Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.556 din 30.05.2012

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 374 din 01 iunie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului realizează politica guvernamentală în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, turism. 2. La articolul 5 punctul I, litera a) se completează cu patru noi liniuţe, cu următorul cuprins: Strategia naţională de dezvoltare regională; Strategia naţională de dezvoltare turistică; Strategia naţională de dezvoltare teritorială a Mării Negre şi a Dunării; Strategia naţională pentru construcţia de locuinţe, reabilitarea clădirilor şi protejarea clădirilor de locuit din zonele cu risc seismic. 3. La articolul 5 punctul II, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: i)avizează planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele cu monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial; 4. La articolul 5 punctul IV, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: c1) autorizează cheltuieli şi efectuează plăţi către beneficiarii Programului operaţional regional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 5. La articolul 5 punctul IV, litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins: r)realizează politica de promovare a turismului, pe baza Programului multianual de marketing şi promovare turistică, în cadrul căruia se pot organiza deplasări pentru reprezentanţii mass-mediei; 6. La articolul 5 punctul VI, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)iniţiază, finanţează şi gestionează, în condiţiile legii, programe şi proiecte de dezvoltare de interes local şi naţional în domeniile: construcţii de locuinţe, reabilitarea termică a clădirilor, reducerea vulnerabilităţii seismice a construcţiilor, infrastructura tehnico-edilitară a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau a serviciului de alimentare cu energie termică a localităţilor, infrastructura rutieră de interes local şi judeţean de la nivelul satelor, comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, precum şi infrastructura rutieră ce asigură legăturile dintre acestea, infrastructura social-culturală şi sportivă, infrastructura turistică şi de acces în staţiunile turistice, infrastructura de afaceri, urbanism, sistem informaţional imobiliar-edilitar şi bănci de date urbane, precum şi alte domenii stabilite prin lege sau prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ d)elaborează şi implementează proiecte integrate de dezvoltare locală/regională în scopul creşterii potenţialului turistic al zonei; 7. La articolul 5 punctul VIII, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora; 8. La articolul 9, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)să efectueze acte de control conform reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi comunitare în domeniile sale de activitate, încheind în acest sens procese-verbale de control cu valoare de titluri de creanţă, ce constituie titluri executorii în condiţiile legii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, precum şi procese-verbale de constatare a contravenţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii mandataţi solicită documentele şi informaţiile necesare în vederea efectuării transportului pe cont propriu, în condiţiile legii; 9. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este de 747, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. 10. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Unităţile prevăzute în anexa nr. 2 funcţionează sub autoritatea sau în coordonarea ministerului. 11. La articolul 12 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins: m)Punctul naţional de contact pentru Programul operaţional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013. 12. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Ministrul dezvoltării regionale şi turismului este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat, numiţi prin decizii ale primului-ministru, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii. 13. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului poate cuprinde în bugetul său cheltuieli pentru finanţarea unor programe de cercetare derulate prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă «URBAN-INCERC», precum şi prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT. 14. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul II Teza a doua a alineatului (1) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Numărul maxim de posturi pentru Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate este de 3.004. Articolul III Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Eduard Hellvig Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu ANEXA Nr. 11 ) (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009) A. UNITĂŢILE care funcţionează în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea
1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC“ Bucureşti
2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Bucureşti

B. UNITĂŢILE care funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea
1. Agenţia Naţională pentru Locuinţe - A.N.L. Bucureşti
2. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. BucureştiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 556/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 556 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu