F Fn 2607 N 20794/ 01.07.2008 7.241 117 0,00 368,55
1073 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 106\4777 P Pd 2431 30934/ 23.10.2009 52 52 0,00 163,80
1074 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 104\4690% Pd Pd 50130 20799/ 01.07.2008 251 251 0,00 790,65
1075 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 104\4690 Pd Pd 2434 21120/ 03.07.2008 202 202 0,00 636,30
1076 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 101\4611 Pd Pd 2418 21118/ 03.07.2008 505 505 0,00 1.590,75
1077 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 100\4610 Pd Pd 2440 21126/ 03.07.2008 300 300 0,00 945,00
1078 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 105\4699 Pd Pd 2420 14267/ 06.05.2010 291 291 0,00 916,65
1079 Vrancea Tulnici Sorogea Ion şi Anica 54/2583 Fn 50847 15774/ 19.05.2010 441 2 0,00 71,96
1080 Vrancea Tulnici Costachi Mihaita şi Cristina 54/2583 Fn 50888 14056/ 05.05.2010 1.300 70 0,00 2.518,60
1081 Vrancea Tulnici Suteu Carmen Constanta şi Mircea 54/2584 Fn 50834 15327/ 17.05.2010 703 30 0,00 1.079,40
1082 Vrancea Tulnici Burnaz Dumitru, Burnaz Vasilica 54/2584 Fn 50879 4564/ 17.02.2010 500 23 0,00 827,54
1083 Vrancea Tulnici Surla Mariana şi Ionel 54/2584 Fn 50674 3051/ 03.02.2010 700 42 0,00 1.511,16
1084 Vrancea Tulnici Mela Panait, Mela Dimciu, Mela Aurica 54\2584 Cc Cc 50454 11143/ 13.04.2010 243 13 0,00 767,74
1085 Vrancea Tulnici Ciolacu Marin şi Liliana 54/2584 Fn 50848 11145/ 13.04.2010 245 21 0,00 755,59
1086 Vrancea Tulnici Iordan Mircea şi Angela 54/2584 Fn 50832 11150/ 13.04.2010 240 35 0,00 1.259,30
1087 Vrancea Tulnici S.C. Facile - S.R.L. 54/2585 Fn 50764 3754/ 10.02.2010 2.592 31 0,00 1.115,38
1088 Vrancea Tulnici Voineag Toader şi Varvara 12/273,274 Cc 50494 3800/ 10.02.2010 1.003 34 0,00 1.223,32
1089 Vrancea Tulnici Voineag Toader şi Varvara 12/273,274 A 50525 3753/ 10.02.2010 759 26 0,00 935,48
1090 Vrancea Tulnici Voineag Laurentiu 12/271,274 Cc 50508 17387/ 01.06.2010 744 35 0,00 1.259,30
1091 Vrancea Tulnici Ionescu Ioan şi Jenica 13/353,354 Cc 50919 10645/ 09.04.2010 450 28 0,00 1.007,44
1092 Vrancea Tulnici Teodoru Maria 13/355 A 50825 14855/ 12.05.2010 500 3 0,00 107,94
1093 Vrancea Tulnici Dobrea Iuliana Gabriela 13/361 A 50871 15777/ 19.05.2010 2.851 13 0,00 467,74
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1094 Vrancea Tulnici Voineag Nastasia 13/364 A 50971 18704/ 11.06.2010 257 12 0,00 431,76
1095 Vrancea Tulnici Ivan Traian 13/364 A 50984 39465/ 03.12.2008 477 24 0,00 863,52
1096 Vrancea Tulnici Chermenschi Marian 13\372A, 373 Cc A 2505 N 3755/ 10.02.2010 903 28 0,00 1.007,44
1097 Vrancea Tulnici Harabor Laurentiu 13/372 Fn 50513 17791/ 09.06.2008 629 18 0,00 647,64
1098 Vrancea Tulnici Banas Ion 47\372\1Cc Cc 2262 N 5573/ 25.02.2010 319 17 0,00 611,66
1099 Vrancea Tulnici Toma Ionel 13/372,373 Cc 50708 39704/ 05.12.2008 705 44 0,00 1.583,12
1100 Vrancea Tulnici Istrate Loreta 13\372%F,373% Cc Cc 2526 N 2809/ 01.02.2010 591 25 0,00 899,50
1101 Vrancea Tulnici Baldanescu Tiberiu şi Maria 13/372 Fn 50419 39654/ 05.12.2008 946 44 0,00 1.583,12
1102 Vrancea Tulnici Fusaru Mitica 47\372F Fn 2517 N 39659/ 05.12.2008 1.021 13 0,00 467,74
1103 Vrancea Tulnici Dobre Nicu 47\373% Cc,373\1A A 2512 N 39647/ 05.12.2008 2.223 38 0,00 1.367,24
1104 Vrancea Tulnici Dantis Vasile 47\372-373 F Fn 2557 N 204818243/08.06.2010 4.154 67 0,00 2.410,66
1105 Vrancea Tulnici Serban Radu şi Maria 47/1863 Cc 51002 17779/09. 06.2008 574 18 0,00 647,64
1106 Vrancea Tulnici Cretu Ghita 47\1859%Cc,1859%F Cc 2314 N 2005/ 22.01.2010 3.383 15 0,00 539,70
1107 Vrancea Tulnici S.C. Damatis Group - S.R.L. Focşani 48/1861 Cc 50359 1808/ 21.01.2010 2.926 38 0,00 1.367,24
1108 Vrancea Tulnici Scutaru Gelu 47\1861F Fn 50352 2526/ 28.01.2010 5.681 68 0,00 2.446,64
1109 Vrancea Tulnici Bulimej Nicusor 47\1859 F Fn 50546 1.515 63 0,00 1.134,00
1110 Vrancea Tulnici Frasin Vasile 47\1859%F Fn 2259 N 39664/ 05.12.2008 1.066 73 0,00 1.314,00
1111 Vrancea Tulnici Fusaru Dumitru 47\1859 F Fn 2515 N 39691/ 05.12.2008 1.170 85 0,00 1.530,00
1112 Vrancea Tulnici Fusaru Ghita 47\1859 F Fn 2559 N 2521/ 28.01.2010 1.413 41 0,00 738,00
1113 Vrancea Tulnici Ilie Fanica 47\1859 F Fn 50558 39468/ 03.12.2008 4.902 76 0,00 2.734,48
1114 Vrancea Tulnici Grobnicu Gavrila 47\1859 F Fn 2520 N 3050/ 03.02.2010 4.150 69 0,00 2.482,62
1115 Vrancea Tulnici Serea Necula 47/1856, 1859 Fn 50439 16169/ 22.06.2009 352 7 0,00 251,86
1116 Vrancea Tulnici Nitu Maricel 47\1859\3Cc Cc 326 N 2968/ 02.02.2010 1.007 38 0,00 1.367,24
1117 Vrancea Tulnici Gurea Costica 47/1856 A 50427 10635/ 09.04.2010 7.365 177 0,00 6.368,46
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1118 Vrancea Tulnici Bogdan Neculai 47/1859 Fn 50823 11687/ 16.04.2010 4.400 107 0,00 337,05
1119 Vrancea Tulnici Bodor Elena Iuliana şi Bodor Lucian Anton 47/1855 Fn 50784 11992/ 20.04.2010 604 133 0,00 418,95
1120 Vrancea Tulnici Bodor Elena, Grobnicu Vasile, Selaru Valerica şi Selaru Ilana 47/1859 Fn 50789 10813/ 12.04.2010 604 6 0,00 18,90
1121 Vrancea Tulnici Bogdan Stefan 47/1855 Fn 50852 14857/ 12.05.2010 4.400 9 0,00 28,35
1122 Vrancea Tulnici Neagu Vasile 47/1859 Fn 50860 20355/ 22.06.2010 2.673 38 0,00 1.367,24
1123 Vrancea Tulnici S.C. Transilvania - S.A. 44/1474 Cc 50996 2007/ 22.01.2010 26.500 75 0,00 2.698,50
1124 Vrancea Tulnici Garleanu Vasile 44/1472 A,Cc 50379 17383/ 01.06.2010 4.068 29 0,00 1.043,42
1125 Vrancea Tulnici Bizna Valentin şi Liliana 44/1472 A 50917 17455/ 02.06.2010 475 44 0,00 1.583,12
1126 Vrancea Tulnici Bizna Valentin şi Liliana 44\1472 Fn 50928 27269/ 21.09.2009 708 6 0,00 215,88
1127 Vrancea Tulnici Bazna Valentin şi Liliana 44\1474 F Fn 1704 N 32316/ 04.11.2009 1.648 134 0,00 4.821,32
1128 Vrancea Tulnici Iordache Georgeta 44\1475%Cc Cc 50252 18706/ 11.06.2010 3.525 159 0,00 5.720,82
1129 Vrancea Tulnici Manu Costel şi Cristina 44/1475 Fn 50974 3215/ 04.02.2010 408 17 0,00 611,66
1130 Vrancea Tulnici Tardea Romeo 44/1475 Fn 50464 32314/ 04.11.2009 4.588 150 0,00 5.397,00
1131 Vrancea Tulnici Cherciu Nicolae 44\1475%Ps Ps 50290 34447/ 24.11.2009 1.326 200 0,00 7.196,00
1132 Vrancea Tulnici Agurida Vasile 44/1474 Ps 50323 2971/ 02.02.2010 13.663 739 0,00 26.589,22
1133 Vrancea Tulnici Ilea Nelut 44\1473, 1474 Fn 50425 32324/ 04.11.2009 5.743 82 0,00 2.950,36
1134 Vrancea Tulnici Garleanu Vasile 44\1474% Fn 50277 32322/ 04.11.2009 5.479 48 0,00 1.727,04
1135 Vrancea Tulnici Taranciuc Vasile 44\1474% Cc Cc 50237 32129/ 03.11.2009 1.214 61 0,00 2.194,78
1136 Vrancea Tulnici Bucur Vasilica 44\1474 % Cc Cc 50265 32321/ 04.11.2009 2.432 32 0,00 1.151,36
1137 Vrancea Tulnici Botezatu Dinu 44\1474% Cc Cc 50241 5574/ 25.02.2010 938 22 0,00 791,56
1138 Vrancea Tulnici Panaite Mitica şi Stanica 42/1204 Fn 50606 32319/ 04.11.2009 1.600 105 0,00 3.777,90
1139 Vrancea Tulnici Oprea Nistor 44\1474 % Cc,1474 % Fn Fn 50271 31368/ 28.10.2009 5.459 21 0,00 378,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1140 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 42\1156 % Ps Ps 50095 3085/ 03.02.2010 335 335 0,00 1.055,25
1141 Vrancea Tulnici Sacalus Lenuta 42/1154 Fn 50442 14675/ 11.05.2010 2.013 197 0,00 3.546,00
1142 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 41/1140, 42,43PD Pd 50857 17454/ 02.06.2010 687 687 0,00 2.164,05
1143 Vrancea Tulnici Agurida Zamfirica Mihaela şi Relu 5/158 Fn 50926 6840/ 05.03.2010 7.400 153 0,00 5.504,94
1144 Vrancea Tulnici Hodorogea George Adrian şi Doina Draguta 5/163 Cc 50649 6842/ 05.03.2010 746 23 0,00 827,54
1145 Vrancea Tulnici Sfirlea Gabriela Elena 5/172 Cc 50660 10891/ 28.04.2009 2.056 25 0,00 899,50
1146 Vrancea Tulnici Mare Marinel şi Carmina 5\175 F Fn 2160 N 2536/ 28.01.2010 960 51 0,00 1.834,98
1147 Vrancea Tulnici Mihalceanu Ciprian 5/175 Fn 50385 32310/ 04.11.2009 2.584 59 0,00 2.122,82
1148 Vrancea Tulnici Frasin Ovidiu 219\15\176% A A 50255 32308/ 04.11.2009 2.644 53 0,00 954,00
1149 Vrancea Tulnici Pintea Eduard 5\178 % A A 50302 3101/ 03.02.2010 1.595 42 0,00 756,00
1150 Vrancea Tulnici Botu Nicusor 5/179 Cc 50444 39671/ 05.12.2008 236 13 0,00 40,95
1151 Vrancea Tulnici Parohia Gresu 5\181 A A 2536 N 1.956 46 0,00 1.655,08
1152 Vrancea Tulnici Chihaia Ion 5\ 182 %F,182\ 1 Cc Cc 2506 N 12871/ 19.05.2009 1.097 13 0,00 467,74
1153 Vrancea Tulnici Botea Vasile 11\200 Cc Cc 2615 N 39462/ 03.12.2008 544 25 0,00 899,50
1154 Vrancea Tulnici Buture Ion 11\201 Cc Cc 2501 N 39643/ 05.12.2008 480 19 0,00 683,62
1155 Vrancea Tulnici Trif Stan 11 \ 201,203 Cc Cc 2541 N 32125/ 03.11.2009 1.270 20 0,00 719,60
1156 Vrancea Tulnici Marin Irina 11/209 % Cc,210% Cc Cc 50263 39681/ 05.12.2008 687 2 0,00 71,96
1157 Vrancea Tulnici Bostiog Maria 11/211F,212A,213Cc Fn, A 2496 N 15436/ 12.06.2009 1.307 66 0,00 2.374,68
1158 Vrancea Tulnici Botu Stanca 11/227A, 228 Cc Cc 2498 N 39460/ 03.12.2008 651 14 0,00 503,72
1159 Vrancea Tulnici Botu Ion 11/229 A A 2494 N 39471/ 03.12.2008 739 37 0,00 1.331,26
1160 Vrancea Tulnici Neagu Marin 11/230Cc, 231/1A A 2560 N 727 44 0,00 1.583,12
1161 Vrancea Tulnici Neagu Viorica 9/231Cc Cc 2133 N 2396/ 27.01.2010 300 15 0,00 539,70
1162 Vrancea Tulnici Neagu Marin 9/231 Cc 50595 39470/ 03.12.2008 241 3 0,00 107,94
1163 Vrancea Tulnici Neagu Marin 11\231 A A 2531N 32665/06.11.2009 1.079 40 0,00 1.439,20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1164 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 11\232% Np Np 50162 31383/ 28.10.2009 41 41 0,00 129,15
1165 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 39\1129 Ps 50173 2216/ 26.01.2010 845 845 0,00 2.661,75
1166 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 39/1113 Ps 50369 36222/ 09.12.2009 90 90 0,00 283,50
1167 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 39/1113 Ps 50299 32671/ 06.11.2009 1.199 1.199 0,00 3.776,85
1168 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 39\1112% Ps Ps 50168 32671/ 06.11.2009 125 125 0,00 393,75
1169 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 39\1109% Pd Pd 50163 15775/ 19.05.2010 288 288 0,00 907,20
1170 Vrancea Tulnici Tardea Stanca, Tirdea Ghita, Tirdea Maricel, Halici Ileana, Manole Aurica, Neagu Fanica 39/1111 F Cc, Fn 50980 18080/ 10.06.2008 24.515 1.071 0,00 3.373,65
1171 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 37\1071%Pd Pd 2288 704 704 0,00 2.217,60
1172 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 37/1071 Pd 2340 18033/ 10.06.2008 361 361 0,00 1.137,15
1173 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 37\1071 Pd Pd 2291 325 325 0,00 1.023,75
1174 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 37\1070 Pd Pd 2321 438 438 0,00 1.379,70
1175 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 37\1068\ 1 Pd Pd 2347 21172/ 03.07.2008 98 98 0,00 308,70
1176 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 35\1057 Pd Pd 2424 18046/ 10.06.2008 496 496 0,00 1.562,40
1177 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 36\1067 Pd Pd 2363 476 476 0,00 1.499,40
1178 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 36/1066 Pd 2292 18051/ 10.06.2008 165 165 0,00 519,75
1179 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 36\1066 Pd Pd 2362 18051/ 10.06.2008 429 429 0,00 1.351,35
1180 Vrancea Tulnici Hagiu Mitica şi Nina 34\1053 Pd Pd 2153\3 N 9555/ 09.04.2009 2.349 141 0,00 444,15
1181 Vrancea Tulnici Hagiu Mitica şi Nina 34\1053 % Pd Pd 2153\2 N 15443/ 15.06.2009 2.350 150 0,00 472,50
1182 Vrancea Tulnici Hagiu Mitica şi Nina 34\1053 % Pd Pd 2153\1 N 15445/ 15.06.2009 2.350 442 0,00 1.392,30
1183 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 34\1052% Pd Pd 50366 1.080 1.080 0,00 3.402,00
1184 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 34\1052% Pd Pd 2331 21165/ 03.07.2008 425 425 0,00 1.338,75
1185 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 34\1051% Pd Pd 2447 18229/ 10.06.2008 1.106 1.106 0,00 3.483,90
1186 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 34\1051% Pd Pd 2378 18204/ 10.06.2008 156 156 0,00 491,40
1187 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 34\1046 % Pd Pd 2326 17979/ 09.06.2008 972 972 0,00 3.061,80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1188 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 34\1046% Pd Pd 2238 449 449 0,00 1.414,35
1189 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\894% Pd Pd 2325 18101/ 10.06.2008 1.134 1.134 0,00 3.572,10
1190 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\890%Pd Pd 2355 21167/ 03.07.2008 259 259 0,00 815,85
1191 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\889-90 Pd Pd 2425 23824/ 29.07.2008 1.682 1.682 0,00 5.298,30
1192 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\869% Pd Pd 2474 327 327 0,00 1.030,05
1193 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\868%Pd Pd 2293 18113/ 10.06.2008 1.079 1.079 0,00 3.398,85
1194 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\866%Pd Pd 2297 23826/ 29.07.2008 495 495 0,00 1.559,25
1195 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\864% Pd Pd 2468 23825/ 29.07.2008 613 613 0,00 1.930,95
1196 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\864% Pd Pd 2467 23829/ 29.07.2008 379 379 0,00 1.193,85
1197 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\865% Pd Pd 2462 47 47 0,00 148,05
1198 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\865% Pd Pd 2348 174 174 0,00 548,10
1199 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\865%Pd Pd 2329 18198/ 10.06.2008 172 172 0,00 541,80
1200 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\871% Pd Pd 2372 1.036 1.036 0,00 3.263,40
1201 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\871% Pd Pd 2360 225 225 0,00 708,75
1202 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\872% Pd Pd 2370 1.307 1.307 0,00 4.117,05
1203 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\871% Pd Pd 2354 18222/ 10.06.2008 105 105 0,00 330,75
1204 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\871% Pd Pd 2328 18216/ 10.06.2008 220 220 0,00 693,00
1205 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\874% Pd Pd 2327 18094/ 10.06.2008 288 288 0,00 907,20
1206 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\874% Pd Pd 2286 155 155 0,00 488,25
1207 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\877% Pd Pd 2371 18221/ 10.06.2008 331 331 0,00 1.042,65
1208 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 23\847% Pd Pd 2353 18220/ 10.06.2008 308 308 0,00 970,20
1209 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 26\877% Pd Pd 2376 18168/ 10.06.2008 164 164 0,00 516,60
1210 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\980% Pd Pd 2345 17926/ 09.06.2008 572 572 0,00 1.801,80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1211 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\885% Pd Pd 2242 17946/ 09.06.2008 228 228 0,00 718,20
1212 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\880% Pd Pd 2240 17932/ 09.06.2008 191 191 0,00 601,65
1213 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\880% Pd Pd 2241 18171/ 10.06.2008 264 264 0,00 831,60
1214 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\883% Pd Pd 2320 980 980 0,00 3.087,00
1215 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 25\883% Pd Pd 2373 17913/ 09.06.2008 978 978 0,00 3.080,70
1216 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 23/842 Pd 2310 N 58 58 0,00 182,70
1217 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 26\919% Pd Pd 2277 17927/ 09.06.2008 677 677 0,00 2.132,55
1218 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 26\919% Pd Pd 2304 17936/ 09.06.2008 128 128 0,00 403,20
1219 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 26\919% Pd Pd 2312 17957/ 09.06.2008 107 107 0,00 337,05
1220 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 26\920% Pd Pd 2270 17954/ 09.06.2008 45 45 0,00 141,75
1221 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 26\920% Pd Pd 2307 17857/ 09.06.2008 182 182 0,00 573,30
1222 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 26\920% Pd Pd 2256 17902/ 09.06.2008 54 54 0,00 170,10
1223 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 26\914% Pd Pd 2244 17921/ 09.06.2008 568 568 0,00 1.789,20
1224 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 26\914% PD Pd 2306 17912/ 09.06.2008 329 329 0,00 1.036,35
1225 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 26\914% Pd Pd 2309 18009/ 10.06.2008 180 180 0,00 567,00
1226 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 26\914% Pd Pd 2317 17886/ 09.06.2008 62 62 0,00 195,30
1227 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 26\913% Pd Pd 2252 17891/ 09.06.2008 284 284 0,00 894,60
1228 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 33\1043%Pd Pd 2251 17894/ 09.06.2008 1.008 1.008 0,00 3.175,20
1229 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 29/951 Pd 2250 326 326 0,00 1.026,90
1230 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 29/950 Pd 2319 17893/ 09.06.2008 50 50 0,00 157,50
1231 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 29\951% Pd Pd 2272 17876/ 09.06.2008 1.177 1.177 0,00 3.707,55
1232 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 29\950% Pd Pd 2249 17889/ 09.06.2008 220 220 0,00 693,00
1233 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 29\950% Pd Pd 2271 17862/ 09.06.2008 498 498 0,00 1.568,70
1234 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 29\950% Pd Pd 2264 18077/ 10.06.2008 558 558 0,00 1.757,70
1235 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 31\966% Pd Pd 2336 18028/ 10.06.2008 846 846 0,00 2.664,90
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1236 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 31\966% Pd Pd 2282 20396/ 27.06.2008 137 137 0,00 431,55
1237 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 31\962% Pd Pd 2351 1.307 1.307 0,00 4.117,05
1238 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 31\962% Pd Pd 2338 20753/ 01.07.2008 1.438 1.438 0,00 4.529,70
1239 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 31\962% Pd Pd 2266 1321/ 15.01.2010 294 294 0,00 926,10
1240 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 31/958 Pd 50344 1322/ 15.01.2010 335 335 0,00 1.055,25
1241 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 31/958 Pd 50347 1311/ 15.01.2010 474 474 0,00 1.493,10
1242 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 31/958 Pd 50343 1313/ 15.01.2010 488 488 0,00 1.537,20
1243 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 31/658 Pd 50348 20401/ 27.06.2008 3.618 3.618 0,00 11.396,70
1244 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 30\956% Pd Pd 2380 134 134 0,00 422,10
1245 Vrancea Tulnici Obstea Tulnici 108/5006 Pd 2451 N 316 316 0,00 995,40
1246 Vrancea Tulnici Primăria Tulnici 139,7788 Np Np 2210 N 16001/ 26.05.2008 345 26 0 8,00
1247 Covasna Ojdula Bersan J. Janos 114/2148/ 55 A 9444 5217 2.800 29 0,00 25,81
1248 Covasna Ojdula Mojzi J. Jozsef 2183/10 A 9561 24165 6.600 92 0,00 81,88
1249 Covasna Ojdula Gergely Gy. Vilmos 2183/11/1 A 9555 5244 2.100 28 0,00 24,92
1250 Covasna Ojdula Szejke F. Imre 2183/12 A 9546 5250 2.800 35 0,00 31,15
1251 Covasna Ojdula Secelean G. Gyorgy 2183/13 A 9564 5247 2.100 28 0,00 24,92
1252 Covasna Ojdula Zsogon D. Anna, H. Nyika Gy, Maria 2183/14 A 9570 5248 1.400 20 0,00 17,80
1253 Covasna Ojdula Timar A. Margarit 2183/17 A 9558 5243 1.400 33 0,00 29,37
1254 Covasna Ojdula Mojzi L. Ananmaria 2183/18 A 9549 5252 900 25 0,00 22,25
1255 Covasna Ojdula Fabian Varvara 2183/19 A 9567 5249 1.400 73 0,00 64,97
1256 Covasna Ojdula Dumbi Margarit 2181/2 A 9543 5251 30.000 57 0,00 50,73
1257 Covasna Ojdula Lazar Stefan 112/2142/ 11/2 A 110 4986 2.252 11 0,00 9,79
1258 Covasna Ojdula Lukacs Emeric, Lukacs Elisabeta 114/2148/ 31 A 4 4818 2.800 37 0,00 32,93
1259 Covasna Ojdula Secren A. Bela 2142/12/ 3/2 A 112 4988 1.089 4 0,00 3,56
1260 Covasna Ojdula Secren A. Bela 2142/12/ 2/2 A 106 4907 1.089 4 0,00 3,56
1261 Covasna Ojdula Szekreny A. Arpad, Secren A. Bela, Szekreny A. Emeric 2142/12/ 4/2 A 105 4987 1.869 7 0,00 6,23
1262 Covasna Ojdula Szekreny A. Arpad, Secren A. Bela, Szekreny A. Emeric 2142/12/ 1/2 A 104 4987 2.799 11 0,00 9,79
1263 Covasna Ojdula Gazda Agnes 41/500 F 23183 23183 500 129 0,00 114,81
1264 Covasna Ojdula Lazar Vilmos 41/500/51 F 23153 23153 1.700 71 0,00 63,19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1265 Covasna Ojdula Lukacs Istvan, Lukacs Imre, Lukacs Lajos, Szabo Erzsebet 41/500/55 F 23182 23182 1.199 56 0,00 49,84
1266 Covasna Ojdula GALTRANS IMPEX - S.R.L. 58/973/1 F 23355 23355 5.800 1.068 0,00 950,52
1267 Covasna Ojdula Vitalyos Emeric Cc Top. 539, 540 23035 1.483 77 63,52 3.976,18
1268 Covasna Ojdula Szekreny Margit Cc Top. 5352/2, 5353/2 23054 4.050 2 8,20 586,68
1269 Covasna Ojdula Szabo Istvan, Gondos Maria Cc Top. 543 23043 202 18 24,94 1.980,12
1270 Covasna Ojdula Zsogon Dezso, Zsogon Anna, Szekreny A. Zsuzsanna, Zsogon A. Istvan, Zsogon A. Maria, Neghina Ecaterina, Neghina Soni Augustin 114/ 2148/56 A 23401 23401 2.800 30 0,00 26,70
1271 Covasna Ojdula Szocs K. Anna 112/ 2142/14 A 23399 23399 2.800 15 0,00 13,35
1272 Covasna Ojdula Paizs M. Eugen 114/ 2148/46/5 A 23398 23398 1.400 18 0,00 16,02
1273 Covasna Ojdula Szocs L. Ferenc A 23436 23436 2.900 38 0,00 33,82
1274 Covasna Ojdula Secelean C. Dionisie A 23437 23437 4.000 67 0,00 59,63
1275 Covasna Ojdula Boros I. Erzsebet, Marton B. Terezia A 24440 24440 4.200 158 0,00 140,62
1276 Covasna Ojdula Geza Agnes, Marton Vilma, Benedek Vilma A 23435 23435 7.900 52 0,00 46,28
1277 Covasna Ojdula Biserica Romano-Catolică din Ojdula Cc Top. 786, 787 23052 3.963 219 0,00 3.797,46
1278 Covasna Ojdula Szekreny Mihaly Cc Top. 5352/1, 5353/1 23077 4.350 16 20,93 2.775,44
1279 Covasna Ojdula Borbath I. Tibor 116/ 2169/12 A 23357 23357 1.100 20 0,00 17,80
1280 Covasna Ojdula Secren A. Bela 114/ 2148/41 A 23360 23360 2.100 5 0,00 4,45
1281 Covasna Ojdula Kovács I. Ágnes 114/ 2148/46/4 A 23359 23359 700 5 0,00 4,45
1282 Covasna Ojdula Haicau Maria 114/ 2148/46/3 A 23201 23201 700 5 0,00 4,45
1283 Covasna Ojdula Szekrény Emeric, Szekrény Mihály, Szekrény Vicentiu 114/ 2148/58 A 23308 23308 2.100 26 0,00 23,14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1284 Covasna Ojdula Lukács L. Erzsébet, Bögözi L. Dionisie, Bögözi L. Imre, Sántha L. Ilona, Bögözi J. Terézia, Bögözi L. Vicentiu 114/ 2148/61 A 23219 23219 2.800 42 0,00 37,38
1285 Covasna Ojdula Domokos Mihaly, Domokos Istvan, Domokos Csaba, Vitalyos Livia, Domokos Maria 113/ 2146/15 A 23200 23200 1.400 47 0,00 41,83
1286 Covasna Ojdula Réthi M. Mihály 113/ 2146/31 A 23358 23358 1.000 15 0,00 13,35
1287 Covasna Ojdula Veress I. Andras Tibor 112/ 2142/1/2 A 23361 23361 2.900 56 0,00 49,84
1288 Covasna Ojdula Szekreny Agnes, Eross Jolan, Borbath Sandor 112/ 2142/3 A 23220 23220 1.800 44 0,00 39,16
1289 Covasna Ojdula Ferenc Viktoria, Tóth Veronika, Ferenc Ştefan, Ferenc Gyárfás, Paltán Piroska 112/ 2142/10 A 23294 23294 2.800 12 0,00 10,68
1290 Covasna Ojdula Boros Rozalia 114/ 2148/46/2 A 23592 23592 1.400 11 0,00 9,79
1291 Covasna Ojdula Toth J. Krisztina 116/ 2169/5/2 Fn 23593 23593 3.400 67 0,00 59,63
1292 Covasna Ojdula Zsogon-Bogozi I. Maria 114/ 2148/64 A 23594 23594 2.100 15 0,00 13,35
1293 Covasna Ojdula Pal Stefan 54/ 912/19 Fn 23647 23647 26.300 471 0,00 419,19
1294 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros 54/ 912/3 Fn 23649 23649 4.600 95 0,00 84,55
1295 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros 54/ 912/2 Fn 23646 23646 600 521 0,00 463,69
1296 Covasna Ojdula Secren A. Bela, Szekreny A. Arpad, Szekreny A. Emeric 54/ 912/1 Fn 23650 23650 3.600 286 0,00 254,54
1297 Covasna Ojdula Pal Emma V/ 12C1/1 Pd 23757 23757 4.373 2.298 0,00 1.924,61
1298 Covasna Ojdula Pal Emma V/ 12C1/2 Pd 23758 23758 5.627 1.313 0,00 1.099,66
1299 Covasna Ojdula Bende Piroska I/ 39F5, A36 PD 23297 23297 4.300 18 0,00 15,05
1300 Covasna Ojdula Bende Piroska I/ 39F6 PD 23271 23271 4.900 405 0,00 338,65
1301 Covasna Ojdula Mark Elena I/ 39/19 PD 23278 23278 10.000 356 0,00 297,68
1302 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I /42 A PD 23252 23252 320.532 1.178 0,00 981,88
1303 Covasna Ojdula 338 0,00 281,73
1304 Covasna Ojdula 2.129 0,00 1.774,55
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1305 Covasna Ojdula 13.031 0,00 10.861,50
1306 Covasna Ojdula 883 0,00 735,99
1307 Covasna Ojdula 882 0,00 735,16
1308 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I /43A PD 23298 23298 214.113 3.004 0,00 2.602,69
1309 Covasna Ojdula 10.345 0,00 8.963,00
1310 Covasna Ojdula 3.021 0,00 2.617,42
1311 Covasna Ojdula 33 0,00 28,59
1312 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I/ 43C PD 23233 23233 31.119 2.202 0,00 1.850,08
1313 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I/ 43D PD 23231 23231 39.366 4.828 0,00 4.056,39
1314 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I/ 45A2 PD 23273 23273 226.780 5.226 0,00 4.534,82
1315 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I/ 56A15 PD 23234 23234 184.786 89 0,00 74,18
1316 Covasna Ojdula Szabo Pal Imre I/ 57B2 PD 23268 23268 4.500 40 0,00 33,39
1317 Covasna Ojdula Szabo Pal Imre I/ 57B1 PD 23296 23296 7.100 1.067 0,00 890,78
1318 Covasna Ojdula Borbath Tibor, Lazar Stefan I/ 117C2 PD 23280 23280 5.800 985 0,00 823,64
1319 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I/ 117C1 PD 23232 23232 8.588 1.191 0,00 995,89
1320 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I / 118A PD 23227 23227 22.319 342 0,00 286,43
1321 Covasna Ojdula 908 0,00 760,46
1322 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I/ 118B PD 23257 23257 56.000 4.870 0,00 4.078,69
1323 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros V/ 9A8 PD 23256 23256 217.941 2.153 0,00 1.800,29
1324 Covasna Ojdula Szekreny Laszlo V/ 9C1 PD 23279 23279 14.100 1.961 0,00 1.639,75
1325 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros V/ 12D PD 23255 23255 88.659 12.601 0,00 10.503,09
1326 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros V/ 12E PD 23229 23229 66.088 2.516 0,00 2.107,18
1327 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros V/ 12F PD 23230 23230 3.114 823 0,00 680,49
1328 Covasna Ojdula Tamas Andrei Augustin, Tamas Elemer I/ 35C1 PD 23269 23269 16.300 838 0,00 697,37
1329 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I/ 37A PD 23246 23246 80.430 2.991 0,00 2.493,04
1330 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I /36B PD 23258 23258 47.252 107 0,00 88,90
1331 Covasna Ojdula 1.725 0,00 1.433,21
1332 Covasna Ojdula Szocs Maria Zsofia I /38B2 PD 23295 23295 2.600 283 0,00 236,26
1333 Covasna Ojdula 96 0,00 80,15
1334 Covasna Ojdula Szocs Anna, Szocs Ferencz, Szocs Katalin, Szocs Erzsebet I /38B3 PD 23282 23282 1.300 121 0,00 101,02
1335 Covasna Ojdula Bende Piroska I 39F2, A33 PD 23281 23281 21.500 3 0,00 2,51
1336 Covasna Ojdula 245 0,00 204,86
1337 Covasna Ojdula 115 0,00 96,16
1338 Covasna Ojdula Bende Piroska I/ 39F4, A35 PD 23270 23270 900 20 0,00 16,72
1339 Covasna Ojdula Bende Piroska I/ 39F3, A34 PD 23272 23272 7.000 169 0,00 141,31
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1340 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I/ 117B PD 23245 23245 5.927 1.260 0,00 1.051,07
1341 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I/ 56B3 Pd 23530 23530 34.174 4.737 0,00 3.942,03
1342 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I/ 56B3 Pd 1.746 0,00 1.452,98
1343 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I/ 35C2 Pd 23533 23533 18.994 148 0,00 123,16
1344 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I/ 35C2 Pd 1.004 0,00 835,51
1345 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I/ 43B Pd 23536 23536 106.184 4.612 0,00 4.141,44
1346 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I/ 43B Pd 3.136 0,00 2.816,04
1347 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros V/ 9C2 Pd 23532 23532 36.117 2.877 0,00 2.405,69
1348 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I/ 41D Pd 23537 23537 4.377 60 0,00 50,09
1349 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros I/ 43F Pd 23535 23535 53.301 7.574 0,00 6.353,43
1350 Covasna Ojdula A.P.R.I. Laros V/ 9B1 Pd 23534 23534 2.827 66 0,00 54,75
1351 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 41 / 494/2 P 23195 23195 1.773 1.773 0,00 1577,97
1352 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 41 / 511/2 F 23226 23226 125 125 0,00 111,25
1353 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 41 / 511/3 F 23193 23193 96 96 0,00 85,44
1354 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 43 / 563/1 F 23197 23197 314 314 0,00 279,46
1355 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 43 / 568/1 F 23196 23196 433 433 0,00 385,37
1356 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 43 / 572/3 F 23178 23178 637 637 0,00 566,93
1357 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 43 / 568/4 F 23213 23213 1.729 1.729 0,00 1538,81
1358 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 43 / 568/6 F 23181 23181 380 380 0,00 338,2
1359 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 43 / 572/4 F 23210 23210 444 444 0,00 395,16
1360 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 43 / 582/1 F 23192 23192 282 282 0,00 250,98
1361 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 45 / 604/38 P 23179 23179 69 69 0,00 61,41
1362 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 45 / 604/39 P 23208 23208 2.808 2.808 0,00 2499,12
1363 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 45 / 605/41 P 23211 23211 2.970 2.970 0,00 2643,3
1364 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 47 / 656/3 P 23216 23216 1.396 1.396 0,00 1242,44
1365 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 47 / 656/4 P 23174 23174 74 74 0,00 65,86
1366 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 47 / 661/1 P 23199 23199 1.565 1.565 0,00 1392,85
1367 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 47 / 682/1 P 23189 23189 3.632 3.632 0,00 3232,48
1368 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 51 / 880/1 PsPd 23156 23156 5.615 5.615 0,00 4997,35
1369 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 51 / 880/2 PsPd 23145 23145 383 383 0,00 340,87
1370 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 51 / 882/1 PsPd 23147 23147 962 962 0,00 856,18
1371 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 51 / 882/2 PsPd 23141 23141 1.763 1.763 0,00 1569,07
1372 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 51 / 884/1 PsPd 23146 23146 365 365 0,00 324,85
1373 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 51 / 884/2 PsPd 23148 23148 34 34 0,00 30,26
1374 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 53 / 876/1 PsPd 23142 23142 363 363 0,00 323,07
1375 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 53 / 879/1 PsPd 23144 23144 5.745 5.745 0,00 5113,05
1376 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 53 / 879/2 PsPd 23149 23149 942 942 0,00 838,38
1377 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 53 / 879/3 PsPd 23158 23158 1.783 1.783 0,00 1586,87
1378 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 53 / 879/4 PsPd 23143 23143 1.873 1.873 0,00 1666,97
1379 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 53 / 879/5 PsPd 23150 23150 4.627 4.627 0,00 4118,03
1380 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 53 / 879/6 PsPd 23155 23155 126 126 0,00 112,14
1381 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 56 / 933/1 F 23191 23191 729 729 0,00 648,81
1382 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 54 / 912/4 P 23180 23180 929 929 0,00 826,81
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1383 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 55 / 927/2 P 23224 23224 98 98 0,00 87,22
1384 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 55 / 927/3 P 23202 23202 264 264 0,00 234,96
1385 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 55 / 927/4 P 23157 23157 1.019 1.019 0,00 906,91
1386 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 56 / 930/51 P 23176 23176 2.291 2.291 0,00 2038,99
1387 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 56 / 932/16 P 23198 23198 3.580 3.580 0,00 3186,2
1388 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 56 / 945/19 P 23173 23173 399 399 0,00 355,11
1389 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 57 / 948/1 N 23175 23175 299 299 0,00 26,61
1390 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 57 / 948/3 N 23188 23188 236 236 0,00 21
1391 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 57 / 949/3 F 23194 23194 214 214 0,00 190,46
1392 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 57 / 952/57 F 23209 23209 284 284 0,00 252,76
1393 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 57 / 955/2 F 23207 23207 1.010 1.010 0,00 898,9
1394 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 41 / 513/2 P 23203 23203 1.757 1.757 0,00 1563,73
1395 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 41 / 513/3 P 23204 23204 339 339 0,00 301,71
1396 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 58 / 964/1 P 23217 23217 1.576 1.576 0,00 1402,64
1397 Covasna Ojdula Comuna Ojdula 58 / 973/22 F 23225 23225 904 904 0,00 804,56
1398 Covasna Târgu Secuiesc Gal J. Matei A 24188 24188 6.000 38 0,00 50,54
1399 Covasna Târgu Secuiesc Gal J. Matei A 24185 24185 7.100 47 0,00 62,51
1400 Covasna Târgu Secuiesc Papp D. Erzsebet A 24184 24184 3.500 47 0,00 62,51
1401 Covasna Târgu Secuiesc Gajdo L. Vilma, Babos K. Bela, Hejja K. Irina A 24187 24187 2.700 8 0,00 10,64
TOTAL 431.675 169,02 1.507.328,44

* Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 605/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 605 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu