Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 516 din 21 august 1998

privind repartizarea sumei prevazute in bugetul de stat pe anul 1998 pentru corectia salariilor personalului din sectorul bugetar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 309 din 26 august 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 25 din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Suma de 286,0 miliarde lei, aprobata prin Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, pentru corectia salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 1998, se repartizeaza pe ordonatorii principali de credite bugetare, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Sumele repartizate in bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare, conform art. 1, se vor utiliza pentru acoperirea majorarii salariilor personalului din unele institutii publice, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele institutii publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 7 mai 1998.
    Art. 3
    Ministerul Finantelor este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul de stat si in bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 1998 si, respectiv, in trimestrul IV, potrivit anexei.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                            SITUATIA
privind repartizarea sumelor aferente majorarii salariilor pentru personalul finantat de la bugetul de stat
 _____________________________________________________________________________
| Ordonator      /|Cheltuieli|                   Din care:                    |
| principal    /  |   de     |________________________________________________|
| de         /    |personal  |Cheltuieli|Contributii|Cheltuieli  |Contributii |
| credite  /      |          |   cu     |pentru     |pentru      |pentru      |
|        /        |          |salariile |asigurarile|constituirea|constituirea|
|      /          |          |          |sociale de |Fondului    |Fondului    |
|    /            |          |          |stat       |pentru plata|de asigurari|
|  /              |          |          |           |ajutorului  |sociale de  |
|/                |          |          |           |de somaj    |sanatate    |
|     Capitol de  |          |          |           |            |            |
|     cheltuieli  |__________|__________|___________|____________|____________|
|                 |- mii lei-|- mii lei-|- mii lei -|- mii lei - |- mii lei - |
|_________________|__________|__________|___________|____________|____________|
|        0        |     1    |     2    |     3     |      4     |     5      |
|_________________|__________|__________|___________|____________|____________|
| Presedintia     |          |          |           |            |            |
| Romaniei        | 1.628.450| 1.224.398|    281.612|      61.220|      61.220|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         | 1.628.450| 1.224.398|    281.612|      61.220|      61.220|
| Curtea Suprema  |          |          |           |            |            |
| de Justitie     |   265.000|   199.248|     45.826|       9.963|       9.963|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   265.000|   199.248|     45.826|       9.963|       9.963|
| Consiliul       |          |          |           |            |            |
| Legislativ      |   524.020|   394.000|     90.620|      19.700|      19.700|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   524.020|   394.000|     90.620|      19.700|      19.700|
| Curtea de       |          |          |           |            |            |
| Conturi         |12.512.640| 9.408.000|  2.163.840|     470.400|     470.400|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |12.512.640| 9.408.000|  2.163.840|     470.400|     470.400|
| Secretariatul   |          |          |           |            |            |
| General al      |          |          |           |            |            |
| Guvernului      | 9.142.287| 6.873.900|  1.580.997|     343.695|     343.695|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         | 9.142.287| 6.873.900|  1.580.997|     343.695|     343.695|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Finantelor      |97.531.337|73.331.832| 16.866.321|   3.666.592|   3.666.592|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |97.531.337|73.331.832| 16.866.321|   3.666.592|   3.666.592|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Muncii si       |          |          |           |            |            |
| Protectiei      |          |          |           |            |            |
| Sociale         |16.587.095|12.471.500|  2.868.445|     623.575|     623.575|
| - asistenta     |          |          |           |            |            |
| sociala,        |          |          |           |            |            |
| alocatii,       |          |          |           |            |            |
| pensii, ajutoare|          |          |           |            |            |
| si indemnizatii |16.587.095|12.471.500|  2.868.445|     623.575|     623.575|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Afacerilor      |          |          |           |            |            |
| Externe         | 3.804.332| 2.860.400|    657.892|     143.020|     143.020|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         | 3.804.332| 2.860.400|    657.892|     143.020|     143.020|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Justitiei       |   445.675|   335.094|     77.071|      16.755|      16.755|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   445.675|   335.094|     77.071|      16.755|      16.755|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Public          |   701.223|   527.235|    121.264|      26.362|      26.362|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   701.223|   527.235|    121.264|      26.362|      26.362|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Educatiei       |          |          |           |            |            |
| Nationale       | 1.402.816| 1.054.749|    242.593|      52.737|      52.737|
| - invatamant    |   876.136|   658.749|    151.513|      32.937|      32.937|
| - cercetare     |          |          |           |            |            |
| stiintifica     |   526.680|   396.000|     91.080|      19.800|      19.800|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Sanatatii       | 1.191.414|   895.800|    206.034|      44.790|      44.790|
| - sanatate      |   841.624|   632.800|    145.544|      31.640|      31.640|
| - alte          |          |          |           |            |            |
| actiuni         |          |          |           |            |            |
| economice       |   349.790|   263.000|     60.490|      13.150|      13.150|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Culturii        | 2.383.428| 1.792.050|    412.172|      89.603|      89.603|
| - cultura,      |          |          |           |            |            |
| religie si      |          |          |           |            |            |
| actiuni         |          |          |           |            |            |
| privind         |          |          |           |            |            |
| activitatea     |          |          |           |            |            |
| sportiva si     |          |          |           |            |            |
| de tineret      | 2.343.495| 1.762.027|    405.266|      88.101|      88.101|
| - cercetare     |          |          |           |            |            |
| stiintifica     |    39.933|    30.023|      6.906|       1.502|       1.502|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Tineretului     |          |          |           |            |            |
| si Sportului    | 1.979.056| 1.488.012|    342.242|      74.401|      74.401|
| - cultura,      |          |          |           |            |            |
| religie si      |          |          |           |            |            |
| actiuni privind |          |          |           |            |            |
| activitatea     |          |          |           |            |            |
| sportiva si     |          |          |           |            |            |
| de tineret      | 1.979.056| 1.488.012|    342.242|      74.401|      74.401|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Industriei si   |          |          |           |            |            |
| Comertului      | 6.040.168| 4.541.480|  1.044.540|     227.074|     227.074|
| - industrie     | 6.040.168| 4.541.480|  1.044.540|     227.074|     227.074|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Agriculturii si |          |          |           |            |            |
| Alimentatiei    |74.091.640|55.708.000| 12.812.840|   2.785.400|   2.785.400|
| - agricultura si|          |          |           |            |            |
| silvicultura    |74.018.490|55.653.000| 12.800.190|   2.782.650|   2.782.650|
| - cercetare     |          |          |           |            |            |
| stiintifica     |    73.150|    55.000|     12.650|       2.750|       2.750|
| Consiliul       |          |          |           |            |            |
| Economic si     |          |          |           |            |            |
| Social          |   107.464|    80.800|     18.584|       4.040|       4.040|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   107.464|    80.800|     18.584|       4.040|       4.040|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Turismului      |   417.131|   313.632|     72.135|      15.682|      15.682|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   417.131|   313.632|     72.135|      15.682|      15.682|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Transporturilor | 4.776.410| 3.591.286|    825.996|     179.564|     179.564|
| - transporturi  |          |          |           |            |            |
| si comunicatii  | 4.776.410| 3.591.286|    825.996|     179.564|     179.564|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Lucrarilor      |          |          |           |            |            |
| Publice si      |          |          |           |            |            |
| Amenajarii      |          |          |           |            |            |
| Teritoriului    |   980.791|   737.437|    169.610|      36.872|      36.872|
| - servicii si   |          |          |           |            |            |
| dezvoltare      |          |          |           |            |            |
| publica si      |          |          |           |            |            |
| locuinte        |   980.791|   737.437|    169.610|      36.872|      36.872|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Comunicatiilor  |   420.460|   316.135|     72.711|      15.807|      15.807|
| - transporturi  |          |          |           |            |            |
| si comunicatii  |   420.460|   316.135|     72.711|      15.807|      15.807|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Apelor,         |          |          |           |            |            |
| Padurilor si    |          |          |           |            |            |
| Protectiei      |          |          |           |            |            |
| Mediului        | 7.137.981| 5.366.903|  1.234.388|     268.345|     268.345|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   727.381|   546.903|    125.788|      27.345|      27.345|
| - mediu si ape  | 6.410.600| 4.820.000|  1.108.600|     241.000|     241.000|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Cercetarii si   |          |          |           |            |            |
| Tehnologiei     |   550.000|   413.534|     95.112|      20.677|      20.677|
| - cercetare     |          |          |           |            |            |
| stiintifica     |   550.000|   413.534|     95.112|      20.677|      20.677|
| Administratia   |          |          |           |            |            |
| Nationala a     |          |          |           |            |            |
| Rezervelor      |          |          |           |            |            |
| de Stat         | 5.262.278| 3.956.600|    910.018|     197.830|     197.830|
| - alte actiuni  |          |          |           |            |            |
| economice       | 5.262.278| 3.956.600|    910.018|     197.830|     197.830|
| Secretariatul   |          |          |           |            |            |
| de Stat pentru  |          |          |           |            |            |
| Persoanele      |          |          |           |            |            |
| cu Handicap     |   878.597|   660.599|    151.938|      33.030|      33.030|
| - asistenta     |          |          |           |            |            |
| sociala,        |          |          |           |            |            |
| alocatii,       |          |          |           |            |            |
| pensii, ajutoare|          |          |           |            |            |
| si indemnizatii |   724.991|   545.106|    125.375|      27.255|      27.255|
| - cercetare     |          |          |           |            |            |
| stiintifica     |   153.606|   115.493|     26.563|       5.775|       5.775|
| Comisia         |          |          |           |            |            |
| Nationala de    |          |          |           |            |            |
| Prognoza        |   374.666|   281.704|     64.792|      14.085|      14.085|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   374.666|   281.704|     64.792|      14.085|      14.085|
| Academia Romana |14.569.109|10.954.217|  2.519.470|     547.711|     547.711|
| - cercetare     |          |          |           |            |            |
| stiintifica     |14.569.109|10.954.217|  2.519.470|     547.711|     547.711|
| Secretariatul   |          |          |           |            |            |
| de Stat pentru  |          |          |           |            |            |
| Culte           |    45.619|    34.300|      7.889|       1.715|       1.715|
| - cultura,      |          |          |           |            |            |
| religie si      |          |          |           |            |            |
| actiuni privind |          |          |           |            |            |
| activitatea     |          |          |           |            |            |
| sportiva si     |          |          |           |            |            |
| de tineret      |    45.619|    34.300|      7.889|       1.715|       1.715|
| Oficiul pentru  |          |          |           |            |            |
| Protectia       |          |          |           |            |            |
| Consumatorilor  | 1.975.000| 1.484.962|    341.542|      74.248|      74.248|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         | 1.975.000| 1.484.962|    341.542|      74.248|      74.248|
| Comisia         |          |          |           |            |            |
| Nationala de    |          |          |           |            |            |
| Informatica     |    23.220|    17.459|      4.015|         873|         873|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |    23.220|    17.459|      4.015|         873|         873|
| Comisia         |          |          |           |            |            |
| Nationala pentru|          |          |           |            |            |
| Statistica      | 7.049.000| 5.300.000|  1.219.000|     265.000|     265.000|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         | 7.049.000| 5.300.000|  1.219.000|     265.000|     265.000|
| Agentia         |          |          |           |            |            |
| Nationala pentru|          |          |           |            |            |
| Dezvoltarea si  |          |          |           |            |            |
| Implementarea   |          |          |           |            |            |
| Programelor de  |          |          |           |            |            |
| Reconstructie   |          |          |           |            |            |
| a Zonelor       |          |          |           |            |            |
| Miniere         |   410.481|   308.632|     70.985|      15.432|      15.432|
| - industrie     |   410.481|   308.632|     70.985|      15.432|      15.432|
| Biroul Roman    |          |          |           |            |            |
| de Metrologie   |          |          |           |            |            |
| Legala          |   683.088|   513.600|    118.128|      25.680|      25.680|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   683.088|   513.600|    118.128|      25.680|      25.680|
| Institutul      |          |          |           |            |            |
| Roman de        |          |          |           |            |            |
| Standardizare   |   356.578|   268.104|     61.664|      13.405|      13.405|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   356.578|   268.104|     61.664|      13.405|      13.405|
| Oficiul         |          |          |           |            |            |
| National al     |          |          |           |            |            |
| Cinematografiei |   162.831|   122.429|     28.160|       6.121|       6.121|
| - cultura,      |          |          |           |            |            |
| religie si      |          |          |           |            |            |
| actiuni privind |          |          |           |            |            |
| activitatea     |          |          |           |            |            |
| sportiva si     |          |          |           |            |            |
| de tineret      |   162.831|   122.429|     28.160|       6.121|       6.121|
| Agentia         |          |          |           |            |            |
| Nationala de    |          |          |           |            |            |
| Presa "ROMPRES" | 1.910.944| 1.436.800|    330.464|      71.840|      71.840|
| - cultura,      |          |          |           |            |            |
| religie si      |          |          |           |            |            |
| actiuni privind |          |          |           |            |            |
| activitatea     |          |          |           |            |            |
| sportiva si     |          |          |           |            |            |
| de tineret      | 1.910.944| 1.436.800|    330.464|      71.840|      71.840|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Privatizarii    |   929.425|   698.816|    160.727|      34.941|      34.941|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   929.425|   698.816|    160.727|      34.941|      34.941|
| Consiliul       |          |          |           |            |            |
| National al     |          |          |           |            |            |
| Audiovizualului |   512.050|   385.000|     88.550|      19.250|      19.250|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   512.050|   385.000|     88.550|      19.250|      19.250|
| Secretariatul   |          |          |           |            |            |
| de Stat pentru  |          |          |           |            |            |
| Problemele      |          |          |           |            |            |
| Revolutionarilor|          |          |           |            |            |
| din Decembrie   |          |          |           |            |            |
| 1989            |   106.796|    80.298|     18.468|       4.015|       4.015|
| - asistenta     |          |          |           |            |            |
| sociala,        |          |          |           |            |            |
| alocatii,       |          |          |           |            |            |
| pensii,         |          |          |           |            |            |
| ajutoare si     |          |          |           |            |            |
| indemnizatii    |   106.796|    80.298|     18.468|       4.015|       4.015|
| Agentia         |          |          |           |            |            |
| Nationala pentru|          |          |           |            |            |
| Resurse Minerale|   696.388|   523.600|    120.428|      26.180|      26.180|
| - industrie     |   696.388|   523.600|    120.428|      26.180|      26.180|
| Comisia         |          |          |           |            |            |
| Nationala a     |          |          |           |            |            |
| Valorilor       |          |          |           |            |            |
| Mobiliare       |    60.206|    45.268|     10.412|       2.263|       2.263|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |    60.206|    45.268|     10.412|       2.263|       2.263|
| Oficiul         |          |          |           |            |            |
| Concurentei     | 2.458.990| 1.848.865|    425.239|      92.443|      92.443|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         | 2.458.990| 1.848.865|    425.239|      92.443|      92.443|
| Oficiul Roman   |          |          |           |            |            |
| pentru          |          |          |           |            |            |
| Drepturile de   |          |          |           |            |            |
| Autor           |   170.000|   127.820|     29.398|       6.391|       6.391|
| - cultura,      |          |          |           |            |            |
| religie si      |          |          |           |            |            |
| actiuni privind |          |          |           |            |            |
| activitatea     |          |          |           |            |            |
| sportiva si     |          |          |           |            |            |
| de tineret      |   170.000|   127.820|     29.398|       6.391|       6.391|
| Oficiul         |          |          |           |            |            |
| National de     |          |          |           |            |            |
| Cadastru,       |          |          |           |            |            |
| Geodezie si     |          |          |           |            |            |
| Cartografie     | 1.213.891|   912.700|    209.921|      45.635|      45.635|
| - alte actiuni  |          |          |           |            |            |
| economice       |   933.261|   701.700|    161.391|      35.085|      35.085|
| - cercetare     |          |          |           |            |            |
| stiintifica     |   280.630|   211.000|     48.530|      10.550|      10.550|
| Avocatul        |          |          |           |            |            |
| Poporului       |   206.163|   155.010|     35.653|       7.750|       7.750|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   206.163|   155.010|     35.653|       7.750|       7.750|
| Comisia         |          |          |           |            |            |
| Nationala pentru|          |          |           |            |            |
| Controlul       |          |          |           |            |            |
| Activitatilor   |          |          |           |            |            |
| Nucleare        |   611.204|   459.552|    105.696|      22.978|      22.978|
| - mediu si ape  |   611.204|   459.552|    105.696|      22.978|      22.978|
| Consiliul       |          |          |           |            |            |
| pentru Reforma  |   455.658|   342.600|     78.798|      17.130|      17.130|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   455.658|   342.600|     78.798|      17.130|      17.130|
| Oficiul de Stat |          |          |           |            |            |
| pentru Inventii |          |          |           |            |            |
| si Marci        |   257.000|   193.233|     44.443|       9.662|       9.662|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   257.000|   193.233|     44.443|       9.662|       9.662|
|_________________|__________|__________|___________|____________|____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 516/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 516 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 516/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu