E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 568 din 28 iulie 1995

cu privire la acordarea autorizatiei de functionare provizorie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993, privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 185 din 16 august 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se acorda autorizatie de functionare provizorie ca institutii de invatamant superior, in conditiile prevazute de Legea nr. 88/1993, pentru facultatile, colegiile si specializarile institutiilor solicitante cuprinse in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Formele de organizare a invatamantului superior pentru care se acorda autorizatia de functionare provizorie sunt: invatamant de zi, seral si fara frecventa.
    Formele de invatamant seral si fara frecventa pot fi organizate numai de catre institutiile care au si invatamant de zi in specializarea respectiva.
    Durata studiilor in invatamantul seral si in cel fara frecventa este mai mare cu un an decat cea prevazuta pentru invatamantul de zi.
    Art. 3
    In perioada de functionare provizorie, institutia de invatamant superior este obligata sa-si pastreze denumirea acordata pentru perioada de autorizare si sa respecte standardele care au stat la baza acordarii autorizatiei de functionare provizorie.
    Modificarea structurii institutiei de invatamant superior in perioada de functionare provizorie se poate face numai in conditiile prevazute de Legea nr. 88/1993.
    Art. 4
    In vederea acreditarii, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare (C.N.E.A.A.) va stabili si va comunica Ministerului Invatamantului, pe specializari, institutiile de invatamant superior la care se poate organiza examenul de licenta, respectiv de absolvire, pentru primele 3 serii de absolventi ai facultatilor, colegiilor si specializarilor autorizate pentru functionare provizorie.
    Art. 5
    Ministerul Invatamantului comunica institutiilor de invatamant superior facultatile, colegiile si specializarile care au fost autorizate pentru functionare provizorie, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, si transmite acestor institutii, in termen de cel mult 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, metodologiile specifice de organizare si desfasurare a examenului de licenta, respectiv de absolvire, pentru primele 3 serii de absolventi ai facultatilor, colegiilor si specializarilor autorizate provizoriu in conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 si ale prezentei hotarari.
    Art. 6
    In baza hotararilor din rapoartele cu privire la evaluarea institutiilor de invatamant superior, C.N.E.A.A. va face publica lista cuprinzand facultatile, colegiile si specializarile care nu au fost autorizate pentru functionarea provizorie.
    Art. 7
    (1) Studentii de la facultatile, colegiile si specializarile neautorizate se pot transfera la facultati, colegii si specializari similare din institutii acreditate sau autorizate pentru functionare provizorie, in conditiile legii.
    (2) Studentii institutiilor de invatamant superior particular de la facultatile, colegiile si specializarile autorizate pentru functionare provizorie, precum si studentii institutiilor de invatamant superior particular din profilurile, modulele si specializarile neautorizate, pentru care nu exista nici o unitate de invatamant superior particular autorizata pentru functionare provizorie, pot sa-si continue studiile la institutii de invatamant superior de stat acreditate, in conditiile urmatoare:
    a) institutia de invatamant superior acreditata sa scolarizeze in profilul, modulul sau specializarea respectiva sau similare;
    b) sa participe la concursul de admitere in invatamantul superior organizat de institutia respectiva in sesiunile oficiale din anii 1995 sau 1996, la profilul, modulul sau specializarea respectiva sau similare si sa fi fost declarati admisi peste cifra de scolarizare, adica sa fi obtinut cel putin media
ultimului candidat declarat admis la profilul, modulul sau specializarea la care au sustinut concursul;
    c) studentii declarati admisi in urma concursului de admitere vor fi inmatriculati in anul de studii si in conditiile stabilite de institutia de invatamant superior la care studentul a fost declarat admis, pe baza documentelor de scolaritate prezentate de student, cu sustinerea eventualelor examene de diferenta, pentru care se percep taxe in cuantumul stabilit de senatele universitare.
    (3) Institutiile de invatamant superior in cauza sunt obligate sa indeplineasca formalitatile de transfer sau cele de inscriere la concursul de admitere, in conformitate cu actele normative in vigoare.
    Art. 8
    Institutiile de invatamant superior in functiune la data de 22 decembrie 1989 urmeaza sa fie supuse periodic, din cinci in cinci ani, incepand cu anul universitar 1995/1996, evaluarii academice de catre C.N.E.A.A. pentru facultatile, colegiile si specializarile cuprinse in anexa nr. 2.
    Art. 9
    Institutiile infiintate dupa 22 decembrie 1989, care nu au solicitat autorizatie de functionare provizorie in termenul prevazut de Legea nr. 88/1993, nu pot organiza si desfasura activitati de invatamant superior.
    Art. 10
    Institutiile de invatamant superior pot continua activitatea de invatamant numai la specializarile pentru care au autorizatie de functionare sau au obtinut autorizatie de functionare provizorie in conditiile prevazute de Legea nr. 88/1993 si de prezenta hotarare a Guvernului.
    La specializarile neautorizate nu se mai organizeaza concurs de admitere pentru scolarizare in anul I de studii.
    Art. 11
    Avand in vedere Programul privind masurile de organizare si modernizare a armatei si a invatamantului militar din Romania, institutiile de invatamant superior din reteaua Ministerului Apararii Nationale urmeaza sa solicite autorizatia de functionare provizorie a noilor facultati, colegii sau specializari, incepand cu anul de invatamant 1996/1997.
    In anul de invatamant 1995/1996 institutiile de invatamant superior din reteaua Ministerului Apararii Nationale vor functiona in regim de tranzitie cu structurile aprobate prin reglementarile legale in vigoare.
    Art. 12
    Incepand cu anul universitar 1995/1996 studiile aprofundate sunt considerate activitati de invatamant postuniversitar.
    Repartizarea cifrei de scolarizare si reteaua invatamantului de studii aprofundate se aproba de catre Ministerul Invatamantului.
    Art. 13
    Continuarea activitatii de invatamant superior, in alte conditii decat cele prevazute in Legea nr. 88/1993, in Legea invatamantului nr. 84/1995 si in prezenta hotarare, atrage dupa sine raspunderea legala a celor vinovati.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                    p. PRIM-MINISTRU
                    FLORIN GEORGESCU,
                    ministru de stat,
                    ministrul finantelor

                           Contrasemneaza:
                           Ministrul invatamantului,
                           Liviu Maior

                           p. Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Nicolae Constantinescu
                           secretar de stat

                           Ministru de stat,
                           ministrul muncii si
                           protectiei sociale,
                           Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1

               INSTITUTII, FACULTATI, COLEGII SI SPECIALIZARI
carora li s-a acordat autorizatie de functionare provizorie

-------------------------------------------------------------------------------
                                                       Specializarea,
               Institutia      Denumirea                forma de     Observatii
              (facultatea,     in perioada   Profilul   invatamant,
Nr.            colegiul)     de autorizare  autorizat  durata studiilor
crt.  Cod     solicitanta                                autorizate
-------------------------------------------------------------------------------
 0     1           2                3            4           5             6
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  3.     Academia           Academia
            Universitara       Universitara
            "Athenaeum"        "Athenaeum"
            Bucuresti          din Bucuresti

     3. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Inginerie - Inginerie
            Inginerie si       Inginerie si     economica   manageriala
            Management         Management                   - zi, 5 ani
            Agroturistic       Agroturistic               - Inginerie
                                                            manageriala
                                                           - seral, 6 ani
                                                                          *1)
                                                                        ------

     3. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Finante,
            Finante,            Finante,                     contabilitate
            Contabilitate si    Contabilitate               si informatica
            Informatica        si Informatica                - zi, 5 ani
                                                           - Finante,
                                                           contabilitate
                                                           si informatica
                                                           - fara frecventa,
                                                            6 ani

 2. 7.     Fundatia Univer-    Academia Infor-
            sitara "Aisteda"   matizata pentru
            - Academia Infor-  Stiinte
            matizata pentru    Economice din
            Stiinte Tehnice,   Bucuresti
            Economice, de
            Drept si Adminis-
            tratie Bucuresti

     7. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Management
            Management, filia- Management din              - zi, 5 ani
            la Bucuresti       Bucuresti                  - Management
                                                           - fara frecventa,
                                                            6 ani

 3.  8.     Institutul de      Institutul de
            Drept si Relatii   Drept si Relatii
            Internationale     Internationale
            "Nicolae Titu-     "Nicolae Titu-
            lescu" Bucuresti   lescu" din
                               Bucuresti

     8. 1A                                    - Stiinte   - Drept si relatii
                                              juridice    internationale - zi,
                                                          4 ani
                                                          - Drept si relatii
                                                          internationale - fara
                                                          frecventa, 5 ani


 4. 12.     Scoala Superioara  Scoala Superioara
            de Jurnalistica    de Jurnalistica
            Bucuresti          din Bucuresti

    12. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Jurnalis- - Presa scrisa
            Jurnalistica       Jurnalistica     tica       - zi, 4 ani
                                                                          *2)
                                                                        ------

 5. 13.     Universitatea      Universitatea
            "Artifex" Aca-     "Artifex" din
            demia de Inalte    Bucuresti
            Studii Coopera-
            tiste Bucuresti

    13. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Finante si
            Finante si         Finante si                 contabilitate
            Contabilitate      Contabilitate               - zi, 4 ani
                                                          - Finante si
                                                          contabilitate
                                                           - fara frecventa,
                                                          5 ani

    13. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Management
            Management         Management                  - zi, 4 ani
                                                          - Management
                                                           - fara frecventa,
                                                           5 ani

 6. 14.     Universitatea      Universitatea
            Crestina           Crestina
            "Dimitrie          "Dimitrie
           Cantemir"            Cantemir" din
           Bucuresti            Bucuresti

    14. 1A  Facultatea         Facultatea de  - Geografie - Geografia
            Geografia          Geografia                    turismului
            Turismului Sibiu   Turismului din                - zi, 5 ani
                               Sibiu                     - Geografia turismului
                                                             - fara frecventa,
                                                               6 ani

    14. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Istorie   - Istorie - zi,
            Istorie Bucuresti  Istorie din                 4 ani
                               Bucuresti                  - Istorie - fara
                                                           frecventa, 5 ani

    14. 3A  Facultatea de      Facultatea de  - Stiinte   - Drept - zi, 4 ani
            Drept Cluj-Napoca  Drept din      juridice    - Drept - fara
                               Cluj-Napoca                  frecventa, 5 ani

    14. 4A  Facultatea de      Facultatea de  - Stiinte   - Stiinte juridice si
            Stiinte Juridice   Stiinte          juridice    administrative - zi,
            si Administrative  Juridice si         -               4 ani
            Bucuresti          Administrative
                               din Bucuresti                 - Stiinte juridice
                                                                   si
                                                           administrative - fara
                                                           frecventa, 5 ani

    14. 5A  Facultatea de Ma-  Facultatea de  - Economic  - Management tu-
            nagement Turistic  Management                  ristic si comer-
            si Comercial       Turistic si                 cial - zi, 4 ani
            Bucuresti          Comercial din              - Management tu-
                               Bucuresti                   ristic si comercial,
                                                           - fara frecventa,
                                                            5 ani

    14. 6A  Facultatea de Ma-  Facultatea de  - Economic  - Management tu-
            nagement Turistic  Management                  ristic si comer-
            si Comercial       Turistic si                 cial - zi, 4 ani
            Cluj-Napoca        Comercial din              - Management turistic
                               Cluj-Napoca                 si comercial - fara
                                                           frecventa, 5 ani

 7. 15.     Universitatea      Universitatea
            Ecologica          Ecologica
            Bucuresti          Bucuresti

    15. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Stiinte   - Drept - zi, 4 ani
            Drept              Drept          juridice    - Drept - fara
                                                           frecventa, 5 ani

    15. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Management finan-
            Management         Management                  ciar-contabil si
                                                           administrativ
                                                           - zi, 4 ani
                                                          - Management finan-
                                                           ciar contabil si
                                                           administrativ - fara
                                                           frecventa, 5 ani

    15. 3A  Universitatea      Facultatea de  - Economic  - Management in
            Ecologica, filia-  Management                  economia turis-
            la Deva            din Deva                    mului si comertului
                                                           international
                                                           - zi, 5 ani

 8. 18.     Universitatea      Colegiul Univer-
            "Fortuna"          sitar "Fortuna"
            Bucuresti          din Bucuresti

    18. 1A  Facultatea de      Colegiul Uni-  - Adminis-  - Birotica
            Birotica           versitar de    tratie-Se-   -zi, 3 ani
                               Birotica       cretariat
                                                                     *3)
                                                                   -------

 9. 19.     Universitatea      Universitatea
            "Hyperion" din     "Hyperion" din
            Bucuresti          Bucuresti

    19. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Jurnalis- - Ziaristica
            Filologie-Ziaris-  Ziaristica      tica        - zi, 4 ani
            tica

    19. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Fizica    - Fizica - zi, 5 ani
            Fizica             Fizica                     - Fizica - seral,
                                                           6 ani

    19. 3A  Facultatea de      Facultatea de  - Sociopsiho- - Psihosociologie
            Psihologie-        Psihologie-     pedagogie     - zi, 4 ani
            Sociologie         Sociologie                    (Bucuresti)
                                                          - Psihosociologie
                                                           - fara frecventa,
                                                            5 ani (Bucuresti)
                                                          - Psihosociologie
                                                           - fara frecventa,
                                                           5 ani (Braila)

    19. 4A  Facultatea de      Facultatea de  - Stiinte  - Drept - zi, 4 ani
            Drept              Drept          juridice    (Bucuresti, Constanta,
                                                           Craiova, Galati,
                                                           Pitesti, Suceava,
                                                           Tg. Mures)
                                                          - Drept - fara frec-
                                                           venta, 5 ani (Bucu-
                                                           resti, Constanta,
                                                           Craiova, Galati,
                                                           Pitesti, Suceava,
                                                           Tg. Mures)

10. 20.     Universitatea      Universitatea
            Independenta       Independenta
            "Titu Maiorescu"   "Titu Maiorescu"
            Bucuresti          din Bucuresti

    20. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Sociopsiho- - Psihologie
            Psihologie         Psihologie      pedagogie     - zi, 5 ani

    20. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Stiinte   - Drept - zi, 4 ani
            Drept              Drept           juridice   - Drept - fara
                                                           frecventa, 5 ani

    20. 3A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Finante, banci,
            Stiinte Econo-     Stiinte Econo-              contabilitate
            mice               mice                        - zi, 5 ani
                                                          - Finante, banci,
                                                           contabilitate
                                                           - fara frecventa,
                                                            6 ani

11. 23.     Universitatea      Universitatea
            Romana de Stiinte  Romana de Stiinte
            si Arte "Gheorghe  si Arte "Gheorghe
            Cristea" Bucu-     Cristea" din
            resti              Bucuresti

    23. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Econometrie
            Econometrie        Econometrie                 informatica
            Informatica        Informatica                 - zi, 5 ani

    23. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Relatii economice
            Relatii Economice  Relatii Econo-              internationale
            Internationale     mice Interna-               - zi, 5 ani
                               tionale                    - Relatii economice
                                                           internationale
                                                           - fara frecventa,
                                                           6 ani

12. 24.     Universitatea      Universitatea
            Romano-americana   Romano-americana
            Bucuresti          din Bucuresti

    24. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Stiinte   - Drept - zi, 5 ani
            Drept              Drept          juridice    - Drept - fara
                                                           frecventa, 6 ani

    24. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Economia turis-
            Economia Turis-    Economia Turis-             mului intern si
            mului Intern si    mului Intern si             international
            International      International               - zi, 5 ani
                                                          - Economia turis-
                                                           mului intern si
                                                           international
                                                           - fara frecventa,
                                                           6 ani

    24. 3A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Informatica
            Informatica        Informatica                 manageriala - zi,
            Manageriala        Manageriala                 5 ani

    24. 4A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Management-
            Management-        Management-                 Marketing - zi,
            Marketing          Marketing                   5 ani
                                                          - Management-
                                                           Marketing - fara
                                                           frecventa, 6 ani

    24. 5A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Relatii comer-
            Relatii Comerciale Relatii Comer-              ciale si financiar-
            si Financiar-      ciale si                    bancare interne
            Bancare Interne    Financiar-                  si internationale
            si Internationale  Bancare Interne             - zi, 5 ani
                               si Interna-                - Relatii comer-
                               tionale                     ciale si financiar-
                                                           bancare interne
                                                           si internationale
                                                           - fara frecventa,
                                                           6 ani

13. 25.     Universitatea      Universitatea
            "Spiru Haret"      "Spiru Haret"
            Bucuresti          din Bucuresti

    25. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Medicina  - Medicina vete-
            Medicina Veteri-   Medicina Vete-  veterinara  rinara - zi, 6 ani
            nara               rinara

    25. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Filozofie - Filozofie
            Filozofie si       Filozofie si                 si jurnalis-
            Jurnalistica       Jurnalistica                 tica - zi, 4,5 ani
                                                          - Filozofie
                                                            si jurnalistica
                                                            - fara frecventa,
                                                             5,5 ani
                                                                          *4)
                                                                         -----

    25. 3A  Facultatea de      Facultatea de  - Filologie - Limba si lite-
            Limbi si Litera-   Limbi si Lite-              ratura straina A
            turi Straine       raturi Straine              - Limba si li-
                                                           teratura straina B
                                                           - zi, 4 ani
                                                          - Limba si lite-
                                                           ratura straina A
                                                           - Limba si li-
                                                           teratura straina B
                                                            - fara frecventa,
                                                            5 ani

    25. 4A  Facultatea de      Facultatea de  - Stiinte   - Drept - zi, 4 ani
            Drept              Drept          juridice    - Drept - fara
                                                           frecventa, 5 ani

    25. 5A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic - Management financiar-
            Management         Management                  contabil - zi, 4 ani
            Financiar-         Financiar-
            Contabil           Contabil                   - Management finan-
                                                           ciar contabil - fa-
                                                           ra frecventa, 5 ani

14. 27.     Universitatea de   Universitatea
            Vest "Vasile       de Vest "Vasile
            Goldis" Arad       Goldis" din
                               Arad

    27. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Medicina  - Medicina generala
            Medicina Generala  Medicina                    - zi, 6 ani
                               Generala

    27. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Stiinte   - Drept - zi, 4 ani
            Drept              Drept          juridice

    27. 3A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Marketing - zi,
            Marketing-         Marketing-                  5 ani
            Management-        Management-
            Informatica        Informatica

15. 33.     Universitatea      Universitatea
            "Constantin        "Constantin
            Brancoveanu"       Brancoveanu"
            Braila             din Braila

    33. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Management-
            Management-Marke-  Management-                 Marketing in
            ting in Afaceri    Marketing in                afaceri economice
            Economice Braila   Afaceri Eco-                - zi, 4 ani
                               nomice din
                               Braila
                                                                  *5)
                                                                 -----
                                                          - Management-
                                                           Marketing in
                                                           afaceri economice
                                                           - seral, 5 ani
                                                          - Management-
                                                           Marketing in
                                                           afaceri economice
                                                           - fara frecventa
                                                            5 ani

    33. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Management-
            Management-Marke-  Management-                 Marketing in
            ting in Afaceri    Marketing in                afaceri economice
            Economice Pitesti  Afaceri Eco-                 - zi, 4 ani
                               nomice din
                               Pitesti                    - Management-
                                                           Marketing in
                                                           afaceri economice
                                                           - seral, 5 ani
                                                          - Management-
                                                           Marketing in
                                                           afaceri economice
                                                           - fara frecventa,
                                                            5 ani

    33. 3A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Management-
            Management-Marke-  Management-                 Marketing in
            ting in Afaceri    Marketing in                afaceri economice
            Economice Ramnicu  Afaceri Eco-                 - zi, 4 ani
            Valcea             nomice din
                               Ramnicu Valcea             - Management-
                                                           Marketing in
                                                           afaceri economice
                                                            - seral, 5 ani
                                                          - Management-
                                                           Marketing in
                                                           afaceri eco-
                                                           nomice - fara
                                                           frecventa, 5 ani

16. 36.     Universitatea      Universitatea
            "Avram Iancu"      "Avram Iancu"
            Cluj-Napoca        din Cluj-Napoca

    36. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Filozofie  - Filozofie si
            Sociologie,        Sociologie,                  antropologie
            Jurnalistica si    Jurnalistica                 - zi, 4 ani
            Filozofie          si Filozofie

    36. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Sociopsiho- - Pedagogie
            Pedagogie Sociala  Pedagogie       pedagogie     sociala - zi,
                               Sociala                       4 ani
                                                            - Pedagogie
                                                             sociala
                                                            - fara frecventa,
                                                             5 ani
                                                                         *6)
                                                                        -----

17. 46.     Universitatea      Universitatea
            Fundatiei Acade-   "Petre Andrei"
            mice "Petre        din Iasi
            Andrei" Iasi

    46. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Stiinte   - Drept - zi, 5 ani
            Drept              Drept          juridice    - Drept - fara
                                                           frecventa, 6 ani

    46. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Finante-Contabi-
            Economie           Economie                    litate - zi, 5 ani
                                                          - Finante-Contabi-
                                                           litate - fara
                                                           frecventa, 6 ani

18. 48.     Universitatea      Universitatea
            "Mihail Kogal-     "Mihail Kogal-
            niceanu" Iasi      niceanu" din
                               Iasi

    48. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Stiinte   - Drept - zi, 4 ani
            Drept              Drept          juridice    - Drept - fara
                                                           frecventa, 5 ani

19. 50.     Universitatea      Universitatea
            Europeana Lugoj    Europeana din
                               Lugoj

    50. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Stiinte   - Drept - zi, 5 ani
            Drept              Drept          juridice

20. 58.     Institutul de      Institutul de
            Studii si Educatie Studii si Educatie
            Permanenta         Permanenta
            "Tibiscus"         "Tibiscus" din
            Timisoara          Timisoara

    58. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Jurnalis- - Jurnalistica
            Jurnalistica       Jurnalistica     tica       - zi, 4 ani

    58. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Sociopsiho- - Psihologie
            Psihologie si      Psihologie      pedagogie     - zi, 5 ani
            Asistenta Sociala

    58. 3A  Facultatea de      Facultatea de  - Arte      - Design - zi,
            Design             Design          plastice    5 ani
                                                 si
                                              decorative

21. 59.     Institutia de      Institutul de
            Invatamant Supe-   Invatamant
            rior "Mihai        Superior "Mihai
            Eminescu"          Eminescu" din
            Timisoara          Timisoara

    59. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Management
            Management         Management                  turistic, hotelier
            Turistic,          Turistic,                   si comercial
            Hotelier si        Hotelier si                  - zi, 4 ani
            Comercial          Comercial                  - Management
                                                           turistic, hotelier
                                                           si comercial - fara
                                                           frecventa, 5 ani

22. 60.     Universitatea      Universitatea
            Ecologica Timi-    Banatului din
            soara (Universi-   Timisoara
            tatea Banatului
            Timisoara)

    60. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Stiinte econo-
            Stiinte Economice  Stiinte                     mice - zi, 4 ani
                               Economice                  - Stiinte econo-
                                                           mice - fara
                                                           frecventa, 5 ani

23. 3T      Institutul         Institutul
            Teologic Baptist   Teologic Baptist
            de Grad Universi-  din Bucuresti
            tar Bucuresti

    3T. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Teologie  - Teologie baptista
            Teologie           Teologie                    pastorala - zi,
                               Baptista                    4 ani
                                                          - Teologie baptista
                                                           pastorala - fara
                                                           frecventa, 5 ani

24. 6T      Institutul         Institutul
            Teologic Romano-   Teologic Romano-
            Catolic de Grad    Catolic din
            Universitar        Bucuresti
            Bucuresti

    6T. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Teologie  - Teologie
            Teologie           Teologie                    romano-catolica
            Didactica          Didactica                   didactica - zi,
                                                           4 ani
                                                          - Teologie
                                                           romano-catolica
                                                           didactica - fara
                                                           - frecventa, 5 ani

                                                                         *7)
                                                                        ----

    6T. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Teologie  - Teologie
            Teologie - Litere  Teologie-                   romano-catolica
                               Litere                      - O limba si
                                                           literatura
                                                           straina - zi,
                                                           5 ani

25. 7T      Institutul         Institutul
            Teologic Greco-    Teologic Greco-
            Catolic Cluj-      Catolic Cluj-
            Gherla din Cluj-   Gherla din
            Napoca             Cluj-Napoca    - Teologie  - Teologie greco-
                                                           catolica pastorala
                                                           si didactica - zi,
                                                           4 ani

26. 8T      Institutul         Institutul
            Teologic Romano-   Teologic Romano-
            Catolic de Grad    Catolic din
            Universitar Iasi   Iasi

    8T. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Teologie  - Teologie
            Teologie           Teologie                    romano-catolica
            Didactica          Didactica                   didactica - zi,
                                                           4 ani
                                                          - Teologie
                                                           romano-catolica
                                                           didactica - fara
                                                           - frecventa, 5 ani

27. 9T      Institutul         Institutul
            Biblic "Emanuel"   Biblic "Emanuel"
            Oradea             din Oradea

    9T. 1A                                    - Teologie  - Teologie baptista
                                                           pastorala - zi,
                                                           4 ani
                                                          - Teologie baptista
                                                           pastorala - fara
                                                           frecventa, 5 ani
                                                          - Teologie baptista
                                                           - Asistenta sociala
                                                           - zi, 4 ani

28. 1S.     Universitatea      Universitatea
            "Politehnica"      "Politehnica"
            din Bucuresti      din Bucuresti

    1S. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Electric  - Metrologie
            Electronica        Electronica                 - Sisteme de
                                                           masurare - zi, 5 ani
                                              - Stiinte   - Inginerie
                                               aplicate    matematica - zi,
                                                           5 ani

    1S. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Ingineria - Ingineria mediu-
            Energetica         Energetica      mediului    lui in energetica
                                                           - zi, 5 ani

    1S. 3A  Facultatea de      Facultatea de  - Stiinte   - Mecanica
            Inginerie          Inginerie       aplicate    aplicata - zi,
            Mecanica           Mecanica                    5 ani
                                              - Mecatro-  - Mecatronica
                                               nica        - zi, 5 ani

    1S. 4A  Facultatea de      Facultatea de  - Mecanic   - Ingineria siste-
            Mecanica Agricola  Ingineria                   melor biotehnice
                               Sistemelor                  si ecologice
                               Biotehnice                  - zi, 5 ani
                                                          - Masini si insta-
                                                           latii pentru prelu-
                                                           crarea produselor
                                                           agricole - zi, 5 ani

    1S. 5A  Facultatea de      Facultatea de  - Metalurgie - Stiinta
            Stiinta si         Stiinta si                  materialelor
            Ingineria          Ingineria                   - zi, 5 ani
            Materialelor       Materialelor

    1S. 6A  Facultatea de      Facultatea de  - Chimie    - Chimie alimentara
            Chimie Indus-      Chimie                      - zi, 5 ani
            triala             Industriala    - Ingineria - Ingineria protec-
                                               mediului    tiei mediului si
                                                           industria chimica
                                                           si petrochimica
                                                           - zi, 5 ani

    1S. 7A  Departamentul de   Departamentul  - Metalurgie - Stiinta materia-
            Stiinte Ingine-    de Stiinte                   lelor (in limbile
            resti              Ingineresti                  engleza si france-
                                                            za) - zi, 5 ani
                                              - Inginerie  - Inginerie econo-
                                               economica    mica in electro-
                                                            nica si electro-
                                                            tehnica (in limba
                                                            engleza) - zi,
                                                            5 ani

    1S. 8A  Colegiul Univer-   Colegiul       - Tehnologia - Tehnologia tran-
            sitar Tehnic nr.   Universitar     transportu-   sporturilor
            1 din Bucuresti    Tehnic nr. 1    rilor         - zi, 3 ani
                               din Bucuresti  - Mecanic    - Microtehnica si
                                                            optica - zi, 3
                                                            ani

    1S. 9A  Colegiul Univer-   Colegiul       - Electric   - Controlul calitatii
            sitar Tehnic nr.   Universitar                  - zi, 3 ani
            2 din Bucuresti    Tehnic nr. 2
                               din Bucuresti

29. 2S      Institutul de      Universitatea
            Constructii din    Tehnica de
            Bucuresti          Constructii din
                               Bucuresti

    2S. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Construc- - Inginerie
            Constructii        Constructii     tii         urbana, construc-
            Civile, Indus-     Civile,                     tia si gestiunea
            triale si Agri-    Industriale                 localitatilor
            cole               si Agricole                 - zi, 5 ani

    2S. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Stiinte   - Inginerie mate-
            Hidrotehnica       Hidrotehnica    aplicate    matica - zi, 5 ani

    2S. 3A  Facultatea de      Facultatea de  - Instala-  - Instalatii si
            Instalatii         Instalatii      tii         echipamente pentru
                                                           protectia atmos-
                                                           ferei - zi, 5 ani

    2S. 4A  Facultatea de      Facultatea de  - Mecanic   - Inginerie tehno-
            Utilaj Tehnologic  Utilaj                      logica si mecani-
                               Tehnologic                  zare in construc-
                                                           tii - zi, 5 ani

30. 4S.     Universitatea de   Universitatea
            Stiinte Agronomi-  de Stiinte
            ce din Bucuresti   Agronomice si
                               Medicina
                               Veterinara din
                               Bucuresti

    4S. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Ingineria  - Ingineria me-
            Imbunatatiri       Imbunatatiri    mediului    diului in spatiul
            Funciare           Funciare si                 funciar - zi,
                               Ingineria                   5 ani
                               Mediului

    4S. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Biotehno- - Biotehnologii
            Biotehnologii      Biotehnologii    logie      agricole - zi, 5 ani
                                                          - Biotehnologii
                                                           industriale
                                                           - zi, 5 ani
                                                           - Biotehnologii
                                                           medical-veterinare
                                                           - zi, 5 ani

31. 5S.     Universitatea      Universitatea
            din Bucuresti      din Bucuresti

    5S. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Matema-   - Matematica
            Matematica         Matematica      tica        - Studii avansate
                                                           - zi, 4 ani
                                                                          *8)
                                                                         -----
                                                          - Matematica
                                                           aplicata (in limba
                                                           engleza) - zi, 4 ani

    5S. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Fizica    - Fizica medicala
            Fizica             Fizica                      - zi, 4 ani

    5S. 3A  Facultatea de      Facultatea de  - Biologie  - Ecologie si
            Biologie           Biologie                    protectia mediului
                                                           - zi, 4 ani

    5S. 4A  Facultatea de      Facultatea de  - Stiinta   - Stiinta mediului
            Geografie          Geografie       mediului    - zi, 4 ani

    5S. 5A  Facultatea de      Facultatea de  - Sociopsiho- - Asistenta sociala
            Psihologie,        Psihologie,     pedagogie     - zi, 4 ani
            Sociologie,        Sociologie,
            Pedagogie si       Pedagogie si
            Asistenta Sociala  Asistenta
                               Sociala

    5S. 6A  Facultatea de      Facultatea de  - Stiinte   - Stiinte politice
            Stiinte Umane      Stiinte         politice    - zi, 4 ani
                               Politice si                - Stiinte politice
                               Administrative              (in limba franceza)
                                                           - zi, 4 ani
                                              - Stiinte ad- - Administratie
                                               ministrative  publica - zi,
                                                             4 ani

    5S. 7A  Facultatea de      Facultatea de  - Filologie - Comunicare si
            Litere             Litere                       relatii publice
                                                            - zi, 4 ani

    5S. 8A  Facultatea de      Facultatea de  - Filologie - Traducatori
            Limbi si Litera-   Limbi si Lite-              - zi, 4 ani
            turi Straine       raturi Straine

    5S. 9A  Facultatea de      Facultatea de  - Teologie  - Teologie ortodoxa
            Teologie           Teologie                    - Asistenta sociala
            Ortodoxa           Ortodoxa                    - zi, 4 ani
                                                          - Teologie ortodoxa
                                                           - Filologie clasica
                                                           (Limba latina-Limba
                                                            greaca veche)
                                                           - zi, 4 ani
                                                         - Teologie ortodoxa
                                                          - Patrimoniu cultural
                                                          - zi, 4 ani

    5S. 10A Facultatea de      Facultatea de  - Teologie  - Teologie
            Teologie Romano-   Teologie                    romano-catolica -
            Catolica           Romano-                      Asistenta sociala
                               Catolica                     - zi, 4 ani

    5S. 11A Facultatea de      Facultatea de  - Teologie  - Teologie baptista
            Teologie           Teologie                    - Litere (Limba si
            Baptista           Baptista                    literatura romana)
                                                           - zi, 4 ani
                                                          - Teologie baptista
                                                           - Litere (O limba
                                                           si literatura
                                                           straina: engleza,
                                                           franceza, germana,
                                                           rusa - la alegere)
                                                           - zi, 4 ani
                                                          - Teologie baptista -
                                                           Asistenta sociala
                                                           - zi, 4 ani

    5S. 12A Colegiul Univer-   Colegiul Uni-  - Adminis- - Birotica - zi, 3 ani
            sitar de Adminis-  versitar de    tratie-Se-
            tratie si Jurna-   Administratie  cretariat
            listica din        si Secretariat
            Bucuresti          din Bucuresti

32. 6S      Universitatea de   Universitatea
            Medicina si Far-   de Medicina si
            macie "Carol       Farmacie "Carol
            Davila" din        Davila" din
            Bucuresti          Bucuresti

    6S. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Medicina  - Fiziokineto-
            Medicina           Medicina                    terapie - zi, 5 ani

    6S. 2A  Colegiul Univer-   Colegiul Uni-  - Stomato-  - Profilaxie sto-
            sitar Medical      versitar Medi-  logie        matologica - zi,
            din Bucuresti      cal din                      3 ani
                               Bucuresti

33. 7S      Academia de Stu-   Academia de
            dii Economice      Studii Econo-
            din Bucuresti      mice din
                               Bucuresti

    7S. 1A  Facultatea de     Facultatea de  - Economic  - Management social
            Management         Management                  - zi, 4 ani
                                                          - Management social
                                                           - seral, 5 ani
                                                          - Management social
                                                           - fara frecventa
                                                            5 ani
                                              - Stiinte ad- - Administratie
                                               ministrative  publica - zi,
                                                             4 ani
                                                           - Administratie
                                                            publica - seral,
                                                            5 ani
                                                           - Administratie
                                                            publica - fara
                                                            frecventa, 5 ani

    7S. 2A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Economia si dreptul
            Economie Generala  Economie                    afacerilor - zi,
                               Generala                    4 ani

    7S. 3A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Economia mediului
            Economia si Ges-   Economia si                 - zi, 4 ani
            tiunea Productiei  Gestiunea
            Agricole si        Productiei
            Alimentare         Agricole si
                               Alimentare

    7S. 4A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Banci si burse
            Finante, Asigu-    Finante, Asi-                de valori - zi,
            rari, Banci si     gurari, Banci                4 ani
            Burse de Valori    si Burse de                - Banci si burse de
                               Valori                       valori- seral,
                                                            5 ani
                                                          - Banci si burse
                                                            de valori- fara
                                                            frecventa, 5 ani

    7S. 5A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Economie matematica
            Cibernetica,       Cibernetica,                - zi, 4,5 ani
            Statistica si      Statistica si
            Informatica        Informatica
            Economica          Economica

    7S. 6A  Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Economie mondiala
            Relatii Econo-     Relatii Eco-                - zi, 4 ani
            mice Internatio-   nomice Inter-              - Economie mondiala
            nale               nationale                   - seral, 5 ani

    7S. 7A  Colegiul Univer-   Colegiul Uni-  - Economic  - Gestiune bancara
            sitar Economic     versitar Eco-               - zi, 3 ani
            din Bucuresti      nomic din
                               Bucuresti

    7S. 8A  Colegiul Univer-   Colegiul Uni-  - Economic  - Managementul pro-
            sitar Economic     versitar Eco-               ductiei agricole si
            din Buzau          nomic din                   alimentare - zi,
                               Buzau                       3 ani
                                                          - Conducerea unita-
                                                           tilor comerciale de
                                                           turism - zi, 3 ani

34. 8S.     Academia de        Academia de
            Muzica din         Muzica din
            Bucuresti          Bucuresti

    8S. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Muzica    - Jazz si muzica
            Compozitie, Muzi-  Compozitie,                 usoara; Profesor
            cologie si Peda-   Muzicologie                 de muzica si Pro-
            gogie Muzicala     si Pedagogie                fesor de instru-
                               Muzicala                    ment - zi, 5 ani
                                                          - Muzica religioasa;
                                                           Profesor de muzica
                                                           - zi, 5 ani

35. 9S.     Academia de        Academia de
            Arta din           Arta din
            Bucuresti          Bucuresti

    9S. 1A  Facultatea de      Facultatea de  - Arte      - Fotovideoprocesare
            Istoria si Teoria  Istoria si      plastice    computerizata a
            Artei              Teoria Artei    si deco-    imaginii - zi,
                                               rative      5 ani

36. 10S.    Academia de        Academia de
            Teatru si Film     Teatru si
            din Bucuresti      Film din
                               Bucuresti

    10S. 1A Facultatea de      Facultatea de  - Arta      - Arta actorului
            Teatru             Teatru          teatrala    minuitor de papusi
                                                           si marionete - zi,
                                                           4 ani
                                                          - Coregrafie,
                                                           creatie si peda-
                                                           gogie - zi, 4 ani

    10S. 1A Facultatea de      Facultatea de  - Arta ci-  - Comunicatii
            Film               Film            nematogra-  audiovizuale
                                               fica si     - zi, 4 ani
                                               televi-    - Multimedia-sunet,
                                               ziune       montaj, grafica
                                                           computerizata - zi,
                                                           - zi, 4 ani
                                                                          *9)
                                                                        ------

37. 13S.    Universitatea      Universitatea
            "1 Decembrie"      "1 Decembrie 1918"
            din Alba Iulia     din Alba Iulia

    13S. 1A Facultatea de      Facultatea de  - Istorie   - Istorie-Arheologie
            Stiinte            Stiinte                     - zi, 4 ani
                                              - Filologie - Limba si litera-
                                                           tura romana - Limba
                                                           si literatura
                                                           franceza - zi, 4 ani
                                              - Stiinte   - Drept - zi, 4 ani
                                              juridice

    13S. 2A Facultatea de      Facultatea de  - Teologie  - Teologie ortodoxa
            Stiinte            Teologie                    pastorala - zi,
                                                           4 ani
                                                          - Teologie ortodoxa
                                                           - Asistenta sociala
                                                           - zi, 4 ani

    13S. 3A Colegiul Univer-   Colegiul Uni-  - Muzeolo-  - Tehnici de cerce-
            sitar Economic     versitar Eco-   gie         tare si conservare
            si de Muzeologie   nomic si de                 a patrimoniului
            din Alba Iulia     Muzeologie                  arheologic si
                               din Alba Iulia              muzeal - zi, 3 ani
                                              - Economic  - Contabilitate si
                                                           gestiune financiara
                                                           - zi, 3 ani
                                                          - Conducerea unita-
                                                           tilor comerciale
                                                           si de turism - zi,
                                                           3 ani

38. 14S.    Universitatea      Universitatea
            "Aurel Vlaicu"     "Aurel Vlaicu"
            din Arad           din Arad

    14S. 1A Facultatea de      Facultatea de  - Mecanic   - Material rulant
            Inginerie si       Inginerie                   de cale ferata
            Stiinte            si Stiinte                  - zi, 5 ani
            Economice          Economice      - Textile-  - Filatura - Tesa-
                                               Pielarie    torie - zi, 5 ani
                                              - Chimie    - Finisare chimica
                                                           textila - zi, 5 ani
                                              - Tehnologia - Tehnologia si
                                               produselor   controlul calita-
                                               alimentare   tii produselor
                                                            alimentare - zi,
                                                            5 ani
                                              - Economic - Finante si asigurari
                                                           - zi, 4 ani
                                                         - Contabilitate si
                                                          informatica de
                                                          gestiune - zi, 4 ani
                                                         - Contabilitate si
                                                          informatica de
                                                          gestiune - fara
                                                          frecventa, 5 ani

    14S. 2A Facultatea de      Facultatea de  - Teologie  - Teologie ortodoxa
            Teologie           Teologie                    pastorala - zi, 4 ani
                                                          - Teologie ortodoxa
                                                           pastorala - fara
                                                           frecventa, 5 ani

39. 15S.    Universitatea      Universitatea
            din Bacau          din Bacau

    15S. 1A Facultatea de      Facultatea de  - Mecanic  - Utilaj tehnologic
            Inginerie          Inginerie                  pentru industria ali-
                                                          mentara - zi, 5 ani
                                                         - Utilaj tehnologic
                                                          pentru industria celu-
                                                          lozei si hartiei - zi,
                                                          5 ani
                                              - Energe-  - Energetica industria-
                                               tica       la - zi, 5 ani
                                              - Tehnolo- - Tehnologia si contro-
                                               gia produ-  lul calitatii produ-
                                               selor ali-  selor alimentare
                                               mentare     - zi, 5 ani

    15S. 2A Facultatea de      Facultatea de  - Economic - Marketing - zi, 4 ani
            Litere si Stiinte  Litere si      - Educatie - Kinetoterapie - zi,
                               Stiinte         fizica si   4 ani
                                               sport

40. 16S.    Universitatea      Universitatea
            din Baia Mare      din Baia Mare

    16S. 1A Facultatea de      Facultatea de  - Mecanic  - Utilaj tehnologic
            Inginerie          Inginerie                  minier - zi, 5 ani
                                              - Inginerie - Tehnologia construc-
                                               manageria-  tiilor de masini
                                               la si teh-  - zi, 5 ani
                                               nologica

    16S. 2A Facultatea de      Facultatea de  - Teologie - Teologie ortodoxa
            Litere si Stiinte  Litere si                  - Litere (Limba si
                               Stiinte                    literatura romana)
                                                          - zi, 4 ani
                                                         - Teologia ortodoxa
                                                          - Asistenta sociala
                                                          - zi, 4 ani
    16S. 3A Colegiul Univer-  Colegiul        - Economic - Organizarea produc-
            sitar Economic    Universitar                 tiei si a muncii - zi,
            si de Adminis-    Economic din                3 ani
            tratie din Baia   Baia Mare
            Mare

41. 17S.    Universitatea     Universitatea
            "Transilvania"    "Transilvania"
            din Brasov        din Brasov

    17S. 1A Facultatea de     Facultatea de   - Mecatro-  - Mecatronica - zi,
            Mecanica          Mecanica         nica        5 ani
                                              - Mecanic   - Utilaj tehnologic
                                                           pentru industria ali-
                                                           mentara - zi, 5 ani

     17S. 2A Facultatea de    Facultatea de   - Inginerie - Ingineria si manage-
             Inginerie        Inginerie        economica   mentul sistemelor de
             Tehnologica      Tehnologica                  productie - zi, 5 ani
                                              - Mecatro-  - Roboti industriali
                                               nica        - zi, 5 ani
                                              - Aeronave  - Constructii aerospa-
                                                           tiale - zi, 5 ani
                                              - Inginerie - Tehnologii si echi-
                                               manageriala  pamente neconventio-
                                               si tehnolo-  nale - zi, 5 ani
                                               gica

    17S. 3A Facultatea de     Facultatea de   - Metalurgie - Stiinta materiale-
            Stiinta si        Stiinta si                    lor - zi, 5 ani
            Ingineria         Ingineria
            Materialelor      Materialelor

    17S. 4A Facultatea de     Facultatea de   - Electronic - Electronica aplica-
            Electrotehnica    Electrotehnica                ta - zi, 5 ani
                                              - Ingineria  - Automatica si in-
                                               sistemelor   formatica industria-
                                               si a calcu-  la - zi, 5 ani
                                               latoarelor

    17S. 5A Facultatea de     Facultatea de  - Filologie  - Limba si literatura
            Stiinte           Stiinte                      romana - O limba si
                                                           literatura straina
                                                           (engleza, franceza,
                                                           germana) - zi, 4 ani
                                                          - Limba si literatura
                                                           engleza - Limba si
                                                           literatura romana sau
                                                           O limba si literatura
                                                           straina (franceza,
                                                           germana) - zi, 4 ani
                                              - Socio-    - Sociologie - zi,
                                               psihopeda-  4 ani
                                               gogie
                                              - Educatie  - Educatie fizica si
                                               fizica si   sport - zi, 4 ani
                                               sport

    17S. 6A Facultatea de     Facultatea de  - Economic  - Contabilitate si
            Stiinte Economice  Stiinte                    informatica de gestiu-
                               Economice                  ne - zi, 4 ani
                                                         - Marketing - zi, 4 ani
                                                         - Marketing - fara
                                                          frecventa, 5 ani
                                                         - Turism si servicii
                                                          - zi, 4 ani
                                                         - Turism si servicii
                                                          - seral, 5 ani
                                                         - Finante si asigurari
                                                          - zi, 4 ani
                                                         - Managementul firmei
                                                          - zi, 4 ani
                                                         - Tranzactii interna-
                                                          tionale - zi, 4 ani

    17S. 7A Facultatea de      Facultatea de  - Muzica   - Interpretare instru-
            Muzica             Muzica                     mentala; Profesor de
                                                          instrument - zi, 5 ani
                                                         - Canto; Profesor canto
                                                          - zi, 5 ani

    17S. 8A Facultatea de      Facultatea de  - Medicina - Medicina generala
            Medicina           Medicina                   - zi, 6 ani

    17S. 9A Colegiul Univer-   Colegiul       - Electronic - Electronica - zi,
            sitar Tehnic       Universitar                  3 ani
            din Brasov         Tehnic din     - Protectia - Controlul calitatii
                               Brasov          mediului    mediului - zi, 3 ani

    17S. 10A Colegiul          Colegiul       - Economic  - Conducerea unitati-
            Universitar        Universitar                 lor comerciale si de
            Forestier,         Forestier,                  turism - zi, 3 ani
            Economic si de     Economic si    - Forestier - Cinegetica - zi,
            Informatica din    de Informatica              3 ani
            Brasov             din Brasov     - Biblio-   - Biblioteconomie -
                                               teconomie   Arhivistica - zi,
                                                           3 ani

42. 18S.    Universitatea      Universitatea
            Tehnica din        Tehnica din
            Cluj-Napoca        Cluj-Napoca

    18S. 1A Facultatea de      Facultatea de  - Mecanic   - Mecanica si ingine-
            Constructii de     Constructii                 rie mecanica - zi,
            Masini             de Masini                   5 ani
                                                          - Mecanica si ingine-
                                                           rie mecanica (in lim-
                                                           bile engleza si fran-
                                                           ceza) - zi, 5 ani
                                              - Inginerie - Ingineria si manage-
                                               economica   mentul sistemelor de
                                                           productie - zi, 5 ani
                                              - Stiinte   - Inginerie matematica
                                               aplicate    - zi, 5 ani
                                                          - Inginerie fizica
                                                           - zi, 5 ani
                                              - Mecatro-  - Roboti industriali
                                               nica        - zi, 5 ani

    18S. 2A Facultatea de      Facultatea de  - Mecanic   - Autovehicule rutiere
            Mecanica           Mecanica                    - zi, 5 ani
                                                          - Masini si echipamen-
                                                           te termice - zi,
                                                           5 ani

    18S. 3A Facultatea de      Facultatea de  - Materiale - Stiinta si ingineria
            Stiinta si         Stiinta si                  materialelor - zi,
            Ingineria          Ingineria                   5 ani
            Materialelor       Materialelor

    18S. 4A Facultatea de      Facultatea de  - Construc- - Inginerie civila (in
            Constructii        Constructii     tii         limba engleza) - zi,
                                                           5 ani
                                              - Instalatii - Instalatii si echi-
                                                            pamente pentru pro-
                                                            tectia atmosferei
                                                            - zi, 5 ani

    18S. 5A Facultatea de      Facultatea de  - Electric  - Metrologie - Sisteme
            Electrotehnica     Electrotehnica              de masurare - zi,
                                                           5 ani
                                              - Energetic - Energetica industri-
                                                           ala - zi, 5 ani

    18S. 6A Colegiul Univer-   Colegiul       - Mecanic   - Tehnologii de meca-
            sitar Tehnic din   Universitar                 nica fina - zi, 3 ani
            Cluj-Napoca        Tehnic din                 - Automobile - zi,
                               Cluj-Napoca                 3 ani
                                                          - Tehnologia prelucra-
                                                           rii metalelor - zi,
                                                           3 ani
                                             - Economic  - Fabricatie si manage-
                                                          ment in industria mica
                                                          si mijlocie - zi,
                                                          3 ani

43. 19S.    Universitatea de   Universitatea de
            Stiinte Agricole   Stiinte Agricole
            din Cluj-Napoca    si Medicina
                               Veterinara din
                               Cluj-Napoca

    19S. 1A Facultatea de      Facultatea de  - Agricol   - Agromontanologie
            Agricultura        Agricultura                 - zi, 5 ani
                                              - Tehnologia - Tehnologia prelu-
                                               produselor   crarii produselor
                                               alimentare   agricole - zi, 5 ani

    19S. 2A Facultatea de      Facultatea de  - Biotehno- - Biotehnologii agri-
            Zootehnie          Zootehnie si    logie       cole - zi, 5 ani
                               Biotehnologii

44. 20S.    Universitatea      Universitatea
            "Babes-bolyai"     "Babes-bolyai"
            din Cluj-Napoca    din Cluj-Napoca

    20S. 1A Facultatea de      Facultatea de  - Matematica - Matematici aplicate
            Matematica si      Matematica si                 - zi, 4 ani
            Informatica        Informatica

    20S. 2A Facultatea de      Facultatea de  - Fizica    - Fizica tehnologica
            Fizica             Fizica                      - zi, 5 ani

    20S. 3A Facultatea de      Facultatea de  - Chimie    - Informatica siste-
            Chimie si          Chimie si                   melor chimice - zi,
            Inginerie Chimica  Inginerie                   5 ani
                               Chimica                    - Inginerie biochimica
                                                           - zi, 5 ani
                                                          - Stiinta si ingineria
                                                           materialelor oxidice
                                                           - zi, 5 ani

    20S. 4A Facultatea de      Facultatea de  - Biologie  - Ecologie si protec-
            Biologie,          Biologie si                 tia mediului - zi,
            Geografie si       Geologie                    4 ani
            Geologie

    20S. 5A Facultatea de      Facultatea de  - Geografie - Geografie - O limba
            Biologie,          Geografie                   si literatura straina
            Geografie si                                   - zi, 4 ani
            Geologie                          - Stiinta   - Stiinta mediului
                                               mediului    - zi, 4 ani

    20S. 6A Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Banci si burse de
            Stiinte Economice  Stiinte                     valori - zi, 4 ani
                               Economice                  - Banci si burse de
                                                           valori - fara frec-
                                                           venta, 5 ani
                                                          - Marketing - zi,
                                                           4 ani
                                                          - Marketing - fara
                                                           frecventa, 5 ani
                                                          - Turism si servicii
                                                           - zi, 4 ani
                                                          - Turism si servicii
                                                           - fara frecventa,
                                                           5 ani
                                                          - Informatica economi-
                                                           ca - zi, 4,5 ani
                                                          - Informatica economi-
                                                           ca - fara frecventa,
                                                           5,5 ani
                                                          - Tranzactii interna-
                                                           tionale - zi, 4 ani
                                                          - Tranzactii interna-
                                                           tionale - fara frec-
                                                           venta, 5 ani

    20S. 7A Facultatea de      Facultatea de  - Sociopsiho- - Asistenta sociala
            Istorie si         Istorie si      pedagogie     - zi, 4 ani
            Filozofie          Filozofie      - Arte plas- - Istoria si teoria
                                               tice si de-  artei - zi, 4 ani
                                               corative

    20S. 8A Facultatea de      Facultatea de  - Stiinte   - Administratie publi-
            Istorie si         Stiinte         adminis-    ca - zi, 4 ani
            Filozofie          Politice si     trative
                               Administrative - Stiinte   - Stiinte politice
                                               politice    - zi, 4 ani
                                              - Jurnalis- - Jurnalistica - zi,
                                               tica        4 ani

    20S. 9A Facultatea de      Facultatea de  - Filologie - Limbi moderne apli-
            Litere             Litere                      cate (cate doua limbi
                                                           straine dintre engle-
                                                           za, franceza, germa-
                                                           na, rusa) - zi, 4 ani
                                              - Arta      - Actorie - zi, 4 ani
                                               teatrala   - Teatrologie - zi,
                                                           4 ani
                                                          - Regie teatru - zi,
                                                           5 ani

    20S.10A Scoala de Studii   Facultatea de  - Stiinte   - Studii europene
            Europene           Studii          politice    - zi, 4 ani
                               Europene

    20S.11A Scoala de          Scoala de      - Economic  - Asistenta manageria-
            Business           Business                    la - zi, 4 ani

    20S.12A Facultatea de      Facultatea de  - Teologie  - Teologie ortodoxa
            Teologie           Teologie                    - Asistenta sociala
            Ortodoxa           Ortodoxa                    - zi, 4 ani
                                                          - Teologie ortodoxa -
                                                            Patrimoniu cultural
                                                           - zi, 4 ani

    20S.13A Facultatea de      Facultatea de  - Teologie  - Teologie greco-
            Teologie Greco-    Teologie                    catolica didactica
            Catolica           Greco-                      - zi, 4 ani
                               Catolica                    - Teologie greco-
                                                            catolica - Litere
                                                            (Limba si literatura
                                                            romana) - zi, 4 ani
                                                           - Teologie greco-
                                                            catolica - Litere
                                                            (O limba si litera-
                                                            tura straina) - zi,
                                                            4 ani
                                                           - Teologie greco-
                                                            catolica - Asistenta
                                                            sociala - zi, 4 ani

    20S.14A Facultatea de      Facultatea de  - Teologie  - Teologie reformata-
            Teologie           Teologie                    Litere (O limba si
            Reformata          Reformata                   literatura straina:
                                                           engleza, franceza,
                                                           germana, rusa, ma-
                                                           ghiara - la alegere)
                                                           sau Etnologie - zi,
                                                           4 ani
                                                          - Teologie reformata-
                                                           Asistenta sociala
                                                           - zi, 4 ani

    20S.15A Colegiul Univer-   Colegiul Uni-  - Economic  - Conducerea unitati-
            sitar Economic,    versitar                    lor comerciale si de
            de Cartografie     Economic, de                turism - zi, 3 ani
            si Informatica     Geografie,     - Geografie - Geoinformare si
            din Cluj-Napoca    Geologie si                 prospectare turistica
                               Informatica                 - zi, 3 ani
                               din Cluj-Napoca - Geologie - Mineralogie - zi,
                                                           3 ani
                                              - Bibliote- - Biblioteconomie -
                                               conomie     Arhivistica - zi,
                                                           3 ani

45. 21S.    Universitatea de   Universitatea
            Medicina si Far-   de Medicina si
            macie "Iuliu       Farmacie "Iuliu
            Hatieganu" din     Hatieganu" din
            Cluj-Napoca        Cluj-Napoca

    21S. 1A Colegiul Univer-   Colegiul Uni-  - Medicina  - Imagistica medicala,
            sitar Medical      versitar Medi-               radioterapie si me-
            din Cluj-Napoca    cal din                      dicina nucleara
                               Cluj-Napoca                  - zi, 3 ani

46. 22S     Academia de        Academia de
            Muzica "Gheorghe   Muzica "Gheorghe
            Dima" din Cluj-    Dima" din Cluj-
            Napoca             Napoca

    22S. 1A Facultatea de      Facultatea de  - Muzica    - Regie de teatru
            Interpretare       Interpretare                muzical - zi, 5 ani
            Muzicala           Muzicala

    22S. 2A Facultatea de      Facultatea     - Muzica    - Muzica religioasa;
            Compozitie, Muzi-  Teoretica                   Profesor de muzica
            cologie si Peda-                               - zi, 5 ani
            gogie Muzicala

47. 23S.    Academia de Arte   Academia de
            Vizuale "Ioan      Arte Vizuale
            Andreescu" din     "Ioan Andreescu"
            Cluj-Napoca        din Cluj-Napoca

    23S.1A  Facultatea de      Facultatea de  - Arte      - Fotovideoprocesare
            Arte Plastice      Arte Plastice   plastice    computerizata a
                                               si deco-    imaginii - zi,
                                               rative      5 ani

48. 24S.    Universitatea      Universitatea
            "Ovidius" din      "Ovidius" din
            Constanta          Constanta

    24S. 1A Facultatea de     Facultatea de  - Filologie  - Limba si literatura
            Litere, Istorie,  Litere si                    romana - O limba si
            Drept si          Teologie                     literatura straina
            Teologie                                       - zi, 4 ani
                                                          - Limba si literatura
                                                           franceza - Limba si
                                                           literatura romana sau
                                                           O limba si literatura
                                                           straina - zi, 4 ani
                                                          - Limba si literatura
                                                           romana - Filologie
                                                           balcanica - zi, 4 ani
                                              - Teologie - Teologie ortodoxa
                                                          - Litere (Limba si
                                                          literatura romana)
                                                          - zi, 4 ani
                                                         - Teologia ortodoxa
                                                          - Istorie - zi, 4 ani

    24S. 2A Facultatea de     Facultatea de  - Stiinte   - Administratie publica
            Litere, Istorie,  Istorie si      adminis-    - zi, 4 ani
            Drept si          Stiinte         trative
            Teologie          Administrative

    24S. 3A Facultatea de     Facultatea de  - Biologie  - Ecologie si protectia
            Stiintele         Stiintele                   mediului - zi, 4 ani
            Naturii           Naturii

    24S. 4A Facultatea de     Facultatea de  - Matematica - Matematica-Informa-
            Matematica si     Matematica                   tica - zi, 5 ani
            Stiinte Economice

    24S. 5A Facultatea de     Facultatea de  - Economic   - Tranzactii interna-
            Matematica si     Stiinte                      tionale - zi, 4 ani
            Stiinte Economice  Economice                  - Turism si servicii
                                                           - zi, 4 ani

    24S. 6A Facultatea de     Facultatea de  - Medicina   - Medicina generala
            Medicina si       Medicina                     - zi, 6 ani
            Farmacie                                      - Medicina generala
                                                           (in limba engleza)
                                                           - zi, 6 ani
                                                                          *10)
                                                                         -------
                                                          - Stomatologie - zi,
                                                           6 ani
                                                          - Stomatologie (in
                                                           limba engleza) -
                                                           - zi, 6 ani
                                                                          *10)
                                                                        --------

    24S. 7A Facultatea de      Facultatea de  - Mecanic   - Utilaje si instala-
            Inginerie          Inginerie                   tii portuare - zi,
                                                           5 ani
                                              - Construc- - Instalatii si echi-
                                               tii si      pamente navale - zi,
                                               echipamen-  5 ani
                                               te navale
                                              - Inginerie - Inginerie economica
                                               economica   in domeniul mecanic
                                                           - zi, 5 ani

    24S. 8A Colegiul Univer-   Colegiul      - Electronic - Electronica - zi,
            sitar Tehnic,      Universitar                 3 ani
            Economic, de       Tehnic,       - Economic  - Conducerea unitati-
            Informatica si     Economic, de                lor comerciale si de
            Administratie      Informatica si              turism - zi, 3 ani
            din Constanta      Administratie - Informa-  - Tehnologie informa-
                               din Constanta    tica      tica - zi, 3 ani
                                             - Adminis-  - Birotica - zi, 3 ani
                                                tratie-
                                              Secretariat

49. 26S.    Universitatea      Universitatea
            din Craiova        din Craiova

    26S. 1A Facultatea de      Facultatea de  - Geografie - Geografie - O limba
            Stiinte            Stiinte                     si literatura straina
                                                           - zi, 4 ani

    26S. 2A Facultatea de      Facultatea de  - Educatie  - Educatie fizica si
            Stiinte            Educatie        fizica si   sport - zi, 4 ani
                               Fizica si       sport
                               Sport

    26S. 3A Facultatea de      Facultatea de  - Filozofie - Filozofie - Sociolo-
            Litere si          Litere si                   gie - zi, 4 ani
            Istorie            Istorie        - Arta      - Actorie - zi, 4 ani
                                               teatrala

    26. 4A  Facultatea de      Facultatea de  - Stiinte   - Drept - zi, 4 ani
            Drept "Nicolae     Drept          juridice    - Drept - fara
            Titulescu"         "Nicolae                    frecventa, 5 ani
                               Titulescu"

    26S. 5A Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Economie - Pedagogie
            Stiinte Economice  Stiinte                     - zi, 4 ani
                               Economice                  - Informatica economi-
                                                           ca - zi, 4,5 ani
                                                          - Marketing - zi,
                                                           4 ani
                                                          - Tranzactii interna-
                                                           tionale - zi, 4 ani

    26S. 6A Facultatea de     Facultatea de  - Medicina   - Stomatologie - zi,
            Medicina          Medicina                     6 ani

    26S. 7A Facultatea de      Facultatea de  - Mecanic   - Autovehicule rutiere
            Mecanica           Mecanica                    - zi, 5 ani
                                              - Stiinte   - Mecanica aplicata
                                               aplicate    - zi, 5 ani

    26S. 8A Facultatea de      Facultatea de  - Aeronave  - Echipamente si ins-
            Electrotehnica     Electrotehnica              talatii de bord - zi,
                                                           5 ani
                                              - Energetic - Electroenergetica
                                                           - zi, 5 ani

    26S. 9A Facultatea de      Facultatea de  - Electro-  - Tractiune electrica
            Electromecanica    Electromecanica  mecanic    - zi, 5 ani
                                              - Mecatronica - Roboti industriali
                                                             - zi, 5 ani

    26S. 10A Facultatea de     Facultatea de  - Electronic - Electronica aplica-
             Automatica,       Automatica,                  ta - zi, 5 ani
             Calculatoare si   Calculatoare
             Electronica       si Electronica

    26S. 11A Facultatea de     Facultatea de  - Tehnologia - Tehnologia prelu-
             Horticultura      Horticultura    produselor   crarii produselor
                                               alimentare   agricole - zi, 5 ani

    26S. 12A Facultatea de     Facultatea de  - Agricol   - Agromontanologie
             Agricultura       Agricultura                 - zi, 5 ani

    26S. 13A Facultatea de     Facultatea de  - Teologie  - Teologie ortodoxa
             Teologie          Teologie                    pastorala - zi, 4 ani
                                                          - Teologie ortodoxa
                                                           pastorala - fara
                                                           frecventa, 5 ani
                                                          - Teologie ortodoxa
                                                           - Litere (Limba si
                                                           literatura romana si
                                                           O limba si literatura
                                                           straina: engleza,
                                                           franceza, germana,
                                                           rusa- la alegere)
                                                           - zi, 4 ani
                                                          - Teologie ortodoxa -
                                                           Asistenta sociala
                                                            - zi, 4 ani

    26S. 14A Colegiul Univer-  Colegiul      - Construc-  - Tehnologia construc-
            sitar Tehnic,      Universitar    tii          tiilor - zi, 3 ani
            de Informatica     Tehnic, de    - Electro-  - Echipamente electro-
            si Administratie   Informatica si  mecanic    casnice, medicale si
            din Craiova        Administratie              industriale - zi,
                               din Craiova                3 ani
                                             - Adminis-  - Birotica - zi, 3 ani
                                                tratie-
                                              Secretariat

     26S. 15A Colegiul Univer-  Colegiul     - Economic  - Contabilitate si ges-
            sitar Tehnic,      Universitar                tiune financiara - zi,
            Economic si de     Economic si                3 ani
            Administratie      de Administra-            - Contabilitate si ges-
            din Drobeta-       tie si Informa-            tiune financiara - fa-
            Turnu Severin      tica din                   ra frecventa, 4 ani
                               Drobeta-                  - Conducerea unitatilor
                               Turnu Severin              comerciale si de tu-
                                                          rism - zi, 3 ani
                                                         - Conducerea unitatilor
                                                          comerciale si de tu-
                                                          rism - fara frecventa,
                                                          4 ani
                                             - Adminis-  - Administratie locala
                                              tratie-Se-  - Secretariat - zi,
                                              cretariat   3 ani
                                                         - Administratie locala
                                                          - Secretariat - fara
                                                          frecventa, 4 ani
                                                         - Birotica - zi, 3 ani
                                                         - Birotica - fara frec-
                                                          venta, 4 ani
                                             - Sociopsi-  - Institutori - zi,
                                              hopedagodie  3 ani

50. 27S.     Universitatea     Universitatea
             "Dunarea de Jos"  "Dunarea de Jos"
             din Galati        din Galati

    27S. 1A. Facultatea de     Facultatea    - Mecatronica - Roboti industriali
             Mecanica          de Mecanica                  - zi, 5 ani
                                             - Inginerie   - Tehnologii si echi-
                                              manageriala   pamente neconventio-
                                              si tehnolo-   nale - zi, 5 ani
                                              gica
                                             - Stiinte    - Mecanica aplicata
                                              aplicate     - zi, 5 ani

    27S. 2A Facultatea de      Facultatea    - Stiinta    - Automatica si infor-
            Nave si Inginerie  de Nave si     sistemelor   matica industriala
            Electrica          Inginerie      si a calcu-  - zi, 5 ani
                               Electrica      latoarelor
                                             - Electric   - Actionari electrice
                                                           - zi, 5 ani
                                             - Electronic - Electronica aplicata
                                                           - zi, 5 ani

    27S. 3A Facultatea de      Facultatea    - Metalurgie - Stiinta materialelor
            Metalurgie si      de Metalurgie               - zi, 5 ani
            Stiinta            si Stiinta
            Materialelor       Materialelor

    27S. 4A Facultatea de      Facultatea    - Mecanic    - Utilaj tehnologic
            Inginerie din      de Inginerie                pentru prelucrari la
            Braila             din Braila                  cald - zi, 5 ani

    27S. 5A Facultatea de      Facultatea    - Tehnologia - Tehnologie si con-
            Industrii          de Industrii   produselor   trol in alimentatia
            Alimentare,        Alimentare,    alimentare   publica si turism
            Acvacultura si     Acvacultura                 - zi, 5 ani
            Pescuit            si Pescuit    - Biotehno-  - Biotehnologie apli-
                                              logie        cata - zi, 5 ani

    27S. 6A Facultatea de      Facultatea    - Istorie    - Istorie-Filozofie
            Litere si Stiinte  de Litere si                - zi, 4 ani
                               Stiinte       - Teologie   - Teologie ortodoxa -
                                                           Litere (Limba si
                                                           literatura romana)
                                                           - zi, 4 ani

    27S. 7A Facultatea de      Facultatea    - Economic   - Managementul firmei
            Stiinte Economice  de Stiinte                  - zi, 4 ani
            si Juridice        Economice si               - Managementul firmei
                               Administrative              - fara frecventa,
                                                           5 ani
                                                          - Economia si gestiu-
                                                           nea productiei agro-
                                                           alimentare - zi,
                                                           4 ani
                                                          - Contabilitate si
                                                           informatica de ges-
                                                           tiune - zi, 4 ani
                                                          - Contabilitate si
                                                           informatica de ges-
                                                           tiune - fara frecven-
                                                           ta, 5 ani
                                                          - Marketing - zi,
                                                           4 ani
                                                          - Informatica economi-
                                                           ca - zi, 4,5 ani
                                             - Stiinte    - Administratie publi-
                                              administra-  ca - zi, 4 ani
                                              tive

    27S. 8A Colegiul Univer-   Colegiul      - Electronic - Electronica - zi,
            sitar Tehnic din   Universitar                 3 ani
            Galati             Tehnic din    - Tehnologia - Tehnologii piscicole
                               Galati         produselor   - zi, 3 ani
                                              alimentare

    27S. 9A Colegiul Univer-   Colegiul      - Economic   - Conducerea unitati-
            sitar Economic,    Universitar                 lor comerciale si de
            de Informatica si  Economic, de                turism - zi, 3 ani
            Secretariat din    Informatica   - Informatica - Tehnologie informa-
            Galati             si Secretariat               tica - zi, 3 ani
                               din Galati    - Adminis-   - Administratie locala
                                              tratie-Se-   - Secretariat - zi,
                                              cretariat    3 ani

51. 28S.    Universitatea      Universitatea
            Tehnica "Gheorghe  Tehnica "Gheorghe
            Asachi" din Iasi   Asachi" din Iasi

    28S. 1A Facultatea de      Facultatea de  - Chimie    - Inginerie chimica
            Inginerie Chimica  Chimie                      - zi, 5 ani
                               Industriala                - Inginerie biochimica
                                                           - zi, 5 ani
                                              - Ingineria - Tehnologia si bio-
                                               mediului    tehnologia protectiei
                                                           mediului - zi, 5 ani
                                              - Inginerie - Inginerie economica
                                               economica   in industria chimica
                                                           si de materiale - zi,
                                                           5 ani

    28S. 2A Facultatea de      Facultatea     - Construc- - Inginerie urbana
            Constructii si     de Constructii     tii      - zi, 5 ani
            Arhitectura        si Arhitectura

    28S. 3A Facultatea de      Facultatea de  - Electronic - Microelectronica
            Electronica si     Electronica si               - zi, 5 ani
            Telecomunicatii    Telecomunicatii

    28S. 4A Facultatea de      Facultatea de  - Electric  - Constructii electro-
            Electrotehnica     Electrotehnica              tehnice - zi, 5 ani
                                                          - Actionari electrice
                                                           - zi, 5 ani
                                                          - Electrotehnologie
                                                           - zi, 5 ani
                                                          - Metrologie - Sisteme
                                                           de masurare - zi,
                                                           5 ani
                                              - Electro-  - Ingineria sistemelor
                                               mecanic     electromecanice - zi,
                                                           5 ani
                                              - Energetic - Centrale termoelec-
                                                           trice - zi, 5 ani
                                              - Inginerie - Inginerie economica
                                               economica   in energetica si
                                                           electrotehnica - zi,
                                                           5 ani

    28S. 5A Facultatea de      Facultatea    - Geodezie   - Cadastru - zi, 5 ani
            Hidrotehnica       de Hidro-     - Ingineria  - Amenajari pentru
                               tehnica        mediului     protectia apei si
                                                           solului - zi, 5 ani

    28S. 6A Facultatea de      Facultatea    - Mecanic    - Autovehicule rutiere
            Mecanica           de Mecanica                 - zi, 5 ani
                                             - Mecatronica - Mecatronica - zi,
                                                            5 ani

    28S. 7A Facultatea de      Facultatea    - Inginerie  - Tehnologii si echi-
            Constructii de     de Constructii manageriala  pamente neconventio-
            Masini             de Masini      si tehnolo-  nale - zi, 5 ani
                                              gica        - Utilajul si tehnolo-
                                                           gia sudarii - zi,
                                                           5 ani
                                             - Mecanic   - Masini hidraulice si
                                                          pneumatice - zi, 5 ani
                                                         - Mecanica fina - zi,
                                                          5 ani

    28S. 8A Facultatea de      Facultatea    - Metalurgie - Stiinta materialelor
            Stiinta si         de Stiinta si               - zi, 5 ani
            Ingineria          Ingineria
            Materialelor       Materialelor

    28S. 9A Colegiul Univer-   Colegiul      - Mecanic    - Automobile - zi,
            sitar Tehnic nr.   Universitar                 3 ani
            1 din Iasi         Tehnic nr.                 - Tehnologii de meca-
                               1 din Iasi                  nica fina - zi, 3 ani
                                             - Electric   - Controlul calitatii
                                                           si metrologie - zi,
                                                           3 ani
                                             - Stiinta    - Echipamente de auto-
                                              sistemelor   matizare - zi, 3 ani
                                              si a calcu-
                                              latoarelor

    28S. 10A Colegiul Univer-  Colegiul      - Chimie     - Tabacarie - zi,
             sitar Tehnic      Universitar    industriala  3 ani
             nr. 2 din Iasi    Tehnic nr. 2
                               din Iasi

52. 29S.    Universitatea      Universitatea
            Agronomica "Ion    Agronomica si
            Ionescu de la      de medicina
            Brad" din Iasi     veterinara "Ion
                               Ionescu de la
                               Brad" din Iasi

    29S. 1A Facultatea de      Facultatea    - Agricol    - Agromontanologie
            Agricultura        de Agricultura              - zi, 5 ani

    29S. 2A Colegiul Univer-   Colegiul      - Agricol    - Arhitectura peisa-
            sitar Agricol      Universitar                 gista - zi, 3 ani
            din Iasi           Agricol din
                               Iasi

53. 30S.    Universitatea      Universitatea
            "Alexandru Ioan    "Alexandru Ioan
            Cuza" din Iasi     Cuza" din Iasi

    30S. 1A Facultatea de      Facultatea de  - Biologie  - Biochimie - zi,
            Biologie           Biologie                    4 ani
                                                          - Ecologie si protec-
                                                           tia mediului - zi,
                                                           4 ani

    30S. 2A Facultatea de      Facultatea de  - Chimie    - Biochimie tehnolo-
            Chimie             Chimie                      gica - zi, 4 ani

    30S. 3A Facultatea de      Facultatea de  - Fizica    - Fizica medicala
            Fizica             Fizica                      - zi, 4 ani
                                                          - Fizica tehnologica
                                                           - zi, 5 ani

    30S. 4A Facultatea de      Facultatea de  - Matema-   - Matematici aplicate
            Matematica         Matematica      tica        - zi, 4 ani
                                                          - Matematica-Mecanica
                                                           - zi, 4 ani

    30S. 5A Facultatea de      Facultatea de  - Stiinta   - Stiinta mediului
            Geografie si       Geografie si    mediului    - zi, 4 ani
            Geologie           Geologie

    30S. 6A Facultatea de      Facultatea de  - Filologie - Filologie clasica
            Litere             Litere                       (Limba latina - Lim-
                                                            ba greaca veche)
                                                           - zi, 4 an

    30S. 7A Facultatea de      Facultatea de  - Teologie  - Teologie ortodoxa -
            Teologie           Teologie                    Asistenta sociala
                                                           - zi, 4 ani
                                                          - Teologie ortodoxa -
                                                           Patrimoniu cultural
                                                           - zi, 4 ani

    30S. 8A Facultatea de      Facultatea de  - Sociopsiho- - Asistenta sociala
            Filozofie          Filozofie       pedagogie     - zi, 4 ani
                                                          - Psihopedagogie spe-
                                                           ciala - zi, 4 ani

    30S. 9A Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Banci si burse de
            Stiinte Economice  Stiinte                     valori - zi, 4 ani
                               Economice                  - Banci si burse de
                                                           valori - fara frec-
                                                           venta, 5 ani
                                                          - Comert - zi, 4 ani
                                                          - Marketing - zi,
                                                           4 ani
                                                          - Tranzactii interna-
                                                           tionale - zi, 4 ani
                                                          - Turism si servicii
                                                           zi, 4 ani
                                              - Stiinte ad- - Administratie
                                               ministrative  publica - zi, 4 ani

    30S. 10A Colegiul Univer-  Colegiul Uni-  - Adminis-  - Birotica - zi, 3 ani
            sitar de Informa-  versitar de    tratie-Se-
            tica si de         Informatica    cretariat
            Administratie      si de Adminis-
            din Iasi           tratie din
                               Iasi

    30S. 11A Colegiul Univer-  Colegiul      - Economic  - Conducerea unitatilor
            sitar Economic    Universitar                comerciale si de tu-
            din Iasi          Economic                   rism - zi, 3 ani
                              din Iasi

54. 31S.    Universitatea     Universitatea
            de Medicina si    de Medicina si
            Farmacie "Grigore Farmacie "Grigore
            T. Popa" din      T. Popa" din
            Iasi              Iasi

    31S. 1A Facultatea de     Facultatea de  - Medicina   - Biomateriale si
            Inginerie         Inginerie                    bioactivatori - zi,
            Medicala          Medicala                     6 ani
                                                          - Bioinstrumentatie si
                                                           tehnici medicale
                                                           - zi, 6 ani
                                                          - Bioinformatica si
                                                           management sanitar-
                                                           ecologic - zi, 6 ani
                                                          - Laborator si tehno-
                                                           logie protetica - zi,
                                                           6 ani

    31S. 2A Facultatea de     Facultatea de  - Medicina   - Medicina generala
            Medicina          Medicina                     (in limba engleza)
                                                           - zi, 6 ani
                                                                         *10)
                                                                         ------

    31S. 3A Facultatea de     Facultatea de  - Medicina   - Stomatologie (in
            Stomatologie      Stomatologie                 limba engleza) - zi,
                                                           6 ani
                                                                         *10)
                                                                        ------

55. 32S.    Academia de Arte   Academia de Arte
            "George Enescu"    "George Enescu"
            din Iasi           din Iasi

    32S.1A  Facultatea de      Facultatea de  - Arte      - Arte textile (tapi-
            Arte Plastice,     Arte Plastice,  plastice    serie-contexturi,
            Decorative si      Decorative si   si deco-    moda-imprimeuri)
            Design             Design          rative      - zi, 5 ani
                                                          - Design - zi, 5 ani
                                                          - Arta murala - zi,
                                                           5 ani

    32S. 2A Facultatea de      Facultatea    - Arta      - Actorie - zi, 4 ani
            Compozitie,        de Compozitie,  teatrala  - Arta actorului minui-
            Muzicologie,       Muzicologie,               tor de papusi si mari-
            Pedagogie Muzicala Pedagogie                  onete - zi, 4 ani
            si Teatru          Muzicala si   - Muzica    - Jazz si muzica
                               Teatru                      usoara; Profesor
                                                           de muzica si Pro-
                                                           fesor de instru-
                                                           ment - zi, 5 ani
                                                          - Muzica religioasa;
                                                           Profesor de muzica
                                                           - zi, 5 ani

56. 33S.    Universitatea      Universitatea
            din Oradea         din Oradea

    33S. 1A Facultatea de     Facultatea de  - Filologie  - Limba si literatura
            Litere si         Stiinte                      romana - O limba si
            Stiinte           Socioumane                   literatura straina
                                                           (franceza, germana)
                                                           - zi, 4 ani
                                                          - Limba si literatura
                                                           engleza - Limba si
                                                           literatura romana si
                                                           O limba si literatura
                                                           straina (franceza,
                                                           germana) - zi, 4 ani
                                              - Teologie - Teologie baptista -
                                                          Litere (Limba si
                                                          literatura romana sau
                                                          O limba si literatura
                                                          straina: engleza,
                                                          franceza, germana,
                                                          rusa - la alegere)
                                                          - zi, 4 ani
                                             - Educatie  - Kinetoterapie - zi,
                                              fizica si   4 ani
                                              sport

    33S. 2A Facultatea de      Facultatea    - Matematica - Matematica-Informa-
            Litere si Stiinte  de Stiinte                  matica - zi, 4 ani
                                             - Biologie  - Biologie-Chimie - zi,
                                                          4 ani

    33S. 3A Facultatea de      Facultatea    - Economic  - Marketing - zi, 4 ani
            Stiinte Economice  de Stiinte                - Marketing - fara
            si Juridice        Economice                  frecventa, 5 ani
                                                         - Turism si servicii
                                                          - zi, 4 ani
                                                         - Turism si servicii
                                                          - fara frecventa,
                                                          5 ani
                                                         - Finante si asigurari
                                                          - zi, 4 ani
                                                         - Finante si asigurari
                                                          - fara frecventa,
                                                          5 ani

    33S. 4A Facultatea de      Facultatea    - Stiinte   - Drept - zi, 4 ani
            Stiinte Economice  de Stiinte     juridice   - Drept - fara frecven-
            si Juridice        Juridice si                 ta, 5 ani
                               Administra-   - Stiinte   - Administratie publica
                               tive           adminis-    - zi, 4 ani
                                              trative    - Administratie publica
                                                          - fara frecventa,
                                                          5 ani

     33S. 5A Facultatea de    Facultatea de  - Medicina   - Medicina generala
            Medicina          Medicina si                  - zi, 6 ani
                              Farmacie                    - Fiziokinetoterapie
                                                           - zi, 5 ani
                                                          - Stomatologie - zi,
                                                           6 ani
                                             - Farmacie   - Farmacie - zi, 5 ani

    33S. 6A Facultatea de      Facultatea    - Inginerie  - Utilajul si tehnolo-
            Mecanica           de Inginerie   manageriala  gia sudarii - zi,
                               Manageriala    si tehnolo-  5 ani
                               si Tehnolo-    gica
                               gica          - Mecanic   - Mecanica fina - zi,
                                                           5 ani
                                             - Inginerie - Inginerie economica
                                              economica   in domeniul mecanic
                                                          - zi, 5 ani

    33S. 7A Facultatea de      Facultatea de  - Electric  - Electrotehnica gene-
            Electrotehnica     Electrotehnica              rala - zi, 5 ani
                               si Informatica - Electronic - Electronica aplica-
                                                            ta - zi, 5 ani
                                                          - Microelectronica
                                                           - zi, 5 ani
                                              - Stiinta   - Calculatoare - zi,
                                               sistemelor  5 ani
                                               si a calcu-
                                               latoarelor

    33S. 8A Facultatea de      Facultatea     - Energetic  - Electroenergetica
            Energetica         de Energetica                - zi, 5 ani
                                                           - Energetica indus-
                                                            triala - zi, 5 ani
                                                           - Energetica surselor
                                                            noi de energie - zi,
                                                            5 ani
                                                           - Centrale termoelec-
                                                            trice - zi, 5 ani
                                              - Mecanic    - Masini si echipa-
                                                            mente termice - zi,
                                                            5 ani

    33S. 9A Facultatea de      Facultatea de  - Construc-  - Inginerie sanitara
            Ecologie si        Protectia       tii          si protectia mediu-
            Protectia Mediului Mediului                     lui - zi, 5 ani
            Inconjurator                      - Geodezie   - Cadastru - zi,
                                                            5 ani
                                              - Agricol    - Agricultura - zi,
                                                            5 ani
                                                           - Horticultura - zi,
                                                            5 ani
                                              - Forestier  - Silvicultura - zi,
                                                            5 ani

    33S. 10A Facultatea de     Facultatea de  - Teologie  - Teologie ortodoxa
             Teologie          Teologie                    pastorala - zi, 4 ani
                                                          - Teologie ortodoxa
                                                           pastorala - fara
                                                           frecventa, 5 ani
                                                          - Teologie ortodoxa -
                                                           Litere (Limba si
                                                           literatura romana si
                                                           O limba si literatura
                                                           straina: engleza,
                                                           franceza, germana,
                                                           rusa - la alegere)
                                                           - zi, 4 ani
                                                          - Teologie ortodoxa -
                                                           Asistenta sociala
                                                           - zi, 4 ani

     33S. 11A Colegiul Univer-  Colegiul     - Electro- - Exploatarea aparaturii
            sitar Tehnic,      Universitar    mecanic      medicale - zi, 3 ani
            Economic, Medical  Tehnic,       - Electric  - Instalatii electrice
            si de Adminis-     Economic,                  - zi, 3 ani
            tratie din         Medical si de - Energetic - Transportul si dis-
            Oradea             Administratie              tributia energiei
                               din Oradea                 electrice - zi, 3 ani
                                             - Electronic - Electronica - zi,
                                                           3 ani
                                             - Economic  - Conducerea unitatilor
                                                          comerciale si de tu-
                                                          rism - zi, 3 ani
                                             - Medicina  - Cosmetica medicala
                                                          - zi, 3 ani
                                             - Stomato-  - Tehnica dentara
                                              logie       - zi, 3 ani
                                             - Adminis-  - Administratie locala
                                              tratie-Se-  - Secretariat - zi,
                                              cretariat   3 ani

57. 34S.    Universitatea     Universitatea
            Tehnica din       din Petrosani
            Petrosani

    34S. 1A Facultatea de     Facultatea     - Constructii - Constructii miniere
            Mine              de Mine                       - zi, 5 ani
                                             - Ingineria  - Ingineria mediului
                                              mediului     in minerit - zi,
                                                           5 ani
                                             - Inginerie  - Ingineria si manage-
                                              economica    mentul sistemelor de
                                                           productie - zi, 5 ani
                                             - Geologie   - Geologie miniera
                                                           - zi, 5 ani

    34S. 2A Facultatea de      Facultatea    - Sociopsiho- - Psihosociologie
            Stiinte            de Stiinte     pedagogie     - zi, 4 ani
                                             - Stiinte    - Inginerie matematica
                                              aplicate     - zi, 5 ani
                                             - Economic   - Managementul firmei
                                                           - zi, 4 ani
                                                          - Managementul firmei
                                                           - fara frecventa,
                                                           5 ani
                                                          - Contabilitate si in-
                                                           formatica de gestiune
                                                           - zi, 4 ani
                                                          - Finante si asigurari
                                                           - zi, 4 ani

    34S. 3A Colegiul Univer-   Colegiul     - Electric    - Controlul calitatii
            sitar Tehnic si    Universitar                 si metrologie - zi,
            de Administratie   Tehnic si de                3 ani
            din Petrosani      Administratie - Administra- - Birotica - zi, 3
                               din Petrosani  tie- Secre-   ani
                                              tariat
                                            - Economic    - Organizarea produc-
                                                           tiei si a muncii
                                                           - zi, 3 ani

58. 35S.    Universitatea      Universitatea
            din Pitesti        din Pitesti

    35S. 1A Facultatea de      Facultatea    - Matematica - Matematica-Informa-
            Stiinte            de Stiinte                  tica - zi, 4 ani

    35S. 2A Facultatea de      Facultatea    - Electro-   - Electromecanica
            Inginerie          de Inginerie   mecanic      - zi, 5 ani

    35S. 3A Facultatea de     Facultatea de  - Teologie  - Teologie ortodoxa
            Teologie          Teologie                    pastorala - zi, 4 ani
                                                          - Teologie ortodoxa
                                                           pastorala - fara
                                                           frecventa, 5 ani
                                                          - Teologie ortodoxa -
                                                           Litere (Limba si
                                                           literatura romana si
                                                           O limba si literatura
                                                           straina: engleza,
                                                           franceza - la alege-
                                                           re) - zi, 4 ani
                                                          - Teologie ortodoxa -
                                                           Asistenta sociala
                                                            - zi, 4 ani

59. 36S.    Universitatea      Universitatea
            din Ploiesti       "Petrol-Gaze"
                               din Ploiesti

    36S. 1A Facultatea de      Facultatea    - Mecanic    - Utilaj tehnologic
            Inginerie          de Inginerie                pentru transportul si
            Mecanica si        Mecanica si                 depozitarea hidrocar-
            Electrica          Electrica                   burilor - zi, 5 ani
                                             - Stiinta    - Automatica si infor-
                                              sistemelor   matica industriala
                                              si a calcu-  - zi, 5 ani
                                              latoarelor
                                             - Electronic - Electronica aplicata
                                                           - zi, 5 ani
                                             - Inginerie  - Inginerie economica
                                              economica    in domeniul mecanic
                                                           - zi, 5 ani

    36S. 2A Facultatea de      Facultatea    - Economic   - Merceologie - zi,
            Litere si Stiinte  de Litere si                4 ani
                               Stiinte       - Filologie  - Limba si literatura
                                                           romana - Limba si li-
                                                           teratura engleza
                                                           - zi, 4 ani
                                                          - Limba si literatura
                                                           engleza - Limba si
                                                           literatura franceza
                                                           - zi, 4 ani
                                             - Chimie     - Chimie-fizica - zi,
                                                           4 ani

    36S. 3A Facultatea de      Facultatea    - Ingineria  - Ingineria protectiei
            Tehnologia         de Tehnologia  mediului     mediului in industria
            Petrolului si      Petrolului si               chimica si petrochi-
            Petrochimie        Petrochimie                 mica - zi, 5 ani

    36S. 4A Colegiul Univer-   Colegiul      - Adminis-   - Birotica - zi, 3 ani
            sitar Tehnic si    Universitar    tratie- Se-
            de Administratie   Tehnic si      cretariat
            din Ploiesti       de Administratie
                               din Ploiesti

60. 37S.    Universitatea      Universitatea
            "Eftimie Murgu"    "Eftimie Murgu"
            din Resita         din Resita

    37S. 1A Facultatea de      Facultatea    - Metalurgie - Stiinta materialelor
            Inginerie          de Inginerie                - zi, 5 ani

    37S. 2A Facultatea de      Facultatea    - Economic   - Marketing - zi,
            Drept si Stiinte   de Stiinte                  4 ani
            Economice          Economice si  - Stiinte    - Administratie publi-
                               Administra-    administra-  ca - zi, 4 ani
                               tive           tive

61. 38S.    Universitatea      Universitatea
            "Lucian Blaga"     "Lucian Blaga"
            din Sibiu          din Sibiu

    38S. 1A Facultatea de      Facultatea    - Jurnalistica - Jurnalistica - zi,
            Litere, Istorie    de Litere,                    4 ani
            si Jurnalistica    Istorie si                 - Jurnalistica - fara
                               Jurnalistica                frecventa, 5 ani
                                             - Stiinte    - Stiinte politice
                                              politice     - zi, 4 ani
                                             - Arte plas- - Conservarea si res-
                                              tice si de-   taurarea operei de
                                              corative      arta - zi, 5 ani

    38S. 2A Facultatea de      Facultatea    - Stiinte    - Drept - zi, 4 ani
            Stiinte Juridice   de Stiinte     juridice    - Drept - fara frec-
                               Juridice si                 venta, 5 ani
                               Administrative - Stiinte   - Administratie publi-
                                               adminis-    ca - zi, 4 ani
                                               trative

    38S. 3A Facultatea de      Facultatea de  - Matematica - Matematica-Informa-
            Stiinte            Stiinte                      tica - zi, 4 ani
                                              - Economic  - Turism si servicii
                                                           - zi, 4 ani
                                                          - Comert - zi, 4 ani
                                              - Sociopsiho- - Psihopedagogie
                                              pedagogie      - zi, 4 ani
                                              - Biologie  - Ecologie si protec-
                                                           tia mediului - zi,
                                                           4 ani

    38S. 4A Facultatea de     Facultatea de  - Medicina  - Medicina generala
            Medicina          Medicina                    - zi, 6 ani
                              "Victor                    - Stomatologie - zi,
                              Papilian"                   6 ani

    38S. 5A Facultatea de     Facultatea de  - Inginerie - Inginerie economica
            Inginerie         Inginerie       economica   in domeniul mecanic
                                                          - zi, 5 ani
                                             - Inginerie - Tehnologii si echipa-
                                              manageriala mente neconventionale
                                              si tehnolo- - zi, 5 ani
                                              gica

    38S. 6A Facultatea de     Facultatea de   - Textile-  - Tricotaje-confectii
            Tehnologia        Tehnologia       Pielarie     textile - zi, 5 ani
            Textilelor si     Textilelor si   - Tehnologia - Tehnologia si
            Produselor        a Produselor     produselor   controlul calita-
            Alimentare        Alimentare       alimentare   tii produselor
                                                            alimentare - zi,
                                                            5 ani
                                              - Agricol   - Agromontanologie
                                                           - zi, 5 ani

    38S. 7A Facultatea de     Facultatea de   - Teologie  - Teologie ortodoxa -
            Teologie          Teologie                     Asistenta sociala
                              "Andrei Saguna"              - zi, 4 ani

    38S. 8A Colegiul Univer-   Colegiul      - Electronic - Electronica - zi,
            sitar Tehnic,      Universitar                 3 ani
            Economic si de     Tehnic, Eco-  - Montano-   - Tehnici si activita-
            Biblioteconomie    nomic si de    logie        ti montane - zi,
            din Sibiu          Biblioteconomie             3 ani
                               din Sibiu     - Economic   - Conducerea unitati-
                                                           lor comerciale si de
                                                           turism - zi, 3 ani
                                             - Petrol     - Exploatarea si va-
                                                           lorificarea gazelor
                                                           naturale (Medias)
                                                           - zi, 3 ani
                                             - Bibliote-  - Biblioteconomie-
                                              conomie      Arhivistica - zi,
                                                           3 ani
                                             - Educatie   - Maiestrie sportiva
                                              fizica si    (antrenori) - zi,
                                              sport        3 ani

62. 39S.    Universitatea      Universitatea
            "Stefan cel Mare"  "Stefan cel Mare"
            din Suceava        din Suceava

    39S. 1A Facultatea de      Facultatea de - Mecatronica - Mecatronica - zi,
            Inginerie          Inginerie                     5 ani
            Mecanica           Mecanica      - Inginerie  - Inginerie economica
                                              economica    in domeniul mecanic
                                                           - zi, 5 ani

    39S. 2A Facultatea de      Facultatea de - Electric   - Electrotehnica gene-
            Inginerie          Inginerie                   rala - zi, 5 ani
            Electrica          Electrica

    39S. 3A Facultatea de      Facultatea de - Economic   - Turism si servicii
            Litere si Stiinte  Litere si                   - zi, 4 ani
                               Stiinte                    - Turism si servicii
                                                           - fara frecventa,
                                                           5 ani
                                             - Filologie  - Limba si literatura
                                                           engleza - Limba si
                                                           literatura romana sau
                                                           O limba si literatura
                                                           straina (franceza,
                                                           germana) - zi, 4 ani
                                             - Stiinte    - Administratie publi-
                                              administra-  ca - zi, 4 ani
                                              tive

    39S. 4A Colegiul Univer-   Colegiul      - Tehnologia - Tehnologii alimenta-
            sitar Tehnic si    Universitar    produselor   re - zi, 3 ani
            de Administratie   Tehnic si      alimentare
            din Suceava        de Adminis-   - Administra- - Birotica - zi, 3
                               tratie din     tie - Secre-  ani
                               Suceava        tariat
                                             - Muzeologie - Muzeologie - zi,
                                                           3 ani
                                             - Economic   - Conducerea unitati-
                                                           lor comerciale si de
                                                           turism - zi, 3 ani

63. 40S.    Universitatea      Universitatea
            "Valachia" din     "Valachia" din
            Targoviste         Targoviste

    40S. 1A Facultatea de      Facultatea    - Electro-   - Electromecanica
            Inginerie          de Inginerie   mecanic      - zi, 5 ani
                               Electrica     - Electric   - Electrotehnica gene-
                                                           rala - zi, 5 ani
                                             - Stiinta    - Automatica si infor-
                                              sistemelor   matica industriala
                                              si a calcu-  - zi, 5 ani
                                              latoarelor

    40S. 2A Facultatea de      Facultatea    - Metalurgie - Stiinta materialelor
            Inginerie          de Ingineria                - zi, 5 ani
                               Materialelor  - Mecanic    - Utilaj tehnologic
                               si Tehnologie               - zi, 5 ani
                                             - Tehnologia - Tehnologia prelucra-
                                              produselor   rii produselor agri-
                                              alimentare   cole - zi, 5 ani

    40S. 3A Facultatea de      Facultatea    - Economic   - Managementul firmei
            Stiinte            de Stiinte                  - zi, 4 ani
                                                          - Managementul firmei
                                                           - seral, 5 ani
                                                          - Contabilitate si
                                                           informatica de ges-
                                                           tiune - zi, 4 ani
                                                          - Contabilitate si
                                                           informatica de ges-
                                                           tiune - seral, 5 ani
                                             - Istorie    - Istorie-Arheologie
                                                           - zi, 4 ani
                                                          - Istorie-Geografie
                                                           - zi, 4 ani
                                             - Stiinte    - Administratie publi-
                                              administra-  ca - zi, 4 ani
                                              tive

    40S. 4A Facultatea de     Facultatea de  - Teologie  - Teologie ortodoxa
            Stiinte           Teologie                    pastorala - zi, 4 ani
                                                          - Teologie ortodoxa -
                                                           Litere (Limba si
                                                           literatura romana)
                                                           - zi, 4 ani
                                                          - Teologie ortodoxa -
                                                           Asistenta sociala
                                                           - zi, 4 ani

    40S. 5A Colegiul Tehnic,   Colegiul      - Mecanic   - Tehnologia prelucra-
            Economic si de     Tehnic din                 rii metalelor - zi,
            Administratie      Targoviste                 3 ani
            din Targoviste                   - Energetic - Transportul si dis-
                                                          tributia energiei
                                                          electrice - zi, 3 ani
                                             - Tehnologia - Tehnologii alimenta-
                                              produselor   re - zi, 3 ani
                                              alimentare

    40S. 6A Colegiul Tehnic,   Colegiul      - Economic  - Contabilitate si ges-
            Economic si de     Economic si                tiune financiara - zi,
            Administratie      de Adminis-                3 ani
            din Targoviste     tratie din    - Administra- - Birotica - zi, 3
                               Targoviste     tie - Secre-  ani
                                              tariat
                                             - Bibliote-  - Biblioteconomie-
                                              conomie      Arhivistica - zi,
                                                           3 ani
                                             - Muzeologie - Tehnici de cercetare
                                                           si conservare a pa-
                                                           trimoniului arheolo-
                                                           gic si muzeal - zi,
                                                           3 ani

64. 41S.    Universitatea      Universitatea
            "Constantin        "Constantin
            Brincusi" din      Brincusi" din
            Targu Jiu          Targu Jiu

    41S. 1A Facultatea de      Facultatea    - Inginerie  - Tehnologia construc-
            Inginerie          de Inginerie   manageriala  tiilor de masini
                                              si tehnolo-  - zi, 5 ani
                                              gica
                                             - Stiinta    - Automatica si infor-
                                              sistemelor   matica industriala
                                              si a calcu-  - zi, 5 ani
                                              latoarelor
                                             - Energetic  - Centrale termoelec-
                                                           trice - zi, 5 ani

    41S. 2A Facultatea de      Facultatea    - Economic   - Finante si asigurari
            Stiinte            de Stiinte                  - zi, 4 ani
                                                          - Finante si asigurari
                                                           - fara frecventa,
                                                           5 ani
                                                          - Turism si servicii
                                                           - zi, 4 ani
                                             - Stiinte    - Administratie publi-
                                              administra-  ca - zi, 4 ani
                                              tive

65. 42S.    Universitatea     Universitatea
            Tehnica din       din Targu Mures
            Targu Mures

    42S. 1A Facultatea de      Facultatea    - Energetic  - Electroenergetica
            Inginerie          de Inginerie                - zi, 5 ani
                                             - Mecanic    - Utilaj tehnologic
                                                           pentru textile si
                                                           pielarie - zi, 5 ani
                                             - Inginerie  - Ingineria si manage-
                                              economica    mentul sistemelor de
                                                           productie - zi, 5 ani

    42S. 2A Facultatea de      Facultatea    - Stiinte    - Administratie publi-
            Stiinte            de Stiinte     administra-  ca - zi, 4 ani
                               si Litere      tive
                                             - Economic   - Managementul firmei
                                                           - zi, 4 ani
                                             - Matematica - Matematica-Informa-
                                                           tica - zi, 4 ani
                                             - Filologie  - Limba si literatura
                                                           romana - Limba si li-
                                                           teratura engleza
                                                           - zi, 4 ani
                                             - Istorie    - Istorie - Limba si
                                                           literatura engleza
                                                           - zi, 4 ani

    42S. 3A Colegiul Univer-   Colegiul      - Mecanic    - Tehnologii de meca-
            sitar Tehnic din   Universitar                 nica fina - zi, 3 ani
            Targu Mures        Tehnic din    - Electronic - Electronica - zi,
                               Targu Mures                 3 ani
                                             - Informatica - Tehnologie informa-
                                                            tica - zi, 3 ani

66. 44S.    Academia de        Academia de
            Arta Teatrala      Arta Teatrala
            din Targu Mures    din Targu Mures

    44S. 1A Facultatea de      Facultatea de  - Arta      - Regie teatru - zi,
            Teatru             Teatru          teatrala    5 ani
                                                          - Teatrologie - zi,
                                                           4 ani

67. 45S.    Universitatea      Universitatea
            Tehnica din        "Politehnica" din
            Timisoara          Timisoara

    45S. 1A Facultatea de      Facultatea de  - Geodezie  - Cadastru - zi, 5 ani
            Constructii        Constructii

    45S. 2A Facultatea de      Facultatea de  - Ingineria - Amenajari pentru
            Hidrotehnica       Hidrotehnica    mediului    protectia apei si so-
                                                           lului - zi, 5 ani

    45S. 3A Facultatea de      Facultatea de  - Inginerie - Inginerie de afaceri
            Electrotehnica     Electrotehnica  economica   in electrotehnica
                                                           - zi, 5 ani

    45S. 4A Facultatea de      Facultatea de  - Mecanic   - Utilaj tehnologic
            Mecanica           Mecanica                    pentru industria ali-
                                                           mentara - zi, 5 ani
                                                          - Autovehicule rutiere
                                                           - zi, 5 ani
                                                          - Conceptie, fabrica-
                                                           tie si management,
                                                           integrate pe calcula-
                                                           tor (in limbile en-
                                                           gleza si germana)
                                                           - zi, 5 ani
                                              - Stiinte   - Mecanica aplicata
                                               aplicate    - zi, 5 ani
                                              - Inginerie - Masini-unelte - zi,
                                               manageriala  5 ani
                                               si tehnolo- - Tehnologii si echi-
                                               gica         pamente neconventio-
                                                            nale - zi, 5 ani
                                              - Mecatro-  - Roboti industriali
                                               nica        - zi, 5 ani
                                                          - Roboti industriali
                                                           (in limba germana)
                                                           - zi, 5 ani
                                                          - Mecatronica - zi,
                                                           5 ani
                                              - Ingineria  - Ingineria sisteme-
                                               transportu-  lor de circulatie
                                               rilor        feroviaza - zi,
                                                            5 ani
                                              - Inginerie  - Ingineria si mana-
                                               economica    gementul sistemelor
                                                            de productie - zi,
                                                            5 ani

    45S. 5A Facultatea de      Facultatea de  - Mecanic   - Masini si instalatii
            Utilaj pentru      Utilaj pentru               pentru prelucrarea
            Agricultura si     Agricultura si              produselor agricole
            Circulatie         Circulatie                  - zi, 5 ani
            Rutiera            Rutiera                    - Constructii de ma-
                                                           sini agricole - zi,
                                                           5 ani
                                              - Ingineria - Ingineria sisteme-
                                               transportu-  lor de circulatie
                                               rilor        rutiera - zi, 5 ani

    45S. 6A Facultatea de      Facultatea de  - Chimie    - Ingineria prelucra-
            Chimie Indus-      Chimie Indus-               rii produselor natu-
            triala si          triala si                   rale - zi, 5 ani
            Ingineria          Ingineria                  - Tehnologia pieilor,
            Mediului           Mediului                    blanurilor si inlo-
                                                           cuitorilor de piele
                                                           - zi, 5 ani
                                             - Ingineria - Gestiunea, prelucra-
                                               mediului    rea si valorificarea
                                                           deseurilor - zi,
                                                           5 ani

    45S. 7A Facultatea de      Facultatea de  - Mecanic   - Utilaj tehnologic
            Inginerie din      Inginerie din               - zi, 5 ani
            Hunedoara          Hunedoara

    45S. 8A Colegiul Univer-   Colegiul       - Electro-  - Tehnica medicala
            sitar Tehnic si    Universitar     mecanic     - zi, 3 ani
            de Administratie   Tehnic si de   - Adminis-  - Comunicare profesio-
            din Timisoara      Administratie   tratie-Se-  nala - zi, 3 ani
                               din Timisoara   cretariat

68. 46S.    Universitatea de   Universitatea de
            Stiinte Agricole   Stiinte Agricole
            a Banatului din    si Medicina
            Timisoara          Veterinara a
                               Banatului din
                               Timisoara

    46S. 1A Facultatea de      Facultatea de  - Biologie  - Biologie - Stiinte
            Agricultura        Agricultura                 agricole - zi, 4 ani
                                              - Agricol   - Inginerie genetica
                                                           (in agricultura)
                                                            - zi, 5 ani
                                              - Ingineria - Ingineria mediului
                                               mediului     agricol - zi, 5 ani
                                              - Inginerie - Managementul dezvol-
                                               economica   tarii si amenajarii
                                                           rurale - zi, 5 ani

    46S. 2A Facultatea de      Facultatea de  - Agricol   - Horticultura - zi,
            Horticultura       Horticultura                5 ani

    46S. 3A Facultatea de      Facultatea de  - Biotehno- - Biotehnologii agri-
            Zootehnie si       Zootehnie si    logie       cole - zi, 5 ani
            Biotehnologii      Biotehnologii

    46S. 4A Facultatea de      Facultatea de  - Tehnologia - Tehnologia prelu-
            Tehnologia         Tehnologia      produselor   crarii produselor
            Produselor         Produselor      alimentare   agricole - zi, 5 ani
            Agroalimentare     Agroalimentare             - Expertiza produselor
                                                           agroalimentare - zi,
                                                           5 ani
                                                          - Extracte si aditivi
                                                           agroalimentari - zi,
                                                           5 ani

69. 47S.    Universitatea      Universitatea
            de Vest din        de Vest din
            Timisoara          Timisoara

    47S. 1A Facultatea de      Facultatea de  - Matema-   - Matematici aplicate
            Matematica         Matematica      tica        - zi, 4 ani

    47S. 2A Facultatea de      Facultatea de  - Fizica    - Fizica materialelor
            Fizica             Fizica                      - zi, 4 ani
                                                          - Fizica mediului
                                                           - zi, 4 ani

    47S. 3A Facultatea de     Facultatea de  - Filozofie - Filozofie - zi,
            Litere, Filozofie Litere,                     4 ani
            si Istorie        Filozofie si   - Filologie - Filologie clasica
                              Istorie                     (Limba latina - Limba
                                                          greaca veche) - zi,
                                                          4 ani
                                                          - Limba si literatura
                                                           romana - Limba si
                                                           literatura spaniola
                                                           - zi, 4 ani
                                                          - O limba si literatu-
                                                           ra straina - Limba si
                                                           literatura romana sau
                                                           Limba si literatura
                                                           spaniola - zi, 4 ani
                                              - Jurnalis- - Jurnalistica - O
                                               tica        limba si literatura
                                                           straina - zi, 4 ani

    47S. 4A Facultatea de      Facultatea de  - Economic  - Economie-Pedagogie
            Stiinte Economice  Stiinte                     - zi, 4 ani
            si Drept           Economice si               - Turism si servicii
                               Drept                       - zi, 4 ani
                                                          - Tranzactii interna-
                                                           tionale - zi, 4 ani
                                              - Stiinte   - Drept - zi, 4 ani
                                               juridice

    47S. 5A Facultatea de      Facultatea de  - Sociopsiho- - Sociologie - zi,
            Sociologie si      Sociologie si   pedagogie     4 ani
            Psihologie         Psihologie                   - Psihologie - zi,
                                                             4 ani
                                                            - Asistenta social
                                                             - zi, 4 ani

    47S. 6A Facultatea de      Facultatea de  - Muzica   - Interpretare instru-
            Arte               Arte                       mentala; Profesor de
                                                          instrument - zi, 5 ani
                                                         - Canto; Profesor de
                                                          canto - zi, 5 ani
                                              - Arte     - Pictura - zi, 5 ani
                                               plastice  - Grafica - zi, 5 ani
                                               si deco-  - Arte textile (tapise-
                                               rative     rie-contexturi; moda-
                                                          imprimeuri) - zi,
                                                          5 ani
                                                         - Design - zi, 5 ani
                                                         - Sculptura - zi, 5 ani
                                              - Arta     - Actorie (in limba ro-
                                               teatrala   mana) - zi, 4 ani
                                                         - Actorie (in limba
                                                          germana) - zi, 4 ani

    47S. 7A Facultatea de      Facultatea de  - Teologie - Teologie ortodoxa
            Teologie           Teologie                   pastorala - zi, 4 ani
                                                         - Teologie ortodoxa
                                                          pastorala - fara frec-
                                                          venta, 5 ani
                                                         - Teologie ortodoxa -
                                                          Litere (Limba si li-
                                                          teratura romana si O
                                                          limba si literatura
                                                          straina) - zi, 4 ani

    47S. 8A Colegiul Univer-   Colegiul      - Informa-  - Tehnologie informati-
            sitar de Infor-    Universitar    tica        ca - zi, 3 ani
            matica din         de Informatica
            Timisoara          din Timisoara

70. 48S.    Universitatea     Facultatea de
            de Medicina si    Medicina si
            Farmacie din      Farmacie din
            Timisoara         Timisoara

    48S. 1A Facultatea de     Facultatea de  - Farmacie  - Farmacie - zi, 5 ani
            Medicina          Medicina

71. 49S.    Institutul Bancar Institutul Bancar
            Roman Bucuresti   Roman din Bucuresti

    49S. 1A Colegiul Bancar   Colegiul Bancar - Economic - Gestiune bancara
                                                          - zi, 3 ani
                                                         - Gestiunea bancara
                                                          - seral, 4 ani
                                                                       *11)
                                                                      -------

72. 50S.    Academia de       Academia de
            Politie           Politie "Alexandru
            "Alexandru        Ioan Cuza" din
            Ioan Cuza"        Bucuresti
            Bucuresti

    50S. 1A Facultatea de     Facultatea de   - Instala- - Instalatii pentru
            Pompieri          Pompieri         tii (Arma  constructii - zi,
                                               pompieri)  5 ani

    50S. 2A Facultatea de     Facultatea de   - Arhivis- - Arhivistica-Istorie
            Arhivistica       Arhivistica      tica       - zi, 4 ani

    50S. 3A Facultatea de     Facultatea de   - Stiinte  - Drept - zi, 4 ani
            Graniceri         Graniceri        juridice  - Drept - fara frecven-
                                               (Arma      ta, 5 ani
                                               Graniceri)

    50S. 4A Facultatea de     Facultatea de   - Stiinte  - Drept - zi, 4 ani
            Jandarmi          Jandarmi         juridice  - Drept - fara frecven-
                                               (Arma      ta, 5 ani
                                               Jandarmi)

    50S. 5A Facultatea de     Facultatea de   - Stiinte  - Drept - zi, 4 ani
            Politie           Politie          juridice  - Drept - fara frecven-
                                               (Arma      ta, 5 ani
                                               Politie si
                                               Penitenciare)

73. 51S.    Institutul        Institutul
            Superior de       National de
            Informatii        Informatii din
            Bucuresti         Bucuresti

    51S. 1A Facultatea de     Facultatea de   - Socio-   - Psihosociologie - zi,
            Psihosociologie   Psihosociologie  psihope-   4 ani
                                               dagogie   - Psihosociologie
                                                          - fara frecventa, 5
                                                          ani

--------------------------------------
    *1) Nu se scolarizeaza in domeniul tehnic invatamant fara frecventa.
    *2) Se autorizeaza specializarea sub denumirea "Presa scrisa".
    *3) Autorizata specializarea cu durata studiilor de 3 ani.
    *4) La fara frecventa durata studiilor este mai mare cu un an fata de invatamantul de zi.
    *5) Se autorizeaza cu durata studiilor de 4 ani.
    *6) La fara frecventa durata studiilor este cu un an mai mare decat la invatamantul de zi.
    *7) Autorizata cu conditia scolarizarii si la invatamantul de zi, incepand cu anul universitar 1995/1996.
    *8) Selectie dintre studentii specializarii Matematica dupa anul I de studiu.
    *9) Departament interuniversitar impreuna cu Facultatea de Jurnalistica si Stiintele Comunicarii din Universitatea din Bucuresti.
    *10) Numai pentru studentii cetateni straini.
    *11) Cu conditia scolarizarii si la invatamantul de zi, incepand cu anul universitar 1995/1996.

    ANEXA 2

            INSTITUTII, FACULTATI, COLEGII SI SPECIALIZARI
      in functiune inainte de 22 decembrie 1989, considerate acreditate

--------------------------------------------------------------------------------
                        Profilul, forma
    Facultatea,      de invatamant si durata             Specializarile
     colegiul             studiilor
--------------------------------------------------------------------------------
     0                        1                                 2
--------------------------------------------------------------------------------

                 1.1S. Universitatea "Politehnica" din Bucuresti

Facultatea de      Electric - zi, 5 ani       - Constructii electrotehnice
Electrotehnica                                - Actionari electrice
                                              - Electrotehnica generala

Facultatea de      Stiinta sistemelor         - Calculatoare
Automatica si      si a calculatoarelor       - Automatica si informatica indus-
Calculatoare       - zi, 5 ani                 triala

Facultatea de      Electronic - zi, 5 ani     - Electronica aplicata
Electronica                                   - Comunicatii
si Telecomunicatii                            - Microelectronica
                   Stiinte aplicate - zi,     - Inginerie fizica
                   5 ani

Facultatea de      Energetic - zi, 5 ani      - Centrale termoelectrice
Energetica                                    - Centrale nuclearoelectrice
                                              - Electroenergetica
                                              - Centrale hidroelectrice
                                              - Energetica industriala
                   Inginerie economica        - Inginerie economica si energe-
                   - zi, 5 ani                 tica si electrotehnica

Facultatea de      Mecanic - zi, 5 ani        - Masini si echipamente termice
Inginerie                                     - Masini hidraulice si pneumatice
Mecanica                                      - Echipamente de proces
                                              - Mecanica fina

Facultatea de       Inginerie manageriala     - Tehnologia constructiilor de
Ingineria si        si tehnologica - zi,       masini
Managementul        5 ani                     - Masini-unelte
Sistemelor                                    - Utilajul si tehnologia sudarii
Tehnologice         Inginerie economica       - Ingineria si managementul
                    - zi, 5 ani                sistemelor de productie
                    Mecatronica - zi, 5 ani   - Roboti industriali

Facultatea de       Mecanic - zi, 5 ani       - Mecanica agricola (masini si
Ingineria                                      instalatii agricole)
Sistemelor                                    - Constructii de masini agricole
Biotehnice

Facultatea de       Mecanic - zi, 5 ani       - Autovehicule rutiere
Transport                                     - Material rulant de cale ferata
                    Ingineria transporturilor - Tehnica transporturilor
                    - zi, 5 ani
                    Electronic - zi, 5 ani     - Telecomenzi si electronica in
                                               transporturi

Facultatea de       Aeronave - zi, 5 ani      - Constructii aerospatiale
Aeronave                                      - Sisteme de propulsie (turbomo-
                                               toare, rachete)
                                              - Echipamente si instalatii de
                                               bord

Facultatea de       Metalurgie - zi, 5 ani   - Ingineria proceselor siderurgice
Stiinta si                                   - Metalurgie neferoasa
Ingineria                                    - Turnarea metalelor
Materialelor                                 - Prelucrari plastice si tratamente
                                              termice

Facultatea de      Chimie - zi, 5 ani       - Tehnologia substantelor anorganice
Chimie Industriala                          - Tehnologia substantelor organice
                                            - Petrochimie si carbochimie
                                            - Inginerie chimica
                                            - Stiinta si ingineria materialelor
                                             oxidice
                                            - Tehnologia compusilor macromolecu-
                                             lari
                                            - Inginerie biochimica
                    Inginerie economica     - Inginerie economica in industria
                    - zi, 5 ani              chimica si de materiale

Departamentul de    Electric - zi, 5 ani    - Inginerie electrica si calculatoa-
Stiinte Ingineresti                          re (in limbile engleza, franceza si
                                             germana)
                    Mecanic - zi, 5 ani     - Mecanica si inginerie mecanica
                                             (in limbile engleza, franceza si
                                             germana)
                    Chimie - zi, 5 ani      - Inginerie chimica (in limbile
                                             engleza si franceza)
                    Inginerie economica     - Ingineria si managementul sisteme-
                    - zi, 5 ani              lor de productie (in limba germana)

Colegiul Univer-    Mecanic - zi, 3 ani     - Tehnologia prelucrarii metalelor
sitar Tehnic nr. 1                          - Tehnologii de mecanica fina
din Bucuresti                               - Automobile
                                            - Materiale si defectoscopie
                    Electromecanic - zi,    - Exploatare masini si utilaje
                    3 ani                   - Trafic urban

Colegiul Univer-    Electric - zi, 3 ani    - Masini si aparate electrice
sitar Tehnic nr.    Electronic - zi, 3 ani  - Electronica
2 din Bucuresti                             - Comunicatii si exploatare postala
                    Energetic - zi, 3 ani   - Termoenergetica
                                            - Hidroenergetica
                                            - Transportul si distributia ener-
                                             giei electrice
                    Chimie industriala      - Tehnologie chimica
                    - zi, 3 ani
                    Stiinta sistemelor      - Tehnica de calcul
                    si a calculatoarelor
                    - zi, 3 ani

              2. 2S. Universitatea Tehnica de Constructii
                              din Bucuresti

Facultatea de       Constructii - zi,       - Constructii civile, industriale si
Constructii         5 ani                    agricole
Civile, Indus-      Inginerie economica     - Ingineria si managementul lucrari-
triale si           - zi, 5 ani              lor de constructii
Agricole

Facultatea de       Constructii - zi,       - Cai ferate, drumuri si poduri
Cai Ferate,         5 ani
Drumuri si
Poduri

Facultatea de       Constructii - zi,       - Constructii hidrotehnice
Hidrotehnica        5 ani                   - Inginerie sanitara si protectia
                                             mediului

Facultatea de       Instalatii - zi,        - Instalatii pentru constructii
Instalatii          5 ani

Facultatea de       Mecanic - zi, 5 ani     - Utilaj tehnologic pentru construc-
Utilaj Tehnologic                            tii

Facultatea de       Geodezie - zi, 5 ani    - Geodezie
Geodezie                                    - Cadastru

Departamentul de    Constructii - zi,       - Inginerie civila (in limbile
Inginerie Civila    5 ani                    engleza si franceza)
                    Instalatii - zi,        - Instalatii pentru constructii (in
                    5 ani                    limba franceza)

Colegiul Univer-    Constructii - zi,       - Tehnologia constructiilor
sitar de Construc-  3 ani                   - Lucrari edilitare
tii din Bucuresti                           - Constructii si exploatarea lucra-
                                             rilor hidrotehnice
                                            - Drumuri si poduri
                                            - Cai ferate si lucrari de arta
                                            - Organizarea si economia construc-
                                             tiilor
                    Instalatii - zi,        - Instalatii
                    3 ani
                    Geodezie - zi, 3 ani    - Topografie
                    Mecanic - zi, 3 ani     - Mecanizarea constructiilor

                3. 3S. Institutul de Arhitectura "Ion Mincu"
                             din Bucuresti

Facultatea de       Arhitectura - zi,       - Arhitectura
Arhitectura si      6 ani
Urbanism

Colegiul Univer-    Arhitectura - zi,       - Arhitectura cladirilor
sitar de Arhitec-   3 ani                   - Urbanism
tura din Bucuresti

             4. 4S Universitatea de Stiinte Agronomice si
                     Medicina Veterinara din Bucuresti

Facultatea de      Agricol - zi, 5 ani      - Agricultura
Agricultura                                 - Pedagogie - Agrochimie
                   Inginerie economica      - Ingineria si gestiunea sistemelor
                   - zi, 5 ani               agricole

Facultatea de      Agricol - zi, 5 ani      - Horticultura
Horticultura

Facultatea de      Zootehnie - zi, 5 ani    - Zootehnie
Zootehnie

Facultatea de      Medicina veterinara      - Medicina veterinara
Medicina Veterinara - zi, 6 ani

Facultatea de      Constructii - zi, 5 ani  - Imbunatatiri funciare si dezvolta-
Imbunatatiri                                 re rurala
Funciare si
Ingineria Mediului

Colegiul Univer-    Agricol - zi, 3 ani     - Protectia plantelor
sitar Agricol din                           - Legumicultura - Floricultura
Bucuresti           Zootehnie - zi, 3 ani   - Cresterea animalelor mici
                    Medicina veterinara     - Igiena si laborator veterinar
                    - zi, 3 ani
                    Constructii - zi, 3 ani - Amenajarea teritoriului agricol
                                            - Organizarea si economia construc-
                                             tiilor

                 5. 5S. Universitatea din Bucuresti

Facultatea de       Matematica - zi, 4 ani  - Matematica
Matematica                                  - Matematica (in limba franceza)
                                            - Informatica
                                            - Matematica - Mecanica
                    Matematica - seral,     - Informatica
                    5 ani                   - Matematica - Mecanica
                    Matematica - fara       - Matematica
                    frecventa, 5 ani

Facultatea de       Fizica - zi, 4 ani      - Fizica
Fizica                                      - Fizica (in limbile engleza si
                                             franceza)
                    Fizica - zi, 5 ani      - Fizica tehnologica

Facultatea de       Chimie - zi, 4 ani      - Chimie
Chimie                                      - Chimie-fizica
                                            - Biochimie tehnologica
                                            - Chimie (in limba franceza)

Facultatea de       Biologie - zi, 4 ani    - Biologie
Biologie                                    - Biochimie

Facultatea de       Geografie - zi, 4 ani   - Geografie
Geografie           Geografie - fara        - Geografie
                    frecventa, 5 ani

Facultatea de       Geologie - zi, 4 ani    - Geologie
Geologie si         Geologie - zi, 5 ani    - Geologie tehnica
Geofizica                                   - Geofizica

Facultatea de       Istorie - zi, 4 ani     - Istorie
Istorie             Istorie - fara          - Istorie
                    frecventa, 5 ani

Facultatea de       Filozofie - zi, 4 ani   - Filozofie
Filozofie

Facultatea de       Sociopshihopedagogie    - Pedagogie
Psihologie,         - zi, 4 ani             - Psihologie
Sociologie,                                 - Sociologie
Pedagogie si                                - Pshihopedagogie speciala
Asistenta Sociala

Facultatea de       Jurnalistica - zi,      - Jurnalistica
Jurnalism si        4 ani
Stiintele           Jurnalistica - seral,   - Jurnalistica
Comunicarii         5 ani

Facultatea de       Stiinte juridice - zi,  - Drept
Drept               4 ani
                    Stiinte juridice        - Drept
                    - fara frecventa, 5 ani

Facultatea de       Filologie - zi, 4 ani    - Limba si literatura romana - O
Litere                                        limba si literatura straina (Limba
                                              straina B)
                                             - Bibliologie si stiinta informarii
                    Filologie - fara         - Limba si literatura romana - O
                    frecventa, 5 ani          limba si literatura straina (Limba
                                              straina B)

Facultatea de       Filologie - zi, 4 ani    - O limba si literatura straina
Limbi si                                      (Limba straina A) - Limba si lite-
Literaturi                                    ratura romana sau O limba si lite-
Straine                                       ratura straina (Limba straina B)
                                             - Filologie clasica (Limba latina -
                                              Limba greaca veche)

Facultatea de       Teologie - zi, 4 ani     - Teologie ortodoxa pastorala
Teologie Ortodoxa                            - Teologie ortodoxa - Litere (Limba
                                              si literatura romana si O limba si
                                              literatura straina: engleza, fran-
                                              ceza, germana, rusa - la alegere)
                    Teologie - fara          - Teologie ortodoxa pastorala
                    frecventa, 5 ani

Colegiul Univer-    Informatica - zi, 3 ani  - Tehnologie informatica
sitar de Informa-   Geografie - zi, 3 ani    - Cartografie
tica si Cartografie
din Bucuresti

Colegiul Univer-    Biblioteconomie - zi,    - Biblioteconomie - Arhivistica
sitar de Adminis-   3 ani
tratie si Secreta-
riat din Bucuresti

                6. 6S. Universitatea de Medicina si Farmacie
                       "Carol Davilla" din Bucuresti

Facultatea de       Medicina - zi, 6 ani     - Medicina generala
Medicina                                     - Medicina generala (militara)

Facultatea de       Medicina - zi, 6 ani     - Stomatologie
Stomatologie                                 - Stomatologie (militara)

Facultatea de       Farmacie - zi, 5 ani     - Farmacie
Farmacie                                     - Farmacie (militara)

Colegiul Univer-    Stomatologie - zi, 3 ani - Tehnica dentara
sitar Medical din
Bucuresti

               7. 7S. Academia de Studii Economice din Bucuresti

Facultatea de       Economic - modulul        - Managementul firmei
Management          Management - zi, 4 ani
                    Economic - modulul        - Managementul firmei
                    Management - seral, 5 ani
                    Economic - modulul Mana-  - Managementul firmei
                    gement - fara frecventa,
                    5 ani

Facultatea de       Economic - modulul        - Economie - Pedagogie
Economie Generala   Economie generala
                    - zi, 4 ani

Facultatea de       Economic - modulul        - Economia si gestiunea productiei
Economia si         Economia mediului si       agroalimentare
Gestiunea           productiei agroalimentare
Productiei          - zi, 4 ani
Agricole si         Economic - modulul        - Economia si gestiunea productiei
Alimentare          Economia mediului si       agroalimentare
                    productiei agroalimentare
                    - fara frecventa, 5 ani

Facultatea de      Economic - modulul Finante  - Finante si asigurari
Finante, Asigu-    si banci - zi, 4 ani
rari, Banci si     Economic - modulul Finante  - Finante si asigurari
Burse de Valori    si banci - seral, 5 ani
                   Economic - modulul Finante  - Finante si asigurari
                   si banci - fara frecventa,
                   5 ani

Facultatea de      Economic - modulul Gestiune, - Contabilitate si informatica
Gestiune si        contabilitate si control      de gestiune
Contabilitate      financiar - zi, 4 ani       - Gestiunea si analiza financiara
                                                 a intreprinderii
                   Economic - modulul Gestiune, - Contabilitate si informatica
                   contabilitate si control      de gestiune
                   financiar - seral, 5 ani    - Gestiunea si analiza financiara
                                                 a intreprinderii
                   Economic - modulul Gestiune, - Contabilitate si informatica
                   contabilitate si control      de gestiune
                   financiar - fara frecventa, - Gestiunea si analiza financiara
                   5 ani                         a intreprinderii

Facultatea de      Economic - modulul Ciberne-  - Cibernetica si previziune
Cibernetica,       tica, statistica si infor-    economica
Statistica si      matica economica - zi,       - Statistica social-economica
Informatica        4,5 ani                      - Informatica economica
Economica          Economic - modulul Ciberne-  - Informatica economica
                   tica, statistica si informa-
                   tica economica - seral,
                   5,5 ani
                   Economic - modulul Ciberne-  - Cibernetica si previziune
                   tica, statistica si infor-    economica
                   matica economica - fara      - Statistica social-economica
                   frecventa, 5,5 ani           - Informatica economica

Facultatea de      Economic - modulul           - Marketing
Comert             Comert-Marketing - zi, 4 ani - Merceologie
                                                - Turism si servicii
                                                - Comert
                   Economic - modulul           - Marketing
                   Comert-Marketing - seral,    - Merceologie
                   5 ani                        - Turism si servicii
                                                - Comert
                   Economic - modulul           - Marketing
                   Comert-Marketing - fara      - Comert
                   frecventa, 5 ani             - Turism si servicii

Facultatea de      Economic - modulul Relatii   - Tranzactii internationale
Relatii Economice  economice internationale
Internationale     - zi, 4 ani
                   Economic - modulul Relatii   - Tranzactii internationale
                   economice internationale
                   - seral, 5 ani
                   Economic - modulul Relatii   - Tranzactii internationale
                   economice internationale
                   - fara frecventa, 5 ani

Facultatea de      Economic - modulul Gestiune  - Gestiunea afacerilor (in lim-
Studii Economice   economica - zi, 4 ani         bile engleza, franceza si
in Limbi Straine                                 germana)
                                                - Economia intreprinderii (in
                                                 limbile engleza si franceza)

Colegiul Univer-   Economic - modulul Manage-   - Organizarea productiei si a
sitar Economic     ment - zi, 3 ani              muncii
din Bucuresti      Economic - modului Gestiune, - Contabilitate si gestiune
                   contabilitate si control      financiara
                   financiar - zi, 3 ani
                   Economic - modulul Ciber-    - Prelucrarea electronica a
                   netica, statistica si         informatiei economice
                   informatica economica
                   - zi, 3 ani
                   Economic - modulul Comert-   - Conducerea unitatilor comer-
                   Marketing - zi, 3 ani         ciale si de turism
                   Economic - modulul Economia  - Managementul productiei agri-
                   mediului si productiei        cole si alimentare
                   agroalimentare - zi, 3 ani
                   Economic - modulul Relatii   - Comert exterior
                   economice internationale
                   - zi, 3 ani

               8. 8S. Academia de Muzica din Bucuresti

Facultatea de      Muzica - zi, 5 ani          - Interpretare instrumentala;
Interpretare                                    Profesor de instrument
Muzicala                                       - Canto; Profesor de canto
                                               - Regie de teatru muzical

Facultatea de      Muzica - zi, 5 ani          - Compozitie; Profesor de instru-
Compozitie,                                     ment si Profesor de muzica
Muzicologie si                                 - Muzicologie; Profesor de
Pedagogie Muzicala                              instrument si Profesor de muzica
                                               - Dirijat de orchestra; Profesor
                                                de instrument si Profesor de
                                                muzica
                                               - Dirijat de cor academic;
                                                Profesor de muzica si Profesor
                                                de instrument
                                               - Pedagogie muzicala; Profesor de
                                                muzica si Profesor de instrument

                9. 9S. Academia de Arte din Bucuresti

Facultatea de       Arte plastice si decorative  - Pictura
Arte Plastice       - zi, 5 ani                  - Sculptura
                                                 - Grafica

Facultatea de       Arte plastice si decorative  - Arte textile (tapiserie-con-
Arte Decorative     - zi, 5 ani                   texturi, moda-imprimeuri)
si Design                                        - Ceramica - Sticla - Metal
                                                 - Scenografie
                                                 - Design
                                                 - Arta murala

Facultatea de       Arte plastice si decorative  - Conservarea si restaurarea
Istoria si Teoria   - zi, 5 ani                   operei de arta
Artei                                            - Pedagogia artei (Profesor de
                                                  desen)
                    Arte plastice si decorative  - Istoria si teoria artei
                    - zi, 4 ani


           10. 10S. Academia de Teatru si Film din Bucuresti

Facultatea de      Arta teatrala - zi, 4 ani   - Actorie
Teatru                                         - Teatrologie
                   Arta teatrala - zi, 5 ani   - Regie teatru

Facultatea de      Arta cinematografica si     - Regie de film si televiziune
Film               televiziune - zi, 4 ani     - Imagine de film si televiziune

           11. 11S. Academia Nationala de Educatie Fizica
                        si Sport din Bucuresti

Facultatea de      Educatie fizica si sport    - Educatie fizica si sport
Educatie Fizica    - zi, 4 ani                 - Kinetoterapie
si Sport

Facultatea         Educatie fizica si sport    - Educatie fizica militara si
Militara de        - zi, 4 ani                  sport
Educatie           Educatie fizica si sport    - Educatie fizica militara si
Fizica si Sport    - fara frecventa, 5 ani      sport

Colegiul Univer-   Educatie fizica si sport    - Maiestrie sportiva (antrenori)
sitar de Educatie  - zi, 3 ani
Fizica si Sport
din Bucuresti

                  12. 15S. Universitatea din Bacau

Facultatea de       Filologie - zi, 4 ani    - Limba si literatura romana - O
Litere si Stiinte                             limba si literatura straina
                                              (engleza, franceza)
                                             - Limba si literatura engleza -
                                              Limba si literatura romana sau
                                              limba si literatura franceza
                    Biologie - zi, 4 ani     - Biologie
                    Matematica - zi, 4 ani   - Matematica-fizica
                    Educatie fizica si sport - Educatie fizica si sport
                    - zi, 4 ani
                    Educatie fizica si sport - Educatie fizica si sport
                    - fara frecventa, 5 ani

Facultatea de       Inginerie manageriala    - Tehnologia constructiilor de
Inginerie           si tehnologica - zi,      masini
                    5 ani

             13. 16S. Universitatea din Baia Mare

Facultatea de       Electromecanic - zi,     - Electromecanica
Inginerie           5 ani
                    Metalurgie - zi, 5 ani   - Metalurgie neferoasa

Facultatea de       Mine - zi, 5 ani         - Exploatari miniere subterane
Mine                                         - Prepararea substantelor minerale
                                              utile

Facultatea de       Filologie - zi, 4 ani    - Limba si literatura romana - O
Litere si Stiinte                             limba si literatura straina
                                              (engleza, franceza) sau Etnologie
                    Biologie - zi, 4 ani     - Biologie - Chimie
                    Matematica - zi, 4 ani   - Matematica-fizica

            14. 17S. Universitatea "Transilvania" din Brasov

Facultatea de      Mecanic - zi, 5 ani        - Autovehicule rutiere
Mecanica                                      - Mecanica fina
                                              - Mecanica agricola (masini si
                                               instalatii agricole)

Facultatea de       Inginerie manageriala     - Tehnologia constructiilor de
Inginerie           si tehnologica - zi,       masini
Tehnologica         5 ani                     - Masini-unelte

Facultatea de       Mecanic - zi, 5 ani       - Utilaj tehnologic pentru prelu-
Stiinta si                                     crari la cald
Ingineria           Inginerie manageriala     - Utilajul si tehnologia sudarii
Materialelor        si tehnologica - zi,
                    5 ani
                    Metalurgie - zi, 5 ani    - Turnarea metalelor
                                              - Prelucrari plastice si tratamen-
                                               te termice

Facultatea de       Electric - zi, 5 ani      - Electrotehnica generala
Electrotehnica      Electromecanic - zi,      - Electromecanica
                    5 ani

Facultatea de       Forestier - zi, 5 ani     - Silvicultura
Silvicultura si                               - Exploatari forestiere
Exploatari          Constructii - zi, 5 ani   - Constructii civile, industriale
Forestiere                                     si agricole

Facultatea de       Forestier - zi, 5 ani     - Proiectarea mobilei si produse-
Industria Lemnului                             lor finite din lemn
                                              - Prelucrarea lemnului

Facultatea de       Matematica - zi, 4 ani    - Matematica-fizica
Stiinte                                       - Matematica
                                              - Informatica
                    Fizica - zi, 4 ani        - Fizica-chimie

Facultatea de       Muzica - zi, 5 ani        - Pedagogie muzicala; Profesor de
Muzica                                         muzica si Profesor de instrument

Colegiul Univer-    Mecanic - zi, 3 ani       - Automobile
sitar Tehnic din                              - Tehnologii de mecanica fina
Brasov                                        - Tehnologia prelucrarii metalelor
                                              - Materiale si defectoscopie
                    Electromecanic - zi,      - Exploatare masini si utilaje
                    3 ani

Colegiul Univer-    Forestier - zi, 3 ani     - Tehnica culturilor silvice
sitar Forestier,                              - Tehnologia exploatarilor
Economic si de                                 forestiere
Informatica din                               - Tehnologia prelucrarii lemnului
Brasov              Informatica - zi, 3 ani   - Tehnologie informatica

              15. 18S. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Facultatea de       Inginerie manageriala     - Tehnologia constructiilor de
Constructii de      si tehnologica - zi,       masini
Masini              5 ani                     - Masini-unelte

Facultatea de       Mecanic - zi, 5 ani       - Mecanica fina
Mecanica                                      - Mecanica agricola (masini si
                                               instalatii agricole)
Facultatea de       Materiale - zi, 5 ani     - Ingineria si managementul pro--
Stiinta si                                     cesarii materialelor
Ingineria           Mecanic - zi, 5 ani       - Ingineria si managementul fabri-
Materialelor                                   carii masinilor si utilajelor

Facultatea de       Constructii - zi, 5 ani   - Constructii civile, industriale
Constructii                                    si agricole
                                              - Cai ferate, drumuri si poduri
                    Instalatii - zi, 5 ani    - Instalatii pentru constructii
                    Arhitectura - zi, 6 ani   - Arhitectura

Facultatea de       Electric - zi, 5 ani      - Electrotehnica generala
Electrotehnica                                - Electrotehnica generala (cu pre-
                                               dare in limba germana)
                                              - Actionari electrice
                    Electromecanic - zi,      - Electromecanica
                    5 ani

Facultatea de       Electronic - zi, 5 ani    - Electronica aplicata
Electronica si                                - Comunicatii
Telecomunicatii

Facultatea de       Stiinta sistemelor si a   - Automatica si informatica
Automatica si       calculatoarelor - zi,      industriala
Calculatoare        5 ani                     - Calculatoare
                                              - Automatica si informatica indus-
                                               triala (cu predare in limba
                                               engleza)
                                              - Calculatoare (cu predare in lim-
                                               ba engleza)

Colegiul Univer-    Electromecanic - zi,      - Exploatare masini si utilaje
sitar Tehnic din    3 ani
Cluj-Napoca         Electronic - zi, 3 ani    - Comunicatii si exploatare posta-
                                               la
                                              - Electronica
                    Stiinta sistemelor si a   - Tehnica de calcul
                    calculatoarelor - zi,
                    3 ani

Colegiul Univer-    Constructii - zi, 3 ani   - Tehnologia constructiilor
sitar de                                      - Drumuri si poduri
Constructii din                               - Cai ferate si lucrari de arta
Cluj-Napoca                                   - Organizarea si economia
                                               constructiilor
                    Instalatii - zi, 3 ani    - Instalatii

            16. 19S. Universitatea de Stiinte Agricole si de
                   Medicina Veterinara din Cluj-Napoca

Facultatea de      Agricol - zi, 5 ani      - Agricultura
Agricultura

Facultatea de      Agricol - zi, 5 ani      - Horticultura
Horticultura

Facultatea de      Zootehnie - zi, 5 ani    - Zootehnie
Zootehnie si
Biotehnologii

Facultatea de      Medicina veterinara      - Medicina veterinara
Medicina Veterinara  - zi, 6 ani

Colegiul Univer-   Agricol - zi, 3 ani      - Legumicultura-Floricultura
sitar Agricol din                           - Viticultura-Pomicultura
Cluj-Napoca        Medicina veterinara      - Tehnica veterinara
                   - zi, 3 ani
                   Zootehnie - zi, 3 ani    - Cresterea animalelor, controlul
                                             si valorificarea productiilor

              17. 20S. Universitatea "Babes-bolyai" din
                            Cluj-Napoca

Facultatea de       Matematica - zi, 4 ani  - Matematica
Matematica si                               - Informatica
Informatica         Matematica - fara       - Matematica
                    frecventa, 5 ani

Facultatea de       Fizica - zi, 4 ani      - Fizica
Fizica              Matematica - zi, 4 ani  - Matematica-fizica

Facultatea de       Chimie - zi, 4 ani      - Chimie-fizica
Chimie si                                   - Chimie
Inginerie                                   - Chimie (in limba engleza)
Chimica             Chimie - zi, 5 ani      - Tehnologia substantelor organice
                                            - Tehnologia substantelor anorganice
                                            - Stiinta si ingineria materialelor
                                             oxidice

Facultatea de       Biologie - zi, 4 ani    - Biologie
Biologie si                                 - Biologie-Chimie
Geologie            Geologie - zi, 5 ani    - Geologie tehnica
                    Geologie - zi, 4 ani    - Geologie-Geografie

Facultatea de       Geografie - zi, 4 ani   - Geografie
Geografie

Facultatea de       Stiinte juridice        - Drept
Drept               - zi, 4 ani
                    Stiinte juridice        - Drept
                    - fara frecventa, 5 ani

Facultatea de       Educatie fizica si      - Educatie fizica si sport
Educatie Fizica     sport - zi, 4 ani
si Sport            Educatie fizica si      - Educatie fizica si sport
                    Sport - fara frecventa,
                    5 ani

Facultatea de      Economic - modulul        - Managementul firmei
Stiinte Economice  Management - zi, 4 ani
                   Economic - modulul        - Managementul firmei
                   Management - fara
                   frecventa,  5 ani
                   Economic - modulul        - Economia si gestiunea productiei
                   Economia mediului si       agroalimentare
                   productiei agroali-
                   mentare - zi, 4 ani
                   Economic - modulul        - Economia si gestiunea productiei
                   Economia mediului si       agroalimentare
                   productiei agroalimentare
                   - fara frecventa, 5 ani
                   Economic - modulul        - Finante si asigurari
                   Finante si banci - zi,
                   4 ani
                   Economic - modulul        - Finante si asigurari
                   Finante si banci - fara
                   frecventa, 5 ani
                   Economic - modulul Gestiune, - Contabilitate si informatica
                   contabilitate si control      de gestiune
                   financiar - zi, 4 ani
                   Economic - modulul Gestiune, - Contabilitate si informatica
                   contabilitate si control      de gestiune
                   financiar - fara frecventa,
                   5 ani

Facultatea de       Istorie - zi, 4 ani     - Istorie
Istorie si          Filozofie - zi, 4 ani   - Filozofie
Filozofie           Sociopshihopedagogie    - Sociologie
                    - zi, 4 ani             - Psihologie
                                            - Pedagogie - Limba si literatura
                                             romana sau Limba si literatura
                                             maghiara
                                            - Psihopedagogie speciala

Facultatea de       Filologie - zi, 4 ani    - Limba si literatura romana - O
Litere                                        limba si literatura straina (Limba
                                              straina B) sau Etnologie
                                             - O limba si literatura straina
                                              (Limba straina A) - Limba si lite-
                                              ratura romana sau O limba si lite-
                                              ratura straina (Limba straina B)
                                             - Limba si literatura maghiara -
                                              Limba si literatura romana sau O
                                              limba si literatura straina (Limba
                                              straina B) sau Etnologia maghiara
                                             - Filologie clasica (Limba latina
                                              - Limba greaca veche)

Facultatea de       Teologie - zi, 4 ani     - Teologie ortodoxa pastorala
Teologie Ortodoxa                            - Teologie ortodoxa - Litere (Limba
                                              si literatura romana si O limba si
                                              literatura straina: engleza, fran-
                                              ceza, germana, rusa - la alegere)
                    Teologie - fara          - Teologie ortodoxa pastorala
                    frecventa, 5 ani

Colegiul Univer-    Geografie - zi, 3 ani    - Cartografie
sitar Economic,     Informatica - zi, 3 ani  - Tehnologie informatica
de Geografie,
Geologie si
Informatica din
Cluj-Napoca

             18. 21S. Universitatea de Medicina si Farmacie
                     "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca

Facultatea de       Medicina - zi, 6 ani     - Medicina generala
Medicina

Facultatea de       Medicina - zi, 6 ani     - Stomatologie
Stomatologie

Facultatea de       Farmacie - zi, 5 ani     - Farmacie
Farmacie

Colegiul Univer-    Stomatologie - zi, 3 ani - Tehnica dentara
sitar Medical din
Cluj-Napoca

            19. 22S. Academia de Muzica "Gheorghe Dima" din
                           Cluj-Napoca

Facultatea de      Muzica - zi, 5 ani          - Interpretare instrumentala;
Interpretare                                    Profesor de instrument
Muzicala                                       - Canto; Profesor de canto

Facultatea         Muzica - zi, 5 ani          - Compozitie; Profesor de instru-
Teoretica                                       ment si Profesor de muzica
                                               - Muzicologie; Profesor de
                                                instrument si Profesor de muzica
                                               - Dirijat de orchestra; Profesor
                                                de instrument si Profesor de
                                                muzica
                                               - Dirijat de cor academic;
                                                Profesor de muzica si Profesor
                                                de instrument
                                               - Pedagogie muzicala; Profesor de
                                                muzica si Profesor de instrument

              20. 23S. Academia de Arte Vizuale "Ioan Andreescu"
                              din Cluj-Napoca

Facultatea de       Arte plastice si decorative  - Pictura
Arte Plastice       - zi, 5 ani                  - Sculptura
                                                 - Grafica
                                                 - Pedagogia artei (Profesor de
                                                  desen)

Facultatea de       Arte plastice si decorative  - Arte textile (tapiserie-con-
Arte Decorative     - zi, 5 ani                   texturi, moda-imprimeuri)
si Design                                        - Ceramica - Sticla - Metal
                                                 - Design

              21. 24S. Universitatea "Ovidius" din Constanta

Facultatea de       Filologie - zi, 4 ani    - Limba si literatura romana - O
Litere si                                     limba si literatura straina (Limba
Teologie                                      straina B)

Facultatea de       Istorie - zi, 4 ani      - Istorie
Istorie si Stiinte
Administrative

Facultatea de       Fizica - zi, 4 ani       - Fizica-chimie
Stiintele Naturii   Biologie - zi, 4 ani     - Biologie
                    Educatie fizica si sport - Educatie fizica si sport
                    - zi, 4 ani

Facultatea de       Matematica - zi, 4 ani   - Matematica-fizica
Matematica

Facultatea de       Chimie - zi, 5 ani       - Tehnologia prelucrarii petrolului
Inginerie                                     si petrochimie
                    Constructii - zi, 5 ani  - Constructii hidrotehnice
                                             - Imbunatatiri funciare si dezvol-
                                              tare rurala
                    Inginerie manageriala    - Utilajul si tehnologia sudarii
                    si tehnologica - zi, 5 ani

                22. 25S. Institutul de Marina Civila din Constanta

Facultatea de       Navigatie - zi, 5 ani    - Navigatie si transport maritim
Navigatie si
Transport Naval

Facultatea de       Electromecanic - zi,     - Electromecanica
Electromecanica     5 ani
Navala              Electric - zi, 5 ani     - Electrotehnica generala

Colegiul Univer-    Navigatie - zi, 3 ani    - Navigatie si transport fluvial
sitar de Navigatie  Electromecanic - zi,     - Electromecanica fluviala
Fluviala din        3 ani
Constanta

                 23. 26S. Universitatea din Craiova

Facultatea de       Fizica - zi, 4 ani      - Fizica
Stiinte             Chimie - zi, 4 ani      - Chimie

Facultatea de       Matematica - zi, 4 ani  - Matematica
Matematica-                                 - Informatica
Informatica

Facultatea de       Filologie - zi, 4 ani    - Limba si literatura romana - O
Litere si                                     limba si literatura straina (Limba
Istorie                                       straina B)
                                             - Limba si literatura engleza -
                                              Limba si literatura romana sau
                                              O limba si literatura straina
                                              (Limba straina B)
                                             - Limba si literatura franceza -
                                              Limba si literatura romana sau O
                                              limba si literatura straina (Limba
                                              straina B)
                    Istorie - zi, 4 ani      - Istorie - O limba si literatura
                                              straina (Limba straina B)
                    Filologie - fara         - Limba si literatura straina - O
                    frecventa, 5 ani          limba si literatura straina (Limba
                                              straina B)

Facultatea de      Economic - modulul        - Managementul firmei
Stiinte Economice  Management - zi, 4 ani
                   Economic - modulul        - Managementul firmei
                   Management - fara
                   frecventa,  5 ani
                   Economic - modulul        - Economia si gestiunea productiei
                   Economia mediului si       agroalimentare
                   productiei agroali-
                   mentare - zi, 4 ani
                   Economic - modulul        - Finante si asigurari
                   Finante si banci - zi,
                   4 ani
                   Economic - modulul        - Finante si asigurari
                   Finante si banci - fara
                   frecventa, 5 ani
                   Economic - modulul Gestiune, - Contabilitate si informatica
                   contabilitate si control      de gestiune
                   financiar - zi, 4 ani
                   Economic - modulul Gestiune, - Contabilitate si informatica
                   contabilitate si control      de gestiune
                   financiar - fara frecventa,
                   5 ani

Facultatea de      Medicina - zi, 6 ani       - Medicina generala
Medicina

Facultatea de      Inginerie Manageriala si   - Tehnologia constructiilor de
Mecanica           Tehnologica - zi, 5 ani     masini
                                              - Masini-unelte

Facultatea de      Mecanic - zi, 5 ani        - Mecanica agricola (masini si
Electrotehnica                                 instalatii agricole)
                   Electric - zi, 5 ani       - Constructii electrotehnice
                                              - Electrotehnica generala
                                              - Actionari electrice
                                              - Electrotehnica generala (in lim-
                                               ba franceza)
                   Energetic - zi, 5 ani      - Centrale termoelectrice

Facultatea de      Electromecanic - zi, 5 ani - Electromecanica
Electromecanica

Facultatea de      Stiinta sistemelor si      - Automatica si informatica indus-
Automatica,        a calculatoarelor - zi,     triala
Calculatoare si    5 ani                      - Calculatoare
Electronica                                   - Calculatoare (in limba engleza)

Facultatea de      Agricol - zi, 5 ani        - Horticultura
Horticultura       Biologie - zi, 4 ani       - Biologie - Stiinte agricole

Facultatea de      Agricol - zi, 5 ani        - Agricultura
Agricultura

Colegiul Univer-   Electric - zi, 3 ani       - Masini si aparate electrice
sitar Tehnic,      Electromecanic - zi, 3 ani - Exploatare masini si utilaje
Economic, de       Economic - modulul         - Contabilitate si gestiune
Informatica si     Gestiune, contabilitate     financiara
Administratie      si control financiar
din Craiova        - zi, 3 ani
                   Informatica - zi, 3 ani    - Tehnologie informatica

              24. 27S. Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

Facultatea de      Inginerie manageriala si   - Tehnologia constructiilor de
Mecanica           tehnologica - zi, 5 ani     masini
                                              - Masini-unelte
                                              - Utilajul si tehnologia sudarii
                   Mecanic - zi, 5 ani        - Masini si echipamente termice

Facultatea de      Constructii si echipamente - Nave si inginerie oceanica
Nave si Inginerie  navale - zi, 5 ani         - Instalatii si echipamente navale
Electrica          Electromecanic - zi, 5 ani - Electromecanica

Facultatea de      Metalurgie - zi, 5 ani     - Ingineria proceselor siderurgice
Metalurgie si                                 - Turnarea metalelor
Stiinta                                       - Prelucrari plastice si tratamen-
Materialelor                                   te termice

Facultatea de      Mecanic - zi, 5 ani        - Masini si utilaje pentru
Inginerie din                                  constructii
Braila

Facultatea de      Tehnologia produselor     - Tehnologia si controlul calitatii
Industrii          alimentare - zi, 5 ani     produselor alimentare
Alimentare,                                  - Pescuit si acvacultura
Acvacultura si
Pescuit

Facultatea de       Filologie - zi, 4 ani    - Limba si literatura romana - O
Litere si Stiinte                             limba si literatura straina
                                              (engleza, franceza rusa)
                                             - Limba si literatura engleza -
                                              Limba si literatura romana sau
                                              O limba si literatura straina
                                              (franceza, rusa)
                                             - Limba si literatura franceza -
                                              Limba si literatura romana sau
                                              O limba si literatura straina
                                              (engleza, rusa)
                    Matematica - zi, 4 ani   - Matematica-fizica
                    Fizica - zi, 4 ani       - Fizica-chimie
                    Educatie fizica si sport - Educatie fizica si sport
                    - zi, 4 ani
                    Educatie fizica si sport - Educatie fizica si sport
                    - fara frecventa, 5 ani

Colegiul Univer-    Nave si echipamente      - Constructii si montaje nave
sitar Tehnic        navale - zi, 3 ani
din Galati          Electromecanic - zi,     - Exploatare masini si utilaje
                    3 ani
                    Tehnologia produselor    - Tehnologii alimentare
                    alimentare - zi, 3 ani
                    Metalurgie - zi, 3 ani   - Controlul proceselor metalurgice

             25. 28S. Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi"
                             din Iasi

Facultatea de      Chimie - zi, 5 ani       - Tehnologia substantelor anorganice
Chimie Industriala                          - Tehnologia substantelor organice
                                            - Tehnologia compusilor macromolecu-
                                             lari
                                            - Tehnologia celulozei, hartiei,
                                             poligrafie si fibre

Facultatea de       Constructii - zi, 5 ani   - Constructii civile, industriale
Constructii si                                 si agricole
Arhitectura                                   - Cai ferate, drumuri si poduri
                                              - Inginerie civila (in limbile
                                               engleza si franceza)
                    Instalatii - zi, 5 ani    - Instalatii pentru constructii
                    Arhitectura - zi, 6 ani   - Arhitectura

Facultatea de      Stiinta sistemelor si      - Automatica si informatica indus-
Automatica si      a calculatoarelor - zi,     triala
Calculatoare       5 ani                      - Calculatoare

Facultatea de      Electronic - zi, 5 ani     - Electronica aplicata
Electronica si                                - Comunicatii
Telecomunicatii

Facultatea de      Electric - zi, 5 ani       - Electrotehnica generala
Electrotehnica     Energetic - zi, 5 ani      - Electroenergetica
                                              - Energetica industriala

Facultatea de      Constructii - zi, 5 ani    - Constructii hidrotehnice
Hidrotehnica                                  - Imbunatatiri funciare si dezvol-
                                               tare rurala
                                              - Inginerie sanitara si protectia
                                               mediului

Facultatea de       Mecanic - zi, 5 ani       - Masini si echipamente termice
Mecanica                                      - Mecanica agricola (masini si
                                               instalatii agricole)
                                              - Utilaj tehnologic

Facultatea de      Inginerie manageriala si   - Tehnologia constructiilor de
Constructii de     tehnologica - zi, 5 ani     masini
Masini                                        - Masini-unelte

Facultatea de      Metalurgie - zi, 5 ani     - Turnarea metalelor
Stiinta si                                    - Prelucrari plastice si tratamen-
Ingineria                                      te termice
Materialelor

Facultatea de      Textile-pielarie - zi,     - Filatura - Tesatorie
Textile-pielarie   5 ani                      - Tricotaje - Confectii textile
                                              - Confectii din piele si inlocui-
                                               tori
                   Chimie - zi, 5 ani         - Finisare chimica textila
                                              - Tehnologia pieilor, blanurilor
                                               si inlocuitorilor de piele
                   Inginerie economica - zi,  - Inginerie economica in industria
                   5 ani                       de textile-pielarie

Colegiul Univer-    Electromecanic - zi,    - Exploatare masini si utilaje
sitar Tehnic nr.    3 ani
1 din Iasi          Electric - zi, 3 ani    - Masini si aparate electrice
                    Electronic - zi, 3 ani  - Electronica
                    Mecanic - zi, 3 ani     - Materiale si defectoscopie
                    Stiinta sistemelor      - Tehnica de calcul
                    si a calculatoarelor
                    - zi, 3 ani
                    Energetic - zi, 3 ani   - Transportul si distributia ener-
                                             giei electrice
                    Metalurgie - zi, 3 ani  - Controlul proceselor metalurgice

Colegiul Univer-    Constructii - zi, 3 ani - Tehnologia constructiilor
sitar Tehnic nr.                            - Lucrari edilitare
2 din Iasi                                  - Organizarea si economia construc-
                                             tiilor
                    Chimie industriala      - Tehnologie chimica
                    - zi, 3 ani
                    Textile-pielarie - zi,  - Tehnologia tricoturilor
                    3 ani                   - Tehnologia confectiilor din tesa-
                                             turi si tricoturi
                                            - Tehnologia firelor si tesaturilor

         26. 29S. Universitatea Agronomica si de Medicina Veterinara
                     "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi

Facultatea de      Agricol - zi, 5 ani      - Agricultura
Agricultura

Facultatea de      Agricol - zi, 5 ani      - Horticultura
Horticultura

Facultatea de      Zootehnie - zi, 5 ani    - Zootehnie
Zootehnie

Facultatea de      Medicina veterinara      - Medicina veterinara
Medicina Veterinara  - zi, 6 ani

Colegiul Univer-    Agricol - zi, 3 ani     - Viticultura - Pomicultura
sitar Agricol       Zootehnie - zi, 3 ani   - Cresterea animalelor mici
din Iasi            Medicina veterinara     - Igiena si laborator veterinar
                    - zi, 3 ani

           27. 30S. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

Facultatea de       Matematica - zi, 4 ani  - Matematica
Matematica          Matematica - fara       - Matematica
                    frecventa, 5 ani

Facultatea de       Matematica - zi, 4 ani  - Informatica
Informatica

Facultatea de       Fizica - zi, 4 ani      - Fizica
Fizica

Facultatea de       Biologie - zi, 4 ani    - Biologie
Biologie

Facultatea de       Geografie - zi, 4 ani   - Geografie
Geografie si                                - Geografie - O limba si literatura
Geologie                                     straina (Limba straina B)
                    Geologie - zi, 5 ani    - Geologie tehnica
                                            - Geochimie

Facultatea de       Stiinte juridice - zi,  - Drept
Drept               4 ani
                    Stiinte juridice        - Drept
                    - fara frecventa, 5 ani

Facultatea de       Filozofie - zi, 4 ani   - Filozofie
Filozofie           Sociopshihopedagogie    - Pedagogie
                    - zi, 4 ani             - Psihologie
                                            - Sociologie - Politologie

Facultatea de       Educatie fizica si      - Educatie fizica si sport
Educatie Fizica     sport - zi, 4 ani
si Sport            Educatie fizica si      - Educatie fizica si sport
                    sport - fara frecventa,
                    5 ani

Facultatea de       Istorie - zi, 4 ani     - Istorie
Istorie                                     - Istorie - O limba si literatura
                                             straina (Limba straina B)

Facultatea de       Filologie - zi, 4 ani    - Limba si literatura romana - O
Litere                                        limba si literatura straina (Limba
                                              straina B)
                                             - O limba si literatura straina
                                              (Limba straina A) - Limba si lite-
                                              ratura romana sau O limba si lite-
                                              ratura straina (Limba straina B)
                    Filologie - fara         - Limba si literatura romana - O
                    frecventa, 5 ani          limba si literatura straina (Limba
                                              straina B)

Facultatea de      Economic - modulul        - Managementul firmei
Stiinte Economice  Management - zi, 4 ani
                   Economic - modulul        - Managementul firmei
                   Management - fara
                   frecventa,  5 ani
                   Economic - modulul        - Economie - Pedagogie
                   Economie generala - zi,
                   4 ani
                   Economic - modulul        - Economia si gestiunea productiei
                   Economia mediului si       agroalimentare
                   productiei agroali-
                   mentare - zi, 4 ani
                   Economic - modulul        - Economia si gestiunea productiei
                   Economia mediului si       agroalimentare
                   productiei agroali-
                   mentare - fara frec-
                   venta, 5 ani
                   Economic - modulul        - Finante si asigurari
                   Finante si banci - zi,
                   4 ani
                   Economic - modulul        - Finante si asigurari
                   Finante si banci - fara
                   frecventa, 5 ani
                   Economic - modulul Gestiune, - Contabilitate si informatica
                   contabilitate si control      de gestiune
                   financiar - zi, 4 ani
                   Economic - modulul Gestiune, - Contabilitate si informatica
                   contabilitate si control      de gestiune
                   financiar - fara frecventa,
                   5 ani

Facultatea de      Chimie - zi, 4 ani        - Chimie
Chimie                                       - Chimie-fizica

Facultatea de       Teologie - zi, 4 ani     - Teologie ortodoxa pastorala
Teologie                                     - Teologie ortodoxa - Litere (Limba
                                             si literatura romana sau O limba si
                                             literatura straina: engleza, fran-
                                             ceza, germana, rusa - la alegere)
                    Teologie - fara          - Teologie ortodoxa pastorala
                    frecventa, 5 ani

Colegiul Univer-    Economic - modulul       - Contabilitate si gestiune finan-
sitar Economic      Gestiune, contabilitate   ciara
din Iasi            si control financiar
                    - zi, 3 ani

Colegiul Univer-   Informatica - zi, 3 ani   - Tehnologie informatica
sitar de Informa-  Educatie fizica si sport  - Maiestrie sportiva (antrenori)
tica si Adminis-   - zi, 3 ani
tratie din Iasi

                28. 31S. Universitatea de Medicina si Farmacie
                    "Grigore T. Popa" din Iasi

Facultatea de       Medicina - zi, 6 ani     - Medicina generala
Medicina

Facultatea de       Medicina - zi, 6 ani     - Stomatologie
Stomatologie

Facultatea de       Farmacie - zi, 5 ani     - Farmacie
Farmacie

Colegiul Univer-    Stomatologie - zi, 3 ani - Tehnica dentara
sitar Medical din
Iasi

               29. 32S. Academia de Arte "George Enescu" din Iasi

Facultatea de      Muzica - zi, 5 ani          - Interpretare instrumentala;
Interpretare                                    Profesor de instrument
Muzicala                                       - Canto; Profesor de canto

Facultatea de      Muzica - zi, 5 ani          - Compozitie; Profesor de instru-
Compozitie,                                     ment si Profesor de muzica
Muzicologie,                                   - Muzicologie; Profesor de
Pedagogie                                       instrument si Profesor de muzica
Muzicala si                                    - Dirijat de cor academic;
Teatru                                          Profesor de muzica si Profesor
                                                de instrument
                                               - Pedagogie muzicala; Profesor de
                                                muzica si Profesor de instrument

Facultatea de       Arte plastice si decorative  - Pictura
Arte Plastice       - zi, 5 ani                  - Sculptura
Decorative si                                    - Grafica
Design                                           - Pedagogia artei (Profesor de
                                                  desen)

              30. 33S. Universitatea din Oradea

Facultatea de       Filologie - zi, 4 ani    - Limba si literatura romana - O
Stiinte                                       limba si literatura straina
Socioumane                                    (engleza, rusa)
                                             - Limba si literatura engleza -
                                              Limba si literatura romana sau
                                              Limba si literatura rusa
                    Istorie - zi, 4 ani      - Istorie - Geografie
                    Educatie fizica si sport - Educatie fizica si sport
                    - zi, 4 ani

Facultatea de       Matematica - zi, 4 ani   - Matematica- Fizica
Stiinte

Facultatea de      Inginerie manageriala si  - Tehnologia constructiilor de
Inginerie          tehnologica - zi, 5 ani    masini
Manageriala si
Tehnologica

Facultatea de      Stiinta sistemelor si a   - Automatica si informatica
Electrotehnica     calculatoarelor - zi,      industriala
si Informatica     5 ani
                   Electromecanic - zi,      - Electromecanica
                   5 ani

               31. 34S. Universitatea din Petrosani

Facultatea de       Mine - zi, 5 ani         - Exploatari miniere subterane
Mine                                         - Exploatari miniere la zi
                                             - Topografie miniera
                                             - Prepararea substantelor minerale
                                              utile

Facultatea de       Mecanic - zi, 5 ani      - Masini si instalatii miniere
Masini si           Electromecanic - zi,     - Electromecanica
Instalatii          5 ani
Electromecanice     Stiinta sistemelor si    - Automatica si informatica indus-
                    a calculatoarelor - zi,   triala
                    5 ani

Colegiul Univer-    Electromecanic - zi,     - Exploatare masini si utilaje
sitar Tehnic si     3 ani
de Administratie
din Petrosani

                32. 35S. Universitatea din Pitesti

Facultatea de       Filologie - zi, 4 ani    - Limba si literatura franceza -
Stiinte                                       Limba si literatura romana sau
                                              Limba si literatura engleza
                                             - Limba si literatura romana - Lim-
                                              ba si literatura engleza
                    Matematica - zi, 4 ani   - Matematica
                    Chimie - zi, 4 ani       - Chimie-fizica
                    Biologie - zi, 4 ani     - Biologie
                    Educatie fizica si sport - Educatie fizica si sport
                    - zi, 4 ani

Facultatea de      Mecanic - zi, 5 ani       - Autovehicule rutiere
Inginerie          Inginerie manageriala si  - Tehnologia constructiilor de
                   tehnologica - zi, 5 ani    masini
                   Electronic - zi, 5 ani    - Electronica aplicata

Colegiul Univer-   Mecanic - zi, 3 ani       - Tehnologia prelucrarii metalelor
sitar Tehnic din                             - Automobile
Pitesti            Electronic - zi, 3 ani    - Electronica

         33. 36S. Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiesti

Facultatea de      Petrol - zi, 5 ani        - Forajul sondelor si exploatarea
Forajul Sondelor                              zacamintelor de petrol si gaze
si Exploatarea     Geologie - zi, 5 ani      - Geologie petroliera
Zacamintelor

Facultatea de      Mecanic - zi, 5 ani       - Utilaj tehnologic petrolier
Inginerie          Electromecanic - zi,      - Electromecanica
Mecanica si        5 ani
Electrica

Facultatea de      Chimie - zi, 5 ani        - Tehnologia prelucrarii petrolului
Tehnologia                                    si petrochimie
Petrolului si
Petrochimie

Colegiul Univer-    Petrol - zi, 3 ani       - Foraj-extractie
sitar Tehnic si de  Chimie industriala       - Tehnologie chimica
Administratie din   - zi, 3 ani
Ploiesti            Electromecanic - zi,     - Exploatarea utilajului petrolier
                    3 ani                     si petrochimic

             34. 37S. Universitatea "Eftimie Murgu" din Resita

Facultatea de       Inginerie manageriala    - Tehnologia constructiilor de
Inginerie           si tehnologica - zi,      masini
                    5 ani                    - Utilajul si tehnologia sudarii
                    Electromecanic - zi,     - Electromecanica
                    5 ani

            35. 38S. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Facultatea de       Filologie - zi, 4 ani    - Limba si literatura germana -
Litere, Istorie                               Limba si literatura romana sau O
si Jurnalistica                               limba si literatura straina
                                              (engleza, franceza)
                                             - Limba si literatura engleza -
                                              Limba si literatura romana sau O
                                              limba si literatura straina (ger-
                                              mana, franceza)
                                             - Limba si literatura romana - O
                                              limba si literatura straina
                                              (engleza, franceza, germana)
                    Istorie - zi, 4 ani      - Istorie
                                             - Istorie (in limba germana)

Facultatea de       Mecanic - zi, 5 ani      - Utilaj tehnologic
Inginerie           Inginerie manageriala    - Masini-unelte
                    si tehnologica - zi,     - Tehnologia constructiilor de
                    5 ani                     masini
                    Stiinta sistemelor si    - Calculatoare
                    a calculatoarelor - zi,
                    5 ani
                    Electromecanic - zi,     - Electromecanica
                    5 ani

Facultatea de       Teologie - zi, 4 ani     - Teologie ortodoxa pastorala
Teologie                                     - Teologie ortodoxa - Litere (Limba
"Andrei Saguna"                               si literatura romana si O limba si
                                              literatura straina engleza, fran-
                                              ceza, germana - la alegere)
                    Teologie - fara          - Teologie ortodoxa pastorala
                    frecventa, 5 ani

Colegiul Univer-   Mecanic - zi, 3 ani       - Tehnologia prelucrarii metalelor
sitar Tehnic,
Economic si de
Biblioteconomie
din Sibiu

               36. 39S. Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava

Facultatea de       Inginerie manageriala    - Tehnologia constructiilor de
Inginerie           si tehnologica - zi,      masini
Mecanica            5 ani                    - Masini-unelte
                    Mecanic - zi, 5 ani      - Utilaj tehnologic

Facultatea de       Stiinta sistemelor si    - Calculatoare
Inginerie           a calculatoarelor - zi,
Electrica           5 ani
                    Energetica - zi, 5 ani   - Energetica industriala

Facultatea de       Forestier - zi, 5 ani    - Silvicultura
Silvicultura

Facultatea de       Filologie - zi, 4 ani    - Limba si literatura romana - O
Litere si Stiinte                             limba si literatura straina (fran-
                                              ceza, germana)
                                             - Limba si literatura franceza -
                                              Limba si literatura romana sau
                                              limba si literatura germana
                    Istorie - zi, 4 ani      - Istorie - Geografie

              37. 42S. Universitatea din Targu Mures

Facultatea de       Inginerie manageriala    - Tehnologia constructiilor de Inginerie           si tehnologica - zi,      masini
                    5 ani
                    Stiinta sistemelor si    - Automatica si informatica indus-
                    a calculatoarelor - zi,   triala
                    5 ani

         38. 43S. Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures

Facultatea de       Medicina - zi, 6 ani     - Medicina generala
Medicina                                     - Medicina generala (militara)

Facultatea de       Medicina - zi, 6 ani     - Stomatologie
Stomatologie

Facultatea de       Farmacie - zi, 5 ani     - Farmacie
Farmacie

Colegiul Univer-    Stomatologie - zi, 3 ani - Tehnica dentara
sitar Medical din
Targu Mures

             39. 44S. Academia de Arta Teatrala din Targu Mures

Facultatea de      Arta teatrala - zi, 4 ani   - Actorie (in limba romana)
Teatru                                         - Actorie (in limba maghiara)

            40. 45S. Universitatea "Politehnica" din Timisoara

Facultatea de       Constructii - zi, 5 ani   - Constructii civile, industriale
Constructii                                    si agricole
                                              - Cai ferate, drumuri si poduri
                                              - Inginerie civila (in limbile
                                               engleza si germana)
                    Instalatii - zi, 5 ani    - Instalatii pentru constructii
                    Arhitectura - zi, 6 ani   - Arhitectura

Facultatea de       Constructii - zi, 5 ani   - Constructii hidrotehnice
Hidrotehnica                                  - Imbunatatiri funciare si dezvol-
                                               tare rurala
                                              - Inginerie sanitara si protectia
                                               mediului

Facultatea de       Stiinta sistemelor si a   - Automatica si informatica
Automatica si       calculatoarelor - zi,      industriala
Calculatoare        5 ani                     - Calculatoare

Facultatea de       Electric - zi, 5 ani      - Electrotehnica generala
Electrotehnica      Energetic - zi, 5 ani     - Electroenergetica
                                              - Energetica industriala

Facultatea de       Electronic - zi, 5 ani    - Electronica aplicata
Electronica si                                - Comunicatii
Telecomunicatii

Facultatea de      Mecanic - zi, 5 ani        - Echipamente de proces
Mecanica                                      - Mecanica fina
                                              - Masini si echipamente termice
                                              - Material rulant de cale ferata
                                              - Masini hidraulice si pneumatice
                    Inginerie manageriala si  - Tehnologia constructiilor de
                    tehnologica - zi, 5 ani    masini
                                              - Utilajul si tehnologia sudarii

Facultatea de       Mecanic - zi, 5 ani       - Mecanica agricola (masini si
Utilaj pentru                                  instalatii agricole)
Agricultura si
Circulatie Rutiera

Facultatea de       Chimie - zi, 5 ani        - Tehnologia substantelor anor-
Chimie Industriala                             ganice
si Ingineria                                 - Tehnologia substantelor organice
Mediului                                     - Tehnologia compusilor macromole-
                                              culari
                                             - Stiinta si ingineria materiale-
                                              lor oxidice

Facultatea de      Electromecanic - zi,      - Electromecanica
Inginerie din      5 ani
Hunedoara          Metalurgie - zi, 5 ani    - Prelucrari plastice si tratamente
                                              termice
                                             - Turnarea metalelor
                                             - Ingineria proceselor siderurgice

Colegiul Univer-    Constructii - zi, 3 ani  - Organizarea si economia construc-
sitar Tehnic si                               tiilor
de Administratie                             - Tehnologia constructiilor
din Timisoara       Mecanic - zi, 3 ani      - Tehnologia prelucrarii metalelor
                                             - Tehnologii de mecanica fina
                    Electronic - zi, 3 ani   - Electronica
                                             - Comunicari si exploatare postala

          41. 46S. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina
                  Veterinara a Banatului din Timisoara

Facultatea de      Agricol - zi, 5 ani      - Agricultura
Agricultura

Facultatea de      Zootehnie - zi, 5 ani    - Zootehnie
Zootehnie si
Biotehnologii

Facultatea de      Medicina veterinara      - Medicina veterinara
Medicina Veterinara  - zi, 6 ani

Colegiul Univer-    Medicina veterinara     - Igiena si laborator veterinar
sitar Agricol       - zi, 3 ani
din Timisoara

                42. 47S. Universitatea de Vest din Timisoara

Facultatea de      Matematica - zi, 4 ani    - Matematica
Matematica                                   - Informatica
                                             - Matematica-fizica
                   Matematica - fara         - Matematica
                   frecventa, 5 ani

Facultatea de      Fizica - zi, 4 ani        - Fizica
Fizica                                       - Fizica-chimie

Facultatea de       Filologie - zi, 4 ani    - Limba si literatura romana - O
Litere, Filozofie                             limba si literatura straina (Limba
si Istorie                                    straina B)
                                             - O limba si literatura straina
                                              (Limba straina A) - Limba si lite-
                                              ratura romana sau O limba si lite-
                                              ratura straina (Limba straina B)
                    Istorie - zi, 4 ani      - Istorie
                                             - Istorie - O limba si literatura
                                              straina (Limba straina B)

Facultatea de      Educatie fizica si       - Educatie fizica si sport
Educatie Fizica    sport - zi, 4 ani
si Sport

Facultatea de      Economic - modulul        - Managementul firmei
Stiinte Economice, Management - zi, 4 ani
Sociopsihopedago-  Economic - modulul        - Managementul firmei
gie si Drept       Management - fara
                   frecventa,  5 ani
                   Economic - modulul        - Economia si gestiunea productiei
                   Economia mediului si       agroalimentare
                   productiei agroali-
                   mentare - zi, 4 ani
                   Economic - modulul        - Economia si gestiunea productiei
                   Economia mediului si       agroalimentare
                   productiei agroali-
                   mentare - fara frec-
                   venta, 5 ani
                   Economic - modulul        - Finante si asigurari
                   Finante si banci - zi,
                   4 ani
                   Economic - modulul Gestiune, - Contabilitate si informatica
                   contabilitate si control      de gestiune
                   financiar - zi, 4 ani
                   Economic - modulul Gestiune, - Contabilitate si informatica
                   contabilitate si control      de gestiune
                   financiar - fara frecventa,
                   5 ani

Facultatea de      Chimie - zi, 4 ani         - Chimie
Chimie si          Biologie - zi, 4 ani       - Biologie
Biologie           Geografie - zi, 4 ani      - Geografie

Facultatea de      Muzica - zi, 5 ani         - Pedagogie muzicala; Profesor de
Arte                                           muzica si Profesor de instrument
                   Arte plastice si           - Pedagogia artei (Profesor de
                   decorative - zi, 5 ani      desen)

               43. 48S. Universitatea de Medicina si Farmacie din
                                 Timisoara

Facultatea de       Medicina - zi, 6 ani     - Medicina generala
Medicina

Facultatea de       Medicina - zi, 6 ani     - Stomatologie
Stomatologie

Colegiul Univer-    Stomatologie - zi, 3 ani - Tehnica dentara
sitar Medical din
Timisoara

                        -----------------------------


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 568/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 568 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 568/1995
Hotărârea 442 1998
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 294/1997 cu privire la functionarea institutiilor de invatamant superior, in conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor
Hotărârea 294 1997
cu privire la functionarea institutiilor de invatamant superior, in conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor
Hotărârea 1371 1996
cu privire la acordarea autorizarii de functionare provizorie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor
Hotărârea 225 1996
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 568/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu